ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NG MGA HULA AT KATUPARAN SA BUHAY NG PANGINOONG YEHUSHUA/YESHUA/IESOUS/IESV(JOHN 19:19-20). (YOD HE VAV HE = YOD SHIN VAV AYIN)

PEACE ON EARTH! 

Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)].

PATRIPASSIANISM

NARITO ANG BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN NA MAGAGANAP NG MAGING TAO ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN NA SI YAHWEH=YESHUA/JESUS (1 JOHN 4:2-3, 1 TIM. 3:16, ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 NATUPAD SA MATEO 1:22-23, ISAIAH 40:3, JOHN 1:22-23). SUNDAN PO NATIN MGA KAPATID ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NITO SA ATING MGA BIBLIA AMEN!

2 PEDRO 1:21 Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makakapagpaliwanag ng alinmang hula sa KASULATAN sa bisa ng KANYANG SARILING KAKAYAHAN. 21 SAPAGKAT HINDI NAGBUHAT SA KALOOBAN NG TAO ANG HULA NG MGA PROPETA; ITO’Y GALING SA DIYOS AT IPINAHAYAG NG MGA TAONG KINASIHAN NG ESPIRITU SANTO.

MATEO 5:17 “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang KAUTUSAN at ang ARAL NG MGA PROPETA. Naparito ako, hindi upang PAWALANG-BISA kundi para “IPALIWANAG” AT “GANAPIN” ang mga iyon.

CLICK: ANG HULA MAGKAROON NG LIWANAG!


NARITO PO MGA KAPATID ANG MGA BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN:

WHO HATH BELEIVED OUR REPORT? WERE ALREADY PROPHESIED!!!

1. ANG PAGSILANG NG MAKAPANGYARIHANG DIYOS (MIGHTY [[GOD!!!]]) AT WALANG HANGGANG-AMA (EVERLASTING FATHER!!!) AT EMMANUEL ([[GOD!!!]] IS WITH US)!!

2. ANG TALA SA SILANGAN (STAR IN THE EAST).

3. SA BETHLEHEM DAPAT IPAPANGANAK SI JESUS.

4. NG IPAPATAY NI HERODES ANG MGA SANGGOL PAGKAPANGANAK NI JESUS.

5. NG ITAKAS ANG SANGGOL NA SI JESUS AT NG MANIRAHAN SILA SA EGIPTO DAHIL IPINAPAPATAY NGA ANG MGA SANGGOL “TINAWAG KO ANG AKING ANAK SA EGIPTO”.

6. SA KANYANG PAGBABALIK HINDI SA NAZARETH NANIRAHAN KUNDI SA CAFERNAUM BAKIT?

7. ANG PAGPAPATOTOO NI JUAN BAUTISTA ANG TINIG SA ILANG PATUNGKOL KAY JESUS.

8. HINDI LAMANG SA TINAPAY NABUBUHAY ANG TAO KUNDI SA BAWAT SALITANG NAMUMUTAWI SA BIBIG NG DIYOS (SI KRISTO ANG MANNA).

9. ANG PAGTUKSO NI SATANAS KAY JESUS

10. ANG PAG-AMIN NI JESUS NA SIYA ANG NASA AKLAT NI ISAIAH

11. NG BAUTISMUHAN SI JESUS ANG TINIG.

12. MARAMING PAGAGALINGIN SI JESUS NA MGA MAY SAKIT.

13. SI JESUS ANG LINGKOD NA HINIRANG NA IPINAKILALANG ANAK NG DIYOS NGUNIT DITO SA TALATA AY TINAWAG NA LINGKOD.

14. MARAMI ANG MABUBULAGAN AT HINDI MAKAKAUNAWA (MAKINIG MAN NG MAKINIG DI KAYO MAKAKAUNAWA).

15. ANG PAG-AALITAN O PAG-AAWAY SA LOOB NG SAMBAHAYAN (Ang kaaway ng isang tao’y ang kanya mismong kasambahay.)

16. GAGAMIT SI JESUS SA PAGTUTURO NG TALINGHAGA O PARABLES.

17. MARAMI ANG BULAANG GURO AT MGA MAPAGKUNWARING PAGSAMBA.

18. PAGSAKAY NI JESUS SA BISIRONG ASNO.

19. IPAGTATABUYAN NI JESUS ANG MGA NAMIMILI AT NAGPAPALIT NG SALAPI AT ANG MGA NAGTITINDA NG KALAPATI.

20. ANG BATONG ITINAKWIL NG MGA NAGSIPAGTAYO ANG BATONG NAGING PANULUKAN NA DUDUROG SA KANILA.

21. ANG NAUPO SA KANAN NI DAVID (HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS/MESSIAH.

22. PAPATAYIN KO ANG PASTOL AT MANGANGALAT ANG MGA TUPA

23. TUMAKAS LAHAT NG MGA ALAGAD PARA WALANG MAPAHAMAK.

24. ANG PAGSAMPAL, PAGDURA, PAGBUNOT NG BUHOK AT BALBAS SA MUKHA NI JESUS.

25. PAGKAKANULO NI JUDAS ISCARIOTE.

26. PAGKAMATAY NI JUDAS ISARIOTE.

27. ANG HULA NA IBIBILANG SI JESUS SA MGA SALARIN (MAY MGA KASAMA SIYANG MGA IBA PANG SALARIN NA KASAMA NIYANG IPINAKO.

28. DIYOS KO DIYOS KO BAKIT MO AKO PINABAYAAN.

29. MAGSASAPALARAN SA DAMIT NI JESUS PAGPUPUSTAHAN ANG DAMIT NIYA.

30. MAUUHAW SI JESUS BAGO MAMATAY SA KRUS.

31. WALANG MABABALI SA KANYANG MGA BUTO.

32. PAGMAMASDAN NILA ANG KANILANG INULOS.

33. MULING PAGKABUHAY NI JESUS SA IKATLONG ARAW.

34. NABUKSAN ANG MGA PAG-IISIP NG MGA TAO PATUNGKOL SA HULA AT KATUPARAN KAY JESUS.

 

PROPHECIES FULFILLED AFTER YESHUA/JESUS DEATH.

 

NGAYON MGA KAPATID NAUNAWAAN NINYO NA MAY MGA HULA(PROPHECY) AT KATUPARAN NARITO ANG NGA HULA SA LUMANG TIPAN KUNG SINO ANG GUMANAP NG LAHAT NG YAN

1. SINO ANG PUMASOK NA YON SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

2. SINO ANG NAGING BATONG ITINAKWIL NA YON?

3. NAGKAUSAP NA AT NAGKITA SI JESUS AT SI PROPETA ISAIAH SA LUMANG TIPAN.

4. SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES.

5. ANG ILAWAN O LIWANAG NG BAGONG JERUSALEM

6. WHO WILL TEACH precept upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line.

 

CLICK HERE: NARITO NAMAN ANG MGA HULA AT KATUPARAN NA SA LUMANG TIPAN LAMANG NAGANAP LAHAT AT MAGAGANAP PA.

ANG DIYOS “NAGING TAO”. (1 JOHN 4:2-3) ANTI-KRISTO BA KAUSAP NINYO O HINDI?


ANG ALAMIN NINYO MGA KAPATID SA AKLAT NA ITO AY KUNG SINO ANG GUMANAP NG LAHAT NG MGA HULA NA ITO? SINO ANG NAGING TAO.

HEBREO 10:1 ANG KAUTUSAN ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog TAON TAON.

1. BAKIT KAILANGANG MAMATAY PA SI JESUS

2. KUNG WALANG KAKULANGAN ANG NAUNA HINDI NA SANA NAGKAROON NG PANGALAWA AT ANG BAGAY NA NALULUMA AY MALAPIT NG MAWALA

3. KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM BAKIT SI JESUS (ANG ANAK NG TAO) ANG DARATING?

4. SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES.

5. ANG ILAWAN O LIWANAG NG BAGONG JERUSALEM

concerning_me

AMEN!

THE ANCIENT WELL OF ABRAHAM (BEER AVRA’AHM) IN BEERSHEBA!! vs ZAM ZAM WELL OF ISLAM!!

BEER AVRA’AHM / ABRAHAM’S WELL IN BEERSHEBA, ISRAEL

USE YOUR GOOGLE EARTH FLY TO WELL OF ABRAHAM IN BEERSHEBA:

(TYPE THIS IN SEARCH INPUTBOX)
EARTH COORDINATES: 31°14’14.47″N, 34° 47’34.94″E

ZAM ZAM WELL  BASED ON TORAH OF MOISES

 THE WELL OF ABRHAM/HAGAR/ISHMAEL LOCATION OF ISLAM IS FAKE!!!

QUESTION: WHERE IS THE LOCATION THE WELL OF HAGAR AND ISHMAEL FROM GERAR TO BEERSEVA?

GENESIS 20:1
א וַיִּסַּע מִשָּׁם אַבְרָהָם אַרְצָה הַנֶּגֶב, וַיֵּשֶׁב בֵּין-קָדֵשׁ וּבֵין שׁוּר; וַיָּגָר, בִּגְרָר. 1 And Abraham journeyed from thence toward the land of the South, and dwelt between [
[[[[Kadesh and Shur;]]]]]] , [[[[Kadesh and Shur;]]]]]] and he sojourned in [[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]]

WHERE IS GERAR? THEN YOU WALKED UNTIL YOU REACHED BEERSHEBA!!!
(you can search Gerar it is in ISRAEL ALSO)

GERAR

WHERE IS GERAR MAPS GIVEN BY  ISLAM DEBATER

IMG_0303

ANOTHER ISLAM DEBATER GAVE THEIR MAPS DURING OUR DEBATEIMG_0493

GERAR IS THE PLACE WHEREIN HAGAR AND ISHMAEL LEFT ABRAHAM and STRAYED IN WILDERNESS OF BEERSHEBA (THE WELL OF ABRAHAM, HAGAR AND ISHMAEL)

GENESIS 21:14-15
יד וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר וַיִּקַּח-לֶחֶם וְחֵמַת מַיִם וַיִּתֵּן אֶל-הָגָר שָׂם עַל-שִׁכְמָהּ, וְאֶת-הַיֶּלֶד–וַיְשַׁלְּחֶהָ; וַתֵּלֶךְ וַתֵּתַע, בְּמִדְבַּר בְּאֵר שָׁבַע. 14 And Abraham arose up early in the morning, and took bread and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away; and she departed, and strayed in the WILDENESS of [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]]!!!! [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]]!!!!

 

BEERSHEBA SEE THE SEARCH BOX BELOW THIS PICTURE

AND HERE’S IS THE EARTH COORDINATES SEE THE RECTANGLE BLOW THIS PICTURE

beersheba2

A TAMARISK TREE!!

GENESIS 21:33

לג  וַיִּטַּע אֶשֶׁל, בִּבְאֵר שָׁבַע; וַיִּקְרָא-שָׁם–בְּשֵׁם יְהוָה, אֵל עוֹלָם. 33 And Abraham planted a tamarisk-tree in Beer-sheba, and called there on the name of the LORD, the Everlasting God.

WHERE IS BE’ER SHEVA OR BEERSHEBA SEE THIS MAP and VERSE BELOW

wilderness_beersheba

beersheba

berseeva

טו וַיִּכְלוּ הַמַּיִם, מִן-הַחֵמֶת; וַתַּשְׁלֵךְ אֶת-הַיֶּלֶד, תַּחַת אַחַד הַשִּׂיחִם. 15 And the water in the bottle was spent, and she cast the child under one of the shrubs.

HAGAR AND ISHMAEL THEY LIVED IN PARAN

GENESIS 21:20-21

20 And God was with the lad, and he grew; and he dwelt in the wilderness, and became an archer.
כא וַיֵּשֶׁב, בְּמִדְבַּר פָּארָן; וַתִּקַּח-לוֹ אִמּוֹ אִשָּׁה, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. {פ}

כא וַיֵּשֶׁב, בְּמִדְבַּר פָּארָן; וַתִּקַּח-לוֹ אִמּוֹ אִשָּׁה, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. {פ} 21 And he dwelt in the wilderness of [[[[[[Paran;]]]] and his mother took him a wife out of the land of Egypt.

NOW WHERE IS HEBRON, GERAR, BEERSEVA AND PARAN, KADESH, SHUR?
SEE ATTACHED MAPS!!!deutoronomy_1_1

ARAVA_BETWEEN_PARAN_TOPHEL_TAFILAH2

READ MORE ABOUT PARAN

WHERE IS BAKKAH OR VALLEY OF BACA IN PSALM 84:6-7 INCLUDING MT. ZION?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE/THEY DIED AND BURIED IN HEBRON

WHERE IS NEGEV CAPITAL IS BEERSHEBA?

TOMB OF PATRIARCH

3 NAMES OF THE PLACE HEBRON SAME PLACE (KIRIATHARBA/ARBA/MACPELAH) 

WHERE IS BETHEL/BAYTULLAH ( HOUSE OF GOD OF ABRAHAM )

THE ISLAM CLAIM IN LOCATION OF THEIR ZAM ZAM WELL

zamzam_history_in_islam

another_claim_zam_zam_map

https://en.wikipedia.org/wiki/Zamzam_Well

THE PRE-ISLAMIC WHO ARE QURAYSH TRIBE? 
WHO IS HASHIM IBN ABD MANAF?
WHO IS HUBAL? ETC..ETC..

SEE THE DIGGING OF ZAM ZAM IN ISLAM

BY

https://en.wikipedia.org/wiki/Abdul-Muttalib

digging_of_zam_zam

TO ALL ISLAM IF YOU ARE TRUTHFUL!! SHOW YOUR PROOF AND REPLY BELOW!!!

ABRAHAM’S WELL IN BEERSHEBA WITH EARTH COORDINATES
ABRAHAM’S HAS A LOTS OF WELL

GENESIS 26:12-18

12Nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng GERAR at makasandaang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. 13  Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan, at siya’y naging napakayaman. 14    Nainggit sa kanya ang mga Filisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka.

15 [[[[[[[[Kaya’t tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito’y nabubuhay pa.]]]]]]]]

DATING TAWAG NI ABRAHAM NA KANYANG AMA.

16Sinabi ni Abimelec, “Umalis ka na, Isaac; mas makapangyarihan ka pa ngayon kaysa amin.” 17   Kaya, umalis si Isaac at nanirahan muna sa libis ng Gerar. 18      [[[[[[[[Ipinahukay niyang muli]]]]] ang [[[[[mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Filisteo. At ang mga balong iyon ay tinawag ni Isaac sa [[[[[dating tawag ]]]] dito ng kanyang ama.]]]]]


GENESIS 26:12-18

12 Then Isaac sowed in that land, and received in the same year an hundredfold: and the Lord blessed him.

13 And the man waxed great, and went forward, and grew until he became very great:

14 For he had possession of flocks, and possession of herds, and great store of servants: and the Philistines envied him.

15 For all the wells which his father’s servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them, and filled them with earth.

16 And Abimelech said unto Isaac, Go from us; for thou art much mightier than we.

17 And Isaac departed thence, and pitched his tent in the valley of Gerar, and dwelt there.

18 And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father; for the Philistines had stopped them after the death of Abraham: and he called their names after the names by which his father had called them.

ABRAHAM’S WELL (BE’ER AVRA’AHM)

IN

BE’ERSHEVA/BEERSHEBA

abraham_well9

ZOOM THE EARTH COORDINATES!!!
abraham_well10

10020959

abraham_well8

abraham_well2 abraham_well3 abraham_well

abraham_well4

abraham_well5 abraham_well6abraham_well7

THE OLD ABRAHAM’S WELL IS UNDER CONSTRUCTION FOR VISITORS!!!

beside_dominobeside_domino2

 

 

THE HISTORICAL WELL OF ABRAHAM IN BEERSHEBA

IS UNDER CONSTRUCTION FOR VISITORS!!location_of_beersheba3

location_of_beersheba3

AFTER THE RENOVATION OF THE ANCIENT WELL OF ABRAHAM IN BEERHEBA

finished_construction

abrahams_well_pic_open abrahams_well_pic_open2 abrahams_well_pic_open3

MAS GINUSTO NG MGA ISLAM ANG PEKENG BALON

IT WAS PROPHESIED AND IT WAS FULFILLED!!

JEREMIAH 2:9-13

9 “Kaya’t muli kong susumbatan ang aking bayan
at uusigin ko hanggang kaapu-apuhan.

10 Tumawid kang pakanluran hanggang Cyprus,
at magpadala ka patungong PASILANGAN hanggang KEDAR (SON OF ISHMAEL).
Makikita mo kung may nangyaring tulad nito kailanman.

11 Mayroon bang bansa na nagpalit ng kanyang mga diyos,
kahit na ang mga ito ay hindi naman talagang diyos?
Ngunit ipinagpalit ako ng bayang aking pinarangalan,
at sila’y sumamba sa mga diyus-diyosang wala namang kabutihang magagawa para sa kanila.

12 Kaya manginig kayo sa takot, O kalangitan,
manggilalas kayo at manghilakbot;
akong si Yahweh ang nagsasalita.

13 Dalawa ang kasalanan ng aking bayan:
TINALIKURAN nila ako,
ako na bukal na nagbibigay-buhay,
at HUMUKAY sila ng mga balon,
ngunit mga balong butas na walang naiipong tubig.

READ MORE ABOUT PARAN

WHERE IS BAKKAH OR VALLEY OF BACA IN PSALM 84:6-7 INCLUDING MT. ZION?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE/THEY DIED AND BURIED IN HEBRON

WHERE IS NEGEV CAPITAL IS BEERSHEBA?

TOMB OF PATRIARCH

3 NAMES OF THE PLACE HEBRON SAME PLACE (KIRIATHARBA/ARBA/MACPELAH) 

WHERE IS BETHEL/BAYTULLAH ( HOUSE OF GOD OF ABRAHAM )


TO YEHUSHUA/YESHUA BE THE GLORY!!!

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE AND WHAT IS ARABIA?

ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI

PEACE ON EARTH!

LOOK AT (TINGNAN NINYO ANG LOOK NG AQABA!!!!!! OR GULF OF AQABA!!!!)


CLICK: THE MOUNT SINAI!!! (JEBEL MUSA)

CLICK HERE WHERE IS AQABA THEN ZOOM OUT!!! USE EARTH/SATTELITE VIEW!!!!!

Numbers 10:12

12 And the children of Israel took their journeys out of the WILDERNESS of SINAI; and the cloud rested in the  WILDERNESS of PARAN.

NUMBERS_10_12 NUMBERS_12_2

 

THE MOUNT SINAI (JEBEL MUSA)

ISLAM SAID MT. SINAI IS SAUDI ARABIA THEY REMOVED THE “GULF OF AQABA” IN THIS LINK SEE SAUDI ARABIA…THE BIBLICAL MOUNT SINAI!!

HERE’S THE PROOF ON THAT LINK ABOVED!!!!!!

WHO REMOVED THE “GULF OF AQABA”?

COMPARE TO BIBLICAL MT. SINAI!!

SUMMARY NG KASINUNGALINGAN!!!!!

CLICK HERE: THE LETTER OF MUHAMMAD (ISLAM) TO MT. SINAI THE ONE WITH “GULF OF AQABA”

HOMILY ON THE GOSPEL OF ST. JOHN IN MT. SINAI (ST. CATHERINE)

photo 1

photo 2

THE “VALLEY OF BACA” AND THE “MOUNT ZION”! BIBLICAL EXACT LOCATION!!! PSALM 84:6-7!!

THE GOD OF JACOB/ISRAEL SEE VERSE 8

THE VALLEY OF BACA

Psalm 84:1-12 (FOCUS IN VERSES 6 TO 7)

1  How amiable are thy tabernacles, O LORD of hosts!

2  My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the LORD: my heart and my flesh crieth out for the living God.

3  Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O LORD of hosts, my King, and my God.

4  Blessed are they that dwell in thy house: they will be still praising thee. Selah.

5  Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.

6  Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools.

7  They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God.

8  O LORD God of hosts, hear my prayer: give ear, O God of Jacob. Selah.

9  Behold, O God our shield, and look upon the face of thine anointed.

10  For a day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness.

11  For the LORD God is a sun and shield: the LORD will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly.

12  O LORD of hosts, blessed is the man that trusteth in thee.

TYPE THE EARTH COORDINATES (31.769079, 35.227994) IN GOOGLE MAP OR GOOLE EARTH 

USER YOUR GOOGLE EARTH FLY TO VALLEY OF BACA:
(TYPE THIS IN SEARCH INPUTBOX)
EARTH COORDINATES: 31°46’08.66″N, 35°13’40.79″E OR 31.769076, 35.227994

SEE THE RESULT OF THAT VALLEY OF BACA!!

 SEE FROM VALLEY OF BACA TO MOUNT ZION

SEE THE EARTH COORDINATES IN BELOW MAP TRY IT IN YOUR OWN DEVICES!!!

MT_ZION_GOOGLE_MAP

VALLEY OF BACA!!! NOT DESERT

Psalm 84:5-7

King James Version (KJV)

5Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.

6Who passing through the (((((((valley of Baca))))))) make it a well; the rain also filleth the pools.

7They go from strength to strength, every one of them in (((((Zion)))) appeareth before God.

ZION – THE CITY OF DAVID

2 Samuel 5:7
Nevertheless David took the strong hold of Zion: the same is the city of David.

1 Kings 8:1
Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto king Solomon in Jerusalem, that they might bring up the ark of the covenant of the LORD out of the city of David, which is Zion.

1 Chronicles 11:5
And the inhabitants of Jebus said to David, Thou shalt not come hither. Nevertheless David took the castle of Zion, which is the city of David.

