Archive for the ‘DEBATE’ Category

DEBATE OF SATAN AND JESUS DURING HIS TEMPTATION!! {JESUS VS SATAN DEBATE) PANAY HUGOT NG MGA TALATA SA OT KUNG SAAN ITO NATUPAD SA NT :)

NARITO ANG MGA HULA O PROPHECY NA KANILANG PINAGLALABANAN ETO SUNDAN NYO MGA NASUSULAT SA PAGTUKSO KAY JESUS AT SA MGA HUGOT NILA NG TALATA

NARITO ANG SUMMARY NG MGA TALATA SA DEBATE NILA JESUS AT SATANAS

MAT 4:4 NAKAHULA SA DEUT 8:3 (di lang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos)

MAT 4:5 NAKAHULA O NASUSULAT SA PSALM 9:11-12 (1 batong kadadapaan ng madami)

MAT 4:10 NAKAHULA SA DEUT 6:13 (DIYOS NA PALA NI SATANAS TINUTUKSO NIYA TAKBO ATULIN si SATANAS 馃槀)

Mateo 4:4 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
4 Datapuwa’t siya’y sumagot, at sinabi, NASUSULAT (DEUT 8:3), Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawa’t salitang lumalabas sa bibig ng Dios.

Deuteronomio 8:3 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
3 At ikaw ay pinapangumbaba niya, at pinapagdamdam ka niya ng gutom, at pinakain ka niya ng mana, na hindi mo nakilala, ni nakilala ng iyong mga magulang; upang kaniyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawa’t bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon.

WARNING OF SATAN ABOUT SA 1 STONE! SEE PATI SI SATANAS ALAM HULA NG DIYOS KUNG SAAN NIYA KAYO TITIRAHIN PADADAPAIN NIYA KAYO SA ISANG BATO 馃檪

MATTHEW 4:6 At sa kaniya’y sinabi, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay magpatihulog ka: sapagka’t NASUSULAT (PSALM 91:11-12), Siya’y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo: at, Aalalayan ka ng kanilang mga kamay, Baka [[[[[[[MATISOD ka ng iyong paa sa ISANG BATO.]]]]]

PSALM 91:11-12
11 Sapagka’t siya’y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad.

12 Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka [[[[[[[MATISOD ka ng iyong paa sa ISANG BATO.]]]]]

SEE ALAM DIN NI SATANAS ANG NAKASULAT NAGBABASA DIN NG BIBLIA 馃檪

WHO IS THAT STONE NA INYONG KATITISURAN? SEE ALL THE PICS 馃檪

NG GANAPIN NI JESUS DEUT 6:13 SABI NI SATANAS NGEK DIYOS KO NA PALA TINUTUKSO KO TAKBOOOOO HAHAHAHA

Mateo 4:10 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)

10 Nang magkagayo’y sinabi sa kaniya ni Jesus, Humayo ka, Satanas: sapagka’t NASUSULAT(DEUT 6:13) , Sa Panginoon mong Dios sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran.

NASUSULAT ALAM NI SATANAS KUNG NASAAN

Deuteronomio 6:13 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
13 Ikaw ay matakot sa Panginoon mong Dios; at sa kaniya’y maglilingkod ka, at sa pamamagitan lamang ng kaniyang pangalan susumpa ka.

HAHAHA NABUKING NI SATANAS NA GOD NA聽 LUMALANG SA KANYA ANG TINUTUKSO NIYA NG MAGKATAWANG TAO ITO TAAAAKKKKBOOOO ATULIN HAHAHAHA

https://armandecastro.wordpress.com/2020/01/24/debate-of-jesus-and-satan-during-his-temptation/

PAANO NINYO MABUBUTATA ANG PATRIPASSIANISM EH SINABI NI SATANAS KAY JESUS ANG ISANG BATO NA KADADAPAAN? HAHAHA BASA

OH ETO ANG HUGOT NI SATANAS PANGALAWANG LATAG HAHAAH

MATTHEW 4:6 At sa kaniya’y sinabi, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay magpatihulog ka: sapagka’t NASUSULAT (PSALM 91:11-12), Siya’y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo: at, Aalalayan ka ng kanilang mga kamay, Baka [[[[[[[MATISOD ka ng iyong paa sa ISANG BATO.]]]]]

PSALM 91:11-12
11 Sapagka’t siya’y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad.

12 Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka [[[[[[[MATISOD ka ng iyong paa sa ISANG BATO.]]]]]

SEE ALAM NI SATANAS ANG KADADAPAAN NINYO ALAM NIYA NAKAHULA NAGBABASA NG BIBLIA SO ALAM NIYA TUTUPAD KUNG SINO YONG BATO …EH NAKAUSAP NIYA YUONG BATO NA YON SA DULO SO IYAK SIYA TAKBO HAHAHAHA

NG SI JESUS NAMAN HUMUGOT SA KASULATAN NABISTO NA NI SATANAS KAUSAP NIYA YUONG ISANG BATO NA YAN HAHAHAHA BASA Mateo 4:10 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905) 10 Nang magkagayo’y sinabi sa kaniya ni Jesus, Humayo ka, Satanas: sapagka’t NASUSULAT , Sa Panginoon mong Dios sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. NASUSULAT ALAM NI SATANAS KUNG NASAAN DEUT 6:13 BASA Deuteronomio 6:13 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905) 13 Ikaw ay matakot sa Panginoon mong Dios; at sa kaniya’y maglilingkod ka, at sa pamamagitan lamang ng kaniyang pangalan susumpa ka.

DIYOS NA PALA KAUSAP NI SATANAS TO TAKBO ATULIN ANG AMA NI

HAHAHAHA

 

SINO ANG AMA NG MGA ILAW O ILAW?

OKAY ANG ILAW AY SI GENESIS 1:3 ANG VERBO/LET THERE BE LIGHT/SALITA NI GENESIS 1:1 AT ANG ESPIRITU NG DIYOS GENESIS 1:2

NGAYON SI GENESIS 1:3 NAGSALITA (MAGIGING TAO AKO) MEANING NIYAN

KASI SA 4TH DAY NA NALALANG ANG ARAW, BUWAN AT BITUIN GENESIS 1:16

SALITA/LIGHT basa ano sabi ni ELIJAH/JUAN BAUTISTA
JOHN 1:1 ANG LIGHT/VERBO AY DIYOS
JOHN 1:14 NAGING TAO ANG DIYOS/SALITA/VERBO

JOHN 1:4-10 SANGKATUTAK NA ILAW NA PINATOTOHANAN NI ELIJAH/JUAN BAUTISTA

NA NASA 2 COR. 4:6 FOR GOD COMMANDED THE LIGHT TO SHINE IN DARKNESS (LET THERE BE LIGHT) IN THE FACE OF JESUS CHRIST

REV 19:13 ANG VERBO

ETO AMA NG ILAW

GLORY OF GOD ILLUMINATED IT (THE LAMB IS ITS LIGHT)

APOCALYPSIS 21:22-23

22 Napansin ko na WALANG TEMPLO sa lunsod sapagkat ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at ang KORDERO ang pinaka templo roon.

23 Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lunsod pagkat ang KANINGNINGAN NG DIYOS ANG NAGBIBIGAY LIWANAG DOON, at ang KORDERO ang SIYANG ILAWAN.

https://armandecastro.wordpress.com/2017/07/22/john-11-14-summary-read-carefully/

 

YON LANG

EWAN KO KUNG MAUUNAWAAN MO LIGHT PERO BIBIGYAN KITA NG HINT

NA ANG SALITA/VERBO/LET THERE BE LIGHT NA SINALITA SA PASIMULA AY LIGHT

JOHN 1:4-10 BASAHIN ANG SANGKATUTAK NA ILAW

Juan 1:4-10 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang [[[ILAW]]] ng mga tao.

5 At ang [[[ILAW]]] ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.

6 Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan.

7 Ito’y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang [[[ILAW]]] , upang sa pamamagitan niya’y magsisampalataya ang lahat.

8 Hindi siya ang [[[ILAW]]] , kundi pumarito upang kaniyang patotohanan ang [[[ILAW]]] .

9 Nagkaroon ng tunay na [[[ILAW]]] , sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan.

10 Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at[[[[[ hindi siya nakilala ng sanglibutan.]]

AYAN

TADTAD NA NG [[[ILAW]]] YANG JOHN 1:4-10

2 Corinto 4:6 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)

6 Yamang ang Dios, ang nagsabi, Magniningning ang ilaw sa kadiliman(LET THERE BE LIGHT!!!), na siyang nagningning sa aming mga puso, upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Dios sa mukha ni Jesucristo

ALAM BA NI INGKONG ELI MO YAN? HAHAHAHA ULTIMO SA BAGONG JERUSALEM SA LANGIT ANG KORDERO GASERA/ILAWAN KUNG WALA ILAWAN MAGNININGNING BA DIYOS?

APOCALYPSIS 21:23…..KANINGNINGAN NG DIYOS ANG NAGBIBIGAY LIWANAG DOON, at ang KORDERO ang SIYANG ILAWAN.

Ama ng mga ilaw

HAHAHA BASAG SI

HINDI ALAM ANG AMA NG ILAW HAHAHAHA

2 Pedro 1:19 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
19 At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng HUUUUULLLLLAAAAA ; na mabuti ang inyong ginagawa kung ito’y inyong sinusundan, na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso:

ETO KAMI MGA ILAW NA MALILIT MAY TALA SA UMAGA SA AMING MGA PUSO

tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso: NABASA MO BA @

HAHAHAHA

BASA

2 PETER 1:19….hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso:

REVELATION 22:16…..Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga.

YON PALA AMA NG ILAW…YUONG MAY-ARI NG TALA SA UMAGA NA UMIILAW SA AMING MGA PUSO SA 2 PETER 1:19 HAHAHAHA IYAK LUPASAY SI

ALAM BA NI INGKONG ELI MO YAN? HAHAHAHA

Juan 9:5 Samantalang ako’y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan.

JOHN 8:12……… Ako ang ilaw ng sanglibutan:
ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan.

SIYA PALA ILAW NG SANLIBUTAN SI JESUS HAHAHAHA

SO BASAG BASAG NA AMA NG ILAW MO

HAHAHA SIGE NGA ILABAS MO NA SINABI NG AMA MO NA SIYA ILAW NG SANLIBUTAN GAME!!!!!!!!

JOHN 8:12……… Ako ang ilaw ng sanglibutan:
ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan.

ANG SUMUSUNOD DAW KAY CRISTO HINDI LALAKAD SA KADILIMAN EH NASA KADILIMAN PALA KAYO

KASI HINDI MO GOD THE FATHER ALMIGHTY SI JESUS MAY TATAY KA PA 2 GODS KA HAHAHAHA

TO INIBIG NI ELI SORIANO AT IBINAHAGI SA INYO BASA

Juan 3:19At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kay sa ilaw; sapagka’t masasama ang kanilang mga gawa.

uan 1:9 Nagkaroon ng TUNAY NA ILAW, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa BAWA’T TAO, na pumaparito sa sanglibutan. BAWA’T TAO WALA MCGI NITONG ILAW NA ITO

NASAAN ANG MGA ANAK

BASA HAHAHAHA

Mateo 5:14 KAYO ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago.

ABA KAMI PALA MGA ANAK NG ILAW HAHAHAHA

KAYO ANG ILAW NG SANLIBUTAN SABI…(PATRIPASSIAN) BUNDOK NG ZION HAHAHAHA BASAG KAYO NA NAMAN

ETO PA ANAK NG ILAW BASA HAHAHAHA

Filipos 2:15 Upang kayo’y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Dios na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, [[[[[[[[na sa gitna nila’y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan,]]]]]]

KAYA KAMI PALANG MGA PATRIPASSIAN AY LUMILIWANAG DIN HAHAHAHA MANA SA AMA 馃檪

Yung Ama ng mga ilaw ang sabi ko hindi ilaw

ETO AMA… JOHN 8:12……… Ako ang ilaw ng sanglibutan: ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. REVELATION 22:16…..Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. APOCALYPSIS 21:23…..KANINGNINGAN NG DIYOS ANG NAGBIBIGAY LIWANAG DOON, at ang KORDERO ang SIYANG ILAWAN. ETO NAMAN MGA ANAK Mateo 5:14 KAYO ANG ILAW NG SANLIBUTAN. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Filipos 2:15 Upang kayo’y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Dios na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, [[[[[[[[na sa gitna nila’y lumiliwanag KAYONG tulad sa mga ilaw sa sanglibutan,]]]]]]

CARL CORTEZ (UPC) VS VAL CUTAMORA (PATRIPASSIANISM BELIEF)VAL CUTAMORA VS CARL CORTEZ

馃槆馃槆 ONE GOD DOCTRINE BELIEVERS 馃槆馃槆

                      (Formal debate Forum)

           =ONE ON ONE FORMAL DEBATE=


TOPIC: 


“The One that was hanged on the cross is the Son of God, the MAN Christ JESUS, not God or the Father”


SOURCES: BIBLE (All versions), other Theological references, Encyclopedias and Dictionary for definition of terms.


