ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NG MGA HULA AT KATUPARAN SA BUHAY NG PANGINOONG YEHUSHUA/YESHUA/IESOUS/IESV(JOHN 19:19-20). (YOD HE VAV HE = YOD SHIN VAV AYIN)

PEACE ON EARTH! 

Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)]

BE YE HOLY FOR I AM HOLY

PATRIPASSIANISM

NARITO ANG BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN NA MAGAGANAP NG MAGING TAO ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN NA SI YAHWEH=YESHUA/JESUS (1 JOHN 4:2-3, 1 TIM. 3:16, ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 NATUPAD SA MATEO 1:22-23, ISAIAH 40:3, JOHN 1:22-23). SUNDAN PO NATIN MGA KAPATID ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NITO SA ATING MGA BIBLIA AMEN!

2 PEDRO 1:21 Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makakapagpaliwanag ng alinmang hula sa KASULATAN sa bisa ng KANYANG SARILING KAKAYAHAN. 21 SAPAGKAT HINDI NAGBUHAT SA KALOOBAN NG TAO ANG HULA NG MGA PROPETA; ITO’Y GALING SA DIYOS AT IPINAHAYAG NG MGA TAONG KINASIHAN NG ESPIRITU SANTO.

MATEO 5:17 “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang KAUTUSAN at ang ARAL NG MGA PROPETA. Naparito ako, hindi upang PAWALANG-BISA kundi para “IPALIWANAG” AT “GANAPIN” ang mga iyon.

CLICK: ANG HULA MAGKAROON NG LIWANAG!


NARITO PO MGA KAPATID ANG MGA BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN:

WHO HATH BELEIVED OUR REPORT? WERE ALREADY PROPHESIED!!!

1. ANG PAGSILANG NG MAKAPANGYARIHANG DIYOS (MIGHTY [[GOD!!!]]) AT WALANG HANGGANG-AMA (EVERLASTING FATHER!!!) AT EMMANUEL ([[GOD!!!]] IS WITH US)!!

2. ANG TALA SA SILANGAN (STAR IN THE EAST).

3. SA BETHLEHEM DAPAT IPAPANGANAK SI JESUS.

4. NG IPAPATAY NI HERODES ANG MGA SANGGOL PAGKAPANGANAK NI JESUS.

5. NG ITAKAS ANG SANGGOL NA SI JESUS AT NG MANIRAHAN SILA SA EGIPTO DAHIL IPINAPAPATAY NGA ANG MGA SANGGOL “TINAWAG KO ANG AKING ANAK SA EGIPTO”.

6. SA KANYANG PAGBABALIK HINDI SA NAZARETH NANIRAHAN KUNDI SA CAFERNAUM BAKIT?

7. ANG PAGPAPATOTOO NI JUAN BAUTISTA ANG TINIG SA ILANG PATUNGKOL KAY JESUS.

8. HINDI LAMANG SA TINAPAY NABUBUHAY ANG TAO KUNDI SA BAWAT SALITANG NAMUMUTAWI SA BIBIG NG DIYOS (SI KRISTO ANG MANNA).

9. ANG PAGTUKSO NI SATANAS KAY JESUS

10. ANG PAG-AMIN NI JESUS NA SIYA ANG NASA AKLAT NI ISAIAH

11. NG BAUTISMUHAN SI JESUS ANG TINIG.

12. MARAMING PAGAGALINGIN SI JESUS NA MGA MAY SAKIT.

13. SI JESUS ANG LINGKOD NA HINIRANG NA IPINAKILALANG ANAK NG DIYOS NGUNIT DITO SA TALATA AY TINAWAG NA LINGKOD.

14. MARAMI ANG MABUBULAGAN AT HINDI MAKAKAUNAWA (MAKINIG MAN NG MAKINIG DI KAYO MAKAKAUNAWA).

15. ANG PAG-AALITAN O PAG-AAWAY SA LOOB NG SAMBAHAYAN (Ang kaaway ng isang tao’y ang kanya mismong kasambahay.)

16. GAGAMIT SI JESUS SA PAGTUTURO NG TALINGHAGA O PARABLES.

17. MARAMI ANG BULAANG GURO AT MGA MAPAGKUNWARING PAGSAMBA.

18. PAGSAKAY NI JESUS SA BISIRONG ASNO.

19. IPAGTATABUYAN NI JESUS ANG MGA NAMIMILI AT NAGPAPALIT NG SALAPI AT ANG MGA NAGTITINDA NG KALAPATI.

20. ANG BATONG ITINAKWIL NG MGA NAGSIPAGTAYO ANG BATONG NAGING PANULUKAN NA DUDUROG SA KANILA.

21. ANG NAUPO SA KANAN NI DAVID (HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS/MESSIAH.

22. PAPATAYIN KO ANG PASTOL AT MANGANGALAT ANG MGA TUPA

23. TUMAKAS LAHAT NG MGA ALAGAD PARA WALANG MAPAHAMAK.

24. ANG PAGSAMPAL, PAGDURA, PAGBUNOT NG BUHOK AT BALBAS SA MUKHA NI JESUS.

25. PAGKAKANULO NI JUDAS ISCARIOTE.

26. PAGKAMATAY NI JUDAS ISARIOTE.

27. ANG HULA NA IBIBILANG SI JESUS SA MGA SALARIN (MAY MGA KASAMA SIYANG MGA IBA PANG SALARIN NA KASAMA NIYANG IPINAKO.

28. DIYOS KO DIYOS KO BAKIT MO AKO PINABAYAAN.

29. MAGSASAPALARAN SA DAMIT NI JESUS PAGPUPUSTAHAN ANG DAMIT NIYA.

30. MAUUHAW SI JESUS BAGO MAMATAY SA KRUS.

31. WALANG MABABALI SA KANYANG MGA BUTO.

32. PAGMAMASDAN NILA ANG KANILANG INULOS.

33. MULING PAGKABUHAY NI JESUS SA IKATLONG ARAW.

34. NABUKSAN ANG MGA PAG-IISIP NG MGA TAO PATUNGKOL SA HULA AT KATUPARAN KAY JESUS.

 

PROPHECIES FULFILLED AFTER YESHUA/JESUS DEATH.

 

NGAYON MGA KAPATID NAUNAWAAN NINYO NA MAY MGA HULA(PROPHECY) AT KATUPARAN NARITO ANG NGA HULA SA LUMANG TIPAN KUNG SINO ANG GUMANAP NG LAHAT NG YAN

1. SINO ANG PUMASOK NA YON SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

2. SINO ANG NAGING BATONG ITINAKWIL NA YON?

3. NAGKAUSAP NA AT NAGKITA SI JESUS AT SI PROPETA ISAIAH SA LUMANG TIPAN.

4. SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES.

5. ANG ILAWAN O LIWANAG NG BAGONG JERUSALEM

6. WHO WILL TEACH precept upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line.

 

CLICK HERE: NARITO NAMAN ANG MGA HULA AT KATUPARAN NA SA LUMANG TIPAN LAMANG NAGANAP LAHAT AT MAGAGANAP PA.

ANG DIYOS “NAGING TAO”. (1 JOHN 4:2-3) ANTI-KRISTO BA KAUSAP NINYO O HINDI?


ANG ALAMIN NINYO MGA KAPATID SA AKLAT NA ITO AY KUNG SINO ANG GUMANAP NG LAHAT NG MGA HULA NA ITO? SINO ANG NAGING TAO.

HEBREO 10:1 ANG KAUTUSAN ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog TAON TAON.

1. BAKIT KAILANGANG MAMATAY PA SI JESUS

2. KUNG WALANG KAKULANGAN ANG NAUNA HINDI NA SANA NAGKAROON NG PANGALAWA AT ANG BAGAY NA NALULUMA AY MALAPIT NG MAWALA

3. KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM BAKIT SI JESUS (ANG ANAK NG TAO) ANG DARATING?

4. SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES.

5. ANG ILAWAN O LIWANAG NG BAGONG JERUSALEM

concerning_me

AMEN!

THE ANCIENT WELL OF ABRAHAM (BEER AVRA’AHM) IN BEERSHEBA!! vs ZAM ZAM WELL OF ISLAM!!

BEER AVRA’AHM / ABRAHAM’S WELL IN BEERSHEBA, ISRAEL

USE YOUR GOOGLE EARTH FLY TO WELL OF ABRAHAM IN BEERSHEBA:

(TYPE THIS IN SEARCH INPUTBOX)
EARTH COORDINATES: 31°14’14.47″N, 34° 47’34.94″E

ZAM ZAM WELL  BASED ON TORAH OF MOISES

 THE WELL OF ABRHAM/HAGAR/ISHMAEL LOCATION OF ISLAM IS FAKE!!!

QUESTION: WHERE IS THE LOCATION THE WELL OF HAGAR AND ISHMAEL FROM GERAR TO BEERSEVA?

GENESIS 20:1
א וַיִּסַּע מִשָּׁם אַבְרָהָם אַרְצָה הַנֶּגֶב, וַיֵּשֶׁב בֵּין-קָדֵשׁ וּבֵין שׁוּר; וַיָּגָר, בִּגְרָר. 1 And Abraham journeyed from thence toward the land of the South, and dwelt between [
[[[[Kadesh and Shur;]]]]]] , [[[[Kadesh and Shur;]]]]]] and he sojourned in [[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]]

WHERE IS GERAR? THEN YOU WALKED UNTIL YOU REACHED BEERSHEBA!!!
(you can search Gerar it is in ISRAEL ALSO)

GERAR

WHERE IS GERAR MAPS GIVEN BY  ISLAM DEBATER

IMG_0303

ANOTHER ISLAM DEBATER GAVE THEIR MAPS DURING OUR DEBATEIMG_0493

GERAR IS THE PLACE WHEREIN HAGAR AND ISHMAEL LEFT ABRAHAM and STRAYED IN WILDERNESS OF BEERSHEBA (THE WELL OF ABRAHAM, HAGAR AND ISHMAEL)

GENESIS 21:14-15
יד וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר וַיִּקַּח-לֶחֶם וְחֵמַת מַיִם וַיִּתֵּן אֶל-הָגָר שָׂם עַל-שִׁכְמָהּ, וְאֶת-הַיֶּלֶד–וַיְשַׁלְּחֶהָ; וַתֵּלֶךְ וַתֵּתַע, בְּמִדְבַּר בְּאֵר שָׁבַע. 14 And Abraham arose up early in the morning, and took bread and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away; and she departed, and strayed in the WILDENESS of [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]]!!!! [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]]!!!!

 

BEERSHEBA SEE THE SEARCH BOX BELOW THIS PICTURE

AND HERE’S IS THE EARTH COORDINATES SEE THE RECTANGLE BLOW THIS PICTURE

beersheba2

A TAMARISK TREE!!

GENESIS 21:33

לג  וַיִּטַּע אֶשֶׁל, בִּבְאֵר שָׁבַע; וַיִּקְרָא-שָׁם–בְּשֵׁם יְהוָה, אֵל עוֹלָם. 33 And Abraham planted a tamarisk-tree in Beer-sheba, and called there on the name of the LORD, the Everlasting God.

WHERE IS BE’ER SHEVA OR BEERSHEBA SEE THIS MAP and VERSE BELOW

wilderness_beersheba

beersheba

berseeva

טו וַיִּכְלוּ הַמַּיִם, מִן-הַחֵמֶת; וַתַּשְׁלֵךְ אֶת-הַיֶּלֶד, תַּחַת אַחַד הַשִּׂיחִם. 15 And the water in the bottle was spent, and she cast the child under one of the shrubs.

HAGAR AND ISHMAEL THEY LIVED IN PARAN

GENESIS 21:20-21

20 And God was with the lad, and he grew; and he dwelt in the wilderness, and became an archer.
כא וַיֵּשֶׁב, בְּמִדְבַּר פָּארָן; וַתִּקַּח-לוֹ אִמּוֹ אִשָּׁה, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. {פ}

כא וַיֵּשֶׁב, בְּמִדְבַּר פָּארָן; וַתִּקַּח-לוֹ אִמּוֹ אִשָּׁה, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. {פ} 21 And he dwelt in the wilderness of [[[[[[Paran;]]]] and his mother took him a wife out of the land of Egypt.

NOW WHERE IS HEBRON, GERAR, BEERSEVA AND PARAN, KADESH, SHUR?
SEE ATTACHED MAPS!!!deutoronomy_1_1

ARAVA_BETWEEN_PARAN_TOPHEL_TAFILAH2

READ MORE ABOUT PARAN

WHERE IS BAKKAH OR VALLEY OF BACA IN PSALM 84:6-7 INCLUDING MT. ZION?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE/THEY DIED AND BURIED IN HEBRON

WHERE IS NEGEV CAPITAL IS BEERSHEBA?

TOMB OF PATRIARCH

3 NAMES OF THE PLACE HEBRON SAME PLACE (KIRIATHARBA/ARBA/MACPELAH) 

WHERE IS BETHEL/BAYTULLAH ( HOUSE OF GOD OF ABRAHAM )

THE ISLAM CLAIM IN LOCATION OF THEIR ZAM ZAM WELL

zamzam_history_in_islam

another_claim_zam_zam_map

https://en.wikipedia.org/wiki/Zamzam_Well

THE PRE-ISLAMIC WHO ARE QURAYSH TRIBE? 
WHO IS HASHIM IBN ABD MANAF?
WHO IS HUBAL? ETC..ETC..

SEE THE DIGGING OF ZAM ZAM IN ISLAM

BY

https://en.wikipedia.org/wiki/Abdul-Muttalib

digging_of_zam_zam

TO ALL ISLAM IF YOU ARE TRUTHFUL!! SHOW YOUR PROOF AND REPLY BELOW!!!

ABRAHAM’S WELL IN BEERSHEBA WITH EARTH COORDINATES
ABRAHAM’S HAS A LOTS OF WELL

GENESIS 26:12-18

12Nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng GERAR at makasandaang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. 13  Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan, at siya’y naging napakayaman. 14    Nainggit sa kanya ang mga Filisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka.

15 [[[[[[[[Kaya’t tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito’y nabubuhay pa.]]]]]]]]

DATING TAWAG NI ABRAHAM NA KANYANG AMA.

16Sinabi ni Abimelec, “Umalis ka na, Isaac; mas makapangyarihan ka pa ngayon kaysa amin.” 17   Kaya, umalis si Isaac at nanirahan muna sa libis ng Gerar. 18      [[[[[[[[Ipinahukay niyang muli]]]]] ang [[[[[mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Filisteo. At ang mga balong iyon ay tinawag ni Isaac sa [[[[[dating tawag ]]]] dito ng kanyang ama.]]]]]


GENESIS 26:12-18

12 Then Isaac sowed in that land, and received in the same year an hundredfold: and the Lord blessed him.

13 And the man waxed great, and went forward, and grew until he became very great:

14 For he had possession of flocks, and possession of herds, and great store of servants: and the Philistines envied him.

15 For all the wells which his father’s servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them, and filled them with earth.

16 And Abimelech said unto Isaac, Go from us; for thou art much mightier than we.

17 And Isaac departed thence, and pitched his tent in the valley of Gerar, and dwelt there.

18 And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father; for the Philistines had stopped them after the death of Abraham: and he called their names after the names by which his father had called them.

ABRAHAM’S WELL (BE’ER AVRA’AHM)

IN

BE’ERSHEVA/BEERSHEBA

abraham_well9

ZOOM THE EARTH COORDINATES!!!
abraham_well10

10020959

abraham_well8

abraham_well2 abraham_well3 abraham_well

abraham_well4

abraham_well5 abraham_well6abraham_well7

THE OLD ABRAHAM’S WELL IS UNDER CONSTRUCTION FOR VISITORS!!!

beside_dominobeside_domino2

 

 

THE HISTORICAL WELL OF ABRAHAM IN BEERSHEBA

IS UNDER CONSTRUCTION FOR VISITORS!!location_of_beersheba3

location_of_beersheba3

AFTER THE RENOVATION OF THE ANCIENT WELL OF ABRAHAM IN BEERHEBA

finished_construction

abrahams_well_pic_open abrahams_well_pic_open2 abrahams_well_pic_open3

MAS GINUSTO NG MGA ISLAM ANG PEKENG BALON

IT WAS PROPHESIED AND IT WAS FULFILLED!!

JEREMIAH 2:9-13

9 “Kaya’t muli kong susumbatan ang aking bayan
at uusigin ko hanggang kaapu-apuhan.

10 Tumawid kang pakanluran hanggang Cyprus,
at magpadala ka patungong PASILANGAN hanggang KEDAR (SON OF ISHMAEL).
Makikita mo kung may nangyaring tulad nito kailanman.

11 Mayroon bang bansa na nagpalit ng kanyang mga diyos,
kahit na ang mga ito ay hindi naman talagang diyos?
Ngunit ipinagpalit ako ng bayang aking pinarangalan,
at sila’y sumamba sa mga diyus-diyosang wala namang kabutihang magagawa para sa kanila.

12 Kaya manginig kayo sa takot, O kalangitan,
manggilalas kayo at manghilakbot;
akong si Yahweh ang nagsasalita.

13 Dalawa ang kasalanan ng aking bayan:
TINALIKURAN nila ako,
ako na bukal na nagbibigay-buhay,
at HUMUKAY sila ng mga balon,
ngunit mga balong butas na walang naiipong tubig.

READ MORE ABOUT PARAN

WHERE IS BAKKAH OR VALLEY OF BACA IN PSALM 84:6-7 INCLUDING MT. ZION?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE/THEY DIED AND BURIED IN HEBRON

WHERE IS NEGEV CAPITAL IS BEERSHEBA?

TOMB OF PATRIARCH

3 NAMES OF THE PLACE HEBRON SAME PLACE (KIRIATHARBA/ARBA/MACPELAH) 

WHERE IS BETHEL/BAYTULLAH ( HOUSE OF GOD OF ABRAHAM )


TO YEHUSHUA/YESHUA BE THE GLORY!!!

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE AND WHAT IS ARABIA?

ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI

PEACE ON EARTH!

LOOK AT (TINGNAN NINYO ANG LOOK NG AQABA!!!!!! OR GULF OF AQABA!!!!)


CLICK: THE MOUNT SINAI!!! (JEBEL MUSA)

CLICK HERE WHERE IS AQABA THEN ZOOM OUT!!! USE EARTH/SATTELITE VIEW!!!!!

Numbers 10:12

12 And the children of Israel took their journeys out of the WILDERNESS of SINAI; and the cloud rested in the  WILDERNESS of PARAN.

NUMBERS_10_12 NUMBERS_12_2

 

THE MOUNT SINAI (JEBEL MUSA)

ISLAM SAID MT. SINAI IS SAUDI ARABIA THEY REMOVED THE “GULF OF AQABA” IN THIS LINK SEE SAUDI ARABIA…THE BIBLICAL MOUNT SINAI!!

HERE’S THE PROOF ON THAT LINK ABOVED!!!!!!

WHO REMOVED THE “GULF OF AQABA”?

COMPARE TO BIBLICAL MT. SINAI!!

SUMMARY NG KASINUNGALINGAN!!!!!

CLICK HERE: THE LETTER OF MUHAMMAD (ISLAM) TO MT. SINAI THE ONE WITH “GULF OF AQABA”

HOMILY ON THE GOSPEL OF ST. JOHN IN MT. SINAI (ST. CATHERINE)

photo 1

photo 2

THE “VALLEY OF BACA” AND THE “MOUNT ZION”! BIBLICAL EXACT LOCATION!!! PSALM 84:6-7!!

THE GOD OF JACOB/ISRAEL SEE VERSE 8

THE VALLEY OF BACA

Psalm 84:1-12 (FOCUS IN VERSES 6 TO 7)

1  How amiable are thy tabernacles, O LORD of hosts!

2  My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the LORD: my heart and my flesh crieth out for the living God.

3  Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O LORD of hosts, my King, and my God.

4  Blessed are they that dwell in thy house: they will be still praising thee. Selah.

5  Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.

6  Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools.

7  They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God.

8  O LORD God of hosts, hear my prayer: give ear, O God of Jacob. Selah.

9  Behold, O God our shield, and look upon the face of thine anointed.

10  For a day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness.

11  For the LORD God is a sun and shield: the LORD will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly.

12  O LORD of hosts, blessed is the man that trusteth in thee.

TYPE THE EARTH COORDINATES (31.769079, 35.227994) IN GOOGLE MAP OR GOOLE EARTH 

USER YOUR GOOGLE EARTH FLY TO VALLEY OF BACA:
(TYPE THIS IN SEARCH INPUTBOX)
EARTH COORDINATES: 31°46’08.66″N, 35°13’40.79″E OR 31.769076, 35.227994

SEE THE RESULT OF THAT VALLEY OF BACA!!

 SEE FROM VALLEY OF BACA TO MOUNT ZION

SEE THE EARTH COORDINATES IN BELOW MAP TRY IT IN YOUR OWN DEVICES!!!

MT_ZION_GOOGLE_MAP

VALLEY OF BACA!!! NOT DESERT

Psalm 84:5-7

King James Version (KJV)

5Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.

6Who passing through the (((((((valley of Baca))))))) make it a well; the rain also filleth the pools.

7They go from strength to strength, every one of them in (((((Zion)))) appeareth before God.

ZION – THE CITY OF DAVID

2 Samuel 5:7
Nevertheless David took the strong hold of Zion: the same is the city of David.

1 Kings 8:1
Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto king Solomon in Jerusalem, that they might bring up the ark of the covenant of the LORD out of the city of David, which is Zion.

1 Chronicles 11:5
And the inhabitants of Jebus said to David, Thou shalt not come hither. Nevertheless David took the castle of Zion, which is the city of David.

2 Chronicles 5:2
Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto Jerusalem, to bring up the ark of the covenant of the LORD out of the city of David, which is Zion.

 

LET US VISIT THE PLACE IN STREET VIEW IF THERE ARE VALLEYS IN COORDINATES OF  31 AND 35

near_valley_of_baca near_valley_of_baca2 near_valley_of_baca3

ISLAM CLAIM IN THE VALLEY OF BACA IN PSALM 84:6-7 TOGETHER WITH MT. ZION

bakkah_islam_claim_is_baca

islam_claim_in_baca

THE END!!

PRE-ISLAMIC ERA

ABRAHAM’S JOURNE UNTIL HE/THEY DIED AND BURRIED IN HEBRON

WHERE IS PARAN OR PHARAN?

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE IS “MOUNTAINS OF ARMENIA” (MT. ARARAT) IN TIME OF NOAH?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE DIED

WELL OF HAGAR AND ISHMAEL IN TORAH LOCATION

MUHAMMAD SAID!! CHRISTIANS ARE MY CITIZENS!!! (ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI)

PEACE ON EARTH!
THE MOUNT SINAI!!!!!!
http://st-katherine.net/en/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=65

ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI. THE PROOF!!!!!!!

