ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NG MGA HULA AT KATUPARAN SA BUHAY NG PANGINOONG YEHUSHUA/YESHUA/IESOUS/IESV(JOHN 19:19-20). (YOD HE VAV HE = YOD SHIN VAV AYIN)

PEACE ON EARTH! 

Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)].

PATRIPASSIANISM

NARITO ANG BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN NA MAGAGANAP NG MAGING TAO ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN NA SI YAHWEH=YESHUA/JESUS (1 JOHN 4:2-3, 1 TIM. 3:16, ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 NATUPAD SA MATEO 1:22-23, ISAIAH 40:3, JOHN 1:22-23). SUNDAN PO NATIN MGA KAPATID ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NITO SA ATING MGA BIBLIA AMEN!

2 PEDRO 1:21 Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makakapagpaliwanag ng alinmang hula sa KASULATAN sa bisa ng KANYANG SARILING KAKAYAHAN. 21 SAPAGKAT HINDI NAGBUHAT SA KALOOBAN NG TAO ANG HULA NG MGA PROPETA; ITO’Y GALING SA DIYOS AT IPINAHAYAG NG MGA TAONG KINASIHAN NG ESPIRITU SANTO.

MATEO 5:17 “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang KAUTUSAN at ang ARAL NG MGA PROPETA. Naparito ako, hindi upang PAWALANG-BISA kundi para “IPALIWANAG” AT “GANAPIN” ang mga iyon.

CLICK: ANG HULA MAGKAROON NG LIWANAG!


NARITO PO MGA KAPATID ANG MGA BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN:

WHO HATH BELEIVED OUR REPORT? WERE ALREADY PROPHESIED!!!

1. ANG PAGSILANG NG MAKAPANGYARIHANG DIYOS (MIGHTY [[GOD!!!]]) AT WALANG HANGGANG-AMA (EVERLASTING FATHER!!!) AT EMMANUEL ([[GOD!!!]] IS WITH US)!!

2. ANG TALA SA SILANGAN (STAR IN THE EAST).

3. SA BETHLEHEM DAPAT IPAPANGANAK SI JESUS.

4. NG IPAPATAY NI HERODES ANG MGA SANGGOL PAGKAPANGANAK NI JESUS.

5. NG ITAKAS ANG SANGGOL NA SI JESUS AT NG MANIRAHAN SILA SA EGIPTO DAHIL IPINAPAPATAY NGA ANG MGA SANGGOL “TINAWAG KO ANG AKING ANAK SA EGIPTO”.

6. SA KANYANG PAGBABALIK HINDI SA NAZARETH NANIRAHAN KUNDI SA CAFERNAUM BAKIT?

7. ANG PAGPAPATOTOO NI JUAN BAUTISTA ANG TINIG SA ILANG PATUNGKOL KAY JESUS.

8. HINDI LAMANG SA TINAPAY NABUBUHAY ANG TAO KUNDI SA BAWAT SALITANG NAMUMUTAWI SA BIBIG NG DIYOS (SI KRISTO ANG MANNA).

9. ANG PAGTUKSO NI SATANAS KAY JESUS

10. ANG PAG-AMIN NI JESUS NA SIYA ANG NASA AKLAT NI ISAIAH

11. NG BAUTISMUHAN SI JESUS ANG TINIG.

12. MARAMING PAGAGALINGIN SI JESUS NA MGA MAY SAKIT.

13. SI JESUS ANG LINGKOD NA HINIRANG NA IPINAKILALANG ANAK NG DIYOS NGUNIT DITO SA TALATA AY TINAWAG NA LINGKOD.

14. MARAMI ANG MABUBULAGAN AT HINDI MAKAKAUNAWA (MAKINIG MAN NG MAKINIG DI KAYO MAKAKAUNAWA).

15. ANG PAG-AALITAN O PAG-AAWAY SA LOOB NG SAMBAHAYAN (Ang kaaway ng isang tao’y ang kanya mismong kasambahay.)

16. GAGAMIT SI JESUS SA PAGTUTURO NG TALINGHAGA O PARABLES.

17. MARAMI ANG BULAANG GURO AT MGA MAPAGKUNWARING PAGSAMBA.

18. PAGSAKAY NI JESUS SA BISIRONG ASNO.

19. IPAGTATABUYAN NI JESUS ANG MGA NAMIMILI AT NAGPAPALIT NG SALAPI AT ANG MGA NAGTITINDA NG KALAPATI.

20. ANG BATONG ITINAKWIL NG MGA NAGSIPAGTAYO ANG BATONG NAGING PANULUKAN NA DUDUROG SA KANILA.

21. ANG NAUPO SA KANAN NI DAVID (HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS/MESSIAH.

22. PAPATAYIN KO ANG PASTOL AT MANGANGALAT ANG MGA TUPA

23. TUMAKAS LAHAT NG MGA ALAGAD PARA WALANG MAPAHAMAK.

24. ANG PAGSAMPAL, PAGDURA, PAGBUNOT NG BUHOK AT BALBAS SA MUKHA NI JESUS.

25. PAGKAKANULO NI JUDAS ISCARIOTE.

26. PAGKAMATAY NI JUDAS ISARIOTE.

27. ANG HULA NA IBIBILANG SI JESUS SA MGA SALARIN (MAY MGA KASAMA SIYANG MGA IBA PANG SALARIN NA KASAMA NIYANG IPINAKO.

28. DIYOS KO DIYOS KO BAKIT MO AKO PINABAYAAN.

29. MAGSASAPALARAN SA DAMIT NI JESUS PAGPUPUSTAHAN ANG DAMIT NIYA.

30. MAUUHAW SI JESUS BAGO MAMATAY SA KRUS.

31. WALANG MABABALI SA KANYANG MGA BUTO.

32. PAGMAMASDAN NILA ANG KANILANG INULOS.

33. MULING PAGKABUHAY NI JESUS SA IKATLONG ARAW.

34. NABUKSAN ANG MGA PAG-IISIP NG MGA TAO PATUNGKOL SA HULA AT KATUPARAN KAY JESUS.

 

PROPHECIES FULFILLED AFTER YESHUA/JESUS DEATH.

 

NGAYON MGA KAPATID NAUNAWAAN NINYO NA MAY MGA HULA(PROPHECY) AT KATUPARAN NARITO ANG NGA HULA SA LUMANG TIPAN KUNG SINO ANG GUMANAP NG LAHAT NG YAN

1. SINO ANG PUMASOK NA YON SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

2. SINO ANG NAGING BATONG ITINAKWIL NA YON?

3. NAGKAUSAP NA AT NAGKITA SI JESUS AT SI PROPETA ISAIAH SA LUMANG TIPAN.

4. SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES.

5. ANG ILAWAN O LIWANAG NG BAGONG JERUSALEM

6. WHO WILL TEACH precept upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line.

 

CLICK HERE: NARITO NAMAN ANG MGA HULA AT KATUPARAN NA SA LUMANG TIPAN LAMANG NAGANAP LAHAT AT MAGAGANAP PA.

ANG DIYOS “NAGING TAO”. (1 JOHN 4:2-3) ANTI-KRISTO BA KAUSAP NINYO O HINDI?


ANG ALAMIN NINYO MGA KAPATID SA AKLAT NA ITO AY KUNG SINO ANG GUMANAP NG LAHAT NG MGA HULA NA ITO? SINO ANG NAGING TAO.

HEBREO 10:1 ANG KAUTUSAN ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog TAON TAON.

1. BAKIT KAILANGANG MAMATAY PA SI JESUS

2. KUNG WALANG KAKULANGAN ANG NAUNA HINDI NA SANA NAGKAROON NG PANGALAWA AT ANG BAGAY NA NALULUMA AY MALAPIT NG MAWALA

3. KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM BAKIT SI JESUS (ANG ANAK NG TAO) ANG DARATING?

4. SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES.

5. ANG ILAWAN O LIWANAG NG BAGONG JERUSALEM

concerning_me

AMEN!

THE BIBLICAL MOUNT SINAI LOCATION!! IS IN ST. CATHERINE’S HILL (ST. CATHERINE NATURE RESERVED)

WHERE AND WHAT IS ARABIA?

ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI

PEACE ON EARTH!

LOOK AT (TINGNAN NINYO ANG LOOK NG AQABA!!!!!! OR GULF OF AQABA!!!!)


CLICK: THE MOUNT SINAI!!! (JEBEL MUSA)

CLICK HERE WHERE IS AQABA THEN ZOOM OUT!!! USE EARTH/SATTELITE VIEW!!!!!

THE MOUNT SINAI (JEBEL MUSA)

ISLAM SAID MT. SINAI IS SAUDI ARABIA THEY REMOVED THE “GULF OF AQABA” IN THIS LINK SEE SAUDI ARABIA…THE BIBLICAL MOUNT SINAI!!

HERE’S THE PROOF ON THAT LINK ABOVED!!!!!!

WHO REMOVED THE “GULF OF AQABA”?

COMPARE TO BIBLICAL MT. SINAI!!

SUMMARY NG KASINUNGALINGAN!!!!!

CLICK HERE: THE LETTER OF MUHAMMAD (ISLAM) TO MT. SINAI THE ONE WITH “GULF OF AQABA”

HOMILY ON THE GOSPEL OF ST. JOHN IN MT. SINAI (ST. CATHERINE)

photo 1

photo 2

THE “VALLEY OF BACA” AND THE “MOUNT ZION”! BIBLICAL EXACT LOCATION!!! PSALM 84:6-7!!

THE GOD OF JACOB/ISRAEL SEE VERSE 8

THE VALLEY OF BACA

Psalm 84:1-12 (FOCUS IN VERSES 6 TO 7)

1  How amiable are thy tabernacles, O LORD of hosts!

2  My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the LORD: my heart and my flesh crieth out for the living God.

3  Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O LORD of hosts, my King, and my God.

4  Blessed are they that dwell in thy house: they will be still praising thee. Selah.

5  Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.

6  Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools.

7  They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God.

8  O LORD God of hosts, hear my prayer: give ear, O God of Jacob. Selah.

9  Behold, O God our shield, and look upon the face of thine anointed.

10  For a day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness.

11  For the LORD God is a sun and shield: the LORD will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly.

12  O LORD of hosts, blessed is the man that trusteth in thee.

TYPE THE EARTH COORDINATES (31.769079, 35.227994) IN GOOGLE MAP OR GOOLE EARTH 

USER YOUR GOOGLE EARTH FLY TO VALLEY OF BACA:
(TYPE THIS IN SEARCH INPUTBOX)
EARTH COORDINATES: 31°46’08.66″N, 35°13’40.79″E OR 31.769076, 35.227994

SEE THE RESULT OF THAT VALLEY OF BACA!!

 SEE FROM VALLEY OF BACA TO MOUNT ZION

SEE THE EARTH COORDINATES IN BELOW MAP TRY IT IN YOUR OWN DEVICES!!!

MT_ZION_GOOGLE_MAP

VALLEY OF BACA!!! NOT DESERT

Psalm 84:5-7

King James Version (KJV)

5Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.

6Who passing through the (((((((valley of Baca))))))) make it a well; the rain also filleth the pools.

7They go from strength to strength, every one of them in (((((Zion)))) appeareth before God.

ZION – THE CITY OF DAVID

2 Samuel 5:7
Nevertheless David took the strong hold of Zion: the same is the city of David.

1 Kings 8:1
Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto king Solomon in Jerusalem, that they might bring up the ark of the covenant of the LORD out of the city of David, which is Zion.

1 Chronicles 11:5
And the inhabitants of Jebus said to David, Thou shalt not come hither. Nevertheless David took the castle of Zion, which is the city of David.

2 Chronicles 5:2
Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto Jerusalem, to bring up the ark of the covenant of the LORD out of the city of David, which is Zion.

 

LET US VISIT THE PLACE IN STREET VIEW IF THERE ARE VALLEYS IN COORDINATES OF  31 AND 35

near_valley_of_baca near_valley_of_baca2 near_valley_of_baca3

ISLAM CLAIM IN THE VALLEY OF BACA IN PSALM 84:6-7 TOGETHER WITH MT. ZION

bakkah_islam_claim_is_baca

islam_claim_in_baca

THE END!!

PRE-ISLAMIC ERA

ABRAHAM’S JOURNE UNTIL HE/THEY DIED AND BURRIED IN HEBRON

WHERE IS PARAN OR PHARAN?

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE IS “MOUNTAINS OF ARMENIA” (MT. ARARAT) IN TIME OF NOAH?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE DIED

WELL OF HAGAR AND ISHMAEL IN TORAH LOCATION

MUHAMMAD SAID!! CHRISTIANS ARE MY CITIZENS!!! (ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI)

PEACE ON EARTH!
THE MOUNT SINAI!!!!!!
http://st-katherine.net/en/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=65

ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI. THE PROOF!!!!!!!

“This is a message from Muhammad ibn Abdullah, as a covenant to those who adopt Christianity,

NEAR and FAR

, we are with them. Verily I, the servants, the helpers, and my followers defend them,

because CHRISTIANS ARE MY CITIZENS;

and by Allah! I hold out against anything that displeases them.

No compulsion is to be on them. Neither are their judges to be removed from their jobs nor their monks from their monasteries.

No one is to destroy a [[[[HOUSE of their RELIGION]]]], to damage it, or to carry anything from it to the Muslims’ houses.
Should anyone take any of these, he would spoil God’s covenant and disobey His Prophet. Verily, they are my allies and have my secure charter against all that they hate.

No one is to force them to travel or to oblige them to fight. The Muslims are to fight for them. If a female

Christian is married to a Muslim

, it is not to take place without her approval.

She is not to be prevented from visiting her church to pray.

Their churches are to be respected. They are neither to be prevented from repairing them nor the sacredness of their covenants. No one of the nation (Muslims) is to disobey the covenant till the Last Day (end of the world).”

English translation from ‘Muslim History: 570 – 1950 C.E.’ by Dr. A. Zahoor and Dr. Z. Haq, ZMD Corporation. P.O. Box 8231 – Gaithersburg, MD 20898-8231 – Copyright Akram Zahoor 2000. P. 167.

The ORIGINAL LETTER was taken away in 1517 by the Turkish Sultan Selim I and is now in the TOPKAPI MUSEUM IN STANBUL, but the sultan gave the monks a copy of it and sanctioned its terms. From the enormous collection of ancient and modern rolls preserved in the monastery’s library, it is clear that the Covenant of the Prophet, whether or not authentic, was in some way or other renewed, and the privileges of protection and safe-conduct for the monks were upheld.

CHRISTIAN MONK FORSEEN/SAID MUHAMMAD CAREER AS A PROPHET.
QUESION: DO YOU THINK IF YOU ARE A “CHRISTIAN MONK” ARE YOU GOING TO DECLARE ANY PROPHET OF A DIFFERENT RELIGION?

PROOF #1

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad


PROOF #2 JEWS HATE YESHUA/IESOUS SO WARNS HIM ABOUT THE JEWS!!

http://www.truthnet.org/islam/whatisislam.html

*****************************
TO ALL MUSLIM/ISLAM ANSWER THIS!!!!
*****************************

MUHAMMAD IS AWARE THAT MOUNT SINAI IS IN ST. CATHERINE BECAUSE OF “HIS LETTER TO CHRISTIAN AND MUSLIM/ISLAM”. WHY ALL MUSLIM/ISLAM IN SAUDI ARABIA THEY ARE SAYING THAT MOUNT SINAI IS SAUDI ARABIA?

CLICK HERE!! TO WATCH THE LETTER OF MUHAMMAD!!

The ORIGINAL LETTER was taken away in 1517 by the Turkish Sultan Selim I and is now in the [[TOPKAPI MUSEUM IN STANBUL].

WHO IS THAT MUHAMMAD NOW IN MECCA?

THE TRUTH WILL SET YOU FREE!!!

A MUSLIM CLAIM ABOUT THE LETTER TO ST. CATHERINE (MOUNT SINAI!!!!)

BARNABAS IS JOSEPH FROM CYPRUS HE IS A CHRISTIAN!!!!!!!!
*********************************************************

KAYO KAWAWA DAHIL HINDI NINYO KILALA SI BERNABE!! YAANG SI BARNABAS AY TAUHAN NI PABLO..YAAN AY SI JOSE…..ANG LEVITANG TAGA-CYPRUS

ACTS 4:36

36 Ganoon ang ginawa ni JOSE, isang Levitang taga-Cyprus, na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihi’y “Anak na Matulungin.”

EXAMPLE:

ACTS 13:4 Dahil [[[isinugo ng Espiritu Santo]]], sina [[[Bernabe at Saulo]] ay nagpunta sa Seleucia at buhat doo’y sumakay sila sa isang barkong papunta sa Cyprus.

PEACE ON EARTH!!!!!!!

AMEN!!!!!!!

CLICK HERE!! THE MT. SINAI!!!

ANO ANG “ONENESS MESSIANIC/CHRISTIAN=(ONE GOD CHRISTIAN) “?

WALANG TRINITY!!
WALANG INA AT AMA ANG DIYOS!!!
SI KRISTO ANG DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO!!
ANG BAUTISMO SA PANGALAN LAMANG NG PANGINOONG YEHOSHUA/IESOUS/IESV OR YOD HE VAV HE (I AM), YOD SHIN VAV AYIN (I AM = JESUS IN ENGLISH)
IN SHORT!! 1 GOD. AMEN!

3 MANIFESTATION NA 1 LANG ANG GAGANAP

GENESIS 1:1(FATHER) GENESIS 1:2(SPIRIT OF GOD) GENESIS 1:3(LET THERE BE LIGHT=THE WORD=revealed in 2 cor. 4:6)

DAHIL ANG LITERAL NA ARAW, BUWAN AT BITUIN AY NASA GENESIS 1:16

GENESIS 1:16 Nilikha ng Diyos ang [[dalawang]] malalaking tanglaw: ang [[Araw]], upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang [[Buwan]]], upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga [[[bituin]]].

ANG UNANG ARAW NA SINASABI SA GENESIS 1:1-5 AY WALANG ARAW AT BUWAN!!!!!!!!!

Monotheism (ONENESS MESSIANIC/CHRISTIAN) = ONE GOD CHRISTIAN
(from Greek μόνος, monos, “single”, and θεός, theos, “GOD”)

SA DAMI NG “TRINITARIAN CHRISTIAN” DAPAT LUMABAS ANG “ONENESS MESSIANIC/CHRISTIAN=(ONE GOD CHRISTIAN)”.

SI JESUS ANG NAGTAYO NIYAN HINDI ITO DAPAT IPAPAREHISTRO SA SEC BAWAL!!! DAHIL ANG NAGPAPAREHISTRO DOON AY MAGPAPAYAMAN LAMANG. ANG MAGREREHISTRO NITO SA SEC AY PEKENG “ONENESS MESSIANIC/CHRISTIAN = ONE GOD CHRISTIAN”. 2 CORINTHIAN 3:3 (RELIGION SA PUSO NG TAO). PAANO MO IPAPAREHISTRO ANG RELIGION SA PUSO LANG NG TAO?

*********
DOKTRINA:
*********


1. TANGGAPIN SI YESHUA/IESOUS/JESUS NA DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO SA IYONG PUSO.

2. ANG BAUTISMO SA PANGALAN NI YESHUA/IESOUS/JESUS LAMANG. (SI JESUS ANG MAGBABAUTISMO SA ESPIRITO SANTO SA IYO).

YAN LANG ANG REQUIREMENTS: HINDI KAMI ANG MAGBABAUTISMO SA INYO NG ESPIRITU SANTO SI JESUS MISMO.

WALANG TAONG MAKAKAPAGBAUTISMO SA INYO NG ESPIRITO SANTO DAHIL NASUSULAT: SI JESUS LANG ANG MAGBABAUTISTMO SA ESPIRITO SANTO.

MATEO 3:11 Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang… darating na kasunod ko ang siyang (((((magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy))).

LUCAS 3:16 Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya’y higit na makapangyarihan kaysa akin; ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. 17 Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipa’y susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman.”

MAY ESPIRITU SANTO PALA???? SABI NG MGA HINDI NAKAKAALAM…PARA SA MGA TAONG HINDI NANINIWALA SA ESPIRITO SANTO ETO KAYO!!

GAWA 19:2 at sila’y tinanong niya, “Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo’y sumampalataya?” (((“Hindi po, ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala))))),” tugon nila.

ACTS 4:12 Kay Jesu-Cristo lamang matatagpuan ang KALIGTASAN, Sapagkat sa silong ng langit, ang KANYANG PANGALAN LAMANG ANG IBINIGAY NG DIYOS SA IKALILIGTAS NG TAO.” JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA.

PALIWANAG: LAHAT NG CHRISTIAN NA NAGBABAUTISMO SA PANGALAN NI YESHUA/JESUS AY AMING MGA KAPATID. AMEN!

SAMA-SAMA NA TAYO SA KALIGTASAN SA HINAHARAP. AMEN!!!

ANG BAWAT KIKILALA MALILIGTAS PATI SI HESUS KANILANG SAMBAHAYAN!!!

ACTS 16:31 “SUMAGOT SILA, “SUMAMPALATAYA KA SA PANGINOONG JESUS, AT MALILIGTAS KA –IKAW AT ANG IYONG SAMBAHAYAN.

HINDI 3 O MADAMI ANG DIYOS.

ANG DIYOS MISMO NG LUMANG TIPAN ANG NAGING TAO. (ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14, NATUPAD SA MATEO 1:22-23, JOHN 1:1, JOHN 1:4, JUDAS 1:5 (SEE VULGATE BIBLE 405 A.D.) 1 TIM. 3:16, JOHN 10:30.
WHEEL OF PROPHECY

AMA = YESHUA/YEHOSHUA/IESOUS/JESUS

ANAK = YESHUA/YEHOSHUA/IESOUS/JESUS

HOLY SPIRIT = YESHUA/YEHOSHUA/IESOUS/JESUS

1. ANG “ONENESS MESSIANIC/CHRISTIAN = ONE GOD CHRISTIAN” AY ISANG RELIHIYON SA PUSO NG TAO.
2. RELIGION NA HINDI NAKA-REHISTRO SA SEC. (KAILANGAN BANG IREHISTRO SA LUPA ANG RELIGION?)
3. ANG REGISTRATION NITO SA LANGIT NA MAY TATAK NG DUGO NG KORDERO.
4. TANGGAPIN ANG NAG-IISANG DIYOS NG LUMANG TIPAN ANG NAGING TAO SA INYONG MGA PUSO.
5. KAPAG TINANGGAP SI SI YESHUA/JESUS NA MAGBABAUTISMO SA INYO SA ESPIRITU SANTO (NASUSULAT YAN).

6. HINDI GINAGAMIT SA BUSINESS … LAHAT NG PASTOR MAY TRABAHO LAHAT KAYO PWEDENG MAG-TURO KUNG KAYO AY PINILI NA MAUNAWAAN ANG MGA DEVINE PROPHECIES SA WEBSITE KO https://armandecastro.wordpress.com.

KAHIT HINDI TAYO NAGKI-KITA KITA PAGDATING NI YESHUA/JESUS MAGKI-KITA KITA DIN TAYO.
MAGKWENTUHAN O MANALANGIN LAMANG KAYO SA INYONG MGA BAHAY PATUNGKOL SA MGA “DEVINE PROPHECIES NI YESHUA/JESUS” AY NANDOON SIYANG KASAMA NINYO.

Katuruan Tungkol sa Pananalangin
(Lucas 11:2-4)

5 “Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalanging nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 6 Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala.

7 “Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila’y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. 8 Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya. 9 Ganito kayo mananalangin,

‘Ama naming nasa langit,

sambahin nawa ang iyong pangalan.

10 Nawa’y maghari ka sa amin.

Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.

11 Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw; a

12 at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,

tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.

13 At huwag mo kaming hayaang matukso,

kundi iligtas mo kami sa Masama!’ b

14 “Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. 15 Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, c hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan.”

TANDAAN: WALANG AMA NA DARATING SA APOCALYPSIS..KUNDI SI JESUS LAMANG…DAHIL SIYA AT ANG AMA AY IISA.