2 Chronicles 5:2
Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto Jerusalem, to bring up the ark of the covenant of the LORD out of the city of David, which is Zion.

 

LET US VISIT THE PLACE IN STREET VIEW IF THERE ARE VALLEYS IN COORDINATES OF  31 AND 35

near_valley_of_baca near_valley_of_baca2 near_valley_of_baca3

ISLAM CLAIM IN THE VALLEY OF BACA IN PSALM 84:6-7 TOGETHER WITH MT. ZION

bakkah_islam_claim_is_baca

islam_claim_in_baca

THE END!!

PRE-ISLAMIC ERA

ABRAHAM’S JOURNE UNTIL HE/THEY DIED AND BURRIED IN HEBRON

WHERE IS PARAN OR PHARAN?

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE IS “MOUNTAINS OF ARMENIA” (MT. ARARAT) IN TIME OF NOAH?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE DIED

WELL OF HAGAR AND ISHMAEL IN TORAH LOCATION

MUHAMMAD SAID!! CHRISTIANS ARE MY CITIZENS!!! (ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI)

PEACE ON EARTH!
THE MOUNT SINAI!!!!!!
http://st-katherine.net/en/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=65

ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI. THE PROOF!!!!!!!

“This is a message from Muhammad ibn Abdullah, as a covenant to those who adopt Christianity,

NEAR and FAR

, we are with them. Verily I, the servants, the helpers, and my followers defend them,

because CHRISTIANS ARE MY CITIZENS;

and by Allah! I hold out against anything that displeases them.

No compulsion is to be on them. Neither are their judges to be removed from their jobs nor their monks from their monasteries.

No one is to destroy a [[[[HOUSE of their RELIGION]]]], to damage it, or to carry anything from it to the Muslims’ houses.
Should anyone take any of these, he would spoil God’s covenant and disobey His Prophet. Verily, they are my allies and have my secure charter against all that they hate.

No one is to force them to travel or to oblige them to fight. The Muslims are to fight for them. If a female

Christian is married to a Muslim

, it is not to take place without her approval.

She is not to be prevented from visiting her church to pray.

Their churches are to be respected. They are neither to be prevented from repairing them nor the sacredness of their covenants. No one of the nation (Muslims) is to disobey the covenant till the Last Day (end of the world).”

English translation from ‘Muslim History: 570 – 1950 C.E.’ by Dr. A. Zahoor and Dr. Z. Haq, ZMD Corporation. P.O. Box 8231 – Gaithersburg, MD 20898-8231 – Copyright Akram Zahoor 2000. P. 167.

The ORIGINAL LETTER was taken away in 1517 by the Turkish Sultan Selim I and is now in the TOPKAPI MUSEUM IN STANBUL, but the sultan gave the monks a copy of it and sanctioned its terms. From the enormous collection of ancient and modern rolls preserved in the monastery’s library, it is clear that the Covenant of the Prophet, whether or not authentic, was in some way or other renewed, and the privileges of protection and safe-conduct for the monks were upheld.

CHRISTIAN MONK FORSEEN/SAID MUHAMMAD CAREER AS A PROPHET.
QUESION: DO YOU THINK IF YOU ARE A “CHRISTIAN MONK” ARE YOU GOING TO DECLARE ANY PROPHET OF A DIFFERENT RELIGION?

PROOF #1

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad


PROOF #2 JEWS HATE YESHUA/IESOUS SO WARNS HIM ABOUT THE JEWS!!

http://www.truthnet.org/islam/whatisislam.html

*****************************
TO ALL MUSLIM/ISLAM ANSWER THIS!!!!
*****************************

MUHAMMAD IS AWARE THAT MOUNT SINAI IS IN ST. CATHERINE BECAUSE OF “HIS LETTER TO CHRISTIAN AND MUSLIM/ISLAM”. WHY ALL MUSLIM/ISLAM IN SAUDI ARABIA THEY ARE SAYING THAT MOUNT SINAI IS SAUDI ARABIA?

CLICK HERE!! TO WATCH THE LETTER OF MUHAMMAD!!

The ORIGINAL LETTER was taken away in 1517 by the Turkish Sultan Selim I and is now in the [[TOPKAPI MUSEUM IN STANBUL].

WHO IS THAT MUHAMMAD NOW IN MECCA?

THE TRUTH WILL SET YOU FREE!!!

A MUSLIM CLAIM ABOUT THE LETTER TO ST. CATHERINE (MOUNT SINAI!!!!)

BARNABAS IS JOSEPH FROM CYPRUS HE IS A CHRISTIAN!!!!!!!!
*********************************************************

KAYO KAWAWA DAHIL HINDI NINYO KILALA SI BERNABE!! YAANG SI BARNABAS AY TAUHAN NI PABLO..YAAN AY SI JOSE…..ANG LEVITANG TAGA-CYPRUS

ACTS 4:36

36 Ganoon ang ginawa ni JOSE, isang Levitang taga-Cyprus, na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihi’y “Anak na Matulungin.”

EXAMPLE:

ACTS 13:4 Dahil [[[isinugo ng Espiritu Santo]]], sina [[[Bernabe at Saulo]] ay nagpunta sa Seleucia at buhat doo’y sumakay sila sa isang barkong papunta sa Cyprus.

PEACE ON EARTH!!!!!!!

AMEN!!!!!!!

CLICK HERE!! THE MT. SINAI!!!

WHAT IS “PATRIPASSIANISM” CHURCH NAME YEHUSHUA?

 

 

GOD IS NOT A NAME!!!!!!!!!

3 MANIFESTATION NA 1 LANG ANG GAGANAP

GENESIS 1:1(FATHER) GENESIS 1:2(SPIRIT OF GOD) GENESIS 1:3(LET THERE BE LIGHT=THE WORD=revealed in 2 cor. 4:6)

DAHIL ANG LITERAL NA ARAW, BUWAN AT BITUIN AY NASA GENESIS 1:16

GENESIS 1:16 Nilikha ng Diyos ang [[dalawang]] malalaking tanglaw: ang [[Araw]], upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang [[Buwan]]], upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga [[[bituin]]].

ANG UNANG ARAW NA SINASABI SA GENESIS 1:1-5 AY WALANG ARAW AT BUWAN!!!!!!!!!

WALANG TAONG MAKAKAPAGBAUTISMO SA INYO NG ESPIRITO SANTO DAHIL NASUSULAT: SI JESUS LANG ANG MAGBABAUTISTMO SA ESPIRITO SANTO.

MATEO 3:11 Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang… darating na kasunod ko ang siyang (((((magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy))).

LUCAS 3:16 Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya’y higit na makapangyarihan kaysa akin; ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. 17 Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipa’y susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman.”

MAY ESPIRITU SANTO PALA???? SABI NG MGA HINDI NAKAKAALAM…PARA SA MGA TAONG HINDI NANINIWALA SA ESPIRITO SANTO ETO KAYO!!

GAWA 19:2 at sila’y tinanong niya, “Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo’y sumampalataya?” (((“Hindi po, ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala))))),” tugon nila.

ACTS 4:12 Kay Jesu-Cristo lamang matatagpuan ang KALIGTASAN, Sapagkat sa silong ng langit, ang KANYANG PANGALAN LAMANG ANG IBINIGAY NG DIYOS SA IKALILIGTAS NG TAO.” JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA.

 

ANG BAWAT KIKILALA MALILIGTAS PATI SI HESUS KANILANG SAMBAHAYAN!!!

ACTS 16:31 “SUMAGOT SILA, “SUMAMPALATAYA KA SA PANGINOONG JESUS, AT MALILIGTAS KA –IKAW AT ANG IYONG SAMBAHAYAN.

HINDI 3 O MADAMI ANG DIYOS.

ANG DIYOS MISMO NG LUMANG TIPAN ANG NAGING TAO. (ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14, NATUPAD SA MATEO 1:22-23, JOHN 1:1, JOHN 1:4, JUDAS 1:5 (SEE VULGATE BIBLE 405 A.D.) 1 TIM. 3:16, JOHN 10:30.
WHEEL OF PROPHECY

Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)].

= AMA, ANAK AT BANAL NA ESPIRITU SANTO

1. ANG “PATRIPASSIANISM” AY ISANG PANINIWALA SA PUSO NG TAO NA ANG AMA MISMO ANG IPINAKO SA KRUS AT NAGHIRAP WALA SIYANG IPINAPATAY NA IBA KUNDI ANG KANYANG SARILI BILANG KORDERO NA HANDOG SA IKAPAGPAPATAWAD NG KASALANAN NG LAHAT NG KANYANG MGA PINILI SIMULA PA NG LALANGIN ANG MUNDONG ITO.

2. ANG BAUTISMO SA PANGALAN LAMANG NI YHWH =

Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)].

3. YEHUSHUA IS MY SAVIOUR NOT MY RELIGION.
Katuruan Tungkol sa Pananalangin
(Lucas 11:2-4)

5 “Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalanging nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 6 Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala.

7 “Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila’y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. 8 Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya. 9 Ganito kayo mananalangin,

‘Ama naming nasa langit,

sambahin nawa ang iyong pangalan.

10 Nawa’y maghari ka sa amin.

Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.

11 Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw; a

12 at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,

tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.

13 At huwag mo kaming hayaang matukso,

kundi iligtas mo kami sa Masama!’ b

14 “Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. 15 Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, c hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan.”

TANDAAN: WALANG AMA NA DARATING SA APOCALYPSIS..KUNDI SI JESUS LAMANG…DAHIL SIYA AT ANG AMA AY IISA.

REVELATION 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”

REVELATION 22:20-21 Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!”

Sana’y dumating ka na, Panginoong Jesus!

21 Nawa’y makamtan ng lahat a ang pagpapala ng Panginoong Jesus.

IPAGKALAT ANG MABUTING BALITA PATUNGKOL SA DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO.


CLICK HERE: WHO ARE THE ANTI-CHRIST!!!!!!!!!!!

 

AMEN!

DOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO NASA YOUTUBE NAMAN PALA EH (ITAKWIL ANG ARAL NA SI KRISTO AY TAONG TOTOO AT DIYOS NA TOTOO)

DOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO NASA YOUTUBE PALA EH
http://www.youtube.com/watch?v=becj-t98XKE

ANO MASASABI NINYO SA YOUTUBE SEARCH KO YAN ANG LUMABAS
http://www.youtube.com/results?search_query=DOKTRINA+NG+IGLESIA+NI+CRISTO&aq=f

PANDOKTRINA BLG. 14 AT 15 (a) HINDI SI KAPATID NA FELIX MANALO ANG NAGTATAG NG IGLESIA NI CRISTO SA PILIPINAS. SI CRISTO ANG NAGTAYO NITO. HUWAG KAYONG PAPAYAG NA PATAWAG NA IGLESIA NI MANALO.
ANG KAPATID NA FELIX MANALO ANG SUGO NG DIYOS SA HULING ARAW AT SIYANG UNANG KAANIB SA IGLESIA NI CRISTO SA PILIPINAS. (MINUTES OF VIDEO 0:22 TO 0:26)

PANDOKTRINA BLG. 21 (a) ALISIN NA NINYO SA INYONG PANINIWALA ANG TURONG SI CRISTO ANG TUNAY NA DIYOS. SALUNGAT ITO SA ARAL NG BIBLIA. DAPAT NINYONG KILALANIN IGALANG AT SAMBAHIN SI CRISTO SUBALI’T HUWAG KAILANMAN KILALANING DIYOS SAPAGKA’T KAYO’Y MAGKAKASALA. (MINTUES OF THE VIDEO: 0:40 TO 1:06)

PANDOKTRINA BLG 21 (b)
KAHIT ANG ARAL NA TAONG TOTOO AT DIYOS NA TOTOO SI CRISTO AY DAPAT DIN NINYONG ITAKWIL. (MINTUES OF THE VIDEO: 0:40 TO 1:06)

PAUSE AND PLAY

WALA KAMING KATURUANG DIYOS SI CRISTO SINABI NG ISANG IGLESIA NI MANALO/CRIS???).

MGA TANONG KO SA “TRINITARIAN” O MARAMIHANG DIYOS ITANONG NINYO ITO SA MGA PASTOR NINYO AT MGA PARI

MGA TANONG KO SA “TRINITARIAN” O MARAMIHANG DIYOS ITANONG NINYO SA INYONG MGA PASTOR NINYO O MGA PARI. by: Arman G. de Castro (ONENESS CHRISTIAN – 2 CORINTHIAN 3:3) – RELIGION SA PUSO NG TAO.

1. MAY ALAGAD BA ANG “AMA” SA NEW TESTAMENT?

SAGOT: WALA KAY JESUS LAHAT.

2. MAY NAKASULAT BA SA REVELATION NA DARATING ANG AMA?

SAGOT: REVELATION 22:12-13..(SI JESUS ANG DARATING) WALANG NAKASULAT NA PAGDATING NG AMA.

3. NG TAO SI JESUS NAGBANGGIT BA SIYA NG EKSAKTONG PANGALAN NG “AMA” NA DAPAT SAMBAHIN?

SAGOT: WALA…”AMA” LANG. ANG (ELI ELI = MY GOD MY GOD) GOD IS GENERAL NOUN. PUWEDENG MGA MYTHOLOGY GODS YAN. ASHERA, ZEUS, VENUS, AMA NG TAHANAN, AMA NG KATIPUNAN, DIYABLO ANG INYONG AMA (JOHN 8:44) ETC…ETC..

4. GENESIS 1:26 LALANGIN “NATIN” ANG TAO ……. NANATILI BA ANG SALITANG “NATIN” SA GENESIS 1:27?

GENESIS 1:26 VS GENESIS 1:27

SAGOT: GENESIS 1:27 AT NILALANG “NG DIYOS” ANG TAO AYON SA “KANYANG” LARAWAN. LUMALANG “SIYA” NG ISANG LALAKI AT ISANG BABAE.

PLURAL BA ANG MGA SALITANG “NG DIYOS”, “KANYANG” AT “SIYA”?

5. KUNG AMA LAMANG ANG NAKAKAALAM NG PAGHUHUKOM BAKIT SI JESUS ANG DARATING?

MATEO 24:26-27

Walang Nakakaalam ng Araw o Oras

36 “Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang Anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito.

37 Ang pagdating ng “ANAK NG TAO” (JESUS) ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe.

6. ANG DIYOS=NAGSUGO=AMA AY IISA?

SAGOT: OO IISA MEANING NIYAN SA BIBLIA.

NASUSULAT: ANG NAGTATAKWIL SA AKIN NAGTAKWIL SA AMA.(LUCAS 10:16)

LUCAS 10:16 “Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin.”

NASUSULAT: ANG TUMATANGGAP SA AKIN TUMANGGAP SA AMA. (JOHN 13:20)

JOHN 13:20 Pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap
naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin.

NASUSULAT: AKO AT ANG NAGSUGO(DIYOS,AMA) AY IISA (JOHN 10:30)

JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS AY IISA.
JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA AY IISA.
JOHN 10:30 AKO AT ANG NAGSUGO AY IISA.

NASUSULAT: ANG NAKAKAKITA SA AKIN AY NAKAKITA NA SA NAGSUGO SA AKIN (JOHN 14:9).

JOHN 14:9 Sumagot si Jesus, Felipe, kaytagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayo’y hindi mo pa ako kilala? [[[Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama]]]. Bakit mo sinasabing Ipakita mo sa amin ang Ama?

7. NASUSULAT: AKO ANG DAAN, AKO ANG KATOTOHANAN, AKO ANG BUHAY WALANG MAKAKARATING SA AMA
KUNDI SA PAMAMAGITAN KO.

TANONG: ALISIN NINYO SI JESUS MAKAKARATING PA BA KAYO SA AMA?
SAGOT: HINDI NA.

8. BAKIT NAGKAUSAP NA SI DAVID AT SI JESUS? (HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS) FOCUS: MATEO 22:45

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

AWIT 110:1 Sinabi ni Yahweh:
Sa Hari ko’t Panginoon,
“Maupo ka sa kanan ko,
Hanggang ang kaaway mo
Ay lubos na mapasuko, pagkat
iyong matatalo.”

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

Mateo 22:43-45
43″Kung gayon,” sabi ni Jesus, “bakit tumawag sa kanya ng Panginoon si David ng kasihan ito ng Espiritu? Ang sabi niya,
44 “Sinabi ng Panginoon sa aking
Panginoon, Maupo ka sa aking kanan,
Hanggang lubusan kong mapasuko
sa iyo ang mga kaaway mo.”
[[[[[[[[[[[45 Ngayon, si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon; paanong masasabing anak ni David ang Mesias?]]]]]]]]]]
46 Isa man sa kanila’y walang makasagot at mula noon wala nang nangahas magtanong sa kanya.

9. BAKIT NAGKAUSAP NA SI PROPETA ISAIAH NG LUMANG TIPAN AT SI JESUS?

SEE JOHN 12:41

JOHN 12:39-40

39 Hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isaias,

40 Binulag ng Diyos ang kanilang mga mata
at pinatigas ang kanilang mga puso,
upang sila’y hindi makakita,
ni makaunawa ang kanilang mga isip,
baka pa sila’y manumbalik sa akin
at sila’y pagalingin ko. (PROPHECY NI ISAIAH 6:9)

41 Sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus, at nagpahayag siya tungkol kay Jesus.

NAKITA AT NAKAUSAP NI PROPETA ISAIAH SI JESUS

10. BAKIT SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NG PANAHON NI MOIESES? – (SEE JUDAS 1:5)

READ THE OLD SCRIPT: VULGATE BIBLE 405 A.D.

JUDAS 1:5

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN VULGATE BIBLE (405 A.D) TRANSLATION)

JUDAS 1:5 “Bagama’t alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo: matapos iligtas ni JESUS (ng Panginoon see “a” reference/footnote in your Bible) ang bansang Israel sa lupain ng Egipto, pinuksa niya ang mga hindi sumasampalataya sa KANYA.

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

AYAN PO MGA KAPATID MALINAW SA JUDAS 1:5 Vulgate Bible Version (405 A.D) SI JESUS ANG NAKASULAT DOON NA SIYANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO at pinatay niya ang di sumasampalataya SA KANYA.

VULGATE BIBLE (405 A.D)

JUDE 1:5 Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam JESUS populum de terra Ægypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit:

BAKIT SI JESUS SA LUMANG KASULATAN ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO?

SINO ANG SALITANG NAGING TAO?

SI JESUS ANG NAG-UTOS KAY MOISES NA HATIIN ANG ANG DAGAT NA PULA (RED SEA) UPANG ALISIN ANG MGA ISRAELITA SA EGIPTO!!!

PEACE ON EARTH!

SOURCE: THE BIBLICAL MOUNT SINAI!!!!!!!

NOTICE TO THE PUBLIC: “I AM NOT LIABLE FOR ANY ADVERTISEMENT ON MY FREEWEBSITE”

SI YAHWEH(YHWH)=JESUS/YESHUA ANG DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO AMEN!!!

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

NATURAL NAMAN MGA KAPATID NA ANG MGA OLD SCRIPT ANG DAPAT NATING PAGBATAYAN AT PANIWALAAN KAYSA SA MGA BAGONG SALIN NG BIBLIA NA LUMALABAS SA NGAYON. NASUSULAT SI JESUS ANG HUMATI NG DAGAT NA PULA (RED SEA) AT NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NA NAG-UUTOS KAY MOISES AMEN!

JUDAS 1:5 “Bagama’t alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo: matapos iligtas ni JESUS (ng Panginoon see “a” reference/footnote in your Bible) ang bansang Israel sa lupain ng Egipto, pinuksa niya ang mga hindi sumasampalataya sa KANYA.

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

AYAN PO MGA KAPATID MALINAW SA JUDAS 1:5 Vulgate Bible Version (405 A.D) SI JESUS ANG NAKASULAT DOON NA SIYANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO at pinatay niya ang di sumasampalataya SA KANYA.

VULGATE BIBLE (405 A.D)

JUDE 1:5 Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam Jesus populum de terra Ægypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit:

CLICK HERE: EVOLUTION OF THE BIBLE

CLICK HERE: THE VULGATE BIBLE LATIN VERSION

CLICK HERE: THE VULGATE BIBLE ENGLISH & LATIN VERSION

CLICK HERE AND “SEE THE FOOTNOTES” IN NEW INTERNATIONAL VERSION, ©2011

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

GINAGAWA NA LAMANG NILA ITONG MGA FOOTNOTES! PARA HINDI HALATAIN NG MGA BUMABASA PERO TAKOT PA RIN SILANG BAGUHIN AT ALISIN ANG MGA KATOTOHANANG ITO SAPAGKAT NASUSULAT REVELATION 22:18-19 ANG PARUSANG KANILANG MATATANGGAP.

SEE ALSO JESUS/YESHUA IN HABAKKUK/HABACUC 3:18

 

AMEN!

HINDI NAKARATING SI PETER/PEDRO SA ROMA KAHIT SA AKLAT NG ROMA WALANG NAKASULAT NA “PEDRO”, AT SA PAGWAWAKAS NI SAULO/PABLO SA “AKLAT NG ROMA” WALANG IGLESIA SI PEDRO NA NABANGGIT.

Mga Minamahal sa Panginoong Yeshua/Jesus. SI SAULO/PABLO ang nakarating sa ROMA at doon ay nanirahan ng higit kumulang sa 2 taon
(GAWA 28:30) ANG PAGTAWAG KAY SAULO/PABLO

Saang talata makikita sa Biblia na si PETER/PEDRO ay NAKARATING SA ROMA? Ang usapan po natin ay sa BIBLIA at hindi sa kung ano-ano pang mga kasulatan at mga kuro-kuro na madali namang gawin. Kung may nakakaalam ng talata na nakarating sa Roma paki post lamang po ang inyong reply. Sabi sa ibang website BABILONIA daw ang ROMA (I PETER 5:13 pakitingnan sa ibaba sa mapa kung nasaan ang BABILONIA).

