ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NG MGA HULA AT KATUPARAN SA BUHAY NG PANGINOONG YEHUSHUA/YESHUA/IESOUS/IESV(JOHN 19:19-20). (YOD HE VAV HE = YOD SHIN VAV AYIN)

PEACE ON EARTH!

NARITO ANG BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN NA MAGAGANAP NG MAGING TAO ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN NA SI YAHWEH=YESHUA/JESUS (1 JOHN 4:2-3, 1 TIM. 3:16, ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 NATUPAD SA MATEO 1:22-23, ISAIAH 40:3, JOHN 1:22-23). SUNDAN PO NATIN MGA KAPATID ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NITO SA ATING MGA BIBLIA AMEN!

2 PEDRO 1:21 Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makakapagpaliwanag ng alinmang hula sa KASULATAN sa bisa ng KANYANG SARILING KAKAYAHAN. 21 SAPAGKAT HINDI NAGBUHAT SA KALOOBAN NG TAO ANG HULA NG MGA PROPETA; ITO’Y GALING SA DIYOS AT IPINAHAYAG NG MGA TAONG KINASIHAN NG ESPIRITU SANTO.

MATEO 5:17 “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang KAUTUSAN at ang ARAL NG MGA PROPETA. Naparito ako, hindi upang PAWALANG-BISA kundi para “IPALIWANAG” AT “GANAPIN” ang mga iyon.

CLICK: ANG HULA MAGKAROON NG LIWANAG!


NARITO PO MGA KAPATID ANG MGA BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN:

1. ANG PAGSILANG NG MAKAPANGYARIHANG DIYOS (MIGHTY [[GOD!!!]]) AT WALANG HANGGANG-AMA (EVERLASTING FATHER!!!) AT EMMANUEL ([[GOD!!!]] IS WITH US)!!

2. ANG TALA SA SILANGAN (STAR IN THE EAST).

3. SA BETHLEHEM DAPAT IPAPANGANAK SI JESUS.

4. NG IPAPATAY NI HERODES ANG MGA SANGGOL PAGKAPANGANAK NI JESUS.

5. NG ITAKAS ANG SANGGOL NA SI JESUS AT NG MANIRAHAN SILA SA EGIPTO DAHIL IPINAPAPATAY NGA ANG MGA SANGGOL “TINAWAG KO ANG AKING ANAK SA EGIPTO”.

6. SA KANYANG PAGBABALIK HINDI SA NAZARETH NANIRAHAN KUNDI SA CAFERNAUM BAKIT?

7. ANG PAGPAPATOTOO NI JUAN BAUTISTA ANG TINIG SA ILANG PATUNGKOL KAY JESUS.

8. HINDI LAMANG SA TINAPAY NABUBUHAY ANG TAO KUNDI SA BAWAT SALITANG NAMUMUTAWI SA BIBIG NG DIYOS (SI KRISTO ANG MANNA).

9. ANG PAGTUKSO NI SATANAS KAY JESUS

10. ANG PAG-AMIN NI JESUS NA SIYA ANG NASA AKLAT NI ISAIAH

11. NG BAUTISMUHAN SI JESUS ANG TINIG.

12. MARAMING PAGAGALINGIN SI JESUS NA MGA MAY SAKIT.

13. SI JESUS ANG LINGKOD NA HINIRANG NA IPINAKILALANG ANAK NG DIYOS NGUNIT DITO SA TALATA AY TINAWAG NA LINGKOD.

14. MARAMI ANG MABUBULAGAN AT HINDI MAKAKAUNAWA (MAKINIG MAN NG MAKINIG DI KAYO MAKAKAUNAWA).

15. ANG PAG-AALITAN O PAG-AAWAY SA LOOB NG SAMBAHAYAN (Ang kaaway ng isang tao’y ang kanya mismong kasambahay.)

16. GAGAMIT SI JESUS SA PAGTUTURO NG TALINGHAGA O PARABLES.

17. MARAMI ANG BULAANG GURO AT MGA MAPAGKUNWARING PAGSAMBA.

18. PAGSAKAY NI JESUS SA BISIRONG ASNO.

19. IPAGTATABUYAN NI JESUS ANG MGA NAMIMILI AT NAGPAPALIT NG SALAPI AT ANG MGA NAGTITINDA NG KALAPATI.

20. ANG BATONG ITINAKWIL NG MGA NAGSIPAGTAYO ANG BATONG NAGING PANULUKAN NA DUDUROG SA KANILA.

21. ANG NAUPO SA KANAN NI DAVID (HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS/MESSIAH.

22. PAPATAYIN KO ANG PASTOL AT MANGANGALAT ANG MGA TUPA

23. TUMAKAS LAHAT NG MGA ALAGAD PARA WALANG MAPAHAMAK.

24. ANG PAGSAMPAL, PAGDURA, PAGBUNOT NG BUHOK AT BALBAS SA MUKHA NI JESUS.

25. PAGKAKANULO NI JUDAS ISCARIOTE.

26. PAGKAMATAY NI JUDAS ISARIOTE.

27. ANG HULA NA IBIBILANG SI JESUS SA MGA SALARIN (MAY MGA KASAMA SIYANG MGA IBA PANG SALARIN NA KASAMA NIYANG IPINAKO.

28. DIYOS KO DIYOS KO BAKIT MO AKO PINABAYAAN.

29. MAGSASAPALARAN SA DAMIT NI JESUS PAGPUPUSTAHAN ANG DAMIT NIYA.

30. MAUUHAW SI JESUS BAGO MAMATAY SA KRUS.

31. WALANG MABABALI SA KANYANG MGA BUTO.

32. PAGMAMASDAN NILA ANG KANILANG INULOS.

33. MULING PAGKABUHAY NI JESUS SA IKATLONG ARAW.

34. NABUKSAN ANG MGA PAG-IISIP NG MGA TAO PATUNGKOL SA HULA AT KATUPARAN KAY JESUS.

 

PROPHECIES FULFILLED AFTER YESHUA/JESUS DEATH.

 

NGAYON MGA KAPATID NAUNAWAAN NINYO NA MAY MGA HULA(PROPHECY) AT KATUPARAN NARITO ANG NGA HULA SA LUMANG TIPAN KUNG SINO ANG GUMANAP NG LAHAT NG YAN

1. SINO ANG PUMASOK NA YON SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

2. SINO ANG NAGING BATONG ITINAKWIL NA YON?

3. NAGKAUSAP NA AT NAGKITA SI JESUS AT SI PROPETA ISAIAH SA LUMANG TIPAN.

4. SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES.

5. ANG ILAWAN O LIWANAG NG BAGONG JERUSALEM

6. WHO WILL TEACH precept upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line.

 

CLICK HERE: NARITO NAMAN ANG MGA HULA AT KATUPARAN NA SA LUMANG TIPAN LAMANG NAGANAP LAHAT AT MAGAGANAP PA.

ANG DIYOS “NAGING TAO”. (1 JOHN 4:2-3) ANTI-KRISTO BA KAUSAP NINYO O HINDI?


ANG ALAMIN NINYO MGA KAPATID SA AKLAT NA ITO AY KUNG SINO ANG GUMANAP NG LAHAT NG MGA HULA NA ITO? SINO ANG NAGING TAO.

HEBREO 10:1 ANG KAUTUSAN ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog TAON TAON.

1. BAKIT KAILANGANG MAMATAY PA SI JESUS

2. KUNG WALANG KAKULANGAN ANG NAUNA HINDI NA SANA NAGKAROON NG PANGALAWA AT ANG BAGAY NA NALULUMA AY MALAPIT NG MAWALA

3. KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM BAKIT SI JESUS (ANG ANAK NG TAO) ANG DARATING?

4. SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES.

5. ANG ILAWAN O LIWANAG NG BAGONG JERUSALEM

concerning_me

AMEN!

THE BIBLICAL MOUNT SINAI LOCATION!! IS IN ST. CATHERINE’S HILL (ST. CATHERINE NATURE RESERVED)

WHERE AND WHAT IS ARABIA?

ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI

PEACE ON EARTH!

LOOK AT (TINGNAN NINYO ANG LOOK NG AQABA!!!!!! OR GULF OF AQABA!!!!)


CLICK: THE MOUNT SINAI!!! (JEBEL MUSA)

CLICK HERE WHERE IS AQABA THEN ZOOM OUT!!! USE EARTH/SATTELITE VIEW!!!!!

THE MOUNT SINAI (JEBEL MUSA)

ISLAM SAID MT. SINAI IS SAUDI ARABIA THEY REMOVED THE “GULF OF AQABA” IN THIS LINK SEE SAUDI ARABIA…THE BIBLICAL MOUNT SINAI!!

HERE’S THE PROOF ON THAT LINK ABOVED!!!!!!

WHO REMOVED THE “GULF OF AQABA”?

COMPARE TO BIBLICAL MT. SINAI!!

SUMMARY NG KASINUNGALINGAN!!!!!

CLICK HERE: THE LETTER OF MUHAMMAD (ISLAM) TO MT. SINAI THE ONE WITH “GULF OF AQABA”

HOMILY ON THE GOSPEL OF ST. JOHN IN MT. SINAI (ST. CATHERINE)

photo 1

photo 2

THE “VALLEY OF BACA” AND THE “MOUNT ZION”! BIBLICAL EXACT LOCATION!!! PSALM 84:6-7!!

THE GOD OF JACOB/ISRAEL SEE VERSE 8

THE VALLEY OF BACA

Psalm 84:1-12 (FOCUS IN VERSES 6 TO 7)

1  How amiable are thy tabernacles, O LORD of hosts!

2  My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the LORD: my heart and my flesh crieth out for the living God.

3  Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O LORD of hosts, my King, and my God.

4  Blessed are they that dwell in thy house: they will be still praising thee. Selah.

5  Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.

6  Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools.

7  They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God.

8  O LORD God of hosts, hear my prayer: give ear, O God of Jacob. Selah.

9  Behold, O God our shield, and look upon the face of thine anointed.

10  For a day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness.

11  For the LORD God is a sun and shield: the LORD will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly.

12  O LORD of hosts, blessed is the man that trusteth in thee.

TYPE THE EARTH COORDINATES (31.769079, 35.227994) IN GOOGLE MAP OR GOOLE EARTH 

USER YOUR GOOGLE EARTH FLY TO VALLEY OF BACA:
(TYPE THIS IN SEARCH INPUTBOX)
EARTH COORDINATES: 31°46’08.66″N, 35°13’40.79″E OR 31.769076, 35.227994

SEE THE RESULT OF THAT VALLEY OF BACA!!

 SEE FROM VALLEY OF BACA TO MOUNT ZION

SEE THE EARTH COORDINATES IN BELOW MAP TRY IT IN YOUR OWN DEVICES!!!

MT_ZION_GOOGLE_MAP

VALLEY OF BACA!!! NOT DESERT

Psalm 84:5-7

King James Version (KJV)

5Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.

6Who passing through the (((((((valley of Baca))))))) make it a well; the rain also filleth the pools.

7They go from strength to strength, every one of them in (((((Zion)))) appeareth before God.

ZION – THE CITY OF DAVID

2 Samuel 5:7
Nevertheless David took the strong hold of Zion: the same is the city of David.

1 Kings 8:1
Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto king Solomon in Jerusalem, that they might bring up the ark of the covenant of the LORD out of the city of David, which is Zion.

1 Chronicles 11:5
And the inhabitants of Jebus said to David, Thou shalt not come hither. Nevertheless David took the castle of Zion, which is the city of David.

2 Chronicles 5:2
Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto Jerusalem, to bring up the ark of the covenant of the LORD out of the city of David, which is Zion.

 

LET US VISIT THE PLACE IN STREET VIEW IF THERE ARE VALLEYS IN COORDINATES OF  31 AND 35

near_valley_of_baca near_valley_of_baca2 near_valley_of_baca3

THE END!!

 

ABRAHAM’S JOURNEY

UR (GEN. 11:31) —> HARAN(GEN. 11:31) —> CANAAN(GEN. 12:5) —> SHEKEM (GEN.12:6) —> BETHEL (KANLURAN NG AI) (GEN.12:8)—> EGIPTO (GEN. 12:10) —> NEGEV (GEN. 13:1) —> BETHEL (GEN. 13:3) –> SHEKEM (GEN. 13:4) —> HEBRON (GEN. 13:18) —> NEGEV/GERAR PAGITAN NG CADES AT SHUR (GEN 20:1)

WHERE IS PARAN OR PHARAN?

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE IS “MOUNTAINS OF ARMENIA” (MT. ARARAT) IN TIME OF NOAH?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE DIED

WELL OF HAGAR AND ISHMAEL IN TORAH LOCATION

MUHAMMAD SAID!! CHRISTIANS ARE MY CITIZENS!!! (ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI)

PEACE ON EARTH!
THE MOUNT SINAI!!!!!!
http://st-katherine.net/en/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=65

ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI. THE PROOF!!!!!!!

“This is a message from Muhammad ibn Abdullah, as a covenant to those who adopt Christianity,

NEAR and FAR

, we are with them. Verily I, the servants, the helpers, and my followers defend them,

because CHRISTIANS ARE MY CITIZENS;

and by Allah! I hold out against anything that displeases them.

No compulsion is to be on them. Neither are their judges to be removed from their jobs nor their monks from their monasteries.

No one is to destroy a [[[[HOUSE of their RELIGION]]]], to damage it, or to carry anything from it to the Muslims’ houses.
Should anyone take any of these, he would spoil God’s covenant and disobey His Prophet. Verily, they are my allies and have my secure charter against all that they hate.

No one is to force them to travel or to oblige them to fight. The Muslims are to fight for them. If a female

Christian is married to a Muslim

, it is not to take place without her approval.

She is not to be prevented from visiting her church to pray.

Their churches are to be respected. They are neither to be prevented from repairing them nor the sacredness of their covenants. No one of the nation (Muslims) is to disobey the covenant till the Last Day (end of the world).”

English translation from ‘Muslim History: 570 – 1950 C.E.’ by Dr. A. Zahoor and Dr. Z. Haq, ZMD Corporation. P.O. Box 8231 – Gaithersburg, MD 20898-8231 – Copyright Akram Zahoor 2000. P. 167.

The ORIGINAL LETTER was taken away in 1517 by the Turkish Sultan Selim I and is now in the TOPKAPI MUSEUM IN STANBUL, but the sultan gave the monks a copy of it and sanctioned its terms. From the enormous collection of ancient and modern rolls preserved in the monastery’s library, it is clear that the Covenant of the Prophet, whether or not authentic, was in some way or other renewed, and the privileges of protection and safe-conduct for the monks were upheld.

CHRISTIAN MONK FORSEEN/SAID MUHAMMAD CAREER AS A PROPHET.
QUESION: DO YOU THINK IF YOU ARE A “CHRISTIAN MONK” ARE YOU GOING TO DECLARE ANY PROPHET OF A DIFFERENT RELIGION?

PROOF #1

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad


PROOF #2 JEWS HATE YESHUA/IESOUS SO WARNS HIM ABOUT THE JEWS!!

http://www.truthnet.org/islam/whatisislam.html

*****************************
TO ALL MUSLIM/ISLAM ANSWER THIS!!!!
*****************************

MUHAMMAD IS AWARE THAT MOUNT SINAI IS IN ST. CATHERINE BECAUSE OF “HIS LETTER TO CHRISTIAN AND MUSLIM/ISLAM”. WHY ALL MUSLIM/ISLAM IN SAUDI ARABIA THEY ARE SAYING THAT MOUNT SINAI IS SAUDI ARABIA?

CLICK HERE!! TO WATCH THE LETTER OF MUHAMMAD!!

The ORIGINAL LETTER was taken away in 1517 by the Turkish Sultan Selim I and is now in the [[TOPKAPI MUSEUM IN STANBUL].

WHO IS THAT MUHAMMAD NOW IN MECCA?

THE TRUTH WILL SET YOU FREE!!!

A MUSLIM CLAIM ABOUT THE LETTER TO ST. CATHERINE (MOUNT SINAI!!!!)

BARNABAS IS JOSEPH FROM CYPRUS HE IS A CHRISTIAN!!!!!!!!
*********************************************************

KAYO KAWAWA DAHIL HINDI NINYO KILALA SI BERNABE!! YAANG SI BARNABAS AY TAUHAN NI PABLO..YAAN AY SI JOSE…..ANG LEVITANG TAGA-CYPRUS

ACTS 4:36

36 Ganoon ang ginawa ni JOSE, isang Levitang taga-Cyprus, na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihi’y “Anak na Matulungin.”

EXAMPLE:

ACTS 13:4 Dahil [[[isinugo ng Espiritu Santo]]], sina [[[Bernabe at Saulo]] ay nagpunta sa Seleucia at buhat doo’y sumakay sila sa isang barkong papunta sa Cyprus.

PEACE ON EARTH!!!!!!!

AMEN!!!!!!!

CLICK HERE!! THE MT. SINAI!!!

ANO ANG “ONENESS MESSIANIC/CHRISTIAN=(ONE GOD CHRISTIAN) “?

WALANG TRINITY!!
WALANG INA AT AMA ANG DIYOS!!!
SI KRISTO ANG DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO!!
ANG BAUTISMO SA PANGALAN LAMANG NG PANGINOONG YEHOSHUA/IESOUS/IESV OR YOD HE VAV HE (I AM), YOD SHIN VAV AYIN (I AM = JESUS IN ENGLISH)
IN SHORT!! 1 GOD. AMEN!

3 MANIFESTATION NA 1 LANG ANG GAGANAP

GENESIS 1:1(FATHER) GENESIS 1:2(SPIRIT OF GOD) GENESIS 1:3(LET THERE BE LIGHT=THE WORD=revealed in 2 cor. 4:6)

DAHIL ANG LITERAL NA ARAW, BUWAN AT BITUIN AY NASA GENESIS 1:16

GENESIS 1:16 Nilikha ng Diyos ang [[dalawang]] malalaking tanglaw: ang [[Araw]], upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang [[Buwan]]], upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga [[[bituin]]].

ANG UNANG ARAW NA SINASABI SA GENESIS 1:1-5 AY WALANG ARAW AT BUWAN!!!!!!!!!

Monotheism (ONENESS MESSIANIC/CHRISTIAN) = ONE GOD CHRISTIAN
(from Greek μόνος, monos, “single”, and θεός, theos, “GOD”)

SA DAMI NG “TRINITARIAN CHRISTIAN” DAPAT LUMABAS ANG “ONENESS MESSIANIC/CHRISTIAN=(ONE GOD CHRISTIAN)”.

SI JESUS ANG NAGTAYO NIYAN HINDI ITO DAPAT IPAPAREHISTRO SA SEC BAWAL!!! DAHIL ANG NAGPAPAREHISTRO DOON AY MAGPAPAYAMAN LAMANG. ANG MAGREREHISTRO NITO SA SEC AY PEKENG “ONENESS MESSIANIC/CHRISTIAN = ONE GOD CHRISTIAN”. 2 CORINTHIAN 3:3 (RELIGION SA PUSO NG TAO). PAANO MO IPAPAREHISTRO ANG RELIGION SA PUSO LANG NG TAO?

*********
DOKTRINA:
*********


1. TANGGAPIN SI YESHUA/IESOUS/JESUS NA DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO SA IYONG PUSO.

2. ANG BAUTISMO SA PANGALAN NI YESHUA/IESOUS/JESUS LAMANG. (SI JESUS ANG MAGBABAUTISMO SA ESPIRITO SANTO SA IYO).

YAN LANG ANG REQUIREMENTS: HINDI KAMI ANG MAGBABAUTISMO SA INYO NG ESPIRITU SANTO SI JESUS MISMO.

WALANG TAONG MAKAKAPAGBAUTISMO SA INYO NG ESPIRITO SANTO DAHIL NASUSULAT: SI JESUS LANG ANG MAGBABAUTISTMO SA ESPIRITO SANTO.

MATEO 3:11 Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang… darating na kasunod ko ang siyang (((((magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy))).

LUCAS 3:16 Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya’y higit na makapangyarihan kaysa akin; ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. 17 Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipa’y susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman.”

MAY ESPIRITU SANTO PALA???? SABI NG MGA HINDI NAKAKAALAM…PARA SA MGA TAONG HINDI NANINIWALA SA ESPIRITO SANTO ETO KAYO!!

GAWA 19:2 at sila’y tinanong niya, “Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo’y sumampalataya?” (((“Hindi po, ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala))))),” tugon nila.

ACTS 4:12 Kay Jesu-Cristo lamang matatagpuan ang KALIGTASAN, Sapagkat sa silong ng langit, ang KANYANG PANGALAN LAMANG ANG IBINIGAY NG DIYOS SA IKALILIGTAS NG TAO.” JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA.

PALIWANAG: LAHAT NG CHRISTIAN NA NAGBABAUTISMO SA PANGALAN NI YESHUA/JESUS AY AMING MGA KAPATID. AMEN!

SAMA-SAMA NA TAYO SA KALIGTASAN SA HINAHARAP. AMEN!!!

ANG BAWAT KIKILALA MALILIGTAS PATI SI HESUS KANILANG SAMBAHAYAN!!!

ACTS 16:31 “SUMAGOT SILA, “SUMAMPALATAYA KA SA PANGINOONG JESUS, AT MALILIGTAS KA –IKAW AT ANG IYONG SAMBAHAYAN.

HINDI 3 O MADAMI ANG DIYOS.

ANG DIYOS MISMO NG LUMANG TIPAN ANG NAGING TAO. (ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14, NATUPAD SA MATEO 1:22-23, JOHN 1:1, JOHN 1:4, JUDAS 1:5 (SEE VULGATE BIBLE 405 A.D.) 1 TIM. 3:16, JOHN 10:30.
WHEEL OF PROPHECY

AMA = YESHUA/YEHOSHUA/IESOUS/JESUS

ANAK = YESHUA/YEHOSHUA/IESOUS/JESUS

HOLY SPIRIT = YESHUA/YEHOSHUA/IESOUS/JESUS

1. ANG “ONENESS MESSIANIC/CHRISTIAN = ONE GOD CHRISTIAN” AY ISANG RELIHIYON SA PUSO NG TAO.
2. RELIGION NA HINDI NAKA-REHISTRO SA SEC. (KAILANGAN BANG IREHISTRO SA LUPA ANG RELIGION?)
3. ANG REGISTRATION NITO SA LANGIT NA MAY TATAK NG DUGO NG KORDERO.
4. TANGGAPIN ANG NAG-IISANG DIYOS NG LUMANG TIPAN ANG NAGING TAO SA INYONG MGA PUSO.
5. KAPAG TINANGGAP SI SI YESHUA/JESUS NA MAGBABAUTISMO SA INYO SA ESPIRITU SANTO (NASUSULAT YAN).

6. HINDI GINAGAMIT SA BUSINESS … LAHAT NG PASTOR MAY TRABAHO LAHAT KAYO PWEDENG MAG-TURO KUNG KAYO AY PINILI NA MAUNAWAAN ANG MGA DEVINE PROPHECIES SA WEBSITE KO https://armandecastro.wordpress.com.

KAHIT HINDI TAYO NAGKI-KITA KITA PAGDATING NI YESHUA/JESUS MAGKI-KITA KITA DIN TAYO.
MAGKWENTUHAN O MANALANGIN LAMANG KAYO SA INYONG MGA BAHAY PATUNGKOL SA MGA “DEVINE PROPHECIES NI YESHUA/JESUS” AY NANDOON SIYANG KASAMA NINYO.

Katuruan Tungkol sa Pananalangin
(Lucas 11:2-4)

5 “Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalanging nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 6 Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala.

7 “Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila’y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. 8 Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya. 9 Ganito kayo mananalangin,

‘Ama naming nasa langit,

sambahin nawa ang iyong pangalan.

10 Nawa’y maghari ka sa amin.

Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.

11 Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw; a

12 at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,

tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.

13 At huwag mo kaming hayaang matukso,

kundi iligtas mo kami sa Masama!’ b

14 “Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. 15 Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, c hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan.”

TANDAAN: WALANG AMA NA DARATING SA APOCALYPSIS..KUNDI SI JESUS LAMANG…DAHIL SIYA AT ANG AMA AY IISA.

REVELATION 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”

REVELATION 22:20-21 Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!”

Sana’y dumating ka na, Panginoong Jesus!

21 Nawa’y makamtan ng lahat a ang pagpapala ng Panginoong Jesus.

IPAGKALAT ANG MABUTING BALITA PATUNGKOL SA DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO.


CLICK HERE: WHO ARE THE ANTI-CHRIST!!!!!!!!!!!

 

AMEN!

ANG DATING DAAN (ADD) (XYKE CHRISTIAN) VS ARMAN G. DE CASTRO

‎Xyke Christian VS Arman G. de Castro

TOPIC: SINO ANG DIYOS NG APOCALYPSIS O REVELATION.

YAN NG MATAPOS NA TAYONG LAHAT :)
13 hours ago · Like · · Unsubscribe

Arman G. de Castro TIP: CHAPTER 15 TO 22 WALA NG SALITANG “AMA” SA APOCALYPSIS. LALABAN PA KAYA ITO? :)
13 hours ago · Like

Kim Yong wow!!!
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro PUSTAHAN TAYO UURONG YAN :)
13 hours ago · Like · 1 person

Arman G. de Castro ANO YAN PANGATI :)
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro PARA LUMABAN LALO :)
13 hours ago · Like

Xyke Christian sasagutin kita diyan, ok, pero gusto ko bago tayo pumunta diyan pagusapan natin ang ating pananampalataya o samahan kung ito ba ay sa Dios o Hindi…
13 hours ago · Like · 1 person

Kim Yong ayaw ko masama ang magpusta…hehehe..
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro DIYAN MAKIKITA KUNG KANINONG RELIGION ANG NA KAY SATANAS KAYA LUMABAN KA NA.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro HINDI NA TAYO PWEDENG MAGPALIGOY LIGOY PA KAYA NGA REVELATION YAN MAY INI-REVEAL…YON ANG IREREVEAL NATIN OKAY BA SA IYO?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro MUKHANG MATATANGGAL ANG YABANG MO NGAYON :)
13 hours ago · Like

Xyke Christian AMA at si Hesus at Espiritu Santo ay PANTAY ynn ba ang paniniwala ng onenesschristian…Tama ba?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro OO IISA ANG DIYOS..SI JESUS ANG YAHWEH AT HS. IISA LANG ANG DIYOS.
13 hours ago · Like

Kim Yong naku patay!!!!
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANO MAUNA NA KO? O IKAW? TINGNAN KO GALING MO SA APOCALYPSIS :)
13 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian tanong ko lang sino ba ang founder ng oneness?
13 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian mamaya masiyado kang hot…wala pa tayo doon
13 hours ago · Like

Xyke Christian utay utay lang
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ONENESS CHRISTIAN HINDI ONENESS LANG GET MO BA?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro DAPAT TANONG MO SINO ANG FOUNDER NG “ONENESS CHRISTIAN”?
13 hours ago · Like

Xyke Christian Arman sino ba ang founder ng oneness christian?
si Ian B. Johnson ba?
13 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian Ian B. Johnson ba? tama ba?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro HINDI NAMIN KINIKILALA YAN…
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ONENESS LANG YAN…IBA ANG “ONENESS CHRISTIAN” okay ba?
13 hours ago · Like

Xyke Christian ok…
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro good!
13 hours ago · Like

Jonah Prophet paligoy ligoy.. :-)
13 hours ago · Like

Xyke Christian Araman NAKAREHISTRO BA YAN SA Philippine Securities and Exchange Commission (SEC)
13 hours ago · Like · 1 person

Arman G. de Castro SINO MAUUNA? SA REVELATION?
13 hours ago · Like

Xyke Christian tinatanong muna kita kung
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro HINDI NAKAREGISTERED YAN…NASA LANGIT REGISTRATION NIYAN MAY TATAK NG PANGALAN NG KORDERO. BAWAL IPAREGISTERED YAN ANG MAGPAPAREHISTRO PEKE NA.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANO? UURONG KA NA KAPAG HINDI NAKA-REGISTERED?
13 hours ago · Like

Kim Yong heheheh….
13 hours ago · Like

Jonah Prophet namumuntos na lang yan bro arman
13 hours ago · Like

Xyke Christian
SO, hindi niyo SINUSUNOD ang BIBLIA 1 PEDRO 2:13 at ang Batas, (SEC)Securities Act 83
Sinasabi sa Jurisdiction of the law lahat ng Association,Foundation,Coo​rporation,Finacing
Institution, Partnership ay dapat magparehistro…So, oneness christian illegal ang samahan niyo.
Ang kailangan mga provision ng korporation Code kaugnay sa mga Iglesia/samahan ay Section 2
(definisyon ng korporation), Section 36 (kapangyarihan ng korporasyon at kapasidad), Section 91
(pagwawakas ng pagsalig), ang Sections 109 hanggang 116 (Pananampalataya korporation.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎:-) MANGANGAMOTE YAN PANOORIN NINYO :)
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro WALA SA REGISTRATION ANG TOPIC…REVELATION.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro HUWAG KA NG MAGPALIGOY-LIGOY PA.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANO MAUUNA NA AKO?
13 hours ago · Like

Jonah Prophet TAKBO NA! :-)
13 hours ago · Like

Xyke Christian papano tayo mag uusap ng maayos ehhh ILLEGA ANG SAMAHAN MO
13 hours ago · Like · 1 person

Arman G. de Castro ISA-ISA LANG ANG TOPIC SA REVELATION/APOCALYPSIS :)
13 hours ago · Like

Xyke Christian sasagutin kita siyan
13 hours ago · Like

Xyke Christian revelation
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro LEGAL SA LANGIT YAN…NA KAY JESUS ANG REGISTRATION SIYA FOUNDER NIYAN EH.
13 hours ago · Like

Jonah Prophet SAGUTIN MO NA KASI…. PANAY KA KAHOL EH
13 hours ago · Like

Xyke Christian hahaha so wala sa batas yan…
13 hours ago · Like

Xyke Christian ILLEGAL
13 hours ago · Like

Xyke Christian sige tanong ka
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro HINDI ILLEGAL YAN…RELIGION SA PUSO NG TAO YAN..
13 hours ago · Like

Xyke Christian nasa BATAS dapat mag parehistro ang isang RELIHIYON
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎2 CORINTHIAN 3:3 NAKAKALAT NA YAN SA BUONG MUNDO MGA SUMASAMBA KAY GOD JESUS CHRIST…AT BAPTISM IN THE NAME OF JESUS LANG.
13 hours ago · Like

Xyke Christian at hindi niyo rin sinusunod ang
13 hours ago · Like

Xyke Christian ILLEGAL ONENESS CHRISTIAN
13 hours ago · Like

Xyke Christian sige tanong
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro BATAS LANG NG TAO YAN – NAGPAPASAKOP NAMAN KAMI KAY KRISTO JESUS. MAS MATINDI YON DIYOS YON EH.
13 hours ago · Like

Xyke Christian ‎1 PEDRO 2:13 sabi dito mag pasakop sa LAHAT ng PALATUNTUNAN NG TAO
13 hours ago · Like

Xyke Christian si KRISTO NAG PASAKOP SA BATAS NG ROMA
13 hours ago · Like

Xyke Christian ILLEGAL SAMAHAN NIYO
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro OKAY: SINO ANG DARATING SA APOCALYPSIS…..DARATING BA ANG AMA SA APOCALYPSIS?

APOCALYPSIS 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”

YAN MUNA #1..TANONG..
13 hours ago · Like

Xyke Christian punta tayo sa paguusap sa DIOS
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro MAGPAKITA KA NG TALATA SA APOCALYPSIS NA DARATING AMA MO.
13 hours ago · Like

Xyke Christian sasagutin kita..PERO AMINADO KA NA ILLEGAL ANG ONENESS CHRISTAIN?
13 hours ago · Like · 1 person

Arman G. de Castro MAY ILLEGAL BA KAY KRISTO JESUS?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SUMAGOT KA NA LANG…
13 hours ago · Like

Xyke Christian meron yon mga kay SATANAS
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro QUESTION #1 SINO DARATING SA APOCALYPSIS? DARATING BA ANG AMA NA WALANG PANGALAN? SAGOT..

APOCALYPSIS 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎5 TANONG KA LANG MANGANGAMOTE KA…:)
13 hours ago · Like

Xyke Christian SASAGUTIN KITA DIYAN…PERO aminin mo muna ILLEGAL ANG SAMAHAN MO
13 hours ago · Like

Xyke Christian TAPOS SAKA KITA SASAGUTIn
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SINAGOT NA KITA…WALA KAMING BALAK MAGPAYAMAN SA RELIGION…HABAG ANG IBIG KO HINDI HAIN. GET MO BA?
13 hours ago · Like

Xyke Christian So, ILLEGAL
13 hours ago · Like

Xyke Christian TAMA
13 hours ago · Like

Xyke Christian ngayon sasagutin na kita
13 hours ago · Like

Xyke Christian nasa Jurisdiction of the law lahat ng Association,Foundation,Coo​rporation,Finacing
Institution, Partnership ay dapat magparehistro…So, oneness christian illegal ang samahan niyo.
13 hours ago · Like

Xyke Christian kung sabihin ko si KRISTO ANG DARATING
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro IKAW LANG NAGSASABING ILLEGAL…SAAN NAKASULAT SA BIBLIA NA IPAREHISTRO MO ANG RELIGION?

NASUSULAT: IBIGAY MO ANG KAY CESAR AT IBIGAY MO ANG PARA SA DIYOS.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SUMAGOT KA NA LANG MADAMI KA PANG PAIKOT IKOT EH…
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎5 TANONG LANG IBIBIGAY KO SA IYO….REVELATION LAHAT…OKAY BA?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro AT MAKIKITA MO KUNG KANINONG RELIGION ANG NA KAY SATANAS. :)
13 hours ago · Like

Xyke Christian saan sa Biblia bawal mag parehistro sa SEC?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro MAY SEC BA SA BIBLIA? patawa ka pala eh pahahanapin mo ako ng hindi nakasulat.
13 hours ago · Like

Xyke Christian sagutin mo saan
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro MAY SEC BA SA BIBLIA? patawa ka pala eh pahahanapin mo ako ng hindi nakasulat.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SUMAGOT KA NA SA QUESTION #1 DALIAN MO AH…
13 hours ago · Like

Xyke Christian ohh bakit mo sinabi na
13 hours ago · Like

Xyke Christian ikaw ang may sabi niyan…
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro WALA NGANG NAKASULAT KUNG WALANG NAKASULAT NA SEC BAKIT NAMAN NAMIN GAGAWIN…MAGPAPAYAMAN LANG GAGAWA NIYAN.
13 hours ago · Like

Xyke Christian ok ok ok…so ILLEGAL…sagot ko ganito si KRSITO ANG DARATING
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro IBIGAY MO ANG KAY PARA KAY CESAR AT IBIGAY MO ANG PARA SA DIYOS..NAUUNAWAAN MO BA YAN?
13 hours ago · Like

Xyke Christian mamaya nag tatanong ka ehh
13 hours ago · Like

Xyke Christian sabi ko si KRISTO ANG DARATING
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro TAPOS ANG BOXING!!

QUESTION #2 SINO ANG MAY-ARI NG MGA ANGHEL?
13 hours ago · Like

Xyke Christian nag babayad ba kayo ng BUWIS?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro KALULUWA INIIPON NAMIN HINDI PERA GET MO BA?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro KAYA NGA HABAG ANG IBIG KO AT HINDI HAIN…
13 hours ago · Like

Xyke Christian mamaya ginulo mo ako…anong tapos ang BOXING..iyon ang paniniwala ko ehhh si KRISTO ANG DARATING ANONG MALI DON?
13 hours ago · Like

Xyke Christian anong MALI TOTOO NAMAN DARATING ANG PANGINOON HESUS..anong MALI DOON?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SUMAGOT KA NA NA SI JESUS ANG DARATING MEANING UMAYON KA SA AKIN.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SO WALA NA TAYONG PAG-UUSAPAN KASI HINDI MO KINONTRA.
13 hours ago · Like

Xyke Christian TAMA NASA BIBLIA..
13 hours ago · Like

Xyke Christian OHH
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro NEXT: QUESTION #2 SA REVELATION..SINO ANG MAY-ARI NG MGA ANGHEL…SAGOT….DALIAN MO…AT GUMAGABI NA.
13 hours ago · Like

Xyke Christian DARATING TALAGA ANG PANGINOON HESUS….
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro OO NA NGA…NEXT QUESTION NA…
13 hours ago · Like

Xyke Christian ako naman ang magtatanong?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro PWEDE BANG PATAPUSIN MO 5 TANONG KO?

NEXT: QUESTION #2 SA REVELATION..SINO ANG MAY-ARI NG MGA ANGHEL…SAGOT….DALIAN MO…AT GUMAGABI NA.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro PAGKATAPOS NG 5 TANONG 5 TANONG KA NAMAN OKAY?
13 hours ago · Like

Xyke Christian Isa isa lang…unfair ka ehh.
13 hours ago · Like

Xyke Christian ‎5 tapos ako wala
13 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian ako naman ang magtatanong
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro PAGKATAPOS NG 5 TANONG KO IKAW NAMAN 5 DIN OKAY?
13 hours ago · Like

Xyke Christian sinagot naman kita ehh
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro OKAY BA SA IYO?
13 hours ago · Like

Xyke Christian wag ganun…one by one
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro PALALALIMIN NGA NATIN ANG REVELATION EH..MAHINA ANG 1 PROOF.
13 hours ago · Like

Xyke Christian halinhinan
13 hours ago · Like · 1 person

Arman G. de Castro SIGE NA NGA…ANO TANONG MO?
13 hours ago · Like

Xyke Christian ehh bagay ikaw lahat ang magtatanong sunod sunod unfair sa akin yon
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIGE HALINHINAN TAYO……TIGLILIMA LANG..
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIGE IKAW NA MAGTANONG.
13 hours ago · Like

Xyke Christian si Kristo ba at ang Ama at ang Espiritu Santo ay pantay pantay
13 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian ayon sa mga oneness christian?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro OO IISA SILA … GUSTO MO NG KATOTOHANAN?

MAKINIG KA PURO TALATA ITO.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro BASAHIN MONG MABUTI HA?
13 hours ago · Like

Xyke Christian an ba ibig sabihin ng ELOHIM?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro IPAPALIWANAG KO SA IYO ANG PAG-KAKAISA NILA KAY JESUS. AMA, ANAK AT HS = JESUS.
13 hours ago · Like

Xyke Christian mamaya ano ba ibig sabihin ng ELOHIM?
13 hours ago · Like

Xyke Christian ayon sa salitang HEBREW
13 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT…
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro COMPOSE LANG AKO PLS WAIT…
12 hours ago · Like

Xyke Christian ok sige ako na sasagot…God in the Hebrew ELOHIM…
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro
ANG AMA.

SA ISAIAH 40:3 IPAGHANDA SI YAHWEH NG DAAN.
SA JOHN 1:22-23 INAMIN NI JUAN NA SIYA ANG NAGHANDA NG DAAN NG DIYOS NA SI YAHWEH AYON SA PROPHECY.

ANG IPINAGHANDA NG DAAN NI JUAN BAUTISTA AY SI JESUS.

SINUPORTAHAN YAN NG PAGSILANG NG EVERLASTING FATHER, MIGHTY GOD AT EMMANUEL SA ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 AT NATUPAD SA MATEO 1:22-23.

NAGING ANAK SI YAHWEH=JESUS

ABOUT HOLY SPIRIT…

SI JESUS ANG NAGSUGO NG ESPIRITU SANTO DIN…

JOHN 15:7…Sapagkat hindi paparito sa inyo ang PATNUBAY KUNG HINDI AKO AALIS, NGUNIT KUNG UMALIS AKO, SUSUGUIN KO(JESUS)…SUSUGUIN (((((KO)))) SIYA(HS) SA INYO.

http://armandecastro.wordp​ress.com/2011/05/20/si-jes​us-din-ang-espiritu-santo-​amen/

IISANG ESPIRITU ANG IPINADALA…

ANG KATUPARAN NG PROPHECY

GAWA 2:17 Manapa’y natupad ngayon ang sinabi ni propeta Joel:

17 “Ito ang gagawin ko sa mga huling
araw, sabi ng Diyos,
Pagkakalooban ko ng ((aking Espiritu)) <–ESPIRITU NI JESUS SA ACTS
ang lahat ng tao,

NARITO ANG PROPHECY SA LUMANG TIPAN.

JOEL 2:28-29

28 “Pagkatapos nito, ibubuhos ko ang
((aking Espiritu)) sa lahat ng tao: >

MATEO 28:18 Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila(((, “Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa.))))

NAGPAALAM BA SA SI JESUS SA AMA NG SABIHIN NIYA ANG MATEO 28:18?

DI PA SIYA UMAAKYAT SA LANGIT DIYAN..GET MO BA?
12 hours ago · Like
Arman G. de Castro AKO(JESUS) AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA JOHN 10:30 AT MGA I AM THAT I AM…KADAMI NIYAN SA BIBLIA. DINADAGDAGAN NYO LANG.
12 hours ago · Like

Xyke Christian WAG MONG IBAHIN ANG TOPIC
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro MATEO 28:18 Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila(((, “Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa.))))

