ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NG MGA HULA AT KATUPARAN SA BUHAY NG PANGINOONG YEHUSHUA/YESHUA/IESOUS/IESV(JOHN 19:19-20). (YOD HE VAV HE = YOD SHIN VAV AYIN)

PEACE ON EARTH! 

Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)]

BE YE HOLY FOR I AM HOLY

PATRIPASSIANISM

FOCUS ON “ME” NOT “US” AND FOCUS ON THOSE “BOOKS” BELOW!

matupad_lahat_sa_kanya

FOCUS ON “AKIN” NOT “AMIN”

luke_22_44-47

FOCUS ON “AKIN” NOT “AMIN”

concerning_me

NARITO ANG BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN NA MAGAGANAP NG MAGING TAO ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN NA SI YAHWEH=YESHUA/JESUS (1 JOHN 4:2-3, 1 TIM. 3:16, ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 NATUPAD SA MATEO 1:22-23, ISAIAH 40:3, JOHN 1:22-23). SUNDAN PO NATIN MGA KAPATID ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NITO SA ATING MGA BIBLIA AMEN!

2 PEDRO 1:21 Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makakapagpaliwanag ng alinmang hula sa KASULATAN sa bisa ng KANYANG SARILING KAKAYAHAN. 21 SAPAGKAT HINDI NAGBUHAT SA KALOOBAN NG TAO ANG HULA NG MGA PROPETA; ITO’Y GALING SA DIYOS AT IPINAHAYAG NG MGA TAONG KINASIHAN NG ESPIRITU SANTO.

MATEO 5:17 “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang KAUTUSAN at ang ARAL NG MGA PROPETA. Naparito ako, hindi upang PAWALANG-BISA kundi para “IPALIWANAG” AT “GANAPIN” ang mga iyon.

CLICK: ANG HULA MAGKAROON NG LIWANAG!


NARITO PO MGA KAPATID ANG MGA BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN:

WHO HATH BELEIVED OUR REPORT? WERE ALREADY PROPHESIED!!!

1. ANG PAGSILANG NG MAKAPANGYARIHANG DIYOS (MIGHTY [[GOD!!!]]) AT WALANG HANGGANG-AMA (EVERLASTING FATHER!!!) AT EMMANUEL ([[GOD!!!]] IS WITH US)!!

2. ANG TALA SA SILANGAN (STAR IN THE EAST).

3. SA BETHLEHEM DAPAT IPAPANGANAK SI JESUS.

4. NG IPAPATAY NI HERODES ANG MGA SANGGOL PAGKAPANGANAK NI JESUS.

5. NG ITAKAS ANG SANGGOL NA SI JESUS AT NG MANIRAHAN SILA SA EGIPTO DAHIL IPINAPAPATAY NGA ANG MGA SANGGOL “TINAWAG KO ANG AKING ANAK SA EGIPTO”.

6. SA KANYANG PAGBABALIK HINDI SA NAZARETH NANIRAHAN KUNDI SA CAFERNAUM BAKIT?

7. ANG PAGPAPATOTOO NI JUAN BAUTISTA ANG TINIG SA ILANG PATUNGKOL KAY JESUS.

8. HINDI LAMANG SA TINAPAY NABUBUHAY ANG TAO KUNDI SA BAWAT SALITANG NAMUMUTAWI SA BIBIG NG DIYOS (SI KRISTO ANG MANNA).

9. ANG PAGTUKSO NI SATANAS KAY JESUS

10. ANG PAG-AMIN NI JESUS NA SIYA ANG NASA AKLAT NI ISAIAH

11. NG BAUTISMUHAN SI JESUS ANG TINIG.

12. MARAMING PAGAGALINGIN SI JESUS NA MGA MAY SAKIT.

13. SI JESUS ANG LINGKOD NA HINIRANG NA IPINAKILALANG ANAK NG DIYOS NGUNIT DITO SA TALATA AY TINAWAG NA LINGKOD.

14. MARAMI ANG MABUBULAGAN AT HINDI MAKAKAUNAWA (MAKINIG MAN NG MAKINIG DI KAYO MAKAKAUNAWA).

15. ANG PAG-AALITAN O PAG-AAWAY SA LOOB NG SAMBAHAYAN (Ang kaaway ng isang tao’y ang kanya mismong kasambahay.)

16. GAGAMIT SI JESUS SA PAGTUTURO NG TALINGHAGA O PARABLES.

17. MARAMI ANG BULAANG GURO AT MGA MAPAGKUNWARING PAGSAMBA.

18. PAGSAKAY NI JESUS SA BISIRONG ASNO.

19. IPAGTATABUYAN NI JESUS ANG MGA NAMIMILI AT NAGPAPALIT NG SALAPI AT ANG MGA NAGTITINDA NG KALAPATI.

20. ANG BATONG ITINAKWIL NG MGA NAGSIPAGTAYO ANG BATONG NAGING PANULUKAN NA DUDUROG SA KANILA.

21. ANG NAUPO SA KANAN NI DAVID (HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS/MESSIAH.

22. PAPATAYIN KO ANG PASTOL AT MANGANGALAT ANG MGA TUPA

23. TUMAKAS LAHAT NG MGA ALAGAD PARA WALANG MAPAHAMAK.

24. ANG PAGSAMPAL, PAGDURA, PAGBUNOT NG BUHOK AT BALBAS SA MUKHA NI JESUS.

25. PAGKAKANULO NI JUDAS ISCARIOTE.

26. PAGKAMATAY NI JUDAS ISARIOTE.

27. ANG HULA NA IBIBILANG SI JESUS SA MGA SALARIN (MAY MGA KASAMA SIYANG MGA IBA PANG SALARIN NA KASAMA NIYANG IPINAKO.

28. DIYOS KO DIYOS KO BAKIT MO AKO PINABAYAAN.

29. MAGSASAPALARAN SA DAMIT NI JESUS PAGPUPUSTAHAN ANG DAMIT NIYA.

30. MAUUHAW SI JESUS BAGO MAMATAY SA KRUS.

31. WALANG MABABALI SA KANYANG MGA BUTO.

32. PAGMAMASDAN NILA ANG KANILANG INULOS.

33. MULING PAGKABUHAY NI JESUS SA IKATLONG ARAW.

34. NABUKSAN ANG MGA PAG-IISIP NG MGA TAO PATUNGKOL SA HULA AT KATUPARAN KAY JESUS.

 

PROPHECIES FULFILLED AFTER YESHUA/JESUS DEATH.

 

NGAYON MGA KAPATID NAUNAWAAN NINYO NA MAY MGA HULA(PROPHECY) AT KATUPARAN NARITO ANG NGA HULA SA LUMANG TIPAN KUNG SINO ANG GUMANAP NG LAHAT NG YAN

1. SINO ANG PUMASOK NA YON SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

2. SINO ANG NAGING BATONG ITINAKWIL NA YON?

3. NAGKAUSAP NA AT NAGKITA SI JESUS AT SI PROPETA ISAIAH SA LUMANG TIPAN.

4. SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES.

5. ANG ILAWAN O LIWANAG NG BAGONG JERUSALEM

6. WHO WILL TEACH precept upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line.

 

CLICK HERE: NARITO NAMAN ANG MGA HULA AT KATUPARAN NA SA LUMANG TIPAN LAMANG NAGANAP LAHAT AT MAGAGANAP PA.

ANG DIYOS “NAGING TAO”. (1 JOHN 4:2-3) ANTI-KRISTO BA KAUSAP NINYO O HINDI?


ANG ALAMIN NINYO MGA KAPATID SA AKLAT NA ITO AY KUNG SINO ANG GUMANAP NG LAHAT NG MGA HULA NA ITO? SINO ANG NAGING TAO.

HEBREO 10:1 ANG KAUTUSAN ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog TAON TAON.

1. BAKIT KAILANGANG MAMATAY PA SI JESUS

2. KUNG WALANG KAKULANGAN ANG NAUNA HINDI NA SANA NAGKAROON NG PANGALAWA AT ANG BAGAY NA NALULUMA AY MALAPIT NG MAWALA

3. KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM BAKIT SI JESUS (ANG ANAK NG TAO) ANG DARATING?

4. SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES.

5. ANG ILAWAN O LIWANAG NG BAGONG JERUSALEM

concerning_me

AMEN!

THE ANCIENT WELL OF ABRAHAM (BEER AVRA’AHM) IN BEERSHEBA!! vs ZAM ZAM WELL OF ISLAM!!

watch_beersheba

BEER AVRA’AHM / ABRAHAM’S WELL IN BEERSHEBA, ISRAEL

USE YOUR GOOGLE EARTH FLY TO WELL OF ABRAHAM IN BEERSHEBA:

(TYPE THIS IN SEARCH INPUTBOX)
EARTH COORDINATES: 31°14’14.47″N, 34° 47’34.94″E

ZAM ZAM WELL  BASED ON TORAH OF MOISES

 THE WELL OF ABRHAM/HAGAR/ISHMAEL LOCATION OF ISLAM IS FAKE!!!

QUESTION: WHERE IS THE LOCATION THE WELL OF HAGAR AND ISHMAEL FROM GERAR TO BEERSEVA?

GENESIS 20:1
א וַיִּסַּע מִשָּׁם אַבְרָהָם אַרְצָה הַנֶּגֶב, וַיֵּשֶׁב בֵּין-קָדֵשׁ וּבֵין שׁוּר; וַיָּגָר, בִּגְרָר. 1 And Abraham journeyed from thence toward the land of the South, and dwelt between [
[[[[Kadesh and Shur;]]]]]] , [[[[Kadesh and Shur;]]]]]] and he sojourned in [[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]]

WHERE IS GERAR? THEN YOU WALKED UNTIL YOU REACHED BEERSHEBA!!!
(you can search Gerar it is in ISRAEL ALSO)

GERAR

WHERE IS GERAR MAPS GIVEN BY  ISLAM DEBATER

IMG_0303

ANOTHER ISLAM DEBATER GAVE THEIR MAPS DURING OUR DEBATEIMG_0493

GERAR IS THE PLACE WHEREIN HAGAR AND ISHMAEL LEFT ABRAHAM and STRAYED IN WILDERNESS OF BEERSHEBA (THE WELL OF ABRAHAM, HAGAR AND ISHMAEL)

GENESIS 21:14-15
יד וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר וַיִּקַּח-לֶחֶם וְחֵמַת מַיִם וַיִּתֵּן אֶל-הָגָר שָׂם עַל-שִׁכְמָהּ, וְאֶת-הַיֶּלֶד–וַיְשַׁלְּחֶהָ; וַתֵּלֶךְ וַתֵּתַע, בְּמִדְבַּר בְּאֵר שָׁבַע. 14 And Abraham arose up early in the morning, and took bread and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away; and she departed, and strayed in the WILDENESS of [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]]!!!! [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]]!!!!

 

BEERSHEBA SEE THE SEARCH BOX BELOW THIS PICTURE

AND HERE’S IS THE EARTH COORDINATES SEE THE RECTANGLE BLOW THIS PICTURE

beersheba2

A TAMARISK TREE!!

GENESIS 21:33

לג  וַיִּטַּע אֶשֶׁל, בִּבְאֵר שָׁבַע; וַיִּקְרָא-שָׁם–בְּשֵׁם יְהוָה, אֵל עוֹלָם. 33 And Abraham planted a tamarisk-tree in Beer-sheba, and called there on the name of the LORD, the Everlasting God.

WHERE IS BE’ER SHEVA OR BEERSHEBA SEE THIS MAP and VERSE BELOW

wilderness_beersheba

beersheba

berseeva

טו וַיִּכְלוּ הַמַּיִם, מִן-הַחֵמֶת; וַתַּשְׁלֵךְ אֶת-הַיֶּלֶד, תַּחַת אַחַד הַשִּׂיחִם. 15 And the water in the bottle was spent, and she cast the child under one of the shrubs.

HAGAR AND ISHMAEL THEY LIVED IN PARAN

GENESIS 21:20-21

20 And God was with the lad, and he grew; and he dwelt in the wilderness, and became an archer.
כא וַיֵּשֶׁב, בְּמִדְבַּר פָּארָן; וַתִּקַּח-לוֹ אִמּוֹ אִשָּׁה, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. {פ}

כא וַיֵּשֶׁב, בְּמִדְבַּר פָּארָן; וַתִּקַּח-לוֹ אִמּוֹ אִשָּׁה, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. {פ} 21 And he dwelt in the wilderness of [[[[[[Paran;]]]] and his mother took him a wife out of the land of Egypt.

NOW WHERE IS HEBRON, GERAR, BEERSEVA AND PARAN, KADESH, SHUR?
SEE ATTACHED MAPS!!!deutoronomy_1_1

ARAVA_BETWEEN_PARAN_TOPHEL_TAFILAH2

READ MORE ABOUT PARAN

WHERE IS BAKKAH OR VALLEY OF BACA IN PSALM 84:6-7 INCLUDING MT. ZION?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE/THEY DIED AND BURIED IN HEBRON

WHERE IS NEGEV CAPITAL IS BEERSHEBA?

TOMB OF PATRIARCH

3 NAMES OF THE PLACE HEBRON SAME PLACE (KIRIATHARBA/ARBA/MACPELAH) 

WHERE IS BETHEL/BAYTULLAH ( HOUSE OF GOD OF ABRAHAM )

THE ISLAM CLAIM IN LOCATION OF THEIR ZAM ZAM WELL

zamzam_history_in_islam

another_claim_zam_zam_map

https://en.wikipedia.org/wiki/Zamzam_Well

THE PRE-ISLAMIC WHO ARE QURAYSH TRIBE? 
WHO IS HASHIM IBN ABD MANAF?
WHO IS HUBAL? ETC..ETC..

SEE THE DIGGING OF ZAM ZAM IN ISLAM

BY

https://en.wikipedia.org/wiki/Abdul-Muttalib

digging_of_zam_zam

TO ALL ISLAM IF YOU ARE TRUTHFUL!! SHOW YOUR PROOF AND REPLY BELOW!!!

ABRAHAM’S WELL IN BEERSHEBA WITH EARTH COORDINATES
ABRAHAM’S HAS A LOTS OF WELL

GENESIS 26:12-18

12Nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng GERAR at makasandaang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. 13  Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan, at siya’y naging napakayaman. 14    Nainggit sa kanya ang mga Filisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka.

15 [[[[[[[[Kaya’t tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito’y nabubuhay pa.]]]]]]]]

DATING TAWAG NI ABRAHAM NA KANYANG AMA.

16Sinabi ni Abimelec, “Umalis ka na, Isaac; mas makapangyarihan ka pa ngayon kaysa amin.” 17   Kaya, umalis si Isaac at nanirahan muna sa libis ng Gerar. 18      [[[[[[[[Ipinahukay niyang muli]]]]] ang [[[[[mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Filisteo. At ang mga balong iyon ay tinawag ni Isaac sa [[[[[dating tawag ]]]] dito ng kanyang ama.]]]]]


GENESIS 26:12-18

12 Then Isaac sowed in that land, and received in the same year an hundredfold: and the Lord blessed him.

13 And the man waxed great, and went forward, and grew until he became very great:

14 For he had possession of flocks, and possession of herds, and great store of servants: and the Philistines envied him.

15 For all the wells which his father’s servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them, and filled them with earth.

16 And Abimelech said unto Isaac, Go from us; for thou art much mightier than we.

17 And Isaac departed thence, and pitched his tent in the valley of Gerar, and dwelt there.

18 And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father; for the Philistines had stopped them after the death of Abraham: and he called their names after the names by which his father had called them.

ABRAHAM’S WELL (BE’ER AVRA’AHM)

IN

BE’ERSHEVA/BEERSHEBA

abraham_well9

ZOOM THE EARTH COORDINATES!!!
abraham_well10

10020959

abraham_well8

abraham_well2 abraham_well3 abraham_well

abraham_well4

abraham_well5 abraham_well6abraham_well7

THE OLD ABRAHAM’S WELL IS UNDER CONSTRUCTION FOR VISITORS!!!

beside_dominobeside_domino2

 

 

THE HISTORICAL WELL OF ABRAHAM IN BEERSHEBA

IS UNDER CONSTRUCTION FOR VISITORS!!location_of_beersheba3

location_of_beersheba3

AFTER THE RENOVATION OF THE ANCIENT WELL OF ABRAHAM IN BEERHEBA

finished_construction

abrahams_well_pic_open abrahams_well_pic_open2 abrahams_well_pic_open3

MAS GINUSTO NG MGA ISLAM ANG PEKENG BALON

IT WAS PROPHESIED AND IT WAS FULFILLED!!

JEREMIAH 2:9-13

9 “Kaya’t muli kong susumbatan ang aking bayan
at uusigin ko hanggang kaapu-apuhan.

10 Tumawid kang pakanluran hanggang Cyprus,
at magpadala ka patungong PASILANGAN hanggang KEDAR (SON OF ISHMAEL).
Makikita mo kung may nangyaring tulad nito kailanman.

11 Mayroon bang bansa na nagpalit ng kanyang mga diyos,
kahit na ang mga ito ay hindi naman talagang diyos?
Ngunit ipinagpalit ako ng bayang aking pinarangalan,
at sila’y sumamba sa mga diyus-diyosang wala namang kabutihang magagawa para sa kanila.

12 Kaya manginig kayo sa takot, O kalangitan,
manggilalas kayo at manghilakbot;
akong si Yahweh ang nagsasalita.

13 Dalawa ang kasalanan ng aking bayan:
TINALIKURAN nila ako,
ako na bukal na nagbibigay-buhay,
at HUMUKAY sila ng mga balon,
ngunit mga balong butas na walang naiipong tubig.

READ MORE ABOUT PARAN

WHERE IS BAKKAH OR VALLEY OF BACA IN PSALM 84:6-7 INCLUDING MT. ZION?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE/THEY DIED AND BURIED IN HEBRON

WHERE IS NEGEV CAPITAL IS BEERSHEBA?

TOMB OF PATRIARCH

3 NAMES OF THE PLACE HEBRON SAME PLACE (KIRIATHARBA/ARBA/MACPELAH) 

WHERE IS BETHEL/BAYTULLAH ( HOUSE OF GOD OF ABRAHAM )


TO YEHUSHUA/YESHUA BE THE GLORY!!!

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE AND WHAT IS ARABIA?

ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI

PEACE ON EARTH!

LOOK AT (TINGNAN NINYO ANG LOOK NG AQABA!!!!!! OR GULF OF AQABA!!!!)


CLICK: THE MOUNT SINAI!!! (JEBEL MUSA)

CLICK HERE WHERE IS AQABA THEN ZOOM OUT!!! USE EARTH/SATTELITE VIEW!!!!!

Numbers 10:12

12 And the children of Israel took their journeys out of the WILDERNESS of SINAI; and the cloud rested in the  WILDERNESS of PARAN.

NUMBERS_10_12 NUMBERS_12_2

 

THE MOUNT SINAI (JEBEL MUSA)

ISLAM SAID MT. SINAI IS SAUDI ARABIA THEY REMOVED THE “GULF OF AQABA” IN THIS LINK SEE SAUDI ARABIA…THE BIBLICAL MOUNT SINAI!!

HERE’S THE PROOF ON THAT LINK ABOVED!!!!!!

WHO REMOVED THE “GULF OF AQABA”?

COMPARE TO BIBLICAL MT. SINAI!!

SUMMARY NG KASINUNGALINGAN!!!!!

CLICK HERE: THE LETTER OF MUHAMMAD (ISLAM) TO MT. SINAI THE ONE WITH “GULF OF AQABA”

HOMILY ON THE GOSPEL OF ST. JOHN IN MT. SINAI (ST. CATHERINE)

photo 1

photo 2

THE “VALLEY OF BACA” AND THE “MOUNT ZION”! BIBLICAL EXACT LOCATION!!! PSALM 84:6-7!!

