ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NG MGA HULA AT KATUPARAN SA BUHAY NG PANGINOONG YEHUSHUA/YESHUA/IESOUS/IESV(JOHN 19:19-20). (YOD HE VAV HE = YOD SHIN VAV AYIN)

PEACE ON EARTH!

PATRIPASSIANISM 

peace_on_eart

Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)]

YESHUA/YEHOSHUA

GOD IS LOVE!!!

patripassianism_guiding_verse

BE YE HOLY FOR I AM HOLY

PATRIPASSIANISM

FOCUS ON “ME” NOT “US” AND FOCUS ON THOSE “BOOKS” BELOW!

matupad_lahat_sa_kanya

FOCUS ON “AKIN” NOT “AMIN”

luke_22_44-47

FOCUS ON “AKIN” NOT “AMIN”

concerning_me

NARITO ANG BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN NA MAGAGANAP NG MAGING TAO ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN NA SI YAHWEH=YESHUA/JESUS (1 JOHN 4:2-3, 1 TIM. 3:16, ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 NATUPAD SA MATEO 1:22-23, ISAIAH 40:3, JOHN 1:22-23). SUNDAN PO NATIN MGA KAPATID ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NITO SA ATING MGA BIBLIA AMEN!

2 PEDRO 1:20-21 Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makakapagpaliwanag ng alinmang hula sa KASULATAN sa bisa ng KANYANG SARILING KAKAYAHAN. 21 SAPAGKAT HINDI NAGBUHAT SA KALOOBAN NG TAO ANG HULA NG MGA PROPETA; ITO’Y GALING SA DIYOS AT IPINAHAYAG NG MGA TAONG KINASIHAN NG ESPIRITU SANTO.

MATEO 5:17 “Huwag ninyong ISIPING AKO’Y NAPARITO upang SIRAIN ang KAUTUSAN O  ANG MGA PROPETA:  AKO’Y NAPARITO, hindi upang SIRAIN,  kundi upang  “GANAPIN”.

Matthew 5:17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to FULFILL.

CLICK: ANG HULA MAGKAROON NG LIWANAG!


NARITO PO MGA KAPATID ANG MGA BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN:

WHO HATH BELEIVED OUR REPORT? WERE ALREADY PROPHESIED!!!

1. ANG PAGSILANG NG MAKAPANGYARIHANG DIYOS (MIGHTY [[GOD!!!]]) AT WALANG HANGGANG-AMA (EVERLASTING FATHER!!!) AT EMMANUEL ([[GOD!!!]] IS WITH US)!!

2. ANG TALA SA SILANGAN (STAR IN THE EAST).

3. SA BETHLEHEM DAPAT IPAPANGANAK SI JESUS.

4. NG IPAPATAY NI HERODES ANG MGA SANGGOL PAGKAPANGANAK NI JESUS.

5. NG ITAKAS ANG SANGGOL NA SI JESUS AT NG MANIRAHAN SILA SA EGIPTO DAHIL IPINAPAPATAY NGA ANG MGA SANGGOL “TINAWAG KO ANG AKING ANAK SA EGIPTO”.

6. SA KANYANG PAGBABALIK HINDI SA NAZARETH NANIRAHAN KUNDI SA CAFERNAUM BAKIT?

7. ANG PAGPAPATOTOO NI JUAN BAUTISTA ANG TINIG SA ILANG PATUNGKOL KAY JESUS.

8. HINDI LAMANG SA TINAPAY NABUBUHAY ANG TAO KUNDI SA BAWAT SALITANG NAMUMUTAWI SA BIBIG NG DIYOS (SI KRISTO ANG MANNA).

9. ANG PAGTUKSO NI SATANAS KAY JESUS

10. ANG PAG-AMIN NI JESUS NA SIYA ANG NASA AKLAT NI ISAIAH

11. NG BAUTISMUHAN SI JESUS ANG TINIG.

12. MARAMING PAGAGALINGIN SI JESUS NA MGA MAY SAKIT.

13. SI JESUS ANG LINGKOD NA HINIRANG NA IPINAKILALANG ANAK NG DIYOS NGUNIT DITO SA TALATA AY TINAWAG NA LINGKOD.

14. MARAMI ANG MABUBULAGAN AT HINDI MAKAKAUNAWA (MAKINIG MAN NG MAKINIG DI KAYO MAKAKAUNAWA).

15. ANG PAG-AALITAN O PAG-AAWAY SA LOOB NG SAMBAHAYAN (Ang kaaway ng isang tao’y ang kanya mismong kasambahay.)

16. GAGAMIT SI JESUS SA PAGTUTURO NG TALINGHAGA O PARABLES.

17. MARAMI ANG BULAANG GURO AT MGA MAPAGKUNWARING PAGSAMBA.

18. PAGSAKAY NI JESUS SA BISIRONG ASNO.

19. IPAGTATABUYAN NI JESUS ANG MGA NAMIMILI AT NAGPAPALIT NG SALAPI AT ANG MGA NAGTITINDA NG KALAPATI.

20. ANG BATONG ITINAKWIL NG MGA NAGSIPAGTAYO ANG BATONG NAGING PANULUKAN NA DUDUROG SA KANILA.

21. ANG NAUPO SA KANAN NI DAVID (HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS/MESSIAH.

22. PAPATAYIN KO ANG PASTOL AT MANGANGALAT ANG MGA TUPA

23. TUMAKAS LAHAT NG MGA ALAGAD PARA WALANG MAPAHAMAK.

24. ANG PAGSAMPAL, PAGDURA, PAGBUNOT NG BUHOK AT BALBAS SA MUKHA NI JESUS.

25. PAGKAKANULO NI JUDAS ISCARIOTE.

26. PAGKAMATAY NI JUDAS ISARIOTE.

27. ANG HULA NA IBIBILANG SI JESUS SA MGA SALARIN (MAY MGA KASAMA SIYANG MGA IBA PANG SALARIN NA KASAMA NIYANG IPINAKO.

28. DIYOS KO DIYOS KO BAKIT MO AKO PINABAYAAN.

29. MAGSASAPALARAN SA DAMIT NI JESUS PAGPUPUSTAHAN ANG DAMIT NIYA.

30. PAGPAPAKO SA KRUS (pierced my hands and my feet) PSALM 22:16.

31. MAUUHAW SI JESUS BAGO MAMATAY SA KRUS.

32. WALANG MABABALI SA KANYANG MGA BUTO.

33. PAGMAMASDAN NILA ANG KANILANG INULOS.

34. MULING PAGKABUHAY NI JESUS SA IKATLONG ARAW.

35. NABUKSAN ANG MGA PAG-IISIP NG MGA TAO PATUNGKOL SA HULA AT KATUPARAN KAY JESUS.

 

PROPHECIES FULFILLED AFTER YESHUA/JESUS DEATH.

 

NGAYON MGA KAPATID NAUNAWAAN NINYO NA MAY MGA HULA(PROPHECY) AT KATUPARAN NARITO ANG NGA HULA SA LUMANG TIPAN KUNG SINO ANG GUMANAP NG LAHAT NG YAN

1. SINO ANG PUMASOK NA YON SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

2. SINO ANG NAGING BATONG ITINAKWIL NA YON?

3. NAGKAUSAP NA AT NAGKITA SI JESUS AT SI PROPETA ISAIAH SA LUMANG TIPAN.

4. SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES.

5. ANG ILAWAN O LIWANAG NG BAGONG JERUSALEM

6. WHO WILL TEACH precept upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line.

 

CLICK HERE: NARITO NAMAN ANG MGA HULA AT KATUPARAN NA SA LUMANG TIPAN LAMANG NAGANAP LAHAT AT MAGAGANAP PA.

ANG DIYOS “NAGING TAO”. (1 JOHN 4:2-3) ANTI-KRISTO BA KAUSAP NINYO O HINDI?


ANG ALAMIN NINYO MGA KAPATID SA AKLAT NA ITO AY KUNG SINO ANG GUMANAP NG LAHAT NG MGA HULA NA ITO? SINO ANG NAGING TAO.

HEBREO 10:1 ANG KAUTUSAN ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog TAON TAON.

1. BAKIT KAILANGANG MAMATAY PA SI JESUS

2. KUNG WALANG KAKULANGAN ANG NAUNA HINDI NA SANA NAGKAROON NG PANGALAWA AT ANG BAGAY NA NALULUMA AY MALAPIT NG MAWALA

3. KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM BAKIT SI JESUS (ANG ANAK NG TAO) ANG DARATING?

4. SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES.

5. ANG ILAWAN O LIWANAG NG BAGONG JERUSALEM

concerning_me

AMEN!

THE ANCIENT WELL OF ABRAHAM (BEER AVRA’AHM) IN BEERSHEBA!! vs ZAM ZAM WELL OF ISLAM!!

watch_beersheba

BEER AVRA’AHM / ABRAHAM’S WELL IN BEERSHEBA, ISRAEL

USE YOUR GOOGLE EARTH FLY TO WELL OF ABRAHAM IN BEERSHEBA:

(TYPE THIS IN SEARCH INPUTBOX)
EARTH COORDINATES: 31°14’14.47″N, 34° 47’34.94″E

ZAM ZAM WELL  BASED ON TORAH OF MOISES

 THE WELL OF ABRHAM/HAGAR/ISHMAEL LOCATION OF ISLAM IS FAKE!!!

QUESTION: WHERE IS THE LOCATION THE WELL OF HAGAR AND ISHMAEL FROM GERAR TO BEERSEVA?

GENESIS 20:1
א וַיִּסַּע מִשָּׁם אַבְרָהָם אַרְצָה הַנֶּגֶב, וַיֵּשֶׁב בֵּין-קָדֵשׁ וּבֵין שׁוּר; וַיָּגָר, בִּגְרָר. 1 And Abraham journeyed from thence toward the land of the South, and dwelt between [
[[[[Kadesh and Shur;]]]]]] , [[[[Kadesh and Shur;]]]]]] and he sojourned in [[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]]

WHERE IS GERAR? THEN YOU WALKED UNTIL YOU REACHED BEERSHEBA!!!
(you can search Gerar it is in ISRAEL ALSO)

GERAR

WHERE IS GERAR MAPS GIVEN BY  ISLAM DEBATER

IMG_0303

ANOTHER ISLAM DEBATER GAVE THEIR MAPS DURING OUR DEBATEIMG_0493

GERAR IS THE PLACE WHEREIN HAGAR AND ISHMAEL LEFT ABRAHAM and STRAYED IN WILDERNESS OF BEERSHEBA (THE WELL OF ABRAHAM, HAGAR AND ISHMAEL)

GENESIS 21:14-15
יד וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר וַיִּקַּח-לֶחֶם וְחֵמַת מַיִם וַיִּתֵּן אֶל-הָגָר שָׂם עַל-שִׁכְמָהּ, וְאֶת-הַיֶּלֶד–וַיְשַׁלְּחֶהָ; וַתֵּלֶךְ וַתֵּתַע, בְּמִדְבַּר בְּאֵר שָׁבַע. 14 And Abraham arose up early in the morning, and took bread and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away; and she departed, and strayed in the WILDENESS of [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]]!!!! [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]]!!!!

טו וַיִּכְלוּ הַמַּיִם, מִן-הַחֵמֶת; וַתַּשְׁלֵךְ אֶת-הַיֶּלֶד, תַּחַת אַחַד הַשִּׂיחִם. 15 And the water in the bottle was spent, and she cast the child under one of the shrubs.

 

BEERSHEBA SEE THE SEARCH BOX BELOW THIS PICTURE

AND HERE’S IS THE EARTH COORDINATES SEE THE RECTANGLE BLOW THIS PICTURE

beersheba2

A TAMARISK TREE!!

GENESIS 21:33

לג  וַיִּטַּע אֶשֶׁל, בִּבְאֵר שָׁבַע; וַיִּקְרָא-שָׁם–בְּשֵׁם יְהוָה, אֵל עוֹלָם. 33 And Abraham planted a tamarisk-tree in Beer-sheba, and called there on the name of the LORD, the Everlasting God.

WHERE IS BE’ER SHEVA OR BEERSHEBA SEE THIS MAP and VERSE BELOW

wilderness_beersheba

beersheba

berseeva

טו וַיִּכְלוּ הַמַּיִם, מִן-הַחֵמֶת; וַתַּשְׁלֵךְ אֶת-הַיֶּלֶד, תַּחַת אַחַד הַשִּׂיחִם. 15 And the water in the bottle was spent, and she cast the child under one of the shrubs.

HAGAR AND ISHMAEL THEY LIVED IN PARAN

GENESIS 21:20-21

20 And God was with the lad, and he grew; and he dwelt in the wilderness, and became an archer.
כא וַיֵּשֶׁב, בְּמִדְבַּר פָּארָן; וַתִּקַּח-לוֹ אִמּוֹ אִשָּׁה, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. {פ}

כא וַיֵּשֶׁב, בְּמִדְבַּר פָּארָן; וַתִּקַּח-לוֹ אִמּוֹ אִשָּׁה, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. {פ} 21 And he dwelt in the wilderness of [[[[[[Paran;]]]] and his mother took him a wife out of the land of Egypt.

NOW WHERE IS HEBRON, GERAR, BEERSEVA AND PARAN, KADESH, SHUR?
SEE ATTACHED MAPS!!!deutoronomy_1_1

ARAVA_BETWEEN_PARAN_TOPHEL_TAFILAH2

READ MORE ABOUT PARAN

WHERE IS BAKKAH OR VALLEY OF BACA IN PSALM 84:6-7 INCLUDING MT. ZION?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE/THEY DIED AND BURIED IN HEBRON

WHERE IS NEGEV CAPITAL IS BEERSHEBA?

TOMB OF PATRIARCH

3 NAMES OF THE PLACE HEBRON SAME PLACE (KIRIATHARBA/ARBA/MACPELAH) 

WHERE IS BETHEL/BAYTULLAH ( HOUSE OF GOD OF ABRAHAM )

THE ISLAM CLAIM IN LOCATION OF THEIR ZAM ZAM WELL

zamzam_history_in_islam

another_claim_zam_zam_map

https://en.wikipedia.org/wiki/Zamzam_Well

THE PRE-ISLAMIC WHO ARE QURAYSH TRIBE? 
WHO IS HASHIM IBN ABD MANAF?
WHO IS HUBAL? ETC..ETC..

SEE THE DIGGING OF ZAM ZAM IN ISLAM

BY

https://en.wikipedia.org/wiki/Abdul-Muttalib

digging_of_zam_zam

TO ALL ISLAM IF YOU ARE TRUTHFUL!! SHOW YOUR PROOF AND REPLY BELOW!!!

ABRAHAM’S WELL IN BEERSHEBA WITH EARTH COORDINATES
ABRAHAM’S HAS A LOTS OF WELL

GENESIS 26:12-18

12Nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng GERAR at makasandaang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. 13  Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan, at siya’y naging napakayaman. 14    Nainggit sa kanya ang mga Filisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka.

15 [[[[[[[[Kaya’t tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito’y nabubuhay pa.]]]]]]]]

DATING TAWAG NI ABRAHAM NA KANYANG AMA.

16Sinabi ni Abimelec, “Umalis ka na, Isaac; mas makapangyarihan ka pa ngayon kaysa amin.” 17   Kaya, umalis si Isaac at nanirahan muna sa libis ng Gerar. 18      [[[[[[[[Ipinahukay niyang muli]]]]] ang [[[[[mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Filisteo. At ang mga balong iyon ay tinawag ni Isaac sa [[[[[dating tawag ]]]] dito ng kanyang ama.]]]]]


GENESIS 26:12-18

12 Then Isaac sowed in that land, and received in the same year an hundredfold: and the Lord blessed him.

13 And the man waxed great, and went forward, and grew until he became very great:

14 For he had possession of flocks, and possession of herds, and great store of servants: and the Philistines envied him.

15 For all the wells which his father’s servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them, and filled them with earth.

16 And Abimelech said unto Isaac, Go from us; for thou art much mightier than we.

17 And Isaac departed thence, and pitched his tent in the valley of Gerar, and dwelt there.

18 And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father; for the Philistines had stopped them after the death of Abraham: and he called their names after the names by which his father had called them.

ABRAHAM’S WELL (BE’ER AVRA’AHM)

IN

BE’ERSHEVA/BEERSHEBA

abraham_well9

ZOOM THE EARTH COORDINATES!!!
abraham_well10

10020959

abraham_well8

abraham_well2 abraham_well3 abraham_well

abraham_well4

abraham_well5 abraham_well6abraham_well7

THE OLD ABRAHAM’S WELL IS UNDER CONSTRUCTION FOR VISITORS!!!

beside_dominobeside_domino2

 

 

THE HISTORICAL WELL OF ABRAHAM IN BEERSHEBA

IS UNDER CONSTRUCTION FOR VISITORS!!location_of_beersheba3

location_of_beersheba3

AFTER THE RENOVATION OF THE ANCIENT WELL OF ABRAHAM IN BEERHEBA

finished_construction

abrahams_well_pic_open abrahams_well_pic_open2 abrahams_well_pic_open3

MAS GINUSTO NG MGA ISLAM ANG PEKENG BALON

IT WAS PROPHESIED AND IT WAS FULFILLED!!

JEREMIAH 2:9-13

9 “Kaya’t muli kong susumbatan ang aking bayan
at uusigin ko hanggang kaapu-apuhan.

10 Tumawid kang pakanluran hanggang Cyprus,
at magpadala ka patungong PASILANGAN hanggang KEDAR (SON OF ISHMAEL).
Makikita mo kung may nangyaring tulad nito kailanman.

11 Mayroon bang bansa na nagpalit ng kanyang mga diyos,
kahit na ang mga ito ay hindi naman talagang diyos?
Ngunit ipinagpalit ako ng bayang aking pinarangalan,
at sila’y sumamba sa mga diyus-diyosang wala namang kabutihang magagawa para sa kanila.

12 Kaya manginig kayo sa takot, O kalangitan,
manggilalas kayo at manghilakbot;
akong si Yahweh ang nagsasalita.

13 Dalawa ang kasalanan ng aking bayan:
TINALIKURAN nila ako,
ako na bukal na nagbibigay-buhay,
at HUMUKAY sila ng mga balon,
ngunit mga balong butas na walang naiipong tubig.

READ MORE ABOUT PARAN

WHERE IS BAKKAH OR VALLEY OF BACA IN PSALM 84:6-7 INCLUDING MT. ZION?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE/THEY DIED AND BURIED IN HEBRON

WHERE IS NEGEV CAPITAL IS BEERSHEBA?

TOMB OF PATRIARCH

3 NAMES OF THE PLACE HEBRON SAME PLACE (KIRIATHARBA/ARBA/MACPELAH) 

WHERE IS BETHEL/BAYTULLAH ( HOUSE OF GOD OF ABRAHAM )


TO YEHUSHUA/YESHUA BE THE GLORY!!!

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE AND WHAT IS ARABIA?

ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI

PEACE ON EARTH!

LOOK AT (TINGNAN NINYO ANG LOOK NG AQABA!!!!!! OR GULF OF AQABA!!!!)


CLICK: THE MOUNT SINAI!!! (JEBEL MUSA)

CLICK HERE WHERE IS AQABA THEN ZOOM OUT!!! USE EARTH/SATTELITE VIEW!!!!!

Numbers 10:12

12 And the children of Israel took their journeys out of the WILDERNESS of SINAI; and the cloud rested in the  WILDERNESS of PARAN.

NUMBERS_10_12 NUMBERS_12_2

 

THE MOUNT SINAI (JEBEL MUSA)

ISLAM SAID MT. SINAI IS SAUDI ARABIA THEY REMOVED THE “GULF OF AQABA” IN THIS LINK SEE SAUDI ARABIA…THE BIBLICAL MOUNT SINAI!!

HERE’S THE PROOF ON THAT LINK ABOVED!!!!!!

WHO REMOVED THE “GULF OF AQABA”?

COMPARE TO BIBLICAL MT. SINAI!!

SUMMARY NG KASINUNGALINGAN!!!!!

CLICK HERE: THE LETTER OF MUHAMMAD (ISLAM) TO MT. SINAI THE ONE WITH “GULF OF AQABA”

HOMILY ON THE GOSPEL OF ST. JOHN IN MT. SINAI (ST. CATHERINE)

photo 1

photo 2

THE “VALLEY OF BACA” AND THE “MOUNT ZION”! BIBLICAL EXACT LOCATION!!! PSALM 84:6-7!!

THE GOD OF JACOB/ISRAEL SEE VERSE 8

THE VALLEY OF BACA

Psalm 84:1-12 (FOCUS IN VERSES 6 TO 7)

1  How amiable are thy tabernacles, O LORD of hosts!

2  My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the LORD: my heart and my flesh crieth out for the living God.

3  Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O LORD of hosts, my King, and my God.

4  Blessed are they that dwell in thy house: they will be still praising thee. Selah.

5  Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.

6  Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools.

7  They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God.

8  O LORD God of hosts, hear my prayer: give ear, O God of Jacob. Selah.

9  Behold, O God our shield, and look upon the face of thine anointed.

10  For a day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness.

11  For the LORD God is a sun and shield: the LORD will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly.

12  O LORD of hosts, blessed is the man that trusteth in thee.

TYPE THE EARTH COORDINATES (31.769079, 35.227994) IN GOOGLE MAP OR GOOLE EARTH 

USER YOUR GOOGLE EARTH FLY TO VALLEY OF BACA:
(TYPE THIS IN SEARCH INPUTBOX)
EARTH COORDINATES: 31°46’08.66″N, 35°13’40.79″E OR 31.769076, 35.227994

SEE THE RESULT OF THAT VALLEY OF BACA!!

 SEE FROM VALLEY OF BACA TO MOUNT ZION

SEE THE EARTH COORDINATES IN BELOW MAP TRY IT IN YOUR OWN DEVICES!!!

MT_ZION_GOOGLE_MAP

VALLEY OF BACA!!! NOT DESERT

Psalm 84:5-7

King James Version (KJV)

5Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.

6Who passing through the (((((((valley of Baca))))))) make it a well; the rain also filleth the pools.

7They go from strength to strength, every one of them in (((((Zion)))) appeareth before God.

ZION – THE CITY OF DAVID

2 Samuel 5:7
Nevertheless David took the strong hold of Zion: the same is the city of David.

1 Kings 8:1
Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto king Solomon in Jerusalem, that they might bring up the ark of the covenant of the LORD out of the city of David, which is Zion.

1 Chronicles 11:5
And the inhabitants of Jebus said to David, Thou shalt not come hither. Nevertheless David took the castle of Zion, which is the city of David.

2 Chronicles 5:2
Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto Jerusalem, to bring up the ark of the covenant of the LORD out of the city of David, which is Zion.

 

LET US VISIT THE PLACE IN STREET VIEW IF THERE ARE VALLEYS IN COORDINATES OF  31 AND 35

near_valley_of_baca near_valley_of_baca2 near_valley_of_baca3

ISLAM CLAIM IN THE VALLEY OF BACA IN PSALM 84:6-7 TOGETHER WITH MT. ZION

bakkah_islam_claim_is_baca

islam_claim_in_baca

THE END!!

PRE-ISLAMIC ERA

ABRAHAM’S JOURNE UNTIL HE/THEY DIED AND BURRIED IN HEBRON

WHERE IS PARAN OR PHARAN?

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE IS “MOUNTAINS OF ARMENIA” (MT. ARARAT) IN TIME OF NOAH?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE DIED

WELL OF HAGAR AND ISHMAEL IN TORAH LOCATION

MUHAMMAD SAID!! CHRISTIANS ARE MY CITIZENS!!! (ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI)

PEACE ON EARTH!
THE MOUNT SINAI!!!!!!
http://st-katherine.net/en/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=65

ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI. THE PROOF!!!!!!!

“This is a message from Muhammad ibn Abdullah, as a covenant to those who adopt Christianity,

NEAR and FAR

, we are with them. Verily I, the servants, the helpers, and my followers defend them,

because CHRISTIANS ARE MY CITIZENS;

and by Allah! I hold out against anything that displeases them.

No compulsion is to be on them. Neither are their judges to be removed from their jobs nor their monks from their monasteries.

No one is to destroy a [[[[HOUSE of their RELIGION]]]], to damage it, or to carry anything from it to the Muslims’ houses.
Should anyone take any of these, he would spoil God’s covenant and disobey His Prophet. Verily, they are my allies and have my secure charter against all that they hate.

No one is to force them to travel or to oblige them to fight. The Muslims are to fight for them. If a female

Christian is married to a Muslim

, it is not to take place without her approval.

She is not to be prevented from visiting her church to pray.

Their churches are to be respected. They are neither to be prevented from repairing them nor the sacredness of their covenants. No one of the nation (Muslims) is to disobey the covenant till the Last Day (end of the world).”

English translation from ‘Muslim History: 570 – 1950 C.E.’ by Dr. A. Zahoor and Dr. Z. Haq, ZMD Corporation. P.O. Box 8231 – Gaithersburg, MD 20898-8231 – Copyright Akram Zahoor 2000. P. 167.

The ORIGINAL LETTER was taken away in 1517 by the Turkish Sultan Selim I and is now in the TOPKAPI MUSEUM IN STANBUL, but the sultan gave the monks a copy of it and sanctioned its terms. From the enormous collection of ancient and modern rolls preserved in the monastery’s library, it is clear that the Covenant of the Prophet, whether or not authentic, was in some way or other renewed, and the privileges of protection and safe-conduct for the monks were upheld.

CHRISTIAN MONK FORSEEN/SAID MUHAMMAD CAREER AS A PROPHET.
QUESION: DO YOU THINK IF YOU ARE A “CHRISTIAN MONK” ARE YOU GOING TO DECLARE ANY PROPHET OF A DIFFERENT RELIGION?

PROOF #1

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad


PROOF #2 JEWS HATE YESHUA/IESOUS SO WARNS HIM ABOUT THE JEWS!!

http://www.truthnet.org/islam/whatisislam.html

*****************************
TO ALL MUSLIM/ISLAM ANSWER THIS!!!!
*****************************

MUHAMMAD IS AWARE THAT MOUNT SINAI IS IN ST. CATHERINE BECAUSE OF “HIS LETTER TO CHRISTIAN AND MUSLIM/ISLAM”. WHY ALL MUSLIM/ISLAM IN SAUDI ARABIA THEY ARE SAYING THAT MOUNT SINAI IS SAUDI ARABIA?

CLICK HERE!! TO WATCH THE LETTER OF MUHAMMAD!!

The ORIGINAL LETTER was taken away in 1517 by the Turkish Sultan Selim I and is now in the [[TOPKAPI MUSEUM IN STANBUL].

WHO IS THAT MUHAMMAD NOW IN MECCA?

THE TRUTH WILL SET YOU FREE!!!

A MUSLIM CLAIM ABOUT THE LETTER TO ST. CATHERINE (MOUNT SINAI!!!!)

BARNABAS IS JOSEPH FROM CYPRUS HE IS A CHRISTIAN!!!!!!!!
*********************************************************

KAYO KAWAWA DAHIL HINDI NINYO KILALA SI BERNABE!! YAANG SI BARNABAS AY TAUHAN NI PABLO..YAAN AY SI JOSE…..ANG LEVITANG TAGA-CYPRUS

ACTS 4:36

36 Ganoon ang ginawa ni JOSE, isang Levitang taga-Cyprus, na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihi’y “Anak na Matulungin.”

EXAMPLE:

ACTS 13:4 Dahil [[[isinugo ng Espiritu Santo]]], sina [[[Bernabe at Saulo]] ay nagpunta sa Seleucia at buhat doo’y sumakay sila sa isang barkong papunta sa Cyprus.

PEACE ON EARTH!!!!!!!

AMEN!!!!!!!

CLICK HERE!! THE MT. SINAI!!!

WHAT IS “PATRIPASSIANISM” CHURCH NAME YESHUA\YEHOSHUA\YEHUSHUA?

 

 

GOD IS NOT A NAME!!!!!!!!!
SIMPLE PATRI(FATHER) PASSIO(PASSION) = PATRIPASSIANISM
WALANG BUGTONG NA ANAK NA NAIALAY SI ABRAHAM  HINDI NIYA NAIALAY SI ISAAC BAGKUS AY MAY PUMALIT NA RAM/UNCUSTRATED MALE SHEEP (YESHUA) DIYOS NG LUMANG TIPAN. YAN ANG SINABI NIYA KAY ABRAHAM DITO.

John 8:56-58

56 Your father Abraham rejoiced to [[see]] my day: and he saw it, and was glad.

57 Then said the Jews unto him, Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham?

58 Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was,  I AM

KUNG TUNAY KAYONG TAGA-SUNOD NI ABRAHAM DAPAT PINANIWALAAN NINYO AKO SABI NIYA. MAHIRAP MANG TANGGAPIN PERO ANG PINATAY AT INALAY PALA AY HINDI NAGPAPATAY NG ANAK KUNDI INALAY NIYA ANG KANYANG SARILI. DIYOS MISMO PINATAY NG MGA TAO!! NG ITO AY MAGKATAWANG TAO.

https://en.wikipedia.org/wiki/Patripassianism

3 MANIFESTATION NA 1 LANG ANG GAGANAP

GENESIS 1:1(FATHER) GENESIS 1:2(SPIRIT OF GOD) GENESIS 1:3(LET THERE BE LIGHT=THE WORD=revealed in 2 cor. 4:6)

DAHIL ANG LITERAL NA ARAW, BUWAN AT BITUIN AY NASA GENESIS 1:16

GENESIS 1:16 Nilikha ng Diyos ang [[dalawang]] malalaking tanglaw: ang [[Araw]], upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang [[Buwan]]], upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga [[[bituin]]].

ANG UNANG ARAW NA SINASABI SA GENESIS 1:1-5 AY WALANG ARAW AT BUWAN!!!!!!!!!

WALANG TAONG MAKAKAPAGBAUTISMO SA INYO NG ESPIRITO SANTO DAHIL NASUSULAT: SI JESUS LANG ANG MAGBABAUTISTMO SA ESPIRITO SANTO.

MATEO 3:11 Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang… darating na kasunod ko ang siyang (((((magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy))).

LUCAS 3:16 Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya’y higit na makapangyarihan kaysa akin; ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. 17 Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipa’y susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman.”

MAY ESPIRITU SANTO PALA???? SABI NG MGA HINDI NAKAKAALAM…PARA SA MGA TAONG HINDI NANINIWALA SA ESPIRITO SANTO ETO KAYO!!

GAWA 19:2 at sila’y tinanong niya, “Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo’y sumampalataya?” (((“Hindi po, ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala))))),” tugon nila.

ACTS 4:12 Kay Jesu-Cristo lamang matatagpuan ang KALIGTASAN, Sapagkat sa silong ng langit, ang KANYANG PANGALAN LAMANG ANG IBINIGAY NG DIYOS SA IKALILIGTAS NG TAO.” JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA.

 

ANG BAWAT KIKILALA MALILIGTAS PATI SI HESUS KANILANG SAMBAHAYAN!!!

ACTS 16:31 “SUMAGOT SILA, “SUMAMPALATAYA KA SA PANGINOONG JESUS, AT MALILIGTAS KA –IKAW AT ANG IYONG SAMBAHAYAN.

HINDI 3 O MADAMI ANG DIYOS.

ANG DIYOS MISMO NG LUMANG TIPAN ANG NAGING TAO. (ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14, NATUPAD SA MATEO 1:22-23, JOHN 1:1, JOHN 1:4, JUDAS 1:5 (SEE VULGATE BIBLE 405 A.D.) 1 TIM. 3:16, JOHN 10:30.
WHEEL OF PROPHECY

Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)].

= AMA, ANAK AT BANAL NA ESPIRITU SANTO

1. ANG “PATRIPASSIANISM” AY ISANG PANINIWALA SA PUSO NG TAO NA ANG AMA MISMO ANG IPINAKO SA KRUS AT NAGHIRAP WALA SIYANG IPINAPATAY NA IBA KUNDI ANG KANYANG SARILI BILANG KORDERO NA HANDOG SA IKAPAGPAPATAWAD NG KASALANAN NG LAHAT NG KANYANG MGA PINILI SIMULA PA NG LALANGIN ANG MUNDONG ITO.

2. ANG BAUTISMO SA PANGALAN LAMANG NI YHWH =

Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)].

3. YEHUSHUA IS MY SAVIOUR NOT MY RELIGION.
Katuruan Tungkol sa Pananalangin
(Lucas 11:2-4)

5 “Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalanging nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 6 Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala.

7 “Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila’y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. 8 Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya. 9 Ganito kayo mananalangin,

‘Ama naming nasa langit,

sambahin nawa ang iyong pangalan.

10 Nawa’y maghari ka sa amin.

Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.

11 Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw; a

12 at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,

tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.

13 At huwag mo kaming hayaang matukso,

kundi iligtas mo kami sa Masama!’ b

14 “Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. 15 Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, c hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan.”

TANDAAN: WALANG AMA NA DARATING SA APOCALYPSIS..KUNDI SI JESUS LAMANG…DAHIL SIYA AT ANG AMA AY IISA.

REVELATION 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”

REVELATION 22:20-21 Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!”

Sana’y dumating ka na, Panginoong Jesus!

21 Nawa’y makamtan ng lahat a ang pagpapala ng Panginoong Jesus.

IPAGKALAT ANG MABUTING BALITA PATUNGKOL SA DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO.


CLICK HERE: WHO ARE THE ANTI-CHRIST!!!!!!!!!!!

 

AMEN!

DOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO NASA YOUTUBE NAMAN PALA EH (ITAKWIL ANG ARAL NA SI KRISTO AY TAONG TOTOO AT DIYOS NA TOTOO)

DOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO NASA YOUTUBE PALA EH
http://www.youtube.com/watch?v=becj-t98XKE

ANO MASASABI NINYO SA YOUTUBE SEARCH KO YAN ANG LUMABAS
http://www.youtube.com/results?search_query=DOKTRINA+NG+IGLESIA+NI+CRISTO&aq=f

PANDOKTRINA BLG. 14 AT 15 (a) HINDI SI KAPATID NA FELIX MANALO ANG NAGTATAG NG IGLESIA NI CRISTO SA PILIPINAS. SI CRISTO ANG NAGTAYO NITO. HUWAG KAYONG PAPAYAG NA PATAWAG NA IGLESIA NI MANALO.
ANG KAPATID NA FELIX MANALO ANG SUGO NG DIYOS SA HULING ARAW AT SIYANG UNANG KAANIB SA IGLESIA NI CRISTO SA PILIPINAS. (MINUTES OF VIDEO 0:22 TO 0:26)

PANDOKTRINA BLG. 21 (a) ALISIN NA NINYO SA INYONG PANINIWALA ANG TURONG SI CRISTO ANG TUNAY NA DIYOS. SALUNGAT ITO SA ARAL NG BIBLIA. DAPAT NINYONG KILALANIN IGALANG AT SAMBAHIN SI CRISTO SUBALI’T HUWAG KAILANMAN KILALANING DIYOS SAPAGKA’T KAYO’Y MAGKAKASALA. (MINTUES OF THE VIDEO: 0:40 TO 1:06)

PANDOKTRINA BLG 21 (b)
KAHIT ANG ARAL NA TAONG TOTOO AT DIYOS NA TOTOO SI CRISTO AY DAPAT DIN NINYONG ITAKWIL. (MINTUES OF THE VIDEO: 0:40 TO 1:06)

PAUSE AND PLAY

WALA KAMING KATURUANG DIYOS SI CRISTO SINABI NG ISANG IGLESIA NI MANALO/CRIS???).

MGA TANONG KO SA “TRINITARIAN” O MARAMIHANG DIYOS ITANONG NINYO ITO SA MGA PASTOR NINYO AT MGA PARI

MGA TANONG KO SA “TRINITARIAN” O MARAMIHANG DIYOS ITANONG NINYO SA INYONG MGA PASTOR NINYO O MGA PARI. by: Arman G. de Castro (ONENESS CHRISTIAN – 2 CORINTHIAN 3:3) – RELIGION SA PUSO NG TAO.

1. MAY ALAGAD BA ANG “AMA” SA NEW TESTAMENT?

SAGOT: WALA KAY JESUS LAHAT.

2. MAY NAKASULAT BA SA REVELATION NA DARATING ANG AMA?

SAGOT: REVELATION 22:12-13..(SI JESUS ANG DARATING) WALANG NAKASULAT NA PAGDATING NG AMA.

3. NG TAO SI JESUS NAGBANGGIT BA SIYA NG EKSAKTONG PANGALAN NG “AMA” NA DAPAT SAMBAHIN?

SAGOT: WALA…”AMA” LANG. ANG (ELI ELI = MY GOD MY GOD) GOD IS GENERAL NOUN. PUWEDENG MGA MYTHOLOGY GODS YAN. ASHERA, ZEUS, VENUS, AMA NG TAHANAN, AMA NG KATIPUNAN, DIYABLO ANG INYONG AMA (JOHN 8:44) ETC…ETC..

4. GENESIS 1:26 LALANGIN “NATIN” ANG TAO ……. NANATILI BA ANG SALITANG “NATIN” SA GENESIS 1:27?

GENESIS 1:26 VS GENESIS 1:27

SAGOT: GENESIS 1:27 AT NILALANG “NG DIYOS” ANG TAO AYON SA “KANYANG” LARAWAN. LUMALANG “SIYA” NG ISANG LALAKI AT ISANG BABAE.

PLURAL BA ANG MGA SALITANG “NG DIYOS”, “KANYANG” AT “SIYA”?

5. KUNG AMA LAMANG ANG NAKAKAALAM NG PAGHUHUKOM BAKIT SI JESUS ANG DARATING?

MATEO 24:26-27

Walang Nakakaalam ng Araw o Oras

36 “Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang Anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito.

37 Ang pagdating ng “ANAK NG TAO” (JESUS) ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe.

6. ANG DIYOS=NAGSUGO=AMA AY IISA?

SAGOT: OO IISA MEANING NIYAN SA BIBLIA.

NASUSULAT: ANG NAGTATAKWIL SA AKIN NAGTAKWIL SA AMA.(LUCAS 10:16)

LUCAS 10:16 “Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin.”

NASUSULAT: ANG TUMATANGGAP SA AKIN TUMANGGAP SA AMA. (JOHN 13:20)

JOHN 13:20 Pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap
naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin.

NASUSULAT: AKO AT ANG NAGSUGO(DIYOS,AMA) AY IISA (JOHN 10:30)

JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS AY IISA.
JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA AY IISA.
JOHN 10:30 AKO AT ANG NAGSUGO AY IISA.

NASUSULAT: ANG NAKAKAKITA SA AKIN AY NAKAKITA NA SA NAGSUGO SA AKIN (JOHN 14:9).

JOHN 14:9 Sumagot si Jesus, Felipe, kaytagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayo’y hindi mo pa ako kilala? [[[Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama]]]. Bakit mo sinasabing Ipakita mo sa amin ang Ama?

7. NASUSULAT: AKO ANG DAAN, AKO ANG KATOTOHANAN, AKO ANG BUHAY WALANG MAKAKARATING SA AMA
KUNDI SA PAMAMAGITAN KO.

TANONG: ALISIN NINYO SI JESUS MAKAKARATING PA BA KAYO SA AMA?
SAGOT: HINDI NA.

8. BAKIT NAGKAUSAP NA SI DAVID AT SI JESUS? (HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS) FOCUS: MATEO 22:45

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

AWIT 110:1 Sinabi ni Yahweh:
Sa Hari ko’t Panginoon,
“Maupo ka sa kanan ko,
Hanggang ang kaaway mo
Ay lubos na mapasuko, pagkat
iyong matatalo.”

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

Mateo 22:43-45
43″Kung gayon,” sabi ni Jesus, “bakit tumawag sa kanya ng Panginoon si David ng kasihan ito ng Espiritu? Ang sabi niya,
44 “Sinabi ng Panginoon sa aking
Panginoon, Maupo ka sa aking kanan,
Hanggang lubusan kong mapasuko
sa iyo ang mga kaaway mo.”
[[[[[[[[[[[45 Ngayon, si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon; paanong masasabing anak ni David ang Mesias?]]]]]]]]]]
46 Isa man sa kanila’y walang makasagot at mula noon wala nang nangahas magtanong sa kanya.

9. BAKIT NAGKAUSAP NA SI PROPETA ISAIAH NG LUMANG TIPAN AT SI JESUS?

SEE JOHN 12:41

JOHN 12:39-40

39 Hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isaias,

40 Binulag ng Diyos ang kanilang mga mata
at pinatigas ang kanilang mga puso,
upang sila’y hindi makakita,
ni makaunawa ang kanilang mga isip,
baka pa sila’y manumbalik sa akin
at sila’y pagalingin ko. (PROPHECY NI ISAIAH 6:9)

41 Sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus, at nagpahayag siya tungkol kay Jesus.

NAKITA AT NAKAUSAP NI PROPETA ISAIAH SI JESUS

10. BAKIT SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NG PANAHON NI MOIESES? – (SEE JUDAS 1:5)

READ THE OLD SCRIPT: VULGATE BIBLE 405 A.D.

JUDAS 1:5

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN VULGATE BIBLE (405 A.D) TRANSLATION)

JUDAS 1:5 “Bagama’t alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo: matapos iligtas ni JESUS (ng Panginoon see “a” reference/footnote in your Bible) ang bansang Israel sa lupain ng Egipto, pinuksa niya ang mga hindi sumasampalataya sa KANYA.

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

AYAN PO MGA KAPATID MALINAW SA JUDAS 1:5 Vulgate Bible Version (405 A.D) SI JESUS ANG NAKASULAT DOON NA SIYANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO at pinatay niya ang di sumasampalataya SA KANYA.

VULGATE BIBLE (405 A.D)

JUDE 1:5 Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam JESUS populum de terra Ægypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit:

BAKIT SI JESUS SA LUMANG KASULATAN ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO?

SINO ANG SALITANG NAGING TAO?

SI JESUS ANG NAG-UTOS KAY MOISES NA HATIIN ANG ANG DAGAT NA PULA (RED SEA) UPANG ALISIN ANG MGA ISRAELITA SA EGIPTO!!!

PEACE ON EARTH!

SOURCE: THE BIBLICAL MOUNT SINAI!!!!!!!

NOTICE TO THE PUBLIC: “I AM NOT LIABLE FOR ANY ADVERTISEMENT ON MY FREEWEBSITE”

SI YAHWEH(YHWH)=JESUS/YESHUA ANG DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO AMEN!!!

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

NATURAL NAMAN MGA KAPATID NA ANG MGA OLD SCRIPT ANG DAPAT NATING PAGBATAYAN AT PANIWALAAN KAYSA SA MGA BAGONG SALIN NG BIBLIA NA LUMALABAS SA NGAYON. NASUSULAT SI JESUS ANG HUMATI NG DAGAT NA PULA (RED SEA) AT NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NA NAG-UUTOS KAY MOISES AMEN!

JUDAS 1:5 “Bagama’t alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo: matapos iligtas ni JESUS (ng Panginoon see “a” reference/footnote in your Bible) ang bansang Israel sa lupain ng Egipto, pinuksa niya ang mga hindi sumasampalataya sa KANYA.

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

AYAN PO MGA KAPATID MALINAW SA JUDAS 1:5 Vulgate Bible Version (405 A.D) SI JESUS ANG NAKASULAT DOON NA SIYANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO at pinatay niya ang di sumasampalataya SA KANYA.

VULGATE BIBLE (405 A.D)

JUDE 1:5 Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam Jesus populum de terra Ægypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit:

CLICK HERE: EVOLUTION OF THE BIBLE

CLICK HERE: THE VULGATE BIBLE LATIN VERSION

CLICK HERE: THE VULGATE BIBLE ENGLISH & LATIN VERSION

CLICK HERE AND “SEE THE FOOTNOTES” IN NEW INTERNATIONAL VERSION, ©2011

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

GINAGAWA NA LAMANG NILA ITONG MGA FOOTNOTES! PARA HINDI HALATAIN NG MGA BUMABASA PERO TAKOT PA RIN SILANG BAGUHIN AT ALISIN ANG MGA KATOTOHANANG ITO SAPAGKAT NASUSULAT REVELATION 22:18-19 ANG PARUSANG KANILANG MATATANGGAP.

SEE ALSO JESUS/YESHUA IN HABAKKUK/HABACUC 3:18

 

AMEN!

ABRAHAM’s JOURNEY UNTIL HE/THEY DIED!! ANG PAGLALAKBAY NI ABRAHAM!! ABRAHAM NEVER BEEN IN SAUDI ARABIA!!!

THE WELL OF ABRAHAM/ISHMAEL/HAGAR IN BEERSHEBA

TOMBS OF ABRAHAM AND HIS FAMILY “TOMB OF PATRIARCH IN HEBRON!!!! 

WHERE IS PARAN OR PARAN DESSERT?

WHERE IS BACA IN PSALM 84:6-7 IT IS IN PSALM NOT IN GENESIS STORY

PRE-ISLAMIC

MGA LUGAR NA PINUNTAHAN NI ABRAHAM (ABRAHAM ROUTES)
IMG_1512
BETHEL_SIQUEM
TINGNAN ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NG MGA TALATA:

DO NOT FORGET TO CLICK ALL THE MAPS of UR, HARAN, CANAAN, SHEKEHM, BETHEL, AI, NEGEV, HEBRON, GERAR, ETC…BELOW WITH EARTH COORDINATES!!!!!

UR/IRAQ (GEN. 11:31) —> HARAN(GEN. 11:31) —> CANAAN(GEN. 12:5) —> SHEKEM (GEN.12:6) —> BETHEL (KANLURAN NG AI) (GEN.12:8)—> EGYPT/EGIPTO (GEN. 12:10) —> NEGEV (GEN. 13:1) —> BETHEL (GEN. 13:3) –> SHEKEM (GEN. 13:4) —> HEBRON (GEN. 13:18) —> NEGEV/GERAR (see below) BETWEEN CADES/KADESH AND SHUR (GEN 20:1) –>HEBRON(GEN. 23:19-20 burried Sarah HEBRON/MACPELAH) —>(GEN. 25:7-10 Died and Burried by Isaac and Ishmael in HEBRON/MACPELAH)

CLICK THIS BELOW LINK ANOTHER INFORMATION FOR HEBRON!!!

3 NAMES OF HEBRON = KIRIATHARBA or ARBA or MACPELAH (ALL HEBRON NAMES)

UR (IRAQ) TO HARAN, TO CANAAN, TO SHECHEM TO BETHELharan_sechem

 

gerar_hebron_beerseva

haran_sechem2

 


ISLAM CLAIM ABOUT KAABA WAS BUILD BY ABRAHAM AND ISHMAEL!!

build_by_abraham2build_by_abraham
WHERE IS BETHEL OR BAYTULLAH OF ABRAHAM?

TO GOD ALMIGHTY YEHUSHUA/YESHUA BE THE GLORY! Amen!

 

WHERE IS HARAN?

WHERE IS PARAN OR PHARAN?

WHERE IS VALLEY OF BACA?

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE IS “MOUNTAINS OF ARMENIA” (MT. ARARAT) IN TIME OF NOAH?

HINDI NAKARATING SI PETER/PEDRO SA ROMA KAHIT SA AKLAT NG ROMA WALANG NAKASULAT NA “PEDRO”, AT SA PAGWAWAKAS NI SAULO/PABLO SA “AKLAT NG ROMA” WALANG IGLESIA SI PEDRO NA NABANGGIT.

Mga Minamahal sa Panginoong Yeshua/Jesus. SI SAULO/PABLO ang nakarating sa ROMA at doon ay nanirahan ng higit kumulang sa 2 taon
(GAWA 28:30) ANG PAGTAWAG KAY SAULO/PABLO

Saang talata makikita sa Biblia na si PETER/PEDRO ay NAKARATING SA ROMA? Ang usapan po natin ay sa BIBLIA at hindi sa kung ano-ano pang mga kasulatan at mga kuro-kuro na madali namang gawin. Kung may nakakaalam ng talata na nakarating sa Roma paki post lamang po ang inyong reply. Sabi sa ibang website BABILONIA daw ang ROMA (I PETER 5:13 pakitingnan sa ibaba sa mapa kung nasaan ang BABILONIA).

SI SAULO/PABLO PARA SA HENTIL AT SI PEDRO PARA SA JUDIO.
GALACIA 2:8 Ang DIYOS ang humirang kay PEDRO bilang apostol sa mga JUDIO ang Siya ring humirang sa akin (PABLO nagsasalita dito) bilang apostol sa mga HENTIL.

NAPAGSABIHAN PA NGA YANG SI PEDRO NI SAULO/PABLO SA GALACIA 2:11-14

Si Saulo/Pablo ang nakarating sa ROMA. Hindi rin nabanggit ang pangalan ni Pedro sa AKLAT NG ROMA.


UNANG PAGLALAKBAY NI SAULO PABLO

Unang Paglalakbay ni Saulo/Pablo

PANGALAWANG PAGLALAKBAY NI SAULO/PABLO

Pangalawang paglalakbay ni Saulo/Pablo.

IKATLONG PAGLALAKBAY AT PAPUNTA NI PABLO SA ROMA
Pangatlong paglalakbay ni Saulo/Pablo at Papunta sa ROMA.

HUMIGIT KUMULANG SA DALAWANG TAONG NANIRAHAN SI PABLO SA ROMA (GAWA 28:30)

NASAAN ANG IGLESIANG ITINAYO NI SAULO/PABLO NGAYON SA ROMA?

ETO PO ANG BABILONIA sabi ng iba ay ROMA. NAPAKALAYO PO SA ROMA. TINGNAN NINYO ANG CHIPRE KUNG NASAAN “ang BABILONIA AY NASA KANAN NG CHIPRE”. IKUMPARA ANG PAGPUNTA NI PABLO SA ROMA AT ANG PICTURE NA NASA IBABA.

SEE:CHIPRE where it is located?

BABYLONIA?

Sabi ng isang website:

What the Bible Says

Boettner is also wrong when he claims “there is no allusion to Rome in either of [Peter’s] epistles.” There is, in the greeting at the end of the first epistle: “The Church here in Babylon, united with you by God’s election, sends you her greeting, and so does my son, Mark” (1 Pet. 5:13, Knox). Link nakarating daw sa ROMA?

GALACIAN 2:11 SI PEDRO SA TURKEY/ANTIOCH

11 Nguni’t nang dumating si Cefas/PEDRO sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kaniya ng mukhaan, sapagka’t siya’y nararapat hatulan.

evodiusignatius_of_antioch.pngwhereisignatiusofantiochinlistofpopeinromeantioch_antaka_turkey2

GOOGLE Search

ANG SABI NG JEHOVA’S WITNESS SI ANGEL MIGUEL AY SI JESUS? TOTOO BA?

TANONG KO: Si Arkanghel Miguel yon si Jesus sa inyo diba?
SAGOT NIYA: opo,,!!!ang pinaka mataas pong pusisyos sa anghel.

ETO PO YUONG NAKITA NI PROPETA DANIEL.

DANIEL 10:5-9

5 tumingala ako at may nakita akong isang lalaking nakadamit ng telang lino at may sinturong yari sa lantay na ginto. 6 Ang katawan niya’y kumikinang na parang topaz at ang kanyang mukha ay kumikislap na parang kidlat. Nagliliyab na parang sulo ang kanyang mga mata at ang kanyang mga paa’t kamay ay nagniningning na parang makinis na tanso. Ang kanyang tinig ay parang ingay ng napakaraming tao. 7 Akong si Daniel lamang ang nakakita sa pangitain sapagkat nagtakbuhang nanginginig sa takot at nagsipagtago ang aking mga kasama. 8 Naiwan akong mag-isa, kaya ako lang ang nakakita sa pangitain. Nawalan ako ng lakas at ako’y namutla. 9 Nagsalita ang lalaking iyon; at nang marinig ko ang kanyang tinig, walang malay akong nasubasob sa lupa.

PAREHO YAN NG NASA REVELATION 1:12-16

12 Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita, at nakakita ako ng pitong ilawang ginto. 13 Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang Anak ng Tao na nakadamit ng hanggang sakong, at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. 14 Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niyebe, at ang kanyang mga mata’y parang apoy na nagliliyab. 15 Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab, at parang rumaragasang tubig ang kanyang tinig. 16 May hawak siyang pitong bituin sa kanang kamay, at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabila’y may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw.

YAN YUONG TINULUNGAN NI MIGUEL…SO MALIWANAG HINDI SI JESUS SI MIGUEL…ETO PO ITULOY NATIN ANG PAGBASA.

Ipinaliwanag ang Pangitain

10 Walang anu-ano, may kamay na biglang humawak sa akin. Dahil sa takot, nanginginig pa rin ang aking mga kamay at mga tuhod.

11 Sinabi niya, “O Daniel, lubos kitang minamahal, tumayo ka at pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Isinugo ako para sabihin ito sa iyo.” Nanginginig naman akong tumayo.

12 Sinabi pa niya sa akin, “Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula pa nang nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ka ng pang-unawa, dininig na ang iyong dalangin. Kaya naparito ako.

13 Ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia sa loob ng dalawampu’t isang araw, hanggang sa dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing pinuno na SUMAKLOLO SA AKIN (YAHWEH/JESUS) sapagkat naiwan ako noong nag-iisa kasama ng mga hari ng Persia.

SUMAKLOLO SA AKIN…SO MALIWANAG HINDI SI MIGUEL SI JESUS DAHIL MAY TINULUNGAN DI PO BA.

AMEN!

WALANG TRINITY! ANG SALITANG “NATIN” BA AY TATLO(3)?

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Genesis 1: 1-5

Ang Kasaysayan ng Paglikha

1 Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa; 2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. 3 Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng liwanag!” At nagkaroon nga. 4 Nasiyahan ang Diyos nang ito’y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. 5 Ang liwanag ay tinawag niyang Araw, at ang dilim naman ay tinawag na Gabi. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang unang araw.

ANG KATUPARAN NG HULA AT PLANO NG DIYOS.

2 CORINTHIAN 4:5 Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Cristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. 6 Sapagkat ang Diyos na nagsabing, “Mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag,” ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Cristo.

ANG HANGING UMIIHIP NOON AY ANG KANYANG ESPIRITU SANTO.

GENESIS 1:2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang [[[[[[[Espiritu ng Diyos]]]]]]]] sa ibabaw ng tubig.

KING JAMES VERSION
GENESIS 1:2
And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

NANDOON NA “SIYA” HINDI “SILA” SA PASIMULA PA LAMANG. YANG TATLO NA YAN AY IISA AT PANGAKO NA NG DIYOS NA DARATING SA HINAHARAP ANG IKA-7 ARAW NA KANYANG IPINANGAKO (READ GENESIS 2:1-4) ITO ANG BAGONG LANGIT AT BAGONG LUPA NA DARATING O MAGAGANAP “ANG BAGONG JERUSALEM” (REVELATION 21:9-27).

GENESIS 2:2 Sa loob ng anim na araw tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at Siya’y nagpahinga sa IKA-7 ARAW.

GENESIS 2:3 Pinagpala niya ang IKA-7 ARAW at itinangi, sapagkat sa araw na ito SIYA nagpahinga matapos likhain ang lahat.

ANO ANG SABI SA BAGONG TIPAN PATUNGKOL SA IKA-7 ARAW (READ HEBREW 4:1-13)?

Hebreo 4: 1-13

1 Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos, na tayo’y makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. 2 Sapagkat tulad nila’y napakinggan din natin ang Magandang Balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap nang may pananampalataya. 3 Tayong mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito’y ayon sa kanyang sinabi,

“Sa galit ko’y aking isinumpa,
‘Hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling.’ ”

HINDI MAKAKAPAMAHINGA SA AKING PILING AWIT 95:11

Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan. 4 Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw, “At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha.” 5 At muli pang sinabi, “Hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling.” 6 Ang mga unang nakarinig ng Magandang Balita ay hindi nakapasok at nakapagpahinga dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa ring magpahinga sa piling ng Diyos. 7 Kaya’t muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang “Ngayon”. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit,

“Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos,
iyang inyong puso’y huwag patigasin.”

KAPAG NARINIG NINYONG MULI ANG TINIG NG DIYOS HUWAG NG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO.

8 Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. 9 Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos, 10 sapagkat ang sinumang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang paggawa, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. 11 Kaya’t sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya.

12 Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila’y may talim. Ito’y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. 13 Walang makakapagtago sa Diyos; ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo mananagot.

AMEN!

MGA KAPATID KAPAG SINABING “NATIN” INFINITE NUMBER WALANG BILANG BAKIT KAILANGANG IPAKO NINYO SA DALAWA O TATLO ITO?

BAKIT PO SA GENESIS 1:26 EH SABI LALANGIN “NATIN” ANG TAO? BAKIT “NATIN” ANG NAKASULAT MARAMI HO BA SILA?

NARITO ANG SAGOT diyan mga kapatid…basahin ninyo ang sumunod na talata. Genesis 1:26 ITULOY NATIN ANG PAGBASA SA  Genesis 1:27. Eto po ang nakasulat:

Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG larawan. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.

“NG” DIYOS = SINGULAR;
“KANYANG” = SINGULAR;
“SIYA”. = SINGULAR;
(IISA LANG SIYA NA LUMALANG)

KAYA WALANG KATULONG ANG DIYOS SA PAGLALANG KATULAD NG MGA SINASABI NG IBANG MGA RELIHIYON.