NAGPAALAM BA SA SI JESUS SA AMA NG SABIHIN NIYA ANG MATEO 28:18?
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANO WALA KA NAMANG NAKOKONTRA…SINO DARATING JESUS DIN SAGOT MO…SINO MAY-ARI NG ANGHEL…DI MO DIN NAPATUNAYAN SA REVELATION…SINO MAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT BUBURA DITO..WALA KA DING FIXED NA SAGOT…

PAANO NA YAN? HA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO ANG AMA AT SI KRISTO AT ANG ESPIRITU AY ISA RIN..SAAN MO MABABASA SA BIBLIA? SA JUAN 10:30 SABI NI KRISTO AKO AT ANG AMA AY IISA? BAKIT HINDI NIYA SINABI PATI ANG ESPIRITU SANTO?
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro AAYON KA LANG PALA SA AKIN NA SI JESUS ANG DARATING AT WALANG NAKASULAT NA DARATING ANG AMA EH…MADAMI KA PANG SINASABI…SINO NGAYON ANG RELIGION NI SATANAS?
12 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAYA GINUGULO MO AKO EEHHH
12 hours ago · Like

Xyke Christian TANONG KO
12 hours ago · Like

Xyke Christian SANGAYON KA NA WALANG BAHAGI ANG AMA SA PAGHAHARI NI KRISTO?
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro
TANONG #4 SINO ANG ILAWAN NG BAGONG JERUSALEM?

MAY ILAWAN BANG WALANG SINDI?

APOCALYPSIS 21:22-34

22 Napansin ko na WALANG TEMPLO sa lunsod sapagkat ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at ang KORDERO ang pinaka templo roon.

23 Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lunsod pagkat ang KANINGNINGAN NG DIYOS ANG NAGBIBIGAY LIWANAG DOON, at ang KORDERO ang SIYANG ILAWAN.

MAY ILAWAN BANG WALANG NINGNING?

http://armandecastro.wordp​ress.com/2010/09/24/ang-il​awan-ng-bagong-jerusalem/
12 hours ago · Like

Xyke Christian TAMA SI HESUS NGA ANG DARATING HINDI KO NAMAN SINABI NA ANG AMA ANG DARATING
12 hours ago · Like

Xyke Christian PERO TANONG KO GANITO
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro WALA NA NGA SA REVELATION ANG “AMA” MO DI MO BA NABASA? NAWALA NA SA CHAPTER 15 TO 22 MATAPOS HIPAN ANG IKA-7 TRUMPETA DAHIL INILIPAT NA KAY KRISTO ANG PAG-HAHARI…MEANING (IPINAGTAPAT YAN).
12 hours ago · Like

Xyke Christian KASE SABI MO ANG PAGAARI NI KRISTO KAILANMAN HINDI PAGAARI NG DIOS
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎@Xyke Christian TAMA SI HESUS NGA ANG DARATING HINDI KO NAMAN SINABI NA ANG AMA ANG DARATING

ARMAN’S REPLY: NATALO NA DITO :) WALA NG KALIGTASAN :)
12 hours ago · Like

Xyke Christian HAHAHA….ANONG TALO DIYAN EHH YON ANG PANINIWALA KO
12 hours ago · Like

Xyke Christian WALA NAMAN AKONG SINABI NG ANG AMA ANG DARATING
12 hours ago · Like

Xyke Christian MERON BA?
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro NASUSULAT: ANG LAHAT NG NASA AMA AY AKIN….SO WALA NG PAG-AARI AMA MO..GET MO BA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian MAG POST KA
12 hours ago · Like

Xyke Christian KUNG MERON
12 hours ago · Like

Xyke Christian MALI YAN…MAY SINABI BA DIYAN NA KAILANMAN ANG PAGAARI NG AMA AY SA AKIN
12 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian WALA NAMAN
12 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI KOMO SINABI YAN HINDI NA KASAMA ANG DIOS DIYAN
12 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian IBIG SABIHIN NIYAN SHARE SILA MAGAMA
12 hours ago · Like

Xyke Christian LAHAT NG NASA AMA KAY KRISTO AT LAHAT NG KAY KRISTO SA AMA
12 hours ago · Like

Xyke Christian MALI KA
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANONG SHARE…PATI NGA BUHAY EH…HINDI MAAGAW NG AMA MO EH BASA…
12 hours ago · Like

Xyke Christian WALA NA TALO KA
12 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian SHARE SILA DIYA…HINDI KOMO PAGAARI NI KRISTO HINDI NA KASAMA ANG AMA
12 hours ago · Like

Xyke Christian SHARE SILA
12 hours ago · Like

Xyke Christian BASA
12 hours ago · Like

Xyke Christian JUAN Kapitulo17 bersikulo 11…Basa
AT wala na “AKO” sa sanlibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at “AKO’Y
paririyan sa “IYO” (pronoun). “AMANG BANAL”, ingatan mo “SILA”(pronoun) sa iyong Pangalan yaong
mga binigay mo sa “AKIN” (possessive pronoun), upang “SILA’Y” maging “ISA” na gaya naman “NATIN”
12 hours ago · Like

Xyke Christian TAPOS SASABIHIN MO ANG PAGAARI NI KRISTO HINDI KAILAMAN PAGAARI NG AMA
12 hours ago · Like

Xyke Christian KAY SATANAS ANG GANYANG PANINIWALA
12 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian AKO NAMAN ANG MAGTATANONG
12 hours ago · Like

Xyke Christian SI KRITO BA NG IPANGANAK PANGIT? AYON SA IYONG PANINIWALA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO PANGIT SI KRISTO AYON SA IYO? PATUNAYAN MO?
12 hours ago · Like

Xyke Christian PATUTUNAYAN KO HINDI PANGIT SI KRISTO
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro REVELATION ANG PINAKA-MATINDING TALATA WALA YANG JOHN 17 MO KASI LAHAT NG ALAGAD ALAGAD NI KRISTO AT WALANG ALAGAD ANG AMA MO. GET MO BA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian BAKIT SI JUAN DIN ANG SUMULAT NG REVELATION AHHH
12 hours ago · Like

Xyke Christian AKO ANG MAGTATANONG
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro KAYA NGA UMULIT NG MGA SULAT YANG SI JUAN AT PETER…MGA MGA 1, 2 AT 3 SULAT ANG MGA YAN NA MAS MATITINDI.
12 hours ago · Like

Xyke Christian KANINA KA PA EHHH
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO WALA YAN KAY JOHN
12 hours ago · Like

Xyke Christian EHHH GINAGAMIT MO YUN REVELATION NI JOHN
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro
‎1 Juan 1: 1-10

MASDAN MONG MABUTI ANG NAHIPO AT NAPAGMASDAN NILA.

1 Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa’y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. 2 Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa Ama at nahayag sa amin. 3 Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita’t narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa kanyang Anak na si Jesu-Cristo. 4 Isinusulat namin ito upang malubos ang ating a kagalakan.
12 hours ago · Like

Xyke Christian AKO NAMAN ANG MAGTATANONG
12 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAYA
12 hours ago · Like

Xyke Christian KANINA KA PA NAGTATANONG
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro SA SIMULA PA’Y SIYA NA…
1 Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa’y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan.
12 hours ago · Like

Xyke Christian SINASAGOT NAMAN KITA
12 hours ago · Like

Xyke Christian NGAYON ALAM MO NA NA LAHAT NG PAGAARI NI KRISTO KABAHAI ANG DIOS
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro OO HINDI MAGANDANG LALAKI SI KRISTO..BASA

ISAIAH 53:2 Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa.
(((((((Walang katangian o kagandahang makatawag-pansin,
walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. ))))
12 hours ago · Like

Xyke Christian GAYON ALAM MO NA NA LAHAT NG PAGAARI NI KRISTO KABAHAGI ANG DIOS
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO WALA BAHAGI AANG DIOS KAY KRISTO KAILAMAN…SABI MO..SAGOT KO ETO JUAN 17:11
12 hours ago · Like

Xyke Christian AKO NAMAN ANG MAGTATANONG PUWEDE BA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO MINSAN PANGIT SI KRISTO NG IPANGANAK? TAMA BA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian OK
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro
SA REVELATION PAG-AARI NGA NI KRISTO..NAKITA MO NAMAN NA INANGKIN NIYA LAHAT NG ANGHEL DIBA? AT PATI BOOK OF LIFE ETC..ETC…PATI TRONO SIYA NAKA-UPO.

ISANG TRONO NG DIYOS SA LANGIT AT ANG NAKA-UPO DOON.

APOCALYPSIS 4:2

Walang anu-ano’y kinasihan ako ng Espiritu, at nakita ko sa langit ang (((ISANG(1) TRONO at ang NAKALUKLOK DOON. Ang MUKHA))) niya ay maningning na gaya ng mahahalagang batong haspe at kornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono.

May mukha at ang nakaluklok doon hindi MGA NAKALUKLOK. IISA ANG NAKALUKLOK mga kapatid.

ETO ANG NASA GITNA NG TRONO NA YAN NA NAGBIBIGAY NG TUBIG-NA NAGBIBIGAY BUHAY.

Apocalypsis 7:17 Sapagkat ang (((((KORDERONG nasa GITNA NG TRONO))))) ang magiging pastor nila. Sila’y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay-buhay; at papahirin ng DIYOS ang luha sa kanilang mga mata.
12 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAYA DON MUNA TAYO KAY KRISTO SA PANGIT
12 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI PA AKO SUMASAGOT EHHH
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro WALA NG PAG-AARI AMA MO GET MO BA TAKE NOTE SIMULA NG HIPAN ANG IKA-7 TRUMPETA…CHAPTER 15 YAN..SIMULA CHAPTER 15 TO 22 WALA KA NG MABABASANG “AMA” SA APOCALYPSIS.
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI NI KRISTO AKO AT ANG AMA AY IISA
12 hours ago · Like

Xyke Christian WAG KANG MAG FOCUS
12 hours ago · Like

Xyke Christian SA ISANG TALATA
12 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI KOMO SINABI YAN KAILAMAN ETCHA PUWERA NA ANG DIOS
12 hours ago · Like

Xyke Christian GANUN BA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian ENITCHA PUWERA NA BA NI KRISTO ANG DIOS?
12 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI GANUN?
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro KANINA PA KO SAGOT NG SAGOT…
QUESTION #4 BAKIT SI JESUS ANG BUBURA NG PANGALAN MO SA REVELATION SA AKLAT NG BUHAY NA INIINGATAN NIYA.

Pahayag 21:27 Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang sinumang gumagawa ng kahihiyan, at ang mga sinungaling. Yaon lamang may mga pangalang nakasulat sa ((((“AKLAT NG BUHAY” na INIINGATAN ng KORDERO)))) ang makapapasok sa lunsod.
12 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAY TUTOL NGA AKO EEHHH
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro AY NAKU ANG NASABI NI KRISTO JESUS NASABI NA NIYA…GET MO BA?
12 hours ago · Like

Homer Impas
Exodus 20:1-10 ESV / 50 helpful votes
And God spoke all these words, saying, “I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. “You shall have no other gods before me. “You shall not make for yourself a carved image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them, for I the Lord your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate me,
12 hours ago · Like

Xyke Christian TANONG KO NGA…MERON KA BANG MABABASA NA “KAILAMAN” YON LANG
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro AKO AT ANG AMA AY IISA. MEANING NG “AMA” DIYOS KAYA AKO AT ANG DIYOS AY IISA. GET MO BA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian KAILANMAN ANG PAGAARI NI KRISTO AY HINDI PAGAARI NG DIOS
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎@HOMER IMPAS Exodus 20:1-10 ESV / 50 helpful votes
And God spoke all these words, saying, “I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt,

JUDAS 1:5 YAN SI JESUS NAG-ALIS SA EGYPT…BASAHIN MO.
http;//armandecastro.wordp​ress.com
11 hours ago · Like

Xyke Christian PAG MAY NABASA KA.. NA KAILANMAN ANG PAGAARI NI KRISTO AY HINDI PAGAARI NG DIOS… TALO NA AKO
11 hours ago · Like

Xyke Christian KAILANMAN
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro NAG-IISANG DIYOS NGA SI JESUS(JUDAS 1:25) EH DI KANYA LAHAT…
11 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAYA WAG MONG IBAHIN ANG USAPAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian NAKAKATAWA KA
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO HINDI PAGAARI NG AMA
11 hours ago · Like

Xyke Christian AKO AT ANG AMA AY IISA
11 hours ago · Like

Xyke Christian BASAHIN MO YON JUAN 17:11
11 hours ago · Like

Xyke Christian LAHAT NG SA DIOS AY KAY KRISTO AT LAHAT NG KAY KRISTO AY SA DIOS…SHARRE SILA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎@Homer Impas

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

SI JESUS NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO SIYA NAG-UTOS KAY MOISES MISMO.
11 hours ago · Like
Xyke Christian YON NASA APOCALIPSIS ISINUKO NI KRISTO SA DIOS PARA MAGING SA DIOS ANG LAHAT
11 hours ago · Like
Xyke Christian SINUKO
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro
‎@Xyke Christian PAG MAY NABASA KA NA KAILANMAN ANG PAGAARI NI KRISTO AY HINDI PAGAARI NG DIOS… TALO NA AKO

ARMAN’S REPLY: KANINA KA PA TALO.

NG HIPAN ANG IKA-7 TRUMPETA INILIPAT(IPINAGTAPAT SA LANGIT YAN)

REVELATION 10:6-7….Sinabi ng anghel, “Hindi na magtatagal! 7 Sa araw na hipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, isasagawa na ng Diyos ang lihim niyang plano, gaya ng ipinahayag niya sa mga propeta na kanyang mga lingkod.”

NG HIPAN ANG IKA-7 TRUMPETA BASA…IPINAGTAPAT NG DIYOS NA SIYA ANG KORDERO…INILIPAT….HINDI PWEDENG ILIPAT DAHIL IISA LANG ANG DIYOS AT NAKASULAT NA WALANG MAKAKAANGKIN NG AKING KANINGNINGAN.

REVELATION 11:15-19

Ang Ikapitong Trumpeta

15 Hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta at mula sa langit ay may malalakas na tinig na nagsabi, “Ang paghahari sa sanlibutan ay(((((( inilipat na kay Cristo na ating Panginoon)))))). ((((((Maghahari siya magpakailanman!”)))))))))
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro REVELATION 10:6-7….Sinabi ng anghel, “Hindi na magtatagal! 7 Sa araw na hipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, isasagawa na ng Diyos((((( ang LIHIM NIYANG PLANO))), gaya ng ipinahayag niya sa mga propeta na kanyang mga lingkod.”

NABUNYAG ANG LIHIM DIBA?
11 hours ago · Like

Xyke Christian BABSAHIN KO ULIT
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro Sa araw na hipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, isasagawa na ng Diyos((((( ang LIHIM NIYANG PLANO))
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ETO LANG TANDAAN NINYO WALA KAYONG PANALO SA REVELATION O APOCALYPSIS…
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro NAIPAKITA KO NA ANG DIYOS NG APOCALYPSIS “IISA LANG” SI YESHUA/JESUS CHRIST…AMEN!
11 hours ago · Like

Xyke Christian NAGBABASA PA AKO
11 hours ago · Like

Xyke Christian MALI KA
11 hours ago · Like

Xyke Christian TUTOL AKO
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALATA ANG BINASA MO
11 hours ago · Like

Xyke Christian SIYAMPRE LALABAS HINDI BUONG APOCALILPISIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian BASAHIN MO ANG BUONG APOCALIPSIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI YON TALATA LANG
11 hours ago · Like

Xyke Christian DAPAT BUO
11 hours ago · Like

Xyke Christian LAHAT
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro
TANONG #5 PARA SA KAALAMAN NG MADAMI..:)

ILAN ANG TINUTUKOY DITO KUNG MARUNONG KANG BUMILANG

APOCALYPSIS 22:3-4
Walang masusumpungan doon na anumang sinumpa ng Diyos. Matatagpuan sa lunsod ang TRONO NG DIYOS at ng KORDERO, at sasambahin(( SIYA)) ng (((KANYANG)) mga lingkod. 4 Makikita nila ang ((KANYANG))) mukha, at masusulat sa kanilang noo ang((( KANYANG PANGALAN.))

ANG TRONO NG DIYOS BA AY DIYOS? YAN AY ISANG UPUAN NA LAMANG.

HATI-HATIIN NATIN ANG VERSE.

1. SIYA
2. KANYANG mga lingkod
3. KANYANG mukha
4. KANYANG PANGALAN.

SINABI BANG SILA…AT KANILANG PANGALAN?

TAPOS ANG BOXING!!!
11 hours ago · Like

Xyke Christian EHHH BINASA MO
11 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAYA BAKIT NAWAWALA ANG COMMENT KO
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro NABASA KO NA SIMULA GENESIS HANGGANG APOCALYPSIS…
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro BAKA BINUBURA MO? AYAW MONG MAPAHIYA :)
11 hours ago · Like

Xyke Christian REVELATION 10:6-7 ANG BATAYAN MO
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro CHAPTER 15 T0 22 PA…NABURA NA “AMA” MO DOON.
11 hours ago · Like

Xyke Christian HAHAHAHA
11 hours ago · Like

Xyke Christian ‎15 TO 22
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro KAPAG MAY NAIPAKITA KANG “AMA NA SALITA” SA CHAPTER 15 TO 22 NG APOCALYPSIS TALO NA AKO.
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro OO CHALLENGE KITA..MAGHANAP KA NG SALITANG “AMA” TALO NA KO.
11 hours ago · Like

Xyke Christian GUSTO KO BUNG APOCALIPSIS
11 hours ago · Like

Homer Impas siya ba mismo ang nagsabi nasiya ang diyos si jesus
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SA ISANG AKLAT NASA ENDING ANG PINAKAMATINDI GET MO BA?
11 hours ago · Like

Xyke Christian SAAN SA BUONG APOCALIPSIS?
11 hours ago · Like

Homer Impas Sinabi ba ni Jesus na siya ang gumawa ng langit at lupa
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro KAHIT BUMABASA KA NG POCKET BOOK..NASA HULI PA DIN ANG ENDING…NG STORYA..AT DOON MO MAKIKITA ANG HISTORY O BUNGA NG LAHAT. GET MO BA?
11 hours ago · Like

Homer Impas Sinabi ba din na siya gumawa kay adan
11 hours ago · Like

Homer Impas asan pweba mo
11 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAYA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro PAANO KUNG MAPATUNAYAN KO SA IYO NA SINABI NI JUAN? HOMER IMPAS…TALO KA NA?
11 hours ago · Like

Xyke Christian BABASA AKO SA AKLAT NG APOCALIPSIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian OK LANG SA IYO
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANG KASULATAN NG MGA ALAGAD AY IPINASULAT LAHAT NG DIYOS YAN.
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro XYKE CHRISTIAN….WALA KANG NASAGOT SA 5 TANONG NA APOCALYPSIS DIN GINAMIT MO…KAYA WALA KANG NAIPALIWANAG NA MABUTI.
11 hours ago · Like

Xyke Christian INIIBA MO ANG TANONG
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO PAG MAY NABASA AKONG AMA/DIOS SA APOCALIPSIS TALO KA NA
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO
11 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro HOMER LIMPAS

JOHN 1:3 (((((Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya))), at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya.

ANG NIYA SI JESUS(WORD)
11 hours ago · Like

Xyke Christian BABSA AKO
11 hours ago · Like

Homer Impas sige nga ipakita mismo sakin pangalan mismo ni jesus ang gumawa ng langit at lupa
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ALAM MO NAMAN SIGURO HOMER LIMPAS ANG SALITANG “LAHAT NG BAGAY ANO?”
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA NA GINOONG ARMAN AYAW SUMAGOT
11 hours ago · Like

Homer Impas asan pangalan ni jesus dyan
11 hours ago · Like

Xyke Christian BABASA AKO SA APOCALIPSIS DIOS AT ANG ANAK
11 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI ISA ALNG
11 hours ago · Like

Xyke Christian ANO
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎@Homer Impas sige nga ipakita mismo sakin pangalan mismo ni jesus ang gumawa ng langit at lupa

ARMAN’S REPLY:
JOHN 1:3 (((((Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya))), at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya.

ANG NIYA SI JESUS(WORD)
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIGE BUMASA KA……..15 T0 22 SA ENDING NA NG MAS MAGANDA….NAIPALIWANAG NA ANG MGA PREVIOUS NA TALATA EH…

11 hours ago · Like
Arman G. de Castro sige na…bahala na makakabasa kung sino mga nakasagot at hindi.

11 hours ago · Like
Arman G. de Castro TULUGAN NA!!! bye thanks peace sa lahat…AMEN!

TO GOD YESHUA/JESUS BE THE GLORY AMEN!
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI ANG ANG DIOS NG APOCALIPSIS AY ISA…NGAYON BABASA AKO SA APOKALIPSIS DALAWA
11 hours ago · Like

Xyke Christian SA AKLATNG APOCALIPSIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro BUMASA KA..POST MO NA
11 hours ago · Like

Xyke Christian SIGE
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Xyke Christian MAG AMA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro AKALA MO NAMAN KASING MAY-IBUBUGA MGA SIMULANG TALATA MO SA APOCALYPSIS…KAHIT SA ISANG IMBESTIGASYON …BABASAHIN NG BUO YONG MGA SUMBONG HANGGANG MABUO ANG KWENTO.
11 hours ago · Like

Xyke Christian SA AKLAT NG APOKALIPSIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA NA
11 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI MO KAYA ANG ANG DATING DAAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Xyke Christian BASAHIN MO
11 hours ago · Like

Xyke Christian ILLEGAL PA ANG SAMAHAN MO KAY BSATANAS AP ANG PANINIWALA MO
11 hours ago · Like

Xyke Christian TULOG NA KO
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro IPAPALIWANAG KO SA IYO MAKINIG KANG MABUTI. APOCALYPSIS 22:3..OKAY..
11 hours ago · Like

Homer Impas gusto ko ipakita mo pangalan mismo ni hesus
11 hours ago · Like

Xyke Christian BUKASA PAG USAPAN NATIN KUNG PANGIT BA SI KRISTO
11 hours ago · Like

Xyke Christian SI JESUS NA NGA YON KORDERO
11 hours ago · Like

Homer Impas kc sa Qur’an mismo si allah ang author na siya ang gumawa nga langit at lupa
11 hours ago · Like

Xyke Christian MAGPATONG PATONG PA AKOY
11 hours ago · Like

Homer Impas pangalna niya mismo
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro
APOCALYPSIS 22:3

3 Wala roong makikitang anumang isinumpa ng Diyos.

Makikita sa lunsod ang trono ng Diyos at ng Kordero, at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. 4 Makikita nila ang kanyang mukha, at masusulat sa kanilang noo…See More
11 hours ago · Like
Xyke Christian MAGPATONG PATONG PA KAYO
11 hours ago · Like

Homer Impas When Allah the Most High decided to create the earth, sun, planets, stars, and the galaxies— those that are known and those that are unknown to us– He commanded them: “Be!” and they were. Almighty Allah said: Verily, His Command, when He intends a thing, is only that He says to it, Be!” and it is! (Ch 36:82)
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO MAG-AMA YON NASA TALATA DIYAN MAG AMA YAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Xyke Christian O MAY NABASA NA AKO
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro NAKASULAT…KANYANG MUKHA, SIYA…MADAMI BA YAN?

KANYA AT SIYA…MADAMI DAW HAHAHAHAHAHA!

HINDI KA MANANALO SA ONENESS CHRISTIAN

NASUSULAT: WITH GOD JESUS THERE IS VICTORY!
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIYA KANYA…MADAMI DAW..KORDERO NANDOON SI JESUS.
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS ILAN YAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian ‎22:3
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro YUONG “TRONO NG DIYOS” UPUAN LANG YON…ANG KITANG-KITA DOON HANGGANG WAKAS ANG KORDERO NA SI JESUS. NA DARATING.
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SUPALPAL :)
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Xyke Christian ILA SILA DIYAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian DALAWA
11 hours ago · Like

Xyke Christian HAHAHAHA
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIYA KANYA..ISA..APOCALYPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Xyke Christian SINO NGAYON ANG KAY SATANAS AT ILLEGAL NA SAMAHAN
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ISA “TRONO NG DIYOS”(UPUAN) AT NG KORDERO(JESUS)
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro
ISA LANG YAN…GET MO NA WALA KA PALA SA LOGIC AT COMMON SENSE EH…

KAYA NGA ANG KATULOY SASAMBAHIN “SIYA” hindi “SILA”

MAKIKITA ANG “KANYANG” MUKHA HINDI “KANILANG MUKHA”

SUPALPAL…

SIGE GOODNIGHT…PEACE TO ALL
11 hours ago · Like

Xyke Christian PALIWANAG MO YON APOCALIPSIS 22:3 ILAN SILA DIYA…HINDI YON LUKLUKAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian DALAWA SILA DIYAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO SA APOCALIPSIS ISA LANG ANG DIOS
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANG VISIBLE SA APOCALYPSIS 22:3 ANG “KORDERO”..GET MO NA? ANG “DIYOS” HINDI PANGALAN YAN…GENERAL NOUN YAN..PERO ANG “KORDERO” FIXED SI JESUS.
11 hours ago · Like

Xyke Christian NGAYON PALIWANAG MO YON APOCALIPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SUPALPAK!!! ANG DATING DAAN…DATI KASI KAYA LUMA NA YAN.
11 hours ago · Like
Homer Impas kung ako sayo visit mo itong original na bible

11 hours ago · Like
Xyke Christian AKO ANG MAGBABASA

11 hours ago · Like
Xyke Christian SUSULAT KO HA

11 hours ago · Like

Homer Impas http://www.facebook.com/l.​php?u=http%3A%2F%2Fwww.cod​exsinaiticus.org%2Fen%2F&h​=sAQDGExbZ
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS 22:3 AT HINDI NA MAGKAKAROON PA NG SUMPA AT ANG LUKLUKAN NG DIOS AT NG
CORDERO AY NAROROON…
11 hours ago · Like

Xyke Christian MAY “AT”
11 hours ago · Like

Xyke Christian ILAN SILA
11 hours ago · Like

Xyke Christian DALAWA
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI NI GINOONG ARMAN ISA LANG DAW ANG DIOS SA APOCALIPSIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian DALAWA NA SILA DIYAN YON DIOS AT YON CORDERO
11 hours ago · Like

Homer Impas http://www.facebook.com/l.​php?u=http%3A%2F%2Fwww.cod​exsinaiticus.org%2Fen%2F&h​=sAQDGExbZ yang ang website ng original na bible bago pa binago ng mga tao
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA NA….HINDI KAYO MANANALO SA ANG DATING DAAN
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro analyze mo ang “SIYA” AT “KANYANG MUKHA” ano? sa apocalypsis 22:3 KUNG MADAMING MUKHA SINABI.
11 hours ago · Like

Xyke Christian TAPOS ANG BOXING
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro DATI NA YAN MGA ISINUMPA NA YAN…BAKA DI MO NABABASA.
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIGE..BAHALA NA MAKAKABASA NITO…GOODNIGHT…
11 hours ago · Like

Xyke Christian HINDIU PINAGUUSAPAN ANG MUKHA
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA NA
11 hours ago · Like

Xyke Christian ANG PINAGUUSAPAN KUNG ILAN BA ANG DIOS SA AKLAT NG APOCALIPSIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO ISA…
11 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT YON APOCALIPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Xyke Christian DALAWA SILA DIYA
11 hours ago · Like

Xyke Christian SO TALO KA NA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro
‎@Xyke Christian HINDIU PINAGUUSAPAN ANG MUKHA
a few seconds ago · Like

ARMAN’S REPLY: ISA LANG NAMAN TALAGA.

HAHAHAHA! NAKASULAT AYAW PAG-USAPAN

ANG TRONO NG DIYOS BA AY DIYOS? YAN AY ISANG UPUAN NA LAMANG.

APOCALYPSIS 22:3
HATI-HATIIN NATIN ANG VERSE.

1. SIYA
2. KANYANG mga lingkod
3. KANYANG mukha
4. KANYANG PANGALAN.
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro
APOCALYPSIS 22:3

HATI-HATIIN NATIN ANG VERSE.

1. SIYA
2. KANYANG mga LINGKOD
3. KANYANG MUKHA
4. KANYANG PANGALAN.
11 hours ago · Like
Xyke Christian SABI MO PANGIT SI KRISTO… LALABAS PANGIT DIN YON AMA
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro
ANO DALAWA BA ITO? ISAMA MO NA SI ELI SORIANO SA PAGBILANG.

HATI-HATIIN NATIN ANG VERSE.

1. SIYA
2. KANYANG mga LINGKOD
3. KANYANG MUKHA
4. KANYANG PANGALAN.
11 hours ago · Like
Xyke Christian SATANAS KA TALAGA!!!!
11 hours ago · Like

Xyke Christian HUWAG MO NG GULUHIN TALO KA NA HUMIHIRIT KA PA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro REMEMBER ANG VISIBLE SA APOCALYPSIS 22:3 ang “KORDERO” JESUS.

KAYA ANG “TRONO NG DIYOS” NA BINANGGIT AY UPUAN NA LANG.
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro NGAYON MALALAMAN NG LAHAT KUNG “ALIN ANG RELIGION NI SATANAS” AMEN!
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS 22:3 AT HINDI NA MAGKAKAROON PA NG SUMPA “AT”ANG LUKLUKAN NG DIOS AT NG CORDERO AY
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎@Xyke Christian SATANAS KA TALAGA!!!!

ARMAN’S REPLY:

NAPIKON SI SATANAS TALAGANG GANYAN ANG BUHAY.
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro ITULOY TULOY MO…HUWAG MONG PUTULIN…
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro
APOCALYPSIS 22:3-4
Walang masusumpungan doon na anumang sinumpa ng Diyos. Matatagpuan sa lunsod ang TRONO NG DIYOS at ng KORDERO, at sasambahin SIYA ng KANYANG mga lingkod. 4 Makikita nila ang KANYANG mukha, at masusulat sa kanilang noo ang …See More
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIGE GOODNIGHT NA…PAALAM TALUNAN …:)
11 hours ago · Like

Xyke Christian NAPATUNAYAN KO LANG NA HINDI LANG ISA ANG DIOS SA AKLAT NG APOCALIPSIS GAYA NG SINASABI MO
11 hours ago · Like

Xyke Christian HUWAG KA NG HUMIRIT…SABI NI GINOONG ARMAN ISA LANG DAW ANG DIOS SA APOCALIPSIS….NGAYON BASAHIN MO ANG APOCALIPSIS 22:3 KUNG ILAN BA? DAPAT MAGARAL KA PA NG BIBLIA
11 hours ago · Like

Xyke Christian ILLEGA NA YAN SAMAHAN MONG ONENESS KAY SATANAS PA…
11 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI KAYO MANANLO SA ANG DATING DAAN…REMEMBER THAT
11 hours ago · Like

Xyke Christian TO GOD BE THE GLORY…!!!!
11 hours ago · Like

Leila Salina ‎@Zyke: ano ba ang ikinaganda sa sekta ng: Ang Dating Daan?… ang kagalingan ni Ginoong Eli Soriano sa pagmumra at pagsasalita ng hindi maganda sa kapwa niya na hindi niya kapanalig?
10 hours ago · Like

Xyke Christian DAPAT lang talagang MURAHIN YON MGA PASTOR AT MINISTRO NA NANLOLOKO SA KAPWA…HINGI NG HINGI NG PERA TAPOS SA BULSA NI LA NAPUPUNTA>>WALA SA BIBLIA YON… KAYA GAGO SILA MGA PASTOR AT MINISTRO…
10 hours ago · Like

Xyke Christian MAkikita mo gumamit ng “AT” (pangatnig). Sa ENGLISH “AND” (conjunction) PASTOR “AT” MINISTRO dapat MURAHIN DALAWA SILA…
10 hours ago · Like

Xyke Christian Salamat po sa Dios…Gud night….
10 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎@Xyke Christian HINDI KAYO MANANLO SA ANG DATING DAAN…REMEMBER THAT

ARMAN’S REPLY:

NANALO KA BA NGAYON SA DEBATE NATIN SA APOCALYPSIS? WALA KANG NASAGOT NG MATINO SA MGA TANONG KO.
3 hours ago · Like
John Gabby Tayuman Hi Xyke Christian eh pag sinabi pong ang punong guro ng ADD “at” Eli. Soriano ay iisa. Hinde po ba pwede yan or lalabas dalawa yan.
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro
PAANO ITO NAGING DALAWA EH ANG VISIBLE SA TALATA SA APOCALYPSIS 22:3 AY ANG “KORDERO”

APOCALYPSIS 22:3
HATI-HATIIN NATIN ANG VERSE.

1. SIYA
2. KANYANG mga lingkod
3. KANYANG mukha
4. KANYANG PANGALAN.

KANYANG MUKHA, KANYANG PANGALAN…MADAMI DAW?

TRONO NG DIYOS AT NG KORDERO (IISA ANG TRONO NG DIYOS SA LANGIT) LUMALABAS UPUAN NA LANG NI JESUS YAN SIYA RIN ANG NAKA-UPO.
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro ETO TALATA ANALYZE MONG MABUTI XYKE CHRISTIAN.

APOCALYPSIS 22:3-4
Walang masusumpungan doon na anumang sinumpa ng Diyos. Matatagpuan sa lunsod ang TRONO NG DIYOS at ng KORDERO, at sasambahin((((( SIYA)))) ng(((( KANYANG))) mga lingkod. 4 Makikita nila ang (((KANYANG)))) mukha, at masusulat sa kanilang noo ang ((KANYANG))) PANGALAN.

SEE LAHAT NG NAKA PARENTHESIS..MARAMIHAN BA IBIG SABIHIN NG SIYA AT KANYA?
3 hours ago · Like

***********************************
ITINULOY NI BROTHER JONAH PROPHET :)
**********************************

Xyke Christian
‎@john gabby said pag sinabi po ng ang punong guro ng ADD “at” Eli. Soriano ay iisa. Hinde po ba pwede yan or lalabas dalawa yan.anong klsaeng pangungusap yan? NAGTAPOS KA BA NG PAGAARAL? TANGALIN MO NA YON PANGALAN BRO. ELI SORIANO..KASE ALAM NAMAN NATIN NA SIYA ANG PUNO NG ADD. MAGARAL KA NG KATAGA, PANGUNGUSAP, 8 URI NG PANANALITA. BAGO KA MAG TANONG SA AKIN..OK…kung gusto mo pumunta ka sa LA
SALLE…TAGPUIN MO AKO DOON HA.
12 hours ago · Like

Jonah Prophet kung yung AMA (GOD) ay Dios….. ano naman si JESUS (KORDERO)???
12 hours ago · Like

Xyke Christian ANAK…AYON SA BIBLIA HINDI AYON SA QUARAN
12 hours ago · Like

Xyke Christian TULOG NA AKO
12 hours ago · Like

Jonah Prophet ABA! BAKIT MAGKAIBA KAYO NI SORIANO NG SINASABI… SABI NIYA SI JESUS AY….. “DIOS DIN”…
12 hours ago · Like

Jonah Prophet WALANG HANGGAN BA YUNG PAGIGING “ANAK” NI JESUS??
12 hours ago · Like

Xyke Christian MUSLIM KA BA?
12 hours ago · Like

Jonah Prophet SUMAGOT KA MUNA??
12 hours ago · Like

Xyke Christian GAGO KA LAHING TERORISTA BUGOK
12 hours ago · Like

Jonah Prophet hehehe….
12 hours ago · Like

Jonah Prophet very typical soriano…. kung ano puno… siya ang bunga
12 hours ago · Like

Xyke Christian HOY HINDI BAGAY SA IYO MAGING BANAL… UNGAS HUWAG MONG IPAKITA SA AKIN YON PAGDASAL DASAL MO SA KALSADA
12 hours ago · Like

Jonah Prophet SAGOT IHO
12 hours ago · Like

Jonah Prophet WALANG PIKON IHO…. SUMAGOT KA MUNA
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI KO HINDI BAGAY SA IYO MAGING BANAL…TANGA MAPAG PAIMBABAW…GAGO KANG PASTOR KA MUKANG KWARTA…HAHAHAHA
12 hours ago · Like

Jonah Prophet HAHAHA….. SUMAGOT KA NA LANG KASI
12 hours ago · Like

Jhonna Than jonah ginawa kang muslim si xyke
12 hours ago · Like

Jonah Prophet NYHAHAHAHAHAHA
12 hours ago · Like

Xyke Christian YAN ANG SAGOT KO MUKANG PERA…PREYSE THE LORD HAHAHAHAHA
12 hours ago · Like

Xyke Christian AKALA MO PUPUNTA SA LANGIT NIYAN SA MGA PAGDASAL DASAL MO SA KALYE TANGA
12 hours ago · Like

Jonah Prophet SAGOT NA IHO..
12 hours ago · Like

Jonah Prophet CGE LANG… IHO…. SUMAGOT KA NA KASI..
12 hours ago · Like

Xyke Christian TAMULOG KA NA HINDI MO AKO KAYA….MAGDASAL KA NA LANG SA KALSADA AT BASAHIN MO ANG BUONG MATEO…
12 hours ago · Like

Jonah Prophet HALUNGKATIN MO YOU TUBE NI SORIANO…. PARA MAY MAISAGOT KA
12 hours ago · Like

Xyke Christian HAHAHAHAHA….
12 hours ago · Like

Jonah Prophet HINDI KITA KAYA??? EH ISANG TANONG LANG DI NA UUBRA KAYABANGAN MO IHO
12 hours ago · Like

Xyke Christian TANGA…ALLELUJA PREYSE THE LORD YAN ANG SABI NG PROPETANG SINUNGALING
12 hours ago · Like

Jonah Prophet SAGOT
12 hours ago · Like

Xyke Christian SIGE TANONG….GUSTO KO YAN…PERO HUWAG KNG PAIMBABAW?
12 hours ago · Like

Jonah Prophet SI JESUS BA AY EVERLASTING SON???
12 hours ago · Like

Xyke Christian HUWAG KANG MAG BANAL BANALAN…. HAHAHAHAHAHAHA
12 hours ago · Like

Jonah Prophet SAGOT
12 hours ago · Like
Xyke Christian SI JESUS BA AY EVERLASTING SON?