SI SAULO/PABLO PARA SA HENTIL AT SI PEDRO PARA SA JUDIO.
GALACIA 2:8 Ang DIYOS ang humirang kay PEDRO bilang apostol sa mga JUDIO ang Siya ring humirang sa akin (PABLO nagsasalita dito) bilang apostol sa mga HENTIL.

NAPAGSABIHAN PA NGA YANG SI PEDRO NI SAULO/PABLO SA GALACIA 2:11-14

Si Saulo/Pablo ang nakarating sa ROMA. Hindi rin nabanggit ang pangalan ni Pedro sa AKLAT NG ROMA.


UNANG PAGLALAKBAY NI SAULO PABLO

Unang Paglalakbay ni Saulo/Pablo

PANGALAWANG PAGLALAKBAY NI SAULO/PABLO

Pangalawang paglalakbay ni Saulo/Pablo.

IKATLONG PAGLALAKBAY AT PAPUNTA NI PABLO SA ROMA
Pangatlong paglalakbay ni Saulo/Pablo at Papunta sa ROMA.

HUMIGIT KUMULANG SA DALAWANG TAONG NANIRAHAN SI PABLO SA ROMA (GAWA 28:30)

NASAAN ANG IGLESIANG ITINAYO NI SAULO/PABLO NGAYON SA ROMA?

ETO PO ANG BABILONIA sabi ng iba ay ROMA. NAPAKALAYO PO SA ROMA. TINGNAN NINYO ANG CHIPRE KUNG NASAAN “ang BABILONIA AY NASA KANAN NG CHIPRE”. IKUMPARA ANG PAGPUNTA NI PABLO SA ROMA AT ANG PICTURE NA NASA IBABA.

SEE:CHIPRE where it is located?

BABYLONIA?

Sabi ng isang website:

What the Bible Says

Boettner is also wrong when he claims “there is no allusion to Rome in either of [Peter’s] epistles.” There is, in the greeting at the end of the first epistle: “The Church here in Babylon, united with you by God’s election, sends you her greeting, and so does my son, Mark” (1 Pet. 5:13, Knox). Link nakarating daw sa ROMA?

GOOGLE Search

ANG SABI NG JEHOVA’S WITNESS SI ANGEL MIGUEL AY SI JESUS? TOTOO BA?

TANONG KO: Si Arkanghel Miguel yon si Jesus sa inyo diba?
SAGOT NIYA: opo,,!!!ang pinaka mataas pong pusisyos sa anghel.

ETO PO YUONG NAKITA NI PROPETA DANIEL.

DANIEL 10:5-9

5 tumingala ako at may nakita akong isang lalaking nakadamit ng telang lino at may sinturong yari sa lantay na ginto. 6 Ang katawan niya’y kumikinang na parang topaz at ang kanyang mukha ay kumikislap na parang kidlat. Nagliliyab na parang sulo ang kanyang mga mata at ang kanyang mga paa’t kamay ay nagniningning na parang makinis na tanso. Ang kanyang tinig ay parang ingay ng napakaraming tao. 7 Akong si Daniel lamang ang nakakita sa pangitain sapagkat nagtakbuhang nanginginig sa takot at nagsipagtago ang aking mga kasama. 8 Naiwan akong mag-isa, kaya ako lang ang nakakita sa pangitain. Nawalan ako ng lakas at ako’y namutla. 9 Nagsalita ang lalaking iyon; at nang marinig ko ang kanyang tinig, walang malay akong nasubasob sa lupa.

PAREHO YAN NG NASA REVELATION 1:12-16

12 Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita, at nakakita ako ng pitong ilawang ginto. 13 Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang Anak ng Tao na nakadamit ng hanggang sakong, at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. 14 Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niyebe, at ang kanyang mga mata’y parang apoy na nagliliyab. 15 Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab, at parang rumaragasang tubig ang kanyang tinig. 16 May hawak siyang pitong bituin sa kanang kamay, at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabila’y may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw.

YAN YUONG TINULUNGAN NI MIGUEL…SO MALIWANAG HINDI SI JESUS SI MIGUEL…ETO PO ITULOY NATIN ANG PAGBASA.

Ipinaliwanag ang Pangitain

10 Walang anu-ano, may kamay na biglang humawak sa akin. Dahil sa takot, nanginginig pa rin ang aking mga kamay at mga tuhod.

11 Sinabi niya, “O Daniel, lubos kitang minamahal, tumayo ka at pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Isinugo ako para sabihin ito sa iyo.” Nanginginig naman akong tumayo.

12 Sinabi pa niya sa akin, “Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula pa nang nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ka ng pang-unawa, dininig na ang iyong dalangin. Kaya naparito ako.

13 Ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia sa loob ng dalawampu’t isang araw, hanggang sa dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing pinuno na SUMAKLOLO SA AKIN (YAHWEH/JESUS) sapagkat naiwan ako noong nag-iisa kasama ng mga hari ng Persia.

SUMAKLOLO SA AKIN…SO MALIWANAG HINDI SI MIGUEL SI JESUS DAHIL MAY TINULUNGAN DI PO BA.

AMEN!

WALANG TRINITY! ANG SALITANG “NATIN” BA AY TATLO(3)?

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Genesis 1: 1-5

Ang Kasaysayan ng Paglikha

1 Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa; 2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. 3 Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng liwanag!” At nagkaroon nga. 4 Nasiyahan ang Diyos nang ito’y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. 5 Ang liwanag ay tinawag niyang Araw, at ang dilim naman ay tinawag na Gabi. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang unang araw.

ANG KATUPARAN NG HULA AT PLANO NG DIYOS.

2 CORINTHIAN 4:5 Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Cristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. 6 Sapagkat ang Diyos na nagsabing, “Mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag,” ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Cristo.

ANG HANGING UMIIHIP NOON AY ANG KANYANG ESPIRITU SANTO.

GENESIS 1:2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang [[[[[[[Espiritu ng Diyos]]]]]]]] sa ibabaw ng tubig.

KING JAMES VERSION
GENESIS 1:2
And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

NANDOON NA “SIYA” HINDI “SILA” SA PASIMULA PA LAMANG. YANG TATLO NA YAN AY IISA AT PANGAKO NA NG DIYOS NA DARATING SA HINAHARAP ANG IKA-7 ARAW NA KANYANG IPINANGAKO (READ GENESIS 2:1-4) ITO ANG BAGONG LANGIT AT BAGONG LUPA NA DARATING O MAGAGANAP “ANG BAGONG JERUSALEM” (REVELATION 21:9-27).

GENESIS 2:2 Sa loob ng anim na araw tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at Siya’y nagpahinga sa IKA-7 ARAW.

GENESIS 2:3 Pinagpala niya ang IKA-7 ARAW at itinangi, sapagkat sa araw na ito SIYA nagpahinga matapos likhain ang lahat.

ANO ANG SABI SA BAGONG TIPAN PATUNGKOL SA IKA-7 ARAW (READ HEBREW 4:1-13)?

Hebreo 4: 1-13

1 Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos, na tayo’y makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. 2 Sapagkat tulad nila’y napakinggan din natin ang Magandang Balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap nang may pananampalataya. 3 Tayong mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito’y ayon sa kanyang sinabi,

“Sa galit ko’y aking isinumpa,
‘Hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling.’ ”

HINDI MAKAKAPAMAHINGA SA AKING PILING AWIT 95:11

Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan. 4 Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw, “At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha.” 5 At muli pang sinabi, “Hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling.” 6 Ang mga unang nakarinig ng Magandang Balita ay hindi nakapasok at nakapagpahinga dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa ring magpahinga sa piling ng Diyos. 7 Kaya’t muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang “Ngayon”. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit,

“Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos,
iyang inyong puso’y huwag patigasin.”

KAPAG NARINIG NINYONG MULI ANG TINIG NG DIYOS HUWAG NG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO.

8 Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. 9 Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos, 10 sapagkat ang sinumang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang paggawa, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. 11 Kaya’t sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya.

12 Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila’y may talim. Ito’y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. 13 Walang makakapagtago sa Diyos; ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo mananagot.

AMEN!

MGA KAPATID KAPAG SINABING “NATIN” INFINITE NUMBER WALANG BILANG BAKIT KAILANGANG IPAKO NINYO SA DALAWA O TATLO ITO?

BAKIT PO SA GENESIS 1:26 EH SABI LALANGIN “NATIN” ANG TAO? BAKIT “NATIN” ANG NAKASULAT MARAMI HO BA SILA?

NARITO ANG SAGOT diyan mga kapatid…basahin ninyo ang sumunod na talata. Genesis 1:26 ITULOY NATIN ANG PAGBASA SA  Genesis 1:27. Eto po ang nakasulat:

Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG larawan. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.

“NG” DIYOS = SINGULAR;
“KANYANG” = SINGULAR;
“SIYA”. = SINGULAR;
(IISA LANG SIYA NA LUMALANG)

KAYA WALANG KATULONG ANG DIYOS SA PAGLALANG KATULAD NG MGA SINASABI NG IBANG MGA RELIHIYON.

ANG “NATIN” PO NA NABANGGIT AY ANG MGA ANGEL NA SA SIMULA PA’Y NAGLILINGKOD NA SA DIYOS. SA GENESIS HINDI PO NASULAT NA NILALANG NG DIYOS ANG MGA ANGHEL.

ETO PO ANG PATUNAY NA MAY MGA ANGHEL NA NOONG ARAW AYON SA PANAGINIP NI JACOB/ISRAEL.

GENESIS 28:12 Nang gabing yaon siya’y nanaginip May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Ayan po mga kapatid sa Genesis 28:12 ay nandoon na ang mga anghel.

GENESIS 19:1 Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel….(gugunawin ang Sodomma at Gomorra dito)

SA MGA NAKADEBATE KO PO..ITINATANONG KO FILL IN THE BLANKS.

FATHER =

SON  =

HOLY SPIRIT =

HINDI NILA MABIGYAN NG PANGALAN.

SALITANG “NATIN” SA TORE NG BABEL

GENESIS 11:7 Ang mabuti’y puntahan NATIN at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan”.

ILAN HO BA ANG GUMOLO? ITULOY PO KASI NATIN ANG PAGBASA.

GENESIS 11:8-9 At pinangalat ni Yahweh ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lunsod. 9 Babel ang itinawag nila sa lunsod na iyon, sapagkat doo’y ginulo ni YAHWEH ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga NIYA ang mga tao sa buong daigdig.

MAY SINABI BANG NILA? MAY SINABI BANG KASAMA SIYA SA MGA KATULOY NA MGA TALATA?

TANONG DIYOS BA SI KRISTO? OO sagot nila. KUNG DIYOS SI KRISTO IISA LANG ANG DIYOS EH DI SIYA ANG DIYOS. HINDI NAG-KAKAANAK ANG DIYOS DAHIL MAGIGING DALAWA(2) NA SILANG DIYOS AYON SA MGA DEVINE PROPHECIES O MGA HULA SA LUMANG TIPAN “ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN MISMO ANG MAGIGING TAO”. MAWAWALA ANG PAGIGING GODHEAD HINDI MO NA NGAYON MALAMAN KUNG SINO SA KANILA ANG MATAAS ANG POSISYON. AT ANG ISA PA NGAYON SA TRINITY HINDI MO MALAMAN KUNG KANINO MO IPINUPUKOL ANG IYONG PANALANGIN.

SINASAMBA NILA SI JESUS HINDI NAMAN TUMATANGGI

SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NOONG PANAHON NI MOISES

HULA NA MAGSASAPALARAN SA DAMIT NI JESUS

SINO PUMASOK SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

ANG TINIG NG SUMISIGAW SA ILANG HULA AT KATUPARAN

Amen!

MAY MGA ANAK PA SI MARIA PAGKARAAN NI JESUS (THE BIOLOGICAL BROTHERS AND SISTERS OF JESUS!) 391 A.D. ISSUE OF BONOSUS!!.

PAANO SASABIHIN NG ROMANO KATOLIKO NA MAY ASAWA SI JOSEPH BAGO NAPANGASAWA SI MARIA GAYONG ANG MGA KAARAWAN NG MGA BIOLOGICAL BROTHER’S OF JESUS IS A.D. NA?

SOURCE: http://www.newadvent.org/cathen/08504a.htm

marriage_mary_joseph

TINGNAN ANG MGA KAPANGANAKAN NG BIOLOGICAL BROTHER’S OF JESUS? MGA SINUNGALING!!

jude_1st_century

REMEMBER!!! JESUS FATHER IS THE HOLY SPIRIT (BORN WITHOUT SEX/BORN BY VIRGIN)
THE BIOLOGICAL BROTHERS AND SISTERS OF JESUS WITH SEX (FATHER JOSEPH)
.

ST JEROME AND HIS FRIEND BONOSUS

WHO IS JUDE?

MAY ANAK PO TALAGA SI MARIA PAGKARAAN PA PO NI JESUS CHRIST HINDI PO AKO NANINIRA NG IBANG RELIGION KATOTOHANAN LAMANG PO MANUMBALIK KAYONG LAHAT KAY GOD JESUS CHRIST AT MAKI-ISA KAYO SA AMIN AT SA KANYA AT TAYONG LAHAT AY MAGKAKAPATID KAY KRISTO JESUS KAHIT NA NASAAN KAYO HINDI NA TAYO KAILANGANG MAGKITA-KITA PA BASTA ANG PUSO NINYO AY NAKAY KRISTO JESUS KAISA PO NINYO KAMING LAHAT WALANG ABULOYAN TUMULONG LAMANG PO KAYO SA MGA KAPATID AT MAGTRABAHO HUWAG UMASA SA IGLESIA MATUTUWA NA PO ANG DIYOS NON. TANDAAN WALANG KASINUNGALINGANG NAGMUMULA SA KATOTOHANAN. PAG-ARALAN PO NINYONG MABUTI ANG MGA SUMUSUNOD NA MGA TALATA. ANG IPINAGLALABAN KO PO AY SI JESU-CRISTO ANG MABUTING BALITA NG ATING PANGINOON.

REVELATION 22:8 (DIYOS LANG ANG SAMBAHIN MO)Dito sa verse na ito kahit anghel nagulat ng sasambahin siya ni Juan.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, Jose, Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

NILALAIT SI JESUS NG KANYANG MGA KAPATID…V3-6

JUAN 7:2-8 Nalalapit na ang Pista ng mga Tolda, isang pista ng mga Judio,3 Kaya’t sinabi kay Jesus ng KANYANG MGA KAPATID, “Bakit hindi kaumalis dito, at pumunta sa Judea, para makita ng IYONG MGA ALAGADang ginagawa mo? 4. Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawakung ang hangad niya’y matanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mgabagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan.5 (MAGING ANG MGA KAPATID NI JESUS AY HINDI SUMASAMPALATAYA SA KANYA).

ANG LAKAS NG MGA TAO NA YAN NA LAIT LAITIN SI JESUS DIBA?
Sabi pumunta ka sa JUDEA PARA MAKITA NG ***IYONG MGA ALAGAD***
KASI NGA PATI MGA KAPATID NIYA HINDI NANINIWALA SA KANYA. V5. IYONG MGA ALAGAD SABI NILA…IBA ANG ALAGAD KAYSA SA MGA KAPATID.

SABI NG MADAMI MGA ALAGAD DAW NI KRISTO TINATAWAG NIYANG KAPATID PERO NANDITO ANG MGA ALAGAD AT HIWALAY ANG MGA KAPATID NI JESUS

ACTS 1:13-14Ang mga ito’y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon, ang Makabayan at si Judas na anak ni Santiago. (11 ALAGAD) Pagdating sa lunsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. 14 Lagi silang nagsasama sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, GAYON DIN ANG MGA KAPATID NI JESUS.

BINANGGIT NA ANG 11 ALAGAD…KAYA TULOY TULOY NA ANG SENTENCE NA YAN HANGGANG SA MGA KAPATID NI JESUS.

JOHN 2:12 Pagkatapos nito, pumunta si JESUS sa CAPERNAUM, kasama ang kanyang ina, MGA KAPATID, AT MGA ALAGAD (pinaghiwalay yan sa kapatid at alagad). AT sila’y nanatili roon ng ilang araw.

I COR 9:4-5 Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Cristiano, tulad ng ginagawa ni PEDRO, IBANG APOSTOL; AT MGA KAPATID NG
PANGINOON?

GALACIAN 1:19 Wala akong nakitang apostol liban kay SANTIAGO NA KAPATID NG PANGINOON.

AYAN KAPAG HINDI PA NAMAN KAYO NANIWALA NA MAY ANAK SI MARIA EWAN KO NA LANG PATAHIMIKIN NA PO NATIN ANG KANYANG KALULUWA. SABI NG ISANG NAKADEBATE NAMIN NOON “HAIL SATAN”, “HAIL SATAN” SABI NAMAN NG IBA “HAIL MARY” “HAIL MARY”…SINASAMBA NA PO KASI NINYO EH SA PAG-AAKALANG MAY NANAY AT TATAY ANG DIYOS. MAG-BASA PA PO KAYO NG MGA NAKA-POST SA WEBSITE NA ITO AT MALALAMAN NINYONG SI YAHWEH AT SI JESUS AY IISA. MAHAL KO PO KAYONG LAHAT SA ATING PANGINOONG JESU-KRISTO ANG DIYOS NA MAPANIBUGHUIN. AMEN!

READ THE HISTORY OF BONOSUS THE FRIEND OF JEROME WHO TRANSLATE THE CATHOLIC BIBLE

Against the common teaching[1] of the Catholic Church he held that, after Jesus, Mary had several other children. The Council of Capua in 391, before which the matter was brought, did not pass any judgment on it, but referred it to the Metropolitan Anysius of Thessalonica and the other bishops of Illyria. They condemned Bonosus and tried to exclude him from his church. In a letter to the same bishops Pope Siricius approves the sentence and also condemns the opinion that Mary did not always preserve her virginity.

391 A.D. PA ANG KATOTOHANAN NA ITO.

JEROME TRANSLATED THE CATHOLIC BIBLE HIS FRIEND IS BONOSUS (BELEIVED THAT MARY DID NOT PRESERVED HER VIRGINITY)
He is best known for his new translation of the Bible into Latin, which has since come to be called the Vulgate (FIRST NT BIBLE A.D 405) and his list of writings are extensive.

JEROME WHO TRANSLATED THE CATHOLIC BIBLE

ANG PAGLILIBING KAY JESUS KUNG SINO-SINO ANG KASAMA SA PAGLILIBING (JOSE NA TAGA ARIMATEA (MATEO 27:57), NICODEMO (JOHN 19:39) AT 2 MARIA.

DUMAKO TAYO SA 2 MARIA SINO-SINO ANG 2 MARIA NA YON?

MATEO 27:61 Kasama sa paglilibing sina (((Maria Magdalena))) at ang ((((isa pang Maria)))); nakaupo sila sa tapat ng libingan.

MARCOS 15:47 Nagmamasid naman sina (((Maria Magdalena))) at (((Maria na ina ni Jose((VIRGIN MARY))), at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, Jose, Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

KAYO NA PO ANG HUMUSGA SA KATOTOHANAN LAMANG PO TAYO.

LAHAT (((NG MARIA))) SA PAGKAKAPAKO, PAGKAMATAY AT PAGLILIBING KAY JESUS.

*****************************************
MGA MARIA NG IPAKO SI JESUS SA KRUS!!!!!!!!
*****************************************

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina ((((((((Santiago)))))), (((((Jose)))))), Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

MATEO 27:56 Kabilang sa kanila si (((((((( Maria Magdalena ))))))), si ((((((((( Maria na ina ni Santiago at ni Jose ))))))), at ang asawa ni Zebedeo. (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)

DITO PUMASOK ANG ISANG MARIA NA ASAWA NI CLEOPAS (JOHN 19:25). 3 MARIA ITO.
JOHN 19:25 Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang ((((((((kanyang ina))))) (MARIA) at ang (((((((((kapatid nitong babae)))))), si (((((Maria na asawa ni Cleopas))))))))), at si (((((((Maria Magdalena))))))).

MARCOS 15:40 Naroon din ang ilang babaing nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si ((((Maria Magdalena)))), si Salome, at si (((((((((((Maria na ina ng nakababatang si Santiago at ni Jose)))))))). (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)

*******************************************
MGA MARIA SA PAGLILIBING KAY JESUS!!!!!!!!
******************************************

ANG PAGLILIBING KAY JESUS KUNG SINO-SINO ANG KASAMA SA PAGLILIBING (JOSE NA TAGA ARIMATEA (MATEO 27:57), NICODEMO (JOHN 19:39) AT 2 MARIA.

DUMAKO TAYO SA 2 MARIA SINO-SINO ANG 2 MARIA NA YON?

MATEO 27:61 Kasama sa paglilibing sina (((Maria Magdalena))) at ang ((((isa pang Maria)))); nakaupo sila sa tapat ng libingan.

MARCOS 15:47 Nagmamasid naman sina (((Maria Magdalena))) at (((Maria na ina ni Jose((VIRGIN MARY))), at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, (((((Jose)))))), Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

**********************************************
MGA MARIA SA MULING PAGKABUHAY NI JESUS!!!!!!!!.
*********************************************

LUCAS 24:10 Ang mga babaing ito’y sina (((((((((Maria Magdalena))))))), Juana, at ((((((((((Maria na ina ni Santiago))))))))); sila at ang iba pang mga babaing kasama nila ang nagbalita sa mga apostol.