THE GOD OF JACOB/ISRAEL SEE VERSE 8

THE VALLEY OF BACA

Psalm 84:1-12 (FOCUS IN VERSES 6 TO 7)

1  How amiable are thy tabernacles, O LORD of hosts!

2  My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the LORD: my heart and my flesh crieth out for the living God.

3  Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O LORD of hosts, my King, and my God.

4  Blessed are they that dwell in thy house: they will be still praising thee. Selah.

5  Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.

6  Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools.

7  They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God.

8  O LORD God of hosts, hear my prayer: give ear, O God of Jacob. Selah.

9  Behold, O God our shield, and look upon the face of thine anointed.

10  For a day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness.

11  For the LORD God is a sun and shield: the LORD will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly.

12  O LORD of hosts, blessed is the man that trusteth in thee.

TYPE THE EARTH COORDINATES (31.769079, 35.227994) IN GOOGLE MAP OR GOOLE EARTH 

USER YOUR GOOGLE EARTH FLY TO VALLEY OF BACA:
(TYPE THIS IN SEARCH INPUTBOX)
EARTH COORDINATES: 31°46’08.66″N, 35°13’40.79″E OR 31.769076, 35.227994

SEE THE RESULT OF THAT VALLEY OF BACA!!

 SEE FROM VALLEY OF BACA TO MOUNT ZION

SEE THE EARTH COORDINATES IN BELOW MAP TRY IT IN YOUR OWN DEVICES!!!

MT_ZION_GOOGLE_MAP

VALLEY OF BACA!!! NOT DESERT

Psalm 84:5-7

King James Version (KJV)

5Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.

6Who passing through the (((((((valley of Baca))))))) make it a well; the rain also filleth the pools.

7They go from strength to strength, every one of them in (((((Zion)))) appeareth before God.

ZION – THE CITY OF DAVID

2 Samuel 5:7
Nevertheless David took the strong hold of Zion: the same is the city of David.

1 Kings 8:1
Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto king Solomon in Jerusalem, that they might bring up the ark of the covenant of the LORD out of the city of David, which is Zion.

1 Chronicles 11:5
And the inhabitants of Jebus said to David, Thou shalt not come hither. Nevertheless David took the castle of Zion, which is the city of David.

2 Chronicles 5:2
Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto Jerusalem, to bring up the ark of the covenant of the LORD out of the city of David, which is Zion.

 

LET US VISIT THE PLACE IN STREET VIEW IF THERE ARE VALLEYS IN COORDINATES OF  31 AND 35

near_valley_of_baca near_valley_of_baca2 near_valley_of_baca3

ISLAM CLAIM IN THE VALLEY OF BACA IN PSALM 84:6-7 TOGETHER WITH MT. ZION

bakkah_islam_claim_is_baca

islam_claim_in_baca

THE END!!

PRE-ISLAMIC ERA

ABRAHAM’S JOURNE UNTIL HE/THEY DIED AND BURRIED IN HEBRON

WHERE IS PARAN OR PHARAN?

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE IS “MOUNTAINS OF ARMENIA” (MT. ARARAT) IN TIME OF NOAH?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE DIED

WELL OF HAGAR AND ISHMAEL IN TORAH LOCATION

MUHAMMAD SAID!! CHRISTIANS ARE MY CITIZENS!!! (ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI)

PEACE ON EARTH!
THE MOUNT SINAI!!!!!!
http://st-katherine.net/en/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=65

ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI. THE PROOF!!!!!!!

“This is a message from Muhammad ibn Abdullah, as a covenant to those who adopt Christianity,

NEAR and FAR

, we are with them. Verily I, the servants, the helpers, and my followers defend them,

because CHRISTIANS ARE MY CITIZENS;

and by Allah! I hold out against anything that displeases them.

No compulsion is to be on them. Neither are their judges to be removed from their jobs nor their monks from their monasteries.

No one is to destroy a [[[[HOUSE of their RELIGION]]]], to damage it, or to carry anything from it to the Muslims’ houses.
Should anyone take any of these, he would spoil God’s covenant and disobey His Prophet. Verily, they are my allies and have my secure charter against all that they hate.

No one is to force them to travel or to oblige them to fight. The Muslims are to fight for them. If a female

Christian is married to a Muslim

, it is not to take place without her approval.

She is not to be prevented from visiting her church to pray.

Their churches are to be respected. They are neither to be prevented from repairing them nor the sacredness of their covenants. No one of the nation (Muslims) is to disobey the covenant till the Last Day (end of the world).”

English translation from ‘Muslim History: 570 – 1950 C.E.’ by Dr. A. Zahoor and Dr. Z. Haq, ZMD Corporation. P.O. Box 8231 – Gaithersburg, MD 20898-8231 – Copyright Akram Zahoor 2000. P. 167.

The ORIGINAL LETTER was taken away in 1517 by the Turkish Sultan Selim I and is now in the TOPKAPI MUSEUM IN STANBUL, but the sultan gave the monks a copy of it and sanctioned its terms. From the enormous collection of ancient and modern rolls preserved in the monastery’s library, it is clear that the Covenant of the Prophet, whether or not authentic, was in some way or other renewed, and the privileges of protection and safe-conduct for the monks were upheld.

CHRISTIAN MONK FORSEEN/SAID MUHAMMAD CAREER AS A PROPHET.
QUESION: DO YOU THINK IF YOU ARE A “CHRISTIAN MONK” ARE YOU GOING TO DECLARE ANY PROPHET OF A DIFFERENT RELIGION?

PROOF #1

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad


PROOF #2 JEWS HATE YESHUA/IESOUS SO WARNS HIM ABOUT THE JEWS!!

http://www.truthnet.org/islam/whatisislam.html

*****************************
TO ALL MUSLIM/ISLAM ANSWER THIS!!!!
*****************************

MUHAMMAD IS AWARE THAT MOUNT SINAI IS IN ST. CATHERINE BECAUSE OF “HIS LETTER TO CHRISTIAN AND MUSLIM/ISLAM”. WHY ALL MUSLIM/ISLAM IN SAUDI ARABIA THEY ARE SAYING THAT MOUNT SINAI IS SAUDI ARABIA?

CLICK HERE!! TO WATCH THE LETTER OF MUHAMMAD!!

The ORIGINAL LETTER was taken away in 1517 by the Turkish Sultan Selim I and is now in the [[TOPKAPI MUSEUM IN STANBUL].

WHO IS THAT MUHAMMAD NOW IN MECCA?

THE TRUTH WILL SET YOU FREE!!!

A MUSLIM CLAIM ABOUT THE LETTER TO ST. CATHERINE (MOUNT SINAI!!!!)

BARNABAS IS JOSEPH FROM CYPRUS HE IS A CHRISTIAN!!!!!!!!
*********************************************************

KAYO KAWAWA DAHIL HINDI NINYO KILALA SI BERNABE!! YAANG SI BARNABAS AY TAUHAN NI PABLO..YAAN AY SI JOSE…..ANG LEVITANG TAGA-CYPRUS

ACTS 4:36

36 Ganoon ang ginawa ni JOSE, isang Levitang taga-Cyprus, na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihi’y “Anak na Matulungin.”

EXAMPLE:

ACTS 13:4 Dahil [[[isinugo ng Espiritu Santo]]], sina [[[Bernabe at Saulo]] ay nagpunta sa Seleucia at buhat doo’y sumakay sila sa isang barkong papunta sa Cyprus.

PEACE ON EARTH!!!!!!!

AMEN!!!!!!!

CLICK HERE!! THE MT. SINAI!!!

WHAT IS “PATRIPASSIANISM” CHURCH NAME YEHUSHUA?

 

 

GOD IS NOT A NAME!!!!!!!!!

3 MANIFESTATION NA 1 LANG ANG GAGANAP

GENESIS 1:1(FATHER) GENESIS 1:2(SPIRIT OF GOD) GENESIS 1:3(LET THERE BE LIGHT=THE WORD=revealed in 2 cor. 4:6)

DAHIL ANG LITERAL NA ARAW, BUWAN AT BITUIN AY NASA GENESIS 1:16

GENESIS 1:16 Nilikha ng Diyos ang [[dalawang]] malalaking tanglaw: ang [[Araw]], upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang [[Buwan]]], upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga [[[bituin]]].

ANG UNANG ARAW NA SINASABI SA GENESIS 1:1-5 AY WALANG ARAW AT BUWAN!!!!!!!!!

WALANG TAONG MAKAKAPAGBAUTISMO SA INYO NG ESPIRITO SANTO DAHIL NASUSULAT: SI JESUS LANG ANG MAGBABAUTISTMO SA ESPIRITO SANTO.

MATEO 3:11 Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang… darating na kasunod ko ang siyang (((((magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy))).

LUCAS 3:16 Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya’y higit na makapangyarihan kaysa akin; ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. 17 Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipa’y susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman.”

MAY ESPIRITU SANTO PALA???? SABI NG MGA HINDI NAKAKAALAM…PARA SA MGA TAONG HINDI NANINIWALA SA ESPIRITO SANTO ETO KAYO!!

GAWA 19:2 at sila’y tinanong niya, “Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo’y sumampalataya?” (((“Hindi po, ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala))))),” tugon nila.

ACTS 4:12 Kay Jesu-Cristo lamang matatagpuan ang KALIGTASAN, Sapagkat sa silong ng langit, ang KANYANG PANGALAN LAMANG ANG IBINIGAY NG DIYOS SA IKALILIGTAS NG TAO.” JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA.

 

ANG BAWAT KIKILALA MALILIGTAS PATI SI HESUS KANILANG SAMBAHAYAN!!!

ACTS 16:31 “SUMAGOT SILA, “SUMAMPALATAYA KA SA PANGINOONG JESUS, AT MALILIGTAS KA –IKAW AT ANG IYONG SAMBAHAYAN.

HINDI 3 O MADAMI ANG DIYOS.

ANG DIYOS MISMO NG LUMANG TIPAN ANG NAGING TAO. (ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14, NATUPAD SA MATEO 1:22-23, JOHN 1:1, JOHN 1:4, JUDAS 1:5 (SEE VULGATE BIBLE 405 A.D.) 1 TIM. 3:16, JOHN 10:30.
WHEEL OF PROPHECY

Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)].

= AMA, ANAK AT BANAL NA ESPIRITU SANTO

1. ANG “PATRIPASSIANISM” AY ISANG PANINIWALA SA PUSO NG TAO NA ANG AMA MISMO ANG IPINAKO SA KRUS AT NAGHIRAP WALA SIYANG IPINAPATAY NA IBA KUNDI ANG KANYANG SARILI BILANG KORDERO NA HANDOG SA IKAPAGPAPATAWAD NG KASALANAN NG LAHAT NG KANYANG MGA PINILI SIMULA PA NG LALANGIN ANG MUNDONG ITO.

2. ANG BAUTISMO SA PANGALAN LAMANG NI YHWH =

Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)].

3. YEHUSHUA IS MY SAVIOUR NOT MY RELIGION.
Katuruan Tungkol sa Pananalangin
(Lucas 11:2-4)

5 “Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalanging nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 6 Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala.

7 “Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila’y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. 8 Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya. 9 Ganito kayo mananalangin,

‘Ama naming nasa langit,

sambahin nawa ang iyong pangalan.

10 Nawa’y maghari ka sa amin.

Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.

11 Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw; a

12 at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,

tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.

13 At huwag mo kaming hayaang matukso,

kundi iligtas mo kami sa Masama!’ b

14 “Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. 15 Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, c hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan.”

TANDAAN: WALANG AMA NA DARATING SA APOCALYPSIS..KUNDI SI JESUS LAMANG…DAHIL SIYA AT ANG AMA AY IISA.

REVELATION 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”

REVELATION 22:20-21 Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!”

Sana’y dumating ka na, Panginoong Jesus!

21 Nawa’y makamtan ng lahat a ang pagpapala ng Panginoong Jesus.

IPAGKALAT ANG MABUTING BALITA PATUNGKOL SA DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO.


CLICK HERE: WHO ARE THE ANTI-CHRIST!!!!!!!!!!!

 

AMEN!

DOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO NASA YOUTUBE NAMAN PALA EH (ITAKWIL ANG ARAL NA SI KRISTO AY TAONG TOTOO AT DIYOS NA TOTOO)

DOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO NASA YOUTUBE PALA EH
http://www.youtube.com/watch?v=becj-t98XKE

ANO MASASABI NINYO SA YOUTUBE SEARCH KO YAN ANG LUMABAS
http://www.youtube.com/results?search_query=DOKTRINA+NG+IGLESIA+NI+CRISTO&aq=f

PANDOKTRINA BLG. 14 AT 15 (a) HINDI SI KAPATID NA FELIX MANALO ANG NAGTATAG NG IGLESIA NI CRISTO SA PILIPINAS. SI CRISTO ANG NAGTAYO NITO. HUWAG KAYONG PAPAYAG NA PATAWAG NA IGLESIA NI MANALO.
ANG KAPATID NA FELIX MANALO ANG SUGO NG DIYOS SA HULING ARAW AT SIYANG UNANG KAANIB SA IGLESIA NI CRISTO SA PILIPINAS. (MINUTES OF VIDEO 0:22 TO 0:26)

PANDOKTRINA BLG. 21 (a) ALISIN NA NINYO SA INYONG PANINIWALA ANG TURONG SI CRISTO ANG TUNAY NA DIYOS. SALUNGAT ITO SA ARAL NG BIBLIA. DAPAT NINYONG KILALANIN IGALANG AT SAMBAHIN SI CRISTO SUBALI’T HUWAG KAILANMAN KILALANING DIYOS SAPAGKA’T KAYO’Y MAGKAKASALA. (MINTUES OF THE VIDEO: 0:40 TO 1:06)

PANDOKTRINA BLG 21 (b)
KAHIT ANG ARAL NA TAONG TOTOO AT DIYOS NA TOTOO SI CRISTO AY DAPAT DIN NINYONG ITAKWIL. (MINTUES OF THE VIDEO: 0:40 TO 1:06)

PAUSE AND PLAY

WALA KAMING KATURUANG DIYOS SI CRISTO SINABI NG ISANG IGLESIA NI MANALO/CRIS???).

MGA TANONG KO SA “TRINITARIAN” O MARAMIHANG DIYOS ITANONG NINYO ITO SA MGA PASTOR NINYO AT MGA PARI

MGA TANONG KO SA “TRINITARIAN” O MARAMIHANG DIYOS ITANONG NINYO SA INYONG MGA PASTOR NINYO O MGA PARI. by: Arman G. de Castro (ONENESS CHRISTIAN – 2 CORINTHIAN 3:3) – RELIGION SA PUSO NG TAO.

1. MAY ALAGAD BA ANG “AMA” SA NEW TESTAMENT?

SAGOT: WALA KAY JESUS LAHAT.

2. MAY NAKASULAT BA SA REVELATION NA DARATING ANG AMA?

SAGOT: REVELATION 22:12-13..(SI JESUS ANG DARATING) WALANG NAKASULAT NA PAGDATING NG AMA.

3. NG TAO SI JESUS NAGBANGGIT BA SIYA NG EKSAKTONG PANGALAN NG “AMA” NA DAPAT SAMBAHIN?

SAGOT: WALA…”AMA” LANG. ANG (ELI ELI = MY GOD MY GOD) GOD IS GENERAL NOUN. PUWEDENG MGA MYTHOLOGY GODS YAN. ASHERA, ZEUS, VENUS, AMA NG TAHANAN, AMA NG KATIPUNAN, DIYABLO ANG INYONG AMA (JOHN 8:44) ETC…ETC..

4. GENESIS 1:26 LALANGIN “NATIN” ANG TAO ……. NANATILI BA ANG SALITANG “NATIN” SA GENESIS 1:27?

GENESIS 1:26 VS GENESIS 1:27

SAGOT: GENESIS 1:27 AT NILALANG “NG DIYOS” ANG TAO AYON SA “KANYANG” LARAWAN. LUMALANG “SIYA” NG ISANG LALAKI AT ISANG BABAE.

PLURAL BA ANG MGA SALITANG “NG DIYOS”, “KANYANG” AT “SIYA”?

5. KUNG AMA LAMANG ANG NAKAKAALAM NG PAGHUHUKOM BAKIT SI JESUS ANG DARATING?

MATEO 24:26-27

Walang Nakakaalam ng Araw o Oras

36 “Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang Anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito.

37 Ang pagdating ng “ANAK NG TAO” (JESUS) ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe.

6. ANG DIYOS=NAGSUGO=AMA AY IISA?

SAGOT: OO IISA MEANING NIYAN SA BIBLIA.

NASUSULAT: ANG NAGTATAKWIL SA AKIN NAGTAKWIL SA AMA.(LUCAS 10:16)

LUCAS 10:16 “Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin.”

NASUSULAT: ANG TUMATANGGAP SA AKIN TUMANGGAP SA AMA. (JOHN 13:20)

JOHN 13:20 Pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap
naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin.

NASUSULAT: AKO AT ANG NAGSUGO(DIYOS,AMA) AY IISA (JOHN 10:30)

JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS AY IISA.
JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA AY IISA.
JOHN 10:30 AKO AT ANG NAGSUGO AY IISA.

NASUSULAT: ANG NAKAKAKITA SA AKIN AY NAKAKITA NA SA NAGSUGO SA AKIN (JOHN 14:9).

JOHN 14:9 Sumagot si Jesus, Felipe, kaytagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayo’y hindi mo pa ako kilala? [[[Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama]]]. Bakit mo sinasabing Ipakita mo sa amin ang Ama?

7. NASUSULAT: AKO ANG DAAN, AKO ANG KATOTOHANAN, AKO ANG BUHAY WALANG MAKAKARATING SA AMA
KUNDI SA PAMAMAGITAN KO.

TANONG: ALISIN NINYO SI JESUS MAKAKARATING PA BA KAYO SA AMA?
SAGOT: HINDI NA.

8. BAKIT NAGKAUSAP NA SI DAVID AT SI JESUS? (HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS) FOCUS: MATEO 22:45

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

AWIT 110:1 Sinabi ni Yahweh:
Sa Hari ko’t Panginoon,
“Maupo ka sa kanan ko,
Hanggang ang kaaway mo
Ay lubos na mapasuko, pagkat
iyong matatalo.”

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

Mateo 22:43-45
43″Kung gayon,” sabi ni Jesus, “bakit tumawag sa kanya ng Panginoon si David ng kasihan ito ng Espiritu? Ang sabi niya,
44 “Sinabi ng Panginoon sa aking
Panginoon, Maupo ka sa aking kanan,
Hanggang lubusan kong mapasuko
sa iyo ang mga kaaway mo.”
[[[[[[[[[[[45 Ngayon, si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon; paanong masasabing anak ni David ang Mesias?]]]]]]]]]]
46 Isa man sa kanila’y walang makasagot at mula noon wala nang nangahas magtanong sa kanya.

9. BAKIT NAGKAUSAP NA SI PROPETA ISAIAH NG LUMANG TIPAN AT SI JESUS?

SEE JOHN 12:41

JOHN 12:39-40

39 Hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isaias,

40 Binulag ng Diyos ang kanilang mga mata
at pinatigas ang kanilang mga puso,
upang sila’y hindi makakita,
ni makaunawa ang kanilang mga isip,
baka pa sila’y manumbalik sa akin
at sila’y pagalingin ko. (PROPHECY NI ISAIAH 6:9)

41 Sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus, at nagpahayag siya tungkol kay Jesus.

NAKITA AT NAKAUSAP NI PROPETA ISAIAH SI JESUS

10. BAKIT SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NG PANAHON NI MOIESES? – (SEE JUDAS 1:5)

READ THE OLD SCRIPT: VULGATE BIBLE 405 A.D.

JUDAS 1:5

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN VULGATE BIBLE (405 A.D) TRANSLATION)

JUDAS 1:5 “Bagama’t alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo: matapos iligtas ni JESUS (ng Panginoon see “a” reference/footnote in your Bible) ang bansang Israel sa lupain ng Egipto, pinuksa niya ang mga hindi sumasampalataya sa KANYA.