12 hours ago · Like
Xyke Christian ITANONG MO KAY SORIANO…HAHAHAHAHAHA
12 hours ago · Like

Jonah Prophet BIBILANGAN KITA…. PAG DI MO NASAGOT…. PANGIT KA!
12 hours ago · Like

Jonah Prophet ‎1
12 hours ago · Like

Jonah Prophet ‎2
12 hours ago · Like

Jhonna Than Xyke Christian bilisan mo sagot
12 hours ago · Like

Jonah Prophet ‎3
12 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI
12 hours ago · Like

Jhonna Than naku talo ka na ni Jonah Prophet
12 hours ago · Like

Jonah Prophet HANGGANG 10 LANG YAN HA…
12 hours ago · Like

Jhonna Than sumagot na hindi raw
12 hours ago · Like

Jonah Prophet BAKIT?
12 hours ago · Like

Jonah Prophet ‎4
12 hours ago · Like

Xyke Christian GAGO KA…HINDI KITA KAPANANAMPALATAYA UNGA KANG PASTOR KA
12 hours ago · Like

Xyke Christian HAHAHAHAHAH
12 hours ago · Like

Xyke Christian NASAGOT KO
12 hours ago · Like

Xyke Christian BAKIT MAY PALIWANAG
12 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT LANG AHHH
12 hours ago · Like

Jonah Prophet NATURAL??
12 hours ago · Like

Xyke Christian TULUGAN NA
12 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian TALO KA DEMONYO KA
12 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT LANG ANG USAPAN
12 hours ago · Like

Xyke Christian GUD NYT
12 hours ago · Like

Jonah Prophet ‎10
12 hours ago · Like

Jonah Prophet AYOS!
11 hours ago · Like

Jonah Prophet I POST KO TO SA FB SITE NG MCGI…. PARA MAKITA NI SORIANO KUNG GAANO KABAIT ANG KAMPON NIYA!
11 hours ago · Like

Jonah Prophet NYAHAHAHAHA
11 hours ago · Like

Jonah Prophet copying………..copying.​…….copying…. hehehehe
11 hours ago · Like

Xyke Christian HINGI HINGI NG PERA SA GUNG GONG OOHHH
11 hours ago · Like

Xyke Christian MUKANG PERA ANG PASTOR NA YAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian AKO NAMAN ANG MAGTATANONG
11 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT
11 hours ago · Like

Jonah Prophet EH PAANO KUNG AYOKO??
11 hours ago · Like

Xyke Christian PROPETA DAW SIYA
11 hours ago · Like · 1 person

Jonah Prophet ‎:-)
11 hours ago · Like

Xyke Christian KAILAN KA NAGING PROPETA AYON SA BIBLIA?
11 hours ago · Like

Xyke Christian HAHAHAHAHA
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KANG DEMONYO KA
11 hours ago · Like

Xyke Christian PERA PERA PERA YAN ANG PASTOR NA MANOLOLOKO
11 hours ago · Like

Xyke Christian WALANG SAMAAN NG LOOB DITO…
11 hours ago · Like

Xyke Christian WAG KANG MASASAKTAN SA MGA SINASABI KO
11 hours ago · Like
Xyke Christian TOTOO KASE NA MUKA KANG PERA
11 hours ago · Like
Xyke Christian PASssssssTOrrrrrrrrr
11 hours ago · Like
Jonah Prophet SABI NI SORIANO….. MGA KAPATID….. EASE ME WITH MY BURDEN… KAILANGAN KO NG P _ ,_ _ _ _, _ _ _ .00
11 hours ago · Like
Xyke Christian NGAYON SINONG MAGALING SA ATIN…SAGOT
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAHAHA
11 hours ago · Like
Xyke Christian DEMNYO
11 hours ago · Like
Xyke Christian KA JONAH
11 hours ago · Like
Xyke Christian GUD NYT
11 hours ago · Like
Xyke Christian I LOVE YOU
11 hours ago · Like
Jonah Prophet EASE ME WITH MY BURDEN
11 hours ago · Like
Xyke Christian MMMMUUUWAAAAAA
11 hours ago · Like
Xyke Christian TALO PIKON
11 hours ago · Like
Jonah Prophet AYOKO SAYO… BAD BREATH KA EH… BASTOS BUNGANGA MO
11 hours ago · Like
Xyke Christian DEMONYO KA
11 hours ago · Like
Jonah Prophet HEHEHEHE
11 hours ago · Like
Jonah Prophet AKO DAW PIKON?
11 hours ago · Like
Xyke Christian DEMONYO ITONG PASTOR NA MANLOLOKONG ITO
11 hours ago · Like
Xyke Christian IKAPU
11 hours ago · Like
Jonah Prophet AYOS!!!!! I AM BEING PERSECUTED!
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAHAHA
11 hours ago · Like
Xyke Christian HUWAG MONG LOKOHIN MIYEMBRO MO
11 hours ago · Like
Xyke Christian MA IIMPIYERNO KA
11 hours ago · Like
Jonah Prophet PAKISABI KAY SORIANO….. PINAPAKAMUSTA SIYA NG KAMAG ANAK KO…..
11 hours ago · Like
Xyke Christian AYON SA BIBLIA
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAAHHA
11 hours ago · Like
Xyke Christian BELAT
11 hours ago · Like
Xyke Christian TALO
11 hours ago · Like
Jonah Prophet YUNG MAY ARI NG “MEKENI” SA PAMPANGA
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAHAHA……
11 hours ago · Like
Jonah Prophet PALITAN NA RAW YUNG MGA TSEKE NA TUMALBOG
11 hours ago · Like
Jonah Prophet NYAHAHAHAHA
11 hours ago · Like
Xyke Christian GALIT KASE ANG DIOS SA MGA MANLOLOKONG GAYA MO
11 hours ago · Like
Xyke Christian GUD NYT
11 hours ago · Like
Xyke Christian SWEET DREAMS
11 hours ago · Like
Xyke Christian I LOVE YOU
11 hours ago · Like
Jonah Prophet PLEASE…… EASE ME WITH MY BURDEN!
11 hours ago · Like
Jonah Prophet NYAHAHAHA
11 hours ago · Like
Jonah Prophet AYAN! NAPOST KO NA SA FB NI SORIANO….
11 hours ago · Like
Jonah Prophet AYOS! HAPPY READING!
11 hours ago · Like
Kim Yong PSSST!! MGA KAPATID EASY LANG….PEACE!!
11 hours ago · Like
Jonah Prophet BUKAS PAG GISING MO…. TIWALAG KA NA!
11 hours ago · Like
Xyke Christian NGAYON SINONG MAGALING SA TIN PROPETA JONAH… HAHAHAHAHAHA…. IKAW AT SI ARMAN WALANG MGA BINATBAT
11 hours ago · Like
Xyke Christian AMA, ANAK, ESPIRITU SANTO,,,,PANTAY PANTAY…HAHAHAHAHA
11 hours ago · Like
Xyke Christian ARAL NI SATANAS YAN
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAHAHA
11 hours ago · Like
Xyke Christian TALO
11 hours ago · Like
Xyke Christian PIKON
11 hours ago · Like · 1 person
Xyke Christian TALO NA SA DEBATE PIKO PA
11 hours ago · Like
Xyke Christian GUD NYT NA NGA…I LOVE YOU JONAH PROPHET
11 hours ago · Like
Jonah Prophet TINGNAN MO FB SITE NI SORIANO…. BILISSSSSS!
11 hours ago · Like
Jonah Prophet hehehehe
11 hours ago · Like
Xyke Christian OK LANG YON
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAHAH
11 hours ago · Like
Xyke Christian SIKAT AKO SA MGA KAPATID
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAHAHAHA
11 hours ago · Like
Jonah Prophet SANA HINDI MABURA
11 hours ago · Like
Xyke Christian MGA KAPATID BINABATI KO KAYO NG BANAL NA HALIK…MAY MANLOLOKO DITO MUKANG PERA…PASTOR NA MUKANG PERA
11 hours ago · Like · 2 people
Xyke Christian HAHAHAHAHAHAH
11 hours ago · Like
Xyke Christian BEEEEE!!!!! bute nga jonah
11 hours ago · Like · 1 person
Xyke Christian JONAH KUNG NARIYAN KA PA..WALNG SAMAAN NG LOOB…MAHAL KITA JONAH PROPHET….TOTOO NA ITO TUTULOG NA AKO GABI NA
11 hours ago · Like · 1 person

DOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO NASA YOUTUBE NAMAN PALA EH (ITAKWIL ANG ARAL NA SI KRISTO AY TAONG TOTOO AT DIYOS NA TOTOO)

DOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO NASA YOUTUBE PALA EH
http://www.youtube.com/watch?v=becj-t98XKE

ANO MASASABI NINYO SA YOUTUBE SEARCH KO YAN ANG LUMABAS
http://www.youtube.com/results?search_query=DOKTRINA+NG+IGLESIA+NI+CRISTO&aq=f

PANDOKTRINA BLG. 14 AT 15 (a) HINDI SI KAPATID NA FELIX MANALO ANG NAGTATAG NG IGLESIA NI CRISTO SA PILIPINAS. SI CRISTO ANG NAGTAYO NITO. HUWAG KAYONG PAPAYAG NA PATAWAG NA IGLESIA NI MANALO.
ANG KAPATID NA FELIX MANALO ANG SUGO NG DIYOS SA HULING ARAW AT SIYANG UNANG KAANIB SA IGLESIA NI CRISTO SA PILIPINAS. (MINUTES OF VIDEO 0:22 TO 0:26)

PANDOKTRINA BLG. 21 (a) ALISIN NA NINYO SA INYONG PANINIWALA ANG TURONG SI CRISTO ANG TUNAY NA DIYOS. SALUNGAT ITO SA ARAL NG BIBLIA. DAPAT NINYONG KILALANIN IGALANG AT SAMBAHIN SI CRISTO SUBALI’T HUWAG KAILANMAN KILALANING DIYOS SAPAGKA’T KAYO’Y MAGKAKASALA. (MINTUES OF THE VIDEO: 0:40 TO 1:06)

PANDOKTRINA BLG 21 (b)
KAHIT ANG ARAL NA TAONG TOTOO AT DIYOS NA TOTOO SI CRISTO AY DAPAT DIN NINYONG ITAKWIL. (MINTUES OF THE VIDEO: 0:40 TO 1:06)

PAUSE AND PLAY

WALA KAMING KATURUANG DIYOS SI CRISTO SINABI NG ISANG IGLESIA NI MANALO/CRIS???).

MGA TANONG KO SA “TRINITARIAN” O MARAMIHANG DIYOS ITANONG NINYO ITO SA MGA PASTOR NINYO AT MGA PARI

MGA TANONG KO SA “TRINITARIAN” O MARAMIHANG DIYOS ITANONG NINYO SA INYONG MGA PASTOR NINYO O MGA PARI. by: Arman G. de Castro (ONENESS CHRISTIAN – 2 CORINTHIAN 3:3) – RELIGION SA PUSO NG TAO.

1. MAY ALAGAD BA ANG “AMA” SA NEW TESTAMENT?

SAGOT: WALA KAY JESUS LAHAT.

2. MAY NAKASULAT BA SA REVELATION NA DARATING ANG AMA?

SAGOT: REVELATION 22:12-13..(SI JESUS ANG DARATING) WALANG NAKASULAT NA PAGDATING NG AMA.

3. NG TAO SI JESUS NAGBANGGIT BA SIYA NG EKSAKTONG PANGALAN NG “AMA” NA DAPAT SAMBAHIN?

SAGOT: WALA…”AMA” LANG. ANG (ELI ELI = MY GOD MY GOD) GOD IS GENERAL NOUN. PUWEDENG MGA MYTHOLOGY GODS YAN. ASHERA, ZEUS, VENUS, AMA NG TAHANAN, AMA NG KATIPUNAN, DIYABLO ANG INYONG AMA (JOHN 8:44) ETC…ETC..

4. GENESIS 1:26 LALANGIN “NATIN” ANG TAO ……. NANATILI BA ANG SALITANG “NATIN” SA GENESIS 1:27?

GENESIS 1:26 VS GENESIS 1:27

SAGOT: GENESIS 1:27 AT NILALANG “NG DIYOS” ANG TAO AYON SA “KANYANG” LARAWAN. LUMALANG “SIYA” NG ISANG LALAKI AT ISANG BABAE.

PLURAL BA ANG MGA SALITANG “NG DIYOS”, “KANYANG” AT “SIYA”?

5. KUNG AMA LAMANG ANG NAKAKAALAM NG PAGHUHUKOM BAKIT SI JESUS ANG DARATING?

MATEO 24:26-27

Walang Nakakaalam ng Araw o Oras

36 “Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang Anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito.

37 Ang pagdating ng “ANAK NG TAO” (JESUS) ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe.

6. ANG DIYOS=NAGSUGO=AMA AY IISA?

SAGOT: OO IISA MEANING NIYAN SA BIBLIA.

NASUSULAT: ANG NAGTATAKWIL SA AKIN NAGTAKWIL SA AMA.(LUCAS 10:16)

LUCAS 10:16 “Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin.”

NASUSULAT: ANG TUMATANGGAP SA AKIN TUMANGGAP SA AMA. (JOHN 13:20)

JOHN 13:20 Pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap
naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin.

NASUSULAT: AKO AT ANG NAGSUGO(DIYOS,AMA) AY IISA (JOHN 10:30)

JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS AY IISA.
JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA AY IISA.
JOHN 10:30 AKO AT ANG NAGSUGO AY IISA.

NASUSULAT: ANG NAKAKAKITA SA AKIN AY NAKAKITA NA SA NAGSUGO SA AKIN (JOHN 14:9).

JOHN 14:9 Sumagot si Jesus, Felipe, kaytagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayo’y hindi mo pa ako kilala? [[[Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama]]]. Bakit mo sinasabing Ipakita mo sa amin ang Ama?

7. NASUSULAT: AKO ANG DAAN, AKO ANG KATOTOHANAN, AKO ANG BUHAY WALANG MAKAKARATING SA AMA
KUNDI SA PAMAMAGITAN KO.

TANONG: ALISIN NINYO SI JESUS MAKAKARATING PA BA KAYO SA AMA?
SAGOT: HINDI NA.

8. BAKIT NAGKAUSAP NA SI DAVID AT SI JESUS? (HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS) FOCUS: MATEO 22:45

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

AWIT 110:1 Sinabi ni Yahweh:
Sa Hari ko’t Panginoon,
“Maupo ka sa kanan ko,
Hanggang ang kaaway mo
Ay lubos na mapasuko, pagkat
iyong matatalo.”

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

Mateo 22:43-45
43″Kung gayon,” sabi ni Jesus, “bakit tumawag sa kanya ng Panginoon si David ng kasihan ito ng Espiritu? Ang sabi niya,
44 “Sinabi ng Panginoon sa aking
Panginoon, Maupo ka sa aking kanan,
Hanggang lubusan kong mapasuko
sa iyo ang mga kaaway mo.”
[[[[[[[[[[[45 Ngayon, si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon; paanong masasabing anak ni David ang Mesias?]]]]]]]]]]
46 Isa man sa kanila’y walang makasagot at mula noon wala nang nangahas magtanong sa kanya.

9. BAKIT NAGKAUSAP NA SI PROPETA ISAIAH NG LUMANG TIPAN AT SI JESUS?

SEE JOHN 12:41

JOHN 12:39-40

39 Hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isaias,

40 Binulag ng Diyos ang kanilang mga mata
at pinatigas ang kanilang mga puso,
upang sila’y hindi makakita,
ni makaunawa ang kanilang mga isip,
baka pa sila’y manumbalik sa akin
at sila’y pagalingin ko. (PROPHECY NI ISAIAH 6:9)

41 Sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus, at nagpahayag siya tungkol kay Jesus.

NAKITA AT NAKAUSAP NI PROPETA ISAIAH SI JESUS

10. BAKIT SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NG PANAHON NI MOIESES? – (SEE JUDAS 1:5)

READ THE OLD SCRIPT: VULGATE BIBLE 405 A.D.

JUDAS 1:5

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN VULGATE BIBLE (405 A.D) TRANSLATION)

JUDAS 1:5 “Bagama’t alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo: matapos iligtas ni JESUS (ng Panginoon see “a” reference/footnote in your Bible) ang bansang Israel sa lupain ng Egipto, pinuksa niya ang mga hindi sumasampalataya sa KANYA.

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

AYAN PO MGA KAPATID MALINAW SA JUDAS 1:5 Vulgate Bible Version (405 A.D) SI JESUS ANG NAKASULAT DOON NA SIYANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO at pinatay niya ang di sumasampalataya SA KANYA.

VULGATE BIBLE (405 A.D)

JUDE 1:5 Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam JESUS populum de terra Ægypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit:

BAKIT SI JESUS SA LUMANG KASULATAN ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO?

SINO ANG SALITANG NAGING TAO?

SI JESUS ANG NAG-UTOS KAY MOISES NA HATIIN ANG ANG DAGAT NA PULA (RED SEA) UPANG ALISIN ANG MGA ISRAELITA SA EGIPTO!!!

PEACE ON EARTH!

SOURCE: THE BIBLICAL MOUNT SINAI!!!!!!!

NOTICE TO THE PUBLIC: “I AM NOT LIABLE FOR ANY ADVERTISEMENT ON MY FREEWEBSITE”

SI YAHWEH(YHWH)=JESUS/YESHUA ANG DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO AMEN!!!

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

NATURAL NAMAN MGA KAPATID NA ANG MGA OLD SCRIPT ANG DAPAT NATING PAGBATAYAN AT PANIWALAAN KAYSA SA MGA BAGONG SALIN NG BIBLIA NA LUMALABAS SA NGAYON. NASUSULAT SI JESUS ANG HUMATI NG DAGAT NA PULA (RED SEA) AT NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NA NAG-UUTOS KAY MOISES AMEN!

JUDAS 1:5 “Bagama’t alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo: matapos iligtas ni JESUS (ng Panginoon see “a” reference/footnote in your Bible) ang bansang Israel sa lupain ng Egipto, pinuksa niya ang mga hindi sumasampalataya sa KANYA.

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

AYAN PO MGA KAPATID MALINAW SA JUDAS 1:5 Vulgate Bible Version (405 A.D) SI JESUS ANG NAKASULAT DOON NA SIYANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO at pinatay niya ang di sumasampalataya SA KANYA.

VULGATE BIBLE (405 A.D)

JUDE 1:5 Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam Jesus populum de terra Ægypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit:

CLICK HERE: EVOLUTION OF THE BIBLE

CLICK HERE: THE VULGATE BIBLE LATIN VERSION

CLICK HERE: THE VULGATE BIBLE ENGLISH & LATIN VERSION

CLICK HERE AND “SEE THE FOOTNOTES” IN NEW INTERNATIONAL VERSION, ©2011

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

GINAGAWA NA LAMANG NILA ITONG MGA FOOTNOTES! PARA HINDI HALATAIN NG MGA BUMABASA PERO TAKOT PA RIN SILANG BAGUHIN AT ALISIN ANG MGA KATOTOHANANG ITO SAPAGKAT NASUSULAT REVELATION 22:18-19 ANG PARUSANG KANILANG MATATANGGAP.

SEE ALSO JESUS/YESHUA IN HABAKKUK/HABACUC 3:18

 

AMEN!

HINDI NAKARATING SI PETER/PEDRO SA ROMA KAHIT SA AKLAT NG ROMA WALANG NAKASULAT NA “PEDRO”, AT SA PAGWAWAKAS NI SAULO/PABLO SA “AKLAT NG ROMA” WALANG IGLESIA SI PEDRO NA NABANGGIT.

Mga Minamahal sa Panginoong Yeshua/Jesus. SI SAULO/PABLO ang nakarating sa ROMA at doon ay nanirahan ng higit kumulang sa 2 taon
(GAWA 28:30) ANG PAGTAWAG KAY SAULO/PABLO

Saang talata makikita sa Biblia na si PETER/PEDRO ay NAKARATING SA ROMA? Ang usapan po natin ay sa BIBLIA at hindi sa kung ano-ano pang mga kasulatan at mga kuro-kuro na madali namang gawin. Kung may nakakaalam ng talata na nakarating sa Roma paki post lamang po ang inyong reply. Sabi sa ibang website BABILONIA daw ang ROMA (I PETER 5:13 pakitingnan sa ibaba sa mapa kung nasaan ang BABILONIA).

SI SAULO/PABLO PARA SA HENTIL AT SI PEDRO PARA SA JUDIO.
GALACIA 2:8 Ang DIYOS ang humirang kay PEDRO bilang apostol sa mga JUDIO ang Siya ring humirang sa akin (PABLO nagsasalita dito) bilang apostol sa mga HENTIL.

NAPAGSABIHAN PA NGA YANG SI PEDRO NI SAULO/PABLO SA GALACIA 2:11-14

Si Saulo/Pablo ang nakarating sa ROMA. Hindi rin nabanggit ang pangalan ni Pedro sa AKLAT NG ROMA.


UNANG PAGLALAKBAY NI SAULO PABLO

Unang Paglalakbay ni Saulo/Pablo

PANGALAWANG PAGLALAKBAY NI SAULO/PABLO

Pangalawang paglalakbay ni Saulo/Pablo.

IKATLONG PAGLALAKBAY AT PAPUNTA NI PABLO SA ROMA
Pangatlong paglalakbay ni Saulo/Pablo at Papunta sa ROMA.

HUMIGIT KUMULANG SA DALAWANG TAONG NANIRAHAN SI PABLO SA ROMA (GAWA 28:30)

NASAAN ANG IGLESIANG ITINAYO NI SAULO/PABLO NGAYON SA ROMA?

ETO PO ANG BABILONIA sabi ng iba ay ROMA. NAPAKALAYO PO SA ROMA. TINGNAN NINYO ANG CHIPRE KUNG NASAAN “ang BABILONIA AY NASA KANAN NG CHIPRE”. IKUMPARA ANG PAGPUNTA NI PABLO SA ROMA AT ANG PICTURE NA NASA IBABA.

SEE:CHIPRE where it is located?

BABYLONIA?

Sabi ng isang website:

What the Bible Says

Boettner is also wrong when he claims “there is no allusion to Rome in either of [Peter’s] epistles.” There is, in the greeting at the end of the first epistle: “The Church here in Babylon, united with you by God’s election, sends you her greeting, and so does my son, Mark” (1 Pet. 5:13, Knox). Link nakarating daw sa ROMA?

GOOGLE Search

ANG SABI NG JEHOVA’S WITNESS SI ANGEL MIGUEL AY SI JESUS? TOTOO BA?

TANONG KO: Si Arkanghel Miguel yon si Jesus sa inyo diba?
SAGOT NIYA: opo,,!!!ang pinaka mataas pong pusisyos sa anghel.

ETO PO YUONG NAKITA NI PROPETA DANIEL.

DANIEL 10:5-9

5 tumingala ako at may nakita akong isang lalaking nakadamit ng telang lino at may sinturong yari sa lantay na ginto. 6 Ang katawan niya’y kumikinang na parang topaz at ang kanyang mukha ay kumikislap na parang kidlat. Nagliliyab na parang sulo ang kanyang mga mata at ang kanyang mga paa’t kamay ay nagniningning na parang makinis na tanso. Ang kanyang tinig ay parang ingay ng napakaraming tao. 7 Akong si Daniel lamang ang nakakita sa pangitain sapagkat nagtakbuhang nanginginig sa takot at nagsipagtago ang aking mga kasama. 8 Naiwan akong mag-isa, kaya ako lang ang nakakita sa pangitain. Nawalan ako ng lakas at ako’y namutla. 9 Nagsalita ang lalaking iyon; at nang marinig ko ang kanyang tinig, walang malay akong nasubasob sa lupa.

PAREHO YAN NG NASA REVELATION 1:12-16

12 Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita, at nakakita ako ng pitong ilawang ginto. 13 Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang Anak ng Tao na nakadamit ng hanggang sakong, at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. 14 Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niyebe, at ang kanyang mga mata’y parang apoy na nagliliyab. 15 Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab, at parang rumaragasang tubig ang kanyang tinig. 16 May hawak siyang pitong bituin sa kanang kamay, at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabila’y may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw.

YAN YUONG TINULUNGAN NI MIGUEL…SO MALIWANAG HINDI SI JESUS SI MIGUEL…ETO PO ITULOY NATIN ANG PAGBASA.

Ipinaliwanag ang Pangitain

10 Walang anu-ano, may kamay na biglang humawak sa akin. Dahil sa takot, nanginginig pa rin ang aking mga kamay at mga tuhod.

11 Sinabi niya, “O Daniel, lubos kitang minamahal, tumayo ka at pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Isinugo ako para sabihin ito sa iyo.” Nanginginig naman akong tumayo.

12 Sinabi pa niya sa akin, “Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula pa nang nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ka ng pang-unawa, dininig na ang iyong dalangin. Kaya naparito ako.

13 Ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia sa loob ng dalawampu’t isang araw, hanggang sa dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing pinuno na SUMAKLOLO SA AKIN (YAHWEH/JESUS) sapagkat naiwan ako noong nag-iisa kasama ng mga hari ng Persia.

SUMAKLOLO SA AKIN…SO MALIWANAG HINDI SI MIGUEL SI JESUS DAHIL MAY TINULUNGAN DI PO BA.

AMEN!

WALANG TRINITY! ANG SALITANG “NATIN” BA AY TATLO(3)?

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Genesis 1: 1-5

Ang Kasaysayan ng Paglikha

1 Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa; 2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. 3 Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng liwanag!” At nagkaroon nga. 4 Nasiyahan ang Diyos nang ito’y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. 5 Ang liwanag ay tinawag niyang Araw, at ang dilim naman ay tinawag na Gabi. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang unang araw.

ANG KATUPARAN NG HULA AT PLANO NG DIYOS.

2 CORINTHIAN 4:5 Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Cristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. 6 Sapagkat ang Diyos na nagsabing, “Mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag,” ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Cristo.

ANG HANGING UMIIHIP NOON AY ANG KANYANG ESPIRITU SANTO.

GENESIS 1:2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang [[[[[[[Espiritu ng Diyos]]]]]]]] sa ibabaw ng tubig.

KING JAMES VERSION
GENESIS 1:2
And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

NANDOON NA “SIYA” HINDI “SILA” SA PASIMULA PA LAMANG. YANG TATLO NA YAN AY IISA AT PANGAKO NA NG DIYOS NA DARATING SA HINAHARAP ANG IKA-7 ARAW NA KANYANG IPINANGAKO (READ GENESIS 2:1-4) ITO ANG BAGONG LANGIT AT BAGONG LUPA NA DARATING O MAGAGANAP “ANG BAGONG JERUSALEM” (REVELATION 21:9-27).

GENESIS 2:2 Sa loob ng anim na araw tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at Siya’y nagpahinga sa IKA-7 ARAW.

GENESIS 2:3 Pinagpala niya ang IKA-7 ARAW at itinangi, sapagkat sa araw na ito SIYA nagpahinga matapos likhain ang lahat.

ANO ANG SABI SA BAGONG TIPAN PATUNGKOL SA IKA-7 ARAW (READ HEBREW 4:1-13)?

Hebreo 4: 1-13

1 Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos, na tayo’y makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. 2 Sapagkat tulad nila’y napakinggan din natin ang Magandang Balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap nang may pananampalataya. 3 Tayong mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito’y ayon sa kanyang sinabi,

“Sa galit ko’y aking isinumpa,
‘Hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling.’ ”

HINDI MAKAKAPAMAHINGA SA AKING PILING AWIT 95:11

Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan. 4 Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw, “At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha.” 5 At muli pang sinabi, “Hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling.” 6 Ang mga unang nakarinig ng Magandang Balita ay hindi nakapasok at nakapagpahinga dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa ring magpahinga sa piling ng Diyos. 7 Kaya’t muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang “Ngayon”. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit,

“Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos,
iyang inyong puso’y huwag patigasin.”

KAPAG NARINIG NINYONG MULI ANG TINIG NG DIYOS HUWAG NG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO.

8 Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. 9 Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos, 10 sapagkat ang sinumang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang paggawa, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. 11 Kaya’t sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya.

12 Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila’y may talim. Ito’y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. 13 Walang makakapagtago sa Diyos; ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo mananagot.

AMEN!

MGA KAPATID KAPAG SINABING “NATIN” INFINITE NUMBER WALANG BILANG BAKIT KAILANGANG IPAKO NINYO SA DALAWA O TATLO ITO?

BAKIT PO SA GENESIS 1:26 EH SABI LALANGIN “NATIN” ANG TAO? BAKIT “NATIN” ANG NAKASULAT MARAMI HO BA SILA?

NARITO ANG SAGOT diyan mga kapatid…basahin ninyo ang sumunod na talata. Genesis 1:26 ITULOY NATIN ANG PAGBASA SA  Genesis 1:27. Eto po ang nakasulat:

Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG larawan. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.

“NG” DIYOS = SINGULAR;
“KANYANG” = SINGULAR;
“SIYA”. = SINGULAR;
(IISA LANG SIYA NA LUMALANG)

KAYA WALANG KATULONG ANG DIYOS SA PAGLALANG KATULAD NG MGA SINASABI NG IBANG MGA RELIHIYON.

ANG “NATIN” PO NA NABANGGIT AY ANG MGA ANGEL NA SA SIMULA PA’Y NAGLILINGKOD NA SA DIYOS. SA GENESIS HINDI PO NASULAT NA NILALANG NG DIYOS ANG MGA ANGHEL.

ETO PO ANG PATUNAY NA MAY MGA ANGHEL NA NOONG ARAW AYON SA PANAGINIP NI JACOB/ISRAEL.

GENESIS 28:12 Nang gabing yaon siya’y nanaginip May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Ayan po mga kapatid sa Genesis 28:12 ay nandoon na ang mga anghel.

GENESIS 19:1 Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel….(gugunawin ang Sodomma at Gomorra dito)

SA MGA NAKADEBATE KO PO..ITINATANONG KO FILL IN THE BLANKS.

FATHER =

SON  =

HOLY SPIRIT =

HINDI NILA MABIGYAN NG PANGALAN.

SALITANG “NATIN” SA TORE NG BABEL

GENESIS 11:7 Ang mabuti’y puntahan NATIN at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan”.

ILAN HO BA ANG GUMOLO? ITULOY PO KASI NATIN ANG PAGBASA.

GENESIS 11:8-9 At pinangalat ni Yahweh ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lunsod. 9 Babel ang itinawag nila sa lunsod na iyon, sapagkat doo’y ginulo ni YAHWEH ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga NIYA ang mga tao sa buong daigdig.

MAY SINABI BANG NILA? MAY SINABI BANG KASAMA SIYA SA MGA KATULOY NA MGA TALATA?

TANONG DIYOS BA SI KRISTO? OO sagot nila. KUNG DIYOS SI KRISTO IISA LANG ANG DIYOS EH DI SIYA ANG DIYOS. HINDI NAG-KAKAANAK ANG DIYOS DAHIL MAGIGING DALAWA(2) NA SILANG DIYOS AYON SA MGA DEVINE PROPHECIES O MGA HULA SA LUMANG TIPAN “ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN MISMO ANG MAGIGING TAO”. MAWAWALA ANG PAGIGING GODHEAD HINDI MO NA NGAYON MALAMAN KUNG SINO SA KANILA ANG MATAAS ANG POSISYON. AT ANG ISA PA NGAYON SA TRINITY HINDI MO MALAMAN KUNG KANINO MO IPINUPUKOL ANG IYONG PANALANGIN.

SINASAMBA NILA SI JESUS HINDI NAMAN TUMATANGGI

SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NOONG PANAHON NI MOISES

HULA NA MAGSASAPALARAN SA DAMIT NI JESUS

SINO PUMASOK SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

ANG TINIG NG SUMISIGAW SA ILANG HULA AT KATUPARAN

Amen!

MAY MGA ANAK PA SI MARIA PAGKARAAN NI JESUS (THE BIOLOGICAL BROTHERS AND SISTERS OF JESUS!) 391 A.D. ISSUE OF BONOSUS!!.

PAANO SASABIHIN NG ROMANO KATOLIKO NA MAY ASAWA SI JOSEPH BAGO NAPANGASAWA SI MARIA GAYONG ANG MGA KAARAWAN NG MGA BIOLOGICAL BROTHER’S OF JESUS IS A.D. NA?

SOURCE: http://www.newadvent.org/cathen/08504a.htm

marriage_mary_joseph

TINGNAN ANG MGA KAPANGANAKAN NG BIOLOGICAL BROTHER’S OF JESUS? MGA SINUNGALING!!

jude_1st_century

REMEMBER!!! JESUS FATHER IS THE HOLY SPIRIT (BORN WITHOUT SEX/BORN BY VIRGIN)
THE BIOLOGICAL BROTHERS AND SISTERS OF JESUS WITH SEX (FATHER JOSEPH)
.

ST JEROME AND HIS FRIEND BONOSUS

WHO IS JUDE?

MAY ANAK PO TALAGA SI MARIA PAGKARAAN PA PO NI JESUS CHRIST HINDI PO AKO NANINIRA NG IBANG RELIGION KATOTOHANAN LAMANG PO MANUMBALIK KAYONG LAHAT KAY GOD JESUS CHRIST AT MAKI-ISA KAYO SA AMIN AT SA KANYA AT TAYONG LAHAT AY MAGKAKAPATID KAY KRISTO JESUS KAHIT NA NASAAN KAYO HINDI NA TAYO KAILANGANG MAGKITA-KITA PA BASTA ANG PUSO NINYO AY NAKAY KRISTO JESUS KAISA PO NINYO KAMING LAHAT WALANG ABULOYAN TUMULONG LAMANG PO KAYO SA MGA KAPATID AT MAGTRABAHO HUWAG UMASA SA IGLESIA MATUTUWA NA PO ANG DIYOS NON. TANDAAN WALANG KASINUNGALINGANG NAGMUMULA SA KATOTOHANAN. PAG-ARALAN PO NINYONG MABUTI ANG MGA SUMUSUNOD NA MGA TALATA. ANG IPINAGLALABAN KO PO AY SI JESU-CRISTO ANG MABUTING BALITA NG ATING PANGINOON.

REVELATION 22:8 (DIYOS LANG ANG SAMBAHIN MO)Dito sa verse na ito kahit anghel nagulat ng sasambahin siya ni Juan.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, Jose, Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

NILALAIT SI JESUS NG KANYANG MGA KAPATID…V3-6

JUAN 7:2-8 Nalalapit na ang Pista ng mga Tolda, isang pista ng mga Judio,3 Kaya’t sinabi kay Jesus ng KANYANG MGA KAPATID, “Bakit hindi kaumalis dito, at pumunta sa Judea, para makita ng IYONG MGA ALAGADang ginagawa mo? 4. Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawakung ang hangad niya’y matanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mgabagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan.5 (MAGING ANG MGA KAPATID NI JESUS AY HINDI SUMASAMPALATAYA SA KANYA).

ANG LAKAS NG MGA TAO NA YAN NA LAIT LAITIN SI JESUS DIBA?
Sabi pumunta ka sa JUDEA PARA MAKITA NG ***IYONG MGA ALAGAD***
KASI NGA PATI MGA KAPATID NIYA HINDI NANINIWALA SA KANYA. V5. IYONG MGA ALAGAD SABI NILA…IBA ANG ALAGAD KAYSA SA MGA KAPATID.

SABI NG MADAMI MGA ALAGAD DAW NI KRISTO TINATAWAG NIYANG KAPATID PERO NANDITO ANG MGA ALAGAD AT HIWALAY ANG MGA KAPATID NI JESUS

ACTS 1:13-14Ang mga ito’y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon, ang Makabayan at si Judas na anak ni Santiago. (11 ALAGAD) Pagdating sa lunsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. 14 Lagi silang nagsasama sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, GAYON DIN ANG MGA KAPATID NI JESUS.

BINANGGIT NA ANG 11 ALAGAD…KAYA TULOY TULOY NA ANG SENTENCE NA YAN HANGGANG SA MGA KAPATID NI JESUS.

JOHN 2:12 Pagkatapos nito, pumunta si JESUS sa CAPERNAUM, kasama ang kanyang ina, MGA KAPATID, AT MGA ALAGAD (pinaghiwalay yan sa kapatid at alagad). AT sila’y nanatili roon ng ilang araw.

I COR 9:4-5 Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Cristiano, tulad ng ginagawa ni PEDRO, IBANG APOSTOL; AT MGA KAPATID NG
PANGINOON?

GALACIAN 1:19 Wala akong nakitang apostol liban kay SANTIAGO NA KAPATID NG PANGINOON.

AYAN KAPAG HINDI PA NAMAN KAYO NANIWALA NA MAY ANAK SI MARIA EWAN KO NA LANG PATAHIMIKIN NA PO NATIN ANG KANYANG KALULUWA. SABI NG ISANG NAKADEBATE NAMIN NOON “HAIL SATAN”, “HAIL SATAN” SABI NAMAN NG IBA “HAIL MARY” “HAIL MARY”…SINASAMBA NA PO KASI NINYO EH SA PAG-AAKALANG MAY NANAY AT TATAY ANG DIYOS. MAG-BASA PA PO KAYO NG MGA NAKA-POST SA WEBSITE NA ITO AT MALALAMAN NINYONG SI YAHWEH AT SI JESUS AY IISA. MAHAL KO PO KAYONG LAHAT SA ATING PANGINOONG JESU-KRISTO ANG DIYOS NA MAPANIBUGHUIN. AMEN!

READ THE HISTORY OF BONOSUS THE FRIEND OF JEROME WHO TRANSLATE THE CATHOLIC BIBLE

Against the common teaching[1] of the Catholic Church he held that, after Jesus, Mary had several other children. The Council of Capua in 391, before which the matter was brought, did not pass any judgment on it, but referred it to the Metropolitan Anysius of Thessalonica and the other bishops of Illyria. They condemned Bonosus and tried to exclude him from his church. In a letter to the same bishops Pope Siricius approves the sentence and also condemns the opinion that Mary did not always preserve her virginity.

391 A.D. PA ANG KATOTOHANAN NA ITO.

JEROME TRANSLATED THE CATHOLIC BIBLE HIS FRIEND IS BONOSUS (BELEIVED THAT MARY DID NOT PRESERVED HER VIRGINITY)
He is best known for his new translation of the Bible into Latin, which has since come to be called the Vulgate (FIRST NT BIBLE A.D 405) and his list of writings are extensive.

JEROME WHO TRANSLATED THE CATHOLIC BIBLE

ANG PAGLILIBING KAY JESUS KUNG SINO-SINO ANG KASAMA SA PAGLILIBING (JOSE NA TAGA ARIMATEA (MATEO 27:57), NICODEMO (JOHN 19:39) AT 2 MARIA.

DUMAKO TAYO SA 2 MARIA SINO-SINO ANG 2 MARIA NA YON?

MATEO 27:61 Kasama sa paglilibing sina (((Maria Magdalena))) at ang ((((isa pang Maria)))); nakaupo sila sa tapat ng libingan.

MARCOS 15:47 Nagmamasid naman sina (((Maria Magdalena))) at (((Maria na ina ni Jose((VIRGIN MARY))), at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, Jose, Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

KAYO NA PO ANG HUMUSGA SA KATOTOHANAN LAMANG PO TAYO.

LAHAT (((NG MARIA))) SA PAGKAKAPAKO, PAGKAMATAY AT PAGLILIBING KAY JESUS.

*****************************************
MGA MARIA NG IPAKO SI JESUS SA KRUS!!!!!!!!
*****************************************

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina ((((((((Santiago)))))), (((((Jose)))))), Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

MATEO 27:56 Kabilang sa kanila si (((((((( Maria Magdalena ))))))), si ((((((((( Maria na ina ni Santiago at ni Jose ))))))), at ang asawa ni Zebedeo. (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)

DITO PUMASOK ANG ISANG MARIA NA ASAWA NI CLEOPAS (JOHN 19:25). 3 MARIA ITO.
JOHN 19:25 Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang ((((((((kanyang ina))))) (MARIA) at ang (((((((((kapatid nitong babae)))))), si (((((Maria na asawa ni Cleopas))))))))), at si (((((((Maria Magdalena))))))).

MARCOS 15:40 Naroon din ang ilang babaing nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si ((((Maria Magdalena)))), si Salome, at si (((((((((((Maria na ina ng nakababatang si Santiago at ni Jose)))))))). (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)

*******************************************
MGA MARIA SA PAGLILIBING KAY JESUS!!!!!!!!
******************************************

ANG PAGLILIBING KAY JESUS KUNG SINO-SINO ANG KASAMA SA PAGLILIBING (JOSE NA TAGA ARIMATEA (MATEO 27:57), NICODEMO (JOHN 19:39) AT 2 MARIA.

DUMAKO TAYO SA 2 MARIA SINO-SINO ANG 2 MARIA NA YON?

MATEO 27:61 Kasama sa paglilibing sina (((Maria Magdalena))) at ang ((((isa pang Maria)))); nakaupo sila sa tapat ng libingan.

MARCOS 15:47 Nagmamasid naman sina (((Maria Magdalena))) at (((Maria na ina ni Jose((VIRGIN MARY))), at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, (((((Jose)))))), Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

**********************************************
MGA MARIA SA MULING PAGKABUHAY NI JESUS!!!!!!!!.
*********************************************

LUCAS 24:10 Ang mga babaing ito’y sina (((((((((Maria Magdalena))))))), Juana, at ((((((((((Maria na ina ni Santiago))))))))); sila at ang iba pang mga babaing kasama nila ang nagbalita sa mga apostol.

MARCOS 16:1 Pagkaraan ng Araw ng Pamamahinga, si (((((((((Maria Magdalena)))))), si (((((Maria na ina ni Santiago)))) at si ((((((Salome))))) ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus.

SI SANTIAGO AY KAPATID NI JOSE (MATEO 13:55)

AMEN!


LAHAT NG MARIA SA PAGKAKAPAKO, PAGKAMATAY AT PAGLILIBING KAY JESUS

GENESIS 1:26 LALANGIN ” NATIN” ANG TAO PALPAK ANG “NATIN”! (SEE GENESIS 1:27). TINGNAN NINYO AT IISA LANG SIYA NA LUMALANG.

Eto sagot diyan mga kapatid…basahin ninyo ang sumunod na talata.
Genesis 1:26 yan basahin natin ang Genesis 1:27. Eto po ang nakasulat:
Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG larawan. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.
SINGULAR: “NG DIYOS”(GOD), “KANYANG LARAWAN”(HIS IMAGE), SIYA(HE).

KUNG MADAMI YAN GANITO SANA ANG GENESIS 1:27 (GENESIS 1:27 TRINITARIAN VERSION!!) BASA…

Genesis 1:27 Nilalang nga NG MGA DIYOS ang tao ayon sa KANILANG larawan. Lumalang SILA ng isang lalaki at babae.

PLURAL: “MGA DIYOS”(GODS), “KANILANG LARAWAN (THEIR IMAGE)”, SILA(THEY).

SO NAPAKALINAW NA ISA LANG SIYA SA GENESIS 1:27 NOT THE TRINITARIAN VERSION
(IISA LANG PO YAN)

KAYA WALANG KATULONG ANG DIYOS SA PAGLALANG KATULAD NG MGA SINASABI NG IBANG MGA SEKTA. ANG MGA NATIN PO NAYAN AY MGA ANGEL ANG KAUSAP NG DIYOS DAHIL SA GENESIS HINDI PO NASULAT NA NILALANG NG DIYOS ANG MGA ANGHEL. ETO PO ANG PATUNAY NA MAY MGA ANGHEL NG MANAGINIP SI JACOB/ISRAEL. SA APOCLYPSIS 4:8 SINASAMBA NA PO SIYA NG MGA ANGHEL.

[PANAGINIP NI JACOB/ISRAEL]

GENESIS 19:1 Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lunsod. Pagkakita sa kanila, siya’y tumayo at sinalubong sila. Nagpatirapa siya sa harapan ng mga anghel.