AFFIRMATIVE: Carl Cortez — UPC

NEGATIVE: Valer Cutamora — Patripassianism


MODERATORS/ADMINS:

Christine Marie Reluya Cajeta

Glomen Delacruz


FORMAL DEBATE FORMAT:

Part I :

馃槆馃槆馃槆 OPENING PRAYER: (Moderator)


PART II:

馃槆馃槆馃槆 PRESENTATION: 

(Stand/Proofs of claims – regarding the Topic) 

max 1500 words – min 500 words.

         a.) Affirmative

         b.) Negative


PART III: 

馃槆馃槆馃槆 CROSS-EXAM: 

(max 15 Questions min 10 Questions)

         a.) Affirmative

         b.) Negative


PART IV:

馃槆馃槆馃槆 REBUTTALS: 

(One by One from Debaters Answer 1-15 max 300 words – min 100 words/Answer )

         a.) Affirmative

         b.) Negative.


PART V: 

馃槆馃槆馃槆 CONCLUSION: 

(max 100 words – min 50 words)

         a.) Affirmative

         b.) Negative


PART VI:

馃槆馃槆馃槆 EVALUATION: 

— Moderators verdict regarding the FLOW OF DEBATE and DEBATERS ATTITUDE.

— Presentation of Records of DEBATERS VIOLATIONS.

— ARGUMENT WISE will be declared by the members/readers.


PART VII:

馃槆馃槆馃槆 CLOSING REMARKS:


PART VIII:

馃槆馃槆馃槆 OPEN FORUM:

— Members are allowed to give their POINT OF VIEW regarding the Formal Debate or POSITIVE AND NEGATIVE FEEDBACK about the performance of the Debaters and the Moderators.

— Members were allowed in this part to ASK QUESTIONS to the Debaters.


GUIDELINES: 

(As requested by the Negative Side Ptr Carl Cortez.)


        Observe proper rule of Bible interpretations known as Hermeneutics. Meaning, no personal interpretations allowed.


FORMAL DEBATE RULES:

馃槆 1.) The FORMAT OF DEBATE is CONSTANT and must STRICTLY BE FOLLOWED and FINISH even if ONE OF THE DEBATER cannot continue the Formal Debate for whatever reasons such as VOLUNTARY QUITTING or TECHNICALLY DECLARED LOOSER by obtaining the maximum violation of ten(10). Only the RULES OF DEBATE can be revise and NOT the FORMAT if Debate as requested or suggested by the Debaters before they will START the Debate. 

— The TOPIC — Must be agreed/confirmed with evidence by both parties. (required screen shot and must be documented and keep by the Moderator for record purposes. 

— Source/Sources — Depends to the topic as agreed by both parties as stipulated above.

— Time frame — Optional only, if agreed by both parties or what has been stipulated by the Moderator. Failure to obey is +1 violation of this Rule.


馃槆 2.) During the Formal Debate, the Debaters CAN QUIT without imposing him/her a violation IF the Debater’s Opponent would agree that there would be a replacement in his/her behalf that would continue the Debate. 


馃槆 3.)In the case of REPLACEMENT OF DEBATER, everything that has been PRESENTED or GIVEN by the PREVIOUS DEBATER cannot be change, added or ommitted by the NEW Debater who replaced in his behalf. Everything that has been started should be continued until the Formal Debate will finish. 


馃槆 4.) Once the Formal Debate STARTS, revisions of the Rules by only ONE PARTY, is strictly NOT ALLOWED, unless BOTH PARTIES requested for revisions. Only then it will be heard and granted by the Moderator.


馃槆 5.) Professional Debaters must observe good manners. Direct and Indirect Adhom are STRICTLY NOT ALLOWED against each other and towards the Moderator. The Moderator will give REMINDERS for the 1st offense, WARNING for the 2nd offense and LAST WARNING for the 3rd offense, before imposing or giving +1 violation of this PARTICULAR RULE ONLY.


馃槆 6.) Debaters complaint against each others statement must be with evidence submitted to the Moderator. Only Debaters complaint will be entertain inside the FD Thread. Members complaint will be entertain in a separate Complaint FD Thread posted separately by the Moderator.


馃槆 7.) Debaters are NOT allowed to Argue with each other and to the Moderators decision. The Debaters were OBLIDGE to follow INSTRUCTION from The Moderator. The Moderator has the power to impose +1 in every violation of this particular rule or NO RECORD OF COMPLIANCE from the Debaters. 

 

馃槆 8.) Debaters can APPEAL for the MODERATOR’s DECISION or INSTRUCTION but requires FORMAL LETTER address to the ADMINISTRATORS, state your complaint, date, and evidence (screenshot). It will be Formally submitted to the (office) GC of the Administrators for discussions and votation.


馃槆 9.) Any statement from the Debaters will be considered null and void UNLESS confirmed by the opposite party with evidence (screenshot).


馃槆 10.) Debaters MUST inform the Moderator/Admins when they are going to continue the FD once they are both/other party is NOT AVAILABLE. They can use this priviledge anytime they want until the end or once the FD is finish.


馃槆 11.) Presentation — Max of 1500 words min of 500 words. (checked/counted/approved by the Moderator if the Presentation is related to the Topic. If NOT, it is necessary to change or revise it and recorded +1 violation of this Rule.


馃槆 12.) Cross-exam — valid only IF the Question came from the Opponent’s PRESENTATION. 


a.) —- Questions should be at the BUTTOM of the comment. 

     —- On TOP of it, is the opponent’s statement from his PRESENTATION copy pasted for reference where the question came from. 


b.) The Question must be constructed with the ff words to be invoke transparently such as;

What, When, Where, How, Why etc.


c.) The Debaters MAY NOT answer the question and raise CLARRIFICATION or OBJECTION to the Moderator once the Debater found the question NOT APPROPRIATE for him/her to answer the Question BUT must explain”WHY” or WITH JUSTIFICATION. 


d.) If the question’s answer is YES or NO, you have to say the word “YES or NO” FIRST before you state WHY, ONLY if being asked to explain WHY.


馃槆 13.) Clarrifications or OBJECTIONS to the questions and answers of both Debaters should be raise directly to the Moderator. The Debaters are NOT allowed to make an argument with each other during the CROSS-EXAM. All they have to do is to ASK and ANSWER.


馃槆 14.) Initial Summary of word count must be presented by the Moderators anytime it is needed/requested by Debaters and everytime the Debater commited a violation. Maximum of Ten (10) violations and the Debater will be declared TECHNICALLY LOOSER or UNPROFESSIONAL DEBATER.


馃槆 15.) Rebuttals– One by One every Q/A of the Debater.

Format in one comment:

             — On top (Question)

             — Middle (Answer)

             — Buttom (Rebuttals)

Max of 300 words min of 100 words/Answer of your Opponent.


馃槆 16.) Edited comments are NOT allowed UNLESS requested by the Debaters and allowed by the opposite party. +1 violation of this Rule everytime the Debater has an EDITED COMMENT. 


馃槆 17.) Comments and suggestion is highly appreciated for the improvement of the quality of service rendered by the Group Admins.


Thank you…and God Bless…馃槆


https://web.facebook.com/groups/1593752647534451/permalink/2276130675963308/

********************

CARL CORTEZ: Pwede ko ng umpisahang ilatag ang aking affirmative presentation good moderator Christine Marie Reluya Cajeta sa napag usapan ng proposition na parehas naming pinagkasunduan na gaya ng proposition na iyong nilatag din sa thread na ito na iyong ginawa.    
Ano man ang iminumungkahi ng aking katunggali na si Valer Cutamora na ibang topic na labas sa una naming pinagkasunduan ay VOID ito dahil malinaw namang may napagkasunduan ng topic at ito ay FINAL na.   
ITO MULI ANG PRUWEBA NG FINAL NANG NAPAGKASUNDUAN AT TUMBOK REKTA SA MAGKAIBANG ARAL NG UPC AT NG PATRI.    
Salamat.
PABLO VILLEZA:

what is the subject in this formal Debate sis tin?


CARL CORTEZ:Ayos Valer Cutamora salamat sa iyong confirmation. Asahan mong mailatag ko ang aking affirmative statement bukas at wala na tayong tanong sa rules ng debate at dapat na linawin bagkus sumunod nito.  

Mga good admins at moderators Glomen Delacruz and Christine Marie Reluya Cajeta, both sides just accepted this formal debate engagement officially.

Clarifications good moderators Christine Marie Reluya Cajeta at Glomen Delacruz  
PAGLILINAW. Tingnan ang Title ng Negative Statement ng aking katunggali na si Valer Cutamora. ITO AY ISANG PANLILINLANG AT HINDI UMAAYON SA TEMA na dapat nyang patunayan. Ito ang sinabi nya.
“Ang Pag Papatunay ng Nigatibong panig. Dios si Cristo Hesus.”
HINDI PINAGTATALUNAN SA DEBATENG ITO KUNG SI JESUS BA AY DIOS O HINDI DAHIL MALINAW NAMAN SA LATAG KO NA NANINIWLA AKO NA SI JESUS AY DIOS BILANG ANG “I AM” O ANG ALMIGHTY BAGO PA ANG CRISTO AY DUMATING.  
Hindi umaayon sa tema o preposition na napag-usapan ang latag ng aking katunggali.  
Malinaw, ang dapat patunayan ang aking katunggali na si Valer Cutamora ay ang napako sa KRUS ay ang DIOS o ang ESPIRITU o ang AMA.  
Kung papatunayan ng aking katunggali na ang namatay pala ay ang TAO o ang LAMAN at hindi ang AMA o ang DIOS na syang ESPIRITU, ay teknikal na sumang-ayon na siya sa aking tindig.

VAL CUTAMORA: Sa Q and A lulutang Yan Ptr Carl Cortez kung sino ang Napako.

VAL CUTAMORA: Ikaw ang na sa affirmative na patunayan mo na Hindi Dios ang Napako. Ptr Carl Cortez


CARL CORTEZ: Good moderators, a breach to debate rules #1, #4, #6 and #7 were observed pls. check these and requesting to call for an order. Tnx.  
Debate Proper Preposition Agreed: To be Established by the Affirmative Side.
“The ONE that was hanged on the cross is the Son of God, the MAN Christ JESUS, not GOD or the FATHER!”
(“SIYA na napako sa krus ay ang Anak ng DIOS, ang TAONG si Cristo Jesus, hindi ang DIOS o ang AMA!”)
———————
The Negative Side should REFUTE the Affirmative Side. So the Negative should present a statement like this: 
NEGATIVE STATEMENT: 
“Sya na napako sa krus ay ang DIOS o ang AMA, hindi ang ANAK ng DIOS o ang TAONG si Cristo JESUS.”

VAL CUTAMORA(POSTED THIS IMAGE BELOW)
 

MODERATOR: CHRISTINE MARIE RELUYA CAJETA

Noted on your CLARRIFICATIONS Ptr Carl Cortez.


Negative Side Valer Cutamora maaari mo bang klarohin muna o kompirmahin kung SINO/ANO ang syang NAPAKO SA KRUS na STAND mo sa DEBATENG ito bago tayo mag proceed sa Q/A.


Ipinapaklaro sa iyo ng iyong KATUNGGALI kung ang NAPAKO ba sa Krus ay ang KRISTO na “SON OF GOD” “SON OF MAN” at hindi ang FATHER/SPIRIT. 


pls confirm first… Salamat po.