REVELATION 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”

REVELATION 22:20-21 Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!”

Sana’y dumating ka na, Panginoong Jesus!

21 Nawa’y makamtan ng lahat a ang pagpapala ng Panginoong Jesus.

IPAGKALAT ANG MABUTING BALITA PATUNGKOL SA DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO.


CLICK HERE: WHO ARE THE ANTI-CHRIST!!!!!!!!!!!

 

AMEN!

ANG DATING DAAN (ADD) (XYKE CHRISTIAN) VS ARMAN G. DE CASTRO

‎Xyke Christian VS Arman G. de Castro

TOPIC: SINO ANG DIYOS NG APOCALYPSIS O REVELATION.

YAN NG MATAPOS NA TAYONG LAHAT :)
13 hours ago · Like · · Unsubscribe

Arman G. de Castro TIP: CHAPTER 15 TO 22 WALA NG SALITANG “AMA” SA APOCALYPSIS. LALABAN PA KAYA ITO? :)
13 hours ago · Like

Kim Yong wow!!!
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro PUSTAHAN TAYO UURONG YAN :)
13 hours ago · Like · 1 person

Arman G. de Castro ANO YAN PANGATI :)
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro PARA LUMABAN LALO :)
13 hours ago · Like

Xyke Christian sasagutin kita diyan, ok, pero gusto ko bago tayo pumunta diyan pagusapan natin ang ating pananampalataya o samahan kung ito ba ay sa Dios o Hindi…
13 hours ago · Like · 1 person

Kim Yong ayaw ko masama ang magpusta…hehehe..
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro DIYAN MAKIKITA KUNG KANINONG RELIGION ANG NA KAY SATANAS KAYA LUMABAN KA NA.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro HINDI NA TAYO PWEDENG MAGPALIGOY LIGOY PA KAYA NGA REVELATION YAN MAY INI-REVEAL…YON ANG IREREVEAL NATIN OKAY BA SA IYO?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro MUKHANG MATATANGGAL ANG YABANG MO NGAYON :)
13 hours ago · Like

Xyke Christian AMA at si Hesus at Espiritu Santo ay PANTAY ynn ba ang paniniwala ng onenesschristian…Tama ba?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro OO IISA ANG DIYOS..SI JESUS ANG YAHWEH AT HS. IISA LANG ANG DIYOS.
13 hours ago · Like

Kim Yong naku patay!!!!
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANO MAUNA NA KO? O IKAW? TINGNAN KO GALING MO SA APOCALYPSIS :)
13 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian tanong ko lang sino ba ang founder ng oneness?
13 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian mamaya masiyado kang hot…wala pa tayo doon
13 hours ago · Like

Xyke Christian utay utay lang
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ONENESS CHRISTIAN HINDI ONENESS LANG GET MO BA?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro DAPAT TANONG MO SINO ANG FOUNDER NG “ONENESS CHRISTIAN”?
13 hours ago · Like

Xyke Christian Arman sino ba ang founder ng oneness christian?
si Ian B. Johnson ba?
13 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian Ian B. Johnson ba? tama ba?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro HINDI NAMIN KINIKILALA YAN…
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ONENESS LANG YAN…IBA ANG “ONENESS CHRISTIAN” okay ba?
13 hours ago · Like

Xyke Christian ok…
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro good!
13 hours ago · Like

Jonah Prophet paligoy ligoy.. :-)
13 hours ago · Like

Xyke Christian Araman NAKAREHISTRO BA YAN SA Philippine Securities and Exchange Commission (SEC)
13 hours ago · Like · 1 person

Arman G. de Castro SINO MAUUNA? SA REVELATION?
13 hours ago · Like

Xyke Christian tinatanong muna kita kung
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro HINDI NAKAREGISTERED YAN…NASA LANGIT REGISTRATION NIYAN MAY TATAK NG PANGALAN NG KORDERO. BAWAL IPAREGISTERED YAN ANG MAGPAPAREHISTRO PEKE NA.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANO? UURONG KA NA KAPAG HINDI NAKA-REGISTERED?
13 hours ago · Like

Kim Yong heheheh….
13 hours ago · Like

Jonah Prophet namumuntos na lang yan bro arman
13 hours ago · Like

Xyke Christian
SO, hindi niyo SINUSUNOD ang BIBLIA 1 PEDRO 2:13 at ang Batas, (SEC)Securities Act 83
Sinasabi sa Jurisdiction of the law lahat ng Association,Foundation,Coo​rporation,Finacing
Institution, Partnership ay dapat magparehistro…So, oneness christian illegal ang samahan niyo.
Ang kailangan mga provision ng korporation Code kaugnay sa mga Iglesia/samahan ay Section 2
(definisyon ng korporation), Section 36 (kapangyarihan ng korporasyon at kapasidad), Section 91
(pagwawakas ng pagsalig), ang Sections 109 hanggang 116 (Pananampalataya korporation.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎:-) MANGANGAMOTE YAN PANOORIN NINYO :)
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro WALA SA REGISTRATION ANG TOPIC…REVELATION.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro HUWAG KA NG MAGPALIGOY-LIGOY PA.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANO MAUUNA NA AKO?
13 hours ago · Like

Jonah Prophet TAKBO NA! :-)
13 hours ago · Like

Xyke Christian papano tayo mag uusap ng maayos ehhh ILLEGA ANG SAMAHAN MO
13 hours ago · Like · 1 person

Arman G. de Castro ISA-ISA LANG ANG TOPIC SA REVELATION/APOCALYPSIS :)
13 hours ago · Like

Xyke Christian sasagutin kita siyan
13 hours ago · Like

Xyke Christian revelation
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro LEGAL SA LANGIT YAN…NA KAY JESUS ANG REGISTRATION SIYA FOUNDER NIYAN EH.
13 hours ago · Like

Jonah Prophet SAGUTIN MO NA KASI…. PANAY KA KAHOL EH
13 hours ago · Like

Xyke Christian hahaha so wala sa batas yan…
13 hours ago · Like

Xyke Christian ILLEGAL
13 hours ago · Like

Xyke Christian sige tanong ka
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro HINDI ILLEGAL YAN…RELIGION SA PUSO NG TAO YAN..
13 hours ago · Like

Xyke Christian nasa BATAS dapat mag parehistro ang isang RELIHIYON
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎2 CORINTHIAN 3:3 NAKAKALAT NA YAN SA BUONG MUNDO MGA SUMASAMBA KAY GOD JESUS CHRIST…AT BAPTISM IN THE NAME OF JESUS LANG.
13 hours ago · Like

Xyke Christian at hindi niyo rin sinusunod ang
13 hours ago · Like

Xyke Christian ILLEGAL ONENESS CHRISTIAN
13 hours ago · Like

Xyke Christian sige tanong
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro BATAS LANG NG TAO YAN – NAGPAPASAKOP NAMAN KAMI KAY KRISTO JESUS. MAS MATINDI YON DIYOS YON EH.
13 hours ago · Like

Xyke Christian ‎1 PEDRO 2:13 sabi dito mag pasakop sa LAHAT ng PALATUNTUNAN NG TAO
13 hours ago · Like

Xyke Christian si KRISTO NAG PASAKOP SA BATAS NG ROMA
13 hours ago · Like

Xyke Christian ILLEGAL SAMAHAN NIYO
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro OKAY: SINO ANG DARATING SA APOCALYPSIS…..DARATING BA ANG AMA SA APOCALYPSIS?

APOCALYPSIS 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”

YAN MUNA #1..TANONG..
13 hours ago · Like

Xyke Christian punta tayo sa paguusap sa DIOS
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro MAGPAKITA KA NG TALATA SA APOCALYPSIS NA DARATING AMA MO.
13 hours ago · Like

Xyke Christian sasagutin kita..PERO AMINADO KA NA ILLEGAL ANG ONENESS CHRISTAIN?
13 hours ago · Like · 1 person

Arman G. de Castro MAY ILLEGAL BA KAY KRISTO JESUS?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SUMAGOT KA NA LANG…
13 hours ago · Like

Xyke Christian meron yon mga kay SATANAS
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro QUESTION #1 SINO DARATING SA APOCALYPSIS? DARATING BA ANG AMA NA WALANG PANGALAN? SAGOT..

APOCALYPSIS 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎5 TANONG KA LANG MANGANGAMOTE KA…:)
13 hours ago · Like

Xyke Christian SASAGUTIN KITA DIYAN…PERO aminin mo muna ILLEGAL ANG SAMAHAN MO
13 hours ago · Like

Xyke Christian TAPOS SAKA KITA SASAGUTIn
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SINAGOT NA KITA…WALA KAMING BALAK MAGPAYAMAN SA RELIGION…HABAG ANG IBIG KO HINDI HAIN. GET MO BA?
13 hours ago · Like

Xyke Christian So, ILLEGAL
13 hours ago · Like

Xyke Christian TAMA
13 hours ago · Like

Xyke Christian ngayon sasagutin na kita
13 hours ago · Like

Xyke Christian nasa Jurisdiction of the law lahat ng Association,Foundation,Coo​rporation,Finacing
Institution, Partnership ay dapat magparehistro…So, oneness christian illegal ang samahan niyo.
13 hours ago · Like

Xyke Christian kung sabihin ko si KRISTO ANG DARATING
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro IKAW LANG NAGSASABING ILLEGAL…SAAN NAKASULAT SA BIBLIA NA IPAREHISTRO MO ANG RELIGION?

NASUSULAT: IBIGAY MO ANG KAY CESAR AT IBIGAY MO ANG PARA SA DIYOS.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SUMAGOT KA NA LANG MADAMI KA PANG PAIKOT IKOT EH…
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎5 TANONG LANG IBIBIGAY KO SA IYO….REVELATION LAHAT…OKAY BA?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro AT MAKIKITA MO KUNG KANINONG RELIGION ANG NA KAY SATANAS. :)
13 hours ago · Like

Xyke Christian saan sa Biblia bawal mag parehistro sa SEC?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro MAY SEC BA SA BIBLIA? patawa ka pala eh pahahanapin mo ako ng hindi nakasulat.
13 hours ago · Like

Xyke Christian sagutin mo saan
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro MAY SEC BA SA BIBLIA? patawa ka pala eh pahahanapin mo ako ng hindi nakasulat.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SUMAGOT KA NA SA QUESTION #1 DALIAN MO AH…
13 hours ago · Like

Xyke Christian ohh bakit mo sinabi na
13 hours ago · Like

Xyke Christian ikaw ang may sabi niyan…
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro WALA NGANG NAKASULAT KUNG WALANG NAKASULAT NA SEC BAKIT NAMAN NAMIN GAGAWIN…MAGPAPAYAMAN LANG GAGAWA NIYAN.
13 hours ago · Like

Xyke Christian ok ok ok…so ILLEGAL…sagot ko ganito si KRSITO ANG DARATING
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro IBIGAY MO ANG KAY PARA KAY CESAR AT IBIGAY MO ANG PARA SA DIYOS..NAUUNAWAAN MO BA YAN?
13 hours ago · Like

Xyke Christian mamaya nag tatanong ka ehh
13 hours ago · Like

Xyke Christian sabi ko si KRISTO ANG DARATING
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro TAPOS ANG BOXING!!

QUESTION #2 SINO ANG MAY-ARI NG MGA ANGHEL?
13 hours ago · Like

Xyke Christian nag babayad ba kayo ng BUWIS?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro KALULUWA INIIPON NAMIN HINDI PERA GET MO BA?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro KAYA NGA HABAG ANG IBIG KO AT HINDI HAIN…
13 hours ago · Like

Xyke Christian mamaya ginulo mo ako…anong tapos ang BOXING..iyon ang paniniwala ko ehhh si KRISTO ANG DARATING ANONG MALI DON?
13 hours ago · Like

Xyke Christian anong MALI TOTOO NAMAN DARATING ANG PANGINOON HESUS..anong MALI DOON?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SUMAGOT KA NA NA SI JESUS ANG DARATING MEANING UMAYON KA SA AKIN.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SO WALA NA TAYONG PAG-UUSAPAN KASI HINDI MO KINONTRA.
13 hours ago · Like

Xyke Christian TAMA NASA BIBLIA..
13 hours ago · Like

Xyke Christian OHH
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro NEXT: QUESTION #2 SA REVELATION..SINO ANG MAY-ARI NG MGA ANGHEL…SAGOT….DALIAN MO…AT GUMAGABI NA.
13 hours ago · Like

Xyke Christian DARATING TALAGA ANG PANGINOON HESUS….
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro OO NA NGA…NEXT QUESTION NA…
13 hours ago · Like

Xyke Christian ako naman ang magtatanong?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro PWEDE BANG PATAPUSIN MO 5 TANONG KO?

NEXT: QUESTION #2 SA REVELATION..SINO ANG MAY-ARI NG MGA ANGHEL…SAGOT….DALIAN MO…AT GUMAGABI NA.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro PAGKATAPOS NG 5 TANONG 5 TANONG KA NAMAN OKAY?
13 hours ago · Like

Xyke Christian Isa isa lang…unfair ka ehh.
13 hours ago · Like

Xyke Christian ‎5 tapos ako wala
13 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian ako naman ang magtatanong
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro PAGKATAPOS NG 5 TANONG KO IKAW NAMAN 5 DIN OKAY?
13 hours ago · Like

Xyke Christian sinagot naman kita ehh
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro OKAY BA SA IYO?
13 hours ago · Like

Xyke Christian wag ganun…one by one
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro PALALALIMIN NGA NATIN ANG REVELATION EH..MAHINA ANG 1 PROOF.
13 hours ago · Like

Xyke Christian halinhinan
13 hours ago · Like · 1 person

Arman G. de Castro SIGE NA NGA…ANO TANONG MO?
13 hours ago · Like

Xyke Christian ehh bagay ikaw lahat ang magtatanong sunod sunod unfair sa akin yon
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIGE HALINHINAN TAYO……TIGLILIMA LANG..
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIGE IKAW NA MAGTANONG.
13 hours ago · Like

Xyke Christian si Kristo ba at ang Ama at ang Espiritu Santo ay pantay pantay
13 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian ayon sa mga oneness christian?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro OO IISA SILA … GUSTO MO NG KATOTOHANAN?

MAKINIG KA PURO TALATA ITO.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro BASAHIN MONG MABUTI HA?
13 hours ago · Like

Xyke Christian an ba ibig sabihin ng ELOHIM?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro IPAPALIWANAG KO SA IYO ANG PAG-KAKAISA NILA KAY JESUS. AMA, ANAK AT HS = JESUS.
13 hours ago · Like

Xyke Christian mamaya ano ba ibig sabihin ng ELOHIM?
13 hours ago · Like

Xyke Christian ayon sa salitang HEBREW
13 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT…
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro COMPOSE LANG AKO PLS WAIT…
12 hours ago · Like

Xyke Christian ok sige ako na sasagot…God in the Hebrew ELOHIM…
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro
ANG AMA.

SA ISAIAH 40:3 IPAGHANDA SI YAHWEH NG DAAN.
SA JOHN 1:22-23 INAMIN NI JUAN NA SIYA ANG NAGHANDA NG DAAN NG DIYOS NA SI YAHWEH AYON SA PROPHECY.

ANG IPINAGHANDA NG DAAN NI JUAN BAUTISTA AY SI JESUS.

SINUPORTAHAN YAN NG PAGSILANG NG EVERLASTING FATHER, MIGHTY GOD AT EMMANUEL SA ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 AT NATUPAD SA MATEO 1:22-23.

NAGING ANAK SI YAHWEH=JESUS

ABOUT HOLY SPIRIT…

SI JESUS ANG NAGSUGO NG ESPIRITU SANTO DIN…

JOHN 15:7…Sapagkat hindi paparito sa inyo ang PATNUBAY KUNG HINDI AKO AALIS, NGUNIT KUNG UMALIS AKO, SUSUGUIN KO(JESUS)…SUSUGUIN (((((KO)))) SIYA(HS) SA INYO.

http://armandecastro.wordp​ress.com/2011/05/20/si-jes​us-din-ang-espiritu-santo-​amen/

IISANG ESPIRITU ANG IPINADALA…

ANG KATUPARAN NG PROPHECY

GAWA 2:17 Manapa’y natupad ngayon ang sinabi ni propeta Joel:

17 “Ito ang gagawin ko sa mga huling
araw, sabi ng Diyos,
Pagkakalooban ko ng ((aking Espiritu)) <–ESPIRITU NI JESUS SA ACTS
ang lahat ng tao,

NARITO ANG PROPHECY SA LUMANG TIPAN.

JOEL 2:28-29

28 “Pagkatapos nito, ibubuhos ko ang
((aking Espiritu)) sa lahat ng tao: >

MATEO 28:18 Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila(((, “Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa.))))

NAGPAALAM BA SA SI JESUS SA AMA NG SABIHIN NIYA ANG MATEO 28:18?

DI PA SIYA UMAAKYAT SA LANGIT DIYAN..GET MO BA?
12 hours ago · Like
Arman G. de Castro AKO(JESUS) AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA JOHN 10:30 AT MGA I AM THAT I AM…KADAMI NIYAN SA BIBLIA. DINADAGDAGAN NYO LANG.
12 hours ago · Like

Xyke Christian WAG MONG IBAHIN ANG TOPIC
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro MATEO 28:18 Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila(((, “Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa.))))

NAGPAALAM BA SA SI JESUS SA AMA NG SABIHIN NIYA ANG MATEO 28:18?
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANO WALA KA NAMANG NAKOKONTRA…SINO DARATING JESUS DIN SAGOT MO…SINO MAY-ARI NG ANGHEL…DI MO DIN NAPATUNAYAN SA REVELATION…SINO MAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT BUBURA DITO..WALA KA DING FIXED NA SAGOT…

PAANO NA YAN? HA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO ANG AMA AT SI KRISTO AT ANG ESPIRITU AY ISA RIN..SAAN MO MABABASA SA BIBLIA? SA JUAN 10:30 SABI NI KRISTO AKO AT ANG AMA AY IISA? BAKIT HINDI NIYA SINABI PATI ANG ESPIRITU SANTO?
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro AAYON KA LANG PALA SA AKIN NA SI JESUS ANG DARATING AT WALANG NAKASULAT NA DARATING ANG AMA EH…MADAMI KA PANG SINASABI…SINO NGAYON ANG RELIGION NI SATANAS?
12 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAYA GINUGULO MO AKO EEHHH
12 hours ago · Like

Xyke Christian TANONG KO
12 hours ago · Like

Xyke Christian SANGAYON KA NA WALANG BAHAGI ANG AMA SA PAGHAHARI NI KRISTO?
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro
TANONG #4 SINO ANG ILAWAN NG BAGONG JERUSALEM?

MAY ILAWAN BANG WALANG SINDI?

APOCALYPSIS 21:22-34

22 Napansin ko na WALANG TEMPLO sa lunsod sapagkat ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at ang KORDERO ang pinaka templo roon.

23 Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lunsod pagkat ang KANINGNINGAN NG DIYOS ANG NAGBIBIGAY LIWANAG DOON, at ang KORDERO ang SIYANG ILAWAN.

MAY ILAWAN BANG WALANG NINGNING?

http://armandecastro.wordp​ress.com/2010/09/24/ang-il​awan-ng-bagong-jerusalem/
12 hours ago · Like

Xyke Christian TAMA SI HESUS NGA ANG DARATING HINDI KO NAMAN SINABI NA ANG AMA ANG DARATING
12 hours ago · Like

Xyke Christian PERO TANONG KO GANITO
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro WALA NA NGA SA REVELATION ANG “AMA” MO DI MO BA NABASA? NAWALA NA SA CHAPTER 15 TO 22 MATAPOS HIPAN ANG IKA-7 TRUMPETA DAHIL INILIPAT NA KAY KRISTO ANG PAG-HAHARI…MEANING (IPINAGTAPAT YAN).
12 hours ago · Like

Xyke Christian KASE SABI MO ANG PAGAARI NI KRISTO KAILANMAN HINDI PAGAARI NG DIOS
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎@Xyke Christian TAMA SI HESUS NGA ANG DARATING HINDI KO NAMAN SINABI NA ANG AMA ANG DARATING

ARMAN’S REPLY: NATALO NA DITO :) WALA NG KALIGTASAN :)
12 hours ago · Like

Xyke Christian HAHAHA….ANONG TALO DIYAN EHH YON ANG PANINIWALA KO
12 hours ago · Like

Xyke Christian WALA NAMAN AKONG SINABI NG ANG AMA ANG DARATING
12 hours ago · Like

Xyke Christian MERON BA?
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro NASUSULAT: ANG LAHAT NG NASA AMA AY AKIN….SO WALA NG PAG-AARI AMA MO..GET MO BA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian MAG POST KA
12 hours ago · Like

Xyke Christian KUNG MERON
12 hours ago · Like

Xyke Christian MALI YAN…MAY SINABI BA DIYAN NA KAILANMAN ANG PAGAARI NG AMA AY SA AKIN
12 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian WALA NAMAN
12 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI KOMO SINABI YAN HINDI NA KASAMA ANG DIOS DIYAN
12 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian IBIG SABIHIN NIYAN SHARE SILA MAGAMA
12 hours ago · Like

Xyke Christian LAHAT NG NASA AMA KAY KRISTO AT LAHAT NG KAY KRISTO SA AMA
12 hours ago · Like

Xyke Christian MALI KA
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANONG SHARE…PATI NGA BUHAY EH…HINDI MAAGAW NG AMA MO EH BASA…
12 hours ago · Like

Xyke Christian WALA NA TALO KA
12 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian SHARE SILA DIYA…HINDI KOMO PAGAARI NI KRISTO HINDI NA KASAMA ANG AMA
12 hours ago · Like

Xyke Christian SHARE SILA
12 hours ago · Like

Xyke Christian BASA
12 hours ago · Like

Xyke Christian JUAN Kapitulo17 bersikulo 11…Basa
AT wala na “AKO” sa sanlibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at “AKO’Y
paririyan sa “IYO” (pronoun). “AMANG BANAL”, ingatan mo “SILA”(pronoun) sa iyong Pangalan yaong
mga binigay mo sa “AKIN” (possessive pronoun), upang “SILA’Y” maging “ISA” na gaya naman “NATIN”
12 hours ago · Like

Xyke Christian TAPOS SASABIHIN MO ANG PAGAARI NI KRISTO HINDI KAILAMAN PAGAARI NG AMA
12 hours ago · Like

Xyke Christian KAY SATANAS ANG GANYANG PANINIWALA
12 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian AKO NAMAN ANG MAGTATANONG
12 hours ago · Like

Xyke Christian SI KRITO BA NG IPANGANAK PANGIT? AYON SA IYONG PANINIWALA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO PANGIT SI KRISTO AYON SA IYO? PATUNAYAN MO?
12 hours ago · Like

Xyke Christian PATUTUNAYAN KO HINDI PANGIT SI KRISTO
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro REVELATION ANG PINAKA-MATINDING TALATA WALA YANG JOHN 17 MO KASI LAHAT NG ALAGAD ALAGAD NI KRISTO AT WALANG ALAGAD ANG AMA MO. GET MO BA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian BAKIT SI JUAN DIN ANG SUMULAT NG REVELATION AHHH
12 hours ago · Like

Xyke Christian AKO ANG MAGTATANONG
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro KAYA NGA UMULIT NG MGA SULAT YANG SI JUAN AT PETER…MGA MGA 1, 2 AT 3 SULAT ANG MGA YAN NA MAS MATITINDI.
12 hours ago · Like

Xyke Christian KANINA KA PA EHHH
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO WALA YAN KAY JOHN
12 hours ago · Like

Xyke Christian EHHH GINAGAMIT MO YUN REVELATION NI JOHN
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro
‎1 Juan 1: 1-10

MASDAN MONG MABUTI ANG NAHIPO AT NAPAGMASDAN NILA.