ANG “NATIN” PO NA NABANGGIT AY ANG MGA ANGEL NA SA SIMULA PA’Y NAGLILINGKOD NA SA DIYOS. SA GENESIS HINDI PO NASULAT NA NILALANG NG DIYOS ANG MGA ANGHEL.

ETO PO ANG PATUNAY NA MAY MGA ANGHEL NA NOONG ARAW AYON SA PANAGINIP NI JACOB/ISRAEL.

GENESIS 28:12 Nang gabing yaon siya’y nanaginip May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Ayan po mga kapatid sa Genesis 28:12 ay nandoon na ang mga anghel.

GENESIS 19:1 Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel….(gugunawin ang Sodomma at Gomorra dito)

SA MGA NAKADEBATE KO PO..ITINATANONG KO FILL IN THE BLANKS.

FATHER =

SON  =

HOLY SPIRIT =

HINDI NILA MABIGYAN NG PANGALAN.

SALITANG “NATIN” SA TORE NG BABEL

GENESIS 11:7 Ang mabuti’y puntahan NATIN at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan”.

ILAN HO BA ANG GUMOLO? ITULOY PO KASI NATIN ANG PAGBASA.

GENESIS 11:8-9 At pinangalat ni Yahweh ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lunsod. 9 Babel ang itinawag nila sa lunsod na iyon, sapagkat doo’y ginulo ni YAHWEH ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga NIYA ang mga tao sa buong daigdig.

MAY SINABI BANG NILA? MAY SINABI BANG KASAMA SIYA SA MGA KATULOY NA MGA TALATA?

TANONG DIYOS BA SI KRISTO? OO sagot nila. KUNG DIYOS SI KRISTO IISA LANG ANG DIYOS EH DI SIYA ANG DIYOS. HINDI NAG-KAKAANAK ANG DIYOS DAHIL MAGIGING DALAWA(2) NA SILANG DIYOS AYON SA MGA DEVINE PROPHECIES O MGA HULA SA LUMANG TIPAN “ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN MISMO ANG MAGIGING TAO”. MAWAWALA ANG PAGIGING GODHEAD HINDI MO NA NGAYON MALAMAN KUNG SINO SA KANILA ANG MATAAS ANG POSISYON. AT ANG ISA PA NGAYON SA TRINITY HINDI MO MALAMAN KUNG KANINO MO IPINUPUKOL ANG IYONG PANALANGIN.

SINASAMBA NILA SI JESUS HINDI NAMAN TUMATANGGI

SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NOONG PANAHON NI MOISES

HULA NA MAGSASAPALARAN SA DAMIT NI JESUS

SINO PUMASOK SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

ANG TINIG NG SUMISIGAW SA ILANG HULA AT KATUPARAN

Amen!

MAY MGA ANAK PA SI MARIA PAGKARAAN NI JESUS (THE BIOLOGICAL BROTHERS AND SISTERS OF JESUS!) 391 A.D. ISSUE OF BONOSUS!!.

PAANO SASABIHIN NG ROMANO KATOLIKO NA MAY ASAWA SI JOSEPH BAGO NAPANGASAWA SI MARIA GAYONG ANG MGA KAARAWAN NG MGA BIOLOGICAL BROTHER’S OF JESUS IS A.D. NA?

BONOSUS THE FRIEND OF ST. JEROME WHA THE SAID?

SOURCE: http://www.newadvent.org/cathen/08504a.htm

marriage_mary_joseph

TINGNAN ANG MGA KAPANGANAKAN NG BIOLOGICAL BROTHER’S OF JESUS? MGA SINUNGALING!!

jude_1st_century

REMEMBER!!! JESUS FATHER IS THE HOLY SPIRIT (BORN WITHOUT SEX/BORN BY VIRGIN)
THE BIOLOGICAL BROTHERS AND SISTERS OF JESUS WITH SEX (FATHER JOSEPH)
.

ST JEROME AND HIS FRIEND BONOSUS

WHO IS JUDE?

MAY ANAK PO TALAGA SI MARIA PAGKARAAN PA PO NI JESUS CHRIST HINDI PO AKO NANINIRA NG IBANG RELIGION KATOTOHANAN LAMANG PO MANUMBALIK KAYONG LAHAT KAY GOD JESUS CHRIST AT MAKI-ISA KAYO SA AMIN AT SA KANYA AT TAYONG LAHAT AY MAGKAKAPATID KAY KRISTO JESUS KAHIT NA NASAAN KAYO HINDI NA TAYO KAILANGANG MAGKITA-KITA PA BASTA ANG PUSO NINYO AY NAKAY KRISTO JESUS KAISA PO NINYO KAMING LAHAT WALANG ABULOYAN TUMULONG LAMANG PO KAYO SA MGA KAPATID AT MAGTRABAHO HUWAG UMASA SA IGLESIA MATUTUWA NA PO ANG DIYOS NON. TANDAAN WALANG KASINUNGALINGANG NAGMUMULA SA KATOTOHANAN. PAG-ARALAN PO NINYONG MABUTI ANG MGA SUMUSUNOD NA MGA TALATA. ANG IPINAGLALABAN KO PO AY SI JESU-CRISTO ANG MABUTING BALITA NG ATING PANGINOON.

REVELATION 22:8 (DIYOS LANG ANG SAMBAHIN MO)Dito sa verse na ito kahit anghel nagulat ng sasambahin siya ni Juan.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, Jose, Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

NILALAIT SI JESUS NG KANYANG MGA KAPATID…V3-6

JUAN 7:2-8 Nalalapit na ang Pista ng mga Tolda, isang pista ng mga Judio,3 Kaya’t sinabi kay Jesus ng KANYANG MGA KAPATID, “Bakit hindi kaumalis dito, at pumunta sa Judea, para makita ng IYONG MGA ALAGADang ginagawa mo? 4. Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawakung ang hangad niya’y matanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mgabagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan.5 (MAGING ANG MGA KAPATID NI JESUS AY HINDI SUMASAMPALATAYA SA KANYA).

ANG LAKAS NG MGA TAO NA YAN NA LAIT LAITIN SI JESUS DIBA?
Sabi pumunta ka sa JUDEA PARA MAKITA NG ***IYONG MGA ALAGAD***
KASI NGA PATI MGA KAPATID NIYA HINDI NANINIWALA SA KANYA. V5. IYONG MGA ALAGAD SABI NILA…IBA ANG ALAGAD KAYSA SA MGA KAPATID.

SABI NG MADAMI MGA ALAGAD DAW NI KRISTO TINATAWAG NIYANG KAPATID PERO NANDITO ANG MGA ALAGAD AT HIWALAY ANG MGA KAPATID NI JESUS

ACTS 1:13-14Ang mga ito’y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon, ang Makabayan at si Judas na anak ni Santiago. (11 ALAGAD) Pagdating sa lunsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. 14 Lagi silang nagsasama sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, GAYON DIN ANG MGA KAPATID NI JESUS.

BINANGGIT NA ANG 11 ALAGAD…KAYA TULOY TULOY NA ANG SENTENCE NA YAN HANGGANG SA MGA KAPATID NI JESUS.

JOHN 2:12 Pagkatapos nito, pumunta si JESUS sa CAPERNAUM, kasama ang kanyang ina, MGA KAPATID, AT MGA ALAGAD (pinaghiwalay yan sa kapatid at alagad). AT sila’y nanatili roon ng ilang araw.

I COR 9:4-5 Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Cristiano, tulad ng ginagawa ni PEDRO, IBANG APOSTOL; AT MGA KAPATID NG
PANGINOON?

GALACIAN 1:19 Wala akong nakitang apostol liban kay SANTIAGO NA KAPATID NG PANGINOON.

AYAN KAPAG HINDI PA NAMAN KAYO NANIWALA NA MAY ANAK SI MARIA EWAN KO NA LANG PATAHIMIKIN NA PO NATIN ANG KANYANG KALULUWA. SABI NG ISANG NAKADEBATE NAMIN NOON “HAIL SATAN”, “HAIL SATAN” SABI NAMAN NG IBA “HAIL MARY” “HAIL MARY”…SINASAMBA NA PO KASI NINYO EH SA PAG-AAKALANG MAY NANAY AT TATAY ANG DIYOS. MAG-BASA PA PO KAYO NG MGA NAKA-POST SA WEBSITE NA ITO AT MALALAMAN NINYONG SI YAHWEH AT SI JESUS AY IISA. MAHAL KO PO KAYONG LAHAT SA ATING PANGINOONG JESU-KRISTO ANG DIYOS NA MAPANIBUGHUIN. AMEN!

READ THE HISTORY OF BONOSUS THE FRIEND OF JEROME WHO TRANSLATE THE CATHOLIC BIBLE

Against the common teaching[1] of the Catholic Church he held that, after Jesus, Mary had several other children. The Council of Capua in 391, before which the matter was brought, did not pass any judgment on it, but referred it to the Metropolitan Anysius of Thessalonica and the other bishops of Illyria. They condemned Bonosus and tried to exclude him from his church. In a letter to the same bishops Pope Siricius approves the sentence and also condemns the opinion that Mary did not always preserve her virginity.

391 A.D. PA ANG KATOTOHANAN NA ITO.

JEROME TRANSLATED THE CATHOLIC BIBLE HIS FRIEND IS BONOSUS (BELEIVED THAT MARY DID NOT PRESERVED HER VIRGINITY)
He is best known for his new translation of the Bible into Latin, which has since come to be called the Vulgate (FIRST NT BIBLE A.D 405) and his list of writings are extensive.

JEROME WHO TRANSLATED THE CATHOLIC BIBLE

ANG PAGLILIBING KAY JESUS KUNG SINO-SINO ANG KASAMA SA PAGLILIBING (JOSE NA TAGA ARIMATEA (MATEO 27:57), NICODEMO (JOHN 19:39) AT 2 MARIA.

DUMAKO TAYO SA 2 MARIA SINO-SINO ANG 2 MARIA NA YON?

MATEO 27:61 Kasama sa paglilibing sina (((Maria Magdalena))) at ang ((((isa pang Maria)))); nakaupo sila sa tapat ng libingan.

MARCOS 15:47 Nagmamasid naman sina (((Maria Magdalena))) at (((Maria na ina ni Jose((VIRGIN MARY))), at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, Jose, Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

KAYO NA PO ANG HUMUSGA SA KATOTOHANAN LAMANG PO TAYO.

LAHAT (((NG MARIA))) SA PAGKAKAPAKO, PAGKAMATAY AT PAGLILIBING KAY JESUS.

*****************************************
MGA MARIA NG IPAKO SI JESUS SA KRUS!!!!!!!!
*****************************************

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina ((((((((Santiago)))))), (((((Jose)))))), Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

MATEO 27:56 Kabilang sa kanila si (((((((( Maria Magdalena ))))))), si ((((((((( Maria na ina ni Santiago at ni Jose ))))))), at ang asawa ni Zebedeo. (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)

DITO PUMASOK ANG ISANG MARIA NA ASAWA NI CLEOPAS (JOHN 19:25). 3 MARIA ITO.
JOHN 19:25 Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang ((((((((kanyang ina))))) (MARIA) at ang (((((((((kapatid nitong babae)))))), si (((((Maria na asawa ni Cleopas))))))))), at si (((((((Maria Magdalena))))))).

MARCOS 15:40 Naroon din ang ilang babaing nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si ((((Maria Magdalena)))), si Salome, at si (((((((((((Maria na ina ng nakababatang si Santiago at ni Jose)))))))). (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)

*******************************************
MGA MARIA SA PAGLILIBING KAY JESUS!!!!!!!!
******************************************

ANG PAGLILIBING KAY JESUS KUNG SINO-SINO ANG KASAMA SA PAGLILIBING (JOSE NA TAGA ARIMATEA (MATEO 27:57), NICODEMO (JOHN 19:39) AT 2 MARIA.

DUMAKO TAYO SA 2 MARIA SINO-SINO ANG 2 MARIA NA YON?

MATEO 27:61 Kasama sa paglilibing sina (((Maria Magdalena))) at ang ((((isa pang Maria)))); nakaupo sila sa tapat ng libingan.

MARCOS 15:47 Nagmamasid naman sina (((Maria Magdalena))) at (((Maria na ina ni Jose((VIRGIN MARY))), at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, (((((Jose)))))), Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

**********************************************
MGA MARIA SA MULING PAGKABUHAY NI JESUS!!!!!!!!.
*********************************************

LUCAS 24:10 Ang mga babaing ito’y sina (((((((((Maria Magdalena))))))), Juana, at ((((((((((Maria na ina ni Santiago))))))))); sila at ang iba pang mga babaing kasama nila ang nagbalita sa mga apostol.

MARCOS 16:1 Pagkaraan ng Araw ng Pamamahinga, si (((((((((Maria Magdalena)))))), si (((((Maria na ina ni Santiago)))) at si ((((((Salome))))) ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus.

SI SANTIAGO AY KAPATID NI JOSE (MATEO 13:55)

AMEN!


LAHAT NG MARIA SA PAGKAKAPAKO, PAGKAMATAY AT PAGLILIBING KAY JESUS

GENESIS 1:26 AT GENESIS 1:27 LALANGIN ” NATIN/SIYA DIN” ANG TAO AT NILALANG ANG TAO AYON SA “KANYANG” LARAWAN

Eto sagot diyan mga kapatid…basahin ninyo ang sumunod na talata.
Genesis 1:26 yan basahin natin ang Genesis 1:27. Eto po ang nakasulat:
Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG LARAWAN. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.
SINGULAR: “NG DIYOS”(GOD), “KANYANG LARAWAN”(HIS IMAGE), SIYA(HE).

KUNG MADAMI YAN GANITO SANA ANG GENESIS 1:27 (GENESIS 1:27 TRINITARIAN VERSION!!) BASA…

Genesis 1:27 Nilalang nga NG MGA DIYOS ang tao ayon sa KANILANG larawan. Lumalang SILA ng isang lalaki at babae.

PLURAL: “MGA DIYOS”(GODS), “KANILANG LARAWAN (THEIR IMAGE)”, SILA(THEY).

NGAYON TALAKAYIN NATIN ANG SALITANG “NATIN” NA SIYA DIN NAMANG NAKA-PLANO NA SA KANYA LAHAT NG BAGAY!

let_us_create_man_in_our_image

ako_at_ama_ay_iisa giveternalifealone GOD_OVER_ALL john_10_18

ROMANS 8:29

29 Sapagka’t yaong mga nang una pa’y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng LARAWAN ng KANIYANG ANAK, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid:

Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG LARAWAN. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.
LARAWAN NG KANYANG ANAK NA SIYA!!!

COLOSAS 1:15

15 Na SIYA ang LARAWAN ng Dios na di nakikita, ang PANGANAY ng lahat ng mga nilalang;

SO NAPAKALINAW NA ISA LANG SIYA SA GENESIS 1:27 NOT THE TRINITARIAN VERSION
(IISA LANG PO YAN)

MAY INANYUAN PA BANG IBA ANG DIYOS?

ISAIAS 43:10

10 Kayo’y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na INANYUAN una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko.

Ang salitang “NATIN” ay hindi mo pwedeng hulaan na 2 o 3 ito ay tumutukoy sa walang hanggang bilang (infinity). Ginagamit ito ng mga bulaang mangangaral para gawing TATLO ANG DIYOS hindi naman sila sigurado sa bilang ng salitang “NATIN” NANGHUHULA LAMANG SILA SA BILANG.

MGA TANONG:

1. MAHINANG KLASE BA ANG DIYOS AT KAILANGAN NG KATULONG SA PAGLALANG?
2. ANG SALITANG “NATIN” BAY AY TUMUTUKOY SA 2 PARA MABUO ANG 3 IN 1?
3. ANG TAO BA AY NILALANG NG DIYOS SA NAPAKARAMING LARAWAN?
4. BIGYANG PANGALAN ANG AMA=??? ANAK=??? AT HOLY SPIRIT=??? KAYA NYO BA?.

ANG PAGKAKASUNOD SUNOD NG HULA (DIVINE PROPHECIES) SA BUHAY NG PANGINOONG JESUS

SINO ANG SALITANG NAGING TAO AT ANO TALAGA ANG “SALITA”

MAY KATANUNGAN SA MGA NAGPAPARAMI NG DIYOS

ANG TATLONG (3) KATANUNGAN SA MGA SUMASALUNGAT SA PAGIGING DIYOS KRISTO JESUS

CLICK “IF ONLY THE FATHER KNOWETH THE JUDGMENT DAY WHY JESUS IS COMING”

CLICK: KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM NG PAGHUHUKOM BAKIT SI KRISTO ANG DARATING?

Amen!

PIERCED MY HANDS AND MY FEET

PROPHECY 1015 B.C.

PSALM 22:16 Sapagka’t niligid ako ng mga aso: kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama; binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa.

ENGLISH:

PSALM 22:16  For dogs have compassed me: the assembly of the wicked have inclosed me: they pierced my hands and my feet.

PROPHECY FULFILLED
MARK 15:25 At ikatlo na ang oras, at siya’y kanilang ipinako sa krus.
MARK 15:24 At siya’y kanilang ipinako sa krus, at kanilang pinaghatihatian ang kaniyang mga damit, na kanilang pinagsapalaran, kung alin ang dadalhin ng bawa’t isa.

Juan 19:18 Na doo’y ipinako nila siya sa krus, at kasama niya ang dalawa pa, isa sa bawa’t tagiliran, at si Jesus sa gitna.
Juan 19:32 Nagsiparoon na ang mga kawal, at inumog ang mga hita ng una, at ng sa isa na ipinako sa krus na kasama niya:

DIYOS AT MGA TAO ANG NAKIPAGBUNO KAY JACOB!!

BEN REPLY: NAKIPAGBUNO SA DIYOS AT SA  MGA TAO.
yan nakasulat diyan. yuong ANGHEL NA SI YHWH
AY NAGANYONG TAO INSTANT. DAHIL MATAGAL
NG NAGKAKATAWANG TAO ANG DIYOS
SA LUMANG TIPAN PA LAMANG. LAKAS NG TAO LANG PINAIRAL NIYA DIYAN.

GENESIS 32:28 At sinabi niya, Hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel; sapagka’t ikaw ay nakipagpunyagi [[[[[sa Dios at sa mga tao]]], at ikaw ay nanaig.

SAMPLE: SA TIME NI MOISES

TIME OF MOISES

EXODUS 33:23 Pagkalampas ko’y aalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko, ngunit hindi ang aking mukha sagot ni YAHWEH.

READ MORE: DAMI DITO
https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/11/nagkakatawang-tao-na-ang-diyos-sa-lumang-tipan/

 

Bayezib Shuraik

Bayezib Shuraik Kaya lang hindi kapani -paniwala na dinaig pa ni Jacob ang Diyos sa pakikipagbuno. Kaya mo bang ipaliwanag brad Ben T. Lador?

Bayezib Shuraik

Bayezib Shuraik Ang tinutukoy kong Israel ay iyong bayan ni Jacob. Hindi mo nagets brad. 

 

Ben T. Lador

Ben T. Lador dapat nilagyan mo ng bayan

Ben T. Lador

Ben T. Lador Bayezib Shuraik Kaya lang hindi kapani -paniwala na dinaig pa ni Jacob ang Diyos sa pakikipagbuno. Kaya mo bang ipaliwanag brad Ben T. Lador?

BEN REPLY: NAKIPAGBUNO SA DIYOS AT SA MGA TAO.
yan nakasulat diyan. yuong ANGHEL NA SI YHWH
AY NAGANYONG TAO INSTANT. DAHIL MATAGAL
NG NAGKAKATAWANG TAO ANG DIYOS
SA LUMANG TIPAN PA LAMANG. LAKAS NG TAO LANG PINAIRAL NIYA DIYAN.

GENESIS 32:28 At sinabi niya, Hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel; sapagka’t ikaw ay nakipagpunyagi [[[[[sa Dios at sa mga tao]]], at ikaw ay nanaig.

SAMPLE: SA TIME NI MOISES

TIME OF MOISES

EXODUS 33:23 Pagkalampas ko’y aalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko, ngunit hindi ang aking mukha sagot ni YAHWEH.

READ MORE: DAMI DITO
https://armandecastro.wordpress.com/…/nagkakatawang…/

PROPHECY OF ZAM ZAM WELL AND KAABAH/MECCA ALL ARE FAKE!

KurSham Jain Beb t lador paniwalaan m ang gusto mong paniwalaan walang hhadlang sau buksan nyo sana ang icpan nyo mga cristyan para d kau magccc sa huli ilang ulit nyo mang pag twanan ang mga islam sarili nyo lang kinakawwa nyo

Ben T. Lador

Ben T. Lador KAYA IKAW NA MAG-ISIP ISIP BIBIGYAN KITA NG ILANG HALIMBAWA NG HULA KurSham Jain

PROPHECY OF PEKENG ZAM ZAM WELL 700 B.C. MAYROON DAW
DARATING NA LAHI NI ISHMAEL SI KEDAR
NA GAGAWA NG PEKENG BALON.

JEREMIAH 2:10
10 Tumawid kang pakanluran hanggang Cyprus,
at magpadala ka patungong PASILANGAN hanggang KEDAR (SON OF ISHMAEL). Makikita mo kung may nangyaring tulad nito kailanma

13 Dalawa ang kasalanan ng aking bayan:
TINALIKURAN nila ako,
ako na bukal na nagbibigay-buhay,
at HUMUKAY sila ng mga balon,
ngunit mga balong butas na walang naiipong tubig.

SEE NATUPAD!!g-zamzam-wellzamzam well

prophecy_of_face_zam_zam_well

HULA NG KAABAH/MECCAH

700 B.C. PROHECY
MAY GAGAWA DAW NG NAMAN MALAKING KUBOL ANG KAABAH
SA PAGITAN NG MT. ZION AT RED SEA AY MEKKAH/KAABAH
AT NAMATAY SI MUHAMMAD NA WALANG TUMUTULONG SA KANYA.

Daniel 11:45

45 At kaniyang itatayo ang mga tolda ng kaniyang palasio sa pagitan ng dagat at ng maluwalhating banal na bundok; gayon ma’y darating siya sa kaniyang wakas, at walang tutulong sa kaniya.

KAABAH

WHERE IS BETHEL/BAYTULLAH OF ABRAHAM?

ALAM KO SASAPITIN NG ISLAM NAKAHULA NA KAYO AY MALILIPOL LAHAT KAYA MAGSIPAGBAGO NA KAYO HANGGA’T MAY PANAHON PA.

Ben T. Lador

Ben T. Lador KAYO AY NASA SINAGOGA NI SATANAS nasusulat mga nagpapanggap na ISRAELITA..BASA.

Pahayag 2:9
Nalalaman ko ang iyong kapighatian, at ang iyong kadukhaan (datapuwa’t ikaw ay mayaman), at ang pamumusong ng mga nagsasabing sila’y mga Judio, at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas.

Pahayag 3:9
Narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas, ang mga nagsasabing sila’y mga Judio, at sila’y hindi, kundi nangagbubulaan; narito, sila’y aking papapariyanin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa, at nang maalamang ikaw ay aking inibig.

WALANG DUGO NI ISRAEL BASA

WALANG_DUGO2
Like · Reply · 1 · 16 mins
Ben T. Lador

Ben T. Lador SI SATANAS NA ALLAH PEKE BASA PANAY OH CHILDREN OF ISRAEL EH WALA NGA KAYONG DUGO NI ISRAEL..

oh_children_of_israel
islam_logo
Like · Reply · 1 · 14 mins
Crown Thorns
Ben T. Lador

Ben T. Lador 1000 B.C. PROPHECY paatras ang count 999…700..0…1..ad….2016 a.d. KATAGAL BAGO MAGANAP ANO?

NAKAHULA NA LAHAT NG ISLAM COUNTRY NA KAHARIAN
AY MAGKAKA-ISA PARA PABAGSAKIN ANG LAMB O ANNOINTED/MESSIAH (JIHAD) THE PROPHECY OF ALL THE KINGS WILL RISE UP AGAINST THE LAM FULFILLED!!

Psalm 2:2

2 The kings of the earth rise up
and the rulers band together
against the Lord and against his anointed

Ben T. Lador

Ben T. Lador YUONG SASAPITIN NINYO LAHAT DAW KAY AY MAGIGING BARBECUE NYAHAHAHA inilabas ko na kahapon eh….TUPOK!! DI KO ALAM KUNG ANONG LIWANAG SA LANGIT NA YON TUTUPOK SA INYO MAARING SIKAT NG ARAW PAPASOK SA EARTH, O NUCLEAR O MGA MISSILES BASTA KAYO NA MAG-ISIP NG LIWANAG PANG TUTUPOK SA INYO BAKA NAMAN ARAL NG PATRIPASSIANISM EH MAS MAGANDA BUHAY PA KAYO LAHAT HAHAHA.

Ben T. Lador
Ben T. Lador KurSham Jain ANG NASUSULAT AY NASUSULAT AT MATUTUPAD TANDAAN MO YAN KAYA MAGBALOT-BALOT KA NA SA NAPASOK MO.

SI YESHUA DIN ANG LIWANAG AT ANG ILAWAN NG BAGONG JERUSALEM BEN T. SIYETE JUNJUN MANALO ALCALDE

patri_challenge

 

 

 

Junjun Manalo Alcalde * Bro.27… Palagay ko… hindi si Jesus yung “light” sa Gen. 1:3.

Ben T. Siyeteeto yan Juan 1:3-10 MADAMI NAGTATAGONG MANGANGARAL DIYAN

SANGKATUTAK NA “ILAW” WORDS DITO KASAMA NAGPATOTOO SA KANYA. NA SI JOHN/ELIJAH/ELIAAS

Juan 1:3-10

3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.

4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.

5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.

6 Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan.

7 Ito’y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya’y magsisampalataya ang lahat.

8 Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang patotohanan ang ilaw.

9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.

10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan.

Ben T. Siyeteread mo bro ang 2 cor. 4:6 at Juan 1:3-10 (KINAKALIMUTAN NG MADAMI YAN) napapagtuuunan puro john 1:1 at john 1:14 lang

MAS MATINDI ANG JOHN 1:3-9

Ben T. Siyete

Ben T. Siyeteeto yan Juan 1:3-10 MADAMI NAGTATAGONG MANGANGARAL DIYAN

SANGKATUTAK NA “ILAW” WORDS DITO KASAMA NAGPATOTOO SA KANYA. NA SI JOHN/ELIJAH/ELIAAS

JOHN 1:3-10

3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.

4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.

5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.

6 Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan.

7 Ito’y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya’y magsisampalataya ang lahat.

8 Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang patotohanan ang ilaw.

9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.

10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan.

Inton R. Soriano

Inton R. SorianoBasahin nyo ng sabay gen 1 ….. juan 1…… at 1 juan 1…..

Para mas madali nyo makuha.
Eto basehang talata nyang latag ni Ben T. Siyete isaias 46:10

Unlike · Reply · 1 · 2 hrs
Inton R. Soriano

Inton R. SorianoAng sinasabi sa genesis ay ang wakas ng lahat.

Inihiwalay ang liwanag sa kadiliman.

Ganun din sa wakas ihihiwalay ang liwanag o mabuti sa dilim o masama.

Unlike · Reply · 1 · 2 hrs
Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde* Magkaiba ang “ILAW” kaysa “LIWANAG”… diba?

“At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw”

1:3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.1:4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman.1:5 At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Genesis

“at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.”

1:4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.1:5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.

“ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.”

1:9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.1:10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Juan

Like · Reply · 1 · 2 hrs
Ben T. SiyetePAANO KA NAGING ILAW KUNG WALA KANG LIWANAG
ANO KA BOTE LANG AT BASAHAN NG GASERA
IKAW SULU LANG AT BASAHAN NG SULU?
IKAW LANG ANG BOMBILYA AT IBA ANG SISILAW?
NATAWAG KA PANG ILAW KUNG HINDI KA LUMILIWANAG DIBA?
MATATAWAG MO BANG ILAW ANG BOMBILYA LANG
KAYA TINAWAG YAN NA ILAW DAHIL SIYA YUONG LUMILIWANAGWHO IS THE LIGHT?Revelation 21:2323 The city had no need of the sun or of the moon to shine in it, for the glory of God illuminated it. [[[[[[[[[[[The LAMB is its light. ]]]]]]]]]]]]]]]]]GLORY OF GOD ILLUMINATED IT (THE LAMB IS ITS LIGHT)APOCALYPSIS 21:22-2322 Napansin ko na WALANG TEMPLO sa lunsod sapagkat ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at ang KORDERO ang pinaka templo roon.23 Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lunsod pagkat ang KANINGNINGAN NG DIYOS ANG NAGBIBIGAY LIWANAG DOON, at ang KORDERO ang SIYANG ILAWAN.MAY ILAWAN BANG WALANG NINGNING?
Sinabi ni HESUS ako ang ILAW (JUAN 8:12) nasusulat yan mga kapatid at SIYA MISMO ANG NAGNININGNING READ THE TRANSFIGURATION OF YESHUA/JESUS IN MATTHEW 17:1-13.https://armandecastro.wordpress.com/…/ang-ilawan-ng…/

Inton R. Soriano

Inton R. Sorianosmile emoticon

Like · Reply · 1 · 1 hr
Erik John Maramba

Erik John MarambaKung ganon paghiwalayin natin Pisikal/ literal…. Sa I spiritual…. Then reverse. Reverse of reverse… Para Di nakakalito.