“This is a message from Muhammad ibn Abdullah, as a covenant to those who adopt Christianity,

NEAR and FAR

, we are with them. Verily I, the servants, the helpers, and my followers defend them,

because CHRISTIANS ARE MY CITIZENS;

and by Allah! I hold out against anything that displeases them.

No compulsion is to be on them. Neither are their judges to be removed from their jobs nor their monks from their monasteries.

No one is to destroy a [[[[HOUSE of their RELIGION]]]], to damage it, or to carry anything from it to the Muslims’ houses.
Should anyone take any of these, he would spoil God’s covenant and disobey His Prophet. Verily, they are my allies and have my secure charter against all that they hate.

No one is to force them to travel or to oblige them to fight. The Muslims are to fight for them. If a female

Christian is married to a Muslim

, it is not to take place without her approval.

She is not to be prevented from visiting her church to pray.

Their churches are to be respected. They are neither to be prevented from repairing them nor the sacredness of their covenants. No one of the nation (Muslims) is to disobey the covenant till the Last Day (end of the world).”

English translation from ‘Muslim History: 570 – 1950 C.E.’ by Dr. A. Zahoor and Dr. Z. Haq, ZMD Corporation. P.O. Box 8231 – Gaithersburg, MD 20898-8231 – Copyright Akram Zahoor 2000. P. 167.

The ORIGINAL LETTER was taken away in 1517 by the Turkish Sultan Selim I and is now in the TOPKAPI MUSEUM IN STANBUL, but the sultan gave the monks a copy of it and sanctioned its terms. From the enormous collection of ancient and modern rolls preserved in the monastery’s library, it is clear that the Covenant of the Prophet, whether or not authentic, was in some way or other renewed, and the privileges of protection and safe-conduct for the monks were upheld.

CHRISTIAN MONK FORSEEN/SAID MUHAMMAD CAREER AS A PROPHET.
QUESION: DO YOU THINK IF YOU ARE A “CHRISTIAN MONK” ARE YOU GOING TO DECLARE ANY PROPHET OF A DIFFERENT RELIGION?

PROOF #1

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad


PROOF #2 JEWS HATE YESHUA/IESOUS SO WARNS HIM ABOUT THE JEWS!!

http://www.truthnet.org/islam/whatisislam.html

*****************************
TO ALL MUSLIM/ISLAM ANSWER THIS!!!!
*****************************

MUHAMMAD IS AWARE THAT MOUNT SINAI IS IN ST. CATHERINE BECAUSE OF “HIS LETTER TO CHRISTIAN AND MUSLIM/ISLAM”. WHY ALL MUSLIM/ISLAM IN SAUDI ARABIA THEY ARE SAYING THAT MOUNT SINAI IS SAUDI ARABIA?

CLICK HERE!! TO WATCH THE LETTER OF MUHAMMAD!!

The ORIGINAL LETTER was taken away in 1517 by the Turkish Sultan Selim I and is now in the [[TOPKAPI MUSEUM IN STANBUL].

WHO IS THAT MUHAMMAD NOW IN MECCA?

THE TRUTH WILL SET YOU FREE!!!

A MUSLIM CLAIM ABOUT THE LETTER TO ST. CATHERINE (MOUNT SINAI!!!!)

BARNABAS IS JOSEPH FROM CYPRUS HE IS A CHRISTIAN!!!!!!!!
*********************************************************

KAYO KAWAWA DAHIL HINDI NINYO KILALA SI BERNABE!! YAANG SI BARNABAS AY TAUHAN NI PABLO..YAAN AY SI JOSE…..ANG LEVITANG TAGA-CYPRUS

ACTS 4:36

36 Ganoon ang ginawa ni JOSE, isang Levitang taga-Cyprus, na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihi’y “Anak na Matulungin.”

EXAMPLE:

ACTS 13:4 Dahil [[[isinugo ng Espiritu Santo]]], sina [[[Bernabe at Saulo]] ay nagpunta sa Seleucia at buhat doo’y sumakay sila sa isang barkong papunta sa Cyprus.

PEACE ON EARTH!!!!!!!

AMEN!!!!!!!

CLICK HERE!! THE MT. SINAI!!!

WHAT IS “PATRIPASSIANISM” CHURCH NAME YEHUSHUA?

 

 

GOD IS NOT A NAME!!!!!!!!!

3 MANIFESTATION NA 1 LANG ANG GAGANAP

GENESIS 1:1(FATHER) GENESIS 1:2(SPIRIT OF GOD) GENESIS 1:3(LET THERE BE LIGHT=THE WORD=revealed in 2 cor. 4:6)

DAHIL ANG LITERAL NA ARAW, BUWAN AT BITUIN AY NASA GENESIS 1:16

GENESIS 1:16 Nilikha ng Diyos ang [[dalawang]] malalaking tanglaw: ang [[Araw]], upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang [[Buwan]]], upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga [[[bituin]]].

ANG UNANG ARAW NA SINASABI SA GENESIS 1:1-5 AY WALANG ARAW AT BUWAN!!!!!!!!!

WALANG TAONG MAKAKAPAGBAUTISMO SA INYO NG ESPIRITO SANTO DAHIL NASUSULAT: SI JESUS LANG ANG MAGBABAUTISTMO SA ESPIRITO SANTO.

MATEO 3:11 Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang… darating na kasunod ko ang siyang (((((magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy))).

LUCAS 3:16 Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya’y higit na makapangyarihan kaysa akin; ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. 17 Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipa’y susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman.”

MAY ESPIRITU SANTO PALA???? SABI NG MGA HINDI NAKAKAALAM…PARA SA MGA TAONG HINDI NANINIWALA SA ESPIRITO SANTO ETO KAYO!!

GAWA 19:2 at sila’y tinanong niya, “Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo’y sumampalataya?” (((“Hindi po, ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala))))),” tugon nila.

ACTS 4:12 Kay Jesu-Cristo lamang matatagpuan ang KALIGTASAN, Sapagkat sa silong ng langit, ang KANYANG PANGALAN LAMANG ANG IBINIGAY NG DIYOS SA IKALILIGTAS NG TAO.” JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA.

 

ANG BAWAT KIKILALA MALILIGTAS PATI SI HESUS KANILANG SAMBAHAYAN!!!

ACTS 16:31 “SUMAGOT SILA, “SUMAMPALATAYA KA SA PANGINOONG JESUS, AT MALILIGTAS KA –IKAW AT ANG IYONG SAMBAHAYAN.

HINDI 3 O MADAMI ANG DIYOS.

ANG DIYOS MISMO NG LUMANG TIPAN ANG NAGING TAO. (ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14, NATUPAD SA MATEO 1:22-23, JOHN 1:1, JOHN 1:4, JUDAS 1:5 (SEE VULGATE BIBLE 405 A.D.) 1 TIM. 3:16, JOHN 10:30.
WHEEL OF PROPHECY

Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)].

= AMA, ANAK AT BANAL NA ESPIRITU SANTO

1. ANG “PATRIPASSIANISM” AY ISANG PANINIWALA SA PUSO NG TAO NA ANG AMA MISMO ANG IPINAKO SA KRUS AT NAGHIRAP WALA SIYANG IPINAPATAY NA IBA KUNDI ANG KANYANG SARILI BILANG KORDERO NA HANDOG SA IKAPAGPAPATAWAD NG KASALANAN NG LAHAT NG KANYANG MGA PINILI SIMULA PA NG LALANGIN ANG MUNDONG ITO.

2. ANG BAUTISMO SA PANGALAN LAMANG NI YHWH =

Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)].

3. YEHUSHUA IS MY SAVIOUR NOT MY RELIGION.
Katuruan Tungkol sa Pananalangin
(Lucas 11:2-4)

5 “Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalanging nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 6 Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala.

7 “Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila’y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. 8 Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya. 9 Ganito kayo mananalangin,

‘Ama naming nasa langit,

sambahin nawa ang iyong pangalan.

10 Nawa’y maghari ka sa amin.

Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.

11 Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw; a

12 at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,

tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.

13 At huwag mo kaming hayaang matukso,

kundi iligtas mo kami sa Masama!’ b

14 “Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. 15 Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, c hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan.”

TANDAAN: WALANG AMA NA DARATING SA APOCALYPSIS..KUNDI SI JESUS LAMANG…DAHIL SIYA AT ANG AMA AY IISA.

REVELATION 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”

REVELATION 22:20-21 Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!”

Sana’y dumating ka na, Panginoong Jesus!

21 Nawa’y makamtan ng lahat a ang pagpapala ng Panginoong Jesus.

IPAGKALAT ANG MABUTING BALITA PATUNGKOL SA DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO.


CLICK HERE: WHO ARE THE ANTI-CHRIST!!!!!!!!!!!

 

AMEN!

DOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO NASA YOUTUBE NAMAN PALA EH (ITAKWIL ANG ARAL NA SI KRISTO AY TAONG TOTOO AT DIYOS NA TOTOO)

DOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO NASA YOUTUBE PALA EH
http://www.youtube.com/watch?v=becj-t98XKE

ANO MASASABI NINYO SA YOUTUBE SEARCH KO YAN ANG LUMABAS
http://www.youtube.com/results?search_query=DOKTRINA+NG+IGLESIA+NI+CRISTO&aq=f

PANDOKTRINA BLG. 14 AT 15 (a) HINDI SI KAPATID NA FELIX MANALO ANG NAGTATAG NG IGLESIA NI CRISTO SA PILIPINAS. SI CRISTO ANG NAGTAYO NITO. HUWAG KAYONG PAPAYAG NA PATAWAG NA IGLESIA NI MANALO.
ANG KAPATID NA FELIX MANALO ANG SUGO NG DIYOS SA HULING ARAW AT SIYANG UNANG KAANIB SA IGLESIA NI CRISTO SA PILIPINAS. (MINUTES OF VIDEO 0:22 TO 0:26)

PANDOKTRINA BLG. 21 (a) ALISIN NA NINYO SA INYONG PANINIWALA ANG TURONG SI CRISTO ANG TUNAY NA DIYOS. SALUNGAT ITO SA ARAL NG BIBLIA. DAPAT NINYONG KILALANIN IGALANG AT SAMBAHIN SI CRISTO SUBALI’T HUWAG KAILANMAN KILALANING DIYOS SAPAGKA’T KAYO’Y MAGKAKASALA. (MINTUES OF THE VIDEO: 0:40 TO 1:06)

PANDOKTRINA BLG 21 (b)
KAHIT ANG ARAL NA TAONG TOTOO AT DIYOS NA TOTOO SI CRISTO AY DAPAT DIN NINYONG ITAKWIL. (MINTUES OF THE VIDEO: 0:40 TO 1:06)

PAUSE AND PLAY

WALA KAMING KATURUANG DIYOS SI CRISTO SINABI NG ISANG IGLESIA NI MANALO/CRIS???).

MGA TANONG KO SA “TRINITARIAN” O MARAMIHANG DIYOS ITANONG NINYO ITO SA MGA PASTOR NINYO AT MGA PARI

MGA TANONG KO SA “TRINITARIAN” O MARAMIHANG DIYOS ITANONG NINYO SA INYONG MGA PASTOR NINYO O MGA PARI. by: Arman G. de Castro (ONENESS CHRISTIAN – 2 CORINTHIAN 3:3) – RELIGION SA PUSO NG TAO.

1. MAY ALAGAD BA ANG “AMA” SA NEW TESTAMENT?

SAGOT: WALA KAY JESUS LAHAT.

2. MAY NAKASULAT BA SA REVELATION NA DARATING ANG AMA?

SAGOT: REVELATION 22:12-13..(SI JESUS ANG DARATING) WALANG NAKASULAT NA PAGDATING NG AMA.

3. NG TAO SI JESUS NAGBANGGIT BA SIYA NG EKSAKTONG PANGALAN NG “AMA” NA DAPAT SAMBAHIN?

SAGOT: WALA…”AMA” LANG. ANG (ELI ELI = MY GOD MY GOD) GOD IS GENERAL NOUN. PUWEDENG MGA MYTHOLOGY GODS YAN. ASHERA, ZEUS, VENUS, AMA NG TAHANAN, AMA NG KATIPUNAN, DIYABLO ANG INYONG AMA (JOHN 8:44) ETC…ETC..

4. GENESIS 1:26 LALANGIN “NATIN” ANG TAO ……. NANATILI BA ANG SALITANG “NATIN” SA GENESIS 1:27?

GENESIS 1:26 VS GENESIS 1:27

SAGOT: GENESIS 1:27 AT NILALANG “NG DIYOS” ANG TAO AYON SA “KANYANG” LARAWAN. LUMALANG “SIYA” NG ISANG LALAKI AT ISANG BABAE.

PLURAL BA ANG MGA SALITANG “NG DIYOS”, “KANYANG” AT “SIYA”?

5. KUNG AMA LAMANG ANG NAKAKAALAM NG PAGHUHUKOM BAKIT SI JESUS ANG DARATING?

MATEO 24:26-27

Walang Nakakaalam ng Araw o Oras

36 “Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang Anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito.

37 Ang pagdating ng “ANAK NG TAO” (JESUS) ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe.

6. ANG DIYOS=NAGSUGO=AMA AY IISA?

SAGOT: OO IISA MEANING NIYAN SA BIBLIA.

NASUSULAT: ANG NAGTATAKWIL SA AKIN NAGTAKWIL SA AMA.(LUCAS 10:16)

LUCAS 10:16 “Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin.”

NASUSULAT: ANG TUMATANGGAP SA AKIN TUMANGGAP SA AMA. (JOHN 13:20)

JOHN 13:20 Pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap
naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin.

NASUSULAT: AKO AT ANG NAGSUGO(DIYOS,AMA) AY IISA (JOHN 10:30)

JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS AY IISA.
JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA AY IISA.
JOHN 10:30 AKO AT ANG NAGSUGO AY IISA.

NASUSULAT: ANG NAKAKAKITA SA AKIN AY NAKAKITA NA SA NAGSUGO SA AKIN (JOHN 14:9).

JOHN 14:9 Sumagot si Jesus, Felipe, kaytagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayo’y hindi mo pa ako kilala? [[[Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama]]]. Bakit mo sinasabing Ipakita mo sa amin ang Ama?

7. NASUSULAT: AKO ANG DAAN, AKO ANG KATOTOHANAN, AKO ANG BUHAY WALANG MAKAKARATING SA AMA
KUNDI SA PAMAMAGITAN KO.

TANONG: ALISIN NINYO SI JESUS MAKAKARATING PA BA KAYO SA AMA?
SAGOT: HINDI NA.

8. BAKIT NAGKAUSAP NA SI DAVID AT SI JESUS? (HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS) FOCUS: MATEO 22:45

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

AWIT 110:1 Sinabi ni Yahweh:
Sa Hari ko’t Panginoon,
“Maupo ka sa kanan ko,
Hanggang ang kaaway mo
Ay lubos na mapasuko, pagkat
iyong matatalo.”

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

Mateo 22:43-45
43″Kung gayon,” sabi ni Jesus, “bakit tumawag sa kanya ng Panginoon si David ng kasihan ito ng Espiritu? Ang sabi niya,
44 “Sinabi ng Panginoon sa aking
Panginoon, Maupo ka sa aking kanan,
Hanggang lubusan kong mapasuko
sa iyo ang mga kaaway mo.”
[[[[[[[[[[[45 Ngayon, si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon; paanong masasabing anak ni David ang Mesias?]]]]]]]]]]
46 Isa man sa kanila’y walang makasagot at mula noon wala nang nangahas magtanong sa kanya.

9. BAKIT NAGKAUSAP NA SI PROPETA ISAIAH NG LUMANG TIPAN AT SI JESUS?

SEE JOHN 12:41

JOHN 12:39-40

39 Hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isaias,

40 Binulag ng Diyos ang kanilang mga mata
at pinatigas ang kanilang mga puso,
upang sila’y hindi makakita,
ni makaunawa ang kanilang mga isip,
baka pa sila’y manumbalik sa akin
at sila’y pagalingin ko. (PROPHECY NI ISAIAH 6:9)

41 Sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus, at nagpahayag siya tungkol kay Jesus.

NAKITA AT NAKAUSAP NI PROPETA ISAIAH SI JESUS

10. BAKIT SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NG PANAHON NI MOIESES? – (SEE JUDAS 1:5)

READ THE OLD SCRIPT: VULGATE BIBLE 405 A.D.

JUDAS 1:5

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN VULGATE BIBLE (405 A.D) TRANSLATION)

JUDAS 1:5 “Bagama’t alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo: matapos iligtas ni JESUS (ng Panginoon see “a” reference/footnote in your Bible) ang bansang Israel sa lupain ng Egipto, pinuksa niya ang mga hindi sumasampalataya sa KANYA.

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

AYAN PO MGA KAPATID MALINAW SA JUDAS 1:5 Vulgate Bible Version (405 A.D) SI JESUS ANG NAKASULAT DOON NA SIYANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO at pinatay niya ang di sumasampalataya SA KANYA.

VULGATE BIBLE (405 A.D)

JUDE 1:5 Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam JESUS populum de terra Ægypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit:

BAKIT SI JESUS SA LUMANG KASULATAN ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO?

SINO ANG SALITANG NAGING TAO?

SI JESUS ANG NAG-UTOS KAY MOISES NA HATIIN ANG ANG DAGAT NA PULA (RED SEA) UPANG ALISIN ANG MGA ISRAELITA SA EGIPTO!!!

PEACE ON EARTH!

SOURCE: THE BIBLICAL MOUNT SINAI!!!!!!!

NOTICE TO THE PUBLIC: “I AM NOT LIABLE FOR ANY ADVERTISEMENT ON MY FREEWEBSITE”

SI YAHWEH(YHWH)=JESUS/YESHUA ANG DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO AMEN!!!

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

NATURAL NAMAN MGA KAPATID NA ANG MGA OLD SCRIPT ANG DAPAT NATING PAGBATAYAN AT PANIWALAAN KAYSA SA MGA BAGONG SALIN NG BIBLIA NA LUMALABAS SA NGAYON. NASUSULAT SI JESUS ANG HUMATI NG DAGAT NA PULA (RED SEA) AT NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NA NAG-UUTOS KAY MOISES AMEN!

JUDAS 1:5 “Bagama’t alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo: matapos iligtas ni JESUS (ng Panginoon see “a” reference/footnote in your Bible) ang bansang Israel sa lupain ng Egipto, pinuksa niya ang mga hindi sumasampalataya sa KANYA.

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

AYAN PO MGA KAPATID MALINAW SA JUDAS 1:5 Vulgate Bible Version (405 A.D) SI JESUS ANG NAKASULAT DOON NA SIYANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO at pinatay niya ang di sumasampalataya SA KANYA.

VULGATE BIBLE (405 A.D)

JUDE 1:5 Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam Jesus populum de terra Ægypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit:

CLICK HERE: EVOLUTION OF THE BIBLE

CLICK HERE: THE VULGATE BIBLE LATIN VERSION

CLICK HERE: THE VULGATE BIBLE ENGLISH & LATIN VERSION

CLICK HERE AND “SEE THE FOOTNOTES” IN NEW INTERNATIONAL VERSION, ©2011

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

GINAGAWA NA LAMANG NILA ITONG MGA FOOTNOTES! PARA HINDI HALATAIN NG MGA BUMABASA PERO TAKOT PA RIN SILANG BAGUHIN AT ALISIN ANG MGA KATOTOHANANG ITO SAPAGKAT NASUSULAT REVELATION 22:18-19 ANG PARUSANG KANILANG MATATANGGAP.

SEE ALSO JESUS/YESHUA IN HABAKKUK/HABACUC 3:18

 

AMEN!

HINDI NAKARATING SI PETER/PEDRO SA ROMA KAHIT SA AKLAT NG ROMA WALANG NAKASULAT NA “PEDRO”, AT SA PAGWAWAKAS NI SAULO/PABLO SA “AKLAT NG ROMA” WALANG IGLESIA SI PEDRO NA NABANGGIT.

Mga Minamahal sa Panginoong Yeshua/Jesus. SI SAULO/PABLO ang nakarating sa ROMA at doon ay nanirahan ng higit kumulang sa 2 taon
(GAWA 28:30) ANG PAGTAWAG KAY SAULO/PABLO

Saang talata makikita sa Biblia na si PETER/PEDRO ay NAKARATING SA ROMA? Ang usapan po natin ay sa BIBLIA at hindi sa kung ano-ano pang mga kasulatan at mga kuro-kuro na madali namang gawin. Kung may nakakaalam ng talata na nakarating sa Roma paki post lamang po ang inyong reply. Sabi sa ibang website BABILONIA daw ang ROMA (I PETER 5:13 pakitingnan sa ibaba sa mapa kung nasaan ang BABILONIA).

SI SAULO/PABLO PARA SA HENTIL AT SI PEDRO PARA SA JUDIO.
GALACIA 2:8 Ang DIYOS ang humirang kay PEDRO bilang apostol sa mga JUDIO ang Siya ring humirang sa akin (PABLO nagsasalita dito) bilang apostol sa mga HENTIL.

NAPAGSABIHAN PA NGA YANG SI PEDRO NI SAULO/PABLO SA GALACIA 2:11-14

Si Saulo/Pablo ang nakarating sa ROMA. Hindi rin nabanggit ang pangalan ni Pedro sa AKLAT NG ROMA.


UNANG PAGLALAKBAY NI SAULO PABLO

Unang Paglalakbay ni Saulo/Pablo

PANGALAWANG PAGLALAKBAY NI SAULO/PABLO

Pangalawang paglalakbay ni Saulo/Pablo.

IKATLONG PAGLALAKBAY AT PAPUNTA NI PABLO SA ROMA
Pangatlong paglalakbay ni Saulo/Pablo at Papunta sa ROMA.

HUMIGIT KUMULANG SA DALAWANG TAONG NANIRAHAN SI PABLO SA ROMA (GAWA 28:30)

NASAAN ANG IGLESIANG ITINAYO NI SAULO/PABLO NGAYON SA ROMA?

ETO PO ANG BABILONIA sabi ng iba ay ROMA. NAPAKALAYO PO SA ROMA. TINGNAN NINYO ANG CHIPRE KUNG NASAAN “ang BABILONIA AY NASA KANAN NG CHIPRE”. IKUMPARA ANG PAGPUNTA NI PABLO SA ROMA AT ANG PICTURE NA NASA IBABA.

SEE:CHIPRE where it is located?

BABYLONIA?

Sabi ng isang website:

What the Bible Says

Boettner is also wrong when he claims “there is no allusion to Rome in either of [Peter’s] epistles.” There is, in the greeting at the end of the first epistle: “The Church here in Babylon, united with you by God’s election, sends you her greeting, and so does my son, Mark” (1 Pet. 5:13, Knox). Link nakarating daw sa ROMA?