MARCOS 16:1 Pagkaraan ng Araw ng Pamamahinga, si (((((((((Maria Magdalena)))))), si (((((Maria na ina ni Santiago)))) at si ((((((Salome))))) ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus.

SI SANTIAGO AY KAPATID NI JOSE (MATEO 13:55)

AMEN!


LAHAT NG MARIA SA PAGKAKAPAKO, PAGKAMATAY AT PAGLILIBING KAY JESUS

GENESIS 1:26 LALANGIN ” NATIN” ANG TAO PALPAK ANG “NATIN”! (SEE GENESIS 1:27). TINGNAN NINYO AT IISA LANG SIYA NA LUMALANG.

Eto sagot diyan mga kapatid…basahin ninyo ang sumunod na talata.
Genesis 1:26 yan basahin natin ang Genesis 1:27. Eto po ang nakasulat:
Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG larawan. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.
SINGULAR: “NG DIYOS”(GOD), “KANYANG LARAWAN”(HIS IMAGE), SIYA(HE).

KUNG MADAMI YAN GANITO SANA ANG GENESIS 1:27 (GENESIS 1:27 TRINITARIAN VERSION!!) BASA…

Genesis 1:27 Nilalang nga NG MGA DIYOS ang tao ayon sa KANILANG larawan. Lumalang SILA ng isang lalaki at babae.

PLURAL: “MGA DIYOS”(GODS), “KANILANG LARAWAN (THEIR IMAGE)”, SILA(THEY).

SO NAPAKALINAW NA ISA LANG SIYA SA GENESIS 1:27 NOT THE TRINITARIAN VERSION
(IISA LANG PO YAN)

KAYA WALANG KATULONG ANG DIYOS SA PAGLALANG KATULAD NG MGA SINASABI NG IBANG MGA SEKTA. ANG MGA NATIN PO NAYAN AY MGA ANGEL ANG KAUSAP NG DIYOS DAHIL SA GENESIS HINDI PO NASULAT NA NILALANG NG DIYOS ANG MGA ANGHEL. ETO PO ANG PATUNAY NA MAY MGA ANGHEL NG MANAGINIP SI JACOB/ISRAEL. SA APOCLYPSIS 4:8 SINASAMBA NA PO SIYA NG MGA ANGHEL.

[PANAGINIP NI JACOB/ISRAEL]

GENESIS 19:1 Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lunsod. Pagkakita sa kanila, siya’y tumayo at sinalubong sila. Nagpatirapa siya sa harapan ng mga anghel.

Ang anghel na yan ang kasama ni YAHWEH ng makipag-usap kay Abraham at Sara sa nagdaang talata. Genesis 18:13. Na nagpakita kila Abraham sa Mamre bago tupukin ng apoy ang Sodoma at Gomorra.

GENESIS 28:12 Nang gabing yaon siya’y nanaginip May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel.

Makikita sa Genesis pa lang mga kapatid eh nandoon na ang mga anghel.

Ang salitang “NATIN” ay hindi mo pwedeng hulaan na 2 o 3 ito ay tumutukoy sa walang hanggang bilang (infinity). Ginagamit ito ng mga bulaang mangangaral para gawing TATLO ANG DIYOS hindi naman sila sigurado sa bilang ng salitang “NATIN” NANGHUHULA LAMANG SILA SA BILANG.

MGA TANONG:

1. MAHINANG KLASE BA ANG DIYOS AT KAILANGAN NG KATULONG SA PAGLALANG?
2. ANG SALITANG “NATIN” BAY AY TUMUTUKOY SA 2 PARA MABUO ANG 3 IN 1?
3. ANG TAO BA AY NILALANG NG DIYOS SA NAPAKARAMING LARAWAN?
4. BIGYANG PANGALAN ANG AMA=??? ANAK=??? AT HOLY SPIRIT=??? KAYA NYO BA?.

ANG PAGKAKASUNOD SUNOD NG HULA (DIVINE PROPHECIES) SA BUHAY NG PANGINOONG JESUS

SINO ANG SALITANG NAGING TAO AT ANO TALAGA ANG “SALITA”

MAY KATANUNGAN SA MGA NAGPAPARAMI NG DIYOS

ANG TATLONG (3) KATANUNGAN SA MGA SUMASALUNGAT SA PAGIGING DIYOS KRISTO JESUS

CLICK “IF ONLY THE FATHER KNOWETH THE JUDGMENT DAY WHY JESUS IS COMING”

CLICK: KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM NG PAGHUHUKOM BAKIT SI KRISTO ANG DARATING?

Amen!

WHERE IS EGYPT?

 

USER YOUR GOOGLE EARTH FLY TO EGYPT:
(TYPE THIS IN SEARCH INPUTBOX)
EARTH COORDINATES: 26°44’02.30″N, 29° 44’05.74″E
wiki_egypt

wiki_egypt_map

wiki_egypt_map_zoom

egypt_google_earth

egypt_google_earth2

JESUS DIED FOR YOU SIN JESUS SAID YOU WILL DIE ON YOUR OWN SIN EXPLAINED!!! ISLAM CONTRADICTION CLOSED!!

 • post_by_imelda_talisayonpost_by_imelda_talisayon2
  Yusukie Uchiha isa nanamang maling pangaral ng mga tyanaks
  17 hrs · Like · 2
 • Imelda Revadenera Talisayon Ano kya yung ibig sabihin nila na nagpapako sa krus c Hesus (pbuh) pra tubusin s kasalanan ang sanlibutan?
  17 hrs · Like · 1
 • Yusukie Uchiha isa sa mga kabobohan nila ung mga kasalanan nila dios daw nila umako at ng patiwakal huh nsaan ung justice……
  16 hrs · Edited · Like · 2
 • Asmen Dimacaling 0onga tama ka #yusukie kab0b0han nga nila un….
 • Brian Tesorio kindly explain the thoughts of that verse Imelda Revadenera Talisayon???
 • Romel Kapatid Dialde TAMA, TALAGA YAN, SILA YONG NAMAMATAY SA SARILI NILANG KASALAN DAHIL AYAW TANGGAPIN SI KRISTO NA MAGING TAGAPAGLIGTAS NILA,, TINAKWIL NILA, AT IPINAKO PA….
 • Brian Tesorio how about this muslims????

  does ur allah pray???

  Brian Tesorio's photo.
 • Imelda Revadenera Talisayon Brian Tesorio the thoughts of that verse is you are responsible to your own sin…..not anybody….not even Jesus (pbuh)
  16 hrs · Like · 1
 • Brian Tesorio oh u r wrong sista. y dont u read from the start get the real thoughts..

  try 2 4get first ur own interpretation ang get the real thoughts of that verse..See More

 • Sam Usop Unsi Jesus/Isha AS.
 • Brian Tesorio Imelda Revadenera Talisayon

  pay attention here..

  if u r going to.apply ur own interpretation in that verse.

  Jesus will contradict his own words because in John 3:16

  Jesus said. for God so loved the world that He.gave His.only begotten son that whosever believe shall not perish but have everlasting life..

  did u.get my.point sista????

 • Imelda Revadenera Talisayon Thats the main thoughts bro….maybe you are the one have own interpretations
  16 hrs · Edited · Like · 1
 • Imelda Revadenera Talisayon Brian Tesorio focus on that verse John 8:21….. What doest it mean? If u really want to elaborate by giving another verse John 3:16 then go on……
  16 hrs · Edited · Like · 1
 • Yusukie Uchiha ispin niyo sa daming tyankas sa mundo at sa laki ng kasalanan nila kahit sumabog katawan ni jesus kulang pa un hahahaha imagine kasalan ng boung mundo aakoin mo hahahahahaha
  16 hrs · Like · 1
 • Brian Tesorio sista Imelda Revadenera Talisayon

  in that chapter Jesus arguing with the jews.. bcoz Jews dont believe that Jesus is the Christ..

  lets jump to verse 24 sista.

  Jesus said..
  i said therefore unto you that you shall die in your sins for if you believe (not) that i am He(Christ) you shall die in you sins.

  then let us check John 3 16 that whosever believe in Him(Christ) shall not perish but have everlasting life..

  God will save those people who.believe in Him through His son..

  Jesus will not contradict his own words.
  Jesus is not the spring of confusion Jesus is the spring of (Truth)

  that’s the real thoughts sista..

  im hoping that you will get my point now..

  sallam.

 • Brian Tesorio Yusukie Uchiha

  im not pushing my belief into your throat..

  but im willing to explain with love if u r willing to learn..

  pls dnt use foul words it will reflect to ur personality and to ur religion.

  have respect.

  sallam…

 • Bonethugs N Harmony boom panes… butata ang post pati nag post… hahaha
  nice 1 Brian Tesorio.
 • Imelda Revadenera Talisayon Brian Tesorio did I used any foul words to offend anybody if then accept my sincere apology……..u can explain that verse in a simple way……everybody knows Jews never recognize or acknowledge Jesus as a Messiah……but Christian believe that Jesus died on the cross to pay the sin of all mankind does it make sense to think that they accept him as a God……while in Islam we honor Jesus as one of the great prophet but not above to God (Allah)
 • Imelda Revadenera Talisayon Bonethugs N Harmony what do u mean by butata…… can u share any thaughts regarding on that verse John 8:21……what is your concept about that……..
 • Brian Tesorio sista Imelda Revadenera Talisayon

  i didn’t address my comment to u regarding the foul words..

  its 4 Yusukie Uchiha….

  pls read it again… sallam

 • Brian Tesorio sista Imelda Revadenera Talisayon my explanation is very clear..

  im hoping that you will get my point now…

 • Imelda Revadenera Talisayon Earlier Brian Tesorio u only mention my name then now your telling that foul words is for someone else…….anyway, so….. who is responsible why Jesus need to crucified and die on the cross for what purpose aside from the great love of God Father he sacrifice his God Son to mankind……is it the Jews threat him during that time…..or in order for salvation Jesus need to crucified and die on the cross and by that all sin is forgiven……
 • Arman G. De Castro sis Imelda Revadenera Talisayon yuong YOU WILL DIE ON YOUR SIN DITO SA TALATA SA IBABA AY PARA SA MGA TAONG HINDI NANINIWALA NA SIYA ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN.

  I AM(1) …………..AND…………………HE(2)………………I AM HE (1)

  John 8:24 I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that [[[[[[I AM(JESUS) HE(GOD OF OT)]]]], ye shall die in your sins.

  John 13:19 Now I tell you before it come, that, when it is come to pass, ye may believe that[[[[ I AM(JESUS) HE(GOD OF OT).]]]]

  sana maunawaan mo na ang I AM ……..HE ay hindi 1 kundi 2.

 • Arman G. De Castro so patungkol dito kay I AM YAN…NA MAMATAY KAYO SA INYONG MGA KASALAN KUNG HINDI NINYO SIYA MAKIKILALANG SIYA ANG LUMANG TIPANG NAGING TAO.

  John 8:56-58

  56 Your father Abraham rejoiced to see my day: and he saw it, and was glad.

  57 Then said the Jews unto him, Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham?

  58 Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was,[[[ I AM ]]

  Exodus 3:14
  14 And God said unto Moses, [[[I Am That I Am:]]] and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel,[[[ I Am ]]hath sent me unto you.

 • Arman G. De Castro so IBA YUONG PAGLILIGTAS NG PAG-AALAY NIYA NG KANYANG BUHAY PARA SA ATING MGA KASALANAN READ ISAIAH 53:1-12 (CRUCIFIXION PROPHECY)

  ISAIAH 53:5 Ngunit dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan; siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan.
  Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya
  at sa mga hampas na kanyang tinanggap.

  KAPATAWARAN NG MGA KASALANAN ANG KANYANG KAMATAYAN

  ISAIAH 53:10 Sinabi ni Yahweh,
  “Ang kanyang paghihirap ay kalooban ko;
  [[[[[[[[[[[[[[[[[[ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan.]]]]]]]]]]
  Dahil dito’y mabubuhay siya nang matagal,
  makikita ang lahing susunod sa kanya.
  At sa pamamagitan niya’y maisasagawa ang aking panukala.

 • Arman G. De Castro AYAN SIS Imelda Revadenera Talisayon SANA MAUNAWAAN MO NA SABLAY ANG CONTRADICTION NINYO SA ITAAS NA POST.
Arman G. De Castro CONTRADICTION CLOSED!!! THE END!!

DEBATE BETWEEN JAMES PHILIP UBAY YUPAC ( JEHOVAH’S WITNESS ) VS ARMAN G. DE CASTRO (PATRIPASSIANISM) TOPIC: GOD OF GODS AND LORD OF LORDS

ANG DEBATENG ITO ANG NAGPAGTAPUSAN NG TANONG AY KUNG MAY JEHOVAH NA DIYOS BA SA NEW TESTAMENT SO NARITO ANG MGA NAGING KASAGUTAN.

1661_ipinagmalaki_na_may_jehovah2 1661_john_eliot_iserted_jehovah_in_nt jw_vs_me

ALL OLD VERSION OF THE BIBLE AND THE YEAR BEFORE 1661

the-bible

Eigo Eimi
 with James Philip Ubay Yupac and Arman G. De Castro

14 hrs · Edited ·

NOW SHOWING MINI-DEBATE :
.
MODERATOR ‪#‎Eigo_Eimi
.
DEBATERS :
‪#‎ARMAN_G_DE_CASTRO vs ‪#‎JAMES_PHILIP
.
PAPATUNAYAN KO (JAMES PHILIP) NA ANG PANGINOON NG PANGINOON at ANG DIYOS NG MGA DIYOS AY SI JEHOVA!
vs
PAPATUNAYAN KO (ARMAN G. DE CASTRO) NA ANG PANGINOON NG PANGINOON at ANG DIYOS NG MGA DIYOS AY SI JESUS.
.
DEBATERS RULES
1-SITAS ANG BATAYAN
.
2-TIGLILIMANG TANONG/TIGLILIMANG SAGOT BAWAT TINDIG
.
3-NO LINK NO COPY PASTE
.
4-BAWAL ANG ZEGWAY, DIRITSAHANG
SUMAGOT AYON SA ITINATANONG.
.
5-BAGO MAGUMPISA PAREHONG MAGLATAGAN
KAPWA NG KANYA-KANYANG DEPENSA BAGO
ANG TANUNGAN.
.
6-TATAPUSIN ANG USAPAN SA LOOB LAMANG
NG 24 ORAS.
.
7-BAWAL ANG MGA SUMUSUNOD PERSONAL
ATTACK.
PANINIRA SA SAMAHAN NG MAGKABILANG
PANIG.
.
8-BAWAL ANG MGA POST NG STICKER/PICTURE
LALO NA ANG MGA MEMES NA WALANG
KINALAMAN SA PAKSA
.
9-ANIM NA TINDIGAN LAHAT, TIGTATATLONG TINDIG BAWAT PANIG.
.
MODERATORS RULES
.
A) The duty of the moderator is just to
moderate the discussion, using the existing
rule of the discussion and of the forum, the
rule of the forum must always be observed.
.
B) moderator is allowed to
moderate the discussion. moderator
of the forum will decide whether to stop the
discussion or delete the portion being protested.
.
C) In both cases, the moderator must have an
explanation, to his decision.
.
D) Before the discussion can start all rules of
the discusion has been agreed of all party.
.
E) The Moderator’s decision is final
.
F) If one of the debater break the agreed rule
of the one on one debate he/she can be
disqualified by the moderator.

Like   Comment   Share

Eigo Eimi debaters… dito na po!

Unlike · Reply · 1 · 14 hrs

James Philip Ubay Yupac dito ka na Arman G. De Castro

Unlike · Reply · 1 · 14 hrs

Eigo Eimi basahin nyu ang rules natin.. bago natin simulan to..

Unlike · Reply · 1 · 14 hrs

James Philip Ubay Yupac i agree..

Unlike · Reply · 1 · 14 hrs

Arman G. De Castro PWEDE BANG PAKISAMA NA DIN ANG LORD OF LORDS SA TOPIC?

PAPATUNAYAN KO (JAMES PHILIP) NA ANG DIYOS NG MGA DIYOS AT PANGINOON NG MGA PANGINOON AY SI JEHOVA!
vs
PAPATUNAYAN KO (ARMAN G. DE CASTRO) NA ANG DIYOS NG MGA DIYOS AT AT PANGINOON NG MGA PANGINOON SI JESUS.

Like · Reply · 14 hrs · Edited

Eigo Eimi ok .. i will..

Unlike · Reply · 2 · 14 hrs

Arman G. De Castro thanks eigo

Like · 14 hrs

Write a reply…

 

 

Eigo Eimi pero tandaan nyu mga debaters… hindi lang lord of lords ang patunayan nyu… kundi god of gods din… .. WISH GRANTED #SIR_ARMAN

Unlike · Reply · 2 · 14 hrs

Arman G. De Castro okay PWEDENG BANG MAUNA NA SI James Philip Ubay Yupac

Like · 14 hrs · Edited

Arman G. De Castro Slow DownBonethugs N Harmony

Like · 13 hrs · Edited

Eigo Eimi NASA RULES NA PO ITO.. SABAY KAYU MAGLATAG… BAGO SUNDAN NG TANUNGAN…. PWEDI NAMANG IKAW MAUNA MAG TANUNG … SA LIMANG KATANUNGAN… . SABAY KAYU MAG LATAG NG DEPENSA… BAGO SIMULAN ANG TANUNGAN…

Like · 14 hrs

Write a reply…

 

 

Eigo Eimi AYAN NA EDIT KO … OK NA BA? ANG DALAWANG PANIG? …. UPANG MALINIS KO NA AANG THREAD NATIN?.. SABAYAN NG LATAG… SUNDAN NG TANUNGAN… LIMANG TANUNG … LIMANG SAGOT BAWAT PANIG… NASA RULES YAN….. Game na? wala ng concern?

Unlike · Reply · 1 · 14 hrs

Eigo Eimi ANG IMPORTANTE SA LAHAT… WALA SANANG PERSONALAN NA MAGAGANAP…. SIMULAN NATIN ITO NG PAYAPA…. TAPOSIN ITO NG MAPAYAPA

Unlike · Reply · 1 · 14 hrs

Slow Down Game smile emoticon

Like · Reply · 13 hrs

Eigo Eimi slow.. pwedi .. ka.mag pa notification… but hindi ka pwedi sumali sa usapan.. or makikanchaw… bawal yan dito … automatic… delete ang comment mo….

Like · Reply · 13 hrs

Arman G. De Castro SIGE AFFIRMATIVE NA MAUNA GANOON BA? SI James Philip Ubay Yupac na ba HONORABLE MODERATOR?

Like · Reply · 13 hrs

Eigo Eimi uulitin ko… bawal ang personalan… naway ang pag.ibig sa kapwa.. pairalin natin…. SIMULAN NA…

Like · Reply · 13 hrs

Will Priest sige minaw me ? mag andam mig ininit , ang mapilde bawtismohan ug ininit

 

Unlike · Reply · 3 · 13 hrs · Edited

Will Priest unsay ” pusa ” ang binisaya ? ayaw kog ingna nga ikaw nga tagalog diha umuupa kayo ng karabaw para sa bukirin mo ipag araro mo ?

Like · 1 · 13 hrs · Edited

James Philip Ubay Yupac haha

Like · 13 hrs

Write a reply…

 

 

Arman G. De Castro HONORABLE moderator Eigo Eimi HINDI BA’T ANG AFFIRMATIVE ANG MAUUNA?

Like · Reply · 13 hrs

Eigo Eimi SA PAKSA NATIN NGAYUN… ito po ay combined topic… kaya wala tayung nakikitang mag affirm… Pareho kayu affirmative… MAGKAIBA NG PROPOSITION…. SIMULAN NYU NG MAGLATAG …. BAGO NATIN SIMULAN ANG TANUNGAN..

Unlike · Reply · 1 · 13 hrs

James Philip Ubay Yupac ok… naiintindihan ko moderator.. … at sa susunod kong comment ay ang una kong tindig

Like · Reply · 13 hrs · Edited

Arman G. De Castro Honorable MODERATOR NARITO NA ANG AKING TINDIG NA NAGPAPATUNAY NA SI YEHUSHUA/JESUS ANG GOD OF GODS AND LORD OF LORDS

ANG PROPHECY SA LUMANG TIPAN

DEUTORONOMY 10:17 Sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay [[[[[[[[[[Diyos ng mga diyos, Panginoon ng mga panginoon, ]]]]]]] makapangyarihan at kakila-kilabot, walang itinatangi, at hindi nasusuhulan.

ANG NAKASAKAY SA KABAYONG PUTI AY ANG VERBO

REVELATION 19:13 Puno ng dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay “Salita ng Diyos.”

ANG NAKASAKAY SA KABAYONG PUTI AY ANG PANGINOON NG MGA PANGINOON O LORD OF LORDS!!

REVELATION 19:16 Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan: “Hari ng mga hari at Panginoon
ng mga panginoon.”

HINDI GALING SA TAO ANG IPINANGANGARAL NI PABLO!

GALACIA 1:11-12

11 Mga kapatid, nais kong
malaman ninyo na ang Magandang
Balitang ipinangaral ko’y
hindi katha ng TAO.

12 Hindi ko ito tinanggap mula sa TAO,
at hindi rin itinuro sa akin ng sinumang TAO.
Si Jesu-Cristo mismo ang naghayag nito sa akin.