Inton R. Soriano

Inton R. SorianoEspiritu sa espiritu tawag jn.

Like · Reply · 1 · 1 hr
Erik John Maramba
Erik John MarambaBro Pisikal at spiritual dapat.
Paghiwalayin natin…. Then pagsamahin… Then reverse ulit for correction.

Inton R. Soriano

Inton R. SorianoMay mga bagay kase na mahirap ipaliwanag. Minsan double meaning bro. Kaya minsan ang isang talata ay nauulit na nagagamit sa ibat ibang paksa.

Erik John Maramba
Junjun Manalo Alcalde* Ben T. Siyete
Hindi naman magkakaroon ng liwanag kung walang ilaw eh, diba?
Atsaka… Specific naman ang pagkaka-describe at distinction sa “liwanag” at “ilaw”.”At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw”1:3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.1:4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman.1:5 At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Genesis”at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.”1:4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.1:5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.”ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.”1:9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.1:10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Juan

Like · Reply · 1 · 1 hr

Ben T. SiyeteREVELATION 21:23 Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lunsod pagkat ang KANINGNINGAN NG DIYOS ANG NAGBIBIGAY LIWANAG DOON, at ang KORDERO ang SIYANG ILAWAN.

PAANO KA NATAWAG NA ILAW KUNG HINDI SA IYO MAGMUMULA ANG LIWANAG?

JOHN 8:12 JESUS SAID I AM THE LIGHT OF THE WORLD.

SI CRISTO DIN ANG LIWANAG BASA

Colosas 5:14
Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at [[liliwanagan ka ni Cristo.]]

Like · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteJunjun Manalo Alcalde BASA

SI CRISTO DIN ANG LIWANAG BASA

Colosas 5:14
Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at [[liliwanagan ka ni Cristo.]]

Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde* Ben T. Siyete … Ikaw na din mismo ang sumang-ayon sa…
Description at distinction sa “liwanag” at “ilaw”… eh. PANSININ mo.
“at ang ilaw doon ay ang Cordero”21:23 At ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw, o ng buwan man, upang lumiwanag sa kaniya: sapagka’t nililiwanagan ng kaluwalhatian ng Dios, at ang ilaw doon ay ang Cordero.21:24 At ang mga bansa ay lalakad sa pamamagitan ng liwanag nito: at ang mga hari sa lupa ay mangagdadala ng kanilang karangalan sa loob niyaon. Pahayag***AGAIN… Specific naman ang pagkaka-describe at distinction sa “liwanag” at “ilaw”.”At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw”1:3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.1:4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman.1:5 At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Genesis”at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.”1:4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.1:5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.

“ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.”

1:9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.1:10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Juan

Like · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteJOHN 8:12 JESUS SAID I AM THE LIGHT OF THE WORLD.

Like · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteSI YESHUA NA LIGHT AT LIWANAG DITO BASA ANO PA?

Colosas 5:14
Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at [[liliwanagan ka ni Cristo.]]

JOHN 8:12 JESUS SAID I AM THE LIGHT OF THE WORLD.

Like · Reply · 1 · 1 hr
Erik John Maramba

Erik John MarambaJohn 8:12 yan ang pinagsamang Pisikal at Ispiritual.

Ben T. SiyeteJunjun Manalo Alcalde HUWAG NA KAYONG MANGAGPALUSOT PA AT PINATOTOHANAN NA NGA NI JUAN BAUTISTA YAN BASANG MABUTI

BAKA NAMAN GUSTO NYO PANG ISA-ISAHIN KO TALATA NA ITO SA INYO? EH MAY BASAHIN NINYO NG DAHAN DAHAN BAWA’T TALATA

JOHN 1:3-10

3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.

4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.

5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.

6 Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan.

7 Ito’y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya’y magsisampalataya ang lahat.

8 Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang patotohanan ang ilaw.

9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.

10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan

Inton R. Soriano

Junjun Manalo Alcalde* Ben T. Siyete … Sabi ni Jesus: “Ako ang ilaw ng sanglibutan”

8:12 Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus, na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanglibutan: ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Juan

Ang sabi ng Dios: “Magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi…”

1:14 At sinabi ng Dios, Magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi; at maging pinakatanda, at pinakabahagi ng panahon, ng mga araw at ng mga taon:1:15 At maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit, upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa: at nagkagayon.1:16 At nilikha ng Dios ang dalawang malaking tanglaw; ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi: nilikha rin niya ang mga bituin.1:17 At mga inilagay ng Dios sa kalawakan ng langit, upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa,1:18 At upang magpuno sa araw at sa gabi, at upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman: at nakita ng Dios na mabuti. Genesis

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteHISTORY KUHANIN MO…JOHN 1:1, JOHN 1:13, JOHN 1:14 JOHN 1:3-9 REVIEWHIN MONG MABUTI

Ben T. Siyete
Inton R. Soriano

Inton R. SorianoSi ben at ako ay iisa.

Ano ulam mo? Ako eh nilagang okra. Nilaga ba to? Sunog eh

Ren Roville Delos TrinosSI HESUS DIN YUNG KAUSAP NI MOSES KAYA SI MOSES NAGNININGNING AT NAKATALUKBONG TUWING HAHARAP SA TAO. smile emoticon
Inton R. Soriano

Inton R. SorianoEh sunog. Yan ulam ko mamya. smile emoticon

Inton R. Soriano's photo.
Like · Reply · 1 · 1 hr
Ren Roville Delos Trinos
Ren Roville Delos TrinosEto lang ang sa mga ilang description ni Hesus. Apoc. 1: 12-16 Amen!!!:)
Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde* Ben T. Siyete … Magkaiba ang “ilaw” kaysa “tanglaw”.

1. Ang “ilaw” ng sanlibutan ay si Jesus.

2. Ang “tanglaw” ng lupa ay ang malaki at maliit na tanglaw (sun and moon)

Like · Reply · 1 · 1 hr
Inton R. Soriano

Inton R. SorianoTama po yun. Si Hesus yung nasa gen 1:3

Ren Roville Delos Trinos

Ren Roville Delos TrinosYung binigay ko Literal hehe. .grin emoticon wala pa yung symbollical grin emoticon.

Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde* Inton R. Soriano … Kung si Jesus yung “liwanag” (araw).
Lalabas na… nauna pa yung “liwanag” (araw) kaysa kay Jesus.
Eh di… Kinontra niyo lang ni Bro.27 yung basehan ninyo (John 1:1-3)1:1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.1:2 Ito rin nang pasimula’y sumasa Dios.1:3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Juan

Like · Reply · 1 · 1 hr · Edited
Junjun Manalo Alcalde* Ben T. Siyete … Mas mahalaga yun “gaas”…!
Kasi… kung walang gaas ang gasera… hindi i-ilaw yun.
Atsaka… Laging kasama ng mitsa ang gasera.

Like · Reply · 1 · 1 hr
Ren Roville Delos Trinos

Ren Roville Delos Trinoshehe. smile emoticon penge. . sino nagluto?.. hahaha. .grin emoticon

Ren Roville Delos Trinos

Ren Roville Delos Trinoshehe ang gulo namin ni Inton ulam pinag usapan . .ahahaha. .grin emoticon commercial break. grin emoticon

Like · Reply · 1 · 1 hr · Edited
Inton R. Soriano

Inton R. SorianoHindi iilaw ang gasera at gaas kung walang apoy.

Like · Reply · 1 · 1 hr
Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde* Mga Bro. ginutom tuloy ako… kain muna tayo. Heheheh… BRB.

Like · Reply · 3 · 1 hr
Ren Roville Delos Trinos

Ren Roville Delos TrinosEto Apocalipsis 21: 11- 27 –NAPAKA GANDA BASAHIN. . AMEN!! LIWANAG ,O, KALIWANAGAN SA LAHAT NG BANSA. .smile emoticon

Like · Reply · 2 · 1 hr
Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde* Inton R. Soriano … Tama! Hahahah… posporo or lighter pa pala!

Like · Reply · 1 · 1 hr

Ren Roville Delos Trinosoo si Hesua din ang apoy.. kakain nako gutom nako ,puro ngasab na ginagawa ko. hahahaha. Bakasyon. smile emoticon

Like · Reply · 1 · 1 hr
Inton R. Soriano

Inton R. SorianoSi cristo yan mga kapatid. Siya ang tunay na liwanag. Kahit kadiliman pa ang pumuno sa mundo o hindi man sumikat ang araw. Si cristo ang ating ilaw o liwanag. Bagaman ang paligid ay madilim.

Like · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteJunjun Manalo Alcalde Mario Navales
SAGOT ULIT KAILANGAN NG TALINO AT UNAWA
DADALIAN KO TANONG:SINO SOURCE NG LIWANAG YUONG BOMIBILYA O LIWANAG NIYA?

Ren Roville Delos Trinos

Ren Roville Delos Trinoshindi ko nabasa upper comments asa labas ako kanina. .hehe. Gen . 1:1-3 wala pa liwanag nuon wala pa lahat lahat ku si tubig lang at Liwanag ng Dios ang reflection sa tubig ng wala pang mundo. .

Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteKAPAG ANG SAGOT NINYO AY BOMBILYA….
MAS HIGIT ANG BOMBILYA SA LIWANAG NIYA
DAHIL KUNG WALA ANG BOMBILYA NA ILAWAN WALANG LILIWANAG SA TEMPLO NIYA..See More

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteCASE CLOSE THE END!!! NYAHAHAHA!!! ANG BOMBILYA AY MAS MATAAS SA LIWANAG NIYA..YAN ANG KORDERO ANG ILAWAN.

Like · Reply · 2 · 58 mins · Edited
Mario NavalesSource ng liwanag???
.
.
.
.
E di si Jhonny….
Si Jhonny liwanag …
Ben T. Siyete
Ben T. Siyetesource ng LIWANAG EH DI BOMBILYA NGA
Mario Navales
Mario NavalesAlam mo pala sabot ehhh
Ben T. Siyete
Write a reply…
Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteTO GOD YESHUA BE THE GLORY!! AMEN!!!
Ren Roville Delos Trinos
Ren Roville Delos Trinosbye bye. .smile emoticon sa ibang group muna q may debate. grin emoticon. Godbless all.

Ben T. SiyeteKUNG HINDI NYO PA DIN MAKUHA PAG-ARALAN NINYONG MABUTI. YUONG BOMBILYA SA TALATA AMEN!!!

Like · Reply · 1 · 55 mins · Edited
Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteNGAYON KAYO ANG HUMUSGA:

SINO ANG BOMBILYA SA MGA TALATANG ITO

APOCALYPSIS 21:22-23

22 Napansin ko na WALANG TEMPLO sa lunsod sapagkat ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at ang KORDERO ang pinaka templo roon.

23 Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lunsod pagkat ang KANINGNINGAN NG DIYOS ANG NAGBIBIGAY LIWANAG DOON, at ang KORDERO ang SIYANG ILAWAN.

KORDERO(BOMBILYA) ANG PINAKA TEMPLO(KORDERO) DOON
AT ANG KORDERO(BOMBILYA) ANG SIYANG ILAWAN

Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteAPOCALYPSIS 21:22-23
KORDERO(BOMBILYA) ANG PINAKA TEMPLO(KORDERO) DOON AT ANG KORDERO(BOMBILYA) ANG SIYANG ILAWAN

Erik John Maramba

Erik John MarambaAmen Bro. Ben.

Ben T. SiyeteTO GOD YESHUA/YEHOSHUA/YEHUSHUA BE THE GLORY! AMEN!

ETO SI AMEN DIN SIYA
https://armandecastro.wordpress.com/…/ang-hiwaga-ng…/

Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde* Ben T. Siyete … Mas mahalaga yung kuryente.
Kasi… kung walang kuryente… hindi i-ilaw yung bombilya… diba?
Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteTWINITY AT TRINITY NA YAN
Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteUSAPAN ILAW AT NASA LOOB NOONG BOMBILYA LANG
Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteBOMBILYA AT FILAMENT LANG NITO USAPAN SEE THE PARTS OF THE BULB WHERE IS FILAMENT

Ben T. Siyete MADAMI ANG MANLILINLANG SA INTO PALAGING HUMINGI NG TALINO SA PANGINOONG YESHUA NG HINDI KAYO MAPAHAMAK SA KANYANG AT MAAGAW NG MGA KAAWAY SA INYONG KALIGTASAN.

SANTIAGO 1

4 At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo’y maging sakdal at ganap, na walang anoman kakulangan.

5 Nguni’t kung nagkukulang ng karunungan ang sinoman sa inyo, ay humingi sa Dios, na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat; at ito’y ibibigay sa kaniya.
6 Nguni’t humingi siyang may pananampalataya, na walang anomang pagaalinlangan: sapagka’t yaong nagaalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabikabila.

7 Sapagka’t huwag isipin ng taong yaon na siya’y tatanggap ng anoman bagay sa Panginoon;

8 Ang taong may dalawang akala, ay walang tiyaga sa lahat ng kaniyang mga paglakad.

Junjun Manalo Alcalde* Ben T. Siyete … Again… sang-ayon ka din na iba ang “liwanag” (araw) kaysa “ilaw” (Jesus or Cordero).

Eto yung talata (bombilya)… na ginamit mong basehan:

APOCALYPSIS 21:22-23
KORDERO(BOMBILYA) ANG PINAKA TEMPLO(KORDERO) DOON AT ANG KORDERO(BOMBILYA) ANG SIYANG ILAWAN

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteBOMBILYA AT FILAMENT LANG NITO USAPAN SEE THE PARTS OF THE BULB WHERE IS FILAMENT

Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteMAHILIG KAYO SA TWINITY
AT TRINITY TALAGA
GUSTO NINYO NA NAMAN NG ANOTHER PARTY SA ILAWAN

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde* Ben T. Siyete … I-explain mo nga ito in detail.

* Ben T. Siyete … Sabi ni Jesus: “Ako ang ilaw ng sanglibutan”

8:12 Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus, na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanglibutan: ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Juan

Ang sabi ng Dios: “Magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi…”

1:14 At sinabi ng Dios, Magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi; at maging pinakatanda, at pinakabahagi ng panahon, ng mga araw at ng mga taon:1:15 At maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit, upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa: at nagkagayon.1:16 At nilikha ng Dios ang dalawang malaking tanglaw; ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi: nilikha rin niya ang mga bituin.1:17 At mga inilagay ng Dios sa kalawakan ng langit, upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa,1:18 At upang magpuno sa araw at sa gabi, at upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman: at nakita ng Dios na mabuti. Genesis

Ben T. SiyeteJOHN 8:12 JESUS SAID I AM THE LIGHT OF THE WORLD.

SI CRISTO DIN ANG LIWANAG BASA

Colosas 5:14
Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at [[liliwanagan ka ni Cristo.]]

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteLIWANAG AT ILAW NA YAN ANO PA?

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteSO WALA NG MEMBER SI ELI SORIANO SA ADD NYAHAHAHA NATALO!!!

Ben T. SiyeteNAGING ILAWAN KA PA KUNG HINDI DIN IKAW LILIWANAG AT MAGIGING TEMPLO DOON?

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteJunjun Manalo Alcalde YANG INYO WALANG TEMPLO

APOCALYPSIS 21:22-23
KORDERO(BOMBILYA) ANG PINAKA TEMPLO(KORDERO) DOON AT ANG KORDERO(BOMBILYA) ANG SIYANG ILAWAN

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteSO WALA NG MEMBER SI ELI SORIANO SA ADD NYAHAHAHA NATALO!!!

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde* Ben T. Siyete … Alam mo, Bro.27… “Context matters”.

Ikaw din naman ang may besehan ng Gen. 1:3… tapos, itinukoy mo kay Jesus. Eh, naka describe naman sa Genesis chapter 1 kung ano yung liwanag (araw)… eh.

Sa John chapter 1… maliwanag naman na si Jesus ang dine-describe na “ilaw” (buhay)… eh.

Junjun Manalo Alcalde * Magkaiba ang “ILAW” kaysa “LIWANAG”… diba?

“At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw”

1:3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.1:4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman.1:5 At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Genesis

“at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.”

1:4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.1:5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.

“ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.”

1:9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.1:10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Juan

Hide 21 Replies
Ben T. Siyete
Ben T. Siyete GENESIS 1:16 4TH DAY IPOST MO BAKIT NAGKA-ARAW KA DIYAN EH DIYAN PA LANG SA 4TH DAY NALALANG ANG ARAW, BUWAN AT BITUIN
KAYA IBANG LIWANAG YAANG NASA GENESIS 1:3 NGANGA!!

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete BASAG!!! HAHAHA! Inton R. Soriano

Like · Reply · 1 · 28 mins
Ben T. Siyete
Ben T. Siyete MAY “ARAW” DAW SA GENESIS 1:1-9 NGANGA!
GENESIS 1:16 (4TH DAY) NILALANG NG DIYOS ANG “ARAW”, “BUWAN” AT BITUIN.See More

Like · Reply · 1 · 28 mins
Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Siyete
Eto uli… KONTRAHIN mo ang Dios. Eto ang sabi niya:
“At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw”1:3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.1:4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman.1:5 At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Genesis”at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.”1:4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.1:5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.”ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.”1:9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.1:10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Juan

Erik John Maramba

Erik John Maramba Yan yung Pisikal na liwanag.

Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde * Paano naging si Jesus yan?
“at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman.”
Hindi naman si Jesus nilikha at dine-describe na “liwanag” eh.

Erik John Maramba

Erik John Maramba Di tayo matatapos tatlo nyan mga Bro…

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Erik John Maramba … Ano ang stand mo?

Like · Reply · 1 · 22 mins
Erik John Maramba
Erik John Maramba Hiwalay natin liwanag pisikal Nakikita araw…
Liwanag spiritual Di nakikita… Kabutihan…
Ang Kristo Both pisikal at spiritual.

Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde * Erik John Maramba … Ano ang pagkaka-unawa mo sa…
“Liwanag” sa Gen. 1:3…? “Ilaw” din ba yan?
“At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw”1:3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.1:4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman.1:5 At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Genesis”at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.”1:4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.1:5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.”ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.”1:9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.1:10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Juan

Like · Reply · 1 · 29 mins
Ben T. Siyete

Ben T. Siyete SA COUNTING LANG GINAMIT LITERAL MONG ARAW BASA

ALAM MO Junjun Manalo Alcalde
YUONG MGA IBINGAY MO LIWANAG AT GABI
FOR COUNTING LANG YON
PAANO BIBILANGIN NG DIYOS ARAW NIYA
NG PAGLALANG KUNG WALANG UMAGA AT HAPON?

BASA NILILITERAL NINYO KASI EH AT BINIBIGYAN
NG SARILI NINYONG PALIWANAG NA HINDI
SA DIYOS NAGMULA KUNDI SA MGA HUWAG NA MANGANGARAL

FIRST COUNT 1ST DAY
GENESIS 1:5
At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw

2ND COUNT 2ND DAY
GENESIS 1:8
At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw

3RD COUNT 3RD DAY
GENESIS 1:13 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw.

4TH COUNT 4TH DAY
GENESIS 1:19 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaapat na araw.

5TH COUNT 5TH DAY
GENESIS 1:23 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw.

6TH COUNT 6TH DAY
GENESIS 1:At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaanim na araw.

7TH DAY RESERVE smile emoticon
WAITING PARA SA ATIN NAGPAHINGA

Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Siyete … I-explain mo kasi…
“Liwanag” (araw)… “at tinawag ng Dios ang liwanag na Araw”See More

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete 4TH DAY PAGLALANG NG ARAW, BUWAN AT BITUIN

PALPAK NGA ARAW MO KULIT

Genesis 1:16
16 At nilikha ng Dios ang dalawang malaking tanglaw; ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi: nilikha rin niya ang mga bituin.

Erik John Maramba

Erik John Maramba Pagkaalam ko Jan sa Genesis Literal. Kasi nakikita.

Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Siyete
Alam mo bang “dalawang Araw” ang tinutukoy sa Genesis 1?See More

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete WALANA PABAGSAK NA MGA ADD NI ELI SORIANO

Ben T. Siyete
Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Siyete … Huwag kang mag side comment.

Kung ayaw mo ng malalimang discussion within the context of the its text… mau-uwi lang ang talakayan sa “alaskahan blues”. See More

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete Junjun Manalo Alcalde Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Siyete…
Alam mo bang “dalawang Araw” ang tinutukoy sa Genesis 1?See More

Like · Reply · 1 · 20 mins · Edited
Erik John Maramba
Erik John Maramba Yan malapit na siguro na tayo sa katotohanan.
Napaghiwalay nanatin In literal… Now naman. Ispiritual Para kompleto.

Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Siyete… Ano ang pagkaka-unawa mo sa…
“Liwanag” sa Gen. 1:3…? “Ilaw” din ba yan?
“At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw”1:3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.1:4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman.IPALIWANAG MO NGA ITO?1. At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw…
2. At tinawag niya ang kadiliman na Gabi.1:5 At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Genesis

Like · Reply · 1 · 15 mins · Edited

Ben T. Siyete Junjun Manalo Alcalde isa-isahin mo john 1:3-14 dahan dahanin mo mauunawaan mo yan

lagyan mo ng unawa mo bawat talata from john 1:14 babasahin ko kapag may mali ka ipapaliwanag ko sa iyo.

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete bro Junjun Manalo Alcalde KITA KO NA SA IYO HANGGANG REVELATION ANO PA GUSTO MO?
Ben T. Siyete NASUSULAT TO YESHUA/HESUS THERE IS VICTORY!!
TANDAAN NINYO HINDI NA NINYO MABABALI ANG NAKASULAT!!
AKO ANG KASULATANG ISINULAT NI MOISES, SINABI NI ABRAHAM SA JOHN 8:58,
DAVID AT MGA PROPETA

Ben T. Siyete's photo.
Like · Reply · 1 · 30 mins
Ben T. Siyete

Ben T. Siyete MAKAPAGBIBILANG BA ARAW ANG DIYOS KUNG WALANG UMAGA AT HAPON?

SA COUNTING LANG GINAMIT LITERAL MONG ARAW BASA

ALAM MO Junjun Manalo Alcalde
YUONG MGA IBINGAY MO LIWANAG AT GABI
FOR COUNTING LANG YON
PAANO BIBILANGIN NG DIYOS ARAW NIYA
NG PAGLALANG KUNG WALANG UMAGA AT HAPON?

BASA NILILITERAL NINYO KASI EH AT BINIBIGYAN
NG SARILI NINYONG PALIWANAG NA HINDI
SA DIYOS NAGMULA KUNDI SA MGA HUWAG NA MANGANGARAL

FIRST COUNT 1ST DAY
GENESIS 1:5
At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw

2ND COUNT 2ND DAY
GENESIS 1:8
At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw

3RD COUNT 3RD DAY
GENESIS 1:13 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw.

4TH COUNT 4TH DAY
GENESIS 1:19 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaapat na araw.

5TH COUNT 5TH DAY
GENESIS 1:23 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw.

6TH COUNT 6TH DAY
GENESIS 1:At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaanim na araw.

7TH DAY RESERVE smile emoticon
WAITING PARA SA ATIN NAGPAHINGA

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete Junjun Manalo Alcalde LIWANAG NG ARAW SINABI MO SABLAY

4TH DAY PAGLALANG NG ARAW, BUWAN AT BITUIN

PALPAK NGA ARAW MO KULIT

Genesis 1:16
16 At nilikha ng Dios ang dalawang malaking tanglaw; ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi: nilikha rin niya ang mga bituin

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete WALANA PABAGSAK NA MGA ADD NI ELI SORIANO Inton R. Soriano

Like · Reply · 1 · 8 mins · Edited
Ben T. Siyete
Inton R. Soriano
Ben T. Siyete
Ben T. Siyete Ben T. Siyete Junjun Manalo Alcalde Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Siyete…
Alam mo bang “dalawang Araw” ang tinutukoy sa Genesis 1?
1. Araw – day
2. Araw – sun
***********
ben reply:
**********
for counting nga sa palagay mo makakabilang yan ng walang ganyan?
SA COUNTING LANG GINAMIT LITERAL MONG ARAW BASAFIRST COUNT 1ST DAY
GENESIS 1:5
At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw2ND COUNT 2ND DAY
GENESIS 1:8
At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw3RD COUNT 3RD DAY
GENESIS 1:13 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw.4TH COUNT 4TH DAY
GENESIS 1:19 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaapat na araw.5TH COUNT 5TH DAY
GENESIS 1:23 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw.

6TH COUNT 6TH DAY
GENESIS 1:At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaanim na araw.

7TH DAY RESERVE smile emoticon
WAITING PARA SA ATIN NAGPAHINGA

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete SINO PA LALABAN NG DEBATE SA PATRIPASSIANISM
NEXT RELIGION PLEASE…smile emoticon Inton R. Soriano

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete
Ben T. Siyete SINO PA LALABAN NG DEBATE SA PATRIPASSIANISM
NEXT RELIGION PLEASE…smile emoticon

Like · Reply · 1 · 21 mins
Juan Miguel

Juan Miguel anak ng!!! pag ganitong free data ako wag kayu post ng post ng picture!!!

nyaaa😅😅😅

Like · Reply · 1 · 8 mins
Ren Roville Delos Trinos
Ren Roville Delos Trinos nasa JW kame may manila zoo. . xD. .
JUNJUN ETO SAGOT KO:

ETO NA SAGOT KO

ANG UNANG CHAPTER NG AKLAT NI JUAN AY SAPAT
NA UPANG INYONG MAKILALA ANG TUNAY NA DIYOS
AMEN!! TO GOD YESHUA BE THE GLORY

HINIHILING KO PO SA MAGBABASA NITO NA MANALANGIN MUNA
AT HINGIN ANG PANGUNAWA SA PANGINOONG YESHUA LANG!!

AT PAGKATAPOS AY BASAHIN NG DAHAN DAHAN AT MAKIKITA NINYO ANG AKING
NAKIKITA AMEN!!

JOHN 1:1-14

1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.

********************************
PAPALITAN KO NG YESHUA ANG VERBO
********************************
1 NG PASIMULA SIYA NA ANG YESHUA, AT ANG YESHUA AY SUMASA DIYOS, AT SI YESHUA AY DIYOS.

********************************
ITO RIN MEANING HINDI NAGBAGO “SIYA RIN”
“SIYA RIN”…”RIN”..PLANO NG DIYOS
********************************
2 Ito rin nang pasimula’y sumasa Dios.

********************************
ANG “LAHAT”/”ALL” LALABAN PA BA KAYO EH NILAHAT NA ANG MGA
BAGAY AY NILALANG SA PAMAMAGITAN NIYA
********************************
3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.

********************************
ETO NA ANG “BUHAY AT ILAW” NA NASA “KANYA”
HINDI SINABING BUHAY NA SA “KANILA”
********************************
4 Nasa [[[kaniya]]] ang buhay; at ang buhay ay siyang [[[ ILAW ]] ng mga tao.

********************************
ETO NAMAN ANG ILAW AY LUMILIWANAG SA KADILIMAN
AT ITO’Y HINDI DAW NINYO NAUNAWAANG MGA NASA KADILIMAN PA
********************************
5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.

********************************
MAY NAPARITO DAW NA ISANG TAO HINDI SI YESHUA/JESUS
ANG TINUTUKOY KUNDI SI ELIJAH/ELIAS/JUAN BAUTISTA
********************************
6 Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan.

********************************
SI ELIJAH/ELIAS/JUAN BAUTISTA ANG
SAKSI AT NAGPAPATOTOO O PATOTOHANAN
ANG ILAW UPANG LAHAT KAYO AY
SUMAMPALATAYA NATURAL SA DIYOS
LANG KAYO SASAMPALATAYA DAPAT
********************************
7 Ito’y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang [[ilaw]], upang sa pamamagitan niya’y magsisampalataya ang

lahat.

