SAAN NAKALIBING SI ABRAHAM, SARAH, ISAAC, REBECCA AT JACOB, LEA? IISA LIBINGAN NILA SA HEBRON. ( TOMB OF PATRIARCH )

machpelah

TOMB OF PATRIARCH

 The Cave of Machpelah/HEBRON (GENESIS 23:19)

יט  וְאַחֲרֵי-כֵן קָבַר אַבְרָהָם אֶת-שָׂרָה אִשְׁתּוֹ, אֶל-מְעָרַת שְׂדֵה הַמַּכְפֵּלָה עַל-פְּנֵי מַמְרֵא–הִוא חֶבְרוֹן:  בְּאֶרֶץ, כְּנָעַן. GENESIS 23:19 And after this, Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of Machpelah before Mamre–the same is Hebron–in the land of Canaan.

 is the world’s most ancient Jewish site and the second holiest place for the Jewish people, after Temple Mount in Jerusalem. The cave and the adjoining field were purchased—at full market price—by Abraham some 3700 years ago. AbrahamIsaacJacobSarahRebecca, and Leah are all later buried in the same Cave of Machpelah. These are considered the patriarchs and matriarchs of the Jewish people. The only one who is missing is Rachel, who was buried near Bethlehem where she died in childbirth.

ANG LIBINGAN NI ABRAHAM/SARAH, ISAAC/REBECCA, JACOB/ISRAEL/LEA AY IISANG LUGAR SA HEBRON/MAMRE/KIRYAT-ARBA SA YUNGIB NA BINILI NI ABRAHAM KAY EFRON NA HETEO.

NG MAMATAY SI SARAH SI ABRAHAM AY BUMILI NG LIBINGAN KAY EFRON ITO AY SA CANAAN NA TINATAWAG NA HEBRON (GENESIS 23:19-20)

ANG KAMATAYAN NI SARAH ASAWA NI ABRAHAM AT ANG KANYANG LIBINGAN

GENESIS 23:1-2 Nabuhay si Sara ng 127 taon. 2 NAMATAY siya sa KIRYAT-ARBA (tinatawag ding HEBRON O MAMRE Genesis 35:27) sa lupain ng CANAAN. Ito’y labis na ikinalungkot ni Abraham.


BUMILI SI ABRAHAM NG LUPA KAY EFRON (HETEO ANAK NI ZOAR GENESIS 23:14-15) KASAMA ANG YUNGIB NA LIBINGAN.

GENESIS 23:14-15 At sumagot si Efron kay Abraham,

15 “Ginoo, 400 pirasong pilak ang halaga ng lupa. Huwag na nating pag-usapan; basta’t paglibingan na ninyo.

GENESIS 23:17-18 Kaya’t ang PARANG na iyon ni Efron sa MACPELA, pati na ang yungib sa kahuyan sa paligid nito

18 ay naging pag-aari ni Abraham. Sinaksihan itong mga HETEONG dumalo sa pagpupuong na iyon.


GENESIS 23:19-20
At inilibing nga ni Abraham si Sara sa YUNGIB na iyon sa MACPELA, sa lupain ng CANAAN. Ito’y tinatawag ngayong HEBRON.
20 Ang lupa ngang iyon at ang YUNGIB ay NABILI NI ABRAHAM SA MGA HETEO AT GINAWA NIYANG LIBINGAN.


ANG KAMATAYAN NI ABRAHAM INILIBING SIYA SA LIBINGAN DIN NI SARAH NILA ISMAEL AT ISAAC.


GENESIS 25:7-10
Si Abraham ay nabuhay ng 175 taon. 8 Matandang-matanda na siya nang mamatay. 9 INILIBING SIYA nina ISAAC AT ISMAEL sa YUNGIB NG MACPELA SA SILANGAN NG MAMRE, SA PARANG NA DATING KAY EFRON, ANAK NI ZOHAR NA HETEO. 10 Ang PARANG na ito ang binili ni Abraham sa mga HETEO at DITO SILA NALIBING NI SARA. 11 Pagkamatay ni Abraham, patuloy na pinagpala ng Diyos si Isaac. Doon siya tumira sa Beer-lahai-roi. (GENESIS 16:13-14 – BEER LAHAI ROI = THE WELL OF HIM THE LIVETH AND SEETH ME!)

ishmael_isaac_buried_abraham

NAMATAY SI ISAAC DOON DIN INILIBING SA LIBINGAN NI ABRAHAM AT SARAH. PAPATUNAYAN ITO MAMAYA SA IBABA NG TALAKAYANG ITO NG KANYANG ANAK NA SI JACOB.

GENESIS 35:27-29 Dumalaw si JACOB sa kanyang amang si ISAAC SA MAMRE, na tinatawag ding KIRYAT-ARBA O HEBRON. Dito rin tumira si Abraham. 28 Si Isaac ay 180 taon 29 ng mamatay at mamahinga sa piling ng kanyang mga ninuno. Siya’y inilibing nina ESAU AT JACOB.

NAMATAY AT INILIBING SI JACOB DOON DIN INILIBING SA LIBINGAN NI ABRAHAM AT ISAAC.