1 Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa’y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. 2 Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa Ama at nahayag sa amin. 3 Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita’t narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa kanyang Anak na si Jesu-Cristo. 4 Isinusulat namin ito upang malubos ang ating a kagalakan.
12 hours ago · Like

Xyke Christian AKO NAMAN ANG MAGTATANONG
12 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAYA
12 hours ago · Like

Xyke Christian KANINA KA PA NAGTATANONG
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro SA SIMULA PA’Y SIYA NA…
1 Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa’y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan.
12 hours ago · Like

Xyke Christian SINASAGOT NAMAN KITA
12 hours ago · Like

Xyke Christian NGAYON ALAM MO NA NA LAHAT NG PAGAARI NI KRISTO KABAHAI ANG DIOS
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro OO HINDI MAGANDANG LALAKI SI KRISTO..BASA

ISAIAH 53:2 Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa.
(((((((Walang katangian o kagandahang makatawag-pansin,
walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. ))))
12 hours ago · Like

Xyke Christian GAYON ALAM MO NA NA LAHAT NG PAGAARI NI KRISTO KABAHAGI ANG DIOS
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO WALA BAHAGI AANG DIOS KAY KRISTO KAILAMAN…SABI MO..SAGOT KO ETO JUAN 17:11
12 hours ago · Like

Xyke Christian AKO NAMAN ANG MAGTATANONG PUWEDE BA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO MINSAN PANGIT SI KRISTO NG IPANGANAK? TAMA BA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian OK
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro
SA REVELATION PAG-AARI NGA NI KRISTO..NAKITA MO NAMAN NA INANGKIN NIYA LAHAT NG ANGHEL DIBA? AT PATI BOOK OF LIFE ETC..ETC…PATI TRONO SIYA NAKA-UPO.

ISANG TRONO NG DIYOS SA LANGIT AT ANG NAKA-UPO DOON.

APOCALYPSIS 4:2

Walang anu-ano’y kinasihan ako ng Espiritu, at nakita ko sa langit ang (((ISANG(1) TRONO at ang NAKALUKLOK DOON. Ang MUKHA))) niya ay maningning na gaya ng mahahalagang batong haspe at kornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono.

May mukha at ang nakaluklok doon hindi MGA NAKALUKLOK. IISA ANG NAKALUKLOK mga kapatid.

ETO ANG NASA GITNA NG TRONO NA YAN NA NAGBIBIGAY NG TUBIG-NA NAGBIBIGAY BUHAY.

Apocalypsis 7:17 Sapagkat ang (((((KORDERONG nasa GITNA NG TRONO))))) ang magiging pastor nila. Sila’y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay-buhay; at papahirin ng DIYOS ang luha sa kanilang mga mata.
12 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAYA DON MUNA TAYO KAY KRISTO SA PANGIT
12 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI PA AKO SUMASAGOT EHHH
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro WALA NG PAG-AARI AMA MO GET MO BA TAKE NOTE SIMULA NG HIPAN ANG IKA-7 TRUMPETA…CHAPTER 15 YAN..SIMULA CHAPTER 15 TO 22 WALA KA NG MABABASANG “AMA” SA APOCALYPSIS.
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI NI KRISTO AKO AT ANG AMA AY IISA
12 hours ago · Like

Xyke Christian WAG KANG MAG FOCUS
12 hours ago · Like

Xyke Christian SA ISANG TALATA
12 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI KOMO SINABI YAN KAILAMAN ETCHA PUWERA NA ANG DIOS
12 hours ago · Like

Xyke Christian GANUN BA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian ENITCHA PUWERA NA BA NI KRISTO ANG DIOS?
12 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI GANUN?
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro KANINA PA KO SAGOT NG SAGOT…
QUESTION #4 BAKIT SI JESUS ANG BUBURA NG PANGALAN MO SA REVELATION SA AKLAT NG BUHAY NA INIINGATAN NIYA.

Pahayag 21:27 Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang sinumang gumagawa ng kahihiyan, at ang mga sinungaling. Yaon lamang may mga pangalang nakasulat sa ((((“AKLAT NG BUHAY” na INIINGATAN ng KORDERO)))) ang makapapasok sa lunsod.
12 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAY TUTOL NGA AKO EEHHH
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro AY NAKU ANG NASABI NI KRISTO JESUS NASABI NA NIYA…GET MO BA?
12 hours ago · Like

Homer Impas
Exodus 20:1-10 ESV / 50 helpful votes
And God spoke all these words, saying, “I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. “You shall have no other gods before me. “You shall not make for yourself a carved image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them, for I the Lord your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate me,
12 hours ago · Like

Xyke Christian TANONG KO NGA…MERON KA BANG MABABASA NA “KAILAMAN” YON LANG
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro AKO AT ANG AMA AY IISA. MEANING NG “AMA” DIYOS KAYA AKO AT ANG DIYOS AY IISA. GET MO BA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian KAILANMAN ANG PAGAARI NI KRISTO AY HINDI PAGAARI NG DIOS
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎@HOMER IMPAS Exodus 20:1-10 ESV / 50 helpful votes
And God spoke all these words, saying, “I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt,

JUDAS 1:5 YAN SI JESUS NAG-ALIS SA EGYPT…BASAHIN MO.
http;//armandecastro.wordp​ress.com
11 hours ago · Like

Xyke Christian PAG MAY NABASA KA.. NA KAILANMAN ANG PAGAARI NI KRISTO AY HINDI PAGAARI NG DIOS… TALO NA AKO
11 hours ago · Like

Xyke Christian KAILANMAN
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro NAG-IISANG DIYOS NGA SI JESUS(JUDAS 1:25) EH DI KANYA LAHAT…
11 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAYA WAG MONG IBAHIN ANG USAPAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian NAKAKATAWA KA
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO HINDI PAGAARI NG AMA
11 hours ago · Like

Xyke Christian AKO AT ANG AMA AY IISA
11 hours ago · Like

Xyke Christian BASAHIN MO YON JUAN 17:11
11 hours ago · Like

Xyke Christian LAHAT NG SA DIOS AY KAY KRISTO AT LAHAT NG KAY KRISTO AY SA DIOS…SHARRE SILA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎@Homer Impas

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

SI JESUS NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO SIYA NAG-UTOS KAY MOISES MISMO.
11 hours ago · Like
Xyke Christian YON NASA APOCALIPSIS ISINUKO NI KRISTO SA DIOS PARA MAGING SA DIOS ANG LAHAT
11 hours ago · Like
Xyke Christian SINUKO
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro
‎@Xyke Christian PAG MAY NABASA KA NA KAILANMAN ANG PAGAARI NI KRISTO AY HINDI PAGAARI NG DIOS… TALO NA AKO

ARMAN’S REPLY: KANINA KA PA TALO.

NG HIPAN ANG IKA-7 TRUMPETA INILIPAT(IPINAGTAPAT SA LANGIT YAN)

REVELATION 10:6-7….Sinabi ng anghel, “Hindi na magtatagal! 7 Sa araw na hipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, isasagawa na ng Diyos ang lihim niyang plano, gaya ng ipinahayag niya sa mga propeta na kanyang mga lingkod.”

NG HIPAN ANG IKA-7 TRUMPETA BASA…IPINAGTAPAT NG DIYOS NA SIYA ANG KORDERO…INILIPAT….HINDI PWEDENG ILIPAT DAHIL IISA LANG ANG DIYOS AT NAKASULAT NA WALANG MAKAKAANGKIN NG AKING KANINGNINGAN.

REVELATION 11:15-19

Ang Ikapitong Trumpeta

15 Hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta at mula sa langit ay may malalakas na tinig na nagsabi, “Ang paghahari sa sanlibutan ay(((((( inilipat na kay Cristo na ating Panginoon)))))). ((((((Maghahari siya magpakailanman!”)))))))))
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro REVELATION 10:6-7….Sinabi ng anghel, “Hindi na magtatagal! 7 Sa araw na hipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, isasagawa na ng Diyos((((( ang LIHIM NIYANG PLANO))), gaya ng ipinahayag niya sa mga propeta na kanyang mga lingkod.”

NABUNYAG ANG LIHIM DIBA?
11 hours ago · Like

Xyke Christian BABSAHIN KO ULIT
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro Sa araw na hipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, isasagawa na ng Diyos((((( ang LIHIM NIYANG PLANO))
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ETO LANG TANDAAN NINYO WALA KAYONG PANALO SA REVELATION O APOCALYPSIS…
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro NAIPAKITA KO NA ANG DIYOS NG APOCALYPSIS “IISA LANG” SI YESHUA/JESUS CHRIST…AMEN!
11 hours ago · Like

Xyke Christian NAGBABASA PA AKO
11 hours ago · Like

Xyke Christian MALI KA
11 hours ago · Like

Xyke Christian TUTOL AKO
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALATA ANG BINASA MO
11 hours ago · Like

Xyke Christian SIYAMPRE LALABAS HINDI BUONG APOCALILPISIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian BASAHIN MO ANG BUONG APOCALIPSIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI YON TALATA LANG
11 hours ago · Like

Xyke Christian DAPAT BUO
11 hours ago · Like

Xyke Christian LAHAT
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro
TANONG #5 PARA SA KAALAMAN NG MADAMI..:)

ILAN ANG TINUTUKOY DITO KUNG MARUNONG KANG BUMILANG

APOCALYPSIS 22:3-4
Walang masusumpungan doon na anumang sinumpa ng Diyos. Matatagpuan sa lunsod ang TRONO NG DIYOS at ng KORDERO, at sasambahin(( SIYA)) ng (((KANYANG)) mga lingkod. 4 Makikita nila ang ((KANYANG))) mukha, at masusulat sa kanilang noo ang((( KANYANG PANGALAN.))

ANG TRONO NG DIYOS BA AY DIYOS? YAN AY ISANG UPUAN NA LAMANG.

HATI-HATIIN NATIN ANG VERSE.

1. SIYA
2. KANYANG mga lingkod
3. KANYANG mukha
4. KANYANG PANGALAN.

SINABI BANG SILA…AT KANILANG PANGALAN?

TAPOS ANG BOXING!!!
11 hours ago · Like

Xyke Christian EHHH BINASA MO
11 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAYA BAKIT NAWAWALA ANG COMMENT KO
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro NABASA KO NA SIMULA GENESIS HANGGANG APOCALYPSIS…
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro BAKA BINUBURA MO? AYAW MONG MAPAHIYA :)
11 hours ago · Like

Xyke Christian REVELATION 10:6-7 ANG BATAYAN MO
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro CHAPTER 15 T0 22 PA…NABURA NA “AMA” MO DOON.
11 hours ago · Like

Xyke Christian HAHAHAHA
11 hours ago · Like

Xyke Christian ‎15 TO 22
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro KAPAG MAY NAIPAKITA KANG “AMA NA SALITA” SA CHAPTER 15 TO 22 NG APOCALYPSIS TALO NA AKO.
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro OO CHALLENGE KITA..MAGHANAP KA NG SALITANG “AMA” TALO NA KO.
11 hours ago · Like

Xyke Christian GUSTO KO BUNG APOCALIPSIS
11 hours ago · Like

Homer Impas siya ba mismo ang nagsabi nasiya ang diyos si jesus
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SA ISANG AKLAT NASA ENDING ANG PINAKAMATINDI GET MO BA?
11 hours ago · Like

Xyke Christian SAAN SA BUONG APOCALIPSIS?
11 hours ago · Like

Homer Impas Sinabi ba ni Jesus na siya ang gumawa ng langit at lupa
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro KAHIT BUMABASA KA NG POCKET BOOK..NASA HULI PA DIN ANG ENDING…NG STORYA..AT DOON MO MAKIKITA ANG HISTORY O BUNGA NG LAHAT. GET MO BA?
11 hours ago · Like

Homer Impas Sinabi ba din na siya gumawa kay adan
11 hours ago · Like

Homer Impas asan pweba mo
11 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAYA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro PAANO KUNG MAPATUNAYAN KO SA IYO NA SINABI NI JUAN? HOMER IMPAS…TALO KA NA?
11 hours ago · Like

Xyke Christian BABASA AKO SA AKLAT NG APOCALIPSIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian OK LANG SA IYO
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANG KASULATAN NG MGA ALAGAD AY IPINASULAT LAHAT NG DIYOS YAN.
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro XYKE CHRISTIAN….WALA KANG NASAGOT SA 5 TANONG NA APOCALYPSIS DIN GINAMIT MO…KAYA WALA KANG NAIPALIWANAG NA MABUTI.
11 hours ago · Like

Xyke Christian INIIBA MO ANG TANONG
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO PAG MAY NABASA AKONG AMA/DIOS SA APOCALIPSIS TALO KA NA
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO
11 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro HOMER LIMPAS

JOHN 1:3 (((((Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya))), at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya.

ANG NIYA SI JESUS(WORD)
11 hours ago · Like

Xyke Christian BABSA AKO
11 hours ago · Like

Homer Impas sige nga ipakita mismo sakin pangalan mismo ni jesus ang gumawa ng langit at lupa
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ALAM MO NAMAN SIGURO HOMER LIMPAS ANG SALITANG “LAHAT NG BAGAY ANO?”
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA NA GINOONG ARMAN AYAW SUMAGOT
11 hours ago · Like

Homer Impas asan pangalan ni jesus dyan
11 hours ago · Like

Xyke Christian BABASA AKO SA APOCALIPSIS DIOS AT ANG ANAK
11 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI ISA ALNG
11 hours ago · Like

Xyke Christian ANO
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎@Homer Impas sige nga ipakita mismo sakin pangalan mismo ni jesus ang gumawa ng langit at lupa

ARMAN’S REPLY:
JOHN 1:3 (((((Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya))), at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya.

ANG NIYA SI JESUS(WORD)
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIGE BUMASA KA……..15 T0 22 SA ENDING NA NG MAS MAGANDA….NAIPALIWANAG NA ANG MGA PREVIOUS NA TALATA EH…

11 hours ago · Like
Arman G. de Castro sige na…bahala na makakabasa kung sino mga nakasagot at hindi.

11 hours ago · Like
Arman G. de Castro TULUGAN NA!!! bye thanks peace sa lahat…AMEN!

TO GOD YESHUA/JESUS BE THE GLORY AMEN!
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI ANG ANG DIOS NG APOCALIPSIS AY ISA…NGAYON BABASA AKO SA APOKALIPSIS DALAWA
11 hours ago · Like

Xyke Christian SA AKLATNG APOCALIPSIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro BUMASA KA..POST MO NA
11 hours ago · Like

Xyke Christian SIGE
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Xyke Christian MAG AMA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro AKALA MO NAMAN KASING MAY-IBUBUGA MGA SIMULANG TALATA MO SA APOCALYPSIS…KAHIT SA ISANG IMBESTIGASYON …BABASAHIN NG BUO YONG MGA SUMBONG HANGGANG MABUO ANG KWENTO.
11 hours ago · Like

Xyke Christian SA AKLAT NG APOKALIPSIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA NA
11 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI MO KAYA ANG ANG DATING DAAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Xyke Christian BASAHIN MO
11 hours ago · Like

Xyke Christian ILLEGAL PA ANG SAMAHAN MO KAY BSATANAS AP ANG PANINIWALA MO
11 hours ago · Like

Xyke Christian TULOG NA KO
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro IPAPALIWANAG KO SA IYO MAKINIG KANG MABUTI. APOCALYPSIS 22:3..OKAY..
11 hours ago · Like

Homer Impas gusto ko ipakita mo pangalan mismo ni hesus
11 hours ago · Like

Xyke Christian BUKASA PAG USAPAN NATIN KUNG PANGIT BA SI KRISTO
11 hours ago · Like

Xyke Christian SI JESUS NA NGA YON KORDERO
11 hours ago · Like

Homer Impas kc sa Qur’an mismo si allah ang author na siya ang gumawa nga langit at lupa
11 hours ago · Like

Xyke Christian MAGPATONG PATONG PA AKOY
11 hours ago · Like

Homer Impas pangalna niya mismo
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro
APOCALYPSIS 22:3

3 Wala roong makikitang anumang isinumpa ng Diyos.

Makikita sa lunsod ang trono ng Diyos at ng Kordero, at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. 4 Makikita nila ang kanyang mukha, at masusulat sa kanilang noo…See More
11 hours ago · Like
Xyke Christian MAGPATONG PATONG PA KAYO
11 hours ago · Like

Homer Impas When Allah the Most High decided to create the earth, sun, planets, stars, and the galaxies— those that are known and those that are unknown to us– He commanded them: “Be!” and they were. Almighty Allah said: Verily, His Command, when He intends a thing, is only that He says to it, Be!” and it is! (Ch 36:82)
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO MAG-AMA YON NASA TALATA DIYAN MAG AMA YAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Xyke Christian O MAY NABASA NA AKO
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro NAKASULAT…KANYANG MUKHA, SIYA…MADAMI BA YAN?

KANYA AT SIYA…MADAMI DAW HAHAHAHAHAHA!

HINDI KA MANANALO SA ONENESS CHRISTIAN

NASUSULAT: WITH GOD JESUS THERE IS VICTORY!
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIYA KANYA…MADAMI DAW..KORDERO NANDOON SI JESUS.
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS ILAN YAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian ‎22:3
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro YUONG “TRONO NG DIYOS” UPUAN LANG YON…ANG KITANG-KITA DOON HANGGANG WAKAS ANG KORDERO NA SI JESUS. NA DARATING.
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SUPALPAL :)
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Xyke Christian ILA SILA DIYAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian DALAWA
11 hours ago · Like

Xyke Christian HAHAHAHA
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIYA KANYA..ISA..APOCALYPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Xyke Christian SINO NGAYON ANG KAY SATANAS AT ILLEGAL NA SAMAHAN
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ISA “TRONO NG DIYOS”(UPUAN) AT NG KORDERO(JESUS)
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro
ISA LANG YAN…GET MO NA WALA KA PALA SA LOGIC AT COMMON SENSE EH…

KAYA NGA ANG KATULOY SASAMBAHIN “SIYA” hindi “SILA”

MAKIKITA ANG “KANYANG” MUKHA HINDI “KANILANG MUKHA”

SUPALPAL…

SIGE GOODNIGHT…PEACE TO ALL
11 hours ago · Like

Xyke Christian PALIWANAG MO YON APOCALIPSIS 22:3 ILAN SILA DIYA…HINDI YON LUKLUKAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian DALAWA SILA DIYAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO SA APOCALIPSIS ISA LANG ANG DIOS
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANG VISIBLE SA APOCALYPSIS 22:3 ANG “KORDERO”..GET MO NA? ANG “DIYOS” HINDI PANGALAN YAN…GENERAL NOUN YAN..PERO ANG “KORDERO” FIXED SI JESUS.
11 hours ago · Like

Xyke Christian NGAYON PALIWANAG MO YON APOCALIPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SUPALPAK!!! ANG DATING DAAN…DATI KASI KAYA LUMA NA YAN.
11 hours ago · Like
Homer Impas kung ako sayo visit mo itong original na bible

11 hours ago · Like
Xyke Christian AKO ANG MAGBABASA

11 hours ago · Like
Xyke Christian SUSULAT KO HA

11 hours ago · Like

Homer Impas http://www.facebook.com/l.​php?u=http%3A%2F%2Fwww.cod​exsinaiticus.org%2Fen%2F&h​=sAQDGExbZ
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS 22:3 AT HINDI NA MAGKAKAROON PA NG SUMPA AT ANG LUKLUKAN NG DIOS AT NG
CORDERO AY NAROROON…
11 hours ago · Like

Xyke Christian MAY “AT”
11 hours ago · Like

Xyke Christian ILAN SILA
11 hours ago · Like

Xyke Christian DALAWA
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI NI GINOONG ARMAN ISA LANG DAW ANG DIOS SA APOCALIPSIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian DALAWA NA SILA DIYAN YON DIOS AT YON CORDERO
11 hours ago · Like

Homer Impas http://www.facebook.com/l.​php?u=http%3A%2F%2Fwww.cod​exsinaiticus.org%2Fen%2F&h​=sAQDGExbZ yang ang website ng original na bible bago pa binago ng mga tao
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA NA….HINDI KAYO MANANALO SA ANG DATING DAAN
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro analyze mo ang “SIYA” AT “KANYANG MUKHA” ano? sa apocalypsis 22:3 KUNG MADAMING MUKHA SINABI.
11 hours ago · Like

Xyke Christian TAPOS ANG BOXING
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro DATI NA YAN MGA ISINUMPA NA YAN…BAKA DI MO NABABASA.
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIGE..BAHALA NA MAKAKABASA NITO…GOODNIGHT…
11 hours ago · Like

Xyke Christian HINDIU PINAGUUSAPAN ANG MUKHA
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA NA
11 hours ago · Like

Xyke Christian ANG PINAGUUSAPAN KUNG ILAN BA ANG DIOS SA AKLAT NG APOCALIPSIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO ISA…
11 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT YON APOCALIPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Xyke Christian DALAWA SILA DIYA
11 hours ago · Like

Xyke Christian SO TALO KA NA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro
‎@Xyke Christian HINDIU PINAGUUSAPAN ANG MUKHA
a few seconds ago · Like

ARMAN’S REPLY: ISA LANG NAMAN TALAGA.

HAHAHAHA! NAKASULAT AYAW PAG-USAPAN

ANG TRONO NG DIYOS BA AY DIYOS? YAN AY ISANG UPUAN NA LAMANG.

APOCALYPSIS 22:3
HATI-HATIIN NATIN ANG VERSE.

1. SIYA
2. KANYANG mga lingkod
3. KANYANG mukha
4. KANYANG PANGALAN.
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro
APOCALYPSIS 22:3

HATI-HATIIN NATIN ANG VERSE.

1. SIYA
2. KANYANG mga LINGKOD
3. KANYANG MUKHA
4. KANYANG PANGALAN.
11 hours ago · Like
Xyke Christian SABI MO PANGIT SI KRISTO… LALABAS PANGIT DIN YON AMA
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro
ANO DALAWA BA ITO? ISAMA MO NA SI ELI SORIANO SA PAGBILANG.

HATI-HATIIN NATIN ANG VERSE.

1. SIYA
2. KANYANG mga LINGKOD
3. KANYANG MUKHA
4. KANYANG PANGALAN.
11 hours ago · Like
Xyke Christian SATANAS KA TALAGA!!!!
11 hours ago · Like

Xyke Christian HUWAG MO NG GULUHIN TALO KA NA HUMIHIRIT KA PA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro REMEMBER ANG VISIBLE SA APOCALYPSIS 22:3 ang “KORDERO” JESUS.

KAYA ANG “TRONO NG DIYOS” NA BINANGGIT AY UPUAN NA LANG.
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro NGAYON MALALAMAN NG LAHAT KUNG “ALIN ANG RELIGION NI SATANAS” AMEN!
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS 22:3 AT HINDI NA MAGKAKAROON PA NG SUMPA “AT”ANG LUKLUKAN NG DIOS AT NG CORDERO AY
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎@Xyke Christian SATANAS KA TALAGA!!!!