********************************
HINDI!!!!!!!!!! DAW!!!!!!!!!!
SI ELIJAH/ELIAS/JUAN BAUTISTA ANG ILAW!!!!!!!!
NAPARITO SI JUAN/ELIJAH PARA
PATOTOHANAN O MAGPATOTOO SA ILAW
INULIT LANG ANG NASA ITAAS
********************************
8 Hindi siya[[[SI JUAN/ELIJAH]]] ang [[[ILAW!!!!]], kundi pumarito upang kaniyang patotohanan ang [[ILAW]].

********************************
DAHIL DAW DIYAN SA GINAWA NI JUAN/ELIJAH
(ISAIAH 40:3 JUAN 1:22-23)
NAGKAROON NG TUNAY NA ILAW
NA LUMILIWANAG SA “BAWAT” TAO (SA LAHAT)
NA PUMARITO…PUMUNTA..DUMATING
SA SANLIBUTAN
********************************
9 Nagkaroon ng tunay na [[ILAW!!!]], sa makatuwid baga’y ang [[[ILAW]]] na [[[lumiliwanag sa bawa’t tao]]], na pumaparito

sa sanglibutan.

********************************
NG ANG “ILAW/SIYA” DAW AY NASA
SANLIBUTAN NA SIYA RIN ANG GUMAWA
NA HINDI NAMAN KINILALA NOONG MGA
NASA SANLIBUTAN MGA TAONG NANINIRAHAN DITO
********************************
10 [[[Siya’y]]] nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan [[niya/NI ILAW]], at hindi siya nakilala ng

sanglibutan.

********************************
DUMATING DAW SIYANG MAG-ISA AT
WALANG NAGSUSUGO KAYA DUMATING
NG SARILING KANYA AT SIYA NAMAN
AY HINDI TINANGGAP NG MGA HANGAL!!!
MGA MANGMANG NA ISRAELITA!!!
NA SARILING KANIYA!!! KING OF ISRAEL
********************************
11 Siya’y naparito sa sariling kaniya, at siya’y hindi tinanggap ng mga sariling kaniya.

********************************
KAPAG DAW ANG LAHAT AY TUMANGGAP
NA SA KANIYA AY BINIBIGYAN NIYA NG RIGHTS/KARAPATANG
“[[[MAGING ANAK NG DIYOS]]]”
YUON LANG NAGSISISAMPALATAYA
SA PANGALAN NIYA YEHOSHUA/YESHUA/YEHUSHUA/Hesus
********************************
12 Datapuwa’t ang lahat ng sa kaniya’y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa

makatuwid baga’y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan:

********************************
TAYO NGAYONG MGA NAGSITANGGAP
KAY LET THERE BE LIGHT/VERBO
NA DUMATING SA SARILI NIYA
AT WALANG NAGSUSUGO JOHN 1:11
AY HINDI NA SA DUGO,LAMAN O
KALOOBAN NG TAO LANG INUULIT KO
HINDI KALOOBAN NG TAO LANG
KUNDI NG DIYOS!!!!!!!!!!!!1
********************************
13 Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios.

*************
NGAYON HINDI BA’T SINASABI KO
NA SA INYO NA WALANG IBANG NAGING TAO?
KUNDI ANG DIYOS NA ILAW
NA PINATOTOHANAN NI JUAN/ELIJAH
NA DUMATING NG MAG-ISA
AT WALANG NAGSUSUGO
AY ANG PANGINOONG YESHUA
GAYA LANG..GAYA GAYA NA PARANG
AMA..ANG TOTOO SIYA
YANG AMA NA NASA JOHN 10:30
**************************
14 At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian
gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan.

KAYA PATRIPASSIANISM
ANG IPINAKO SA KRUS AY HINDI ANAK
DAHIL HINDI NAIALAY ANG BUGTONG NA SI ISAAC
ANG IPINALIT AY RAM/SHEEP AT
ANG PINATAY NILA MISMO AY ANG
NAG-IISANG DIYOS NA PINAGMUMULANG NG BUHAY
NA NAG-ALAY NG KATAWAN NIYA PARA SA IKAPAGPAPATAWAD
NG ATING MGA KASALANAN (ISAIAH 53:1-12)
NA GUMAWA NG LAHAT AT HUMULA
SA KANYANG PAGDATING
AT TAYO NA SUMASAMPALATAYA
SA KANYA AY BINIGYANG KARAPATANG
MAGING ANAK NG DIYOS HINDI ANAK NG DEMONYO
AT HINDI ANAK NG TAO KUNDI ANAK NG DIYOS
AMEN!!!

MAY MINAMANA BA TAYONG MGA KASALANAN? DO WE HAVE INHERITED SINS?

lalayasdawsidanielabdul
Ben T. Siyete Dennis Abdul BASA..
********************************
TANONG NI DENNIS ABDUL
********************************
Dennis Abdul Eto na bagong topic.
Patunayan MO bentong Kung gaanu ka totoo ang pagtutubos at
pagmamana ng kasalanan,,!!!! Para San pa at pinag yayabang ng
kaanib mo na MENTOR ka daw Hehhehehe. Masubukan nga
Dennis Abdul Pag napatunayan mo yan. Aalis ako sa group nato
Like · Reply · 45 mins***********
BEN REPLY
************NASUSULAT: NG MAGKASALA SI ADAN PUMASOK ANG KAMATAYAN AT NASUSULAT DIN: NA ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN AY NASA ISANG DUGO NG BAGONG ADAN ANG ATING PANGINOONG YESHUA.KASALANAN KAY ADAN AT KAPATAWARAN SA ATING MGA MINANANG KASALANAN SA KANILANG PAGSALANGSANG.

2 PUNO SA GARDEN NG EDEN 1 PUNO NA NAGBIBIGAY NG KAALAMAN SA MASAMA AT MABUTI AT NAIWAN ANG 1 PUNO NA NAGBIBIGAY NG BUHAY NA WALANG HANGGAN.(7TH DAY PROMISE NA MAKAKAPILING NATIN SIYA) NA NAGPAHINGA ANG DIYOS

KASALANANG NAMANA KAY ADAN KAYA

Job 31:33
Kung aking tinakpan na gaya ni Adan ang aking mga
pagsalangsang, sa pagkukubli ng aking kasamaan sa aking
sinapupunan;

Hosea 6:7
Nguni’t sila gaya ni Adan ay sumalangsang sa tipan: doo’y
nagsigawa silang may paglililo (PAGTATAKSIL) laban sa akin.

ITO AY MAMANAHIN NG MGA ANAK KAPAG NAMATAY ANG
KANILANG MAGULANG NA HINDI NAKAKAKILALA SA TUNAY
NA PANGINOON HANGGANG IKA-3 AT IKA-4 NA SALING-LAHI

Exodo 20:5 (IKA3 AT IKA4 NA SALING LAHI PARUSA)

5 Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila;
sapagka’t akong Panginoon mong Dios, ay Dios na
mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga
magulang sa mga anak, hanggang sa[[[[[[ ikatlo at ikaapat]]] na salin
ng lahi ng mga napopoot sa akin;

Jeremias 32:8
Sa gayo’y si Hanamel na anak ng aking amain ay naparoon sa
akin sa looban ng bantayan ayon sa salita ng Panginoon, at
sinabi sa akin, Bilhin mo ang aking parang, isinasamo ko sa
iyo, na nasa Anathoth, na nasa lupain ng Benjamin; sapagka’t
ang [[[[matuwid ng pagmamana ay ukol sa iyo]]]], at ang
[[[pagtubos ay ukol sa iyo]]]]; [[[bilhin mo para sa iyong
sarili]]]. Nang magkagayo’y nakilala ko na [[ito’y salita]]]
ng Panginoon.

NAMAMANA SA SINAPUPUNAN PA LANG TALAGA…

JEREMIAH 32:18 Na ikaw ay nagpapakita ng kagandahang-loob sa
mga libolibo, at iyong ginaganti ang kasamaan ng mga magulang
sa sinapupunan ng kanilang mga anak pagkamatay nila; ang
dakila, na makapangyarihang Dios, ang Panginoon ng mga hukbo
ay kaniyang pangalan.

AT NARITO SIYA DIN ANG NANGAKONG TUTUBOS. READ ISAIAH 53:1-12

JEREMIAH 32:40 At ako’y makikipagtipan ng walang hanggan sa

kanila, na hindi ako hihiwalay sa kanila, upang gawan ko sila
ng mabuti: at sisidlan ko sa puso ng takot sa akin, upang
huwag silang magsihiwalay sa akin.

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete napindot naman kaagad ayan inayos ko na hahaha!!! Juan Miguel palayasin mo na yan nyahahahaha!!!! JOKE LANG..smile emoticon

UNAWAIN ITO: NASUSULAT HINDI KAILANGAN NG DOCTOR ANG WALANG SAKIT!!!

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete DITO KO NA LANG ILALAGAY YUONG 2 PUNO SA HALAMANAN NG EDEN https://armandecastro.wordpress.com/…/dalawa-2-yuong…/

Ben T. SiyeteBen T. Siyete ETO KASALANAN SA MGA SALING-LAHI
Exodo 20:5; 34:7;
Mga Bilang 14:18;
Deuteronomio 5:9
EH BAKA WALANG SALING-LAHI YANG SI Dennis Abdul NYAHAHAHA!!! NAGING “PUTOK SA BUHO” KAIIMBENTO NG PANGALAN NYAHAHAHAROBIN PADILLA(ABDUL AZIZ) DARATING ARAW MALILIMUTAN NA ROBIN AT PADILLA DIYAN smile emoticonSI ABDUL AZIZ NA LALABAS…PARA KAY MUHAMMAD KUNO!!!

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete TANDAAN HINDI AKO SUMUSUGAT SA INYO KUNDI ANG KASULATAN ANG KATOTOHANAN NASUSULAT YAN

HEBREO 4:12

12Ang salita ng Diyos ay buháy at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila’y may talim. Ito’y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao.

AKO TUMATAWA LANG NYAHAHAHAHA!!!

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete

Ben T. Siyete bro Juan Miguel NANDIYAN PA BA? nyahahaha

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteTO GOD YESHUA BE THE GLORY!! NASUSULAT NA YAN “TO YESHUA THERE IS VICTORY!!” HINDI NA MABABALI YAN AMEN!!

ANG PROPHECY/HULA/KASULATAN NI MOISES, DAVID AT MGA PROPETA AY AKO!! “SA AKIN” NOT “SA AMIN” SABI NIYA.

Ben T. Siyete's photo.

Ben T. Siyetedagdagan pa natin

Roma 5:14
Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nangagkasala man ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, na siyang anyo niyaong darating.

Roma 5:17
Sapagka’t kung, sa pagsuway ng isa, ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa; lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa, sa makatuwid baga’y si Jesucristo.

Dennis Abdul Dagdagan ko rin. Basa tanda…..
Jeremias 31:30 ngunit bawat isa ay mamamatay ng dahil sa kaniyang sariling kasalanan!!!! Anu yan tanda!!!!

Ben T. Siyete

Ben T. Siyete namumulot ka naman kasi kaagad eh pag-aralan mong mabuti ipinopost ko

Exodo 20:5 (IKA3 AT IKA4 NA SALING LAHI PARUSA)

5 Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila;
sapagka’t akong Panginoon mong Dios, ay Dios na
mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga
magulang sa mga anak, hanggang sa[[[[[[ ikatlo at ikaapat]]] na salin
ng lahi ng mga napopoot sa akin;

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete Dennis Abdul Dagdagan ko rin. Basa tanda…..
Jeremias 31:30 ngunit bawat isa ay mamamatay ng dahil sa kaniyang sariling kasalanan!!!! Anu yan tanda!!!!
BEN REPLY:
ANG NAPOPOOT KAY YESHUA ETO TATANGGAPIN na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa[[[[[[ ikatlo at ikaapat]]] na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;

Dennis Abdul

Dennis Abdul Kinontra na yan ng bibol nyo. Napost ko na magbasa ka

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete Utak mo lang nakontra
KASI PULOT LANG NG PULOT.

Like · Reply · 3 mins

Write a reply…
Dennis Abdul

Dennis Abdul At eto pa tanda….. Ezekiel 18:20 ANG KALULUWA NG NAGKAKASALA MAMAMATAY, ANG ANAK AY HINDI MAGDADANAS NG KASAMAAN NG AMA, O MAGDADANAS MAN ANG AMA NG KASAMAAN NG ANAK, ANG KATUWIRAN NG MATUWID AY SASKANYA, AT ANG KASAMAAN NG MASAMA AY SASAKANIYA,….!

SAAN JAN ANG MANA NA KASALANAN??????

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete DULING KA BA DI MO BA NABASA KALULUWA? 2 TOPIC NG DIYOS DIYAN ISA ANG PAMUMUHAY SA LUPA
AT KUNG PAANO KA NAMAN SA LANGIT

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete kaya kayong MGA ISLAM
EH HUWAG NAGBABASA NG BIBLIA
KUNG MAMUMULOT LANG NG
CONTRADICTION TAPOS
WALA KAYONG READING
COMPREHENSION MAY MGA HISTORY
BAWAT CHAPTER NG BIBLIA
ARALIN NINYONG MABUTI

EDITED: HARBALLAH ISLAM (SONNY ABDULLAH) VS BEN T. SIYETE (ARMAN DE CASTRO) TOPIC: WHO’S THE LAST PROPHET, JOHN THE BAPTIST/ELIJAH OR MUHAMMAD (SAW)

WE SHALL NOW BEGIN THE FORMAL DABATE.. ASSALAMU ALAYKUM WARAHMATULLAH WABARAKATUH…

AT GOOD DAY MGA KRISTYANO

ENJOY..

TOPIC: WHO’S THE LAST PROPHET, JOHN THE BAPTIS OR MUHAMMAD (SAW)

AFFIRMATIVE: BEN T. SIYETE
NEGATIVE: SONNY ABDULLAH

SOURCE: BIBLIYA, QURAN/HADITH
LANGUAGE: TAGALOG OR TAGLISH

MODERATOR: OPEN
1. Introduction by Affirmative

2. Introduction by Negative

3. Affirmative Constructive — 2000 words:

4. Cross-Examination of Affirmative by Negative – 10 questions max — 500 words (randomized)

5. Affirmative replies

6. Negative Constructive — 2000 words:

7. Cross-Examination of Negative by Affirmative – 10 questions max – 500 words (randomized)

8. Negative replies

9. Affirmative Rebuttal

10. Negative Rebuttal

11. 2nd Affirmative rebuttal

12. 2nd Negative rebuttal

13. Rejoinder/Conclusion by the Affirmative

14. Rejoinder/Conclusion by the Negative

Note:a. Each item/post should be a maximum of 1,500 words EXCEPT where they are specifically indicated in the format itself. So the question post has only 500 words max.
RULES: These rules supersedes all previous agreements or understandings in pre-debate threads. Kindly review the rules carefully as these rules will prevail over others that you may have used in the past.Start date: This debate starts at the moment that this post has been posted. The affirmative side is given two days to make his first posting.

Behavioral Rules (numbered for easy reference.)
1. No Adhom

2. Constructive posts must be used by each side to present the arguments

3. Cross-examination posts must be limited only to the constructive posts of the other side or related topic.

4. The debater being cross-examined is expected to answer the questions directly.

5. No side comments allowed, focus on the topic being discussed.

6. During the rebuttal posts, no significantly new issues may be presented.

7. Maximum Word Count limit for each post is 1,500 words.FORMAT. Questions are part of the word count. Clarifications are part of the word count. Clarifications may be requested but no expectation is to be made that it will be addressed. Citations are part of the word count. These will also be part of the word count.

8. Time limit is 24 hours from the last post by the opponent. (Note: No further editing is allowed after posting. If editing is needed, PM the mod for permission and a correction post may be inserted if permitted, but no change to the original post is still allowed.) Weekends are NOT counted. Debaters are welcome to indicate which are their preferred weekend days.

9. The Moderator can demand that the debater change his/her post in the Q&A or Rebuttal if the moderator believes that the post violates the rules stated earlier about relevance, focus, and appropriateness.

10. No plagiarism (if you quote something from websites, please put the link sites).

Ben T. Siyete1. Introduction by Affirmative Sonny Abdullah

I AM BEN T. SIYETE REPRESENTATIVE NG PATRIPASSIANISM PAPATUNAYAN KO NA SI JUAN BAUTISTA ANG LAST PROPHET.

THANK YOU..

AYAN Sonny Abdullah IKAW NA

Sonny Abdullah2. Introduction by Negative

Assalamo Alaikom wa rahmatullahi ta’ala wa barakatuho sa lahat ng kapatid sa Islam at sa lahat ng mga kristiyanong nandito, lalo higit sa aking makakadebateng si Ben T. Siyete na siyang magpapatunay na si John o Yahya (as) ang huling propheta at patutunayan ko na ang propheta Muhammad (saw) ang huling propheta na ipinadala sa sangkatauhan.

Naway ang mga kristiyanong naghahanap ng katotohanan ay gabayan at patnubayan ng Allah (swt) sa tamang landas at magbasa mabuti sa bawat ilalatag ng bawat panig.

Sa muli ay kapayapaan at kaayusan nawa ang iiral sa debateng ito.

Wa assalam…

Note: after maglatag ang affirmative ay i cross exam ko mamaya na pagdating ko sa opisina, bihis muna ako at pasok muna… salamat

Ben T. Siyete1. Introduction by Affirmative BY Ben T. Siyete

WALA NA NITO SA QURAN MGA TALAAN NG GENEAOLOGY FROM ADAM TO JESUS (KAY LEVI SI JUAN BAUTISTA ANAK NI ZACARIAH SO PASOK YAN!!) WALANG PUTOL AT TIME NI ABRAHAM SA PAGSASALIN-SALIN SA MGA ANAK NA PANGANAY NA TUNAY NA KADUGO NILA ABRHAM/ISAAC/JACOB(twins ESAU kinamuhian ng Diyos)/ISRAEL!!

GENEAOLOGY FROM [[[ADAM TO JESUS]]]] WALANG KALAGOT-LAGOT

GENEOLOGY OF ABRAHAM = FROM ADAN TO ABRAHAM

1 Cronica 1: 1-27

Mga Talaan ng mga Angkang Pinagmulan ng Israel

1 [[[[Si Adan ang ama ni Set]]]]] at si Set ang ama ni Enos. 2 Si Enos ang ama ni Kenan at si Kenan ang ama ni Mahalalel na ama ni Jared. 3 Si Jared ang ama ni Enoc, at anak ni Enoc si Matusalem na ama ni Lamec. 4 Si Lamec ang ama ni Noe at mga anak naman ni Noe sina Shem, Ham at Jafet.

5 Ang mga anak ni Jafet ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshec at Tiras. 6 Ang mga anak naman ni Gomer ay sina Askenaz, Difat at Togarma. 7 Ang mga anak ni Javan ay sina Elisha, Tarsis, Kitim at Rodanim.

8 Ang mga anak ni Ham ay sina Cus, Egipto, Libya at Canaan. 9 Mga anak ni Cus sina Seba, Havila, Sabta, Raama at Sabteca, at ang kay Raama naman ay sina Sheba at Dedan. 10 Anak din ni Cus si Nimrod, ang unang makapangyarihang mananakop sa daigdig. 11 Si Egipto ang pinagmulan ng mga Ludim, Anamim, Lehabim at Naftuhim. 12 Siya rin ang pinagmulan ng mga Patrusim, Casluhim at Caftorim, na siya namang pinagmulan ng mga Filisteo. 13 Ang mga anak ni Canaan ay si Sidon, na siyang panganay, at si Het. 14 Sila ang mga ninuno ng mga Jebuseo, Amoreo, Gergeseo, 15 Hivita, Arkita, Sinita, 16 Arvadita, Zemareo at Hamateo.

17 Ang mga anak ni Shem ay sina Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Hul, Geter at Meshec. 18 Si Arfaxad ang ama ni Selah na ama naman ni Eber. 19 Dalawang lalaki ang naging anak ni Eber; Peleg a ang pangalan ng isa sapagkat sa panahon niya nahati ang daigdig, at Joctan naman ang pangalan ng kapatid nito. 20 Si Joctan ang ama ng magkakapatid na Almodad, Selef, Hazarmavet, Jerah, 21 Hadoram, Uzal, Dicla, 22 Ebal, Abimael, Sheba, 23 Ofir, Havila at Jobab.

24 Ganito ang pagkakasunud-sunod ng lahi mula kay Shem hanggang kay Abram: Shem, Arfaxad, Selah, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nahor, Terah, 27 at Abram, na tinawag ding Abraham.

3 TIG-LALABING APAT (14) NA SALING-LAHI DAPAT….YAN ANG KATOTOHANAN SA GENEALOGY!!
14 NA SALING-LAHI SA LIPI NI ABRAHAM TO DAVID
14 NA SALING LAHI DAVID TO PAGKABIHAG SA BABILONIA
14 NA SALING LAHI BABILONIA TO JESUS.

Mateo 1: 1-25 (ABRAHAM TO JESUS

1 Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesu-Cristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham.
2-6 Mula kay Abraham hanggang kay Haring David, ang mga ninuno ni Jesus ay sina: Abraham(1), Isaac(2), Jacob(3) na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid, Juda(4), Fares(5) at Zara(6) na mga anak ni Juda kay Tamar, Esrom(7) na anak ni Fares, Aram(8), Aminadab(9), Naason(10), Salmon(11), Boaz(12) na anak ni Salmon kay Rahab, Obed(13) na anak ni Boaz kay Ruth, at Jesse(14) na ama ni Haring David.
6-11 Mula naman kay Haring David hanggang sa naging bihag ang mga taga-Juda sa Babilonia, ang mga ninuno ni Jesus ay sina: David(1), Solomon(2) na anak ni Haring David sa dating asawa ni Urias, Rehoboam(3), Abias(4), Asa(5), Jehoshafat(6), Joram(7), Ozias(8), Jotam(9), Acaz(10), Ezequias(11), Manases(12), Amos(13), Josias(14), Jeconias(1) SEE BELOW!!!) at ang mga kapatid nito.
12-16 At pagkatapos na sila’y maging bihag sa Babilonia hanggang sa ipanganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sina: Jeconias(1), Salatiel(2), Zerubabel(3), Abiud(4), Eliakim(5), Azor(6), Sadoc(7), Aquim(8), Eliud(9), Eleazar(10), Matan(11), Jacob(12), at si Jose(13) na asawa ni Maria. Si Maria ang ina ni Jesus(14)—ang tinatawag na Cristo.
17 Samakatuwid, may labing-apat na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David, labing-apat mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babilonia at labing-apat din mula sa pagkabihag sa Babilonia hanggang kay Cristo.

******************************************
DUMAKO NAMAN TAYO SA MGA LAHING INALIS SA EGIPTO 70 NA ANAK AT INAPO LAMANG NI ISRAEL/JACOB NA ANAK NI ISAAC AT ANAK NI ABRAHAM.
******************************************
ANO ANG PROPHECY NG DIYOS KAY ABRAHAM NG MGA AALISIN SA EGIPTO?

GENESIS 15:12-21

12 At nang lulubog na ang araw, ay nakatulog si Abram ng mahimbing; at, narito, ang isang kasindaksindak na malaking kadiliman ay sumakaniya.
13 At sinabi ng Dios kay Abram, Tunay na pakatalastasin mo, na ang iyong binhi ay magiging taga ibang bayan sa lupaing hindi kanila, at mangaglilingkod sa mga yaon; at pahihirapang apat na raang taon. (400 YEARS)
14 At yaon namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan: at pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari.
15 Datapuwa’t ikaw ay payapang pasa sa iyong mga magulang; at ikaw ay malilibing sa mabuting katandaan.
16 At sa ikaapat na salin ng iyong binhi, ay magsisipagbalik rito: sapagka’t hindi pa nalulubos ang katampalasanan ng mga Amorrheo.
17 At nangyari, na paglubog ng araw, at pagdilim, na narito, ang isang hurnong umuusok, at ang isang tanglaw na nagniningas na dumaan sa gitna ng mga hinating hayop.
18 Nang araw na yaon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abram, na nagsabi, Sa iyong binhi ibinigay ko ang lupaing ito, mula sa ilog ng Egipto hanggang sa malaking ilog, na ilog Eufrates.
19 Ang mga Cineo, at ang mga Ceneceo, at ang mga Cedmoneo,
20 At ang mga Heteo, at ang mga Pherezeo, at ang mga Refaim,
21 At ang mga Amorrheo, at ang mga Cananeo, at ang mga Gergeseo, at ang mga Jebuseo.

ANG 70 LAHI NA NAKA-PROPHECY SA EGIPTO.
GENESIS 46:8-27 (70 or SEVENTY)

8 Ito ang talaan ng lahi ni Israel na nagpunta sa Egipto—si Jacob at ang kanyang mga anak at mga apo: si Ruben na kanyang panganay 9at ang mga anak nitong sina Enoc, Fallu, Hezron at Carmi; 10 si Simeon at ang mga anak nitong sina Jemuel, Jamin, Ohad, Jaquin, Zohar at si Saul na anak ng babaing taga-Canaan. 11 Si Levi at ang mga anak nitong sina Gershon, Coat at Merari; 12 si Juda at ang mga anak nitong sina Sela, Fares at Zara. Si Er at Onan ay namatay sa Canaan. Ang mga anak ni Fares na sina Hezron at Hamul. 13 Si Isacar at ang mga anak nitong sina Tola, Pua, Job at Simron. 14 Si Zebulun at ang mga anak nitong sina Sered, Elon at Jahleel. 15 Ito ang mga anak at apo ni Jacob kay Lea na pawang ipinanganak sa Mesopotamia. Kabilang dito si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob. Tatlumpu’t tatlo silang lahat.
16 Kasama rin dito si Gad at ang mga anak nito na sina Zifion, Hagui, Suni, Ezbon, Eri, Arodi at Areli; 17 si Asher at ang mga anak nitong sina Jimna, Isua, Isui, Beria at ang babaing kapatid nilang si Sera. Ang mga anak ni Beria ay sina Heber at Malquiel. 18 Ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Zilpa, ang aliping ibinigay ni Laban kay Lea, ay labing-anim.
19 Kabilang din sa talaang ito ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel: sina Jose at Benjamin; 20 sina Manases at Efraim, mga anak ni Jose kay Asenat na anak ni Potifera na pari sa Heliopolis. Ang dalawang ito’y sa Egipto isinilang. 21 Ang mga anak ni Benjamin ay sina Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim at Ard. 22 Labing-apat ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel.
23 Kabilang pa rin dito si Dan at ang bugtong niyang anak na si Husim; at 24 si Neftali at ang mga anak nitong sina Jahzeel, Guni, Jeser at Silem. 25 Pito ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Bilha, ang aliping ibinigay ni Laban kay Raquel.
26 Animnapu’t anim ang mga anak at mga apo ni Jacob na nagpunta sa Egipto. Hindi kabilang dito ang kanyang mga manugang. 27 Dalawa ang naging anak ni Jose sa Egipto, kaya ang kabuuang bilang ng sambahayan ni Jacob na natipon doon ay pitumpu.

Ben T. Siyete3. Affirmative Constructive — 2500 words: BY Ben T. Siyete .CONTINUED!!

ISRAEL HINDI POOK KAYA SAMBAHAYAN NI ISRAEL!!

Mateo 15:24

24 Datapuwa’t siya’y sumagot at sinabi, Hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa [[[bahay ni Israel.]]

Mateo 1:21

21 At siya’y manganganak ng isang lalake; at ang pangalang itatawag mo sa kaniya’y JESUS; sapagka’t ililigtas niya ang [[kaniyang bayan]] sa kanilang mga kasalanan.

JAMES 1:1 ANG 12 TRIBES OF ISRAEL SCATTERED AROUND THE WORLD

SABI NG DIYOS BAGO DUMATING ANG KANYANG KAHINDIK HINDIK NA PAKIKIPAGTIPAN AT ANG KANYANG DREADFUL DAY (HIS PASSION) IPAPADALA NIYA SI ELIJAH/JUAN BAUTISTA.

MALACHI 4:5-6
5 Behold, I will send you ELIJAH the prophet before the coming of the GREAT and DREADFUL day of the Lord: 6 [[[[[[[ And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers]]]]]] , lest I come and smite the earth with a curse.

LUKE 1:17

And he shall go before him in the spirit and power of ELIAS(GREEK)/ELIJAH(HEBREW), [[[[[[[ to turn the hearts of the fathers to the children]]]]]]], and the disobedient to the wisdom of the just; to make ready a people prepared for the Lord.

Matthew 17:12-13 (ELIJAH/ELIAS IS COME ALREADY!!!!!!!!!!)
12 But I say unto you, That ELIAS/ELIJAH IS COME ALREADY!!!!!!!!, and THEY KNEW HIM NOT, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them. 13 Then the DISCIPLES UNDERSTOOD that HE SPAKE unto them of JOHN THE BAPTIST.