GENESIS 49:29-33
Pagkatapos sinabi ni JACOB sa kanyang mga anak, “Ngayo’y papanaw na ako upang mapisan sa mga kasamang namayapa na. Doon ninyo ako ililibing sa YUNGIB SA TAPAT NG BUKID NI EFRONG HETEO.

30 Ang libingang iyo’y nasa SILANGAN NG MAMRE, SA MAY CANAAN. BINILI IYON NI ABRAHAM.

31 At doon siya inilibing pati ang kanyang asawang si Sara. DOON DIN INILIBING ANG MAG-ASAWANG ISAAC AT REBECCA, AT DOON KO RIN INILIBING SI LEA (ASAWA DIN NI JACOB).

(NOTE: SI RACQUEL NA ASAWA DIN NI JACOB LANG ANG NA-IBA SA EFRATA (BETHLEHEM) GENESIS 35:19)

32 Ang BUKID AT YUNGIB na iyo’y binili nga sa mga HETEO.

33 Matapos masabi ang laht ng ito, siya ay NALAGUTAN NG HININGA.

GENESIS 50:12-14
Sinunod nga ng mga anak ni Jacob ang hiling ng kanilang ama.

13 Dinala nila sa Canaan ang bangkay at doon inilibing sa YUNGIB SA PARANG NA BINILI KAY EFRON.

14 Matapos ilibing ang ama si Jose’y nagbalik sa Egipto, kasama ang kanyang mga kapatid at lahat ng kasama sa paglilibing.

SILA ABRAHAM, ISAAC AT JACOB AT ANG KANILANG MGA ASAWA AY NALIBING SA IISANG LIBINGAN SA YUNGIB NA BINILI KAY EFRON NA TINATAWAG NA HEBRON/KIRYAT-ARBA/MAMRE. (GENESIS 35:27 Dumalaw si JACOB sa kanyang amang si ISAAC SA MAMRE, na tinatawag ding KIRYAT-ARBA O HEBRON.) SI RACQUEL NA ASAWA  NI JACOB ANG UMIBA SA BETHLEHEM ITO NALIBING SA EFRATA (GENESIS 35:19).


ANO NAMAN ANG NANGYARI SA BANGKAY NI JOSE ANG NAGING GOBERNADOR NG EGIPTO NA ANAK NI JACOB/ISRAEL?

ANG BILIN NI JOSE NA ANAK NI ISRAEL SA KANYANG MGA ANAK AT KAPATID NOONG SIYA AY NASA EGIPTO NA DALHIN ANG KANYANG MGA BUTO.

GENESIS 50:25-26 Pagkatapos ipinagbilin niya sa mga anak ni Israel ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, “ISUMPA NINYO SA AKIN NA PAG KAYO’Y NILINGAP NA NG DIYOS AT INIALIS SA LUPAING ITO, DADALHIN NINYO ANG AKING MGA BUTO. 26 Namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Siya’y inembalsamo sa Egipto at inilagay sa kabaong.

ANG KATUPARAN NG KAHILINGAN NI JOSE AY NAGANAP SA EXODUS 13:19 Ang kalansay ni Jose ay ay dinala ni Moises sa kanilang pag-alis bilang pagtupad sa kahilingan nito. Ang sinabi noon ni Jose, “Tiyak na ililigtas kayo ni YAHWEH; pag-alis ninyo rito’y dalhin ninyo ang aking kalansay”.

SAAN NALIBING SI JOSE?

JOSUE 24:32 Dinala ng bayang Israel ang mga buto ni Jose ng sila’y umalis sa Egipto, Ibinaon nila ito sa SIQUEM, sa lupaing binili ni Jacob/Israel sa mga anak ni Hamor, na ama ni Siquem, sa halagang 100 pirasong pilak. ang lupaing ito ay kasama na naging bahagi ng mga anak ni Jose.

ANG LUPA NA BINILI NI JACOB/ISRAEL KAY SIQUEM AY NASA ..GENESIS 33:19
Ang parang na pinagtayuan niya ng tolda ay binili niya sa taga-pagmana ni Hamor na ama ni Siquem sa halagang 100 pirasong pilak. 20 Doon siya nagtayo ng dambana at tinawag niyang EL-ELOHE-ISRAEL, na ang ibig sabihin, ANG DIYOS AY DIYOS NG ISRAEL.

TINGNAN KUNG NASAAN ANG HEBRON YAN ANG MGA LUGAR NA PINUNTAHAN NI ABRAHAM SA KANYANG PAGLALAKBAY.ANG HEBRON

CLICK: MGA LUGAR NA PINUNTAHAN NI ABRAHAM SA KANYANG PAGLALAKBAY.

CLICK HERE: ANG BALON SA MECCA O ZAM ZAM WELL TOTOO BA?

AMEN!

Advertisements

3 responses to this post.

 1. I have checked your website and i have found some duplicate content,
  that’s why you don’t rank high in google, but there is
  a tool that can help you to create 100% unique content, search for: Boorfe’s tips unlimited content

  Reply

 2. I see you don’t monetize your page, don’t waste your traffic, you can earn additional cash every month because you’ve got high quality content.
  If you want to know how to make extra bucks, search for: Boorfe’s tips best adsense alternative

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: