ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NG MGA HULA AT KATUPARAN SA BUHAY NG PANGINOONG YEHUSHUA/YESHUA/IESOUS/IESV(JOHN 19:19-20). (YOD HE VAV HE = YOD SHIN VAV AYIN)

PEACE ON EARTH!

NARITO ANG BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN NA MAGAGANAP NG MAGING TAO ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN NA SI YAHWEH=YESHUA/JESUS (1 JOHN 4:2-3, 1 TIM. 3:16, ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 NATUPAD SA MATEO 1:22-23, ISAIAH 40:3, JOHN 1:22-23). SUNDAN PO NATIN MGA KAPATID ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NITO SA ATING MGA BIBLIA AMEN!

2 PEDRO 1:21 Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makakapagpaliwanag ng alinmang hula sa KASULATAN sa bisa ng KANYANG SARILING KAKAYAHAN. 21 SAPAGKAT HINDI NAGBUHAT SA KALOOBAN NG TAO ANG HULA NG MGA PROPETA; ITO’Y GALING SA DIYOS AT IPINAHAYAG NG MGA TAONG KINASIHAN NG ESPIRITU SANTO.

MATEO 5:17 “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang KAUTUSAN at ang ARAL NG MGA PROPETA. Naparito ako, hindi upang PAWALANG-BISA kundi para “IPALIWANAG” AT “GANAPIN” ang mga iyon.

CLICK: ANG HULA MAGKAROON NG LIWANAG!


NARITO PO MGA KAPATID ANG MGA BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN:

1. ANG PAGSILANG NG MAKAPANGYARIHANG DIYOS (MIGHTY [[GOD!!!]]) AT WALANG HANGGANG-AMA (EVERLASTING FATHER!!!) AT EMMANUEL ([[GOD!!!]] IS WITH US)!!

2. ANG TALA SA SILANGAN (STAR IN THE EAST).

3. SA BETHLEHEM DAPAT IPAPANGANAK SI JESUS.

4. NG IPAPATAY NI HERODES ANG MGA SANGGOL PAGKAPANGANAK NI JESUS.

5. NG ITAKAS ANG SANGGOL NA SI JESUS AT NG MANIRAHAN SILA SA EGIPTO DAHIL IPINAPAPATAY NGA ANG MGA SANGGOL “TINAWAG KO ANG AKING ANAK SA EGIPTO”.

6. SA KANYANG PAGBABALIK HINDI SA NAZARETH NANIRAHAN KUNDI SA CAFERNAUM BAKIT?

7. ANG PAGPAPATOTOO NI JUAN BAUTISTA ANG TINIG SA ILANG PATUNGKOL KAY JESUS.

8. HINDI LAMANG SA TINAPAY NABUBUHAY ANG TAO KUNDI SA BAWAT SALITANG NAMUMUTAWI SA BIBIG NG DIYOS (SI KRISTO ANG MANNA).

9. ANG PAGTUKSO NI SATANAS KAY JESUS

10. ANG PAG-AMIN NI JESUS NA SIYA ANG NASA AKLAT NI ISAIAH

11. NG BAUTISMUHAN SI JESUS ANG TINIG.

12. MARAMING PAGAGALINGIN SI JESUS NA MGA MAY SAKIT.

13. SI JESUS ANG LINGKOD NA HINIRANG NA IPINAKILALANG ANAK NG DIYOS NGUNIT DITO SA TALATA AY TINAWAG NA LINGKOD.

14. MARAMI ANG MABUBULAGAN AT HINDI MAKAKAUNAWA (MAKINIG MAN NG MAKINIG DI KAYO MAKAKAUNAWA).

15. ANG PAG-AALITAN O PAG-AAWAY SA LOOB NG SAMBAHAYAN (Ang kaaway ng isang tao’y ang kanya mismong kasambahay.)

16. GAGAMIT SI JESUS SA PAGTUTURO NG TALINGHAGA O PARABLES.

17. MARAMI ANG BULAANG GURO AT MGA MAPAGKUNWARING PAGSAMBA.

18. PAGSAKAY NI JESUS SA BISIRONG ASNO.

19. IPAGTATABUYAN NI JESUS ANG MGA NAMIMILI AT NAGPAPALIT NG SALAPI AT ANG MGA NAGTITINDA NG KALAPATI.

20. ANG BATONG ITINAKWIL NG MGA NAGSIPAGTAYO ANG BATONG NAGING PANULUKAN NA DUDUROG SA KANILA.

21. ANG NAUPO SA KANAN NI DAVID (HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS/MESSIAH.

22. PAPATAYIN KO ANG PASTOL AT MANGANGALAT ANG MGA TUPA

23. TUMAKAS LAHAT NG MGA ALAGAD PARA WALANG MAPAHAMAK.

24. ANG PAGSAMPAL, PAGDURA, PAGBUNOT NG BUHOK AT BALBAS SA MUKHA NI JESUS.

25. PAGKAKANULO NI JUDAS ISCARIOTE.

26. PAGKAMATAY NI JUDAS ISARIOTE.

27. ANG HULA NA IBIBILANG SI JESUS SA MGA SALARIN (MAY MGA KASAMA SIYANG MGA IBA PANG SALARIN NA KASAMA NIYANG IPINAKO.

28. DIYOS KO DIYOS KO BAKIT MO AKO PINABAYAAN.

29. MAGSASAPALARAN SA DAMIT NI JESUS PAGPUPUSTAHAN ANG DAMIT NIYA.

30. MAUUHAW SI JESUS BAGO MAMATAY SA KRUS.

31. WALANG MABABALI SA KANYANG MGA BUTO.

32. PAGMAMASDAN NILA ANG KANILANG INULOS.

33. MULING PAGKABUHAY NI JESUS SA IKATLONG ARAW.

34. NABUKSAN ANG MGA PAG-IISIP NG MGA TAO PATUNGKOL SA HULA AT KATUPARAN KAY JESUS.

 

PROPHECIES FULFILLED AFTER YESHUA/JESUS DEATH.

 

NGAYON MGA KAPATID NAUNAWAAN NINYO NA MAY MGA HULA(PROPHECY) AT KATUPARAN NARITO ANG NGA HULA SA LUMANG TIPAN KUNG SINO ANG GUMANAP NG LAHAT NG YAN

1. SINO ANG PUMASOK NA YON SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

2. SINO ANG NAGING BATONG ITINAKWIL NA YON?

3. NAGKAUSAP NA AT NAGKITA SI JESUS AT SI PROPETA ISAIAH SA LUMANG TIPAN.

4. SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES.

5. ANG ILAWAN O LIWANAG NG BAGONG JERUSALEM

6. WHO WILL TEACH precept upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line.

 

CLICK HERE: NARITO NAMAN ANG MGA HULA AT KATUPARAN NA SA LUMANG TIPAN LAMANG NAGANAP LAHAT AT MAGAGANAP PA.

ANG DIYOS “NAGING TAO”. (1 JOHN 4:2-3) ANTI-KRISTO BA KAUSAP NINYO O HINDI?


ANG ALAMIN NINYO MGA KAPATID SA AKLAT NA ITO AY KUNG SINO ANG GUMANAP NG LAHAT NG MGA HULA NA ITO? SINO ANG NAGING TAO.

HEBREO 10:1 ANG KAUTUSAN ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog TAON TAON.

1. BAKIT KAILANGANG MAMATAY PA SI JESUS

2. KUNG WALANG KAKULANGAN ANG NAUNA HINDI NA SANA NAGKAROON NG PANGALAWA AT ANG BAGAY NA NALULUMA AY MALAPIT NG MAWALA

3. KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM BAKIT SI JESUS (ANG ANAK NG TAO) ANG DARATING?

4. SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES.

5. ANG ILAWAN O LIWANAG NG BAGONG JERUSALEM

concerning_me

AMEN!

THE BIBLICAL MOUNT SINAI LOCATION!! IS IN ST. CATHERINE’S HILL (ST. CATHERINE NATURE RESERVED)

WHERE AND WHAT IS ARABIA?

ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI

PEACE ON EARTH!

LOOK AT (TINGNAN NINYO ANG LOOK NG AQABA!!!!!! OR GULF OF AQABA!!!!)


CLICK: THE MOUNT SINAI!!! (JEBEL MUSA)

CLICK HERE WHERE IS AQABA THEN ZOOM OUT!!! USE EARTH/SATTELITE VIEW!!!!!

THE MOUNT SINAI (JEBEL MUSA)

ISLAM SAID MT. SINAI IS SAUDI ARABIA THEY REMOVED THE “GULF OF AQABA” IN THIS LINK SEE SAUDI ARABIA…THE BIBLICAL MOUNT SINAI!!

HERE’S THE PROOF ON THAT LINK ABOVED!!!!!!

WHO REMOVED THE “GULF OF AQABA”?

COMPARE TO BIBLICAL MT. SINAI!!

SUMMARY NG KASINUNGALINGAN!!!!!

CLICK HERE: THE LETTER OF MUHAMMAD (ISLAM) TO MT. SINAI THE ONE WITH “GULF OF AQABA”

HOMILY ON THE GOSPEL OF ST. JOHN IN MT. SINAI (ST. CATHERINE)

photo 1

photo 2

THE “VALLEY OF BACA” AND THE “MOUNT ZION”! BIBLICAL EXACT LOCATION!!! PSALM 84:6-7!!

THE GOD OF JACOB/ISRAEL SEE VERSE 8

THE VALLEY OF BACA

Psalm 84:1-12 (FOCUS IN VERSES 6 TO 7)

1  How amiable are thy tabernacles, O LORD of hosts!

2  My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the LORD: my heart and my flesh crieth out for the living God.

3  Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O LORD of hosts, my King, and my God.

4  Blessed are they that dwell in thy house: they will be still praising thee. Selah.

5  Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.

6  Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools.

7  They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God.

8  O LORD God of hosts, hear my prayer: give ear, O God of Jacob. Selah.

9  Behold, O God our shield, and look upon the face of thine anointed.

10  For a day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness.

11  For the LORD God is a sun and shield: the LORD will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly.

12  O LORD of hosts, blessed is the man that trusteth in thee.

TYPE THE EARTH COORDINATES (31.769079, 35.227994) IN GOOGLE MAP OR GOOLE EARTH 

USER YOUR GOOGLE EARTH FLY TO VALLEY OF BACA:
(TYPE THIS IN SEARCH INPUTBOX)
EARTH COORDINATES: 31°46’08.66″N, 35°13’40.79″E OR 31.769076, 35.227994

SEE THE RESULT OF THAT VALLEY OF BACA!!

 SEE FROM VALLEY OF BACA TO MOUNT ZION

SEE THE EARTH COORDINATES IN BELOW MAP TRY IT IN YOUR OWN DEVICES!!!

MT_ZION_GOOGLE_MAP

VALLEY OF BACA!!! NOT DESERT

Psalm 84:5-7

King James Version (KJV)

5Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.

6Who passing through the (((((((valley of Baca))))))) make it a well; the rain also filleth the pools.

7They go from strength to strength, every one of them in (((((Zion)))) appeareth before God.

ZION – THE CITY OF DAVID

2 Samuel 5:7
Nevertheless David took the strong hold of Zion: the same is the city of David.

1 Kings 8:1
Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto king Solomon in Jerusalem, that they might bring up the ark of the covenant of the LORD out of the city of David, which is Zion.

1 Chronicles 11:5
And the inhabitants of Jebus said to David, Thou shalt not come hither. Nevertheless David took the castle of Zion, which is the city of David.

2 Chronicles 5:2
Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto Jerusalem, to bring up the ark of the covenant of the LORD out of the city of David, which is Zion.

 

LET US VISIT THE PLACE IN STREET VIEW IF THERE ARE VALLEYS IN COORDINATES OF  31 AND 35

near_valley_of_baca near_valley_of_baca2 near_valley_of_baca3

THE END!!

 

ABRAHAM’S JOURNEY

UR (GEN. 11:31) —> HARAN(GEN. 11:31) —> CANAAN(GEN. 12:5) —> SHEKEM (GEN.12:6) —> BETHEL (KANLURAN NG AI) (GEN.12:8)—> EGIPTO (GEN. 12:10) —> NEGEV (GEN. 13:1) —> BETHEL (GEN. 13:3) –> SHEKEM (GEN. 13:4) —> HEBRON (GEN. 13:18) —> NEGEV/GERAR PAGITAN NG CADES AT SHUR (GEN 20:1)

WHERE IS PARAN OR PHARAN?

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE IS “MOUNTAINS OF ARMENIA” (MT. ARARAT) IN TIME OF NOAH?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE DIED

WELL OF HAGAR AND ISHMAEL IN TORAH LOCATION

MUHAMMAD SAID!! CHRISTIANS ARE MY CITIZENS!!! (ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI)

PEACE ON EARTH!
THE MOUNT SINAI!!!!!!
http://st-katherine.net/en/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=65

ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI. THE PROOF!!!!!!!

“This is a message from Muhammad ibn Abdullah, as a covenant to those who adopt Christianity,

NEAR and FAR

, we are with them. Verily I, the servants, the helpers, and my followers defend them,

because CHRISTIANS ARE MY CITIZENS;

and by Allah! I hold out against anything that displeases them.

No compulsion is to be on them. Neither are their judges to be removed from their jobs nor their monks from their monasteries.

No one is to destroy a [[[[HOUSE of their RELIGION]]]], to damage it, or to carry anything from it to the Muslims’ houses.
Should anyone take any of these, he would spoil God’s covenant and disobey His Prophet. Verily, they are my allies and have my secure charter against all that they hate.

No one is to force them to travel or to oblige them to fight. The Muslims are to fight for them. If a female

Christian is married to a Muslim

, it is not to take place without her approval.

She is not to be prevented from visiting her church to pray.

Their churches are to be respected. They are neither to be prevented from repairing them nor the sacredness of their covenants. No one of the nation (Muslims) is to disobey the covenant till the Last Day (end of the world).”

English translation from ‘Muslim History: 570 – 1950 C.E.’ by Dr. A. Zahoor and Dr. Z. Haq, ZMD Corporation. P.O. Box 8231 – Gaithersburg, MD 20898-8231 – Copyright Akram Zahoor 2000. P. 167.

The ORIGINAL LETTER was taken away in 1517 by the Turkish Sultan Selim I and is now in the TOPKAPI MUSEUM IN STANBUL, but the sultan gave the monks a copy of it and sanctioned its terms. From the enormous collection of ancient and modern rolls preserved in the monastery’s library, it is clear that the Covenant of the Prophet, whether or not authentic, was in some way or other renewed, and the privileges of protection and safe-conduct for the monks were upheld.

CHRISTIAN MONK FORSEEN/SAID MUHAMMAD CAREER AS A PROPHET.
QUESION: DO YOU THINK IF YOU ARE A “CHRISTIAN MONK” ARE YOU GOING TO DECLARE ANY PROPHET OF A DIFFERENT RELIGION?

PROOF #1

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad


PROOF #2 JEWS HATE YESHUA/IESOUS SO WARNS HIM ABOUT THE JEWS!!

http://www.truthnet.org/islam/whatisislam.html

*****************************
TO ALL MUSLIM/ISLAM ANSWER THIS!!!!
*****************************

MUHAMMAD IS AWARE THAT MOUNT SINAI IS IN ST. CATHERINE BECAUSE OF “HIS LETTER TO CHRISTIAN AND MUSLIM/ISLAM”. WHY ALL MUSLIM/ISLAM IN SAUDI ARABIA THEY ARE SAYING THAT MOUNT SINAI IS SAUDI ARABIA?

CLICK HERE!! TO WATCH THE LETTER OF MUHAMMAD!!

The ORIGINAL LETTER was taken away in 1517 by the Turkish Sultan Selim I and is now in the [[TOPKAPI MUSEUM IN STANBUL].

WHO IS THAT MUHAMMAD NOW IN MECCA?

THE TRUTH WILL SET YOU FREE!!!

A MUSLIM CLAIM ABOUT THE LETTER TO ST. CATHERINE (MOUNT SINAI!!!!)

BARNABAS IS JOSEPH FROM CYPRUS HE IS A CHRISTIAN!!!!!!!!
*********************************************************

KAYO KAWAWA DAHIL HINDI NINYO KILALA SI BERNABE!! YAANG SI BARNABAS AY TAUHAN NI PABLO..YAAN AY SI JOSE…..ANG LEVITANG TAGA-CYPRUS

ACTS 4:36

36 Ganoon ang ginawa ni JOSE, isang Levitang taga-Cyprus, na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihi’y “Anak na Matulungin.”

EXAMPLE:

ACTS 13:4 Dahil [[[isinugo ng Espiritu Santo]]], sina [[[Bernabe at Saulo]] ay nagpunta sa Seleucia at buhat doo’y sumakay sila sa isang barkong papunta sa Cyprus.

PEACE ON EARTH!!!!!!!

AMEN!!!!!!!

CLICK HERE!! THE MT. SINAI!!!

ANO ANG “ONENESS MESSIANIC/CHRISTIAN=(ONE GOD CHRISTIAN) “?

WALANG TRINITY!!
WALANG INA AT AMA ANG DIYOS!!!
SI KRISTO ANG DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO!!
ANG BAUTISMO SA PANGALAN LAMANG NG PANGINOONG YEHOSHUA/IESOUS/IESV OR YOD HE VAV HE (I AM), YOD SHIN VAV AYIN (I AM = JESUS IN ENGLISH)
IN SHORT!! 1 GOD. AMEN!

3 MANIFESTATION NA 1 LANG ANG GAGANAP

GENESIS 1:1(FATHER) GENESIS 1:2(SPIRIT OF GOD) GENESIS 1:3(LET THERE BE LIGHT=THE WORD=revealed in 2 cor. 4:6)

DAHIL ANG LITERAL NA ARAW, BUWAN AT BITUIN AY NASA GENESIS 1:16

GENESIS 1:16 Nilikha ng Diyos ang [[dalawang]] malalaking tanglaw: ang [[Araw]], upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang [[Buwan]]], upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga [[[bituin]]].

ANG UNANG ARAW NA SINASABI SA GENESIS 1:1-5 AY WALANG ARAW AT BUWAN!!!!!!!!!

Monotheism (ONENESS MESSIANIC/CHRISTIAN) = ONE GOD CHRISTIAN
(from Greek μόνος, monos, “single”, and θεός, theos, “GOD”)

SA DAMI NG “TRINITARIAN CHRISTIAN” DAPAT LUMABAS ANG “ONENESS MESSIANIC/CHRISTIAN=(ONE GOD CHRISTIAN)”.

SI JESUS ANG NAGTAYO NIYAN HINDI ITO DAPAT IPAPAREHISTRO SA SEC BAWAL!!! DAHIL ANG NAGPAPAREHISTRO DOON AY MAGPAPAYAMAN LAMANG. ANG MAGREREHISTRO NITO SA SEC AY PEKENG “ONENESS MESSIANIC/CHRISTIAN = ONE GOD CHRISTIAN”. 2 CORINTHIAN 3:3 (RELIGION SA PUSO NG TAO). PAANO MO IPAPAREHISTRO ANG RELIGION SA PUSO LANG NG TAO?

*********
DOKTRINA:
*********


1. TANGGAPIN SI YESHUA/IESOUS/JESUS NA DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO SA IYONG PUSO.

2. ANG BAUTISMO SA PANGALAN NI YESHUA/IESOUS/JESUS LAMANG. (SI JESUS ANG MAGBABAUTISMO SA ESPIRITO SANTO SA IYO).

YAN LANG ANG REQUIREMENTS: HINDI KAMI ANG MAGBABAUTISMO SA INYO NG ESPIRITU SANTO SI JESUS MISMO.

WALANG TAONG MAKAKAPAGBAUTISMO SA INYO NG ESPIRITO SANTO DAHIL NASUSULAT: SI JESUS LANG ANG MAGBABAUTISTMO SA ESPIRITO SANTO.

MATEO 3:11 Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang… darating na kasunod ko ang siyang (((((magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy))).

LUCAS 3:16 Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya’y higit na makapangyarihan kaysa akin; ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. 17 Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipa’y susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman.”

MAY ESPIRITU SANTO PALA???? SABI NG MGA HINDI NAKAKAALAM…PARA SA MGA TAONG HINDI NANINIWALA SA ESPIRITO SANTO ETO KAYO!!

GAWA 19:2 at sila’y tinanong niya, “Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo’y sumampalataya?” (((“Hindi po, ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala))))),” tugon nila.

ACTS 4:12 Kay Jesu-Cristo lamang matatagpuan ang KALIGTASAN, Sapagkat sa silong ng langit, ang KANYANG PANGALAN LAMANG ANG IBINIGAY NG DIYOS SA IKALILIGTAS NG TAO.” JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA.

PALIWANAG: LAHAT NG CHRISTIAN NA NAGBABAUTISMO SA PANGALAN NI YESHUA/JESUS AY AMING MGA KAPATID. AMEN!

SAMA-SAMA NA TAYO SA KALIGTASAN SA HINAHARAP. AMEN!!!

ANG BAWAT KIKILALA MALILIGTAS PATI SI HESUS KANILANG SAMBAHAYAN!!!

ACTS 16:31 “SUMAGOT SILA, “SUMAMPALATAYA KA SA PANGINOONG JESUS, AT MALILIGTAS KA –IKAW AT ANG IYONG SAMBAHAYAN.