GOOGLE Search

ANG SABI NG JEHOVA’S WITNESS SI ANGEL MIGUEL AY SI JESUS? TOTOO BA?

TANONG KO: Si Arkanghel Miguel yon si Jesus sa inyo diba?
SAGOT NIYA: opo,,!!!ang pinaka mataas pong pusisyos sa anghel.

ETO PO YUONG NAKITA NI PROPETA DANIEL.

DANIEL 10:5-9

5 tumingala ako at may nakita akong isang lalaking nakadamit ng telang lino at may sinturong yari sa lantay na ginto. 6 Ang katawan niya’y kumikinang na parang topaz at ang kanyang mukha ay kumikislap na parang kidlat. Nagliliyab na parang sulo ang kanyang mga mata at ang kanyang mga paa’t kamay ay nagniningning na parang makinis na tanso. Ang kanyang tinig ay parang ingay ng napakaraming tao. 7 Akong si Daniel lamang ang nakakita sa pangitain sapagkat nagtakbuhang nanginginig sa takot at nagsipagtago ang aking mga kasama. 8 Naiwan akong mag-isa, kaya ako lang ang nakakita sa pangitain. Nawalan ako ng lakas at ako’y namutla. 9 Nagsalita ang lalaking iyon; at nang marinig ko ang kanyang tinig, walang malay akong nasubasob sa lupa.

PAREHO YAN NG NASA REVELATION 1:12-16

12 Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita, at nakakita ako ng pitong ilawang ginto. 13 Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang Anak ng Tao na nakadamit ng hanggang sakong, at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. 14 Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niyebe, at ang kanyang mga mata’y parang apoy na nagliliyab. 15 Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab, at parang rumaragasang tubig ang kanyang tinig. 16 May hawak siyang pitong bituin sa kanang kamay, at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabila’y may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw.

YAN YUONG TINULUNGAN NI MIGUEL…SO MALIWANAG HINDI SI JESUS SI MIGUEL…ETO PO ITULOY NATIN ANG PAGBASA.

Ipinaliwanag ang Pangitain

10 Walang anu-ano, may kamay na biglang humawak sa akin. Dahil sa takot, nanginginig pa rin ang aking mga kamay at mga tuhod.

11 Sinabi niya, “O Daniel, lubos kitang minamahal, tumayo ka at pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Isinugo ako para sabihin ito sa iyo.” Nanginginig naman akong tumayo.

12 Sinabi pa niya sa akin, “Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula pa nang nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ka ng pang-unawa, dininig na ang iyong dalangin. Kaya naparito ako.

13 Ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia sa loob ng dalawampu’t isang araw, hanggang sa dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing pinuno na SUMAKLOLO SA AKIN (YAHWEH/JESUS) sapagkat naiwan ako noong nag-iisa kasama ng mga hari ng Persia.

SUMAKLOLO SA AKIN…SO MALIWANAG HINDI SI MIGUEL SI JESUS DAHIL MAY TINULUNGAN DI PO BA.

AMEN!

WALANG TRINITY! ANG SALITANG “NATIN” BA AY TATLO(3)?

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Genesis 1: 1-5

Ang Kasaysayan ng Paglikha

1 Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa; 2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. 3 Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng liwanag!” At nagkaroon nga. 4 Nasiyahan ang Diyos nang ito’y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. 5 Ang liwanag ay tinawag niyang Araw, at ang dilim naman ay tinawag na Gabi. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang unang araw.

ANG KATUPARAN NG HULA AT PLANO NG DIYOS.

2 CORINTHIAN 4:5 Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Cristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. 6 Sapagkat ang Diyos na nagsabing, “Mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag,” ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Cristo.

ANG HANGING UMIIHIP NOON AY ANG KANYANG ESPIRITU SANTO.

GENESIS 1:2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang [[[[[[[Espiritu ng Diyos]]]]]]]] sa ibabaw ng tubig.

KING JAMES VERSION
GENESIS 1:2
And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

NANDOON NA “SIYA” HINDI “SILA” SA PASIMULA PA LAMANG. YANG TATLO NA YAN AY IISA AT PANGAKO NA NG DIYOS NA DARATING SA HINAHARAP ANG IKA-7 ARAW NA KANYANG IPINANGAKO (READ GENESIS 2:1-4) ITO ANG BAGONG LANGIT AT BAGONG LUPA NA DARATING O MAGAGANAP “ANG BAGONG JERUSALEM” (REVELATION 21:9-27).

GENESIS 2:2 Sa loob ng anim na araw tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at Siya’y nagpahinga sa IKA-7 ARAW.

GENESIS 2:3 Pinagpala niya ang IKA-7 ARAW at itinangi, sapagkat sa araw na ito SIYA nagpahinga matapos likhain ang lahat.

ANO ANG SABI SA BAGONG TIPAN PATUNGKOL SA IKA-7 ARAW (READ HEBREW 4:1-13)?

Hebreo 4: 1-13

1 Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos, na tayo’y makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. 2 Sapagkat tulad nila’y napakinggan din natin ang Magandang Balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap nang may pananampalataya. 3 Tayong mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito’y ayon sa kanyang sinabi,

“Sa galit ko’y aking isinumpa,
‘Hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling.’ ”

HINDI MAKAKAPAMAHINGA SA AKING PILING AWIT 95:11

Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan. 4 Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw, “At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha.” 5 At muli pang sinabi, “Hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling.” 6 Ang mga unang nakarinig ng Magandang Balita ay hindi nakapasok at nakapagpahinga dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa ring magpahinga sa piling ng Diyos. 7 Kaya’t muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang “Ngayon”. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit,

“Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos,
iyang inyong puso’y huwag patigasin.”

KAPAG NARINIG NINYONG MULI ANG TINIG NG DIYOS HUWAG NG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO.

8 Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. 9 Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos, 10 sapagkat ang sinumang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang paggawa, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. 11 Kaya’t sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya.

12 Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila’y may talim. Ito’y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. 13 Walang makakapagtago sa Diyos; ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo mananagot.

AMEN!

MGA KAPATID KAPAG SINABING “NATIN” INFINITE NUMBER WALANG BILANG BAKIT KAILANGANG IPAKO NINYO SA DALAWA O TATLO ITO?

BAKIT PO SA GENESIS 1:26 EH SABI LALANGIN “NATIN” ANG TAO? BAKIT “NATIN” ANG NAKASULAT MARAMI HO BA SILA?

NARITO ANG SAGOT diyan mga kapatid…basahin ninyo ang sumunod na talata. Genesis 1:26 ITULOY NATIN ANG PAGBASA SA  Genesis 1:27. Eto po ang nakasulat:

Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG larawan. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.

“NG” DIYOS = SINGULAR;
“KANYANG” = SINGULAR;
“SIYA”. = SINGULAR;
(IISA LANG SIYA NA LUMALANG)

KAYA WALANG KATULONG ANG DIYOS SA PAGLALANG KATULAD NG MGA SINASABI NG IBANG MGA RELIHIYON.

ANG “NATIN” PO NA NABANGGIT AY ANG MGA ANGEL NA SA SIMULA PA’Y NAGLILINGKOD NA SA DIYOS. SA GENESIS HINDI PO NASULAT NA NILALANG NG DIYOS ANG MGA ANGHEL.

ETO PO ANG PATUNAY NA MAY MGA ANGHEL NA NOONG ARAW AYON SA PANAGINIP NI JACOB/ISRAEL.

GENESIS 28:12 Nang gabing yaon siya’y nanaginip May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Ayan po mga kapatid sa Genesis 28:12 ay nandoon na ang mga anghel.

GENESIS 19:1 Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel….(gugunawin ang Sodomma at Gomorra dito)

SA MGA NAKADEBATE KO PO..ITINATANONG KO FILL IN THE BLANKS.

FATHER =

SON  =

HOLY SPIRIT =

HINDI NILA MABIGYAN NG PANGALAN.

SALITANG “NATIN” SA TORE NG BABEL

GENESIS 11:7 Ang mabuti’y puntahan NATIN at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan”.

ILAN HO BA ANG GUMOLO? ITULOY PO KASI NATIN ANG PAGBASA.

GENESIS 11:8-9 At pinangalat ni Yahweh ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lunsod. 9 Babel ang itinawag nila sa lunsod na iyon, sapagkat doo’y ginulo ni YAHWEH ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga NIYA ang mga tao sa buong daigdig.

MAY SINABI BANG NILA? MAY SINABI BANG KASAMA SIYA SA MGA KATULOY NA MGA TALATA?

TANONG DIYOS BA SI KRISTO? OO sagot nila. KUNG DIYOS SI KRISTO IISA LANG ANG DIYOS EH DI SIYA ANG DIYOS. HINDI NAG-KAKAANAK ANG DIYOS DAHIL MAGIGING DALAWA(2) NA SILANG DIYOS AYON SA MGA DEVINE PROPHECIES O MGA HULA SA LUMANG TIPAN “ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN MISMO ANG MAGIGING TAO”. MAWAWALA ANG PAGIGING GODHEAD HINDI MO NA NGAYON MALAMAN KUNG SINO SA KANILA ANG MATAAS ANG POSISYON. AT ANG ISA PA NGAYON SA TRINITY HINDI MO MALAMAN KUNG KANINO MO IPINUPUKOL ANG IYONG PANALANGIN.

SINASAMBA NILA SI JESUS HINDI NAMAN TUMATANGGI

SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NOONG PANAHON NI MOISES

HULA NA MAGSASAPALARAN SA DAMIT NI JESUS

SINO PUMASOK SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

ANG TINIG NG SUMISIGAW SA ILANG HULA AT KATUPARAN

Amen!

MAY MGA ANAK PA SI MARIA PAGKARAAN NI JESUS (THE BIOLOGICAL BROTHERS AND SISTERS OF JESUS!) 391 A.D. ISSUE OF BONOSUS!!.

PAANO SASABIHIN NG ROMANO KATOLIKO NA MAY ASAWA SI JOSEPH BAGO NAPANGASAWA SI MARIA GAYONG ANG MGA KAARAWAN NG MGA BIOLOGICAL BROTHER’S OF JESUS IS A.D. NA?

SOURCE: http://www.newadvent.org/cathen/08504a.htm

marriage_mary_joseph

TINGNAN ANG MGA KAPANGANAKAN NG BIOLOGICAL BROTHER’S OF JESUS? MGA SINUNGALING!!

jude_1st_century

REMEMBER!!! JESUS FATHER IS THE HOLY SPIRIT (BORN WITHOUT SEX/BORN BY VIRGIN)
THE BIOLOGICAL BROTHERS AND SISTERS OF JESUS WITH SEX (FATHER JOSEPH)
.

ST JEROME AND HIS FRIEND BONOSUS

WHO IS JUDE?

MAY ANAK PO TALAGA SI MARIA PAGKARAAN PA PO NI JESUS CHRIST HINDI PO AKO NANINIRA NG IBANG RELIGION KATOTOHANAN LAMANG PO MANUMBALIK KAYONG LAHAT KAY GOD JESUS CHRIST AT MAKI-ISA KAYO SA AMIN AT SA KANYA AT TAYONG LAHAT AY MAGKAKAPATID KAY KRISTO JESUS KAHIT NA NASAAN KAYO HINDI NA TAYO KAILANGANG MAGKITA-KITA PA BASTA ANG PUSO NINYO AY NAKAY KRISTO JESUS KAISA PO NINYO KAMING LAHAT WALANG ABULOYAN TUMULONG LAMANG PO KAYO SA MGA KAPATID AT MAGTRABAHO HUWAG UMASA SA IGLESIA MATUTUWA NA PO ANG DIYOS NON. TANDAAN WALANG KASINUNGALINGANG NAGMUMULA SA KATOTOHANAN. PAG-ARALAN PO NINYONG MABUTI ANG MGA SUMUSUNOD NA MGA TALATA. ANG IPINAGLALABAN KO PO AY SI JESU-CRISTO ANG MABUTING BALITA NG ATING PANGINOON.

REVELATION 22:8 (DIYOS LANG ANG SAMBAHIN MO)Dito sa verse na ito kahit anghel nagulat ng sasambahin siya ni Juan.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, Jose, Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

NILALAIT SI JESUS NG KANYANG MGA KAPATID…V3-6

JUAN 7:2-8 Nalalapit na ang Pista ng mga Tolda, isang pista ng mga Judio,3 Kaya’t sinabi kay Jesus ng KANYANG MGA KAPATID, “Bakit hindi kaumalis dito, at pumunta sa Judea, para makita ng IYONG MGA ALAGADang ginagawa mo? 4. Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawakung ang hangad niya’y matanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mgabagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan.5 (MAGING ANG MGA KAPATID NI JESUS AY HINDI SUMASAMPALATAYA SA KANYA).

ANG LAKAS NG MGA TAO NA YAN NA LAIT LAITIN SI JESUS DIBA?
Sabi pumunta ka sa JUDEA PARA MAKITA NG ***IYONG MGA ALAGAD***
KASI NGA PATI MGA KAPATID NIYA HINDI NANINIWALA SA KANYA. V5. IYONG MGA ALAGAD SABI NILA…IBA ANG ALAGAD KAYSA SA MGA KAPATID.

SABI NG MADAMI MGA ALAGAD DAW NI KRISTO TINATAWAG NIYANG KAPATID PERO NANDITO ANG MGA ALAGAD AT HIWALAY ANG MGA KAPATID NI JESUS

ACTS 1:13-14Ang mga ito’y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon, ang Makabayan at si Judas na anak ni Santiago. (11 ALAGAD) Pagdating sa lunsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. 14 Lagi silang nagsasama sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, GAYON DIN ANG MGA KAPATID NI JESUS.

BINANGGIT NA ANG 11 ALAGAD…KAYA TULOY TULOY NA ANG SENTENCE NA YAN HANGGANG SA MGA KAPATID NI JESUS.

JOHN 2:12 Pagkatapos nito, pumunta si JESUS sa CAPERNAUM, kasama ang kanyang ina, MGA KAPATID, AT MGA ALAGAD (pinaghiwalay yan sa kapatid at alagad). AT sila’y nanatili roon ng ilang araw.

I COR 9:4-5 Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Cristiano, tulad ng ginagawa ni PEDRO, IBANG APOSTOL; AT MGA KAPATID NG
PANGINOON?

GALACIAN 1:19 Wala akong nakitang apostol liban kay SANTIAGO NA KAPATID NG PANGINOON.

AYAN KAPAG HINDI PA NAMAN KAYO NANIWALA NA MAY ANAK SI MARIA EWAN KO NA LANG PATAHIMIKIN NA PO NATIN ANG KANYANG KALULUWA. SABI NG ISANG NAKADEBATE NAMIN NOON “HAIL SATAN”, “HAIL SATAN” SABI NAMAN NG IBA “HAIL MARY” “HAIL MARY”…SINASAMBA NA PO KASI NINYO EH SA PAG-AAKALANG MAY NANAY AT TATAY ANG DIYOS. MAG-BASA PA PO KAYO NG MGA NAKA-POST SA WEBSITE NA ITO AT MALALAMAN NINYONG SI YAHWEH AT SI JESUS AY IISA. MAHAL KO PO KAYONG LAHAT SA ATING PANGINOONG JESU-KRISTO ANG DIYOS NA MAPANIBUGHUIN. AMEN!

READ THE HISTORY OF BONOSUS THE FRIEND OF JEROME WHO TRANSLATE THE CATHOLIC BIBLE

Against the common teaching[1] of the Catholic Church he held that, after Jesus, Mary had several other children. The Council of Capua in 391, before which the matter was brought, did not pass any judgment on it, but referred it to the Metropolitan Anysius of Thessalonica and the other bishops of Illyria. They condemned Bonosus and tried to exclude him from his church. In a letter to the same bishops Pope Siricius approves the sentence and also condemns the opinion that Mary did not always preserve her virginity.

391 A.D. PA ANG KATOTOHANAN NA ITO.

JEROME TRANSLATED THE CATHOLIC BIBLE HIS FRIEND IS BONOSUS (BELEIVED THAT MARY DID NOT PRESERVED HER VIRGINITY)
He is best known for his new translation of the Bible into Latin, which has since come to be called the Vulgate (FIRST NT BIBLE A.D 405) and his list of writings are extensive.

JEROME WHO TRANSLATED THE CATHOLIC BIBLE

ANG PAGLILIBING KAY JESUS KUNG SINO-SINO ANG KASAMA SA PAGLILIBING (JOSE NA TAGA ARIMATEA (MATEO 27:57), NICODEMO (JOHN 19:39) AT 2 MARIA.

DUMAKO TAYO SA 2 MARIA SINO-SINO ANG 2 MARIA NA YON?

MATEO 27:61 Kasama sa paglilibing sina (((Maria Magdalena))) at ang ((((isa pang Maria)))); nakaupo sila sa tapat ng libingan.

MARCOS 15:47 Nagmamasid naman sina (((Maria Magdalena))) at (((Maria na ina ni Jose((VIRGIN MARY))), at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, Jose, Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

KAYO NA PO ANG HUMUSGA SA KATOTOHANAN LAMANG PO TAYO.

LAHAT (((NG MARIA))) SA PAGKAKAPAKO, PAGKAMATAY AT PAGLILIBING KAY JESUS.

*****************************************
MGA MARIA NG IPAKO SI JESUS SA KRUS!!!!!!!!
*****************************************

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina ((((((((Santiago)))))), (((((Jose)))))), Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

MATEO 27:56 Kabilang sa kanila si (((((((( Maria Magdalena ))))))), si ((((((((( Maria na ina ni Santiago at ni Jose ))))))), at ang asawa ni Zebedeo. (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)

DITO PUMASOK ANG ISANG MARIA NA ASAWA NI CLEOPAS (JOHN 19:25). 3 MARIA ITO.
JOHN 19:25 Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang ((((((((kanyang ina))))) (MARIA) at ang (((((((((kapatid nitong babae)))))), si (((((Maria na asawa ni Cleopas))))))))), at si (((((((Maria Magdalena))))))).

MARCOS 15:40 Naroon din ang ilang babaing nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si ((((Maria Magdalena)))), si Salome, at si (((((((((((Maria na ina ng nakababatang si Santiago at ni Jose)))))))). (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)

*******************************************
MGA MARIA SA PAGLILIBING KAY JESUS!!!!!!!!
******************************************

ANG PAGLILIBING KAY JESUS KUNG SINO-SINO ANG KASAMA SA PAGLILIBING (JOSE NA TAGA ARIMATEA (MATEO 27:57), NICODEMO (JOHN 19:39) AT 2 MARIA.

DUMAKO TAYO SA 2 MARIA SINO-SINO ANG 2 MARIA NA YON?

MATEO 27:61 Kasama sa paglilibing sina (((Maria Magdalena))) at ang ((((isa pang Maria)))); nakaupo sila sa tapat ng libingan.

MARCOS 15:47 Nagmamasid naman sina (((Maria Magdalena))) at (((Maria na ina ni Jose((VIRGIN MARY))), at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, (((((Jose)))))), Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

**********************************************
MGA MARIA SA MULING PAGKABUHAY NI JESUS!!!!!!!!.
*********************************************

LUCAS 24:10 Ang mga babaing ito’y sina (((((((((Maria Magdalena))))))), Juana, at ((((((((((Maria na ina ni Santiago))))))))); sila at ang iba pang mga babaing kasama nila ang nagbalita sa mga apostol.

MARCOS 16:1 Pagkaraan ng Araw ng Pamamahinga, si (((((((((Maria Magdalena)))))), si (((((Maria na ina ni Santiago)))) at si ((((((Salome))))) ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus.

SI SANTIAGO AY KAPATID NI JOSE (MATEO 13:55)

AMEN!


LAHAT NG MARIA SA PAGKAKAPAKO, PAGKAMATAY AT PAGLILIBING KAY JESUS

GENESIS 1:26 LALANGIN ” NATIN” ANG TAO PALPAK ANG “NATIN”! (SEE GENESIS 1:27). TINGNAN NINYO AT IISA LANG SIYA NA LUMALANG.

Eto sagot diyan mga kapatid…basahin ninyo ang sumunod na talata.
Genesis 1:26 yan basahin natin ang Genesis 1:27. Eto po ang nakasulat:
Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG larawan. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.
SINGULAR: “NG DIYOS”(GOD), “KANYANG LARAWAN”(HIS IMAGE), SIYA(HE).

KUNG MADAMI YAN GANITO SANA ANG GENESIS 1:27 (GENESIS 1:27 TRINITARIAN VERSION!!) BASA…

Genesis 1:27 Nilalang nga NG MGA DIYOS ang tao ayon sa KANILANG larawan. Lumalang SILA ng isang lalaki at babae.

PLURAL: “MGA DIYOS”(GODS), “KANILANG LARAWAN (THEIR IMAGE)”, SILA(THEY).

SO NAPAKALINAW NA ISA LANG SIYA SA GENESIS 1:27 NOT THE TRINITARIAN VERSION
(IISA LANG PO YAN)

KAYA WALANG KATULONG ANG DIYOS SA PAGLALANG KATULAD NG MGA SINASABI NG IBANG MGA SEKTA. ANG MGA NATIN PO NAYAN AY MGA ANGEL ANG KAUSAP NG DIYOS DAHIL SA GENESIS HINDI PO NASULAT NA NILALANG NG DIYOS ANG MGA ANGHEL. ETO PO ANG PATUNAY NA MAY MGA ANGHEL NG MANAGINIP SI JACOB/ISRAEL. SA APOCLYPSIS 4:8 SINASAMBA NA PO SIYA NG MGA ANGHEL.

[PANAGINIP NI JACOB/ISRAEL]

GENESIS 19:1 Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lunsod. Pagkakita sa kanila, siya’y tumayo at sinalubong sila. Nagpatirapa siya sa harapan ng mga anghel.

Ang anghel na yan ang kasama ni YAHWEH ng makipag-usap kay Abraham at Sara sa nagdaang talata. Genesis 18:13. Na nagpakita kila Abraham sa Mamre bago tupukin ng apoy ang Sodoma at Gomorra.

GENESIS 28:12 Nang gabing yaon siya’y nanaginip May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel.

Makikita sa Genesis pa lang mga kapatid eh nandoon na ang mga anghel.

Ang salitang “NATIN” ay hindi mo pwedeng hulaan na 2 o 3 ito ay tumutukoy sa walang hanggang bilang (infinity). Ginagamit ito ng mga bulaang mangangaral para gawing TATLO ANG DIYOS hindi naman sila sigurado sa bilang ng salitang “NATIN” NANGHUHULA LAMANG SILA SA BILANG.