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

AYAN PO MGA KAPATID MALINAW SA JUDAS 1:5 Vulgate Bible Version (405 A.D) SI JESUS ANG NAKASULAT DOON NA SIYANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO at pinatay niya ang di sumasampalataya SA KANYA.

VULGATE BIBLE (405 A.D)

JUDE 1:5 Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam JESUS populum de terra Ægypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit:

BAKIT SI JESUS SA LUMANG KASULATAN ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO?

SINO ANG SALITANG NAGING TAO?

SI JESUS ANG NAG-UTOS KAY MOISES NA HATIIN ANG ANG DAGAT NA PULA (RED SEA) UPANG ALISIN ANG MGA ISRAELITA SA EGIPTO!!!

PEACE ON EARTH!

SOURCE: THE BIBLICAL MOUNT SINAI!!!!!!!

NOTICE TO THE PUBLIC: “I AM NOT LIABLE FOR ANY ADVERTISEMENT ON MY FREEWEBSITE”

SI YAHWEH(YHWH)=JESUS/YESHUA ANG DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO AMEN!!!

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

NATURAL NAMAN MGA KAPATID NA ANG MGA OLD SCRIPT ANG DAPAT NATING PAGBATAYAN AT PANIWALAAN KAYSA SA MGA BAGONG SALIN NG BIBLIA NA LUMALABAS SA NGAYON. NASUSULAT SI JESUS ANG HUMATI NG DAGAT NA PULA (RED SEA) AT NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NA NAG-UUTOS KAY MOISES AMEN!

JUDAS 1:5 “Bagama’t alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo: matapos iligtas ni JESUS (ng Panginoon see “a” reference/footnote in your Bible) ang bansang Israel sa lupain ng Egipto, pinuksa niya ang mga hindi sumasampalataya sa KANYA.

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

AYAN PO MGA KAPATID MALINAW SA JUDAS 1:5 Vulgate Bible Version (405 A.D) SI JESUS ANG NAKASULAT DOON NA SIYANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO at pinatay niya ang di sumasampalataya SA KANYA.

VULGATE BIBLE (405 A.D)

JUDE 1:5 Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam Jesus populum de terra Ægypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit:

CLICK HERE: EVOLUTION OF THE BIBLE

CLICK HERE: THE VULGATE BIBLE LATIN VERSION

CLICK HERE: THE VULGATE BIBLE ENGLISH & LATIN VERSION

CLICK HERE AND “SEE THE FOOTNOTES” IN NEW INTERNATIONAL VERSION, ©2011

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

GINAGAWA NA LAMANG NILA ITONG MGA FOOTNOTES! PARA HINDI HALATAIN NG MGA BUMABASA PERO TAKOT PA RIN SILANG BAGUHIN AT ALISIN ANG MGA KATOTOHANANG ITO SAPAGKAT NASUSULAT REVELATION 22:18-19 ANG PARUSANG KANILANG MATATANGGAP.

SEE ALSO JESUS/YESHUA IN HABAKKUK/HABACUC 3:18

 

AMEN!

HINDI NAKARATING SI PETER/PEDRO SA ROMA KAHIT SA AKLAT NG ROMA WALANG NAKASULAT NA “PEDRO”, AT SA PAGWAWAKAS NI SAULO/PABLO SA “AKLAT NG ROMA” WALANG IGLESIA SI PEDRO NA NABANGGIT.

Mga Minamahal sa Panginoong Yeshua/Jesus. SI SAULO/PABLO ang nakarating sa ROMA at doon ay nanirahan ng higit kumulang sa 2 taon
(GAWA 28:30) ANG PAGTAWAG KAY SAULO/PABLO

Saang talata makikita sa Biblia na si PETER/PEDRO ay NAKARATING SA ROMA? Ang usapan po natin ay sa BIBLIA at hindi sa kung ano-ano pang mga kasulatan at mga kuro-kuro na madali namang gawin. Kung may nakakaalam ng talata na nakarating sa Roma paki post lamang po ang inyong reply. Sabi sa ibang website BABILONIA daw ang ROMA (I PETER 5:13 pakitingnan sa ibaba sa mapa kung nasaan ang BABILONIA).

SI SAULO/PABLO PARA SA HENTIL AT SI PEDRO PARA SA JUDIO.
GALACIA 2:8 Ang DIYOS ang humirang kay PEDRO bilang apostol sa mga JUDIO ang Siya ring humirang sa akin (PABLO nagsasalita dito) bilang apostol sa mga HENTIL.

NAPAGSABIHAN PA NGA YANG SI PEDRO NI SAULO/PABLO SA GALACIA 2:11-14

Si Saulo/Pablo ang nakarating sa ROMA. Hindi rin nabanggit ang pangalan ni Pedro sa AKLAT NG ROMA.


UNANG PAGLALAKBAY NI SAULO PABLO

Unang Paglalakbay ni Saulo/Pablo

PANGALAWANG PAGLALAKBAY NI SAULO/PABLO

Pangalawang paglalakbay ni Saulo/Pablo.

IKATLONG PAGLALAKBAY AT PAPUNTA NI PABLO SA ROMA
Pangatlong paglalakbay ni Saulo/Pablo at Papunta sa ROMA.

HUMIGIT KUMULANG SA DALAWANG TAONG NANIRAHAN SI PABLO SA ROMA (GAWA 28:30)

NASAAN ANG IGLESIANG ITINAYO NI SAULO/PABLO NGAYON SA ROMA?

ETO PO ANG BABILONIA sabi ng iba ay ROMA. NAPAKALAYO PO SA ROMA. TINGNAN NINYO ANG CHIPRE KUNG NASAAN “ang BABILONIA AY NASA KANAN NG CHIPRE”. IKUMPARA ANG PAGPUNTA NI PABLO SA ROMA AT ANG PICTURE NA NASA IBABA.

SEE:CHIPRE where it is located?

BABYLONIA?

Sabi ng isang website:

What the Bible Says

Boettner is also wrong when he claims “there is no allusion to Rome in either of [Peter’s] epistles.” There is, in the greeting at the end of the first epistle: “The Church here in Babylon, united with you by God’s election, sends you her greeting, and so does my son, Mark” (1 Pet. 5:13, Knox). Link nakarating daw sa ROMA?

GOOGLE Search

ANG SABI NG JEHOVA’S WITNESS SI ANGEL MIGUEL AY SI JESUS? TOTOO BA?

TANONG KO: Si Arkanghel Miguel yon si Jesus sa inyo diba?
SAGOT NIYA: opo,,!!!ang pinaka mataas pong pusisyos sa anghel.

ETO PO YUONG NAKITA NI PROPETA DANIEL.

DANIEL 10:5-9

5 tumingala ako at may nakita akong isang lalaking nakadamit ng telang lino at may sinturong yari sa lantay na ginto. 6 Ang katawan niya’y kumikinang na parang topaz at ang kanyang mukha ay kumikislap na parang kidlat. Nagliliyab na parang sulo ang kanyang mga mata at ang kanyang mga paa’t kamay ay nagniningning na parang makinis na tanso. Ang kanyang tinig ay parang ingay ng napakaraming tao. 7 Akong si Daniel lamang ang nakakita sa pangitain sapagkat nagtakbuhang nanginginig sa takot at nagsipagtago ang aking mga kasama. 8 Naiwan akong mag-isa, kaya ako lang ang nakakita sa pangitain. Nawalan ako ng lakas at ako’y namutla. 9 Nagsalita ang lalaking iyon; at nang marinig ko ang kanyang tinig, walang malay akong nasubasob sa lupa.

PAREHO YAN NG NASA REVELATION 1:12-16

12 Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita, at nakakita ako ng pitong ilawang ginto. 13 Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang Anak ng Tao na nakadamit ng hanggang sakong, at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. 14 Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niyebe, at ang kanyang mga mata’y parang apoy na nagliliyab. 15 Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab, at parang rumaragasang tubig ang kanyang tinig. 16 May hawak siyang pitong bituin sa kanang kamay, at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabila’y may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw.

YAN YUONG TINULUNGAN NI MIGUEL…SO MALIWANAG HINDI SI JESUS SI MIGUEL…ETO PO ITULOY NATIN ANG PAGBASA.

Ipinaliwanag ang Pangitain

10 Walang anu-ano, may kamay na biglang humawak sa akin. Dahil sa takot, nanginginig pa rin ang aking mga kamay at mga tuhod.

11 Sinabi niya, “O Daniel, lubos kitang minamahal, tumayo ka at pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Isinugo ako para sabihin ito sa iyo.” Nanginginig naman akong tumayo.

12 Sinabi pa niya sa akin, “Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula pa nang nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ka ng pang-unawa, dininig na ang iyong dalangin. Kaya naparito ako.

13 Ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia sa loob ng dalawampu’t isang araw, hanggang sa dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing pinuno na SUMAKLOLO SA AKIN (YAHWEH/JESUS) sapagkat naiwan ako noong nag-iisa kasama ng mga hari ng Persia.

SUMAKLOLO SA AKIN…SO MALIWANAG HINDI SI MIGUEL SI JESUS DAHIL MAY TINULUNGAN DI PO BA.

AMEN!

WALANG TRINITY! ANG SALITANG “NATIN” BA AY TATLO(3)?

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Genesis 1: 1-5

Ang Kasaysayan ng Paglikha

1 Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa; 2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. 3 Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng liwanag!” At nagkaroon nga. 4 Nasiyahan ang Diyos nang ito’y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. 5 Ang liwanag ay tinawag niyang Araw, at ang dilim naman ay tinawag na Gabi. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang unang araw.

ANG KATUPARAN NG HULA AT PLANO NG DIYOS.

2 CORINTHIAN 4:5 Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Cristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. 6 Sapagkat ang Diyos na nagsabing, “Mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag,” ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Cristo.

ANG HANGING UMIIHIP NOON AY ANG KANYANG ESPIRITU SANTO.

GENESIS 1:2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang [[[[[[[Espiritu ng Diyos]]]]]]]] sa ibabaw ng tubig.

KING JAMES VERSION
GENESIS 1:2
And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

NANDOON NA “SIYA” HINDI “SILA” SA PASIMULA PA LAMANG. YANG TATLO NA YAN AY IISA AT PANGAKO NA NG DIYOS NA DARATING SA HINAHARAP ANG IKA-7 ARAW NA KANYANG IPINANGAKO (READ GENESIS 2:1-4) ITO ANG BAGONG LANGIT AT BAGONG LUPA NA DARATING O MAGAGANAP “ANG BAGONG JERUSALEM” (REVELATION 21:9-27).

GENESIS 2:2 Sa loob ng anim na araw tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at Siya’y nagpahinga sa IKA-7 ARAW.

GENESIS 2:3 Pinagpala niya ang IKA-7 ARAW at itinangi, sapagkat sa araw na ito SIYA nagpahinga matapos likhain ang lahat.

ANO ANG SABI SA BAGONG TIPAN PATUNGKOL SA IKA-7 ARAW (READ HEBREW 4:1-13)?

Hebreo 4: 1-13

1 Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos, na tayo’y makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. 2 Sapagkat tulad nila’y napakinggan din natin ang Magandang Balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap nang may pananampalataya. 3 Tayong mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito’y ayon sa kanyang sinabi,

“Sa galit ko’y aking isinumpa,
‘Hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling.’ ”

HINDI MAKAKAPAMAHINGA SA AKING PILING AWIT 95:11

Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan. 4 Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw, “At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha.” 5 At muli pang sinabi, “Hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling.” 6 Ang mga unang nakarinig ng Magandang Balita ay hindi nakapasok at nakapagpahinga dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa ring magpahinga sa piling ng Diyos. 7 Kaya’t muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang “Ngayon”. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit,

“Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos,
iyang inyong puso’y huwag patigasin.”

KAPAG NARINIG NINYONG MULI ANG TINIG NG DIYOS HUWAG NG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO.

8 Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. 9 Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos, 10 sapagkat ang sinumang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang paggawa, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. 11 Kaya’t sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya.

12 Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila’y may talim. Ito’y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. 13 Walang makakapagtago sa Diyos; ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo mananagot.

AMEN!

MGA KAPATID KAPAG SINABING “NATIN” INFINITE NUMBER WALANG BILANG BAKIT KAILANGANG IPAKO NINYO SA DALAWA O TATLO ITO?

BAKIT PO SA GENESIS 1:26 EH SABI LALANGIN “NATIN” ANG TAO? BAKIT “NATIN” ANG NAKASULAT MARAMI HO BA SILA?

NARITO ANG SAGOT diyan mga kapatid…basahin ninyo ang sumunod na talata. Genesis 1:26 ITULOY NATIN ANG PAGBASA SA  Genesis 1:27. Eto po ang nakasulat:

Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG larawan. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.

“NG” DIYOS = SINGULAR;
“KANYANG” = SINGULAR;
“SIYA”. = SINGULAR;
(IISA LANG SIYA NA LUMALANG)

KAYA WALANG KATULONG ANG DIYOS SA PAGLALANG KATULAD NG MGA SINASABI NG IBANG MGA RELIHIYON.

ANG “NATIN” PO NA NABANGGIT AY ANG MGA ANGEL NA SA SIMULA PA’Y NAGLILINGKOD NA SA DIYOS. SA GENESIS HINDI PO NASULAT NA NILALANG NG DIYOS ANG MGA ANGHEL.

ETO PO ANG PATUNAY NA MAY MGA ANGHEL NA NOONG ARAW AYON SA PANAGINIP NI JACOB/ISRAEL.

GENESIS 28:12 Nang gabing yaon siya’y nanaginip May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Ayan po mga kapatid sa Genesis 28:12 ay nandoon na ang mga anghel.

GENESIS 19:1 Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel….(gugunawin ang Sodomma at Gomorra dito)

SA MGA NAKADEBATE KO PO..ITINATANONG KO FILL IN THE BLANKS.

FATHER =

SON  =

HOLY SPIRIT =

HINDI NILA MABIGYAN NG PANGALAN.

SALITANG “NATIN” SA TORE NG BABEL

GENESIS 11:7 Ang mabuti’y puntahan NATIN at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan”.

ILAN HO BA ANG GUMOLO? ITULOY PO KASI NATIN ANG PAGBASA.

GENESIS 11:8-9 At pinangalat ni Yahweh ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lunsod. 9 Babel ang itinawag nila sa lunsod na iyon, sapagkat doo’y ginulo ni YAHWEH ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga NIYA ang mga tao sa buong daigdig.

MAY SINABI BANG NILA? MAY SINABI BANG KASAMA SIYA SA MGA KATULOY NA MGA TALATA?

TANONG DIYOS BA SI KRISTO? OO sagot nila. KUNG DIYOS SI KRISTO IISA LANG ANG DIYOS EH DI SIYA ANG DIYOS. HINDI NAG-KAKAANAK ANG DIYOS DAHIL MAGIGING DALAWA(2) NA SILANG DIYOS AYON SA MGA DEVINE PROPHECIES O MGA HULA SA LUMANG TIPAN “ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN MISMO ANG MAGIGING TAO”. MAWAWALA ANG PAGIGING GODHEAD HINDI MO NA NGAYON MALAMAN KUNG SINO SA KANILA ANG MATAAS ANG POSISYON. AT ANG ISA PA NGAYON SA TRINITY HINDI MO MALAMAN KUNG KANINO MO IPINUPUKOL ANG IYONG PANALANGIN.

SINASAMBA NILA SI JESUS HINDI NAMAN TUMATANGGI

SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NOONG PANAHON NI MOISES

HULA NA MAGSASAPALARAN SA DAMIT NI JESUS

SINO PUMASOK SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

ANG TINIG NG SUMISIGAW SA ILANG HULA AT KATUPARAN

Amen!

MAY MGA ANAK PA SI MARIA PAGKARAAN NI JESUS (THE BIOLOGICAL BROTHERS AND SISTERS OF JESUS!) 391 A.D. ISSUE OF BONOSUS!!.

PAANO SASABIHIN NG ROMANO KATOLIKO NA MAY ASAWA SI JOSEPH BAGO NAPANGASAWA SI MARIA GAYONG ANG MGA KAARAWAN NG MGA BIOLOGICAL BROTHER’S OF JESUS IS A.D. NA?

SOURCE: http://www.newadvent.org/cathen/08504a.htm

marriage_mary_joseph

TINGNAN ANG MGA KAPANGANAKAN NG BIOLOGICAL BROTHER’S OF JESUS? MGA SINUNGALING!!

jude_1st_century

REMEMBER!!! JESUS FATHER IS THE HOLY SPIRIT (BORN WITHOUT SEX/BORN BY VIRGIN)
THE BIOLOGICAL BROTHERS AND SISTERS OF JESUS WITH SEX (FATHER JOSEPH)
.

ST JEROME AND HIS FRIEND BONOSUS

WHO IS JUDE?

MAY ANAK PO TALAGA SI MARIA PAGKARAAN PA PO NI JESUS CHRIST HINDI PO AKO NANINIRA NG IBANG RELIGION KATOTOHANAN LAMANG PO MANUMBALIK KAYONG LAHAT KAY GOD JESUS CHRIST AT MAKI-ISA KAYO SA AMIN AT SA KANYA AT TAYONG LAHAT AY MAGKAKAPATID KAY KRISTO JESUS KAHIT NA NASAAN KAYO HINDI NA TAYO KAILANGANG MAGKITA-KITA PA BASTA ANG PUSO NINYO AY NAKAY KRISTO JESUS KAISA PO NINYO KAMING LAHAT WALANG ABULOYAN TUMULONG LAMANG PO KAYO SA MGA KAPATID AT MAGTRABAHO HUWAG UMASA SA IGLESIA MATUTUWA NA PO ANG DIYOS NON. TANDAAN WALANG KASINUNGALINGANG NAGMUMULA SA KATOTOHANAN. PAG-ARALAN PO NINYONG MABUTI ANG MGA SUMUSUNOD NA MGA TALATA. ANG IPINAGLALABAN KO PO AY SI JESU-CRISTO ANG MABUTING BALITA NG ATING PANGINOON.

REVELATION 22:8 (DIYOS LANG ANG SAMBAHIN MO)Dito sa verse na ito kahit anghel nagulat ng sasambahin siya ni Juan.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, Jose, Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

NILALAIT SI JESUS NG KANYANG MGA KAPATID…V3-6

JUAN 7:2-8 Nalalapit na ang Pista ng mga Tolda, isang pista ng mga Judio,3 Kaya’t sinabi kay Jesus ng KANYANG MGA KAPATID, “Bakit hindi kaumalis dito, at pumunta sa Judea, para makita ng IYONG MGA ALAGADang ginagawa mo? 4. Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawakung ang hangad niya’y matanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mgabagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan.5 (MAGING ANG MGA KAPATID NI JESUS AY HINDI SUMASAMPALATAYA SA KANYA).

ANG LAKAS NG MGA TAO NA YAN NA LAIT LAITIN SI JESUS DIBA?
Sabi pumunta ka sa JUDEA PARA MAKITA NG ***IYONG MGA ALAGAD***
KASI NGA PATI MGA KAPATID NIYA HINDI NANINIWALA SA KANYA. V5. IYONG MGA ALAGAD SABI NILA…IBA ANG ALAGAD KAYSA SA MGA KAPATID.

SABI NG MADAMI MGA ALAGAD DAW NI KRISTO TINATAWAG NIYANG KAPATID PERO NANDITO ANG MGA ALAGAD AT HIWALAY ANG MGA KAPATID NI JESUS

ACTS 1:13-14Ang mga ito’y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon, ang Makabayan at si Judas na anak ni Santiago. (11 ALAGAD) Pagdating sa lunsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. 14 Lagi silang nagsasama sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, GAYON DIN ANG MGA KAPATID NI JESUS.