VALER CUTAMORA:


CARL CORTEZ: 

ok, good moderator Christine Marie Reluya Cajeta.  


for the record. Dito sinabi nya nang hindi siya naniniwala na ang napako sa krus ay ang tao o ang Anak kundi ang Dios o ang Ama. Thanks sa confirmation.  


Let my opponent proceed now to his questions good modetor/s. 

VALER CUTAMORA: 

Repost ptr Carl.Q2: Valer Cutamora KAILAN tinawag na Panginoon at DIOS si JESUS ayon din sa latag mong ito: 


“1)Batay sa Bibliya si Jesus Christ ay Dios. Batay sa totoong eye wintness na apostol ay hindi lamang narin茂g at nabasa Kundi nahawakaan at na Hipo na Dios ang Panginoon馃憟


John 20:28 And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God.”


A. sa panahon bang si JESUS ay buhay pang ayon sa LAMAN o sa pagiging TAO o


B. sa panahon na si JESUS ay wala na sa kalagayang TAO kundi sa kalagayang “NABUHAY NA MAG-ULI SA MGA PATAY”? 


Note: Specific kong kahilingan ay piliin lang sa sagot ang A o di kaya B.

~~~~~~~~

Val answer. A


HATAKE MIC HAEL:Pa sit in daw 馃槉馃槉馃槉 PrinceJohannz Joel-Sicot Red-Overcomer Yandex Zysev Ancheta Gabriel Liongson Winston Bridge Leo Salamanca Jake Manalad Ceejay Comander 

CARL CORTEZ:

Follow up question based my opponents answer to my Q2:
__________________________________
Valer Cutamora Repost ptr Carl.Q2: Valer Cutamora KAILAN tinawag na Panginoon at DIOS si JESUS ayon din sa latag mong ito: 
“1)Batay sa Bibliya si Jesus Christ ay Dios. Batay sa totoong eye wintness na apostol ay hindi lamang narin茂g at nabasa Kundi nahawakaan at na Hipo na Dios ang Panginoon馃憟
John 20:28 And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God.”
A. sa panahon bang si JESUS ay buhay pang ayon sa LAMAN o sa pagiging TAO o
B. sa panahon na si JESUS ay wala na sa kalagayang TAO kundi sa kalagayang “NABUHAY NA MAG-ULI SA MGA PATAY”? 
Note: Specific kong kahilingan ay piliin lang sa sagot ang A o di kaya B.

~~~~~~~~

Val answer. A

____________________________________
Q3: SAAN ang patunay mo Valer Cutamora na ang kaganapan sa John 20:28 ay sa panahong hindi pa pala namatay si JESUS sa laman at hindi pala ito sa panahon na sya ay nabuhay na maguli sa mga patay?

CARL CORTEZ CONT……

Q4: Based on your claim #3 Valer Cutamora, sinabi mong ang DIOS pala ay walang Laman at Buto at ang DIOS pala ay nasa Espiritung kalagayan.
“3) Batay sa Bibliya ang Dios ay walang Laman at Buto 

At kung ang Dios manatiling na sa Espiritu na kalagayan ay hindi mo siya mapapag pasan ng Krus at walang Dugo na ma pipiga sa Spirit na kalagayan ng Dios, dahil kung walang pag bubo ng dugo ng Dios walang kapatawaran.

Hebreo 9:22 At halos lahat ng bagay ay sa pamamagitan ng batas ay nalinis ng dugo; at walang pagbubuhos ng dugo ay walang kapatawaran.”
ANO (what) ang NAMATAY na kalagayan ni JESUS, 
A. Kalagayang ESPIRITU/DIOS o 
B. Kalagayang TAO/LAMAN. 
Note: Specific kong kahilingan ay piliin lang sa sagot ang A o di kaya B.

SALAM MALAS: Valer Cutamora parang no choice kana sa binigay nya. Kumbaga e HOLDAP

VAL CUTAMORA: Salam Malas 馃榿馃榿

VAL CUTAMORA:

Repost Carl Cortez Q4: Based on your claim #3 Valer Cutamora, sinabi mong ang DIOS pala ay walang Laman at Buto at ang DIOS pala ay nasa Espiritung kalagayan.
“3) Batay sa Bibliya ang Dios ay walang Laman at Buto 

At kung ang Dios manatiling na sa Espiritu na kalagayan ay hindi mo siya mapapag pasan ng Krus at walang Dugo na ma pipiga sa Spirit na kalagayan ng Dios, dahil kung walang pag bubo ng dugo ng Dios walang kapatawaran.

Hebreo 9:22 At halos lahat ng bagay ay sa pamamagitan ng batas ay nalinis ng dugo; at walang pagbubuhos ng dugo ay walang kapatawaran.”
ANO (what) ang NAMATAY na kalagayan ni JESUS, 
A. Kalagayang ESPIRITU/DIOS o 
B. Kalagayang TAO/LAMAN. 
Note: Specific kong kahilingan ay piliin lang sa sagot ang A o di kaya B.

~~~~~~~~

Val.Answer B.

VALER CUTAMORA CONT…

Repost Carl Cortez Follow up question based my opponents answer to my Q2:
__________________________________
Valer Cutamora Repost ptr Carl.Q2: Valer Cutamora KAILAN tinawag na Panginoon at DIOS si JESUS ayon din sa latag mong ito: 
“1)Batay sa Bibliya si Jesus Christ ay Dios. Batay sa totoong eye wintness na apostol ay hindi lamang narin茂g at nabasa Kundi nahawakaan at na Hipo na Dios ang Panginoon馃憟
John 20:28 And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God.”
A. sa panahon bang si JESUS ay buhay pang ayon sa LAMAN o sa pagiging TAO o
B. sa panahon na si JESUS ay wala na sa kalagayang TAO kundi sa kalagayang “NABUHAY NA MAG-ULI SA MGA PATAY”? 
Note: Specific kong kahilingan ay piliin lang sa sagot ang A o di kaya B.

~~~~~~~~

Val answer. A

____________________________________
Q3: SAAN ang patunay mo Valer Cutamora na ang kaganapan sa John 20:28 ay sa panahong hindi pa pala namatay si JESUS sa laman at hindi pala ito sa panahon na sya ay nabuhay na maguli sa mga patay?

~~~~~~~~~

Val. 3 answer.

Jn.1:1-14 At Siya ang Salita. Sa pasimula ay ang Salita, ang mga Logos na lumabas sa Diyos. At ang Salita ay naging laman at naninirahan sa gitna natin.

CARL CORTEZ:

Follow up question to my opponents answer to my Q2: 
Q5: BAKIT (why) hindi ka naniniwala o hindi mo tanggap Valer Cutamora ang panahon na si JESUS bilang CRISTO ay 
NAMATAY at MULING NABUHAY ng magpakita sya sa kaniyang mga alagad at lalo kay Tomas ng sinabi nito sa kaniya, “Panginoon at Dios ko”?VAL CUTAMORA:
Repos ptr Carl Cortez
Q1: Valer Cutamora, Saan sinabi ng Biblia o ng DIOS o ng 40 writers ng Bible na ang NAMATAY ay ang DIOS o ang AMA? Maglatag ng kahit dalawa o tatlong mga patunay lang mula sa nasusulat upang ang iyong pinatotohanan ay makakatayo sa kaniyang sarili at dapat paniniwalaan?

/Paglilinaw mula sa aking tanong – hindi ko hinihiling ang paliwanag sa tanong na ito kundi pruweba ang aking hiling mula sa nasusulat (Biblia)./
~~~~~~~~~~
Val. Q-1 answer.

Same God. O.T
Genesis 17:1
At nang si Abram ay may siyam na pu’t siyam na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abram, at sa kaniya’y nagsabi, Ako ang Dios na Makapangyarihan sa lahat lumakad ka sa harapan ko, at magpakasakdal ka.

Same God N. T Jesus Christ.

John 8:56-58
Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw; at nakita niya, at natuwa.
[57]Sinabi nga sa kaniya ng mga Judio, Wala ka pang limangpung taon, at nakita mo si Abraham?
[58] Before Abraham was, I am.
Sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga.
Hebrews 1:8 But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is for ever and ever: a sceptre of righteousness is the sceptre of thy kingdom.

Revelation 1:8, 18 I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.
I am he that liveth, and was dead; and, behold, I am alive for evermore, Amen; and have the keys of hell and of death.
Namatay at Muling nabuhay na Dios.
 
MODERATOR CHRISTINE MARIE RELUYA CAJETA: 
Good morning….

Salamat sa pagtugon Brod Valer Cutamora.

Ptr Carl Cortez you may now proceed to your line of questioning.

Salamat. 馃槆
 
 
VAL CUTAMORA:
Yes Kgg. Modertor. Miss Christine Marie Reluya Cajeta  

NAGBURA NG COMMENT NAMIN ANG MODERATOR SO RESULTA:
MODERATOR CHRISTINE MARIE RELUYA CAJETA: 
Jun Fernandez and Ben T. Lador hindi pa pinahihintulutan ang mga members ng Forum na ito na kayo’y magkomento sa Formal Debate THREAD na ito. Pagkatapos ng kanilang Debate saka pa lamang kayo pweding magkomento/ magtanong sa dalawang DEBATISTA. Sa ngayon kayo po ay maaaring magbasa lamang SA kanilang mga latag/ tanong at sagot.

E dedelete ko na po ang inyong mga comment.

Salamat.
 
 
TULOY NG MODERATOR… Wilfredo Banaag Jordz Genteroy John Reyes Zervoulakos Jericho Gal Elgen A. Bandoy for notif
 
 
CARL CORTEZ:Q6: (Batay sa sagot mo Valer Cutamora ang aking tanong).
TAO ba o nasa LAMAN na kalagayan ba yong nakipag-usap kay Abram na sinabi nya “AKO NGA”, ang Makapangyarihan sa lahat? sa Gen. 17:1?

KUNG OO ang SAGOT mo na TAO o nasa LAMANG KALAGAYAN yong nakipag-usap kay Abram na makapangyarihan sa lahat, pasuportahan mo ang sagot mo na ito ayon sa context nito sa parehas ding kapanahonan sa OT.

KUNG HINDI naman ang SAGOT mo, bigyan mo rin ako ng paliwanag mula sa NASUSULAT.
 
 
VALER CUTAMORA:Repost. Carl.
Q6: (Batay sa sagot mo Valer Cutamora ang aking tanong).
TAO ba o nasa LAMAN na kalagayan ba yong nakipag-usap kay Abram na sinabi nya “AKO NGA”, ang Makapangyarihan sa lahat? sa Gen. 17:1?
~~~~~~~~~
Val Q-6 answer. Nasa theophany na katawan O anyo ang Dios. Hindi Tao na katawan.
Nagpakita kay Abraham Ang Diyos na Iyon ay isang theophany doon na nakipag usap kay Abraham. (Gen.17:1) At Nakita siya ni Moses At nang Siya ay dumaan, sinabi niya, “Iyon ang likod na bahagi ng isang tao.” Iyon ay ang
馃憠Theophany Body 馃憟
Exodus 33:23 And I will take away mine hand, and thou shalt see my back parts: but my face shall not be seen.
~~~~~~~~~~~~~
KUNG OO ang SAGOT mo na TAO o nasa LAMANG KALAGAYAN yong nakipag-usap kay Abram na makapangyarihan sa lahat, pasuportahan mo ang sagot mo na ito ayon sa context nito sa parehas ding kapanahonan sa OT.

KUNG HINDI naman ang SAGOT mo, bigyan mo rin ako ng paliwanag mula sa NASUSULAT.

CARL CORTEZ:

Q7: (Follow up to my opponent Valer Cutamora’s Answer to my Q6)

Ganito ang sinabi mo Valer Cutamora sa sagot mo.

“Val Q-6 answer. Nasa theophany na katawan O anyo ang Dios. Hindi Tao na katawan.

Nagpakita kay Abraham Ang Diyos na Iyon ay isang theophany doon na nakipag usap kay Abraham. (Gen.17:1) At Nakita siya ni Moses At nang Siya ay dumaan, sinabi niya, “Iyon ang likod na bahagi ng isang tao.” Iyon ay ang
馃憠Theophany Body 馃憟”

BAKIT kontra kontra ang mga pahayag mo sa nilatag mong talata Valer Cutamora na sinabi mong ang nagpakita kay Abram ay HINDI TAO na katawan, ngunit sa talatang nilatag mo ay sinabing “iyon ang likod ng isang TAO”.?