HINDI 3 O MADAMI ANG DIYOS.

ANG DIYOS MISMO NG LUMANG TIPAN ANG NAGING TAO. (ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14, NATUPAD SA MATEO 1:22-23, JOHN 1:1, JOHN 1:4, JUDAS 1:5 (SEE VULGATE BIBLE 405 A.D.) 1 TIM. 3:16, JOHN 10:30.
WHEEL OF PROPHECY

AMA = YESHUA/YEHOSHUA/IESOUS/JESUS

ANAK = YESHUA/YEHOSHUA/IESOUS/JESUS

HOLY SPIRIT = YESHUA/YEHOSHUA/IESOUS/JESUS

1. ANG “ONENESS MESSIANIC/CHRISTIAN = ONE GOD CHRISTIAN” AY ISANG RELIHIYON SA PUSO NG TAO.
2. RELIGION NA HINDI NAKA-REHISTRO SA SEC. (KAILANGAN BANG IREHISTRO SA LUPA ANG RELIGION?)
3. ANG REGISTRATION NITO SA LANGIT NA MAY TATAK NG DUGO NG KORDERO.
4. TANGGAPIN ANG NAG-IISANG DIYOS NG LUMANG TIPAN ANG NAGING TAO SA INYONG MGA PUSO.
5. KAPAG TINANGGAP SI SI YESHUA/JESUS NA MAGBABAUTISMO SA INYO SA ESPIRITU SANTO (NASUSULAT YAN).

6. HINDI GINAGAMIT SA BUSINESS … LAHAT NG PASTOR MAY TRABAHO LAHAT KAYO PWEDENG MAG-TURO KUNG KAYO AY PINILI NA MAUNAWAAN ANG MGA DEVINE PROPHECIES SA WEBSITE KO https://armandecastro.wordpress.com.

KAHIT HINDI TAYO NAGKI-KITA KITA PAGDATING NI YESHUA/JESUS MAGKI-KITA KITA DIN TAYO.
MAGKWENTUHAN O MANALANGIN LAMANG KAYO SA INYONG MGA BAHAY PATUNGKOL SA MGA “DEVINE PROPHECIES NI YESHUA/JESUS” AY NANDOON SIYANG KASAMA NINYO.

Katuruan Tungkol sa Pananalangin
(Lucas 11:2-4)

5 “Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalanging nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 6 Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala.

7 “Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila’y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. 8 Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya. 9 Ganito kayo mananalangin,

‘Ama naming nasa langit,

sambahin nawa ang iyong pangalan.

10 Nawa’y maghari ka sa amin.

Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.

11 Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw; a

12 at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,

tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.

13 At huwag mo kaming hayaang matukso,

kundi iligtas mo kami sa Masama!’ b

14 “Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. 15 Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, c hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan.”

TANDAAN: WALANG AMA NA DARATING SA APOCALYPSIS..KUNDI SI JESUS LAMANG…DAHIL SIYA AT ANG AMA AY IISA.

REVELATION 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”

REVELATION 22:20-21 Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!”

Sana’y dumating ka na, Panginoong Jesus!

21 Nawa’y makamtan ng lahat a ang pagpapala ng Panginoong Jesus.

IPAGKALAT ANG MABUTING BALITA PATUNGKOL SA DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO.


CLICK HERE: WHO ARE THE ANTI-CHRIST!!!!!!!!!!!

 

AMEN!

ANG DATING DAAN (ADD) (XYKE CHRISTIAN) VS ARMAN G. DE CASTRO

‎Xyke Christian VS Arman G. de Castro

TOPIC: SINO ANG DIYOS NG APOCALYPSIS O REVELATION.

YAN NG MATAPOS NA TAYONG LAHAT :)
13 hours ago · Like · · Unsubscribe

Arman G. de Castro TIP: CHAPTER 15 TO 22 WALA NG SALITANG “AMA” SA APOCALYPSIS. LALABAN PA KAYA ITO? :)
13 hours ago · Like

Kim Yong wow!!!
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro PUSTAHAN TAYO UURONG YAN :)
13 hours ago · Like · 1 person

Arman G. de Castro ANO YAN PANGATI :)
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro PARA LUMABAN LALO :)
13 hours ago · Like

Xyke Christian sasagutin kita diyan, ok, pero gusto ko bago tayo pumunta diyan pagusapan natin ang ating pananampalataya o samahan kung ito ba ay sa Dios o Hindi…
13 hours ago · Like · 1 person

Kim Yong ayaw ko masama ang magpusta…hehehe..
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro DIYAN MAKIKITA KUNG KANINONG RELIGION ANG NA KAY SATANAS KAYA LUMABAN KA NA.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro HINDI NA TAYO PWEDENG MAGPALIGOY LIGOY PA KAYA NGA REVELATION YAN MAY INI-REVEAL…YON ANG IREREVEAL NATIN OKAY BA SA IYO?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro MUKHANG MATATANGGAL ANG YABANG MO NGAYON :)
13 hours ago · Like

Xyke Christian AMA at si Hesus at Espiritu Santo ay PANTAY ynn ba ang paniniwala ng onenesschristian…Tama ba?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro OO IISA ANG DIYOS..SI JESUS ANG YAHWEH AT HS. IISA LANG ANG DIYOS.
13 hours ago · Like

Kim Yong naku patay!!!!
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANO MAUNA NA KO? O IKAW? TINGNAN KO GALING MO SA APOCALYPSIS :)
13 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian tanong ko lang sino ba ang founder ng oneness?
13 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian mamaya masiyado kang hot…wala pa tayo doon
13 hours ago · Like

Xyke Christian utay utay lang
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ONENESS CHRISTIAN HINDI ONENESS LANG GET MO BA?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro DAPAT TANONG MO SINO ANG FOUNDER NG “ONENESS CHRISTIAN”?
13 hours ago · Like

Xyke Christian Arman sino ba ang founder ng oneness christian?
si Ian B. Johnson ba?
13 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian Ian B. Johnson ba? tama ba?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro HINDI NAMIN KINIKILALA YAN…
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ONENESS LANG YAN…IBA ANG “ONENESS CHRISTIAN” okay ba?
13 hours ago · Like

Xyke Christian ok…
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro good!
13 hours ago · Like

Jonah Prophet paligoy ligoy.. :-)
13 hours ago · Like

Xyke Christian Araman NAKAREHISTRO BA YAN SA Philippine Securities and Exchange Commission (SEC)
13 hours ago · Like · 1 person

Arman G. de Castro SINO MAUUNA? SA REVELATION?
13 hours ago · Like

Xyke Christian tinatanong muna kita kung
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro HINDI NAKAREGISTERED YAN…NASA LANGIT REGISTRATION NIYAN MAY TATAK NG PANGALAN NG KORDERO. BAWAL IPAREGISTERED YAN ANG MAGPAPAREHISTRO PEKE NA.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANO? UURONG KA NA KAPAG HINDI NAKA-REGISTERED?
13 hours ago · Like

Kim Yong heheheh….
13 hours ago · Like

Jonah Prophet namumuntos na lang yan bro arman
13 hours ago · Like

Xyke Christian
SO, hindi niyo SINUSUNOD ang BIBLIA 1 PEDRO 2:13 at ang Batas, (SEC)Securities Act 83
Sinasabi sa Jurisdiction of the law lahat ng Association,Foundation,Coo​rporation,Finacing
Institution, Partnership ay dapat magparehistro…So, oneness christian illegal ang samahan niyo.
Ang kailangan mga provision ng korporation Code kaugnay sa mga Iglesia/samahan ay Section 2
(definisyon ng korporation), Section 36 (kapangyarihan ng korporasyon at kapasidad), Section 91
(pagwawakas ng pagsalig), ang Sections 109 hanggang 116 (Pananampalataya korporation.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎:-) MANGANGAMOTE YAN PANOORIN NINYO :)
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro WALA SA REGISTRATION ANG TOPIC…REVELATION.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro HUWAG KA NG MAGPALIGOY-LIGOY PA.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANO MAUUNA NA AKO?
13 hours ago · Like

Jonah Prophet TAKBO NA! :-)
13 hours ago · Like

Xyke Christian papano tayo mag uusap ng maayos ehhh ILLEGA ANG SAMAHAN MO
13 hours ago · Like · 1 person

Arman G. de Castro ISA-ISA LANG ANG TOPIC SA REVELATION/APOCALYPSIS :)
13 hours ago · Like

Xyke Christian sasagutin kita siyan
13 hours ago · Like

Xyke Christian revelation
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro LEGAL SA LANGIT YAN…NA KAY JESUS ANG REGISTRATION SIYA FOUNDER NIYAN EH.
13 hours ago · Like

Jonah Prophet SAGUTIN MO NA KASI…. PANAY KA KAHOL EH
13 hours ago · Like

Xyke Christian hahaha so wala sa batas yan…
13 hours ago · Like

Xyke Christian ILLEGAL
13 hours ago · Like

Xyke Christian sige tanong ka
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro HINDI ILLEGAL YAN…RELIGION SA PUSO NG TAO YAN..
13 hours ago · Like

Xyke Christian nasa BATAS dapat mag parehistro ang isang RELIHIYON
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎2 CORINTHIAN 3:3 NAKAKALAT NA YAN SA BUONG MUNDO MGA SUMASAMBA KAY GOD JESUS CHRIST…AT BAPTISM IN THE NAME OF JESUS LANG.
13 hours ago · Like

Xyke Christian at hindi niyo rin sinusunod ang
13 hours ago · Like

Xyke Christian ILLEGAL ONENESS CHRISTIAN
13 hours ago · Like

Xyke Christian sige tanong
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro BATAS LANG NG TAO YAN – NAGPAPASAKOP NAMAN KAMI KAY KRISTO JESUS. MAS MATINDI YON DIYOS YON EH.
13 hours ago · Like

Xyke Christian ‎1 PEDRO 2:13 sabi dito mag pasakop sa LAHAT ng PALATUNTUNAN NG TAO
13 hours ago · Like

Xyke Christian si KRISTO NAG PASAKOP SA BATAS NG ROMA
13 hours ago · Like

Xyke Christian ILLEGAL SAMAHAN NIYO
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro OKAY: SINO ANG DARATING SA APOCALYPSIS…..DARATING BA ANG AMA SA APOCALYPSIS?

APOCALYPSIS 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”

YAN MUNA #1..TANONG..
13 hours ago · Like

Xyke Christian punta tayo sa paguusap sa DIOS
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro MAGPAKITA KA NG TALATA SA APOCALYPSIS NA DARATING AMA MO.
13 hours ago · Like

Xyke Christian sasagutin kita..PERO AMINADO KA NA ILLEGAL ANG ONENESS CHRISTAIN?
13 hours ago · Like · 1 person

Arman G. de Castro MAY ILLEGAL BA KAY KRISTO JESUS?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SUMAGOT KA NA LANG…
13 hours ago · Like

Xyke Christian meron yon mga kay SATANAS
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro QUESTION #1 SINO DARATING SA APOCALYPSIS? DARATING BA ANG AMA NA WALANG PANGALAN? SAGOT..

APOCALYPSIS 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎5 TANONG KA LANG MANGANGAMOTE KA…:)
13 hours ago · Like

Xyke Christian SASAGUTIN KITA DIYAN…PERO aminin mo muna ILLEGAL ANG SAMAHAN MO
13 hours ago · Like

Xyke Christian TAPOS SAKA KITA SASAGUTIn
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SINAGOT NA KITA…WALA KAMING BALAK MAGPAYAMAN SA RELIGION…HABAG ANG IBIG KO HINDI HAIN. GET MO BA?
13 hours ago · Like

Xyke Christian So, ILLEGAL
13 hours ago · Like

Xyke Christian TAMA
13 hours ago · Like

Xyke Christian ngayon sasagutin na kita
13 hours ago · Like

Xyke Christian nasa Jurisdiction of the law lahat ng Association,Foundation,Coo​rporation,Finacing
Institution, Partnership ay dapat magparehistro…So, oneness christian illegal ang samahan niyo.
13 hours ago · Like

Xyke Christian kung sabihin ko si KRISTO ANG DARATING
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro IKAW LANG NAGSASABING ILLEGAL…SAAN NAKASULAT SA BIBLIA NA IPAREHISTRO MO ANG RELIGION?

NASUSULAT: IBIGAY MO ANG KAY CESAR AT IBIGAY MO ANG PARA SA DIYOS.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SUMAGOT KA NA LANG MADAMI KA PANG PAIKOT IKOT EH…
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎5 TANONG LANG IBIBIGAY KO SA IYO….REVELATION LAHAT…OKAY BA?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro AT MAKIKITA MO KUNG KANINONG RELIGION ANG NA KAY SATANAS. :)
13 hours ago · Like

Xyke Christian saan sa Biblia bawal mag parehistro sa SEC?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro MAY SEC BA SA BIBLIA? patawa ka pala eh pahahanapin mo ako ng hindi nakasulat.
13 hours ago · Like

Xyke Christian sagutin mo saan
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro MAY SEC BA SA BIBLIA? patawa ka pala eh pahahanapin mo ako ng hindi nakasulat.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SUMAGOT KA NA SA QUESTION #1 DALIAN MO AH…
13 hours ago · Like

Xyke Christian ohh bakit mo sinabi na
13 hours ago · Like

Xyke Christian ikaw ang may sabi niyan…
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro WALA NGANG NAKASULAT KUNG WALANG NAKASULAT NA SEC BAKIT NAMAN NAMIN GAGAWIN…MAGPAPAYAMAN LANG GAGAWA NIYAN.
13 hours ago · Like

Xyke Christian ok ok ok…so ILLEGAL…sagot ko ganito si KRSITO ANG DARATING
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro IBIGAY MO ANG KAY PARA KAY CESAR AT IBIGAY MO ANG PARA SA DIYOS..NAUUNAWAAN MO BA YAN?
13 hours ago · Like

Xyke Christian mamaya nag tatanong ka ehh
13 hours ago · Like

Xyke Christian sabi ko si KRISTO ANG DARATING
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro TAPOS ANG BOXING!!

QUESTION #2 SINO ANG MAY-ARI NG MGA ANGHEL?
13 hours ago · Like

Xyke Christian nag babayad ba kayo ng BUWIS?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro KALULUWA INIIPON NAMIN HINDI PERA GET MO BA?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro KAYA NGA HABAG ANG IBIG KO AT HINDI HAIN…
13 hours ago · Like

Xyke Christian mamaya ginulo mo ako…anong tapos ang BOXING..iyon ang paniniwala ko ehhh si KRISTO ANG DARATING ANONG MALI DON?
13 hours ago · Like

Xyke Christian anong MALI TOTOO NAMAN DARATING ANG PANGINOON HESUS..anong MALI DOON?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SUMAGOT KA NA NA SI JESUS ANG DARATING MEANING UMAYON KA SA AKIN.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SO WALA NA TAYONG PAG-UUSAPAN KASI HINDI MO KINONTRA.
13 hours ago · Like

Xyke Christian TAMA NASA BIBLIA..
13 hours ago · Like

Xyke Christian OHH
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro NEXT: QUESTION #2 SA REVELATION..SINO ANG MAY-ARI NG MGA ANGHEL…SAGOT….DALIAN MO…AT GUMAGABI NA.
13 hours ago · Like

Xyke Christian DARATING TALAGA ANG PANGINOON HESUS….
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro OO NA NGA…NEXT QUESTION NA…
13 hours ago · Like

Xyke Christian ako naman ang magtatanong?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro PWEDE BANG PATAPUSIN MO 5 TANONG KO?

NEXT: QUESTION #2 SA REVELATION..SINO ANG MAY-ARI NG MGA ANGHEL…SAGOT….DALIAN MO…AT GUMAGABI NA.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro PAGKATAPOS NG 5 TANONG 5 TANONG KA NAMAN OKAY?
13 hours ago · Like

Xyke Christian Isa isa lang…unfair ka ehh.
13 hours ago · Like

Xyke Christian ‎5 tapos ako wala
13 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian ako naman ang magtatanong
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro PAGKATAPOS NG 5 TANONG KO IKAW NAMAN 5 DIN OKAY?
13 hours ago · Like

Xyke Christian sinagot naman kita ehh
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro OKAY BA SA IYO?
13 hours ago · Like

Xyke Christian wag ganun…one by one
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro PALALALIMIN NGA NATIN ANG REVELATION EH..MAHINA ANG 1 PROOF.
13 hours ago · Like

Xyke Christian halinhinan
13 hours ago · Like · 1 person

Arman G. de Castro SIGE NA NGA…ANO TANONG MO?
13 hours ago · Like

Xyke Christian ehh bagay ikaw lahat ang magtatanong sunod sunod unfair sa akin yon
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIGE HALINHINAN TAYO……TIGLILIMA LANG..
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIGE IKAW NA MAGTANONG.
13 hours ago · Like

Xyke Christian si Kristo ba at ang Ama at ang Espiritu Santo ay pantay pantay
13 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian ayon sa mga oneness christian?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro OO IISA SILA … GUSTO MO NG KATOTOHANAN?

MAKINIG KA PURO TALATA ITO.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro BASAHIN MONG MABUTI HA?
13 hours ago · Like

Xyke Christian an ba ibig sabihin ng ELOHIM?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro IPAPALIWANAG KO SA IYO ANG PAG-KAKAISA NILA KAY JESUS. AMA, ANAK AT HS = JESUS.
13 hours ago · Like

Xyke Christian mamaya ano ba ibig sabihin ng ELOHIM?
13 hours ago · Like

Xyke Christian ayon sa salitang HEBREW
13 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT…
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro COMPOSE LANG AKO PLS WAIT…
12 hours ago · Like

Xyke Christian ok sige ako na sasagot…God in the Hebrew ELOHIM…
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro
ANG AMA.

SA ISAIAH 40:3 IPAGHANDA SI YAHWEH NG DAAN.
SA JOHN 1:22-23 INAMIN NI JUAN NA SIYA ANG NAGHANDA NG DAAN NG DIYOS NA SI YAHWEH AYON SA PROPHECY.

ANG IPINAGHANDA NG DAAN NI JUAN BAUTISTA AY SI JESUS.

SINUPORTAHAN YAN NG PAGSILANG NG EVERLASTING FATHER, MIGHTY GOD AT EMMANUEL SA ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 AT NATUPAD SA MATEO 1:22-23.

NAGING ANAK SI YAHWEH=JESUS

ABOUT HOLY SPIRIT…

SI JESUS ANG NAGSUGO NG ESPIRITU SANTO DIN…

JOHN 15:7…Sapagkat hindi paparito sa inyo ang PATNUBAY KUNG HINDI AKO AALIS, NGUNIT KUNG UMALIS AKO, SUSUGUIN KO(JESUS)…SUSUGUIN (((((KO)))) SIYA(HS) SA INYO.

http://armandecastro.wordp​ress.com/2011/05/20/si-jes​us-din-ang-espiritu-santo-​amen/

IISANG ESPIRITU ANG IPINADALA…

ANG KATUPARAN NG PROPHECY

GAWA 2:17 Manapa’y natupad ngayon ang sinabi ni propeta Joel:

17 “Ito ang gagawin ko sa mga huling
araw, sabi ng Diyos,
Pagkakalooban ko ng ((aking Espiritu)) <–ESPIRITU NI JESUS SA ACTS
ang lahat ng tao,

NARITO ANG PROPHECY SA LUMANG TIPAN.

JOEL 2:28-29

28 “Pagkatapos nito, ibubuhos ko ang
((aking Espiritu)) sa lahat ng tao: >

MATEO 28:18 Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila(((, “Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa.))))

NAGPAALAM BA SA SI JESUS SA AMA NG SABIHIN NIYA ANG MATEO 28:18?

DI PA SIYA UMAAKYAT SA LANGIT DIYAN..GET MO BA?
12 hours ago · Like
Arman G. de Castro AKO(JESUS) AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA JOHN 10:30 AT MGA I AM THAT I AM…KADAMI NIYAN SA BIBLIA. DINADAGDAGAN NYO LANG.
12 hours ago · Like

Xyke Christian WAG MONG IBAHIN ANG TOPIC
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro MATEO 28:18 Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila(((, “Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa.))))

NAGPAALAM BA SA SI JESUS SA AMA NG SABIHIN NIYA ANG MATEO 28:18?
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANO WALA KA NAMANG NAKOKONTRA…SINO DARATING JESUS DIN SAGOT MO…SINO MAY-ARI NG ANGHEL…DI MO DIN NAPATUNAYAN SA REVELATION…SINO MAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT BUBURA DITO..WALA KA DING FIXED NA SAGOT…

PAANO NA YAN? HA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO ANG AMA AT SI KRISTO AT ANG ESPIRITU AY ISA RIN..SAAN MO MABABASA SA BIBLIA? SA JUAN 10:30 SABI NI KRISTO AKO AT ANG AMA AY IISA? BAKIT HINDI NIYA SINABI PATI ANG ESPIRITU SANTO?
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro AAYON KA LANG PALA SA AKIN NA SI JESUS ANG DARATING AT WALANG NAKASULAT NA DARATING ANG AMA EH…MADAMI KA PANG SINASABI…SINO NGAYON ANG RELIGION NI SATANAS?
12 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAYA GINUGULO MO AKO EEHHH
12 hours ago · Like

Xyke Christian TANONG KO
12 hours ago · Like

Xyke Christian SANGAYON KA NA WALANG BAHAGI ANG AMA SA PAGHAHARI NI KRISTO?
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro
TANONG #4 SINO ANG ILAWAN NG BAGONG JERUSALEM?