BINANGGIT NA ANG 11 ALAGAD…KAYA TULOY TULOY NA ANG SENTENCE NA YAN HANGGANG SA MGA KAPATID NI JESUS.

JOHN 2:12 Pagkatapos nito, pumunta si JESUS sa CAPERNAUM, kasama ang kanyang ina, MGA KAPATID, AT MGA ALAGAD (pinaghiwalay yan sa kapatid at alagad). AT sila’y nanatili roon ng ilang araw.

I COR 9:4-5 Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Cristiano, tulad ng ginagawa ni PEDRO, IBANG APOSTOL; AT MGA KAPATID NG
PANGINOON?

GALACIAN 1:19 Wala akong nakitang apostol liban kay SANTIAGO NA KAPATID NG PANGINOON.

AYAN KAPAG HINDI PA NAMAN KAYO NANIWALA NA MAY ANAK SI MARIA EWAN KO NA LANG PATAHIMIKIN NA PO NATIN ANG KANYANG KALULUWA. SABI NG ISANG NAKADEBATE NAMIN NOON “HAIL SATAN”, “HAIL SATAN” SABI NAMAN NG IBA “HAIL MARY” “HAIL MARY”…SINASAMBA NA PO KASI NINYO EH SA PAG-AAKALANG MAY NANAY AT TATAY ANG DIYOS. MAG-BASA PA PO KAYO NG MGA NAKA-POST SA WEBSITE NA ITO AT MALALAMAN NINYONG SI YAHWEH AT SI JESUS AY IISA. MAHAL KO PO KAYONG LAHAT SA ATING PANGINOONG JESU-KRISTO ANG DIYOS NA MAPANIBUGHUIN. AMEN!

READ THE HISTORY OF BONOSUS THE FRIEND OF JEROME WHO TRANSLATE THE CATHOLIC BIBLE

Against the common teaching[1] of the Catholic Church he held that, after Jesus, Mary had several other children. The Council of Capua in 391, before which the matter was brought, did not pass any judgment on it, but referred it to the Metropolitan Anysius of Thessalonica and the other bishops of Illyria. They condemned Bonosus and tried to exclude him from his church. In a letter to the same bishops Pope Siricius approves the sentence and also condemns the opinion that Mary did not always preserve her virginity.

391 A.D. PA ANG KATOTOHANAN NA ITO.

JEROME TRANSLATED THE CATHOLIC BIBLE HIS FRIEND IS BONOSUS (BELEIVED THAT MARY DID NOT PRESERVED HER VIRGINITY)
He is best known for his new translation of the Bible into Latin, which has since come to be called the Vulgate (FIRST NT BIBLE A.D 405) and his list of writings are extensive.

JEROME WHO TRANSLATED THE CATHOLIC BIBLE

ANG PAGLILIBING KAY JESUS KUNG SINO-SINO ANG KASAMA SA PAGLILIBING (JOSE NA TAGA ARIMATEA (MATEO 27:57), NICODEMO (JOHN 19:39) AT 2 MARIA.

DUMAKO TAYO SA 2 MARIA SINO-SINO ANG 2 MARIA NA YON?

MATEO 27:61 Kasama sa paglilibing sina (((Maria Magdalena))) at ang ((((isa pang Maria)))); nakaupo sila sa tapat ng libingan.

MARCOS 15:47 Nagmamasid naman sina (((Maria Magdalena))) at (((Maria na ina ni Jose((VIRGIN MARY))), at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, Jose, Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

KAYO NA PO ANG HUMUSGA SA KATOTOHANAN LAMANG PO TAYO.

LAHAT (((NG MARIA))) SA PAGKAKAPAKO, PAGKAMATAY AT PAGLILIBING KAY JESUS.

*****************************************
MGA MARIA NG IPAKO SI JESUS SA KRUS!!!!!!!!
*****************************************

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina ((((((((Santiago)))))), (((((Jose)))))), Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

MATEO 27:56 Kabilang sa kanila si (((((((( Maria Magdalena ))))))), si ((((((((( Maria na ina ni Santiago at ni Jose ))))))), at ang asawa ni Zebedeo. (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)

DITO PUMASOK ANG ISANG MARIA NA ASAWA NI CLEOPAS (JOHN 19:25). 3 MARIA ITO.
JOHN 19:25 Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang ((((((((kanyang ina))))) (MARIA) at ang (((((((((kapatid nitong babae)))))), si (((((Maria na asawa ni Cleopas))))))))), at si (((((((Maria Magdalena))))))).

MARCOS 15:40 Naroon din ang ilang babaing nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si ((((Maria Magdalena)))), si Salome, at si (((((((((((Maria na ina ng nakababatang si Santiago at ni Jose)))))))). (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)

*******************************************
MGA MARIA SA PAGLILIBING KAY JESUS!!!!!!!!
******************************************

ANG PAGLILIBING KAY JESUS KUNG SINO-SINO ANG KASAMA SA PAGLILIBING (JOSE NA TAGA ARIMATEA (MATEO 27:57), NICODEMO (JOHN 19:39) AT 2 MARIA.

DUMAKO TAYO SA 2 MARIA SINO-SINO ANG 2 MARIA NA YON?

MATEO 27:61 Kasama sa paglilibing sina (((Maria Magdalena))) at ang ((((isa pang Maria)))); nakaupo sila sa tapat ng libingan.

MARCOS 15:47 Nagmamasid naman sina (((Maria Magdalena))) at (((Maria na ina ni Jose((VIRGIN MARY))), at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, (((((Jose)))))), Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

**********************************************
MGA MARIA SA MULING PAGKABUHAY NI JESUS!!!!!!!!.
*********************************************

LUCAS 24:10 Ang mga babaing ito’y sina (((((((((Maria Magdalena))))))), Juana, at ((((((((((Maria na ina ni Santiago))))))))); sila at ang iba pang mga babaing kasama nila ang nagbalita sa mga apostol.

MARCOS 16:1 Pagkaraan ng Araw ng Pamamahinga, si (((((((((Maria Magdalena)))))), si (((((Maria na ina ni Santiago)))) at si ((((((Salome))))) ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus.

SI SANTIAGO AY KAPATID NI JOSE (MATEO 13:55)

AMEN!


LAHAT NG MARIA SA PAGKAKAPAKO, PAGKAMATAY AT PAGLILIBING KAY JESUS

GENESIS 1:26 LALANGIN ” NATIN” ANG TAO PALPAK ANG “NATIN”! (SEE GENESIS 1:27). TINGNAN NINYO AT IISA LANG SIYA NA LUMALANG.

Eto sagot diyan mga kapatid…basahin ninyo ang sumunod na talata.
Genesis 1:26 yan basahin natin ang Genesis 1:27. Eto po ang nakasulat:
Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG larawan. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.
SINGULAR: “NG DIYOS”(GOD), “KANYANG LARAWAN”(HIS IMAGE), SIYA(HE).

KUNG MADAMI YAN GANITO SANA ANG GENESIS 1:27 (GENESIS 1:27 TRINITARIAN VERSION!!) BASA…

Genesis 1:27 Nilalang nga NG MGA DIYOS ang tao ayon sa KANILANG larawan. Lumalang SILA ng isang lalaki at babae.

PLURAL: “MGA DIYOS”(GODS), “KANILANG LARAWAN (THEIR IMAGE)”, SILA(THEY).

SO NAPAKALINAW NA ISA LANG SIYA SA GENESIS 1:27 NOT THE TRINITARIAN VERSION
(IISA LANG PO YAN)

KAYA WALANG KATULONG ANG DIYOS SA PAGLALANG KATULAD NG MGA SINASABI NG IBANG MGA SEKTA. ANG MGA NATIN PO NAYAN AY MGA ANGEL ANG KAUSAP NG DIYOS DAHIL SA GENESIS HINDI PO NASULAT NA NILALANG NG DIYOS ANG MGA ANGHEL. ETO PO ANG PATUNAY NA MAY MGA ANGHEL NG MANAGINIP SI JACOB/ISRAEL. SA APOCLYPSIS 4:8 SINASAMBA NA PO SIYA NG MGA ANGHEL.

[PANAGINIP NI JACOB/ISRAEL]

GENESIS 19:1 Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lunsod. Pagkakita sa kanila, siya’y tumayo at sinalubong sila. Nagpatirapa siya sa harapan ng mga anghel.

Ang anghel na yan ang kasama ni YAHWEH ng makipag-usap kay Abraham at Sara sa nagdaang talata. Genesis 18:13. Na nagpakita kila Abraham sa Mamre bago tupukin ng apoy ang Sodoma at Gomorra.

GENESIS 28:12 Nang gabing yaon siya’y nanaginip May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel.

Makikita sa Genesis pa lang mga kapatid eh nandoon na ang mga anghel.

Ang salitang “NATIN” ay hindi mo pwedeng hulaan na 2 o 3 ito ay tumutukoy sa walang hanggang bilang (infinity). Ginagamit ito ng mga bulaang mangangaral para gawing TATLO ANG DIYOS hindi naman sila sigurado sa bilang ng salitang “NATIN” NANGHUHULA LAMANG SILA SA BILANG.

MGA TANONG:

1. MAHINANG KLASE BA ANG DIYOS AT KAILANGAN NG KATULONG SA PAGLALANG?
2. ANG SALITANG “NATIN” BAY AY TUMUTUKOY SA 2 PARA MABUO ANG 3 IN 1?
3. ANG TAO BA AY NILALANG NG DIYOS SA NAPAKARAMING LARAWAN?
4. BIGYANG PANGALAN ANG AMA=??? ANAK=??? AT HOLY SPIRIT=??? KAYA NYO BA?.

ANG PAGKAKASUNOD SUNOD NG HULA (DIVINE PROPHECIES) SA BUHAY NG PANGINOONG JESUS

SINO ANG SALITANG NAGING TAO AT ANO TALAGA ANG “SALITA”

MAY KATANUNGAN SA MGA NAGPAPARAMI NG DIYOS

ANG TATLONG (3) KATANUNGAN SA MGA SUMASALUNGAT SA PAGIGING DIYOS KRISTO JESUS

CLICK “IF ONLY THE FATHER KNOWETH THE JUDGMENT DAY WHY JESUS IS COMING”

CLICK: KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM NG PAGHUHUKOM BAKIT SI KRISTO ANG DARATING?

Amen!

TALAKAYAN NG PATRIPASSIANISM (OTHERS) VS SDA SA PAGKAIN NG BABOY!

Papatunayan ng mga SDA na ang ‪#‎nagsisikain‬ ng ‪#‎baboy‬, ng mga‪#‎kasuklamsuklam‬, at ng daga ay ‪#‎mapapatay‬, hindi bibigyan ng buhay na walang hanggan. mamamatay nga eh ‪#‎hehehe‬.

PAPATUNAYAN NG ‪#‎LAHAT‬ NG RELIHIYON NA MGA ‪#‎PORK_EATERS‬NA ANG KUMAKAIN NG BABOY AY ‪#‎HINDI_MAMAMATAY‬ (parang salita ng ahas ah) KUNDI LIGTAS SILA SA PAGHATOL.

PASOK NA KAYONG LAHAT AT IPAGTANGGOL ANG ARAL NYO.

4 people like this.
Comments
Leo Sumayao

Leo Sumayao MATEO 7:18-20 Pakilatag po para maliwanagan ka. grin emoticonSee Translation

Cjay Espiritu

Cjay Espiritu Bakit nga ba nilikha ng diyos ang baboy? Pan display?See Translation

Nestor Barcos

Nestor Barcos Tulad ng tanong lahat ba ng mga nilikha nya pagkain lahat?See Translation

Leo Sumayao

Leo Sumayao Yung mga pwdng kainin lamang po at isa na jan ang BABOY smile emoticonSee Translation

Cjay Espiritu

Cjay Espiritu So para saan ang baboy? At bakit pinagbabawal itong kainin even clinically proven na safe itong kainin.

Wala lang? Trip lang ng god na mag set ng rules? Mga ganon?See Translation

Leo Sumayao
Leo Sumayao Mr. Nestor Barcos grin emoticon
(1Corinto 10:25 “Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi.
(26-Sapagkat sinasabi ng Kasulatan, “Ang lupa at ang lahat ng naroroon ay sa Panginoon!”
(27-Kung anyayahan kayo ng isang di sumasampalataya at ibig ninyong dumalo, kanin ninyo ang anumang idulot sainyo at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi.
(28-Ngunit kung may magsabi sainyo, “Ito’y inihain sa mga diyus-diyusan,” huwag ninyong kanin iyon alang-alang sa nagsabi sainyo upang di mabalisa ang budhi-
(29-ang ibig kong sabihin ang budhi ng inyong kapwa at hindi ang budhi ninyo.
See Translation

Cjay Espiritu

Cjay Espiritu Sa ating mga tao, may mga authorities tayo na nag se set ng rules din. Pero may rason. To preserve life.

Like the ff.See MoreSee Translation

Nestor Barcos

Nestor Barcos Kapatid na Leo Sumayao sa palagay mo ba nung sinasabi no pablo yan sa lugar kung saan sinabi nya may baboy na nakadisplay o paninda sa mga kainan doon,..panglawa ang context ukol sa mga pagkain na hinihandog sa mga diosdiosan,hindi ang context ukol sa pagkain ng marurumi at malinisSee Translation

Leo Sumayao

Leo Sumayao (Marcos 7:18-20)

(1Corinto 8:9″Ngunit mag-ingat kayo, baka ang paggamit ninyo ng#kalayaang kumain ng anumang pagkain ay maging sanhi ng pagkakasala ng mahihina pa sa pananampalataya.

Felipos 3:9 “at lubos na makiisa sa kanya. Hindi ko na hangad na maging matuwid sa pamamagitan ng #kàutusan kundi sa pananalig kay Cristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa#pananàmpalataya.

Colosas 2:16 “Kaya’t huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa #pàgkàin o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa Araw ng Pamamahinga.

(Roma 14:17 “Sapagkat ang pagpasok ng tao sa Kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa #pàgkain o inumin kundi sa matuwid, pagkakasundo-sundo at kagalakan na pawang kaloob ng Espiritu Santo.

Unawain mo po sanang mabuti kaibigang Nestor Barcos smile emoticonSee Translation

Nestor Barcos

Nestor Barcos Sang ayon ka ba na may oagkain na.marumi at oagkain na malinis?See Translation

Leo Sumayao

Leo Sumayao (26-Sapagkat sinasabi ng Kasulatan, “Ang lupa at ang lahat ng naroroon ay sa Panginoon!”

Ito po ang pakatandaan mo Mr. Nestor Barcos grin emoticonSee Translation

Nestor Barcos

Nestor Barcos Tama talaga ung pagkasabi no pablo. Roma 14:17 ang tanong ko sayo na gusto Kong patunayan mo na ang baboy at tinuturing na pagkain ayon sa bible,,dahil patunayan ko sayo na ang baboy kailan man hindi pagkain ayon sa biblia.kapatid na Leo SumayaoSee Translation

Cjay Espiritu

Cjay Espiritu Yes, may pagkain na marumi at malinis. Yung iba pwede mag cause ng sakit at ung iba e hindi.

Ang tanong ko. Bakit bawal kumain ng baboy kahit na clinically proven na safe ito?See Translation

Nestor Barcos

Nestor Barcos Tama sa panhinoon lahat kaya siya lamang ang may karapatan na magsabi kung akin ang pwde lang nation kaiininSee Translation

Cjay Espiritu

Cjay Espiritu Bakit pinagbawal ng god na kainin ang baboy kahit na clinically proven na safe ito?See Translation

Nestor Barcos

Nestor Barcos Tulad ang tanung mo sa tanong na bakit marumi ang baboy o ano ang nakakarumi ng baboy?See Translation

Cjay Espiritu

Cjay Espiritu Masyado po bang malalim ang tanong ko para kelangan ko pang i elaborate?See Translation

Nestor Barcos

Nestor Barcos Ito lang ka Leo Sumayao tulad ng bungang kahoy na pinagbawal ng Dios na ipakain ni adan at Eva walng reason kung bakit hindi ipakain ng Dios ang bunga na yon.ang baboy sinabi lang nya wag kainin dahil itoy marumi at karumaldumalSee Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio maniwala na kasi sa Dios na nagsabi na marumi ang baboy wag kaiinin.See Translation

Leo Sumayao
Leo Sumayao COLOSAS 2:20 “Namatay na kayong kasama ni Cristo at wala na sa kapangyarihan ng ng mga espiritung naghahari sa sanlibutan. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad ng,
(21-“Huwag hahawak nito,” “HUWAG TITIKIM NIYAN,” “Huwag hihipo niyon”?See More
See Translation

Cjay Espiritu

Cjay Espiritu Nestor Barcos Yung prutas pinagbawal for the reason na magdudulot ito ng kaalamang tulad ng sa diyos. Kaalaman na maka alam ng tama at mali.

Yung baboy e marumi? So based on scientific findings proven na safe namang kainin. How’s that?See Translation

Leo Sumayao

Leo Sumayao Colosas 2:16 “Kaya’t huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa #pàgkàin o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa Araw ng Pamamahinga.

Mr. Nestor Barcos kaya wag na po kayong PASAKOP sa anumang TUNTUNIN tungkol sa #PAGKÀIN. smile emoticonSee Translation

Nestor Barcos

Nestor Barcos D kita mapilit ka Leo Sumayao kung d ka naniniqala sa sabu ng Dios na itoy marumi,,ito mabasa letra pro letra NASA sayo kung kuntrahin mo yan,,sa hulinh panahon ang mangyayari sa patuloy na kumakain ng baboy,,isaias 66:16-17 pakibasa nalang at bahala ka kung ano pagkaunaqa mo Jan,,salamat sa panahonSee Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio MAGALING PA BA ANG SIYINSYA KISA SA DIOS? NANINIWALA TAYO SA SIYENSYA KISA SA DIOS? SABI NG DIOS AY MARUMI. SO MARUMI YON PANIWALAAN NYO NAMAN.See Translation

Nestor Barcos

Nestor Barcos Ang likas ng baboy marumi ,,kaya nga may kasabihan binababoy niya ako o binababoy Niya pagkatao ko,,isang salita na kung saan nagpakilala sa kung ano ang katutuhaananSee Translation

Slow Down

Slow Down Yang nasa leviticus ay palatuntunan.

Pinawi na yan sa hebrwo 9:10See Translation

Nestor Barcos

Nestor Barcos Ito lang kapatid na Leo Sumayao kung halimbawa hindi tayo hahatulan doon sa kung ano ang ating kinakain cguro paruho tayong maligtas,,pero kung sakali kasama sa hatol ang kung paano natin simusunod ang kanyang mga bilin at kung ano pinagbawal baka hindi ka kasama doon..yan page isipan moSee Translation

Leo Sumayao
Leo Sumayao GAWA 10:12 “Naroon ang lahat ng uri ng hayop: mga lumalakad at gumagapang sa lupa, at mga lumilipad sa himpapawid.
(13-At narinig niya ang isang tinig na nagsabi, “Tumindig ka Pedro. Magpatay ka’t KUMAIN.”
(14-Ngunit sumagot si Pedro, “Hinding-hindi ko po magagawa iyan, Panginoon! Kailanma’y hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi o di karapat-dapat.”
(15-Muli niyang narinig ang tinig at ang sabi sa kanya, “HUWAG MONG ITURING NA MARUMI ANG NILINIS NG DIYOS.”
(16-Tatlong ulit na nangyari ito, at pagkatapos ay binatak na pataas ang bagay na iyon.
Napakalinaw po kaibigang Nestor Barcos smile emoticon

See Translation

Nestor Barcos

Nestor Barcos Kung lahat malinis na bakit sinabi in Pablo sa 2 cor. 6:17 wag maghipo ng marumiSee Translation

Cjay Espiritu

Cjay Espiritu Pati nanay ko sinabi rin yan sakin ng bata ako for one good reason………….. Baka magkasakit ako.See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Slow Down
Slow Down Sabi ninyo ang kumain ng baboy mamamatay. Tama kase under pa sila ng kautusan.
Pero pagdating ni cristo binago na ang kautusan.
Galacia 3: 12At ang #kautusan_ay_hindi_sa_pananampalataya; kundi, Ang gumaganap ng mga yaon ay #mabubuhay sa mga yaon.