LALAGYAN KO NG COMMENT BAKA DI PA RIN NINYO NAKITA…

GALACIA 1:11-12

11 Mga kapatid, nais kong
malaman ninyo na ang Magandang
************************
HINDI DAW KATHA NG TAO!!!!!!!!!!
************************
Balitang ipinangaral ko’y hindi katha ng TAO.
***************************************
HINDI TINANGGAP NI PABLO SA TAO!!!!!!!!!!
***************************************
12 Hindi ko ito tinanggap mula sa TAO,
*****************************************
AT HINDI DAW ITINURO NG SINUMANG TAO!!!!!!!!
*****************************************
at hindi rin itinuro sa akin ng sinumang TAO.
*******************************
GALING LAHAT KAY KRISTO!!!!!!!!!!!
*******************************
Si Jesu-Cristo MISMO ang NAGHAYAG NITO sa akin.

******************************
SI PABLO ANG DIYOS NIYA NA TUMAWAG SA KANYA SA ACTS 9:6 AY SI KRISTO.
******************************

*********************************
KAYA SI JESUS DIN ANG GOD OF GODS
*********************************
(BAWAL MAGPANGGAP NA DIYOS KASALANAN YON)

JOHN 10:33-34

33 Sumagot ang mga pinuno ng mga Judio, Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa
paglapastangan mo sa Diyos! [[[[[[[[[[[[[[[Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagama’t tao ka lamang.]]]]]]]

34 Tumugon si Jesus, Hindi ba nasusulat sa inyong Kautusan, Sinabi ko, mga [[diyos]]] kayo? 35 [[Mga diyos]]] [[[[ang
tawag ng Kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos]]]], at hindi maaaring ipawalang-bisa ang sinasabi ng
kasulatan.

************************************
SI KRISTO DIN ANG MAY-ARI AT NAGSUSUGO NG KANYANG MGA PROPETA
FOCUS : [[[[[[[[[mga ISINUGO KOOOOOOOOOOOO!!!]]]]]
************************************

LUKE 13:34 “Jerusalem, Jerusalem! Pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang [[[[[[[[[mga ISINUGO KOOOOOOOOOOOO!!!]]]]] sa iyo! Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. 35 Kaya’t pababayaan nang lubusan ang iyong Templo. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, ‘Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon!’”

Like · Reply · 5 hrs · Edited

Arman G. De Castro HONORABLE MODERATOR .Eigo Eimi NAKA-OFFLINE NA SI YUPAC…ITUTULOY NA LANG NIYA SIGURO BUKAS…paki-bigyan na lamang kami ng 24 hours sa bawat pagsagot sa tanong at posting…ang hindi makatupad ay talunan…maraming salamat..

see you all tomorrow

Like · Reply · 13 hrs · Edited

James Philip Ubay Yupac bago po ako magsimula, gusto ko liwanagin ang paksa, na ang pag uusapan namin ngayun, ay Hindi lang Hari ng mga hari? hindi lang panginoon ng panginoon? , kundi Diyos din ng mga diyos.. .
.
bilang una kong tindig… prebilihyo ko, na patunayan sa inyu, na ang Diyos ko ay diyos din ng mga diyos… hindi lang panginoon ng panginoon, kundi Diyos din ng mga diyos. .
.
Sa biblya kasi, maraming Diyos na tinatawag… halimbawa nalang sa salmo 82:6 .. pero kahit merong maraming diyos… merong isang Diyos na namumukod tangi sa lahat at naiiba sa lahat, kilalanin natin sya. BASAHIN NATIN ANG AWIT 83:18 sa saling Ang Biblya at ganito ang ating mababasa
.
*AB [[Awit 83:18]] Upang kanilang maalaman na ikaw lamang, na ang pangalan ay JEHOVA, ay Kataastaasan sa buong lupa. .
.
malinaw na si jehova pala ang Diyos na bukod tangi sa lahat. . at dahil iba sya sa lahat ng mga Diyos? ano ang tawag sa kanya ng banal ng kasulatan? . basahin natin ang exodus 18:11 sa saling NWT pwedi rin sa DNKJB
.
*NWT/DNKJB [[Exodus 18:11]] Now i do know that Jehovah is greater than all the [other] gods by reason of this affair in which they acted presumptuously against them. .
.
ahh si jehova pala ay Greater than other gods, ngayun ano ang sabi sa banal kasulatan? dahil sya pala ay greater than sa ibang mga diyos ano ang tawag sa kanya ng banal na kasulatan? . .
.
pakiusap basahin po natin ang Deuteronomy 10:17 ng DNKJB pwedi rin sa NWT
.
. *NWT [[Deuternomy 10:17]]
for Jehova your God, IS THE GOD of GODS and the lord of lords, the God great, mighty and fear-inspiring, who threats none with partiaity nor accepts a bribe.
.
ayan… siguro naman si mang arman ay tatanggap sa nasusulat na iyan…

Unlike · Reply · 1 · 13 hrs · Edited

Eigo Eimi okay .. tapos na mag post ang dalawang panig… sundan natin ng cross examintion… ayun sa napag.usapan.. si Sir #Arman ang unang mag tanung ng limang katanungan… ayun sa argumento ni James Philip Ubay Yupac

Like · Reply · 13 hrs

James Philip Ubay Yupac Ready na po ako.. sa tanungan mr moderator… handa na po ko tumanggap sa unang katanungan sa limang katanungan ni sir arman

Like · Reply · 12 hrs

Eigo Eimi remind lang po sa dalawang panig, lalo na sa mag e-interpolate … ANG BAWAT TANUNG AY COUNTED… kaya iwasan ang mga tanung na hindi naman kailangan… upang ma consume ng maayos, ang binibigay sa inyu na makapagtanung ng limang katanungan..

SALAMAT PO!!! James Philip Ubay Yupac Arman G. De Castro

Like · Reply · 1 · 11 hrs · Edited

Eigo Eimi JaZer UbAy AmPer

Like · Reply · 11 hrs

JaZer UbAy AmPer minaw lang me. wink emoticon

Like · Reply · 1 · 11 hrs

James Philip Ubay Yupac pwedi ba magtanung na po si mang arman?

Like · Reply · 4 hrs

Eigo Eimi Mr. De Castro mangyari lamang po na pakibigay na yung Unang katanungan mo sa limang katanungan mo kay Mr. Yupac
.
at pagkatapos ng limang katanungan mo, susundan naman ito ng limang katanungan naman sa kabilang panig.
.
at sa mga pagsagot ninyung dalawa sa kanya kanya ninyung katanungan… pakikapit po ang DEBATERS RULES #4

SALAMAT Po!

Unlike · Reply · 2 · 3 hrs

James Philip Ubay Yupac Okay? wala ng ibubuga? .. Thank you!!! GAWAN MO NA NG VERDICT , MODERATOR!

Like · Reply · 1 hr

Eigo Eimi ok! pero maghintay lang tayu kunting oras .. baka pinagaaralan pa ni Arman G. De Castro ang argumnts mo!

bigyan natin sya ng pagkakataon, at oras hanggang mamayang 12midnight. . . cguro ay sapat na yun para makapag isip isip sya…

pagkatapos nun… kung wala pa rin sya?.

gagawin ko yung gusto mo…. BASI SA NAPATUNAYAN NYU , BASI SA PROPOSITION NINYO!

Unlike · Reply · 1 · 1 hr

Arman G. De Castro TANONG #1

SA TOTOO LAMANG MGA KAPATID GINAWA NG AKING KATUNGGALI NA MADAMI ANG GODS NA MISINTERPRET NIYA ANG GOD OF GODS (MGA TAO NA BINIGYANG KARAPATANG MAG-INGAT NG SALITA NG DIYOS JOHN 10:33-34 ) REMEMBER GOD IS ONE…SO SINO-SINO ANG GODS..NA TINUTUKOY SA DEUTORONOMY 10:17

AYON SA POST MO SA AWIT 82:6 Ang sabi ko, KAYO’Y DIYOS, ANAK ng Kataas-taasan,

TANONG #1 ANO BA ANG UNAWA MO SA SALITANG “DIYOS NG MGA DIYOS” ITO BA AY TUMUTUKOY SA MADAMING DIYOS NG GREAT MYTHOLOGY O IBANG DIYOS NG MGA RELIGION O DIYOS NA TINUTUKOY AY MGA TAO NA ANAK NG KATAAS-TAASAN AYON SA AWIT 83:6 PAKIPALIWANAG?

Like · Reply · 1 hr · Edited

James Philip Ubay Yupac CORRECTION hindi po yun awit 83:6 ang binasa ko…

Like · Reply · 1 hr

Arman G. De Castro INEDIT KO NA 82:6 sorry for that REMEMBER 1 LANG ANG GOD…AT YUONG MGA GODS…ang IPALIWANAG MO KUNG SINO SINO YON.

Like · 1 hr · Edited

James Philip Ubay Yupac cge.. pakihintay ang sagot ko at . magsusulat na ako

Unlike · 1 · 1 hr

Arman G. De Castro pakibasa mo ulit mabuti TANONG KO MAY IDINAGDAG LANG AKONG KAUNTING PARAGRAPH..SA PASIMULA NG LALO MONG MAUNAWAAN ANG TANONG

Like · 1 hr · Edited

Write a reply…

 

 

James Philip Ubay Yupac bilang sagot sa unang katanungan ni arman sa binasa ko sa Awit 82:6 …… . ang awit 82:6 ay binasa ko bilang PATUNAY SA AKING PREMISE… na marami ngang mga diyos ang nagsilitaw ngayun… .
.
PAGSINABING MGA DIYOS… ay hindi po iyon tunay
.
… . ngayun ang tanung ni arman ano ang pagkakaintindi ko dito? . ito ang sagut
.
. PERO BAGO YUN… LINAWIN KO MUNA ANG AWIT 82:6. ANG AWIT NA BINASA KO .. NA MGA DIYOS AY ANG TINUTUKOY DITO AY ANG MGA TAO… DAHIL ITO ANG KAUSAP NG SALMISTA SA PANAHONG IYOB?
.
pero kung boung kasulatan ang ang ating paguusapan ANG PAGKAKAINTINDI KO SA SALITANG “MGA DIYOS” ay GENERAL, KASAMA NA ANG TIYAN MO KUNG IKAW AY MATAKAW… KASAMA YAN SA MGA DIYOS, (FIL. 3:19) . KAYA BILANG DIRIKTANG SAGOT SA TANUNG MO KUNG ITO BA AY GREAT MYTHOLOGY OR WHATSOEVER… ANG SAGUT KO AY… GENERAL… ANO ANG AKING PATUNAY?..
.
. BASAHIN NATIN ANG 1cor 8:5 at ganito ang sabi… “kahit MARAMING MGA DIYOS ANG ANG TINATAWAG , SA LANGIT MAN O SA LUPA” .

. kaya pag sinabing MGA DIYOS … hindi lang yan mga tao or watsoever? dahil ayun sa talata … maraming MGA DIYOS .. SA LANGIT MAN O SA LUPA….

Like · Reply · 1 hr · Edited

James Philip Ubay Yupac OPZZZ… WAG KANG MAG COMMENTARY … YOUR DUTY IS NOT.TO COMMENTARY… .. at ang commntary mo .. malayung malayu … nasagut ko na ang katanungan mo ….

Like · Reply · 1 hr

Eigo Eimi Paki usap lamang mag Arman G. De Castro … hindi pa panahon ngayun para sa mag commentary… magtanung lang po kayu.. wag kayu mag commento… para maayus ang ating paguusap dito..

you may now procced to your next question”

Like · Reply · 1 · 1 hr

James Philip Ubay Yupac thank you mr moderator.

Like · Reply · 1 hr

Eigo Eimi *NOTED

Unlike · Reply · 2 · 1 hr

James Philip Ubay Yupac TSAKA EREREMIND KO LANG YUNG PAKSA.. MUKHANG NAKALIMUTAN NI MANG ARMAN…. ANG PAKSA NAMIN.. AY KUNG SINO ITONG .. TINATAWAG NA … Diyos sa mga diyos…. hindi dito pinaguusapan kung sino ang “mga diyos” . hehe … pero ganun paman nasagut ko na ang tanung ni arman… sa pamamagitan ng 1cor. 8:5 na hindi lang pala mga tao. ok next question po…

Like · Reply · 1 hr

Arman G. De Castro YUONG COMMENTAY AY PAGLILINAW SA TANONG…NA KANYANG MGA INILAHAD..KAYA PAYAGAN NINYO NA MAGKAROON NOON SA IKALILINAW NG DISCUSSION. HONORABLE MODERATO Eigo Eimi

Like · Reply · 1 hr

Eigo Eimi ok tama na James Philip Ubay Yupac … hintayin natin ang follow up at pangalawang tanung ni sir Arman G. De Castro

Unlike · Reply · 1 · 1 hr

Arman G. De Castro TANONG #2 AYON SA IYONG SAGOT SA TANONG #1

1 COR 8:5-6 Kahit na may tinatawag na “mga diyos” sa langit at sa lupa, at ang mga tinatawag na “mga diyos” at “mga panginoon” ay marami, CONTINUE…THE VERSE…IN VERSE 6

6 subalit para sa atin ay [[[[[[[[[[[[iisa lamang]]]]]]]]] ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo’y nabubuhay para sa kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesu-Cristo, at sa pamamagitan niya’y nilikha ang lahat ng bagay (JOHN 1:3), at sa pamamagitan din niya’y nabubuhay tayo.

MALIWANAG ANG 1 COR 8:5-6 AY HINDI TUMUTUKOY SA IBA’T IBANG DIYOS DAHIL ANG DIYOS AY IISA.

LUMALABAS MADAMI PALANG DIYOS SI JEHOVAH NA UNDERS SA KANYA MGA DIYOS NG GREAT MYTHOLOGY AT MGA DIYOS NG MGA IBANG RELIGION(BAAL, ASTARTE, ZEUS, DIANA ETC..ETC..) NA KAY SATANAS SUMASAMBA.

TANONG #2…SI JEHOVAH BA AY DIYOS NILA BAAL, ASTERTE, ZEUS, DIANA, ISLAM 260 IDOLS ETC..ETC..?OO O HINDI IPALIWANAG.

Like · Reply · 1 · 1 hr · Edited

James Philip Ubay Yupac nag comment ka pa rin eh… .. ereserve mo yan sa rebuttals mo.. tsaka wala kung sinabi na MARAMING DIYOS SI JEHOVA … dagdag mo lang yun… tsaka walang akung problema kung isa lang ang TUNAY na Diyos… pero pag sinabing MGA DIYOS… hindi tunay tunay yun… kaya sa 1cor. 8:5 . MARAMI ANG HINDI TUNAY NA DIYOS.. SA LANGIT MAN O SA LUPA.. WALANG MYTHOLOGY MYTHOLOGY…. BASTA MARAMI… SA LANGIT MAN O SA LUPA…….. ………….
.
.
. AT BILANG TUGON SA PANGALAWA MONG TANUNG … KUNG SI JEHOVA BA AY DIYOS NG MGA BAAL .. ETC… … GANITO ANG SAGUT KO….. SANGYUN SA DEUTERNOMY 10:17 … SAPAGKAT SI BAAK AT IBA PA… AY DIYOS NG MGA BANSA ALTHOUGH SILA AY FALSE GOD… PERO SANGAYUN SA DEUT. 10:17 … SI JEHOVA AY DIYOS NG MGA DIYOS…. SAMAKATUWID……. KUNG SI BAAL AY DIYOS? . SAPAGKAT SI JEHOVA AY DIYOS NG MGA DIYOS? .. SA TANUNG MO …. OO ANG SAGUT KO… ALTHOUGH WALANG DIREKTANG MABABASA…. PERO MALINAW NAMAN… NA SI JEHOVA .. AY DIYOS NG MGA DIYOS…. KASAMA NA ANV MGA BAAL NYAN… AT ZEUS NG OLYMPOS… bakit ko nasabi? .. sapagkat sa NEH. 9:6 .. SI JEHOVA ANG GUMAWA LAHAT NG MGA BAGAY… KASAMA NA ANG “MATERYALIS” NG MGA IDOLS NYAN … MGA GAWA SA PILAK NA MGA REBULTO NA GINAWANG DIYOS NG MGA TAO.. … ang mga materyalis nyan… ay gawa ni jehova… pero ginawang diyos ng mga tao… at kasuklam suklam po iyan…. ang sagut ko uulitin ko… UU sangayun sa deut. 10:17

Like · Reply · 59 mins · Edited

Eigo Eimi Arman G. De Castro… malinaw ang sagut arman.. UU daw. at kanyang pinaliwag ito….

uulitin ko lang po… IWASAN PO ANG MAG COMMENTARY… LALO NA KUNG ANG DUTY MO AY .. IS TO ASK A QUESTION LANG… MAMAYA KA NA MAG COMMENTARY.. SA PANGALWANG TINDIG MO….

Like · Reply · 55 mins

Arman G. De Castro TANONG #3 SO SINABI MO DIYOS NG MGA DIYOS BASA

MATTHEW 12:26 Kaya’t kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili! Kung gayon, paano pa niya mapapanatili ang kanyang kaharian?

Like · Reply · 51 mins · Edited

Arman G. De Castro TANONG #4 SO SINABI MO DIYOS NG MGA DIYOS BASA

MATTHEW 12:27 Kung ako’y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod?

Like · Reply · 51 mins · Edited

James Philip Ubay Yupac aba.. OUT OF TOPIC MR. MODERATOR. HAHAHA .. ang topic namin yung Diyos ng mga diyos.. hindi si beelzebul… haaha .. WALA NA SA SARILI TO… . tsaka WALA PO AKUNG SINABING… SI SATANAS AY NAGPALAYAS NI SATANAS.. hahaha …

Like · Reply · 50 mins

Eigo Eimi tika lang mr Arman G. De Castro .. bakit ganyan ang tanung mo? .. ang layu na sa paksa sir.

Like · Reply · 50 mins

James Philip Ubay Yupac MARUNONG KA BA TALAGA NG DEBATE? …

Like · Reply · 49 mins

Arman G. De Castro Eigo Eimi HONORABLE MODERATOR NASA TOPIC YAN NG SABIHIN NIYANG PATI IBANG DIYOS NG MGA RELIGION AY ALAGAD O UNDER KAY JEHOVAH.

Like · Reply · 49 mins

Arman G. De Castro ETO SABI NIYA HONORABLE MODERATOR Eigo Eimi ” SI JEHOVA AY DIYOS NG MGA DIYOS…. SAMAKATUWID……. KUNG SI BAAL AY DIYOS? . SAPAGKAT SI JEHOVA AY DIYOS NG MGA DIYOS? .. SA TANUNG MO …. OO ANG SAGUT KO..”

Like · Reply · 48 mins

Arman G. De Castro KAYA HONORABLE Eigo Eimi ANG TANONG AY NAAYON SA KANYANG MGA SINASABI.

Like · Reply · 47 mins

Eigo Eimi Arman G. De Castro… wala ka na sa paksa… di natin panihihintulotan ang ganyang SEGWAY na tanung… ang paksa dito ay .. Sino itong Diyos ng mga diyos.. mangyari lamang po na pakiayos ang katungan..

Like · Reply · 47 mins

James Philip Ubay Yupac OUT OF TOPIC… ANG TANUNG SA BIBLYA… GINAWA NYANG KANYANG SARILING TANUNG ANG NASA BIBLYA…. SAPALAGAY KOY… SI ARMAN.. WALANG SAPAT NA KAALAMAN SA DEBATE …

Like · Reply · 45 mins

Arman G. De Castro OKAY I REVISE MY TANONG #3

ETO ANG SABI NI James Philip Ubay Yupac NA LAHAT NG DIYOS AY UNDER KAY JEHOVAH….See More

Like · Reply · 43 mins · Edited

Eigo Eimi wala naman syang sinabi na pinaalis ni satanas ang kanyang sarili.. ni wala syang binanggit na bellzebub… at lalong wala syang binasa na ganyang talata…. at ang tanung mo.. ANG SABI MO ANG DIYOS NG MGA DIYOS….
TAPOS BINASA MO ANG TALATA…

EHY WAG MO PO ANGKININ ANG TALATA NA SARILI MONG TANUNG SIRArman G. De Castro

Like · Reply · 42 mins

Arman G. De Castro eto sabi niya diba? honorable moderator Eigo Eimi “SAMAKATUWID……. KUNG SI BAAL AY DIYOS? . SAPAGKAT SI JEHOVA AY DIYOS NG MGA DIYOS? .. SA TANUNG MO …. OO ANG SAGUT KO..””

Like · 35 mins · Edited

Write a reply…

 

 

James Philip Ubay Yupac ITO SAGUT KO… … HINDI NAMAN PURKI… KINIKILALA SYA NA DIYOS NG MGA DIABLO… EHYY … PATI MGA DIABLO… AY MALILIGTAS NA.. HINDI PO GANUN…. sapagkat ayun ni jesus…. sa mateo 7:21

.
“hindi lahat ng tatawag sa kanya (jesu) ng panginoon panginoon, ay makakapasok sa KAHARIAN NG DIYOS sa MGA LANGIT , KUNDI ANG SYANG GUMAGAWA NG KALOOBAN NG AMA……
.
ayun naman pala mr arman…. hindi purke… si satanas ay kinikilala nya si jehova?.. ay maliligtas na sya.. hindi ganun….

.
. kundi … ang sya lamang gumagawa ng kalooban ng ama.. ang syang makakapasok sa kanyang kaharian …..
.
.KAYA ANG TANUNG AY … kung mapapanatili nya bang malinis ang kaharian?. ang sagot ko… ABA SYEMPRE… SAPAGKAT … ANG MAKAKAPASOK DUN.. AY SYA LAMANG NAAGUMAGAWA NG KALOOBAN NG AMA… AYUN SA MAT. 7:21.