MAY ILAWAN BANG WALANG SINDI?

APOCALYPSIS 21:22-34

22 Napansin ko na WALANG TEMPLO sa lunsod sapagkat ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at ang KORDERO ang pinaka templo roon.

23 Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lunsod pagkat ang KANINGNINGAN NG DIYOS ANG NAGBIBIGAY LIWANAG DOON, at ang KORDERO ang SIYANG ILAWAN.

MAY ILAWAN BANG WALANG NINGNING?

http://armandecastro.wordp​ress.com/2010/09/24/ang-il​awan-ng-bagong-jerusalem/
12 hours ago · Like

Xyke Christian TAMA SI HESUS NGA ANG DARATING HINDI KO NAMAN SINABI NA ANG AMA ANG DARATING
12 hours ago · Like

Xyke Christian PERO TANONG KO GANITO
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro WALA NA NGA SA REVELATION ANG “AMA” MO DI MO BA NABASA? NAWALA NA SA CHAPTER 15 TO 22 MATAPOS HIPAN ANG IKA-7 TRUMPETA DAHIL INILIPAT NA KAY KRISTO ANG PAG-HAHARI…MEANING (IPINAGTAPAT YAN).
12 hours ago · Like

Xyke Christian KASE SABI MO ANG PAGAARI NI KRISTO KAILANMAN HINDI PAGAARI NG DIOS
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎@Xyke Christian TAMA SI HESUS NGA ANG DARATING HINDI KO NAMAN SINABI NA ANG AMA ANG DARATING

ARMAN’S REPLY: NATALO NA DITO :) WALA NG KALIGTASAN :)
12 hours ago · Like

Xyke Christian HAHAHA….ANONG TALO DIYAN EHH YON ANG PANINIWALA KO
12 hours ago · Like

Xyke Christian WALA NAMAN AKONG SINABI NG ANG AMA ANG DARATING
12 hours ago · Like

Xyke Christian MERON BA?
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro NASUSULAT: ANG LAHAT NG NASA AMA AY AKIN….SO WALA NG PAG-AARI AMA MO..GET MO BA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian MAG POST KA
12 hours ago · Like

Xyke Christian KUNG MERON
12 hours ago · Like

Xyke Christian MALI YAN…MAY SINABI BA DIYAN NA KAILANMAN ANG PAGAARI NG AMA AY SA AKIN
12 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian WALA NAMAN
12 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI KOMO SINABI YAN HINDI NA KASAMA ANG DIOS DIYAN
12 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian IBIG SABIHIN NIYAN SHARE SILA MAGAMA
12 hours ago · Like

Xyke Christian LAHAT NG NASA AMA KAY KRISTO AT LAHAT NG KAY KRISTO SA AMA
12 hours ago · Like

Xyke Christian MALI KA
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANONG SHARE…PATI NGA BUHAY EH…HINDI MAAGAW NG AMA MO EH BASA…
12 hours ago · Like

Xyke Christian WALA NA TALO KA
12 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian SHARE SILA DIYA…HINDI KOMO PAGAARI NI KRISTO HINDI NA KASAMA ANG AMA
12 hours ago · Like

Xyke Christian SHARE SILA
12 hours ago · Like

Xyke Christian BASA
12 hours ago · Like

Xyke Christian JUAN Kapitulo17 bersikulo 11…Basa
AT wala na “AKO” sa sanlibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at “AKO’Y
paririyan sa “IYO” (pronoun). “AMANG BANAL”, ingatan mo “SILA”(pronoun) sa iyong Pangalan yaong
mga binigay mo sa “AKIN” (possessive pronoun), upang “SILA’Y” maging “ISA” na gaya naman “NATIN”
12 hours ago · Like

Xyke Christian TAPOS SASABIHIN MO ANG PAGAARI NI KRISTO HINDI KAILAMAN PAGAARI NG AMA
12 hours ago · Like

Xyke Christian KAY SATANAS ANG GANYANG PANINIWALA
12 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian AKO NAMAN ANG MAGTATANONG
12 hours ago · Like

Xyke Christian SI KRITO BA NG IPANGANAK PANGIT? AYON SA IYONG PANINIWALA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO PANGIT SI KRISTO AYON SA IYO? PATUNAYAN MO?
12 hours ago · Like

Xyke Christian PATUTUNAYAN KO HINDI PANGIT SI KRISTO
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro REVELATION ANG PINAKA-MATINDING TALATA WALA YANG JOHN 17 MO KASI LAHAT NG ALAGAD ALAGAD NI KRISTO AT WALANG ALAGAD ANG AMA MO. GET MO BA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian BAKIT SI JUAN DIN ANG SUMULAT NG REVELATION AHHH
12 hours ago · Like

Xyke Christian AKO ANG MAGTATANONG
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro KAYA NGA UMULIT NG MGA SULAT YANG SI JUAN AT PETER…MGA MGA 1, 2 AT 3 SULAT ANG MGA YAN NA MAS MATITINDI.
12 hours ago · Like

Xyke Christian KANINA KA PA EHHH
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO WALA YAN KAY JOHN
12 hours ago · Like

Xyke Christian EHHH GINAGAMIT MO YUN REVELATION NI JOHN
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro
‎1 Juan 1: 1-10

MASDAN MONG MABUTI ANG NAHIPO AT NAPAGMASDAN NILA.

1 Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa’y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. 2 Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa Ama at nahayag sa amin. 3 Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita’t narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa kanyang Anak na si Jesu-Cristo. 4 Isinusulat namin ito upang malubos ang ating a kagalakan.
12 hours ago · Like

Xyke Christian AKO NAMAN ANG MAGTATANONG
12 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAYA
12 hours ago · Like

Xyke Christian KANINA KA PA NAGTATANONG
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro SA SIMULA PA’Y SIYA NA…
1 Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa’y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan.
12 hours ago · Like

Xyke Christian SINASAGOT NAMAN KITA
12 hours ago · Like

Xyke Christian NGAYON ALAM MO NA NA LAHAT NG PAGAARI NI KRISTO KABAHAI ANG DIOS
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro OO HINDI MAGANDANG LALAKI SI KRISTO..BASA

ISAIAH 53:2 Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa.
(((((((Walang katangian o kagandahang makatawag-pansin,
walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. ))))
12 hours ago · Like

Xyke Christian GAYON ALAM MO NA NA LAHAT NG PAGAARI NI KRISTO KABAHAGI ANG DIOS
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO WALA BAHAGI AANG DIOS KAY KRISTO KAILAMAN…SABI MO..SAGOT KO ETO JUAN 17:11
12 hours ago · Like

Xyke Christian AKO NAMAN ANG MAGTATANONG PUWEDE BA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO MINSAN PANGIT SI KRISTO NG IPANGANAK? TAMA BA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian OK
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro
SA REVELATION PAG-AARI NGA NI KRISTO..NAKITA MO NAMAN NA INANGKIN NIYA LAHAT NG ANGHEL DIBA? AT PATI BOOK OF LIFE ETC..ETC…PATI TRONO SIYA NAKA-UPO.

ISANG TRONO NG DIYOS SA LANGIT AT ANG NAKA-UPO DOON.

APOCALYPSIS 4:2

Walang anu-ano’y kinasihan ako ng Espiritu, at nakita ko sa langit ang (((ISANG(1) TRONO at ang NAKALUKLOK DOON. Ang MUKHA))) niya ay maningning na gaya ng mahahalagang batong haspe at kornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono.

May mukha at ang nakaluklok doon hindi MGA NAKALUKLOK. IISA ANG NAKALUKLOK mga kapatid.

ETO ANG NASA GITNA NG TRONO NA YAN NA NAGBIBIGAY NG TUBIG-NA NAGBIBIGAY BUHAY.

Apocalypsis 7:17 Sapagkat ang (((((KORDERONG nasa GITNA NG TRONO))))) ang magiging pastor nila. Sila’y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay-buhay; at papahirin ng DIYOS ang luha sa kanilang mga mata.
12 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAYA DON MUNA TAYO KAY KRISTO SA PANGIT
12 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI PA AKO SUMASAGOT EHHH
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro WALA NG PAG-AARI AMA MO GET MO BA TAKE NOTE SIMULA NG HIPAN ANG IKA-7 TRUMPETA…CHAPTER 15 YAN..SIMULA CHAPTER 15 TO 22 WALA KA NG MABABASANG “AMA” SA APOCALYPSIS.
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI NI KRISTO AKO AT ANG AMA AY IISA
12 hours ago · Like

Xyke Christian WAG KANG MAG FOCUS
12 hours ago · Like

Xyke Christian SA ISANG TALATA
12 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI KOMO SINABI YAN KAILAMAN ETCHA PUWERA NA ANG DIOS
12 hours ago · Like

Xyke Christian GANUN BA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian ENITCHA PUWERA NA BA NI KRISTO ANG DIOS?
12 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI GANUN?
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro KANINA PA KO SAGOT NG SAGOT…
QUESTION #4 BAKIT SI JESUS ANG BUBURA NG PANGALAN MO SA REVELATION SA AKLAT NG BUHAY NA INIINGATAN NIYA.

Pahayag 21:27 Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang sinumang gumagawa ng kahihiyan, at ang mga sinungaling. Yaon lamang may mga pangalang nakasulat sa ((((“AKLAT NG BUHAY” na INIINGATAN ng KORDERO)))) ang makapapasok sa lunsod.
12 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAY TUTOL NGA AKO EEHHH
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro AY NAKU ANG NASABI NI KRISTO JESUS NASABI NA NIYA…GET MO BA?
12 hours ago · Like

Homer Impas
Exodus 20:1-10 ESV / 50 helpful votes
And God spoke all these words, saying, “I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. “You shall have no other gods before me. “You shall not make for yourself a carved image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them, for I the Lord your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate me,
12 hours ago · Like

Xyke Christian TANONG KO NGA…MERON KA BANG MABABASA NA “KAILAMAN” YON LANG
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro AKO AT ANG AMA AY IISA. MEANING NG “AMA” DIYOS KAYA AKO AT ANG DIYOS AY IISA. GET MO BA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian KAILANMAN ANG PAGAARI NI KRISTO AY HINDI PAGAARI NG DIOS
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎@HOMER IMPAS Exodus 20:1-10 ESV / 50 helpful votes
And God spoke all these words, saying, “I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt,

JUDAS 1:5 YAN SI JESUS NAG-ALIS SA EGYPT…BASAHIN MO.
http;//armandecastro.wordp​ress.com
11 hours ago · Like

Xyke Christian PAG MAY NABASA KA.. NA KAILANMAN ANG PAGAARI NI KRISTO AY HINDI PAGAARI NG DIOS… TALO NA AKO
11 hours ago · Like

Xyke Christian KAILANMAN
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro NAG-IISANG DIYOS NGA SI JESUS(JUDAS 1:25) EH DI KANYA LAHAT…
11 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAYA WAG MONG IBAHIN ANG USAPAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian NAKAKATAWA KA
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO HINDI PAGAARI NG AMA
11 hours ago · Like

Xyke Christian AKO AT ANG AMA AY IISA
11 hours ago · Like

Xyke Christian BASAHIN MO YON JUAN 17:11
11 hours ago · Like

Xyke Christian LAHAT NG SA DIOS AY KAY KRISTO AT LAHAT NG KAY KRISTO AY SA DIOS…SHARRE SILA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎@Homer Impas

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

SI JESUS NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO SIYA NAG-UTOS KAY MOISES MISMO.
11 hours ago · Like
Xyke Christian YON NASA APOCALIPSIS ISINUKO NI KRISTO SA DIOS PARA MAGING SA DIOS ANG LAHAT
11 hours ago · Like
Xyke Christian SINUKO
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro
‎@Xyke Christian PAG MAY NABASA KA NA KAILANMAN ANG PAGAARI NI KRISTO AY HINDI PAGAARI NG DIOS… TALO NA AKO

ARMAN’S REPLY: KANINA KA PA TALO.

NG HIPAN ANG IKA-7 TRUMPETA INILIPAT(IPINAGTAPAT SA LANGIT YAN)

REVELATION 10:6-7….Sinabi ng anghel, “Hindi na magtatagal! 7 Sa araw na hipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, isasagawa na ng Diyos ang lihim niyang plano, gaya ng ipinahayag niya sa mga propeta na kanyang mga lingkod.”

NG HIPAN ANG IKA-7 TRUMPETA BASA…IPINAGTAPAT NG DIYOS NA SIYA ANG KORDERO…INILIPAT….HINDI PWEDENG ILIPAT DAHIL IISA LANG ANG DIYOS AT NAKASULAT NA WALANG MAKAKAANGKIN NG AKING KANINGNINGAN.

REVELATION 11:15-19

Ang Ikapitong Trumpeta

15 Hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta at mula sa langit ay may malalakas na tinig na nagsabi, “Ang paghahari sa sanlibutan ay(((((( inilipat na kay Cristo na ating Panginoon)))))). ((((((Maghahari siya magpakailanman!”)))))))))
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro REVELATION 10:6-7….Sinabi ng anghel, “Hindi na magtatagal! 7 Sa araw na hipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, isasagawa na ng Diyos((((( ang LIHIM NIYANG PLANO))), gaya ng ipinahayag niya sa mga propeta na kanyang mga lingkod.”

NABUNYAG ANG LIHIM DIBA?
11 hours ago · Like

Xyke Christian BABSAHIN KO ULIT
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro Sa araw na hipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, isasagawa na ng Diyos((((( ang LIHIM NIYANG PLANO))
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ETO LANG TANDAAN NINYO WALA KAYONG PANALO SA REVELATION O APOCALYPSIS…
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro NAIPAKITA KO NA ANG DIYOS NG APOCALYPSIS “IISA LANG” SI YESHUA/JESUS CHRIST…AMEN!
11 hours ago · Like

Xyke Christian NAGBABASA PA AKO
11 hours ago · Like

Xyke Christian MALI KA
11 hours ago · Like

Xyke Christian TUTOL AKO
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALATA ANG BINASA MO
11 hours ago · Like

Xyke Christian SIYAMPRE LALABAS HINDI BUONG APOCALILPISIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian BASAHIN MO ANG BUONG APOCALIPSIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI YON TALATA LANG
11 hours ago · Like

Xyke Christian DAPAT BUO
11 hours ago · Like

Xyke Christian LAHAT
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro
TANONG #5 PARA SA KAALAMAN NG MADAMI..:)

ILAN ANG TINUTUKOY DITO KUNG MARUNONG KANG BUMILANG

APOCALYPSIS 22:3-4
Walang masusumpungan doon na anumang sinumpa ng Diyos. Matatagpuan sa lunsod ang TRONO NG DIYOS at ng KORDERO, at sasambahin(( SIYA)) ng (((KANYANG)) mga lingkod. 4 Makikita nila ang ((KANYANG))) mukha, at masusulat sa kanilang noo ang((( KANYANG PANGALAN.))

ANG TRONO NG DIYOS BA AY DIYOS? YAN AY ISANG UPUAN NA LAMANG.

HATI-HATIIN NATIN ANG VERSE.

1. SIYA
2. KANYANG mga lingkod
3. KANYANG mukha
4. KANYANG PANGALAN.

SINABI BANG SILA…AT KANILANG PANGALAN?

TAPOS ANG BOXING!!!
11 hours ago · Like

Xyke Christian EHHH BINASA MO
11 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAYA BAKIT NAWAWALA ANG COMMENT KO
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro NABASA KO NA SIMULA GENESIS HANGGANG APOCALYPSIS…
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro BAKA BINUBURA MO? AYAW MONG MAPAHIYA :)
11 hours ago · Like

Xyke Christian REVELATION 10:6-7 ANG BATAYAN MO
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro CHAPTER 15 T0 22 PA…NABURA NA “AMA” MO DOON.
11 hours ago · Like

Xyke Christian HAHAHAHA
11 hours ago · Like

Xyke Christian ‎15 TO 22
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro KAPAG MAY NAIPAKITA KANG “AMA NA SALITA” SA CHAPTER 15 TO 22 NG APOCALYPSIS TALO NA AKO.
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro OO CHALLENGE KITA..MAGHANAP KA NG SALITANG “AMA” TALO NA KO.
11 hours ago · Like

Xyke Christian GUSTO KO BUNG APOCALIPSIS
11 hours ago · Like

Homer Impas siya ba mismo ang nagsabi nasiya ang diyos si jesus
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SA ISANG AKLAT NASA ENDING ANG PINAKAMATINDI GET MO BA?
11 hours ago · Like

Xyke Christian SAAN SA BUONG APOCALIPSIS?
11 hours ago · Like

Homer Impas Sinabi ba ni Jesus na siya ang gumawa ng langit at lupa
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro KAHIT BUMABASA KA NG POCKET BOOK..NASA HULI PA DIN ANG ENDING…NG STORYA..AT DOON MO MAKIKITA ANG HISTORY O BUNGA NG LAHAT. GET MO BA?
11 hours ago · Like

Homer Impas Sinabi ba din na siya gumawa kay adan
11 hours ago · Like

Homer Impas asan pweba mo
11 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAYA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro PAANO KUNG MAPATUNAYAN KO SA IYO NA SINABI NI JUAN? HOMER IMPAS…TALO KA NA?
11 hours ago · Like

Xyke Christian BABASA AKO SA AKLAT NG APOCALIPSIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian OK LANG SA IYO
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANG KASULATAN NG MGA ALAGAD AY IPINASULAT LAHAT NG DIYOS YAN.
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro XYKE CHRISTIAN….WALA KANG NASAGOT SA 5 TANONG NA APOCALYPSIS DIN GINAMIT MO…KAYA WALA KANG NAIPALIWANAG NA MABUTI.
11 hours ago · Like

Xyke Christian INIIBA MO ANG TANONG
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO PAG MAY NABASA AKONG AMA/DIOS SA APOCALIPSIS TALO KA NA
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO
11 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro HOMER LIMPAS

JOHN 1:3 (((((Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya))), at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya.

ANG NIYA SI JESUS(WORD)
11 hours ago · Like

Xyke Christian BABSA AKO
11 hours ago · Like

Homer Impas sige nga ipakita mismo sakin pangalan mismo ni jesus ang gumawa ng langit at lupa
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ALAM MO NAMAN SIGURO HOMER LIMPAS ANG SALITANG “LAHAT NG BAGAY ANO?”
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA NA GINOONG ARMAN AYAW SUMAGOT
11 hours ago · Like

Homer Impas asan pangalan ni jesus dyan
11 hours ago · Like

Xyke Christian BABASA AKO SA APOCALIPSIS DIOS AT ANG ANAK
11 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI ISA ALNG
11 hours ago · Like

Xyke Christian ANO
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎@Homer Impas sige nga ipakita mismo sakin pangalan mismo ni jesus ang gumawa ng langit at lupa

ARMAN’S REPLY:
JOHN 1:3 (((((Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya))), at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya.

ANG NIYA SI JESUS(WORD)
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIGE BUMASA KA……..15 T0 22 SA ENDING NA NG MAS MAGANDA….NAIPALIWANAG NA ANG MGA PREVIOUS NA TALATA EH…

11 hours ago · Like
Arman G. de Castro sige na…bahala na makakabasa kung sino mga nakasagot at hindi.

11 hours ago · Like
Arman G. de Castro TULUGAN NA!!! bye thanks peace sa lahat…AMEN!

TO GOD YESHUA/JESUS BE THE GLORY AMEN!
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI ANG ANG DIOS NG APOCALIPSIS AY ISA…NGAYON BABASA AKO SA APOKALIPSIS DALAWA
11 hours ago · Like

Xyke Christian SA AKLATNG APOCALIPSIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro BUMASA KA..POST MO NA
11 hours ago · Like

Xyke Christian SIGE
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Xyke Christian MAG AMA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro AKALA MO NAMAN KASING MAY-IBUBUGA MGA SIMULANG TALATA MO SA APOCALYPSIS…KAHIT SA ISANG IMBESTIGASYON …BABASAHIN NG BUO YONG MGA SUMBONG HANGGANG MABUO ANG KWENTO.
11 hours ago · Like

Xyke Christian SA AKLAT NG APOKALIPSIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA NA
11 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI MO KAYA ANG ANG DATING DAAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Xyke Christian BASAHIN MO
11 hours ago · Like

Xyke Christian ILLEGAL PA ANG SAMAHAN MO KAY BSATANAS AP ANG PANINIWALA MO
11 hours ago · Like

Xyke Christian TULOG NA KO
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro IPAPALIWANAG KO SA IYO MAKINIG KANG MABUTI. APOCALYPSIS 22:3..OKAY..
11 hours ago · Like

Homer Impas gusto ko ipakita mo pangalan mismo ni hesus
11 hours ago · Like

Xyke Christian BUKASA PAG USAPAN NATIN KUNG PANGIT BA SI KRISTO
11 hours ago · Like

Xyke Christian SI JESUS NA NGA YON KORDERO
11 hours ago · Like

Homer Impas kc sa Qur’an mismo si allah ang author na siya ang gumawa nga langit at lupa
11 hours ago · Like

Xyke Christian MAGPATONG PATONG PA AKOY
11 hours ago · Like

Homer Impas pangalna niya mismo
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro
APOCALYPSIS 22:3

3 Wala roong makikitang anumang isinumpa ng Diyos.

Makikita sa lunsod ang trono ng Diyos at ng Kordero, at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. 4 Makikita nila ang kanyang mukha, at masusulat sa kanilang noo…See More
11 hours ago · Like
Xyke Christian MAGPATONG PATONG PA KAYO
11 hours ago · Like

Homer Impas When Allah the Most High decided to create the earth, sun, planets, stars, and the galaxies— those that are known and those that are unknown to us– He commanded them: “Be!” and they were. Almighty Allah said: Verily, His Command, when He intends a thing, is only that He says to it, Be!” and it is! (Ch 36:82)
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO MAG-AMA YON NASA TALATA DIYAN MAG AMA YAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Xyke Christian O MAY NABASA NA AKO
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro NAKASULAT…KANYANG MUKHA, SIYA…MADAMI BA YAN?