Sa panahon natin ay pananampalataya na.

See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio KUNG LAHAT AY MALINIS NA EH ANO ANG SABI SA APOC.18:2?See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio KAHULIHULIHAN NA YAN NG BIBLIA.See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Nestor Barcos

Nestor Barcos 1 cor. 10:31 sa at in pangoagkain o pag inom maaring naluqalhati nation ang Dios at pwd rin na hindiSee Translation

Cjay Espiritu

Cjay Espiritu Hahahaha ano pa bang sagot ang maaasahan ko sa mga taong naniniwala sa nag sasalitang ahas.See Translation

Slow Down

Slow Down 1 tim 4:1Nguni’t hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba’y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio, 2Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisiSee MoreSee Translation

Cjay Espiritu

Cjay Espiritu Ano bang mangyayri pag kumakain ka ng baboy? Kasalanan na worth na para itapon ka ng PINAKA MAIBIGIN SA LAHAT AT MOST MERCIFUL AND MOST FORGIVING na god sa Impyerno para magdusa eternally?See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio HINDI GANYAN ANG ARAL NG SDA NA MAGDUSA ANG MGA PORK EATER ETERNALLY KUNDI MAGIGING ABO SILA LAHAT NG PALALO.See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
JaYb EdRial PegarOn
JaYb EdRial PegarOn yunq iba kasi na pork eater paq sinabi nq doctor na bawal kainin sumusunod kaaqad..
pro sa bible sabi waq kainin lahat nq karumaldumal
hinahanapan kaaqad nq rason para makain.. See More
See Translation

Leo Sumayao
Leo Sumayao Mr. Nestor Barcos smile emoticon
(COLOSAS 2:14-Pinawalang-bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. (15-Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga piSee More
See Translation

Slow Down

Slow Down Roma 14:: 17Sapagka’t ang kaharian ng Dios ay hindi ang#pagkain at #paginom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo.See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ANG HINIHINGI NAMING SAGOT NA PATUNAY KUNG LIGTAS BA ANG KUMAKAIN NG BABOY AY DI PA NASASAGOT. SAGOTIN NA KASI PARA DI NA HUMABA PA.See Translation

Slow Down

Slow Down Ang mas nakaka hawa o madumi pala ay ang lumalabas sa bibig ng tao /)

Mateo 15:. 11Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao; kundi ang lumalabas sa bibig, ito ang nakakahawa sa tao.See Translation

Like · Reply · 1 · 2 hrs
Nestor Barcos

Nestor Barcos Gumagamit kayo ng talata na out of context hindi yan tumotukoy sa kinakain kung sa uri ng pagkain dahil ang context tungkol sa oavkain na d maghugas ng kamaySee Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Slow Down
Slow Down Slow Down
Roma 14:: 17Sapagka’t ang kaharian ng Dios ay hindi ang #pagkain at#paginom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo.
Like · Reply · More · 6 minutes ago
Rey Porcadilla Ignacio
ANG HINIHINGI NAMING SAGOT NA PATUNAY KUNG LIGTAS BA ANG KUMAKAIN NG BABOY AY DI PA NASASAGOT. SAGOTIN NA KASI PARA DI NA HUMABA PA.
Like · Reply · More · 5 minutes ago

See Translation

Slow Down

Slow Down Ligtas o hindi?

Sagot mga SDA!See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio HINDI LIGTAS ANG KUMAKAIN NG BABOY. PERIOD#HEHEHESee Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ANG HANAP KUNG SAGOT AY KUNG LIGTAS EH WALA NAMAN SINABI SA TALATA NYO NA LIGTAS #HEHEHESee Translation

Slow Down

Slow Down Kung sasabihin mong hindi ligtas.

So hindi maliligtas si pablo at si pedro.

Si pedro nagpunta sa bahay ng hentil at naki kain.

Ang mga hentil ay walang palatuntunan sa pagkain.

Maaring baboy,hipon,hito,seashells etc ang kinain nila.

Hatol na mga SDA!See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio BAKIT KUMAIN BA SI PABLO AT PEDRO NG BABOY? KUNG KUMAIN SILA TAMA KA NGUNIT KUNG HINDI MALI KA.See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio SAAN BA ANG TALATA NA KUMAIN SI PEDRO AT PABLO NG BABOY?See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Leo Sumayao

Leo Sumayao Colosas 2:16 “Kaya’t huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa #pàgkàin o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa Araw ng Pamamahinga.

(Roma 14:17 “Sapagkat ang pagpasok ng tao sa Kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa #pàgkain o inumin kundi sa matuwid, pagkakasundo-sundo at kagalakan na pawang kaloob ng Espiritu Santo.

Rey Porcadilla Ignacio grin emoticonSee Translation

Like · Reply · 1 · 2 hrs
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio MALI ANG SAGOT. DAHIL WALANG TALATA NA SINABI NG DIOS NA ANG BABOY AY PAGKAIN.See Translation

Leo Sumayao
Leo Sumayao GAWA 10:12 “Naroon ang lahat ng uri ng hayop: mga lumalakad at gumagapang sa lupa, at mga lumilipad sa himpapawid.
(13-At narinig niya ang isang tinig na nagsabi, “Tumindig ka Pedro. Magpatay ka’t KUMAIN.”
(14-Ngunit sumagot si Pedro, “Hinding-hindi ko po magagawa iyan, Panginoon! Kailanma’y hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi o di karapat-dapat.”
(15-Muli niyang narinig ang tinig at ang sabi sa kanya, “HUWAG MONG ITURING NA MARUMI ANG NILINIS NG DIYOS.”
(16-Tatlong ulit na nangyari ito, at pagkatapos ay binatak na pataas ang bagay na iyon.
Mali po ba Rey Porcadilla Ignacio? grin emoticon

See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Slow Down
Slow Down orcadilla Ignacio
HINDI GANYAN ANG ARAL NG SDA NA MAGDUSA ANG MGA PORK EATER ETERNALLY KUNDI MAGIGING ABO SILA LAHAT NG PALALO.
@@@@@@@@@@
Kawawa si pablo at pedro smile emoticon

Hahahaha

See Translation

Slow Down

Slow Down Tandaan ninyo. Hindi lang baboy ang ibinigay na karumal dumal sa israel.

Madami yan.See MoreSee Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio HEHEHE ANG GALING MO NAMAN Slow DownNABASA MO NA KUMAIN NG BABOY SI PEDRO AT PABLO. WOW GALING! SAAN BA MABASA YAN?See Translation

Slow Down
Slow Down Rey Porcadilla Ignacio
SAAN BA ANG TALATA NA KUMAIN SI PEDRO AT PABLO NG BABOY?
Like · More · Just now
@@@@@@@@@@@@

Hindi lang baboy ang nasa pangitain ni pedro smile emoticon

Pero lahat yun karumal dumal smile emoticon

Maaring may baboy, ibon, hito, seashells. smile emoticon

Hahaha lagot kayo kay pedro!

See Translation

Leo Sumayao
Leo Sumayao Rey Porcadilla Ignacio smile emoticon
(GALACIA 3:13-Tinubos tayo ni CRISTO sa SUMPA ng KAUTUSAN nang siya’y magdusa na parang isang isinumpa. Sapagkat nasasaad sa KASULATAN, “SINUMPA ang bawat ibinitin sa punongkahoy.”
GALACIA 4:5 “upang PALAYAIN ang mga nasa ILALIM NG KAUTUSAN. Sa gayon, tayo’y mabibilang na mga anak ng Diyos.

See Translation

Slow Down

Slow Down Si pedro at si pablo di maliligtas! Kumain ng karumaldumal tulad ng baboy etc…

Nga nga!See Translation

Slow Down
Slow Down orcadilla Ignacio
HINDI GANYAN ANG ARAL NG SDA NA MAGDUSA ANG MGA PORK EATER ETERNALLY KUNDI MAGIGING ABO SILA LAHAT NG PALALO.
@@@@@@@@@@@

Si pedro at si pablo mismo hinatulan nyo na smile emoticon

See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio Slow Down SAAN NGA MABASA YAN NA KUMAIN SI PEDRO AT PABLO NG BABOY? KUNG MABASA YAN PANALO KA NA.See Translation

Slow Down

Slow Down Alalahanin nyo sana may #transition ng #luma at #bagong tipan!

May mga inalis na palatuntunan na kasamang napako sa krus.(panahon ng pagbabago)See MoreSee Translation

Slow Down

Slow Down Kung inalis na pala ang palatuntunan eto na kayo: smile emoticon

Mga SDA eto na kayo smile emoticon See MoreSee Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio HEHEHE BIGAY KAYO NG BIGAY NG TALATA EH WALA NAMAN DOON ANG HINIHINGI KO.See Translation

Geo Alvarez
Geo Alvarez Maliwanag na ngang sinabi ng
Dios sa mga kumakain ng laman ng baboy ay kasuklamsuklam
(Isa.66:15-17) hahatolan ng Dios ang mga gayong tao..See More
See Translation

Geo Alvarez's photo.
Like · Reply · 1 · 2 hrs
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ITO ANG TANONG OH. NAPAKADALI LAMANG#HEHEHE. LIGTAS BA ANG KUMAKAIN NG BABOY?See Translation

Slow Down
Slow Down Rey Porcadilla Ignacio
Slow Down SAAN NGA MABASA YAN NA KUMAIN SI PEDRO AT PABLO NG BABOY? KUNG MABASA YAN PANALO KA NA.
@@@@@@@@@@@@

smile emoticon baboy lang ba ang karumaldumal sa leviticus 11? smile emoticon

Baboy lang ba laman nung kumot sa pangitain ni pedro?

See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio SAGOT NYO LANG DIYAN AY TALATA NA NAGSASABI NA LIGTAS ANG MGA KUMAKAIN NG BABOY.See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio OK. SIGI. SAAN MABASA NA KUMAIN SI PABLO AT PEDRO NG MGA BAWAL NA HAYOP, IBON AT ISDA?See Translation

Geo Alvarez

Geo Alvarez Nagbibigay ng karamdaman kapag kakain tayo ng madumi na ipinagbabawal ng Dios mga iganSee Translation

Geo Alvarez's photo.
Like · Reply · 1 · 2 hrs
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio MAHIRAP BA MAGHANAP NG TALATANG SAGOT?See Translation

Slow Down
Slow Down Rey Porcadilla Ignacio
OK. SIGI. SAAN MABASA NA KUMAIN SI PABLO AT PEDRO NG MGA BAWALA NA HAYOP, IBON AT ISDA?
Like · Reply · More · 3 minutes ago
@@@@@@@@@@@@

Ang mga hentil ay walang palatuntunan tungkol sa pagkain.

Basahan moko ng talata na utos sa hentil ang leviticus 11

Go smile emoticon

See Translation

Slow Down

Slow Down Kaya nga may pangitain kay pedro smile emoticon

Ang purol pala ng mga utak nyoSee Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio OK. WALA BA TALAGANG MABASA NA KUMAIN SI PEDRO AT PABLO NG MGA DUMAL? SO KUNG WALA AY IMBINTO NYO LANG PALA YAN Slow Down.See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio WALA PA KAYONG NAPAPATUNAYAN NA LIGTAS ANG KUMAKAIN NG BABOY PAGDATING NG PANGINOON.See Translation

Slow Down
Slow Down Rey Porcadilla Ignacio
OK. WALA BA TALAGANG MABASA NA KUMAIN SI PEDRO AT PABLO NG MGA DUMAL? SO KUNG WALA AY IMBINTO NYO LANG PALA YAN Slow Down.
Like · Reply · More · Just now
@@@@@@@@@@@

May bilin kase sa kanila smile emoticon

Sana nabasa mo smile emoticon para di pumurol utak mo.

See Translation

Geo Alvarez

Geo Alvarez Hayaan natin ang Dios at ang kaniyang mga utos ang ating susundin mga igan..

Malinaw na sinabi ng Dios na masamang kainin ang baboy ayon sa Lev.11:7 at Deu.14See Translation

Geo Alvarez's photo.
Like · Reply · 1 · 2 hrs
Leo Sumayao
Leo Sumayao GALACIA 2:11 “Nang si Pedro’y nasa Antoquia, hayagan kong sinabi sa kanyang mali ang kanyang ginagawa.
(12-Sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaking pinaparoon ni Santiago, siya’y SUMASALO sa mga HENTIL. Subalit nang dumating ang mga iyon, siya’y lumayo at hindi na NAKISALO sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Judio.
(13-At gumaya rin sa kanya ang ibang mga Kapatid doon na mga Judio; pati na rin si Bernabe’y natangay sa kanilang pagkukunwari.
(14-Nang makita kong hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng Mabuting Balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, “Kung ikaw na isang Judio ay namumuhay na parang Hentil at di bilang isang Judio, paano mo mapipilit ang mga Hentil na mamuhay na gaya ng mga Judio?”
Rey Porcadilla Ignacio ito na po ang hinahanap mo na patunay na NAKISALO sa PAGKAIN si PABLO AT PEDRO sa mga HENTIL. smile emoticon

See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio MAY SINABI BA NA ANG PINAGSALOHAN NILA AY BABOY O MGA KARUMALDUMAL?See Translation

Leo Sumayao
Leo Sumayao (1Corinto 10:25 “Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi.
(26-Sapagkat sinasabi ng Kasulatan, “Ang lupa at ang lahat ng naroroon ay sa Panginoon!”
See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio MAY SINABI BA NA ANG PINAGSALOHAN NILA AY KARUMALDUMAL?See Translation

Like · Reply · 1 · 2 hrs
Geo Alvarez

Geo Alvarez Ito ang sinasabi ni Pedro oh igan Slow Down hindi mo ba nauunawan

Kailan man hindi ako kumakain ng karumaldumal!?

Naku po naman!See Translation

Geo Alvarez's photo.
Like · Reply · 1 · 2 hrs
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ANG TANONG AY KUMAIN BA SI PABLO AT PEDRO NA DUMAL?See Translation

Like · Reply · 1 · 2 hrs
Slow Down

Slow Down Eto may bilin smile emoticon

1 cor 10:25Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi; 26Sapagka’t ang lupa ay sa Panginoon, at ang kabuuan ng naririto. 27Kung kayo’y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pumaroon; ang anomang ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi.See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio WALANG BABOY NA SINABI.See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Slow Down

Slow Down Noong nagpunta ba si pedro sa bahay ng hentil nagtanong pa siya kung ano naka hain?See Translation

Unlike · Reply · 1 · 2 hrs
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ANG TANONG AY KUMAIN BA NG BABOY?See Translation

Slow Down
Slow Down Rey Porcadilla Ignacio
OK. WALA BA TALAGANG MABASA NA KUMAIN SI PEDRO AT PABLO NG MGA DUMAL? SO KUNG WALA AY IMBINTO NYO LANG PALA YAN Slow Down.See More
See Translation

Slow Down

Slow Down Baboy lang ba yung nasa kumot?

Baboy lang ba karumal dimal na nasa kumot?See Translation

Unlike · Reply · 1 · 2 hrs
Ben T. Sais

Ben T. Sais wala na yang baboy na yan…luma na yan nasa piggery na sila ngayon.

Like · Reply · 1 · 2 hrs
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio TAMA NASA PIGGIRY NGA #HEHEHE PIRO LIGTAS BA ANG KAKAIN NITO PAGDATING NG PANGINOON?See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio HINDI LANG BABOY #HEHEHE #LAHAT NGA EH KASAMA ANG BAKA AT KAMBING AT TUPA.See Translation

Like · Reply · 1 · 2 hrs
Geo Alvarez

Geo Alvarez Mahina naman mga argumento mo igan Slow Down

Nagkataon lang na may gawain
pa ako kaya suwerte mo at makaka alpas ka sa akin

Pero sa sunday day-off magkita
ulit tayo ha

Hhhhmmm..See Translation

Slow Down

Slow Down Gsto mo ilatag ko hindi lang baboy karumal dumal na hayop na binigay sa palatuntunan?

Lev 11 smile emoticonSee Translation

Leo Sumayao
Leo Sumayao Rey Porcadilla Ignacio
(1Corinto 10:25 “Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi.
(26-Sapagkat sinasabi ng Kasulatan, “Ang lupa at ang lahat ng naroroon ay sa Panginoon!”
See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio MAY SINABI NA KARNING BABOY?See Translation

Leo Sumayao
Leo Sumayao GAWA 10:12 “Naroon ang lahat ng uri ng hayop: mga lumalakad at gumagapang sa lupa, at mga lumilipad sa himpapawid.
(13-At narinig niya ang isang tinig na nagsabi, “Tumindig ka Pedro. Magpatay ka’t KUMAIN.”
(14-Ngunit sumagot si Pedro, “Hinding-hindi ko po magagawa iyan, Panginoon! Kailanma’y hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi o di karapat-dapat.”
(15-Muli niyang narinig ang tinig at ang sabi sa kanya, “HUWAG MONG ITURING NA MARUMI ANG NILINIS NG DIYOS.”
(16-Tatlong ulit na nangyari ito, at pagkatapos ay binatak na pataas ang bagay na iyon.
See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Slow Down

Slow Down Ang nilinis ng Dios ay #huwag mong ipagpalagay na #marumi.

smile emoticonSee MoreSee Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais mahina ka na Geo Alvarez kupas na yang baboy ninyo matatakaw naman kayo sa mga walang kaliskis na mga hayop sa tubig alat at tabang.

Ben T. Sais

Ben T. Sais TALABA? bawal din yan

Slow Down

Slow Down Basa @ben t sais

Marcos 7:19Sapagka’t hindi pumapasok sa kaniyang puso, kundi sa kaniyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi? Sa salitang ito’y nililinis niya ang lahat ng pagkain

Lahat
Lahat

Lahat
Lahat

Ng pagkain!See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio LAHAT NA PAGKAIN. TAMA. ANG TANONG SINABI BA NG DIOS NA ANG BABOY AY PAGKAIN?See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio BAKIT ARAL BA NG SDA ANG PUEDI KAIININ ANG TALABA?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais MAGTANONG KAYO KUNG BOTCHA!!

1 cor 10:25Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi;

Leo Sumayao
Leo Sumayao GAWA 10:12 “Naroon ang lahat ng uri ng hayop: mga lumalakad at gumagapang sa lupa, at mga lumilipad sa himpapawid.
(13-At narinig niya ang isang tinig na nagsabi, “Tumindig ka Pedro. Magpatay ka’t KUMAIN.”
(14-Ngunit sumagot si Pedro, “Hinding-hindi ko po magagawa iyan, Panginoon! Kailanma’y hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi o di karapat-dapat.”
(15-Muli niyang narinig ang tinig at ang sabi sa kanya, “HUWAG MONG ITURING NA MARUMI ANG NILINIS NG DIYOS.”
(16-Tatlong ulit na nangyari ito, at pagkatapos ay binatak na pataas ang bagay na iyon.
See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais AY NAKU LUMA NA YAN SA PAGTUTURO NIYA SA HENTIL YAN NG SALUBUNGIN SI CORNELIO ITINURING ANG MGA TAO NA KARUMAL-DUMAL MASAMA YAN.

Leo Sumayao

Leo Sumayao GAWA 10:12 “Naroon ang lahat ng uri ng #hayop: mga lumalakad at gumagapang sa lupa, at mga lumilipad sa himpapawid.

Kaibigan TAO ba ang sinasabi sa talata? grin emoticonSee Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Ben T. Sais

Ben T. Sais PUMUNTA KAYO SA HENTIL ULAM LECHON BASA..ANOMANG IHAIN KAININ NINYO..NGANGA!!