PAKIBIGYAN AKO NG PALIWANAG.

CARL CORTEZ:

Q8: Ano ang napako at namatay sa Krus Valer Cutamora na kalagayan ni JESUS,

A. sa kaniyang pagiging DIOS/Espiritu/Ama o
B. sa pagiging TAO o ayon sa Laman?

VALER CUTAMORA:

Q7: (Follow up to my opponent Valer Cutamora’s Answer to my Q6)

Ganito ang sinabi mo Valer Cutamora sa sagot mo.

“Val Q-6 answer. Nasa theophany na katawan O anyo ang Dios. Hindi Tao na katawan.

Nagpakita kay Abraham Ang Diyos na Iyon ay isang theophany doon na nakipag usap kay Abraham. (Gen.17:1) At Nakita siya ni Moses At nang Siya ay dumaan, sinabi niya, “Iyon ang likod na bahagi ng isang tao.” Iyon ay ang
馃憠Theophany Body 馃憟”

BAKIT kontra kontra ang mga pahayag mo sa nilatag mong talata Valer Cutamora na sinabi mong ang nagpakita kay Abram ay HINDI TAO na katawan, ngunit sa talatang nilatag mo ay sinabing “iyon ang likod ng isang TAO”.?
~~~~~~~~
Val Q-7 answer.
(Theophany ay isang katawan .) Hindi eksakto sa laman at dugo tulad ng ito ay sa glorified yugto nito, ngunit ito ay isang form ng isang katawan ng Dios na hindi kumain, ni uminom, ngunit ito-ay isang katawan,
Kailan, nang makita siya ni Moises. Sinabi niya, “Tingnan ko ang Iyong porma, Panginoon.” At itinago siya ng Diyos sa bato. At nang Siya ay dumaan, sinabi niya, “Iyon ang likod na bahagi ng isang tao.” Iyon ay ang Theophany. Iyon ay eksakto.
Pagkatapos, ang Theophany ay kailangang Mag katawang Tao laman. Hindi isa pang Tao, ngunit ang parehong Katawan anyo ay kailangang maging laman, upang kunin ang tibo ng kamatayan.
~~~~~~~~~~~~~~
PAKIBIGYAN AKO NG PALIWANAG.

VALER CUTAMORA:

Repost Carl Cortez Q8: Ano ang napako at namatay sa Krus Valer Cutamora na kalagayan ni JESUS,
~~~~~~~~~~~
Val Q-8 answer. B

~~~~~~~~~~
A. sa kaniyang pagiging DIOS/Espiritu/Ama o
B. sa pagiging TAO o ayon sa Laman?

VALER CUTAMORA:

Repost ptr Carl Cortez Q#9: Kung ang napako sa krus pala at namatay ay hindi ang pagiging DIOS/Espiritu/AMA ni JESUS kundi ang pagiging TAO o ayon sa LAMAN nya bilang CRISTO,

BAKIT mo kinalaban mismo ang dapat mong tindigan at patunayan na ang napako sa krus at namatay ay ang DIOS/Espiritu/AMA at sumang-ayon ka rin naman pala sa aking tindig?
~~~~~~~~~~
Val Q-9-answer.
Batay sa Bibliya ang Dios ay walang Laman at Buto
At kung ang Dios manatiling na sa Espiritu na kalagayan ay hindi mo siya mapapag pasan ng Krus at walang Dugo na ma pipiga sa Spirit na kalagayan ng Dios, dahil kung walang pag bubo ng dugo ng Dios walang kapatawaran.

Hebrews 9:22 And almost all things are by the law purged with blood; and without shedding of blood is no remission.

CARL CORTEZ:

Q#10: Valer Cutamora, batay ito sa mga sagot mo rin at nais ko lang linawin mula sa iyo kung ano ba talaga ang unawa mo sa kung ano ang DIOS o Espiritu at kung ano naman ang laman o TAO.

ALIN (what) ang may simula at may ina, nauuhaw, nagugutom, napapagod, nagpapahinga, nasusugatan, hindi alam ang lahat ng bagay at namatay na kalagayan ni JESUS,

A. kaniyang pagiging DIOS/Espiritu/AMA o
B. kaniyang pagiging TAO/Laman/ANAK?

VALER CUTAMORA:

Q#10: Valer Cutamora, batay ito sa mga sagot mo rin at nais ko lang linawin mula sa iyo kung ano ba talaga ang unawa mo sa kung ano ang DIOS o Espiritu at kung ano naman ang laman o TAO.

ALIN (what) ang may simula at may ina, nauuhaw, nagugutom, napapagod, nagpapahinga, nasusugatan, hindi alam ang lahat ng bagay at namatay na kalagayan ni JESUS,
~~~~~~~~~~
Val Q-10 answer. 馃憠B
Ito ay ang Diyos, Mismo, ay dumating sa anyo ng isang Anak. Ang anak ay may pasimula at may katapusan.
Tatlong titulo ng Pagka anak.
Anak ng Tao
Anak ng Dios
Anak ni David.
Jn.1:1 the word was God
Jn 1:14 the word was made flesh, ito ay naging laman at naninirahan sa gitna Ito ang Eternal na Panguluhang Diyos, hindi pagiging anak. Ngayon, dumating Siya upang tubusin tayo, at tinubos Niya tayo.

~~~~~~~
A. kaniyang pagiging DIOS/Espiritu/AMA o
B. kaniyang pagiging TAO/Laman/ANAK?

CARL CORTEZ:

Q#11: Valer Cutamora, kung naniniwala ka na ISA lang ang DIOS at
wala syang nakilala pang iba,

Alin ang may SIMULA o may INA,

A. ang DIOS na gumawa sa TAO ayon sa Book of Genesis, o

B. ang TAONG si Cristo na sugo ng DIOS ayon kay apostol Pablo sa 2 Tim. 2:5 Gal. 4:4?

CARL CORTEZ:

Q#12: Ginamit mo Valer Cutamora sa sagot mo ang John 1:1 (The Word was God) upang patunayan mong ang ANAK na sugo ng AMA ay DIOS na sinabi mong

“Ito ay ang Diyos, Mismo, ay dumating sa anyo ng isang Anak.”

PAANO (how) mo ipaliwanag ang mababaw na English translation sa John 1:1 na ,

In the beginning was God (word), and God (word) was with God?

MODERATOR CHRISTINE MARIE RELUA CAJETA:
All side comments has been deleted.

To our DEBATERS Pls be reminded of our Rule NO. 5 Mr Valer Cutamora warning for your inappropriate comment (sticker). Your JOB in this PART is to ANSWER THE QUESTION and ASK CLARRIFICATIONS/OBJECTIONS only. Avoid commenting provocative stickers here.. Thank you.

MODERATOR CHRISTINE MARIE RELUA CAJETA:
Christine Marie Reluya Cajeta kgg. Moderator pasinsiya na wrong send comment ko sana sa One God Doctrine yan coversation hindi sinasadya.

VALER CUTAMORA:
Christine Marie Reluya Cajeta kgg. Moderator pasinsiya na wrong send comment ko sana sa One God Doctrine yan coversation hindi sinasadya.

VALER CUTAMORA:
Drive pako pag naka parking sagutin kuna yan

VALER CUTAMORA:
Repost Carl Cortez Q#11: Valer Cutamora, kung naniniwala ka na ISA lang ang DIOS at
wala syang nakilala pang iba,

Alin ang may SIMULA o may INA,

A. ang DIOS na gumawa sa TAO ayon sa Book of Genesis, o

B. ang TAONG si Cristo na sugo ng DIOS ayon kay apostol Pablo sa 2 Tim. 2:5 Gal. 4:4?
~~~~r~~~~~~~~

Val Q-11-answer. 馃憠B May pasimula ang salitang Anak. At walang ina Ang Dios. John 2:4 Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee? mine hour is not yet come.
sa Kordero ng Diyos, at ang Kanyang Dugo hindi Judio o Gentil, Siya ay Diyos. At tayo, sa di-dalisay na Dugo, hindi sa pamamagitan ng kasarian, kundi sa pamamagitan ng isang malikhaing gawa ng Dios Mismo, Na lumikha ng selula ng Dugo sa sinapupunan ng birhen at nagdala ng Anak ng Diyos .
Siya ay hindi Anak ni Maria. Hindi, tumawag ng Ina, Kayo ng mga馃憠 Katoliko na tinatawag na “ina ng Diyos,”馃憟 na tumatawag sa kanyang ina ng Diyos. Hindi niya tinawagan ang kanyang ina minsan. Tinawag niya ang kanyang babae. Iyon ay kung ano siya. Siya ay isang incubator na ginamit ng Diyos, eksakto lamang na maaari Niyang gamitin ang sinumang ibang tao. Siya ay hindi ina ng Diyos. Ang Diyos ay walang ina. Siya lamang ang Diyos. “Sa Kanya ay naninirahan ang Katawan ng Pagkadiyos sa katawan.

VALER CUTAMORA:
Repost Carl Cortez Q#12: Ginamit mo Valer Cutamora sa sagot mo ang John 1:1 (The Word was God) upang patunayan mong ang ANAK na sugo ng AMA ay DIOS na sinabi mong

“Ito ay ang Diyos, Mismo, ay dumating sa anyo ng isang Anak.”