KANYA AT SIYA…MADAMI DAW HAHAHAHAHAHA!

HINDI KA MANANALO SA ONENESS CHRISTIAN

NASUSULAT: WITH GOD JESUS THERE IS VICTORY!
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIYA KANYA…MADAMI DAW..KORDERO NANDOON SI JESUS.
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS ILAN YAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian ‎22:3
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro YUONG “TRONO NG DIYOS” UPUAN LANG YON…ANG KITANG-KITA DOON HANGGANG WAKAS ANG KORDERO NA SI JESUS. NA DARATING.
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SUPALPAL :)
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Xyke Christian ILA SILA DIYAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian DALAWA
11 hours ago · Like

Xyke Christian HAHAHAHA
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIYA KANYA..ISA..APOCALYPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Xyke Christian SINO NGAYON ANG KAY SATANAS AT ILLEGAL NA SAMAHAN
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ISA “TRONO NG DIYOS”(UPUAN) AT NG KORDERO(JESUS)
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro
ISA LANG YAN…GET MO NA WALA KA PALA SA LOGIC AT COMMON SENSE EH…

KAYA NGA ANG KATULOY SASAMBAHIN “SIYA” hindi “SILA”

MAKIKITA ANG “KANYANG” MUKHA HINDI “KANILANG MUKHA”

SUPALPAL…

SIGE GOODNIGHT…PEACE TO ALL
11 hours ago · Like

Xyke Christian PALIWANAG MO YON APOCALIPSIS 22:3 ILAN SILA DIYA…HINDI YON LUKLUKAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian DALAWA SILA DIYAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO SA APOCALIPSIS ISA LANG ANG DIOS
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANG VISIBLE SA APOCALYPSIS 22:3 ANG “KORDERO”..GET MO NA? ANG “DIYOS” HINDI PANGALAN YAN…GENERAL NOUN YAN..PERO ANG “KORDERO” FIXED SI JESUS.
11 hours ago · Like

Xyke Christian NGAYON PALIWANAG MO YON APOCALIPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SUPALPAK!!! ANG DATING DAAN…DATI KASI KAYA LUMA NA YAN.
11 hours ago · Like
Homer Impas kung ako sayo visit mo itong original na bible

11 hours ago · Like
Xyke Christian AKO ANG MAGBABASA

11 hours ago · Like
Xyke Christian SUSULAT KO HA

11 hours ago · Like

Homer Impas http://www.facebook.com/l.​php?u=http%3A%2F%2Fwww.cod​exsinaiticus.org%2Fen%2F&h​=sAQDGExbZ
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS 22:3 AT HINDI NA MAGKAKAROON PA NG SUMPA AT ANG LUKLUKAN NG DIOS AT NG
CORDERO AY NAROROON…
11 hours ago · Like

Xyke Christian MAY “AT”
11 hours ago · Like

Xyke Christian ILAN SILA
11 hours ago · Like

Xyke Christian DALAWA
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI NI GINOONG ARMAN ISA LANG DAW ANG DIOS SA APOCALIPSIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian DALAWA NA SILA DIYAN YON DIOS AT YON CORDERO
11 hours ago · Like

Homer Impas http://www.facebook.com/l.​php?u=http%3A%2F%2Fwww.cod​exsinaiticus.org%2Fen%2F&h​=sAQDGExbZ yang ang website ng original na bible bago pa binago ng mga tao
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA NA….HINDI KAYO MANANALO SA ANG DATING DAAN
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro analyze mo ang “SIYA” AT “KANYANG MUKHA” ano? sa apocalypsis 22:3 KUNG MADAMING MUKHA SINABI.
11 hours ago · Like

Xyke Christian TAPOS ANG BOXING
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro DATI NA YAN MGA ISINUMPA NA YAN…BAKA DI MO NABABASA.
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIGE..BAHALA NA MAKAKABASA NITO…GOODNIGHT…
11 hours ago · Like

Xyke Christian HINDIU PINAGUUSAPAN ANG MUKHA
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA NA
11 hours ago · Like

Xyke Christian ANG PINAGUUSAPAN KUNG ILAN BA ANG DIOS SA AKLAT NG APOCALIPSIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO ISA…
11 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT YON APOCALIPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Xyke Christian DALAWA SILA DIYA
11 hours ago · Like

Xyke Christian SO TALO KA NA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro
‎@Xyke Christian HINDIU PINAGUUSAPAN ANG MUKHA
a few seconds ago · Like

ARMAN’S REPLY: ISA LANG NAMAN TALAGA.

HAHAHAHA! NAKASULAT AYAW PAG-USAPAN

ANG TRONO NG DIYOS BA AY DIYOS? YAN AY ISANG UPUAN NA LAMANG.

APOCALYPSIS 22:3
HATI-HATIIN NATIN ANG VERSE.

1. SIYA
2. KANYANG mga lingkod
3. KANYANG mukha
4. KANYANG PANGALAN.
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro
APOCALYPSIS 22:3

HATI-HATIIN NATIN ANG VERSE.

1. SIYA
2. KANYANG mga LINGKOD
3. KANYANG MUKHA
4. KANYANG PANGALAN.
11 hours ago · Like
Xyke Christian SABI MO PANGIT SI KRISTO… LALABAS PANGIT DIN YON AMA
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro
ANO DALAWA BA ITO? ISAMA MO NA SI ELI SORIANO SA PAGBILANG.

HATI-HATIIN NATIN ANG VERSE.

1. SIYA
2. KANYANG mga LINGKOD
3. KANYANG MUKHA
4. KANYANG PANGALAN.
11 hours ago · Like
Xyke Christian SATANAS KA TALAGA!!!!
11 hours ago · Like

Xyke Christian HUWAG MO NG GULUHIN TALO KA NA HUMIHIRIT KA PA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro REMEMBER ANG VISIBLE SA APOCALYPSIS 22:3 ang “KORDERO” JESUS.

KAYA ANG “TRONO NG DIYOS” NA BINANGGIT AY UPUAN NA LANG.
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro NGAYON MALALAMAN NG LAHAT KUNG “ALIN ANG RELIGION NI SATANAS” AMEN!
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS 22:3 AT HINDI NA MAGKAKAROON PA NG SUMPA “AT”ANG LUKLUKAN NG DIOS AT NG CORDERO AY
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎@Xyke Christian SATANAS KA TALAGA!!!!

ARMAN’S REPLY:

NAPIKON SI SATANAS TALAGANG GANYAN ANG BUHAY.
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro ITULOY TULOY MO…HUWAG MONG PUTULIN…
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro
APOCALYPSIS 22:3-4
Walang masusumpungan doon na anumang sinumpa ng Diyos. Matatagpuan sa lunsod ang TRONO NG DIYOS at ng KORDERO, at sasambahin SIYA ng KANYANG mga lingkod. 4 Makikita nila ang KANYANG mukha, at masusulat sa kanilang noo ang …See More
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIGE GOODNIGHT NA…PAALAM TALUNAN …:)
11 hours ago · Like

Xyke Christian NAPATUNAYAN KO LANG NA HINDI LANG ISA ANG DIOS SA AKLAT NG APOCALIPSIS GAYA NG SINASABI MO
11 hours ago · Like

Xyke Christian HUWAG KA NG HUMIRIT…SABI NI GINOONG ARMAN ISA LANG DAW ANG DIOS SA APOCALIPSIS….NGAYON BASAHIN MO ANG APOCALIPSIS 22:3 KUNG ILAN BA? DAPAT MAGARAL KA PA NG BIBLIA
11 hours ago · Like

Xyke Christian ILLEGA NA YAN SAMAHAN MONG ONENESS KAY SATANAS PA…
11 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI KAYO MANANLO SA ANG DATING DAAN…REMEMBER THAT
11 hours ago · Like

Xyke Christian TO GOD BE THE GLORY…!!!!
11 hours ago · Like

Leila Salina ‎@Zyke: ano ba ang ikinaganda sa sekta ng: Ang Dating Daan?… ang kagalingan ni Ginoong Eli Soriano sa pagmumra at pagsasalita ng hindi maganda sa kapwa niya na hindi niya kapanalig?
10 hours ago · Like

Xyke Christian DAPAT lang talagang MURAHIN YON MGA PASTOR AT MINISTRO NA NANLOLOKO SA KAPWA…HINGI NG HINGI NG PERA TAPOS SA BULSA NI LA NAPUPUNTA>>WALA SA BIBLIA YON… KAYA GAGO SILA MGA PASTOR AT MINISTRO…
10 hours ago · Like

Xyke Christian MAkikita mo gumamit ng “AT” (pangatnig). Sa ENGLISH “AND” (conjunction) PASTOR “AT” MINISTRO dapat MURAHIN DALAWA SILA…
10 hours ago · Like

Xyke Christian Salamat po sa Dios…Gud night….
10 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎@Xyke Christian HINDI KAYO MANANLO SA ANG DATING DAAN…REMEMBER THAT

ARMAN’S REPLY:

NANALO KA BA NGAYON SA DEBATE NATIN SA APOCALYPSIS? WALA KANG NASAGOT NG MATINO SA MGA TANONG KO.
3 hours ago · Like
John Gabby Tayuman Hi Xyke Christian eh pag sinabi pong ang punong guro ng ADD “at” Eli. Soriano ay iisa. Hinde po ba pwede yan or lalabas dalawa yan.
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro
PAANO ITO NAGING DALAWA EH ANG VISIBLE SA TALATA SA APOCALYPSIS 22:3 AY ANG “KORDERO”

APOCALYPSIS 22:3
HATI-HATIIN NATIN ANG VERSE.

1. SIYA
2. KANYANG mga lingkod
3. KANYANG mukha
4. KANYANG PANGALAN.

KANYANG MUKHA, KANYANG PANGALAN…MADAMI DAW?

TRONO NG DIYOS AT NG KORDERO (IISA ANG TRONO NG DIYOS SA LANGIT) LUMALABAS UPUAN NA LANG NI JESUS YAN SIYA RIN ANG NAKA-UPO.
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro ETO TALATA ANALYZE MONG MABUTI XYKE CHRISTIAN.

APOCALYPSIS 22:3-4
Walang masusumpungan doon na anumang sinumpa ng Diyos. Matatagpuan sa lunsod ang TRONO NG DIYOS at ng KORDERO, at sasambahin((((( SIYA)))) ng(((( KANYANG))) mga lingkod. 4 Makikita nila ang (((KANYANG)))) mukha, at masusulat sa kanilang noo ang ((KANYANG))) PANGALAN.

SEE LAHAT NG NAKA PARENTHESIS..MARAMIHAN BA IBIG SABIHIN NG SIYA AT KANYA?
3 hours ago · Like

***********************************
ITINULOY NI BROTHER JONAH PROPHET :)
**********************************

Xyke Christian
‎@john gabby said pag sinabi po ng ang punong guro ng ADD “at” Eli. Soriano ay iisa. Hinde po ba pwede yan or lalabas dalawa yan.anong klsaeng pangungusap yan? NAGTAPOS KA BA NG PAGAARAL? TANGALIN MO NA YON PANGALAN BRO. ELI SORIANO..KASE ALAM NAMAN NATIN NA SIYA ANG PUNO NG ADD. MAGARAL KA NG KATAGA, PANGUNGUSAP, 8 URI NG PANANALITA. BAGO KA MAG TANONG SA AKIN..OK…kung gusto mo pumunta ka sa LA
SALLE…TAGPUIN MO AKO DOON HA.
12 hours ago · Like

Jonah Prophet kung yung AMA (GOD) ay Dios….. ano naman si JESUS (KORDERO)???
12 hours ago · Like

Xyke Christian ANAK…AYON SA BIBLIA HINDI AYON SA QUARAN
12 hours ago · Like

Xyke Christian TULOG NA AKO
12 hours ago · Like

Jonah Prophet ABA! BAKIT MAGKAIBA KAYO NI SORIANO NG SINASABI… SABI NIYA SI JESUS AY….. “DIOS DIN”…
12 hours ago · Like

Jonah Prophet WALANG HANGGAN BA YUNG PAGIGING “ANAK” NI JESUS??
12 hours ago · Like

Xyke Christian MUSLIM KA BA?
12 hours ago · Like

Jonah Prophet SUMAGOT KA MUNA??
12 hours ago · Like

Xyke Christian GAGO KA LAHING TERORISTA BUGOK
12 hours ago · Like

Jonah Prophet hehehe….
12 hours ago · Like

Jonah Prophet very typical soriano…. kung ano puno… siya ang bunga
12 hours ago · Like

Xyke Christian HOY HINDI BAGAY SA IYO MAGING BANAL… UNGAS HUWAG MONG IPAKITA SA AKIN YON PAGDASAL DASAL MO SA KALSADA
12 hours ago · Like

Jonah Prophet SAGOT IHO
12 hours ago · Like

Jonah Prophet WALANG PIKON IHO…. SUMAGOT KA MUNA
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI KO HINDI BAGAY SA IYO MAGING BANAL…TANGA MAPAG PAIMBABAW…GAGO KANG PASTOR KA MUKANG KWARTA…HAHAHAHA
12 hours ago · Like

Jonah Prophet HAHAHA….. SUMAGOT KA NA LANG KASI
12 hours ago · Like

Jhonna Than jonah ginawa kang muslim si xyke
12 hours ago · Like

Jonah Prophet NYHAHAHAHAHAHA
12 hours ago · Like

Xyke Christian YAN ANG SAGOT KO MUKANG PERA…PREYSE THE LORD HAHAHAHAHA
12 hours ago · Like

Xyke Christian AKALA MO PUPUNTA SA LANGIT NIYAN SA MGA PAGDASAL DASAL MO SA KALYE TANGA
12 hours ago · Like

Jonah Prophet SAGOT NA IHO..
12 hours ago · Like

Jonah Prophet CGE LANG… IHO…. SUMAGOT KA NA KASI..
12 hours ago · Like

Xyke Christian TAMULOG KA NA HINDI MO AKO KAYA….MAGDASAL KA NA LANG SA KALSADA AT BASAHIN MO ANG BUONG MATEO…
12 hours ago · Like

Jonah Prophet HALUNGKATIN MO YOU TUBE NI SORIANO…. PARA MAY MAISAGOT KA
12 hours ago · Like

Xyke Christian HAHAHAHAHA….
12 hours ago · Like

Jonah Prophet HINDI KITA KAYA??? EH ISANG TANONG LANG DI NA UUBRA KAYABANGAN MO IHO
12 hours ago · Like

Xyke Christian TANGA…ALLELUJA PREYSE THE LORD YAN ANG SABI NG PROPETANG SINUNGALING
12 hours ago · Like

Jonah Prophet SAGOT
12 hours ago · Like

Xyke Christian SIGE TANONG….GUSTO KO YAN…PERO HUWAG KNG PAIMBABAW?
12 hours ago · Like

Jonah Prophet SI JESUS BA AY EVERLASTING SON???
12 hours ago · Like

Xyke Christian HUWAG KANG MAG BANAL BANALAN…. HAHAHAHAHAHAHA
12 hours ago · Like

Jonah Prophet SAGOT
12 hours ago · Like
Xyke Christian SI JESUS BA AY EVERLASTING SON?

12 hours ago · Like
Xyke Christian ITANONG MO KAY SORIANO…HAHAHAHAHAHA
12 hours ago · Like

Jonah Prophet BIBILANGAN KITA…. PAG DI MO NASAGOT…. PANGIT KA!
12 hours ago · Like

Jonah Prophet ‎1
12 hours ago · Like

Jonah Prophet ‎2
12 hours ago · Like

Jhonna Than Xyke Christian bilisan mo sagot
12 hours ago · Like

Jonah Prophet ‎3
12 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI
12 hours ago · Like

Jhonna Than naku talo ka na ni Jonah Prophet
12 hours ago · Like

Jonah Prophet HANGGANG 10 LANG YAN HA…
12 hours ago · Like

Jhonna Than sumagot na hindi raw
12 hours ago · Like

Jonah Prophet BAKIT?
12 hours ago · Like

Jonah Prophet ‎4
12 hours ago · Like

Xyke Christian GAGO KA…HINDI KITA KAPANANAMPALATAYA UNGA KANG PASTOR KA
12 hours ago · Like

Xyke Christian HAHAHAHAHAH
12 hours ago · Like

Xyke Christian NASAGOT KO
12 hours ago · Like

Xyke Christian BAKIT MAY PALIWANAG
12 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT LANG AHHH
12 hours ago · Like

Jonah Prophet NATURAL??
12 hours ago · Like

Xyke Christian TULUGAN NA
12 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian TALO KA DEMONYO KA
12 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT LANG ANG USAPAN
12 hours ago · Like

Xyke Christian GUD NYT
12 hours ago · Like

Jonah Prophet ‎10
12 hours ago · Like

Jonah Prophet AYOS!
11 hours ago · Like

Jonah Prophet I POST KO TO SA FB SITE NG MCGI…. PARA MAKITA NI SORIANO KUNG GAANO KABAIT ANG KAMPON NIYA!
11 hours ago · Like

Jonah Prophet NYAHAHAHAHA
11 hours ago · Like

Jonah Prophet copying………..copying.​…….copying…. hehehehe
11 hours ago · Like

Xyke Christian HINGI HINGI NG PERA SA GUNG GONG OOHHH
11 hours ago · Like

Xyke Christian MUKANG PERA ANG PASTOR NA YAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian AKO NAMAN ANG MAGTATANONG
11 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT
11 hours ago · Like

Jonah Prophet EH PAANO KUNG AYOKO??
11 hours ago · Like

Xyke Christian PROPETA DAW SIYA
11 hours ago · Like · 1 person

Jonah Prophet ‎:-)
11 hours ago · Like

Xyke Christian KAILAN KA NAGING PROPETA AYON SA BIBLIA?
11 hours ago · Like

Xyke Christian HAHAHAHAHA
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KANG DEMONYO KA
11 hours ago · Like