MGA TANONG:

1. MAHINANG KLASE BA ANG DIYOS AT KAILANGAN NG KATULONG SA PAGLALANG?
2. ANG SALITANG “NATIN” BAY AY TUMUTUKOY SA 2 PARA MABUO ANG 3 IN 1?
3. ANG TAO BA AY NILALANG NG DIYOS SA NAPAKARAMING LARAWAN?
4. BIGYANG PANGALAN ANG AMA=??? ANAK=??? AT HOLY SPIRIT=??? KAYA NYO BA?.

ANG PAGKAKASUNOD SUNOD NG HULA (DIVINE PROPHECIES) SA BUHAY NG PANGINOONG JESUS

SINO ANG SALITANG NAGING TAO AT ANO TALAGA ANG “SALITA”

MAY KATANUNGAN SA MGA NAGPAPARAMI NG DIYOS

ANG TATLONG (3) KATANUNGAN SA MGA SUMASALUNGAT SA PAGIGING DIYOS KRISTO JESUS

CLICK “IF ONLY THE FATHER KNOWETH THE JUDGMENT DAY WHY JESUS IS COMING”

CLICK: KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM NG PAGHUHUKOM BAKIT SI KRISTO ANG DARATING?

Amen!

YG ABDULRAHMAN (ISLAM) VS ARMAN G. DE CASTRO (PATRIPASSIANISM) TOPIC: MAY PROPHECY BA SI JESUS NA DAPAT PATAYIN?

PROPHECIES MUST BE FULFILLED!!!TITLE OF THE DEBAGE matupad_lahat_sa_kanya
psalm22_1_18
PUSTAHAN
SAGOT_SA_TUMAKAS_DAW_SI_JESUSpng
SAGOT_SA_TUMAKAS_DAW_SI_JESUSpng2
SAGOT_SA_TUMAKAS_DAW_SI_JESUSpng3 SAGOT_SA_TUMAKAS_DAW_SI_JESUSpng4
TUMAKAS_DAW_SI_JESUSpng

One on one tayo dito pastot armand de castro aka Ben T. Singco..

Subukan kita e cross examination sa kalukuhan mong panlilinlang sa madla…pasaksihan natin ang talino mo sa sarili mong bibliya..

Unang patikim ko sayo.

Sabi mo may propesya si hesus na dapat pala syang patayin….

1.Bakit siya tumakas noong dakpin ng mga hudyo at kanilang papatayin?

2.Bakit siya umiiyak noong ipako siya ng mga hudyo sa cross kung itoy naka propesya din pala?

DAPAT SANA MASAYA PA SIYA KUNG ALAM NYA NA NAKA PROPESYA SIYA SA LUMANG TIPAN NA DAPAT SYANG PATAYIN.

USAP TAYO NG MAGINOO PASTOT….WAGKA MANG ASAR,WAG KA MANG EDIT NG PICTURE KO…IPAKITA MO NA PASTOR KA NGA TLG NG SIMBAHAN..

YG Abdulrahman's photo.

BE YE HOLY; FOR I AM HOLY

LEVITICUS 20:26 Magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ay banal. Kayo’y pinili ko sa gitna ng mga bansa upang maging akin.

LEVITICUS 20:26 And ye shall be holy unto me: for I the LORD am holy, and have severed you from other people, that ye should be mine.

1 PETER 1:16 Because it is written, Be ye holy; for I am holy.

1 PETER 1:16

Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, 16 sapagkat nasusulat, “Magpakabanal kayo, sapagkat ako’y banal.”

17 Walang itinatangi ang Diyos. Pinapahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo’y nabubuhay. 18 Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubos sa inyo’y hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos, tulad ng ginto o pilak, 19 kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Cristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. 20 Pinili na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig, at ipinahayag siya alang-alang sa inyo, bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. 21 Dahil kay Cristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa kanya’y muling bumuhay at nagparangal, kaya’t ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos.

BORN AGAIN OR BORN AGAINST? SINO BA ANG MAG-BOBORN AGAIN SA IYO?

born_again_or_born_against

WHOEVER GOES UP IS THE SAME WHOEVER GOES DOWN 
KUNG SINO ANG UMAKYAT SIYA RING BUMABA

SAPAGKA’T AKO AY DIYOS AT HINDI TAO!! HUWAG KAYONG NAGPAPALOKO NA HINDI KAYANG MAGKATAWANG TAO NG DIYOS!!

MADAMING MANGANGARAL ANG NANGLILIGAW NA ANG DIYOS AY HINDI TAO!! AT GUMAGAMIT NG MGA TALATA..NA HINDI KAYANG MAGKATAWANG TAO NG DIYOS!!.
GAGAMITAN NILA KAYO NG MGA SUMUSUNOD NA TALATA:

hoseas11_9

HOSEA 11:9

9 Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking poot;
Hindi ko na muling sisirain ang Efraim.
Sapagkat ako’y Diyos at hindi tao,
ang Banal na Diyos na nasa kalagitnaan ninyo,
at hindi ako naparito upang kayo’y wasakin.

YAN AY PANGAKO NG DIYOS NA HINDI NA MULING SISIRAIN ANG EFRAIM HINDI YAN NAAYON SA PROPHECY NG PAGKAKATAWANG TAO NG DIYOS.

TO BE CONTINUED….

THE BIRTH OF “MIGHTY GOD”, “EVERLASTING FATHER” AND “GOD IS WITH US” NOT MAN NOT SON PROPHECY FULFILLED.

24 THRONES IN HEAVEN ANG 24 NA TRONO SA APOCALYPSIS NA NAGPATIRAPA KAY JESUS/KORDERO

24na_trono_palpak_ang_incm
24na_trono_palpak_ang_incm2

REVELATION 4:4

Nakapaligid naman dito ang [[[Dalawampu’t apat pang trono na sa bawat isa’y may nakaupong isang pinuno]]] na nakadamit ng puti at may koronang ginto sa ulo.

NAGPATIRAPA SA KORDERO KAYA HINDI KASAMA SI KRISTO SA 24 THRONE NG MGA ELDERS SILA AY NAGPAPATIRAPA SA KORDERO/JESUS BASANG MABUTI SA REVELATION 5:8.

REVELATION 5:8

8. Nang ito’y kunin niya, [[[nagpatirapa sa harapan ng Kordero]]] ang apat na buhay na nilalang at ang dalawampu’t apat(24) na pinuno. Bawat isa’y may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal.

REVELATION 11:16

16 At ang dalawampu’t apat(24) na [[[[ matatandang]]]] nakaupo sa kani-kanilang trono sa harapan ng Diyos ay nagpatirapa at sumamba sa kanya.

REVELATION 19:4 

4 Ang dalawampu’t apat (24) na pinuno at ang apat na nilalang na buhay ay nagpatirapa at sumamba sa Diyos na nakaupo sa trono. Sabi nila, “Amen! Purihin ang Panginoon!”

IGLESIA MISMO NG DIYOS ANG INUSIG NI PABLO/SAULO / CHURCH OF GOD PERSECUTED BY PAUL/SAUL

ACTS 9:4-5

3 Naglakbay si Saulo papuntang Damasco, at nang siya’y malapit na sa lunsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. 4 Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, “Saulo, Saulo! Bakit mo ako INUUSIG?”

               5 “Sino kayo, Panginoon?” tanong niya.

               “Ako’y si Jesus, ang iyong inuusig,” tugon ng tinig sa kanya. 6 “Tumayo ka’t pumasok sa lunsod, at doo’y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin.”

 

1 CORINTHIAN 15:9

8 Sa kahuli-huliha’y nagpakita rin SIYA(JESUS) sa AKIN(PABLO), kahit na ako’y tulad ng isang batang ipinanganak nang di-kapanahunan.

9 Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol; ni hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol, sapagkat INUSIG ko ang IGLESIA NG DIYOS!!!.

10 Ngunit dahil sa kagandahang-loob niya, ako’y naging isang apostol, at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako nang higit kaysa sinuman sa kanila, subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan kundi sa dahil sa kagandahang-loob ng Diyos na nasa akin.

11 Kaya’t maging ako o sila, ito ang ipinapangaral namin, at ito ang pinaniwalaan ninyo.

HOW PAUL/SAUL BECOME APOSTLE OF CHRIST?

THE WORDS THAT PAUL/SAUL SPREADS IS DID NOT COME FROM MAN BUT CAME FROM YEHUSHUA/JESUS SO YEHUSHUA/JESUS IS GOD!!!

NORBERTH DELARAMA (INC/M) VS BEN T. SINGCO (PATRIPASSIANISM)

MGA KA EVANGELIO, PARA PO SA ATING DALAWANG KAPATID ANG TREAD NA ITO,; WALA PO MUNANG MAKIKIALAM. SALAMAT PO.

“EXCLUSIVE TREAD”

TOPIC TO RESOLVE:
ANG NAG IISA AT TUNAY NA DIYOS AYON SA BIBLIA

Norbert Delarama

(Iglesia ni Cristo)
Patutunayang Ang Ama Lamang ang kaisa isang Dios na Tunay

Ben T. Singco
(PATRIPASSIANISM)
Patutunayang Kasama si Cristo

RULES:

1st part
1.Affirmative’s presentation 1500 words
2.Negative’s Cross-examination 1500 words
(maximum of 5 questions)
3.Affirmative’s answer 1000 words
2rd part
1.Negative’s Presentation 1500 words
2.Affirmative’s cross-examination 1500 words
(maximum of 5 questions)
3.Negative’s Answer 1000 words
3th part
1.Affirmative’s Rebuttal 1500 words
2.Negative’s rebuttal 1500 words
3.Affirmative’s Counter Rebuttal 1500 words
4.Negative’s Counter rebuttal 1500 words
4th part (Final Part)
1.Affirmative’s Final Statement 1000 words
2.Negative’s Final Statement 1000 words
RULES:
1.) Sundin ang pagkakasunod sunod ng mga bilang ng presentation.
2.) indicate ang numero ng presentation (hal. 1. Affirmative’s Presentation) sa bawat presentasyon ay pagkasyahin sa ISANG COMMENT LAMANG.
3.) bawal ang pagedit ng isang post, gawing final at siguraduhin ang bawat postings.
4.) hindi pwede ang link…
5.) Kung English Version ay sikaping maitagalog translate para sa kapakinabangan ng lahat.
6.) bawal sumali ang hindi kasali sa usapan.
7.)24hours time limit. pwedeng mag extend kung kinakailangan, sikaping makapag comments at ipaalam kung mag extend bago ang 24hrs time limit. kung wala pa at lumipas na ang oras ay pwedeng sagutin ng nagtanong ang kanyang sagot at dadako na sa susunod na tanong.

Comments
 • Emmanuel Umali SIGE PO… UMPISA PO TAYO BRO. Ben T. Singco @ BRO. Norbert Delarama.
 • Norbert Delarama salamat bro Emmanuel Umali… sana ay maging daan ito para matuklasan natin ang KATOTOHANAN… wait my First Presentation. maging matyaga sana ang lahat sa pagbabasa at Paghihintay…. Sa Kaibayo kong si Ben T. Singco, Sana ay huwag itong mahulog sa Kantyawan at Pumanig lang sana ang lahat sa Kaayusan…

  Ngayo’y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo’y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, Sa pamamagitan naman nito’y ligtas kayo kung MATIYAGA NINYONGIINGATAN ANG SALITANG IPINANGARAL KO SA INYO, MALIBAN NA KUNG KAYO’Y NAGSIPANAMPALATAYA NANG WALANG KABULUHAN. Sapagka’t ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap: na si Cristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, At siya’y inilibing; at siya’y muling binuhay nang ikatlong araw ayon sa mga kasulatan;
  [I Mga Taga-Corinto 15:2 TLAB]

  Wait my Presentation… tnx…

  Unlike · Reply · 5 · 23 hrs
 • Norbert Delarama Sino Nga Kaya Ang Tunay At Iisang Diyos?

  Ayon sa paksang ating tatalakayin, ipinakilala ng Diyos ang Kanyang sarili. Ito na ang pinakadakilang pagpapakilala. Wala nang hihigit na pagpapakilala tungkol sa Diyos kundi ang pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili, Sinumang magpapakilala sa Diyos nang iba sa pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili, ay hindi dapat paniwalaan. Dapat itakwil ang lahat ng relihiyon na nagpapakilala sa Diyos nang iba sa pagpapakilala ng Diyos. Kaya napakahalagang pag-aralan ng lahat ng taong maibigin sa katotohanan ang paksang ito, upang makilala nila kung sino sa mga tagapangaral sa kasalukuyan ang nagpapakilala sa Diyos nang ayon sa pagpapakilala ng Diyos.

  Ano ang pagpapakilala ng
  Diyos sa Kanyang sarili?

  Sa [Isaiah 46:9-10] ay ganito ang pahayag ng Diyos:

  “ Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una: SAPAGKA’T AKO’Y DIOS, AT WALANG IBA LIBAN SA AKIN; ako’y Dios, at WALANG GAYA KO;

  “Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, at mula nang mga unang panahon, NG MGA BAGAY NA HINDI PA NANGYAYARI; na nagsasabi, Ang payo ko ay mananayo, at gagawin ko ang aking buong kaligayahan.”

  Maliwanag sa mga talatang ito ang pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili.
  Sinabi Niyang Siya’y Diyos at WALANG IBA LIBAN SA KANYA. Siya’y Diyos at WALA SIYANG KAGAYA. Siya lamang ang makapagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, at mula ng mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Kung may magtuturo na mayroon pang ibang Diyos kay sa Diyos, ito ay bulaan at hindi dapat paniwalaan. Kung may magtuturo na ang Diyos ay may tatlong personang iba’t iba, at ang pagkadiyos daw ng tatlo ay pare-pareho at wala raw pagkakaungusan sa kapangyarihan at pagka-diyos, ito ay maliwanag na kabulaanan at laban sa pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili. Bakit? Sapagka’t ang sabi ng Diyos, wala nang ibang Diyos liban sa Kanya, at wala Siyang kagaya o kapareho. Kung may magturo na may iba pang Diyos kay sa Diyos, kikilalanin ba ito ng Diyos?

  Sa [Isaiah 44:8] ay ganito ang sinasabi:

  “Kayo’y huwag mangatakot, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa iyo nang una, at ipinakilala? at kayo ang aking mga saksi. MAY DIOS BAGA LIBAN SA AKIN? oo, WALANG MALAKING BATO; AKO’Y WALANG NAKIKILALANG IBA.”

  Dito’y ipinahahayag ng Diyos na wala Siyang nakikilalang ibang Diyos liban sa Kanya. Kung may magtuturo na mayroon pang ibang Diyos kay sa Diyos, hindi ito kikilalanin ng Diyos. Sapagka’t Siya lamang ang Diyos, at liban sa Kanya’y wala nang iba. Kung mayroon namang magtuturo na ang Diyos na totoo ay tao pang totoo, ito ba’y sinasang-ayunan ng Diyos?

  Ang sagot ng Diyos mismo ay mababasa natin sa [Oseas 11:9]:

  “Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim: SAPAGKA’T AKO’Y DIOS, AT #HINDI_TAO; ang Banal sa gitna mo; at hindi ako paroroon na may galit.”

  Maliwanag ang pahayag ng Diyos tungkol sa tunay Niyang kalagayan. Siya’y Diyos at hindi tao. Hindi sang-ayon ang Diyos sa pagtuturo ng iba, na siyang Diyos na totoo ay maging tao pang totoo. Laban ang Diyos sa pagtuturong ito. Pumapayag ba naman ang Diyos na ang taong totoo ay maging Diyos pang totoo?

  Sa [Ezekiel. 28:2] ay ganito ang sabi ng Diyos:

  “Anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe sa Tiro, Ganito ang sabi ng Panginoong Dios: Sapagka’t ang iyong puso ay nagmataas, at iyong sinabi, Ako’y dios, ako’y nauupo sa upuan ng Dios, sa gitna ng mga dagat; gayon man IKAW AY TAO, at HINDI DIOS, bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Dios.”

  Hindi rin sang-ayon ang Diyos na ang taong totoo ay maging Diyos pang totoo. Ang pagtuturong ito ay laban sa Diyos. Samakatuwid, ayon sa Banal na Kasulatan, walang Diyos na totoo na tao pang totoo, at walang taong totoo na Diyos pang totoo. Ang Diyos ay Diyos at hindi tao, at ang tao ay tao at hindi Diyos. Labag sa pagtuturo ng Diyos ang pagtuturo ng iba na May Dios n Totoo at Tao pang totoo. Ang pagpapakilala nila sa Diyos ay laban sa pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili.

  sino ba itong Dios na ito buhat pa ng Una?

  Sa [ Malakias 2:10] ay Ganito ang ating mababasa:

  Wala baga tayong lahat na isang AMA? hindi baga isang Dios ang lumalang sa atin? bakit tayo nagsisigawa ng paglililo bawa’t isa laban sa kaniyang kapatid, na nilalapastangan ang tipan ng ating mga magulang?

  Malinaw ang turo ng mga Propeta. ang Ama… Sana ay mapagtyagaan pa ninyong basahin ang susunod kong ilalatag…

 • Norbert Delarama Natutuhan ba at naituro ni Cristo ang Pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang Sarili na walang iba liban sa Kanya? Ano ang ipinagtapat ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa mga salitang ipinangangaral Niya?

  Sa [Juan 12:49] ay ganito ang Kanyang ipinahayag:

  “Sapagka’t ako’y HINDI NAGSASALITA NA MULA SA AKING SARILI; KUNDI ANG AMA NA SA AKIN AY NAGSUGO, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, KUNG ANO ANG DAPAT KONG SABIHIN, at KUNG ANO ANG DAPAT KONG SALITAIN.”

  Malinaw ang pagtatapat ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi Siya nagsasalita ng mula sa Kanyang sarili, kundi ang Amang nagsugo sa Kanya ang nagbigay ng mga utos na dapat Niyang sabihin at salitain.

  At sa [Juan 8:28] ay sinabi pa Niya:

  “Sinabi nga ni Jesus, Kung maitaas na ninyo ang Anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga ang Cristo, at WALA AKONG GINAWA SA AKING SARILI, kundi sinalita ko ang mga bagay na ito, AYON SA ITINURO SA AKIN NG AMA.”

  Ipinagtatapat ng ating Panginoong Jesucristo, na ang Kanyang sinasalita’y yaon lamang ayon sa itinuro sa Kanya ng Ama. Naliwanagan natin sa unahan nito na ipinakilala ng Diyos ang Kanyang sarili na SIYA LAMANG ANG DIOS at LIBAN SA KANYA AY WALA NA. Natutuhan ba ni Cristo at naituro ang pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili na walang ibang Diyos liban sa Kanya?

  Sa [Juan 17:3] ay ganito ang itinuro ng ating Panginoong Jesucristo:

  “At ito ang buhay na walang hanggan, NA IKAW AY MAKILALA NILA NA IISANG DIOS NA TUNAY, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga’y si Jesucristo.”

  Sino itong itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo na
  “IKAW AY MAKILALA NILA NA IISANG DIYOS NA TUNAY?

  Si Cristo ba ang iisang Diyos na tunay, gaya ng ipinakikilala ng mga nagtuturo na si Cristo ay Dios din?

  Sa [Juan 17:1] ay ganito ang nasusulat:

  “Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; AT SA PAGTINGALA NG KANIYANG MGA MATA SA LANGIT, ay sinabi niya, #AMA, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak.”

  Sino ang kausap ng ating Panginoong Jesucristo nang sabihin Niyang “Ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay?” Ang Ama ang Kanyang kausap. Nakatingala Siya sa Langit. Ito ang ipinakikilala Niyang iisang Diyos na tunay at hindi ang Kanyang sarili. Samakatuwid, hindi si Cristo ang Diyos na tunay kundi ang Amang nasa langit. Kailanma’y hindi ipinakilala ni Cristo na Siya ang iisang Diyos na tunay. Ang ipinakikilala Niyang iisang tunay na Diyos ay ang Kanyang Amang nasa langit. Ito ang nagpapatunay na natuto si Cristo at naituro Niya ang pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili na walang iba liban sa Kanya.

  Ano ang pagpapakilala niya sa Kanyang sarili? Ipinagtapat ba Niya ang Kanyang tunay na kalagayan?

  Sa [Juan 8:40] ay ganito ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo:

  “Datapuwa’t ngayo’y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na TAONG sa inyo’y nagsaysay ng KATOTOHANAN, na AKING NARINIG SA DIOS: ito’y hindi ginawa ni Abraham.”

  Ano ang tunay na kalagayan ni Cristo ayon sa Kanyang sariling pagpapakilala? Sinabi Niyang Siya’y TAO. Hindi Niya sinabing Siya’y Diyos. Hindi rin Niya sinabing Siya’y taong totoo at Diyos pang totoo.
  Papaano pinatunayan ni Cristo na Siya’y tao at hindi Diyos?

  Sa [Lucas 24:39] ay ganito ang sabi Niya:

  “Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa, ako rin nga: hipuin ninyo ako, at tingnan; SAPAGKA’T ANG ISANG ESPIRITU’Y WALANG LAMAN AT BUTO, na gaya ng inyong NAKIKITA NA NASA AKIN.”

  Maliwanag ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Siya’y hindi isang Espiritu. Ang isang Espiritu’y walang laman at mga buto na gayang nakikita na nasa Kanya.

  Sino ang Espiritu, na walang laman at mga buto?

  ayon sa pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo sa
  [Juan 4:22-24] ay ganito ang nakasulat:

  Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, NGUNIT KILALA NAMIN ANH AMING SINASAMBA, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Judio.
  Subalit DUMATING NA ANG PANAHON AT NGAYON NANGA, na ang mga tunay na sumasamba sa AMA ay sasamba sa kanya sa espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. ANG DIYOS AY ESPIRITU kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan.”

  Samakatuwid, magkaiba ang kalagayan ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ay Espiritu na sinasamba ng Panginoong JesuCristo at Ang Panginoong JesuCristo ay laman at buto… Naging malinaw sana sa inyo ang aking presentation…

 • Emmanuel Umali BRO Ben T. Singco ANDIYAN KA PA BA?
  Unlike · Reply · 3 · 23 hrs
 • Emmanuel Umali BRO.Ben T. Singco ANDYAN KA PA BA??
  Unlike · Reply · 4 · 23 hrs
 • Emmanuel Umali BRO Ben T. SingcoNegative’s Cross-examination 1500 words
  (maximum of 5 questions) BRO IKAW NA..
  Unlike · Reply · 1 · 22 hrs
 • Ben T. Singco 1st QUESTION:

  ANO ANG PANGALAN NG DIYOS NG IGLESIA NI CRISTO? KUNG SINABI SA AKLAT NI ISAIAH AY GANITO?

  PAKI-BIGAY ANG “EKSAKTONG” PANGALAN NG DIYOS NG IGLESIA NI CRISTO…

  Sa [Isaiah 46:9-10] ay ganito ang pahayag ng Diyos:

  “ Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una: SAPAGKA’T AKO’Y DIOS, AT WALANG IBA LIBAN SA AKIN; ako’y Dios, at WALANG GAYA KO;

 • Norbert Delarama Part 1.2.1 Negative Cross-examination to the Affirmative Side Presentation

  Ben T. SingcoSee More

 • Ben T. Singco 2ND QUESTION:

  ANG “AMA” BA AY “EKSAKTONG PANGALAN NG DIYOS”? OO O HINDI IPALIWANAG…See More

  Like · Reply · 1 · 22 hrs · Edited
 • Norbert Delarama Part 1.2.2 Negative Cross-examination to the Affirmative Side Presentation

  Ben T. SingcoSee More

  Norbert Delarama's photo.
 • Norbert Delarama 24hrs time limit nmn ito mga kapatid kaya sa susunod na tanong ay maaari akong matagalan dahil may hanap buhay din ako… salamat… like emoticon Mapagtiisan sana ninyo ang pagbabasa at paghihintay. maging matyaga po tayo…

  SALAMAT

  Unlike · Reply · 1 · 21 hrs
 • Ben T. Singco OKAY “AMA” LANG PALA PANGALAN NG DIYOS NINYO…AYON SA POST MO……

  3RD QUESTION: SA AKLAT NG REVELATION O APOCALYPSIS…MAGBIGAY KA NGA NG TALATA NA “DARATING ANG AMA”. MERON O WALA?

 • Ben T. Singco 4TH QUESTION: BAKIT SIMULA SA CHAPTER 15 TO CHAPTER 22 NG AKLAT NG REVELATION AY WALA KA NG MABABASANG SALITANG “AMA”? kung may alam ka pang salitang AMA SA CHAPTER 15 TO CHAPTER 22 NG REVELATION…PAKI-POST.
 • Ben T. Singco 5TH QUESTION

  SA AKLAT NG REVELATION…UUTUSAN BA NG “AMA” SI JESUS NA DUMATING? PAKIBIGAY ANG TALATA KUNG MERON O WALA…

 • Ben T. Singco PAKI-SAGOT NA LAMANG ANG aking 3rd, 4th and 5th question…24 hours naman po iyang debate at paki-abangan na lamang po ang sagot ng aking katunggali na si bro @Norbert Delarama.
 • Ben T. Singco bro Emmanuel Umali pakilinis daw mga side comments thanks.
  Like · Reply · 1 · 7 hrs
 • Norbert Delarama Part 1.2.3 Negative Cross-examination to the Affirmative Side Presentation

  Ben T. Singco

  OKAY “AMA” LANG PALA PANGALAN NG DIYOS NINYO…AYON SA POST MO……

  3RD QUESTION: SA AKLAT NG REVELATION O APOCALYPSIS…MAGBIGAY KA NGA NG TALATA NA “DARATING ANG AMA”. MERON O WALA?

  ========================

  Part 1.3.3

  #SAGOT:

  OPO “AMA” Lang, Malinaw naman ang mga Pahayag ko sa ikalawang sagot ko sa tanong mo. Baka hindi mo siguro binabasa ang sagot ng katunggali mo. Backread ka nlng at please read slowly para maunawaan nating mabuti ang sagot…

  ito ang sagot ko tungkol sa tanong mo na Aklat ng revelation, Pahayag o Apocalipsis:

  Ang Sagot ko “WALA”

 • Norbert Delarama Part 1.2.4 Negative Cross-examination to the Affirmative Side Presentation

  Ben T. Singco

  4TH QUESTION: BAKIT SIMULA SA CHAPTER 15 TO CHAPTER 22 NG AKLAT NG REVELATION AY WALA KA NG MABABASANG SALITANG “AMA”? kung may alam ka pang salitang AMA SA CHAPTER 15 TO CHAPTER 22 NG REVELATION…PAKI-POST.

  ========================

  Part 1.3.4

  #SAGOT:

  Hindi kona problema kung may limitasyon pala ang Paghahanap mo ng Talata ng Biblia bro… Ang Aklat ng Apocalipsis o Pahayag o Revelation ay Pangitain ni Apostol Juan. natuto ba si Apostol Juan sa Katuruan ng mga Propeta at ng Panginoon JesuCristo? Heto ang sagot ng Biblia sa [2 Juan 1:3 MB]

  Sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig, ipagkaloob nawa sa atin ng DIYOS AMA at ni Jesu-Cristo na Anak niya, ang pagpapala, habag, at kapayapaan.

  at sa Pangitain din mismo ni Apostol Juan sa Kanyang Pahayag ay ganito ang sinasabi ng Biblia sa [Pahayag 1:5-6 TLAB] ito ang mababasa natin:

  At mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat, na panganay sa mga patay, at pangulo ng mga hari sa lupa. Doon sa umiibig sa atin, at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang dugo; At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa KANIYANG DIOS AT AMA;

  simple lang nmn unawain ang Biblia eh.
  Dios o Panginoong Dios ay tumutukoy sa Ama.
  JesuCristo o Panginoong JesuCristo ay tumutukoy sa Anak o Cordero o Tupa…

  ansin ko na walang templo sa lunsod sapagkat ang nagsisilbing templo roon ay ang PANGINOONG DIYOS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT at ang Kordero.
  [Pahayag 21:22 MB]

 • Norbert Delarama Part 1.2.5 Negative Cross-examination to the Affirmative Side Presentation

  Ben T. Singco

  5TH QUESTION

  SA AKLAT NG REVELATION…UUTUSAN BA NG “AMA” SI JESUS NA DUMATING? PAKIBIGAY ANG TALATA KUNG MERON O WALA…

  ========================

  Part 1.3.5

  #SAGOT:

  Balik na naman tayo sa sinabi ko kanina. Ang tanong mo ay may limitasyon ang sagot. paano mo mauunawaan ang Biblia pag ganyan lang ang pagkaunawa mo… Ang Revelation, Pahayag o Apocalipsis ay Pangitain ni Apostol Juan, ito ang una niyang Pahayag:

  Ito ang PAHAYAG NA IBINIGAY NG DIYOS KAY JESU-CRISTO, at sa PAMAMAGITAN NG ANGHEL NA KANYANG SINUGO, kanya namang INIHAYAG KAY JUAN na alipin niya. Ang layunin ng paghahayag na ito’y ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na MALAPIT NG MAGANAP.

  Ito ang PATOTOO NI JUAN sa lahat ng nakita niya tungkol sa MENSAHE NG DIYOS na IPINAHAYAG NAMAN NI JESU-CRISTO.
  [Pahayag 1:1-2 MB]

  Malinaw ang sagot ng Biblia,

  Ang Pahayag ng Diyos na ibinigay sa Panginoong JesuCristo sa Pamamagitan ng Anghel na kanyang sinugo ay ipinahayag nmn ng Anghel kay Apostol Juan. sa makatuwid, Pasa-pasa ang mga Pangyayari.

  Ano ba ang ipinahayag ng Panginoong Jesu-Cristo sa Pamamagitan ng Patotoo ni Apostol Juan? Basahin ulet natin ang mga Patotoong ito mula sa mga aklat ni Apostol Juan:

  [Juan 10:36 MBB]
  Ako’y PINILI at ISINUGO NG AMA; paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako ang Anak ng Diyos?

  [Juan 11:27 MBB]
  Sumagot siya, “Opo, Panginoon! Sumasampalataya po ako sa inyo at naniniwalang KAYO NGA ANG CRISTO, ANG ANAK NG DIYOS NA PAPARITO SA DAIGDIG.”

  [Juan 13:20 MBB]
  Pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa NAGSUGO SA AKIN.”

  Yan ang Katotohanan na si Cristo ay Sinugo ng Dios para iligtas ang mga taong sumasampalataya sa Kaniya…

  mapapatunayan ba ng Biblia na inutusan ng Ama si Cristo para iligtas ang mga Taong sumasampalataya sa Kaniyang mga Gawa?

  ito ang sagot sa atin ng Biblia:

  Ibinangon ng Dios ng ating mga magulang si JESUS, na siya ninyong pinatay, na ibinitin sa isang punong kahoy.
  SIYA’Y PINADAKILA NG DIOS
  ng kaniyang kanang kamay upang maging Principe at TAGAPAGLIGTAS, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel, at kapatawaran ng mga kasalanan.
  [Mga Gawa 5:30-31 TLAB]

  Maaari kanang Magsimula sa iyong presentation….

 • Ben T. Singco 1ST DAY OF CREATION!!!!!!!!!!!!!!!

  SIMULAN NATIN SA GENESIS 1:1-5

  ANG UNANG ARAW AY TUMUTUKOY SA PAGDATING NI YESWAH

  IN 1ST DAY OF CREATION THE LIGHT IS NOT THE SUN, MOON AND STARS!!

  GENESIS 1:3 ANG SALITA “LET THERE BE LIGHT” = YESHWAH
  THE SUN, MOON AND STARS HAS BEEN CREATED IN 4TH DAY

  GENESIS 1:16 GOD CREATED SUN, MOON, STARS.
  QUESTION: WHO IS THE LIGHT IN GENESIS 1:3
  (PROPHECIES)?

  ANSWER: YESWAH=JESUS

  ANG KATUPARAN NG HULA AT PLANO NG DIYOS.

  2 CORINTHIAN 4:5-6 [[[HINDI!!!]]] namin ipinapangaral ang aming sarili, [[[[kundi si Cristo Jesus bilang Panginoon]]]]]]. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. 6 Sapagkat ang Diyos na nagsabing, [[[[“Mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag,”(LET THERE BE LIGHT!!!)]]] ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Cristo.

  SINO ANG SALITA AT ANO ANG SALITA? (LET THERE BE LIGHT)
  ANG PAGDATING NG SALITA O LET THERE BE LIGHT AY IPINROPHECY SA LUMANG TIPAN.

  HOW THE “WORDS/LET THERE BE LIGHT” PROPHESIED?
  ISAIAH 9:6 THE COMING OF EVERLASTING FATHER, MIGHTY GOD!!!

  ISAIAH 7:14 THE COMING OF IMMANUEL (GOD NOT MAN NOT SON…GOD IS WITH US)

  PROPHECY FULFILLED IN MATTHEW 1:22-23
  MICAH 5:2 SA BETHLEHEM ISISILANG (EFRATA) YAN ANG BETHLEHEM NA PINAGLIBINGAN KAY RACHEL NI JACOB.
  GENESIS 35:19 Namatay si Raquel at inilibing sa tabi ng daang patungo sa [[[[[[[Efrata na ngayon ay Bethlehem]]]]]]

  ANG TALA NA PALATANDAAN SA KANYANG PAGSILANG…
  BILANG 24:17 Nakikita ko ngunit hindi ngayon, Siya’y aking namamalas ngunit hindi sa malapit. ISANG TALA AY SISIKAT MULA SA LAHI NI JACOB, LILITAW ANG ISANG HARI MULA SA LIPI NI ISRAEL. Ito ang dudurog sa ulo ni MOAB LILIPULIN niyang lahat ang mga anak ni SET.

  JEREMIAS 31:15 (IPAPATAY NI HERODES ANG MGA SANGGOL)

  ZACARIAH 9:9 SASAKAY SIYA SA BISIRONG ASNO.
  HINDI SIYA NANIRAHAN SA NAZARETH KUNDI SA CAFERNAUM!!

  ISAIAH 9:1-2 “Nahawi na ang dilim sa bayang malaon ng namimighati. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng ZABULON at ang lupain ng NEFTALI (MATTHEW 4:12-16 PROPHECY FULFILLED)

  ISAIAH 40:3 IPAGHAHANDA ANG DIYOS NG DAAN ANG TINIG SA ILANG!!! (

  JOHN 1:22-23 PROPHECY FULFILLED AKO ANG TINIG SA ILANG IPAGHANDA ANG DIYOS NG DAAN!!! )
  ETC……..ETC………PROPHECY AND EACH FULFILLMENT IN THE LIFE OF YESWAH/JESUS

  NGAYON ANG SABI ANG SALITA/LET THERE BE LIGHT BECOME MAN (JOHN 1:14 NAGING TAO ANG SALITA)

  JOHN 1:1 IN THE BEGINNING HE/THE WORD/LET THERE BE LIGHT IS GOD!!

  JOHN 1:3 EVERYTHING WAS CREATED BY WORD/LET THERE BE LIGHT/YESWAH = JESUS

  JOHN 1:3 THROUGH HIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!! [[[[[[[ ALL THINGS ]]]]]] WERE MADE.

  QUESTION: WHO IS HIMMMMMMMMMMMM!!! WHO CREATED ALL THINGS?

  ANSWER: YESHUA/THE WORD/LET THERE BE LIGHT/JESUS.
  SO THAT IS BEING THE ALPHA!!!!!!!!! WAS PROPHESIED.

 • Ben T. Singco ETO ANG OMEGA ANG WAKAS!!!!
  *****************************
  LET US PROCEED IN THE WORD OMEGA!!!!!!!
  *****************************

  GENESIS 2:2 IN THE LAST DAY OF CREATION 7TH DAY GOD RESTED!!!!!!!!!!!

  THE 7TH DAY…PROMISE TO ALL OF US……THAT IS NOT LITERAL REST BUT A PROMISE!!
  ETO ANG PANGAKO SA IKA-7 ARAW NA PAMAMAHINGA SA PILING NG DIYOS NG KANYANG MGA ILILIGTAS.

  Hebreo 4: 1-13
  1 Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos, na tayo’y makakapasok at [[[[[[[[[[[[[makakapagpahinga sa piling niya]]]]]]]]]], mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. 2 Sapagkat tulad nila’y napakinggan din natin ang Magandang Balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap nang may pananampalataya. 3 Tayong mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito’y ayon sa kanyang sinabi,

  “Sa galit ko’y aking isinumpa,
  ‘Hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling.’ ” (NUMBERS 14:22-23, PSALM 95:11)
  Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan.
  **********************************
  4 Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw, “At sa ikapitong (7TH DAY) araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha.” (GENESIS 2:2)!!!
  ***********************************
  5 At muli pang sinabi, “Hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling.”

  6 Ang mga unang nakarinig ng Magandang Balita ay hindi nakapasok at nakapagpahinga dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa ring magpahinga sa piling ng Diyos.

  7 Kaya’t muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang “Ngayon”. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit,
  “Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos,
  iyang inyong puso’y huwag patigasin.” (PSALM 95:7-8)

  BELOW ARE THE SOURCES OF PROPHECIES OF ABOVE VERSES IN HEBREW 4:1-3:

  LAHAT NG MGA NAKASAKSI NA ATING MGA NINUNO SA HIMALANG GINAWA NIYA AY MGA ISINUMPA.

  NUMBERS 14:22-23 isa man sa mga nakakita ng HIMALANG GINAWA KO ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod.

  AWIT 95:11 Dahil sa galit ko,
  AKO AY SUMUMPANG DI SILA DARATAL
  SA LUPANG PANGAKONG AKING INILAAN.”

  PSALM 95:7-11
  ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NG AWIT:

  AWIT 95:7-11 “SIYA ang ating Diyos,
  Tayo ay kalinga niyang mga hirang,
  Mga tupa tayong inaalagaan.
  Ang KANYANG SALITA ay ating pakinggan
  8 “Iyang inyong puso’y HUWAG PATIGASIN, tulad ng ginawa
  Ng inyong mga magulang
  Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa.
  9 Ako ay tinukso’t
  Doon ay sinubok ng inyong magulang,
  Bagamat nakita
  Ang aking ginawang sila’ng
  nakinabang.
  10 APATNAPUNG TAON,
  Sa inyong ninuno ako ay
  nagdamdam,
  Ang aking sinabi,
  ‘Sila ay suwail, walang pakundangan
  At ang mga utos ko ay sinusuway!”
  11 Dahil sa galit ko,
  AKO AY SUMUMPANG DI SILA DARATAL
  SA LUPANG PANGAKONG AKING INILAAN.”
  SI YESWAH/YESHUA/JESUS LAMANG ANG DARATING WALANG KASAMA NA IBANG AMA O DIYOS.
  ANG HULA SA LUMANG TIPAN:

  ISAIAH 40:10 Dumarating ang Panginoong Yahweh na taglay ang kapangyarihan, dala ang GANTIMPALA sa mga hinirang.
  SIMULA CHAPTER 15 TO 22 NG REVELATION WALA NG SALITANG “AMA”.

  REVELATION 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”

  REVELATION 22:20-21 Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!” Sana’y dumating ka na, Panginoong Jesus!
  21 Nawa’y makamtan ng lahat a ang pagpapala ng Panginoong Jesus.
  Amen.

  REVELATION 22:12-13 SINABI NI JESUS/YESWAH DARATING NA “AKO” HINDI “KAMI” NAKASULAT…
  AMEN!!!

 • Ben T. Singco AYAN NA BRO Emmanuel Umali ANG AKING PRESENTATION ANG FIRST DAY OF CREATION AT LAST DAY NG CREATION AY SI YEHUSHUA/JESUS. SIYA ALPHA AT OMEGA ANG SIMULA AT WAKAS AT SIYANG DARATING.

  KUNG SINO UMAKYAT SIYA RING BUMABA.

  EFESO 4:8 Ganito ang sinasabi ng KASULATAN:
  “Nang umakyat siya sa kalangitan,
  Nagdala siya ng maraming bihag,
  At nagbigay ng mga kaloob sa tao.”

  [[[[[[EFESO 4:9(Ano ang ibig sabihin ng “umakyat siya?”]]]
  Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa.

  [[[[[[[EFESO 4:10 Ang bumaba ay siya rin namang umakyat]]]]
  sa kaitaasan, SA KABILA NG MGA LANGIT,
  upang malaganapan ng KANYANG KAPANGYARIHAN
  ANG KALAHAT-LAHATAN)

  JUAN 6:62 “Gaano pa kaya kung makita ninyo umaakyat ang “Anak ng Tao” sa dati niyang kinaroroonan?

  MATEO 19:28 “Sinabi sa kanila ni Jesus, “Tandaan ninyo ito: kapag nakaluklok na ang ANAK NG TAO sa KANYANG…KANYANG..KANYANG KANYANG maringal na TRONO sa BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG Kayong sumunod SA…AKIN…SA AKIN…SA AKIN…ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang labindalawang LIPI NG ISRAEL.

  Like · Reply · 1 · 12 mins · Edited

   

 • Emmanuel UmaliBRO.Norbert Delarama2.Affirmative’s cross-examination 1500 words
  (maximum of 5 questions)
  Like · Reply ·
 • Norbert Delarama pasensya na Emmanuel Umali may aktibidad kami. d kopa nabasa ang presentation ni Ben T. Singco, bukas na siguro ako makapag simula mga brod..
 • Norbert Delarama gusto ko lang ipabasa ulet sa aking katunggaling si Ben T. Singco at bibigyan ko siya ng isa pang chance. mukhang hindi rin napansin ng aming admin moderator Emmanuel Umali at mukhang pareho yata nilang hindi siguro ito binasa…

  Norbert Delarama's photo.
 • Norbert Delarama Heto ang atupagin mo Emmanuel Umali….
 • Ben T. Singco ano ba issue bro?
 • Emmanuel Umali Norbert Delarama @ Ben T. Singco OKIE GO NA ULI TAYO. MGA BRO.
  Like · Reply · 1 · 55 mins
 • Ben T. Singco ikaw pala lumalabag Norbert Delarama eh…
 • Emmanuel Umali Norbert Delarama BAWAL ANG LINK… DAPAT DIYAN TINATANGGAL? O ANO… PARAMDAM KA NA DITO.
  Like · Reply · 2 · 53 mins
 • Norbert Delarama Salamat sa pagsang ayon mo sa PORMAL na DEBATENG ito, naniniwala nanga akong wala ngang kaayusan sa group na ito. ganon pa man ay tatapusin natin ito Ben T. Singco…. at hindi link yan, image o photo ang tawag dyan… wait my first question…
 • Ben T. Singco paano lalabas ang photo diyan kung hindi link yan? pwede pala ganyan eh ayos!! dami kong ganyan..
  Like · Reply · 1 · 50 mins · Edited
 • Emmanuel Umali HEHE.. Norbert Delarama Salamat sa pagsang ayon mo sa PORMAL na DEBATENG ito, naniniwala nanga akong wala ngang kaayusan sa group na ito. ganon pa man ay tatapusin natin ito Ben T. Singco…. at hindi link yan, image o photo ang tawag dyan O E BAKIT MO PA ITUTULOY??? WAG NA PARA PARE PAREHO NG TAHIMIK… HEHE..
  Like · Reply · 1 · 47 mins
 • Norbert Delarama Part 2.1 Affirmative Cross-examination to the Negative Side Presentation

  Ben T. Singco
  Ang Tunay Dios ba may Pasimula o wala?

 • Ben T. Singco sagot: NATURAL MERON SIYANG PASIMULA…KAYA NGA SIYA ANG SIMULA AT WAKAS…

  LAGYAN KO NG TALATA ALPHA AT OMEGA..

  REVELATION 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 [[Ako ang Alpha at ang Omega,]]] ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”

  ETO YUONG “TUNAY NA DIYOS” .

  TUNAY NA DIYOS!

  1 JOHN 5:20 At nalalaman nating naparito ang ANAK NG DIYOS at bingyan niya tayo ng ‘pang-unawa’ upang makilala natin ang TUNAY NA DIYOS, AT TAYO’Y NASA[[[[ TUNAY NA DIYOS,]]]] SA KANYANG ANAK NA SI JESU-CRISTO. ITO ANG TUNAY NA DIYOS AT BUHAY NA WALANG HANGGAN!.

  Like · Reply · 1 · 38 mins · Edited
 • Ben T. Singco NEXT QUESTION PLEASE…..
 • Norbert Delarama Part 2.2 Affirmative Cross-examination to the Negative Side Presentation

  Ben T. SingcoSee More

 • Ben T. Singco eto ang SABI SA AWIT 90:1-2 UNAWAING MABUTI ANG PANDARAYA NG AKING KADEBATE BASA. MALAYO TALATA NIYA.

  1 Panginoon naming Diyos, ikaw ang aming tahanan,
  buhat pa nang simulang lumitaw ang aming angkan.

  2 Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang,
  hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan,
  ikaw noon ay Diyos na,
  pagkat ika’y walang hanggan.

  SINABI NI YHWH “AKO” ANG SIMULA AT WAKAS..

  ISAIAH 44:6 Ang sabi ni Yahweh, ang Hari at Tagapagligtas ng Israel, ang Makapangyarihan sa lahat:
  [[“Ako ang simula at ang wakas;]]]]
  walang ibang diyos maliban sa akin.

  ISAIAH 48:12
  12 Sinabi ni Yahweh, “Makinig ka sa akin O Israel, bayang aking hinirang! Ako lamang ang Diyos; [[[ako ang simula at ang wakas]]].

  MALIWANAG YAN WALA PANG NILIKHA..SIYA NA SIMULA..KAYA NGA SIYA ALPHA AT OMEGA…

  SO HINDI SINABI NG DIYOS NA MAY IBANG SIMULA ..KUNDI SIYA LANG. “AKO” ANG SIMULA AT WAKAS.. NEXT QUESTION PLEASE….

 • Emmanuel Umali BRO Ben T. Singco AWIT 90.1-2 !! CORRECTION. THANX
  Like · Reply · 1 · 27 mins · Edited
 • Norbert Delarama Huwag kana magpalusot pa Ben T. Singco, sumagot ka nlng:

  Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from EVERLASTING to everlasting, thou art God.See More

 • Ben T. Singco SUMAGOT NA AKO… ETO BASA..

  SINABI NI YHWH “AKO” ANG SIMULA AT WAKAS..

  ISAIAH 44:6 Ang sabi ni Yahweh, ang Hari at Tagapagligtas ng Israel, ang Makapangyarihan sa lahat:
  [[“Ako ang simula at ang wakas;]]]]
  walang ibang diyos maliban sa akin.

  ISAIAH 48:12
  12 Sinabi ni Yahweh, “Makinig ka sa akin O Israel, bayang aking hinirang! Ako lamang ang Diyos; [[[ako ang simula at ang wakas]]].

  MALIWANAG YAN WALA PANG NILIKHA..SIYA NA SIMULA..KAYA NGA SIYA ALPHA AT OMEGA…

  SO HINDI SINABI NG DIYOS NA MAY IBANG SIMULA ..KUNDI SIYA LANG. “AKO” ANG SIMULA AT WAKAS.. NEXT QUESTION PLEASE….

 • Norbert Delarama hindi mopa nasasagot ang tanong Ben T. Singco
 • Ben T. Singco KUNG ANG ITINATANONG MONG PASIMULA AY KUNG MAY LUMALANG PA SA DIYOS NG LUMANG TIPAN EH NAKAKATAWA TANONG MO. .. KAYA TANGGAPIN MO NA YANG SINABI NG DIYOS NG LUMANG TIPAN NA “AKO ANG SIMULA AT WAKAS” O “AKO ANG ALPHA AT OMEGA”…

  NEXT QUESTION PLEASE…

 • Norbert Delarama magkaiba ang begining sa everlasting
 • Ben T. Singco SO LINAWIN MO TANONG MO…….ANONG PASIMULA TINUTUKOY MO? YUONG KUNG MAY LUMALANG SA DIYOS..O YUONG SINABI NIYANG SIYA ANG SIMULA AT WAKAS MAMILI KA.

  SINABI NI YHWH “AKO” ANG SIMULA AT WAKAS..

  ISAIAH 44:6 Ang sabi ni Yahweh, ang Hari at Tagapagligtas ng Israel, ang Makapangyarihan sa lahat:
  [[“Ako ang simula at ang wakas;]]]]
  walang ibang diyos maliban sa akin.

  ISAIAH 48:12
  12 Sinabi ni Yahweh, “Makinig ka sa akin O Israel, bayang aking hinirang! Ako lamang ang Diyos; [[[ako ang simula at ang wakas]]].

  MALIWANAG YAN WALA PANG NILIKHA..SIYA NA SIMULA..KAYA NGA SIYA ALPHA AT OMEGA…

  SO HINDI SINABI NG DIYOS NA MAY IBANG SIMULA ..KUNDI SIYA LANG. “AKO” ANG SIMULA AT WAKAS.. NEXT QUESTION PLEASE….

 • Ben T. Singco HONORABLE moderator Emmanuel Umali paki linaw ang tanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa PASIMULA………

  PASIMULA NA ANO? KUNG MAY LUMALANG BA SA DIYOS? O ANG PAGKAKASABI NG DIYOS NG AKO ANG SIMULA AT WAKAS. thanks

 • Ben T. Singco kung ang TINUTUKOY NG AKING KATUNGGALI NA PASIMULA AY KUNG MAY LUMALANG SA DIYOS NATURAL COMMON SENSE “WALA” so WALANG LUMALALANG SA DIYOS…LAHAT ALAM YAN…
 • Ben T. Singco sige out muna ako paki-ayos na mabuti ang tanong broNorbert Delarama be specific.
 • Norbert Delarama mamaya na ha, nasa work nako. lilinawin ko iyan sayo mamaya Ben T. Singco
 • Emmanuel Umali BRO. Ben T. Singco( HONORABLE moderato) PAKI ALIS NA LANG.. O BRO Norbert Delarama
  Like · Reply · 1 · 7 mins
 • Ben T. Singcodapat eh nililinaw talaga ang mga panglilinglang na mga katanungang ganyan..at ng hindi makalusot.
 • Ben T. Singco sige out muna ko…bye muna…balik ako mamaya maya..
  Like · Reply · 1 · 1 hr · Edited
 • Norbert Delarama Malinaw nmn ang Tanong ko nung una, ang sabi ko:

  Ang Dios ba ay may Pasimula o Begining?

  sumagot ka ng buong giting OO Ben T. Singco, kaya tinanong kita sino nmn yung Dios na Walang Pasimula? ginamit mong suporta sa Palusot mo ang Isaiah 44:6 na ang nakalagay dyan ay 1st and Last sa English para maitagpi mo dun sa tanong ko sayo batay dyan sa Awit 90:2 pero bandang huli SALAMAT at UMAMIN ka nmn din sa wakas at naunawaan mo din at ito na ang sagot mo ng pangalawa:

  kung ang TINUTUKOY NG AKING KATUNGGALI NA PASIMULA AY KUNG MAY LUMALANG SA DIYOS NATURAL COMMON SENSE “WALA” so WALANG LUMALALANG SA DIYOS…LAHAT ALAM YAN…

  yan nga ang pinupunto ko #singco. Ang Dios WALANG PASIMULA, walang Lumikha sa kanya, Mula pa sa Walang Pasimula… salamat at alam morin pala yan na WALANG LUMALANG SA DIYOS…

  Wait my my 3rd question….

 • Norbert Delarama Part 2.1 Affirmative Cross-examination to the Negative Side Presentation

  SABI MO:
  kung ang TINUTUKOY NG AKING KATUNGGALI NA PASIMULA AY KUNG MAY LUMALANG SA DIYOS NATURAL COMMON SENSE “WALA” so WALANG LUMALALANG SA DIYOS…LAHAT ALAM YAN…

  =========================

  Ben T. Singco
  ikatlong tanong

  Si Cristo ba NILALANG?

 • Norbert Delarama pasensya kana Ben T. Singco kung matagalan akong makaresponce dahil nasa work na ako.
 • Ben T. Singco SAGOT SA IKATATLONG TANONG…SI CRISTO BA AY NILALANG? BASA..

  HINDI MAKAKALUSOT ANG GANYANG KASIMPLENG KATANUNGAN MGA KAIBIGAN.. GANYAN TALAGA ANG SEKTA KAPAG HINDI NAKAKAALAM NG MGA PROPHESIYA AT KATUPARAN SA BUHAY NG PANGINOONG JESU-CRISTO…

  SI CRISTO BA NILALANG? KATAWANG LUPA NIYA LANG NILALANG..BASA..

  ANG KATAWANG TAO NIYA NILALANG AYON SA ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 NA NATUPAD ANG PROPHECIES SA MATTHEW 1:22-23

  ANG PAGSILANG NG WALANG HANGGANG AMA AT MAKAPANGYARIHANG DIYOS AT ANG EMMANUEL NA KAPILING NATIN ANG DIYOS.

  ISAIAH 9:6 Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala;
  at siya ay tatawaging Kahanga-hangang Tagapayo,
  Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama,
  Prinsipe ng Kapayapaan.

  ISAIAH 7:14 14 Dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan: Maglilihi ang isang dalaga
  at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel.c

  ANG KATUPARAN NG PROPHECY NG DIYOS SA KANYANG PAGKAKATAWANG TAO.

  22 Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang [[[[sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta,]]]]]( SI PROPETA ISAIAH.)

  23 “Tingnan ninyo; ‘Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki, at tatawagin itong Emmanuel.’ ” (Ang kahulugan nito’y “Kasama natin ang Diyos”). (ISAIAH 7:14)

  SA PASIMULA NAMAN AY DIYOS NA SIYA SA JOHN 1:1 SA PASIMULA PA AY DIYOS NA ANG SALITA. (LET THERE BE LIGHT)….JOHN 1:14 NAGING TAO ANG SALITA.

  SO MALIWANAG KATAWANG LUPA NA IPINANGAKO NIYA AYON NA DIN SA LUMANG TIPAN AT 1 TIM. 3:16 GOD..GOD..MANIFEST IN THE FLESH.

  SO YON ANG SUMMARY NG SAGOT…KATAWANG LUPA NILALANG..PERO ANG DATING SIYA AY HINDI.

  MALIWANAG YAN ANG BUMABAY AY SIYA RING UMAKYAT.

  EFESO 4:9(Ano ang ibig sabihin ng “umakyat siya?”
  Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa.

  EFESO 4:10 Ang bumaba ay siya rin namang umakyat
  sa kaitaasan, SA KABILA NG MGA LANGIT,
  upang malaganapan ng KANYANG KAPANGYARIHAN

  ANG KALAHAT-LAHATAN)

  JUAN 6:62 “Gaano pa kaya kung makita ninyo umaakyat ang “Anak ng Tao” [[[sa DATI NIYANG KINAROROONAN ?]]]

  [[[sa DATI NIYANG KINAROROONAN ?]]]
  [[[sa DATI NIYANG KINAROROONAN ?]]]
  [[[sa DATI NIYANG KINAROROONAN ?]]]

  SO MALIWANAG MAY DATI NG KINAROROONAN BAGO NAGING TAO. AT KUNG SINO BUMABA AY SIYA RING UMAKYAT…TANDAAN NINYO YAN.

  ETO PA…HINDI GALING SA TAO ANG IPINANGANGARAL NI PABLO.

  HINDI GALING SA TAO ANG IPINANGANGARAL NI PABLO!

  GALACIA 1:11-12

  11 Mga kapatid, nais kong
  malaman ninyo na ang Magandang
  Balitang ipinangaral ko’y [[[[[hindi katha
  ng TAO.

  12 Hindi ko ito tinanggap
  mula sa TAO, at hindi rin itinuro sa
  akin ng sinumang TAO.]]]]]
  Si Jesu-Cristo mismo ang naghayag nito sa akin.

  NEXT QUESTION PLEASE…

  Like · Reply · 2 mins · Edited

 • Norbert Delarama Part 2.4 Affirmative Cross-examination to the Negative Side Presentation

  Ben T. Singco

  Si Cristo na dios na kinikilala mo ay namatay hindi ba? alam naman natin yan… at ang sabi mopa sa palusot mo sa tanong ko, ang katawan lang ni cristo ang nilalang. heto ang tanong:

  Kung si Cristo namatay, Ang tunay na Dios ba namamatay?

 • Ben T. Singco SAGOT SA 4TH QUESTION KUNG SI CRISTO NAMATAY ANG TUNAY NA DIYOS BA NAMAMATAY? BASA …

  OO NAMAN NASUSULAT YAN ANG TUNAY NA DIYOS NAMAMATAY ANG KATAWANG LUPA PERO HINDI ANG KANYANG EPIRITU AT KAPANGYARIHAN BASA…

  APOCALYPSIS 1: 18 at ang nabubuhay! [[[[Namatay ako]]]]] ngunit tingnan mo, ako’y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay.

  ANG NAGPAPASULAT SA AKLAT NG APOCALYPSIS AY SI JESUS NA SA SIMULA PA…NA MAY 7 ESPIRITU NG DIYOS.

  7 ESPIRITU SA TRONO NG DIYOS

  REVELATION 1:4 Mula kay Juan, para sa pitong iglesya sa lalawigan ng Asia.
  Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan, at darating. Ito’y mula sa pitong(7) espiritung nasa harap ng kanyang trono,

  AT ANG 7 ESPIRITU NG DIYOS NA NA KAY JESUS..SO HINDI 14 YAN..KANYA LANG YANG PITO NA YAN.

  LETTER TO SMIRNA (2)
  REVELATION 2:8
  At sa anghel ng iglesia sa Smirna ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[sinasabi ng una at ng huli, na NAMATAY , at muling NABUHAY:]]]]]

  LETTER TO SARDIS (4) (SIYA MAY ARI NG 7 ESPIRITU NG DIYOS)
  REVELATION 3:1
  At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[[[[[sinasabi ng may!!!!! [[[[pitong Espiritu ng Dios]], at may pitong bituin: Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay, at ikaw ay patay.]]]]

 • Norbert Delarama Part 2.5 Affirmative Cross-examination to the Negative Side Presentation

  Ben T. Singco

  nahuli kana rin sa wakas…

  kung si Cristo na dios mo ay namatay at nabuhay, sino ang bumuhay kay Cristo? sarili din ba Niya?

 • Ben T. Singco OKAY IKAW NAHULI NG BITAG MO..SA WAKAS…
  OO SARILI NIYA BUMUHAY SA KANYA…

  NASUSULAT: MULI “KO” ITONG ITATAYO.

  JOHN 2:19 Sumagot si Jesus, Gibain ninyo ang Templong ito, at sa loob ng tatlong araw ay muli [[[[[[[ ko ]]]]]]]]]] itong itatayo.

  ETO PA NASUSULAT:

  GAYA NG SINASABI KO SI KRISTO ANG ESPIRITU SANTO…BASA
  ROMA 8:11 Kung nananahan sa inyo ang ESPIRITU NG DIYOS(JESUS) na [[[[[[[[[[[[siyang muling bumuhay kay Jesu-Cristo]]]]]]]]]]]]]], siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay, sa pamamagitan din ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo.

  SUSUGUIN NG AMA SA PANGALAN KO SUSUGUIN “KO” SIYA SA INYO

  https://armandecastro.files.wordpress.com/…/jesusendcom…

  ARMANDECASTRO.FILES.WORDPRESS.COM

   

 • Ben T. Singco KAY JESUS DIN MAGMUMULA ANG SASABIHIN NG ESPIRITU SANTO TO GLORIFY HIMSELF NOT THEMSELVES…DIBA SO SINO NAHULI SA WAKAS?

  https://armandecastro.files.wordpress.com/…/galingsaaki…

  ARMANDECASTRO.FILES.WORDPRESS.COM

   

 • Ben T. Singco NEXT QUESTION NA KUNG HINDI MO NAUUNAWAAN ANG SAGOT KO Norbert Delarama EH HUWAG MO AKONG PILITING ISAGOT YUONG MALI MONG PANINIWALA. KAYA NGA DEBATE ITO MAY KANYA-KANYANG SAGOT ANG BAWAT KATUNGGALI. SO YAN ANG SAGOT KO…NEXT QUESTION NA…
  Like · Reply · 1 · 18 hrs · Edited
 • Norbert Delarama ok ok Ben T. Singco…. palampasin na natin yan… wait my 4question… grin emoticon
  Unlike · Reply · 1 · 18 hrs
 • Norbert Delarama Part 2.4 Affirmative Cross-examination to the Negative Side Presentation

  Ben T. Singco

  Si Cristo na dios na kinikilala mo ay namatay hindi ba? alam naman natin yan… at ang sabi mopa sa palusot mo sa tanong ko, ang katawan lang ni cristo ang nilalang. heto ang tanong:

  Kung si Cristo namatay, Ang tunay na Dios ba namamatay?

 • Ben T. Singco SAGOT SA 4TH QUESTION KUNG SI CRISTO NAMATAY ANG TUNAY NA DIYOS BA NAMAMATAY? BASA …

  OO NAMAN NASUSULAT YAN ANG TUNAY NA DIYOS NAMAMATAY ANG KATAWANG LUPA PERO HINDI ANG KANYANG EPIRITU AT KAPANGYARIHAN BASA…

  APOCALYPSIS 1: 18 at ang nabubuhay! [[[[Namatay ako]]]]] ngunit tingnan mo, ako’y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay.

  ANG NAGPAPASULAT SA AKLAT NG APOCALYPSIS AY SI JESUS NA SA SIMULA PA…NA MAY 7 ESPIRITU NG DIYOS.

  7 ESPIRITU SA TRONO NG DIYOS

  REVELATION 1:4 Mula kay Juan, para sa pitong iglesya sa lalawigan ng Asia.
  Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan, at darating. Ito’y mula sa pitong(7) espiritung nasa harap ng kanyang trono,

  AT ANG 7 ESPIRITU NG DIYOS NA NA KAY JESUS..SO HINDI 14 YAN..KANYA LANG YANG PITO NA YAN.

  LETTER TO SMIRNA (2)
  REVELATION 2:8
  At sa anghel ng iglesia sa Smirna ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[sinasabi ng una at ng huli, na NAMATAY , at muling NABUHAY:]]]]]

  LETTER TO SARDIS (4) (SIYA MAY ARI NG 7 ESPIRITU NG DIYOS)
  REVELATION 3:1
  At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[[[[[sinasabi ng may!!!!! [[[[pitong Espiritu ng Dios]], at may pitong bituin: Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay, at ikaw ay patay.]]]]

 • Norbert Delarama Part 2.5 Affirmative Cross-examination to the Negative Side Presentation

  Ben T. SingcoSee More

 • Ben T. Singco OKAY IKAW NAHULI NG BITAG MO..SA WAKAS…
  OO SARILI NIYA BUMUHAY SA KANYA…

  NASUSULAT: MULI “KO” ITONG ITATAYO.

  JOHN 2:19 Sumagot si Jesus, Gibain ninyo ang Templong ito, at sa loob ng tatlong araw ay muli [[[[[[[ ko ]]]]]]]]]] itong itatayo.

  ETO PA NASUSULAT:

  GAYA NG SINASABI KO SI KRISTO ANG ESPIRITU SANTO…BASA
  ROMA 8:11 Kung nananahan sa inyo ang ESPIRITU NG DIYOS(JESUS) na [[[[[[[[[[[[siyang muling bumuhay kay Jesu-Cristo]]]]]]]]]]]]]], siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay, sa pamamagitan din ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo.

  SUSUGUIN NG AMA SA PANGALAN KO SUSUGUIN “KO” SIYA SA INYO

  https://armandecastro.files.wordpress.com/…/jesusendcom…

 • Ben T. Singco I (JESUS) WILL SEND HIM(HS) UNTO YOU.

  KAY JESUS DIN MAGMUMULA ANG SASABIHIN NG ESPIRITU SANTO TO GLORIFY HIMSELF NOT THEMSELVES…DIBA SO SINO NAHULI SA WAKAS? See More

 • Ben T. Singco 3th part
  1.Affirmative’s Rebuttal 1500 words? PASOK….Norbert Delarama
 • Ben T. Singco sige magpost ka lang ng rebuttal mo…at sasagutin ko bukas..bye muna…
 • Norbert Delarama kiki emoticon nakuha mopa talagang magyabang eh noh, hehe… sige matulog kana muna sa ngayon at baka hindi kana makatulog Ben T. Singco… Bukas ay maipoposte ko iyang rebuttal ko sa mga imbentong sagot mo at maling interpretasyon ng mga talata…
 • Ben T. Singco hindi pagyayabang yan katotohanan lahat kay Jesus yan hindi mananalo yuong panglilinglang mo iho ang wala sa katotohanan hindi nakakatulog yan.
 • Norbert Delarama Maliwanag na ang Dios ay Walang Pasimula. Walang pinagmulan at walang lumalang sa Kanya. itinuro na ng Biblia kung sino ang ipinakikilala Niyang Tunay na Dios, walang iba kundi ang Ama.

  Yan ang ipinakilala ng mga Propeta.
  Malakias 2:10
  Isaiah 63:16
  ang Ama

  Ang ipinakilala ng Panginoong JesuCristo.
  Juan 17:1,3
  Juan 20:17
  Juan 4:22-24
  Ang Ama

  ipinakilala ng mga Apostol
  1 Corinto 8:6
  Efeso 4:6

  ISANG DIOS at AMA NG LAHAT, na SIYANG SUMASA IBABAW SA LAHAT, at sumasa lahat, at nasa lahat.

  Ano pa ang natutunan ng mga Apostol?

  Heto, malinaw na malinaw na ito, pero kung lalabuin, eh gagawin parin nilang Dios si Cristo. grin emoticon

  Ganito ang sinasabi ng kasulatan, “Ang lahat ng bagay ay LUBUSANG IPINAILALIM NG DIYOS SA KANYANG KAPANGYARIHAN.” Ngunit sa SALITANG
  “LAHAT NG BAGAY,”
  #MALIWANAG NA #HINDI KASAMA RITO ANG DIYOS NA SIYANG NAGLAGAY NG LAHAY NG BAGAY SA ILALIM NG KAPANGYARIHAN NI CRISTO.

  AT KAPAG ANG LAHAT AY NASA ILALIM NA NG KAPANGYARIHAN NI CRISTO,
  ANG ANAK NAMAN ANG PAPAILALIM SA KAPANGYARIHAN NG DIYOS na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. SA GAYON, LUBUSANG MAGHARI ANG DIYOS SA LAHAT.
  [1 Corinto 15:27-28 MBB]

  Malinaw na malinaw…. grin emoticon

  Yang Dios na tinutukoy ng mga apostol, kung LALABUIN nila ay ang Anak o si Cristo.

  Pero kung #LILINAWIN ay ang Ama. Dyan din sa Verse na iyan mababasa.
  [1Corinto 15:24] Ang Diyos Ama… hehe….

  Yan ang Tunay na Dios kaibigan.

  itutuloy mamaya Ben T. Singco at Busy pa…

 • Ben T. Singco BRO Norbert Delarama sige wait ko ANG KATULOY………….at ng makita mo na katotohanan..
  Like · Reply · 1 · 38 mins · Edited
 • Norbert Delarama maya maya lang ka Ben T. Singco. nasa byahe pako. pasensya na tlg
 • Ben T. Singco PURO KASI SULAT NI PABLO YON NA UMUSIG SA IGLESIA NG DIYOS EH…smile emoticon NAKAKATAWA POST MO…1 COR. 15…

  ITULOY ANG TALATA… NG 1 CORINTHIAN 15

  8 Sa kahuli-huliha’y nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako’y tulad ng isang batang ipinanganak nang di-kapanahunan. 9 Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol; ni hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol, sapagkat [[INUSIG!!!!]]] ko ang iglesya ng Diyos.

  NAGPAKITA “SIYA” YUONG “DIYOS/JESUS” KAY PABLO…

  AT ANG INUUSIG NIYA AY IGLESIA NG DIYOS…NA SI KRISTO…KAYA NGA SABI NI KRISTO BASA..

  ACTS 9:4-5

  4 Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, “Saulo, Saulo! Bakit mo ako [[[INUUSIG?”]]]

  5 “Sino kayo, Panginoon?” tanong niya.

  “Ako’y si Jesus, ang iyong inuusig,” tugon ng tinig sa kanya

  PAANO MO GAGAMITING PANGONTRA KAY JESUS ANG IPINASULAT NIYA KAY PABLO? GET MO NA?

  HINDI KA NA NAMAN MAKAKATULOG NIYAN smile emoticon

  Like · Reply ·
 • Norbert Delarama Gumamit pa nang talatang [1Juan5:20] ang katunggali ko para linlangin tayo at palitawin na ang tunay na Dios daw ay si Cristo. May salin nmn na mas malinaw at para hindi kayo madaya ng mga nagtuturo ng maling katuruan, at Hindi magsalungatan ang mga taSee More
 • Norbert Delarama baka nmn ikaw ang hindi na makatulog nyan Ben T. Singco. paano mona nmn babaliin yang KATOTOHANANG iyan… smile emoticon
 • Ben T. Singco kilala ko nagsagi ng I AM THE TRUTH bro..di ka na makakatulog
 • Ben T. Singco Norbert Delarama ano TAPOS KA NA BA?
 • Norbert Delarama kahapon pa Ben T. Singco…nakatulog kaba?

   

 • Ben T. Singco GAYA NG SINASABI NG KATUNGGALI KO…WALANG NASUSULAT NA DARATING ANG “AMA” SA AKLAT NG REVELATION? BAKIT? BASA.

  *****************************************
  1. MAY-ARI NG MGA ANGHEL..
  *****************************************
  [SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG MGA ANGHEL]

  APOCALYPSIS 22:6 At sinabi sa akin ng anghel, “Maasahan at totoo ang mga salitang ito.
  [[[[[[[[[[[[[[[[[[Ang PANGINOONG DIYOS, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ang SIYANG
  NAGSUGO SA KANYANG ANGHEL]]]]]]]]]] upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.

  APOCALYPSIS 22:16 “Akong” si JESUS ang nagsugo sa
  [[[[[[[[[[[[[ “AKING” ANGHEL]]]]]]
  [[[[[[[[[[[[[ “AKING” ANGHEL]]]]]]
  [[[[[[[[[[[[[ “AKING” ANGHEL]]]]]]
  [[[[[[[[[[[[[ “AKING” ANGHEL]]]]]]
  upang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesya. Ako’y mula sa angkan ni David; ako ang maningning na tala sa umaga.”

  MATTHEW 4:11
  11 Pagkatapos, iniwan na siya ng diyablo. Dumating naman ang MGA ANGHEL at siya’y PINAGLINGKURAN nila.

  *****************************************
  #2 NASA GITNA NG TRONO!!!!!!! REMEMBER 1 TRONO NG DIYOS SA LANGIT.
  *****************************************

  APOCALYPSIS 4:2

  Walang anu-ano’y kinasihan ako ng Espiritu, at nakita ko sa langit ang [[ISANG(1) TRONO]]
  [[ISANG(1) TRONO]]
  [[ISANG(1) TRONO]]
  [[ISANG(1) TRONO]]
  at ang NAKALUKLOK DOON. Ang MUKHA niya ay maningning na gaya ng mahahalagang batong haspe at kornalina.
  May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono.
  May mukha at ang nakaluklok doon hindi MGA NAKALUKLOK. IISA ANG NAKALUKLOK mga kapatid.
  GITNA NG TRONO

  Apocalypsis 7:17 Sapagkat ang
  [[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
  [[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
  [[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
  [[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
  [[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
  ang magiging pastor nila. Sila’y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay-buhay; at papahirin ng DIYOS ang luha sa kanilang mga mata.

  *****************************************
  #3 ANG MAY-ARI MISMO NG AKLAT NG BUHAY HINDI ANG IGLESIA NI CRISTO/MANALO.
  *****************************************

  [SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT BUBURA SA ATING PANGALAN]

  [AKLAT NG BUHAY SA OLD TESTAMENT NA KAY YAHWEH SA NEW TESTAMENT NA KAY JESUS NA PAANO NANGYARI YON? JOHN 10:30]

  EXODUS 32:32-33 Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo SA INYONG AKLAT ANG AKING PANGALAN. (Sabi ni Moises). (v.33) Sumagot si YAHWEH, “KUNG SINO ANG NAGKASALA SA AKIN AY SIYA KONG BUBURAHIN SA “AKING” AKLAT.

  [SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT
  BUBURA SA ATING PANGALAN]
  Pahayag 21:27 Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang sinumang gumagawa ng kahihiyan, at ang mga sinungaling. Yaon lamang may mga pangalang nakasulat sa “AKLAT NG BUHAY” na INIINGATAN ng KORDERO ang makapapasok sa lunsod.

  APOCALYPSIS 3:5 Ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti. at hindi ((((((( KO )))))) AALISIN sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan . Kikilalanlin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel.

  ITUTULOY KO PA…

 • Ben T. Singco #4 ANG ILAWAN MISMO NG BAGONG JERUSALEM AY ANG KORDERO NA ILAWAN..
  *********************************************************************

  APOCALYPSIS 21:22-34

  22 Napansin ko na WALANG TEMPLO sa lunsod sapagkat ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at ang
  KORDERO ang pinaka templo roon.

  23 Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lunsod pagkat ang KANINGNINGAN NG DIYOS ANG
  NAGBIBIGAY LIWANAG DOON, at ang
  [[[[[[[[[KORDERO ang SIYANG ILAWAN.]]]]]]]
  [[[[[[[[[KORDERO ang SIYANG ILAWAN.]]]]]]]
  [[[[[[[[[KORDERO ang SIYANG ILAWAN.]]]]]]]
  [[[[[[[[[KORDERO ang SIYANG ILAWAN.]]]]]]]
  [[[[[[[[[KORDERO ang SIYANG ILAWAN.]]]]]]]
  MAY ILAWAN BANG WALANG NINGNING?

  ********************************************
  #5 ANG PITONG ESPIRITU NG DIYOS AY PITONG ESPIRITU DIN NI KRISTO JESUS. SI JESUS NA ANG NAGPAPASULAT NG AKLAT NG REVELATION..
  ********************************************

  PAHAYAG 1:4 Buhat kay Juan —
  Sa pitong iglesia sa Asia:
  Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan
  mula sa Diyos — Diyos ng kasalukuyan, sa nakaraan,
  at siyang darating — at mula sa pitong (7) espiritung nasa harap
  ng kanyang trono,

  ANG NAGPAPASULAT SA SARDIS
  (4TH CHURCH) !!!

  PAHAYAG 3:1 “Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis:”
  “Ito ang sinasabi ng may pitong(7) espiritu ng Diyos at may pitong
  bituin.

  LETTER TO SMIRNA(2ND CHURCH)
  SABI NG NAMATAY AT NABUHAY!!

  REVELATION 2:8
  At sa anghel ng iglesia sa Smirna ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[sinasabi ng una at ng huli, na namatay, at muling nabuhay:]]]]]

 • Ben T. Singco #6 SI JESUS ANG DARATING SA REVELATION NA HINDI INUTUSAN NG AMA AT WALANG AMA NA DARATING SA REVELETION…KAYA GUMISING NA KAYONG MGA SUMAMBA SA “AMA’ na HINDI PANGALAN…WALA NG SALITANG “AMA” SA CHAPTER 15 TO CHAPTER 22 NG APOCALYPSIS..

  REVELATION 22:6-21

  [[[[[[[[[[[[[[Ang Pagdating ni Jesus]]]]]]]]]]]]

  [[[[[[[ 7 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na [[[AKO]]! Mapalad ang tumutupad sa mga propesiya na nilalaman ng aklat na ito!”]]]]

  [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 12 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”]]]]]]]]]]]]

  20 Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!”
  [[[[[[[[[[[[ Sana’y dumating ka na, Panginoong Jesus!]]]]]]

  [[[[[[[[[ 21 Nawa’y makamtan ng lahat a ang pagpapala ng Panginoong Jesus.]]]]]]]]] (SINABI BA AMA NINYO SA PAGPAPALA?)
  Amen.

  LALAGYAN KO NG COMMENT BAKA DI PA RIN NINYO NAKITA…
  *******************************************
  HINDI GALING SA TAO ANG IPINANGANGARAL NI PABLO!
  *******************************************

  GALACIA 1:11-12
  11 Mga kapatid, nais kong
  malaman ninyo na ang Magandang
  ************************
  HINDI DAW KATHA NG TAO!!!!!!!!!!
  ************************
  Balitang ipinangaral ko’y hindi katha ng TAO.
  ***************************************
  HINDI TINANGGAP NI PABLO SA TAO!!!!!!!!!!
  ***************************************
  12 Hindi ko ito tinanggap mula sa TAO,
  *****************************************
  AT HINDI DAW ITINURO NG SINUMANG TAO!!!!!!!!
  *****************************************
  at hindi rin itinuro sa akin ng sinumang TAO.
  *******************************
  GALING LAHAT KAY KRISTO!!!!!!!!!!!
  *******************************
  Si Jesu-Cristo MISMO ang NAGHAYAG NITO sa akin.

 • Ben T. Singco KUNG SINO UMAKYAT SIYA RING BUMABA HINDI NINYO MABABALI NAPAKADAMING KATOTOHANAN NA YAN

  EFESO 4:9(Ano ang ibig sabihin ng “umakyat siya?”
  Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa.

  EFESO 4:10 Ang bumaba ay siya rin namang umakyat
  sa kaitaasan, SA KABILA NG MGA LANGIT,
  upang malaganapan ng KANYANG KAPANGYARIHAN
  ANG KALAHAT-LAHATAN)

  JUAN 6:62 “Gaano pa kaya kung makita ninyo umaakyat ang “Anak ng Tao” sa dati niyang kinaroroonan?

  Norbert Delarama AYAN NA POST KO…NA NAG-IISANG TUAY NA DIYOS SI JESUS DAHIL YANG MGA POST KO HINDI UGALI NG ISANG KARANIWANG TAO LAHAT YAN KAYA GUMISING KA NA.

 • Norbert Delarama Hindi mo naman nirefute ang rebuttal ko. nabasa ko yung mga mali mong interpritasyon sa Talata. bagamat mahaba ay sasagutin natin maya maya isa isa yan igang Ben T. Singco, alang alang sa kapakinabangan ng lahat…. mukhang binaliwala mo nlng ang rebuttal ko at naghalukay kana nmn ng ibang kinagigiliwan mong talata, hehe… kiki emoticon
 • Norbert Delarama Part 3.3.2 Affirmative’s Counter Rebuttal to the Negative Side

  Yang ang Gusto ko sayo bro eh, malakas ang fighting spirit mo… kahit mali mali na ng pag unawa sa mga talata, bira lang ng bira, hehe… Hindi nga talaga ipinag kaloob sa lahat ng tao ang makaunawa ng mga aral ng Salita ng Diyos…. Gumamit kapa ng Talatang Revelation 22:6 at pagkatapos ay iniugnay mo sa Revelation 22:16 para suportahan ang Maling paniniwala mo na Dios din ang Panginoong JesuCristo at para pagkumparahin na ang tinutukoy sa Revelation 22:6 na Dios doon ay si Cristo. grin emoticon Nakalimutan mona yata itong talatang ito kaibigang Ben T. Singco. ito basahin mo kaibigan grin emoticon

  ITO ANG PAHAYAG NA IBINIGAY NG DIYOS KAY JESU-CRISTO, at SA PAMAMAGITAN NG ANGHEL NA KANYANG ISINUGO, KANYA NAMANG INIHAYAG KAY JUAN NA ALIPIN NIYA. Ang layunin ng paghahayag na ito’y ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit nang maganap. ITO ANG PATOTOO NI JUAN SA LAHAT NG NAKITA NIYA TUNGKOL SA MENSAHE NG DIYOS NA IPINAHAYAG NAMAN NI JESU-CRISTO.
  [Revelation 1:1-2 Magandang Balita Biblia]

  Malinaw ang Sabi ng Biblia, ang sabi:

  ITO ANG PAHAYAG NA IBINIGAY NG DIYOS KAY JESU-CRISTO, AT SA PAMAMAGITAN NG ANGHEL NA KANYANG ISINUGO, KANYA NAMANG INIHAYAG KAY JUAN NA ALIPIN NIYA.

  at ang sabi pa:

  ITO ANG PATOTOO NI JUAN SA LAHAT NG NAKITA NIYA TUNGKOL SA MENSAHE NG DIYOS NA IPINAHAYAG NAMAN NI JESU-CRISTO.

  sa MAkatuwid. ang ipinahayag ni Cristo ay hindi si Cristo ang Pinanggagalingan ng Pinahayag Niya. Dahil ang Sabi nga ni Apostol Juan MENSAHE NG DIYOS NA IPINAHAYAG NAMAN NI JESU-CRISTO. Malinaw iyan kaibigang Ben T. Singco… Hindi haka2x… Eh baket Sinabi ni Cristo na AKING ANGHEL? Dahil ba sa sinabi Niya na Kaniyang Anghel eh KANIYA na at MARAPAT NANG ISIPING SIYA ANG DIYOS NA NAGSASALITA SA Revelation 22:6? Dagdagan pa natin ang mga patotoo ng Biblia:

  ========================

  NAWA’Y LIWANAGAN NG DIYOS ANG INYONG ISIP upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, at KUNG ANO ANG DI-MASUKAT NAKAPANGYARIHANG KALOOB NIYA SA ATIN NA MGA NANANALIG SA KANYA. ANG KAPANGYARIHAN DING IYON ANG MULING BUMUHAY KAY CRISTO AT NAG-UPO SA KANYA SA KANAN NG DIYOS SA KALANGITAN.

  KAYA’T NASA ILALIM NG KAPANGYARIHAN NI CRISTO ANG LAHAT NG PAGHAHARI, KAPAMAHALAAN, KAPANGYARIHAN, AT PAMUNUAN SA KALANGITAN.
  Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito kundi maging sa darating.

  IPINAILALIM NG DIYOS SA PAA NI CRISTO ANG LAHAT NG BAGAY, at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesya. Ang iglesya ang katawan at kapuspusan ni Cristo, na siya namang pumupuno sa lahat ng bagay.
  [Efeso 1:18-23 Magandang Balita Biblia]

  Baket nasabi ni Cristo na AKING ANGHEL? Malinaw ang Sagot ng Biblia kaibigang Ben T. Singco, ang SABI:

  KUNG ANO ANG DI-MASUKAT NAKAPANGYARIHANG KALOOB NIYA SA ATIN NA MGA NANANALIG SA KANYA. ANG KAPANGYARIHAN DING IYON ANG MULING BUMUHAY KAY CRISTO AT NAG-UPO SA KANYA SA KANAN NG DIYOS SA KALANGITAN.

  at ang SABI pa:

  KAYA’T NASA ILALIM NG KAPANGYARIHAN NI CRISTO ANG LAHAT NG PAGHAHARI, KAPAMAHALAAN, KAPANGYARIHAN, AT PAMUNUAN SA KALANGITAN.

  Ayun kaibigang Ben T. Singco kiki emoticon ipinailalim naman pala ng Dios sa kanya ang Kapamahalaan at pamunuan sa kalangitan. kiki emoticon
  at sa Huli, isusuko rin niya sa Dios iyan, para ang Dios ang Mangibabaw parin sa lahat.

  GANITO ANG SINASABI NG KASULATAN, “Ang lahat ng bagay ay LUBUSANG IPINAILALIM NG DIYOS SA KANYANG KAPANGYARIHAN.” Ngunit sa SALITANG
  “LAHAT NG BAGAY,”
  #MALIWANAG NA #HINDI KASAMA RITO ANG DIYOS NA SIYANG NAGLAGAY NG LAHAY NG BAGAY SA ILALIM NG KAPANGYARIHAN NI CRISTO.

  AT KAPAG ANG LAHAT AY NASA ILALIM NA NG KAPANGYARIHAN NI CRISTO,
  ANG ANAK NAMAN ANG PAPAILALIM SA KAPANGYARIHAN NG DIYOS na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. SA GAYON, LUBUSANG MAGHARI ANG DIYOS SA LAHAT.
  [1 Corinto 15:27-28 MBB]

  Malinaw na malinaw….

  Ano ang SABI:

  ANG LAHAT NG BAGAY AY LUBUSANG IPINAILALIM NG DIYOS SA KANYANG KAPANGYARIHAN.

  kasama ba pati ang Dios sa sinasabing LAHAT? Heto ang SAGOT ng Bibliya sayo kaibigang Ben T. Singco grin emoticon

  #HINDI KASAMA RITO ANG DIYOS NA SIYANG NAGLAGAY NG LAHAY NG BAGAY SA ILALIM NG KAPANGYARIHAN NI CRISTO.

  Maliwanag naman yan kaibigan, baket pilit mong NILALABO? grin emoticon

  ITUTULOY kiki emoticon

 • Norbert Delarama Ginamit mo ang Talatang Revelation 4:2 at Revelation 7:17 Para suportahan na nmn ang maling paniniwala mong Dios din ang Panginoong Jesu-Cristo dahil sa nabasa mo ay ISANG TRONO sa Revealation 4:2 at sa Revelation 7:17 Sapagkat ang
  KORDERONG nasa GITNA NG TRONO ay MINALI mona naman ang Pagkaunawa… grin emoticon Unang una, May ilang trono ba sa LANGIT? isa lang yata ang ALAM mo? kiki emoticon heto basahin mo Ben T. Singco. Linawin muna natin itong Talatang Ginamit mo:

  [Pahayag 4:2 MBB]
  At agad akong napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu, at NAKITA KO SA LANGIT ANG ISANG TRONO at ang ISANG NAKAUPO ROON.

  [Pahayag 7:17 MBB]
  SAPAGKAT ANG KORDERONG NASA GITNA NG TRONO ang magiging pastol nila. Sila’y gagabayan niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay-buhay, at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata.”

  Tanong, May ilang trono ba sa langit? ibaba mo lang ng konti ang pagbasa kaibigan ang unang talatang ginamit mo, malalaman mona ang sagot…

  #NAKAPALIGID NAMAN DITO ANG #DALAWAMPUT_APAT PANG TRONO NA SA BAWAT ISA’Y MAY NAKAUPONG ISANG PINUNO na nakadamit ng puti at may koronang ginto sa ulo.
  [Pahayag 4:4 MBB]

  nag Drawing pa ako igan, maunawaan mo lang ng mabuti… kiki emoticon
  Ang Trono ng Dios ay NASA GITNA at ang 24 pang trono ay pinaliligiran ang Trono ng Dios… baka nmn NAKAPALIGID o SURROUNDING ay HINDI mo parin MAUNAWAAN ha… Kalalabisan na iyan igan…

  ITUTULOY kiki emoticon

  Norbert Delarama's photo.
 • Norbert Delarama Sabi mo kaibigang Ben T. Singco:
  ANG MAY-ARI MISMO NG AKLAT NG BUHAY HINDI ANG IGLESIA NI CRISTO/MANALO.

  [SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT BUBURA SA ATING PANGALAN]

  [AKLAT NG BUHAY SA OLD TESTAMENT NA KAY YAHWEH SA NEW TESTAMENT NA KAY JESUS NA PAANO NANGYARI YON? JOHN 10:30]

  EXODUS 32:32-33 Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo SA INYONG AKLAT ANG AKING PANGALAN. (Sabi ni Moises). (v.33) Sumagot si YAHWEH, “KUNG SINO ANG NAGKASALA SA AKIN AY SIYA KONG BUBURAHIN SA “AKING” AKLAT.

  [SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT
  BUBURA SA ATING PANGALAN]
  Pahayag 21:27 Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang sinumang gumagawa ng kahihiyan, at ang mga sinungaling. Yaon lamang may mga pangalang nakasulat sa “AKLAT NG BUHAY” na INIINGATAN ng KORDERO ang makapapasok sa lunsod.

  APOCALYPSIS 3:5 Ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti. at hindi ((((((( KO )))))) AALISIN sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan . Kikilalanlin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel.

  ============================
  My Responce:

  Nahihilo kana yata kaibigang Ben T. Singco, hindi naman itong AKLAT NG BUHAY ang Topic natin. Wala Tayong PAGTATALO tungkol dito… Pero kung dahil lang dito ay nalilito kana naman ay ipauunawa kona naman sa iyo ito… kiki emoticon

  GANITO ANG SINASABI NG KASULATAN, “Ang lahat ng bagay ay LUBUSANG IPINAILALIM NG DIYOS SA KANYANG KAPANGYARIHAN.” Ngunit sa SALITANG
  “LAHAT NG BAGAY,”
  #MALIWANAG NA #HINDI KASAMA RITO ANG DIYOS NA SIYANG NAGLAGAY NG LAHAY NG BAGAY SA ILALIM NG KAPANGYARIHAN NI CRISTO.

  AT KAPAG ANG LAHAT AY NASA ILALIM NA NG KAPANGYARIHAN NI CRISTO,
  ANG ANAK NAMAN ANG PAPAILALIM SA KAPANGYARIHAN NG DIYOS na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. SA GAYON, LUBUSANG MAGHARI ANG DIYOS SA LAHAT.
  [1 Corinto 15:27-28 MBB]

  Ano ang SABI:

  ANG LAHAT NG BAGAY AY LUBUSANG IPINAILALIM NG DIYOS SA KANYANG KAPANGYARIHAN.

  kasama ba pati ang Dios sa sinasabing LAHAT? Heto ang SAGOT ng Bibliya:

  #HINDI KASAMA RITO ANG DIYOS NA SIYANG NAGLAGAY NG LAHAY NG BAGAY SA ILALIM NG KAPANGYARIHAN NI CRISTO.

  Maliwanag naman yan kaibigang Ben T. Singco, baket pilit mong NILALABO? Ano pa ang Sabi ng KASULATAN?

  AT KAPAG ANG LAHAT AY NASA ILALIM NA NG KAPANGYARIHAN NI CRISTO,
  ANG ANAK NAMAN ANG PAPAILALIM SA KAPANGYARIHAN NG DIYOS NA NAGLAGAY NG LAHAT NG BAGAY SA ILALIM NG KAPANGYARIHAN NIYA.

  Baket daw????

  SA GAYON, LUBUSANG MAGHARI ANG DIYOS SA LAHAT.

  Kalinaw linaw eh… kiki emoticon
  Ano ba naman yan igang Ben T. Singcokiki emoticon

  ano pa ang Dahilan, baket iniingatan ng Kordero Ang Aklat ng Buhay?

  KAYA’T NASA ILALIM NG KAPANGYARIHAN NI CRISTO ANG LAHAT NG PAGHAHARI, KAPAMAHALAAN, KAPANGYARIHAN, AT PAMUNUAN SA KALANGITAN.
  Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito kundi maging sa darating.

  IPINAILALIM NG DIYOS SA PAA NI CRISTO ANG LAHAT NG BAGAY, at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesya. Ang iglesya ang katawan at kapuspusan ni Cristo, na siya namang pumupuno sa lahat ng bagay.
  [Efeso 1:21-23 Magandang Balita Biblia]

  ano ang SABI:

  KAYA’T NASA ILALIM NG KAPANGYARIHAN NI CRISTO ANG LAHAT NG PAGHAHARI, KAPAMAHALAAN, KAPANGYARIHAN, AT PAMUNUAN SA KALANGITAN.

  Ayun kaibigang Ben T. Singco, kaya nmn pala nasa Pag iingat na ng Kordero ang AKLAT NG BUHAY… kiki emoticon
  ————-ITUTULOY PA——————–

 • Norbert Delarama Sa Wakas ay Nabanggit mo narin ang Talatang Revelation 21:22 at Ganito ang Sinasabi:

  Napansin ko na walang templo sa lunsod sapagkat ANG PANGINOONG DIYOS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT at ang
  KORDERO ang pinaka templo roon.

  Dito lang mapapansin mona sana ang KATOTOHANAN eh, kaso nga HINDI KA TALAGA NAPAGKALOOBAN NG DIYOS na MAKAUNAWA….

  tanong?

  sino ang tinutukoy ng talata ng Biblia na:

  PANGINOONG DIYOS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT

  Heto ang PATOTOO ng Biblia Ben T. Singco:

  Hindi ba iisa ang ating AMA? Hindi ba’t IISANG DIYOS ANG LUMALANG SA ATIN? Kung gayo’y bakit nagtataksil tayo sa isa’t isa at nilalapastangan ang tipan ng ating mga ninuno? Sumira ang Juda sa kanyang pangako sa Diyos at dahil dito’y naganap sa Israel at sa Jerusalem ang isang kasumpa-sumpang pangyayari. Niyurakan nila ang Templo na pinakamamahal ni Yahweh. Ang mga lalaki’y nag-asawa sa mga babaing sumasamba sa ibang mga diyos. Puksain nawa ni Yahweh sa bansang Israel ang sinumang gumagawa nito at huwag na silang pahintulutan pang makibahagi sa paghahandog kay Yahweh na MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT
  [Malakias 2:10-12 Magandang Balita Biblia]

  Ano pa ang PATOTOO na ang AMA talaga ang Makapangyarihan sa Lahat?

  [2 Mga Taga-Corinto 6:18 MBB]
  Ako ang magiging AMA ninyo, at kayo’y magiging mga anak ko,” sabi ng Panginoong Makapangyarihan sa lahat.

  ==========================

  sino naman ang tinutukoy ng Biblia na:
  KORDERO

  Juan 1:36 (MBB05)

  Nang makita niya si Jesus na nagdaraan ay kanyang sinabi, “Siya ang Kordero ng Diyos!”

  Walang Pagtatalo Kaibigan, Si JesuCristo Ang Kordero ng Diyos.
  Ano ba ang KAhulugan ng Kordero igang Ben T. Singco?

  Kordero- Lamb o TUPA

  si JesuCristo ay TUPA NG DIYOS at HINDI Diyos din, kundi TUPA NG DIYOS….
  YAN Ang MALINAW kaibigang Ben T. Singco

  SIGURO NAMAN AY SAPAT NA IYAN PARA MALINAWAN KANA KAIBIGAN…

 • Norbert Delarama bukas kona itutuloy ang ibang binaluktot mong unawa sa talata igang Ben T. Singco… sa ngayon ay matutulog muna akong nakangiti…kiki emoticon at sasagutin pa natin iyan bukas kapag hindi na ako busy ALANG ALANG SA KAPAKINABANGAN NG MGA TUNAY NA NAGSUSURI AT NAGHAHANAP NG KATOTOTHANAN…
 • Norbert Delarama Goodmorning Ben T. Singco… Mamaya nakong gabi ulet makakapag post, try ko ring makasingit mamaya kung magkaoras kahit paisa isang rebuttal… pero kung hindi ay mamayang gabi ulet…
 • Norbert Delarama Talagang Hindi mo nauunawaan ang mga sinasabi mo igang Ben T. Singco.. Sino ba nakikipagtalo sayo tungkol sa bagay nayan na Ang Ama ang babalik..
  Natural si JesuCristo ang babalik sa Lupa dahil nga sinugo Siya ng Ama:

  10Sila’y nakatitig sa langit habang siya’y iniaakyat sa langit. Walang anu-ano’y dalawang lalaking nakaputi ang lumitaw sa tabi nila. 11Sabi nila, “Kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit?#ITONG_SI_JESUS_NA_UMAKYAT #SA_LANGIT_AY_MAGBABALIK#GAYA_NG_NAKITA_NINYONG #PAG_AKYAT_NIYA.”
  [Mga Gawa 1:10:11 MB]

  bago umakyat si Cristo, ano ba Siya? Balikan natin ang mga Pangyayari:

  TINGNAN NINYO ANG AKING MGA KAMAY AT AKING MGA PAA,#AKO_RIN_NGA: hipuin ninyo ako, at tingnan; sapagka’t ANG ISANG ESPIRITU’Y WALANG LAMAN AT MGA BUTO, NA GAYA NG INYONG NAKIKITA NA NASA AKIN.
  [Lukas 24:39 TLAB]

  kaiba sa Dios Ama na itinuro ni Cristo na sinasamba nila
  [Juan 4:22-24] Na ang turo ni Cristo sa Likas na kalagayan ng Tunay na Dios ay isang Espiritu, kaibahan sa Kanya na may Laman at Buto…

  At ang Ama lang ang nakakaalam kung kailan Mangyayari pagsusugo sa Kanyang pagparito… Basa tayo igan:

  Nguni’t TUNGKOL SA ARAW AT ORAS NA YAON WALANG MAKAKAALAM, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang Anak, kundi#ANG_AMA_LAMANG. At kung paano ang mga araw ni Noe, GAYON DIN NAMAN ANG PAGPARITO NG ANAK NG TAO.
  [Mateo24:36-37 TLAB]

  Ano ba ang Mangyayari sa Araw ng Paghuhukom?

  “Pagdating ng Anak ng Tao bilang Hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin naman sa harapan niya LAHAT NG TAO at sila’y kanyang PAGBUBUKUD-BUKURIN, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Inilalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa, at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya’t sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, ‘Halikayo, MGA PINAGPALA NG AKING AMA! Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang daigdig.
  [Mateo 25:31-34 MBB]

  ITUTULOY… pasensya na bro at Busy lang… gusto kong sagutin lahat iyang maling unawa mo sa mga talata alang alang sa kapakinabangan ng mga TUNAY NA NAGSUSURI…

 • Ben T. Singco hindi nakukuha sa tagal ng post yan na kasinungalingan lang naman ang laman eh sabihin mo lang kung tapos ka na ha? at ilalabas ko na mga kasinungalingan ng sagot mo ha?
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama Lapit ng matapos Ben T. Singco. Sana ay marebutt mo lahat ang mga sinabi ko, gaya ng ginagawa ko. hindi yung gigewang gewang ang tayo mo…
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama Ito naman ang tunay na kahulugan ng talatang ginamit mo igang Ben T. Singco:

  Gal 1:1 “Greetings from Paul, an apostle. I was chosen to be an apostle, but not by any group or person here on earth. My authority came from none other than Jesus Christ and God the Father, who raised Jesus from death.”
  Gal 1:12 “I did not get my message from any other human. The Good News is not something I learned from other people. Jesus Christ himself gave it to me. He showed me the Good News that I should tell people.” [Easy To Read Version]

  Sinasabi ni Apostol Pablo na ang kaniyang karapatan sa pagiging Apostol at ipinangangaral ay hindi galing sa kung sinong mga tao lang, kundi galing kay Jesus na ito ay ibinigay sa kaniya…
  At ang ibinigay ni Jesus sa kanila ay galing sa Diyos at hindi mula sa sinomang tao:

  Juan 17:14 “IBINIGAY KO SA KANILA ANG IYONG SALITA: at kinapootan sila ng sanglibutan, sapagka’t hindi sila taga sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga sanglibutan.”

  Sa Tagong yan ay nangungusap ang Panginoong JesuCristo sa Ama, ang sabi Niya:

  ibinigay ko sa kanila ANG IYONG SALITA…

  ano pa ang patotoo ni Cristo? Kaninong aral o Salita ang ipinangangaral Niya? basa tayo bro:

  [Juan 7:16-18 MB]
  Kaya’t sinabi ni Jesus, “HINDI SA AKIN ANG ITINUTURO KO, KUNDI SA NAGSUGO SA AKIN.
  Kung talagang nais ninumang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ANG ITINURO KO’Y MULA NGA SA DIYOS, o kung ang sinasabi ko ay GALING LAMANG SA AKIN. Ang nagtuturo ng galing sa sarili niyang kaisipan ay naghahangad ng sariling karangalan. Ngunit ang TAONG NAGAHANGAD NA MAPARANGALAN ANG NAGSUGO SA KANYA ay TAONG TAPAT at hindi sinungaling.

  Malinaw ang Patotoo ni Cristo na ang itinuro nya sa mga apostol ay hindi sa kanya nagmula. ang sabi niya:

  “HINDI SA AKIN ANG ITINUTURO KO, KUNDI SA NAGSUGO SA AKIN.

  at ang sabi pa Niya:

  Ang nagtuturo ng galing sa sarili niyang kaisipan ay naghahangad ng sariling karangalan. Ngunit ang TAONG NAGAHANGAD NA MAPARANGALAN ANG NAGSUGO SA KANYA ay TAONG TAPAT at hindi sinungaling.

  Yan ang Patotoo na ang Panginoong JesuCristo ay nagtuturo ng mga aral ng Salita ng Diyos para parangalan ang Dios at nagpapatunay na ang Panginoong JesuCristo ay Taong Tapat.
  Ang alin mang aral o turo na ipinangaral ni Jesus ay hindi galing lamang sa kaniya kundi galing sa Diyos na nagsugo sa kaniya….kaya hindi nagmula sa tao…hindi galing sa tao…

  Ano naman ang patotoo ni Apostol Pablo nung nasa langit na ang Panginoong JesuCristo? Si Apostol PAblo ang PAsagutin natin mismo…. Basa Tayo igan Ben T. Singco

  [1Timoteo 2:5 TLAB]
  Sapagka’t may isang Dios at MAY ISANG TAGAPAMAGITAN SA DIOS AT SA MGA TAO, ANG TAONG SI CRISTO JESUS.

  Malinaw ang Sagot sa atin ni Apostol Pablo ng nasa langit na ang Panginoong JesuCristo sa tagpong iyan igan. Sana ay maliwanag na sayo kaibigan… ikaw naman bro… turn muna…. last part ng iyong rebuttal ha, hindi presentation, hehe…

 • Ben T. Singco
  Ben T. Singco PATUNGKOL SA TRONO NG DIYOS ANG TOPIC KO MATAGAL KO NG ALAM YANG 24 THRONES NG MGA ELDERS NA YAN. AT ANG KORDERO NGA NASA GITNA NG TRONO MAY DRAWING KA NA 24 THRONES PA IBIG MO BANG SABIHIN ISA SI KRISTO SA NAKA-UPO SA 24 THRONES?

  Paki-SAGOT NGANG MABUTI.

 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama Goodmorning Ben T. Singco, nakatulog kaba ng mahimbing bro? mukhang d kana natutulog ah… ang pinakikita ko lang sayong trono ay kahulugan ng maraming Trono sa Langit… Si Cristo na Kordero o Tupa ng Dios ay nasa Kanan ng Dios… magdodrawing na naman ba ako? Rebuttal mona igan, hindi mona panahon magtanong… Baka presentation na nmn ang Gawin mo ha…. hehe…
 • Ben T. Singco
  Ben T. Singco Tinatanong nga kita isa ba si Kristo na naka-upo sa 24 na trono? OO O HINDI?
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama si Cristo nasa Kanan ng Dios. magdadrawing na nmn ba akp Ben T. Singco? Basahin mo Relation Chapter 5
 • Ben T. Singco
  Ben T. Singco O HINDI NAMAN PALA NAKA-UPO si JESUS SA ISA SA 24 na trono eh BAKIT NAGDRAWING KA PA?
 • Ben T. Singco
  Ben T. Singco So pang bluff lang? Pala yon WALA NAMAN PALANG PURPOSE DRAWING MO 1 TRONO NG DIYOS AT 24 na trono ng mga ELDERS…NASAAN KANAN NA UPUANG SINASABI MO? TALATA NG KANANG UPUAN SA LANGIT POST MO NA UUPUAN NG KORDERO,
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama Pambihira. magrerebutt kaba o magkikwento Ben T. Singco? Binasa mo naba ang Revelation Chapter 5 na pinababasa ko sayo? Ano, magdodrawing na nmn ba ako ?
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama maliligo nako, magrebutt kana Ben T. Singco
 • Ben T. Singco
  Ben T. Singco Palpak nga drawing mo eh basa…DINAYA MO TALATA BASANG MABUTI sumassamba kay JESUS YUONG NAKA-UPO SA 24 THRONE

  Ben T. Singco's photo.
 • Ben T. Singco
  Ben T. Singco Ano makakatulog ka pa ba sa pambabluff mo? Pa drawing drawing ka pa?
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama kami man igang Ben T. Singco ay sumasamba din sa Panginoong JesuCristo Hindi dahil sa sinamba namin ang Panginoong JesuCristo ay Dios na Siya, sinamba namin ang Panginoong JesuCristo dahil utos yan ng Dios Ama…
  [Filipos 2-9-11] Magpadoktrina ka muna kaya igan bago ka umatake… hehe… pasok nako, Magrebutt kana… puro kwento ginawa mo eh…
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama Napansin ko lang igang Ben T. Singco, ikaw yata ang hindi na nakatulog… napansin ko lang… grin emoticon
 • Ben T. Singco
  Ben T. Singco Naghihilik pa ako.. Sa bibig ng unang nagsalita nangyayari sa kanya yan.
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama ok lang yan, napuyat ka siguro kagabi bro…
 • Ben T. Singco
  Ben T. Singco hindi naman nakakapuyat mga post mo nakakaawa nga eh sukat lahat ng SULAT NI PABLO GINAGAMIT MO NA PANGONTRA KAY KRISTO.

  DIYOS NI PABLO/SAULO ACTS 9:4-5 (INUUSIG NI PABLO ANG IGLESIA MISMO NG DIYOS) SI CRISTO NA KANYANG INUUSIG.

  ACTS 9:4-5

  3 Naglakbay si Saulo papuntang Damasco, at nang siya’y malapit na sa lunsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. 4 Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, “Saulo, Saulo! Bakit mo ako INUUSIG?”
  5 “Sino kayo, Panginoon?” tanong niya.
  “Ako’y si Jesus, ang iyong INUUSIG!!!!!!!!!!!!,” tugon ng tinig sa kanya. 6 “Tumayo ka’t pumasok sa lunsod, at doo’y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin.”

  1 CORINTHIAN 15:9 (KUNG TAO YAN MAGPAPAKITA PA BA YAN? EH MATAGAL NG NAMATAY?)

  8 Sa kahuli-huliha’y NAGPAKITA rin SIYA(JESUS) sa AKIN(PABLO), kahit na ako’y tulad ng isang batang ipinanganak nang di-kapanahunan.
  9 Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol; ni hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol, sapagkat INUSIG!!!!!! ko ang IGLESIA NG DIYOS!!!.

  AT ITO ANG SINABI NI PABLO.

  HINDI GALING SA TAO ANG IPINANGANGARAL NI PABLO!

  GALACIA 1:11-12
  11 Mga kapatid, nais kong
  malaman ninyo na ang Magandang
  ************************
  HINDI DAW KATHA NG TAO!!!!!!!!!!
  ************************
  Balitang ipinangaral ko’y hindi katha ng TAO.
  ***************************************
  HINDI TINANGGAP NI PABLO SA TAO!!!!!!!!!!
  ***************************************
  12 Hindi ko ito tinanggap mula sa TAO,
  *****************************************
  AT HINDI DAW ITINURO NG SINUMANG TAO!!!!!!!!
  *****************************************
  at hindi rin itinuro sa akin ng sinumang TAO.
  *******************************
  GALING LAHAT KAY KRISTO!!!!!!!!!!!
  *******************************
  Si Jesu-Cristo MISMO ang NAGHAYAG NITO sa akin.

  KALINAW SA TALATA HINDI TAO NAGBIGAY- KAY KRISTO NIYA NATANGGAP SI KRISTO JESUS NAGPAHAYAG MALIWANAG “HINDI TAO SI KRISTO JESUS” ANO SIYA? EH DI DIYOS HINDI DAW TAO EH.

  AYAN ANG PAGPAPABULAANAN O REBUTTAL KO…SA MGA POST MO NA PULOT PULOT.

  Like · Reply · 1 · 22 hrs
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama yan na yung rebuttal mo igang Ben T. Singco? kiki emoticon
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama Ang nangyari eh, MAY MASABI ka nlng… ahihihi… ok wait mo nlng conclussion ko bukas igang Ben T. Singco
 • Ben T. Singco
  Ben T. Singco Kung may unawa kayo hindi ninyo pwedeng gamitin ang 14 na aklat ni PABLO SA NT PANGONTRA KAY JESUS DAHIL SI JESUS ANG DIYOS NIYA NA TUMAWAG SA KANYA AT NAGBIGAY NG KARAPATANG MAGING ALAGAD NG DIYOS.

  1 COR 15:8-9 nandiyan na sa rebuttal ko.

 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama goodmorning Ben T. Singco… kung nagbabas ka sana ng mga post ko, sana hindi mo nasasabi yan. naaawa tuloy ako sayo… ligo muna ako bro. mamaya pag makalibre ako ay ipopost kona ang akibg 4th final part…
 • Ben T. Singco
  Ben T. Singco Wala kang nabali sa REVELATION ibinabalik mo lang sa ibang chapter tandaan mo REVELATION NA YON KAYA MAY INIREVEAL NGA DOON.
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama Part 4 Final Part Affirmative Statement

  sabi ni igang Ben T. Singco:

  Kung may unawa kayo hindi ninyo pwedeng gamitin ang 14 na aklat ni PABLO SA NT PANGONTRA KAY JESUS DAHIL SI JESUS ANG DIYOS NIYA NA TUMAWAG SA KANYA AT NAGBIGAY NG KARAPATANG MAGING ALAGAD NG DIYOS.

  1 COR 15:8-9 nandiyan na sa rebuttal ko.

  ————————————-

  Nahihilo na ang kaibigan kong si Ben T. Singco talaga at hindi nya alam ang sinasabi niya. katunayan na hindi talaga siya nagbabasa at umuunawa ng binabasa nya… Ang turo ni Apostol pablo, May Isang Diyos Lamang, Ang Ama [1Corinto8:6] isang Dios at Ama ng Lahat [Efeso 4:6]
  at punaglinaw nanga ni Apostol Pablo ng Nasa langit na ang Panginoong JesuCristo…

  Sapagka’t iisa ang Diyos, AT TANGING SI JESU-CRISTO LAMANG ANG#TAONG_TAGAPAMAGITAN sa atin at sa Diyos…
  [1Timoteo 2:5 MBB]

  Baket pilit mong nilalabo igan? grin emoticon
  at Pangontra daw kay Jesus Ang ginamit kong tlata. aba nahihilo na si igan, ang Turo ng Panginoong JesuCristo sa Sarili Niya,
  Siya ay Taong nagsaysay ng KATOTOHANAN [Juan 8:40 TLAB]
  Taong Tapat [Juan7:16-18 MBB]
  May Laman at Buto
  [Lukas 24:39TLAB]

  tulad ng Turo ni Apostol Pablo
  Taong Tagapamagitan
  [1Timoteo 2:5]

  Kinontra ba ni Apostol Pablo ang turo ni Cristo?
  sagot: Hindi po,Magkakaangis yan…

  edi nagsisinungaling si igan… kiki emoticon

  at Katunayang hindi nga nagbabasa itong si igan, o hindi napagkalooban ng pagkaunawa… si Cristo po ang nagsasalita dito, hindi si Apostol Pablo… grin emoticon

  itutuloy LAST PART

  Norbert Delarama's photo.
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama ang sabi ni igang Ben T. Singco:

  Wala kang nabali sa REVELATION ibinabalik mo lang sa ibang chapter tandaan mo REVELATION NA YON KAYA MAY INIREVEAL NGA DOON.See More

  Norbert Delarama's photo.
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama inaanyayahan po namin kayo mga kaibigan… sana ay paunlakan ninyo kami sa amin pong paanyaya… maraming salamat po…

  Norbert Delarama's photo.
 • Norbert Delarama
  Norbert Delarama At sana po ay makapanood din kayo ng Felix Manalo the Movie… duon nyo rin po masasaksihan ang kasaysayan ng Iglesia Ni Cristo sa Pamamahala ng Kapatid na Felix Manalo… Sana ay makapanood din po kayo…

  Norbert Delarama's photo.
 • Ben T. Singco
  Ben T. Singco SA PAGTATAPOS NG AMING DEBATE NA WALANG NABALI SA REVELATION ETO SAGOT KO SA SCREENSHOTS NIYA SA PANGATLONG PICTURE SA ITAAS…

  FOCUS SA “SIYA” AT “KANYANG” IISA LANG ANG DIYOS AT YON ANG KORDERO NA NAKA-UPO SA TRONO NG DIYOS.

  Ben T. Singco's photo.
 • Ben T. Singco
  Ben T. Singco AT SINABI NG AKING KATUNGGALI NA SUMASAMBA NA SILA KAY KRISTO DAHIL INUTOS NG AMA…DALAWA NA SINASAMBA NILA ..

  Ben T. Singco's photo.
 • Ben T. Singco
  Ben T. Singco SO TAPOS NA PO ANG TAHIMIK NA DEBATE TIMBANGIN NA LAMANG NINYO ANG MGA TALATA LALO NA SA KUNG ILAN ANG TRONO NG DIYOS SA LANGIT AT KUNG SINO ANG NAKA-UPO SA GITNA NITO.. BACKREAD NA LANG KAYO..

  THANKS BRO @norbert delarama sa iyong TIME AT NAWA AY MAKITA MO ANG KATOTOHANAN NG MGA HULA AT KATUPARAN SA ATING PANGINOONG YEHUSHUA/JESUS.

  CONCERNING “ME” LAMANG AT HINDI CONCERNING “US”.

  Ben T. Singco's photo.
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.