Ang anghel na yan ang kasama ni YAHWEH ng makipag-usap kay Abraham at Sara sa nagdaang talata. Genesis 18:13. Na nagpakita kila Abraham sa Mamre bago tupukin ng apoy ang Sodoma at Gomorra.

GENESIS 28:12 Nang gabing yaon siya’y nanaginip May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel.

Makikita sa Genesis pa lang mga kapatid eh nandoon na ang mga anghel.

Ang salitang “NATIN” ay hindi mo pwedeng hulaan na 2 o 3 ito ay tumutukoy sa walang hanggang bilang (infinity). Ginagamit ito ng mga bulaang mangangaral para gawing TATLO ANG DIYOS hindi naman sila sigurado sa bilang ng salitang “NATIN” NANGHUHULA LAMANG SILA SA BILANG.

MGA TANONG:

1. MAHINANG KLASE BA ANG DIYOS AT KAILANGAN NG KATULONG SA PAGLALANG?
2. ANG SALITANG “NATIN” BAY AY TUMUTUKOY SA 2 PARA MABUO ANG 3 IN 1?
3. ANG TAO BA AY NILALANG NG DIYOS SA NAPAKARAMING LARAWAN?
4. BIGYANG PANGALAN ANG AMA=??? ANAK=??? AT HOLY SPIRIT=??? KAYA NYO BA?.

ANG PAGKAKASUNOD SUNOD NG HULA (DIVINE PROPHECIES) SA BUHAY NG PANGINOONG JESUS

SINO ANG SALITANG NAGING TAO AT ANO TALAGA ANG “SALITA”

MAY KATANUNGAN SA MGA NAGPAPARAMI NG DIYOS

ANG TATLONG (3) KATANUNGAN SA MGA SUMASALUNGAT SA PAGIGING DIYOS KRISTO JESUS

CLICK “IF ONLY THE FATHER KNOWETH THE JUDGMENT DAY WHY JESUS IS COMING”

CLICK: KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM NG PAGHUHUKOM BAKIT SI KRISTO ANG DARATING?

Amen!

IMMANUEL DELA CRUZ (TRINITARIAN) VS ARMAN G. DE CASTRO (PATRIPASSIANISM)

title_page_of_debate title_page_of_debate2
 • Nagiisang Dios
  Trinitarian Immanuel Dela Cruz)Ang Dios Ama ay hindi si Jesus at hindi ang Banal na Espiritu
  vs
  Non Trinitarian Arman G. De Castro) Si Jesus ay Siya rin ang Ama at Banal na Espiritu.
  1.) Trinitarian PRAYER and Introduction: 200-300 words
  2.) Non Trinitarian PRAYER and Introduction Negative Side: 200-300 words
  3.) Trinitarian PRESENTATION: 1000-3000 words
  4.) Non Trinitarian PRESENTATION: 1000-3000 words
  5.)Trinitarian QUESTIONS/CROSS EXAMINATION: 30-50 words…Answer: 100-200 words (excluding references)
  6.) Non Trinitarian QUESTIONS/CROSS EXAMINATION: 30-50 words…Answer: 100-200 words (excluding references)
  — 5 Questions each debater (randomized) one question and answer.
  — TIME LIMIT– 24 hours Max. FOR EACH DEBATER TO REPLY EACH OTHER’S POST
  6.) Trinitarian REBUTTALS : 500-1000 words (excluding opponent answer)
  7.) Non Trinitarian REBUTTALS : 500-1000 words.
  8.) Trinitarian FINAL CONCLUSION :100-300 words
  9.) Non Trinitarian FINAL CONCLUSION : 100-300 words.
  Marc de Jesus, Edgardo Manotoc, Michelle D. Mendez, Gerald Ramirez,Rovick Christian, Kathleen Kate, Annabelle Gellama, Jacob Soriano,Agashi Yepu Agashi, Charssel Love Sicad, Neelym Lao, Edwin Ocon,Mario Navales, Lhordz Metzuwi Madarah, Erza S. Lee, Bevz BheverLie, Reine Judge, Irene Potterfield, Jayaditya Darla, Leon Indro, Athena Alexa,Eugene D. Stoner, John Rafael, John Cris, Rhai Zhen, Juan Dela Cruz,Diamantina Drover, France Likas Makabayan, Juan Likas Makabayan

  • Immanuel Dela Cruz PANIMULA: bro Arman G. De CastroAno po ba ang aral ng Bibliya patungkol sa Dios natin, siya ba ay Nagiisang Dios sa tatlong persona (Dios Ama, Dios Anak at Dios Espiritu Santo) o ang Nagiisang Dios ba ay Iisang persona na ang (Dios Anak ay siya rin ang Dios Ama at Dios Espiritu Santo) . Napakasilan po, marahil tama ang nasasabi na Banal na Aklat na hindi sapat ang kaunawaan ng isang tao kung walang patnubay ng Dios para malaman ang hiwaga nito.Kaya’t wag po tayong manalig sa sarili nating kaunawaan, tayo poy tumiwala sa Panginoon sa lahat ng ating gawa upang tayoy gabayan niya.Dios naming makapangyarihan sa lahat, gabayan mo po kami, ipaunawa ninyo po sa amin ang iyong Banal na Aklat ang iyong salita, lalo ka na po Dios, magpakilala ka po sa amin. At sa gayo’y kami ay magkaisa sa iisang pagpapahayag, pangangaral ng iyong salita. Panginoong Jesus gabayan mo po kami, kilalanin mo po kami bilang iyong mga tupa, nagsusumamo kami sa iyo Panginoong Jesus na pagisahin mo kami, tulad ng iyong pagkaisa sa Ama. Banal na Espiritu tinatanggap ka naming tumahan ka sa puso namin ng walang hanggan, madama ka naman ng lubos, patnubayan mo kami lagi sa aming gawa. Sa ngalan ni Jesus. AMEN.Sa mga sumusubaybay, sa lahat ng miyembro ng grupong eto, naway napatilihin natin ang kaayusan, tayo po may iisang pananay na ang Dios sa Bibliya ay tunay.Akin pong ititindig ang mga sumusunod:1. Ang Dios natin ay Nagiisa,
   2. Ang Dios Ama
   2.1 Ang Dios Ama ay hindi ang Dios Anak (Jesus)
   3. Ang Dios Anak
   3.1 Ang Dios Anak ay hindi ang Banal na Espiritu
   4. Ang Dios Espiritu Santo
   4.1 Ang Dios Espiritu Santo ay hini ang Dios Ama
  • Arman G. De Castro 2.) Non Trinitarian PRAYER and Introduction Negative Side: 200-300 wordsPRAYER BY ARMAN G. DE CASTRO!!!SA IYO AMING DIYOS AMA NASA
   LAHAT NG DAKO AT HINDI NANATILI SA ISANG LUGAR
   LAMANG (JEREMIAH 23:23) MESSIAH YESHUA HA’MASSIACH (JESUS THE MESSIAH) YESHUA
   HA’NETZARETH (JESUS OF NAZARETH)
   ANG NAG-IISANG DIYOS NA BUHAY NGAYON AT
   MAGPAKAILANPAMAN, ANG PAPURI AT PAGGALANG AT PAGDAKILA SA IYONG WALANG
   HANGGANG KAPANGYARIHAN AT KALUWALHATIAN AY SUMABAWA’T ISA. SA PAMAMAHAGI NG
   IYONG MGA SALITA SA SAMAHAN NA ITO KAMI PO AY HUMIHILING NG PAG-GABAY NG IYONG
   “BANAL NA ESPIRITU SANTO” NA HIPUIN MO ANG PUSO AT ISIPAN NG BAWA’T ISA AT
   BIGYAN NG MALAWAK NA
   PANG-UNAWA “SA MGA KATOTOHANANG
   IYONG INIHAYAG SA IYONG MGA APOSTOL”.
   NAWA’Y ANG KATAHIMIKAN AT
   KAPAYAPAANG NAGMUMULA SA IYO ANG SIYANG
   MAKAMTAN NG BAWA’T ISANG MAKAKABASA AT MAKAKAUNAWA NG MGA TALAKAYAN SA
   SAMAHANG ITO. IBINABALIK NAMIN ANG AMING PAPURI-PAGGALANG AT PAGDAKILA SA
   IYONG BANAL NA PANGALAN LAMANG
   SA AMING NAG-IISANG DIYOS NA BUHAY MESSIAH
   YESHUA. AMEN!!!
  • Arman G. De Castro bro Immanuel Dela Cruz pwede bang magsuggest na magkaroon ng POST na NOTIF itong debate ng maihiwalay ang mga NOTIF sa actual na debate ng madaling basahin…kasi sa dami ng NOTIF eh nalalayo na topic smile emoticonpara yuong usapan lang natin ang laman at moderator…maggawa na lang ng 2nd post para sa mga GUEST smile emoticon
  • Immanuel Dela Cruz PATUNAY: —–(1 / 2) bro Arman G. De Castro∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞————(1) Ang Dios natin ay NagiisaMayroon tayong isang Dios (Deu 6.4), Ngunit ano ba ang kaanyuhan ng isang Dios natin, eto ba ay may isang persona lamang o tatlong persona, Sa Mateo 28:19 tinukoy nito ang Dios ay may tatlong persona “Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa Tito 3:4-6 Pagkaisa ng Dios na napaloob dito ang Pagibig ng Ama, sa paghuhugas sa atin ng Espiritu Santo, kaganapan ng pagligtas sa ating ng Panginoong Jesu Cristo.————-®
   Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4————-®
   Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila’y inyong bautismuhan sa pangalan ng AMA at ng ANAK at ng ESPIRITU SANTO: MATEO 28:19————-®
   At sinabi ng Dios, Lalangin NATIN ang tao sa ating larawan, ayon sa ATING wangis: at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, GENESIS 1:26————-®
   Nguni’t nang mahayag na ang kagandahang-loob ng DIOS NA ATING TAGAPAGLIGTAS, at ang kaniyang pagibig sa tao, Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay kaniyang iniligtas tayo, sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa ESPIRITU SANTO, Na kaniyang ibinuhos ng sagana sa atin, sa pamamagitan ni JESUCRISTO NA ATING TAGAPAGLIGTAS; TITO 3:4-6
   ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞————(2) Ang Dios AmaAng nakasulat sa Exodo 33:20 na walang nakakakita sa Dios Ama (na ang sinumang makakitang tao sa Ama ay mamamatay) na tinukoy ng Panginoong Jesu Cristo sa Juan 1:18.————-®
   Walang taong nakakita kailan man sa Dios; ang bugtong na Anak, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. JUAN 1:18————-®
   At kaniyang sinabi, Hindi mo makikita ang aking mukha: sapagka’t hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. EXODO 33:20————(2.1) Ang Dios Ama ay hindi ang Dios Anak (Jesus)Kung walang nakakitang tao sa Dios Ama, sino marahil ang Dios na nakasaad sa Exodo 33:11 na nakipagsalitaan ng mukhaan kay Moises at sino rin ang nagpakita kay Abraham ayon sa Genesis 17:1. Sa Juan 8:58 pinatotoo ng Panginoong Jesu Cristo na siya ang Dios na nagpakita sa mga eto at nagsabi “bago ipinangak si Abraham ay ako nga” nandon na ang Panginoong Jesu Cristo.————-®
   At nakikipagsalitaan ang Panginoon kay Moises ng mukhaan, gaya ng isang taong nakikipagsalitaan sa kaniyang kaibigan. At siya’y bumabalik uli sa kampamento, datapuwa’t ang kaniyang tagapangasiwang si Josue, na anak ni Nun, na may kabataan pa, ay hindi umaalis sa Tolda EXODO 33:11————-®
   At nang si Abram ay may siyam na pu’t siyam na taon, ay NAPAKITA ang Panginoon kay Abram, at sa kaniya’y nagsabi, Ako ang Dios na Makapangyarihan sa lahat lumakad ka sa harapan ko, at magpakasakdal ka. GENESIS 17:1————-®
   Sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. JUAN 8:58
   22 hrs · Like · 4
  • Immanuel Dela Cruz PATUNAY: —–(2 / 2) bro Arman G. De Castro∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞————(3) Ang Dios Anak (Jesus)Sa Filipos 2:5-7 hunubad ng Panginoong Jesu Cristo ang kanyang pagkapantay sa Dios, upang maging isang tao na tagapamagitan sa mga tao at sa Dios Ama ayon sa 1 Temoteo 2:5. Sa kanyang anyong tao ang Panginoong Jesu Cristo ay may Dios at eto ay ang Dios Ama ay sa Hebreo 1:8-9 “ Nagwika nag Dios Ama sa Anak (Jesus) Ang iyong luklukan Oh Dios (Jesus) ay magpakailan man, “na Dios (Ama) ang Dios mo. Bakit sa anyong tao ng Panginoong Jesu Cristo siya ay may Dios, sapagkat ang lahat ng tao ay may Dios ayon sa Jerimias 32:27.————-®
   Mangagkaroon kayo sa inyo ng pagiisip, na ito’y na kay Cristo Jesus din naman: Na siya, bagama’t nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios, Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao: FILIPOS 2:5-7————-®
   Sapagka’t may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus, 1 TEMOTEO 2:5————-®
   Nguni’t tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya’t ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. HEBREO 1:8-9————-®
   Narito, ako ang Panginoon, ang Dios ng lahat na tao; may anomang bagay baga na totoong mahirap sa akin? JERIMIAS 32: 27————(3.1) Ang Dios Anak (Jesus) ay hindi ang Espiritu Santo
   Inihayag ng ating Panginoong Jesu Cristo sa Mateo 12:32 ang sinuman ang magsalita laban kanya ay kanya etong patatawarin, ngunit ang magsalita labat sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. At pinatawad nga ng Panginoong Jesu Cristo ang mga nagsalita laban sa kanya ayon sa Lucas 23:34. Ang nagkasala naman sa Espiritu Santo ay hindi pinatawad bagkus kinitil ang buhay ng nagkasala sa kanya ayon sa Gawa 5:3-5.————-®
   At ang sinomang magsalita ng isang salitang laban sa Anak ng tao, ay ipatatawad sa kaniya; datapuwa’t ang sinomang magsalita laban sa Espiritu Santo, ay hindi ipatatawad sa kaniya, kahit sa sanglibutang ito, o maging sa darating. MATEO 12:32————-®
   At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila; sapagka’t hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabahabahagi nila ng kaniyang mga suot ay kanilang pinagsapalaranan. LUCAS 23:34————-®
   Datapuwa’t sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo, at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yao’y nananatili pa, hindi baga yao’y nanatiling iyong sarili? at nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano’t inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Dios. At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito ay nahandusay at nalagot ang hininga: at sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nangakarinig nito. GAWA 5:3-5∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞————(4) Ang Dios Espiritu Santo
   Bago lumisan sa lupa ang Panginoong Jesu Cristo, siya nagsabi na mayroong ibang Mangaaliw na gagabay sa kanyang mga Apostoles ayon sa Juan 14:16. Ngunit sino ba etong Mangaaliw na gagabay sa mga Apostoles niya, tinukoy eto sa Juan 14:26 na eto ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay isang persona pagkat ayon sa Roma 15:30 ang Espiritu Santo ay may damdamin (pagibig).————-®
   At ako’y dadalangin sa Ama, at kayo’y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, JUAN 14:16————-®
   Datapuwa’t ang Mangaaliw, sa makatuwid baga’y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo’y aking sinabi. JUAN 14:26————-®
   Ngayo’y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, alangalang sa Panginoon nating Jesucristo, at sa pagibig ng Espiritu, na kayo’y makipagsikap na kasama ko sa inyong mga pananalangin sa Dios patungkol sa akin; ROMA 15:30————(4.1) Ang Dios Espiritu Santo ay hindi ang Dios Ama
   Ang Espiritu Santo ay isinugo ng Dios Ama siyang magpapatotoo sa Panginoong Jesu Cristo ayon sa Juan 15:26 na siyang timitira sa at gumagabay sa atin Roma 8:11.————-®
   Datapuwa’t pagparito ng Mangaaliw, na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid baga’y ang Espiritu ng katotohanan, na nagbubuhat sa Ama, ay siyang magpapatotoo sa akin: JUAN 15:26————-®
   Nguni’t kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. ROMA 8:11∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞Sa makatuwid, ayon po sa Bibliya, ang ating Nagiisang Dios ay may tatlong persona (Ama, Anak at Espiritu Santo)
   22 hrs · Like · 4
  • Immanuel Dela Cruz E metioned na lang natin mga notif sa taas bro Arman, para yong argumento natin ang mababasa lamang…pacencia na sa mga notif, ilalagay namin sa taas at mentioned nalang kayo don..ty
   22 hrs · Like · 3
  • Immanuel Dela Cruz yong mga de ma mentioned paki like na lang…!!!
   22 hrs · Like · 3
 • Arman G. De Castro 4.) Non Trinitarian PRESENTATION: 1000-3000 wordsUNAWAIN NINYO ITONG LAHAT NA MABUTI KAILANGAN DITO NG TALINO AT KARUNUNGANG NAGMUMULA SA ESPIRITU SANTO NI YESHUA/JESUS. MANALANGIN MUNA KAYO SA KANYA BAGO ITO BASAHIN. (2,538 WORDS)***************************************
  ANG DIYOS, KANYA, SIYA AY HINDI MADAMI( PLURAL ).
  **************************************
  Genesis 1:27 Nilalang nga [[[NG DIYOS]]]] ang tao ayon sa [[[[KANYANG]]] larawan. Lumalang[[[SIYA]]] ng isang lalaki at babae.
  ANG SALITANG “NATIN” AY HINDI TUMUTUKOY SA 2 LAMANG PARA MABUO ANG 3.
  MAHINANG KLASE ANG DIYOS KUNG KAILANGAN NG KATULONG SA PAGLALANG.**********************************
  1ST DAY OF CREATION! ANG VERBO/ANG SALITA/LET THERE BE LIGHT! ANG 1ST DAY OF CREATION AY 3 PLANO NG DIYOS NA KANYANG GAGANAPIN (GENESIS 1:1 (AMA), GENESIS 1:2(KANYANG ESPIRITU), GENESIS 1:3 (ANG KANYANG KANINGNINGAN/YESHUA)
  **********************************GENESIS 1:3 ANG SALITA “LET THERE BE LIGHT” = YESHUAH/JESUS2 CORINTHIAN 4:5-6 [[[HINDI!!!]]] namin ipinapangaral ang aming sarili, [[[[kundi si Cristo Jesus bilang Panginoon]]]]]]. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. 6 Sapagkat ang Diyos na nagsabing, [[[[“Mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag,”(LET THERE BE LIGHT!!!)]]] ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Cristo.JEREMIAH 23:23 AKO AY DIYOS NA NASA LAHAT NG DAKO AT HINDI NANATILI SA ISANG LUGAR LAMANG. (SO GALA ANG GOD)ANG ARAW, BUWAN AT MGA BITUIN AY NILALANG SA IKA-4 NA ARAW
  GENESIS 1:16 NILALANG NG DIYOS ANG ARAW, BUWAN AT MGA BITUIN.**********************************
  PAGKAKATAWANG TAO NG DIYOS SA LUMANG TIPAN INSTANT NGA LANG
  **********************************SA LUMANG TIPAN AY NAGKAKATAWANG TAO NA ANG DIYOS INSTANT NA TAO NGA LAMANG AT HINDI DUMADAAN SA ISANG SANGGOL KATULAD NG KANYANG TIPAN, NAGLALAKAD SIYA, AT NAKIKIKAIN KILA ABRAHAM AT MAY KAMAY, LIKOD NA IPINAKITA KAY MOSES PERO HINDI ANG MUKHA NIYA PERO MAY MUKHA.PANAHON NI EVA AT ADAN
  GENESIS 3:8 Pagdadapit-hapon, [[[[[[ narinig ]]]] nilang [[[[[[NAGLALAKAD]]] sa halamanan si Yahweh, Kaya’t nagtago sila sa kahuyan.PANAHON NI ABRAHAM
  GENESIS 18:13 “Bakit natawa si Sara, at sinabi pang ngayong tumanda siya’y saka magkaka-anak?”[[[[[[ tanong ni YAHWEH. ]]]] (3 BISITA YUONG 2 ANGHEL NAGTULOY SA SODOM AT GOMORRAH SA GENESIS 19:1)PANAHON NI MOSES
  EXODUS 33:23 Pagkalampas ko’y aalisin ko na ang aking [[[[[[kamay]]]]] at makikita mo ang[[[[[ likod ] ko, ngunit hindi ang aking [[[[mukha]]]] sagot ni Yahweh.IBA ANG KALARAWAN SA KAMUKHA SO MALIWANAG MAY KAMAY, LIKOD AT MUKHA ANG DIYOS….
  1 hr · Edited · Like · 1
 • Arman G. De Castro **********************************
  ANG PASKWA AT ANG 80 ARAW NI MOSES SA BUNDOK NG SINAI)
  **********************************
  ANG PASKWA AY PAGPATAY NG TUPA KUNG SINO ANG MAYDUGO NG KORDERO SA HAMBA NG PINTO AY MALILIGTAS AT HINDI MAMATAY ANG MGA ANAK AT HAYOP NA PANGANAY.
  NG TIME NGA NILA MOISES NG PATAYIN MGA PANGANAY NA LALAKI KASAMA MGA HAYOP SA EGIPTO…DAPAT MAYDUGO KA NG TUPA SA HAMBA NG PINTUAN..EXODUS 12:11-13
  11 At ganito ninyo kakanin; may bigkis ang inyong baywang, ang inyong mga pangyapak ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong tungkod ay tangnan ninyo sa inyong kamay; at inyong kakaning dalidali; siyang [[[[[[[[[[[[[paskua ng Panginoon. ]]]]]]]]]]] 12 Sapagka’t ako’y dadaan sa lupain ng Egipto sa gabing yaon, at aking lilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Egipto, maging tao at maging hayop; at gagawa ako ng kahatulan laban sa lahat ng mga dios sa Egipto, ako ang Panginoon.
  13 At ang[[[[ dugo ay magiging sa inyo’y isang tanda]]]] sa mga bahay na inyong kinaroroonan: at [[[[[[[pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo]]]]]], at walang salot na sasainyo, na papatay sa inyo, pananakit ko sa lupaing Egipto.(KAYA “ARAW NG PASKWA” NAMATAY SI JESUS)***********************
  INULIT ANG TIPAN
  ***********************
  EXODUS 24:18 (UNANG 40 DAYS NI MOSES SA MT. SINAI)
  EXODUS 32 (SUMAMBA SILA SA GUYANG GINTO)
  EXODUS32:33 Sumagot si Yahweh, “Kung sino ang nagkasala sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat. (ANG AKLAT NA PAG-AARI NG KORDERO SA REVELATION)INULIT ANG TIPAN
  PANGALAWANG 40 DAYS NI MOSES SA MT. SINAI AY NASA EXODUS 34: 28 Si Moises ay apatnapung araw at apatnapung gabing kasama ni Yahweh, hindi kumakain o umiinom. Isinulat ni Yahweh sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan, ang sampung utos. (DITO NAGNINGNING ANG MUKHA NI MOSES)
  EXODUS 34: 10 Sinabi ni Yahweh, “Makikipagkasundo akong muli sa bayang Israel. Sa harapan nilang lahat ay gagawa ako [[[[[[[[[[[[[[[[[ng mga himalang hindi pa nangyayari sa daigdig kahit kalian]]]]]]]]]. Dahil dito, makikita ng mga Israelita kung gaano ako kadakila.EXODUS 34:29 Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh ay NAGNINGNING pala ang kanyang mukha.EXODUS 34:33-34
  Pagkasabi nito, tinalukbungan ni Moises ang kanyang mukha. 34 Tuwing makikipag-usap at haharap siya sa presensya ni Yahweh, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas dito, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ni Yahweh,ANG KANINGNINGAN NG MUKHA NI MOSES AY ANG DIYOS AT YON AY SI CRISTO MISMO2 CORINTHIAN 3:11-16
  11 Kung may kaluwalhatian ang lumilipas, lalong higit ang kaluwalhatian ng nananatili magpakailanman. 12 Dahil sa pag-asa naming iyan, malakas ang aming loob. 13 Hindi kami tulad ni Moises na nagtalukbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kaluwalhatiang iyon. 14 Ngunit naging matigas ang kanilang ulo kaya’t hanggang ngayo’y nananatili ang talukbong na iyon habang binabasa nila ang lumang tipan.[[[[[[[[[ Maaalis lamang ang talukbong na iyon sa pakikipag-isa kay Cristo.]]]]]]]]] 15Hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang isip tuwing babasahin nila ang mga aklat ni Moises. 16 Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. 17 [[[[[[[[[[[Ang Panginoong binabanggit dito ay ang ESPIRITU!!!, at ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan.]]]]]]]]]] 18 At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo’y maging kalarawan niya.
  1 hr · Like · 1
 • Arman G. De Castro IPINANGAKONG BAGONG TIPAN
  ***********************
  ANG HULA NI PROPETA JEREMIAH:
  JEREMIAH 31:31-34 Sinasabi pa ni Yahweh, “Darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Juda. 32Ito’y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno, nang ilabas ko sila sa Egipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. 33Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel: Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan; isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako’y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. 34Hindi na nila kailangang turuan ang isa’t isa upang makilala si Yahweh; lahat sila, dakila’t hamak ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan.”
  ANG KATUPARAN NG HULA NI PROPETA JEREMIAH SA BAGONG TIPAN:HEBREO 8:7:12 Kung walang kakulangan ang UNANG TIPAN, hindi na sana nangailangan ng pangalawa. (v.8) Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya’t sinabi niya, “DARATING ANG MGA ARAW, NA AKO’Y MAKIKIPAGTIPAN NANG PANIBAGO SA BAYANG ISRAEL AT SA ANGKAN NG JUDA. (v.9) Hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga NINUNO NG AKAYIN KO SILA MULA SA EGIPTO,…..(makikita prophecy nito sa JEREMIAH 31:31-34)
  *********************************
  ANG VERBO ANG SALITA “LET THERE BE LIGHT”
  *********************************THE LIGHT IN GENESIS 1:3 IS YESHUA/VERBO/THE WORD/LET IS YESHUA/JESUS.SINO ANG SALITA AT ANO ANG SALITA? (LET THERE BE LIGHT)
  ANG PAGDATING NG SALITA O LET THERE BE LIGHT AY IPINROPHECY SA LUMANG TIPAN.JOHN 1:1 IN THE BEGINNING “HE/THE WORD/LET THERE BE LIGHT” IS GOD!!
  JOHN 1:3 THROUGH HIMMM!!! [[[[[[[ ALL THINGS!!!!!!!! ]]]]]] HAS CREATED
  JOHN 1:14 ANG “LET THERE BE LIGHT” AY NAGING TAO.
  JOHN 9:5 “AKO ANG ILAW NG SANLIBUTAN”.ANG PAGSILANG NG MAKAPANGYARIHANG DIYOS, WALANG HANGGANG-AMA AT E/IMMANUEL (KAPILING NATIN ANG DIYOS!)HOW THE “WORDS/LET THERE BE LIGHT” PROPHESIED?ANG HULA (LUMANG TIPAN)Isaiah 9:6 Sapagkat ipanganganak ang isang SANGGOL na LALAKI, at SIYA ang mamahala sa atin, SIYA ang kahanga-hangang tagapayo, ANG MAKAPANGYARIHANG DIYOS, WALANG HANGGANG AMA, ANG PRINSIPE NG KAPAYAPAAN.Isaiah 7:14 Kaya nga’t ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan; Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, At ito’y tatawaging EMMANUEL.ANG KATUPARAN (BAGONG TIPAN)
  Mateo 1:21-23 (v.21) Manganganak siya ng isang lalaki at ito’y PAPANGANLAN MONG JESUS, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. (v.22) Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Propeta:(v.23) “Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at TATAWAGIN ITONG EMMANUEL” (ang kahuluga’y “Kasama natin ang Diyos.”)ISAIAH 40:3 MAY TINIG NA SUMISIGAW SA ILANG IPAHANDA SI YAHWEH NG DAAN.
  INAMIN NI JUAN BAUTISTA NA SIYA NAGHANDA NA YAN SA
  JOHN 1: 23 Sumagot si Juan sa pamamagitan ng pangungusap mula sa aklat ni[[[[[[[[[[[[ Propeta Isaias,]]]]]]]]]]
  “Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang,
  Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon.”
  *********************************GANAPIN ANG MGA YON..
  *********************************MATEO 5:17 “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang KAUTUSAN at ang ARAL NG MGA PROPETA. Naparito ako, hindi upang PAWALANG-BISA kundi para “IPALIWANAG” AT [[[[[[[“GANAPIN”]]]]]]] ang mga iyon.
  1 hr · Like · 1
 • Arman G. De Castro *********************************
  BINUKSAN ANG MGA ISIPAN NG MGA ALAGAD NG KANILANG MAUNAWAAN ANG PROPHECY/HULA NG MGA PROPETA/TORAH NI MOISES AT PSALM OF DAVID DAPAT MATUPAD SA KANYA AT SA KANYANG PANGALAN LAMANG ANG KALIGTASAN.
  *********************************
  LUCAS 24:44-4744 Pagkatapos sinabi sa mga alagad, “Ito ang tinutukoy ko ng sabihin ko sai nyo noong kasa-kasama pa ninyo ako (BAKIT HINDI NA BA KASA-KASAMA NGAYON by Arman)dapat matupad ang lahat ng nasusulat [[[[[[[tungkol sa AKIN]]]]] saKAUTUSAN NI MOISES, sa mga AKLAT NG MGA PROPETA at sa AKLAT NG AWIT.
  45 AT BINUKSAN NIYA ANG KANILANG MGA PAG-IISIP upang maunawaan nila ang mga KASULATAN.
  46 Sinabi niya sa kanila, Ganito ang nasusulat: kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang MESIAS at muling mabuhay sa ikatlong araw.
  47 Sa [[[[[[[[[[[[[[[[[KANYANG PANGALAN ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ]]]]]]] ay [[[[[[[dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa JERUSALEM.]]]]]]]]]]]KAYA SA AKLAT NG GAWA LAHAT NG APOSTOL AY PANGALAN LAMANG NI JESUS ANG IBINABAUTISMO DAHIL SA PANGALAN NI JESUS AY NANDIYAN NA ANG “AMA, ANAK, AT BANAL NA ESPIRITU NIYA”.WALANG TAO NA KAYANG IBAUTISMO ANG ESPIRITU SANTO BLASHPHEMY YAN HINDI KAYO NASUSULAT:Si JESUS CHRIST ang magbabautismo sa Espirito Santo.]JOHN 1:33-32
  32 Ganito ang patotoo ni Juan: “Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya.33 Hindi ko nga siya kilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siya ring nagsabi sa akin, Ang sinumang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu,[[[[[siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo.]]]]][At HINDI nagbautismo si JESUS CHRIST dito sa lupa ng SIYA ay TAO pa lamang.]
  JOHN 4:2 – Ngunit ang totoo’y hindi si JESUS ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad.[MGA BAUTISMO SA PANGALAN NI GOD JESUS CHRIST]
  ACTS 2:38 Sumagot si Pedro, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan atmagpabautismo kayo sa pangalan ni Jesu-Cristo upang kayo’y patawarin; at ipagkakaloob sa inyo ang Espirito Santo.ACTS 10:48 At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Jesu-Cristo. Pagkatapos hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw.GALACIA 3:27 SAPAGKAT ANG LAHAT NG NABAUTISMUHAN KAY KRISTO AY PINANANAHANAN NI CRISTO.
  1 hr · Like · 1
 • Arman G. De Castro *********************************
  SI JESUS ANG NAGSUGO NG ESPIRITU SANTO
  *********************************
  AT KAY JESUS DIN MAGMUMULA ANG SASABIHIN NG ESPIRITU SANTO.SI JESUS ANG ESPIRITU SANTO.1 JOHN 5:6 Si Jesu-Cristo ang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Hindi sa pamamagitan ng tubig lamang kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan (I AM THE TRUTH JESUS SAID).1 JOHN 2:27 Gayunpaman, ang (((((Espiritu’y IPINAGKALOOB NA NI CRISTO SA INYO))). At habang ang Espiritu’y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng ituturo niya ay totoo, at ito’y walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Cristo.ROMA 8:9 Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. (((((((Kung wala sa isang tao ang (((((Espiritu ni Cristo)))), hindi kay Cristo ang taong iyon. )))))))ACTS 16:7 Pagdating sa hangganan ng Misia, nais nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng ((((Espiritu ni Jesus)))FILIPOS 1:19 ay ang pag-asang muli akong makakalaya sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa tulong ng (((Espiritu ni Jesu-Cristo))).SUSUGIN NG AMA SA PANGALAN NI JESUS ANG ESPIRITO SANTO.JOHN 14:26 Ngunit ang patnubay ng ESPIRITO SANTO na SUSUGUIN NG AMA “SA PANGALAN KO”…
  SUSUGUIN NG “AMA” SA PANGALAN “KO” (MALIWANAG PANGALAN NIYA)ANG KATULOY NA TALATA SI JESUS ANG NAGSUGO BASA SUSUGUIN “KO” SIYA SA INYO.
  JOHN 15:26 Ngunit ang patnubay, ang ESPIRITO NG KATOTOHANAN, ang paparito mula sa Ama…((SUSUGUIN KO)))) (JESUS) siya sa inyo.AT ANG SASABIHIN NG ESPIRITU SANTO AY MAGMUMULA DIN KAY JESUS PARA PARANGALAN SIYA.JOHN 16:14 [[[[[[[[Pararangalan niya(HS) ako]]] sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa AKIN (MULA KAY JESUS) ang ipahahayag niya(HS) sa inyo (TAYO)*********************************
  KUNG SINO ANG BUMABA SIYA RING UMAKYAT MAY TRONO, KAHARIAN SA KANYANG BAGONG DAIGDIG
  *********************************EFESO 4:9(Ano ang ibig sabihin ng “umakyat siya?”
  Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa.EFESO 4:10 Ang bumaba ay siya rin namang umakyat
  sa kaitaasan, SA KABILA NG MGA LANGIT,
  upang malaganapan ng KANYANG KAPANGYARIHAN
  ANG KALAHAT-LAHATAN)JUAN 6:62 “Gaano pa kaya kung makita ninyo umaakyat ang “Anak ng Tao” sa dati niyang kinaroroonan?MATEO 19:28 “Sinabi sa kanila ni Jesus, “Tandaan ninyo ito: kapag nakaluklok na ang ANAK NG TAO sa KANYANG…KANYANG..KANYANG KANYANG maringal na TRONO sa BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIGKayong sumunod SA…AKIN…SA AKIN…SA AKIN…ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang labindalawang LIPI NG ISRAEL.
  59 mins · Like · 1
 • Arman G. De Castro *********************************
  ISA LANG ANG TRONO NG DIYOS SA LANGIT AT ANG KORDERO ANG NASA GITNA NITO.
  *********************************
  APOCALYPSIS 4:2
  Walang anu-ano’y kinasihan ako ng Espiritu, at nakita ko sa langit ang [[[[[[[[[ISANG(1) TRONO]]]]]] at ang NAKALUKLOK DOON. Ang MUKHA niya ay maningning na gaya ng mahahalagang batong haspe at kornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono.May mukha at ang nakaluklok doon hindi MGA NAKALUKLOK. IISA ANG NAKALUKLOK mga kapatid.ETO ANG NASA GITNA NG TRONO NA YAN NA NAGBIBIGAY NG TUBIG-NA NAGBIBIGAY BUHAY.
  Apocalypsis 7:17 Sapagkat ang KORDERONG nasa [[[[[[[[[GITNA]]]]]] NG TRONO ang magiging pastor nila. Sila’y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay-buhay; at papahirin ng DIYOS ang luha sa kanilang mga mata.*********************************
  SI JESUS ANG DARATING DAHIL SIYA ANG AMA NA YAN AKO AT ANG AMA/NAGSUGO/DIYOS AY IISA (JOHN 10:30)
  ANG HULA SA LUMANG TIPAN ANG DARATING NA DALA ANG KANYANG GANTIMPALA SA MGA HINIRANG:ISAIAH 40:10 Dumarating ang Panginoong Yahweh na taglay ang kapangyarihan, [[[[[[[[[dala ang gantimpala sa mga hinirang.]]]]]SIMULA CHAPTER 15 TO 22 NG REVELATION WALA NG SALITANG “AMA”.REVELATION 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”REVELATION 22:20-21 Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!”
  Sana’y dumating ka na, Panginoong Jesus!21 Nawa’y makamtan ng lahat a ang pagpapala ng Panginoong Jesus.
  Amen.
  59 mins · Like · 1

 

 • Arman G. De Castro SAGOT KO SA BILANG ———— (1) NA TANONG MO bro Immanuel Dela Cruz itutuloy mo lang ang TALATA dahil ang TINIG NA YAN AY IPINARINIG LAMANG HINDI PARA KAY JESUS KUNDI PARA SA INYO O SA ATIN.JOHN 12:30 Sinabi sa kanila ni Jesus, [[[[[[[[[[[[[[[[[Ang tinig na iyon ay IPINARINIG para sa INYO ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] at [[[[[[[[[[[[ HINDI!!! para sa AKIN!!!!!!!!.]]]]]]]]]]MALIWANAG IPINAPARINIG LANG…MATAGAL NG NAGPAPA-ECHO NG TINIG ANG DIYOS SA LUMANG TIPAN PA LAMANG…EXODUS 19:11 at humanda sa makalawa, sapagkat ((((akong si Yahweh ay bababa sa Bundok ng Sinai ))))) para makita ng mga tao.EXODUS 19:20 Bumaba si Yahweh sa tuktok ng Bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises.NG NASA MT. SINAI SI YAHWEH NAGPARINIG SIYA NG KANYANG TINIG SA LANGIT..

  EXODUS 20:18-19 Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trumpeta, at makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. 19 Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, “Ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami; huwag na ang Diyos at baka kami mamatay.”

  ANG PINA-ECHO NI YAHWEH NA SALITA SA LANGIT HABANG SIYA AY NASA BUNDOK NG SINAI…

  EXODUS 20:22 Sinabi ni Yahweh kay Moises, “Sabihin mo ito sa mga Israelita: [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

  NARINIG NINYO AKO’Y MAGSALITA MULA SALANGIT!!!

  MALIWANG HINDI NA BAGO YAANG TINIG NA NAG-EECHO SA LANGIT MATAGAL NA NIYANG GINAGAWA YAN.

  HEBREO 3:15 Ito ang sinasabi sa KASULATAN:
  “KAPAG NARINIG NINYO NGAYON ANG TINIG NG DIYOS
  HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO,
  GAYA NG INYONG GINAWA NG MAGHIMAGSIK KAYO
  SA DIYOS”

  ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NG AWIT:

  AWIT 95:7-8 “SIYA ang ating Diyos,
  Tayo ay kalinga niyang mga hirang,
  Mga tupa tayong inaalagaan.

  [[[[[[[[[[[Ang KANYANG SALITA ay ating pakinggan
  8 “Iyang inyong puso’y HUWAG PATIGASIN,]]]]]]]]]]]]] tulad ng ginawa
  Ng inyong mga magulang
  Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa.

  21 mins · Edited · Like · 3
 • Immanuel Dela Cruz Bro Arman G. De Castro, pakisagot ng direct ang tanong, at isunod mo yang paliwanag: ————®
  KUNG ANG ANAK (JESUS) SIYA RIN ANG AMA, Siya ba ang nanalangin at sumagot sa panalangin?
  Tandaan: OO o Hindi at ilatag ang paliwanag.
  ————®
 • Arman G. De Castro bro Immanuel Dela Cruz OO NGA SIYA ANG AMA AT ANAK…MALIWANAG NAMANG SINABI NIYA NG NASA KATAUHAN SIYA NG ANAK NA AKO AT ANG AMA/DIYOS/NAGSUGO AY IISA (JOHN 10:30).hindi ba’t maliwanag na IISA SILA?AYAN SINAGOT NA KITA NG “OO”..AT ETO ANG PALIWANAG KO..SAGOT KO SA BILANG ———— (1) NA TANONG MO bro Immanuel Dela Cruz itutuloy mo lang ang TALATA dahil ang TINIG NA YAN AY IPINARINIG LAMANG HINDI PARA KAY JESUS KUNDI PARA SA INYO O SA ATIN.JOHN 12:30 Sinabi sa kanila ni Jesus, [[[[[[[[[[[[[[[[[Ang tinig na iyon ay IPINARINIG para sa INYO ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] at [[[[[[[[[[[[ HINDI!!! para sa AKIN!!!!!!!!.]]]]]]]]]]MALIWANAG IPINAPARINIG LANG…MATAGAL NG NAGPAPA-ECHO NG TINIG ANG DIYOS SA LUMANG TIPAN PA LAMANG…

  EXODUS 19:11 at humanda sa makalawa, sapagkat ((((akong si Yahweh ay bababa sa Bundok ng Sinai ))))) para makita ng mga tao.

  EXODUS 19:20 Bumaba si Yahweh sa tuktok ng Bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises.

  NG NASA MT. SINAI SI YAHWEH NAGPARINIG SIYA NG KANYANG TINIG SA LANGIT..

  EXODUS 20:18-19 Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trumpeta, at makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. 19 Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, “Ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami; huwag na ang Diyos at baka kami mamatay.”