PAANO (how) mo ipaliwanag ang mababaw na English translation sa John 1:1 na ,
~~~~~~~~~
Val. Q-12- answer.
In the beginning was God (word), and God (word) 馃憟was with God?馃憟 Jn.1:1
Jn.1:14 Jn.1:18.Ngayon, “Walang sinuman ang nakakita sa Ama sa anumang oras.” Walang sinuman ang makakakita sa Diyos sa katawan, dahil ang Diyos ay wala sa anyo ng katawan, ang Diyos ay isang Espiritu.(John 4:24) Walang taong nakakita sa Ama, kundi ang bugtong na Anak ng Ama ay
(John 1:18) nagpahayag sa Kanya.
ADB1905 John 14 7 Kung nakilala ninyo ako, ay makilala ninyo ang aking Ama: at mula ngayon ay inyong nakikilala siya, at inyong nakita siya.

CARL CORTEZ:
Clarifications good moderators Christine Marie Reluya Cajeta and Glomen Delacruz to my opponents answer to my Q#12.

He is not responding appropriately again to what I am asking him as HOW he will explain his reference Jn. 1:1 believing the translation that the word is GOD. If GOD is with GOD, then HOW will he explain this?

Paano nya maipapaliwanag ang pinaniwalaan nyang ang DIOS ay may kasama pang ibang DIOS? Hindi ko hinihingi sa kaniya ang mga Bible versions.

Ang John 1:1 ang hinihingi kong ipaliwanag nya batay sa kung ano ang kaniyang unawa dito na meron syang gustong palabasing hindi pala siya naniniwala na isa lang DIOS kundi isang DIOS na may kasama pang ibang DIOS. Wala sa ibang talata ang aking tanong kundi sa John 1:1 lang na ginamit nya God daw yong Word na kasama ng God din.

Salamat.

VALER CUTAMORA:
Miss Kgg. Christine Marie Reluya Cajeta kung hindi Gusto ng Affimative sagot ko馃憟 siya nalang ang sumagot ng Tanong niya alam naman pala niya sagot eh.

CARL CORTEZ:

Q#13: Valer Cutamora sinabi mong ang Anak ay may pasimula at walang ina ang Dios at sinabi mo ring si JESUS ay hindi Anak ni Maria.

“Val Q-11-answer. 馃憠B May pasimula ang salitang Anak. At walang ina Ang Dios.” … “Siya ay hindi Anak ni Maria.”

B. ang TAONG si Cristo na sugo ng DIOS ayon kay apostol Pablo sa 1 Tim. 2:5 Gal. 4:4.

MALINAW na hindi mo pinili sa sagot mo sa Q#12 na ang Dios ay may simula o may ina, KUNDI pinili mong sagot at pinaniwalaan na ang may simula ay ang ANAK o ang TAONG si Cristong sugo ng DIOS (1 Tim. 2:5) na anak o gawa ng isang babae (Maria) sa Gal. 4:4 na tinawag na Anak ng DIOS.

BAKIT gusto mong patunayan Valer Cutamora na ang napako sa Krus at namatay ay ang DIOS na walang simula at ina, samantalang malinaw naman pala sa yong ang napako at namatay sa krus ay ang may simula, ang TAONG si Cristo, na anak o gawa ng isang babae (Maria) na tinawag na Anak ng Dios sa Gal. 4:4?

Bible References:

1 Timothy 2:5 – “Sapagka’t may isang Dios AT may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang TAONG si Cristo Jesus,..”

Gal. 4:4 – “Datapuwa’t nang DUMATING ang kapanahunan, ay SINUGO ng DIOS ang KANIYANG ANAK, na IPINANGANAK ng isang BABAE (Maria), na ipinanganak sa ilalim ng kautusan,..”

VALER CUTAMORA:
Kgg. Moderator Miss Christine Marie Reluya Cajeta
Paki paliwanag ang Q.13 ng Affirmative. Cloudy

MODERATOR CHRISTINE MARIE RELUA CAJETA:
Noted on your CLARRIFICATION Ptr Carl Cortez.

Brod Valer Cutamora ikinalulungkot ko po HINDI NYO PO NATUGUNAN ang hinihingi ng katanungan.

Sya po ay nagtatanong sa inyo kung “PAPANO/HOW” (ipaliwanag/explanation) po ninyo o UNAWA sa talata.

Ang NAIBIGAY nyo po ay MALINAW NA MGA SCRIPTURES bilang iyong sagot at HINDI PO PALIWANAG NG INYONG PAGKAKAUNAWA SA TALATA (John 1:1).

Binibigyan ko po kayo ng pagkakataon na matugunan ng TAMA ang hinihingi ng katanungan.

Kung sakaling MAIPALIWANAG nyo na po ito GUSTO MAN O HINDI NG IYONG PALIWANAG saka palang tayo pweding mag proceed sa susunod na tanong kung gusto pa ng iyong katunggali na magtanong. Pakitugunan po ito agad.

Salamat po.

MODERATOR CHRISTINE MARIE RELUA CAJETA:
Noted on your CLARRIFICTION Brod Valer Cutamora in his Question NO. 13
— Ang hinihingi po ng katanungan ay ang IYONG PALIWANAG/PAGKAKLARO sa kung ano ba talaga? Maaari nyo po yang sagutin ng walang scripture dahil sarili nyo pong paliwanag ang hinihingi sa katanungan. Focus lang po sa HINIHINGI NG KATANUNGAN. 
Salamat po. 

VALER CUTAMORA:
Kgg Miss Christine Marie Reluya Cajeta ang Q-12 ay Kailangan kubang ulitin ang sagot.

MODERATOR CHRISTINE MARIE RELUA CAJETA:
Opo Sir… Kailangan nyo pong IPALIWANAG ang talata (John 1:1) yon po kasi ang gusto ng iyong katunggali na matugunan ninyo. Hindi po nya kayo hinihingan ng mga talata kaya MAAARI PO NA HINDI NA KAYO MAGBIGAY. kung gusto nyo rin po maglatag ng mga talata maaari naman po kahit di nya hinihiling dahil WALA NAMAN PO SYANG STATEMENT NA H’WAG KAYONG MAGBIGAY. Ang kulang lang po ay ang inyong PALIWANAG/OPINION.

VALER CUTAMORA:
Thanks miss Kgg. Moderator

VALER CUTAMORA:
Repost 2) Carl Q#12: Ginamit mo Valer Cutamora sa sagot mo ang John 1:1 (The Word was God) upang patunayan mong ang ANAK na sugo ng AMA ay DIOS na sinabi mong

“Ito ay ang Diyos, Mismo, ay dumating sa anyo ng isang Anak.”

PAANO (how) mo ipaliwanag ang mababaw na English translation sa John 1:1 na ,

In the beginning was God (word), and God (word) was with God?
~~~~~~~~~~~~~
Val Q-12 answer. John 1:1 NG PASIMULA KASAMA NA NG DIYOS ANG SALITA ANG KANYANG PANGAKO NA MAGKAKATAWANG TAO KAYA NATUPAD SA JOHN 1:14 na NAGING TAO ANG SALITA AT ANG SALITA AY DIYOS. HINDI ITO LITERAL NA MAY KASAMA ANG DIYOS NA DALAWA SILA KUNDI BINITAWAN NIYANANG KANYANG PANGAKO SA HINAHARAP NA MAGKAKATAWANG TAO SIYA YAN SI “LET THERE BE LIGHT” ANG ILAW NA PINATOTOHANAN NI JUAN BAUTISTA / ELIJAH SA JOHN 1:4-10 NAGSALITA AT NANGAKO ANG DIYOS KAYA SIYA DIN ANG GUMANAP NITO AT HINDI SIYA DUMAMI NASA 2 CORINTHIAN 4:6 din yan at REV 19:13.
Ngunit ang Salita ng Diyos ay hindi maaaring itigil, sapagkat ito ang Diyos mismo. “Sa pasimula ay ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos.
Sinasabi ng Bibliya, na, “Ang Salita ng Diyos ay mas matalas kaysa sa isang tabak na may dalawang talim. (Hebreo 4:12) Ang Salita ng Diyos ay mas matalas kaysa sa isang tabak na may dalawang talim. sa simula ay ang Salita? Iyan na, una ito ay isang pag-iisip. At dapat itong maging isang pag-iisip; kung gayon, kapag ito ay ipinahayag, ito ay nagiging isang salita. At pagkatapos, “Sa pasimula ay ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos
( Siya ay nagsalita nito),
 
 
CARL CORTEZ:
Apologies good moderators and my opponent Valer Cutamora for logging in late today. Been pre-occupied with many schedules for the past hours. I’ll be in an appointment tomorrow again the whole day, so I can return home for sure again at night.
 
CARL CORTEZ:
Good moderators Christine Marie Reluya Cajeta and Glomen Delacruz, pls. remind my opponent that editing answers are prohibited in this formal debate tnx.
 

Q#13: Batay sa paliwanag mo Valer Cutamora gamit ang iyong unawa sa translation na iyong pinaboran na ang DIOS ay may kasamang DIOS sa Jn. 1:1 sinabi mong hindi DIOS ang ANAK na siyang tinawag na “SALITA ng DIOS” dahil sabi mo ang kasama pala ng DIOS

a) ay ang kaniyang SALITA o SALITA ng DIOS:

b) tinawag mo ring “PANGAKO ng DIOS”

c) “binitawan nyang mga PANGAKO sa hinaharap”

d) “Salita ng DIOS tulad ng TABAK na may dalawang matalas na talim”

e) sinabi mo rin, “una ito ay PAG-IISIP at kung gayun ito ay nagiging isang SALITA”.

KUNG hindi ka pala naniniwala na may kasamang ibang DIOS ang DIOS na syang AMA na nag-mamay-ari sa kaniyang SALITA, PANGAKO, PAG-IISIP na hinantulad mo sa TABAK, BAKIT (why) sinabi mo sa mga pahayag mo rin na DIOS ang ANAK na sinamahan ng DIOS na siyang AMA?

Ito ang mga patunay ng mga sinasabi mong DIOS din ang Salita na sya ding ANAK.

“Ito ay ang Diyos, Mismo, ay dumating sa anyo ng isang Anak.”
– DIOS SA ANYONG ANAK.

“Ngunit ang Salita ng Diyos ay hindi maaaring itigil, sapagkat ito ang Diyos mismo.
– ANG SALITA NG DIOS AY DIOS MISMO NA KASAMA NG DIOS NA NAGMAMAY-ARI NITO.


MARILYN ESCARTIN:
Dalwa ang Diyos ni Pastor carl
Ang Dios daw may kasama pang isang Dios
San nyo po bang pinupulot po yan wala naman yan sa bible.

VALER CUTAMORA:
Miss moderator. Paki palwanag uli ang Q 13 ng Affirmative.
 
VALER CUTAMORA:
Pki ayos yang Q-13 mo Ptr Carl Cortez na ang Sabi mo Hindi Dios ang Salita馃憟 na tinawag na Dios.馃憟
Pki screen shot kung
Ako馃憟 ba may sabi niyan na pinalunok mo saakin yan.

Miss Kgg Christine Marie Reluya Cajeta pki advice kung ako ba ang may statement na ganito NA HINDI DIOS ANG ANAK NA SALITA.馃憟 para maayos ng affirmative mga Tanong niya

INTON R. SORIANO (PATRIPASSIANISM) VS SONNY ABDULLAH AKA HARBALLAH ISLAM TOPIC SPLIT PERSONALITY

Formal Debate Topic: Sino ang Diyos na may split personality? Allah ng muslim o Diyos ng Kristyano?

Muslim Side: Sonny Abdullah
Christian side: Inton R. Soriano

Sources: Bible, Quran and Hadith

Language: Filipino (Tagalog) or English. Taglish.

Moderators sa debate: Muslim side: Fareez, Chan Mae Thor
Christian side: Patutine, Mario Navales, Irene Santiago

Moderators para sa group. All Admins and Moderators

FORMAL DEBATE SEQUENCE:

1. Introduction of the Debater A

2. Introduction of the Debater B (opposition/Negative)

3. Presentation of the debater A — 2,000 minimum to 3,000 maximum words

4. Presentation of the debater B (Opposition/Negative) — 2,000 minimum to 3,000 maximum words

5. CROSS-EXAMINATION (ALTERNATE) – 10 questions — 500 words (randomized).

*sequence

A) Debater B (opposition) cross examine the debater A.
Debater A replies
B) Debater A cross examine the debater B (opposition).
Debater B (opposition) replies.

And so on…after all 10 questions been answered by both debaters.

*note: Please indicate the numbering of the questions and the replies.

6. Debater B(opposition/negative) rebuttal

7. Debater A Rebuttal

8. Debater B (opposition/negative) counter rebuttal

9. Debater A counter rebuttal

10. Rejoinder/Conclusion by the Debater B (opposition/negative).

11. Rejoinder/Conclusion by the Debater A.

Note: Each item/post should be a maximum of 1,500 words except where they are specifically indicated in the format itself. So the question post has only 500 words max.

RULES
These rules supersedes all previous agreements or understandings in pre-debate threads. Kindly review the rules carefully as these rules will prevail over others that you may have used in the past.

Start date:

This debate starts at the moment that this post has been posted. The Debater A is given two days to make his first posting

Behavioral Rules (numbered for easy reference.)

1. No Adhom

2. Presentation posts must be used by each side to present the arguments.

3. Cross-examination rules:

a) You must quote the post or the verse/verses presented
b) You cannot use your own presentation for your cross-examination
b) The debater can cross-examine the opponent presentation, the opponent answer or related to the topic.
c) The debater being cross-examine is expected to answer the questions directly.
d.) A question asking just a “Yes” or “No” answer is not allowed (It’s just a trick question).

4. No side comments allowed, focus on the topic being discussed.

6. During the rebuttal posts, no significantly new issues may be presented.

7. Maximum Word Count limit for each post is 1,500 words.FORMAT. Questions are part of the word count. Clarifications are part of the word count. Clarifications may be requested but no expectation is to be made that it will be addressed. Citations are part of the word count. These will also be part of the word count.

8. Time limit is 24 hours from the last post by the opponent. (Note: No further editing is allowed after posting. If editing is needed, PM the mod for permission and a correction post may be inserted if permitted, but no change to the original post is still allowed.) Weekends are NOT counted. Debaters are welcome to indicate which are their preferred weekend days.

9. The Moderator can demand the debater to change his/her post in the Q&A or Rebuttal if the moderator believes that the post violates the rules stated earlier about relevance, focus, and appropriateness.

GUIDELINES:

1. Only KJV, ADB Bible and Quran (Saheeh International) are allowed books to be used in formal debates.
2. Links are not allowed for answering the debate, unless If the debater uses the hadith or any other sources, the debater must present the links for references.
3. Photo comments are not allowed.
4. English or Tagalog can be used. Arabic words or any other languages are not allowed, you must translate it to avoid confusion.
5. Each debater should assign his/her own moderator.
6. If you have any objection, notify your moderator so he/she will be the one to object. Your only role is to debate.
7. Group Admins and moderators only role is to keep the debate clean from side comments from comments sections and replies by kicking ang blocking troll members.

Image may contain: text
Comments
Job Mateo
Job MateoGroup AdminSonny Abdullah, ikaw una magpopost ng introduction. Salamat

聽路聽

1

聽路聽October 2 at 7:20pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahsir聽Job Mateo聽puwede ko ba ipost muna ang intro ko at bukas na ang stand ko after magpost ng kadebate ko, kasi hanggang 5pm lang po ako at gagawin ko pa ang stand ko para deretso po ang latagan at hindi madelay.

聽路聽

1

聽路聽October 2 at 8:49pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahsige po salamat.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahsir聽Job Mateo聽sige po at offtime ko na po, bukas po kapag nalatag na ni聽Inton R. Soriano聽ang intro niya ay ilalatag ko rin po ang magagawa ko na stand bukas, tutal ito po ang rules.

8. Time limit is 24 hours from the last post by the opponent.See More

聽路聽October 2 at 9:47pm聽路聽Edited

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoBawal daw emoji

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoBawal ngumiti oi.

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup AdminSa formal debate nito lang ni Sonny ang bawal. Salamat.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoTagal ng latag. Pa request naman聽Job Mateo聽si Ben T. Lador papasok dito para masaya si Patutine DepabPatutine Depablo

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup AdminIntroduction lang mailalatag ni Sonny ngayon dahil offtime na niya.

Sige ipasok mo basta makikinotif lang siya.

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup AdminYes, ganon RoseMarieFrancisco.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah1. Introduction of the Debater A

Qalla rabbi israh lee sadree wa yasserlee aamree wa aahlul uqdatan min llisanee yafqahuwa qawlee.

Assalamo alaikom wa rahmatullahi wa barakatuho sa lahat ng mga kapatid sa agama islam at magandang araw naman po sa mga kaibigan natin kristiyano na nasa grupong ito lalo na po ang aking kadebateng si聽Inton R. Soriano聽at ganoon din po pinasalamatan ko si sir聽Job Mateo聽sa pagbigay ng oras na ilatag ang debateng ito at sa aking mga moderator na sila akh聽Fareez Rajah Hajj聽at sis聽Chan Mae Thor

Ako bilang mananampalataya ng ISLAM ay hindi po isang iskolar ngunit sa abot ng aking konting kaalaman ay aking patutunayan sa debate na ito sa topic na :-

鈥淪ino ang Diy0s na may SPLIT PERSONALITY, Allah ng mga muslim o Diyos ng mga kristiyano鈥

na ang Allah (swt) ay tanging Diyos lamang at hindi walang ibang katauhan na katulad ng aral ng aking kadebate na si Hesus ay siya rin Diyos na kanyang tinatawag.

Alhamdolilah dahil sa usapin na ito ay ating maipahayag ang aral ng islam at maipakita natin sa lahat lalo na sa aking kadebate na si聽Inton R. Soriano聽na ang Allah (swt) ay Allahu Ahad (Bukod tangi na ang pagsamba ay para lamang sa kanya, na wala siyang katambal na kahit na sinuman).

Naway ang sinuman makakabasa po sa debateng ito ay buksan lang po ninyo ang inyong puso at isipan upang pagtibangin ninyo ang latag ng bawat isa sa amin ng aking kadebateng si Inton at doon ay kayo na po ang humatol kung saan aking idinadalangin na naway dumating ang hidaya ng Allah (swt) sa inyong lahat ng mga kapatid namin na kristiyano.

Hanggang dito na lang po at hinihiling ko lang po na sana maging mapayapa ang debateng ito at maiwasan ang personalan.

Sonny Abdullah aka Harballah Islam

聽路聽

12

聽路聽October 2 at 9:00pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjWa ‘alaikumus Salam wa Rahmatullahi wa Barakatuho bro. Jazzakallah

Remove

Islam Deen Islam Rades
Islam Deen Islam RadesWa alaykom salam wa rahmatullahi taa’alaa wa barakatuh bro sonny abdullah

Remove

Abdulrahkman Eraham Onutan
Abdulrahkman Eraham OnutanWa盲laykumus’Salam Warahmatullahi Wabarakatuh”Lillah mga bro kbabalik kulang,bc masyado sa trabahu,bka sandali lang ako dto kc maaga ako mamaya,Musta bro Abdullah?Salam sayO Sister Nicole Fuentes?pcensiya na kayo pinakialaman ng pamangkin ko ang account ko,hehe

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup AdminInton R. Soriano, maari ka na magpost ng introduction mo. Salamat.

聽路聽

1

聽路聽October 2 at 9:04pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoIntro :

Patutunayan ko na walang split personality ang Dios naming (Patripassianism). Na kung saan madaming sekta ang di nakaka unawa ng hiwaga ng kaniyang pagka Dios at ng kaniyang kamangha manghang mga gawa mula pa noong una.

At sana sa debateng ito ay may mapulot ang iba o matutunan man lang kahit isang kudlit.

Magandang umaga.

聽路聽

8

聽路聽October 3 at 1:21am

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup AdminSonny Abdullah, maari ka na magpost ng presentation mo. Salamat.

聽路聽

1

聽路聽October 3 at 3:46pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahnakalatag na po sir聽Job Mateo聽at pasensiya na po tinapos ko ang work ko dito sa opisina bago ko inilatag

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah3. Presentation of the debater A — 2,000 minimum to 3,000 maximum words

Part 1.

Bismillahirarrahmanir raheem (sa ngalan ng Allah ang mahabagin at maawain).

Una sa lahat ay akin muna ipakilala ang Allah (swt) sa kanyang kapahayagan sa banal na Quran mula sa suratul ikhlas.

========================================================
112: Say, “He is Allah, [who is] One, Allah, the Eternal Refuge, He neither begets nor is born, Nor is there to Him any equivalent.”
========================================================

Malinaw po na ang Allah subhana wa ta鈥檃la ay iisa , na bukod tangi na inaasahan ng kanyang mga nilikha, hindi siya nagkaroon ng anak o hindi siya ipinanganak at siya ay walang katulad o hindi puwedeng itulad sa kanyang mga nilikha.

Ngayon nakita natin po sa isang ayah ng quran ang malinaw na batayan natin na ang Allah (swt) ay hindi puwedeng magkaroon ng ibang katauhan (split personality) sapagkat kung papaano siya ipinakilala ng mga propheta ay ganoon din po siya ipinakilala ng propheta Muhammad (saw).

Kung gayon ay ano ba ang ipinangaral ng mga propheta na siyang isinugo ng Allah (swt), ating alamin po sa mga ito.

>>> Una si Noah (as)

========================================================
7: 59 We had certainly sent Noah to his people, and he said, “O my people, worship Allah ; you have no deity other than Him. Indeed, I fear for you the punishment of a tremendous Day.
========================================================

>>> si Abraham at Jacob ay kanilang ipinag-utos kung sino ang sasambahin.

========================================================
2: 132-133 And Abraham instructed his sons [to do the same] and [so did] Jacob, [saying], “O my sons, indeed Allah has chosen for you this religion, so do not die except while you are Muslims.” Or were you witnesses when death approached Jacob, when he said to his sons, “What will you worship after me?” They said, “We will worship your God and the God of your fathers, Abraham and Ishmael and Isaac – one God. And we are Muslims [in submission] to Him.
========================================================

>>> Si Hud (as)

========================================================
7:65 And to the ‘Aad [We sent] their brother Hud. He said, “O my people, worship Allah ; you have no deity other than Him. Then will you not fear Him?”
========================================================

>>> Si Salih (as)

========================================================
7:73 And to the Thamud [We sent] their brother Salih. He said, “O my people, worship Allah ; you have no deity other than Him. There has come to you clear evidence from your Lord. This is the she-camel of Allah [sent] to you as a sign. So leave her to eat within Allah ‘s land and do not touch her with harm, lest there seize you a painful punishment.
========================================================

>>> Si Shuaib (as)

========================================================
7:85 And to [the people of] Madyan [We sent] their brother Shu’ayb. He said, “O my people, worship Allah ; you have no deity other than Him. There has come to you clear evidence from your Lord. So fulfill the measure and weight and do not deprive people of their due and cause not corruption upon the earth after its reformation. That is better for you, if you should be believers.
========================================================

>>> Si Luqman.

========================================================
31:13 And [mention, O Muhammad], when Luqman said to his son while he was instructing him, “O my son, do not associate [anything] with Allah . Indeed, association [with him] is great injustice.”
========================================================

>>> Si Moses (as) ay mismong nakausap ng Allah (swt) at nagpakilala dito.

========================================================
20:14 Indeed, I am Allah . There is no deity except Me, so worship Me and establish prayer for My remembrance.
========================================================

>>> Si Hesus ay kanyang ipinakilala ang Allah (swt) na kanyang panginoon at panginoon ng lahat.

========================================================
43:64 Indeed, Allah is my Lord and your Lord, so worship Him. This is a straight path.
========================================================

>>> At ang panghuli ay ang propheta Muhammad (saw).

========================================================
21:106-108 Indeed, in this [Qur’an] is notification for a worshipping people, And We have not sent you, [O Muhammad], except as a mercy to the worlds, Say, “It is only revealed to me that your god is but one God; so will you be Muslims [in submission to Him]?”
========================================================

Napakalinaw po mga kapatid na ang mga propheta at mga sugo ng Allah (swt) ay nagtuturo po na sambahin lamang ang nag-iisang Diyos at walang katuruan na sumamba bukod sa kanya, kung kaya ating tingnan kung mayroon bang split personality na ipinikilala ang mga isinugo ng dakilang lumikha.

Alam ko po na ang nais tukuyin ng aking kadebate ay ang nakasaad sa quran na ipinahayag ng Allah (swt) gamit ang pangmaramihan salita na ayon sa salitang Arabic ay nahnu or we kung saan ito ay plural of respect at bakit sapagkat ang saksi sa paglikha ng Allah (swt) ay mga anghel tulad po ng ayah na ito kung saan po tinukoy po ng Allah (swt) mismo ang mga anghel.

========================================================
38:71-72 [So mention] when your Lord said to the angels, “Indeed, I am going to create a human being from clay, So when I have proportioned him and breathed into him of My [created] soul, then fall down to him in prostration.”
========================================================

Ngayon bakit po nabanggit po ang plural o pangmaramihan, ito ba ay dahil may split personality po ang Allah (swt), hindi po sapagkat malinaw po na ang mga anghel na saksi ay isa po sa mga sinusugo po niya, basa.

========================================================
19:64 [Gabriel said], “And we [angels] descend not except by the order of your Lord. To Him belongs that before us and that behind us and what is in between. And never is your Lord forgetful –

97:4 The angels and the Spirit descend therein by permission of their Lord for every matter.

78:38 The Day that the Spirit and the angels will stand in rows, they will not speak except for one whom the Most Merciful permits, and he will say what is correct.
========================================================

Ngayon tandaan po natin na sinabi ng Allah (swt) sa banal na quran.

========================================================
16:51-52 And Allah has said, “Do not take for yourselves two deities. He is but one God, so fear only Me. And to Him belongs whatever is in the heavens and the earth, and to Him is [due] worship constantly. Then is it other than Allah that you fear?
========================================================

Huwag daw sumamba sa dalawang diyos dahil bukod tangi na ang Allah ay nag-iisa at kararapat-dapat na sambahin at tanging dapat katakutan.

At ang Allah ang siyang nagmamay-ari ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan, siya na bukod tanging dapat na sambahin at huwag matakot sa iba kung hindi sa kanya lamang.

Sa madaling salita ay ating natutunghayan na bukod tangi lamang siya at wala siyang katambal o walang ibang katauhan na i-uugnay sa kanya.

continuation….

聽路聽

9

聽路聽October 3 at 4:22pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahPart 2.

Ngayon dumako naman po tayo sa aral ng aking kadebateng si Inton Soriano kung saan malinaw po na ang Diyos sa lumang tipan ay siyang nagkatawang tao bilang si Hesus.

Ayon po sa bibliyang pinanghahawakan ng aking kadebate ay ating mababasa po na ang Diyos na ito ay tanging siya lamang at wala ng iba.

==========================================================
2 Mga Hari 19:19Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
19 Ngayon nga, Oh Panginoon naming Dios, iligtas mo kami, isinasamo ko sa iyo sa kaniyang kamay, upang makilala ng lahat na kaharian sa lupa na ikaw ang Panginoong Dios, ikaw lamang.