Xyke Christian PERA PERA PERA YAN ANG PASTOR NA MANOLOLOKO
11 hours ago · Like

Xyke Christian WALANG SAMAAN NG LOOB DITO…
11 hours ago · Like

Xyke Christian WAG KANG MASASAKTAN SA MGA SINASABI KO
11 hours ago · Like
Xyke Christian TOTOO KASE NA MUKA KANG PERA
11 hours ago · Like
Xyke Christian PASssssssTOrrrrrrrrr
11 hours ago · Like
Jonah Prophet SABI NI SORIANO….. MGA KAPATID….. EASE ME WITH MY BURDEN… KAILANGAN KO NG P _ ,_ _ _ _, _ _ _ .00
11 hours ago · Like
Xyke Christian NGAYON SINONG MAGALING SA ATIN…SAGOT
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAHAHA
11 hours ago · Like
Xyke Christian DEMNYO
11 hours ago · Like
Xyke Christian KA JONAH
11 hours ago · Like
Xyke Christian GUD NYT
11 hours ago · Like
Xyke Christian I LOVE YOU
11 hours ago · Like
Jonah Prophet EASE ME WITH MY BURDEN
11 hours ago · Like
Xyke Christian MMMMUUUWAAAAAA
11 hours ago · Like
Xyke Christian TALO PIKON
11 hours ago · Like
Jonah Prophet AYOKO SAYO… BAD BREATH KA EH… BASTOS BUNGANGA MO
11 hours ago · Like
Xyke Christian DEMONYO KA
11 hours ago · Like
Jonah Prophet HEHEHEHE
11 hours ago · Like
Jonah Prophet AKO DAW PIKON?
11 hours ago · Like
Xyke Christian DEMONYO ITONG PASTOR NA MANLOLOKONG ITO
11 hours ago · Like
Xyke Christian IKAPU
11 hours ago · Like
Jonah Prophet AYOS!!!!! I AM BEING PERSECUTED!
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAHAHA
11 hours ago · Like
Xyke Christian HUWAG MONG LOKOHIN MIYEMBRO MO
11 hours ago · Like
Xyke Christian MA IIMPIYERNO KA
11 hours ago · Like
Jonah Prophet PAKISABI KAY SORIANO….. PINAPAKAMUSTA SIYA NG KAMAG ANAK KO…..
11 hours ago · Like
Xyke Christian AYON SA BIBLIA
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAAHHA
11 hours ago · Like
Xyke Christian BELAT
11 hours ago · Like
Xyke Christian TALO
11 hours ago · Like
Jonah Prophet YUNG MAY ARI NG “MEKENI” SA PAMPANGA
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAHAHA……
11 hours ago · Like
Jonah Prophet PALITAN NA RAW YUNG MGA TSEKE NA TUMALBOG
11 hours ago · Like
Jonah Prophet NYAHAHAHAHA
11 hours ago · Like
Xyke Christian GALIT KASE ANG DIOS SA MGA MANLOLOKONG GAYA MO
11 hours ago · Like
Xyke Christian GUD NYT
11 hours ago · Like
Xyke Christian SWEET DREAMS
11 hours ago · Like
Xyke Christian I LOVE YOU
11 hours ago · Like
Jonah Prophet PLEASE…… EASE ME WITH MY BURDEN!
11 hours ago · Like
Jonah Prophet NYAHAHAHA
11 hours ago · Like
Jonah Prophet AYAN! NAPOST KO NA SA FB NI SORIANO….
11 hours ago · Like
Jonah Prophet AYOS! HAPPY READING!
11 hours ago · Like
Kim Yong PSSST!! MGA KAPATID EASY LANG….PEACE!!
11 hours ago · Like
Jonah Prophet BUKAS PAG GISING MO…. TIWALAG KA NA!
11 hours ago · Like
Xyke Christian NGAYON SINONG MAGALING SA TIN PROPETA JONAH… HAHAHAHAHAHA…. IKAW AT SI ARMAN WALANG MGA BINATBAT
11 hours ago · Like
Xyke Christian AMA, ANAK, ESPIRITU SANTO,,,,PANTAY PANTAY…HAHAHAHAHA
11 hours ago · Like
Xyke Christian ARAL NI SATANAS YAN
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAHAHA
11 hours ago · Like
Xyke Christian TALO
11 hours ago · Like
Xyke Christian PIKON
11 hours ago · Like · 1 person
Xyke Christian TALO NA SA DEBATE PIKO PA
11 hours ago · Like
Xyke Christian GUD NYT NA NGA…I LOVE YOU JONAH PROPHET
11 hours ago · Like
Jonah Prophet TINGNAN MO FB SITE NI SORIANO…. BILISSSSSS!
11 hours ago · Like
Jonah Prophet hehehehe
11 hours ago · Like
Xyke Christian OK LANG YON
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAHAH
11 hours ago · Like
Xyke Christian SIKAT AKO SA MGA KAPATID
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAHAHAHA
11 hours ago · Like
Jonah Prophet SANA HINDI MABURA
11 hours ago · Like
Xyke Christian MGA KAPATID BINABATI KO KAYO NG BANAL NA HALIK…MAY MANLOLOKO DITO MUKANG PERA…PASTOR NA MUKANG PERA
11 hours ago · Like · 2 people
Xyke Christian HAHAHAHAHAHAH
11 hours ago · Like
Xyke Christian BEEEEE!!!!! bute nga jonah
11 hours ago · Like · 1 person
Xyke Christian JONAH KUNG NARIYAN KA PA..WALNG SAMAAN NG LOOB…MAHAL KITA JONAH PROPHET….TOTOO NA ITO TUTULOG NA AKO GABI NA
11 hours ago · Like · 1 person

DOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO NASA YOUTUBE NAMAN PALA EH (ITAKWIL ANG ARAL NA SI KRISTO AY TAONG TOTOO AT DIYOS NA TOTOO)

DOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO NASA YOUTUBE PALA EH
http://www.youtube.com/watch?v=becj-t98XKE

ANO MASASABI NINYO SA YOUTUBE SEARCH KO YAN ANG LUMABAS
http://www.youtube.com/results?search_query=DOKTRINA+NG+IGLESIA+NI+CRISTO&aq=f

PANDOKTRINA BLG. 14 AT 15 (a) HINDI SI KAPATID NA FELIX MANALO ANG NAGTATAG NG IGLESIA NI CRISTO SA PILIPINAS. SI CRISTO ANG NAGTAYO NITO. HUWAG KAYONG PAPAYAG NA PATAWAG NA IGLESIA NI MANALO.
ANG KAPATID NA FELIX MANALO ANG SUGO NG DIYOS SA HULING ARAW AT SIYANG UNANG KAANIB SA IGLESIA NI CRISTO SA PILIPINAS. (MINUTES OF VIDEO 0:22 TO 0:26)

PANDOKTRINA BLG. 21 (a) ALISIN NA NINYO SA INYONG PANINIWALA ANG TURONG SI CRISTO ANG TUNAY NA DIYOS. SALUNGAT ITO SA ARAL NG BIBLIA. DAPAT NINYONG KILALANIN IGALANG AT SAMBAHIN SI CRISTO SUBALI’T HUWAG KAILANMAN KILALANING DIYOS SAPAGKA’T KAYO’Y MAGKAKASALA. (MINTUES OF THE VIDEO: 0:40 TO 1:06)

PANDOKTRINA BLG 21 (b)
KAHIT ANG ARAL NA TAONG TOTOO AT DIYOS NA TOTOO SI CRISTO AY DAPAT DIN NINYONG ITAKWIL. (MINTUES OF THE VIDEO: 0:40 TO 1:06)

PAUSE AND PLAY

WALA KAMING KATURUANG DIYOS SI CRISTO SINABI NG ISANG IGLESIA NI MANALO/CRIS???).

MGA TANONG KO SA “TRINITARIAN” O MARAMIHANG DIYOS ITANONG NINYO ITO SA MGA PASTOR NINYO AT MGA PARI

MGA TANONG KO SA “TRINITARIAN” O MARAMIHANG DIYOS ITANONG NINYO SA INYONG MGA PASTOR NINYO O MGA PARI. by: Arman G. de Castro (ONENESS CHRISTIAN – 2 CORINTHIAN 3:3) – RELIGION SA PUSO NG TAO.

1. MAY ALAGAD BA ANG “AMA” SA NEW TESTAMENT?

SAGOT: WALA KAY JESUS LAHAT.

2. MAY NAKASULAT BA SA REVELATION NA DARATING ANG AMA?

SAGOT: REVELATION 22:12-13..(SI JESUS ANG DARATING) WALANG NAKASULAT NA PAGDATING NG AMA.

3. NG TAO SI JESUS NAGBANGGIT BA SIYA NG EKSAKTONG PANGALAN NG “AMA” NA DAPAT SAMBAHIN?

SAGOT: WALA…”AMA” LANG. ANG (ELI ELI = MY GOD MY GOD) GOD IS GENERAL NOUN. PUWEDENG MGA MYTHOLOGY GODS YAN. ASHERA, ZEUS, VENUS, AMA NG TAHANAN, AMA NG KATIPUNAN, DIYABLO ANG INYONG AMA (JOHN 8:44) ETC…ETC..

4. GENESIS 1:26 LALANGIN “NATIN” ANG TAO ……. NANATILI BA ANG SALITANG “NATIN” SA GENESIS 1:27?

GENESIS 1:26 VS GENESIS 1:27

SAGOT: GENESIS 1:27 AT NILALANG “NG DIYOS” ANG TAO AYON SA “KANYANG” LARAWAN. LUMALANG “SIYA” NG ISANG LALAKI AT ISANG BABAE.

PLURAL BA ANG MGA SALITANG “NG DIYOS”, “KANYANG” AT “SIYA”?

5. KUNG AMA LAMANG ANG NAKAKAALAM NG PAGHUHUKOM BAKIT SI JESUS ANG DARATING?

MATEO 24:26-27

Walang Nakakaalam ng Araw o Oras

36 “Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang Anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito.

37 Ang pagdating ng “ANAK NG TAO” (JESUS) ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe.

6. ANG DIYOS=NAGSUGO=AMA AY IISA?

SAGOT: OO IISA MEANING NIYAN SA BIBLIA.

NASUSULAT: ANG NAGTATAKWIL SA AKIN NAGTAKWIL SA AMA.(LUCAS 10:16)

LUCAS 10:16 “Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin.”

NASUSULAT: ANG TUMATANGGAP SA AKIN TUMANGGAP SA AMA. (JOHN 13:20)

JOHN 13:20 Pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap
naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin.

NASUSULAT: AKO AT ANG NAGSUGO(DIYOS,AMA) AY IISA (JOHN 10:30)

JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS AY IISA.
JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA AY IISA.
JOHN 10:30 AKO AT ANG NAGSUGO AY IISA.

NASUSULAT: ANG NAKAKAKITA SA AKIN AY NAKAKITA NA SA NAGSUGO SA AKIN (JOHN 14:9).

JOHN 14:9 Sumagot si Jesus, Felipe, kaytagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayo’y hindi mo pa ako kilala? [[[Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama]]]. Bakit mo sinasabing Ipakita mo sa amin ang Ama?

7. NASUSULAT: AKO ANG DAAN, AKO ANG KATOTOHANAN, AKO ANG BUHAY WALANG MAKAKARATING SA AMA
KUNDI SA PAMAMAGITAN KO.

TANONG: ALISIN NINYO SI JESUS MAKAKARATING PA BA KAYO SA AMA?
SAGOT: HINDI NA.

8. BAKIT NAGKAUSAP NA SI DAVID AT SI JESUS? (HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS) FOCUS: MATEO 22:45

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

AWIT 110:1 Sinabi ni Yahweh:
Sa Hari ko’t Panginoon,
“Maupo ka sa kanan ko,
Hanggang ang kaaway mo
Ay lubos na mapasuko, pagkat
iyong matatalo.”

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

Mateo 22:43-45
43″Kung gayon,” sabi ni Jesus, “bakit tumawag sa kanya ng Panginoon si David ng kasihan ito ng Espiritu? Ang sabi niya,
44 “Sinabi ng Panginoon sa aking
Panginoon, Maupo ka sa aking kanan,
Hanggang lubusan kong mapasuko
sa iyo ang mga kaaway mo.”
[[[[[[[[[[[45 Ngayon, si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon; paanong masasabing anak ni David ang Mesias?]]]]]]]]]]
46 Isa man sa kanila’y walang makasagot at mula noon wala nang nangahas magtanong sa kanya.

9. BAKIT NAGKAUSAP NA SI PROPETA ISAIAH NG LUMANG TIPAN AT SI JESUS?

SEE JOHN 12:41

JOHN 12:39-40

39 Hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isaias,

40 Binulag ng Diyos ang kanilang mga mata
at pinatigas ang kanilang mga puso,
upang sila’y hindi makakita,
ni makaunawa ang kanilang mga isip,
baka pa sila’y manumbalik sa akin
at sila’y pagalingin ko. (PROPHECY NI ISAIAH 6:9)

41 Sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus, at nagpahayag siya tungkol kay Jesus.

NAKITA AT NAKAUSAP NI PROPETA ISAIAH SI JESUS

10. BAKIT SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NG PANAHON NI MOIESES? – (SEE JUDAS 1:5)

READ THE OLD SCRIPT: VULGATE BIBLE 405 A.D.

JUDAS 1:5

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN VULGATE BIBLE (405 A.D) TRANSLATION)

JUDAS 1:5 “Bagama’t alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo: matapos iligtas ni JESUS (ng Panginoon see “a” reference/footnote in your Bible) ang bansang Israel sa lupain ng Egipto, pinuksa niya ang mga hindi sumasampalataya sa KANYA.

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

AYAN PO MGA KAPATID MALINAW SA JUDAS 1:5 Vulgate Bible Version (405 A.D) SI JESUS ANG NAKASULAT DOON NA SIYANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO at pinatay niya ang di sumasampalataya SA KANYA.

VULGATE BIBLE (405 A.D)

JUDE 1:5 Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam JESUS populum de terra Ægypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit:

BAKIT SI JESUS SA LUMANG KASULATAN ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO?

SINO ANG SALITANG NAGING TAO?

SI JESUS ANG NAG-UTOS KAY MOISES NA HATIIN ANG ANG DAGAT NA PULA (RED SEA) UPANG ALISIN ANG MGA ISRAELITA SA EGIPTO!!!

PEACE ON EARTH!

SOURCE: THE BIBLICAL MOUNT SINAI!!!!!!!

NOTICE TO THE PUBLIC: “I AM NOT LIABLE FOR ANY ADVERTISEMENT ON MY FREEWEBSITE”

SI YAHWEH(YHWH)=JESUS/YESHUA ANG DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO AMEN!!!

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

NATURAL NAMAN MGA KAPATID NA ANG MGA OLD SCRIPT ANG DAPAT NATING PAGBATAYAN AT PANIWALAAN KAYSA SA MGA BAGONG SALIN NG BIBLIA NA LUMALABAS SA NGAYON. NASUSULAT SI JESUS ANG HUMATI NG DAGAT NA PULA (RED SEA) AT NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NA NAG-UUTOS KAY MOISES AMEN!

JUDAS 1:5 “Bagama’t alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo: matapos iligtas ni JESUS (ng Panginoon see “a” reference/footnote in your Bible) ang bansang Israel sa lupain ng Egipto, pinuksa niya ang mga hindi sumasampalataya sa KANYA.

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

AYAN PO MGA KAPATID MALINAW SA JUDAS 1:5 Vulgate Bible Version (405 A.D) SI JESUS ANG NAKASULAT DOON NA SIYANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO at pinatay niya ang di sumasampalataya SA KANYA.

VULGATE BIBLE (405 A.D)

JUDE 1:5 Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam Jesus populum de terra Ægypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit:

CLICK HERE: EVOLUTION OF THE BIBLE

CLICK HERE: THE VULGATE BIBLE LATIN VERSION

CLICK HERE: THE VULGATE BIBLE ENGLISH & LATIN VERSION

CLICK HERE AND “SEE THE FOOTNOTES” IN NEW INTERNATIONAL VERSION, ©2011

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

GINAGAWA NA LAMANG NILA ITONG MGA FOOTNOTES! PARA HINDI HALATAIN NG MGA BUMABASA PERO TAKOT PA RIN SILANG BAGUHIN AT ALISIN ANG MGA KATOTOHANANG ITO SAPAGKAT NASUSULAT REVELATION 22:18-19 ANG PARUSANG KANILANG MATATANGGAP.

SEE ALSO JESUS/YESHUA IN HABAKKUK/HABACUC 3:18

 

AMEN!

HINDI NAKARATING SI PETER/PEDRO SA ROMA KAHIT SA AKLAT NG ROMA WALANG NAKASULAT NA “PEDRO”, AT SA PAGWAWAKAS NI SAULO/PABLO SA “AKLAT NG ROMA” WALANG IGLESIA SI PEDRO NA NABANGGIT.

Mga Minamahal sa Panginoong Yeshua/Jesus. SI SAULO/PABLO ang nakarating sa ROMA at doon ay nanirahan ng higit kumulang sa 2 taon
(GAWA 28:30) ANG PAGTAWAG KAY SAULO/PABLO

Saang talata makikita sa Biblia na si PETER/PEDRO ay NAKARATING SA ROMA? Ang usapan po natin ay sa BIBLIA at hindi sa kung ano-ano pang mga kasulatan at mga kuro-kuro na madali namang gawin. Kung may nakakaalam ng talata na nakarating sa Roma paki post lamang po ang inyong reply. Sabi sa ibang website BABILONIA daw ang ROMA (I PETER 5:13 pakitingnan sa ibaba sa mapa kung nasaan ang BABILONIA).

SI SAULO/PABLO PARA SA HENTIL AT SI PEDRO PARA SA JUDIO.
GALACIA 2:8 Ang DIYOS ang humirang kay PEDRO bilang apostol sa mga JUDIO ang Siya ring humirang sa akin (PABLO nagsasalita dito) bilang apostol sa mga HENTIL.

NAPAGSABIHAN PA NGA YANG SI PEDRO NI SAULO/PABLO SA GALACIA 2:11-14

Si Saulo/Pablo ang nakarating sa ROMA. Hindi rin nabanggit ang pangalan ni Pedro sa AKLAT NG ROMA.


UNANG PAGLALAKBAY NI SAULO PABLO

Unang Paglalakbay ni Saulo/Pablo

PANGALAWANG PAGLALAKBAY NI SAULO/PABLO

Pangalawang paglalakbay ni Saulo/Pablo.

IKATLONG PAGLALAKBAY AT PAPUNTA NI PABLO SA ROMA
Pangatlong paglalakbay ni Saulo/Pablo at Papunta sa ROMA.

HUMIGIT KUMULANG SA DALAWANG TAONG NANIRAHAN SI PABLO SA ROMA (GAWA 28:30)

NASAAN ANG IGLESIANG ITINAYO NI SAULO/PABLO NGAYON SA ROMA?

ETO PO ANG BABILONIA sabi ng iba ay ROMA. NAPAKALAYO PO SA ROMA. TINGNAN NINYO ANG CHIPRE KUNG NASAAN “ang BABILONIA AY NASA KANAN NG CHIPRE”. IKUMPARA ANG PAGPUNTA NI PABLO SA ROMA AT ANG PICTURE NA NASA IBABA.

SEE:CHIPRE where it is located?

BABYLONIA?

Sabi ng isang website:

What the Bible Says

Boettner is also wrong when he claims “there is no allusion to Rome in either of [Peter’s] epistles.” There is, in the greeting at the end of the first epistle: “The Church here in Babylon, united with you by God’s election, sends you her greeting, and so does my son, Mark” (1 Pet. 5:13, Knox). Link nakarating daw sa ROMA?

GOOGLE Search

ANG SABI NG JEHOVA’S WITNESS SI ANGEL MIGUEL AY SI JESUS? TOTOO BA?

TANONG KO: Si Arkanghel Miguel yon si Jesus sa inyo diba?
SAGOT NIYA: opo,,!!!ang pinaka mataas pong pusisyos sa anghel.

ETO PO YUONG NAKITA NI PROPETA DANIEL.

DANIEL 10:5-9

5 tumingala ako at may nakita akong isang lalaking nakadamit ng telang lino at may sinturong yari sa lantay na ginto. 6 Ang katawan niya’y kumikinang na parang topaz at ang kanyang mukha ay kumikislap na parang kidlat. Nagliliyab na parang sulo ang kanyang mga mata at ang kanyang mga paa’t kamay ay nagniningning na parang makinis na tanso. Ang kanyang tinig ay parang ingay ng napakaraming tao. 7 Akong si Daniel lamang ang nakakita sa pangitain sapagkat nagtakbuhang nanginginig sa takot at nagsipagtago ang aking mga kasama. 8 Naiwan akong mag-isa, kaya ako lang ang nakakita sa pangitain. Nawalan ako ng lakas at ako’y namutla. 9 Nagsalita ang lalaking iyon; at nang marinig ko ang kanyang tinig, walang malay akong nasubasob sa lupa.

PAREHO YAN NG NASA REVELATION 1:12-16

12 Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita, at nakakita ako ng pitong ilawang ginto. 13 Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang Anak ng Tao na nakadamit ng hanggang sakong, at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. 14 Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niyebe, at ang kanyang mga mata’y parang apoy na nagliliyab. 15 Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab, at parang rumaragasang tubig ang kanyang tinig. 16 May hawak siyang pitong bituin sa kanang kamay, at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabila’y may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw.

YAN YUONG TINULUNGAN NI MIGUEL…SO MALIWANAG HINDI SI JESUS SI MIGUEL…ETO PO ITULOY NATIN ANG PAGBASA.

Ipinaliwanag ang Pangitain

10 Walang anu-ano, may kamay na biglang humawak sa akin. Dahil sa takot, nanginginig pa rin ang aking mga kamay at mga tuhod.

11 Sinabi niya, “O Daniel, lubos kitang minamahal, tumayo ka at pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Isinugo ako para sabihin ito sa iyo.” Nanginginig naman akong tumayo.

12 Sinabi pa niya sa akin, “Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula pa nang nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ka ng pang-unawa, dininig na ang iyong dalangin. Kaya naparito ako.

13 Ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia sa loob ng dalawampu’t isang araw, hanggang sa dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing pinuno na SUMAKLOLO SA AKIN (YAHWEH/JESUS) sapagkat naiwan ako noong nag-iisa kasama ng mga hari ng Persia.

SUMAKLOLO SA AKIN…SO MALIWANAG HINDI SI MIGUEL SI JESUS DAHIL MAY TINULUNGAN DI PO BA.

AMEN!

WALANG TRINITY! ANG SALITANG “NATIN” BA AY TATLO(3)?

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Genesis 1: 1-5

Ang Kasaysayan ng Paglikha

1 Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa; 2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. 3 Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng liwanag!” At nagkaroon nga. 4 Nasiyahan ang Diyos nang ito’y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. 5 Ang liwanag ay tinawag niyang Araw, at ang dilim naman ay tinawag na Gabi. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang unang araw.

ANG KATUPARAN NG HULA AT PLANO NG DIYOS.

2 CORINTHIAN 4:5 Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Cristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. 6 Sapagkat ang Diyos na nagsabing, “Mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag,” ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Cristo.

ANG HANGING UMIIHIP NOON AY ANG KANYANG ESPIRITU SANTO.

GENESIS 1:2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang [[[[[[[Espiritu ng Diyos]]]]]]]] sa ibabaw ng tubig.

KING JAMES VERSION
GENESIS 1:2
And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

NANDOON NA “SIYA” HINDI “SILA” SA PASIMULA PA LAMANG. YANG TATLO NA YAN AY IISA AT PANGAKO NA NG DIYOS NA DARATING SA HINAHARAP ANG IKA-7 ARAW NA KANYANG IPINANGAKO (READ GENESIS 2:1-4) ITO ANG BAGONG LANGIT AT BAGONG LUPA NA DARATING O MAGAGANAP “ANG BAGONG JERUSALEM” (REVELATION 21:9-27).