  ANG PINA-ECHO NI YAHWEH NA SALITA SA LANGIT HABANG SIYA AY NASA BUNDOK NG SINAI…

  EXODUS 20:22 Sinabi ni Yahweh kay Moises, “Sabihin mo ito sa mga Israelita: [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

  NARINIG NINYO AKO’Y MAGSALITA MULA SALANGIT!!!

  MALIWANG HINDI NA BAGO YAANG TINIG NA NAG-EECHO SA LANGIT MATAGAL NA NIYANG GINAGAWA YAN.

  HEBREO 3:15 Ito ang sinasabi sa KASULATAN:
  “KAPAG NARINIG NINYO NGAYON ANG TINIG NG DIYOS
  HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO,
  GAYA NG INYONG GINAWA NG MAGHIMAGSIK KAYO
  SA DIYOS”

  ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NG AWIT:

  AWIT 95:7-8 “SIYA ang ating Diyos,
  Tayo ay kalinga niyang mga hirang,
  Mga tupa tayong inaalagaan.

  [[[[[[[[[[[Ang KANYANG SALITA ay ating pakinggan
  8 “Iyang inyong puso’y HUWAG PATIGASIN,]]]]]]]]]]]]] tulad ng ginawa
  Ng inyong mga magulang
  Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa.

 • Immanuel Dela Cruz bro Arman G. De Castro, tukuyin lang natin ang sagot mo: OO, Siya ang nanalangin at sumagot sa panalangin, paki confirm bro?
  17 mins · Like · 1
 • Arman G. De Castro OO SIYA ANG NANALANGIN AT NAGPA-ECHO AT NAGPARINIG NG KANYANG SAGOT…di mo ba binasa ito bro?JOHN 12:30 Sinabi sa kanila ni Jesus, [[[[[[[[[[[[[[[[[Ang tinig na iyon ay IPINARINIG para sa INYO ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] at [[[[[[[[[[[[ HINDI!!! para saAKIN!!!!!!!!.]]]]]]]]]]eto pa SAGOT KO NA GINAGAWA NA NIYA SA LUMANG TIPAN YAN NG NASA MT. SINAI SIYA.EXODUS 20:18-19 [[[[[[[[Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig ]]]]]]]]] nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trumpeta, at makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. 19 Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, “Ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami; huwag na ang Diyos at baka kami mamatay.”NARINIG NINYO AKO’Y NAGSALITA MULA SA LANGIT.EXODUS 20:22 Sinabi ni Yahweh kay Moises, “Sabihin mo ito sa mga Israelita: [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
  10 mins · Edited · Like · 2
 • Immanuel Dela Cruz Nabasa ko yan bro Arman G. De Castro, indirect kaya pinadirect ko ang sagot mo!!
 • Immanuel Dela Cruz Sunod ko na mamaya ang pangalawang tanong bro.
 • Arman G. De Castro direct na yan..unawain mo…sa yan ang isinagot ko so tanggapin mo o hindi bahala na makakabasa. SUMAGOT NA AKO NG OO diba?
  13 mins · Edited · Like ·
 • Immanuel Dela Cruz TANONG KO BILANG————(2) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Iyong latag:
  SI JESUS ANG DARATING DAHIL SIYA ANG AMA NA YAN AKO AT ANG AMA/NAGSUGO/DIYOS AY IISA (JOHN 10:30)
  “SIYA ANG AMA”
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  TANONG:
  Sa pagkabuhay muli ng Panginoong Jesu Cristo, ayon sa Juan 20:16-17nagwika siya kay Maria “Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios.
  ————®
  Kung ang Panginoong Jesu Cristo rin ang Ama, hindi ba niya nilinlang si Maria kung siya rin ang Ama na sinabi niyang Aking Ama at inyong Ama, aking Dios at inyong Dios?
  Tandaan: OO o Hindi at ilatag ang paliwanag.
  ————®
  Sinabi sa kaniya ni Jesus, Maria. Lumingon siya, at nagsabi sa kaniya sa wikang Hebreo, Raboni; na ang ibig sabihin ay, Guro. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka’t hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni’t pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios. JUAN 20:16-17
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  1 hr · Like · 3
 • Arman G. De Castro SAGOT KO SA BILANG————(2) kay bro Immanuel Dela CruzSALAIN NATIN ANG JOHN 20…..okay gaya ng sinasabi ko READING COMPREHENSION ANG BIBLIA AT HINDI NADADAAN SA PULOT PULOT LAMANG…ITULOY NATIN ANG TALATA MO SA JOHN 20:18 (PAKINGGAN O BASAHIN MO ANG SINABI NI MARIA)JOHN 20:18 Kaya’t si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila, [[[[[[[[[[[[[[[[[[[Nakita ko ang Panginoon!]]]]]]]]]]] At sinabi rin niya sa kanila ang bilin ni Jesus.

  SO HINDI TAO O ANO PA MAN KUNDI “PANGINOON/LORD” ni Maria matagal na ang kanyang nakita.

  [[[[[AAKYAT AKO SA AKING AMA AT INYONG AMA (JOHN 12:24) ANG BUTIL NG TRIGO KAPAG NAMATAY AY MANANATILING NAG-IISA.]]]]

  [[[[SA AKING DIYOS AT INYONG DIYOS. (AKO AT ANG AMA/NAGSUGO/DIYOS AY IISA YAN ANG MEANING NG “AMA” SA JOHN 10:30 kaya SIYA DIN YAN.]]]]]]]]

  SA JOHN 20 ulit..itutuloy lang natin..

  SINABI NI TOMAS……..PANGINOON KO AT DIYOS KO!!! maliwanag alam nila na DIYOS AT PANGINOON ANG NAKIKIPAG-USAP SA KANILA.

  JOHN 20: 28 Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko!

  ETO TATLONG BESES IPINAHIWATIG NI JESUS ANG KANYANG KAMATAYAN AT MULING PAGKABUHAY AT MAKIKIPAGKITA SA GALELIEE

  1ST (MATEO 16:21-28)(Marcos 8:31—9:1)(Lucas 9:22-27)
  2ND(MATEO 17:22-23)(Marcos 9:30-32)(Lucas 9:43b-45)
  3RD(MATEO 20:17-19)(Marcos 10:32-34)(Lucas 18:31-34)

  AT KUNG MAY READING COMPREHENSION TAYO SA DIYOS LAMANG DAPAT SASAMBA DAHIL YON ANG BATAS SA REVELATION…

  DITO SINAMBA NA NILA SI JESUS SIMULA SANGGOL HANGGANG SA UMAKYAT SA LANGIT…(IBIBIGAY KO NA LANG YUONG PAPAAKYAT SIYA SA LANGIT)

  LUKE 24:52 Siya’y [[[[[[[[SINAMBA]]]]]] nila at pagkatapos ay masayang-masaya silang bumalik sa Jerusalem.

  ANO SABI NG ANGHEL SA REVELATION?

  REVELATION 22:9 Ngunit sinabi niya, “Huwag! Ako ma’y aliping tulad mo, tulad ng iyong mga kapatid na propeta, at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. [[[[[[[[[[Ang Diyos ang sambahin mo!”]]]]]]]]]]]]]

  MALIWANAG KUNG TINATAPOS ANG PAGBABASA NG BIBLIA…LALABAS ANG PAGIGING DIYOS NA SINASAMBA NG MGA TAO SI JESUS!!

  7 mins · Edited · Like · 2
 • Immanuel Dela Cruz Bro Arman G. De Castro, walang problema bro jan sa paliwanag mo, pero paki direct ang sagot sa tanong: ————®
  Kung ang Panginoong Jesu Cristo rin ang Ama, hindi ba niya nilinlang si Maria kung siya rin ang Ama na sinabi niyang Aking Ama at inyong Ama, aking Dios at inyong Dios?
  Tandaan: OO o Hindi at ilatag ang paliwanag.
  ————®
 • Arman G. De Castro KATULOY NG SAGOT KO SA TANONG MO NA YAN broImmanuel Dela CruzNASUSULAT WALANG KASINUNGALINGANG NAGMUMULA SA KATOTOHANAN KAYA HINDI NANGLILINLANG YANG SI JESUS AT TOTOO LAHAT ANG KANYANG SINASABI…NA SIYA ANG AMA/NAGSUGO/DIYOS AY IISA SA JOHN 10:30 NASUSULAT GAGAMITAN KAYO NI JESUS NG PARABLES…AT YAN ANG HINDI NINYO MAUUNAWAAN KUNG PUPULOT PULOT LANG KAYO NG TALATA SA BIBLIA at KARUNUNGAN NG TAO LAMANG ANG INYONG GAGAMITIN basa…ANG HULA SA LUMANG TIPAN PATUNGKOL SA TALINGHAGA!!!Awit 78:2 Itong aking sasabihin ay bagay na [[[[[[[[talinghaga]]]]]]]], Nangyari pa noong una, kaya ito’y mahiwaga.

  ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

  Mateo 13:34 – 35

  34 Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila ng

  [[[[[[[[[[[[[[[HINDI!!!!!!!! gumagamit ng talinghaga.]]]]]]]]]]]]]
  [[[[[[[[[[[[[[[HINDI!!!!!!!! gumagamit ng talinghaga.]]]]]]]]]]]]]
  [[[[[[[[[[[[[[[HINDI!!!!!!!! gumagamit ng talinghaga.]]]]]]]]]]]]]
  [[[[[[[[[[[[[[[HINDI!!!!!!!! gumagamit ng talinghaga.]]]]]]]]]]]]]

  35 Ginawa niya ito upang MATUPAD!!!!!!!!!! ang sinabi ng PROPETA!!!!!!:
  “Magsasalita ako sa kanila sa
  pamamagitan ng mga talinghaga,
  Ihahayag ko sa kanila ang mga
  bagay na nalilihim mula ng
  likhain ang sanlibutan”

  PALIWANAG: Bigyang pansin ang talata sa Mateo 13:35 35 “Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta:” may tinutupad na namang nakasulat si Jesus.
  BAKIT NAGAGANAP ANG MGA HULA?

  JOHN 16:25 Ang mga ito’y sinabi ko sa inyo nang patalinhaga. Subalit darating ang panahong hindi na ako magsasalita sa inyo sa ganitong paraan; tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama.

  • Immanuel Dela Cruz TANONG KO BILANG————(3) bro Arman G. De Castro
   ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
   Iyong latag:
   AT KAY JESUS DIN MAGMUMULA ANG SASABIHIN NG ESPIRITU SANTO.SI JESUS ANG ESPIRITU SANTO.
   1 JOHN 5:6 Si Jesu-Cristo ang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Hindi sa pamamagitan ng tubig lamang kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan (I AM THE TRUTH JESUS SAID).
   “JESUS ANG ESPIRITU SANTO”
   ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
   TANONG:
   Sa Mateo 12:32, sinabihan ng Panginoong Jesu Cristo ang mga Fariseo na ang magsalita laban sa Anak ng tao(siya Jesus) ay patatawarin, ngunit ang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin.————®
   Kung ang Panginoong Jesu Cristo ay siya rin ang Espiritu Santo, bakit ang magsalita laban sa Anak ng tao (Jesus) ay patatawarin ngunit ang magsalita laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran?
   ————®
   At ang sinomang magsalita ng isang salitang laban sa Anak ng tao, ay ipatatawad sa kaniya; datapuwa’t ang sinomang magsalita laban sa Espiritu Santo, ay hindi ipatatawad sa kaniya, kahit sa sanglibutang ito, o maging sa darating. MATEO 12:32
   ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  • Arman G. De Castro SAGOT KO SA BILANG ………………(3) ni bro Immanuel Dela CruzANAK NG TAO AY ANG KANYANG PAGKAKATAWANG TAO ISA SIYANG BUKAS NA AKLAT PARA PAG-USAPAN MADAMING TAO ANG NAGSASALITA LABAN KAY YESHUA/JESUS SA PAG-AAKALANG SIYA AY TAO LAMANG O ANAK NG TAO (LITERAL). MAY MGA LUMALAIT AT MAY MGA NAGLALABAS NG MGA KASINUNGALINGAN PATUNGKOL SA KANYANG BUHAY AT SA KANYANG TIPAN. (NAGAGANAP NAMAN YANG MGA PANGLALAIT NA YAN UNTIL NOW).1 PETER 1:10-11 Tungkol sa KALIGTASANG ITO masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga PROPETANG nagpahayag tungkol sa kaloob na nakalaan sa inyo. 11 Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari.
   (SO LIGAW PA TAYO DIYAN HINDI PA NATIN ALAM KUNG ANO ANG MGA SINASABI NG MGA PROPETA)*********************************PATUNGKOL NAMAN SA ESPIRITU SANTO YAN AY USAPANG MAKA-DIYOS NA AT TAPOS NA ANG MGA PROPHECIES SA KANYA AT ITO SANA AY INYO NANG NAUNAWAAN. KAYA SIYA SINASAMBA SA ESPIRITU (JESUS) AT KATOTOHANAN (I AM THE TRUTH). YAN ANG NASUSULAT NA TAMANG PAGSAMBA SAMBAHIN ANG DIYOS SA ESPIRITU AT KATOTOHANAN.DITO MAY 7 ESPIRITU NA NASA HARAP NG TRONO NG DIYOS NA MAGIGING 1 ESPIRITU NIYA!!!REVELATION 1:4 at mula sa pitong (7) espiritung nasa harap
   ng kanyang trono,SI JESUS ANG NAKITA NI JUAN SA REVELATION 1:12-1712 Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita, at nakakita ako ng pitong ilawang ginto. 13 Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang [[[[[[[[[Anak ng Tao ]]]]]]]] na nakadamit ng hanggang sakong, at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. ……………..
   18 at ang nabubuhay! [[[[[[[[[[[[Namatay ako ]]]]]]]]]] ngunit tingnan mo, ako’y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay.DITO MO MALALAMAN NA SI KRISTO ANG MAY-ARI NG 7 ESPIRITU SA KANYANG TRONO.PAHAYAG 3:1 “Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis:”
   “Ito ang sinasabi ng may pitong(7) espiritu ng Diyos at may pitong
   bituin.SO MALIWANAG ANG 7 ESPIRITU SA TRONO NG DIYOS AT 7 ESPIRITU NG NAGPAPASULAT SA 7 IGLESIA AY DIYOS NA AT YAN AY SI YESHUA/JESUS.[[[[[[[[[[[[[PAANO ANG 7 ESPIRITU AY NAGING-ISA?]]]]]Zacarias 4:10 “Ang 7 Sinag na iyan ay PANINGIN ng Diyos at malalaganapan nito ang buong daigdig”.NASUSULAT:ROMA 8: 9 Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang [[[[[[[Espiritu ng Diyos]]]]]]. Kung WALA!!! sa isang tao ang Espiritu ni Cristo, hindi kay Cristo ang taong iyon.ROMA 8:15 Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo’y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo’y gawing mga anak ng Diyos, kaya nakatatawag tayo sa kanya ng “Ama, Ama ko!”SINO BA NAGBIGAY NG KARAPATANG MAGING ANAK TAYO NG DIYOS? ANG VERBO!!!JOHN 1: 12 Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay [[[[[[binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos.]]]]ANG PATOTOO NA ANG ESPIRITU NI KRISTO JESUS ANG SUMUSUBAY KAY SAULO/PABLOACTS 16:7 Pagdating sa hangganan ng Misia, nais nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng (((Espiritu ni Jesus))).NASUSULAT: KUNG ANG ESPIRITU ni CRISTO AY SUMASAIYO HINDI NA KAYO KAILANGANG TURUAN PA..*********************
   LALO NA YANG BAUTISMO KAYO NG BAUTISMO NG ESPIRITU SANTO EH HINDI NAMAN KAYO NAKASULAT NA MAGBABAUTISMO…BLASPHEMY YAN!!!BASA KAYO BA NAKAHULA NA MAGBABAUTISMO NG ESPIRITU SANTO?
   *********************
   WALANG TAONG MAKAKAPAGBAUTISMO SA INYO NG ESPIRITO SANTO DAHIL NASUSULAT: SI JESUS LANG ANG MAGBABAUTISTMO SA ESPIRITO SANTO.MATEO 3:11 Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang… darating na kasunod ko ang siyang][[[[[[[[[[ (((((magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy))).]]]]]]]LUCAS 3:16 Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang[[[[[[[[[ magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy.]]]]]]][Si JESUS CHRIST ang magbabautismo sa Espirito Santo.]
   JOHN 1:33-32
   32 Ganito ang patotoo ni Juan: “Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya.33 Hindi ko nga siya kilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siya ring nagsabi sa akin, Ang sinumang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, [[[[[[[[[siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo.]]]]]]

 

 • Immanuel Dela Cruz TANONG KO BILANG————(4) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Iyong latag:
  KAYA SA AKLAT NG GAWA LAHAT NG APOSTOL AY PANGALAN LAMANG NI JESUS ANG IBINABAUTISMO DAHIL SA PANGALAN NI JESUS AY NANDIYAN NA ANG “AMA, ANAK, AT BANAL NA ESPIRITU NIYA”.
  “JESUS AY NANDIYAN NA ANG “AMA, ANAK, AT BANAL NA ESPIRITU NIYA”.
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  TANONG:
  Sa Mateo 3:14-17, Noong binautismahan ni Juan ang Panginoong Jesu Cristo, tatlo ang nasaksihan ni Juan: Una) Binautismuhan niya ang Panginoong Jesu Cristo, Pangalawa) Lumapag ang Espiritu Santo sa Panginoong Jesu Cristo, Pangatlo) Narinig niya ang tining na mula sa langit at nagsabi sinisinta kong Anak.
  ————®
  Kung ang Panginoong Jesu Cristo ang Ama, Anak at Espiritu Santo, NILINLANG ba niya si Juan at nag anyo siya sa tatlo sapagkat “Binautismuhan siya, Nilapagan niya ang sarili niya at siya rin ang nagwika mula sa langit?Tandaan: OO o Hindi at ilatag ang paliwanag.
  ————®Datapuwa’t ibig siyang sansalain ni Juan, na nagsasabi, Kinakailangan ko na ako’y iyong bautismuhan, at ikaw ang naparirito sa akin? Nguni’t pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kaniya, Payagan mo ngayon: sapagka’t ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran. Nang magkagayo’y pinayagan niya siya. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdaka’y umahon sa tubig: at narito, nangabuksan sa kaniya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Dios na bumababang tulad sa isang kalapati, at lumalapag sa kaniya; At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit, na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong lubos na kinalulugdan. MATEO 3:14-17
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  11 hrs · Like · 3
 • Arman G. De Castro SAGOT KO SA BILANG —————(4) bro Immanuel Dela CruzINUULIT KO NASUSULAT WALANG KASINUNGALINGANG NAGMUMULA SA KATOTOHANAN DAHIL KUNG MANGLOLOKO ANG DIYOS MAGKAKASALA SIYA.NASUSULAT SA PROPHECIES AT KATUPARAN YANG KALAPATI AY ISANG PALATANDAAN LAMANG…KAYA NAG-ANYONG KALAPATI YAN..BASA..ANG HULA SA LUMANG TIPAN

  ISAIAH 42:1 “Sinabi ni Yahweh! “ITO ANG LINGKOD KO NA AKING ITATAAS NA AKING PINILI AT KINALULUGDAN. IBUBUHOS ko sa KANYA ang AKING ESPIRITU, At sa mga bansa ay SIYA ang magpapairal ng KATARUNGAN.

  SA ISAIAH 9:6 AT ISAIAH 7:14 NA NATUPAD SA MATTHEW 1:22-23 HINDI LINGKOD YAN NG MIGHTY GOD, EVERLASTING FATHER AT GOD IS WITH US (IMMANUEL)
  MATAPOS ANG MGA PROPHECIES…

  NASUSULAT: KAHIT SIYA AY DIYOS HINDI SIYA NANATILING KAPANTAY NG DIYOS..sa halip tinalikdan niya ang karapatang ito at namuhay na isang alipin…SO yan yuong LINGKOD.

  ANG KATUPARAN NG HULA

  MATEO 3:15 “Ngunit tinugon siya ni Jesus, “HAYAN MO ITONG MANGYARI NGAYON; sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang [[[[[[[[MATUPAD ]]]]]]ang KALOOBAN NG DIYOS.” At pumayag si Juan.
  16 Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos, bumababa sa kanya, gaya ng isang kalapati. 17 At isang tinig mula sa langit ang nagsabi. [[[[[[[[“ITO ANG MINAMAHAL KUNG ANAK NA LUBOS KUNG KINALULUGDAN!”.]]]]]]]

  ANG PATOTOO NI JUAN BAUTISTA NA MAG-AANYONG KALAPATI ANG ESPIRITU AT BABABA SA ISANG TAO.

  LUCAS 1:32-34 Ito ang patotoo ni Juan, “Nakita ko ang Espiritung bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. 33 Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin. “MAKIKITA MO ANG ESPIRITU NA BABABA AT MANANATILI SA ISANG TAO-Siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng ESPIRITU SANTO. 34 Nakit ko ito, at pinatotohanan kong SIYA ANG ANAK NG DIYOS.

  PAUNAWA: ANG PALATANDAAN AY KALAPATI NA BABABA SA ISANG TAO. ANG ESPIRITU SANTO AY NAG-ANYONG KALAPATI LAMANG. PARA MATUPAD ANG SINABI KAY JUAN NG NAGSUGO SA KANYA.

 • Immanuel Dela Cruz Bro Arman G. De Castro, walang problema jan sa Biblical references, propesiya at kaganapan. Yong punto na nasaksihan ni Juan Bautismo, ang kaganapan, pakidirect ang sagot:
  ————®
  Kung ang Panginoong Jesu Cristo ang Ama, Anak at Espiritu Santo,NILINLANG ba niya si Juan at nag anyo siya sa tatlo sapagkat “Binautismuhan siya, Nilapagan niya ang sarili niya at siya rin ang nagwika mula sa langit?
  Tandaan: OO o Hindi at ilatag ang paliwanag.
  ————® kung di mo direct bro…isusunod ko na ang tanong bilang 5.
  3 hrs · Like · 4
 • Arman G. De Castro OO ang sagot ko diyan bro Immanuel Dela Cruz SIYA LAHAT GUMAWA NIYAN…(NASAGOT KO NA BEFORE YAANG PAGSASALITA NG DIYOS HABANG NASA MT. SINAI SIYA NA PINARINIG NIYA ANG KANYANG BOSES MULA SA LANGIT)EXODUS 20:22 Sinabi ni Yahweh kay Moises, “Sabihin mo ito sa mga Israelita: [[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]]]]]]]]]] (BACK READ ka sa sagot ko)ang ESPIRITU SANTO NAMAN KASI HINDI KALAPATI YAN NAG-ANYONG KALAPATI LANG PARA MATUPAD ANG PALATANDAAN NA SINABI KAY JUAN BAUTISTA..SEE BRACKETED WORDS…NANATILI SA ISANG TAO..SO HINDI SINABING SUMANIB AT HINDI NA UMALIS.

  LUCAS 1:32-34 Ito ang patotoo ni Juan, “Nakita ko ang Espiritung bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. 33 Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, [[[[[[[[[[[[[[ngunit ang nagsugo sa akin]]]]]]]]]]]]] upang magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin. “MAKIKITA MO ANG ESPIRITU NA BABABA AT MANANATILI SA ISANG TAO-Siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng ESPIRITU SANTO. 34 Nakit ko ito, at pinatotohanan kong SIYA ANG ANAK NG DIYOS.

  SA ACTS HINDI NAMAN ANYONG KALAPATI YAN..SA ACTS O AKLAT NG GAWA YANG ESPIRITU SANTO AY “DILANG APOY”

  ACTS 1:3 May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila,

  KAYA KAPAG NARINIG NINYO MULI ANG TINIG NG DIYOS YUONG IPINARINIG KILA MOSES AY HUWAG NG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO!!! PROPHECY FULFILLED

  ANG KATUPARAN NG MGA HULA SA AKLAT NG AWIT:

  HEBREO 3:15 Ito ang sinasabi sa KASULATAN:
  [[[[[[[[[[“KAPAG NARINIG NINYO NGAYON ANG TINIG NG DIYOS
  HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO,]]]]]]]
  GAYA NG INYONG GINAWA NG MAGHIMAGSIK KAYO
  SA DIYOS”

  HEBREO 4:7 Kaya’t muli siyang nagtakda ng isang araw — “NGAYON PAGKALIPAS NG NAPAKATAGAL NA PANAHON,
  Sinabi niya sa pamamagitan ni David,
  [[[[[[[[[“Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos,
  Huwag maging matigas ang inyong ulo.”]]]]]]]]

  ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NG AWIT:

  AWIT 95:7-8 “SIYA ang ating Diyos,
  Tayo ay kalinga niyang mga hirang,
  Mga tupa tayong inaalagaan.
  [[[[[[[Ang KANYANG SALITA ay ating pakinggan
  8 “Iyang inyong puso’y HUWAG PATIGASIN, ]]]]]] tulad ng ginawa
  Ng inyong mga magulang
  Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa.

  KAYA NGAYON NA NGA ANG MGA ORAS NA YAN NA KAPAG NARINIG NINYO MULI!! ANG TINIG NG DIYOS SA LANGIT HUWAG NG MAGIGING MATIGAS ANG INYONG ULO KUNG SINO NAGSASALITA NA YAN.

  KUNG AYAW NINYONG MAISUMPA…YAN ANG NASA PROPHECY PA NA YAN HINDI KO NA LANG IDINAGDAG AT MASYADONG HAHABA.

   

 • Immanuel Dela Cruz TANONG KO BILANG————(5-panghuli) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Iyong latag:
  SI JESUS ANG DARATING DAHIL SIYA ANG AMA NA YAN AKO AT ANG AMA/NAGSUGO/DIYOS AY IISA (JOHN 10:30)
  “SIYA ANG AMA”
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  TANONG:
  Sa Pahayag 3:11-12, ang Panginoong Jesu Cristo ((ay nasa langit)) at nagwika: ang magtagumay ay gagawin niyang haligi “templo ng aking Dios”, “pangalan ng aking Dios”, “bayan ng aking Dios”, “langit mula sa aking Dios”.
  ————®
  Kung ang Panginoong Jesu Cristo ay siya rin ang Ama, bakit kahit nasa langit na ang Panginoong Jesu Cristo siya ay may Dios pa rin? templo ng aking Dios, pangalan ng aking Dios, bayan ng aking Dios, langit mula sa aking Dios.
  ————®
  Ako’y dumarating na madali: panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinoman ang iyong putong. Ang magtagumpay, ay gagawin kong haligi sa TEMPLO NG AKING DIOS, at hindi na siya’y lalabas pa doon: at isusulat ko sa kaniya ang PANGALAN NG AKING DIOS, at ang pangalan ng BAYAN NG AKING DIOS, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa LANGIT MULA SA AKING DIOS, at ang aking sariling bagong pangalan. PAHAYAG 3:11-12
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  23 mins · Like · 1
 • Arman G. De Castro SAGOT KO BILANG————(5-panghuli) kay broImmanuel Dela Cruzyaang ipinost mo brother ay REVELATION CHAPTER 3 LAMANG MAKIKITA MO YAN SA #5 NA SAAGOT KO SA IBABA.ANG REVELATION AY HANGGANG CHAPTER 22. SO BAWAL TALAGA ANG NAMUMULOT LAMANG NG MGA TALATA DAPAT MAY READING COMPREHENSION PARA NASASAGOT ANG MGA TANONG SA KANILANG MGA SARILI.

  TANDAAN!!!!! : SA CHAPTER 15 TO CHAPTER 22
  NG REVELATION WALA!!!!!!!!!!! KA NG MABABASANG
  SALITANG ‘AMA” !!!!!!!!!!! ANG KORDERO AT DIYOS HANGGANG 22 NA LAMANG NA TUMUTUKOY SA SARILI NIYA.

  NGAYON KUNG READING COMPREHENSION ANG PAG-UUSAPAN NATIN SA AKLAT NG REVELATION EH ITO ANG MAISASAGOT KO SA IYO DIYAN…….

  SA AKLAT NG REVELATION SI JESUS / YESHUA AY ANG MGA SUMUSUNOD:

  **************************************
  #1. MAY-ARI NG MGA ANGHEL..
  ***************************************
  [SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG MGA ANGHEL]
  APOCALYPSIS 22:6 At sinabi sa akin ng anghel, “Maasahan at totoo ang mga salitang ito.
  [[[[[[[[[[[[[[[[[[Ang PANGINOONG DIYOS, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ang SIYANG
  NAGSUGO SA KANYANG ANGHEL]]]]]]]]]] upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.
  APOCALYPSIS 22:16 “Akong” si JESUS ang nagsugo sa
  [[[[[[[[[[[[[ “AKING” ANGHEL]]]]]]
  [[[[[[[[[[[[[ “AKING” ANGHEL]]]]]]
  [[[[[[[[[[[[[ “AKING” ANGHEL]]]]]]
  [[[[[[[[[[[[[ “AKING” ANGHEL]]]]]]
  upang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesya. Ako’y mula sa angkan ni David; ako ang maningning na tala sa umaga.”

  **************************************
  #2 NASA GITNA NG TRONO!!!!!!! REMEMBER 1 TRONO NG DIYOS SA LANGIT.
  **************************************

  APOCALYPSIS 4:2
  Walang anu-ano’y kinasihan ako ng Espiritu, at nakita ko sa langit ang [[ISANG(1) TRONO]]
  [[ISANG(1) TRONO]]
  [[ISANG(1) TRONO]]
  [[ISANG(1) TRONO]]
  at ang NAKALUKLOK DOON. Ang MUKHA niya ay maningning na gaya ng mahahalagang batong haspe at kornalina.
  May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono.
  May mukha at ang nakaluklok doon hindi MGA NAKALUKLOK. IISA ANG NAKALUKLOK mga kapatid.
  GITNA NG TRONO
  Apocalypsis 7:17 Sapagkat ang
  [[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
  [[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
  [[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
  ang [[[[[[magiging pastor nila]]]. Sila’y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay-buhay; at [[[[papahirin ng DIYOS ang luha sa kanilang mga mata.]]]]]]

  **************************************
  #3 [SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT BUBURA SA ATING PANGALAN]
  ***************************************
  [AKLAT NG BUHAY SA OLD TESTAMENT NA KAY YAHWEH SA NEW TESTAMENT NA KAY JESUS NA PAANO NANGYARI YON? JOHN 10:30]

  EXODUS 32:32-33 Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo SA INYONG AKLAT ANG AKING PANGALAN. (Sabi ni Moises). (v.33) Sumagot si YAHWEH, “KUNG SINO ANG NAGKASALA SA AKIN AY SIYA KONG BUBURAHIN SA “AKING” AKLAT.

  [SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT BUBURA SA ATING PANGALAN]

  Pahayag 21:27 Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang sinumang gumagawa ng kahihiyan, at ang mga sinungaling. Yaon lamang may mga [[[[[[[pangalang nakasulat sa “AKLAT NG BUHAY” na INIINGATAN ng KORDERO ang makapapasok sa lunsod.]]]]]]]

  DITO MAY “AMA” KASI HINDI CHAPTER 15 TO 22 YAN PERO SIYAYAN BUBURA NA YAN NG AKLAT NIYA NASA ITAAS NA MGA TALATA.
  APOCALYPSIS 3:5 Ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti. at hindi ((((((( KO )))))) aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan . Kikilalanlin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel.

  **********************************
  #4 SI JESUS ANG MAY-ARI NG ANGHEL AT NG MGA ANGHEL?
  **********************************

  APOCALYPSIS 22:6 At sinabi sa akin ng anghel, “Maasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang [[[[[[Panginoong Diyos, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta]]]], ang [[[[[[[SIYANG NAGSUGO SA KANYANG!!!!!!!!!!!! ANGHEL ]]]]]]]]]upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.

  TAKENOTE: AKING…AKING..AKING..ANGHEL!!!
  APOCALYPSIS 22:16 Akong si JESUS ang nagsugo sa [[[[[[[[[AKING ANGHEL ]]]]]]]]]]]]]]] upang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesya. Ako’y mula sa angkan ni David; ako ang maningning na tala sa umaga.”

  NAGLINGKOD SA LUPA ANG MGA ANGHEL KAY JESUS.

  MATEO 4:11 “At iniwan SIYA ng diyablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa KANYA.

  JOHN 1:51 At sinabi niya sa kanya, Pakatandaan mo: makikita ninyong bukas ang langit, at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao!

  **********************************
  #5 ANG ILAWAN MISMO NG BAGONG JERUSALEM NG DIYOS.
  ***********************************
  APOCALYPSIS 21:22-34
  22 Napansin ko na WALANG TEMPLO sa lunsod sapagkat ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at [[[[[[[[ang
  KORDERO]]]]]] ang PINAKA TEMPLO !!!! roon.
  23 Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lunsod pagkat ang KANINGNINGAN NG DIYOS ANG
  NAGBIBIGAY LIWANAG DOON, at ang
  [[[[[[[[[KORDERO ang SIYANG ILAWAN.]]]]]]]
  [[[[[[[[[KORDERO ang SIYANG ILAWAN.]]]]]]]

  ARMAN SAID: MAY ILAWAN BANG WALANG NINGNING?

  **********************************
  #6 MAY ARI-NG 7 ESPIRITU NIYA (backread na lang)
  **********************************

  ***************
  #7 SI JESUS SI AMEN!!!
  *****************
  REVELATION 3:14
  At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[sinasabi ng Siya Nawa (PINASASABI NI AMEN!!), ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Dios:]]]]

  REVELATION 5:6-14 (SI AMEN OR SI SIYA NAWA!!)

  ********************
  #8 SI KRISTO MISMO ANG DARATING ANG ALPHA AT OMEGA
  REVELATION 22:6-21
  ********************
  [[[[[[[[[[[[[[Ang Pagdating ni Jesus]]]]]]]]]]]]

  6 At sinabi sa akin ng anghel, “Maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.”

  [[[[[[[ 7 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na [[[AKO]]! Mapalad ang tumutupad sa mga propesiya na nilalaman ng aklat na ito!”]]]]

  ETO PA DARATING REVELATION 22:12-13

  [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 12 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”]]]]]]]]]]]]

  18 Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito; ang sinumang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay daragdagan ng Diyos ng parusa; idaragdag sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. 19 Ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga propesiyang naririto ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punongkahoy na nagbibigay-buhay at sa Banal na Lunsod na binabanggit dito.
  20 Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!”
  [[[[[[[[[[[[ Sana’y dumating ka na, Panginoong Jesus!]]]]]]
  [[[[[[[[[ 21 Nawa’y makamtan ng lahat a ang pagpapala ng Panginoong Jesus.]]]]]]]]] (SINABI BA AMA NINYO SA PAGPAPALA?)
  Amen.

 • ANG ARAL: ANG BIBLIA AY HINDI DAPAT PINUPULOT-PULOT LANG SIKAPIN NATING MAGKAROON NG MALAWAK NA PAGBABASA DITO SA TULONG NG ESPIRITU SANTO NG PANGINOONG YESHUA/JESUS AMEN!!
  3 hrs · Edited · Like · 1
 • Arman G. De Castro TANONG KO BILANG————(1) bro Immanuel Dela Cruz———®ayon sa POST mo brother ganito:

  Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila’y inyong bautismuhan sa pangalan ng AMA at ng ANAK at ng ESPIRITU SANTO: MATEO 28:19

  ARMAN’S REPLY:

  TANONG:
  MAY ALAGAD BA SI JESUS NA NAGBAUTISMO NG AMA, ANAK AT HOLY SPIRIT NA NAKASULAT SA MATTHEW 28:19?

  MERON O WALA……..IPALIWANAG…KUNG MERON IBIGAY ANG TALATA KUNG WALA………SABIHIN KUNG WALA.

  3 hrs · Edited · Like · 2
 • Immanuel Dela Cruz TANONG MO BILANG————(1) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  TANONG:MAY ALAGAD BA SI JESUS NA NAGBAUTISMO NG AMA, ANAK AT HOLY SPIRIT NA NAKASULAT SA MATTHEW 28:19?MERON O WALA……..IPALIWANAG…KUNG MERON IBIGAY ANG TALATA KUNG WALA………SABIHIN KUNG WALA.
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  SAGOT KO:
  Wala, walang talatang nagbautistmo ang mga Apostoles ng Panginoong Jesu Cristo sa pangalang ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Bakit ang mga Apostoles ng Panginoong Jesu Cristo ay nagbautismo sa kanyang pangalan ayon sa Gawa 2:38. Dahil ayon sa Juan 16:26 sa araw na hindi na nila kasama ang Panginoong Jesu Cristo sila ay magsisihingi sa pangalan nito. Pero hindi sinabi ng Panginoong Jesu Cristo na magsisihiling sa Pangalan LAMANG nito.
  Bakit nagwika ang Panginoong Jesu Cristo sa Mateo 28: 19 bautismuhan sa (((pangalan))) ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo: Ibig sabihin pwedeng magbautismo sa pangalan ng Ama, magbautismo sa pangalan ng Anak, magbautsimo sa pangalan ng Espiritu Santo dahil Gaya ng parangal niya sa Panalangin: manalangin sa Dios Ama ayon sa Lucas 11:2-4 at manalangin sa Panginoong Jesu Cristo Juan 14:13-14————-®
  At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawa’t isa sa inyo sa PANGALAN NI JESUCRISTO sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. GAWA 2:38————-®
  Sa araw na yao’y magsisihingi kayo sa aking pangalan: at sa inyo’y hindi ko sinasabi, na kayo’y idadalangin ko sa Ama; JUAN 16:26————-®
  At sinabi niya sa kanila, Pagka kayo’y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, Sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Ibigay mo sa amin arawaraw ang aming pangarawaraw na kakanin. At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan; sapagka’t aming pinatawad naman ang bawa’t may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso. LUCAS 11:2-4
  ————-®
  At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Kung kayo’y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. JUAN 14:13-14
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Sa makatuwid, Ang magbautismo sa pangalan ng Panginoong Jesu Cristo ay pagsunod ng kanyang mga Apostoles ayon sa Juan 16:26, at pwede ring magbautismo sa pangalan ng Ama at Espiritu Santo ayon sa Mateo 28:19
  12 hrs · Like · 3
 • Arman G. De Castro TANONG KO BILANG————(2) bro Immanuel Dela Cruz————-®
  Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4
  SABI NINYO ANG PANGALAN NG AMA AY SI YHWH/YAHWEH ANG PANGALAN O JHVH/JEHOVAH SA INYONG TRINITY.TANONG:NG NABUBUHAY SI KRISTO SA LUPA AT NAGKATAWANG TAO BINANGGIT PA NIYA ANG “[[[EKSAKTONG]]] PANGALAN NG AMA” NA DAPAT NATING SAMBAHIN?MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA?
  KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.TAKENOTE: ANG AMA AY GENERAL NOUN…PWEDENG DIYABLO ANG INYONG AMA (JOHN 8:44), AMA NG TAHANAN, AMA NG KATIPUNAN, AMA NG AGHAM. KAYA HINIHINGI KO AY “EXACTONG PANGALAN”.
  1 hr · Edited · Like · 1
 • Arman G. De Castro ah okay bro Immanuel Dela Cruz buburahin ko..burahin mo din comment ko na ito para malinis..at burahin mo na din post mo at paki-sagot na ang pangalawang tanong thanks.
 • Immanuel Dela Cruz Bro Arman G. De Castro, you post: Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4SABI NINYO ANG PANGALAN NG AMA AY SI YHWH/YAHWEH ANG PANGALAN O JHVH/JEHOVAH SA INYONG TRINITY.
  ——->>>>wala akong sinabi o paniniwala namin sa Yahweh na pantukoy sa Ama…Trinitarian – Yahweh, Ama, Anak at Espiritu Santo <<<<—-panlinaw sa paniniwala namin..
 • Arman G. De Castro PAGLILINAW SA TANONG: TANONG KO BILANG————(2) bro Immanuel Dela Cruz————-®
  Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4TANONG:NG NABUBUHAY SI KRISTO SA LUPA AT NAGKATAWANG TAO BINANGGIT PA NIYA ANG “[[[EKSAKTONG]]] PANGALAN NG “AMA/DIYOS” o “DIYOS NG LUMANG TIPAN” NA DAPAT NATING SAMBAHIN?MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA?
  KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.TAKENOTE: ANG AMA AY GENERAL NOUN…PWEDENG DIYABLO ANG INYONG AMA (JOHN 8:44), AMA NG TAHANAN, AMA NG KATIPUNAN, AMA NG AGHAM. KAYA HINIHINGI KO AY “EXACTONG PANGALAN”.
 • Arman G. De Castro ah okay bro Immanuel Dela Cruz buburahin ko..burahin mo din comment ko na ito para malinis..at burahin mo na din post mo at paki-sagot na ang pangalawang tanong thanks.
 • Immanuel Dela Cruz Bro Arman G. De Castro, you post: Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4SABI NINYO ANG PANGALAN NG AMA AY SI YHWH/YAHWEH ANG PANGALAN O JHVH/JEHOVAH SA INYONG TRINITY.


  ——->>>>wala akong sinabi o paniniwala namin sa Yahweh na pantukoy sa Ama…Trinitarian – Yahweh, Ama, Anak at Espiritu Santo <<<<—-panlinaw sa paniniwala namin..