ARMAN’S REPLY:

NAPIKON SI SATANAS TALAGANG GANYAN ANG BUHAY.
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro ITULOY TULOY MO…HUWAG MONG PUTULIN…
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro
APOCALYPSIS 22:3-4
Walang masusumpungan doon na anumang sinumpa ng Diyos. Matatagpuan sa lunsod ang TRONO NG DIYOS at ng KORDERO, at sasambahin SIYA ng KANYANG mga lingkod. 4 Makikita nila ang KANYANG mukha, at masusulat sa kanilang noo ang …See More
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIGE GOODNIGHT NA…PAALAM TALUNAN …:)
11 hours ago · Like

Xyke Christian NAPATUNAYAN KO LANG NA HINDI LANG ISA ANG DIOS SA AKLAT NG APOCALIPSIS GAYA NG SINASABI MO
11 hours ago · Like

Xyke Christian HUWAG KA NG HUMIRIT…SABI NI GINOONG ARMAN ISA LANG DAW ANG DIOS SA APOCALIPSIS….NGAYON BASAHIN MO ANG APOCALIPSIS 22:3 KUNG ILAN BA? DAPAT MAGARAL KA PA NG BIBLIA
11 hours ago · Like

Xyke Christian ILLEGA NA YAN SAMAHAN MONG ONENESS KAY SATANAS PA…
11 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI KAYO MANANLO SA ANG DATING DAAN…REMEMBER THAT
11 hours ago · Like

Xyke Christian TO GOD BE THE GLORY…!!!!
11 hours ago · Like

Leila Salina ‎@Zyke: ano ba ang ikinaganda sa sekta ng: Ang Dating Daan?… ang kagalingan ni Ginoong Eli Soriano sa pagmumra at pagsasalita ng hindi maganda sa kapwa niya na hindi niya kapanalig?
10 hours ago · Like

Xyke Christian DAPAT lang talagang MURAHIN YON MGA PASTOR AT MINISTRO NA NANLOLOKO SA KAPWA…HINGI NG HINGI NG PERA TAPOS SA BULSA NI LA NAPUPUNTA>>WALA SA BIBLIA YON… KAYA GAGO SILA MGA PASTOR AT MINISTRO…
10 hours ago · Like

Xyke Christian MAkikita mo gumamit ng “AT” (pangatnig). Sa ENGLISH “AND” (conjunction) PASTOR “AT” MINISTRO dapat MURAHIN DALAWA SILA…
10 hours ago · Like

Xyke Christian Salamat po sa Dios…Gud night….
10 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎@Xyke Christian HINDI KAYO MANANLO SA ANG DATING DAAN…REMEMBER THAT

ARMAN’S REPLY:

NANALO KA BA NGAYON SA DEBATE NATIN SA APOCALYPSIS? WALA KANG NASAGOT NG MATINO SA MGA TANONG KO.
3 hours ago · Like
John Gabby Tayuman Hi Xyke Christian eh pag sinabi pong ang punong guro ng ADD “at” Eli. Soriano ay iisa. Hinde po ba pwede yan or lalabas dalawa yan.
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro
PAANO ITO NAGING DALAWA EH ANG VISIBLE SA TALATA SA APOCALYPSIS 22:3 AY ANG “KORDERO”

APOCALYPSIS 22:3
HATI-HATIIN NATIN ANG VERSE.

1. SIYA
2. KANYANG mga lingkod
3. KANYANG mukha
4. KANYANG PANGALAN.

KANYANG MUKHA, KANYANG PANGALAN…MADAMI DAW?

TRONO NG DIYOS AT NG KORDERO (IISA ANG TRONO NG DIYOS SA LANGIT) LUMALABAS UPUAN NA LANG NI JESUS YAN SIYA RIN ANG NAKA-UPO.
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro ETO TALATA ANALYZE MONG MABUTI XYKE CHRISTIAN.

APOCALYPSIS 22:3-4
Walang masusumpungan doon na anumang sinumpa ng Diyos. Matatagpuan sa lunsod ang TRONO NG DIYOS at ng KORDERO, at sasambahin((((( SIYA)))) ng(((( KANYANG))) mga lingkod. 4 Makikita nila ang (((KANYANG)))) mukha, at masusulat sa kanilang noo ang ((KANYANG))) PANGALAN.

SEE LAHAT NG NAKA PARENTHESIS..MARAMIHAN BA IBIG SABIHIN NG SIYA AT KANYA?
3 hours ago · Like

***********************************
ITINULOY NI BROTHER JONAH PROPHET :)
**********************************

Xyke Christian
‎@john gabby said pag sinabi po ng ang punong guro ng ADD “at” Eli. Soriano ay iisa. Hinde po ba pwede yan or lalabas dalawa yan.anong klsaeng pangungusap yan? NAGTAPOS KA BA NG PAGAARAL? TANGALIN MO NA YON PANGALAN BRO. ELI SORIANO..KASE ALAM NAMAN NATIN NA SIYA ANG PUNO NG ADD. MAGARAL KA NG KATAGA, PANGUNGUSAP, 8 URI NG PANANALITA. BAGO KA MAG TANONG SA AKIN..OK…kung gusto mo pumunta ka sa LA
SALLE…TAGPUIN MO AKO DOON HA.
12 hours ago · Like

Jonah Prophet kung yung AMA (GOD) ay Dios….. ano naman si JESUS (KORDERO)???
12 hours ago · Like

Xyke Christian ANAK…AYON SA BIBLIA HINDI AYON SA QUARAN
12 hours ago · Like

Xyke Christian TULOG NA AKO
12 hours ago · Like

Jonah Prophet ABA! BAKIT MAGKAIBA KAYO NI SORIANO NG SINASABI… SABI NIYA SI JESUS AY….. “DIOS DIN”…
12 hours ago · Like

Jonah Prophet WALANG HANGGAN BA YUNG PAGIGING “ANAK” NI JESUS??
12 hours ago · Like

Xyke Christian MUSLIM KA BA?
12 hours ago · Like

Jonah Prophet SUMAGOT KA MUNA??
12 hours ago · Like

Xyke Christian GAGO KA LAHING TERORISTA BUGOK
12 hours ago · Like

Jonah Prophet hehehe….
12 hours ago · Like

Jonah Prophet very typical soriano…. kung ano puno… siya ang bunga
12 hours ago · Like

Xyke Christian HOY HINDI BAGAY SA IYO MAGING BANAL… UNGAS HUWAG MONG IPAKITA SA AKIN YON PAGDASAL DASAL MO SA KALSADA
12 hours ago · Like

Jonah Prophet SAGOT IHO
12 hours ago · Like

Jonah Prophet WALANG PIKON IHO…. SUMAGOT KA MUNA
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI KO HINDI BAGAY SA IYO MAGING BANAL…TANGA MAPAG PAIMBABAW…GAGO KANG PASTOR KA MUKANG KWARTA…HAHAHAHA
12 hours ago · Like

Jonah Prophet HAHAHA….. SUMAGOT KA NA LANG KASI
12 hours ago · Like

Jhonna Than jonah ginawa kang muslim si xyke
12 hours ago · Like

Jonah Prophet NYHAHAHAHAHAHA
12 hours ago · Like

Xyke Christian YAN ANG SAGOT KO MUKANG PERA…PREYSE THE LORD HAHAHAHAHA
12 hours ago · Like

Xyke Christian AKALA MO PUPUNTA SA LANGIT NIYAN SA MGA PAGDASAL DASAL MO SA KALYE TANGA
12 hours ago · Like

Jonah Prophet SAGOT NA IHO..
12 hours ago · Like

Jonah Prophet CGE LANG… IHO…. SUMAGOT KA NA KASI..
12 hours ago · Like

Xyke Christian TAMULOG KA NA HINDI MO AKO KAYA….MAGDASAL KA NA LANG SA KALSADA AT BASAHIN MO ANG BUONG MATEO…
12 hours ago · Like

Jonah Prophet HALUNGKATIN MO YOU TUBE NI SORIANO…. PARA MAY MAISAGOT KA
12 hours ago · Like

Xyke Christian HAHAHAHAHA….
12 hours ago · Like

Jonah Prophet HINDI KITA KAYA??? EH ISANG TANONG LANG DI NA UUBRA KAYABANGAN MO IHO
12 hours ago · Like

Xyke Christian TANGA…ALLELUJA PREYSE THE LORD YAN ANG SABI NG PROPETANG SINUNGALING
12 hours ago · Like

Jonah Prophet SAGOT
12 hours ago · Like

Xyke Christian SIGE TANONG….GUSTO KO YAN…PERO HUWAG KNG PAIMBABAW?
12 hours ago · Like

Jonah Prophet SI JESUS BA AY EVERLASTING SON???
12 hours ago · Like

Xyke Christian HUWAG KANG MAG BANAL BANALAN…. HAHAHAHAHAHAHA
12 hours ago · Like

Jonah Prophet SAGOT
12 hours ago · Like
Xyke Christian SI JESUS BA AY EVERLASTING SON?

12 hours ago · Like
Xyke Christian ITANONG MO KAY SORIANO…HAHAHAHAHAHA
12 hours ago · Like

Jonah Prophet BIBILANGAN KITA…. PAG DI MO NASAGOT…. PANGIT KA!
12 hours ago · Like

Jonah Prophet ‎1
12 hours ago · Like

Jonah Prophet ‎2
12 hours ago · Like

Jhonna Than Xyke Christian bilisan mo sagot
12 hours ago · Like

Jonah Prophet ‎3
12 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI
12 hours ago · Like

Jhonna Than naku talo ka na ni Jonah Prophet
12 hours ago · Like

Jonah Prophet HANGGANG 10 LANG YAN HA…
12 hours ago · Like

Jhonna Than sumagot na hindi raw
12 hours ago · Like

Jonah Prophet BAKIT?
12 hours ago · Like

Jonah Prophet ‎4
12 hours ago · Like

Xyke Christian GAGO KA…HINDI KITA KAPANANAMPALATAYA UNGA KANG PASTOR KA
12 hours ago · Like

Xyke Christian HAHAHAHAHAH
12 hours ago · Like

Xyke Christian NASAGOT KO
12 hours ago · Like

Xyke Christian BAKIT MAY PALIWANAG
12 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT LANG AHHH
12 hours ago · Like

Jonah Prophet NATURAL??
12 hours ago · Like

Xyke Christian TULUGAN NA
12 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian TALO KA DEMONYO KA
12 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT LANG ANG USAPAN
12 hours ago · Like

Xyke Christian GUD NYT
12 hours ago · Like

Jonah Prophet ‎10
12 hours ago · Like

Jonah Prophet AYOS!
11 hours ago · Like

Jonah Prophet I POST KO TO SA FB SITE NG MCGI…. PARA MAKITA NI SORIANO KUNG GAANO KABAIT ANG KAMPON NIYA!
11 hours ago · Like

Jonah Prophet NYAHAHAHAHA
11 hours ago · Like

Jonah Prophet copying………..copying.​…….copying…. hehehehe
11 hours ago · Like

Xyke Christian HINGI HINGI NG PERA SA GUNG GONG OOHHH
11 hours ago · Like

Xyke Christian MUKANG PERA ANG PASTOR NA YAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian AKO NAMAN ANG MAGTATANONG
11 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT
11 hours ago · Like

Jonah Prophet EH PAANO KUNG AYOKO??
11 hours ago · Like

Xyke Christian PROPETA DAW SIYA
11 hours ago · Like · 1 person

Jonah Prophet ‎:-)
11 hours ago · Like

Xyke Christian KAILAN KA NAGING PROPETA AYON SA BIBLIA?
11 hours ago · Like

Xyke Christian HAHAHAHAHA
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KANG DEMONYO KA
11 hours ago · Like

Xyke Christian PERA PERA PERA YAN ANG PASTOR NA MANOLOLOKO
11 hours ago · Like

Xyke Christian WALANG SAMAAN NG LOOB DITO…
11 hours ago · Like

Xyke Christian WAG KANG MASASAKTAN SA MGA SINASABI KO
11 hours ago · Like
Xyke Christian TOTOO KASE NA MUKA KANG PERA
11 hours ago · Like
Xyke Christian PASssssssTOrrrrrrrrr
11 hours ago · Like
Jonah Prophet SABI NI SORIANO….. MGA KAPATID….. EASE ME WITH MY BURDEN… KAILANGAN KO NG P _ ,_ _ _ _, _ _ _ .00
11 hours ago · Like
Xyke Christian NGAYON SINONG MAGALING SA ATIN…SAGOT
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAHAHA
11 hours ago · Like
Xyke Christian DEMNYO
11 hours ago · Like
Xyke Christian KA JONAH
11 hours ago · Like
Xyke Christian GUD NYT
11 hours ago · Like
Xyke Christian I LOVE YOU
11 hours ago · Like
Jonah Prophet EASE ME WITH MY BURDEN
11 hours ago · Like
Xyke Christian MMMMUUUWAAAAAA
11 hours ago · Like
Xyke Christian TALO PIKON
11 hours ago · Like
Jonah Prophet AYOKO SAYO… BAD BREATH KA EH… BASTOS BUNGANGA MO
11 hours ago · Like
Xyke Christian DEMONYO KA
11 hours ago · Like
Jonah Prophet HEHEHEHE
11 hours ago · Like
Jonah Prophet AKO DAW PIKON?
11 hours ago · Like
Xyke Christian DEMONYO ITONG PASTOR NA MANLOLOKONG ITO
11 hours ago · Like
Xyke Christian IKAPU
11 hours ago · Like
Jonah Prophet AYOS!!!!! I AM BEING PERSECUTED!
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAHAHA
11 hours ago · Like
Xyke Christian HUWAG MONG LOKOHIN MIYEMBRO MO
11 hours ago · Like
Xyke Christian MA IIMPIYERNO KA
11 hours ago · Like
Jonah Prophet PAKISABI KAY SORIANO….. PINAPAKAMUSTA SIYA NG KAMAG ANAK KO…..
11 hours ago · Like
Xyke Christian AYON SA BIBLIA
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAAHHA
11 hours ago · Like
Xyke Christian BELAT
11 hours ago · Like
Xyke Christian TALO
11 hours ago · Like
Jonah Prophet YUNG MAY ARI NG “MEKENI” SA PAMPANGA
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAHAHA……
11 hours ago · Like
Jonah Prophet PALITAN NA RAW YUNG MGA TSEKE NA TUMALBOG
11 hours ago · Like
Jonah Prophet NYAHAHAHAHA
11 hours ago · Like
Xyke Christian GALIT KASE ANG DIOS SA MGA MANLOLOKONG GAYA MO
11 hours ago · Like
Xyke Christian GUD NYT
11 hours ago · Like
Xyke Christian SWEET DREAMS
11 hours ago · Like
Xyke Christian I LOVE YOU
11 hours ago · Like
Jonah Prophet PLEASE…… EASE ME WITH MY BURDEN!
11 hours ago · Like
Jonah Prophet NYAHAHAHA
11 hours ago · Like
Jonah Prophet AYAN! NAPOST KO NA SA FB NI SORIANO….
11 hours ago · Like
Jonah Prophet AYOS! HAPPY READING!
11 hours ago · Like
Kim Yong PSSST!! MGA KAPATID EASY LANG….PEACE!!
11 hours ago · Like
Jonah Prophet BUKAS PAG GISING MO…. TIWALAG KA NA!
11 hours ago · Like
Xyke Christian NGAYON SINONG MAGALING SA TIN PROPETA JONAH… HAHAHAHAHAHA…. IKAW AT SI ARMAN WALANG MGA BINATBAT
11 hours ago · Like
Xyke Christian AMA, ANAK, ESPIRITU SANTO,,,,PANTAY PANTAY…HAHAHAHAHA
11 hours ago · Like
Xyke Christian ARAL NI SATANAS YAN
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAHAHA
11 hours ago · Like
Xyke Christian TALO
11 hours ago · Like
Xyke Christian PIKON
11 hours ago · Like · 1 person
Xyke Christian TALO NA SA DEBATE PIKO PA
11 hours ago · Like
Xyke Christian GUD NYT NA NGA…I LOVE YOU JONAH PROPHET
11 hours ago · Like
Jonah Prophet TINGNAN MO FB SITE NI SORIANO…. BILISSSSSS!
11 hours ago · Like
Jonah Prophet hehehehe
11 hours ago · Like
Xyke Christian OK LANG YON
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAHAH
11 hours ago · Like
Xyke Christian SIKAT AKO SA MGA KAPATID
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAHAHAHA
11 hours ago · Like
Jonah Prophet SANA HINDI MABURA
11 hours ago · Like
Xyke Christian MGA KAPATID BINABATI KO KAYO NG BANAL NA HALIK…MAY MANLOLOKO DITO MUKANG PERA…PASTOR NA MUKANG PERA
11 hours ago · Like · 2 people
Xyke Christian HAHAHAHAHAHAH
11 hours ago · Like
Xyke Christian BEEEEE!!!!! bute nga jonah
11 hours ago · Like · 1 person
Xyke Christian JONAH KUNG NARIYAN KA PA..WALNG SAMAAN NG LOOB…MAHAL KITA JONAH PROPHET….TOTOO NA ITO TUTULOG NA AKO GABI NA
11 hours ago · Like · 1 person

DOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO NASA YOUTUBE NAMAN PALA EH (ITAKWIL ANG ARAL NA SI KRISTO AY TAONG TOTOO AT DIYOS NA TOTOO)

DOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO NASA YOUTUBE PALA EH
http://www.youtube.com/watch?v=becj-t98XKE

ANO MASASABI NINYO SA YOUTUBE SEARCH KO YAN ANG LUMABAS
http://www.youtube.com/results?search_query=DOKTRINA+NG+IGLESIA+NI+CRISTO&aq=f

PANDOKTRINA BLG. 14 AT 15 (a) HINDI SI KAPATID NA FELIX MANALO ANG NAGTATAG NG IGLESIA NI CRISTO SA PILIPINAS. SI CRISTO ANG NAGTAYO NITO. HUWAG KAYONG PAPAYAG NA PATAWAG NA IGLESIA NI MANALO.
ANG KAPATID NA FELIX MANALO ANG SUGO NG DIYOS SA HULING ARAW AT SIYANG UNANG KAANIB SA IGLESIA NI CRISTO SA PILIPINAS. (MINUTES OF VIDEO 0:22 TO 0:26)

PANDOKTRINA BLG. 21 (a) ALISIN NA NINYO SA INYONG PANINIWALA ANG TURONG SI CRISTO ANG TUNAY NA DIYOS. SALUNGAT ITO SA ARAL NG BIBLIA. DAPAT NINYONG KILALANIN IGALANG AT SAMBAHIN SI CRISTO SUBALI’T HUWAG KAILANMAN KILALANING DIYOS SAPAGKA’T KAYO’Y MAGKAKASALA. (MINTUES OF THE VIDEO: 0:40 TO 1:06)

PANDOKTRINA BLG 21 (b)
KAHIT ANG ARAL NA TAONG TOTOO AT DIYOS NA TOTOO SI CRISTO AY DAPAT DIN NINYONG ITAKWIL. (MINTUES OF THE VIDEO: 0:40 TO 1:06)

PAUSE AND PLAY

WALA KAMING KATURUANG DIYOS SI CRISTO SINABI NG ISANG IGLESIA NI MANALO/CRIS???).

MGA TANONG KO SA “TRINITARIAN” O MARAMIHANG DIYOS ITANONG NINYO ITO SA MGA PASTOR NINYO AT MGA PARI

MGA TANONG KO SA “TRINITARIAN” O MARAMIHANG DIYOS ITANONG NINYO SA INYONG MGA PASTOR NINYO O MGA PARI. by: Arman G. de Castro (ONENESS CHRISTIAN – 2 CORINTHIAN 3:3) – RELIGION SA PUSO NG TAO.

1. MAY ALAGAD BA ANG “AMA” SA NEW TESTAMENT?

SAGOT: WALA KAY JESUS LAHAT.

2. MAY NAKASULAT BA SA REVELATION NA DARATING ANG AMA?

SAGOT: REVELATION 22:12-13..(SI JESUS ANG DARATING) WALANG NAKASULAT NA PAGDATING NG AMA.

3. NG TAO SI JESUS NAGBANGGIT BA SIYA NG EKSAKTONG PANGALAN NG “AMA” NA DAPAT SAMBAHIN?

SAGOT: WALA…”AMA” LANG. ANG (ELI ELI = MY GOD MY GOD) GOD IS GENERAL NOUN. PUWEDENG MGA MYTHOLOGY GODS YAN. ASHERA, ZEUS, VENUS, AMA NG TAHANAN, AMA NG KATIPUNAN, DIYABLO ANG INYONG AMA (JOHN 8:44) ETC…ETC..

4. GENESIS 1:26 LALANGIN “NATIN” ANG TAO ……. NANATILI BA ANG SALITANG “NATIN” SA GENESIS 1:27?

GENESIS 1:26 VS GENESIS 1:27

SAGOT: GENESIS 1:27 AT NILALANG “NG DIYOS” ANG TAO AYON SA “KANYANG” LARAWAN. LUMALANG “SIYA” NG ISANG LALAKI AT ISANG BABAE.

PLURAL BA ANG MGA SALITANG “NG DIYOS”, “KANYANG” AT “SIYA”?

5. KUNG AMA LAMANG ANG NAKAKAALAM NG PAGHUHUKOM BAKIT SI JESUS ANG DARATING?

MATEO 24:26-27

Walang Nakakaalam ng Araw o Oras

36 “Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang Anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito.

37 Ang pagdating ng “ANAK NG TAO” (JESUS) ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe.

6. ANG DIYOS=NAGSUGO=AMA AY IISA?

SAGOT: OO IISA MEANING NIYAN SA BIBLIA.

NASUSULAT: ANG NAGTATAKWIL SA AKIN NAGTAKWIL SA AMA.(LUCAS 10:16)

LUCAS 10:16 “Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin.”

NASUSULAT: ANG TUMATANGGAP SA AKIN TUMANGGAP SA AMA. (JOHN 13:20)

JOHN 13:20 Pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap
naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin.

NASUSULAT: AKO AT ANG NAGSUGO(DIYOS,AMA) AY IISA (JOHN 10:30)

JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS AY IISA.
JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA AY IISA.
JOHN 10:30 AKO AT ANG NAGSUGO AY IISA.

NASUSULAT: ANG NAKAKAKITA SA AKIN AY NAKAKITA NA SA NAGSUGO SA AKIN (JOHN 14:9).

JOHN 14:9 Sumagot si Jesus, Felipe, kaytagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayo’y hindi mo pa ako kilala? [[[Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama]]]. Bakit mo sinasabing Ipakita mo sa amin ang Ama?

7. NASUSULAT: AKO ANG DAAN, AKO ANG KATOTOHANAN, AKO ANG BUHAY WALANG MAKAKARATING SA AMA
KUNDI SA PAMAMAGITAN KO.

TANONG: ALISIN NINYO SI JESUS MAKAKARATING PA BA KAYO SA AMA?
SAGOT: HINDI NA.

8. BAKIT NAGKAUSAP NA SI DAVID AT SI JESUS? (HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS) FOCUS: MATEO 22:45

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

AWIT 110:1 Sinabi ni Yahweh:
Sa Hari ko’t Panginoon,
“Maupo ka sa kanan ko,
Hanggang ang kaaway mo
Ay lubos na mapasuko, pagkat
iyong matatalo.”

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

Mateo 22:43-45
43″Kung gayon,” sabi ni Jesus, “bakit tumawag sa kanya ng Panginoon si David ng kasihan ito ng Espiritu? Ang sabi niya,
44 “Sinabi ng Panginoon sa aking
Panginoon, Maupo ka sa aking kanan,
Hanggang lubusan kong mapasuko
sa iyo ang mga kaaway mo.”
[[[[[[[[[[[45 Ngayon, si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon; paanong masasabing anak ni David ang Mesias?]]]]]]]]]]
46 Isa man sa kanila’y walang makasagot at mula noon wala nang nangahas magtanong sa kanya.

9. BAKIT NAGKAUSAP NA SI PROPETA ISAIAH NG LUMANG TIPAN AT SI JESUS?

SEE JOHN 12:41

JOHN 12:39-40

39 Hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isaias,

40 Binulag ng Diyos ang kanilang mga mata
at pinatigas ang kanilang mga puso,
upang sila’y hindi makakita,
ni makaunawa ang kanilang mga isip,
baka pa sila’y manumbalik sa akin
at sila’y pagalingin ko. (PROPHECY NI ISAIAH 6:9)

41 Sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus, at nagpahayag siya tungkol kay Jesus.

NAKITA AT NAKAUSAP NI PROPETA ISAIAH SI JESUS

10. BAKIT SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NG PANAHON NI MOIESES? – (SEE JUDAS 1:5)

READ THE OLD SCRIPT: VULGATE BIBLE 405 A.D.