GENESIS 2:2 Sa loob ng anim na araw tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at Siya’y nagpahinga sa IKA-7 ARAW.

GENESIS 2:3 Pinagpala niya ang IKA-7 ARAW at itinangi, sapagkat sa araw na ito SIYA nagpahinga matapos likhain ang lahat.

ANO ANG SABI SA BAGONG TIPAN PATUNGKOL SA IKA-7 ARAW (READ HEBREW 4:1-13)?

Hebreo 4: 1-13

1 Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos, na tayo’y makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. 2 Sapagkat tulad nila’y napakinggan din natin ang Magandang Balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap nang may pananampalataya. 3 Tayong mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito’y ayon sa kanyang sinabi,

“Sa galit ko’y aking isinumpa,
‘Hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling.’ ”

HINDI MAKAKAPAMAHINGA SA AKING PILING AWIT 95:11

Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan. 4 Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw, “At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha.” 5 At muli pang sinabi, “Hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling.” 6 Ang mga unang nakarinig ng Magandang Balita ay hindi nakapasok at nakapagpahinga dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa ring magpahinga sa piling ng Diyos. 7 Kaya’t muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang “Ngayon”. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit,

“Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos,
iyang inyong puso’y huwag patigasin.”

KAPAG NARINIG NINYONG MULI ANG TINIG NG DIYOS HUWAG NG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO.

8 Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. 9 Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos, 10 sapagkat ang sinumang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang paggawa, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. 11 Kaya’t sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya.

12 Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila’y may talim. Ito’y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. 13 Walang makakapagtago sa Diyos; ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo mananagot.

AMEN!

MGA KAPATID KAPAG SINABING “NATIN” INFINITE NUMBER WALANG BILANG BAKIT KAILANGANG IPAKO NINYO SA DALAWA O TATLO ITO?

BAKIT PO SA GENESIS 1:26 EH SABI LALANGIN “NATIN” ANG TAO? BAKIT “NATIN” ANG NAKASULAT MARAMI HO BA SILA?

NARITO ANG SAGOT diyan mga kapatid…basahin ninyo ang sumunod na talata. Genesis 1:26 ITULOY NATIN ANG PAGBASA SA  Genesis 1:27. Eto po ang nakasulat:

Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG larawan. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.

“NG” DIYOS = SINGULAR;
“KANYANG” = SINGULAR;
“SIYA”. = SINGULAR;
(IISA LANG SIYA NA LUMALANG)

KAYA WALANG KATULONG ANG DIYOS SA PAGLALANG KATULAD NG MGA SINASABI NG IBANG MGA RELIHIYON.

ANG “NATIN” PO NA NABANGGIT AY ANG MGA ANGEL NA SA SIMULA PA’Y NAGLILINGKOD NA SA DIYOS. SA GENESIS HINDI PO NASULAT NA NILALANG NG DIYOS ANG MGA ANGHEL.

ETO PO ANG PATUNAY NA MAY MGA ANGHEL NA NOONG ARAW AYON SA PANAGINIP NI JACOB/ISRAEL.

GENESIS 28:12 Nang gabing yaon siya’y nanaginip May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Ayan po mga kapatid sa Genesis 28:12 ay nandoon na ang mga anghel.

GENESIS 19:1 Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel….(gugunawin ang Sodomma at Gomorra dito)

SA MGA NAKADEBATE KO PO..ITINATANONG KO FILL IN THE BLANKS.

FATHER =

SON  =

HOLY SPIRIT =

HINDI NILA MABIGYAN NG PANGALAN.

SALITANG “NATIN” SA TORE NG BABEL

GENESIS 11:7 Ang mabuti’y puntahan NATIN at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan”.

ILAN HO BA ANG GUMOLO? ITULOY PO KASI NATIN ANG PAGBASA.

GENESIS 11:8-9 At pinangalat ni Yahweh ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lunsod. 9 Babel ang itinawag nila sa lunsod na iyon, sapagkat doo’y ginulo ni YAHWEH ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga NIYA ang mga tao sa buong daigdig.

MAY SINABI BANG NILA? MAY SINABI BANG KASAMA SIYA SA MGA KATULOY NA MGA TALATA?

TANONG DIYOS BA SI KRISTO? OO sagot nila. KUNG DIYOS SI KRISTO IISA LANG ANG DIYOS EH DI SIYA ANG DIYOS. HINDI NAG-KAKAANAK ANG DIYOS DAHIL MAGIGING DALAWA(2) NA SILANG DIYOS AYON SA MGA DEVINE PROPHECIES O MGA HULA SA LUMANG TIPAN “ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN MISMO ANG MAGIGING TAO”. MAWAWALA ANG PAGIGING GODHEAD HINDI MO NA NGAYON MALAMAN KUNG SINO SA KANILA ANG MATAAS ANG POSISYON. AT ANG ISA PA NGAYON SA TRINITY HINDI MO MALAMAN KUNG KANINO MO IPINUPUKOL ANG IYONG PANALANGIN.

SINASAMBA NILA SI JESUS HINDI NAMAN TUMATANGGI

SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NOONG PANAHON NI MOISES

HULA NA MAGSASAPALARAN SA DAMIT NI JESUS

SINO PUMASOK SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

ANG TINIG NG SUMISIGAW SA ILANG HULA AT KATUPARAN

Amen!

MAY MGA ANAK PA SI MARIA PAGKARAAN NI JESUS (THE BIOLOGICAL BROTHERS AND SISTERS OF JESUS!) 391 A.D. ISSUE OF BONOSUS!!.

PAANO SASABIHIN NG ROMANO KATOLIKO NA MAY ASAWA SI JOSEPH BAGO NAPANGASAWA SI MARIA GAYONG ANG MGA KAARAWAN NG MGA BIOLOGICAL BROTHER’S OF JESUS IS A.D. NA?

SOURCE: http://www.newadvent.org/cathen/08504a.htm

marriage_mary_joseph

TINGNAN ANG MGA KAPANGANAKAN NG BIOLOGICAL BROTHER’S OF JESUS? MGA SINUNGALING!!

jude_1st_century

REMEMBER!!! JESUS FATHER IS THE HOLY SPIRIT (BORN WITHOUT SEX/BORN BY VIRGIN)
THE BIOLOGICAL BROTHERS AND SISTERS OF JESUS WITH SEX (FATHER JOSEPH)
.

ST JEROME AND HIS FRIEND BONOSUS

WHO IS JUDE?

MAY ANAK PO TALAGA SI MARIA PAGKARAAN PA PO NI JESUS CHRIST HINDI PO AKO NANINIRA NG IBANG RELIGION KATOTOHANAN LAMANG PO MANUMBALIK KAYONG LAHAT KAY GOD JESUS CHRIST AT MAKI-ISA KAYO SA AMIN AT SA KANYA AT TAYONG LAHAT AY MAGKAKAPATID KAY KRISTO JESUS KAHIT NA NASAAN KAYO HINDI NA TAYO KAILANGANG MAGKITA-KITA PA BASTA ANG PUSO NINYO AY NAKAY KRISTO JESUS KAISA PO NINYO KAMING LAHAT WALANG ABULOYAN TUMULONG LAMANG PO KAYO SA MGA KAPATID AT MAGTRABAHO HUWAG UMASA SA IGLESIA MATUTUWA NA PO ANG DIYOS NON. TANDAAN WALANG KASINUNGALINGANG NAGMUMULA SA KATOTOHANAN. PAG-ARALAN PO NINYONG MABUTI ANG MGA SUMUSUNOD NA MGA TALATA. ANG IPINAGLALABAN KO PO AY SI JESU-CRISTO ANG MABUTING BALITA NG ATING PANGINOON.

REVELATION 22:8 (DIYOS LANG ANG SAMBAHIN MO)Dito sa verse na ito kahit anghel nagulat ng sasambahin siya ni Juan.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, Jose, Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

NILALAIT SI JESUS NG KANYANG MGA KAPATID…V3-6

JUAN 7:2-8 Nalalapit na ang Pista ng mga Tolda, isang pista ng mga Judio,3 Kaya’t sinabi kay Jesus ng KANYANG MGA KAPATID, “Bakit hindi kaumalis dito, at pumunta sa Judea, para makita ng IYONG MGA ALAGADang ginagawa mo? 4. Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawakung ang hangad niya’y matanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mgabagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan.5 (MAGING ANG MGA KAPATID NI JESUS AY HINDI SUMASAMPALATAYA SA KANYA).

ANG LAKAS NG MGA TAO NA YAN NA LAIT LAITIN SI JESUS DIBA?
Sabi pumunta ka sa JUDEA PARA MAKITA NG ***IYONG MGA ALAGAD***
KASI NGA PATI MGA KAPATID NIYA HINDI NANINIWALA SA KANYA. V5. IYONG MGA ALAGAD SABI NILA…IBA ANG ALAGAD KAYSA SA MGA KAPATID.

SABI NG MADAMI MGA ALAGAD DAW NI KRISTO TINATAWAG NIYANG KAPATID PERO NANDITO ANG MGA ALAGAD AT HIWALAY ANG MGA KAPATID NI JESUS

ACTS 1:13-14Ang mga ito’y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon, ang Makabayan at si Judas na anak ni Santiago. (11 ALAGAD) Pagdating sa lunsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. 14 Lagi silang nagsasama sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, GAYON DIN ANG MGA KAPATID NI JESUS.

BINANGGIT NA ANG 11 ALAGAD…KAYA TULOY TULOY NA ANG SENTENCE NA YAN HANGGANG SA MGA KAPATID NI JESUS.

JOHN 2:12 Pagkatapos nito, pumunta si JESUS sa CAPERNAUM, kasama ang kanyang ina, MGA KAPATID, AT MGA ALAGAD (pinaghiwalay yan sa kapatid at alagad). AT sila’y nanatili roon ng ilang araw.

I COR 9:4-5 Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Cristiano, tulad ng ginagawa ni PEDRO, IBANG APOSTOL; AT MGA KAPATID NG
PANGINOON?

GALACIAN 1:19 Wala akong nakitang apostol liban kay SANTIAGO NA KAPATID NG PANGINOON.

AYAN KAPAG HINDI PA NAMAN KAYO NANIWALA NA MAY ANAK SI MARIA EWAN KO NA LANG PATAHIMIKIN NA PO NATIN ANG KANYANG KALULUWA. SABI NG ISANG NAKADEBATE NAMIN NOON “HAIL SATAN”, “HAIL SATAN” SABI NAMAN NG IBA “HAIL MARY” “HAIL MARY”…SINASAMBA NA PO KASI NINYO EH SA PAG-AAKALANG MAY NANAY AT TATAY ANG DIYOS. MAG-BASA PA PO KAYO NG MGA NAKA-POST SA WEBSITE NA ITO AT MALALAMAN NINYONG SI YAHWEH AT SI JESUS AY IISA. MAHAL KO PO KAYONG LAHAT SA ATING PANGINOONG JESU-KRISTO ANG DIYOS NA MAPANIBUGHUIN. AMEN!

READ THE HISTORY OF BONOSUS THE FRIEND OF JEROME WHO TRANSLATE THE CATHOLIC BIBLE

Against the common teaching[1] of the Catholic Church he held that, after Jesus, Mary had several other children. The Council of Capua in 391, before which the matter was brought, did not pass any judgment on it, but referred it to the Metropolitan Anysius of Thessalonica and the other bishops of Illyria. They condemned Bonosus and tried to exclude him from his church. In a letter to the same bishops Pope Siricius approves the sentence and also condemns the opinion that Mary did not always preserve her virginity.

391 A.D. PA ANG KATOTOHANAN NA ITO.

JEROME TRANSLATED THE CATHOLIC BIBLE HIS FRIEND IS BONOSUS (BELEIVED THAT MARY DID NOT PRESERVED HER VIRGINITY)
He is best known for his new translation of the Bible into Latin, which has since come to be called the Vulgate (FIRST NT BIBLE A.D 405) and his list of writings are extensive.

JEROME WHO TRANSLATED THE CATHOLIC BIBLE

ANG PAGLILIBING KAY JESUS KUNG SINO-SINO ANG KASAMA SA PAGLILIBING (JOSE NA TAGA ARIMATEA (MATEO 27:57), NICODEMO (JOHN 19:39) AT 2 MARIA.

DUMAKO TAYO SA 2 MARIA SINO-SINO ANG 2 MARIA NA YON?

MATEO 27:61 Kasama sa paglilibing sina (((Maria Magdalena))) at ang ((((isa pang Maria)))); nakaupo sila sa tapat ng libingan.

MARCOS 15:47 Nagmamasid naman sina (((Maria Magdalena))) at (((Maria na ina ni Jose((VIRGIN MARY))), at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, Jose, Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

KAYO NA PO ANG HUMUSGA SA KATOTOHANAN LAMANG PO TAYO.

LAHAT (((NG MARIA))) SA PAGKAKAPAKO, PAGKAMATAY AT PAGLILIBING KAY JESUS.

*****************************************
MGA MARIA NG IPAKO SI JESUS SA KRUS!!!!!!!!
*****************************************

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina ((((((((Santiago)))))), (((((Jose)))))), Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

MATEO 27:56 Kabilang sa kanila si (((((((( Maria Magdalena ))))))), si ((((((((( Maria na ina ni Santiago at ni Jose ))))))), at ang asawa ni Zebedeo. (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)

DITO PUMASOK ANG ISANG MARIA NA ASAWA NI CLEOPAS (JOHN 19:25). 3 MARIA ITO.
JOHN 19:25 Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang ((((((((kanyang ina))))) (MARIA) at ang (((((((((kapatid nitong babae)))))), si (((((Maria na asawa ni Cleopas))))))))), at si (((((((Maria Magdalena))))))).

MARCOS 15:40 Naroon din ang ilang babaing nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si ((((Maria Magdalena)))), si Salome, at si (((((((((((Maria na ina ng nakababatang si Santiago at ni Jose)))))))). (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)

*******************************************
MGA MARIA SA PAGLILIBING KAY JESUS!!!!!!!!
******************************************

ANG PAGLILIBING KAY JESUS KUNG SINO-SINO ANG KASAMA SA PAGLILIBING (JOSE NA TAGA ARIMATEA (MATEO 27:57), NICODEMO (JOHN 19:39) AT 2 MARIA.

DUMAKO TAYO SA 2 MARIA SINO-SINO ANG 2 MARIA NA YON?

MATEO 27:61 Kasama sa paglilibing sina (((Maria Magdalena))) at ang ((((isa pang Maria)))); nakaupo sila sa tapat ng libingan.

MARCOS 15:47 Nagmamasid naman sina (((Maria Magdalena))) at (((Maria na ina ni Jose((VIRGIN MARY))), at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, (((((Jose)))))), Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

**********************************************
MGA MARIA SA MULING PAGKABUHAY NI JESUS!!!!!!!!.
*********************************************

LUCAS 24:10 Ang mga babaing ito’y sina (((((((((Maria Magdalena))))))), Juana, at ((((((((((Maria na ina ni Santiago))))))))); sila at ang iba pang mga babaing kasama nila ang nagbalita sa mga apostol.

MARCOS 16:1 Pagkaraan ng Araw ng Pamamahinga, si (((((((((Maria Magdalena)))))), si (((((Maria na ina ni Santiago)))) at si ((((((Salome))))) ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus.

SI SANTIAGO AY KAPATID NI JOSE (MATEO 13:55)

AMEN!


LAHAT NG MARIA SA PAGKAKAPAKO, PAGKAMATAY AT PAGLILIBING KAY JESUS

GENESIS 1:26 LALANGIN ” NATIN” ANG TAO PALPAK ANG “NATIN”! (SEE GENESIS 1:27). TINGNAN NINYO AT IISA LANG SIYA NA LUMALANG.

Eto sagot diyan mga kapatid…basahin ninyo ang sumunod na talata.
Genesis 1:26 yan basahin natin ang Genesis 1:27. Eto po ang nakasulat:
Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG larawan. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.
SINGULAR: “NG DIYOS”(GOD), “KANYANG LARAWAN”(HIS IMAGE), SIYA(HE).

KUNG MADAMI YAN GANITO SANA ANG GENESIS 1:27 (GENESIS 1:27 TRINITARIAN VERSION!!) BASA…

Genesis 1:27 Nilalang nga NG MGA DIYOS ang tao ayon sa KANILANG larawan. Lumalang SILA ng isang lalaki at babae.

PLURAL: “MGA DIYOS”(GODS), “KANILANG LARAWAN (THEIR IMAGE)”, SILA(THEY).

SO NAPAKALINAW NA ISA LANG SIYA SA GENESIS 1:27 NOT THE TRINITARIAN VERSION
(IISA LANG PO YAN)

KAYA WALANG KATULONG ANG DIYOS SA PAGLALANG KATULAD NG MGA SINASABI NG IBANG MGA SEKTA. ANG MGA NATIN PO NAYAN AY MGA ANGEL ANG KAUSAP NG DIYOS DAHIL SA GENESIS HINDI PO NASULAT NA NILALANG NG DIYOS ANG MGA ANGHEL. ETO PO ANG PATUNAY NA MAY MGA ANGHEL NG MANAGINIP SI JACOB/ISRAEL. SA APOCLYPSIS 4:8 SINASAMBA NA PO SIYA NG MGA ANGHEL.

[PANAGINIP NI JACOB/ISRAEL]

GENESIS 19:1 Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lunsod. Pagkakita sa kanila, siya’y tumayo at sinalubong sila. Nagpatirapa siya sa harapan ng mga anghel.

Ang anghel na yan ang kasama ni YAHWEH ng makipag-usap kay Abraham at Sara sa nagdaang talata. Genesis 18:13. Na nagpakita kila Abraham sa Mamre bago tupukin ng apoy ang Sodoma at Gomorra.

GENESIS 28:12 Nang gabing yaon siya’y nanaginip May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel.

Makikita sa Genesis pa lang mga kapatid eh nandoon na ang mga anghel.

Ang salitang “NATIN” ay hindi mo pwedeng hulaan na 2 o 3 ito ay tumutukoy sa walang hanggang bilang (infinity). Ginagamit ito ng mga bulaang mangangaral para gawing TATLO ANG DIYOS hindi naman sila sigurado sa bilang ng salitang “NATIN” NANGHUHULA LAMANG SILA SA BILANG.

MGA TANONG:

1. MAHINANG KLASE BA ANG DIYOS AT KAILANGAN NG KATULONG SA PAGLALANG?
2. ANG SALITANG “NATIN” BAY AY TUMUTUKOY SA 2 PARA MABUO ANG 3 IN 1?
3. ANG TAO BA AY NILALANG NG DIYOS SA NAPAKARAMING LARAWAN?
4. BIGYANG PANGALAN ANG AMA=??? ANAK=??? AT HOLY SPIRIT=??? KAYA NYO BA?.

ANG PAGKAKASUNOD SUNOD NG HULA (DIVINE PROPHECIES) SA BUHAY NG PANGINOONG JESUS

SINO ANG SALITANG NAGING TAO AT ANO TALAGA ANG “SALITA”

MAY KATANUNGAN SA MGA NAGPAPARAMI NG DIYOS

ANG TATLONG (3) KATANUNGAN SA MGA SUMASALUNGAT SA PAGIGING DIYOS KRISTO JESUS

CLICK “IF ONLY THE FATHER KNOWETH THE JUDGMENT DAY WHY JESUS IS COMING”

CLICK: KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM NG PAGHUHUKOM BAKIT SI KRISTO ANG DARATING?

Amen!

WHERE IS “BITTER LAKE” IN TIME OF MOISES in our PRESENT TIME!!?

EXODUS 15:22-23

שְׁלֹשֶׁת-יָמִים בַּמִּדְבָּר, וְלֹא-מָצְאוּ מָיִם. 22 And Moses led Israel onward from the Red Sea, and they went out into the wilderness of Shur; and they went three days in the wilderness, and found no water.
כג  וַיָּבֹאוּ מָרָתָה–וְלֹא יָכְלוּ לִשְׁתֹּת מַיִם מִמָּרָה, כִּי מָרִים הֵם; עַל-כֵּן קָרָא-שְׁמָהּ, מָרָה. 23 And when they came to Marah, they could not drink of the waters of Marah, for they were bitter. Therefore the name of it was called Marah.

SEE THE MAPS IN OUR PRESENT TIME!!!

BITTER_LAKE LOCATION 1

BITTER_LAKE LOCATION 2

 

FACEBOOK DISCUSSION!!!

KAWAWANG NAJEEDAH ABDUL NANGAMOTE!!

BITTER_LAKE LOCATION 3 MAKIKIINOM

HINDI_NAHATI_NI_MOISES_DAW

BITTER LAKE4

 

BAKITKATATAWID BITTER LAKE BITTER LAKE2 BITTER LAKE3 HINDI_NAHATI_NI_MOISES_DAW MAKIKIINOM PINAG-ISA-KWENTO

WHERE IS HARAN?

WHERE IS PARAN OR PHARAN?

WHERE IS VALLEY OF BACA?

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE IS “MOUNTAINS OF ARMENIA” (MT. ARARAT) IN TIME OF NOAH?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE DIED

WELL OF HAGAR AND ISHMAEL IN TORAH LOCATION

THE REAL MEANING OF BEER LAHAI ROI!!