LUKE 16:16 JOHN THE BAPTIST IS THE LAST PROPHET SA BISA NG KAUTUSAN NI MOISES PAGKATAPOS NOON AY KASULATAN NA NG DIYOS ANG IPINANGANGARAL

Lucas 16:16

16 [[[[Ang kautusan at ang m

ga propeta ay nanatili hanggang kay Juan]]:[[[ mula noo’y ang evangelio ng kaharian ng Dios ay ipinangangaral]]], at ang bawa’t tao ay pumapasok doon na nagpipilit.

Luke 16:16
16 [[[The law and the prophets were until John]]]]: [[[since that time the kingdom of God is preached]]]]], and every man presseth into it.

THE GLORY IS TO GOD ALMIGHTY (YESHUA\YESHOSHUA\YESHUA)/HESUS AMEN!!!

Kimaris Chavez Buenafe
Erik John Maramba

Sonny Abdullah Unang tanong#1

Bagaman hindi naman lineage ang paksa, pagbigyan ko ang aking kadebate…

Ang tanong ko ay si Propheta Muhammad (saw) ba ay hindi galing kay Abraham (as).

Yes or No…

Kung YES ang sagot mo ay maari sana latagan mo ng batayan at hindi po laway, salamat po!

harballlah_islam_q1

 

Sonny Abdullah Ang unang tanong#1

Ayon sa iyong mga latag bagaman ang layo sa topic ay nagmula kamo kay Adan patungo kay Abraham, kaya ang tanong ko ay ganito.

Si Propheta Muhammad (saw) ba ay nagmula kay Abraham (as).

Yes or No.

Kung No ang sagot mo ay maari po ba ninyong pakilatag ang batayan at sana po hindi laway, salamat po!

Ben T. SiyeteSAGOT SA TANONG #1 OO SI ISHMAEL AY GALING KAY ABRAM!!!!

*****************************************************
SEE THE DIFFERENCE OF ABRAM TO ABRAHAM AND SARAI TO SARAH
*****************************************************

SI ISHMAEL AY GALING DIN KAY ABRAM SA KANILANG ALIPING NANAY NA TAGA EGIPTO NA SI HAGAR.

SA UR/IRAQ PA LANG ANG TUNAY NG ASAWA NI ABRAM AY SI SARAI
YAN PA NAME NILA NOONG HINDI PA NAIBIBIGAY SI ISAAC.

GENESIS 11

Ang Lahi ni Terah

26 Pitumpung taon na si Terah nang magkaanak ng tatlong lalaki: sina Abram, Nahor at Haran.

27 Ito naman ang kasaysayan ng mga anak ni Terah na sina Abram, Nahor at si Haran na ama ni Lot. 28 Buhay pa si Terah nang mamatay si Haran sa kanyang sariling bayan ng Ur, sa Caldea. [[[[[[[[[[29 Napangasawa ni Abram si Sarai at napangasawa]]]]]]]]] naman ni Nahor si Milca na anak ni Haran na ama rin ni Isca. 30 Si Sarai ay hindi magkaanak sapagkat baog siya.

31 Umalis si Terah sa bayan ng Ur, Caldea, kasama ang kanyang anak na si Abram, ang asawa nitong si Sarai at si Lot na anak ni Haran. Papunta sila sa Canaan ngunit nang dumating sa Haran, doon na sila nanirahan. 32 Doon namatay si Terah sa gulang na 205 taon.

ISINILANG SI ISHMAEL AY ABRAM PA ANG PANGALAN NI ABRAHAM
GENESIS 16:1 HINDI NAGKAANAK SI SARAI NA ASAWA NI ABRAM.

Genesis 16: 1-16

Si Hagar at si Ismael

1 Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram. Ngunit mayroon siyang [[aliping babae]]] na [[[taga-Egipto na ang pangalan ay Hagar]]]. 2 Sinabi niya, “Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin!” Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai. 3 At ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang-lingkod. Sampung taon na si Abram na naninirahan sa Canaan nang ito’y nangyari. 4 Matapos sipingan ni Abram si Hagar, nagdalang-tao nga ito. Subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai.

***********************************************
NAGING ABRAHAM LANG YAN NG IPANGKO ANG PAGDATING NI ISAAC
***********************************************

KAYA “HINDI” PASOK SI ISHMAEL SA PANGALAN NIYANG ABRAHAM!!!

GENESIS 17:5 NGAYON AY ABRAHAM NA PANGALAN MO (KASI DARATING NA SI ISAAC)

AT PINALITAN NA DIN ANG NAME NA SARAI SA SARAH!!
GENESIS 17:15 SARAI TO SARAH CHANGE NAME!!!

KAYA SI ISHMAEL EXISTING NA SA PANGALANG ABRAM AT ANG PANGALANG ABRAHAM AY PARA KAY ISAAC.

Sonny AbdullahIkalawang tanong #2

Ayon sa mga latag mo ay nabanggit mo ito.

================================================
3 TIG-LALABING APAT (14) NA SALING-LAHI DAPAT….YAN ANG KATOTOHANAN SA GENEALOGY!!
14 NA SALING-LAHI SA LIPI NI ABRAHAM TO DAVID
14 NA SALING LAHI DAVID TO PAGKABIHAG SA BABILONIA
14 NA SALING LAHI BABILONIA TO JESUS.
================================================

Anong kinalaman ng inilalatag mo na ito sa paksa ng pagkapropheta ni Juan ayon sa tindig mo, ito ba ay tabon post lang para dumami ang post mo?

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteSAGOT SA IKALAWANG TANONG #2

IPINOS KO YAN PARA MAKITA MO SI LEVI
NA AMA NI AARON NA ANAK SI ELIZAR AT ITHAMAR
KAY ZACARIAH NA AMA NI JUAN BAUTISTA..

ANG MGA SASERDOTE NG TEMPLO NI SOLOMON!
PARA ALAM MO MGA LAHI!!! NA HINDI MASISINGIT DUGO NI MUHAMMAD DIYAN KAHIT KAILAN.

Sonny AbdullahIkatlong Tanong#3

Ang inilatag mo (kahit malayo sa paksa).

================================================
******************************************
DUMAKO NAMAN TAYO SA MGA LAHING INALIS SA EGIPTO 70 NA ANAK AT INAPO LAMANG NI ISRAEL/JACOB NA ANAK NI ISAAC AT ANAK NI ABRAHAM.
******************************************
ANO ANG PROPHECY NG DIYOS KAY ABRAHAM NG MGA AALISIN SA EGIPTO?
================================================

Si Juan ba ay galing sa EHIPTO?

harballlah_islam_q3
Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteSAGOT SA TANONG #3

KAYA KO YAN INILAGAY PARA MAKILALA MO SI LEVI..LOLO NI MOISES AT AARON KAY IMRAN SILA LAHING INALIS SA EGIPTO NA INALIS NOONG ARAW…KAYA SI ABISAI AMA ZACARIAH AY GALING KAY AARON NA ANAK NGA NI ELIZAR SO ISRAELITA SILANG LAHAT NA ANAK
NI ISRAEL/JACOB…WALANG DUGO PROPHET MUHAMMAD MO DIYAN

Sonny AbdullahIka-apat na tanong #4

Saan mababasa sa OLD TESTAMENT na mayroon siyang ipapadalang Juan Bautista.. pakilatag po ang batayan at huwag sana laway.

harballlah_islam_q4
Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteOKAY SAGOT KO SA TANONG #4 Sonny Abdullah

ANG PROPHECY SA LUMANG TIPAN

[ANG TINIG SA ILANG – SI YAHWEH ANG IPAGHAHANDA NG DAAN]

Malakias 4:5-6 “Ngunit bago dumating ang nakahihindik hindik na araw ni YAHWEH (PASSION OF CHRIST) isusugo ko sa inyo si PROPETA ELIAS/ELIJAH. 6 Muling magkakalapit ang loob ng mga ama’t mga anak. Kung hindi’y mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan.

Isaiah 40:3 May tinig na sumisigaw: “IPAGHANDA SI YAHWEH” ng daan sa ilang; Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos.

NG MATUPAD SA NEW TESTAMENT BASA

JUAN 1:23 “Sumagot si Juan, “Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang; Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon” (Ang Propeta Isaias ang maysabi nito)

SI ELIJAH AY SI JUAN BAUTISTA..

LUKE 1:17 TAGLAY NIYA ANG ESPIRITU AT KAPANGYARIHAN NI ELIAS/ELIJAH

SA BIBIG NA PO NI JESUS MGA KAPATID LUMABAS NA SI JUAN BAUTISTA AT SI ELIJAH AY IISA. HINDI NA PO NATING PWEDENG BAGUHIN PA ITO AT MAGIGING SINUNGALING PO ANG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO Basahin po ninyo ang mga talata sa ibaba.

MATEO 17:12-13″Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman pahihirapan nila ang ANAK NG TAO. 13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.

Sonny AbdullahIkalimang tanong #5

Ayon sa inilatag mo mula sa Luke 1:17,

Saan deretsahan sinabing si Elijah ay si Juan Bautista, pakituro po sa talatang inilatag mo.

Sonny Abdullah's photo.
Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteSonny Abdullah SAGOT SA #5 HINDI MO BA NABASANG UMAMIN SI JUAN BAUTISTA?
NA SIYA ANG SINASABI NI PROPETA ISAIAH?
JUAN 1:23 “Sumagot si Juan, “Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang; Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon” (Ang Propeta Isaias ang maysabi nito)(Ang Propeta Isaias ang maysabi nito)
(Ang Propeta Isaias ang maysabi nito)
(Ang Propeta Isaias ang maysabi nito)
(Ang Propeta Isaias ang maysabi nito)AT SA BIBIG NA NI LORD YESHUA GALING YANMATEO 17:12-13″Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman pahihirapan nila ang ANAK NG TAO. 13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.

Sonny AbdullahAng ika-anim na tanong#6

Sa inilatag mo mula sa Luke 16:16 ating ilatag ang talata mula sa NIV version.See More

Sonny Abdullah's photo.
Ben T. Siyete

Ben T. Siyetesagot #6 Sonny Abdullah di mo ba nabasa ito “16 “The Law and the Prophets were proclaimed until John “

AT SI PROPETA ELIAS AY PROPETA NA SA LUMANG TIPAN PA LAMANG

2 Mga Hari 2:11
At nangyari, samantalang sila’y nagpapatuloy, at nagsasalitaan, na narito, napakita ang isang karong apoy, at mga kabayong apoy, na naghiwalay sa kanila kapuwa; at si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipoipo.

what is the word UNTIL? ALAM MO BA?

Sonny AbdullahIka-pitong tanong #7

Si Hesus ay tinawag din propheta sa bibliya, kung kaya ang tanong ko ay ganito.

Sino ang unang naging propheta kay Juan at Hesus… pakilatag lang po ang batayan kung sino sa kanila.

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteSonny Abdullah SAGOT SA QUESTION #7

SI JESUS HINDI PROPETA NAPAPAGKAMALANG PROPETA DAHIL HUMUHULA SIYA NG MGA MANGYAYARI SA KANYA.
SA DIYOS GALING MGA HULA O PROPHECY KAYA DIYOS SIYA.

WALANG SINABI SI JESUS NA PROPETA AKO..AT KUNG PROPETA SIYA HINDI SANA SIYA NAMATAY
SA LABAS NG LUNSOD NG JERUSALEM SIYA ANG KATAAS-TAASANG DIYOS
NA IPINAGHANDA NG DAAN AYON SA AMA NI JUAN/ELIJAH NA SI ZACARIAH

SABI NI ZACARIAH NA AMA NI JUAN BAUTISTA/ELIJAH/YAHYAH(ISLAM)

LUCAS 1:76 “IKAW NAMAN ANAK (SI JUAN BAUTISTA), ay tatawaging PROPETA ng [[[[[[[[Kataas-taasan]](YESHUA); Sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda gn kanyang mga daraanan.

, ay tatawaging PROPETA ng [[[[[[[[Kataas-taasan]](YESHUA);
(ISAIH 40:3, JN 1:22-23)
, ay tatawaging PROPETA ng [[[[[[[[Kataas-taasan]](YESHUA);
, ay tatawaging PROPETA ng [[[[[[[[Kataas-taasan]](YESHUA);

Sonny AbdullahIkawalong tanong #8

Kung si Juan ang huling propheta ay anong batayan mo na si propheta Muhammad (saw) ay hindi huling propheta, pakilatag lang po.

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteSonny Abdullah SAGOT SA IKA #8 TANONG READ MAY AFFIRMATIVE SA IBA PANG SAGOT KO .

HINDI PROPETA SI MUHAMMAD BECAUSE:

1. HINDI SIYA ISRAELITA
2. WALANG DUGO FROM ABRAHAM/ISAAC/JACOB/ISRAEL NA MGA INALIS SA EGIPTO NI MOISES.
3. HINDI LAHI NI ISHMAEL INALIS NA LAHI SA EGIPTO
4. WALANG MUHAMMAD NAKASULAT SA BIBLIA
5. MGA PROPETA MANGGALING SA ISRAELITA LAHAT
6. SI JESUS SA ISRAELITA LANG ISINUGO
7. HINDI KASAMA SI MUHAMMAD SA PAGLILIPAT SA
MGA ANAK NA PANGANAY NG MGA ISRAELITA DOON SA MGA SALING LAHI. SA POST KO FROM ABRAHAM TO JESUS.

Sonny AbdullahAng ikasiyam na tanong #9

Sinong propheta ang tinutukoy na ito.
=================================================
Isaias 29:10-15Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)

12 At ang aklat ay nabigay sa kaniya na hindi marunong, na sinasabi, Iyong basahin ito, isinasamo ko sa iyo: at kaniyang sinasabi, Ako’y hindi marunong bumasa.
=================================================

Pakilatag lang po ang pangalan kung mayroon po.

Note: pray muna ako at pagbalik ko ay ilalatag ko ang huling tanong ko.

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteSAGOT SA TANONG #9 Sonny Abdullah

yan ay ang BIBLIA PARA SA MGA MAGSASALIKSIK NA HINDI MAKAKAKITA BASA MAY KASAMA NIYAN ANG KATUPARAN SA AMING AKLAT PROPHECY NI ISAIAH YAN AT WALANG PROPHECY ANG BIBLIA NA HINDI TUTUKOY SA BAGONG TIPAN O IBANG AKLAT.

ANG KATUPARAN NG KASULATAN NI PROPETA ISAIAH:

GAWA 28:23-27

GAWA 28:23 Kaya’t nagtakda sila ng isang araw at maraming pumunta sa tinitirhan ni Pablo pagdating ng araw na iyon. Maghapon siyang nagpaliwanag sa kanila at nagpatotoo tungkol sa paghahari ng Diyos.
Sa pamamagitan ng Kautusan ni Moises at ng sinulat ng mga propeta,
SINIKAP NIYANG PAPANIWALAIN SILA KAY JESUS.

*(Ano kaya yuong pinapaniwala ni Pablo patungkol kay Kristo alam ba ninyo? Kung anak lang okay lang din sa inyo di ba dahil may AMA pa, pero kapag siguro Diyos magkakawatak watak na rin kayo. Kilala natin na si Yeshua/Jesus ang tumawag kay Pablo na nakatabi niya sa GAWA 23:11 Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi…)

GAWA 28:24 May naniwala at may hindi sa sinabi niya.

GAWA 28:25 Kaya’t nang hindi sila magkaisa sila’y umalis pagkasabi ni Pablo ng ganitong pangungusap: “Tama ang sinabi ng Espiritu Santo sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng propetang si ISAIAH.

GAWA 28:26
“Pumaroon ka sa mga taong ito at
sabihin mo sa kanila,
Makinig man kayo ng makinig,
hindi kayo makakaunawa,
At tumingin man kayo ng tumingin,
hindi kayo makakakita.

GAWA 28:27
Sapagkat naging mapurol ang isip
ng mga taong ito,
Mahirap makarinig ang kanilang
mga tainga,
At ipinikit nila ang kanilang mga
mata.
Sapagkat ayaw nilang makakita
ang kanilang mga mata.
Makarinig ang kanilang mga tainga,
Makaunawa ang kanilang mga isip,
At magbalik-loob sila sa akin,
At pagalingin ko sila, sabi ng Panginoon.”

ANG HULA SA LUMANG TIPAN NI PROPETA ISAIAH:

ISAIAH 6:9-11

Isaiah 6:9 Sinabi niya, “Humayo ka, sabihin mo sa mga tao:
Makinig man kayo ng makinig
ay hindi kayo makauunawa;
Tumingin man kayo ng tumingin
ay hindi kayo makakakita.”

Isaiah 6:10 Papurulin mo ang kanilang isip,
Bulagin mo sila para hindi
makakita,
Gawin mo silang bingi para hindi
makarinig o makaunawa.
Baka sila’y magbalik-loob at
magsigaling.@

Sonny AbdullahIkasampung tanong #10

Mayroon propesiya si Isaiah at ito ang sabi sa talata.

=================================================
Isaiah 21:7New International Version (NIV)

7 When he sees chariots with teams of horses, riders on donkeys
or riders on camels,let him be alert, fully alert.”
=================================================

Sino iyong nakasakay sa kamelyo, kasi malinaw na iyong nakasakay sa donkey or asno ay si Hesus.

Si Juan ba ang nakasakay na ito sa kamelyo?

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteSonny Abdullah SAGOT SA IKA #10 TANONG

SAD TO SAY YANG ISAIAH 21 AY PAGBAGSAK NG ISLAM!!!
ANG MGA NAKASAKAY NA PULUPULUTONG AY MGA MAGTUTULONG TULONG SA INYO AT MAYROON DING IBA NINYONG KALAHI NA NAKA-CAMELYO..

SI CEDAR AY ANAK NI ISHMAEL!!!
YAN NA ANG PAGBAGSAK NINYONG MGA NABIKTIMA NI MUHAMMAD

Genesis 25:13

At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Ismael, ayon sa kanikaniyang lahi: ang panganay ni Ismael ay si Nabaioth; at si Cedar, at si Adbeel, at si Mibsam,

1 CHRONICLES 1:29
Ito ang kanilang mga lahi: ang panganay ni Ismael, si Nabajot; saka si Cedar, at si Adbeel, at si Misam,

**********
ISAIAH 21 SEE BRACKETED WORDS
**********

ISAIAH 21:13-17

13 [[[Ang hula tungkol sa Arabia.]]] [[Sa gubat ng Arabia]]] y magsisitigil kayo, Oh kayong nangaglalakbay na pulupulutong na mga Dedaneo.

14 Ang nauuhaw ay dinadalhan nila ng tubig; sinalubong ng mga nananahan sa lupain ng Tema na may kanilang tinapay ang mga bihag.

15 Sapagka’t kanilang tinatakasan ang mga tabak, ang bunot na tabak, at ang akmang busog, at ang lala ng digmaan.

16 Sapagka’t ganito ang sinabi ng Panginoon sa akin, Sa loob ng isang taon, ayon sa mga taon ng magpapaupa, ang lahat ng kaluwalhatian ng [[[Cedar]]] ay mapapawi:

17 At ang malabi sa bilang sa mga mangbubusog, sa mga makapangyarihang lalake na mga anak ni[[ Cedar,]] ay mangiilan: sapagka’t ang Panginoon, ang Dios ng Israel, siyang nagsalita.

may panahon pa kayong makapag-isip isip bago mahuli lahat.

PUMASOK NA KAAGAD WALA MAN LANG NOTICE

Sonny AbdullahQalla rabbi israh lee sadree wa yasserlee aamree wa aahlul uqdatan min llisanee yafqahuwa qawlee.

Alhamdolilah sapagkat muli ko naman ititindig ang pagiging propheta ni Muhammad (saw) at sa araw na ito ay aking patutunayan na siya ang huling sugo at propheta ng Allah (swt), at hindi si Juan or Yahya (as).

Ang sabi ng Allah (swt) sa Quran na siyang ipinahayag sa propheta Muhammad (saw) sa pamamagitan ni Anghel Jibril, siya ay huling propheta LETRA por LETRA at hindi mo na kailangan na manghula.
=================================================
33:40 Muhammad is not the father of [any] one of your men, but [he is] the Messenger of Allah and last of the prophets. And ever is Allah, of all things, Knowing.
=================================================

Isang napakalinaw na batayan mula sa dakilang lumikha na siyang nagsabing siya ang huling propheta.

Ang nasabing pagdating ng propheta ay binanggit ni Hesus or Isa (as) na kanyang tinuran.
=================================================
61:6 And [mention] when Jesus, the son of Mary, said, “O children of Israel, indeed I am the messenger of Allah to you confirming what came before me of the Torah and bringing good tidings of a messenger to come after me, whose name is Ahmad.” But when he came to them with clear evidences, they said, “This is obvious magic.
=================================================

At bakit ipinadala ang propheta Muhammad (saw), ang sabi ng Allah (swt)
=================================================
48:8 Indeed, We have sent you as a witness and a bringer of good tidings and a warner.
=================================================

Isa pa sa dahilan ay ipinadala para sa habag sa sangkautahan at ibalik ang paniniwala sa kaisahan ng Allah (swt).
=================================================
21:7-8 And We have not sent you, [O Muhammad], except as a mercy to the worlds; Say, “It is only revealed to me that your god is but one God; so will you be Muslims [in submission to Him].
=================================================

Sa gayon ay napatunayan natin na siya ang huli at khattam nabien (seal of prophets).

Sino si Juan o Yahya (as) siya ba ang huling propheta ng Allah (swt), ating mababasa sa Quran.
=================================================
3:39 So the angels called him while he was standing in prayer in the chamber, “Indeed, Allah gives you good tidings of John, confirming a word from Allah and [who will be] honorable, abstaining [from women], and a prophet from among the righteous.
=================================================

So, nilinaw ng Allah (swt) na siya ay propheta ngunit hindi siya ang huling propheta bagkus siya ay mula sa mga matutuwid na propheta ng Allah (swt).

Ang proheta na siyang binigyan ng Quran, na kumukumpirma sa naunang mga kasulatan kabilang ang Taurat at Injil, siya rin ang prophetang nagpapaliwanag sa bawat rebelasyon na kanyang tinanggap mula sa Allah (swt) sa pamamagitan ni Anghel Jibril.

=================================================
16:44 [We sent them] with clear proofs and written ordinances. And We revealed to you the message that you may make clear to the people what was sent down to them and that they might give thought.
=================================================

Alhamdolilah sapagkat malinaw na siya lamang ang huling propheta at walang ng darating pagkatapos niya, kaya sinabi niya sa kanyang hadith.
=================================================
Muslim: Book 30, Hadith 5835
Abu Huraira reported Allah’s Messenger (ﷺ) as saying:
I am most akin to Jesus Christ among the whole of mankind, and all the Prophets are of different mothers but belong to one religion and no Prophet was raised between me and Jesus.
” أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى الأَنْبِيَاءُ أَبْنَاءُ عَلاَّتٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسَى نَبِيٌّ ”
=================================================

Naway ang mga latag ko na ito ay maging makabuluhan sa lahat ng naghahanap ng katotohanan at sa mga tumutuligsa sa kanya ay maliwanagan.

Sukran bikum wa Allahu yahdikum kullo fi islam…ameen

Ben T. SiyeteSonny Abdullah tapos ka na ba? 10 questions na ako?

Sonny AbdullahSonny Abdullahyes tapos na Ben T. Siyete hindi naman kasi ako tulad mo na naglatag ng walang kinalaman sa paksa hehehe

Ben T. Siyete Sonny Abdullah QUESTION #1 AYON SA MGA ISLAM PROPETA NG ISLAM SI YAHYA PAKI IPALIWANAG ANG RELASYON NG LAHI NI JUAN BAUTISTA KAY MUHAMMAD SILA BA AY MAGKAMAG-ANAK? OO O HINDI? IPALIWANAG KUNG PAANO NINYO NAGING PROPETA SI JUAN BAUTISTA/YAHYA/ELIJAH.

Yahya (John the Baptist) was the son of Prophet Zakariyya (peace be upon them). His birth was a miracle because. He was born of a barren mother and an aged father. In the fagging part of life Prophet Zakariyya (peace be upon him) prayed to Allah to bless him with a son who could prove to be a successful heir and preacher of the religion of Allah. His prayer was promptly granted. The Holy Qur’an says:

“0′ Zakariya! Lo! We bring you a glad tidings of a son whose name is Yahya. We have given the same name to none before him.” (19: 7)

The Prophet Yahya (peace be upon him) was dedicated to the noble work of leading men to the path of salvation. He exhorted his people to have unstinted faith in God. He moved among the humble and despised sofe raiment. He was not arrogant. He spent most of his life in wilderness. He was pure and devout. He was dutiful towards his parents. The Holy Qur’an says:

“(And it was said unto his son) 0′ John! Hold fast the scripture. And We gave him wisdom when he was a child! And compassion from Our presence and punity, and he was devout. And dutiful towards his parents. And he was not arrogant, rebellious. Peace on him the day he was born and the day he dies and the day he shall be raised alive.” (19: 12-15)

SOURCE: http://www.islam101.com/history/people/prophets/john.htm

Sonny AbdullahAng sagot #1

Hindi po magpinsan si Yahya at Muhammad (saw) sapagkat sila ay nagmula sa magkaibang ninuno, ngunit sila ay parehong propheta ng Allah (swt), tulad ng binanggit sa ayah na ito.

===============================================
And Zakariya and john, and Jesus and Elias: all in the ranks of the righteous: (سورة الأنعام, Al-An’aam, Chapter #6, Verse #85
===============================================

sila ay matutuwid na propheta at hindi po huling propheta si Yahya..

Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteSonny Abdullah paki ayos sagot confusing eh “Hindi po magpinsan si Yahya at Muhammad ” lagyan mo ng (,) comma sa HIndi po,
Hide 25 Replies
Sonny Abdullah
Sonny AbdullahBen T. Siyete hindi ba malinaw ang sagot ko, kasi deretsahan kita sinagot walang paligoy-ligoy
Ben T. Siyete
Ben T. Siyeteunawanin mo sagot mo parang HINDI AT OO..
Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteHindi po magpinsan si Yahya at Muhammad

SA PAGKAKASULAT PWEDENG MAGPINSAN AT HINDI DIBA?

Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteANO BA TALAGA MAGPINSAN O HINDI?
Sonny Abdullah

Sonny AbdullahBen T. Siyete aywan ko kung bulag ka o sadyang hindi mo alam, ito basahin mo markahan ko para ma klaro sa iyo

Sonny Abdullah's photo.
Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteSO HINDI PO MAGPINSAN?
Ben T. Siyete
Ben T. SiyeteHINDI PO, MAGPINSAN PO?
Sonny Abdullah
Sonny AbdullahYES po hindi naman po kayo amerikano para hindi maunawaan unsure emoticon
Kimaris Chavez Buenafe
Kimaris Chavez BuenafeExcuse po…
“Hindi po, magpinsan – no, they’re cousins.
“Hindi po magpinsan – they’re not cousins. See More
Sonny Abdullah

Sonny Abdullahito Ben T. Siyete para hindi ka nalilito.

HINDI PO sila MAGPINSAN…. ayan okey naba?

Ben T. Siyete
Ben T. Siyetehindi marunong nga comma si sonny abddulah eh
Sonny Abdullah

Sonny AbdullahKimaris Chavez Buenafe nilinaw ko.

Ben T. Siyete hindi naman nilalagyan ng comma ang isang pangungusap, ano ba naman brad hehehe

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahnext question na para matapos na tayo at maraming nangangailangan kay harballah
Kimaris Chavez Buenafe

Kimaris Chavez BuenafeClear!!! THEYRE NOT COUSINS..

🆗

Mario Navales

Mario NavalesDadagdagan ko ang paliwanag ni Sonny Abdullah … Ben T Syete ang ibig nyang sabihin naging propeta nila si Juan yahya noon lang paglitaw ni muhammad ….hahahaha…

Plagiarised prophet ika nga …hahahaha….