Like · Reply · 35 mins · Edited

Arman G. De Castro TANONG #4

KUNG SI KRISTO AY NAGPAPALAYAS NG DEMONYO SA KAPANGYARIHAN NG MGA IBANG DIYOS NA UNDER KAY JEHOVAH KANINONG KAPANGYARIHAN NAMAN ANG NAGPAPALAYAS NG MGA DEMONYO SA MGA IBANG TAONG NASASAPIAN?

Like · Reply · 1 · 36 mins

Arman G. De Castro TANONG #5 MAY ALAGAD BA SI JEHOVAH SA NEW TESTAMENT PAKI-BIGAY ANG TALATA.

Like · Reply · 30 mins

James Philip Ubay Yupac sagut sa tanung na pang apat..
.
saan galing ang kapangyarihan ni jesus? ehyy di sa nagpadala sa kanya…

Like · Reply · 19 mins · Edited

Arman G. De Castro so mali na sagot mo unawain mong mabuti tanong ah..eto yang inirevise ko eh…

MATTHEW 12:27 Kung ako’y (JESUS) nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul (GOD UNDER KAY JEHOVAH), kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod?

Like · 10 mins · Edited

James Philip Ubay Yupac haha wag mo dagdagan ang biblya.. kasalanan yan… hyperbole ang bersekolong iyan.. gamitin mo utak mo… nasagut ko.na.. ang unang tanung mo hanggang panglimang tanung mo.. kaya be ready.. for.my execution…

Like · 8 mins

James Philip Ubay Yupac haha wag mo dagdagan ang biblya.. kasalanan yan… hyperbole ang bersekolong iyan.. gamitin mo utak mo… nasagut ko.na.. ang unang tanung mo hanggang panglimang tanung mo.. kaya be ready.. for.my execution…

Like · 8 mins

Arman G. De Castro HINDI KO DINADAGDAGAN..IHO…SUMAGOT KA NA AYON SA IYONG MGA SINASABI…REVISED NGA TANONG KO EH.

Like · 8 mins

Arman G. De Castro MAY MGA TAGA-SUNOD SI CHRIST..SIYA NAGPAPA-ALIS NG DEMONYO…KUNG SINASANIBAN SILA SO ETO NGA ANG TANONG…#4

TANONG #4

KUNG SI KRISTO AY NAGPAPALAYAS NG DEMONYO SA KAPANGYARIHAN NG MGA IBANG DIYOS NA UNDER KAY JEHOVAH KANINONG KAPANGYARIHAN NAMAN ANG NAGPAPALAYAS NG MGA DEMONYO SA MGA IBANG TAGASUNOD NI KRISTO NA NASASAPIAN NG DEMONYO?

Like · 3 mins

Write a reply…

 

 

James Philip Ubay Yupac sagut sa tanung na panglima… …. ito sagut ko… MERON…. .. SIMULA … LUMANG TIPAN.. HANGGANG BAGONG TIPAN.. .. SIMULAN NATIN SA LUMANG TIPAN…. basahin natin ang DANIEL.. 9:19 ” 9+ At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila’y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila’y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. SILA’Y MAGSISITAWAG SA AKING PANGALAN, at akin silang didinggin: AKING SASABIHIN, SIYA’Y BAYAN KO; at kanilang sasabihin, Ang Panginoon ay aking Dios.” … ano daw ang bayan ? o alagad ng diyos jan?.. sagut… TINAWAG SA KANYANG PANGALAN….. ehy .. baka sabihin ni mang arman… na .. sa lumang tipan lang yan.. ang tanung anya ay sa bagong tipan?… aba.. meron patin ako.mababasa mang arman… ito basahin natin ang ACT 15:17 sa DNKJB or NWT … ganito ang sabi.. “in order that those who remain of the men may earnestly seek Jehovah, together WITH PEOPLE OF ALL THE NATIONS, PEOPLE WHO ARE CALLED BY MY NAME, SAYS JEHOVA WHO IS DOING THESE THING…. kaya malinaw… sa daniel 9:19 .. ang bayan ng Diyos ay tinawag sa kanyang pangalan… GANUN DIN SA GAWA 15:17 … .. ang alagad ng diyos na si jehova ay tinawag sa kanyang pangalan… kaya . ang sagut ko sa pang limang tanung mo. MERON… AT NABABASA KO SA GAWA 15:17 . ..

Like · Reply · 10 mins

Arman G. De Castro ACTS 15:17 MGA TAO NA PIPILIIN YAN NG DIYOS ANG TANONG KO “MGA ALAGAD O APOSTOL” EXAMPLE…PETER, PAUL..12 DISCIPLES AND 72 DISCIPLES ETC…ETC……

SO MAGBIGAY KA NG MGA ALAGAD NI JEHOVAH SA NEW TESTAMENT……KUNG BAGA PANGALAN ANG AKING HINIHINGI SA AKING TANONG #5.

Like · Reply · 5 mins · Edited

 • James Philip Ubay Yupac. mga taong pipiliin your face… sinabi na nang MY PEOPLE eh… pero cge . pag bibgyan parin kita… may alagad ang diyos sa bagong tipan.. hehe SIMULAN NATIN KAY JUAN BAWTISTA… ang unang ngbukas sa kristyanong panahon… juan 1:6 … NAPARITO ANG TAONG SUGONG MULA SA DIYOS ANG KANYANG PANGALAN AY JUAN… oh ayan.. si juan daw. ay sugo ng diyos… .. imposible nmang. hindi iyan alagad ng Diyos… at sa 7 .. siya ay Saksi… oh pano ba yan?.

Like · Reply · 3 hrs

James Philip Ubay Yupac pano ba yan? naubos na ang limang katanungan mo… ako naman ang magtanung

Like · Reply · 3 hrs

Eigo Eimi ok.. ubog na ang limang katanungan mo Arman G. De Castro … mangyari lamang po .. na prepare na po tayu sa limang katanungan sa side naman ni James Philip Ubay Yupac …

Like · Reply · 3 hrs

Eigo Eimi sir James Philip Ubay Yupac , maaari mo na pong simulan ang pagtatanung kay sir Arman G. De Castro … salamat po !

Like · Reply · 3 hrs

Eigo Eimi muli ko po ipaalala .. ang debaters rule #4 . . . your may now proceed James Philip Ubay Yupac …

Like · Reply · 3 hrs

James Philip Ubay Yupac ok… bilang unang katanungan ko po…. ang unang tanung ko ay naaayun sa PAKSA NAMIN NA SINO ITONG DIYOS NG MGA dIYOS ? …. at ang mga ginamit mong talata mang #Arman ay ang mga ito. … >>>>> Deutoronomy 10:17 rev. 19:13 ,rev. 19:16 , gal….See More

Like · Reply · 3 hrs

Eigo Eimi Will Priest

Like · Reply · 2 hrs

James Philip Ubay Yupac meron? o wala?

Like · Reply · 2 hrs

Arman G. De Castro si JUAN BAUTISTA AY ALAGAD NI JESUS…LUKE 16:16 ANG BISA NG KASULATAN AY HANGGANG KAY JUAN BAUTISTA PAGKATAPOS NOON AY””””””””” PAG-HAHARI NA NG DIYOS.””””

BASA ISINUGO KO………..KO…KO..

LUKE 13:34 “Jerusalem, Jerusalem! Pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga ISINUGO KOOOOOOOOOOOO!!! sa iyo! Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. 35 Kaya’t pababayaan nang lubusan ang iyong Templo. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, ‘Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon!’”

Like · Reply · 2 hrs · Edited

Arman G. De Castro SAGOT SA #1 SA TANONG NI James Philip Ubay Yupac.

MERONG NASUSULAT KAILANGAN LAMANG NG TALINO AT PANG-UNAWAJames Philip Ubay Yupac

YAMANG PATI MGA ALAGAD NI SATANAS AY DIYOS SA IYO…AT HINDI MGA GODS NA SINABI NI KRISTO ETO ANG SAGOT KO SA NUMBER #1 NA TANONG MO NA DIYOS NG MGA DIYOS NA ITO AY SI KRISTO.

*********************************
KAYA SI JESUS DIN ANG GOD OF GODS JOHN 10:34
*********************************

(BAWAL MAGPANGGAP NA DIYOS KASALANAN YON)

JOHN 10:33-34

33 Sumagot ang mga pinuno ng mga Judio, Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa
paglapastangan mo sa Diyos! [[[[[[[[[[[[[[[Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagama’t tao ka lamang.]]]]]]]

34 Tumugon si Jesus, Hindi ba nasusulat sa inyong Kautusan, Sinabi ko, mga [[diyos]]] kayo? 35 [[Mga diyos]]] [[[[ang
tawag ng Kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos]]]], at hindi maaaring ipawalang-bisa ang sinasabi ng
kasulatan.

Like · Reply · 2 hrs · Edited

James Philip Ubay Yupac haha .. MODERATOR.. PLEASE PAKI CHECK ANG SAGUT NI MANG ARMAN… SANGAYUN SA RULE #4 … ANG TANUNG KO MALIWANG… ANG GINAMIF MONG MGA TALATA AY Deutoronomy 10:17 rev. 19:13 ,rev. 19:16 , gal. 1:11,12 , john 10:33-34, luke 13:34 …….. ANG TANUNG KO MALIWANAG…. SA TALATANG GINAMIT, MAY MABABASA KA BA JAN NA NAGSASABING SI JESUS AY DIYOS NG MGA DIYOS? .. MERON? O WALA?

Like · Reply · 2 hrs

Eigo Eimi paalala lang po ang Debaters Rule #4 .

4-BAWAL ANG ZEGWAY, DIRITSAHANG
SUMAGOT AYON SA ITINATANONG.

pakibigay po ng hinihinging katanungan…

Unlike · Reply · 1 · 2 hrs

James Philip Ubay Yupac kanina sumasagot ako ng UU or HINDI… ngayun sumagot ka mang arman… kung meron ka bang mababasang si jesus ay diyos ng mga diyos sa mga talatang ginamit mo? meron ? o wala?

Like · Reply · 2 hrs

James Philip Ubay Yupac kanina sumasagot ako ng UU or HINDI… ngayun sumagot ka mang arman… kung meron ka bang mababasang si jesus ay diyos ng mga diyos sa mga talatang ginamit mo? meron ? o wala?

Like · Reply · 2 hrs

Arman G. De Castro yan nga sagot…Diyos ng mga diyos..

JOHN 10:34 Tumugon si Jesus, Hindi ba nasusulat sa inyong Kautusan, Sinabi ko, mga [[diyos]]] kayo? 35 [[Mga diyos]]] [[[[ang
tawag ng Kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos]]]], at hindi maaaring ipawalang-bisa ang sinasabi ng
kasulatan.

Like · Reply · 1 · 2 hrs · Edited

Arman G. De Castro SI JESUS NAGSASABI NIYAN….35 [[Mga diyos]]] [[[[ang
tawag ng Kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos]]]]

Like · Reply · 2 hrs

Arman G. De Castro EH HONORABLE MODRATOR Eigo Eimi YAN ANG SAGOT KO SO IRESPETO NINYO AT MAMAYA NA ANG REBUTTAL..MADAMING MALING SAGOT ANG AKING KATUNGGALI AT IPAPAKITA KO LAHAT MAMAYA…

PLEAE ALLOW HIM TO PROCEED TO #2 QUESTION thank you.

Like · Reply · 2 hrs

James Philip Ubay Yupac sumagot ka¿? meron ? o wala?

Like · Reply · 2 hrs

James Philip Ubay Yupac meron o wala? .

Like · Reply · 2 hrs

Arman G. De Castro yan nga sagot…diyos si kristo ng mga diyos na pinagkatiwalaan ng SALITA NIYA.

.35 [[Mga diyos]]] [[[[ang …See More

Like · 2 hrs

Arman G. De Castro YAN YUONG DIYOS si kristo ng mga diyos….next question please….

Like · 2 hrs · Edited

Write a reply…

 

 

James Philip Ubay Yupac hindi eh… di mo sinagot ang tanung ko… meron ? o wala? . simple lang .. eh

Like · Reply · 2 hrs

Arman G. De Castro NEXT QUESTION NA….@James Philip Ubay YupacNASAGOT KO NA TANONG MO KUNG HINDI MO AKO NAUUNAWAAN SA REBUTTAL NA NATIN ITULOY….

Like · Reply · 2 hrs

Eigo Eimi ang sagut ni mang Arman G. De Castro ay meron? tama ba? ..

kung ganun… proceed James Philip Ubay Yupac

Unlike · Reply · 1 · 2 hrs

Arman G. De Castro KAY KRISTO ITO GALING SO MERON SIYANG SINABI NA SIYA AY DIYOS ng mga diyos…HINDI NG MGA IDOLS…NA IPINAPAUNAWA NI James Philip Ubay Yupac

35 [[Mga diyos]]] [[[[ang tawag ng Kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos]]]]

Like · Reply · 2 hrs · Edited

Arman G. De Castro SAGOT #2 JOHN 10:35 NA NGA..KULIT EH..KAY KRISTO ITO GALING SO MERON SIYANG SINABI NA SIYA AY DIYOS ng mga diyos…HINDI NG MGA IDOLS…NA IPINAPAUNAWA NI James Philip Ubay Yupac

35 [[Mga diyos]]] [[[[ang tawag ng Kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos]]]]

Like · Reply · 2 hrs

Arman G. De Castro IISA ISAHIN KO TALATA… (BAWAL MAGPANGGAP NA DIYOS KASALANAN YON)

JOHN 10:33

33 Sumagot ang mga pinuno ng mga Judio, Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa
paglapastangan mo sa Diyos! [[[[[[[[[[[[[[[Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagama’t tao ka lamang.]]]]]]]

Like · Reply · 2 hrs

Arman G. De Castro SO AYON SA JOHN 10:33 DIYOS SI KRISTO BAWAL MAGPANGGAP…

Like · Reply · 2 hrs

Arman G. De Castro SO DIYOS SI KRISTO AT HINDI NAGPAPANGGAP DAHIL KASALANAN ANG MAGPANGGAP HINDI MAGIGING PURE SI KRISTO AT MAGKAKASALA SIYA SO KASUNOD NA SINABI NIYA SA JOHN 10 AY ITO..

34 Tumugon si Jesus, Hindi ba nasusulat sa inyong Kautusan, Sinabi ko, mga [[diyos]]] kayo? 35 [[Mga diyos]]] [[[[ang
tawag ng Kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos]]]], at hindi maaaring ipawalang-bisa ang sinasabi ng
kasulatan.

Like · Reply · 2 hrs

James Philip Ubay Yupac PANGALAWANG TANUNG ….
.
ito susunod na tanung…. SINUNGALING KA… … SINABI DAW NI JESUS NA SYA AY DIYOS NG MGA DIYOS….. ITO SUSUNOD NA TANUNG….
.
………….. SA JUAN 10:34,35 ….ito ang ating mababasa…… Tumugon si Jesus, Hindi ba nasusulat sa inyong Kautusan, Sinabi ko, mga diyos kayo? 35 Mga diyos ang tawag ng Kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos,at hindi maaaring ipawalang- bisa ang sinasabi ng kasulatan. ..
.
………… ang tanung ko……. MAY NABABASA KA BA, NA DIYOS NG MGA DIYOS ? may nabasa ka? o wala?

Like · Reply · 2 hrs · Edited

Arman G. De Castro DIYOS NGA SI KRISTO SO yuong mga diyos yuong pinagkatiwalaan niya ng salita…so NEXT QUESTION NA…

Like · Reply · 2 hrs · Edited

James Philip Ubay Yupac .. ang tanung ko kung may nabasa ka. hahaha

Like · Reply · 2 hrs

James Philip Ubay Yupac PANGALAWANG TANUNG …. .
.
ito susunod na tanung…. SINUNGALING KA… … SINABI DAW NI JESUS NA SYA AY DIYOS NG MGA DIYOS….. ITO SUSUNOD NA TANUNG…. . …
.
………… SA JUAN 10:34,35 ….ito ang ating mababasa…… Tumugon si Jesus, Hindi ba nasusulat sa inyong Kautusan, Sinabi ko, mga diyos kayo? 35 Mga diyos ang tawag ng Kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos,at hindi maaaring ipawalang- bisa ang sinasabi ng kasulatan. .. . ….
.
…….. ang tanung ko……. MAY NABABASA KA BA, NA DIYOS NG MGA DIYOS ? may nabasa ka? o wala?

Like · Reply · 2 hrs · Edited

Arman G. De Castro James Philip Ubay Yupac MEANING ANG USAPAN SO GANOON ANG MEANING NG TALATA…

Like · Reply · 2 hrs

Arman G. De Castro DIYOS(CHRIST) NG MGA (diyos) 35 [[Mga diyos]]] [[[[ang
tawag ng Kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos]]]],

Like · Reply · 2 hrs

James Philip Ubay Yupac ANG TANUNG KO.. KUNG MAY NABASA KA!!! DINADAGDAGAN MO NA NGA ANG NAKASULAT .. MAY PA MEANING MEANING KA PANG NALALAMAN… hahaha

Like · Reply · 2 hrs

Eigo Eimi ginoong Arman G. De Castro …. ang tanung nya kung may nasaba ka ba daw na SINABI NI JESUS NA SYA AY DIYOS NG MGA DIYOS… SABI MO KASI.. SINABI NI JESUS NA SYA AY DIYOS NG MGA….. KAYA ANG TANUNG NI James Philip Ubay Yupac .. MAY NABABASA KA BA DAW JAN NA DIYOS NG MGA DIYOS SI JESUS….

PAKIBIGAY ANG SAGUT

NAG AGREED NA KAYUNG DALAWA SA RULES ..

ANG ANG RULES #4 MALINAW … DAPAT DIRITSAHANG SAGUT…

Like · Reply · 2 hrs

James Philip Ubay Yupac may nabasa ka ? o wala?

Like · Reply · 2 hrs

James Philip Ubay Yupac hahaha thank you mr moderator…

Like · Reply · 1 hr

James Philip Ubay Yupac tingnan mo kung ganu ka kalapas tangan…. sabi mo .
.
KAY KRISTO ITO GALING SO MERON SIYANG
See More

 

Like · Reply · 1 hr

Eigo Eimi *NOTED, James Philip Ubay Yupac

Like · Reply · 1 · 1 hr

Arman G. De Castro ANG DEUTORONOMY 10:7 AY HINDI PARA SA DIYOS ng mga diyos (IDOLS) yan ay tumutukoy sa TAO AT KATUPARAN NG PROPHECY SA JOHN 10:35…Diyos ng mga diyos……….namamali ng unawa ang aking katunggali HONORABLE MODERATOR Eigo Eimi

SI YHWH AY HINDI DIYOS NG MGA IDOLS…..KAYA PAKI-AYOS ANG MGA TANONG MO James Philip Ubay Yupac …

YAN AY KATUPARAN NG PROPHECIES KAYA SA KANYA ANG TALATA NA YAN.

Like · Reply · 1 hr

Arman G. De Castro ANG INTERPRETASYON KASI NI James Philip Ubay Yupac SA DIYOS NG MGA DIYOS SA DEUTORONOMY 10:7………AY LAHAT NG MGA IDOLS…AY DIYOS SI YHWH OR JHVH…

Like · Reply · 1 hr · Edited

Arman G. De Castro HONORABLE MODERATOR Eigo Eimi IBA ANG PINASASABI SA AKIN NI James Philip Ubay Yupac NA DIYOS NG MGA DIYOS(IDOLS) SI JESUS hindi ko maaring sabihin yan…na umayon ako sa KANYANG UNAWA.

Like · Reply · 1 hr

Eigo Eimi mamaya na yan sa rebuttals mo. undercrossexamination ka ngayun.

Unlike · Reply · 1 · 1 hr

Eigo Eimi Arman G. De Castro under crossexam. ka ngayun nasa pangalawang tanung palang tayu.. may tatlo pa.. mamaya na yan sa tindig mo kung maari,,

Unlike · Reply · 1 · 1 hr

James Philip Ubay Yupac hahaha sa rebuttals mo yan dapat sabhin … tinatanung kita.. kung may nabasa kang DIYOS NG MGA DIYOS SI JESUS sa juan 10:34,35…. may nabasa ka? o wala?

Like · Reply · 1 hr

Arman G. De Castro OKAY WORD FOR WORD WALA pero MEANING at katuparan ng prophecies MERON.. sige sa rebuttal na lang tayo magkita. NEXT QUESTION…

Like · 1 hr · Edited

Write a reply…

 

 

James Philip Ubay Yupac hahaaha . . . simple lang naman ang tanung ko.. kung may nabasa ba o wala eh. ?.. pagkatapos nun… diritso na tayu sa pangatlong tanung… simple lang..

Like · Reply · 1 hr

James Philip Ubay Yupac arman… e comment mo ang sagut mo… wag mo etago sa rply… haha ..

Like · Reply · 57 mins

Eigo Eimi Arman G. De Castro .. anona ang sagot .. may mababasa ka ba daw?

Like · Reply · 56 mins

James Philip Ubay Yupac hahaha diin na diin si arman eh. haha .

Like · Reply · 55 mins

Eigo Eimi Arman G. De Castro … categorical naman ang tanung… pakiusap arman .. paki sagut na yung tanung, tandaan mo.. nasa rules natin… 24oras lang to

Like · Reply · 53 mins

Arman G. De Castro OKAY WORD FOR WORD WALA

TAKENOTE: pero MEANING at katuparan ng prophecies MERON .. AT IBANG DIYOS ang unawa ng aking kadebate. sige sa rebuttal na lang tayo magkita. NEXT QUESTION…

ANG DIYOS NG MGA IDOLS AY SI LUCIFER LALABAS KUNG DIYOS NG MGA DIYOS(IDOLS) SI JEHOVAH SI LUCIFER.