1 COR. 10:27Kung kayo’y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pumaroon; ang [[[[[[[[[anomang ihain sa inyo ay kanin ninyo]]]]]]]]], at [[[[[[[[[[[[[[huwag kayong magsipagtanong]]]]]] ng anoman dahilan sa budhi.

Ben T. Sais

Ben T. Sais [[[[[[[[anomang ihain sa inyo ay kanin ninyo]]]]]]]]], BASTA PAGKAIN HUWAG LANG TAE O HINDI PAGKAIN..

Slow Down

Slow Down Sabi daw ni pedro:

Kailan man(sa tanang buhay nya) hindi siya kumain ng karumal dumal.See MoreSee Translation

Unlike · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Sais

Ben T. Sais PURO KAMOTE ITONG MGA KALABAN MO BRO Slow DownHAHAHA ALIPIN NG BABOY!!

Like · Reply · 1 · 1 hr
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio WALANG SINABI NA ANG INIHAIN AY BABOY AT LIGTAS PAGDATING NG PANGINOON ANG KAKAIN NITO.See Translation

Slow Down

Slow Down Oo. Hinerohan yung sarili nila ng #nagbabagang_bakalSee Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio KAYO ANG ALIPIN NG BABOY HEHEHE KUMAKAIN KAYO EH HEHEHESee Translation

Slow Down

Slow Down Nasulat ba nagbaon si pedro ng tinapay:)

Lechon at hito ulam sa bahay nung hentil eh smile emoticonSee Translation

Unlike · Reply · 1 · 1 hr
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio SAAN MABASA YAN NA LITSON AT HITO ANG ULAM NG HENTIL NG KUMAIN SI PEDRO/See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio KAYO ANG HINEROHAN HEHEHE SABI NG DIOS AY WAG KUMAIN SABI NYO MAKAIN NA MAGALING PA BA TAYO SA DIOS?See Translation

Slow Down

Slow Down Di kami alipin ng pagkain.

Foods never stop me smile emoticon kahit ahas yan o yung salagubang.

Si juan bautista nga tipaklong pa eh nyahahahaSee Translation

Unlike · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Sais

Ben T. Sais MAY PIGGERY NA NGA NG TIME NI JESUS BASA.THE PRODIGAL SON STORY SAAN NAMASUKAN AT ANO ANG KINAKAIN NG BABOY NA KINAIN NIYA?

LUKE 15See More

PIGGERY IN TIME OF JESUS!! MAY PIGGERY NA NOONG TIME NI JESUS BASA!!!! baka hindi ka pa…
ARMANDECASTRO.WORDPRESS.COM
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ANG TIPAKLONG AY IPINAHINTULOT YAN NG DIOS NA KAININ. PIRO ANG BABOY AY HINDI.See Translation

Slow Down

Slow Down Sakto #menudo ulam namin. Yum yum smile emoticon

Unlike · Reply · 1 · 1 hr
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio NGAYON TUNAY LAMANG NA PINATUTUHANAN NYO NA LINIS NA LAHAT NG MGA NILALANG. MALINIS BA ANG LAHAT NG URI NG UOD AT BULATI?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais ANO GINAGAWA NG PIGGERY NG TIME NI JESUS Rey Porcadilla Ignacio NAG-AALAGA ANG MGA TAO NG BABOY NA ITATAPON LANG ANG BABOY?

Ben T. Sais

Ben T. Sais MAY MGA TAGAPAG-ALAGA NG BABOY NOON NA PARANG IPINAPASTOL

MARCOS 5:14 Tumakbo ang mga[[[[[[[[[ tagapag-alaga ng kawan ng baboy ]]]]]]]]]at ibinalita sa bayan at sa karatig-pook ang mga pangyayari. Kaya’t ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang tunay na nangyari.

Like · Reply · 1 · 1 hr · Edited
Ben T. Sais

Ben T. Sais NASUSULAT: Rey Porcadilla Ignacio BASA NGANGA!! smile emoticon

ROMANS 14:17 Sapagkat ang “PAGPASOK NG TAO“ sa “KAHARIAN NG DIYOS” ay HINDI!!!!! [[NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN]]]] kundi sa PAGIGING MATUWID, PAGKAKASUNDO-SUNDO AT KAGALAKAN na pawang KALOOB NG ESPIRITO SANTO.

Like · Reply · 1 · 1 hr
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio NAG AALAGA ANG MGA TAONG HENTIL NOON PANAHON NI JESUS NGUNIT ANG MGA MANANAMPALATAYA NI JESUS AY WALA TAYONG MABASA NA NAG ALAGA SILA NG BABOY AT WALANG MABASA NA KUMAIN SILA NG BABOY. MABASA BA SAAN?See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio SINABI BA SA TALATA MO ANG PAGKAING BABOY?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais ETO LINIS NA LAHAT BASA Rey Porcadilla Ignacio NILINIS LAHAT NI JESUS ANG PAGKAIN

MARCOS 7:18-19 “Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ninyo ako maunawaan?” tanong ni Jesus. “Hindi ba ninyo alam na hindi ang anumang mula sa labas ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya, 19 sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi.” Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin.

Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin.

Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin.

Like · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Sais

Ben T. Sais BUTATA!!!!!!!!!!!SDA!!!!!!!!!!!

Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin.

Like · Reply · 1 · 1 hr · Edited
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio PAGKAIN BA ANG BABOY AYON SA BIBLIA?See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio SIGI KUNG MABASA NA ANG BABOY AY PAGKAIN PANALO NA KAYO.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais PANALO NA KAMI PASOK SA LEVITICUS EH NGANGA!!!!!!!!!

LAHAT NGA NG PAGKAIN……EH ..KAYA NGA PUMASOK SA LEVITICUS ANG BABOY DAHIL ISANG URI YON NG PAGKAIN

Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin.

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio TALATA NA ANG BABOY AY PAGKAIN ANG HANAP KO.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais NASA LEVITICUS NGA MGA PAGKAING IBINAWAL AT HINDI NGANGA!!!!!!!

Ben T. Sais

Ben T. Sais PAPASOK BA SA LEVITICUS 11 YAN KUNG HINDI YAN PAGKAIN DIBA? Rey Porcadilla Ignacio

Ben T. Sais

Ben T. Sais MADAMI NA KAYONG SINISIRANG KASULATAN SA PAGKAIN HINDI LANG BABOY NAKASULAT NA BAWALhttps://armandecastro.wordpress.com/…/eating…/

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio PAGKAIN BA ANG BABOY AYON SA LEV 11? SINABI BA NG DIOS NA PAGKAIN YON?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais OO DI MO BA BINASA?

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio HEHEHE TAAGA? PAGKAIN?See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio PAG SINABI NG DIOS NA PAGKAIN ANG BABOY PANALO NA KAYO.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais ETO AH BASA LEVITICUS 11:2 Inyong salitain sa mga anak ni Israel, na inyong sabihin, Ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa.

Trevoj Labmit

Trevoj Labmit CGE BASAHIN NYO ANG ISAIS 66:15-17 ,PATAY KAYUNG KUMAKAIN NG BABOY PAGDATING NG PANAHONSee Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais SA LAHAT NG MGA HAYOP NA NASA LUPA……..NASA KALAWAKAN BA BABOY Rey Porcadilla Ignacio NGANGA!!!!!!

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio SA LEV.11:7,8 ANO ANG SINABI PAGKAIN BA?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais AY NAKU Trevoj Labmit KUPAS NA YAN PROPHECY NI ISAIAH YAN HINDI LITERAL NA BABOY YAN AT DAGA SA HALAMANAN BASAhttps://armandecastro.wordpress.com/…/clarification-in…/

Ben T. Sais

Ben T. Sais Rey Porcadilla Ignacio OO PAGKAIN KAYA LANG AYAW NGANG IPAKAIN NGANGA!!!!!!!!!!!

Ben T. Sais

Ben T. Sais ETO Rey Porcadilla Ignacio KAIN KAYO NG KAIN BASA LEVITICUS 11:10 At lahat ng walang palikpik at kaliskis sa mga dagat, at sa mga ilog, at sa lahat ng mga gumagalaw sa tubig, at sa lahat ng may buhay sa tubig, ay pawang karumaldumal nga sa inyo.

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio HEHEHE SAAN ANG SINABI NA PAGKAIN? PANALO KA NA.See Translation

Nelson Reyes
Nelson Reyes Ben T.sais
Kung malinis na ang baboy bakit pagdating ng panginoon sa ikalawa papatayin pa din ang mga kumakain ng baboy..darating sila sa isang wakas.See More
See Translation

Trevoj Labmit

Trevoj Labmit TALAGA LANG HAH SAAN MABABASA NA KUPAS NaKUPAS NA ANG ISAIA?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais KUPAS NA BABOY NA TRANSLATION NINYONG LITERAL YON ANG IBIG KUNG SABIHIN GASGAS NA YAN STYLE LANG DIN NG ISLAM YAN.

Ben T. Sais

Ben T. Sais PROPHECY YAN NI ISAIAH SYMBOLICAL YAN..KASALANAN YAN IHO.

Ben T. Sais
Write a reply…
Ben T. Sais

Ben T. Sais HINDI BA KAYO KUMAKAIN NG CRAB? HIPON? TAHONG? ETC..ETC.. Rey Porcadilla Ignacio?

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio SIGI IBIGAY ANG TALATA NA NAGSASABI PAGKAIN ANG BABOY. PANALO KA NA KUNG MABASA.See Translation

Slow Down

Slow Down Genesis 9 sakop jan yung baboy.See Translation

Unlike · Reply · 1 · 1 hr
Nelson Reyes

Nelson Reyes Kung kupas na ang isaias punitin mo na yan sa biblia.?.mukhang ang utak nya ang kupas na.See Translation

Slow Down

Slow Down Kung di pala pagkain ang baboy.

Wala siya sa kategory na hayop, halaman, isda, ibon.

Kung di pagkain ang baboy. Anong uri ng nilalang ang baboy?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais YAN NAPAPALA NG MGA NALOKO NG DOKTRINA NG PAGKAIN NA KATURUAN NG DEMONYO SA HULING ARAW.

ANG MAGBAWAL MAG-ASAWA KATURUAN NG DEMONYO!!!
ANG MAGBAWAL NG ILANG-URI NG PAGKAIN KATURUAN DIN NG DEMONYO!!!

1 Timoteo 4: 1-16

Mga Huwad na Guro

1 Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga [[[[[[[[huling araw]]]] ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga(((( katuruan ng mga demonyo)))). 2 Ang mga katuru- ang ito’y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. 3 ((((((Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa ))))))) at (((((ang ilang uri ng pagkain)))), mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. 4 Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama; sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat 5 sapagkat ang mga ito’y nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin.

Like · Reply · 1 · 1 hr
Trevoj Labmit

Trevoj Labmit HAH TING NAN NALANG NATIN KONG SINO ANG KATURUAN NG DEMONYO ,See Translation

Trevoj Labmit

Trevoj Labmit SINO NAMAN NAG SABI NA KATURUAN NG DEMONYO ?See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio GEN.9:3 LAHAT NG GUMAGALAW PAGKAIN ANG UOD AT BULATI BA AY PAGKAIN NYO?See Translation

Trevoj Labmit

Trevoj Labmit WAG MUNG SABIHIN NA PATI TRACK KAIININ MO DAHIL GUMAGALAW ?!!! HAHAHAHAH!!!!!See Translation

Cjay Espiritu

Cjay Espiritu Oo… Do you know na ang Earthworm e edible at pwedeng kainin kung tutuusin? Good source of protein at good cholesterol. Sa ibang lugar kinakain ang ibang uri ng uod.See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Ben T. Sais

Ben T. Sais PWEDE MAY BULATI NA MALALAKI CULTURED NGANGA KUNG IPINAPAKAIN EH NGANGA!!!

Like · Reply · 1 · 1 hr
Trevoj Labmit

Trevoj Labmit SINO BA ANG NAG BABAWAL NG ILANG PAGKAIN SA PAGDATING NG TINATAWAG NILANG MAHAL NA ARAW ? SILA YAN HINDI SDA ANG TINUTUKOY NYANSee Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Ben T. Sais

Ben T. Sais 1 Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga [[[[[[[[huling araw]]]] ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga(((( katuruan ng mga demonyo)))).

Like · Reply · 1 · 1 hr
Slow Down
Slow Down Rey Porcadilla Ignacio
GEN.9:3 LAHAT NG GUMAGALAW PAGKAIN ANG UOD AT BULATI BA AY PAGKAIN NYO/
Like · Reply · More · 3 minutes ago
Biblia na nga sumagot sayo may alinlangan kpa.

Kung di kayo naniniwala sa biblia.

KULTO kayo smile emoticon

See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio SAAN SINABI NA TALATA NA PAGKAIN ANG BULATI AT UOD?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais ETO SA DEMONYO NA NGANGA!!!

2 Ang mga katuru- ang ito’y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. 3 ((((((Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa ))))))) at (((((ang ilang uri ng pagkain)))), mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kainSee More

Trevoj Labmit

Trevoj Labmit SINASABI NA” ILANG URI ”,NG PAGKAIN SINO BA ANG NAG BABAWAL SA MAHAL NA ARAW ? HINDI SDA YANSee Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Ben T. Sais

Ben T. Sais Rey Porcadilla Ignacio MAY IBINIGAY BANG KAPARUSAHAN SI MOISES? O MADUMI LANG UNTIL EVEN OR SUNSET? NGANGA!!!

Ben T. Sais

Ben T. Sais ANG PAGPASOK BA SA KAHARIAN NG LANGIT EH NABABATAY SA INUMIN AT PAGKAIN?

ROMA 14:17 Sapagkat ang PAGPASOK ng tao sa KAHARIAN NG DIYOS ay HINDI NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN kundi sa PAGIGING MATUWID, PAGKAKASUNDO-SUNDO AT KAGALAKAN na pawang KALOOB NG ESPIRITO SANTO.

Slow Down
Slow Down Rey Porcadilla Ignacio
SAAN SINABI NA TALATA NA PAGKAIN ANG BULATI AT UOD?
Like · Reply · More · 3 minutes ago
@@@@@@@@@@

Ang uod gumagalaw at umuusad.

Ano sabi sa genesis 9?

Mang mang ka pla eh.

See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ANO BA ANG SABI NG GEN.9 #GAYA NG PANANIM. PANANIM PALA NAMAN HEHEHESee Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Ben T. Sais

Ben T. Sais KULTO!!!!!!!! BISTADO!!!!!!!

Like · Reply · 1 · 1 hr · Edited
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio HINDI PO KAMI ANG NAGBAWAL NA HUWAG KAININ ANG MGA DUMAL KUNDI ANG DIOS. SO HINDI ARAL NG DIMONYO ANG ARAL NAMIN KUNDI ARAL YAN NG DIOS. AT DI RIN BAWAL SA AMIN ANG MAG ASAWA. SO MALI ANG PARATANG NYO. #HEHEHE. DI BAWAL SA AMIN ANG KARNE NG BAKA, KAMBING AT TUPA. SO MALI KAYO.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais ALAM NINYO KUNG BAKIT BABOY TINUTUKAN NG SDA? KASI WALA HINDI NINYO NAKITA ANG MGA HULA AT KATUPARAN SA BIBLIA

2 PEDRO 1:21 Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makakapagpaliwanag ng alinmang hula sa KASULATAN sa bisa ng KANYANG SARILING KAKAYAHAN. 21 SAPAGKAT HINDI NAGBUHAT SA KALOOBAN NG TAO ANG HULA NG MGA PROPETA; ITO’Y GALING SA DIYOS AT IPINAHAYAG NG MGA TAONG KINASIHAN NG ESPIRITU SANTO.

MATEO 5:17 “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang KAUTUSAN at ang ARAL NG MGA PROPETA. Naparito ako, hindi upang PAWALANG-BISA kundi para “IPALIWANAG” AT “GANAPIN” ang mga iyon.

https://armandecastro.wordpress.com/…/ang-mga-hula-at…/

Slow Down

Slow Down Ako kumakain ng uod.

TAMILOK! KIWIT! AHAS!See MoreSee Translation

Unlike · Reply · 1 · 1 hr
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio SO PAKTAY KA PAGDATING NG PANGINOON KUNG DI KA MAGBAGO. ANG SABI AY ANG KUMAKAIN NG MGA KASUKLAM SUKLAM AY MAMAMATAY.See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Ben T. Sais

Ben T. Sais HINDI NINYO NAKILALA ITONG NANGARAL NA MAY-ARI NG BUONG KASULATAN. “AKIN” LANG NAKASULAT.

Ben T. Sais's photo.
Slow Down
Slow Down Rey Porcadilla Ignacio
ANO BA ANG SABI NG GEN.9 #GAYA NG PANANIM. PANANIM PALA NAMAN HEHEHE
Like · More · Just now
@@@@@@@@@@@

Wala bang nabanggit sa gen 9 na hayop?

See Translation

Slow Down

Slow Down Hehehe. May halaman na hindi gumagapang pero kinakain smile emoticon

May halaman din na gumagapang pero di pedeng kanin ng tao.See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio HAYOP NA MALINIS MAKAIN HEHEHE PIRO ANG MARUMI AY HINDI IPINAPAKAIN NG DIOS. LEV.11:47.See Translation

Slow Down

Slow Down So sige eto.

Yung makahiya ay gumagapang na halaman. Ginugulay nyo ba ito?See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio IGINAGAMOT PA NGA ANG MAKAHIYA EH HEHEHE.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais HANGGANG NGAYON DAW HINDI PA KAYO NAKAKAUNAWARey Porcadilla Ignacio BASA. ..LAGYAN KO BRACKET HA?

MARCOS 7:18-19 [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[“Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ninyo ako maunawaan?” tanong ni Jesus]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]. “Hindi ba ninyo alam na hindi ang anumang mula sa labas ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya, 19 sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi.” [[[[[[[[[[[[[[[Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin.]]]]]]]]]]]]

Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin.

Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin.

Na Nang

Na Nang sa pgkaka intindi m0,lang yan… at sa pg iintindi ng iba….See Translation

Na Nang

Na Nang ang babaw ng pang uunawa m0…bro, pg sinabi,malinis, pgkain na kaagad,ang iniisip…See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Slow Down
Slow Down Rey Porcadilla Ignacio
HAYOP NA MALINIS MAKAIN HEHEHE PIRO ANG MARUMI AY HINDI IPINAPAKAIN NG DIOS. LEV.11:47.
Like · Reply · More · 4 minutes ago
@@@@@@@@@@

Hahaha di maka usad sa leviticus. Kawawang aral ng mga anti cristo.

See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais MAY PIGGERY NATURAL IBINIBENTA SA TIME NI JESUS YON NGANGA!!!

Ben T. Sais

Ben T. Sais EH KAYA NGA KANINA PA EH DI TAPOS NA KUNG NABASA MO NAKA-BRACKET Rey Porcadilla Ignacio

MARCOS 7:18-19 [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[“Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ninyo ako maunawaan?” tanong ni Jesus]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]. “Hindi ba ninyoSee More

Slow Down

Slow Down Sige kung hindi pa pala inaalis ang palatuntunan tungkol sa pagkain.

Eto tanong smile emoticon See MoreSee Translation

Unlike · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Sais
Ben T. Sais THE END!!!!!!!!!!!
[[[[[[[[[[[[[[[Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin.]]]]]]]]]]]]

Like · Reply · 1 · 1 hr
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio SA MGA HENTIL YON PIRO SA MGA MANANAMPALATAYA KAY JESUS AY DI SILA NAG AALAGA NG BABOY AT LALONG WALANG MABASA NA KUMAIN SILA NG BABOY.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais IKAW KASI Rey Porcadilla Ignacio KAPAG KAKAIN KA NG BABOY ITATAE MO smile emoticon

“Hindi ba ninyo alam na hindi ang anumang mula sa labas ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya, 19 sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi.”