 • Arman G. De Castro PAGLILINAW SA TANONG: TANONG KO BILANG————(2) bro Immanuel Dela Cruz————-®


  Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4
  TANONG:

  NG NABUBUHAY SI KRISTO SA LUPA AT NAGKATAWANG TAO BINANGGIT BA NIYA ANG “[[[EKSAKTONG]]] PANGALAN NG “AMA/DIYOS” o “DIYOS NG LUMANG TIPAN” NA DAPAT NATING SAMBAHIN?

  MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA?
  KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.

  TAKENOTE: ANG AMA AY GENERAL NOUN…PWEDENG DIYABLO ANG INYONG AMA (JOHN 8:44), AMA NG TAHANAN, AMA NG KATIPUNAN, AMA NG AGHAM. KAYA HINIHINGI KO AY “EXACTONG PANGALAN”.

  22 hrs · Edited · Like · 2
 • Athena Alexa Notif lng po nawawala ee
 • Slow Down Naughtyfication.
 • Immanuel Dela Cruz TANONG MO BILANG————(2) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  TANONG:Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4TANONG:NG NABUBUHAY SI KRISTO SA LUPA AT NAGKATAWANG TAO BINANGGIT BA NIYA ANG “[[[EKSAKTONG]]] PANGALAN NG “AMA/DIYOS” o “DIYOS NG LUMANG TIPAN” NA DAPAT NATING SAMBAHIN?MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA?
  KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.TAKENOTE: ANG AMA AY GENERAL NOUN…PWEDENG DIYABLO ANG INYONG AMA (JOHN 8:44), AMA NG TAHANAN, AMA NG KATIPUNAN, AMA NG AGHAM. KAYA HINIHINGI KO AY “EXACTONG PANGALAN”.
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞SAGOT KO:
  Wala, walang binanggit ang Panginoong Jesu Cristo na pantukoy sa Pangalan ang Dios Ama, kundi tinawag niya etong AMA ayon sa Mateo 11:27. Ating tukuyin bakit binigyan ng pangalan ng Dios ang mga tao, sa Genesis 17:5 pinangalanan ng Dios ang Abram sa “Abraham” Ama ng maraming bansa, at ang Dios Anak naman noong nagkatawang tao ay pinangalanang “Jesus” sapagkat ililigtas niya ang sanlibutan as kasalanan ayon sa Meteo 1:21.————-®
  Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama: at sinoma’y hindi nakakakilala sa Anak kundi ang Ama; at sinoma’y hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang Anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng Anak. MATEO 11:27
  ————-®
  At hindi na tatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan; sapagka’t ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. GENESIS 17:5
  ————-®At siya’y manganganak ng isang lalake; at ang pangalang itatawag mo sa kaniya’y JESUS; sapagka’t ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. MATEO 1:21Tungkol naman sa latag mo na “TAKENOTE: ANG AMA AY GENERAL NOUN…PWEDENG DIYABLO ANG INYONG AMA (JOHN 8:44), AMA NG TAHANAN, AMA NG KATIPUNAN, AMA NG AGHAM.” Ang masasabi ko lamang, atin po rin tandaan ang usapan ay pagkaDios na inihayag ng Panginoong Jesu Cristo ang Ama. Huwag po natin isama o ihalintulad sa makamundong pantukoy sa Ama.∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Sa makatuwid, walang tinukoy ng Panginoong Jesu Cristo sa Pangalan ng Ama na gaya ng tao.
  9 hrs · Like · 3
 • Arman G. De Castro TANONG KO BILANG————(3) kay bro Immanuel Dela Cruz
  ————-®
  Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4
  TANONG:MAYROON BANG ALAGAD ANG AMA SA BAGONT TIPAN?MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA.KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.
  1 min · Edited · Like · 1
 • Immanuel Dela Cruz TANONG MO BILANG————(3) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4TANONG:MAYROON BANG ALAGAD ANG AMA SA BAGONT TIPAN?MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA.KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞SAGOT KO:
  Bigyan ko munang linaw ang pinagkuhanan ng tanong sa Deuteronomio 6:4, ang tinutukoy namin na Panginoong nating Dios ay isang Panginoon ay “ISANG DIOS na may tatlong persona” (AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO) Ibig pong sabihin ang Alagad/Sugo ng Ama ay Alagad/Sugo din ng Anak at Alagad/Sugo din ng Espiritu Santo.Kung ang tinutukoy sa alagad ay sugo, merong isunugo ang Dios, ayon sa Mateo 21:34-37 nagbigay ng talinghaga ang Panginoong Jesu Cristo na bago siya isugo ng Ama, “ISUSUGO MUNA NIYA ANG MGA PROPETA BAGO ISUGO ANG ANAK”. May nabanggit sa Isaias 40:3 may SUGO na maghahanda ng daan ng Panginoong Jesu Cristo. At at SUGO na maghahanda sa daan ng Panginoong Jesu Cristo ay si Juan Bautismo ayon sa Mateo 3:3-4. Sinabi ng Panginoong Jesu Cristo na ihahanda ni Juan Bautismo ang kanyang daan ayon sa Malakias 3:1————-®
  At nang malapit na ang panahon ng pamumunga, ay sinugo ang kaniyang mga alipin sa mga magsasaka, upang tanggapin ang kaniyang bunga. At pinaghawakan ng mga magsasaka ang kaniyang mga alipin, at hinampas nila ang isa, at ang isa’y pinatay, at ang isa’y binato. MULING SINUGO NIYA ANG IBANG MGA ALIPIN, na mahigit pa sa nangauna; at ginawa rin sa kanila ang gayon ding paraan. Datapuwa’t pagkatapos ay SINUGO NIYA SA KANILA ANG KANIYANG ANAK NA LALAKE, na nagsasabi, Igagalang nila ang aking anak. Datapuwa’t nang makita ng mga magsasaka ang anak, ay nangagusapan sila, Ito ang tagapagmana; halikayo, siya’y ating patayin, at kunin natin ang kaniyang mana. MATEO 21:34-37————-®
  Ang tinig ng isang sumisigaw, Ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Dios. ISAIAS 40:3————-®
  Sapagka’t ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias, na nagsasabi, Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. Si Juan nga ay nananamit ng balahibo ng kamelyo, at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kaniyang baywang; at ang kaniyang pagkain ay mga balang at pulot-pukyutan. MATEO 3:3-4
  ————-®
  Narito, aking sinusugo ang aking sugo, at siya’y maghahanda, ng daan sa harap ko: at ang Panginoon na inyong hinahanap, ay biglang paroroon sa kaniyang templo; at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito, siya’y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. MALAKIAS 3:1
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Sa makatuwid, May alagad/sugo ang Dios Ama sa BAGONG TIPAN na alagad/sugo din ng Anak at Espiritu Santo eto ay si JUAN BAUTISMO.
  3 hrs · Like · 2
 • Arman G. De Castro TANONG KO BILANG————(4) kay bro Immanuel Dela Cruz
  ————-®
  Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay [[[ isang ]]] Panginoon: Deuteronomio 6:4
  TANONG:sinabi ni JESUS:AKO ANG DAAN,
  AKO ANG KATOTOHANAN,
  AKO ANG BUHAY.
  WALANG MAKAPUPUNTA SA AMA KUNDI SA PAMAMAGITAN KO.TANONG: TANGGALIN MO SI JESUS MAKAKARATING PA BA KAYO SA AMA?OO O HINDI NA…….IPALIWANAG..
 • Immanuel Dela Cruz TANONG MO BILANG————(4) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  TANONG:
  Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay [[[ isang ]]] Panginoon: Deuteronomio 6:4
  TANONG:sinabi ni JESUS:AKO ANG DAAN,
  AKO ANG KATOTOHANAN,
  AKO ANG BUHAY.
  WALANG MAKAPUPUNTA SA AMA KUNDI SA PAMAMAGITAN KO.TANONG: TANGGALIN MO SI JESUS MAKAKARATING PA BA KAYO SA AMA?OO O HINDI NA…….IPALIWANAG..
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  SAGOT KO:
  Kung ang tinutukoy sa tanong na tanggalin si Jesus ay kung “hindi siya nagkatawang tao upang siya ang maging daan sa Ama”, Ang sagot ay HINDI tayo makakarating sa kaharian ng Ama, ayon sa Awit 49:7-9 walang taong makaliligtas sa kanyang kaluluwa, kahit ang kanyang kapatid at sinuman ang makakaligtas sa kanyang kaluluwa. Tanging Dios lamang ang makaliligtas sa atin ayon sa Awit 49:15, Kaya’t nagkatawang tao ang Dios Anak (Jesus) ayon sa Filipos 2:5-7 upang maging tao upang sa laman tayo ay kanyang tinubos at makarating sa Kaharian kung nasaan ang Ama.————-®
  Wala sa kaniyang makatutubos sa ano pa mang paraan sa kaniyang kapatid, ni magbibigay man sa Dios ng pangtubos sa kaniya: (Sapagka’t ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal, at ito’y naglilikat magpakailan man:) Upang siya’y mabuhay na lagi, upang siya’y huwag makakita ng kabulukan. AWIT 49:7-9
  ————-®
  Nguni’t tutubusin ng Dios ang aking kaluluwa sa kapangyarihan ng Sheol: sapagka’t tatanggapin niya ako. (Selah) AWIT 49:15————-®
  Mangagkaroon kayo sa inyo ng pagiisip, na ito’y na kay Cristo Jesus din naman:
  Na siya, bagama’t nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios, Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao: FILIPOS 2:5-7
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Sa makatuwid, pag hindi nagkatawang tao ang Dios Anak (Jesus) o “tanggalin si Jesus ayon sa tanong” upang tayoy tubusin ay HINDI tayo makakarating sa kaharian ng Dios.
  2 hrs · Like · 3
 • Arman G. De Castro TANONG KO BILANG————(5-huling tanong) kay broImmanuel Dela Cruz
  ————-®
  Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4
  SA REVELATION CHAPTER 15 TO CHAPTER 22 AY WALA NG SALITANG “AMA” NA MABABASA.TANONG:SAAN SA AKLAT NG REVELATION/APOCALYPSIS NA UUTUSAN NG AMA O DARATING ANG INYONG AMA?MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA.KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.
  29 mins · Like · 2
 • Immanuel Dela Cruz bro Arman G. De Castro, paki elaborate ang tanong, ty!!!
  15 mins · Like · 2
 • Arman G. De Castro SABI NINYO AMA LANG ANG NAKAKAALAM NG PAGDATING AT HINDI ANG ANAK…SO…SA REVELATION CHAPTER 15 TO CHAPTER 22 AY WALA NG SALITANG “AMA” NA MABABASA.

  ANG TANONG…

  SAAN NASUSULAT SA AKLAT NG REVELATION/APOCALYPSIS NA UUTUSAN NG AMA SI JESUS NA DUMATING O DARATING ANG INYONG AMA?

  MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA.

  KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.

Immanuel Dela Cruz TANONG MO BILANG————(5-panghuli) bro Arman G. De Castro
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
TANONG:
————-®
Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4
SAAN NASUSULAT SA AKLAT NG REVELATION/APOCALYPSIS NA UUTUSAN NG AMA O DARATING ANG INYONG AMA?MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA.KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
SAGOT KO:
Atin pong tandaan na ang aklat ng Revelation/Payahag ay ang kaganapang mangyayari sa hinaharap o katapusan ng mundo.
Kung ang tinutukoy ng tanong ay kung uutusan/isusugo ng Dios Ama ang Dios Anak(Jesus) na siyang darating sa lupa upang hatulan ang sanlibutan o ang Ama ang darating upang hatulan ang sanlibutan ayon sa aklat ng Revelation/Pahayag.Wala, walang talata na uutusan ng Dios Ama ang Dios Anak(Jesus) sa aklat ng Revelation/Pahayag kundi eto ay katuparan sa pagsugo sa kanya ng Ama ayon sa Juan 3:16-18 na dahil sa pagmamahal ng Ama isinugo niya ang Anak upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at sinuman ang maligtas eto makakarating sa kaharian ng Dios. Kaya’t darating muli sa lupa ang Panginoong Jesu Cristo ayon sa Pahayag 3:11-12 upang tayoy kanyang hatulan. Bakit hindi ang Dios Ama ang darating sa lupa at hatulan ang sanlibutan dahil ayon sa Juan 5:22 hindi tayo hahatulan ng Dios Ama dahil ang paghatol ay ipinagkaloob niya eto sa Dios Anak (Jesus).————-®
Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagka’t hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagka’t hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na Anak ng Dios. JUAN 3:16-18
————-®
Ako’y dumarating na madali: panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinoman ang iyong putong. Ang magtagumpay, ay gagawin kong HALIGI SA TEMPLO NG AKING DIOS, at hindi na siya’y lalabas pa doon: at isusulat ko sa kaniya ang pangalan ng aking Dios, at ang pangalan ng bayan ng aking Dios, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Dios, at ang aking sariling bagong pangalan. PAHAYAG 3:11-12
————-®
Sapagka’t ang Ama’y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol; JUAN 5:22
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Sa makatuwid, walang nakasulat na talata sa aklat ng Pahayag na isusugo ulit ng Dios Ama ng Dios Anak sapagkat etoy katuparan ng pagsugo sa kanya sa darating na katapusan ng mundo.
5 mins · Like · 1
 • Immanuel Dela Cruz PAGTUTOL KO BILANG————(1) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  TANONG KO————®Sa Juan 12: 27-28 Nanalangin ang Anak(Jesus) at nagwika ng AMA, luwalhatiin mo ang iyong pangalan, Sinagot siya ng Dios Ama na nagwika “Niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin.
  ————®
  KUNG ANG ANAK (JESUS) SIYA RIN ANG AMA, Siya ba ang nanalangin at sumagot sa panalangin?
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞SAGOT MO————®itutuloy mo lang ang TALATA dahil ang TINIG NA YAN AY IPINARINIG LAMANG HINDI PARA KAY JESUS KUNDI PARA SA INYO O SA ATIN.JOHN 12:30 Sinabi sa kanila ni Jesus, [[[[[[[[[[[[[[[[[Ang tinig na iyon ay IPINARINIG para sa INYO ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] at [[[[[[[[[[[[ HINDI!!! para sa AKIN!!!!!!!!.]]]]]]]]]]MALIWANAG IPINAPARINIG LANG…MATAGAL NG NAGPAPA-ECHO NG TINIG ANG DIYOS SA LUMANG TIPAN PA LAMANG…EXODUS 19:11 at humanda sa makalawa, sapagkat ((((akong si Yahweh ay bababa sa Bundok ng Sinai ))))) para makita ng mga tao.EXODUS 19:20 Bumaba si Yahweh sa tuktok ng Bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises.NG NASA MT. SINAI SI YAHWEH NAGPARINIG SIYA NG KANYANG TINIG SA LANGIT..EXODUS 20:18-19 Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trumpeta, at makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. 19 Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, “Ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami; huwag na ang Diyos at baka kami mamatay.”ANG PINA-ECHO NI YAHWEH NA SALITA SA LANGIT HABANG SIYA AY NASA BUNDOK NG SINAI…EXODUS 20:22 Sinabi ni Yahweh kay Moises, “Sabihin mo ito sa mga Israelita: [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]NARINIG NINYO AKO’Y MAGSALITA MULA SALANGIT!!!MALIWANG HINDI NA BAGO YAANG TINIG NA NAG-EECHO SA LANGIT MATAGAL NA NIYANG GINAGAWA YAN.HEBREO 3:15 Ito ang sinasabi sa KASULATAN:
  “KAPAG NARINIG NINYO NGAYON ANG TINIG NG DIYOS
  HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO,
  GAYA NG INYONG GINAWA NG MAGHIMAGSIK KAYO
  SA DIYOS”

  ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NG AWIT:

  AWIT 95:7-8 “SIYA ang ating Diyos,
  Tayo ay kalinga niyang mga hirang,
  Mga tupa tayong inaalagaan.

  [[[[[[[[[[[Ang KANYANG SALITA ay ating pakinggan
  8 “Iyang inyong puso’y HUWAG PATIGASIN,]]]]]]]]]]]]] tulad ng ginawa
  Ng inyong mga magulang
  Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa.

  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

  AKING PAGTUTOL————®

  Nais ipahiwatig ng sumagot sa Juan 12:28 na ang Panginoong Jesu Cristo ang siyang Anak na nagwika luwalhatiin mo Ama ang iyong pangalan, at siya rin ang Ama na sumagot na niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin.

  Ayon sa sagot itutuloy lamang ang talata dahil ang tinig ay hindi para kay Jesus kungdi ipinarinig para sa atin ayon sa Juan 12:30. Ating po etong himayin ng maigi ayon sa sumusunod:

  1) Kung ating susuriin ang Juan 12:24-36 eto ay patungkol sa paghula ng Panginoong Jesu sa kanyang kamatayan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan.

  2) Narinig ba mga Griego at mga Apostoles ng Panginong Jesu Cristo ang isinagot ng Dios Ama “Niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin”, ayon sa Juan 12:29 ang narinig nila ay kundi “kumulog “ at may nagsabi na “isang Anghel ang nakipagusap sa kanya”. Kung etoy ipinarinig o NAGPAPA-ECHO dipo ba narinig dapat nila ang eksaktong salita na narinig ng Panginoong Jesu Cristo “Niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin”.

  3) Bakit nagsabi ang Panginoong Jesu Cristo na Ang tinig na ito’y hindi dumating dahil sa akin, kundi dahil sa inyo.Dahil pinapatutuhanan niya lamang na totoo ang kanyang sinasabi sa kanila ayon sa Juan 5:31, 37 pagkat kung walang magpapatotoo sa kanyang sinasabi eto ay walang katotohanan.

  ————®
  At sinagot sila ni Jesus, na nagsasabi, Dumating na ang oras, na ang Anak ng tao ay luluwalhatiin.
  Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang magiisa; nguni’t kung mamatay, ay nagbubunga ng marami.
  Ang umiibig sa kaniyang buhay ay mawawalan nito; at ang napopoot sa kaniyang buhay sa sanglibutang ito ay maiingatan yaon sa buhay na walang hanggan. Kung ang sinomang tao’y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin; at kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko: kung ang sinomang tao’y maglingkod sa akin, ay siya’y pararangalan ng Ama.
  Ngayon ay nagugulumihanan ang aking kaluluwa; at ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. Nguni’t dahil dito ay naparito ako sa oras na ito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit, na nagsasabi, Niluwalhati ko na, at muli kong luluwalhatiin. Ang karamihan ngang nangaroroon, at nangakarinig, ay nagsipagsabing kumulog: sinabi ng mga iba, Isang anghel ang nakipagusap sa kaniya. Sumagot si Jesus at sinabi, Ang tinig na ito’y hindi dumating dahil sa akin, kundi dahil sa inyo. Ngayon ang paghatol sa sanglibutang ito: ngayon ang prinsipe ng sanglibutang ito ay palalayasin. JUAN 12:23-31

  ————®
  Kung ako’y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. JUAN 5:31

  ————®
  At ang Ama na nagsugo sa akin, ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Kailan ma’y hindi ninyo narinig ang kaniyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kaniyang anyo. JUAN 5:37

  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Sa makatuwid, ang Anak (isang persona) ang nagwika ng “luwalhatiin mo Ama ang iyong Pangalan” at Ama (pangalawang persona) ang sumagot na “niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin”.

  10 hrs · Like · 2
 • Arman G. De Castro PAGTUTOL KO BILANG————(1) bro Immanuel Dela CruzTANONG:

  MAY ALAGAD BA SI JESUS NA NAGBAUTISMO NG AMA, ANAK AT HOLY SPIRIT NA NAKASULAT SA MATTHEW 28:19?

  MERON O WALA……..IPALIWANAG…KUNG MERON IBIGAY ANG TALATA KUNG WALA………SABIHIN KUNG WALA.
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  SAGOT KO:
  Wala, walang talatang nagbautistmo ang mga Apostoles ng Panginoong Jesu Cristo sa pangalang ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Bakit ang mga Apostoles ng Panginoong Jesu Cristo ay nagbautismo sa kanyang pangalan ayon sa Gawa 2:38. Dahil ayon sa Juan 16:26 sa araw na hindi na nila kasama ang Panginoong Jesu Cristo sila ay magsisihingi sa pangalan nito. Pero hindi sinabi ng Panginoong Jesu Cristo na magsisihiling sa Pangalan LAMANG nito.
  Bakit nagwika ang Panginoong Jesu Cristo sa Mateo 28: 19 bautismuhan sa (((pangalan))) ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo: Ibig sabihin pwedeng magbautismo sa pangalan ng Ama, magbautismo sa pangalan ng Anak, magbautsimo sa pangalan ng Espiritu Santo dahil Gaya ng parangal niya sa Panalangin: manalangin sa Dios Ama ayon sa Lucas 11:2-4 at manalangin sa Panginoong Jesu Cristo Juan 14:13-14

  ————-®
  At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawa’t isa sa inyo sa PANGALAN NI JESUCRISTO sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. GAWA 2:38

  ————-®
  Sa araw na yao’y magsisihingi kayo sa aking pangalan: at sa inyo’y hindi ko sinasabi, na kayo’y idadalangin ko sa Ama; JUAN 16:26

  ————-®
  At sinabi niya sa kanila, Pagka kayo’y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, Sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Ibigay mo sa amin arawaraw ang aming pangarawaraw na kakanin. At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan; sapagka’t aming pinatawad naman ang bawa’t may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso. LUCAS 11:2-4
  ————-®
  At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Kung kayo’y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. JUAN 14:13-14
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Sa makatuwid, Ang magbautismo sa pangalan ng Panginoong Jesu Cristo ay pagsunod ng kanyang mga Apostoles ayon sa Juan 16:26, at pwede ring magbautismo sa pangalan ng Ama at Espiritu Santo ayon sa Mateo 28:19

  *************************
  AKING PAGTUTOL…
  *************************

  MALINAW NA SA JOHN 12:24 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang [[[[[[[[[[[[[magiisa]]]]]]]; nguni’t kung mamatay, ay nagbubunga ng marami. (SO MALIWANAG ISA LANG AT HINDI SIYA DADAMI)

  SA SAGOT MO ABOUT BAUTISMO….SINABI MO NG WALA

  “Wala, walang talatang nagbautistmo ang mga Apostoles ng Panginoong Jesu Cristo sa pangalang ng Ama, Anak at Espiritu Santo.”

  SO YAN ANG AKING PAGTUTOL…WALA PALA PAANO NINYO IPINAPATUPAD ANG WALA!!! DAPAT NAUNAWAAN NINYO ANG EXECUTION NG TALATA NG MATTHEW 28:19 PAANO ITO IPANATUPAD NG MGA ALAGAD.

  WALANG TAONG MAKAKAPAGBAUTISMO SA INYO NG ESPIRITO SANTO DAHIL NASUSULAT: SI JESUS LANG ANG MAGBABAUTISTMO SA ESPIRITO SANTO.

  MATEO 3:11 Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang… darating na kasunod ko ang siyang (((((magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy))).

  LUCAS 3:16 Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy.

  [Si JESUS CHRIST ang magbabautismo sa Espirito Santo.]

  JOHN 1:33-32

  32 Ganito ang patotoo ni Juan: “Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya.
  33 Hindi ko nga siya kilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siya ring nagsabi sa akin, Ang sinumang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu,[[[ siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo.]]]]]

  MALIWANAG ANG PAKIKIELAM NA IBAUTISMO ANG ESPIRITU SANTO NA HINDI NAMAN KAYO ANG NAKASULAT AY ISANG BLASHPHEMY OF HOLY SPIRIT…

 • Immanuel Dela Cruz PAGTUTOL KO BILANG————(2)—–(1/2) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  TANONG KO————®Sa pagkabuhay muli ng Panginoong Jesu Cristo, ayon sa Juan 20:16-17nagwika siya kay Maria “Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios.Kung ang Panginoong Jesu Cristo rin ang Ama, hindi ba niya nilinlang si Maria kung siya rin ang Ama na sinabi niyang Aking Ama at inyong Ama, aking Dios at inyong Dios?∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  SAGOT MO ————®SALAIN NATIN ANG JOHN 20…..okay gaya ng sinasabi ko READING COMPREHENSION ANG BIBLIA AT HINDI NADADAAN SA PULOT PULOT LAMANG…ITULOY NATIN ANG TALATA MO SA JOHN 20:18 (PAKINGGAN O BASAHIN MO ANG SINABI NI MARIA)JOHN 20:18 Kaya’t si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila, [[[[[[[[[[[[[[[[[[[Nakita ko ang Panginoon!]]]]]]]]]]] At sinabi rin niya sa kanila ang bilin ni Jesus.SO HINDI TAO O ANO PA MAN KUNDI “PANGINOON/LORD” ni Maria matagal na ang kanyang nakita.[[[[[AAKYAT AKO SA AKING AMA AT INYONG AMA (JOHN 12:24) ANG BUTIL NG TRIGO KAPAG NAMATAY AY MANANATILING NAG-IISA.]]]][[[[SA AKING DIYOS AT INYONG DIYOS. (AKO AT ANG AMA/NAGSUGO/DIYOS AY IISA YAN ANG MEANING NG “AMA” SA JOHN 10:30 kaya SIYA DIN YAN.]]]]]]]]SA JOHN 20 ulit..itutuloy lang natin..SINABI NI TOMAS……..PANGINOON KO AT DIYOS KO!!! maliwanag alam nila na DIYOS AT PANGINOON ANG NAKIKIPAG-USAP SA KANILA.JOHN 20: 28 Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko!ETO TATLONG BESES IPINAHIWATIG NI JESUS ANG KANYANG KAMATAYAN AT MULING PAGKABUHAY AT MAKIKIPAGKITA SA GALELIEE

  1ST (MATEO 16:21-28)(Marcos 8:31—9:1)(Lucas 9:22-27)
  2ND(MATEO 17:22-23)(Marcos 9:30-32)(Lucas 9:43b-45)
  3RD(MATEO 20:17-19)(Marcos 10:32-34)(Lucas 18:31-34)

  AT KUNG MAY READING COMPREHENSION TAYO SA DIYOS LAMANG DAPAT SASAMBA DAHIL YON ANG BATAS SA REVELATION…

  DITO SINAMBA NA NILA SI JESUS SIMULA SANGGOL HANGGANG SA UMAKYAT SA LANGIT…(IBIBIGAY KO NA LANG YUONG PAPAAKYAT SIYA SA LANGIT)

  LUKE 24:52 Siya’y [[[[[[[[SINAMBA]]]]]] nila at pagkatapos ay masayang-masaya silang bumalik sa Jerusalem.

  ANO SABI NG ANGHEL SA REVELATION?

  REVELATION 22:9 Ngunit sinabi niya, “Huwag! Ako ma’y aliping tulad mo, tulad ng iyong mga kapatid na propeta, at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. [[[[[[[[[[Ang Diyos ang sambahin mo!”]]]]]]]]]]]]]

  MALIWANAG KUNG TINATAPOS ANG PAGBABASA NG BIBLIA…LALABAS ANG PAGIGING DIYOS NA SINASAMBA NG MGA TAO SI JESUS!!

  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

 • Immanuel Dela Cruz PAGTUTOL KO————(2)—–(2/2) bro Arman G. De Castro
  Ayon sa sumagot “reading comprehension ang gamitin” na hindi tao ang nakita ni Maria kundi Lord/Panginoon, at bilang patunay ginamit niya ang Juan 20:28 na nagsabi si Tomas sa Panginoong Jesu Cristo ng Panginoong ko at Dios ko.
  Ibig ipahiwatig ng sumagot ay tinututulan natin ang pagka Dios ng Panginoong Jesu Cristo “HINDI PO KAMI TUTOL” sa pagka Dios ng Panginoong Jesu Cristo.
  Malinaw mo sa tanong na kung ang Anak (Jesus) ay siya rin ang Ama, nilinlang ba niya si Maria ng sabihin ng Anak (Jesus) na“Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios.
  Bakit sa katawang tao tinawag ng Anak (Jesus) ang Ama na kanyang Dios? Dahil ayon sa Jerimias 32:27 ang lahat ng tao ay may Dios. Kaya’t sa katawaang tao ng Anak (Jesus) siya ay may Dios.
  1.) Noong nagkatawang tao ang Dios (Anak), siya ay my Dios (Ama) ayon sa Mateo 27:46 “Dios ko Dios ko, Dios ko bakit mo ako pinabayaan?2) Sa pagkabuhay muli ng Dios (Anak), siya ay may Dios (Ama) ayon sa Juan 20:16-17 “Aking Ama at inyong Ama, at Aking Dios at inyong Dios”3) Noong nasa langit na ang Dios (Anak), siya ay may Dios (Ama) ayon sa Payahag 3:11-12 “Templo ng aking Dios”, “Pangalan ng aking Dios”, “Bayan ng aking Dios”, “Langit mula sa aking Dios”————®
  Narito, ako ang Panginoon, ang Dios ng lahat na tao; may anomang bagay baga na totoong mahirap sa akin? JERIMIAS 32: 27At nang malapit na ang oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, na sinasabi: Eli, Eli, lama sabachthani? sa makatuwid baga’y, Dios ko, Dios ko bakit mo ako pinabayaan? MATEO 27:46————®
  Sinabi sa kaniya ni Jesus, Maria. Lumingon siya, at nagsabi sa kaniya sa wikang Hebreo, Raboni; na ang ibig sabihin ay, Guro. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka’t hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni’t pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios. JUAN 20:16-17————®
  Ako’y dumarating na madali: panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinoman ang iyong putong. Ang magtagumpay, ay gagawin kong haligi sa TEMPLO NG AKING DIOS, at hindi na siya’y lalabas pa doon: at isusulat ko sa kaniya ang PANGALAN NG AKING DIOS, at ang pangalan ng BAYAN NG AKING DIOS, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa LANGIT MULA SA AKING DIOS, at ang aking sariling bagong pangalan. PAHAYAG 3:11-12∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Sa makatuwid, ang tinukoy sa Juan 20:16-17 ay ang pag-akyat ng Dios (Anak) sa langit (isang persona), papuntang Dios (Ama) na nasa langit (pangalawang persona).
 • Arman G. De Castro PAGTUTOL KO BILANG ————(2) sa sagot ni broImmanuel Dela CruzSAGOT MO SA ITAAS:Immanuel Dela Cruz ” “HINDI PO KAMI TUTOL” sa pagka Dios ng Panginoong Jesu Cristo. ”

  TANONG MO BILANG————(2) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

  TANONG:

  Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4

  TANONG:

  NG NABUBUHAY SI KRISTO SA LUPA AT NAGKATAWANG TAO BINANGGIT BA NIYA ANG “[[[EKSAKTONG]]] PANGALAN NG “AMA/DIYOS” o “DIYOS NG LUMANG TIPAN” NA DAPAT NATING SAMBAHIN?

  MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA?
  KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.

  TAKENOTE: ANG AMA AY GENERAL NOUN…PWEDENG DIYABLO ANG INYONG AMA (JOHN 8:44), AMA NG TAHANAN, AMA NG KATIPUNAN, AMA NG AGHAM. KAYA HINIHINGI KO AY “EXACTONG PANGALAN”.
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

  SAGOT KO:
  Wala, walang binanggit ang Panginoong Jesu Cristo na pantukoy sa Pangalan ang Dios Ama, kundi tinawag niya etong AMA ayon sa Mateo 11:27. Ating tukuyin bakit binigyan ng pangalan ng Dios ang mga tao, sa Genesis 17:5 pinangalanan ng Dios ang Abram sa “Abraham” Ama ng maraming bansa, at ang Dios Anak naman noong nagkatawang tao ay pinangalanang “Jesus” sapagkat ililigtas niya ang sanlibutan as kasalanan ayon sa Meteo 1:21.

  ————-®
  Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama: at sinoma’y hindi nakakakilala sa Anak kundi ang Ama; at sinoma’y hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang Anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng Anak. MATEO 11:27
  ————-®
  At hindi na tatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan; sapagka’t ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. GENESIS 17:5
  ————-®

  At siya’y manganganak ng isang lalake; at ang pangalang itatawag mo sa kaniya’y JESUS; sapagka’t ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. MATEO 1:21

  Tungkol naman sa latag mo na “TAKENOTE: ANG AMA AY GENERAL NOUN…PWEDENG DIYABLO ANG INYONG AMA (JOHN 8:44), AMA NG TAHANAN, AMA NG KATIPUNAN, AMA NG AGHAM.” Ang masasabi ko lamang, atin po rin tandaan ang usapan ay pagkaDios na inihayag ng Panginoong Jesu Cristo ang Ama. Huwag po natin isama o ihalintulad sa makamundong pantukoy sa Ama.

  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Sa makatuwid, walang tinukoy ng Panginoong Jesu Cristo sa Pangalan ng Ama na gaya ng tao.

 • Arman G. De Castro PAGTUTOL KO————(2)—–(2/2) bro Immanuel Dela CruzSAGOT MO SA ITAAS:Immanuel Dela Cruz ” “HINDI PO KAMI TUTOL” sa pagka Dios ng Panginoong Jesu Cristo.”

  so MAY 1 na kayong DIYOS…

  TANONG KO bro Immanuel Dela Cruz:

  NG NABUBUHAY SI KRISTO SA LUPA AT NAGKATAWANG TAO BINANGGIT BA NIYA ANG “[[[EKSAKTONG]]] PANGALAN NG “AMA/DIYOS” o “DIYOS NG LUMANG TIPAN” NA DAPAT NATING SAMBAHIN?

  ETO SAGOT MO …Wala!!!!!!, walang!!!!! binanggit ang Panginoong Jesu Cristo na pantukoy sa Pangalan ang Dios Ama, kundi tinawag niya etong AMA ayon sa Mateo 11:27.

  TALAGANG TUTOL AKO DAHIL SAGOT MO bro ay WALA at ang SALITANG AMA AY HINDI PANGALAN GENERAL NOUN YAN!!!

  PWEDENG DIYABLO ANG INYONG AMA (JOHN 8:44), AMA NG TAHANAN, AMA NG KATIPUNAN, AMA NG AGHAM.

  SO WALANG BINANGGIT…salamat bro…

  HINDI DIN YAHWEH/JEHOVAH AMA NINYO sinabi mo na din yan…at aking itinama ang aking katanungan before.

  KAPAG IKAW AY SUMAGOT NA NG WALA!!! KAHIT KAILAN HINDI NA ITO MAGKAKAROON PA!!

  1 min · Edited · Like · 1
 • Immanuel Dela Cruz PAGTUTOL KO BILANG————(3)—–(1/2) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  TANONG KO————®
  Sa Mateo 12:32, sinabihan ng Panginoong Jesu Cristo ang mga Fariseo na ang magsalita laban sa Anak ng tao(siya Jesus) ay patatawarin, ngunit ang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin.————®
  Kung ang Panginoong Jesu Cristo ay siya rin ang Espiritu Santo, bakit ang magsalita laban sa Anak ng tao (Jesus) ay patatawarin ngunit ang magsalita laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran?
  ————®
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞SAGOT MO————®ANAK NG TAO AY ANG KANYANG PAGKAKATAWANG TAO ISA SIYANG BUKAS NA AKLAT PARA PAG-USAPAN MADAMING TAO ANG NAGSASALITA LABAN KAY YESHUA/JESUS SA PAG-AAKALANG SIYA AY TAO LAMANG O ANAK NG TAO (LITERAL). MAY MGA LUMALAIT AT MAY MGA NAGLALABAS NG MGA KASINUNGALINGAN PATUNGKOL SA KANYANG BUHAY AT SA KANYANG TIPAN. (NAGAGANAP NAMAN YANG MGA PANGLALAIT NA YAN UNTIL NOW). SO PINAPATAWAD PA NAMAN TAYO/KAYO AT BINIBIGYAN PA NG CHANCE NA MAKITA ANG KATOTOHANAN.1 PETER 1:10-11 Tungkol sa KALIGTASANG ITO masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga PROPETANG nagpahayag tungkol sa kaloob na nakalaan sa inyo. 11 Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari.
  (SO LIGAW PA TAYO DIYAN HINDI PA NATIN ALAM KUNG ANO ANG MGA SINASABI NG MGA PROPETA)*********************************PATUNGKOL NAMAN SA ESPIRITU SANTO YAN AY USAPANG MAKA-DIYOS NA AT TAPOS NA ANG MGA PROPHECIES SA KANYA AT ITO SANA AY INYO NANG NAUNAWAAN. KAYA SIYA SINASAMBA SA ESPIRITU (JESUS) AT KATOTOHANAN (I AM THE TRUTH). YAN ANG NASUSULAT NA TAMANG PAGSAMBA SAMBAHIN ANG DIYOS SA ESPIRITU AT KATOTOHANAN.DITO MAY 7 ESPIRITU NA NASA HARAP NG TRONO NG DIYOS NA MAGIGING 1 ESPIRITU NIYA!!!REVELATION 1:4 at mula sa pitong (7) espiritung nasa harap
  ng kanyang trono,SI JESUS ANG NAKITA NI JUAN SA REVELATION 1:12-1712 Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita, at nakakita ako ng pitong ilawang ginto. 13 Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang [[[[[[[[[Anak ng Tao ]]]]]]]] na nakadamit ng hanggang sakong, at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. ……………..
  18 at ang nabubuhay! [[[[[[[[[[[[Namatay ako ]]]]]]]]]] ngunit tingnan mo, ako’y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay.

  DITO MO MALALAMAN NA SI KRISTO ANG MAY-ARI NG 7 ESPIRITU SA KANYANG TRONO.

  PAHAYAG 3:1 “Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis:”
  “Ito ang sinasabi ng may pitong(7) espiritu ng Diyos at may pitong
  bituin.

  SO MALIWANAG ANG 7 ESPIRITU SA TRONO NG DIYOS AT 7 ESPIRITU NG NAGPAPASULAT SA 7 IGLESIA AY DIYOS NA AT YAN AY SI YESHUA/JESUS.

  [[[[[[[[[[[[[PAANO ANG 7 ESPIRITU AY NAGING-ISA?]]]]]

  Zacarias 4:10 “Ang 7 Sinag na iyan ay PANINGIN ng Diyos at malalaganapan nito ang buong daigdig”.

  NASUSULAT:

  ROMA 8: 9 Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang [[[[[[[Espiritu ng Diyos]]]]]]. Kung WALA!!! sa isang tao ang Espiritu ni Cristo, hindi kay Cristo ang taong iyon.

  ROMA 8:15 Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo’y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo’y gawing mga anak ng Diyos, kaya nakatatawag tayo sa kanya ng “Ama, Ama ko!”

  SINO BA NAGBIGAY NG KARAPATANG MAGING ANAK TAYO NG DIYOS? ANG VERBO!!!

  JOHN 1: 12 Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay [[[[[[binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos.]]]]

  ANG PATOTOO NA ANG ESPIRITU NI KRISTO JESUS ANG SUMUSUBAY KAY SAULO/PABLO

  ACTS 16:7 Pagdating sa hangganan ng Misia, nais nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng (((Espiritu ni Jesus))).

  NASUSULAT: KUNG ANG ESPIRITU ni CRISTO AY SUMASAIYO HINDI NA KAYO KAILANGANG TURUAN PA..

  *********************
  LALO NA YANG BAUTISMO KAYO NG BAUTISMO NG ESPIRITU SANTO EH HINDI NAMAN KAYO NAKASULAT NA MAGBABAUTISMO…BLASPHEMY YAN!!!

  BASA KAYO BA NAKAHULA NA MAGBABAUTISMO NG ESPIRITU SANTO?
  *********************
  WALANG TAONG MAKAKAPAGBAUTISMO SA INYO NG ESPIRITO SANTO DAHIL NASUSULAT: SI JESUS LANG ANG MAGBABAUTISTMO SA ESPIRITO SANTO.

  MATEO 3:11 Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang… darating na kasunod ko ang siyang][[[[[[[[[[ (((((magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy))).]]]]]]]

  LUCAS 3:16 Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang[[[[[[[[[ magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy.]]]]]]]

  [Si JESUS CHRIST ang magbabautismo sa Espirito Santo.]
  JOHN 1:33-32
  32 Ganito ang patotoo ni Juan: “Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya.

  33 Hindi ko nga siya kilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siya ring nagsabi sa akin, Ang sinumang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, [[[[[[[[[siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo.]]]]]]