Like · Reply · 49 mins · Edited

James Philip Ubay Yupac haha ok .. salamat naman at inamin mong walang mababasa .SA MAKATUWID.. DAGDAG MO LANG IYUN… GANYAN KA KALAPASTANGAN…. hahaha.
.
DUROG…. .
.
. next question…..
.
ginamit mo ang DEUTERONOMY 10:17 …. ANG NAKASULAT BA DUN? AY … JESUS? … uu ? o hindi? ..

Like · Reply · 48 mins · Edited

Arman G. De Castro HONORABLE Eigo Eimi sumagot na ako next quetion please…

Like · Reply · 49 mins

Eigo Eimi ok Arman G. De Castro .. *NOTED James Philip Ubay Yupac you may now proceed to your next question

Like · Reply · 47 mins

James Philip Ubay Yupac ayan na po sa taas . PANGATLONG TANUNG

Like · Reply · 46 mins

Arman G. De Castro SAGOT SA QUESTION #3

kung kukunina ng HULA AT KATUPARAN YANG DEUT. 10:17 AY SI JESUS..BASA..

PROPHETIC BOOK ANG TA BIBLIA (THE BOOKS SA ENGLISH)
SO MASASABI KUNG SI KRISTO ANG KATUPARAN NG DEUTORONOMY 10:17 ANG SALITA (ibinigay sa maliliit na diyos) at ang LORD OF LORDS..

**************************************
NARITO ANG PALIWANAG KO SA “SALITA NG DIYOS”
**************************************

REVELATION 19:13 ANG SALITA NA IBINIGAY SA MGA taong pinagkalooban ng salita

(JOHN 10:35 Mga diyos ang tawag ng Kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng [[[[[[[[[[[[[[“Salita ng Diyos.” ]]]]]]] at hindi maaaring ipawalang-bisa ang sinasabi ng kasulatan.)

REVELAION 19:13 Puno ng dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay [[[[[[[[[[[[[[“Salita ng Diyos.” ]]]]]]]

AT ETO NAMAN ANG PALIWANG KO SA REVELATION 19:16
ANG LORD OF LORDS.

REVELATION 19:16 Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan: “Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon.”

MALIWANAG PROPHECY OF DEUTORONOMY 10:17 FULFILLED IN REVELATION 19:13 AND REVELATION 19;16

Like · Reply · 39 mins · Edited

Arman G. De Castro ANG LAHAT NG MGA PROPHECIES AY MAY KAPAREHA…

https://armandecastro.files.wordpress.com/…/whythereare…

Like · Reply · 38 mins · Edited

James Philip Ubay Yupac hindi… wala namang sinasabi jan na SALITA NG DIYOS EH. haha … ANG TANUNG KO MALINAW….. AYUN SA DEUT. 10:17 … SI JESUS BA ANG SINASABI JAN? .. SI JESUS? O HINDI? ….#MR_MODERATOR… PAKI POST NGA ANG KABOUAN NG TALATA NG DNKJB… PLEASE…

Like · Reply · 36 mins

Eigo Eimi Wish granted James Philip Ubay Yupac

DEUT. 10:17 .

for Jehova your God, IS THE GOD of GODS and the lord of lords, the God great, mighty and fear-inspiring, who threats none with partiaity nor accepts a bribe.

Like · Reply · 36 mins

James Philip Ubay Yupac ayan .. salamat mr moderator… sa talatang deuteronomy 10:17 mr #de_castro … nakasulat ba jan Jesus? o hindi?

Like · Reply · 34 mins

James Philip Ubay Yupac jesu? o hindi?

Like · Reply · 34 mins

Arman G. De Castro SA KATUPARAN NGA NG PROPHECIES JESUS YAN..KUNG WALA KAYONG PROPHECIES AT KATUPARAN eh sorry na lang…

Like · Reply · 33 mins

Arman G. De Castro next question please……………

Like · Reply · 33 mins

Arman G. De Castro HONORABLE MODERATOR Eigo Eimi PAALALA OT AT NT ang kasulatan…kaya kung ano isinasagot ko nasusulat naman yan..

Like · Reply · 30 mins

James Philip Ubay Yupac Deut. 10:17 ….. /// for Jehova your God, IS THE GOD of GODS and the lord of lords, the God great, mighty and fear-inspiring, who threats none with partiaity nor accepts a bribe.\\\.
.
. ang nakasulat ba jan? jesus ? o Jehova?
.
yan ang tanung ko malinaw..

Like · Reply · 30 mins · Edited

James Philip Ubay Yupac hindi.. MALI KA… HINDI NAMAN BOOK OF PROPHECY ANG DEUT EH… itoy .. aklat ng kasaysayan… .. kaya umayos kang ampaw. ka…….

Like · Reply · 29 mins

James Philip Ubay Yupac Deut. 10:17 ….. /// for Jehova your God, IS THE GOD of GODS and the lord of lords, the God great, mighty and fear-inspiring, who threats none with partiaity nor accepts a bribe. \\\. . . ang nakasulat ba jan? jesus ? o Jehova? . yan ang tanung ko malinaw..m

Like · Reply · 29 mins

Arman G. De Castro 7-BAWAL ANG MGA SUMUSUNOD PERSONAL
ATTACK.
PANINIRA SA SAMAHAN NG MAGKABILANG
PANIG.

hindi.. MALI KA… HINDI NAMAN BOOK OF PROPHECY ANG DEUT EH… itoy .. aklat ng kasaysayan… .. kaya umayos kang ampaw. ka…….

ARMAN’S REPLY

UYYY MAY AMPAW NA SIYANG SINASABI HONORABLE MODERATOR Eigo Eimi PWEDE DIN BA AKONG MAGSALITA NG GANYAN? TOTOO NAMANG MAY NEW TESTAMENT ANG BIBLIA DI BA SO MALIWANAG NA MATUTUPAD YANG CHARACTERISTICS NG DIYOS HANGGANG WAKAS DIBA?

Like · Reply · 14 mins · Edited

Eigo Eimi ok Arman G. De Castro … James Philip Ubay Yupac .. warning ka .. bawal mag comment ng personal attack…

*NOTED ARMAN

Unlike · Reply · 1 · 9 mins

James Philip Ubay Yupac ok .. sori . moderator… .. pero pakisuyong pagsabihan din si arman na sagutin ang tanong ko……. KUNG SA DEUT. 10:17 ba ay.. Jehova ba ang mababasa? o Jesus? … Simple lang naman.

Like · Reply · 7 mins

James Philip Ubay Yupac tsaka… ang deuteronomy .. hindi yan aklat ng mga hula… aklat yan ng kasaysayan… KAYA PAKISUYONG PAGSABIHAN SI ARMAN .. NA PAKISAGUT NG DIRIKTA ANG AKING TANUNG……. SANGAYUN SA RULE #4

Like · Reply · 6 mins

Arman G. De Castro SINAGOT KO NA ANG TANONG HONORABLE MODERATOR NA YUONG CHARACTERISTIC NI YHWH AY TAGLAY NI JESUS HANGGANG REVELATION.

Like · Reply ·

 • James Philip Ubay Yupachindi ko naman tinatanong ng karakteristik na yan.. debatable pa yan eh… ang tinatanung ko… KUNG SA DEUT. 10:17 BA AY … MABABASA BA JESUS? O JEHOVAH? .. YAN LANG ANG TANUNG KO…. hindi kung ano ano pang mga palusot ang pinagsasabi.

Like · Reply · 11 mins

James Philip Ubay Yupac Deut. 10:17 ….. /// for Jehova your God, IS THE GOD of GODS and the lord of lords, the God great, mighty and fear-inspiring, who threats none with partiaity nor accepts a bribe. \\\
.
. . ANO ANG NABABASA MO? JESUS??? O JEHOVAH???? … simpleng tanung… hindi masagut sagut

Like · Reply · 7 mins · Edited

Arman G. De Castro OKAY WALANG NAKASULAT NA JESUS NATURAL PROPHECY YAN SA PROPHECY KASI TALAGANG ITINATAGO PA YANG MGA NAME NA YAN EH SA DEUT 10:17 GAYA NG SINASABI KO KATUPARAN PA DIN NG PROPHECY YAN SA REVELATION 19 YAN

kung kukunina ng HULA AT KATUPARAN YANG DEUT. 10:17 AY SI JESUS..BASA..

PROPHETIC BOOK ANG TA BIBLIA (THE BOOKS SA ENGLISH)
SO MASASABI KUNG SI KRISTO ANG KATUPARAN NG DEUTORONOMY 10:17 ANG SALITA (ibinigay sa maliliit na diyos) at ang LORD OF LORDS..

**************************************
NARITO ANG PALIWANAG KO SA “SALITA NG DIYOS”
**************************************

REVELATION 19:13 ANG SALITA NA IBINIGAY SA MGA taong pinagkalooban ng salita

(JOHN 10:35 Mga diyos ang tawag ng Kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng [[[[[[[[[[[[[[“Salita ng Diyos.” ]]]]]]] at hindi maaaring ipawalang-bisa ang sinasabi ng kasulatan.)

REVELAION 19:13 Puno ng dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay [[[[[[[[[[[[[[“Salita ng Diyos.” ]]]]]]]

AT ETO NAMAN ANG PALIWANG KO SA REVELATION 19:16
ANG LORD OF LORDS.

REVELATION 19:16 Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan: “Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon.”

MALIWANAG PROPHECY OF DEUTORONOMY 10:17 FULFILLED IN REVELATION 19:13 AND REVELATION 19;16

Like · Reply · Just now · Edited

 • James Philip Ubay YupacHAHAHA ANG DAMO MONG SINABI…. okay .. SALAMAT… INAMIN MO NARIN.. NA WALANG NAKASULAT NA JESUS… SAMAKATUWID….. DAGDAG MO NANAMAN IYUN… GANYAN KA KALAPASTANGAN………. hahahaha SUSUNOD NA TANUNG (4),,, … JAN BA SA DEUTERNOMY 10:17 … MAY MABABASA KANG IBINIGAY SA MALIIT NA DIYOS? O WALA?… hahaha .. patay na nanaman.. ang hilig mong magdagdag… haha

Like · Reply · 6 mins

Arman G. De Castro SAGOT #4 WALANG NAKASULAT ANG SINASABI KO NA MALIIT NA diyos ay ang pagkakasulat sa maliit na titik NA TUTUKOY SA HINAHARAP SA MGA TAONG PINAGKATIWALAAN NG SALITA NG DIYOS inuulit ko yang DIYOS ng mga diyos ay patungkol sa mga TAONG…PINAGKATIWALAAN NG SALITA NG DIYOS AT HINDI SA MGA DIYOS NA ISINAMA NI James Philip Ubay Yupac NA MGA (IDOLS) …JOHN 10:34

JOHN 10:33-34

33 Sumagot ang mga pinuno ng mga Judio, Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos! Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagama’t tao ka lamang.

34 Tumugon si Jesus, Hindi ba nasusulat sa inyong Kautusan, Sinabi ko, mga diyos kayo? 35 Mga diyos ang tawag ng Kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang-bisa ang sinasabi ng kasulatan.

Like · Reply · Just now · Edited

Arman G. De Castro OKAY #5 QUESTION na James Philip Ubay Yupac

Like · Reply · 1 min

 • James Philip Ubay Yupachahahah LAHAT NG TANUNG KO.. LUMALABAS NA PURO MO LANG GUNI GUNI…N IBINIGAY DAW SA MALIIT NA DIYOS… ASAN KAYA ANG IBINIGAY DUN?. hahahaha … loko mo sarili mo eh… ok pang limang tanung .

Like · Reply · 21 mins

Arman G. De Castro IKAW LANG ANG NANGLOLOKO NG SARILI MO IHO ng ISAMA MO MGA IDOLS O GODS NG KUNG ANO-ANONG RELIGION SA GOD OF GODS ..di pa tapos ang debate huwag ka munang magyabang.

Like · Reply · 19 mins · Edited

James Philip Ubay Yupac sa REVELATION 19:16 ito ang sabi ….. +++++Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan: “Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon.”+++++++

….See More

Like · Reply · 19 mins · Edited

James Philip Ubay Yupac haha.. Iyak ..

Like · Reply · 18 mins

James Philip Ubay Yupac Durog na Durog haaha.See Translation

Like · Reply · 18 mins

Arman G. De Castro ANG NAKASULAT LAMANG AY LORD OF LORDS/PANGINOON NG MGA PANGINOON…… na nakasulat din naman SA DEUTORONOMY 10:17

17 Sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng mga diyos, [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Panginoon ng mga panginoon]]]]]]], makapangyarihan at kakila-kilabot, walang itinatangi, at hindi nasusuhulan.

Like · Reply · 17 mins

Arman G. De Castro HONORABLE MODERATOR TAPOS NA ANG QUESTION AND ANSWER Eigo Eimi ANO NA ANG SUSUNOD NA STEP?

Like · Reply · 16 mins

James Philip Ubay Yupac .. oh ayan.. MALINAW… NA GUNI GUNI MO LANG TALAGA ANG … SINASABI.MONG SI JESUS AY GOD OF GODS… hahahahahaha SALAMAT PO! .. hahahahaha… okay mr moderator… tra na sa next na tindig

Like · Reply · 10 mins

Eigo Eimi okay .. debaters. mr. Arman G. De Castro at James Philip Ubay Yupac bago kayu mag simula.

ipapaalala ko lang na may may rules tayung sinusunod.

at may paksa tayung sinusunod..

naway walang lalayu dito.

cge … next is. maglatag naakayu mg kanya kanyang rebuttals… at ganun din ang mangyayari… susundan ito ng limang katanungan.. bawat panig… go!

Unlike · Reply · 1 · 8 mins

James Philip Ubay Yupac REBUTTALS BA YAN? eh tanung yan eh.. HAHAHAHAHA …

Like · Reply · 7 mins

 • Write a reply… Arman G. De CastroEH DI HUWAG PATANONG………PAKI-PALIWANAG MO NA LANG James Philip Ubay YupacETO SABI MO DEUTORONOMY 10:17

  17 Sapagkat si Yahweh/JEHOVAH na inyong Diyos ay Diyos ng mga diyos, [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Panginoon ng mga panginoon]]]]]]], makapangyarihan at kakila-kilabot, walang itinatangi, at hindi nasusuhulan.

  FROM: James Philip Ubay Yupac .. oh ayan.. MALINAW… NA GUNI GUNI MO LANG TALAGA ANG … SINASABI.MONG SI JESUS AY GOD OF GODS… hahahahahaha SALAMAT PO! .. hahahahaha… okay mr moderator… tra na sa next na tindig

  HONORABLE MODERATOR Eigo Eimi SI JEHOVAH TOPIC NAMIN SO YAN ANG TINATANONG KO AGAINST AKO SA SINASABI NIYA NA WALANG JESUS SA LUMANG TIPAN SO IBABALIK KO TANONG KO SA KANYA.. KUNG AYAW NG TANONG IPALIWANAG NA LANG..

  PAKIPALIWANAG BAKIT WALANG NAKASULAT NA PANGALANG JEHOVAH SA BAGONG TIPAN IBIGAY ANG VERSION NG BIBLIA AT ANG TAON NG PAGKAKASULAT KUNG MERON.

 • Like Reply · 5 mins · Edited

James Philip Ubay Yupac MARAMI AKO MABABASANG JEHOVA SA BAGONG TIPAN.. IBIBIGAY KO VERSION AT TAON. HAHAHAHA .. YAN LANG PALA eh… OH CGE… ANO NA? SIMULAN NA NATIN MAG TINDIG SA PANGALANG TINDIG? (REBUTTALS)

Like · Reply · 30 mins

Arman G. De Castro PAKI-PALIWANAG MO NA LANG James Philip Ubay Yupac

PAKIPALIWANAG BAKIT WALANG NAKASULAT NA PANGALANG JEHOVAH SA BAGONG TIPAN IBIGAY ANG VERSION NG BIBLIA AT ANG TAON NG PAGKAKASULAT KUNG MERON.

LAHAT NG TANONG MO KASI BASE KAY YHWH AT WALANG NAKASULAT NA JESUS KAYA SUMAGOT KA NA AT IPALIWANAG MO ITO.

Like · Reply · 27 mins · Edited

James Philip Ubay Yupac ,merong jehova sa bagong tipan.. at tatalakayin ko yan sa pangalawang tindig ko… IBIGAY KO VERSION.. AT TAON NG PAGKAKASULAT…

Unlike · Reply · 1 · 27 mins

Arman G. De Castro OKAY James Philip Ubay Yupac PASOK!!! AS IN WORD NA “JEHOVAH” REMEMBER THAT.

Like · Reply · 26 mins · Edited

James Philip Ubay Yupac BAKIT KO LILIWANAGIN NA WALANG NAKSULAT NA JEHOVA SA BAGUNG TIPAN? .. EHY MERON NAMAN AKO NABABASA? HAHAHA … UMAYOS KA

Like · Reply · 26 mins

James Philip Ubay Yupac hahaha uu .. gusto mo with matching picture eh… hahaha

Like · Reply · 25 mins

Arman G. De Castro James Philip Ubay Yupac hahaha uu .. gusto mo with matching picture eh… hahaha

ARMAN’S REPLY:

na violate na natin ito huwag ng uulitin
8-BAWAL ANG MGA POST NG STICKER/PICTURE
LALO NA ANG MGA MEMES NA WALANG
KINALAMAN SA PAKSA
.

Like · Reply · 21 mins · Edited

Arman G. De Castro SIGE IPOST MO NA TALATA..@JAMES PHILIP James Philip Ubay Yupac ANONG PANGALAN NG BIBLIA AT ANONG VERSION AT ANONG YEAR GINAWA. YUONG MAY NAKASULAT NA “JEHOVAH”

Like · Reply · 21 mins · Edited

James Philip Ubay Yupac oh .. bawal ang picture? .. ok… ikaw bahala. .. marami to eh… pero tika… dahil labas sa topic to?…. paano kung? maibibigay ko? … aaminin.mo talo ka na?

Like · Reply · 18 mins

James Philip Ubay Yupac labas sa topic yan.. pero.. i guarantee you my words meron ako mababasa… DAHIL LABAS SA TOPIC TO .. KUNG MAIBIBIGAY KO ANG HINIHINGI MO?? …. AAMININ MO TALO KA NA ¿?

Like · Reply · 16 mins

Eigo Eimi Arman G. De Castro .. dahil ikaw ang nag open nito…. papayag ka ba sa hamon ni James Philip Ubay Yupac????

Like · Reply · 15 mins

Arman G. De Castro OO AAMININ KO TALO NA AKO…………SIGURADUHIN LANG NINYO NA ANG VERSION, PANGALAN AT YEAR AY NAKASULAT SA MGA LISTAHAN NG MGA LEGAL NA BIBLIA.

Like · Reply · 14 mins

James Philip Ubay Yupac anong legal? syempre legal… baka ang ibig mo sabihin. authorized na magsulat ng biblya…. ok cge…

Like · Reply · 13 mins

Arman G. De Castro KAPAG WALA KAYONG NAIPOST NA PANGALANG “JEHOVAH” SA NEW TESTAMENT KAYO MISMO ANG AAMIN NAMAN NA NATALO NA KAYO!!!!!!! DEAL!!! Slow Down basa ka na..smile emoticon

Like · Reply · 12 mins · Edited

James Philip Ubay Yupac babasagin na natin yung rules natin .. post ko picture. ngayun ng biblya… at mr moderator… please.. PAGKATAPOS.. PAKISARADO ANG THREAD AT EDEKLARAR MO NA ANG PANALO….

Like · Reply · 12 mins

Eigo Eimi Ariglado James Philip Ubay Yupac

Unlike · Reply · 1 · 10 mins

James Philip Ubay Yupac bakit ka takot na ipost ko ang picture ? takot ka? ehyy basag nga yung rules eh… binasag mo dahil nadurog ka… takot ka ba ipost ko ang picture ng talata?

Like · Reply · 9 mins

Write a reply…

 

 

Arman G. De Castro GUSTO MO NG BASAGAN OKAY BASAGIN ANG RULES MAGPOST NG PICTURE ETO MAY POST NA AKONG PICTURE.

James Philip Ubay Yupac OKAY BASAGIN NATIN ANG RULES KAPAG WALA DITO SA LISTAHAN NG MGA LEGAL NA BIBLIA YAN…TALO NA KAYO..

Like · Reply · 7 mins · Edited

James Philip Ubay Yupac oh cge.. pero… matapos ko gawin yan .. ayun sa napagkasundo.an? aaminin mo talo ka na?

Like · Reply · 8 mins

Unlike · Reply · 1 · 11 mins

James Philip Ubay Yupac hindi… yang link mo na yan ang peke… ehh pangalan pa nga lang ng link…. PEKE NA EH…. ANJAN PANGALAN MO… lol Hahahaha

Like · Reply · 8 mins

Write a reply…

 

 

Arman G. De Castro AKLAT YAN INILAGAY KO LANG SA BLOG KO!!! MAGPASALAMAT KA PA AT MAY IDEAS KA NG MGA YEAR NG BIBLIAhttps://armandecastro.wordpress.com/the-bible/

 

THE BIBLE

VULGATE BIBLE (405 A.D) VS KING JAMES VERSION (1611)

ARMANDECASTRO.WORDPRESS.COM

Like · Reply · Remove Preview · 1 min · Edited

Arman G. De Castro James Philip Ubay Yupac oh cge.. pero… matapos ko gawin yan .. ayun sa napagkasundo.an? aaminin mo talo ka na?