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio PAGKAIN BA ANG BABOY AYON SA BIBLIA?See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Slow Down

Slow Down May mga saserdote ba kayo na nagsasagawa ng paglilinis? May tabernakulo kayo at kaban sa loob ng templo?See Translation

Unlike · Reply · 1 · 1 hr
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio NAPAGHAHALATA NA INILALAYO MO ANG USAPAN BAKIT NAUBUSAN NA BA NG TALATA?See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Slow Down

Slow Down Sagot mga SdA!See Translation

Unlike · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Sais

Ben T. Sais SO MGA SALITA NA LUMALABAS SA BIBIG ANG NAGPAPARUMI NA SA TAO………HINDI MGA INEEBAK NGANGA!!!!

“Hindi ba ninyo alam na hindi ang anumang mula sa labas ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya, 19 sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi.”

Ben T. Sais

Ben T. Sais BUGBOG MGA PAGKAIN LANG ALIPIN PA KAYO MGA KAWAWA NAMAN KAYO PAGDATING SA USAPANG PANG DIYOS.

Slow Down

Slow Down Ben T. Sais

sundan natin aral nila. hindi pa pala naaalis yang palatuntunan. sundan natin kung sinusunod nila. pati ikapu at handog sa kasalanan. pista ng tolda.See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio PAGKAIN BA ANG BABOY? DI BA MASAGOT YAN?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais AY MAKULIT IPIPIGGERY BA YAN KUNG HINDI NGA PAGKAIN? NGANGA!!!!!!!!!!

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio MALILIGTAS BA ANG KUMAKAIN NG BABOY? DI BA MASAGOT YAN?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais MAY POULTRY…..SO MAY PIGGERY NGANGA!!!!!!!!!!

Ben T. Sais

Ben T. Sais NOON BAWAL KASI NASA ILANG SILA KAHIT MGA TAE NILA MAKAKAIN NIYAN.

Like · Reply · 1 · 1 hr
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio AYON SA DIOS AT SA KANIYANG SALITA. PAGKAIN BA ANG BABOY? DI BA MASAGOT?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais SO NGAYON BUNGANG KAHOY NA AT DARAK O MAIS ETC..ETC.. MGA KINAKAIN NG BABOY INAALAGAAN NA NG TIME NI JESUS DIN BASA

LUKE 15
15 Namasukan siya sa isang tagaroon, at siya’y [[[[pinagtrabaho nito sa isang babuyan]]]]. 16 Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga [[[bungangkahoy ]]]]na kinakain ng mga baboy.
so MALINIS NA BABOY BUNGANG KAHOY NA KINAKAIN.

Ben T. Sais

Ben T. Sais Rey Porcadilla Ignacio AYON SA DIOS AT SA KANIYANG SALITA. PAGKAIN BA ANG BABOY? DI BA MASAGOT?

BEN REPLY:

NASAGOT NA YAN Rey Porcadilla Ignacio KUNG MARUNONG KA LANG UMUNAWA TOPIC NG LEVITICUS 11 AY PAGKAIN…….NGANGA!!!!!!!! SO NABANGGIT ANG BABOY EH DI PAGKAIN…

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio PAGKAIN AT HINDI PAGKAIN LEV.11:47See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio BABOY AY BELONG SA HINDI PAGKAINSee Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio INAALAGAAN NGA NG MGA DI MANANAMPALATAYA KAY JESUS YAN. OK. BIGYAN MO AKO NG TALATA NA NAG ALAGA ANG MGA ALAGAD NI JESUS NG BABOY AT KUMAIN SILA NG BABOY? DI BA MASAGOT YAN?See Translation

Slow Down

Slow Down Sagot mga SDA may mga saserdote ba kayo? Nagsusunog parin ba kayo ng mga hain sa kasalanan?See Translation

Slow Down

Slow Down Kase kasama yan sa palatuntunan.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais Rey Porcadilla Ignacio MGA HENTIL KUMAKAIN NG BABOY NGANGA!!!!! AT MADAMING HENTIL ANG MALILIGTAS.

ROMA 11See More

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio TALAGA MALILIGTAS ANG KUMAKAIN NG BABOY? SAAN MABASA?See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Slow Down
Slow Down Hebreo 6:
<< Hebreo 6 >>
Hebrews 6 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
1Kaya’t tayo’y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Cristo, at tayo’y mangagpatuloy sa kasakdalan; na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa, at ng pananampalataya sa Dios,
See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais MALILIGTAS ANG MGA PORK EATERS NA HENTIL Rey Porcadilla Ignacio BASA

ROMA 11;25….. Tatagal lamang iyon [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[hanggang sa mabuo na ang takdang bilang]]]]]]]]] [[[[[[[[[[ng lahat ng mga HENTIL!!!!!!!!!!!!!!]]]]]]]]]]]] na lalapit sa Diyos.

Na Nang

Na Nang maraming karumihan, ng isipan,paningin,gawi,puso, pananalita at mga pagkain… at that topic..ang ipinangaral ng DIOS na mas marumi ang isipan at intensy0n kysa kina ka.in… {may sinabi ba SA TOPIC na yan, na wala nang bawal kainin?…}See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio LAHAT NG HENTIL NA LALAPIT SA DIOS. SO NANINIWALA NA SILA SA DIOS NA NAG UTOS NA WAG KAININ ANG BABOY.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais ANG MGA HENTIL AY PORK EATERS NGANGA!!!!!!!!!

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio LUMAPIT NA EH O NANINIWALA NA.See Translation

Slow Down

Slow Down May saserdote ba kayo mga SDA?

Dapat nagsusunog pa kayo ng mga hain at handog tungkol sa kasalanan. smile emoticonSee Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio OUT OF TOPIC KA IGAN

Ben T. Sais
Write a reply…
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio OK SINABI BA NA ANG HENTIL NA KUMAKAIN NG BABOY AY LIGTAS? WALA NAMAN AH, SABI MO LANG YAN #HEHEHESee Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais TIME PA NI MOISES INIHULA NA PAGDATING NG MGA PORK EATERS Rey Porcadilla Ignacio BASA ..

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI PROPETA MOISES AT ISAIAH:See More

Slow Down

Slow Down Ayoko na. Ayaw sumagot ng matino tong mga SDA. Puro lev 11 at mamamatay kumakain ng baboy smile emoticon

KultoSee Translation

Unlike · Reply · 1 · 1 hr
Cjay Espiritu

Cjay Espiritu Hehe. Hindi nyo ba alam na bukod sa hindi pagkain ng baboy e meron pang ibang pinapagawa sa Leviticus?

Yun nga lang baka magmukhang Christian version ng ISIS.See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Ben T. Sais

Ben T. Sais Rey Porcadilla Ignacio OK SINABI BA NA ANG HENTIL NA KUMAKAIN NG BABOY AY LIGTAS? WALA NAMAN AH, SABI MO LANG YAN#HEHEHE

BEN REPLY:

TANONG NG WALANG ISIP ITO!!!!!!!!!!!! SINABI NA NGANG PORK EATERS MGA HENTIL KULIT…

Slow Down

Slow Down Out of topic?

Eh kasama ng palatuntunan sa pagkain yang hain at handog!

Mang mang ka basa! Hebrwo 9:10See Translation

Unlike · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Sais

Ben T. Sais KULTO!!!!!!! KATURUAN NG DEMONYO SA HULING ARAW PA MGA BAWAL BAWAL NA YAN……….NGANGA!!!!!!!!!!

Like · Reply · 1 · 1 hr
Slow Down

Slow Down Kulto yang SDA. Bawal lamang katiSee Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio HINDI NYO MAPAPATUNAYAN NA ARAL NG DIMONYO ANG ARAL NAMIN DAHIL ARAL YAN NG DIOS.See Translation

Slow Down

Slow Down Ano ba lamang kati?

Karne: baka baboy?See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio DI BAWAL SA AMIN ANG KARNE NA IPINAHINTULOT NG DIOS NA KAININ GAYA NG BAKA, KAMBING, TUPA AT MANOK. SO DI KAMI ANG MAY ARAL NG DIMONYO AT DI RIN BAWAL SA AMIN ANG MAG ASAWA.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais PASOK KAYO SA PAGKAIN IHO NAGBABAWAL PA KAYO SA DEMONYO YAN ………..BASAHIN MO ULIT BACKREAD KA.

Slow Down

Slow Down SDA. May stoning to death din ba kayo?

Yung mangangalunya?See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio DOON NYO IPUKOL YAN SA MGA NAGBABAWAL NG KARNE AT NAGBABAWAL MAG ASAWA.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais LOGIC LANG EH……………KUNG IBINAWAL SA LEV 11…SANA HINDI NA NAGWIKA NG DEMONYO SA HULING ARAW ANG MAGBAWAL PA NG PAGKAIN DIBA? Rey Porcadilla Ignacio NGANGA!!!!!!!!!!

Slow Down

Slow Down Utos kase yan kay moises smile emoticon

Pumapatay din ba kayo? Dapat pinapraktis nyo din yan. Kasama yan sa utos na binigay kay moises smile emoticonSee Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ANG DIOS BA NA NAGBAWAL NA KAININ ANG BABOY AY DIMONYO BA?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais DI BA Rey Porcadilla Ignacio KALIWANAG DIBA? SA HULING ARAW..NGAYON NA YAN..

KUNG IBINAWAL SA LEV 11…SANA HINDI NA NAGWIKA NG DEMONYO SA HULING ARAW ANG MAGBAWAL PA NG PAGKAIN DIBA?

ANG MAGBAWAL MAG-ASAWA KATURUAN NG DEMONYO!!!
ANG MAGBAWAL NG ILANG-URI NG PAGKAIN KATURUAN DIN NG DEMONYO!!!
1 Timoteo 4: 1-16
Mga Huwad na Guro
1 Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga(((( katuruan ng mga demonyo)))). 2 Ang mga katuru- ang ito’y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. 3 ((((((Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa ))))))) at (((((ang ilang uri ng pagkain)))), mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. 4 Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama; sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat 5 sapagkat ang mga ito’y nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin.

https://armandecastro.wordpress.com/…/bawal-mag-asawa…/

Slow Down

Slow Down Aral ng DEMONYO na yan. Napag iwanan ng panahon pati utak naiwan.See Translation

Unlike · Reply · 1 · 1 hr
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio PAG NASAGOT NYO YAN AY PANALO NA KAYO.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais NAIWAN NA MGA UTAK KASI HINDI KILALA YUONG NAGKATAWANG TAO NA DIYOS NG LUMANG TIPAN NA PINATAY EH

ARAW NG PAMAMAHINGA NASA KAPANGYARIHAN NI JESUS!!!!!!!

MATEO 12:8 Sapagkat ang ARAW NG PAMAMAHINGA ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ANAK NG TAO.

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio AYON GUSTO NAMAN NA ILIHIS ANG USAPAN DAHIL DI MASAGOT ANG TANONG.See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ANO ANG DIOS BA NA NAGBAWAL NA KAININ ANG BABOY AY DIMONYO BA?See Translation

Slow Down

Slow Down Sinusunod nyo pala lahat ng utos kay moises.

Eto pa. Yung asawa ng kapatid mong namatay dapat kukunin mo yung asawa nya na naiwan at magiging asawa mo. See MoreSee Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais Rey Porcadilla Ignacio BASA DI MO KILALA MAY-ARI NG SABBATH EH..AT YUONG DUMATING NA NAGLINIS NG PAGKAIN EH ..

ARAW NG PAMAMAHINGA NASA KAPANGYARIHAN NI JESUS!!!!!!!See More

Slow Down

Slow Down Nagbibigay din dapat kayo ng ikapu sa lipi ni LeviSee Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ANG DIOS BA NA NAGBAWAL NA KAININ ANG BABOY AY DIMONYO BA?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais SIGE Rey Porcadilla Ignacio ANO IBABAWAL NA PAGKAIN DITO SA TALATA SIGE NGA SAGOT!!!!!!!!! SA PALAGAY MO SA PANAHON NGAYON ANO ANO MGA IBABAWAL NA YAN?

ANG MAGBAWAL MAG-ASAWA KATURUAN NG DEMONYO!!!
ANG MAGBAWAL NG ILANG-URI NG PAGKAIN KATURUAN DIN NG DEMONYO!!!

1 Timoteo 4: 1-16

Mga Huwad na Guro

1 Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga(((( katuruan ng mga demonyo)))). 2 Ang mga katuru- ang ito’y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. 3 ((((((Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa ))))))) at (((((ang ilang uri ng pagkain)))), mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. 4 Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama; sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat 5 sapagkat ang mga ito’y nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin.

Ben T. Sais

Ben T. Sais MALIWANAG………BABOY, DUGO ETC..ETC…NGANGA!!!!!!!!

Slow Down

Slow Down Ano. May pinatay naba kayo sa pamamagitan ng pagbato ng kasapi nyo na nangalunya?See Translation

Unlike · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Sais

Ben T. Sais BAKA PATI DINUGUAN AYAW NINYO? LINIS NA DIN YAN AT PINAGTALUNAN NA NILA PEDRO YAN NGANGA!!!!!!!!

Na Nang

Na Nang ANG WALANG ALAM, MAGTAN0NG LANG…

WAG MAG GAWA GAWA, AT MAG MARUN0NG…See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Felix Tangan

Felix Tangan Bro Rey Porcadilla Ignacio ayusin mo sagot mo halatang wala kang alam.sa.pinaniniwalaan mo. Wag ganyan bro.See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio BAWAL BA SA AMIN ANG KARNE NG BAKA, KAMBING, TUPA? BAWAL DIN BA SA AMIN ANG MAG ASAWA?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais PILI PILI LANG SILA BRO Slow Down HANGGA’T MAY MABI-BRAINWASH.

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio DAMI KO NG TANONG NA DI NYO KAILAN MAN MASASAGOT.See Translation

Slow Down
Slow Down Rey Porcadilla Ignacio
ANG DIOS BA NA NAGBAWAL NA KAININ ANG BABOY AY DIMONYO BA?
Like · Reply · More · 4 minutes agoSee More
See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais Rey Porcadilla Ignacio BAWAL SA INYO KARNE NG BABOY NGANGA!!!!!!! DINUGUAN NGANGA!!!!! YAN YON SINASABI SA TALATA………NA IPINAGBABAWAL SA HULING ARAW…BASA.

TUTOK SA HULING ARAW!!!!!!!!!!! NGAYON NA YAN…SA PANAHON NATIN.See More

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ITO ANG PAYO NAMIN SA INYO TUMIGIL NA KAYO SA PAGKAIN NG BABOY UPANG DI KAYO MAMATAY PAGDATING NG PANGINOON.See Translation

Na Nang

Na Nang hahaha… paan0 yan? kahit masama., maliligtas? hndi yan tungk0l sa pgkain,eh… kaligtasan na yan ng lahat…See Translation

Slow Down

Slow Down Mga SDA basa!

Hebreo 6:1Kaya’t tayo’y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Cristo, at tayo’y mangagpatuloy sa kasakdalan; na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa, at ng pananampalataya sa Dios,See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais Rey Porcadilla Ignacio ITO ANG PAYO NAMIN SA INYO TUMIGIL NA KAYO SA PAGKAIN NG BABOY UPANG DI KAYO MAMATAY PAGDATING NG PANGINOON.

BEN REPLY:

STYLE ISLAM..NGANGA!!!

PROPHECY NI ISAIAH YON SYMBOLICAL YON BASA..

IPINALIWANAG KO NA YANG ISAIAH 66 NA YAN DITO

https://armandecastro.wordpress.com/…/clarification-in…/

Slow Down

Slow Down Tigilan na daw yan!See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ANG KARNE NG BABOY AY HINDI IPINAPAKAIN NG DIOS SO ARAL NG DIOS ANG SINASABI NAMIN HINDI YAN ARAL NG DIMONYO.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais SA ISAIAH 66 Rey Porcadilla Ignacio SAGOT ANG MGA PANA, NAKASAKAY SA CAMEL, ASNO, KABAYO, KARWAHE, KARITON BA AY LITERAL?

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio OK TIGIL NA KAYO AT DI NAMAN KAYO MAKASAGOT EH. #HEHEHESee Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais PURO KAYO EPAL NA NAGLITERAL NG ISAIAH 66 NGANGA!!!!!

SAGOT Rey Porcadilla Ignacio SA ISAIAH 66 SAGOT ANG MGA PANA, NAKASAKAY SA CAMEL, ASNO, KABAYO, KARWAHE, KARITON BA AY LITERAL?

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ANO HINDI LITERAL ANG HULA NI ISAIAS SA 66?See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio HINDI PALA DRATING ANG PANGINOON?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais ALAM MO PALANG HINDI LETERAL NA BABOY AT DAGA ITO EH SA HALAMANAN EH NGANGA!!!!!!!!!!!

17 Ang sabi ni Yahweh, “Malapit na ang wakas ng mga naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano, sumasama sa nagpuprusisyon patungo sa mga sagradong hardin, at kumakain ng karne ng baboy, daga at iba pang hayop na marumi.

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio DI PALA PAPATAYIN ANG MGA KUMAKAIN NG BABOY DAHIL DI NAMAN LITERAL EH?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais ANO ITONG IKINAKALAT MONG TSISMIS NA ITO?

Rey Porcadilla Ignacio ITO ANG PAYO NAMIN SA INYO TUMIGIL NA KAYO SA PAGKAIN NG BABOY UPANG DI KAYO MAMATAY PAGDATING NG PANGINOON.

Ben T. Sais

Ben T. Sais KALINAW NG NAKASULAT BASA..

ROMA 14:17 SAPAGKAT ang PAGPASOK NG TAO sa KAHARIAN NG DIYOS ay HINDI!!!!!! NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN kundi sa PAGIGING MATUWID, PAGKAKASUNDO-SUNDO AT KAGALAKAN na pawang KALOOB NG ESPIRITO SANTO.

Like · Reply · 1 · 54 mins
Ben T. Sais

Ben T. Sais HINDI NABABATAY SA INUMIN AT PAGKAIN ANG PAGPASOK SA KAHARIAN NG LANGIT NGANGA!!!!!!!!!

ROMA 14:17 SAPAGKAT ang PAGPASOK NG TAO sa KAHARIAN NG DIYOS ay HINDI!!!!!! NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN kundi sa PAGIGING MATUWID, PAGKAKASUNDO-SUNDO AT KAGALAKAN na pawang KALOOB NG ESPIRITO SANTO.

Like · Reply · 1 · 54 mins
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio MABUBUHAY BA ANG KUMAKAIN NG BABOY PAGDATING NG PANGINOON?See Translation

Slow Down

Slow Down Sige ikaw ba di mamamatay?

Kase kami mamamatay.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais Rey Porcadilla Ignacio MABUBUHAY BA ANG KUMAKAIN NG BABOY PAGDATING NG PANGINOON?

BEN REPLY:

SINAGOT NA KITA BASA..NABABATAY BA SA PAGKAIN AT INUMIN?

ROMA 14:17 SAPAGKAT ang PAGPASOK NG TAO sa KAHARIAN NG DIYOS ay HINDI!!!!!! NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN kundi sa PAGIGING MATUWID, PAGKAKASUNDO-SUNDO AT KAGALAKAN na pawang KALOOB NG ESPIRITO SANTO.

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio SAAN ANG SALITANG BABOY/See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Slow Down

Slow Down Si pedro at pablo nga daw eh di ligtas.

Kumain ng karumaldumal.
NyahahahaSee Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais NGANGA!!!!!!!!

Ben T. Sais
Ben T. Sais NASUSULAT:
ROMANS 14:17 Sapagkat ang “PAGPASOK NG TAO“ sa “KAHARIAN NG DIYOS” ay HINDI!!!!! [[NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN]]]] kundi sa PAGIGING MATUWID, PAGKAKASUNDO-SUNDO AT KAGALAKAN na pawang KALOOB NG ESPIRITO SANTO.
https://armandecastro.wordpress.com/…/ang-nagpaparumi…/

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio PAGKAIN BA ANG BABOY AYON SA DIOS?See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Ben T. Sais

Ben T. Sais ANO Rey Porcadilla Ignacio DI BA NASAGOT TANONG MO? NGANGA!!!!!!!