BEER LAHAI ROI MEANING!!

BAGO NAGANAP ANG PAGTAKAS NILA NI ISHMAEL AT HAGAR SA SA GENESIS 21 NAGANAP MUNA ITONG UNANG PAGTAKAS NIYA HINDI PA ISINISILANG SI ISHMAEL!!

GENESIS 16:11-14. TAPOS PINABALIK NG DIYOS SI HAGAR KAY SARAH!!!

6 Datapuwa’t sinabi ni Abram kay Sarai, Narito, ang iyong alila ay nasa iyong kamay; gawin mo sa kaniya ang iyong minamagaling sa iyong paningin. At dinuwahagi siya ni Sarai, at si Agar ay tumakas mula sa kaniyang harap.

7 At nasumpungan siya ng [[[[[anghel]]]]] ng Panginoon sa [[[[[[[tabi ng isang bukal ng tubig sa ilang, sa bukal na nasa daang patungo sa Shur. ]]]]]

BUKAL NA DAANG PATUNGONG SA SHUR!!!!!

kadesh_shur

 

8 At sinabi, Agar, alila ni Sarai, saan ka nanggaling? at saan ka paroroon? at kaniyang sinabi, Ako’y [[[[tumatakas]]]] mula sa harap ni Sarai na aking panginoon.

9 At sinabi sa kaniya ng anghel ng Panginoon, [[[[[[Magbalik]]]] ka sa iyong panginoon, at pahinuhod ka sa kaniyang mga kamay.

10 At sinabi sa kaniya ng anghel ng Panginoon, Pararamihin kong mainam ang iyong binhi, na hindi mabibilang dahil sa karamihan.

11 At sinabi sa kaniya ng anghel ng Panginoon, Narito’t ikaw ay nagdadalang-tao at ikaw ay manganganak ng isang lalake; at ang itatawag mo sa kaniyang ngalan ay [[[[[Ismael,]]]]] sapagka’t diningig ng Panginoon ang iyong kadalamhatian.

12 At siya’y magiging parang asnong bundok sa gitna ng mga tao; ang kaniyang kamay ay magiging laban sa lahat, at ang kamay ng lahat ay laban sa kaniya; at siya’y tatahan sa harap ng lahat niyang mga kapatid.

13 At kaniyang tinawagan ang ngalan ng Panginoon na nagsalita sa kaniya, Ikaw ay Dios na nakakakita: sapagka’t sinabi niya, Namasdan ko rin ba rito ang likuran niyaong nakakakita sa akin?

14 Kaya’t nginalanan ang balong yaon [[[[[[[[Balon ng Nabubuhay na nakakakita sa akin; ]]]]]](BEER LAHAI ROI)  narito’t ito’y nasa pagitan ng [[[ Cades at Bered. ]]](KADESH/BARAD)

15 At nanganak si Agar ng isang lalake kay Abram at ang itinawag ni Abram, na pangalan sa kaniyang anak na ipinanganak ni Agar, ay Ismael.

16 At si Abram ay may walong pu’t anim na taon nang ipanganak si Ismael ni Agar kay Abram.

HEBREW BIBLE SEE THIS..

THE WELL WAS CALLED!! BEER-LAHAI-ROI (MEANING HIM THAT SEETH ME)

יג  וַתִּקְרָא שֵׁם-יְהוָה הַדֹּבֵר אֵלֶיהָ, אַתָּה אֵל רֳאִי:  כִּי אָמְרָה, הֲגַם הֲלֹם רָאִיתִי–אַחֲרֵי רֹאִי. 13 And she called the name of the LORD that spoke unto her, Thou art a God of seeing; for she said: ‘Have I even here seen Him that seeth Me?’
יד  עַל-כֵּן קָרָא לַבְּאֵר, בְּאֵר לַחַי רֹאִי–הִנֵּה בֵין-קָדֵשׁ, וּבֵין בָּרֶד. 14 Wherefore the WELL was called ‘Beer-lahai-roi; behold, it is between Kadesh and Bered.

SEE ALSO: THE WELLS OF ABRAHAM

3 NAMES OF HEBRON = KIRIATHARBA or ARBA or MACPELAH (ALL THE SAME)

3 ANOTHER NAME FOR HEBRON

BAKA NAMAN HINDI KAYO NANINIWALA NA ANG HEBRON EH

HEBRON = KIRIATHARBA or ARBA or MACPELAH

IISANG LUGAR TINIRHAN NI ABRAHAM, ISAAC AT JACOB NGANGA!!

MACPELAH

GENESIS 23:19 At inilibing nga ni Abraham si Sara sa yungib na iyon sa [[[[[Macpela, ]]] silangan ng Mamre, sa lupain ng Canaan.[[[[[ Ito’y tinatawag ngayong Hebron.]]]]]

 ARBA

GENESIS 35:27   Dumalaw si Jacob sa kanyang amang si Isaac sa Mamre, na

tinatawag ding Lunsod ng [[[[[[[[Arba o Hebron. ]]]]] Dito rin tumira si Abraham.

GENESIS 37:1 Si [[[[Jacob ay nanatili sa Canaan, sa lupaing tinirhan ng kanyang AMA .]]]]]]] (TINIRHAN NI ISAAC) 2 Ito ang kasaysayan ng sambahayan ni Jacob:….

KIRIATARBA

GENESIS 23:2

ב  וַתָּמָת שָׂרָה, בְּקִרְיַת אַרְבַּע הִוא חֶבְרוֹן–בְּאֶרֶץ כְּנָעַן;

וַיָּבֹא, אַבְרָהָם, לִסְפֹּד לְשָׂרָה, וְלִבְכֹּתָהּ.          2 And Sarah

died in [[[[[[[[Kiriatharba–the same is Hebron–]]]]] in the land of Canaan; and Abraham came to mourn for Sarah, and to weep for her.

https://armandecastro.wordpress.com/2011/02/20/saan-nakalibing-si-abraham-isaac-at-jacob-iisa-libingan-nila-sa-hebron/

 

 

 

FACEBOOK DISCUSSION BELOW!!!

HEBRON = KIRIATHARBA or ARBA or MACPELAH

 

IISA TIRAHAN NI ABRAHAM, ISAAC AT JACOB

 

KAYA YAANG BETHEL DATING LUZ… GET NYO NA?

 

Saka Abdul Salam Olivar at Harballah Islam huwag na ninyong Ikinalilito yuong LUZ ..

 

GENESIS 35

 

1 Sinabi ng Diyos kay Jacob, “Pumunta ka sa Bethel at doon ka manirahan. Ipagtayo mo roon ng altar ang Diyos na nagpakita sa iyo noong tumatakas ka sa iyong kapatid na si Esau.”

 

2 Kaya’t sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kasama niya, “Itapon ninyong lahat ang diyus-diyosang taglay ninyo, maglinis kayo ng inyong katawan, at magbihis kayo. 3 Aalis tayo rito at pupunta sa Bethel. Magtatayo ako roon ng altar para sa Diyos na kasama ko saanman at laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan.” 4 Ibinigay nila kay Jacob ang kanilang mga diyus-diyosan at ang suot nilang mga hikaw. Ang lahat ng ito’y ibinaon ni Jacob sa tabi ng malaking punong malapit sa Shekem.

 

5 Ang mga tao sa mga karatig-bayan ay natakot kay Jacob at sa kanyang mga anak na lalaki, kaya’t walang nangahas humabol sa kanila nang sila’y umalis. 6 [[[[[[[[Nang dumating sila sa Luz, sa lupain ng Canaan.]]]]]]]]

 

AYAN NAPAKALIWANAG NA ANG LUZ AY LUPAIN NG CANAAN AT HINDI SAUDI ARABIA…

 

 

JUDGES 1:23

כג  וַיָּתִירוּ בֵית-יוֹסֵף, בְּבֵית-אֵל; וְשֵׁם-הָעִיר לְפָנִים, לוּז. 23 And the house of Joseph sent to spy out [[[[[[[[Beth-el–now the name of the city beforetime was Luz.]]]]]]]

 

KAYA ITONG GENESIS 48:3 ay LUZ OR BETHEL DIN ג  וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב אֶל-יוֹסֵף, אֵל שַׁדַּי נִרְאָה-אֵלַי בְּלוּז בְּאֶרֶץ כְּנָעַן; וַיְבָרֶךְ, אֹתִי. 3 And Jacob said unto Joseph: ‘God Almighty appeared unto me at [[[[[ Luz in the land of Canaan]]]], and blessed me,

 

GENESIS 23:11 hindi lang yungib kundi buong macpelah/hebron

 

11 “Hindi lamang ang yungib, [[[[[[kundi pati ang lupang kinalalagyan ]]]]] nito ay ibinibigay ko na rin sa inyo upang paglibingan sa inyong asawa. Saksi ko ang lahat ng naririto.”

 

GENESIS 23 MACPELAH/HEBRON

 

17 Kaya’t ang lupang iyon ni Efron sa Macpela sa silangan ng Mamre, pati na ang yungib at mga punongkahoy sa paligid nito 18 ay naging pag-aari ni Abraham. Sinaksihan ito ng mga Heteong dumalo sa pagpupulong na iyon sa may pintuan ng lunsod. 19 At inilibing nga ni Abraham si Sara sa yungib na iyon sa [[[[[Macpela, ]]] silangan ng Mamre, sa lupain ng Canaan.[[[[[ Ito’y tinatawag ngayong Hebron.]]]]]

 

GENESIS 35:27   Dumalaw si Jacob sa kanyang amang si Isaac sa Mamre, na

tinatawag ding Lunsod ng [[[[[[[[Arba o Hebron. ]]]]] Dito rin tumira si Abraham.

 

GENESIS 37:1 Si [[[[Jacob ay nanatili sa Canaan, sa lupaing tinirhan ng kanyang AMA .]]]]]]] (TINIRHAN NI ISAAC) 2 Ito ang kasaysayan ng sambahayan ni Jacob:……

 

GENESIS 23:2

ב  וַתָּמָת שָׂרָה, בְּקִרְיַת אַרְבַּע הִוא חֶבְרוֹן–בְּאֶרֶץ כְּנָעַן;

וַיָּבֹא, אַבְרָהָם, לִסְפֹּד לְשָׂרָה, וְלִבְכֹּתָהּ.          2 And Sarah

died in [[[[[[[[Kiriatharba–the same is Hebron–]]]]] in the land of Canaan; and Abraham came to mourn for Sarah, and to weep for her.

 

GENESIS 26:6

ו  וַיֵּשֶׁב יִצְחָק, בִּגְרָר.            6 And Isaac dwelt in Gerar.

 

GENESIS 26:23   Umalis si Isaac (SA GERAR) at nagpunta sa Beer-seba.

 

GENESIS 26:32   Nang araw ring iyon, ibinalita ng mga alipin ni Isaac na

sila’y nakahukay na ng tubig. 33 Tinawag niyang “Balon ng Panata” ang balong iyon. Kaya, hanggang ngayon ay [[[[[[[[Beer-seba ]]]]] ang tawag sa lunsod na itinayo roon.

 

לב  וַיְהִי בַּיּוֹם הַהוּא, וַיָּבֹאוּ עַבְדֵי יִצְחָק, וַיַּגִּדוּ לוֹ, עַל-אֹדוֹת הַבְּאֵר אֲשֶׁר חָפָרוּ; וַיֹּאמְרוּ לוֹ, מָצָאנוּ מָיִם.

32 And it came to pass the same day, that Isaac’s servants came, and told him concerning the well which they had digged, and said unto him: ‘We have found water.’

 

לג  וַיִּקְרָא אֹתָהּ, שִׁבְעָה; עַל-כֵּן שֵׁם-הָעִיר בְּאֵר שֶׁבַע, עַד הַיּוֹם הַזֶּה.  {ס} 33 And he called it Shibah. Therefore the name of the city is [[[[[[[[[Beer-sheba ]]]]]]]] unto this day.

 

 

***************

 

 

SI HETH NA SECOND SON NI CANAAN YAN ANG MGA HETITES!!! malapit lang sa HEBRON YAN.

 

Heth is, according to Genesis 10:15, the second son of Canaan, who is son of Ham, son of Noah. Heth is the ancestor of the Hittites, second of the twelve Canaanite nations descended from his sons, who [[[[[[[[[[[[[lived near]]]]]]]] Hebron (Genesis 23:3,7).

 

WALA KA NAMAN NGA KASING NALALAMAN POST KA PA NG POST BUTATA KA NA NAMAN!!!

 

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Heth_(Bible)

 

simple lang YAN EH..WALA SHECHEM SA SAUDI!!, tapos na!!!

 

SAAN BA BUMILI NG LUPA SI ABRAHAM? hindi ba’t sa MGA HETEO O HETITES?

 

GENESIS 23:5 Sumagot ang mga Heteo, 6 “Kinikilala ka naming isang dakilang pinuno; pumili ka na ng lugar na gusto mo para paglibingan sa iyong asawa. Ikalulugod namin na ibigay sa inyo ang bahagi ng inyong mapipili.”

 

GENESIS 23:10  Nagkataong si Efron ay kasama ng nagkakatipong mga Heteo sa may pintuan ng lunsod. Kaya, sinabi niya kay Abraham na naririnig ng lahat, 11    “[[[[[]]Hindi lamang ang yungib]]]]], [[[[[[[]]kundi pati ang lupang kinalalagyan nito ay ibinibigay ko na rin sa inyo ]]]]]]]]upang paglibingan sa inyong asawa. Saksi ko ang lahat ng naririto.”

so CASE CLOSED NA…

READ THIS NA LANG…

 

TOMB OF PATRIARCH

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE/THEY DIED

PATAY NA MGA MALALAPIT NA LAHI NI ABRAHAM BAGO NAG-EXODUS NA KWENTONG MT. SINAI

PATAY NA LAHAT ang 1st, 2nd, 3rd FAMILY NI ABRAHAM BAGO NAG-EXODUS!!!

KAY ABRAHAM MUNA TAYO KASI YANG EXODUS PATAY NA LAHAT MALALAPIT NA LAHI NI ABRAHAM PATAY NA SILA ISAAC, JACOB, ISHMAEL, HAGAR, REBECCA, 12 SONS OF JACOB PATAY NA DIN.

KUNG BAGA MGA INAPO SA TUHOD NA LANG YAN…NI JACOB/ISRAEL MGA INALIS SA EGIPTO NI MOISES ang EXODUS ..

NASA GENESIS LANG BUHAY NILA ABRAHAM kaya yang kwento ng MT. SINAI PATAY NA SILANG LAHAT.

Exodus 1:5-6

5     silang lahat ay pitumpu.

Si Jose ay matagal nang nasa Egipto noon.

 

PAGLIPAS NG PANAHON!!!

6 Paglipas ng panahon, [[[[[[[namatay si Jose, ]]]]] ang [[[[[kanyang mga kapatid ]]]]] at ang[[[[ kanilang salinlahi.]]]]

 

LUMIPAS NA ANG PANAHON!!!

 

EXODUS 1:8

8 [[[ Lumipas ang panahon ]]] at nagkaroon ang Egipto ng ibang hari na hindi nakakakilala kay Jose.

 

SI JOSE AY ANAK NI JACOB/ISRAEL YAN YUONG IPINAGBILI NG MGA MAGKAKAPATID NA NAGING GOVERNADOR NG EGIPTO.

 

SEE ALSO ABRAHAM’s JOURNEY WITH EARTH COORDINATES!!

https://armandecastro.wordpress.com/2011/01/26/mga-lugar-na-pinuntahan-ni-abraham-ang-paglalakbay-niya/

 

SARAWAK, BRUNEI, SABAH, KK, LABUAN, PART OF INDONESIA IN BORNEO ETC.. ARE UNDER PHILIPPINE TERRITORY SEE THE MAP 1801 & MAP 1818 BEFORE AND AFTER!! WHERE IS MINDORO SEA, SOLOO SEA, CELEBES/Z SEA?

SOURCE: http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell

AND
SOURCE: http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_East_Indies

 

1818map Dutch_East_Indies_Expansion

WHERE IS “MINDORO SEA” AND” SOLOO SEA” (SULU SEA) IN THIS MAP BELOW?

soloo_sea_original_location

NOW!!! COMPARE THE MAP ABOVE IN OUR PRESENT TIME IN THIS GOOGLE MAP BELOW?

today_soloo_sea

TODAY IN OUR PRESENT TIME THIS IS THE SULU/SOLOO!! :-(

today_sulu

SPOT THE DIFFERENCE BEFORE AND AFTER!! WHERE IS MINDORO SEA TODAY?

combination_soloo_mindoro

CORRECTION! EAST INDIA NOT INDIA THE WORD “EAST” IS DIFFERENT FROM INDIA.

MAP1801_INDIESSOURCE: MAP 1801

Read ALSO DUTCH EAST INDIES

 SEARCH HERE (INDIOS AND NEGRITOS)

THE LEASE OF NORTH BORNEO THE ALFRED DENT AND OVERBECK STORY ETC…

THE END!!!

READ ANOTHER TOPIC:

ABRAHAM’S JOURNEY

UR (GEN. 11:31) —> HARAN(GEN. 11:31) —> CANAAN(GEN. 12:5) —> SHEKEM (GEN.12:6) —> BETHEL (KANLURAN NG AI) (GEN.12:8)—> EGIPTO (GEN. 12:10) —> NEGEV (GEN. 13:1) —> BETHEL (GEN. 13:3) –> SHEKEM (GEN. 13:4) —> HEBRON (GEN. 13:18) —> NEGEV/GERAR (see below) PAGITAN NG CADES/KADESH AT SHUR (GEN 20:1)

WHERE IS PARAN OR PHARAN?

WHERE IS VALLEY OF BACA?

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE IS “MOUNTAINS OF ARMENIA” (MT. ARARAT) IN TIME OF NOAH?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE DIED

WELL OF HAGAR AND ISHMAEL IN TORAH LOCATION

MORO ETHNIC GROUPS ( ARE ALL MORO’S MUSLIM? ) SEE ALSO LAPU-LAPU

 

moro_are_not_all_muslim3 moro_are_not_all_muslim moro_are_not_all_muslim2

 

SOURCE: http://en.wikipedia.org/wiki/Moro_people

 EXAMPLE: WHO ARE BADJAO?

BAJAO

WHO ARE THESE AUSTRONESIAN?

Austronesian_peoples

MUSLIM IS A RELIGION IT IS NOT A RACE OF PEOPLE!! EX. MALAY, MOROS, ITAS, NEGRITOS, ETC..ETC..ETC..

To the Banwaon tribe in Agusan del Sur, man can never own a tree (KADAMING DATU’S DIYAN)
https://www.youtube.com/watch?v=MwiXyoZ0Y3o
https://www.youtube.com/watch?v=wnCR-As_fp8

READ ALSO: RACE OR RELIGION WHO IS SULTAN KUDARAT?

WHO IS LAKAN TIMAMANUKUM OF 1150

WHO IS LAKAN ALON 1200

FILIPINO PEOPLE

MUSLIM BA UNANG NAGHAHARI SA MANILA?

READ THIS: PRE-ISLAMIC THE QURAYSH TRIBE!!

WHO IS LAPU-LAPU?

lapu_lapu_family

KUSGANO (FATHER OF LAPU LAPU),

INDAY PUTI (MOTHER OF LAPU LAPU),

BULAKNA(WIFE OF LAPU LAPU)

AND SAWILI (SON OF LAPU LAPU)

ARE KUSGANO, INDAY PUTI, BULAKNA, SAWILI ARE MUSLIM NAME?

http://en.wikipedia.org/wiki/Lapu-Lapu
converted_to_islam
SOURCE: http://en.wikipedia.org/wiki/Visayas

PRE-ISLAMIC (QURAYSH TRIBE)

USE YOUR COMMON SENSE IF THE RELIGION OF ADAN AND ABRAHAM IS ISLAM?

KUNG ANG MGA LAHI MO AY SUMASAMBA NA BEFORE SA HINDI DIYOS NI ABRAHAM, ISAAC AT JACOB PAANO KA NAKASISIGURO NA ANG RELIGION NINYO ANG NAUNANG RELIGION MALIWANAG NAMANTSAHAN?

WHO ARE PROPHESIED RACE (MATTHEW 1:17) ?

imageimageimage

 

 

 

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Family_tree_of_Muhammadimageimage

WHO ARE QURAYSH TRIBE?

image

SOURCE: DUSHARA NABATEANS GODimage

SOURCE NABATEANS

image

SOURCE AL-LATimage

SOURCE MUHAMMAD ANCESSTORS…ABDUL MANAFimage

SOURCE MUHAMMAD FAMILY TREE
image image image

SOURCE MANATimageAL-UZZA

NAKA-VISION LANG NAGPAHUKAY NA!! image

PRE-ISLAMIC!!

GREAT GRANDFATHER OF MUHAMMAD, QURAYSH TRIBE AND HUBAL THEIR GOD

KAABAH and MEKKAH TO ALL ISLAM!!