Isaias 43:10-12Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
10 Kayo’y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko.
11 Ako, sa makatuwid baga’y ako, ang Panginoon; at liban sa akin ay walang tagapagligtas.
12 Ako’y nagpahayag, at ako’y nagligtas, at ako’y nagpakilala, at walang ibang dios sa gitna ninyo: kaya’t kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Dios.

Isaias 45:20-22Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
20 Kayo’y mangagpipisan at magsiparito; magsilapit kayong magkakasama, kayong mga nakatanan sa mga bansa: sila’y walang kaalaman na nangagdadala ng kahoy ng kanilang larawang inanyuan, at nagsisidalangin sa dios na hindi makapagliligtas.
21 Kayo’y mangagpahayag, at mangagpasapit; oo, magsanggunian silang magkakasama: sinong nagpakilala nito mula nang mga unang panahon? sinong nagpahayag niyaon nang una? hindi baga ang Panginoon? at walang Dios liban sa akin: isang ganap na Dios at Tagapagligtas; walang iba liban sa akin.
22 Kayo’y magsitingin sa akin, at kayo’y mangaligtas, lahat na taga wakas ng lupa: sapagka’t ako’y Dios, at walang iba liban sa akin.
==========================================================

Napakalinaw po ang pagpakilala ng Diyos sa sarili niya at wala po kayong mababasa na siya ay mayroon ibang katauhan o split personality na matatawag at mismong sa isang talata ay kanyang ipinahayag.

==========================================================
Deuteronomio 6:4Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
4 Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon:
==========================================================

Ngayon sino ang Diyos na nabanggit si Hesus din ba tulad ng aral ng aking kadebate, ang sagot ay hindi po dahil sa isang pagtatanong kay hesus ay kanyang winika.

==========================================================
Marcos 12:29Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
29 Sumagot si Jesus, Ang pangulo ay, Pakinggan mo, Oh Israel; Ang Panginoon nating Dios, ang Panginoon ay iisa:
==========================================================

So, inulit po ni Hesus kung sino ang Diyos na tinutukoy sa nasabing talata at ito ay sinuportahan ng isa pang talata mula rin po sa juan.

==========================================================
Juan 17:3Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
3 At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga’y si Jesucristo.

Juan 20:17Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
17 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka’t hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni’t pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios.
==========================================================

Kung gayon po ay na mayroon po ipinakilala si Hesus na Diyos na tinatawag pa niyang ama, ay papaanong mangyari na si Hesus din ang Diyos sa unang tipan gayong alam naman natin na si Hesus ay ipinanganak lang ni Maria.

Isa pang nakakatawa na aral ay iyong sabihin mo na si Hesus iyong Diyos sa lumang tipan ngunit mayroon siyang tinatawag na Diyos at tulad po sa talatang ito kung saan sinisisi pa ang Diyos na siya daw ay pinabayaan.

==========================================================
Marcos 15:34Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
34 At nang oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig: Eloi, Eloi, lama sabacthani? na kung liliwanagin ay, Dios ko, Dios ko, bakit mo ako pinabayaan?
==========================================================|

So, papaano mo sasabihin na iisa lang po ang Diyos sa lumang tipan at si Hesus, maliban kung mayroon po itong SPLIT PERSONALITY o dalawang katauhan.

Ngayon si Hesus ba ay siyang Diyos sa lumang tipan, ating tunghayan ang patunay sa usapin na ito.

1. ANG KANYANG IPINANGARAL AY GALING SA DIYOS, HINDI PO SIYA ITO.

==========================================================
Juan 8:40Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
40 Datapuwa’t ngayo’y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo’y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios: ito’y hindi ginawa ni Abraham.
==========================================================

2. ANG KANYANG GINAGAWA AY NANGGALING SA NAGSUGO SA KANYA, HINDI NAMAN PUWEDENG SARILI NIYA ANG NAGSUGO SA KANYA MISMO.

==========================================================
Juan 5:30Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
30 Hindi ako makagagawa ng anoman sa aking sarili: humahatol ako ayon sa aking naririnig: at ang paghatol ko’y matuwid; sapagka’t hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin.
==========================================================

3. MAS DAKILA DAW IYONG AMA O DIYOS KAYSA KANYA, SO IBA NGA PO SI HESUS.

==========================================================
Juan 13:16Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
16 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon; ni ang sinugo man ay dakila kay sa nagsugo sa kaniya

Juan 14:28Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
28 Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. Kung ako’y inyong iniibig, kayo’y mangagagalak, dahil sa ako’y pasasa Ama: sapagka’t ang Ama ay lalong dakila kay sa akin.
==========================================================

4. NAKAKABUHAY SIYA NG PATAY NG DAHIL SA TINAWAG NIYANG AMA O SA MADALING SALITA AY YAONG DIYOS, KASI NGA PO HINDI NAMAN PO SIYA IYONG DIYOS NA TUNAY NA BUMUHAY KAY LAZARO.

==========================================================
Juan 11:38-43Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
38 Si Jesus nga sa muling pagkalagim sa kaniyang sarili ay naparoon sa libingan. Yaon nga’y isang yungib, at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon.
39 Sinabi ni Jesus, Alisin ninyo ang bato. Si Marta, na kapatid niyaong namatay, ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagka’t may apat na araw nang siya’y namamatay.
40 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Di baga sinabi ko sa iyo, na, kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Dios?
41 Kaya’t inalis nila ang bato. At itiningin ni Jesus sa itaas ang kaniyang mga mata, at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, na ako’y iyong dininig.
42 At nalalaman ko na ako’y lagi mong dinirinig: nguni’t ito’y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot, upang sila’y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin.
43 At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka.
Ngayon nakita po natin ang ilan po sa patunay natin na walang split personality ang Diyos, ang unawa lang po ng aking kadebate ang nagsasabing ang Diyos sa lumang tipan ay siyang nagkatawang tao na si Hesus.
==========================================================

continuation…

聽路聽

10

聽路聽October 3 at 4:25pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahPART 3:

Subukan nga natin tanungin si Pablo na kanilang pinagkukunan ng aral kung ang Diyos ba sa lumang tipan ay siyang si Hesus, ano ba ang tutuo mang Pablo.

Ang sagot ni Pablo.

==========================================================
Filemon 3Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.

Roma 15:6Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
6 Upang kayo na may isang pagiisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo.

Efeso 1:2-3Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.
3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawa’t pagpapalang ukol sa espiritu sa sangkalangitan kay Cristo:

1 Timoteo 2:5Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
5 Sapagka’t may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus,
==========================================================

Siguro naman po ay malinaw po kung sino si Hesus at iba po siya sa Diyos na ipinakilala ni mang Pablo, at kailan at sino ang gumawa na panginoon at kristo kay Hesus, basa.

==========================================================
Mga Gawa 2:36Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
36 Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel, na ginawa ng Dios na Panginoon at Cristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus.
==========================================================

Naway alam na natin kung bakit po sinasabi ko na ang paniniwala ng aking kadebate na SPLIT PERSONALITY ay walang katotohanan at ginamit na po natin ang bibliya nila bukod sa quran na ating sandigan ng katotohanan.

Sa muli ay aking iiwan po ang nasa banal na quran kung saan nilinaw po ni Hesus or Isa ibn Maryam na ang Diyos ay ang Allah (swt) at hindi po siya ang Diyos na ito.

==========================================================
Surah Imran 3:
And [I have come] confirming what was before me of the Torah and to make lawful for you some of what was forbidden to you. And I have come to you with a sign from your Lord, so fear Allah and obey me. Indeed, Allah is my Lord and your Lord, so worship Him. That is the straight path.”
==========================================================

Ang Allah (swt) o ang Diyos ay siyang Diyos ni Hesus at hindi po sila iisa or SPLIT PERSONALITY.

Naway ang aking inilatag na batayan ay magkaroon ng kabuluhan sa lahat at buksan ninyo ang inyong isipan at damdamin patungkol sa ISLAM.

Masalama.

聽路聽

11

聽路聽October 3 at 4:26pm

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup AdminInton R. Soriano maari ka na magpost ng presentation mo. Salamat

聽路聽

2

聽路聽October 3 at 5:56pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoCompose lang ako

聽路聽

1

聽路聽October 3 at 6:06pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahAssalamo Alaikom wa rahmatullahi wa barakatuho sa aking moderator na si akh聽Fareez Rajah Hajj聽at sis聽Chan Mae Thor聽gayundin sa head admin na si聽Job Mateo聽tapos na po ang aking oras (Office hours) at kapag makalatag na ang aking kadebate at magtanong po siya ay bukas ko na po masasagot o matutugunan, salamat po.

聽路聽

5

聽路聽October 3 at 10:03pm聽路聽Edited

Remove

Elma Soloveres Tagaduar
Elma Soloveres TagaduarAba nag fb ka habang sa opicina…buti di ka napuna ng boss mo…tapos bawal ang weekend?

聽路聽October 5 at 12:13pm聽路聽Edited

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahOpo Elma puwede po ako mag fb basta po wala po ako work at alam ng boss ko at mga kasama ko in fact po alam nila na nagdadawah po ako at sila pa nga ang saksi sa maraming nagshahada sa pamamagitan ko po, kaya nga po kung sinasabi ko na work muna ako ay聽ibig sabihin may trabaho po ako sa opis.

Ngayon po ay cp po ang gamit ko at minsan mahina pa ang signal kaya sa opisina lang po ako nakakapagpost dahil malakas ang net at desktop gamit ko.

Hayan po nagpaliwanag na po ako at kung weekend po ay nasa rules po at para sa pamilya po iyan, ok na po ba?

Remove

Elma Soloveres Tagaduar
Elma Soloveres TagaduarBinabayaran ka….buong araw…tapos fb ka?

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahElma hindi malinaw ang paliwanag ko at bakit nga pala ako nagpapaliwanag sa iyo, sino kaba.聽馃槒

Remove

Elma Soloveres Tagaduar
Elma Soloveres TagaduarMedyo nag wonder ako lagi mo sinasambit ang oras mo…hahaha! Tapos lagi ka man fb panay post mo.

聽路聽October 5 at 2:22pm聽路聽Edited

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahElma kasi after office hours ay cp gamit ko at sinasabi ko ang hours ko para alam ng kausap ko, hindi kasi ako katulad ninyo na nagbadbad sa fb, nakakatuwa lang ang dami mong napupuna gayong hindi mo naman ako kilala personally, sino kaba?

Remove

Elma Soloveres Tagaduar
Elma Soloveres TagaduarHahaha alam ko modus mo…hihihi…i rest my argument to you…ty.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahtama rest muna kasi nais mo lang yata makipagchatting sa akin, tingnan mo聽Elma Soloveres Tagaduar聽nasa opis na ako kaya natagged na ang name ko.

tandaan mo at basahin masyado ang sabi ko, kasi hindi ka naman nagbabasa.

No automatic alt text available.

聽路聽

1

聽路聽October 5 at 3:37pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoConstructive post : 1

Split personality nga ba ang Dios gayong iisa lang naman ang Dios.

Saan nga ba naligaw ang karamihan sa pagbasa at pag unawa ng biblia? Ating umpisahan sa Genesis 1:26 na sinasabi (lalangin聽#natin聽ang tao). Sa paanong paraan ginawa ng Dios ang tao na may ka natin gayong siya lamang doon ay nag iisa sa paglikha (malakias 2:10) ? Sino ang ka-natin ng Dios? Ang isa pa niyang persona(ayon sa ibang sekta)? O mga anghel kaya na mga espiritung tagapaglingkod din at mga nilalang(Hebreo 1:14).

Para sa kaalaman ng hindi nakaka alam.lalo na sa aking katunggali. Ang ka natin niya diyaan sa talatang iyan ay ang kaniyang聽#human_manifestation聽o si Cristo Hesus.

Reasonable o matalino ang Dios namin.聽Dahil KUNG lilikhain niya ang tao ayon sa kaniyang wangis noong pasimula. Lalabas anyong DIOS (Filipos 2:6) ang mga tao, immortal walang laman gaya ng laman ng tao ,espiritu etc.

Ano ang ginawa niya na reasonable sa isip ng tao para hindi maging fairytale ang biblia? Gumawa siya ng聽#BLUEPRINT聽, sino iyon? Ang kaniyang sarili o human manifestation sa katauhang HESUS.

So paano sinabi ng Dios lalangin natin ang tao sa kanyang sarili sa hinaharap? Roma 4:17- na tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na.