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio BALIBALIKTARIN MO MAN ANG BIBLIA WALANG SINABI NA PAGKAIN ANG BABOY AYON SA DIOS.See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Ben T. Sais

Ben T. Sais UNAWAIN NINYO ITO HA?

Mga Taga-Roma 14:13-17

13 Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa’t isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa.

14 Nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anomang bagay na marumi sa kaniyang sarili: maliban na doon sa nagaakala na ang anomang bagay ay marumi, sa kaniya’y marumi ito.

15 Sapagka’t kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi ka na lumalakad sa pagibig. Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo.

16 Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan:

17 Sapagka’t ang kaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo.

Ben T. Sais

Ben T. Sais 15 Sapagka’t kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi ka na lumalakad sa pagibig. Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo.

Ben T. Sais

Ben T. Sais LAGAY PA KAYO NG LAGAY NG BABOY EH..NA IKINADADAPA NILA EH..

13 Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa’t isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa.

Ben T. Sais

Ben T. Sais NILINIS NA NGA LAHAT

14 Nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anomang bagay na marumi sa kaniyang sarili: maliban na doon sa nagaakala na ang anomang bagay ay marumi, sa kaniya’y marumi ito.

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio SAAN ANG SALITANG BABOY DIYAN?See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais PAGKAIN NGANGA!!!!!!!!!!!

Ben T. Sais

Ben T. Sais MAKULIT KA LANG KAYA NGA SABI KO NASA LEVITICUS 11 ANG BABOY DAHIL TOPIC NOON MGA PAGKAING PWEDENG KAININ O HINDI………SO PAGKAIN PA DIN ANG BABOY.

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio HIDI NGA PAGKAIN ANG BABOY.See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio SAAN SINABI NA NILINIS NA ANG LAHAT? SA PANAGINIP LANG YON MANAGINIP KA AT KUMAIN NG HAYOP NA NASA KUMOT HA. WAG YONG NASA PIGGERY #HEHEHESee Translation

Ben T. Sais
Ben T. Sais SEE BRACKETED WORDS
MARCOS 7:18-19 [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[“Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ninyo ako maunawaan?” tanong ni Jesus]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]. “Hindi ba ninyo alam na hindi ang anumang mula sa labas ng tao ang nakapagpaparumi saSee More

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio WALA ANG BABOY. TINAPAY MIRON HEHEHESee Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Ben T. Sais

Ben T. Sais Rey Porcadilla Ignacio SAAN SINABI NA NILINIS NA ANG LAHAT? SA PANAGINIP LANG YON MANAGINIP KA AT KUMAIN NG HAYOP NA NASA KUMOT HA. WAG YONG NASA PIGGERY #HEHEHE

BEN REPLY:

YANG ACTS 10 MGA TAO YAN NGANGA!!!!!!!! DAHIL MAGTUTURO NG HENTIL SI PETER AT SASALUBUNGIN NI CORNELIO ..

28 At sinabi niya sa kanila, Nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Judio na makisama lumapit sa isang taga ibang bansa; at gayon ma’y ipinakilala sa akin ng Dios, na sinomang tao’y huwag kong tawaging marumi o karumaldumal:

Ben T. Sais replied · 3 Replies · 43 mins
Ben T. Sais

Ben T. Sais ISA PA HINDI PANAGINIP YON KUNDI PANGITAIN……. NGANGA!!

ANG PANGITAIN GISING KA…
ANG PANAGINIP TULOG KA…

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio TAMA KA ULI. BUTI ALAM MO.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais TALAGANG ALAM KO ALANGAN NAMANG SUMAGOT AKO DITO NG HINDI KO NALALAMAN NA KATULAD MONG SINUNGALING.

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio ALAM MO BA TALAGA? SAAN MABASA NA PAGKAIN ANG BABOY GINGA?See Translation

Ben T. Sais
Write a reply…
Ben T. Sais

Ben T. Sais SEE BRACKETED WORDS SA PANGITAIN NI PEDRO Rey Porcadilla Ignacio

YANG ACTS 10 MGA TAO YAN NGANGA!!!!!!!! DAHIL MAGTUTURO NG HENTIL SI PETER AT SASALUBUNGIN NI CORNELIO ..

28 At sinabi niya sa kanila, Nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Judio na makisama lumapit sa isang taga ibang bansa; at gayon ma’y ipinakilala sa akin ng Dios, [[[[[[[[[[[[[[[na sinomang tao’y huwag kong tawaging marumi o karumaldumal:]]]]]]]]]

YAN ANG GINAGAWA NINYO NGAYON MGA HUWAD NA MANGANGARAL YAANG MAY BRACKET!!!

Felix Tangan

Felix Tangan Nyahaha wag ng magpumilit bro. ReySee Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais [[[[[[[[[[[[[[[na sinomang tao’y huwag kong tawaging marumi o karumaldumal:]]]]]]]]]

YAN ANG GINAGAWA NINYO NGAYON MGA HUWAD NA MANGANGARAL YAANG MAY BRACKET!!!

Ben T. Sais

Ben T. Sais ITO ANG GINAGAWA NINYO NGAYON MGA HUWAD NA MANGANGARAL YAANG MAY BRACKET!!!

[[[[[[[[[[[[[[[na sinomang tao’y huwag kong tawaging marumi o karumaldumal:]]]]]]]]]

Ben T. Sais

Ben T. Sais KUMAKAIN LANG NG BABOY AKALA MO NA KAYO MGA RIGHTEOUS

[[[[[[[[[[[[[[[na sinomang tao’y huwag kong tawaging marumi o karumaldumal:]]]]]]]]]

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio TAMA. BAKIT SINABI KO BA NA DUMAL KAYO? ANG BABOY ANG SINABI KO.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais INUULIT KO TAO YUONG SUMISIMBOLO SA ACTS 10

ANG ACTS 10 MGA TAO YAN NGANGA!!!!!!!! DAHIL MAGTUTURO NG HENTIL SI PETER AT SASALUBUNGIN NI CORNELIO ..See More

Ben T. Sais

Ben T. Sais KUMAKAIN LANG KAMI NITO KARUMAL-DUMAL NA KAMI?

[[[[[[[[[[[[[[[na sinomang tao’y huwag kong tawaging marumi o karumaldumal:]]]]]]]]]See More

ARMANDECASTRO.FILES.WORDPRESS.COM

 

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio DAHIL KUMAKAIN KAYO NG BABOY AY NAHAHAWA KAYO SA KARUMALAN NITO. KAYA SABI NG DIOS AY WAG KAYONG MAGPAKAHAWA SA MGA DUMAL LEV,11:44-47.See Translation

Rey Porcadilla Ignacio

Rey Porcadilla Ignacio KAYO ANG GUMISING UPANG MALIGTAS KAYO PAGDATING NG PANGINOON.See Translation

Ben T. Sais

Ben T. Sais Rey Porcadilla Ignacio DAHIL KUMAKAIN KAYO NG BABOY AY NAHAHAWA KAYO SA KARUMALAN NITO. KAYA SABI NG DIOS AY WAG KAYONG MAGPAKAHAWA SA MGA DUMAL LEV,11:44-47.

BEN REPLY: ANG DIYOS HINDI NAGTATANGI NG TAO BASA EH KAYONG MGA FEELING RIGHTEOUS NA MGA EPAL PAGKAIN LANG ALIPIN PA KAYO BASA.

MATTHEW 22:16

At sinugo nila sa kaniya ang kanilang mga alagad, na kasama ng mga Herodiano, na nagsisipagsabi, Guro, nalalaman naming ikaw ay totoo, at itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Dios, at hindi ka nangingimi kanino man: sapagka’t hindi ka [[nagtatangi]] ng tao.

MARK 12:14
At nang sila’y magsilapit, ay kanilang sinabi sa kaniya, Guro, nalalaman namin na ikaw ay totoo, at hindi ka nangingimi kanino man; sapagka’t hindi ka [[nagtatangi]] ng mga tao, kundi itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Dios: Matuwid bagang bumuwis kay Cesar, o hindi?

ACTS 10:34
At binuka ni Pedro ang kaniyang bibig, at sinabi, Tunay ngang natatalastas ko na hindi [[nagtatangi]] ang Dios ng mga tao:

ROMANS 2:11
Sapagka’t ang Dios ay hindi [[nagtatangi]] ng mga tao.

JAMES 2:4
Hindi baga kayo’y [[nagtatangi]] sa inyong sarili, at nagiging mga hukom na may masasamang pagiisip?

JAMES 2:9
Datapuwa’t kung kayo’y [[nagtatangi]] ng mga tao, ay nangagkakasala kayo, at kayo’y hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga suwail.

https://armandecastro.wordpress.com/…/ang-diyos-na…/

ARMANDECASTRO.WORDPRESS.COM
Ben T. Sais

Ben T. Sais AY NAKU Rey Porcadilla Ignacio GISING NA GISING KAMI..PATRIPASSIANISM ..GISING NA GISING..PAUSO NYO LANG YANG PAGKAIN NA YAN…SA HULING ARAW..

https://armandecastro.wordpress.com/…/ang-kahindik…/

Ben T. Sais's photo.
Ben T. Sais

Ben T. Sais KALINAW NG NAKASULAT BASA..

ROMA 14:17 SAPAGKAT ang PAGPASOK NG TAO sa KAHARIAN NG DIYOS ay HINDI!!!!!! NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN kundi sa PAGIGING MATUWID, PAGKAKASUNDO-SUNDO AT KAGALAKAN na pawang KALOOB NG ESPIRITO SANTO.

 

ANG DIYOS NA AMANG YEHUSHUA/JESUS AY HINDI NAGTATANGI NG TAO.

MATTHEW 22:16

At sinugo nila sa kaniya ang kanilang mga alagad, na kasama ng mga Herodiano, na nagsisipagsabi, Guro, nalalaman naming ikaw ay totoo, at itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Dios, at hindi ka nangingimi kanino man: sapagka’t hindi ka [[nagtatangi]] ng tao.

MARK 12:14

At nang sila’y magsilapit, ay kanilang sinabi sa kaniya, Guro, nalalaman namin na ikaw ay totoo, at hindi ka nangingimi kanino man; sapagka’t hindi ka [[nagtatangi]] ng mga tao, kundi itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Dios: Matuwid bagang bumuwis kay Cesar, o hindi?

ACTS 10:34

At binuka ni Pedro ang kaniyang bibig, at sinabi, Tunay ngang natatalastas ko na hindi [[nagtatangi]] ang Dios ng mga tao:

ROMANS 2:11

Sapagka’t ang Dios ay hindi [[nagtatangi]] ng mga tao.

JAMES 2:4

Hindi baga kayo’y [[nagtatangi]] sa inyong sarili, at nagiging mga hukom na may masasamang pagiisip?

JAMES 2:9

Datapuwa’t kung kayo’y [[nagtatangi]] ng mga tao, ay nangagkakasala kayo, at kayo’y hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga suwail.

SINASANIBAN NI SATANAS SI SAULO/PABLO KANINO ITO NAGMULA IS PABLO SON OF SATAN?

paul_sanib
 Santiago 1:13 Huwag sabihin ng sinoman pagka siya’y tinutukso,
Ako’y tinutukso ng Dios; sapagka’t ang Dios
ay hindi matutukso sa masamang bagay,
at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man:
START OF FB DISCUSSION

عمر عليGALING SA DEMONYO! KAY SATANAS DAHIL TINANIMAN SIYA NG ISANG TINIK SA LAMAN NG ISANG SUGO NI SATANAS!

عمر علي

عمر علي 2 Mga Taga-Corinto, 12:7 – At nang ako’y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako’y tampalin, nang ako’y huwag magpalalo ng labis.

Ben T. Singco

Ben T. Singco HUWAG NANINIWALA SA PULOT!!!

LAHAT NG TAO AY SUSUBUKIN NI SATANAS EPAL!! NAPAGTAGUMPAYAN NI PAUL YAN… PARA NGA HUWAG SIYANG MAGPALALO NG LABIS…IDINADALANGIN NIYA NA TANGGALIN YAN PERO HINAYAAN NG PANGINOONG Y/JESUS…PARA HUWAG SIYANG MAGING MAYABSee More

Ben T. Singco

Ben T. Singco KAYONG MGA ISLAM NA MAHILIG SA PULOT EH MAGBASA KAYO NG BUONG CHAPTER OF BUONG BIBLIA PARA HINDI KAYO NAKAKAPANGLOKO NG KAPWA.

عمر علي

عمر علي ikaw ang dampot kamote ulol….. anong verse yang dampot tae mo?

عمر علي

عمر علي PAANONG NAPUNTA O NAKASAMA SA VERSE NG 2CORINTO SI HESUS NA PEKE? BASAHIN MO NGA KUNG SINO ANG #TATAMPAL KAY PABLO! SI HESUS NA PEKE BA? O SI #SATANAS NA KAALYADO NIYA??? BWAHAHAHAHA!!!

عمر علي

عمر علي

2 ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻲ Mga Taga-Corinto, 12:7 – At nang ako’y huwag magpalalo
ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng
isang tinik sa laman, ng isang sugo ni #Satanas, upang ako’ySee More
Ben T. Singco

Ben T. Singco #BONGOL BASA.. UNAWAIN MO ITO BUGOK KA EH

MATTHEW 12:25-26See More

Ben T. Singco

Ben T. Singco EPAL KA LANG OMAR ALI KAMOTE MATAGAL KA NG NAKAKAHIYA EH HIHIRIT KA PA عمر علي (OMAR ALI)

عمر علي

عمر علي HOY KUPAL MATEO YAN AT HINDI KASAMA SA MGA AKLAT NI PABLONG DIYABLO!! TANGA KA!!!

عمر علي

عمر علي mag-aral ka muna sa biblical terms bugok!

عمر علي
عمر علي TSUPI…..
EPAL KA!!!

عمر علي

عمر علي hehehe!

‎عمر علي‎'s photo.
Ben T. Singco

Ben T. Singco Santiago 1:13 Huwag sabihin ng sinoman pagka siya’y tinutukso, Ako’y tinutukso ng Dios; sapagka’t ang Dios ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man:

Ben T. Singco
Write a reply…
Ben T. Singco

Ben T. Singco si peter si judas nasaniban din nganga TSUPI!!!!!!

PAG-SUBOK KAY PETER!! SANIB

Mateo 16:23 Datapuwa’t lumingon siya, at sinabi kay Pedro, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas: ikaw ay tisod sa akin: sapagka’t hindi mo pinagiisip ang mga bagay ng Dios, kundi ang mga bagay ng tao.

Marcos 8:33 Datapuwa’t paglingap niya sa palibot, at pagtingin sa kaniyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro, at sinabi, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas; sapagka’t hindi mo pinagiisip ang mga bagay na ukol sa Dios, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao.

KAY JUDAS ISCARIOTE PUMASOK

Lucas 22:3 At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa labingdalawa.

Ben T. Singco

Ben T. Singco SI PABLO LUMALABAN DAHIL KAY Y/JESUS NGANGA!!!

Ben T. Singco

Ben T. Singco EPAL KA!! BASA..

MATTHEW 23:17 Mga bulag! Mga hangal! Alin ba ang mas
mahalaga, ang ginto, o ang Templong(KATAWAN NI CHRIST)
nagpapabanal sa ginto?(GINTO TAYO)

GINTONG SUSUNUGIN?

1 PETER 1:6-9
6 Ito’y dapat ninyong ikagalak, kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba’t ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. 7 Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayundin naman, ang inyong pananampalataya, na higit na mahalaga kaysa ginto, ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito’y talagang tapat. Sa gayon kayo’y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa Araw na mahayag si Jesu-Cristo. 8 Hindi ninyo siya nakita kailanman ngunit siya’y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya na kayo sa kanya. Dahil dito’y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, 9 sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan.

Ben T. Singco

Ben T. Singco BUTATA KA NA NAMAN Omar Ali PA-ARA-ARABIC KA PA ..NG NAME MO BUKING NAMAN ..NGANGA!!!

عمر علي

عمر علي bwahahaha! ikaw ang hangal pastor de castro! sulat ni mateo pilit mong pinaaangkin kay lolo mong si pablo! tanga!

Ben T. Singco

Ben T. Singco NGANGA!! BASA

si peter si judas nasaniban din nganga TSUPI!!!!!!

PAG-SUBOK KAY PETER!! SANIB

Mateo 16:23 Datapuwa’t lumingon siya, at sinabi kay Pedro, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas: ikaw ay tisod sa akin: sapagka’t hindi mo pinagiisip ang mga bagay ng Dios, kundi ang mga bagay ng tao.

Marcos 8:33 Datapuwa’t paglingap niya sa palibot, at pagtingin sa kaniyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro, at sinabi, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas; sapagka’t hindi mo pinagiisip ang mga bagay na ukol sa Dios, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao.

KAY JUDAS ISCARIOTE PUMASOK

Lucas 22:3 At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa labingdalawa.

Ben T. Singco

Ben T. Singco ANG TANGA MO OMAR ALI KAMOTE!!! NYAHAHAHAHA!!!

Ben T. Singco

Ben T. Singco YUONG NASA-SAIYO Omar Ali HINDI MO PA NATATANGGAL… MATAGAL NA YAN………..AT IKAPAPAHAMAK MO YAN..

SI PAUL DAHIL MANGANGARAL..SO PATULOY NA LUMALABAN…AT SIYA AY PATULOY NA NAGTATAGUMPAY..AT HINDI NAGIGING PALALO..

عمر علي

عمر علي pero itinanim sa #laman ni pablong satanas! NYAHHAHA!

Ben T. Singco

Ben T. Singco TUNGAK HINDI SATANAS SI PABLO DAHIL KAHIT SINO PWEDENG PASUKIN NI SATANAS BASA NGANGA!! UTO UTO!!!

PAG-SANIB KAY PETER NI SATANAS

Marcos 8:33 Datapuwa’t paglingap niya sa palibot, at pagtingin sa kaniyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro, at sinabi, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas; sapagka’t hindi mo pinagiisip ang mga bagay na ukol sa Dios, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao.

PAG-SANIB KAY JUDAS NI SATANAS

Lucas 22:3 At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa labingdalawa.

Ben T. Singco

Ben T. Singco BOPOL KA TALAGA Omar Ali MAGTANIM KA NA LANG NG KAMOTE!!!!!!!!!!!

Ben T. Singco

Ben T. Singco

عمر علي pero itinanim sa #laman ni pablong satanas! NYAHHAHA!

BEN REPLY:

SI PABLO DAW NAGTANIM AT SATANAS NGANGA!!!!! LAHAT NG TAO SUSUBUKIN NI SATANAS NASUSULAT YAN…….AT NANALO SIYA SA INYOOmar Ali KAYA MAG-ISIP ISIP KA NA HANGGAT MAAGA. PURO PEKE CLAIM NG ISLAM.

عمر علي

عمر علي

2 ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻲ Mga Taga-Corinto, 12:7 – At nang ako’y huwag
magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag,
ay binigyan ako ng isang #tinik sa #laman, ng isang sugo niSee More
Ben T. Singco

Ben T. Singco EPAL!!

Ben T. Singco

Ben T. Singco BASA NGANGA LAHAT NG TAO SINUSUBOK NI TANING

PAG-SANIB KAY PETER NI SATANAS

Marcos 8:33 Datapuwa’t paglingap niya sa palibot, at pagtingin sa kaniyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro, at sinabi, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas; sapagka’t hindi mo pinagiisip ang mga bagay na ukol sa Dios, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao.

PAG-SANIB KAY JUDAS NI SATANAS

Lucas 22:3 At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa labingdalawa.

Like · Reply · 1 · 1 hr
عمر علي

عمر علي Nyahahaha!