  MALIWANAG DIYAN 7 ESPIRITU NG DIYOS SA TRONO NIYA PAG-AARI DIN NI JESUS…AT YAN AY ANG KANYANG PANINGIN O KAPANGYARIHAN…SIYA DIN YAN…AT NAGBIGAY NG KARAPATANG MAGING MGA ANAK NG DIYOS AY ANG VERBO!!
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

  4 hrs · Like · 1
 • Immanuel Dela Cruz PAGTUTOL KO————(3)—–(2/2) bro Arman G. De CastroSa tanong na kung ang Panginoong Jesu Cristo ay siya rin ang Espiritu Santo, bakit ang pagsalita sa Anak ng tao (Jesus) ay patatawarin ngunit ang magsalita laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran.Ipinapahiwatig ng sumagot na hindi tao lamang ang Panginoong Jesu Cristo kundi sa katawang tao ng Panginoong Jesu Cristo naganap ang katuparan ng kaligtasan ayon sa 1 Pedro 1:10-11.Ulitin ko po na ang talakayan natin ay Persona ng Dios, hindi po kami tutol na ang Panginoong Jesu Cristo ay Dios, at yan ay buong ititindig natin ang kanyang pagka Dios.Patungkol naman na Espiritu Santo, ibig ipahiwatig ng sumagot na eto ay pagka Espiritu ng Dios pagkat ayon sa kanya may 7 Espiritu ayon sa Pahayag 1:4 at pinatutuhan ang 7 Espiritu sa Pahayag 3:1

  Ano ba etong 7 Espiritu ng Dios ayon sa Pahayag 3:1, tinukoy etong 7 Espiritu ng Dios ayon sa Isaias 11:2 (1. Espiritu ng Panginoon, Espiritu ng diwa ng 2. karunungan at ng 3.kaunawaan, Espiritu ng diwa ng 4.payo at ng 5.katibayan, Espiritu ng diwa ng 6.kaalaman at ng 7.takot sa Panginoon;

  Dumako po tayo sa punto ng ating tanong at ATIN PONG BIGYANG LINAW Bakit Ang magsalita laban sa Anak etoy patatawaring ngunit ang magsalita laban sa

  1) Sa Mateo 12:32 ang magsalita laban sa Anak (Jesus) ay patatawarin. Nang magsalita nga ang mga Fariseo ng laban sa Anak (Jesus) ayon sa Mateo 12:24, etoy kanyang pinatawad at inihingi nila sila ng kapatawaran din sa Dios Ama ayon sa Lucas 23:34

  2) Ayon din sa Mateo 12:23 ang magsalita laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Nang magsinungaling si Ananias sa Espiritu Santo ayon sa Gawa 5:3-4, etoy namatay ayon sa Gawa 5:5

  ————®
  Datapuwa’t nang marinig ito ng mga Fariseo, ay kanilang sinabi, Ang taong ito’y hindi nagpapalabas ng mga demonio, kundi sa pamamagitan ni Beelzebub na prinsipe ng mga demonio. Mateo 12:24

  ————®
  At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila; sapagka’t hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabahabahagi nila ng kaniyang mga suot ay kanilang pinagsapalaranan. LUCAS 23:34

  ————®
  Datapuwa’t sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo, at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa?
  Nang yao’y nananatili pa, hindi baga yao’y nanatiling iyong sarili? at nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano’t inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Dios.GAWA 5:3-4

  ————®
  At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito ay nahandusay at nalagot ang hininga: at sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nangakarinig nito. GAWA 5:5

  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Sa makatuwid, Ang nagsalita laban sa Anak(Jesus) “ISANG PERSONA” ay patatawarin, ngnuting ang magsalita laba sa Espiritu Santo “PANGALAWANG PERSONA” ay hindi patatawarin.

  4 hrs · Like · 1
 • Arman G. De Castro PAGTUTOL KO————(3) bro Immanuel Dela CruzJUAN BAUTISMO BA O JUAN BAUTISTA?Sa makatuwid, Ang nagsalita laban sa Anak(Jesus) “ISANG PERSONA” ay patatawarin, ngnuting ang magsalita laba sa Espiritu Santo “PANGALAWANG PERSONA” ay hindi patatawarin.bro ANG BANAL NA ESPIRITU NI CRISTO WALANG PERSONA…CONTINUE……………Immanuel Dela Cruz TANONG MO BILANG————(3) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4TANONG:MAYROON BANG ALAGAD ANG AMA SA BAGONT TIPAN?MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA.KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞SAGOT KO:
  Bigyan ko munang linaw ang pinagkuhanan ng tanong sa Deuteronomio 6:4, ang tinutukoy namin na Panginoong nating Dios ay isang Panginoon ay “ISANG DIOS na may tatlong persona” (AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO) Ibig pong sabihin ang Alagad/Sugo ng Ama ay Alagad/Sugo din ng Anak at Alagad/Sugo din ng Espiritu Santo.Kung ang tinutukoy sa alagad ay sugo, merong isunugo ang Dios, ayon sa Mateo 21:34-37 nagbigay ng talinghaga ang Panginoong Jesu Cristo na bago siya isugo ng Ama, “ISUSUGO MUNA NIYA ANG MGA PROPETA BAGO ISUGO ANG ANAK”. May nabanggit sa Isaias 40:3 may SUGO na maghahanda ng daan ng Panginoong Jesu Cristo. At at SUGO na maghahanda sa daan ng Panginoong Jesu Cristo ay si Juan Bautismo ayon sa Mateo 3:3-4. Sinabi ng Panginoong Jesu Cristo na ihahanda ni Juan Bautismo ang kanyang daan ayon sa Malakias 3:1

  ————-®
  At nang malapit na ang panahon ng pamumunga, ay sinugo ang kaniyang mga alipin sa mga magsasaka, upang tanggapin ang kaniyang bunga. At pinaghawakan ng mga magsasaka ang kaniyang mga alipin, at hinampas nila ang isa, at ang isa’y pinatay, at ang isa’y binato. MULING SINUGO NIYA ANG IBANG MGA ALIPIN, na mahigit pa sa nangauna; at ginawa rin sa kanila ang gayon ding paraan. Datapuwa’t pagkatapos ay SINUGO NIYA SA KANILA ANG KANIYANG ANAK NA LALAKE, na nagsasabi, Igagalang nila ang aking anak. Datapuwa’t nang makita ng mga magsasaka ang anak, ay nangagusapan sila, Ito ang tagapagmana; halikayo, siya’y ating patayin, at kunin natin ang kaniyang mana. MATEO 21:34-37

  ————-®
  Ang tinig ng isang sumisigaw, Ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Dios. ISAIAS 40:3

  ————-®
  Sapagka’t ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias, na nagsasabi, Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. Si Juan nga ay nananamit ng balahibo ng kamelyo, at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kaniyang baywang; at ang kaniyang pagkain ay mga balang at pulot-pukyutan. MATEO 3:3-4
  ————-®
  Narito, aking sinusugo ang aking sugo, at siya’y maghahanda, ng daan sa harap ko: at ang Panginoon na inyong hinahanap, ay biglang paroroon sa kaniyang templo; at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito, siya’y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. MALAKIAS 3:1
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Sa makatuwid, May alagad/sugo ang Dios Ama sa BAGONG TIPAN na alagad/sugo din ng Anak at Espiritu Santo eto ay si [[[[[[[[[[[[[[[[[[JUAN BAUTISMO.]]]]]]]]]]]]]

  *************************************
  ANG AKING PAGTUTOL SA MGA SAGOT MO bro Immanuel Dela Cruz
  ************************************
  ANG MGA ALAGAD AT APOSTOL NI CRISTO SA BAGONG TIPAN AY MGA BUHAY. SINO ANG MGA BINABANGGIT NIYANG MGA ISINUGO NIYA NA PINAPATAY? SO MADAMI NA.

  LUKE 13:34 “Jerusalem, Jerusalem! Pinapatay mo ang mga propeta at binabato [[[ANG MGA ISINUGO KOOOOOOOOOOOO!!!]]] sa iyo! Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo.

  MALIWANAG NA IYONG SINABI…SA ITAAS…NA SI CRISTO ANG DIYOS NA IPINAGHANDA NG DAAN NI JUAN BAUTISTA.

  “May nabanggit sa Isaias 40:3 may SUGO na [[[[[[[[[[[maghahanda ng daan ng Panginoong Jesu Cristo]]]]]]]]]]. At at SUGO na maghahanda sa daan ng Panginoong Jesu Cristo ay si Juan Bautismo ayon sa Mateo 3:3-4. Sinabi ng Panginoong Jesu Cristo na ihahanda ni Juan Bautismo ang kanyang daan ayon sa Malakias 3:1”

  SA MALAKIAS 3 BAGO ANG KAHINDIK-HINDIK (DREADFUL DAY OF GOD) AY ISUSUGO NIYA SI ELIJAH AT NARITO ANG LAYUNIN NILA NA MAGKAPAREHA.
  ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA PAGDATING NI ELIJAH

  MALAKIAS 3:23-24 “Ngunit BAGO!!! dumating ang kakila-kilabot na [[ARAW ni Yahweh]](PASSION OF CHRIST), isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. 24 Muling [[[[[MAGKAKASUNDO/MAGKAKALAPIT ang mga ama at ang mga anak]]]]]]]]]]. Kung hindi’y mapipilitan akong magtungo riyan at ganap na wasakin ang inyong bayan.”

  ANG KATUPARAN NG PAGDATING NI ELIJAH SA BAGONG TIPAN

  LUCAS 1:12 Mauuna siya sa Panginoon (Sinabi ito ni Zacarias sa Lucas 1:76) taglay ang ESPIRITU AT KAPANGYARIHAN NI ELIAS, upang [[[[[[[PAGKASUNDUIN (MAGKAKASUNDO /MAGKAKALAPIT) ang mga ama at mga anak]]]]]]], at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga SUWAIL. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon.

  NG MAPUSPOS NG ESPIRITU SANTO SI ZACARIAS TATAY NI JUAN BAUTISTA ETO ANG KANYANG INIHULA.

  LUCAS 1:76 “IKAW NAMAN ANAK (SI JUAN BAUTISTA), ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan; Sapagkat [[[[[mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan.]]]]]

  SA BIBIG NA NI JESUS LUMABAS NA DUMATING NA SI JUAN BAUTISTA KAYA MAS KAPANI-PANIWALA ANG MGA SINABI NI JESUS KAYSA SA SINABI NI JUAN BAUTISTA NA HINDI SIYA SI ELIAS.

  MATEO 17:12-13 (SINABI NI JESUS!!!) ″Sinasabi ko sa inyo na[[[[[[[ PUMARITO na si Elias]]]]]]], ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman pahihirapan nila ang ANAK NG TAO. 13 [[[[[[at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.]]]]]]]]]]] (AT NAUNAWAAN NG MGA ALAGAD NA SI JUAN BAUTISTA ANG TINUTUKOY NIYA]]]]]]]]]]]]]

  MARCOS 9:12-13
  12 Tumugon siya, “Darating nga muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Ngunit bakit sinasabi din sa Kasulatan na ang Anak ng Tao’y hahamakin at magtitiis ng maraming hirap? 13 Subalit sinasabi ko sa inyo, dumating na nga si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang nais nila, ayon sa nasusulat tungkol sa kanya.”

  MATEO 11:14 Kung maniniwala kayo, SIYA ANG ELIAS na darating.

  JOHN 21:22-23 SINABI NI JUAN BAUTISTA…
  22 “Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi naman kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?” tanong nilang muli.

  23 Sumagot si Juan sa pamamagitan ng pangungusap mula sa [[[[[[[[[[[[aklat ni Propeta Isaias,]]]]]]]]]
  “Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang,
  Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon.” (ISAIAH 40:3)

  SO NAPAKALIWANAG NA ANG IPINAGHANDA NI JUAN BAUTISTA AY SI YHWH SA ISAIAH 40:3 AT NG MATUPAD ANG MGA PROPHECIES NG LUMANG TIPAN ITO AY SI YESHUA/JESUS KAYA SI JUAN BAUTISTA AY MALIWANAG PA SA SIKAT NG ARAW NA ISINUGO NA NI CRISTO (LUKE 13:34 ISINUGO KOOOOOOO!!!) BAGO SIYA DUMATING.KAYA SI JUAN BAUTISTA AY ALAGAD NA NI CRISTO NOON PA MANG UNA.

  KAYA MALIWANAG WALANG ALAGAD O APOSTOL ANG AMA SA NEW TESATAMENT ALAGAD AT APOSTOL LAHAT NI JESUS.

 • Immanuel Dela Cruz PAGTUTOL KO BILANG————(4)—–(1/2) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  TANONG KO———-®
  Sa Mateo 3:14-17, Noong binautismahan ni Juan ang Panginoong Jesu Cristo, tatlo ang nasaksihan ni Juan: Una) Binautismuhan niya ang Panginoong Jesu Cristo, Pangalawa) Lumapag ang Espiritu Santo sa Panginoong Jesu Cristo, Pangatlo) Narinig niya ang tining na mula sa langit at nagsabi sinisinta kong Anak.
  ————®
  Kung ang Panginoong Jesu Cristo ang Ama, Anak at Espiritu Santo, nilinlang ba niya si Juan at nag anyo siya sa tatlo sapagkat “Binautismuhan siya, Nilapagan niya ang sarili niya at siya rin ang nagwika mula sa langit?
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞SAGOT MO———-®INUULIT KO NASUSULAT WALANG KASINUNGALINGANG NAGMUMULA SA KATOTOHANAN DAHIL KUNG MANGLOLOKO ANG DIYOS MAGKAKASALA SIYA.NASUSULAT SA PROPHECIES AT KATUPARAN YANG KALAPATI AY ISANG PALATANDAAN LAMANG…KAYA NAG-ANYONG KALAPATI YAN..BASA..ANG HULA SA LUMANG TIPANISAIAH 42:1 “Sinabi ni Yahweh! “ITO ANG LINGKOD KO NA AKING ITATAAS NA AKING PINILI AT KINALULUGDAN. IBUBUHOS ko sa KANYA ang AKING ESPIRITU, At sa mga bansa ay SIYA ang magpapairal ng KATARUNGAN.

  SA ISAIAH 9:6 AT ISAIAH 7:14 NA NATUPAD SA MATTHEW 1:22-23 HINDI LINGKOD YAN NG MIGHTY GOD, EVERLASTING FATHER AT GOD IS WITH US (IMMANUEL)
  MATAPOS ANG MGA PROPHECIES…

  NASUSULAT: KAHIT SIYA AY DIYOS HINDI SIYA NANATILING KAPANTAY NG DIYOS..sa halip tinalikdan niya ang karapatang ito at namuhay na isang alipin…SO yan yuong LINGKOD.

  ANG KATUPARAN NG HULA

  MATEO 3:15 “Ngunit tinugon siya ni Jesus, “HAYAN MO ITONG MANGYARI NGAYON; sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang [[[[[[[[MATUPAD ]]]]]]ang KALOOBAN NG DIYOS.” At pumayag si Juan.
  16 Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos, bumababa sa kanya, gaya ng isang kalapati. 17 At isang tinig mula sa langit ang nagsabi. [[[[[[[[“ITO ANG MINAMAHAL KUNG ANAK NA LUBOS KUNG KINALULUGDAN!”.]]]]]]]

  ANG PATOTOO NI JUAN BAUTISTA NA MAG-AANYONG KALAPATI ANG ESPIRITU AT BABABA SA ISANG TAO.

  LUCAS 1:32-34 Ito ang patotoo ni Juan, “Nakita ko ang Espiritung bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. 33 Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin. “MAKIKITA MO ANG ESPIRITU NA BABABA AT MANANATILI SA ISANG TAO-Siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng ESPIRITU SANTO. 34 Nakit ko ito, at pinatotohanan kong SIYA ANG ANAK NG DIYOS.

  PATUNGKOL SA TINIG SINAGOT KO NA YAN NA MATAGAL NG GINAGAWA NG DIYOS YAN SA LUMANG TIPAN PA LAMANG.

  PAUNAWA: ANG PALATANDAAN AY KALAPATI NA BABABA SA ISANG TAO. ANG ESPIRITU SANTO AY NAG-ANYONG KALAPATI LAMANG. PARA MATUPAD ANG SINABI KAY JUAN NG NAGSUGO SA KANYA.
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

  2 hrs · Like · 2
 • Immanuel Dela Cruz PAGTUTOL KO————(4)—–(2/2) bro Arman G. De CastroSa tanong ko na, kung ang Panginoong Jesu Cristo (Dios Anak) ay siya rin ang Dios Ama at ang Dios Espiritu Santo, bakit nasaksihan ni Juan Baustismo sa isang kaganapan ang 1)PAGBAUTISMO NIYASA DIOS ANAK 2) BUMABA ANG ESPIRITU SANTO 3) NARINIG NIYA ANG SALITA NG DIOS AMA ayon sa Mateo 3:14-17.Ang tugon ng sumagot ay katuparan ng propesiya na, isinugo ng Ama ang Anak (Jesus) at pagsama (pagbuhos) sa kanya ng Espiritu Santo, gamit niya ang Isaias 42:1, 9:6, 7:14, Mateo 1:22-23.

  Nangangahulugan lamang na may tatlong persona ang Dios dahil sa mga sumusunod na kanyang patotoo:

  Sa Isaias 42:1 “Nagwika ang Ama” Narito, ang aking lingkod (Anak “Jesus”), na aking inaalalayan; ang aking hinirang, na kinalulugdan ng aking kaluluwa; isinakaniya ko ang aking Espiritu (Espiritu Santo); siya’y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa.

  Bakit nasaksihan ni Juan Bautismo ang katuparan ng Isaias 42:1, sapagkat pinatutuhanan ng Ama at ng Espiritu Santo na ang Panginoong Jesu Cristo nga tumahan ang Makapangyarihang Dios ayon sa Isaias 9:6.

  Bakit kailangan na patotohanan ng Ama at ng Espiritu Santo na ang Panginoong Jesu Cristo nga ang Makapangyarihang Dios na tumahan sa lupa. Dahil ayon sa Deuteronomio 19:15 kailangan ng dalawang saksi upang maging totoo ang sinalita. Pinatotohanan eto ng Mateo 18:16.

  ————®
  Narito, ang aking lingkod, na aking inaalalayan; ang aking hinirang, na kinalulugdan ng aking kaluluwa; isinakaniya ko ang aking Espiritu; siya’y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. ISAIAS 42:1

  ————®
  Sapagka’t sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. ISAIAS 9:6

  ————®
  Isang saksi ay huwag titindig laban sa kanino man sa anomang kasamaan, o sa anomang kasalanang kaniyang pinagkasalahan: sa bibig ng dalawang saksi, o sa bibig ng tatlong saksi ay pagtitibayin ang usap. DEUTERONOMIO 19:15

  ————®
  Datapuwa’t kung hindi ka niya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa, upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawa’t salita. MATEO 18:16

  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

  Sa makatuwid, ang inilatag ng sumagot ay umayon sa Nagiisang Dios na may tatlong persona (Ama, Anak, Espiritu Santo)

  2 hrs · Like · 4
 • Arman G. De Castro PAGTUTOL KO BILANG————(4)—–(1/2) broImmanuel Dela Cruz∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  TANONG:
  Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay [[[ isang ]]] Panginoon: Deuteronomio 6:4
  TANONG:sinabi ni JESUS:AKO ANG DAAN,
  AKO ANG KATOTOHANAN,
  AKO ANG BUHAY.
  WALANG MAKAPUPUNTA SA AMA KUNDI SA PAMAMAGITAN KO.TANONG: TANGGALIN MO SI JESUS MAKAKARATING PA BA KAYO SA AMA?OO O HINDI NA…….IPALIWANAG..
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  SAGOT KO:
  Kung ang tinutukoy sa tanong na tanggalin si Jesus ay kung “hindi siya nagkatawang tao upang siya ang maging daan sa Ama”, Ang sagot ay HINDI tayo makakarating sa kaharian ng Ama, ayon sa Awit 49:7-9 walang taong makaliligtas sa kanyang kaluluwa, kahit ang kanyang kapatid at sinuman ang makakaligtas sa kanyang kaluluwa. Tanging Dios lamang ang makaliligtas sa atin ayon sa Awit 49:15, Kaya’t nagkatawang tao ang Dios Anak (Jesus) ayon sa Filipos 2:5-7 upang maging tao upang sa laman tayo ay kanyang tinubos at makarating sa Kaharian kung nasaan ang Ama.

  ————-®
  Wala sa kaniyang makatutubos sa ano pa mang paraan sa kaniyang kapatid, ni magbibigay man sa Dios ng pangtubos sa kaniya: (Sapagka’t ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal, at ito’y naglilikat magpakailan man:) Upang siya’y mabuhay na lagi, upang siya’y huwag makakita ng kabulukan. AWIT 49:7-9
  ————-®
  Nguni’t tutubusin ng Dios ang aking kaluluwa sa kapangyarihan ng Sheol: sapagka’t tatanggapin niya ako. (Selah) AWIT 49:15

  ————-®
  Mangagkaroon kayo sa inyo ng pagiisip, na ito’y na kay Cristo Jesus din naman:
  Na siya, bagama’t nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios, Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao: FILIPOS 2:5-7
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Sa makatuwid, pag hindi nagkatawang tao ang Dios Anak (Jesus) o “tanggalin si Jesus ayon sa tanong” upang tayoy tubusin ay HINDI tayo makakarating sa kaharian ng Dios.

 • Arman G. De Castro PAGTUTOL KO————(4)—–(2/2) bro Immanuel Dela Cruzsinabi mo sa itaas..broNa siya, bagama’t nasa [[[[[[anyong Dios]]]]]]]]], ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios, Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao: FILIPOS 2:5-7

  AKING PAGTUTOL

  NA SIYA(JESUS) AY NASA ANYONG DIYOS………MALIWANAG DIYOS NA NAKASULAT HINDI SINABING ANYONG TAO O ANYONG ANAK EH IISA LANG ANG DIYOS AT HINDI MADAMI.

  ANG SALING “DIYOS AY DIYOS” HINDI NAGBABAGO YAN.

  ************

  ETO PA SAGOT MO SEE BRACKETED WORDS

  SAGOT KO SABI NI BRO Immanuel Dela Cruz:
  Kung ang tinutukoy sa tanong na tanggalin si Jesus ay kung “hindi siya nagkatawang tao upang siya ang maging daan sa Ama”, Ang sagot ay [[[[[[[[[[[[HINDI tayo makakarating sa kaharian ng Ama,]]]]]]] ayon sa Awit 49:7-9 walang taong makaliligtas sa kanyang kaluluwa, kahit ang kanyang kapatid at sinuman ang makakaligtas sa kanyang kaluluwa. Tanging Dios lamang ang makaliligtas sa atin ayon sa Awit 49:15, Kaya’t nagkatawang tao ang Dios Anak (Jesus) ayon sa Filipos 2:5-7 upang maging tao upang sa laman tayo ay kanyang tinubos at makarating sa Kaharian kung nasaan ang Ama.

  ***************
  AKING PAGTUTOL
  ***************

  [[[[[[[[[[[[HINDI tayo makakarating sa kaharian ng Ama,]]]]]]] (see bracketed words above).

  SINABI MO NA NA HINDI TAYO MAKAKARATING SA KAHARIAN NG AMA? MALIWANAG BINALEWALA MO ANG KAPANGYARIHAN NG IYONG AMA…AT NAGKAROON PA NG AUTHORITY SI JESUS SA KANYA NA SIYA NAMANG MAY KATOTOHANAN.

  DAHIL KAHIT WALA ANG AMA………

  AKO ANG DAAN,
  AKO ANG KATOTOHANAN
  AKO ANG BUHAY

  MAKAKARATING KA PA SA PAMAMAGITAN NI JESUS DAHIL MAY DAAN KA PA MAY BUHAY AT KATOTOHANAN.
  SIYA AT AMA AY IISA AT WALANG 3 PERSONA…DAHIL KUNG MAY PERSONA AT NAKAHIHIGIT ANG AMA…SANA AY AMA MO NA LANG ANG NAGING DIYOS AT HINDI NA NIYA K AILANGAN PA SI JESUS.

 • Immanuel Dela Cruz PAGTUTOL KO BILANG————(5 panghuli)—–(1/2) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  TANONG KO———-®Sa Pahayag 3:11-12, ang Panginoong Jesu Cristo ((ay nasa langit)) at nagwika ang magtagumay ay gagawin niyang haligi “templo ng aking Dios”, “pangalan ng aking Dios”, “bayan ng aking Dios”, “langit mula sa aking Dios”.
  ————®
  Kung ang Panginoong Jesu Cristo ay siya rin ang Ama, bakit kahit nasa langit na ang Panginoong Jesu Cristo siya ay may Dios pa rin? templo ng aking Dios, pangalan ng aking Dios, bayan ng aking Dios, langit mula sa aking Dios.
  ————®∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  SAGOT MO———-®

  yaang ipinost mo brother ay REVELATION CHAPTER 3 LAMANG MAKIKITA MO YAN SA #5 NA SAAGOT KO SA IBABA.

  ANG REVELATION AY HANGGANG CHAPTER 22. SO BAWAL TALAGA ANG NAMUMULOT LAMANG NG MGA TALATA DAPAT MAY READING COMPREHENSION PARA NASASAGOT ANG MGA TANONG SA KANILANG MGA SARILI.

  TANDAAN!!!!! : SA CHAPTER 15 TO CHAPTER 22
  NG REVELATION WALA!!!!!!!!!!! KA NG MABABASANG
  SALITANG ‘AMA” !!!!!!!!!!! ANG KORDERO AT DIYOS HANGGANG 22 NA LAMANG NA TUMUTUKOY SA SARILI NIYA.

  NGAYON KUNG READING COMPREHENSION ANG PAG-UUSAPAN NATIN SA AKLAT NG REVELATION EH ITO ANG MAISASAGOT KO SA IYO DIYAN…….

  SA AKLAT NG REVELATION SI JESUS / YESHUA AY ANG MGA SUMUSUNOD:

  **************************************
  #1. MAY-ARI NG MGA ANGHEL..
  ***************************************
  [SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG MGA ANGHEL]
  APOCALYPSIS 22:6 At sinabi sa akin ng anghel, “Maasahan at totoo ang mga salitang ito.
  [[[[[[[[[[[[[[[[[[Ang PANGINOONG DIYOS, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ang SIYANG
  NAGSUGO SA KANYANG ANGHEL]]]]]]]]]] upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.
  APOCALYPSIS 22:16 “Akong” si JESUS ang nagsugo sa
  [[[[[[[[[[[[[ “AKING” ANGHEL]]]]]]

  upang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesya. Ako’y mula sa angkan ni David; ako ang maningning na tala sa umaga.”

  **************************************
  #2 NASA GITNA NG TRONO!!!!!!! REMEMBER 1 TRONO NG DIYOS SA LANGIT.
  **************************************

  APOCALYPSIS 4:2
  Walang anu-ano’y kinasihan ako ng Espiritu, at nakita ko sa langit ang [[ISANG(1) TRONO]]
  [[ISANG(1) TRONO]]
  at ang NAKALUKLOK DOON. Ang MUKHA niya ay maningning na gaya ng mahahalagang batong haspe at kornalina.
  May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono.
  May mukha at ang nakaluklok doon hindi MGA NAKALUKLOK. IISA ANG NAKALUKLOK mga kapatid.
  GITNA NG TRONO
  Apocalypsis 7:17 Sapagkat ang
  [[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
  ang [[[[[[magiging pastor nila]]]. Sila’y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay-buhay; at [[[[papahirin ng DIYOS ang luha sa kanilang mga mata.]]]]]]

  **************************************
  #3 [SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT BUBURA SA ATING PANGALAN]
  ***************************************
  [AKLAT NG BUHAY SA OLD TESTAMENT NA KAY YAHWEH SA NEW TESTAMENT NA KAY JESUS NA PAANO NANGYARI YON? JOHN 10:30]

  EXODUS 32:32-33 Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo SA INYONG AKLAT ANG AKING PANGALAN. (Sabi ni Moises). (v.33) Sumagot si YAHWEH, “KUNG SINO ANG NAGKASALA SA AKIN AY SIYA KONG BUBURAHIN SA “AKING” AKLAT.

  [SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT BUBURA SA ATING PANGALAN]

  Pahayag 21:27 Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang sinumang gumagawa ng kahihiyan, at ang mga sinungaling. Yaon lamang may mga [pangalang nakasulat sa “AKLAT NG BUHAY” na INIINGATAN ng KORDERO ang makapapasok sa lunsod.]

  DITO MAY “AMA” KASI HINDI CHAPTER 15 TO 22 YAN PERO SIYAYAN BUBURA NA YAN NG AKLAT NIYA NASA ITAAS NA MGA TALATA.
  APOCALYPSIS 3:5 Ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti. at hindi ((((((( KO )))))) aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan . Kikilalanlin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel.

  **********************************
  #4 SI JESUS ANG MAY-ARI NG ANGHEL AT NG MGA ANGHEL?
  **********************************

  APOCALYPSIS 22:6 At sinabi sa akin ng anghel, “Maasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang [[[[[[Panginoong Diyos, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta]]]], ang [[[[[[[SIYANG NAGSUGO SA KANYANG!!!!!!!!!!!! ANGHEL ]]]]]]]]]upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.

  TAKENOTE: AKING…AKING..AKING..ANGHEL!!!
  APOCALYPSIS 22:16 Akong si JESUS ang nagsugo sa [AKING ANGHEL ] upang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesya. Ako’y mula sa angkan ni David; ako ang maningning na tala sa umaga.”

  NAGLINGKOD SA LUPA ANG MGA ANGHEL KAY JESUS.

  MATEO 4:11 “At iniwan SIYA ng diyablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa KANYA.

  JOHN 1:51 At sinabi niya sa kanya, Pakatandaan mo: makikita ninyong bukas ang langit, at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao!

  **********************************
  #5 ANG ILAWAN MISMO NG BAGONG JERUSALEM NG DIYOS.
  ***********************************
  APOCALYPSIS 21:22-34
  22 Napansin ko na WALANG TEMPLO sa lunsod sapagkat ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at [[[[[[[[ang
  KORDERO]]]]]] ang PINAKA TEMPLO !!!! roon.
  23 Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lunsod pagkat ang KANINGNINGAN NG DIYOS ANG
  NAGBIBIGAY LIWANAG DOON, at ang
  [[[[[[[[[KORDERO ang SIYANG ILAWAN.]]]]]]]

  ARMAN SAID: MAY ILAWAN BANG WALANG NINGNING?

  **********************************
  #6 MAY ARI-NG 7 ESPIRITU NIYA (backread na lang)
  **********************************

  ***************
  #7 SI JESUS SI AMEN!!!
  *****************
  REVELATION 3:14
  At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[sinasabi ng Siya Nawa (PINASASABI NI AMEN!!), ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Dios:]]]]

  REVELATION 5:6-14 (SI AMEN OR SI SIYA NAWA!!)

  ********************
  #8 SI KRISTO MISMO ANG DARATING ANG ALPHA AT OMEGA
  REVELATION 22:6-21
  ********************
  Ang Pagdating ni Jesus

  6 At sinabi sa akin ng anghel, “Maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.”

  7 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na [[[AKO]]! Mapalad ang tumutupad sa mga propesiya na nilalaman ng aklat na ito!”

  ETO PA DARATING REVELATION 22:12-13

  12 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”

  18 Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito; ang sinumang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay daragdagan ng Diyos ng parusa; idaragdag sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. 19 Ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga propesiyang naririto ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punongkahoy na nagbibigay-buhay at sa Banal na Lunsod na binabanggit dito.
  20 Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!”
  [[[[[[[[[[[[ Sana’y dumating ka na, Panginoong Jesus!]]]]]]
  [[[[[[[[[ 21 Nawa’y makamtan ng lahat a ang pagpapala ng Panginoong Jesus.]]]]]]]]] (SINABI BA AMA NINYO SA PAGPAPALA?)
  Amen.

  ANG ARAL: ANG BIBLIA AY HINDI DAPAT PINUPULOT-PULOT LANG SIKAPIN NATING MAGKAROON NG MALAWAK NA PAGBABASA DITO SA TULONG NG ESPIRITU SANTO NG PANGINOONG YESHUA/JESUS AMEN!!

  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

 • Immanuel Dela Cruz PAGTUTOL KO————(5)—–(2/2) bro Arman G. De CastroSa aking tanong na kung ang Panginoong Jesu Cristo ay siya rin ang Dios Ama, bakit nagwika ang Panginoong Jesu Cristo “templo ng aking Dios”, “pangalan ng aking Dios”, “bayan ng aking Dios”,“langit mula sa aking Dios”.Ayon sa sumagot, may-ari ng mga Anghel ang Panginoong Jesu Cristo ayon sa Pahayag 22:16, ngunit tinukoy niya sa Pahayag 3:5 na may mga Anghel din ang Dios Ama. Ayon din sa sumagot sa Pahayag 15 hanggang 22 ay wala ng mababasang “AMA” ang CORDERO at DIOS na lamang na tumutukoy sa Panginoong Jesu Cristo.Atin pong tinututulan na ang Cordero at Dios ay iisang persona, atin pong bigyang linaw na ang Cordero ay pantukoy sa Dios Anak at Dios ay pantukoy sa Dios Ama:

  1) Ayon sa Pahayag 22:1 “Luklukan ng Dios at ng Cordero, at pumunta nga ang Cordero (Jesus) sa luklukan ng Ama ayon sa Marcos 16:19. Ipinaliwanag eto ng Panginoong Jesu Cristo sa Mateo 22:44 na nakaupo siya sa kanan ng Dios Ama.

  2) Sino ba ang Cordero, ayon sa Juan 1:29,36 tinukoy ni Juan na si Jesus ang Cordero, at ang Cordero ang nagbuwis ng kanyang buhay upang lahat tayo ay may kaligtasan ayon sa Pahayag 5:8-9.

  3) Kung may anghel ang Panginoong Jesu Cristo ayon sa Pahayag 22:16 may anghel din po ang Dios Ama ayon sa Payahag 3:5

  4) Dumako naman tayo sa tanong ko kung bakit kahit nasa langit na ang Panginoong Jesu Cristo nagwika siya na “templo ng aking Dios”, “pangalan ng aking Dios”, “bayan ng aking Dios”, “langit mula sa aking Dios”. Sapagkat sa pagkabuhay muli ng katawang tao ng Panginoong Jesu Cristo ayon sa Juan 20:26 siya ay may Dios dahil lahat ng katawang tao ay may Dios ayon sa Jerimias 32:27

  ————®
  At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay, na maningning na gaya ng bubog, na lumalabas sa LUKLUKAN NG DIOS AT NG CORDERO, PAHAYAG 22:1

  ————®
  Ang Panginoong Jesus nga, pagkatapos na sila’y mangakausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit, at lumuklok sa kanan ng Dios. MARCOS 16:19

  ————®
  Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Maupo ka sa aking kanan, Hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa? MATEO 22:44

  ————®
  Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kaniya, at sinabi, Narito, ang Cordero ng Dios, na nagaalis ng kasalanan ng sanglibutan! JUAN 1:29
  At kaniyang tiningnan si Jesus samantalang siya’y naglalakad, at sinabi, Narito, ang Cordero ng Dios! JUAN 1:36

  ————®
  At pagkakuha niya ng aklat, ang apat na nilalang na buhay at ang dalawangpu’t apat na matatanda ay nangagpatirapa sa harapan ng Cordero, na ang bawa’t isa’y may alpa, at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan, na siyang mga panalangin ng mga banal. At sila’y nangagaawitan ng isang bagong awit, na nagsasabi, Ikaw ang karapatdapat na kumuha ng aklat, at magbukas ng mga tatak nito: sapagka’t ikaw ay pinatay, at binili mo sa Dios ng iyong dugo ang mga tao sa bawa’t angkan, at wika, at bayan, at bansa. PAHAYAG 5:8-9

  ————®
  Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo’y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga.PAHAYAG 22:16

  ————®
  Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit; at hindi ko papawiin sa anomang paraan ang kaniyang pangalan sa aklat ng buhay, at ipahahayag ko ang kaniyang pangalan sa harapan ng AKING AMA, AT SA HARAPAN NG KANIYANG MGA ANGHEL. PAHAYAG 3:5

  ————®
  Ang magtagumpay, ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Dios, at hindi na siya’y lalabas pa doon: at isusulat ko sa kaniya ang pangalan ng aking Dios, at ang pangalan ng bayan ng aking Dios, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Dios, at ang aking sariling bagong pangalan. PAYAHAG 3:12

  ————®
  At pagkaraan ng walong araw ay muling nasa loob ng bahay ang kaniyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus, nang nangapipinid ang mga pinto, at tumayo sa gitna, at sinabi, Kapayapaan ang sumainyo. Nang magkagayo’y sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri, at tingnan mo ang aking mga kamay; at idaiti mo rito ang iyong kamay, at isuot mo siya sa aking tagiliran: at huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. JUAN 20:26-27

  ————®
  Narito, ako ang Panginoon, ang Dios ng lahat na tao; may anomang bagay baga na totoong mahirap sa akin? JERIMIAS 32:27

  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Sa makatuwid, ang Dios “Anak” (isang persona) ay hindi ang Dios “Ama” (pangalawang persona) sapagkat sa katawang tao ng Panginoong Jesu Cristo, Dios niya ang Dios Ama.

  11 hrs · Like · 1
 • Arman G. De Castro PAGTUTOL KO————(5)—–(1/2) bro Immanuel Dela Cruz@Immanuel Dela Cruz bro Arman G. De Castro, paki elaborate ang tanong, ty!!!SABI NINYO AMA LANG ANG NAKAKAALAM NG PAGDATING AT HINDI ANG ANAK…SO…SA REVELATION CHAPTER 15 TO CHAPTER 22 AY WALA NG SALITANG “AMA” NA MABABASA.

  ANG TANONG…

  SAAN NASUSULAT SA AKLAT NG REVELATION/APOCALYPSIS NA UUTUSAN NG AMA SI JESUS NA DUMATING O DARATING ANG INYONG AMA?

  MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA.

  KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.

  *******continuation….of our post……………

  TANONG MO BILANG————(5-panghuli) bro Arman G. De Castro
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  TANONG:
  ————-®
  Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: Deuteronomio 6:4

  SAAN NASUSULAT SA AKLAT NG REVELATION/APOCALYPSIS NA UUTUSAN NG AMA O DARATING ANG INYONG AMA?

  MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA.

  KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  SAGOT KO:
  Atin pong tandaan na ang aklat ng Revelation/Payahag ay ang kaganapang mangyayari sa hinaharap o katapusan ng mundo.
  Kung ang tinutukoy ng tanong ay kung uutusan/isusugo ng Dios Ama ang Dios Anak(Jesus) na siyang darating sa lupa upang hatulan ang sanlibutan o ang Ama ang darating upang hatulan ang sanlibutan ayon sa aklat ng Revelation/Pahayag.

  Wala, walang talata na uutusan ng Dios Ama ang Dios Anak(Jesus) sa aklat ng Revelation/Pahayag kundi eto ay katuparan sa pagsugo sa kanya ng Ama ayon sa Juan 3:16-18 na dahil sa pagmamahal ng Ama isinugo niya ang Anak upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at sinuman ang maligtas eto makakarating sa kaharian ng Dios. Kaya’t darating muli sa lupa ang Panginoong Jesu Cristo ayon sa Pahayag 3:11-12 upang tayoy kanyang hatulan. Bakit hindi ang Dios Ama ang darating sa lupa at hatulan ang sanlibutan dahil ayon sa Juan 5:22 hindi tayo hahatulan ng Dios Ama dahil ang paghatol ay ipinagkaloob niya eto sa Dios Anak (Jesus).

  ————-®
  Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagka’t hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagka’t hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na Anak ng Dios. JUAN 3:16-18
  ————-®
  Ako’y dumarating na madali: panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinoman ang iyong putong. Ang magtagumpay, ay gagawin kong HALIGI SA TEMPLO NG AKING DIOS, at hindi na siya’y lalabas pa doon: at isusulat ko sa kaniya ang pangalan ng aking Dios, at ang pangalan ng bayan ng aking Dios, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Dios, at ang aking sariling bagong pangalan. PAHAYAG 3:11-12
  ————-®
  Sapagka’t ang Ama’y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol; JUAN 5:22
  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Sa makatuwid, walang nakasulat na talata sa aklat ng Pahayag na isusugo ulit ng Dios Ama ng Dios Anak sapagkat etoy katuparan ng pagsugo sa kanya sa darating na katapusan ng mundo.

 • Arman G. De Castro PAGTUTOL KO————(5)—–(2/2) bro Immanuel Dela Cruz@Immanuel Dela Cruz bro Arman G. De Castro, paki elaborate ang tanong, ty!!!SABI NINYO AMA LANG ANG NAKAKAALAM NG PAGDATING AT HINDI ANG ANAK…SO…SA REVELATION CHAPTER 15 TO CHAPTER 22 AY WALA NG SALITANG “AMA” NA MABABASA.

  ANG TANONG…

  SAAN NASUSULAT SA AKLAT NG REVELATION/APOCALYPSIS NA UUTUSAN NG AMA SI JESUS NA DUMATING O DARATING ANG INYONG AMA?

  MAGBIGAY NG TALATA MERON O WALA.

  KUNG MERON IPALIWANAG KUNG WALA SABIHIN KUNG WALA.

  sabi mo PAKI-ELABORATE KO ANG AKING TANONG

  ANG TANONG…

  SAAN NASUSULAT SA AKLAT NG REVELATION/APOCALYPSIS NA UUTUSAN NG AMA SI JESUS NA DUMATING O DARATING ANG INYONG AMA?

  ANG AKING PAGTUTOL…………….

  ETO SINASABI MO bro Immanuel Dela Cruz sa itaas..

  SAGOT KO:
  Atin pong tandaan na ang aklat ng Revelation/Payahag ay ang kaganapang mangyayari sa hinaharap o katapusan ng mundo.
  Kung ang tinutukoy ng tanong ay kung uutusan/isusugo ng Dios Ama ang Dios Anak(Jesus) na siyang darating sa lupa upang hatulan ang sanlibutan o ang Ama ang darating upang hatulan ang sanlibutan ayon sa aklat ng Revelation/Pahayag.

  [[[[[[[[[[[[Wala, walang talata na uutusan ng Dios Ama ang Dios Anak(Jesus)]]]]]]]]]]]]]]]]] sa aklat ng Revelation/Pahayag kundi eto ay katuparan sa pagsugo sa kanya ng Ama ayon sa Juan 3:16-18 na dahil sa pagmamahal ng Ama isinugo niya ang Anak upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at sinuman ang maligtas eto makakarating sa kaharian ng Dios. Kaya’t darating muli sa lupa ang Panginoong Jesu Cristo ayon sa Pahayag 3:11-12 upang tayoy kanyang hatulan. [[[[[[[[[[[[[[[[[Bakit hindi ang Dios Ama ang darating]]]]]]]]]]] sa lupa at hatulan ang sanlibutan dahil ayon sa Juan 5:22 hindi tayo hahatulan ng Dios Ama dahil ang paghatol ay ipinagkaloob niya eto sa Dios Anak (Jesus).

  NAPAKALIWANAG NA WALA ANG SAGOT NI bro Immanuel Dela Cruz

  [[[[[[[[[[[[Wala, walang talata na uutusan ng Dios Ama ang Dios Anak(Jesus)]]]]]]]]]]]]]]]]] sa aklat ng Revelation/Pahayag

  [[[[[[[[[[[[[[[[[Bakit hindi ang Dios Ama ang darating]]]]]]]]]]]

  *********************************
  SO WALANG AMA NA DARATING AT WALANG TALATA NA UUTUSAN NG DIYOS SI JESUS NA DUMATING SA AKLAT NG APOCALYPSIS/PAHAYAG.

  [[[[[[[[[[[[[ANO NGAYON ANG SINASABI NINYO NA MGA TRINITARIAN NA AMA LAMANG ANG NAKAKAALAM NG KANYANG PAGDATING AT HINDI ALAM NG ANAK?]]]]]]]]]
  ********************************

  MATEO 24:36 Ngunit walang nakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga ANGHEL SA LANGIT, O ANG “ANAK” MAN, ANG AMA LAMANG ANG NAKAKAALAM NITO.

  KASI PINUTOL NINYO MGA KAPATID ANG PAG-BASA PERO ANG KATOTOHANAN SI JESUS ANG DARATING SA TALATANG YAN…AT ALAM NIYA ANG KANYANG PAGDATING KUNG ITINULOY NINYO ANG PAGBABASA NG TALATA.

  [KUNG AMA NAKAKAALAM BAKIT SI JESUS DARATING TULOY ANG BASA SA KASUNOD NA TALATA MATEO 24 LAHAT YAN]
  MATEO 24:37 Ang PAGDATING!!!!!!!!!!!ng “ANAK NG TAO” ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni NOE. Noon, ang mga tao’y nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si NOE.

  *************************
  WALANG NAG-UUTOS PERO SIYA AY DARATING….SEE GANTIMPALA IN BRACKETED WORDS…!!!
  ************************
  ANG HULA SA LUMANG TIPAN:

  ISAIAH 40:10 Dumarating ang Panginoong Yahweh na taglay ang kapangyarihan, dala ang[[[[[ gantimpala ]]] sa mga hinirang.

  ANG MATUTUPAD NA HULA SA HINAHARAP

  SIMULA CHAPTER 15 TO 22 NG REVELATION WALA NG SALITANG “AMA”.

  REVELATION 22: 7 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na [[[[ ako! ]]]]]Mapalad ang tumutupad sa mga propesiya na nilalaman ng aklat na ito!” (AKO LANG YAN HINDI KAMI!!!)

  REVELATION 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga[[[[ gantimpalang]]] ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”

  REVELATION 22:20-21 Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!”
  Sana’y dumating ka na, Panginoong Jesus!

  21 Nawa’y makamtan ng lahat a ang pagpapala ng Panginoong
  Jesus.

  Amen.

  SO MALING-MALI ANG NAGING KINALABASAN NG SAGOT NG AKING KATUNGGALI SINIRA NIYA ANG MATTHEW 24:36 NA AMA LANG ANG NAKAKAALAM NG PAGDATING AT HINDI ALAM NG ANAK .

  REMEMBER THIS ANG DIYOS NAMIN AY GALA..AT HINDI NANATILI SA ISANG LUGAR LAMANG..

  JEREMIAH 23:23 AKO AY DIYOS NA NASA LAHAT NG DAKO AT [[[[[[[[HINDI NANATILI SA ISANG LUGAR LAMANG. ]]]]]]]]

  TANDAAN: KAPAG KAYO AY SUMAGOT NG WALA!!! KAHIT KAILAN ANG WALA!! AY HINDI NA MAGKAKAROON PA!!

  AMEN!!!

  3 mins · Edited · Like · 1

PAALALA! SA MGA BAKLA AT TOMBOY OR LESBIAN AND GAYS

LEVITICUS 18:22 Huwag kayong makipagtalik sa kapwa ninyo lalaki; iyan ay karumal-dumal.

ROMA 1:26-32

26 Dahil dito’y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa.
Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki,
at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan.

27 Ganoon din ang mga lalaki;
ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae,
at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling.
Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay,
“”kaya’t sila’y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa.””

28 Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. 29 Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, b kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin. Sila’y naging mahihilig sa tsismis, 30 mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, c walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at suwail sa magulang. 31 Sila’y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di-marunong lumingap sa kapwa. 32 Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganoon.

 

WAS MUHAMMAD IN SONGS OF SOLOMON 5:16? ADJECTIVE OR NOUN MUHAMMADIN?

PERSONIFICATION

Ang Awit ni Solomon

Panimula:

Ang aklat na ito ay kalipunan ng mga tula ng pag-ibig. Ang aklat ay tinatawag na Ang Awit ni Solomon pagkat sa pamagat na Hebreo, nakalagay ang kanyang pangalan.

Madalas bigyang-kahulugan ng mga Judio ang mga awit na ito bilang larawan ng kaug-nayan ng Diyos at ng kanyang bayan. Para naman sa mga Cristiano, ito’y larawan ng kaugnayan ni Cristo at ng Iglesya.

KAUGNAYAN NG DIYOS YAN AT NG KANYANG BAYAN PERSONIFICATION SA RELASYON NG BAYAN SA KANILANG DIYOS…

AT KAUGNAYAN NI CRISTO SA KANYANG IGLESIA SA MGA CHRISTIAN.

PERSONIFICATION EXAMPLE

SONG OF SOLOMON 7:4-5

3Thy two breasts are like two young roes that are twins.
4Thy neck is as a tower of ivory; thine eyes like the fishpools in [[[[[[[[[[[[Heshbon]]]]]]], by the gate of [[[[Bathrabbim]]]]: thy nose is as the tower of [[[[[Lebanon]]]]] which looketh toward [[[Damascus]]]].
5Thine head upon thee is like [[[[Carmel]]]], and the hair of thine head like purple; the king is held in the galleries.

HAVE YOU SEEN THAT?

HESBON, BATHRABBIM, LEBANON, DAMASCUS…

SONGS OF SOLOMON IS NOT A PORN!!!

NO PORN IN THE BIBLE ALL ARE PERSONIFICATION

 

 

all_together_lovely

nasa_song_of_solomon_5_16_daw

yahoo_answer

The term is מחמדים (with vowels: מַחֲמַדִּים, pronounced: machmadim) and it is a plural form of the word מחמד (machmad) means something precious, or beloved, in Hebrew.

The word machmad in Hebrew comes from the root CH.M.D, the root of words such as “coveted”, “delightful”, “delightful”, “desirable”...


SO IT IS A PART OF THE SENTENC NOT THE NAME OF A PERSON IT IS ADJECTIVE NOT NOUN!!!

טז חִכּוֹ, מַמְתַקִּים, וְכֻלּוֹ, מַחֲמַדִּים; זֶה דוֹדִי וְזֶה רֵעִי, בְּנוֹת יְרוּשָׁלִָם.
SONG OF SOLOMON 5:16 His mouth is most sweet; yea, he is altogether lovely. This is my beloved, and this is my friend, O daughters of Jerusalem.’

MALIWANAG NGANGA!!!! NA NAMAN ANG MGA ISLAM SA CLAIM NILA…

[[HEROD THE GREAT OR HEROD I DIED 4 B.C. AND LUKE 2:2 FIRST CENSUS (6 A.D.) CONTRADICTION CLOSED!!! ]]] I DISCUSSED ALSO SOME HEROD SONS IN TIME OF YESHUA/JESUS

ISLAM SAID!!!
herod
OKAY HERE’S THE ANSWER!!
LET US DISCUSSED THE BIRTH OF JESUS/YESHUA IN LUKE 2:2 (CENSUS HAPPENED IN 6 A.D.) AND MATTHEW chapter 2 (JESUS BORN BEFORE 4 B.C. DEATH OF KING HEROD) CONTRADICTIONS OF ISLAM AND SOME SCHOLARS DEBATING ON THAT TOPIC!!
FIRST LET US VISIT THE LIST OF THE GOVERNOR OF SYRIA AND LOOK FOR THE 27 BC TO 135 A.D.
SEE THE IMAGE BELOW
list_of_gov_syria
SEE THE TRANSLATION IN KJV BELOW OF THE NAME kjv_cyrenius
SEE THE TRANSLATION OF THE NAME IN VULGATE 405 A.D. TRANSLATED BY ST. JEROME
vulgate_bible
THE TRUTH WAS IT IS QUINCTILIUS NOT QUIRINIUS
READ CAREFULLY BELOW PICTURE AND LINK ABOUT PUBLIUS QUINCTILIUS VARUS
Quinctilius_varus
Quinctilius_varus_political_career

ABOVE YOU CAN SEE THERE WAS A MESSIANIC REVOLT ALREADY

DURING HIS TIME AFTER THE DEATH OF KING HEROD THE GREAT HE CRUCIFIED 2000 JEWISH REBELS
LAST SENTENCE!!!
THEN THE PROBLEM GOES AWAY ALTOGETHER

“FOR HE WAS INDEED THE GOVERNOR AT JUST THE RIGHT TIME”

Political career

As Lugdunum I (RIC 230), countermarked “VAR” (Varus).

In 8-7 BC, Varus governed the province of Africa.[18] Later he went to govern Syria from 7/6 BC until 4 BC with four legions under his command, where he was known for his harsh rule and high taxes. The Jewish historian Josephus mentions the swift action of Varus against a MESSIANIC revolt in Judaeaafter the death of Roman Client King Herod the Great in 4 BC. After occupying Jerusalem, he crucified 2000 Jewish rebels and may have thus been one of the prime objects of popular anti-Roman sentiment in Judaea. (Josephus, who made every effort to reconcile the Jewish people to Roman rule, felt it necessary to point out how lenient this judicial massacre had been.) Indeed, at precisely this moment the Jews, nearly en masse, began a full-scale boycott of Roman pottery (Red Slip Ware).[19] Thus, the archaeological record seems to verify mass popular protest against Rome because of Varus’ cruelty.

It is possible that the long running dispute over the historicity of the narrative in Luke’s Gospel chapter 2 about the birth of Christ at the same time as a census held “whilst Quirinius was governor of Syria” is to be explained simply by a mistaken spelling by the Gospel author.The problem with “Quirinius” is that he became governor only when Archelaus, son and part-heir of Herod, was deposed by the Romans in AD 6 but both Luke and Matthew indicate that Jesus was born before the death of Herod 10 years earlier. However, if Luke had intended to write “Quinctilius” – an easy mistake to make – then the problem goes away altogether for he was indeed the governor at just the right time.

BASE ON THE FACTS ABOVE BELOW ARE WRONG RECORDS IT IS NOT QUIRINIUS BUT QUINCTILIUS!!!

CENSUS OF QUIRINIUS

census_of_quirinius

QUIRINIUSquirinius

********************

Another Question:
If King Herod died in 4BC, how could Jesus be taken to him before being Crucified?

OTHER POEPLE THEY KNOW ONLY 1 HEROD IN THE BIBLE?

HEROD I HAS 3 SONS…

HEROD I OR HEROD THE GREAT IS THE ONE DIED ON 4.B.C.herode_I

HEROD I PAGE CONTINUATION ….. MANY HEROD BECAUSE OF HIS SONSherode_I_continue

HEROD ARCHELAUS

herod_archelaus

DEATH OF JESUS AND JUAN BAUTISTA IS IN TIME OF HEROD ANTIPAS

herod_antipas

SOME LINK FOR THE BEST ANSWER!!!

Best Answer:  As it was mentioned before they are 2 different herods:

Herod I (also called Herod the Great) He’s the one who died in 4BC. Known for Finishing the Great Temple in Jerusalem (destroyed in 70AD only the “wailing wall” remains), and the stronghold of Massad. He was dubbed the great for these building achievements and political influence. He massacred the children in Bethlehem.

Herod Antiapas (also called the tetrarch) He is more well known for marring his sister in law Herodias (guess they weren’t very imaginative with names back then LOL!!!!!!!!!!!!!!) and killing Jhon the babtist at the request of Herodias Daughter after she danced for him and he promised to give her whatever she asked for. He was a non-factor in Jesus’ trail he passed responsibility back to Pilate.

Source(s):Wikipedia and Bruce shelles Church History in Plain Language
fight fan · 7 years ago
yahoo_best_answer

AMEN!!!

FROM THE AUTHOR: AS FAR AS MY KNOWLEDGE IS CONCERN THE TRANSLATION OF THE NAME BY DIFFERENT SCHOLARS HAVE A DESCREPANCIES WE CANNOT BLAME LUKE ABOUT HIS WRITINGS MAY BE THE ONE WHO TRANSLATE WHAT HE WROTE IS THE ONE COMMITTED A MISTAKES

TO GOD YESHUA/JESUS BE THE GLORY FOREVER AND EVER AMEN!!!

IF JESUS IS A PROPHET WHY HE SEND HIS PROPHETS? WHY JESUS DIED OUTSIDE JERUSALEM?

SI YESHUA/JESUS ANG NAGSUGO NG KANYANG MGA PROPETA

LUKE 13:31-35 Dumating noon ang ilang Pariseo at sinabi nila kay Jesus, “Umalis na kayo rito dahil gusto kayong ipapatay ni Herodes.”

32 Subalit sumagot siya, “Sabihin ninyo sa lalaking iyon na nagpapalayas pa ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling ng mga maysakit. Gayundin ang gagawin ko bukas, at sa ikatlong araw ay tatapusin ko ang aking gawain. 33 Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas, at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. (IT IS NOT FOR HIM CONTINUE READING…)

34 “Jerusalem, Jerusalem! Pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga ISINUGO KOOOOOOOOOOOO!!! sa iyo! Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. 35 Kaya’t pababayaan nang lubusan ang iyong Templo. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, ‘Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon!'”

MATTHEW 23:37-38 “Jerusalem, Jerusalem! Pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinugo sa iyo! Ilang ulit kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw ninyo. 38 Kaya’t ang inyong Templo ay iiwanang tiwangwang. 39Sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sabihin ninyo, ‘Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon!'”

SO NASAAN ANG GOLGOTHA?

MATTHEW 27:32 [[[[[ Paglabas ng lunsod ]]]]], nakita ng mga sundalo si Simon na taga-Cirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus.

HEBREW 13:11-12 11 Ang dugo ng mga hayop ay dinadala ng pinakapunong pari sa Dakong Kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan, ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan.
Gayundin naman, namatay si Jesus sa [[[[[[[labas ng bayan]]]] upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang dugo.

 

ISLAM CONTRADICTION:

labas_o_loob labas_o_loob2hindinamansiyapropeta isinugoko isinugoko2

WAS REBECCA 3 YEARS OLD WHEN MARRIED TO ISAAC? 3 TAON BA SI REBECCA NG MAPANGASAWA NI ISAAC?

ali-punga_sangcopan_hc ali-punga_sangcopan_hc2 nganga nganga_link

 

CLICK THIS LINK ON THAT PICTURE ABOVE

FIRST QUESTION:

1. How OLD was Isaac when Abraham tried to sacrifice him?

How Old Was Isaac When Abraham Was Told to Offer Him?

by Dave Miller, Ph.D.

 

The Bible does not give a direct answer to the question of Isaac’s age when he was about to be offered as a sacrifice by his father. We therefore must conclude that neither our understanding of the passage nor our grasp of the points that God wants us to learn depend on knowing his age. However, some linguistic data are available that shed some light on the matter by pointing us in the direction of Isaac being older than we normally think, i.e., 20+.

In the first place, consider the details pertaining to chronology. Sarah gave birth to Isaac when she was 90 years old (Genesis 17:17). She would have been 92 or 93, 95 at most, when Isaac was weaned. She died at age 127 (Genesis 23:1)—when Isaac was 37 years old. Following Isaac’s birth, the events of the rest of Genesis chapter 21 (i.e., the driving out of Hagar and Ishmael, and the incident with Abimelech), as well as the events of chapter 22, all occurred during a 35-year period (approximately). Notice the expression “many days” in Genesis 21:34 (Mahabang panahong nanirahan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo.) , as well as the phrase “after these things” in 22:1 ( Pagkalipas ng ilang panahon,). These allusions would suggest that some time had elapsed prior to the offering of Isaac.

GENESIS 21:34 MAHABANG PANAHONG……….
GENESIS 22:1  PAGKALIPAS NG ILANG PANAHON……..(THE SACRIFICE OF ISAAC)

In the second place, the term “lad” used to refer to Isaac (21:5,12) is a flexible Hebrew term that does not necessarily refer to what we ordinarily think of—i.e., a boy. Rather, the term encompasses a wide range of meanings—from a baby (e.g., Exodus 2:6; 2 Samuel 12:16) to a young man (e.g., Absalom in 2 Samuel 14:21; 18:5). It even can refer to “servant” or “attendant” (e.g., 2 Samuel 16:1) as well as soldier/leader (1 Kings 20:14,15,17,19). Look closely at the context of the Isaac passage in 22:5 where the servants that accompanied Abraham and Isaac are referred to as “young men” (22:3,5,19). The word “servants” is precisely the same term that is used in verses 5 and 12 to refer to Isaac (cf. Gesenius, 1979, p. 555; Wigram, 1980, p. 823; Harris, et al., 1980, 2:585-586). Were the servants that accompanied Abraham 5 to 7 year olds? Or were they older?

Third, Isaac was given the task of carrying the wood for the impending sacrifice (22:6). There would have been enough wood to consume a human body when set on fire. Could a 5- to 7-year-old child carry such a burden?

GENESIS 22:6  Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim, at magkasama silang lumakad. (SO HINDI ITO MABUBUHAT NG 5 TO 7 YEARS OLD CHILD MAHIHIRAPAN ITO)

ETO NA MGA HULA NG EDAD :-) AYON SA PAGBUBUHAT NG KAHOY NA TUTUPOK SA ISANG KATAWAN!!!

Several commentators have weighed in on this question. Leupold wrote: “He may by this time have arrived at the age of some eighteen to twenty years” (1942, 1:625). Josephus stated: “Now Isaac was twenty-five years old” (1.13.2). Adam Clarke said: “[I]t is more probable that he was now about thirty-three” (1:140, emp. in orig.). Jamieson, Fausset, and Brown asserted that Isaac was “then upwards of twenty years of age” (n.d., p. 29). J. Curtis Manor described him as “a youth of sufficient strength and agility to carry a load of firewood up a mountainside” (1994, p. 103). Keil and Delitzsch affirmed that “this son had grown into a young man” (1976, 1:248). Morris added: “[T]he meaning in Isaac’s case should also be ‘young man’ ” (1976, p. 373).

We conclude that as the several lines of evidence converge, they point to Isaac being a young man—not a young boy.

SOURCE: http://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=11&article=1272

NGAYON KUHANIN NATIN ANG NASA 18 YEARS OLD TO 20 YEARS OLD SI ISAAC NG IAALAY…
DITO NABALITAAN NI ABRAHAM ANG PAGKAKAROON NG ANAK NI NACOR..

LET US GET THE CASE OF ISAAC IS 18 TO 20 YEARS OLD

GENESIS 22:20-24

Ang mga Angkan ni Nahor

20 Hindi nagtagal, nabalitaan ni Abraham na si Milca, ang asawa ng kanyang kapatid na si Nahor, ay nagkaroon din ng mga anak na lalaki. 21 Ang panganay ay si Hus, sumunod si Buz at pagkatapos ay si Kemuel na ama ni Aram. 22 Ang iba pang naging anak ni Nahor kay Milca, ayon sa pagkakasunud-sunod ay sina Kesed, Hazo, Pildas, Jidlaf at Bethuel. 23 Si Bethuel ang ama ni Rebeca. Ito ang walong anak ni Nahor kay Milca. 24 Kay Reuma na asawang-lingkod ni Nahor, naging anak naman niya sina Tebah, Gaham, Tahas at Maaca.

FOCUS IN GENESIS 20:20 HINDI NAGTAGAL!!!!!!!!!!

FOCUS IN GENESIS 20:20  Some time later Abraham was told,

SO SA EDAD NA 18 TO 20 NI ISAAC NAPABALITA NA ITONG SI BETHUEL AY MAY ANAK NA REBECCA.

SO ISAAC IS AROUND 18 TO 20 YEARS OLD WHEN THEY HEARD ABOUT THE NEWS ABOUT BETUEL…

40 YEARS OLD SI ISAAC NG PAKASALAN SI REBECCA

Isaac was 40 when he married Rebekah (Genesis 25:20).

SO THE DIFFERENCE OF AGE OF SACRIFICE(LET SAY 18 YEARS OLD) AND THE AGE OF ISAAC WHEN MARRIED TO REBECCA (40) THIS CAN BE THE AGE OF REBECCA!!!! (POSSIBLE THE AGE OF REBECCA WHEN GOD MARRIED IS 22)  

NOW LET US READ THE STORY OF REBECCA IN GENESIS CHAPTER 24 SEE THE BOLD LETTERS NOT THE BOLD ITALICS IF ALL THESE THINGS CAN BE DONE BY 3 YEAR OLD GIRL.

GENESIS 22:13-24

13-14 Tatayo po ako rito sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lunsod, para umigib. Ako po’y makikiinom sa isa sa kanila. Kapag sinabi niyang, ‘Uminom ka, at paiinumin ko rin ang iyong mga kamelyo,’ iyon na sana ang babaing inihanda ninyo para sa inyong aliping si Isaac. Sa gayon malalaman kong tinupad na ninyo ang inyong pangako sa aking panginoon.”

15 Hindi pa natatapos ang kanyang panalangin, dumating si Rebeca na may pasan na banga ng tubig. Siya ay anak ni Bethuel at apo ni Milca na asawa ni Nahor na kapatid ni Abraham.

16 Siya’y DALAGA pa at napakaganda. Lumusong siya sa kinaroroonan ng balon, pinuno ang kanyang banga, at umahon. 17 Sumalubong agad ang alipin at sinabi, “Maaari bang makiinom?”

18 “Aba, opo,” sagot ng babae. At inalalayan niya ang banga habang umiinom ang alipin.

19 Nang ito’y makainom na ay sinabi pa ng DALAGA, “Paiinumin ko na rin po ang inyong mga kamelyo hanggang gusto nila.

20 Isinalin niya sa painuman ang laman ng banga at pabalik-balik siyang sumalok hanggang sa mapainom ang lahat ng kamelyo. 21 Tahimik na pinagmasdan ng alipin ang DALAGA at iniisip kung iyon na kaya ang sagot ni Yahweh sa kanyang panalangin.

22 Matapos makainom ang mga kamelyo, inilabas ng alipin ang dala niyang mamahaling singsing a at dalawang pulseras na pawang lantay na ginto, at ibinigay sa dalaga.

23 Pagkatapos, ito’y tinanong niya, “Sino ba ang iyong mga magulang? Maaari ba kaming makituloy sa inyo ngayong gabi?”

24 Sumagot ang babae, “Ako po’y anak ni Bethuel na anak nina Nahor at Milca. 25 Maluwag po sa amin at maraming pagkain para sa inyong mga hayop.”

GENESIS 24: 28 Nagmamadaling umuwi ang dalaga at isinalaysay ang buong pangyayari sa tahanan ng kanyang ina.

ENGLISH GENESIS 24:13-24

13 Behold, I stand here by the well of water; and the daughters of the men of the city come out to draw water:

14 And let it come to pass, that the damsel to whom I shall say, Let down thy pitcher, I pray thee, that I may drink; and she shall say, Drink, and I will give thy camels drink also: let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac; and thereby shall I know that thou hast shewed kindness unto my master.

15 And it came to pass, before he had done speaking, that, behold, Rebekah came out, who was born to Bethuel, son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham’s brother, with her pitcher upon her shoulder.

16 And the damsel was very fair to look upon, a virgin, neither had any man known her: and she went down to the well, and filled her pitcher, and came up.

17 And the servant ran to meet her, and said, Let me, I pray thee, drink a little water of thy pitcher.

18 And she said, Drink, my lord: and she hasted, and let down her pitcher upon her hand, and gave him drink.

19 And when she had done giving him drink, she said, I will draw water for thy camels also, until they have done drinking.

20 And she hasted, and emptied her pitcher into the trough, and ran again unto the well to draw water, and drew for all his camels.

21 And the man wondering at her held his peace, to wit whether the Lord had made his journey prosperous or not.

22 And it came to pass, as the camels had done drinking, that the man took a golden earring of half a shekel weight, and two bracelets for her hands of ten shekels weight of gold;

23 And said, Whose daughter art thou? tell me, I pray thee: is there room in thy father’s house for us to lodge in?

24 And she said unto him, I am the daughter of Bethuel the son of Milcah, which she bare unto Nahor.


GENESIS 24:28 And the damsel ran, and told them of her mother’s house these things.

DAMSEL = a young unmarried woman.

THE END!!!

AMEN!!

FB DEBATES

harballah_nganga harballah_nganga2 harballah_nganga3

COMPUTATION NG MGA EDAD!!

100 TAON NG ISILANG NI SARA SI ISAAC.

GENESIS 21:5

5 Isandaang taon na si Abraham nang ipanganak si Isaac. 6 Sinabi ni Sara,
“Nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos at sinumang makarini

90 YEARS OLD SI SARAH AT 100 TAON SI ABRAHAM
GENESIS 17:17 Muling nagpatirapa si Abraham, ngunit napatawa siya nang kanyang maisip
na siya’y matanda na. Nasabi niya sa sarili, “Magkakaanak pa ba ang isang lalaki na
sandaang taong gulang(100 YEARS OLD) na? At si Sara! Maglilihi pa ba siya gayong siya’y
siyamnapung taon na?”

Sarah died at aged 127 (Genesis 23:1-2).
1 Nabuhay si Sara nang 127 taon. 2 Namatay siya sa Lunsod ng [[Arba]], na tinatawag
ding [[Hebron]] sa lupain ng Canaan. Ito’y labis na ikinalungkot ni Abraham.

40 YEARS OLD SI ISAAC NG PAKASALAN SI REBECCA

Isaac was 40 when he married Rebekah (Genesis 25:20).

GENESIS 25:7 Si Abraham ay nabuhay nang [[[175]]] taon. 8 Matandang-matanda na siya
nang mamatay.

GENESIS 22:1 1 Pagkalipas ng ilang panahon, (AFTER THESE THINGS)

MAHIRAP NAMANG BUHATIN ITO NG 7 YEARS OLD…

GENESIS 22: 6 Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya
ang apoy at patalim, at magkasama silang lumakad.

GENESIS 22:20 HINDI NAGTAGAL…….

BAKIT SINABI NI PABLO NA KAHIT HINDI MAGPATULI (CIRCUMCISED ON THE 8TH DAY OF BIRTH) AT KAPAG NAGPATULI KA AY BINABALEWALA MO SI KRISTO SA MGA HENTIL?

 

UNAWAIN ANG MASA NG UNANG TINAPAY AT UGAT NG PUNONG-KAHOY na BANAL!!!HUWAGMAGPATULIBAKIT SINABI NI PABLO NA KAHIT HINDI MAGPATULI (CIRCUMCISED ON THE 8TH DAY OF BIRTH) AT KAPAG NAGPATULI KA AY BINABALEWALA MO SI KRISTO SA MGA HENTIL?

GODSHIP OF CHRIST BETWEEN GENTILE AND ISRAELITES

READ CAREFULLY!!

IPAPALIWANAG KO NG MABUTI MAKINIG KAYONG MABUTI!! KUNG BAKIT IBINAWAL NI PABLO ANG TULI….AT SINABING BINABALE WALA NINYO SI KRISTO KAPAG NAGPATULI KAYO.

SI PABLO AY ISANG ISRAELITA SA LIPI NI BENJAMIN.

ROMA 11: 1 Ito ngayon ang tanong ko: Itinakwil na nga kaya ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hinding-hindi! [[[[[[[[[Ako’y isang Israelita rin, mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin.]]]]]]]]

NAGING KAAWAY NG DIYOS ANG ISRAELITA NG TANGGIHAN SI KRISTO KASI NGA DIYOS YAN NI SAULO/PABLO…NA KANYANG IPINAGLALABAN. DATI SI PABLO NA ISANG PARISEO NG MAG-ARAL NGA KAY GAMALIEL ANG PARISEO AY GRUPO NG MGA TAO NG TIME NI JESUS NA MAHIGPIT NA SUMUSUNOD SA KAUTUSAN NI MOISES.

ROMA 11:28 Dahil[[[[ tinanggihan ng mga Israelita ]]] ang Magandang Balita,[[[[[[ sila’y naging kaaway ng Diyos]]]]]], at kayong mga Hentil ang nakinabang. Ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila’y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno.

*****************************************
SO TAYONG MGA HENTIL (HINDI TULI) ANG NAKIKINABANG..
*****************************************
ROMA 11: 1-2 Ito ngayon ang tanong ko: Itinakwil na nga kaya ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hinding-hindi! Ako’y isang Israelita rin, mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. 2 Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa’y pinili na niya.

*****************************************
SO SOLIDO PANGAKO NG DIYOS…NA ILILIGTAS DIN NI JESUS ANG ISRAEL…
*****************************************

*****************************************
NGAYON BASAHIN NINYO KUNG GAANO KATINDI PAGHAHARI NI KRISTO..
*****************************************

ROMA 11:11 Ito naman ang tanong ko ngayon: Ang pagkatisod ba nila ay upang sila’y tuluyan nang mawasak? Hinding-hindi! Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga Hentil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito.

ROMA 11:13-24

13 Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga Hentil. Dahil ako’y apostol ninyo, ipinagmamalaki ko ang aking tungkulin. 14 Ginagawa ko ito upang inggitin ang aking mga kababayang Judio, at nang sa gayon ay maligtas kahit ang ilan sa kanila. 15 Kung ang pagkatakwil sa kanila ay naging daan upang maibalik sa Diyos ang sanlibutan, ang muling pagtanggap sa kanila ng Diyos ay matutulad sa muling pagkabuhay ng patay!

16 Kung BANAL ANG UNANG TINAPAY MULA SA MASA NG HARINA, gayundin ang buong masa.

****************************************************************
KUNG BANAL ANG UNANG TINAPAY MULA SA MASA NG HARINA GAYUNDIN ANG BUONG MASA SO NADADAMAY ANG MGA NAKADIKIT NA HARINA SA UNANG TINAPAY
***************************************************************

At kung ang ugat ng punongkahoy ay banal, gayundin ang mga sanga nito.

*****************************************************
KUNG ANG UGAT NG PUNONG KAHOY AY BANAL GAYUNDIN ANG MGA SANGA NITO (MAG-ISIP NG ISANG PUNONG MAY-UGAT O HUMAWAK NG LAPIS NA GAWING UGAT ANG PAMBURA)

HINALIMBAWA DITO ANG PUNONG OLIBO
PINUTOL ANG MGA ORIGINAL NA SANGA (ISRAELITA)
*****************************************

17 Kung pinutol ang ilang sanga ng punong olibo,

******************
AT IKAW (EX. 1 SA MGA HENTIL) ANG SANGA NG OLIBONG LIGAW!!! ANG IDINUGTONG…
*****************

at ikaw na sanga ng olibong ligaw ang idinugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng punong ito,

*****************************************
HUWAG MAGMALAKI ANG MGAHENTIL
*****************************************

18 huwag kang magmalaki sa mga sangang pinutol. Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat; ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo.

*****************************************
ISININGIT ANG MGA HENTIL NA KIKILALA KAY JESUS
*****************************************

19 Sasabihin mo naman, “Pinutol ang mga sanga upang ako’y maidugtong.”

*****************************************
MALIWANAG PINUTOL NA ANG MGA ISRAELITA DAHIL HINDI NANIWALA KAY JESUS..
*****************************************

20 Totoo iyan. Pinutol[[[ sila ]]]]dahil hindi sila sumampalataya sa Diyos, at IKAW (1 SA MGA HENTIL) naman ay idinugtong dahil sumampalataya ka sa kanya. Kaya’t huwag kang magmalaki, sa halip ay matakot ka.

*****************************************
SO MATAKOT KA YUON NGANG MGA ORIGINAL NA SANGA (ISRAELITA) PINUTOL IKAW PA KAYA NA IDINUGTONG LANG…
*****************************************
21 Sapagkat kung ang mga tunay na sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghinayangan niya?

22 Dito’y makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa kanya, subalit mabuti siya sa inyo, kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan. Kung hindi, kayo ma’y puputulin din.

*****************************************
IDUDUGTONG LANG MULI ANG MGA ISRAELITA KUNG MANANAMPALATAYA KAY KRISTO NA NAGING DIYOS NI PABLO NA MAHIGPIT DATI NA SINUSUNOD ANG KATURUAN NI GAMALIEL NA PARISEO
*****************************************

23 Ang mga Judio’y idudugtong niyang muli sa puno kung sila ay sasampalataya, sapagkat kayang gawin iyon ng Diyos.

24 Kung ikaw na sangang galing sa olibong ligaw ay naidugtong sa tunay na olibo, kahit na salungat ang ganoon sa takbo ng kalikasan, lalo pang madaling idugtong sa puno ang mga tunay na sanga nito.

*****************************************
SO MALIWANAG NA KAPAG NAGPATULI KA PA AY BINABALEWALA MO ANG DIYOS NA SI KRISTO..

 

PAANONG NAGING KAAWAY NG DIYOS MGA ISRAELITA?

8 DAYS AFTER BIRTH yan ..na tuli..kaugalian ng mga Israelita na naging KAAWAY NG DIYOS NG HINDI MANIWALA SA MABUTING BALITA…

ROMA 11: 28 Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang Magandang Balita,[[[[[[[[[[[ sila’y naging kaaway ng Diyos,]]]]]]]]]]]]]]] at kayong mga Hentil ang nakinabang. Ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila’y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno.

PERO HINDI NAGBAGO PANGAKO NIYA..

ROMA 11:25

25 Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala.[[[[ Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga Hentil na lalapit sa Diyos.]]]

KUNG NAUNAWAAN NINYO MASA NG UNANG TINAPAY AT ANG BANAL NA UGAT NG PUNONG KAHOY MAUUNAWAAN NINYO ITO.

GALACIA 5: 6 Sa mga nakipag-isa na kay Cristo Jesus, hindi na mahalaga[[[[[[ kung ang isang tao ay tuli o hindi.]]]] Ang mahalaga’y ang pananampalatayang nakikita sa mga gawaing udyok ng pag-ibig.

SOURCE: BASAHIN NINYO NGAYON NG WALA ANG AKING MGA NOTES SA ITAAS!!!

Roma 11: 1-36

Kinahabagan ng Diyos ang Israel

1 Ito ngayon ang tanong ko: Itinakwil na nga kaya ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hinding-hindi! Ako’y isang Israelita rin, mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. 2Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa’y pinili na niya. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos laban sa Israel. 3 Sinabi niya, “Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga altar. Ako na lamang ang natitira, at gusto pa nila akong patayin!” 4 Ngunit ano ang sagot sa kanya ng Diyos? “Nagtira ako ng pitong libong lalaking hindi sumamba sa diyus-diyosang si Baal.” 5 Ganoon din sa kasalukuyan; mayroon pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang-loob. 6 At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang-loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa, sapagkat kung ang ginawa ng tao ang siyang batayan, hindi na iyon masasabing kagandahang-loob.

7 Ano ngayon? Hindi nakamtan ng bansang Israel ang kanyang minimithi. Ang mga hinirang lamang ang nagkamit nito dahil matigas ang ulo ng iba. 8 Tulad ng nasusulat:

11 Ito naman ang tanong ko ngayon: Ang pagkatisod ba nila ay upang sila’y tuluyan nang mawasak? Hinding-hindi! Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga Hentil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. 12 Ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan, at kung ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga Hentil, gaano pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel!

Ang Kaligtasan ng mga Hentil

13 Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga Hentil. Dahil ako’y apostol ninyo, ipinagmamalaki ko ang aking tungkulin. 14 Ginagawa ko ito upang inggitin ang aking mga kababayang Judio, at nang sa gayon ay maligtas kahit ang ilan sa kanila. 15 Kung ang pagkatakwil sa kanila ay naging daan upang maibalik sa Diyos ang sanlibutan, ang muling pagtanggap sa kanila ng Diyos ay matutulad sa muling pagkabuhay ng patay!

16 Kung banal ang unang tinapay mula sa masa ng harina, gayundin ang buong masa. At kung ang ugat ng punongkahoy ay banal, gayundin ang mga sanga nito. 17 Kung pinutol ang ilang sanga ng punong olibo, at ikaw na sanga ng olibong ligaw ang idinugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng punong ito, 18 huwag kang magmalaki sa mga sangang pinutol. Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat; ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo.

19 Sasabihin mo naman, “Pinutol ang mga sanga upang ako’y maidugtong.” 20 Totoo iyan. Pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya sa Diyos, at ikaw naman ay idinugtong dahil sumampalataya ka sa kanya. Kaya’t huwag kang magmalaki, sa halip ay matakot ka. 21 Sapagkat kung ang mga tunay na sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghinayangan niya? 22 Dito’y makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa kanya, subalit mabuti siya sa inyo, kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan. Kung hindi, kayo ma’y puputulin din. 23 Ang mga Judio’y idudugtong niyang muli sa puno kung sila ay sasampalataya, sapagkat kayang gawin iyon ng Diyos.24 Kung ikaw na sangang galing sa olibong ligaw ay naidugtong sa tunay na olibo, kahit na salungat ang ganoon sa takbo ng kalikasan, lalo pang madaling idugtong sa puno ang mga tunay na sanga nito.

Nahahabag ang Diyos sa Lahat

25 Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala. Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga Hentil na lalapit sa Diyos. 26 Kapag nangyari iyon, maliligtas ang buong Israel; tulad ng nasusulat:

“Magmumula sa Zion ang Tagapagligtas.
Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. (ISAIAH 59:20-21)

27 At ito ang gagawin kong kasunduan namin
kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan.”

28 Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang Magandang Balita, sila’y naging kaaway ng Diyos, at kayong mga Hentil ang nakinabang. Ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila’y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. 29 Sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. 30 Noon, kayong mga Hentil ay hindi sumusunod sa Diyos, ngunit ngayon, kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Judio. 31 Gayundin naman, dahil sa habag ng Diyos na inyong naranasan, sinusuway naman ngayon ng mga Judio ang Diyos, nang sa gayo’y maranasan din nila ngayon a ang kanyang habag.32 Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang maipadama niya sa kanila ang kanyang habag.

Papuri sa Diyos

33 Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos! Di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman! Sino ang makakapagpaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Gaya ng nasusulat,

34 “Sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon?
Sino ang maaaring maging tagapayo niya?( ISAIAH 40:13-14)

35 Sino ang nakapagbigay ng anuman sa kanya
na dapat niyang bayaran?”

36 Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa kanya, sa pamamagitan niya, at pag-aari niya. Sa kanya ang karangalan magpakailanman! Amen.

SOURCE OF PROPHECIES ABOVE:

ISAIAH 59:20-21

20 Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan,
“Pupunta ako sa Zion upang tubusin
ang mga taong mula sa lahi ni Jacob na magsisisi sa kanilang kasalanan.

21 Ito ang aking kasunduan sa inyo,” sabi ni Yahweh.

               “Ibinigay ko na ang aking kapangyarihan at mga katuruan upang sumainyo magpakailanman. Mula ngayon ay susundin ninyo ako at tuturuan ang inyong mga anak at salinlahi na sumunod sa akin sa buong panahong darating.”

ISAIAH 40:13-14

13 Sino ang makakapagsabi ng dapat gawin ni Yahweh?
May makakapagturo ba o makakapagpayo sa kanya?

14 Sino ang kanyang puwedeng sanggunian para maliwanagan?
Sinong nagturo sa kanya ng landas ng katarungan?
Sinong nagkaloob sa kanya ng kaalaman at ng paraan upang makaunawa?

NGAYON KUNG HINIRANG KA SA MGA HINDI!!! TULI EH BAKIT MO SILA TUTULIIN NG IKA-8TH DAY AFTER BIRTH PA?

ANG TIPAN NG TULI AY PALATANDAAN AT NAGANAP SA PAGDATING NI ISAAC.

MALILIGTAS ANG BUONG ISRAELITA (JAMES 1:1) HINIHINTAY LAMANG ANG TAMANG BILANG NG MGA HENTIL

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.