JUDAS 1:5

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN VULGATE BIBLE (405 A.D) TRANSLATION)

JUDAS 1:5 “Bagama’t alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo: matapos iligtas ni JESUS (ng Panginoon see “a” reference/footnote in your Bible) ang bansang Israel sa lupain ng Egipto, pinuksa niya ang mga hindi sumasampalataya sa KANYA.

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

AYAN PO MGA KAPATID MALINAW SA JUDAS 1:5 Vulgate Bible Version (405 A.D) SI JESUS ANG NAKASULAT DOON NA SIYANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO at pinatay niya ang di sumasampalataya SA KANYA.

VULGATE BIBLE (405 A.D)

JUDE 1:5 Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam JESUS populum de terra Ægypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit:

BAKIT SI JESUS SA LUMANG KASULATAN ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO?

SINO ANG SALITANG NAGING TAO?

SI JESUS ANG NAG-UTOS KAY MOISES NA HATIIN ANG ANG DAGAT NA PULA (RED SEA) UPANG ALISIN ANG MGA ISRAELITA SA EGIPTO!!!

PEACE ON EARTH!

SOURCE: THE BIBLICAL MOUNT SINAI!!!!!!!

NOTICE TO THE PUBLIC: “I AM NOT LIABLE FOR ANY ADVERTISEMENT ON MY FREEWEBSITE”

SI YAHWEH(YHWH)=JESUS/YESHUA ANG DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO AMEN!!!

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

NATURAL NAMAN MGA KAPATID NA ANG MGA OLD SCRIPT ANG DAPAT NATING PAGBATAYAN AT PANIWALAAN KAYSA SA MGA BAGONG SALIN NG BIBLIA NA LUMALABAS SA NGAYON. NASUSULAT SI JESUS ANG HUMATI NG DAGAT NA PULA (RED SEA) AT NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NA NAG-UUTOS KAY MOISES AMEN!

JUDAS 1:5 “Bagama’t alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo: matapos iligtas ni JESUS (ng Panginoon see “a” reference/footnote in your Bible) ang bansang Israel sa lupain ng Egipto, pinuksa niya ang mga hindi sumasampalataya sa KANYA.

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

AYAN PO MGA KAPATID MALINAW SA JUDAS 1:5 Vulgate Bible Version (405 A.D) SI JESUS ANG NAKASULAT DOON NA SIYANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO at pinatay niya ang di sumasampalataya SA KANYA.

VULGATE BIBLE (405 A.D)

JUDE 1:5 Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam Jesus populum de terra Ægypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit:

CLICK HERE: EVOLUTION OF THE BIBLE

CLICK HERE: THE VULGATE BIBLE LATIN VERSION

CLICK HERE: THE VULGATE BIBLE ENGLISH & LATIN VERSION

CLICK HERE AND “SEE THE FOOTNOTES” IN NEW INTERNATIONAL VERSION, ©2011

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

GINAGAWA NA LAMANG NILA ITONG MGA FOOTNOTES! PARA HINDI HALATAIN NG MGA BUMABASA PERO TAKOT PA RIN SILANG BAGUHIN AT ALISIN ANG MGA KATOTOHANANG ITO SAPAGKAT NASUSULAT REVELATION 22:18-19 ANG PARUSANG KANILANG MATATANGGAP.

SEE ALSO JESUS/YESHUA IN HABAKKUK/HABACUC 3:18

 

AMEN!

HINDI NAKARATING SI PETER/PEDRO SA ROMA KAHIT SA AKLAT NG ROMA WALANG NAKASULAT NA “PEDRO”, AT SA PAGWAWAKAS NI SAULO/PABLO SA “AKLAT NG ROMA” WALANG IGLESIA SI PEDRO NA NABANGGIT.

Mga Minamahal sa Panginoong Yeshua/Jesus. SI SAULO/PABLO ang nakarating sa ROMA at doon ay nanirahan ng higit kumulang sa 2 taon
(GAWA 28:30) ANG PAGTAWAG KAY SAULO/PABLO

Saang talata makikita sa Biblia na si PETER/PEDRO ay NAKARATING SA ROMA? Ang usapan po natin ay sa BIBLIA at hindi sa kung ano-ano pang mga kasulatan at mga kuro-kuro na madali namang gawin. Kung may nakakaalam ng talata na nakarating sa Roma paki post lamang po ang inyong reply. Sabi sa ibang website BABILONIA daw ang ROMA (I PETER 5:13 pakitingnan sa ibaba sa mapa kung nasaan ang BABILONIA).

SI SAULO/PABLO PARA SA HENTIL AT SI PEDRO PARA SA JUDIO.
GALACIA 2:8 Ang DIYOS ang humirang kay PEDRO bilang apostol sa mga JUDIO ang Siya ring humirang sa akin (PABLO nagsasalita dito) bilang apostol sa mga HENTIL.

NAPAGSABIHAN PA NGA YANG SI PEDRO NI SAULO/PABLO SA GALACIA 2:11-14

Si Saulo/Pablo ang nakarating sa ROMA. Hindi rin nabanggit ang pangalan ni Pedro sa AKLAT NG ROMA.


UNANG PAGLALAKBAY NI SAULO PABLO

Unang Paglalakbay ni Saulo/Pablo

PANGALAWANG PAGLALAKBAY NI SAULO/PABLO

Pangalawang paglalakbay ni Saulo/Pablo.

IKATLONG PAGLALAKBAY AT PAPUNTA NI PABLO SA ROMA
Pangatlong paglalakbay ni Saulo/Pablo at Papunta sa ROMA.

HUMIGIT KUMULANG SA DALAWANG TAONG NANIRAHAN SI PABLO SA ROMA (GAWA 28:30)

NASAAN ANG IGLESIANG ITINAYO NI SAULO/PABLO NGAYON SA ROMA?

ETO PO ANG BABILONIA sabi ng iba ay ROMA. NAPAKALAYO PO SA ROMA. TINGNAN NINYO ANG CHIPRE KUNG NASAAN “ang BABILONIA AY NASA KANAN NG CHIPRE”. IKUMPARA ANG PAGPUNTA NI PABLO SA ROMA AT ANG PICTURE NA NASA IBABA.

SEE:CHIPRE where it is located?

BABYLONIA?

Sabi ng isang website:

What the Bible Says

Boettner is also wrong when he claims “there is no allusion to Rome in either of [Peter’s] epistles.” There is, in the greeting at the end of the first epistle: “The Church here in Babylon, united with you by God’s election, sends you her greeting, and so does my son, Mark” (1 Pet. 5:13, Knox). Link nakarating daw sa ROMA?

GOOGLE Search

ANG SABI NG JEHOVA’S WITNESS SI ANGEL MIGUEL AY SI JESUS? TOTOO BA?

TANONG KO: Si Arkanghel Miguel yon si Jesus sa inyo diba?
SAGOT NIYA: opo,,!!!ang pinaka mataas pong pusisyos sa anghel.

ETO PO YUONG NAKITA NI PROPETA DANIEL.

DANIEL 10:5-9

5 tumingala ako at may nakita akong isang lalaking nakadamit ng telang lino at may sinturong yari sa lantay na ginto. 6 Ang katawan niya’y kumikinang na parang topaz at ang kanyang mukha ay kumikislap na parang kidlat. Nagliliyab na parang sulo ang kanyang mga mata at ang kanyang mga paa’t kamay ay nagniningning na parang makinis na tanso. Ang kanyang tinig ay parang ingay ng napakaraming tao. 7 Akong si Daniel lamang ang nakakita sa pangitain sapagkat nagtakbuhang nanginginig sa takot at nagsipagtago ang aking mga kasama. 8 Naiwan akong mag-isa, kaya ako lang ang nakakita sa pangitain. Nawalan ako ng lakas at ako’y namutla. 9 Nagsalita ang lalaking iyon; at nang marinig ko ang kanyang tinig, walang malay akong nasubasob sa lupa.

PAREHO YAN NG NASA REVELATION 1:12-16

12 Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita, at nakakita ako ng pitong ilawang ginto. 13 Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang Anak ng Tao na nakadamit ng hanggang sakong, at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. 14 Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niyebe, at ang kanyang mga mata’y parang apoy na nagliliyab. 15 Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab, at parang rumaragasang tubig ang kanyang tinig. 16 May hawak siyang pitong bituin sa kanang kamay, at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabila’y may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw.

YAN YUONG TINULUNGAN NI MIGUEL…SO MALIWANAG HINDI SI JESUS SI MIGUEL…ETO PO ITULOY NATIN ANG PAGBASA.

Ipinaliwanag ang Pangitain

10 Walang anu-ano, may kamay na biglang humawak sa akin. Dahil sa takot, nanginginig pa rin ang aking mga kamay at mga tuhod.

11 Sinabi niya, “O Daniel, lubos kitang minamahal, tumayo ka at pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Isinugo ako para sabihin ito sa iyo.” Nanginginig naman akong tumayo.

12 Sinabi pa niya sa akin, “Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula pa nang nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ka ng pang-unawa, dininig na ang iyong dalangin. Kaya naparito ako.

13 Ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia sa loob ng dalawampu’t isang araw, hanggang sa dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing pinuno na SUMAKLOLO SA AKIN (YAHWEH/JESUS) sapagkat naiwan ako noong nag-iisa kasama ng mga hari ng Persia.

SUMAKLOLO SA AKIN…SO MALIWANAG HINDI SI MIGUEL SI JESUS DAHIL MAY TINULUNGAN DI PO BA.

AMEN!

WALANG TRINITY! ANG SALITANG “NATIN” BA AY TATLO(3)?

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Genesis 1: 1-5

Ang Kasaysayan ng Paglikha

1 Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa; 2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. 3 Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng liwanag!” At nagkaroon nga. 4 Nasiyahan ang Diyos nang ito’y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. 5 Ang liwanag ay tinawag niyang Araw, at ang dilim naman ay tinawag na Gabi. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang unang araw.

ANG KATUPARAN NG HULA AT PLANO NG DIYOS.

2 CORINTHIAN 4:5 Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Cristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. 6 Sapagkat ang Diyos na nagsabing, “Mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag,” ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Cristo.

ANG HANGING UMIIHIP NOON AY ANG KANYANG ESPIRITU SANTO.

GENESIS 1:2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang [[[[[[[Espiritu ng Diyos]]]]]]]] sa ibabaw ng tubig.

KING JAMES VERSION
GENESIS 1:2
And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

NANDOON NA “SIYA” HINDI “SILA” SA PASIMULA PA LAMANG. YANG TATLO NA YAN AY IISA AT PANGAKO NA NG DIYOS NA DARATING SA HINAHARAP ANG IKA-7 ARAW NA KANYANG IPINANGAKO (READ GENESIS 2:1-4) ITO ANG BAGONG LANGIT AT BAGONG LUPA NA DARATING O MAGAGANAP “ANG BAGONG JERUSALEM” (REVELATION 21:9-27).

GENESIS 2:2 Sa loob ng anim na araw tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at Siya’y nagpahinga sa IKA-7 ARAW.

GENESIS 2:3 Pinagpala niya ang IKA-7 ARAW at itinangi, sapagkat sa araw na ito SIYA nagpahinga matapos likhain ang lahat.

ANO ANG SABI SA BAGONG TIPAN PATUNGKOL SA IKA-7 ARAW (READ HEBREW 4:1-13)?

Hebreo 4: 1-13

1 Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos, na tayo’y makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. 2 Sapagkat tulad nila’y napakinggan din natin ang Magandang Balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap nang may pananampalataya. 3 Tayong mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito’y ayon sa kanyang sinabi,

“Sa galit ko’y aking isinumpa,
‘Hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling.’ ”

HINDI MAKAKAPAMAHINGA SA AKING PILING AWIT 95:11

Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan. 4 Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw, “At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha.” 5 At muli pang sinabi, “Hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling.” 6 Ang mga unang nakarinig ng Magandang Balita ay hindi nakapasok at nakapagpahinga dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa ring magpahinga sa piling ng Diyos. 7 Kaya’t muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang “Ngayon”. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit,

“Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos,
iyang inyong puso’y huwag patigasin.”

KAPAG NARINIG NINYONG MULI ANG TINIG NG DIYOS HUWAG NG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO.

8 Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. 9 Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos, 10 sapagkat ang sinumang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang paggawa, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. 11 Kaya’t sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya.

12 Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila’y may talim. Ito’y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. 13 Walang makakapagtago sa Diyos; ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo mananagot.

AMEN!

MGA KAPATID KAPAG SINABING “NATIN” INFINITE NUMBER WALANG BILANG BAKIT KAILANGANG IPAKO NINYO SA DALAWA O TATLO ITO?

BAKIT PO SA GENESIS 1:26 EH SABI LALANGIN “NATIN” ANG TAO? BAKIT “NATIN” ANG NAKASULAT MARAMI HO BA SILA?

NARITO ANG SAGOT diyan mga kapatid…basahin ninyo ang sumunod na talata. Genesis 1:26 ITULOY NATIN ANG PAGBASA SA  Genesis 1:27. Eto po ang nakasulat:

Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG larawan. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.

“NG” DIYOS = SINGULAR;
“KANYANG” = SINGULAR;
“SIYA”. = SINGULAR;
(IISA LANG SIYA NA LUMALANG)

KAYA WALANG KATULONG ANG DIYOS SA PAGLALANG KATULAD NG MGA SINASABI NG IBANG MGA RELIHIYON.

ANG “NATIN” PO NA NABANGGIT AY ANG MGA ANGEL NA SA SIMULA PA’Y NAGLILINGKOD NA SA DIYOS. SA GENESIS HINDI PO NASULAT NA NILALANG NG DIYOS ANG MGA ANGHEL.

ETO PO ANG PATUNAY NA MAY MGA ANGHEL NA NOONG ARAW AYON SA PANAGINIP NI JACOB/ISRAEL.

GENESIS 28:12 Nang gabing yaon siya’y nanaginip May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Ayan po mga kapatid sa Genesis 28:12 ay nandoon na ang mga anghel.

GENESIS 19:1 Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel….(gugunawin ang Sodomma at Gomorra dito)

SA MGA NAKADEBATE KO PO..ITINATANONG KO FILL IN THE BLANKS.

FATHER =

SON  =

HOLY SPIRIT =

HINDI NILA MABIGYAN NG PANGALAN.

SALITANG “NATIN” SA TORE NG BABEL

GENESIS 11:7 Ang mabuti’y puntahan NATIN at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan”.

ILAN HO BA ANG GUMOLO? ITULOY PO KASI NATIN ANG PAGBASA.

GENESIS 11:8-9 At pinangalat ni Yahweh ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lunsod. 9 Babel ang itinawag nila sa lunsod na iyon, sapagkat doo’y ginulo ni YAHWEH ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga NIYA ang mga tao sa buong daigdig.

MAY SINABI BANG NILA? MAY SINABI BANG KASAMA SIYA SA MGA KATULOY NA MGA TALATA?

TANONG DIYOS BA SI KRISTO? OO sagot nila. KUNG DIYOS SI KRISTO IISA LANG ANG DIYOS EH DI SIYA ANG DIYOS. HINDI NAG-KAKAANAK ANG DIYOS DAHIL MAGIGING DALAWA(2) NA SILANG DIYOS AYON SA MGA DEVINE PROPHECIES O MGA HULA SA LUMANG TIPAN “ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN MISMO ANG MAGIGING TAO”. MAWAWALA ANG PAGIGING GODHEAD HINDI MO NA NGAYON MALAMAN KUNG SINO SA KANILA ANG MATAAS ANG POSISYON. AT ANG ISA PA NGAYON SA TRINITY HINDI MO MALAMAN KUNG KANINO MO IPINUPUKOL ANG IYONG PANALANGIN.

SINASAMBA NILA SI JESUS HINDI NAMAN TUMATANGGI

SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NOONG PANAHON NI MOISES

HULA NA MAGSASAPALARAN SA DAMIT NI JESUS

SINO PUMASOK SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

ANG TINIG NG SUMISIGAW SA ILANG HULA AT KATUPARAN

Amen!

MAY MGA ANAK PA SI MARIA PAGKARAAN NI JESUS (THE BIOLOGICAL BROTHERS AND SISTERS OF JESUS!) 391 A.D. ISSUE OF BONOSUS!!.

PAANO SASABIHIN NG ROMANO KATOLIKO NA MAY ASAWA SI JOSEPH BAGO NAPANGASAWA SI MARIA GAYONG ANG MGA KAARAWAN NG MGA BIOLOGICAL BROTHER’S OF JESUS IS A.D. NA?

SOURCE: http://www.newadvent.org/cathen/08504a.htm

marriage_mary_joseph

TINGNAN ANG MGA KAPANGANAKAN NG BIOLOGICAL BROTHER’S OF JESUS? MGA SINUNGALING!!

jude_1st_century

REMEMBER!!! JESUS FATHER IS THE HOLY SPIRIT (BORN WITHOUT SEX/BORN BY VIRGIN)
THE BIOLOGICAL BROTHERS AND SISTERS OF JESUS WITH SEX (FATHER JOSEPH)
.

ST JEROME AND HIS FRIEND BONOSUS

WHO IS JUDE?

MAY ANAK PO TALAGA SI MARIA PAGKARAAN PA PO NI JESUS CHRIST HINDI PO AKO NANINIRA NG IBANG RELIGION KATOTOHANAN LAMANG PO MANUMBALIK KAYONG LAHAT KAY GOD JESUS CHRIST AT MAKI-ISA KAYO SA AMIN AT SA KANYA AT TAYONG LAHAT AY MAGKAKAPATID KAY KRISTO JESUS KAHIT NA NASAAN KAYO HINDI NA TAYO KAILANGANG MAGKITA-KITA PA BASTA ANG PUSO NINYO AY NAKAY KRISTO JESUS KAISA PO NINYO KAMING LAHAT WALANG ABULOYAN TUMULONG LAMANG PO KAYO SA MGA KAPATID AT MAGTRABAHO HUWAG UMASA SA IGLESIA MATUTUWA NA PO ANG DIYOS NON. TANDAAN WALANG KASINUNGALINGANG NAGMUMULA SA KATOTOHANAN. PAG-ARALAN PO NINYONG MABUTI ANG MGA SUMUSUNOD NA MGA TALATA. ANG IPINAGLALABAN KO PO AY SI JESU-CRISTO ANG MABUTING BALITA NG ATING PANGINOON.

REVELATION 22:8 (DIYOS LANG ANG SAMBAHIN MO)Dito sa verse na ito kahit anghel nagulat ng sasambahin siya ni Juan.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, Jose, Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

NILALAIT SI JESUS NG KANYANG MGA KAPATID…V3-6

JUAN 7:2-8 Nalalapit na ang Pista ng mga Tolda, isang pista ng mga Judio,3 Kaya’t sinabi kay Jesus ng KANYANG MGA KAPATID, “Bakit hindi kaumalis dito, at pumunta sa Judea, para makita ng IYONG MGA ALAGADang ginagawa mo? 4. Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawakung ang hangad niya’y matanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mgabagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan.5 (MAGING ANG MGA KAPATID NI JESUS AY HINDI SUMASAMPALATAYA SA KANYA).

ANG LAKAS NG MGA TAO NA YAN NA LAIT LAITIN SI JESUS DIBA?
Sabi pumunta ka sa JUDEA PARA MAKITA NG ***IYONG MGA ALAGAD***
KASI NGA PATI MGA KAPATID NIYA HINDI NANINIWALA SA KANYA. V5. IYONG MGA ALAGAD SABI NILA…IBA ANG ALAGAD KAYSA SA MGA KAPATID.

SABI NG MADAMI MGA ALAGAD DAW NI KRISTO TINATAWAG NIYANG KAPATID PERO NANDITO ANG MGA ALAGAD AT HIWALAY ANG MGA KAPATID NI JESUS

ACTS 1:13-14Ang mga ito’y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon, ang Makabayan at si Judas na anak ni Santiago. (11 ALAGAD) Pagdating sa lunsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. 14 Lagi silang nagsasama sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, GAYON DIN ANG MGA KAPATID NI JESUS.

BINANGGIT NA ANG 11 ALAGAD…KAYA TULOY TULOY NA ANG SENTENCE NA YAN HANGGANG SA MGA KAPATID NI JESUS.

JOHN 2:12 Pagkatapos nito, pumunta si JESUS sa CAPERNAUM, kasama ang kanyang ina, MGA KAPATID, AT MGA ALAGAD (pinaghiwalay yan sa kapatid at alagad). AT sila’y nanatili roon ng ilang araw.

I COR 9:4-5 Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Cristiano, tulad ng ginagawa ni PEDRO, IBANG APOSTOL; AT MGA KAPATID NG
PANGINOON?

GALACIAN 1:19 Wala akong nakitang apostol liban kay SANTIAGO NA KAPATID NG PANGINOON.

AYAN KAPAG HINDI PA NAMAN KAYO NANIWALA NA MAY ANAK SI MARIA EWAN KO NA LANG PATAHIMIKIN NA PO NATIN ANG KANYANG KALULUWA. SABI NG ISANG NAKADEBATE NAMIN NOON “HAIL SATAN”, “HAIL SATAN” SABI NAMAN NG IBA “HAIL MARY” “HAIL MARY”…SINASAMBA NA PO KASI NINYO EH SA PAG-AAKALANG MAY NANAY AT TATAY ANG DIYOS. MAG-BASA PA PO KAYO NG MGA NAKA-POST SA WEBSITE NA ITO AT MALALAMAN NINYONG SI YAHWEH AT SI JESUS AY IISA. MAHAL KO PO KAYONG LAHAT SA ATING PANGINOONG JESU-KRISTO ANG DIYOS NA MAPANIBUGHUIN. AMEN!

READ THE HISTORY OF BONOSUS THE FRIEND OF JEROME WHO TRANSLATE THE CATHOLIC BIBLE

Against the common teaching[1] of the Catholic Church he held that, after Jesus, Mary had several other children. The Council of Capua in 391, before which the matter was brought, did not pass any judgment on it, but referred it to the Metropolitan Anysius of Thessalonica and the other bishops of Illyria. They condemned Bonosus and tried to exclude him from his church. In a letter to the same bishops Pope Siricius approves the sentence and also condemns the opinion that Mary did not always preserve her virginity.

391 A.D. PA ANG KATOTOHANAN NA ITO.

JEROME TRANSLATED THE CATHOLIC BIBLE HIS FRIEND IS BONOSUS (BELEIVED THAT MARY DID NOT PRESERVED HER VIRGINITY)
He is best known for his new translation of the Bible into Latin, which has since come to be called the Vulgate (FIRST NT BIBLE A.D 405) and his list of writings are extensive.

JEROME WHO TRANSLATED THE CATHOLIC BIBLE

ANG PAGLILIBING KAY JESUS KUNG SINO-SINO ANG KASAMA SA PAGLILIBING (JOSE NA TAGA ARIMATEA (MATEO 27:57), NICODEMO (JOHN 19:39) AT 2 MARIA.

DUMAKO TAYO SA 2 MARIA SINO-SINO ANG 2 MARIA NA YON?

MATEO 27:61 Kasama sa paglilibing sina (((Maria Magdalena))) at ang ((((isa pang Maria)))); nakaupo sila sa tapat ng libingan.

MARCOS 15:47 Nagmamasid naman sina (((Maria Magdalena))) at (((Maria na ina ni Jose((VIRGIN MARY))), at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, Jose, Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

KAYO NA PO ANG HUMUSGA SA KATOTOHANAN LAMANG PO TAYO.

LAHAT (((NG MARIA))) SA PAGKAKAPAKO, PAGKAMATAY AT PAGLILIBING KAY JESUS.

*****************************************
MGA MARIA NG IPAKO SI JESUS SA KRUS!!!!!!!!
*****************************************

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina ((((((((Santiago)))))), (((((Jose)))))), Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

MATEO 27:56 Kabilang sa kanila si (((((((( Maria Magdalena ))))))), si ((((((((( Maria na ina ni Santiago at ni Jose ))))))), at ang asawa ni Zebedeo. (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)

DITO PUMASOK ANG ISANG MARIA NA ASAWA NI CLEOPAS (JOHN 19:25). 3 MARIA ITO.
JOHN 19:25 Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang ((((((((kanyang ina))))) (MARIA) at ang (((((((((kapatid nitong babae)))))), si (((((Maria na asawa ni Cleopas))))))))), at si (((((((Maria Magdalena))))))).

MARCOS 15:40 Naroon din ang ilang babaing nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si ((((Maria Magdalena)))), si Salome, at si (((((((((((Maria na ina ng nakababatang si Santiago at ni Jose)))))))). (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)

*******************************************
MGA MARIA SA PAGLILIBING KAY JESUS!!!!!!!!
******************************************

ANG PAGLILIBING KAY JESUS KUNG SINO-SINO ANG KASAMA SA PAGLILIBING (JOSE NA TAGA ARIMATEA (MATEO 27:57), NICODEMO (JOHN 19:39) AT 2 MARIA.

DUMAKO TAYO SA 2 MARIA SINO-SINO ANG 2 MARIA NA YON?

MATEO 27:61 Kasama sa paglilibing sina (((Maria Magdalena))) at ang ((((isa pang Maria)))); nakaupo sila sa tapat ng libingan.

MARCOS 15:47 Nagmamasid naman sina (((Maria Magdalena))) at (((Maria na ina ni Jose((VIRGIN MARY))), at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, (((((Jose)))))), Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

**********************************************
MGA MARIA SA MULING PAGKABUHAY NI JESUS!!!!!!!!.
*********************************************

LUCAS 24:10 Ang mga babaing ito’y sina (((((((((Maria Magdalena))))))), Juana, at ((((((((((Maria na ina ni Santiago))))))))); sila at ang iba pang mga babaing kasama nila ang nagbalita sa mga apostol.

MARCOS 16:1 Pagkaraan ng Araw ng Pamamahinga, si (((((((((Maria Magdalena)))))), si (((((Maria na ina ni Santiago)))) at si ((((((Salome))))) ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus.

SI SANTIAGO AY KAPATID NI JOSE (MATEO 13:55)

AMEN!


LAHAT NG MARIA SA PAGKAKAPAKO, PAGKAMATAY AT PAGLILIBING KAY JESUS

GENESIS 1:26 LALANGIN ” NATIN” ANG TAO PALPAK ANG “NATIN”! (SEE GENESIS 1:27). TINGNAN NINYO AT IISA LANG SIYA NA LUMALANG.

Eto sagot diyan mga kapatid…basahin ninyo ang sumunod na talata.
Genesis 1:26 yan basahin natin ang Genesis 1:27. Eto po ang nakasulat:
Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG larawan. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.
SINGULAR: “NG DIYOS”(GOD), “KANYANG LARAWAN”(HIS IMAGE), SIYA(HE).

KUNG MADAMI YAN GANITO SANA ANG GENESIS 1:27 (GENESIS 1:27 TRINITARIAN VERSION!!) BASA…

Genesis 1:27 Nilalang nga NG MGA DIYOS ang tao ayon sa KANILANG larawan. Lumalang SILA ng isang lalaki at babae.

PLURAL: “MGA DIYOS”(GODS), “KANILANG LARAWAN (THEIR IMAGE)”, SILA(THEY).

SO NAPAKALINAW NA ISA LANG SIYA SA GENESIS 1:27 NOT THE TRINITARIAN VERSION
(IISA LANG PO YAN)

KAYA WALANG KATULONG ANG DIYOS SA PAGLALANG KATULAD NG MGA SINASABI NG IBANG MGA SEKTA. ANG MGA NATIN PO NAYAN AY MGA ANGEL ANG KAUSAP NG DIYOS DAHIL SA GENESIS HINDI PO NASULAT NA NILALANG NG DIYOS ANG MGA ANGHEL. ETO PO ANG PATUNAY NA MAY MGA ANGHEL NG MANAGINIP SI JACOB/ISRAEL. SA APOCLYPSIS 4:8 SINASAMBA NA PO SIYA NG MGA ANGHEL.

[PANAGINIP NI JACOB/ISRAEL]

GENESIS 19:1 Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lunsod. Pagkakita sa kanila, siya’y tumayo at sinalubong sila. Nagpatirapa siya sa harapan ng mga anghel.

Ang anghel na yan ang kasama ni YAHWEH ng makipag-usap kay Abraham at Sara sa nagdaang talata. Genesis 18:13. Na nagpakita kila Abraham sa Mamre bago tupukin ng apoy ang Sodoma at Gomorra.

GENESIS 28:12 Nang gabing yaon siya’y nanaginip May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel.

Makikita sa Genesis pa lang mga kapatid eh nandoon na ang mga anghel.

Ang salitang “NATIN” ay hindi mo pwedeng hulaan na 2 o 3 ito ay tumutukoy sa walang hanggang bilang (infinity). Ginagamit ito ng mga bulaang mangangaral para gawing TATLO ANG DIYOS hindi naman sila sigurado sa bilang ng salitang “NATIN” NANGHUHULA LAMANG SILA SA BILANG.

MGA TANONG:

1. MAHINANG KLASE BA ANG DIYOS AT KAILANGAN NG KATULONG SA PAGLALANG?
2. ANG SALITANG “NATIN” BAY AY TUMUTUKOY SA 2 PARA MABUO ANG 3 IN 1?
3. ANG TAO BA AY NILALANG NG DIYOS SA NAPAKARAMING LARAWAN?
4. BIGYANG PANGALAN ANG AMA=??? ANAK=??? AT HOLY SPIRIT=??? KAYA NYO BA?.

ANG PAGKAKASUNOD SUNOD NG HULA (DIVINE PROPHECIES) SA BUHAY NG PANGINOONG JESUS

SINO ANG SALITANG NAGING TAO AT ANO TALAGA ANG “SALITA”

MAY KATANUNGAN SA MGA NAGPAPARAMI NG DIYOS

ANG TATLONG (3) KATANUNGAN SA MGA SUMASALUNGAT SA PAGIGING DIYOS KRISTO JESUS

CLICK “IF ONLY THE FATHER KNOWETH THE JUDGMENT DAY WHY JESUS IS COMING”

CLICK: KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM NG PAGHUHUKOM BAKIT SI KRISTO ANG DARATING?

Amen!

DEBATE BETWEEN DAWOOD MANDI ABDULLAH(ISLAM) VS ARMAN G. DE CASTRO (PATRIPASSIANISM)

DAWOOD MANDI ABDULLAH HE DO NOT KNOW THAT JOHN THE BAPTIST IS THEIR PROPHET HAHAHA! NGANGA!!
debate_title_dawood_mandi_abdullahvsarman
dawood_mandi_abdullah2dawood_mandi_abdullah john_the_baptist_is_islam_prophet

POST RE EDIT

Mga kaibigan pwede na sumali ang mga kaobigang krsitiano sa paksa maglatag kayo ng limang verses na papatunayan nyo na diyos si hesus.

Hindi napo sumipot kaibigang Arman G. De Castro

We will not force him alam naman natin na mahihirapan syang maglatag..

Kaya OPEN NAPO SA LAHAT ANG PAKSA

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

‪#‎Arman‬ G. De Castro

Maraming salamat sa pag accept mo sa friend request ko

Ngayun ang ating pag uusapan ay napakasimple topic lamang

At para hindi na hahaba ang usapan ok

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

SI HESUS BA AY DIYOS O ISANG PROPETA NG DIYOS

Arman De Castro

Maglalatag ng limang verses na magpapatunay na si hesus ay diyos.

Dawood Abdullah

Maglalatag ng limang verses na si hesus ay isang propeta sugo ng diyos.

SOURCE BIBLE PARA WALA KANANG IRARASON PA.

IWASAN ANG TSISMISSAN HA

PAGKATAPOS NG BAWAT TIGLILIMANG VERSES NA PATUNAY AY DADAKO TAYO SA REBUTAL

 • Nabila Macaurog Kapatid,dawood mandi abdullah,pwdi punta ka sa bangsamoro news & debates group,kc sobra nelang laitin ang relegeon matin islam,para mabegyan cla ng lenaw,
 • Alee M. Uy Gusto kung mag joint don para naman makashare ako ng mga Ayah at hadit ni Propheta Muhammad salallaho alaihi wassalam.
 • Dawood Mandi Abdullah Assalamu Alaikom sis Nabila Macaurog mamays try ko mag join
 • Dawood Mandi Abdullah Paki accept sis nag join na kami.
 • Alee M. Uy Good bro nag joint nrin aqo.
 • Dawood Mandi Abdullah Oo bro nakapag post na tayo bro…
 • Edward Branzuela Baticuang ako diay catholico manko kanhi,pero karon nag convert nko pagka moros,ang katarungan’sa catholico daghan ang katuigan nga musalop nlang ang adlaw nga dili jud nko masampit si jesus,pero sa dihang misulod nko pagka moros’halos kada adlaw nag sakob or nagbasa kog versekulo nga pangalan ni messiah Eesa,jesus christ apil pa si mariam or maria,
 • Alee M. Uy Dili moros brod, Muslim.
  5 hrs · Like · 1
 • Dawood Mandi Abdullah Sis Nabila Macaurog nakipag talakayan tayo kanina sa Bangsamoro News and debateKaso aa mga kaibigan nating kristiano walang nakalatag ng mga verses o batayan..

  At panay pagmumura ang sinasabi nila.

  Kaya nag sabr tayo at pinaalam sa kanila ang Islam

 • مصنف بشير Bro Dawood Mandi Abdullah hnd mu cla matitira sa bibliya kc hnd cla mga catholico, hnd ren cla INC,hnd ren sda ang mga makakatunggaligo mo dun. Magtanung kaman sa bibliya nila mura at tawa nalang ang isasagot nila sau.
 • مصنف بشير Galing aku dun nung isang araw pero ang napancn ko dun sa bangsamoro news and debate ay puro murahan at kabastosan ang nahehekayat dun.
 • Dawood Mandi Abdullah Meron dun natalakayan ko si rhymes at milyne.. mukhang nakakaunawa na sila

   

 • Dawood Mandi Abdullah Kaya nga bastusanKasi andun ung mga asar talo na debater ng xtians

  Sina johnchris
  Erza
  At nieder

 • Dawood Mandi Abdullah Kaya pinipilit namin sila na iwasan ang mga badwords..Kasi may mga matitinong member din dun na mga xtians

 • Arman G. De Castro Dawood Mandi Abdullah dito pala yon thanks…nakita ko na
 • Dawood Mandi Abdullah Ok anu libre kaba ngayun.Simple lang yang atiing pag uusapan ha

 • Dawood Mandi Abdullah Arman G. De Castro nawala na naman hay nakuMaka work na nga muna

 • Arman G. De Castro Dawood Mandi AbdullahDawood Mandi Abdullah ETO NA LATAG KO 6 KUNG DIYOS BA SI Y/JESUS O HINDI..KONTRAHIN MO NA LANG..

  SA AKLAT NG REVELATION SI KRISTO AY

  1. MAY-ARI NG MGA ANGHEL,

  2. NASA GITNA NG TRONO,

  3. AT MAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY NA BUBURA SA PANGALAN NATING LAHAT.

  4. ILAWAN NG BAGONG JERUSALEM DAHIL SI KRISTO ANG KANINGNINGAN NG DIYOS EH SIYA LANG NAMAN ANG
  NAGPANINGNING SA MUKHA NI MOISES.

  5. SI KRISTO DIN ANG MAY ARI NG 7 NA NAGING (ISANG(1) ESPIRITU NG DIYOS.

  6. SI KRISTO MISMO ANG DARATING ANG ALPHA AT OMEGA.

  NARITO ANG 5 NA YAN PAKIBASA NG DAHAN DAHAN.

  #1. MAY-ARI NG MGA ANGHEL..
  [SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG MGA ANGHEL]
  APOCALYPSIS 22:6 At sinabi sa akin ng anghel, “Maasahan at totoo ang mga salitang ito.
  [[[[[[[[[[[[[[[[[[Ang PANGINOONG DIYOS, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ang SIYANG
  NAGSUGO SA KANYANG ANGHEL]]]]]]]]]] upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.
  APOCALYPSIS 22:16 “Akong” si JESUS ang nagsugo sa
  [[[[[[[[[[[[[ “AKING” ANGHEL]]]]]]
  [[[[[[[[[[[[[ “AKING” ANGHEL]]]]]]
  [[[[[[[[[[[[[ “AKING” ANGHEL]]]]]]
  [[[[[[[[[[[[[ “AKING” ANGHEL]]]]]]
  upang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesya. Ako’y mula sa angkan ni David; ako ang maningning na tala sa umaga.”
  READ MORE: SI JESUS ANG MAY-ARI NGA MGA ANGHEL

  #2 NASA GITNA NG TRONO!!!!!!! REMEMBER 1 TRONO NG DIYOS SA LANGIT.
  APOCALYPSIS 4:2
  Walang anu-ano’y kinasihan ako ng Espiritu, at nakita ko sa langit ang [[ISANG(1) TRONO]]
  [[ISANG(1) TRONO]]
  [[ISANG(1) TRONO]]
  [[ISANG(1) TRONO]]
  at ang NAKALUKLOK DOON. Ang MUKHA niya ay maningning na gaya ng mahahalagang batong haspe at kornalina.
  May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono.
  May mukha at ang nakaluklok doon hindi MGA NAKALUKLOK. IISA ANG NAKALUKLOK mga kapatid.
  GITNA NG TRONO
  Apocalypsis 7:17 Sapagkat ang
  [[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
  [[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
  [[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
  [[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
  [[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
  ang magiging pastor nila. Sila’y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay-buhay; at papahirin ng DIYOS ang luha sa kanilang mga mata.
  SOURCE: ANG ISANG TRONO NG DIYOS SA LANGIT AT ANG NASA GITNA MISMO NITO

  #3 ANG MAY-ARI MISMO NG AKLAT NG BUHAY
  [SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT BUBURA SA ATING PANGALAN]
  [AKLAT NG BUHAY SA OLD TESTAMENT NA KAY YAHWEH SA NEW TESTAMENT NA KAY JESUS NA PAANO NANGYARI YON? JOHN 10:30]
  EXODUS 32:32-33 Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo SA INYONG AKLAT ANG AKING PANGALAN. (Sabi ni Moises). (v.33) Sumagot si YAHWEH, “KUNG SINO ANG NAGKASALA SA AKIN AY SIYA KONG BUBURAHIN SA “AKING” AKLAT.
  [SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT BUBURA SA ATING PANGALAN]
  Pahayag 21:27 Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang sinumang gumagawa ng kahihiyan, at ang mga sinungaling. Yaon lamang may mga pangalang nakasulat sa “AKLAT NG BUHAY” na INIINGATAN ng KORDERO ang makapapasok sa lunsod.
  APOCALYPSIS 3:5 Ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti. at hindi ((((((( KO )))))) aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan . Kikilalanlin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel.
  SINO ANG MAY-ARI NG ANGHEL AT NG MGA ANGHEL?

  APOCALYPSIS 22:6 At sinabi sa akin ng anghel, “Maasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ang SIYANG NAGSUGO SA KANYANG ANGHEL upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.
  APOCALYPSIS 22:16 Akong si JESUS ang nagsugo sa AKING ANGHEL upang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesya. Ako’y mula sa angkan ni David; ako ang maningning na tala sa umaga.”
  NAGLINGKOD SA LUPA ANG MGA ANGHEL KAY JESUS.
  MATEO 4:11 “At iniwan SIYA ng diyablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa KANYA.
  JOHN 1:51 At sinabi niya sa kanya, Pakatandaan mo: makikita ninyong bukas ang langit, at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao!
  SOURCE:ANG MAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT BUBURA SA ATING PANGALAN!!

 • Arman G. De Castro Dawood Mandi Abdullah continuation…#4 ANG ILAWAN MISMO NG BAGONG JERUSALEM NG DIYOS.


  APOCALYPSIS 21:22-34
  22 Napansin ko na WALANG TEMPLO sa lunsod sapagkat ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at ang
  KORDERO ang pinaka templo roon.
  23 Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lunsod pagkat ang KANINGNINGAN NG DIYOS ANG
  NAGBIBIGAY LIWANAG DOON, at ang
  [[[[[[[[[KORDERO ang SIYANG ILAWAN.]]]]]]]
  [[[[[[[[[KORDERO ang SIYANG ILAWAN.]]]]]]]
  [[[[[[[[[KORDERO ang SIYANG ILAWAN.]]]]]]]
  [[[[[[[[[KORDERO ang SIYANG ILAWAN.]]]]]]]
  [[[[[[[[[KORDERO ang SIYANG ILAWAN.]]]]]]]
  MAY ILAWAN BANG WALANG NINGNING?
  SI YESHUA/KRISTO ANG ILAWAN MISMO ANG NAGNININGNING SA BAGONG JERUSALEM
  #5 ANG MAY-ARI NG PITONG ESPIRITU………(7 SPIRIT) NA NAGING 1 ….ISA
  IPAPAKITA KO DITO MGA KAPATID NA ANG PITONG ESPIRITU NG DIYOS AY PITONG ESPIRITU DIN NI KRISTO JESUS.
  PAHAYAG 1:4 Buhat kay Juan –
  Sa pitong iglesia sa Asia:
  Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan
  mula sa Diyos — Diyos ng kasalukuyan, sa nakaraan,
  at siyang darating — at mula sa
  [[[[[[[[pitong (7) espiritung]]]]
  [[[[[[[[pitong (7) espiritung]]]]
  [[[[[[[[pitong (7) espiritung]]]]
  [[[[[[[[pitong (7) espiritung]]]]
  nasa harap ng kanyang trono,
  ********************
  Sabi ni Juan Dito mula sa Diyos na may 7 espiritung nasa harap ng kanyang trono.
  ********************
  Eto naman ang sabi ni JESUS CHRIST na nagpasulat sa 7 Iglesia APOCALIPSIS 1:11.
  PAHAYAG 1:12-19 (SI JESUS CHRIST NA NAKAKASILAW ANG KASUOTAN)
  PAHAYAG 1:20 (IPINALIWANAG DITO ANG PITONG BITUIN AT PITONG ILAWANG GINTO NA HAWAK NI YESHUA/JESUS)
  PAHAYAG 3:1 “Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis:”
  “Ito ang sinasabi ng may
  [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[pitong(7) espiritu ng Diyos]]]]]](SI KRISTO ITO NA NAGPASULAT SA 7 IGLESIA)
  at may pitong bituin.
  (Si Jesus yang nagpapasulat na yan
  PAHAYAG 2:18)

  ********************************
  ANG DIYOS SA PAHAYAG NA [[[[[KINUHANAN NG AKLAT NG KORDERO]]]]]. ANG KORDERO AY SIMBOLO NG PAGIGING DUGO AT LAMAN NG
  NAKA-UPO NA YAN SA TRONO.
  *******************************
  PAHAYAG 4:5 Mula sa trono’y gumutguhit ang kidlat kasabay ng malalakas na ugong at nakatutulig na kulog.
  May pitong(7) nagniningas na sulo sa harap ng trono; ito ang
  [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[pitong(7) espiritung Diyos.]]]]]]]]]]]]]]]]
  [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[pitong(7) espiritu ng Diyos.]]]]]]]]]]]]]]]]
  [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[pitong(7) espiritu ng Diyos.]]]]]]]]]]]]]]]]
  Ang pitong( 7) Espiritu ng Diyos ay isang (1) Espiritu lang na paningin niya sa 7 iglesia. Narito ang ibig sabihin niyan sa (Zacarias 4:10 “Ang 7 Sinag na iyan ay paningin ng Diyos at malalaganapan nito ang buong daigdig”)
  ABOUT SALITANG “RIGHT = KANAN”
  ANG SALITANG “KANAN” RIGHT = AUTHORITY!!! e.g.
  YOU HAVE NO [RIGHT] TO ASK ME HOW I FEEL, YOU ARE [RIGHT]!!!
  NAGKAKAMALI KAYO NG PAG-AAPLY SA TAGALOG NIYAN.
  CHALLENGE SA APOCALYPSIS!!!!!!!!!
  KAPAG MAY NAIBIGAY KANG TALATA SA APOCALYPSIS………NA DARATING AMA NINYO AT UUTUSAN SI KRISTO NA DUMATING NG AMA NINYO. AANIB AKO SA RELIGION NINYO.

  #6 SI KRISTO MISMO ANG DARATING ANG ALPHA AT OMEGA
  REVELATION 22:6-21
  [[[[[[[[[[[[[[Ang Pagdating ni Jesus]]]]]]]]]]]]
  6 At sinabi sa akin ng anghel, “Maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.”
  [[[[[[[ 7 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na [[[AKO]]! Mapalad ang tumutupad sa mga propesiya na nilalaman ng aklat na ito!”]]]]
  8 Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako’y nagpatirapa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya’y sambahin. 9 Ngunit sinabi niya, “Huwag! Ako ma’y alipin ding tulad mo, at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo!”
  10 At sinabi rin niya sa akin, “Huwag mong ililihim ang mga propesiya na nasa aklat na ito, sapagkat malapit nang maganap ang mga ito. 11 Magpatuloy sa pagpapakasama ang masasama, magpatuloy sa pagpapakarumi ang marurumi, ngunit ang mabubuti ay magpatuloy sa pagpapakabuti at ang banal sa pagpapakabanal.”
  [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 12 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”]]]]]]]]]]]]
  14 Mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lunsod at kumain ng bunga ng punongkahoy na nagbibigay-buhay. 15 Subalit maiiwan sa labas ng lunsod ang mga asal-aso, ang mga mangkukulam, ang mga nakikiapid, ang mga mamamatay-tao, ang mga sumasamba sa diyus-diyosan, at ang mga sinungaling sa salita at sa gawa.
  16 “Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesya. Ako’y mula sa angkan ni David; ako ang maningning na bituin sa umaga.”
  17 Sinasabi ng Espiritu at ng babaing ikakasal, “Halikayo!”
  Lahat ng nakakarinig nito ay magsabi rin, “Halikayo!”
  Lumapit ang sinumang nauuhaw; kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay-buhay; ito’y walang bayad.
  Pagwawakas
  18 Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito; ang sinumang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay daragdagan ng Diyos ng parusa; idaragdag sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. 19 Ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga propesiyang naririto ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punongkahoy na nagbibigay-buhay at sa Banal na Lunsod na binabanggit dito.
  20 Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!”
  [[[[[[[[[[[[ Sana’y dumating ka na, Panginoong Jesus!]]]]]]
  [[[[[[[[[ 21 Nawa’y makamtan ng lahat a ang pagpapala ng Panginoong Jesus.]]]]]]]]] (SINABI BA AMA NINYO SA PAGPAPALA?)
  Amen.

 • Arman G. De Castro O IKAW NA Dawood Mandi Abdullah GINAWA KO NG 6 NA POST AT MAGPOST KA DIN NG 6 NA GUSTO MO…
 • Dawood Mandi Abdullah Heto malinaw na hindi tumupad sa thread siArman G. De CastroDahil ang hinahanap natin 5 verses pero ang nilatag nya ay mahigit 5.

  Patunay na copy paste ang sgaot nya wala sa sariling pagsasaliksik.

  Pero tatanggapin natin ang nilatag nyang kasagutan

 • Dawood Mandi Abdullah Akoy maglalatag lamang limang verses ayun sa nasasabi sa thread.1. Ang pag amin ni hesus na sya ay propeta

  Lucas 13:33 “ako’y yumaon sa aking lakad ngayon at bukas at sa
  makalawa: sapagkat hindi mangyayari na ang isang PROPETA ay
  mamatay sa labas ng Jerusalem.”

  2. Ang pag amin ni hesus na sya ay isinugo sa bayan ng Israel. Kaya malinaw na sya ay sugo ng diyos

  Mateo 15:24 “hindi ako ISINUGO kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel.”