ARMAN’S REPLY:

OO AAMININ KO NA TALO AKO PERO KAPAG KAYO ANG HINDI NAKAPAGLABAS NG VERSION, PANGALAN NG BIBLIA AT YEAR NA LUMABAS NA MAY “JEHOVAH” SA NT. TALO NA KAYO!!!!!!!

Like · Reply · Just now

 • James Philip Ubay Yupacok cge… NOTED…una

  ang “The New Testament Of Our Lord and Saviour Jesus Christ”
  na isinalin ni Jhon Eliot
  sa Salitang Massachuset na inilathala sa Cambridge, Mass noong 1661

  ito ang kanyang salin sa Mateo 21:9 .

  “Kah modtaanukeg negonfhacheg, kala afukauon heg wuttauatonkquiluog, kah noowaog, Hafauna wunnaumonuh David, onanumau noh paont ut oowefuonganit Jehovah, Hafonna quanunkquifit”

Like · Reply · 5 mins

Write a reply…

 

 

Arman G. De Castro o 1661 lang pala eh NGANGA!! TALO NA KAYO..KADAMING YEAR NG BIBLIA NA MATANDA DIYAN SA 1661 MO MAY VULGATE 405 A.D. BIBLE TRANSLATION PA..

NGANGA!! ANG JEHOVAH NA KAY JOHN ELIOT LANG!!!

PLEASE READ ALL THE YEARS AND VERSION OF OLD BIBLES.

https://armandecastro.files.wordpress.com/…/the-bible.jpg

ARMANDECASTRO.FILES.WORDPRESS.COM

 

Like · Reply · Remove Preview · 3 mins

Arman G. De Castro ANG TALUNAN AY SINO? BAHALA NA ANG MODERATOR!!!

LEGAL BIBLE TRANSLATION AND YEARS

REVISED STANDARD 1952
CONFRATERNITY 1941-1942
ENGLISH BIBLE 1885
KING JAMES 1611
DOUAI BIBLE 1582-1609
GENEVA 1560
GREAT BIBLE 1539
COVERDALE 1535
GUTENBER 1456
WYCLIFFE’S 1382
VULGATE 405 A.D.
SEPTUAGINT 250-50 B.C.

Like · Reply · Just now

Arman G. De Castro ANG IPINAGMALAKI NG JEHOVAH O IPANAGYABANG NA AY VERSION 1661 LANG NGANGA!!!

James Philip Ubay Yupac ok cge… NOTED…

una

ang “The New Testament Of Our Lord and Saviour Jesus Christ”
na isinalin ni Jhon Eliot
sa Salitang Massachuset na inilathala sa Cambridge, Mass noong 1661

ito ang kanyang salin sa Mateo 21:9 .

“Kah modtaanukeg negonfhacheg, kala afukauon heg wuttauatonkquiluog, kah noowaog, Hafauna wunnaumonuh David, onanumau noh paont ut oowefuonganit Jehovah, Hafonna quanunkquifit”

Like · Reply · Just now

Arman G. De Castro MANANALO BA 1661 MO NA KAY JAMES ELIOT? SA MGA BIBLE VERSION NA ITO HA James Philip Ubay Yupac?

LEGAL BIBLE TRANSLATION AND YEARS

KING JAMES 1611
DOUAI BIBLE 1582-1609
GENEVA 1560
GREAT BIBLE 1539
COVERDALE 1535
GUTENBER 1456
WYCLIFFE’S 1382
VULGATE 405 A.D.
SEPTUAGINT 250-50 B.C.

Like · Reply · Just now

 

 

 

 

MATTHEW 21:9 VULGATE BIBLE 405 A.D. TRANSLATION..WALANG “JEHOVAH” NA NAKASULAT NGANGA!!!

 

21 9 And the multitudes that went before and that followed cried, saying: Hosanna to the son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord: Hosanna in the highest.

 

turbae autem quae praecedebant et quae sequebantur clamabant dicentes osanna Filio David benedictus qui venturus est in nomine Domini osanna in altissimis

 • Eigo Eimi.. IPAALALA KO LANG ANG SINABI MO……. ITO OH —————> ETO ANG DEAL..AAMININ KO TALO AKO KAPAG MAY JEHOVAH SA NT. AT KAPAG WALA KAYONG NAIPOST NA PANGALANG “JEHOVAH” SA NEW TESTAMENT KAYO MISMO ANG AAMIN NAMAN NA NATALO NA KAYO!!!!!!! DEAL!!! Like · Reply · Delete · Report · 19 minutes ago <<————– ang usapan lang naman ay .. pag maibigay nya ang salin… TAON at talata….. binigay na po…. kaya alam na….

Like · Reply · 1 min

Write a reply…

 

 

Arman G. De Castro Eigo Eimi 1661 LANG AKLAT NINYO..SO SABLAY MAY VULGATE 405 A.D. PA..AT ITONG MGA YEARS NA ITO…SO BINAGO LANG NINYO..

KING JAMES 1611
DOUAI BIBLE 1582-1609
GENEVA 1560
GREAT BIBLE 1539
COVERDALE 1535
GUTENBER 1456
WYCLIFFE’S 1382
VULGATE 405 A.D.
SEPTUAGINT 250-50 B.C.

Like · Reply · Just now

Arman G. De Castro SO PANALO PA DIN AKO DAHIL………SA LUMANG SALIN AY WALANG NAKASULAT……..KAYO LAMANG ANG NANGANGARAP..

MATTHEW 21:9 VULGATE BIBLE 405 A.D. TRANSLATION..WALANG “JEHOVAH” NA NAKASULAT NGANGA!!!

21 9 And the multitudes that went before and that followed cried, saying: Hosanna to the son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord: Hosanna in the highest.

turbae autem quae praecedebant et quae sequebantur clamabant dicentes osanna Filio David benedictus qui venturus est in nomine Domini osanna in altissimis

SOURCE: http://www.latinvulgate.com/lv/verse.aspx?t=1&b=1&c=21

 

Latin Vulgate Bible with Douay-Rheims and King James Version…

LATINVULGATE.COM

Like · Reply · Remove Preview · Just now

Arman G. De Castro NASAAN ANG “JEHOVAH” SA TALATA NINYO? WALA!!!

MATTHEW 21:9 VULGATE BIBLE 405 A.D. TRANSLATION..WALANG “JEHOVAH” NA NAKASULAT NGANGA!!!

21 9 And the multitudes that went before and that followed cried, saying: Hosanna to the son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord: Hosanna in the highest.

Eigo Eimi ETO ANG DEAL..AAMININ KO TALO AKO KAPAG MAY JEHOVAH SA NT. AT KAPAG WALA KAYONG NAIPOST NA PANGALANG “JEHOVAH” SA NEW TESTAMENT KAYO MISMO ANG AAMIN NAMAN NA NATALO NA KAYO!!!!!!! DEAL!!! Like · Reply · Delete · Report · 19 minutes ago … tama na sir arman.. . kailangan mo ngayun tindigan ang sinabi mo!

Like · Reply · 13 mins

Eigo Eimi wala munang mag comment…

Like · Reply · 12 mins

Arman G. De Castro LEGAL BA YANG 1661 NINYO? Eigo Eimi? PATUNAYAN MO NGA.

Like · Reply · 12 mins · Edited

Arman G. De Castro SA LUMANG SCRIPT PA DIN TAYO BABASE Eigo EimiAT James Philip Ubay Yupac TANDAAN NINYO YAN..EH WALA NAMAN PALA SA OLD SCRIPT EH PAANO KAYO MANANALO?

BIBLE TRANSLATIONS AND YEARS

KING JAMES 1611
DOUAI BIBLE 1582-1609
GENEVA 1560
GREAT BIBLE 1539
COVERDALE 1535
GUTENBER 1456
WYCLIFFE’S 1382
VULGATE 405 A.D.
SEPTUAGINT 250-50 B.C.

MATTHEW 21:9 VULGATE BIBLE 405 A.D. TRANSLATION..WALANG “JEHOVAH” NA NAKASULAT NGANGA!!!

21 9 And the multitudes that went before and that followed cried, saying: Hosanna to the son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord: Hosanna in the highest.

turbae autem quae praecedebant et quae sequebantur clamabant dicentes osanna Filio David benedictus qui venturus est in nomine Domini osanna in altissimis

Like · Reply · 10 mins · Edited

Eigo Eimi Eigo Eimi ang usapan mang arman.. KAPAG NAIBIGAY NI JAMES ANG HINIHINGI MO… AAMININ MO NA NA TALO KA….. .. DALAWA YUN MANG ARMAN…. KAYA … NAIBIGAY NG HINIHINGI MO…… HINDI MO.NAMAN SINABING.. LATIN VULGATE ANG BASIHAN… BASTA ANG SABI MO AY ITO ——>> ETO ANG DEAL..AAMININ KO TALO AKO KAPAG MAY JEHOVAH SA NT. AT KAPAG WALA KAYONG NAIPOST NA PANGALANG “JEHOVAH” SA NEW TESTAMENT KAYO MISMO ANG AAMIN NAMAN NA NATALO NA KAYO!!!!!!! DEAL!!! Like · Reply · Delete · Report · 19 minutes ago<>———– KAYA MALINAW NA TALO KA SIR…

Like · Reply · 10 mins

Arman G. De Castro EH DINAYA LANG YAN HINDI LEGAL WALA SA OLD SCRIPT NGANGA!!! PAANO KAYO MANANALO NGA EH 1661 LANG PALA IPINAGMAMALAKI NINYO?

Like · Reply · 9 mins

Arman G. De Castro SO PANALO PA DIN AKO DAHIL………SA LUMANG SALIN AY WALANG NAKASULAT……..KAYO LAMANG ANG NANGANGARAP..

MATTHEW 21:9 VULGATE BIBLE 405 A.D. TRANSLATION..WALANG “JEHOVAH” NA NAKASULAT NGANGA!!!

21 9 And the multitudes that went before and that followed cried, saying: Hosanna to the son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord: Hosanna in the highest.

turbae autem quae praecedebant et quae sequebantur clamabant dicentes osanna Filio David benedictus qui venturus est in nomine Domini osanna in altissimis

SOURCE: http://www.latinvulgate.com/lv/verse.aspx?t=1&b=1&c=21

 

Latin Vulgate Bible with Douay-Rheims and King James Version…

LATINVULGATE.COM

Like · Reply · Remove Preview · 8 mins

Arman G. De Castro Eigo Eimi KUNG KAYA NG KUNSENSIYA MO EH DI IDEKLARA MO NA NANALO 1661 MO SA MGA AKLAT NA ITO..

BIBLE TRANSLATIONS AND YEARS

KING JAMES 1611
DOUAI BIBLE 1582-1609
GENEVA 1560
GREAT BIBLE 1539
COVERDALE 1535
GUTENBER 1456
WYCLIFFE’S 1382
VULGATE 405 A.D.
SEPTUAGINT 250-50 B.C.

MATTHEW 21:9 VULGATE BIBLE 405 A.D. TRANSLATION..WALANG “JEHOVAH” NA NAKASULAT NGANGA!!!

21 9 And the multitudes that went before and that followed cried, saying: Hosanna to the son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord: Hosanna in the highest.

turbae autem quae praecedebant et quae sequebantur clamabant dicentes osanna Filio David benedictus qui venturus est in nomine Domini osanna in altissimis

Like · Reply · 7 mins

Eigo Eimi TAPOS NA PO ANG DEBATE…

MALINAW NAMAN ANG USAPAN, AT BINITIWAN NI SIR Arman G. De CastroITO YUN

ETO ANG DEAL..AAMININ KO TALO AKO KAPAG
MAY JEHOVAH SA NT.
AT
KAPAG WALA KAYONG NAIPOST NA PANGALANG
“JEHOVAH” SA NEW TESTAMENT KAYO MISMO
ANG AAMIN NAMAN NA NATALO NA KAYO!!!!!!!
DEAL!!!
Like · Reply · Delete · Report · 19 minutes ago

YAN ANG SABI NYA.

HINDI NAMAN PINAG USAPAN KUNG LATIN VULGATE BA ANG BABASIHAN BASTA ANG SABI NYA AY MAGBIGAY LAMANG…

AT ITU NMAN PO AY NAIBIGAY NMAN NI JAMES PHILIP ….

kaya malinaw na sa debateng ito ay talo si sir arman AYUN SA NAPAGKASUNDO.AN…

AT TUNGKOL NAMAN SA PAKSANG NAPAG.USAPAN SA TAAS? MALINAW NAMAN SA TAKBO NG DEBATENG ITO,KUNG SINO ANG DUROG….

KAYA SALAMAT, AT DITO NAPO NAG TATAPOS ANG DEBATENG ITO…

THANK YOU !!!

COMMENTS BEYONDS THIS POINT WILL BE DELETED !!!!!!

Like · Reply · 7 mins

James Philip Ubay Yupac thank you!!!

Like · 5 mins

Write a reply…

 

 

Arman G. De Castro thanks Eigo Eimi AT James Philip Ubay Yupac IENJOY NINYO PAGKAPANALO NINYO NA SAPILITAN smile emoticon sa uulitin HUMANAP KAYO NG MATATANDANG SALIN NG BIBLIA NG HINDI KAYO NALOLOKO.. NG 1661 NI JOHN ELIOT LANG!!!

BIBLE TRANSLATIONS AND YEARS

KING JAMES 1611
DOUAI BIBLE 1582-1609
GENEVA 1560
GREAT BIBLE 1539
COVERDALE 1535
GUTENBER 1456
WYCLIFFE’S 1382
VULGATE 405 A.D.
SEPTUAGINT 250-50 B.C.

MATTHEW 21:9 VULGATE BIBLE 405 A.D. TRANSLATION..WALANG “JEHOVAH” NA NAKASULAT NGANGA!!!

21 9 And the multitudes that went before and that followed cried, saying: Hosanna to the son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord: Hosanna in the highest.

turbae autem quae praecedebant et quae sequebantur clamabant dicentes osanna Filio David benedictus qui venturus est in nomine Domini osanna in altissimis

Like · Reply · Just now

Arman G. De CastroTAPOS NA PO ANG DEBATE.BAHALA NA PO ANG MGA READERS NA HUMUSGA KUNG SINO TALAGA ANG NANALO AT WALANG SAPILITANG DESISYON NA NAGANAP.  Like · Reply · Just now

DEBATE BETWEEN MILLENIAL DAWN/JAMES PHILIP UBAY YUPAC(JEHOVAH’S WITNESS) VS ARMAN G. DE CASTRO/SLOW DOWN (PATRIPASSIANISM)

Kakausapin ko lang itong si Sir Arman…
Wala daw kasi lumalaban na JW sa kanya…
hehe… subokan ko nga…

.

itong si Sir. Arman.. Pastor ng Oneness believer… and i considered them as a MONOTHIESM …

.

sa COLOSAS 1:15 .. Ganito ang ating mababasa sa KJV

.

“Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature”

.

Ang salitang “eikon” sa greek ay ginamit sa talatang iyan, na nangangahulogang “REPRESENTATION” of the invisible God (Aoratos Theos) … at dito rin sa talatang ito ginamit ang salitang “protokos ktisis”

.

ngayun… KUNG TALAGANG MAY ALAM ITONG NAGMAMAYABANG NA PASTOR, NA WALA KUNO LUMALABAN NA JW SA KANYA…

.

EHYY DI NA NYA ITATANONG SAKIN KUNG ANO ANG MGA KAHULOGAB NG MGA SALITANG GRIEGONG IYAN..

.

UNAHIN NATIN ANG PROTOKOS…

.

ang ama ay HINDI GINAGAMITAN NG SALITANG … PROTOKOS? at PROTOKTISTOS
ma masculine man o feminine

.

ngayun, KUNG ANG AMA? AT SI JESUS AY IISA? …. yung PROTOKOS … bakit ginagamit jan? …

.

MAKAKAPAGBIGAY KA BA SAKIN NG TALATA SA GREEK or HEBREW? na ginamit ang salitang PROTOKOS sa ama?…

.

o tanging ang mga NILALANG LANG NYA ANG GINAMITAN NITO sa banal na kasulatan?

WHY THE 7 SPIRIT OF GOD IS WITH YEHUSHUA/CHRIST? YEHUSHUA ANG NAGPAPASULAT NG REVELATION!!!

WHY THE 7 SPIRIT OF GOD IS WITH CHRIST?

NAPAKALIWANAG NA NIYAN YUONG 7 ESPIRITU NG DIYOS NA KAY KRISTO DIN.. PAGSAMAHIN NATIN..

REVELATION 1: 4 Mula kay Juan, para sa pitong iglesya sa lalawigan ng Asia.

Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan, at darating. Ito’y mula sa pitong(7) espiritung nasa harap ng kanyang trono,]]]]]]]]

LETTER TO SARDIS (4) (SIYA MAY ARI NG 7 ESPIRITU NG DIYOS)
REVELATION 3:1
At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[[[[[sinasabi ng may!!!!! [[[[pitong Espiritu ng Dios]], at may pitong bituin: Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay, at ikaw ay patay.]]]]

LETTER TO SMIRNA (2)
REVELATION 2:8
At sa anghel ng iglesia sa Smirna ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[sinasabi ng una at ng huli, na namatay, at muling nabuhay:]]]]]

AYAN NAMATAY NABUHAY YANG NAGPAPASULAT NA YAN..
THAT 7 SPIRIT IS ONLY 1.
Ang pitong( 7) Espiritu ng Diyos ay isang (1) Espiritu lang na paningin niya sa 7 iglesia. Narito ang ibig sabihin niyan sa (Zacarias 4:10 “Ang 7 Sinag na iyan ay paningin ng Diyos at malalaganapan nito ang buong daigdig”)

KAYO’Y MAGIGING MGA SAKSI “KO” LANG ANG SINABI NI JESUS HINDI NIYA SINABING SAKSI “NAMIN” HANGGANG SA DULO NG DAIGDIG

Gawa 1: 1-26

1 Mahal kong Teofilo,

Sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula

2 hanggang sa araw na siya’y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, ang mga apostol na kanyang hinirang ay pinagbilinan niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.

3 Sa loob ng apatnapung araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila at pinatunayan niyang siya’y talagang buhay. Siya’y nagpakita sa kanila at tinuruan niya tungkol sa paghahari ng Diyos.

4 Samantalang siya’y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, “Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo.

5 Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di na magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo.”

Ang Pag-akyat ni Jesus sa Langit

6 Nang muling magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, “Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel?”

7 Sumagot si Jesus, “Ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon.

8 Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at KAYO’Y magiging MGA SAKSI KO sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig.”

9 Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya, at natakpan siya ng ulap.

10 Sila’y nakatitig sa langit habang siya’y iniaakyat sa langit. Walang anu-ano’y dalawang lalaking nakaputi ang lumitaw sa tabi nila.

11 Sabi nila, “Kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya.”

 

CLARIFICATION O PAGLILINAW SA MGA TALATA SA ITAAS!!

SAKSI KO AT HINDI SAKSI NAMIN…

FOCUS: Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama “NA SINABI KO NA SA INYO”. 5 Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di na magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo.”

SINO ANG SINASABI NI JESUS NA MAGBABA-UTISMO NG ESPIRITU SANTO NA KANYANG SINABI NA SA MGA ALAGAD AT ALAM NI JUAN?

MATEO 3:11 Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang… darating na kasunod ko ang siyang(((((magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy))).

LUCAS 3:16 Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya’y higit na makapangyarihan kaysa akin; ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. 17 Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipa’y susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman.”

JOHN 1:33 Hindi ko nga siya kilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siya ring nagsabi sa akin, Ang sinumang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo.

 WALANG TAO NA MAGBABAUTISMO NG ESPIRITU SANTO HINDI TAYO NAKAHULA!!

ENGLISH VERSION.

ACTS 1:But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you: and ye shall be witnesses unto ME!!!!!!!!!! both in Jerusalem, and in all Judaea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth.

PAANO KA MAGKAKAROON NG MGA BIYAYA AT MGA PANANALITA AT KAALAMAN?

1 CORINTHIAN 1:4-9
Mga Pagpapala Mula kay Cristo

4 Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Cristo Jesus. 5 Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Cristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. 6 Ang katotohanan tungkol kay Cristo ay pinagtibay sa inyo 7 kaya’t hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala, habang hinihintay ninyong bumalik ang ating Panginoong Jesu-Cristo. 8 Kayo’y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesu-Cristo. [a] 9Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang Anak na si Jesu-Cristo na ating Panginoon.

SANTIAGO/JAMES 1: 5-8

5 Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya’y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. 6 Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. 7 Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong 8 pabagu-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya.

[a] Panginoong Jesu-Cristo: Sa ibang manuskrito’y Panginoong Jesus.

TAKENOTE:

IBA ANG MEANING NG NAMAMAGITAN SA PAMAMAGITAN

ANG NAMAMAGITAN AY 3RD PARTY

SA PAMAMAGITAN EXAMPLE SA PAMAMAGITAN MO (IKAW NA YON).

 

READ MORE!

ANG PAGKA-UNAWA MO SA DIYOS ANG IYONG IPAGMALAKI

NABUKSAN ANG KANILANG MGA ISIPAN SA MGA HULA AT KATUPARAN

IMG_0050

 

FOCUS IN BLUE COLORS IN THIS PICTURE AND IN THE WORD “ME” NOT “US”

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.