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahKimaris Chavez Buenafe paturo kayo ng tagalog, iisang pangungusap po iyan at baka gusto ninyo I MAGUINDANAON ko pa
Sonny Abdullah
Sonny AbdullahMario Navales tumabi ka muna kasi baka bigla kang mag-transform
Kimaris Chavez Buenafe
Kimaris Chavez BuenafeHahahahaha ok na po..
Mario Navales
Mario NavalesO ayan k na nman Sonny Abdullah ..sa reply comment lang ako nag comment
Ben T. Siyete
Ben T. Siyetethanks sis smile emoticon
Kimaris Chavez Buenafe
Kimaris Chavez BuenafeBro Mario.. Paluin Kita Sa pwet. Umayos ka Jan. 😒
Sonny Abdullah
Sonny AbdullahMario Navales kilala kasi kita at okey lang sana kung hindi ka trashtalker
Yasser Abdullah Musa

Yasser Abdullah Musahindi marunong nga comma si sonny abddulah eh

Ben T. Siyete walang comma at silya sa kanila kaya pagpasinsyahan mo na sya bro. Hehehe

Kimaris Chavez Buenafe
Kimaris Chavez BuenafeYasser Sa sahig nalang 😜
Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjNagmamarunong si BEN. Bumabawi sa pagseminar sa kanya ni bro Sonny sa mga sagot niya. Pero sablay ang yuro mo Ben na lagyan pa ng comma. No need at malinaw ung sagot HINDI PO MAGPINSAN…..OR HINDI MAGPINSAN. smile emoticon

Ben T. SiyeteSonny Abdullah QUESTION #2 EH HINDI NAMAN PALA RELATIVE NI MUHAMMAD SILA ZACARIAH AT JUAN BAUTISTA NA TATAY NIYA…PAANO SIYA NASINGIT SA QURAN? SAGOT!!

Sonny Abdullah

Sonny Abdullahwait ko ang tanong mo basi sa latag ko.

Qalla rabbi israh lee sadree wa yasserlee aamree wa aahlul uqdatan min llisanee yafqahuwa qawlee.See More

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteNASA LATAG MO NGA SI YAHYA kulit

Ben T. SiyeteAKO Sonny Abdullah MAY SAGOT DIYAN KAYA SUMAGOT KA…

Sonny Abdullah

Sonny AbdullahBen T. Siyete ang tanong ko ay galing sa mga latag mo, tingnan mo at balikan

Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteNASA POST MO SI YAHYA di mo ba nabasa? Alhamdolilah sapagkat muli ko naman ititindig ang pagiging propheta ni Muhammad (saw) at sa araw na ito ay aking patutunayan na siya ang huling sugo at propheta ng Allah (swt), at hindi si Juan or Yahya (as)

Ben T. Siyeteokay pagbibigyan kita eto post mo si MUHAMMAD ETO TANONG KO TANONG #2 Saan isinugo ng Dios si muhammad hentil o Israel?

FROM Sonny Abdullah
Ang sabi ng Allah (swt) sa Quran na siyang ipinahayag sa propheta Muhammad (saw) sa pamamagitan ni Anghel Jibril, siya ay huling propheta LETRA por LETRA at hindi mo na kailangan na manghula.
=================================================
33:40 Muhammad is not the father of [any] one of your men, but [he is] the Messenger of Allah and last of the prophets. And ever is Allah, of all things, Knowing.

Sonny Abdullah

Sonny AbdullahAng sagot #2

Siya ay isinugo sangkatauhan ang daleel.
=================================================
Chapter 21:
106 Indeed, in this [Qur’an] is notification for a worshipping people.

107 And We have not sent you, [O Muhammad], except as a mercy to the worlds.

108 Say, “It is only revealed to me that your god is but one God; so will you be Muslims [in submission to Him]?”
=================================================

Ben T. SiyeteTANONG #3 SI MUHAMMAD AY LAHI NI ABRAM DAHIL SI ABRAHAM AY GALING KAY SETH KUNG TUNAY ANG QURAN MO WHERE IS SETH IN QURAN? MERON O

WALA?

SA QURAN TALATA ANG SAGOT!

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahBen T. Siyete hindi si SETH ang paksa dito at huwag ka magtanong basi sa laman ng utak mo, nandito ang mga latag ko try it.
SETH IS NOT IN THE QURAN AYAW SAGUTIN NI HARBALLAH!

Ben T. SiyeteSonny Abdullah QUESTION #3 MAY DUGO BA SI MUHAMMAD NI JACOB/ISRAEL? MERON O WALA?

33:40 Muhammad is not the father of [any] one of your men, but [he is] the Messenger of Allah and last of the prophets. And ever is Allah, of all things, Knowing.

Sonny Abdullah

Sonny AbdullahAng sagot #3

Wala po siyang dugo ni Jacob/Israel sapagkat siya ay nagmula sa lahi ni Ishmael (as) ang anak ni Ibrahim (as).

sige pray muna ako at next time po sa stand ko iyan magtanong, salamat po!

Ben T. SiyeteQUESTION #4 NABANGGIT MO SI JESUS SA QURAN ANG JESUS BA NG QURAN AY JESUS DIN NG BIBLIA SA STORYA NG BUHAY? OO O HINDI?

=================================================
Muslim: Book 30, Hadith 5835
Abu Huraira reported Allah’s Messenger (ﷺ) as saying:
I am most akin to Jesus Christ among the whole of mankind, and all the Prophets are of different mothers but belong to one religion and no Prophet was raised between me and Jesus.
” أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى الأَنْبِيَاءُ أَبْنَاءُ عَلاَّتٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسَى نَبِيٌّ ”

JESUS OF ISLAM!
********************************************
JESUS/IZA OF ISLAM BORN NEAR THE PALM DATES NOT IN MANGER!!
********************************************
SEE DROVE HER TO THE TRUNK OF A PALM-TREE NOT MANGER!!!!!!!!
SURAH 19:23-26
(19:23) Then the birth pangs [[[drove her to the trunk of a palm-tree]]]] and she said: “Oh, would that I had died before this and had been all forgotten.”17 فَاَجَآءَهَا الۡمَخَاضُ اِلٰى جِذۡعِ النَّخۡلَةِ‌ۚ قَالَتۡ يٰلَيۡتَنِىۡ مِتُّ قَبۡلَ هٰذَا وَكُنۡتُ نَسۡيًا مَّنۡسِيًّا ﴿19:23﴾
(19:24) Thereupon the angel below her cried out: “Grieve not, for your Lord has caused a stream of water to flow beneath you. فَنَادٰٮهَا مِنۡ تَحۡتِهَاۤ اَلَّا تَحۡزَنِىۡ قَدۡ جَعَلَ رَبُّكِ تَحۡتَكِ سَرِيًّا ﴿19:24﴾
***********************************************************************
MARIA SHE IS IN PAIN THEN THE ANGEL SAID SHAKE THE TRUNK OF THE PALM DATES!!!
************************************************************************
(19:25) [[[[[[Shake the trunk of the palm-tree]]] towards yourself and fresh and ripe dates shall fall upon you. وَهُزِّىۡۤ اِلَيۡكِ بِجِذۡعِ النَّخۡلَةِ تُسٰقِطۡ عَلَيۡكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿19:25﴾
(19:26) So eat and drink and cool your eyes; and if you see any person say to him: ‘Verily I have vowed a fast to the Most Compassionate Lord, and so I shall not speak to anyone today.’ “18 فَكُلِىۡ وَاشۡرَبِىۡ وَقَرِّىۡ عَيۡنًا‌ ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الۡبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوۡلِىۡۤ اِنِّىۡ نَذَرۡتُ لِلرَّحۡمٰنِ صَوۡمًا فَلَنۡ اُكَلِّمَ
**********************************************************************
THEN JESUS TALKED WHEN HE WAS A BABY ANG THERE IS A BOOK ALREADY!!!
*******************************************************************
SURAH 19:30
(19:30) The child cried out: [[[[[[[[“Verily I am Allah’s servant]]]]. He has granted me [[[the Book]]] and has made me a Prophet قَالَ اِنِّىۡ عَبۡدُ اللّٰهِ ؕ اٰتٰٮنِىَ الۡكِتٰبَ وَجَعَلَنِىۡ نَبِيًّا ۙ ﴿19:30

Sonny AbdullahAng sagot #4

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
QUESTION #4 NABANGGIT MO SI JESUS SA QURAN ANG JESUS BA NG QURAN AY JESUS DIN NG BIBLIA SA STORYA NG BUHAY? OO O HINDI?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

HINDI bagaman isa lang ang tinutukoy na Jesus sa Quran at Bibliya, ngunit ang istorya ng buhay niya sa bibliya ay hindi tinatanggap sapagkat hindi ito galing sa Diyos, dahil ang sabi ng Allah (swt).
==============================================
2:79 So woe to those who write the “scripture” with their own hands, then say, “This is from Allah,” in order to exchange it for a small price. Woe to them for what their hands have written and woe to them for what they earn.
==============================================

Ben T. SiyeteOH CHILDREN OF ISRAEL SABI SA POST MO NABANGGIT PA TORAH!! (5 BOOKS OF MOISES)

TANONG #5 PAANO NINYO NAGING PROPETA SI MOISES SA QURAN NINYO KAYO BA LAHING INALIS NI MOISES SA EGIPTO? OO O HINDI IPALIWANAG!!

Ang nasabing pagdating ng propheta ay binanggit ni Hesus or Isa (as) na kanyang tinuran.
=================================================
61:6 And [mention] when Jesus, the son of Mary, said, [[[“O children of Israel]]]], indeed I am the messenger of Allah to you confirming what came before me of the [[Torah]] and bringing good tidings of a messenger to come after me, whose name is Ahmad.” But when he came to them with clear evidences, they said, “This is obvious magic.

Sonny AbdullahAng sagot #5

Naging propheta namin si Moses sapagkat ito ay ipinahayag sa propheta Muhammad (saw) ng Allah (swt).

=================================================
19:51 Also mention in the Book (the story of) moses: for he was specially chosen, and he was a messenger (and) a prophet.
=================================================

Ben T. SiyeteTANONG #6 PAANO KAYO NAGKA TORAH OR 5 BOOKS OF MOISES? IPALIWANAG ANG BUONG STORYA

FROM Sonny Abdullah
61:6 And [mention] when Jesus, the son of Mary, said, [[[“O children of Israel]]]], indeed I am the messenger of Allah to you confirming what came before me of the [[Torah]] and bringing good tidings of a messenger to come after me, whose name is Ahmad.” But when he came to them with clear evidences, they said, “This is obvious magic.

Sonny Abdullah Ang sagot #6

Sa tanong mo kung papaano kami nagka Torah o ang limang aklat na tinutukoy mo, malinaw na ang Quran ay kinumpirma ang Taurat at ang INJIL.

Ang Quran ay kinumpirma ang Torah at Injil:
=================================================
3:3 He has sent down upon you, [O Muhammad], the Book in truth, confirming what was before it. And He revealed the Torah and the Gospel.
=================================================

Ang INJIL ay kinumpirma ang Torah
=================================================
5:46 And We sent, following in their footsteps, Jesus, the son of Mary, confirming that which came before him in the Torah; and We gave him the Gospel, in which was guidance and light and confirming that which preceded it of the Torah as guidance and instruction for the righteous.
=================================================

I hope na nasagot ang iyong tanong with daleel (batayan).

n T. SiyeteTANONG #7 MAY PANGALAN BA SI MUHAMMAD SA BIBLIA?
PAKIBIGAY ANG EKSAKTONG TALATA

\

Sonny AbdullahAng sagot #7

Ang tanong mo kung may pangalan si Muhammad (saw) sa bibliya, ayon po sa mga iskolar ay nabanggit ang pangalan niya sa song of solomon.

=================================================

Song of Solomon 5:16 His mouth is sweetness itself; he is altogether lovely. This is my beloved, this is my friend, daughters of Jerusalem.

ḥik-kōw mam-ṯaq-qîm, wə-ḵul-lōw ma-ḥă-mad-dîm; zeh ḏō-w-ḏî wə-zeh rê-‘î, bə-nō-wṯ yə-rū-šā-lim.
================================================

ATTACHMENT:

Sonny Abdullah's photo.
name_of_muhammad_is_lovely
Ben T. Siyete TANONG #8 MAY EKSAKTONG WORD NA ISLAM/MUSLIM BA SA BIBLIA NA MALILIGTAS? IBIGAY ANG TALATA.

Sonny Abdullah Ang sagot #8

Ang salitang muslim ay nagmula sa word na sin lam mim (SLM) or ISLAM sa malapit na kahulugan ay KAPAYAPAAN, at sa tanong kung may eksaktong word na MUSLIM/ISLAM..

=================================================
Job 22:21New International Version (NIV)
21 “Submit to God and be at peace with him; in this way prosperity will come to you.
=================================================

ang nabanggit sa talatang iyan ay dalawa, una ay ang pagsuko (submit) at ang peace (salam or islam), ito ay may katumbas sa Quran.
=================================================
4:125 nd who is better in religion than one who submits himself to Allah while being a doer of good and follows the religion of Abraham, inclining toward truth? And Allah took Abraham as an intimate friend.
=================================================

ATTACHMENT: WORD SHALAM/ISLAM OR PEACE.

Sonny Abdullah's photo.
salitang_muslim_in_the_bible

 

Ben T. SiyeteBen T. SiyeteTANONG #9 DIYOS BA NG ISRAEL SI ALLAH BAKIT OH CHILDREN OF ISARAEL NAKASULAT DITO?

FROM Sonny Abdullah
61:6 And [mention] when Jesus, the son of Mary, said, [[[“O children of Israel]]]],

Sonny Abdullah Ang sagot #9

Ang tanong mo ay ganito.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ben T. Siyete TANONG #9 DIYOS BA NG ISRAEL SI ALLAH BAKIT OH CHILDREN OF ISARAEL NAKASULAT DITO?

FROM Sonny Abdullah
61:6 And [mention] when Jesus, the son of Mary, said, [[[“O children of Israel]]]],
Like · Reply · 1 · 29 mins
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Yes, diyos ng Israel dahil ang BANI ISRAEL ay ang tumutukoy sa mga anak ni Yaqub, at ang sabi ng Allah (swt) sa kanyang kapahayagan.

Basa:
=================================================
Chapter 2:

132 And Abraham instructed his sons [to do the same] and [so did] Jacob, [saying], “O my sons, indeed Allah has chosen for you this religion, so do not die except while you are Muslims.”

133 Or were you witnesses when death approached Jacob, when he said to his sons, “What will you worship after me?” They said, “We will worship your God and the God of your fathers, Abraham and Ishmael and Isaac – one God. And we are Muslims [in submission] to Him.”

134 That was a nation which has passed on. It will have [the consequence of] what it earned, and you will have what you have earned. And you will not be asked about what they used to do.

135 They say, “Be Jews or Christians [so] you will be guided.” Say, “Rather, [we follow] the religion of Abraham, inclining toward truth, and he was not of the polytheists.”

136 Say, [O believers], “We have believed in Allah and what has been revealed to us and what has been revealed to Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the Descendants and what was given to Moses and Jesus and what was given to the prophets from their Lord. We make no distinction between any of them, and we are Muslims [in submission] to Him.”
=================================================

So, napakalinaw na silang mga anak ni Abraham (Ishmael at Isaac) at hanggang kay Yaqub at mga anak ni Yaqub (Israel) ay iisa lang ang sinasamba ang Allah (swt) at sila ay mga muslim.


ATTACHMENT:

Sonny Abdullah's photo.
allat_in_the_bible

Ben T. SiyeteTANONG #10 SI YAHYAH/JUAN BAUTISTA BA AY SI ELIJAH DIN SA QURAN NG ISLAM? IPAKITA ANG TALATA AT PAANO NANGYARI?

FROM Sonny Abdullah
Sino si Juan o Yahya (as) siya ba ang huling propheta ng Allah (swt), ating mababasa sa Quran.
=================================================
3:39 So the angels called him while he was standing in prayer in the chamber, “Indeed, Allah gives you good tidings of John, confirming a word from Allah and [who will be] honorable, abstaining [from women], and a prophet from among the righteous.
=================================================

Sonny AbdullahAng sagot #10

Ang tanong mo sa akin ay ganito.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ben T. Siyete TANONG #10 SI YAHYAH/JUAN BAUTISTA BA AY SI ELIJAH DIN SA QURAN NG ISLAM? IPAKITA ANG TALATA AT PAANO NANGYARI?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Iba po si Yahya kay Elijah.

================================================
And Zakariya (Zachariya), and Yahya (john) and ‘Îsa (Jesus) and Iliyas (Elias), each one of them was of the righteous. (سورة الأنعام, Al-An’aam, Chapter #6, Verse #85)
==============================================

So, malinaw na si Yahya or Juan ay hindi si Ilyas or Elijah.

ATTACHMENT:

Sonny AbdullahREBUTTAL:

Rebuttal #1

Ang aking unang tanong sa kanya basi sa kanyang latag na malayo sa paksa dahil puro geneology ang nakapuno sa kanyang stand.

Ang tanong ko ay nagmula ba si Propheta Muhammad (saw) kay Abraham.

Ang nakakatuwa kasi hindi ko alam kung naunawaan niya ang tanong ko o hindi, kasi ang sagot niya ay si Ishmael daw ay galing kay Abram, alam natin na si Abraham ito at aywan ko kung saan nila napulot na magkaiba ang Abram at Abraham.

Wala naman sinasabing si Ishmael ay hindi kasama sa tipan dahil ang tipan ng Diyos ay malinaw na sa pagtutuli, dahil ito ang sabi ng Diyos kay Abraham.

=================================================
Genesis 17:9-11New International Version (NIV)
9 Then God said to Abraham, “As for you, you must keep my covenant, you and your descendants after you for the generations to come. 10 This is my covenant with you and your descendants after you, the covenant you are to keep: Every male among you shall be circumcised. 11 You are to undergo circumcision, and it will be the sign of the covenant between me and you.

Genesis 17:23-25New International Version (NIV)
23 On that very day Abraham took his son Ishmael and all those born in his household or bought with his money, every male in his household, and circumcised them, as God told him. 24 Abraham was ninety-nine years old when he was circumcised, 25 and his son Ishmael was thirteen;
=================================================

at malinaw pang si Ishmael ay kasama ni Propheta Ibrahim (as) noong itayo nila ang Kabbah.
=================================================
And remember Abraham and Isma’il raised the foundations of the House (With this prayer): “Our Lord! Accept (this service) from us: For Thou art the All-Hearing, the All-knowing. (سورة البقرة, Al-Baqara, Chapter #2, Verse #127)
=================================================

So, mali ang sagot ni Ben bukod sa hindi naman si Ishmael ang tinatanong ko kung hindi ang propheta Muhammad (saw).

ATTACHMENT: ANG TIPAN KAY ISHMAEL NA SIYANG PINAGMULAN NG PROPHETA MUHAMMAD (SAW)

Sonny Abdullah's photo.
Ben T. Siyete

Ben T. Siyeteayan na sagot ko ng madali tayo smile emoticon

Ben T. Siyete's photo.

Sonny AbdullahRebuttal #2

Ang ikalawang tanong ko ay basi sa kanyang latag na geneology na nagpahaba lang ng kanyang stand.

Ang tanong ko ay ano ang kinalaman ng latag niyang ito, na wala naman kaugnayan sa topic na last prophets.
=================================================
3 TIG-LALABING APAT (14) NA SALING-LAHI DAPAT….YAN ANG KATOTOHANAN SA GENEALOGY!!
14 NA SALING-LAHI SA LIPI NI ABRAHAM TO DAVID
14 NA SALING LAHI DAVID TO PAGKABIHAG SA BABILONIA
14 NA SALING LAHI BABILONIA TO JESUS.
=================================================

Ang sagot niya ay ganito.

Para daw ipakita niya ang pinanggalingan ni Juan Bautista, naku naman Ben T. Siyete ang topic ay kung si Juan ang huling propheta at hindi kung saan galing si Juan, malinaw na wala siyang ipinakita sa kanyang tindig about kay Juan, atleast ako ay naipakita ko sa tindig ko na si Juan or Yahya (as) ay propheta lamang ngunit hindi siya ang huling propheta kung hindi si Muhammad (saw).

Ang sabi patungkol kay Yahya (as)
=================================================
3:39 So the angels called him while he was standing in prayer in the chamber, “Indeed, Allah gives you good tidings of John, confirming a word from Allah and [who will be] honorable, abstaining [from women], and a prophet from among the righteous.
=================================================

Ang sabi naman patungkol kay Muhammad (saw)
=================================================
33:40 Muhammad is not the father of [any] one of your men, but [he is] the Messenger of Allah and last of the prophets. And ever is Allah, of all things, Knowing.
=================================================

So, malinaw pa sa sikat ng araw kung sino ang huling propheta.

ATTACHMENT: MUHAMMAD (SAW) THE LAST PROPHET.

Sonny Abdullah's photo.
Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteNAGDAYA ka na naman ng sagot pinuputol mo eh

KASAMA DIYAN PAGLILIPAT SA ANAK NA PANGANAY NG DIYOS NG ISRAEL FROM ABRAHAM TO JESUS kukunin mo lahat ng sagot kasi.

kaya may saling lahi diyan nakupo!! namumulot ka lang ng sagot ko.

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahBen T. Siyete tumabi ka muna at hindi pa tapos ang aking rebuttal, atsaka hindi ko na kailangan na kunin lahat kasi baka hahaba lang tulad ng laway mo, nandiyan naman ang sagot mo at mababasa nila

Sonny AbdullahRebuttal #3

Ang ikatlong tanong ko ay galing din sa out of topic na stand ni Ben T. Siyete, kung saan ang sabi niya.
*******************************************************************************
DUMAKO NAMAN TAYO SA MGA LAHING INALIS SA EGIPTO 70 NA ANAK AT INAPO LAMANG NI ISRAEL/JACOB NA ANAK NI ISAAC AT ANAK NI ABRAHAM.

ANO ANG PROPHECY NG DIYOS KAY ABRAHAM NG MGA AALISIN SA EGIPTO?
*******************************************************************************

Ang naging tanong ko ay si Juan ba ay galing Ehipto, ngunit hindi sumagot ng deretso siguro alam niya na supalpal na siya, pero sa kalaunan ay inamin niya na hindi naman pala galiing sa Ehipto si Juan, so useless ang mga inilalatag niyang mga isyu niya na lahi, kasi ang isyu dito ay sino ang huling propheta at hindi kung sino ang propheta na galing sa lahi ni Isaac or Jacob.

Kung kaya sa tanong na ito ay nahirapan na tugunan sa umpisa ng aking kadebate kasi wala sa inilatag niya na si Juan ay nagmula sa Ehipto…

ATTACHMENT: IPAKITA KO LANG KUNG PAPAANO HINDI DERETSAHAN SUMAGOT, NG SUMAGOT NAMAN ISINAMA ANG USAPAN NAMIN.

Sonny Abdullah's photo.
Sonny Abdullah

Sonny AbdullahRebuttal #4

Sa aking ika-apat na tanong ay inalam ko sa kanya kung saan mababasa na may ipinadalang Juan Bautista sa OLD TESTAMENT.

Ang kanyang naging katugunan sa tanong ko ay isang Elias daw ang ipapadala at si Juan Bautista daw ito.

Sige nga tingnan natin kung itong si Elias ay si Juan Bautista.
=================================================
Juan 1:19-21Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
19 At ito ang patotoo ni Juan, nang suguin sa kaniya ng mga Judio mula sa Jerusalem ang mga saserdote at mga Levita upang sa kaniya’y itanong, Sino ka baga?

20 At kaniyang ipinahayag, at hindi ikinaila; at kaniyang ipinahayag, Hindi ako ang Cristo.

21 At sa kaniya’y kanilang itinanong, Kung gayo’y ano nga? Ikaw baga’y si Elias? At sinabi niya, Hindi ako. Ikaw baga ang propeta? At siya’y sumagot, Hindi.
=================================================

Naku hindi daw siya si Elias, papaano ba iyan Ben kasi umamin na si Juan na hindi siya si Elias.

ATTACHMENT: PAG-AMIN NI JUAN NA HINDI SIYA SI ELIAS.

Sonny Abdullah's photo.
Ben T. Siyete

Ben T. Siyetesino paniniwalaan mo si ELIAS O SA BIBIG NI CRISTO NANGGALING?

TITIMBANGIN MO SINO MAS MAY KAPANGYARIHAN
YUONG IPINAGHANDA NG DAAN O NAGHANDA?

SI JESUS PANINIWALAAN MO O SI JUAN BASA?

MATEO 17:12-13″Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman pahihirapan nila ang ANAK NG TAO. 13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.

13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.

13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.

13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.

Sonny AbdullahRebuttal #5

Sa aking ikalimang tanong ay aking kinowt ang inilatag niyang talatang ito.

########################################################
Matthew 17:12-13 (ELIJAH/ELIAS IS COME ALREADY!!!!!!!!!!)
12 But I say unto you, That ELIAS/ELIJAH IS COME ALREADY!!!!!!!!, and THEY KNEW HIM NOT, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them. 13 Then the DISCIPLES UNDERSTOOD that HE SPAKE unto them of JOHN THE BAPTIST.
########################################################

Then aking itinanong sa kanya kung saan itinuro diyan na deretsahan sinabing si Juan ay si Elias, ang kinowt daw niya ay ang salita ni Hesus sa Mateo 17, at si Juan Bautista daw ito, kung gayon ay lalabas na may kontradiksyon sa talatang unang nailatag ko na ito.

=================================================
Juan 1:21Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
21 At sa kaniya’y kanilang itinanong, Kung gayo’y ano nga? Ikaw baga’y si Elias? At sinabi niya, Hindi ako. Ikaw baga ang propeta? At siya’y sumagot, Hindi.
=================================================

Malinaw na mismong si Juan ay sinabing hindi siya si Elias, unless sinungaling si Hesus or si Juan ang sinungaling.

ATTACHMENT: ANG PAG-AMIN NI JUAN NA HINDI SIYA SI ELIAS..

Sonny Abdullah's photo.
Ben T. Siyete

Ben T. SiyeteSI JESUS PANINIWALAAN MO O SI JUAN BASA?

MATEO 17:12-13″Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias,
MATEO 17:12-13″Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias,
MATEO 17:12-13″Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias,

13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.
13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.
13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.

Sonny AbdullahRebuttal #6

Sa aking ika-anim na tanong ay galing sa kanyang latag na ang sabi niya ay ganito.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
LUKE 16:16 JOHN THE BAPTIST IS THE LAST PROPHET SA BISA NG KAUTUSAN NI MOISES PAGKATAPOS NOON AY KASULATAN NA NG DIYOS ANG IPINANGANGARAL

Lucas 16:16

16 [[[[Ang kautusan at ang m

ga propeta ay nanatili hanggang kay Juan]]:[[[ mula noo’y ang evangelio ng kaharian ng Dios ay ipinangangaral]]], at ang bawa’t tao ay pumapasok doon na nagpipilit.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ang naging tanong ko ay binanggit ba sa talatang iyan na si Juan ay propheta, ang layunin ko ay upang makita kung tinawag ba si Juan na propheta tulad ng pagtawag na ito kay Jeremiah na binanggit din sa bibliya nila.
=================================================
Matthew 2:17New International Version (NIV)
17 Then what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled:
=================================================

Sa muli ay hindi sumagot ng deretso at nakipagtalo pa sa akin, sa bibliya kasi nila ay hindi tinawag na propheta si Juan kahit isang beses, unlike sa Quran na mismong ang Allah (swt) ang nagsabing siya ay propheta ngunit hindi huling propheta ng Allah (swt).
Kung kaya dahil delayed tactic niya ito ay tinanggap ko na lang ang kanyang sagot, kasi wala naman siyang mailatag na tinawag si Juan na propheta maliban doon sa intepretasyon niya na UNTIL JOHN.

Buti pa si Hesus kasi tinawag talaga na propheta, basa.
=================================================
Matthew 21:11New International Version (NIV)
11 The crowds answered, “This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee.”
=================================================

So, malinaw na walang naibigay na batayan ang aking kadebate sa naging tanong ko.

ATTACHMENT: NAGING SAGOT NIYA.

Sonny Abdullah's photo.
rebuttal_harballah_6
Ben T. Siyete

Ben T. Siyetenagdaya ka na naman hayyy

ETO PROPETA eto o basa

SABI NI ZACARIAH AMA NIYA

LUCAS 1:76 “IKAW NAMAN ANAK (SI JUAN BAUTISTA), ay tatawaging PROPETA ng Kataas-taasan; Sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda gn kanyang mga daraanan.

AYAN PA

Lucas 9:19
At pagsagot nila’y nangagsabi, Si Juan Bautista; datapuwa’t sinasabi ng mga iba, Si Elias; at sinasabi ng mga iba na isa sa mga datihang propeta ay muling nagbangon.

Sonny AbdullahRebuttal #7

Sa aking ikapitong katanungan ay naitanong ko kung sino ang naunang propheta si Juan or Hesus.

Ang nakakalungkot ay hindi parin masagot ng deretso at ang daming alibay, ngunit dahil sawa na ako sa pag-iwas niya ng mga tanong ko kung saan naayon naman sa topic, ay napasagot siya at inamin niya na si Juan ang naunang propheta.

Sa madaling salita ay si Juan ay hindi HULING PROPHETA, so malinaw na si Propheta Muhammad (saw) ang huling propheta ng Allah (swt), dahil ang sabi ng propheta Muhammad (saw).