********************************************
WHO IS “Hashim ibn ‘Abd Manaf”?
********************************************
THE GREAT GRANDFATHER OR MUHAMMAD

Hashim ibn ‘Abd Manaf (Arabic: هاشم بن عبد مناف‎; ca. 464 – 497) was the great-grandfather of the Islamic prophet Muhammad and the progenitor of the Banu Hashim clan of the Quraish tribe in Mecca.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hashim_ibn_’Abd_Manaf

***********************************
WHO ARE “Quraysh tribe”?
***********************************

The Quraysh (Arabic: قريش‎, Qurayš; other transliterations include Qureish, Quraish, Quresh, Qurish, Kuraish, and Coreish) were a [[[[[[[[powerful merchant tribe ]]]]] that [[[[[[controlled Mecca and its Ka’aba ]]]]] and that according to tradition descended from Ishmael.
Muhammad was born into the Banu Hashim clan of the Quraysh tribe.[1]
http://en.wikipedia.org/wiki/Quraysh_tribe

EARLY HISTORY BEFORE MUHAMMAD WAS BORN

According to Arabic history books, the Quraysh tribe was a branch of the Banu Kinanah tribe, which descended from the Mudhar. For several generations they were spread about among other tribal groupings.

FOCUS HERE!!

About five generations [[[[[[[before Muhammad ]]]]]]] the situation was changed by Qusai ibn Kilab. By war and diplomacy he assembled an alliance that delivered to him the keys of the [[[[[[[[[Kaaba, an important PAGAN SHRINE!!!!! which brought REVENUES!!!!! to Mecca ]]] [[[[[[ because of the multitude of pilgrims that it attracted.]]]]]]

He then gathered his fellow tribesmen to settle at Mecca, where he enjoyed such adulation from his kin that they adjudged him their de facto king, a position that was enjoyed by no other descendant of his. Different responsibilities were apportioned between different clans. [[[[[ There were some rivalries among the clans, and these became especially pronounced during Muhammad’s lifetime. ]]]]]

The Quaraysh’s main god was Hubal. According to The Oxford Handbook of Late Antiquity, “The Qurayshite pantheon was composed principally of idols that were in the Haram of Makka, that is, Hubal (the most important and oldest deity), Manaf, Isaf, and Na’ila.”[17]

http://en.wikipedia.org/wiki/Quraysh_tribe
***********************
WHO IS HUBAL?
************************

[[[Hubal (Arabic: هبل‎) was a god worshipped in pre-Islamic Arabia, notably at the Kaaba in Mecca]]]

http://en.wikipedia.org/wiki/Hubal

About five generations [[[[[[[before Muhammad ]]]]]]] the situation was changed by Qusai ibn Kilab. By war and diplomacy he assembled an alliance that delivered to him the keys of the [[[[[[[[[Kaaba, an important PAGAN SHRINE!!!!! which brought REVENUES!!!!! to Mecca ]]] [[[[[[ because of the multitude of pilgrims that it attracted.]]]]]]
Hubal (Arabic: هبل‎) was a god worshipped in pre-Islamic Arabia, notably at the Kaaba in Mecca. His idol was a human figure, believed to control acts of divination, which was in the form of tossing arrows before the statue. The direction in which the arrows pointed answered questions asked of the idol. The origins of the cult of Hubal are uncertain, but the name is found in inscriptions from Nabataea in northern Arabia (across the territory of modern Syria and Iraq). The specific powers and identity attributed to Hubal are equally unclear.

Access to the idol was controlled by the Quraysh tribe. The god’s devotees fought against followers of the Islamic prophetMuhammad during the Battle of Badr in 624 CE. After Muhammad entered Mecca in 630 CE, he removed the statue of Hubal from the Kaaba along with the idols of all the other pagan gods.

Hubal most prominently appears at Mecca, where an image of him was worshipped at the Kaaba. According to Karen Armstrong, the sanctuary was dedicated to Hubal, who was worshipped as the greatest of the 360 (LIMA NA LANG 365 DAYS ISANG TAON NA) idols the Kaaba contained, which probably represented the days of the year.[1]

After defeat by Muhammad’s forces at the Battle of Badr, Abu Sufyan ibn Harb, leader of the Quraysh army, is said to have called on Hubal for support to gain victory in their next battle, saying “Show your superiority, Hubal”. [5] When Muhammad conquered Mecca in 630, he removed and had destroyed the statue of Hubal, along with the other 360 images at the Kaaba, and re-dedicated the structure to Allah.[6]

ALLAH IS THE NAME OF MUHAMMAD FATHER!!!

http://en.wikipedia.org/wiki/Hubal

PATERNAL COUSIN OF MUHAMMAD WHY ALLAH ALSO IS THE NAME?

Abd Allah ibn Abbas (Arabic: عبد الله ابن عباس‎) was a paternalcousin of the Islamic prophet Muhammad.

http://en.wikipedia.org/wiki/Abd_Allah_ibn_Abbas

 

DUMAKO TAYO SA TATAY NG TATAY NI MUHAMMAD GREAT GRAND FATHER

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Shaiba_ibn_Hashim
Shaybah ibn Hāshim (Arabic: شيبة ابن هاشم عبد المطّلب‎; ca. 497 – 578), better known as ‘Abdul-Muṭṭalib, since he was raised by his uncle Muṭṭalib,[1] was the grandfather of Islamic prophet Muḥammad.

NA SIYANG NAGPAHUKAY NG ZAM ZAM WELL DAHIL SA VISION!! NGANGA!!!

The digging of the well Zamzam

While ‘Abdu’l-Muttalib was sleeping in the sacred enclosure he had a [[[[[[ vision ]]]]]in which he was ordered to dig Zamzam which was a depression between the two idols of Quraysh, Isāf and Nā’ila, at the slaughter-place of Quraysh. Banu Jurhum had filled it in at the time they left Mecca.

AT INALAY NIYA ANG KANYANG ANAK NA AMA NI MUHAMMAD

SACRIFICING HIS SON ABDULLAH (THE FATHER OF MUHAMMAD)

Abdul-Muttalib had only one Son (named al-Haarith) when he had a dream to dig a well near by the Zam Zam, [[[[[[ He prayed to Allah ]]]]] to give more sons. He vowed that if he were to have ten sons, [[[[[ he would sacrifice one of them for Allah ]]]]] at the [[[[Kab’ah. ]]] His prayer was answered and has been blessed with 9 more sons. His favorite [[[[ Son Abdullah(Youngest of them) was chosen to sacrifice for Allah. ]]]]] After the elder brothers asked him to sacrifice something else besides Abdullah, Abdul-Muttalib [[[[[ asked advice from a wise women. ]]]] (BAKA MANGKUKULAM ITO) She told him to [[[[cast lots between Abdullah and ten Camels]]]. If Abdullah were chosen, he had to add ten more camels and keep on doing the same [[[ until his Lord ]]] accepts the camels besides Abdullah. When there was 100 camels reached, Camels were chosen, Abdul-Muttalib confirmed this by repeating the test three times. Then the camels were sacrificed and Abdullah was spared.

 

ARABIZED ARAB VS PURE ARABS!!

QURAYSH TRIBE (nomadics) – ARABIZED ARABS
http://en.wikipedia.org/wiki/Quraysh_tribe

BANU KINANAH or BANU HASHIM CLAN
http://en.wikipedia.org/wiki/Banu_Kinanah

VERSUS

PURE ARABS
QAHTANITE
http://en.wikipedia.org/wiki/Qahtan

 

PATERNAL COUSIN OF MUHAMMAD!

****
Abd Allah ibn Abbas (Arabic: عبد الله ابن عباس‎) was a paternalcousin of the Islamic prophet Muhammad. Birth, Mecca, Hejaz, BORN 618-619 CE DIED 687 At the city of Taif

He was the [[[[[ second son of a wealthy merchant, ‘Abbas ibn ‘Abd al-Muttalib, ]]] thus he was called “Ibn Abbas”, “the son of Abbas”. The mother of Ibn Abbas was Umm al-Fadl Lubaba, who prided herself with [[[being the second woman who converted to Islam, ]]] on the same day as her close friend Khadijah bint Khuwaylid, Muhammad’s wife.[8]
Born Mecca, Hejaz (618–619 CE)[1]
Died 687[2] at the city of Taif
****
ANG AMA NI ABD ALLAH IBN ABBAS SA ITAAS AY SI…

http://en.m.wikipedia.org/wiki/‘Abbas_ibn_‘Abd_al-Muttalib
Abbas was one of the [[[[[[ youngest brothers of Muhammad’s father]]]]]] Abd Allah ibn Abd al Muttalib, born only a few years before his nephew Muhammad (570 – 632). He became a wealthy merchant in Mecca. During the early years while the Muslim religion was gaining adherents, Abbas provided protection to his kinsman but did not adopt the faith. However, shortly after being a captive in the Battle of Badr he turned away from the Quraysh rulers and gave his support to Mohammad.[2]

He married Lubaba bint al-Harith (Arabic: لبابة بنت الحارث) also known as Umm al-Fadl. Umm al-Fadl claimed to be the second woman to convert to Islam, the same day as her close friend Khadijah bint Khuwaylid, the first wife of Muhammad. Umm al-Fadl’s traditions of the Prophet appear in all canonical collections of hadiths. She showed her piety by supernumerary fasting and by attacking Abu Lahab, the enemy of the Muslims, with a tent pole.[3]

His children by Umm al-Fadl were Al-Fadl, Abdullah, Ubaydullah, Quthum, Maabad, Umm Habib and Abuldrahman.[4] By other women, he was also the father of Al-Harith, Amina and Safiya.[5] After 632 he married a Jewish woman, Tukana,[6]Musliya, bore him his two youngest sons, Kathir and Tammam.[7]

YOUNGEST BROTHER OF MUHAMMAD FATHER

*****

DUMAKO NAMAN TAYO NGAYON SA AMA O TATAY NI MUHAMMAD

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Abdullah_ibn_Abdul-Muttalib
Abdullah ibn Abdul-Muttalib (Arabic: عبدالله بن عبد المطلب‎) (545–570) was the father of the Islamic prophet Muḥammad. He was [[[[[the son of Shaybah ibn Hāshim (‘Abdul-Muttalib),]]]]]] and was married to Āminah bint Wahb.

MARRIAGE

His father chose for him Āminah daughter of Wahb ibn ‘Abd Munāf who was the grandson of Zuhrah, the brother of his great great grandfather Qusayy ibn Kilāb. Wahb had been the chief of Banū Zuhrah as well as its eldest and noblest member but had died some time previously and Āminah became a ward of his brother Wuhaib who had succeeded him as chief of the clan.

His father went with him to the quarter of Banū Zuhrah. There, he sought the residence of Wuhayb and went in to ask for the hand of Wahb’s daughter for his son. ‘Abdullāh’s father fixed his marriage with Aminah.[1] It was said that a light shone out of his forehead and that this light was the promise of a Prophet as offspring. Many Arabian women approached ‘Abdullāh, who is reported to have been a handsome man, so that they might gain the honor of producing his offspring. However it is believed that, as decided by God, the light was destined to be transferred to Āminah through ‘Abdullāh after consummating the marriage.[2] ‘Abdullāh’s father was the custodian of the Holy Ka’ba in Makkah. ‘Abdullāh lived with Āminah among her relatives the first three days of the marriage. Afterwards, they moved together to the quarter of ‘Abdul-Muttalib.

DUMAKO TAYO SA TATAY NG TATAY NI MUHAMMAD GREAT GRAND FATHER

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Shaiba_ibn_Hashim
Shaybah ibn Hāshim (Arabic: شيبة ابن هاشم عبد المطّلب‎; ca. 497 – 578), better known as ‘Abdul-Muṭṭalib, since he was raised by his uncle Muṭṭalib,[1] was the grandfather of Islamic prophet Muḥammad.

NA SIYANG NAGPAHUKAY NG ZAM ZAM WELL

The digging of the well Zamzam

While ‘Abdu’l-Muttalib was sleeping in the sacred enclosure he had a vision in which he was ordered to dig Zamzam which was a depression between the two idols of Quraysh, Isāf and Nā’ila, at the slaughter-place of Quraysh. Banu Jurhum had filled it in at the time they left Mecca.

AT INALAY NIYA ANG KANYANG ANAK NA AMA NI MUHAMMAD

SACRIFICING HIS SON ABDULLAH (THE FATHER OF MUHAMMAD)

Abdul-Muttalib had only one Son (named al-Haarith) when he had a dream to dig a well near by the Zam Zam, [[[[[[ He prayed to Allah ]]]]] to give more sons. He vowed that if he were to have ten sons, [[[[[ he would sacrifice one of them for Allah ]]]]] at the [[[[Kab’ah. ]]] His prayer was answered and has been blessed with 9 more sons. His favorite [[[[ Son Abdullah(Youngest of them) was chosen to sacrifice for Allah. ]]]]] After the elder brothers asked him to sacrifice something else besides Abdullah, Abdul-Muttalib [[[[[ asked advice from a wise women. ]]]] (BAKA MANGKUKULAM ITO) She told him to [[[[cast lots between Abdullah and ten Camels]]]. If Abdullah were chosen, he had to add ten more camels and keep on doing the same [[[ until his Lord ]]] accepts the camels besides Abdullah. When there was 100 camels reached, Camels were chosen, Abdul-Muttalib confirmed this by repeating the test three times. Then the camels were sacrificed and Abdullah was spared.

DUMAKO TAYO SA TATAY NG TATAY NG TATAY NI MUHAMMAD AYON SA ITAAS NA MAY KAKAMBAL (TWINS)

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Hashim_ibn_%27Abd_Manaf
Hashim ibn ‘Abd Manaf (Arabic: هاشم بن عبد مناف‎; ca. 464 – 497) was the great-grandfather of the Islamic prophet Muhammad and the progenitor of the Banu Hashim clan of the Quraish tribe in Mecca.

His name was ‘Amr al-ʻUlā (Arabic: عمرو العلا‎) but he was given the nickname Hashim which translates as pulverizer in Arabic – because he initiated the practice of providing crumbled bread in broth for the pilgrims to the Ka’aba in Mecca. Another version of the story of this naming is that Hashim comes from the Arabic root Hashm, to save the starving, because he arranged for the feeding of the people of Mecca during a seasonal famine, and he thus became “the man who fed the starving” or in Arabic: هشم الجياع‎.

Hashim and ‘Abd Shams were conjoined twins born with Hashim’s leg attached to his twin brother’s head. It was said that they had struggled in the womb seeking to be firstborn. Their birth was remembered for Hashim’s being born with one of his toes pressed into the younger twin brother’s forehead. [[[[[[Legend says that their father, ‘Abd Manaf ibn Qusai, ]]]]] separated his conjoined sons with a sword and that some priests believed that the blood that had flown between them signified wars between their progeny (confrontations did occur between Banu al’Abbas and Banu Ummaya ibn ‘Abd Shams in the year 750 AH).[1]

LEGEND SAYS THE TWINS FATHER IS…(WALA NG MAILAGAY NA MUKHA KAYA KAMUKHA NA LANG NI MANAF NAKALAGAY)

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Abd_Manaf_ibn_Qusai
Abdu Manāf ibn Quṣayy (Arabic: عبد مناف بن قصي‎) was a Quraishi and great-great-grandfather of Islamic prophetMuhammad. His father was Quṣayy ibn Kilāb.

ANG AMA AY SI QUSAYY IBN KITABk

Qusai ibn Kilab ibn Murrah (Qusayy or Kusayy) (Arabic: قصي بن كلاب بن مُرة‎; ca. 400 – 480) was the great-grandfather of Shaiba ibn Hashim (Abdul-Mutallib), thus the great-great-great-grandfather of the Islamic prophet Muhammad.

[Qusai was born into the Quraysh tribe. His father was Kilab ibn Murrah who died when Qusai was an infant. According to Islamic tradition, he was a descendant of Ibrahim (Abraham) through his son Isma’il (Ishmael). His elder brother Zuhrah ibn Kilab was the progenitor of the Banu Zuhrah clan. After his father’s death his mother Fatimah bint Sa’d ibn Sayl married Rabi’ah ibn Haram from the Bani Azra tribe, who took her with him to as-Sham where she gave birth to a son called Darra.

HIS FATHER WAS Kilab ibn Murrah

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Kilab_ibn_Murrah
Kilab ibn Murrah (Arabic: كلاب بن مُرة‎) (born 373 CE) was the paternal great-great-great-great grandfather and maternal great-great-great grandfather of the Islamic prophet Muḥammad. Kilab ibn Murrah also known in Makkah that time as ABU ZAHRA HAKEEM KILAAB Muhammad.[1]

[[[[[[[[[He was the son of Murrah ibn Ka’b ibn Lu’ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ]]]]]] by his first wife Hind bint Surayr ibn Thalabah ibn Harith ibn Fihr ibn Malik. Both his [[[[[[[[[[parents were descendants of Ibrahim (Abraham) through his son Ismail (Ishmael), ]]]]]] and trace their lineage back to Fihr the progenitor of Banu Quraysh.

He had two half-brothers Taym ibn Murrah and Yaqazah ibn Murrah through his father’s second wife Asma bint Adiy (Hind bint Harithah al-Bariqiyyah) of Asad.[2]

He was married to Fatimah bint Sa’d ibn Sayl, who bore him two sons. His elder son Zuhrah ibn Kilab was the progenitor of the Banu Zuhrah clan, and his younger son Qusai ibn Kilab became the first Quraysh custodian of the Ka’aba. After his death his wife married Rabi’ah ibn Haram from the Bani Azra tribe.

********

HIS FATHER WAS Murrah ibn Ka’b ibn Lu’ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Murrah_ibn_Ka’b
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Kilab_ibn_Murrah (ANOTHER NAME ABOVE ABU ZAHRA HAKEEM KILAAB)

Kilab ibn Murrah (Arabic: كلاب بن مُرة‎) (born 373 CE) was the paternal great-great-great-great grandfather and maternal great-great-great grandfather of the Islamic prophet Muḥammad. Kilab ibn Murrah also known in Makkah that time as ABU ZAHRA HAKEEM KILAAB Muhammad.[1]

He was the son of Murrah ibn Ka’b ibn Lu’ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik by his first wife Hind bint Surayr ibn Thalabah ibn Harith ibn Fihr ibn Malik. Both his parents were descendants of Ibrahim (Abraham) through his son Ismail (Ishmael), and trace their lineage back to Fihr the progenitor of Banu Quraysh.

He had two half-brothers Taym ibn Murrah and Yaqazah ibn Murrah through his father’s second wife Asma bint Adiy (Hind bint Harithah al-Bariqiyyah) of Asad.[2]

He was married to Fatimah bint Sa’d ibn Sayl, who bore him two sons. His elder son Zuhrah ibn Kilab was the progenitor of the Banu Zuhrah clan, and his younger son Qusai ibn Kilab became the first Quraysh custodian of the Ka’aba. After his death his wife married Rabi’ah ibn Haram from the Bani Azra tribe.

WHO IS HUBAL?

Hubal (Arabic: هبل‎) was a god worshipped in pre-Islamic Arabia, notably at the Kaaba in Mecca.

WHO ARE QURAYSH TRIBE?

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Quraysh_tribe
The Quraysh (Arabic: قريش‎, Qurayš; other transliterations include Qureish, Quraish, Quresh, Qurish, Kuraish, and Coreish) were a powerful merchant tribe that controlled Mecca and its Ka’aba and that according to tradition descended from Ishmael.

Muhammad was born into the Banu Hashim clan of the Quraysh tribe.[1]

According to Arabic history books, the Quraysh tribe was a branch of the Banu Kinanah tribe, which descended from the Mudhar. For several generations they were spread about among other tribal groupings.

FOCUS HERE!!!!!

******

[[[[[[[About five generations BEFORE Muhammad ]]]]]] the situation was changed by Qusai ibn Kilab. By war and diplomacy he assembled an alliance that delivered to him the keys of the Kaaba, an important pagan shrine which brought revenues to Mecca because of the multitude of pilgrims that it attracted.

********

He then gathered his fellow tribesmen to settle at Mecca, where he enjoyed such adulation from his kin that they adjudged him their de facto king, a position that was enjoyed by no other descendant mof his. Different responsibilities were apportioned between different clans. There were some rivalries among the clans, and these became especially pronounced during Muhammad’s lifetime.

The Quaraysh’s main god was Hubal. According to The Oxford Handbook of Late Antiquity, “The Qurayshite pantheon was composed principally of idols that were in the Haram of Makka, that is, Hubal (the most important and oldest deity), Manaf, Isaf, and Na’ila.”[17]

 

ABRAHAM’S JOURNEY

UR (GEN. 11:31) —> HARAN(GEN. 11:31) —> CANAAN(GEN. 12:5) —> SHEKEM (GEN.12:6) —> BETHEL (KANLURAN NG AI) (GEN.12:8)—> EGIPTO (GEN. 12:10) —> NEGEV (GEN. 13:1) —> BETHEL (GEN. 13:3) –> SHEKEM (GEN. 13:4) —> HEBRON (GEN. 13:18) —> NEGEV/GERAR PAGITAN NG CADES AT SHUR (GEN 20:1)

WHERE IS HARAN / HARRAN?

WHERE IS CANAAN GEN 17:8?

WHERE IS SHECHEM.

WHERE IS BETHEL?

WHERE IS NEGEV?

WHERE IS HEBRON?

WHERE IS PARAN OR PHARAN?

WHERE IS VALLEY OF BACA?

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE IS “MOUNTAINS OF ARMENIA” (MT. ARARAT) IN TIME OF NOAH?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE DIED

WELL OF HAGAR AND ISHMAEL IN TORAH LOCATION

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.