  3. Ang pag amin ni hesus na sya ay isang sugo ng diyos

  Juan 17:3 “at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Hesus bilang iyong SUGO.”

  4. Ang muling pag amin ni hesus na sya ay sugo ng diyos

  Juan 8:42 “sinabi sa kanila ni Hesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyo akong ibigin sapagkat ako ay nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili kundi SINUGO Niya ako.”

  5. Ang mga pagkakakilala ng mga tao kay hesud bilang propeta ng diyos.

  Juan 9:17 “muling sinabi nga nila sa bulag, ano ang sabi mo tungkol sa kanya (Hesus), na siyang nagpadilat sa iyong mga mata? At sinabi niya, Siya ay isang PROPETA.”

  Hayan malinaw ang mga verses. Ang 1 to 4 ay ayub kay hesus at ang ikalima ay ayun sa mga tao

  1 hr · Edited · Like · 1
 • Dawood Mandi Abdullah Arman G. De Castro halika muna sa rebutal tayo
 • Dawood Mandi Abdullah Ngayun Arman G. De Castro sa rebutal na tayo uumpisahan ko na
  1 hr · Like · 1
 • Dawood Mandi Abdullah Heto ang iyong unang verses na pinatunayan mo na diyos si hesus dahil sya ay nagsugo sa mga anghelPahayag 22:16 Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo’y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni Da

  vid, ang maningning na tala sa umaga.REFUTE

  1. Ayun sa verses na iyan si hesus ay nagsugo ng anghel pero hindi naman nagpapakilala na sya ay diyos bagkus kung babasahin natin dito sa verses na ito tinanggihan ni hesus na sya ay sambahin ni juan at sinabi nya kay juan na may nag iisang diyos.

  Pahayag 22:8 At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatirapa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito.

  Pahayag 22:9 At sinasabi niya sa akin, ((((Ingatan mong huwag gawin iyan)))): ako’y kapuwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta, at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito: sumamba ka sa Dios.

  Malinaw na hindi si hesus ang diyos ayaw nyang sambahin sya ni juan.

  At malinaw pa sa sikat ng araw na sinabi ni hesus na sya ay kagaya ni juan na kapwa alipin ng diyos

  Arman G. De Castro

  2. Ang revelation ay kasukatan ni pablo at sa panahon ninpablo ay wala na si hesus..

  3. At mababasa sa pahayag 22.16 na nagsugo sya ng kanyang anghel para patotohanan na sya si hesus ang ugat sa supling ni david.

  Tandaan ang diyos ay hindi galing sa supling ni david..

  Kaya malinaw na hindi diyos sinhesus dahil ang diyos ay hindi nanggaling sa tao

  1 hr · Edited · Like · 2
 • Arman G. De Castro Dawood Mandi Abdullah KONTRAHIN MO MUNA POST KO SI JUAN NAGSULAT NG REVELATION EPAL HINDI SI PABLO. SUMUNOD KA SA FORMAT NG DEBATE MO.
 • Dawood Mandi Abdullah Arman G. De Castro kaya kong patunayan si pablo sumulat gamit ang revelation at gagawa akonng ibang thread nyan ok
 • Dawood Mandi Abdullah No foul words ha Arman G. De Castro wag ka mainis ha..
  .
  1 hr · Like · 1
 • Dawood Mandi Abdullah Tapos kona kontrahin ang 1 kaya dadako na akonsa number 2 ok Arman G. De Castro
  1 hr · Like · 1
 • Dawood Mandi Abdullah Arman G. De Castro sabi nasa gitna ng trono at kordero ng diyosPahayag 4:2 Pagdaka’y napasa Espiritu ako: at narito, may isang luklukang nalalagay sa langit, at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo;

  Simple lang ang refute ko dito napakadali.

  Sa pahayag 4: 1 to 11 ay walang mababasang pangalang hesus kaya hindi sinhesus angbtinutukoybdyan bagkus ang diyos na sinasamba ni hesus

  Pahayag 4:11 Marapat ka, Oh Panginoon namin at Dios namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan: sapagka’t nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw, at nangalikha.

  Hayan malinaw ha ang diyos angvtinutukoy ang tagapaglikha hindi si hesus.

  Rev 4.1to11 jesus name never mentioned

  Kaya palpak ang batayan mo arman

  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

  Dito naman tayo sa isa mong pinagmamalaki na verses

  Pahayag 7:17 Sapagka’t ang Cordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila, at sila’y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay: at papahirin ng Dios ang bawa’t luha ng kanilang mga mata.

  Malinaw na naman na hindi sinhesus ang tinutukoy kundi ang diyos

  Si hesus ay walang trono sa langit
  Ang diyos ay may trono sa langit kaya malinaw na hindi diyos si hesus.

 • Dawood Mandi Abdullah 3..
  Sabi monang nagmamay ari ng aklat ng buhay ay si hesus at bubura sa pangalan..
  Nilatag mo ang exodus 32.32 to 33 at sabi mo sa new testament ay john 10.30Exodo 32:32 Gayon ma’y ngayon, kung iyong ipatatawad ang kanilang kasalanan; at kung hindi, ay alisin mo ako, isinasamo ko sa iyo, sa iyong aklat na sinulat mo.Exodo 32:33 At sinabi ng Panginoon kay Moises, Ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat.Sa pag kakaintindi mo si hesus ang nagsasalita kay moises kaso maling mali basahin natin ang john 10 30Juan 10:30 Ako at ang Ama ay iisa.Ang pagkakaintindi mo sa john 10.30 ay iisa sila ng kung ganun ang nagsalita kay mosies ay maaari dingbsi john mathew at peterKasi ayun din mismo kay hesus iisa sila ng kanyang mga desipuloJuan 17:21-22 “Upang silang lahat (disipulo) ay maging ISA na gaya mo, Ama, sa akin at ako ay sa iyo, na sila nama’y sumaatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako ay sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa aki’y ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila ay maging ISA na gaya naman natin na IISA.”

  Sang ayub kaba na ang 12 desiple ni hesus iisa rin kaybhesus atbiisa sa pagkadiyos ng ama??

  So malinaw hindi mo naiintindihan ang john 10.30

  Hayaan mo Arman G. De Castro na ipaintindi ko sayo ha

  Ang pagiging isa ni Hesus at ng Diyos ay hindi sa pagiging Diyos kundi sa Layunin. Mula sa unang tao layunin na ng Diyos na ang Kanyang mga nilikha ay pag-isahin at akayin sa isang matuwid na landas. At upang magkaroon ng katuparan ang layuning ito, pumili siya ng mga Propeta upang makiisa sa Kanyang layunin na dalhin ang tao sa tamang patnubay. Kaya’t ang layuning ito ng Diyos ay siya ring layunin ng lahat ng Propeta mula kay Adan, Noah, Abraham, Moises, Hesus at Muhammad (Sumakanila nawa ang Kapayapaan).

  Samakatuwid, kapag ang isang tao ay nanampalataya at sumamba ayon sa aral ng mga Propeta, ang mga Propetang ito ay titiyakin na ang tao ay mananatili sa pananampalataya, at ang Makapangyarihang Diyos naman ay magbibigay liwanag sa taong may pananampalataya upang ito ay manatili sa tamang landas ng buhay. Kaya’t ito ang layunin ng Diyos at ng lahat ng Propeta at ng lahat ng taong may tamang pananampalataya. Ang layuning ito ay binigyang liwanag ni Propeta Hesus nang siya ay magsabi sa kanyang mga disipulo tungkol sa pakikiisa nila sa Diyos:

  1 hr · Like · 1
 • Dawood Mandi Abdullah Ngayun Arman G. De Castro kung tatanggapin mo na ang mga 12 deciple ay iisa iisa sa diyos ama at kay hesus ay pwede na yung pagkakaunawa mo na ang nagsalita nga kay moises ay si hesusPero paaaaminin kita

  SUMASANG AYUN KABA NA IISA ANG 12 DECIPLE NI HESUS SA DIYOS AMA AT KAY HESUS??

  Juan 17:21-22 “Upang silang lahat (disipulo) ay maging ISA na gaya mo, Ama, sa akin at ako ay sa iyo, na sila nama’y sumaatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako ay sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa aki’y ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila ay maging ISA na gaya naman natin na IISA.”

 • Arman G. De Castro Dawood Mandi Abdullah KONTRAHIN MO LAHAT… SAKA KO KOKONTRAHIN MGA POST MO…TAPOS SAKA TAYO MAG-REREBUTTAL.
 • Dawood Mandi Abdullah 4.Gumagawa na naman ng pagsisinungaling si Arman G. De Castro sa nilatag nyang pahayag 21.22 to 34

  Akala nyankay hesus daw ang cordero si hesus daw ang diyos na naman at mali na naman

  Pahayag 21:22 At hindi ako nakakita ng templo doon: sapagka’t ang Panginoong Dios, ang Makapangyarihan sa lahat, at ang Cordero ay siyang templo doon.

  ARMAN MALINAW PAGKAKASABI DYAN HA ANG DIYOS NA MAKAPANGYARIHAN DA LAHAT HA MALINAW NA MALINAW

  NGAYUN DADAKU TAYO KUNG ANU NGABA SINABI NI HESUS PATUNGKOL SA KAPANGYARIHAN NYA HA OK.

  ANG KAPANGYARIHAN NI HESUS

  Ang kapangyarihan ni Hesus ay nagmula sa Diyos. Ang sinomang nilikha ay ganap na umaasa lamang sa Diyos kaya si Hesus sa kanyang sarili ay walang kapangyarihan. Lahat ng kanyang ginawa ay hindi sa ganang kanya kundi sa pamamagitan ng Diyos na nagsugo sa kanya.

  Mga Gawa 2:22 “Kayong mga lalaking taga Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito, si Hesus, na taga Nazareth, lalaking pinatunayan ng Diyos sa mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo gaya rin ng nalalaman ninyo.”

  Juan 5:30 “hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili.”

  Lucas 11:20 “sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpalabas ako ng mga demonyo.”

  Mateo 12:28 “sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo.”

  Maliwanag na kailanman ay hindi maaaring maging Diyos si Hesus sapagkat ang isang katangian ng isang Tunay ng Diyos ay ang Kaganapan ng Kapangyarihan. Ngunit, si Hesus ay umamin sa kanyang sarili na wala siyang magagawa maliban sa pamamagitan at pahintulot ng Diyos.

 • Dawood Mandi Abdullah Arman G. De Castro kinokontra kona lahat at na sa ikaloma na ako arman
 • Arman G. De Castro Dawood Mandi Abdullah ituloy mo na sa 6 bro… para dagdag kaalaman…SIGURADUHIN MO LANG NA BINABASA MO AT INUUNAWA MO ANG POST KO SA ITAAS BABALIKAN KA NIYAN MAMAYA.
 • Dawood Mandi Abdullah 5.Ayun kay Arman G. De Castro si hesus daw ang may ari ng pitong ispirito

  At ito ang kanyang nilatag

  Pahayag 1:5 At mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat, na panganay sa mga patay, at pangulo ng mga hari sa lupa. Doon sa umiibig sa atin, at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang dugo;

  At nagkakamali na naman sya dahil sinhesus ay walang pag mamay ari na ispirito at kung babasahin dito ang diyos ang nagpakaloob hindi si hesus

  Pahayag 1:1 Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan;

 • Dawood Mandi Abdullah Arman G. De Castro hanggang 5 langNasa rules natin yan at ngayun ikaw na ang mag refute sa mga verses na nilatag ko ha

 • Dawood Mandi Abdullah Arman G. De Castro ikaw na irefute mo na ang nilatag kong mga versesAkoy maglalatag lamang limang verses ayun sa nasasabi sa thread.

  1. Ang pag amin ni hesus na sya ay propeta

  Lucas 13:33 “ako’y yumaon sa aking lakad ngayon at bukas at sa
  makalawa: sapagkat hindi mangyayari na ang isang PROPETA ay
  mamatay sa labas ng Jerusalem.”

  2. Ang pag amin ni hesus na sya ay isinugo sa bayan ng Israel. Kaya malinaw na sya ay sugo ng diyos

  Mateo 15:24 “hindi ako ISINUGO kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel.”

  3. Ang pag amin ni hesus na sya ay isang sugo ng diyos

  Juan 17:3 “at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Hesus bilang iyong SUGO.”

  4. Ang muling pag amin ni hesus na sya ay sugo ng diyos

  Juan 8:42 “sinabi sa kanila ni Hesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyo akong ibigin sapagkat ako ay nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili kundi SINUGO Niya ako.”

  5. Ang mga pagkakakilala ng mga tao kay hesud bilang propeta ng diyos.

  Juan 9:17 “muling sinabi nga nila sa bulag, ano ang sabi mo tungkol sa kanya (Hesus), na siyang nagpadilat sa iyong mga mata? At sinabi niya, Siya ay isang PROPETA.”

  Hayan malinaw ang mga verses. Ang 1 to 4 ay ayub kay hesus at ang ikalima ay ayun sa mga tao

 • Dawood Mandi Abdullah Nais koy simpleng usapan deretsahan walang pasikot sikot ok..At napatunayan ngayun sa lahat ng nilatag mp ay walang nagpapatunay na diyos si hesus

  Kaya ikaw ngayun ang magrefute sa mga verses na nilatag ko na ayun mismo kay hesus ok

 • Arman G. De Castro OKAY SAAN NAMATAY SI JESUS SA LABAS NG JERUSALEM OF SA LOOB? SAGOT!! smile emoticon
 • Dawood Mandi Abdullah Aba irefute mo lahat ng limang verses saka tayo dadsko sa Q AND A
 • Arman G. De Castro yan na nga yuong REFUTE SA SINABI MO NA PROPETA EH!!!
 • Dawood Mandi Abdullah Arman G. De Castro hindi namatay si hesus basaHebreo 5:7 Na siya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kaniya sa kamatayan, at siya’y dininig dahil sa kaniyang banal na takot,

  Kung namatay si hesus abay sinungaling ang diyos nyo

 • Arman G. De Castro 1 TANONG KO LANG BAGSAK NA PROPETA NA SINASABI MO EH smile emoticon SO SAGOT NA!!!!!!!!!
 • Dawood Mandi Abdullah Arman G. De Castro hindi ka pala marunong mag refute..Ang mga verses na nilatag ko i refute mo lahat lahat understood

 • Dawood Mandi Abdullah Hahaha bagsak dawNgayun sino ba ang propeta sa panahon no hesus Arman G. De Castro

 • Dawood Mandi Abdullah I refute mo muna lahat ng ve4ses Arman G. De CastroWag be professional debater sa tanong palang mo nayan halatang hindi mo kayang irefute angblimang verses

 • Arman G. De Castro LAHAT NG ITO SINABI NG TAO NA SIYA PROPETA SI JESUS YUONG SINABI NIYA NA ANG PROPETA AY HINDI DAPAT MAMATAY SA LABAS NG JERUSALEM SO MGA PROPETA NIYA YON…1. Ang pag amin ni hesus na sya ay propeta

  Lucas 13:33 “ako’y yumaon sa aking lakad ngayon at bukas at sa
  makalawa: sapagkat hindi mangyayari na ang isang PROPETA ay
  mamatay sa labas ng Jerusalem.”

  2. Ang pag amin ni hesus na sya ay isinugo sa bayan ng Israel. Kaya malinaw na sya ay sugo ng diyos

  Mateo 15:24 “hindi ako ISINUGO kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel.”

  3. Ang pag amin ni hesus na sya ay isang sugo ng diyos

  Juan 17:3 “at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Hesus bilang iyong SUGO.”

  4. Ang muling pag amin ni hesus na sya ay sugo ng diyos

  Juan 8:42 “sinabi sa kanila ni Hesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyo akong ibigin sapagkat ako ay nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili kundi SINUGO Niya ako.”

  5. Ang mga pagkakakilala ng mga tao kay hesud bilang propeta ng diyos.

  Juan 9:17 “muling sinabi nga nila sa bulag, ano ang sabi mo tungkol sa kanya (Hesus), na siyang nagpadilat sa iyong mga mata? At sinabi niya, Siya ay isang PROPETA.”

  Hayan malinaw ang mga verses. Ang 1 to 4 ay ayub kay hesus at ang ikalima ay ayun sa mga tao

  KAYA LAHAT NG ITO AY KAMOTE NA!!!!

 • Dawood Mandi Abdullah Anu Arman G. De Castro kaya mo ba so aatars kana lang ba arman
 • Dawood Mandi Abdullah Hahahaha so hindi marefute ni Arman G. De Castro ang mga latag ko
 • Dawood Mandi Abdullah Mga readers panu bayan tatakbo nalang so Arman G. De Castro
 • Dawood Mandi Abdullah Bat naniniwala kabang namatay si hesusEh anu ito Arman G. De Castro

  Hebreo 5:7 Na siya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kaniya sa kamatayan, at siya’y dininig dahil sa kaniyang banal na takot,

 • Arman G. De Castro SAAAN NAMATAY SI JESUS SA LOOB O LABAS NG JERUSALEM? Dawood Mandi Abdullah SAGOT!!!!!!!!!!!Lucas 13:33 “ako’y yumaon sa aking lakad ngayon at bukas at sa

  See More

 • Dawood Mandi Abdullah Naku Arman G. De Castro pinasisinungalingan mo pala ang diyos mo arman
 • Arman G. De Castro sapagkat hindi mangyayari na ang isang PROPETA ay
  mamatay sa LABAS!!!!!!!!!!!!! ng Jerusalem.”
 • Dawood Mandi Abdullah Ngayun mga tao hibdi nyantanggap bakit sa mga revelation na nilatg mo salita ba ninhesus yan lahatDyan palang bagssk kana arman

 • Arman G. De Castro TANONG Dawood Mandi Abdullah SAAN NAMATAY SI JESUS SA LOOB O SA LABAS NG JERUSALEM????
 • Dawood Mandi Abdullah Isa isahin mo arman
 • Arman G. De Castro SIGE MAMAYA BRO IISA-ISAHIN KO..may ginagawa lang ako..wait mo ha?
 • Arman G. De Castro 24 HOURS NAMAN YATA BAWA’T ISA SA PAGSAGOT DIBA?
 • Dawood Mandi Abdullah Kaya wag mo akontatanungin agad kung namatay ba si hesus kasinilalatag ko sayi hebrew 5.7 ok
 • Dawood Mandi Abdullah Be professional wag isip bata Arman G. De Castro
 • Arman G. De Castro oo sasagutin ko nga mamaya…hebrew 5:8 may TINIIS YAN HINDI INAKYAT SA LANGIT NGANGA!!
 • Dawood Mandi Abdullah Kaya irefute yan ha 5 verses baka tatakasan mo yan mybfriendHihintayin ko ang refute mo.

  Gayahin mo angbrefute ko ha ok

 • Dawood Mandi Abdullah Waiting kami Arman G. De Castro my friend ol
 • Arman G. De Castro oo sabi kulit eh…may ginagawa pa ako.. smile emoticon
 • Arman G. De Castro SAGOT SA #1 ANG TALATA AY HINDI KAY JESUS DAHIL SA LABAS SIYA NG JERUSALEM NAMATAY MALIWANAG MGA PROPETA NIYA PINATUTUNGKULAN NIYA NG TALATA NA YAN.1. Ang pag amin ni hesus na sya ay propeta

  Lucas 13:33 “ako’y yumaon sa aking lakad ngayon at bukas at sa
  makalawa: sapagkat hindi mangyayari na ang isang PROPETA ay
  mamatay sa labas ng Jerusalem.”

 • Dawood Mandi Abdullah Arman G. De Castro ang refute mo samahan mo ng verses hindi haka haka para kapakipaniwala ok
 • Dawood Mandi Abdullah Gaya ng ginawa ngbpag refute ko sa mga verses mo ok Arman G. De Castro
 • Arman G. De Castro SAGOT KO #2
  2. Ang pag amin ni hesus na sya ay isinugo sa bayan ng Israel. Kaya malinaw na sya ay sugo ng diyos
  Mateo 15:24 “hindi ako ISINUGO kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel.”SA ISRAEL SIYA ISINUGO………..SO PALPAK NA KAYO ISHMAELITA KAYO EH..NASUSULAT: ANG NAGTATAKWIL AT HINDI TUMATANGGAP SA AKIN AY HINDI TUMATANGGAP AT NAGTATAKWIL SA NAGSUGO SA AKIN……………MALIWANAG ISINUGO NIYA SARILI NIYA…DAHIL KUNG ITATAKWIL MO AT HINDI MO SIYA TATANGGAPIN… HINDI KA MAKAKARATING DOON SA NAGSUGO…MAS MAY-AUTHORITY SIYA KAYA SINABI NIYA NA AKO AT AMA/NAGSUGO/DIYOS AY IISA SA JOHN 10:30
 • Arman G. De Castro SAGOT KO SA #33. Ang pag amin ni hesus na sya ay isang sugo ng diyos

  Juan 17:3 “at ito ang [[[[[[buhay na walang hanggan]]]]]]]]]]](ETERNAL LIFE), na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Hesus bilang iyong SUGO.”

  SIYA NGANG MAG-ISA ANG NAGBIBIGAY NG BUHAY NA WALANG HANGGAN..

  MALIWANAG “I” LANG NAKASULAT “I” GIVE THEM ETERNAL LIFE(BUHAY NA WALANG HANGGAN SA JUAN 17:3)

  https://armandecastro.files.wordpress.com/…/giveternali…

  ARMANDECASTRO.FILES.WORDPRESS.COM

   

 • Arman G. De Castro SAGOT KO SA #4 NAKA-PROPHECY ANG PAGDATING NG EVERLASTING FATHER, MIGHTY GOD AT GOD IS WITH US KAYA ISINUSUGO NIYA SARILI NIYA SA KANYANG MGA PROPHECIES SA LUMANG TIPAN.4. Ang muling pag amin ni hesus na sya ay sugo ng diyos

  Juan 8:42 “sinabi sa kanila ni Hesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyo akong ibigin sapagkat ako ay nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili kundi SINUGO Niya ako.”

  MALIWANAG INIHULA NA NI PROPETA ISAIAH ANG PROPETA NI JESUS YAN DITO https://armandecastro.files.wordpress.com/…/prophecyofm…

  ARMANDECASTRO.FILES.WORDPRESS.COM

   

 • Dawood Mandi Abdullah Arman G. De Castro mukhang wala sa hulog ata ang mga refute mo..Anu sang ayun kaba sa mga sugo propeta na nakasulat sa mga verses??

 • Arman G. De Castro SAGOT #5 BULAG LANG NAGSABING PROPETA SIYA PERO SI JESUS WALANG NAKASULAT SA BIBLIA NA SINABI NIYANG PROPETA AKO!!!!!!!!!!5. Ang mga pagkakakilala ng mga tao kay hesud bilang propeta ng diyos.

  Juan 9:17 “muling sinabi nga nila sa bulag, ano ang sabi mo tungkol sa kanya (Hesus), na siyang nagpadilat sa iyong mga mata? At sinabi [[[[[[[[niya]]]]](yuong BULAG), Siya ay isang PROPETA.”

 • Dawood Mandi Abdullah Hindi ka pala marunong mag refute Arman G. De CastroPaalala hindi ko kailangan ng webbsite mo dahik nabutata na kita dyan.