================================================
Tirmidhi: Vol. 1, Book 46, Hadith 3731
Narrated Jabir bin ‘Abdullah:
that the Prophet (ﷺ) said to ‘Ali: “You are to me in the position that Harun was to Musa, except that there is no Prophet after me.”

Muslim: Book 30, Hadith 5835
Abu Huraira reported Allah’s Messenger (ﷺ) as saying:
I am most akin to Jesus Christ among the whole of mankind, and all the Prophets are of different mothers but belong to one religion and no Prophet was raised between me and Jesus.
================================================

Kung kaya ipinahayag ng Allah (swt) na si Propheta Muhammad (saw) ang huling propheta.
=================================================
33:40 Muhammad is not the father of [any] one of your men, but [he is] the Messenger of Allah and last of the prophets. And ever is Allah, of all things, Knowing.
=================================================

ATTACHMENT: PAG-AMIN NI BEN NA SI JUAN AY UNA KAY HESUS.

Sonny Abdullah's photo.

Sonny AbdullahRebuttal #8

Sa aking ikawalong katanungan ay sinubukan ko alamin sa kanya kung si Juan ang huling propheta ay anong batayan niya na si Muhammad (saw) ay hindi huling propheta, ito ang naging sagot niya.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
HINDI PROPETA SI MUHAMMAD BECAUSE:

1. HINDI SIYA ISRAELITA
2. WALANG DUGO FROM ABRAHAM/ISAAC/JACOB/ISRAEL NA MGA INALIS SA EGIPTO NI MOISES.
3. HINDI LAHI NI ISHMAEL INALIS NA LAHI SA EGIPTO
4. WALANG MUHAMMAD NAKASULAT SA BIBLIA
5. MGA PROPETA MANGGALING SA ISRAELITA LAHAT
6. SI JESUS SA ISRAELITA LANG ISINUGO
7. HINDI KASAMA SI MUHAMMAD SA PAGLILIPAT SA
MGA ANAK NA PANGANAY NG MGA ISRAELITA DOON SA MGA SALING LAHI. SA POST KO FROM ABRAHAM TO JESUS.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tunay na nakakatawa sumagot si Ben dahil nanggaling lang sa laway niya ang batayan niya at walang kalakip na talata o salitang nagmula sa Diyos.

Una sabi niya ay hindi daw Israelita (anong kinalaman ng pagiging israelita)

Pangalawa ay walang dugo ni Abraham/Isaac/Jacob (nakalimutan niya na si Muhammad (Saw) ay galing sa anak ni Abraham na si Ishmael).

Pangatlo ay hindi daw lahi ni Ishmael ang inalis sa Ehipto (eh ano kung hindi lahi ni Ishmael)

Pang-apat ay walang daw nakasulat na Muhammad (nakalimutan yata niya ang sagot ko na may pangalan ni Muhammad sa awit ni Solomon)

Panglima ay manggaling daw sa Israelita lahat (sino maysabi nito ay si ben lang)

Pang-anim ay sabi niya ay si Hesus ay isinugo sa Israelita (tama kasi hindi naman isinugo sa mga kristiyano, at ang propheta ay isinugo sa sangkatauhan).

Pangpito ay wala naman binanggit na hanggang kay Hesus lang, kaya nga ang sabi ng bibliya niya ay ibibigay sa isang nagbubunga, sino ito ating basahin.

=================================================
Matthew 21:43New International Version (NIV)
43 “Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit.
=================================================

Sino ang nagbubunga na tinutukoy na ito, basahin ulit natin.
=================================================
Genesis 17:20New International Version (NIV)
20 And as for Ishmael, I have heard you: I will surely bless him; I will make him fruitful and will greatly increase his numbers. He will be the father of twelve rulers, and I will make him into a great nation.
=================================================

So, malinaw na ang mga katugunan sa akin ni Ben T. Siyete ay puro laway.

ATTACHMENT: ANG TANONG KO AT KATUGUNAN NIYA.

Sonny Abdullah's photo.
Ben T. Siyete
Ben T. Siyetenasa affirmative post ko yan nganga!! smile emoticon

Sonny AbdullahRebuttal #9

Sa aking ikasiyam na katanungan ay inalam ko kung sino iyong nabanggit sa Isaiah 29:12 na ang sabi ay ganito.

=================================================
Isaiah 29:12New International Version (NIV)
12 Or if you give the scroll to someone who cannot read, and say, “Read this, please,” they will answer, “I don’t know how to read.”
=================================================

Ang naging tugon niya ay napakahabang paliwanag na may mga talatang ginamit niya para lang sa sariling unawa at kinowt niya ay mula sa mga Gawa (acts) at ang nakakatuwa kasi ang katuparan ng kanyang sinasabing hula sa Isaiah 29 ay mula sa Isaiah 6, ano iyong DEMOTE o ang hula ay pabalik sa umpisa hehehe

Pero tingnan ninyo kung sino ba ang tinutukoy na ibinigay sa hindi nakakabasa, magbasa kayong mabuti.

=================================================
7:157 Those who follow the messenger, the unlettered Prophet, whom they find mentioned in their own (scriptures),- in the law and the Gospel;- for he commands them what is just and forbids them what is evil; he allows them as lawful what is good (and pure) and prohibits them from what is bad (and impure); He releases them from their heavy burdens and from the yokes that are upon them. So it is those who believe in him, honour him, help him, and follow the light which is sent down with him,- it is they who will prosper.”
=================================================

Naku ang propheta Muhammad (saw) pala ang huling propheta ang tinutukoy, sige magbasa pa tayo muli.
=================================================
96:1 Proclaim! (or read!) in the name of thy Lord and Cherisher, Who created
=================================================

Ayon naman pala eksakto ang nasa talatang Isaiah 29:12 kung saan ang sabi “Read this, please,” they will answer, “I don’t know how to read.”

ATTACHMENT: PARA MAKITA NI Ben T. Siyete ANG PAGKA-UGNAY.

Sonny Abdullah's photo.

Sonny Abdullah Rebuttal #10

Ang aking ikasampung tanong o huling tanong ay naitanong ko rin sa kanya kung sino iyong tinutukoy sa talatang ito.

=================================================
Isaiah 21:7New International Version (NIV)
7 When he sees chariots with teams of horses, riders on donkeys or riders on camels, let him be alert, fully alert.”
=================================================

Alam po natin na ang tinukoy sa nakasakay sa asno ay si Hesus, basahin natin.
=================================================
John 12:14New International Version (NIV)
14 Jesus found a young donkey and sat on it, as it is written:
=================================================

Ngayon sino ba ang nakasakay sa Kamelyo si Juan ba, hindi po at kung gayon ay sino, walang iba kung hindi ang propheta Muhammad (saw) na mayroon kamelyong pinangalanan niyang adba.

=================================================
Bukhari: Vol. 4, Book 52, Hadith 123
Narrated Anas:
The she camel of the Prophet (ﷺ) was called Al-Adba.
دَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ كَانَتْ نَاقَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهَا الْعَضْبَاءُ
=================================================

So, malinaw pa sa sikat ng araw na ang propesiya ay para sa propheta Muhammad (saw) at hindi kay Juan o sa mga nakasaad sa inilatag ni Ben na hula daw sa Arabia, bagkus ito ay hula sa Babylon.

ATTACHMENT: PARA MAKITA NI Ben T. Siyete ANG UGNAYAN.

Sonny Abdullah's photo.
Ben T. Siyete WE ARE NO IN NO 11 OF THE DEBATE 11. 2nd Affirmative rebuttal

GANITO REBUTTAL KUKUNIN MO ANSWER NG KALABAN SAKA MO KOKONTRAHIN.. HINDI PURO TANONG MO KINUHA MO SAKA MO SINISIRA
KADEBATE MO UMIIKOT KA LANG SA SARILI MONG TOPIC

************************************
2nd Affirmative rebuttal Rebuttal #1
************************************

Ang aking unang tanong sa kanya basi sa kanyang latag na malayo sa paksa dahil puro geneology ang nakapuno sa kanyang stand.

***********
BEN REPLY: (NAULIT NA NAMAN TULOY NI HARBALAH)
***********

SAPAGKAT SINASABI NILANG SI MUHAMMAD LAHI NI ISHMAEL SO IPINAKITA KO NA MALAYO NG MAGING KALAHI NG ISRAELITA DAHIL INALIS LAMANG SA EGIPTO AFTER 430 YEARS AY MGA ANAK LAMANG NI JACOB ISRAEL.

EXODUS 12:40-41 Nanirahan ang mga Israelita sa Egipto nang 430 taon. 41 Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Egipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh

WALA ANG TUNAY NA TIPAN KAY ISHMAEL!! KAYA ANG LAHI NI ISRAEL/JACOB/ISAAC/ABRAHAM INALIS SA EGIPTO

Ben T. Siyete's photo.
Ben T. Siyete
Ben T. Siyete **************************
2nd Affirmative rebuttal #2
**************************

Ang ikalawang tanong ko ay basi sa kanyang latag na geneology na nagpahaba lang ng kanyang stand.

Ang tanong ko ay ano ang kinalaman ng latag niyang ito, na wala naman kaugnayan sa topic na last prophets.
=================================================
3 TIG-LALABING APAT (14) NA SALING-LAHI DAPAT….YAN ANG KATOTOHANAN SA GENEALOGY!!
14 NA SALING-LAHI SA LIPI NI ABRAHAM TO DAVID
14 NA SALING LAHI DAVID TO PAGKABIHAG SA BABILONIA
14 NA SALING LAHI BABILONIA TO JESUS.
=================================================

**********
BEN REPLY:
**********
INILAGAY KO YAN PARA MAKITA NGA ANG DUGO
NG PAGSASALIN SA MGA ANAK NA PANGANAY.

3 TIG-LALABING APAT (14) NA SALING-LAHI DAPAT….YAN ANG KATOTOHANAN SA GENEALOGY!!

14 NA SALING-LAHI SA LIPI NI ABRAHAM TO DAVID
14 NA SALING LAHI DAVID TO PAGKABIHAG SA BABILONIA
14 NA SALING LAHI BABILONIA TO JESUS.

Mateo 1: 1-25
Talaan ng mga Ninuno ni Jesu-Cristo
(Lucas 3: 23 – 38 – OPINYON OF PEOPLE DURING THAT TIME WHEN JESUS IS 29+ YEARS OLD READ LUKE 3:23)

1 Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesu-Cristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham.

2-6 Mula kay Abraham hanggang kay Haring David, ang mga ninuno ni Jesus ay sina: Abraham(1), Isaac(2), Jacob(3) na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid, Juda(4), Fares(5) at Zara(6) na mga anak ni Juda kay Tamar, Esrom(7) na anak ni Fares, Aram(8), Aminadab(9), Naason(10), Salmon(11), Boaz(12) na anak ni Salmon kay Rahab, Obed(13) na anak ni Boaz kay Ruth, at Jesse(14) na ama ni Haring David.

6-11 Mula naman kay Haring David hanggang sa naging bihag ang mga taga-Juda sa Babilonia, ang mga ninuno ni Jesus ay sina: David(1), Solomon(2) na anak ni Haring David sa dating asawa ni Urias, Rehoboam(3), Abias(4), Asa(5), Jehoshafat(6), Joram(7), Ozias(8), Jotam(9), Acaz(10), Ezequias(11), Manases(12), Amos(13), Josias(14), Jeconias(1) SEE BELOW!!!) at ang mga kapatid nito.

12-16 At pagkatapos na sila’y maging bihag sa Babilonia hanggang sa ipanganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sina: Jeconias(1), Salatiel(2), Zerubabel(3), Abiud(4), Eliakim(5), Azor(6), Sadoc(7), Aquim(8), Eliud(9), Eleazar(10), Matan(11), Jacob(12), at si Jose(13) na asawa ni Maria. Si Maria ang ina ni Jesus(14)—ang tinatawag na Cristo.

3 TIG-LALABING APAT (14) NA SALING-LAHI DAPAT….YAN ANG KATOTOHANAN SA GENEALOGY!!

14 NA SALING-LAHI SA LIPI NI ABRAHAM TO DAVID
14 NA SALING LAHI DAVID TO PAGKABIHAG SA BABILONIA
14 NA SALING LAHI BABILONIA TO JESUS.

17 Samakatuwid, may 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babilonia at 14 din mula sa pagkabihag sa Babilonia hanggang kay Cristo.

YANG NASA ITAAS NG MGA TALATA ANG SUMMARY NG PAGLILIPAT
LIPAT NG DIYOS SA MGA MAGKAKADUGO SA MGA ANAK NA PANGANAY
SIMULA KAY ABRAHAM TO JESUS

CONFIRMADO REMEMBER!! SABI NI SONNY ABDULLAH (HARBALLAH ISLAM)
Wala po siyang dugo ni Jacob/Israel sapagkat siya ay nagmula sa lahi ni Ishmael (as) ang anak ni Ibrahim (as).
sige pray muna ako at next time po sa stand ko iyan magtanong, salamat po!

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete ***************************
2nd Affirmative rebuttal #3
***************************
Ang ikatlong tanong ko ay galing din sa out of topic na stand ni Ben T. Siyete, kung saan ang sabi niya.
*******************************************************************************
DUMAKO NAMAN TAYO SA MGA LAHING INALIS SA EGIPTO 70 NA ANAK AT INAPO LAMANG NI ISRAEL/JACOB NA ANAK NI ISAAC AT ANAK NI ABRAHAM.

ANO ANG PROPHECY NG DIYOS KAY ABRAHAM NG MGA AALISIN SA EGIPTO?

**********
BEN REPLY:
**********
PAANO MAWAWALAN NG KABULUHAN YAN EH YAN ANG
DAHILAN PARA HINDI MO MAGAMIT ANG DEUTORONOMY 18:18.

NAKITA MO MATATAPOS NA DEBATE HINDI MO MAILAGAY PAMEMEKE NINYO SA TALATANG YAN NA SI MUHAMMAD YAN.

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete ***************************
2nd Affirmative rebuttal #4
***************************

Sa aking ika-apat na tanong ay inalam ko sa kanya kung saan mababasa na may ipinadalang Juan Bautista sa OLD TESTAMENT.

Ang kanyang naging katugunan sa tanong ko ay isang Elias daw ang ipapadala at si Juan Bautista daw ito.

Sige nga tingnan natin kung itong si Elias ay si Juan Bautista.
=================================================
Juan 1:19-21Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
19 At ito ang patotoo ni Juan, nang suguin sa kaniya ng mga Judio mula sa Jerusalem ang mga saserdote at mga Levita upang sa kaniya’y itanong, Sino ka baga?

20 At kaniyang ipinahayag, at hindi ikinaila; at kaniyang ipinahayag, Hindi ako ang Cristo.

21 At sa kaniya’y kanilang itinanong, Kung gayo’y ano nga? Ikaw baga’y si Elias? At sinabi niya, Hindi ako. Ikaw baga ang propeta? At siya’y sumagot, Hindi.
=================================================

Naku hindi daw siya si Elias, papaano ba iyan Ben kasi umamin na si Juan na hindi siya si Elias.

***********
BEN REPLY:
***********

sino paniniwalaan mo si ELIAS O SA BIBIG NI CRISTO NANGGALING?

TITIMBANGIN MO SINO MAS MAY KAPANGYARIHAN
YUONG IPINAGHANDA NG DAAN O NAGHANDA?

SI JESUS PANINIWALAAN MO O SI JUAN BASA?

MATEO 17:12-13″Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman pahihirapan nila ang ANAK NG TAO. 13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.

13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.
13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.
13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete ***************************
2nd Affirmative rebuttal #5
**************************

Sa aking ikalimang tanong ay aking kinowt ang inilatag niyang talatang ito.

########################################################
Matthew 17:12-13 (ELIJAH/ELIAS IS COME ALREADY!!!!!!!!!!)
12 But I say unto you, That ELIAS/ELIJAH IS COME ALREADY!!!!!!!!, and THEY KNEW HIM NOT, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them. 13 Then the DISCIPLES UNDERSTOOD that HE SPAKE unto them of JOHN THE BAPTIST.
########################################################

**********
BEN REPLY:
**********

SI JESUS PANINIWALAAN MO O SI JUAN BASA?

MATEO 17:12-13″Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman pahihirapan nila ang ANAK NG TAO. 13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.

13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.
13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.
13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.

Diamal Nhordz
Diamal Nhordz Gusto mo atang palabasin na liar ang isa sa mga propeta,

Ahehehe See More

Ben T. Siyete
Write a reply…
Ben T. Siyete
Ben T. Siyete ***************************
2nd Affirmative rebuttal #6
**************************

Ang naging tanong ko ay binanggit ba sa talatang iyan na si Juan ay propheta, ang layunin ko ay upang makita kung tinawag ba si Juan na propheta tulad ng pagtawag na ito kay Jeremiah na binanggit din sa bibliya nila.
=================================================
Matthew 2:17New International Version (NIV)
17 Then what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled:
=================================================

*********
BEN REPLY:
**********

SINABI NI HARBALLAH SA LUKE 16:16 AY WALANG PROPETA ELIAS. SAMANTALANG ANG NAKASULAT AY “ANG BISA NG KASULATAN NI MOISES AY HANGGANG SA PAGDATING NI JUAN/ELIJAH”.

UPANG IHANDA ANG DAAN NG KATAAS TAASANG DIYOS
SABI NI ZACARIAH AMA NIYA PROPETA ANAK NIYA

LUCAS 1:76 “IKAW NAMAN ANAK (SI JUAN BAUTISTA), ay tatawaging PROPETA ng [[ Kataas-taasan (DIYOS/YESHUA); ]] Sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda gn kanyang mga daraanan.

Lucas 9:19
At pagsagot nila’y nangagsabi, Si Juan Bautista; datapuwa’t sinasabi ng mga iba, Si Elias; at sinasabi ng mga iba na isa sa mga datihang propeta ay muling nagbangon.

AT SINABI DIN SA LUKE 16:16 AFTER JUAN BAUTISTA AY PURO EVANGELIO NA NG SA DIYOS..

Lucas 16:16
16 Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan: mula noo’y ang evangelio ng kaharian ng Dios ay ipinangangaral, at ang bawa’t tao ay pumapasok doon na nagpipilit.

KAYA TANDAAN AFTER JUAN BAUTISTA EVANGELIO NA NG KATAASTAASANG DIYOS ANG ITINURO.

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete ***************************
2nd Affirmative rebuttal #7
**************************
SABI NI HARBALLAH: (NAULIT NA NAMAN DAHIL MALI KINUHA NIYANG SAGOT KO)

Sa aking ikapitong katanungan ay naitanong ko kung sino ang naunang propheta si Juan or Hesus.

**********
BEN REPLY:
**********

6 MONTHS TANDA NI JUAN BAUTISTA KAY HESUS HANGGANG SA SILA AY TUMANDA
NA AT LUMAKI AY NAGBABAUTISMO NA SI JUAN AT NANGANGARAL NA NG EVANGELIO
NG KANYANG BINAUTISMUHAN SA JORDAN!!
KAYA NAUNA SI JUAN BAUTISTA/ELIJAH SA PANGINOONG HESUS.

THE FOLLOWING ARE 24 GROUPS OF TWO SONS OF AARON(LEVITES) !! ASSIGNED BY KING DAVID TO SERVED THE TEMPLE!!!

1 Chronicles 24:7-18
7 Now the first lot came forth to Jehoiarib, the second to Jedaiah,
8 The third to Harim, the fourth to Seorim,
9 The fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin,
10 The seventh to Hakkoz, the eighth to [[[[[[[[Abijah,]]]]]
11 The ninth to Jeshuah, the tenth to Shecaniah,
12 The eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,
13 The thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,
14 The fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer,
15 The seventeenth to Hezir, the eighteenth to Aphses,
16 The nineteenth to Pethahiah, the twentieth to Jehezekel,
17 The one and twentieth to Jachin, the two and twentieth to Gamul,
18 The three and twentieth to Delaiah, the four and twentieth to Maaziah.

ZACARIAH IS UNDER ABIJAH THE 8th GROUP 2 GROUPS PER MONTH!!
LUKE 1:5 There was in the days of Herod, the king of Judaea, a certain priest named Zacharias, of the course of [[[[[[[Abijah]]]]]]: and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elisabeth.

LUKE 1:26 And in the sixth month (6 months) the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee, named Nazareth,…

WALA NA ITO SA QURAN KAYA MAGISING NA KAYO!!!

Like · Reply · 1 · 10 hrs
Ben T. Siyete
Ben T. Siyete ***************************
2nd Affirmative rebuttal #8
**************************

Sa aking ikawalong katanungan ay sinubukan ko alamin sa kanya kung si Juan ang huling propheta ay anong batayan niya na si Muhammad (saw) ay hindi huling propheta, ito ang naging sagot niya.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
HINDI PROPETA SI MUHAMMAD BECAUSE:

1. HINDI SIYA ISRAELITA
2. WALANG DUGO FROM ABRAHAM/ISAAC/JACOB/ISRAEL NA MGA INALIS SA EGIPTO NI MOISES.
3. HINDI LAHI NI ISHMAEL INALIS NA LAHI SA EGIPTO
4. WALANG MUHAMMAD NAKASULAT SA BIBLIA
5. MGA PROPETA MANGGALING SA ISRAELITA LAHAT
6. SI JESUS SA ISRAELITA LANG ISINUGO
7. HINDI KASAMA SI MUHAMMAD SA PAGLILIPAT SA
MGA ANAK NA PANGANAY NG MGA ISRAELITA DOON SA MGA SALING LAHI. SA POST KO FROM ABRAHAM TO JESUS.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

**********
BEN REPLY:
**********

NASA INTRODUCTION AT CROSS EXAMINATION NA ITO..NANDOON NA ANG STORYA..
AT HINDI NA KAILANGANG ULIT-ULITIN PA KUNG NAGBASA KA NG POST KO.
PROPETA MO YAN NG SUMAGOT AKO DI KA NANIWALA DAPAT HINDI MO TINANONG YAN
BAGKUS AY IPINAGLABAN MO. PROPETA MO HINDI MO KILALA.

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete ***************************
2nd Affirmative rebuttal #9
**************************

Sa aking ikasiyam na katanungan ay inalam ko kung sino iyong nabanggit sa Isaiah 29:12 na ang sabi ay ganito.

=================================================
Isaiah 29:12New International Version (NIV)
12 Or if you give the scroll to someone who cannot read, and say, “Read this, please,” they will answer, “I don’t know how to read.”
=================================================

**********
BEN REPLY:
**********

NASAGOT NA ITO SA PROPHECY NG PAGBAGSAK NI CEDAR
BACKREAD NA LANG KAYO.

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete ***************************
2nd Affirmative rebuttal 10
**************************

Ang aking ikasampung tanong o huling tanong ay naitanong ko rin sa kanya kung sino iyong tinutukoy sa talatang ito.

=================================================
Isaiah 21:7New International Version (NIV)
7 When he sees chariots with teams of horses, riders on donkeys or riders on camels, let him be alert, fully alert.”
=================================================

**********
BEN REPLY:
**********

NASAGOT NA ITO SA PROPHECY NG PAGBAGSAK NI CEDAR
BACKREAD NA LANG KAYO. DI NIYA KINOKOPYA SAGOT KO
INILALAGAY LANG GUSTO NIYANG ILAGAY

Ben T. Siyete
Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Ben T. Siyete bakit ka nagrebuttal gayong isinuko mo na ang rebuttal mo

Sonny Abdullah's photo.
Like · Reply · 2 · 10 hrs
Diamal Nhordz
Diamal Nhordz Hehehheeh

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete YUONG MGA COMMENTS KO INAYOS KO NA NATAKOT KA NA SUMAGOT KA NA NG MATAPOS NA CONCLUSION NA TAYO

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Akh Diamal Nhordz papaano ba ito ayaw na niyang magrebuttal pero biglang nagrebuttal ulit

Sonny Abdullah's photo.
Like · Reply · 1 · 10 hrs
Diamal Nhordz
Diamal Nhordz Di ata kinaya kuya,mukhang kinain ang salita ahehehe

Ben T. Siyete mahiya ka nmn sa tao,,^_^

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah oo naman akhi at nalito pa nga iyan hehehe

akala niya bibliya lang ang source

Sonny Abdullah's photo.
Ben T. SiyeteBen T. Siyete inayos ko na at puro KASINUNGALINGAN ANG IPINOST KAWAWA NAMAN MAKAKABASA EH..

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah ikaw lang may sabi na kasinungalingan, supalpal ka kasi

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete ANO IREREBUTAL MO KUNG DI AKO SUMAGOT EH DI HINDI NATAPOS ITO SO IKAW NA..AT NG CONCLUSION NA

Ben T. SiyeteBen T. Siyete KAYA HUWAG NA KAYONG MATAKOT KONTRAHIN NA YAN NG CONCLUSION NA

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete WALANG MODERATOR DITO KAYA NAGAGAWA NI HARBALLAH GUSTO NIYA EH…KAYA SUMAGOT NA LANG KAYO AT NG MATAPOS NA.

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Ben T. Siyete matagal na akong naghahanap ng moderator kasi alam ko ang asal mo hehehe

Ben T. Siyete
Write a reply…
Kimaris Chavez Buenafe
Kimaris Chavez Buenafe Anyare? Nawala connection Ko Sa wifi kaya di Ko nasundan Ito..

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete eh inayos ko REPLY KO AT PURO KASINUNGALINGAN IPINOST EH KINUHA LANG TANONG NIYA AT GUMAWA NG SARILING KWENTO..HINDI MARUNONG NG REBUTTAL EH

Like · Reply · 1 · 10 hrs
Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Kimaris Chavez Buenafe naging IPOKRITO na siya, hehehe

tingnan mo ang CCTV ko, sabi niya hindi na siya magrebuttal hehehe

Sonny Abdullah's photo.
Like · Reply · 1 · 10 hrs
Ben T. Siyete
Write a reply…
Aivin Jakaria
Aivin Jakaria Wala rin kabuluhan to kong sinto sinto ang kadebate ni big bro harballah..

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah yes akh Aivin Jakaria epekto kasi iyan ng kanyang SPLIT PERSONALITY na diyos hahaha

Like · Reply · 1 · 10 hrs
Ben T. Siyete
Ben T. Siyete ANO IREREBUTAL NIYA KUNG HINDI AKO SUMAGOT? NGANGA style PILAPIL GINAWA EH

Sonny AbdullahSonny Abdullah TALO NA SI Ben T. Siyete puro labag ang ginagawa hehehe

Sonny Abdullah's photo.
Like · Reply · 1 · 10 hrs
Mario Navales
Like · Reply · 4 · 10 hrs
Aivin Jakaria
Aivin Jakaria Congrats daw haha bugok

Mario Navales
Mario Navales Hindi mo ba nabasa Aivin Jakaria pinag jogging lang ni Ben T. Siyete ang kadebate nya sa BUBOG…

Ben T. SiyeteBen T. Siyete HINDI KA NGA MARUNONG Sonny Abdullah NG REBUTTAL EH GAYA NG SINASABI KO ANG KUKUNIN MO SA REBUTTAL SAGOT KO AT KOKONTRAHIN MO HINDI KINUHA MO LAHAT NG SAGOT MO AT PINAGSISIRAAAN MO POST KO DAHIL MAY SARILI KANG MUNDO…DAPAT NGA MATAGAL KA NG TALO..DEBSee More

Like · Reply · 2 · 10 hrs
Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Ben T. Siyete sino maysabi ikaw

Ben T. Siyete
Ben T. Siyete TIRANG PILAPIL O FB LANG ALAM MO NGANGA!!!

Like · Reply · 1 · 10 hrs
Ben T. SiyeteBen T. Siyete Sonny Abdullah NAGAMIT MO PA BA DEUT 18:18? STYLE KO GENAOLOGY NA YAN NGANGA!! SO NGAYON TITIGIL NA KAYONG MGA ISLAM SA PAGGAMIT NG TALATA NA YAN HA? NYAHAHAHA!!!

AT NALAMAN NA DIN NINYO WALA KAYO SA HISTORY NI ISRAEL /JACOB/ISAAC/ABRAHAM AT DI KAYO LAHING INALIS SA EGIPTO.

Like · Reply · 3 · 9 hrs · Edited
Ben T. Siyete replied · 16 Replies · 8 hrs
Ren Roville Delos Trinos
Ren Roville Delos Trinos Debate karsada kasi alam eh..Ayan nasagot lahat ni Bro. Ben. Reviewhin nyo para magising kayo sa katotohanan. . Ayos ba. .grin emoticon \m/

Like · Reply · 1 · 8 hrs · Edited

NAME OF MUHAMMAD IN THE BIBLE IS “LOVELY” FROM HARBALLAH ISLAM

name_of_muhammad_is_lovely

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.