  Kailangan ko itedute mona hindi sugo sinhesus

 • Dawood Mandi Abdullah Sa Q & A TAYOTATANGGAPIN KONA NREFUTE MO MO KAHIT WALANSA HULOG OK

 • Dawood Mandi Abdullah Hanggang tsismiss nalang pala
 • Arman G. De Castro na refute na nga sablay lahat ng POST MO..SIGE ILABAS MO TALATA NA SINABI NI JESUS NA AKO AY PROPETA MERON BA?SA NAGSUGO NAKA-PROPHECY EH KANYA MGA PROPHECY NA YAN…SA SIMULA PA SA GENESIS 1:3 ANG VERBO/LET THERE BE LIGHT…SIYA NA NA NAGING TAO SA JOHN 1:14 AT JOHN 1:1 NA NILALANG NIYA LAHAT NG BAGAY ..LAHAT NG BAGAY INUULIT KO SA JOHN 1:3

 • Dawood Mandi Abdullah Ngayun sa licas 13.33 sino ang propeta sa panahon ni hesus??
 • Dawood Mandi Abdullah Arman G. De Castro pakisagot sino ang propeta sa panahon ninhesus
 • Arman G. De Castro LUCAS 16:16 ANG LAST PROPHET NAMIN AY SI JUAN BAUTISTA… ANG BISA NG KASULATAN AY HANGGANG KAY JUAN BAUTISTA LAMANG BUHAT NOON PAGHAHARI NA NG DIYOS!!!
 • Dawood Mandi Abdullah Arman G. De Castro nagsisinungaling kana naman haLucas 16:16 Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan: mula noo’y ang evangelio ng kaharian ng Dios ay ipinangangaral, at ang bawa’t tao ay pumapasok doon na nagpipilit.

  Saan sinabing propeta sinjuan dyan??

 • Arman G. De Castro Arman G. De Castro nagsisinungaling kana naman haLucas 16:16 Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan: mula noo’y ang evangelio ng kaharian ng Dios ay ipinangangaral, at ang bawa’t tao ay pumapasok doon na nagpipilit.

  Saan sinabing propeta sinjuan dyan??

  ARMAN’S REPLY:

  SA BIBIG NA NI JESUS DUMATING SI ELIJAH AT SI JUAN BAUTISTA AY IISA…

  https://armandecastro.files.wordpress.com/…/elijahiscom…

  ARMANDECASTRO.FILES.WORDPRESS.COM

   

 • Arman G. De Castro BEFORE THE PASSION OF THE LORD HIS DREADFUL DAY ELIJAH WILL COME!!!!!!https://armandecastro.files.wordpress.com/…/sameobjecti…

  ARMANDECASTRO.FILES.WORDPRESS.COM

   

 • Dawood Mandi Abdullah Na anu yang pinaglalatag mo arman mukhang nawala kana sa ere hehehArman G. De CastroSaan sinabing propeta sinjuan dito

  Lucas 16:16 Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan: mula noo’y ang evangelio ng kaharian ng Dios ay ipinangangaral, at ang bawa’t tao ay pumapasok doon na nagpipilit.

 • Dawood Mandi Abdullah Ready for salah jumaa Insha AllahReady for salah jumaa speak Spanish in Mexico ^^Automatically Translated
 • Arman G. De Castro si PROPETA ELIJAH AY SI JUAN BAUTISTA NGA!!!! PAANO MAWAWALA YAN? Islam (known as Yaḥyā ibn Zakarīyā),PROPETA NG ISLAM HINDI MO KILALA Dawood Mandi AbdullahNANGLOLOKO KA BA?
 • Arman G. De Castro Dawood Mandi Abdullah PAKIPALIWANAG MO NGA BAKIT NAGING PROPETA NINYO SI JUAN BAUTISTA AT SI JESUS GAYONG KAY ISHMAEL KAYO GALING WAIT KO HA?,MGA NASA 3RD GENERATION BAGO HINDI NAKILALANG GOVERNADOR NG EGIPTO SI JOSE BAHALA KA KUNG ILANG HENERASYON GUSTO MO 325 YEARS NG PATAY SI ISHMAEL BAGO NAG-EXODUS…EXODUS 1:5-6, 8
  5 silang lahat ay pitumpu. (70 LANG LAHAT SILA NOON GENESIS 46:8-27 see below this link)
  Si Jose ay matagal nang nasa Egipto noon.*******************************************************
  PAGLIPAS NG PANAHON NAMATAY SI JOSE..ANAK NI JACOB AT ANG KANILANG SALING-LAHI!!! Basahin ng buo ang COLOR GREEN.
  *************************************************
  6 Paglipas ng panahon, [[[[[[[NAMATAY si Jose, ]]]]] ang [[[[[kanyang mga kapatid ]]]]] at ang[[[[ kanilang salinlahi.]]]]**************************************************************
  LUMIPAS PA ULIT ANG ILANG PANAHON PANAHON!!! HANGGANG HINDI MAKILALA SI JOSE……….
  *************************************************************
  EXODUS 1:8
  8 [[[ Lumipas ang panahon ]]] at nagkaroon ang Egipto ng ibang hari na hindi nakakakilala kay Jose.
  ********************************************************************
  SI JOSE AY ANAK NI JACOB/ISRAEL YAN YUONG IPINAGBILI NG MGA MAGKAKAPATID NA NAGING GOVERNADOR NG EGIPTO.
  ********************************************************************
  SAKA PA LANG NAGKAROON NG KWENTONG MT. SINAI..https://armandecastro.wordpress.com/…/only-70-members…/

Arman G. De Castro Dawood Mandi Abdullah PALIWANAG MO HA? BAKIT NINYO NAGING PROPETA SI JUAN BAUTISTA Islam (known as Yaḥyā ibn Zakarīyā), AT JESUS HA? PARA SA IKALILIWANAG NG LAHAT NG ISLAM HA?HUWAG MONG TATAKASAN TANONG KO HA? I NEED AN ANSWER MO ILABAS MO GALING MO HA?

Arman G. De Castro Dawood Mandi Abdullah EH PROPETA NINYO SI JUAN BAUTISTA AH BAKIT TINATANONG MO SA AKIN? AT SINASABI MONG SINUNGALING AKO? NGANGA!!!

John is also honored as a [[[[[[[[[[[[prophet]]]]]]]]]]]] in Islam as Yaḥyā ibn Zakarīyā (Arabic: يحيى بن زكريا), or “John, son of Zechariah”.

https://en.wikipedia.org/wiki/John_the_Baptist

John the Baptist (Hebrew: יוחנן המטביל Yoḥanan…
EN.WIKIPEDIA.ORG

HOW DOES OFFSHORE PIPELINE INSTALLATION WORK?

GUMAGAMIT SILA NG BOYA NA NAKA-KABIT SA BAKAL TAPOS MAY STINGER NA NAGWEWELDING DOON SA PICTURE SA IBABA TAPOS UNTI UNTI NILANG INAALIS ANG BOYA EITHER S-LAY, J-LAY O TOW-IN ANG STYLE NA GINAGAMIT UPANG MAGKADKAD NG NAPAKAHAHABANG TUBO SA KANYANG DESTINASYON.

proof

WHAT THE VIDEO LINK BELOW

proof2

WATCH TV NEWS WATCH ALSO THIS VIDEO

Laying pipe on the seafloor can pose a number of challenges, especially if the water is deep. There are three main ways that subsea pipe is laid — S-lay, J-lay and tow-in — and the pipelay vessel is integral to the success of the installation.

Buoyancy affects the pipelay process, both in positive and negative ways. In the water, the pipe weighs less if it is filled with air, which puts less stress on the pipelay barge. But once in place on the sea bed, the pipe requires a downward force to remain in place. This can be provided by the weight of the oil passing through the pipeline, but gas does not weigh enough to keep the pipe from drifting across the seafloor. In shallow-water scenarios, concrete is poured over the pipe to keep it in place, while in deepwater situations, the amount of insulation and the thickness required to ward of hydrostatic pressure is usually enough to keep the line in place.

Tow-In Pipeline Installation

While jumpers are typically short enough to be installed in sections by ROVs, flowlines and pipelines are usually long enough to require a different type of installation, whether that is tow-in, S-lay or J-lay.

Tow-in installation is just what it sounds like; here, the pipe is suspended in the water via buoyancy modules, and one or two tug boats tow the pipe into place. Once on location, the buoyancy modules are removed or flooded with water, and the pipe floats to the seafloor.

 

HIW_Pipelay_1

There are four main forms of tow-in pipeline installation. The first, the surface tow involves towing the pipeline on top of the water. In this method, a tug tows the pipe on top of the water, and buoyancy modules help to keep it on the water’s surface.

Using less buoyancy modules than the surface tow, the mid-depth tow uses the forward speed of the tug boat to keep the pipeline at a submerged level. Once the forward motion has stopped, the pipeline settles to the seafloor.

Off-bottom tow uses buoyancy modules and chains for added weight, working against each other to keep the pipe just above the sea bed. When on location, the buoyancy modules are removed, and the pipe settles to the seafloor.

Lastly, the bottom tow drags the pipe along the sea bed, using no buoyancy modules. Only performed in shallow-water installations, the sea floor must be soft and flat for this type of installation.

S-Lay Pipeline Installation

When performing S-lay pipeline installation, pipe is eased off the stern of the vessel as the boat moves forward. The pipe curves downward from the stern through the water until it reaches the “touchdown point,” or its final destination on the seafloor. As more pipe is welded in the line and eased off the boat, the pipe forms the shape of an “S” in the water.


HIW_Pipelay_2

 

Stingers, measuring up to 300 feet (91 meters) long, extend from the stern to support the pipe as it is moved into the water, as well as control the curvature of the installation. Some pipelay barges have adjustable stingers, which can be shortened or lengthened according to the water depth.

HIW_Pipelay_3

 

Proper tension is integral during the S-lay process, which is maintained via tensioning rollers and a controlled forward thrust, keeping the pipe from buckling. S-lay can be performed in waters up to 6,500 feet (1,981 meters) deep, and as many as 4 miles (6 kilometers) a day of pipe can be installed in this manner.

J-Lay Pipeline Installation

Overcoming some of the obstacles of S-lay installation, J-lay pipeline installation puts less stress on the pipeline by inserting the pipeline in an almost vertical position. Here, pipe is lifted via a tall tower on the boat, and inserted into the sea. Unlike the double curvature obtained in S-lay, the pipe only curves once in J-lay installation, taking on the shape of a “J” under the water.

 

HIW_Pipelay_4

 

SEE WELDED ON BOARD IN THIS PICTURE IN STINGER

The reduced stress on the pipe allows J-lay to work in deeper water depths. Additionally, the J-lay pipeline can withstand more motion and underwater currents than pipe being installed in the S-lay fashion.

HIW_Pipelay_5

Types Of Pipelay Vessels

There are three main types of pipelay vessels. There are J-lay and S-lay barges that include a welding station and lifting crane on board. The 40- or 80-foot (12- or 24-meter) pipe sections are welded away from wind and water, in an enclosed environment. On these types of vessels, the pipe is laid one section at a time, in an assembly-line method.

On the other hand, reel barges contain a vertical or horizontal reel that the pipe is wrapped around. Reel barges are able to install both smaller diameter pipe and flexible pipe. Horizontal reel barges perform S-lay installation, while vertical reel barges can perform both S-lay and J-lay pipeline installation.

HIW_Pipelay_6

When using reel barges, the welding together of pipe sections is done onshore, reducing installation costs. Reeled pipe is lifted from the dock to the vessel, and the pipe is simply rolled out as installation is performed. Once all of the pipe on the reel has been installed, the vessel either returns to shore for another, or some reel barges are outfitted with cranes that can lift a new reel from a transport vessel and return the spent reel, which saves time and money.

 

SOURCE: http://www.rigzone.com/training/insight.asp?insight_id=311&c_id=19

 

 

GREAT IS THE MYSTERY OF GODLINESS!!!

great_is_the_mystery_of_godliness

MGA HUWAD NA GURO!! OR FALSE TEACHERS!!

2 PETER/PEDRO  2: 1-22

Mga Huwad na Guro/FALSE TEACHERS

1 Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayundin naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong nagligtas sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya’t di magtatagal at sila’y mapapahamak. 2 At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan; at dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama. 3 Sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang matatamis na pananalita. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog.

4 Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila’y itinapon sa impiyerno kung saan sila’y iginapos sa kadiliman a upang doon hintayin ang Araw ng Paghuhukom. 5 Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay, at ang pito niyang kasama. 6 Sinumpa at tinupok b ng Diyos ang mga lunsod ng Sodoma at Gomorra upang maging babala sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. 7 Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid, na lubhang namighati dahil sa mga kahalayang ginagawa ng masasama noong panahon niya. 8 Naghihirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa kasamaang nasasaksihan niya araw-araw habang siya’y nakatira doon. 9 Alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa kanya, at kung paanong paparusahan ang masasama hanggang sa araw na sila’y hatulan, 10 lalo na ang sumusunod sa mahalay na nasa ng katawan at humahamak sa kapangyarihan ng Diyos.

Pangahas at mapagmataas ang mga huwad na gurong binabanggit ko. Wala silang pakundangan sa mga tagalangit, at sa halip ay nilalapastangan pa nila ang mga ito. 11 Samantalang ang mga anghel, kaysa mga huwad na guro, na higit na malakas at makapangyarihan ay hindi gumamit ng panlalait sa kanilang paghaharap sa Panginoon ng sakdal laban sa mga ito. 12 Ang mga taong ito’y parang mga hayop na walang isip at ipinanganak upang hulihin at patayin. Kinakalaban nila ang mga bagay na hindi nila nauunawaan, kaya’t papatayin din sila tulad ng maiilap na hayop. 13 Pahihirapan sila gaya ng pagpapahirap nila sa iba. Ang kaligayahan nila’y ang hayagang magpasasa sa nasa ng laman. Dumadalo pa naman sila sa inyong salu-salo, ngunit kahiya-hiya at kasiraang-puri ang kanilang ginagawa; ikinatutuwa nilang kayo’y kanilang nalilinlang. 14 Wala silang hinahanap kundi mga babaing mapag-aaliwan nila; wala silang sawa sa paggawa ng kasalanan. Itinutulak pa nila sa pagkakasala ang mahihina. Sila’y mga sakim at sila’y isinumpa! 15 Lumihis sila sa matuwid na landas at naligaw. Tinularan nila si Balaam, anak ni Beor c na nagpahalaga sa bayad sa paggawa ng masama. 16 Dahil dito, siya’y sinumbatan ng kanyang asno na nagsalitang parang tao upang siya’y sawayin sa kanyang kabaliwan.

17 Ang katulad ng mga huwad na gurong ito ay mga batis na walang tubig, at ulap na itinataboy ng malakas na hangin. Inilaan na ng Diyos ang kadiliman para sa kanila. 18 Mayayabang sila kung magsalita, ngunit wala namang kabuluhan ang sinasabi. Ginagamit nila ang nasa ng laman upang maibalik sa kahalayan ang mga nagsisimula pa lamang lumayo sa mga taong namumuhay ng may kalikuan. 19 Ipinapangako nila ang kalayaan sa nahihikayat nila, subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan, sapagkat ang tao ay alipin ng anumang hindi niya kayang mapanagumpayan.

20 Nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Jesu-Cristo na Panginoon at Tagapagligtas, ngunit kung muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. 21 Mabuti pang hindi na nila natutuhan ang daang matuwid, kaysa matapos matutuhan ang banal na Kautusang itinuro sa kanila ay tumalikod sila dito.

22 Angkop na angkop sa nangyari sa kanila ang mga kasabihang:

“Ugali ng aso, matapos sumuka ay muling kinakain ang nailuwa na,” (PROVERBS/KAWIKAAN 26:11)

at,

“Ito namang baboy, paliguan mo man, pilit na babalik sa dating lubluban.”

 

PROVERBS 26:11 As a dog returneth to his vomit, so a fool returneth to his folly.

KAWIKAAN 26:11 Ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso, ang sariling suka ay binabalikan nito.

 

PROVERBS 26:11 PROPHECY FULFILLED IN 2 PETER 2:22

2 PETER 2:22 But it is happened unto them according to the true [[[proverb]], The dog is turned to his own vomit again; ……

PROVERBS 26:11 As a dog returneth to his vomit, so a fool returneth to his folly.

 

PAUL / SAUL IS ISRAELITE UNDER THE TRIBE OF BENJAMIN!!!

paul_is_israelite_under_benjamin

12 TRIBES OF ISRAEL NORTH, SOUT, EAST, WEST

FACEBOOK DISCUSSION!!

romano_daw

WHO HATH BELIEVED OUR REPORT? WE’RE ALREADY PROPHESIED!!! SINO ANG MANINIWALA SA AMING IBINABALITA SA INYO? AY NAKAHULA NA!!!

WHO HATH BELIEVED OUR REPORT?

PATRIPASSIANISM
(from Latin patri– “father” and passio “suffering”)
DREADFUL DAY OF THE LORD NOT OUR DREADFUL DAY

 

ISAIAH 53:1 King James Version (KJV)

Isaiah 53:1  Who hath believed our report? and to whom is the arm of the Lord revealed?

Romans 10:16 King James Version (KJV)

16 But they have not all obeyed the gospel. For Esaias/ISAIAH saith, Lord, who hath believed our report?

sumagotangmgatao

READ ALSO

ISAIAH_53_7-8

 

HULA SA LUMANG TIPAN

ISAIAH 53:1 Sumagot ang mga tao,
“Sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito?
Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan?

 

ANG KATUPARAN NG HULA SA BAGONG TIPAN

Romans 10:16Ngunit hindi lahat ay tumanggap sa Magandang Balita, gaya ng sinulat ni Isaias/ISAIAH, “Panginoon, sino ang naniwala sa aming mensahe?”

PROPHECY OF HABAKKUK 1:5

ה  רְאוּ בַגּוֹיִם וְהַבִּיטוּ, וְהִתַּמְּהוּ תְּמָהוּ:  כִּי-פֹעַל פֹּעֵל בִּימֵיכֶם, לֹא תַאֲמִינוּ כִּי יְסֻפָּר. 5 Look ye among the nations, and behold, and wonder marvellously; for, behold, a work shall be wrought in your days, which ye will not believe though it be told you.

PROPHECY OF HABAKKUK FULFILLED IN Acts 13:41

41 Behold, ye despisers, and wonder, and perish: for I work a work in your days, a work which ye shall in no wise believe, though a man declare it unto you.

WHAT IS PATRIPASSIANISM?

In Christian theology, Patripassianism (as it is referred to in the Western church) or Sabellianism in the Eastern church(also known as modalism, modalistic monarchianism, or modal monarchism) is the nontrinitarian or anti-trinitarianbelief that God the Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit are three different modes or aspects of one monadic God, as perceived by the believer, rather than three distinct persons within the Godhead – that there are no real or substantial differences between the three, such that there is no substantial identity for the Spirit or the Son.[1]

In the West it was known as patripassianism (from Latin patri– “father” and passio “suffering”), because the teaching required that since the Father had become incarnate in YEHUSHUA/Christ, he had suffered.

CHURCH NAME: YEHUSHUA  
Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)].

BELEIF: PATRIPASSIANISM (FATHER PASSION)
SLOGAN: YEHUSHUA IS MY SAVIOUR NOT MY RELIGION!!

GREAT IS THE MYSTERY OF GODLINESS

great_is_the_mystery_of_godliness

EASTERN AND WESTERN PROPHECIES

prophecy_of_patripassianism

STARTED WITH 70 MEMBERS OF THE CLAN OF ISRAEL/JACOB WHEN THEY MULTIPLIED SAVED BY MOISES OUT OF EGYPT

PATAY NA SI ABRAHAM AT LAHAT ng MALALAPIT NA LAHI NIYA 1st, 2nd, 3rd FAMILY NI ABRAHAM BAGO NAG-EXODUS!!!

KAY ABRAHAM MUNA TAYO KASI YANG EXODUS PATAY NA LAHAT MALALAPIT NA LAHI NI ABRAHAM PATAY NA SILA ISAAC, JACOB, ISHMAEL, HAGAR, REBECCA, 12 SONS OF JACOB PATAY NA DIN.

KUNG BAGA MGA INAPO SA TUHOD NA LANG YAN…NI JACOB/ISRAEL MGA INALIS SA EGIPTO NI MOISES ang EXODUS ..

NASA GENESIS LANG BUHAY NILA ABRAHAM kaya yang kwento ng MT. SINAI PATAY NA SILANG LAHAT.

MATUTO KAYONG UMUNAWA NG “PANAHON”

***********************************
ETO NA SAGOT…MATUTO KAYONG UMUNAWA NG SALITANG “LUMIPAS NA ANG PANAHON”…NAMATAY ANG SALING-LAHI..
***********************************

EXODUS 1:5-6, 8

5 silang lahat ay pitumpu. (70 LANG LAHAT SILA NOON GENESIS 46:8-27 see below this link)
Si Jose ay matagal nang nasa Egipto noon.

*******************************************************
PAGLIPAS NG PANAHON NAMATAY SI JOSE..ANAK NI JACOB AT ANG KANILANG SALING-LAHI!!! Basahin ng buo ang COLOR GREEN.
*************************************************
6 Paglipas ng panahon, [[[[[[[NAMATAY si Jose, ]]]]] ang [[[[[kanyang mga kapatid ]]]]] at ang[[[[ kanilang salinlahi.]]]] 

**************************************************************
LUMIPAS PA ULIT ANG ILANG PANAHON PANAHON!!! HANGGANG HINDI MAKILALA SI JOSE……….
*************************************************************

EXODUS 1:8
8 [[[ Lumipas ang panahon ]]] at nagkaroon ang Egipto ng ibang hari na hindi nakakakilala kay Jose.

********************************************************************
SI JOSE AY ANAK NI JACOB/ISRAEL YAN YUONG IPINAGBILI NG MGA MAGKAKAPATID NA NAGING GOVERNADOR NG EGIPTO.
********************************************************************
SAKA PA LANG NAGKAROON NG KWENTONG MT. SINAI..

NGANGA!!

SEE ALSO ABRAHAM’s JOURNEY WITH EARTH COORDINATES!!

GENESIS 46:8-27 (70 or SEVENTY)

8 Ito ang talaan ng lahi ni Israel na nagpunta sa Egipto—si Jacob at ang kanyang mga anak at mga apo: si Ruben na kanyang panganay 9at ang mga anak nitong sina Enoc, Fallu, Hezron at Carmi; 10 si Simeon at ang mga anak nitong sina Jemuel, Jamin, Ohad, Jaquin, Zohar at si Saul na anak ng babaing taga-Canaan. 11 Si Levi at ang mga anak nitong sina Gershon, Coat at Merari; 12 si Juda at ang mga anak nitong sina Sela, Fares at Zara. Si Er at Onan ay namatay sa Canaan. Ang mga anak ni Fares na sina Hezron at Hamul. 13 Si Isacar at ang mga anak nitong sina Tola, Pua, Job at Simron. 14 Si Zebulun at ang mga anak nitong sina Sered, Elon at Jahleel. 15 Ito ang mga anak at apo ni Jacob kay Lea na pawang ipinanganak sa Mesopotamia. Kabilang dito si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob. Tatlumpu’t tatlo silang lahat.

16 Kasama rin dito si Gad at ang mga anak nito na sina Zifion, Hagui, Suni, Ezbon, Eri, Arodi at Areli; 17 si Asher at ang mga anak nitong sina Jimna, Isua, Isui, Beria at ang babaing kapatid nilang si Sera. Ang mga anak ni Beria ay sina Heber at Malquiel. 18 Ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Zilpa, ang aliping ibinigay ni Laban kay Lea, ay labing-anim.

19 Kabilang din sa talaang ito ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel: sina Jose at Benjamin; 20 sina Manases at Efraim, mga anak ni Jose kay Asenat na anak ni Potifera na pari sa Heliopolis. Ang dalawang ito’y sa Egipto isinilang. 21 Ang mga anak ni Benjamin ay sina Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim at Ard. 22 Labing-apat ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel.

23 Kabilang pa rin dito si Dan at ang bugtong niyang anak na si Husim; at 24 si Neftali at ang mga anak nitong sina Jahzeel, Guni, Jeser at Silem. 25 Pito ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Bilha, ang aliping ibinigay ni Laban kay Raquel.

26 Animnapu’t anim ang mga anak at mga apo ni Jacob na nagpunta sa Egipto. Hindi kabilang dito ang kanyang mga manugang. 27 Dalawa ang naging anak ni Jose sa Egipto, kaya ang kabuuang bilang ng sambahayan ni Jacob na natipon doon ay pitumpu.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.