So ka natin niya ung sarili niya na nasa hinaharap. Bakit? Kase si Cristo ang #blueprint ng mga tao -Roma 8:29. Kaya siya tinawag na panganay sa lahat ng nilalang kahit nauna pa sa kanya si Adam (colosas 1:15) kahit na 1st century lang siya聽#nagkatawang聽tao.

Kaya sa Genesis 1:27 singular na lang. Nilalang ng Dios ang tao ayon sa聽#kaniyang聽sariling larawan.

Ngayon sa hula ng kaniyang pagkakatawang tao, ipinasulat nya lahat ng mga gagawin nya.

Alin alin yun? Narito nakasulat : Mateo 5:17 Huwag ninyong isiping ako’y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta: ako’y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin.

Alin alin pa?

Awit 40:7 Nang magkagayo’y sinabi ko: Narito, dumating ako; sa balumbon ng aklat ay nakasulat tungkol sa akin:

Awit 40:8 Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, Oh Dios ko; Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso.

So bale may mga nakasulat sa mga balumbon tungkol sa kanya. At ang sabi niya ay kaniyang kinalulugurang sundin ang kalooban ng Dios. Kaya lagi niyang sinasabi. Ang kalo oban ng ama ang kaniyang ginaganap pati na sa paghatol.

At pati ang kaniyang pagiging Anak ng Dios. Bakit siya naging anak ng Dios? Gaganapin o susundin lang naman niya ang mga nakasulat tungkol sa kaniya.

Then bago siya umakyat sa langit, ni reveal din naman niya sa mga alagad na gaganapin lang talaga niya lahat ng nasusulat tungkol sa kaniya (LUKaS 24:25-27,44). At buhat noon ay naliwanagan ang mga apostol tungkol sa kasulatan.

Isang halimbawa pa dito na nagpapatunay na siya din ang Ama.

Si聽#ugat聽at si聽#supling

Ang hula : Isaias 11:1 At may lalabas na usbong sa puno ni Isai, at isang sanga mula sa kaniyang mga ugat ay magbubunga:

Awit 110:1 Sinabi ng Panginoon (UGaT) sa aking panginoon (SUPLING), umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway.

Na kung saan ay ipinahayag mismo ng Panginoong Hesus na siya rin ang dalawang tinutukoy dito.

Pahayag 22:16 Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo’y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga.

Dahil ang ugat ni david ay ang Dios.

Lucas 3:38 Ni Enos, ni Set, ni Adam, ng聽Dios.

Isa pang pagpapatunay para sa ikalilinaw ng lahat tungkol sa paksa.

Tungkol sa Dios na nangako kay Abraham

Noong unang panahon ang lahat ng usap ay ipinanunumpa sa Dios, (ex.22:11)

subalit ng nangako siya kay Abraham…Hebreo 6:13 Sapagka’t nang mangako ang Dios kay Abraham, palibhasa’y hindi niya maipanumpa ang anomang lalong mataas, ay ipinanumpa ang#kaniyang_sarili,

Bakit kaya sarili na nya ang ipinangako nya? Kase siya na ang pinaka mataas sa lahat at siya pa mismo ang nangako.

Nagkaroon ng katuparan ang pangako kay Abraham sa pamamagitan ni Hesus. Sa pamamagitan ng isang binhi. Si cristo.

Malinaw na ang hiwaga ng Dios ay nanatiling hiwaga parin sa iba upang maganap ang sinasabi ng propeta.habakkuk 1:5.

So walang split personality na nangyari. Tawag doon ay kamangha mangha, kagila-gilalas.

Isaias 29:14 Dahil dito narito, pasisimulan kong gawin ang isang kagilagilalas na gawa sa gitna ng bayang ito, isang kagilagilalas na gawa at kamanghamangha: at ang karunungan ng kanilang mga pantas ay mapapawi, at ang unawa ng kanilang mga mabait ay malilingid.

聽路聽

3

聽路聽October 4 at 10:09am

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoConstrictive post : 2

#identity_theft

Bakit pagnanakaw ng isang personalidad ang ginawa ng allah na ito?

Unang una : wala siyang personality. Kase isa lang naman siyang dios diosan (moon god).

At kung babasahin natin ang quran , Malalaman natin doon na ang ibig sabihin ng allah ay聽#god聽base sa kwento na kung babasahin natin ay hawig ang kwento ni moises sa biblia na ang Dios naman na nakausap ni Moises ay nagpakilalang si YHWH o (God or Lord).

Al -lah means ” the god”

#kinanya_ni_allah_ang_torah

Surah 32:23 we certainly gave moses the scripture (torah)

Pero bakit walang allah na pangalan na binabanggit si moises sa TORAh? (5 books of moses)

At ang nakakalungkot po diyaan. Nabasa ni moises ang kaniyang kamatayan sa binigay daw na aklat ni allah. (Deut chapter 34). So ang magiging palusot ng aking katunggali diyaan. Hindi daw iyan ang tunay na torah. Kung hindi iyan ang tunay na torah, bakit hindi alam ni allah kung nasaan? Hindi ba allah is allknowing the most wise? Hmmmm.

At kung si allah nga ba talaga ang nagbigay ng torah kay moises. Bakit wala si seth? Bakit nalunod si Ham/cham. At bakit nakalimutan niya na may anak siya sa torah?

Genesis 6:2 Na nakita ng mga anak ng Dios, na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao; at sila’y nangagsikuha ng kanikaniyang asawa sa lahat ng kanilang pinili.

And say, “Praise to Allah, who has not taken a son and has had no partner in [His] dominion and has no [need of a] protector out of weakness; and glorify Him with [great] glorification.” 17:111

Pretending lang pala itong si allah na wise at allknowing. Dami nyang nakalimutan. Kase naman identity theft lang ginawa ng magaling na sumulat ng kuran.

Ang tatay ni abraham sa quran ay azar.
And [mention, O Muhammad], when Abraham said to his father聽聽Azar, “Do you take idols as deities? Indeed, I see you and your people to be in manifest error.”

Samantalang dito ay thare… So halata na panggap na all knowing and wise itong si allah.

Genesis 11:27 Ito nga ang mga lahi ni Thare. Naging anak ni Thare si Abram, si Nachor, at si Haran; at naging anak ni Haran si Lot.

Ang injeel or gospel ni allah
SAHIH INTERNATIONAL
And We sent, following in their footsteps, Jesus, the son of Mary, confirming that which came before him in the Torah; and We gave him the Gospel, in which was guidance and light and confirming that which preceded it of the Torah as guidance and instruction for the righteous. 5:46
Para sa kanilang baluktot na paniniwala at dahil nga kinanya na ni allah lahat. Silipin natin kung sino ba talaga ang sumulat ng 4 gospel si allah nga ba?

Katunayan na isang bluffer itong quran ni allah ay mga apostol ang sumulat ng gospel na kinanya nya ulit.

Lucas 1:1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin,Lucas 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita,Lucas 1:3 Ay minagaling ko naman, pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula nang una, na isulat sa iyong sunodsunod, kagalanggalang na Teofilo;

Katunayan ang book of john ay inamin nya na siya ang sumulat noon.

Juan 21:24 Ito ang alagad na nagpapatotoo sa mga bagay na ito, at sumulat ng mga bagay na ito; at nalalaman namin na ang kaniyang patotoo ay totoo.

Ang magiging palusot na naman ng aking katinggali at sasabihin. Ang hawak naming biblia ay korap at peke.

So syempre sentido kumon. Itanong natin kay allah kung alam nya kung nasaan ang original na injeel kase all knowing at wise sya. Pero ang magiging tugon ay聽#case_closed聽alam mo na.

Subalit dahil ang Dios namin ay totoong Dios at matalino sa hindi sinasadyang pagkakataon ay hindi niya pinapayagan na maligaw ang kaniyang mga anak.

Dahil nga sa lahat na lang ay聽#inangkin聽ni allah, pati si satanas na identity theft din nya.

聽Q 3:54 – allah the best deceiver

Pahayag 12:9 At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan; siya’y inihagis sa lupa, at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya.

Ang masakit jan ang heaven ni allah ay may mga apoy.

sahih International: And we have sought [to reach] the heaven but found it filled with powerful guards and burning flames.

Tapos eto pa.

O you who believe! Strong drink and games of chance and idols and divine arrows are only an infamy of Satan’s handiwork. Leave it aside that you may succeed.
— Sura 5:

Un pala…

A similitude of the Garden which those who keep their duty (to Allah) are promised: Therein are rivers of water unpolluted … and rivers of wine delicious to the drinkers.
— Sura 47:15

So si allah ay walang sariling personality. Kase identity theft lang ang kanyang ginawa.

Ang tunay na pangalan niya ay HUBAL.

聽路聽

6

聽路聽October 4 at 10:11am

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoEnd of my constructive post.

聽路聽

4

聽路聽October 4 at 10:16am

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoPatutine Depablo pa add nga po mare si tatang ben. Salamat

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjNEXT:

5. CROSS-EXAMINATION (ALTERNATE) – 10 questions — 500 words (randomized).
*sequence
A) Debater B (opposition) cross examine the debater A.
Debater A replies
B) Debater A cross examine the debater B (opposition).
Debater B (opposition) replies.
And so on…after all 10 questions been answered by both debaters.
*note: Please indicate the numbering of the questions and the replies.

聽路聽

1

聽路聽October 4 at 1:40pm聽路聽Edited

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahakh聽Fareez Rajah Hajj聽naghihintay ako sa cross exam ng kadebate ko.

notify聽Job Mateo

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjOkey bro…may time limit naman ho, At yon po ung magiging guide niyo (both debater) na iwasang lumagpas.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahsige po akh聽Fareez Rajah Hajj聽baka lang kasi nasasayang ang oras lalo mamaya ay offtime ko naman po

聽路聽

1

聽路聽October 4 at 4:52pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjWe’ll hope na mababasa to ni Inton at ng makapagbigay na siya ng kanyang tanong….inshaa Allah.

聽路聽

1

聽路聽October 4 at 4:54pm

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup AdminInton R. Soriano pwede mo na simulan ang cross examination mo kay Sonny Abdullah. SalSonny Abdullah

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahsir聽Job Mateo聽nais ko lang ipaalam na hanggang 5pm lang po ako dito sa opisina at logout na ako, kung sakali po na abutan ako ay bukas na po ako magtatanong.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoBukas na ako mag cross examine. Tnx

聽路聽

2

聽路聽October 4 at 8:36pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahInton R. Soriano聽bukas ba at baka abutan ka ng limit time natin, sayang naman ang oras brad.

8. Time limit is 24 hours from the last post by the opponent. (Note: No further editing is allowed after posting. If editing is needed, PM the mod for permission and a correction post may be inserted if permitted, but no change to the original post is still allowed.) Weekends are NOT counted. Debaters are welcome to indicate which are their preferred weekend days.

notify聽Job MateoFareez Rajah HajjChan Mae Thor

聽路聽October 4 at 8:38pm聽路聽Edited

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup AdminSonny Abdullah聽last po niya ang presentation niya. Salamat.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjWE WILL NOTE LANG NA INTON’S time was elapsed…di po siya nakalatag ng TANONG NIYA sa loob ng 24 hours after his last post.

ITO PO YONG NAKASAAD SA RULES NG DEBATE:

8. Time limit is 24 hours from the last post by the opponent. (Note: No further editing is allowed after posting. If editing is needed, PM the mod for permission and a correction post may be inserted if permitted, but no change to the original post is still allowed.) Weekends are NOT counted. Debaters are welcome to indicate which are their preferred weekend days.

聽路聽

1

聽路聽October 5 at 10:57am聽路聽Edited

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup AdminWala namang last post by the opponent Fareez Raja na nag elapse sa 24 hour limit ni Inton Soriano …馃槀

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjAsk Admin Job Mateo 4 that matter brad Mario. Thanks

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjPAKIUNAWA NA LANG ITO BRAD:

Sonny AbdullahSee More

聽路聽October 5 at 11:32am聽路聽Edited

Remove

Patutine Depablo
Patutine Depablo馃ぃ聽so ano ang hatol mo聽Fareez Rajah Hajj?

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj2loy pa rn

聽路聽

1

聽路聽October 5 at 5:14pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoSabi ko today ako maglalatag ng cross examine. Medyo busy lang.
So panalo na kayo ganun ba?

聽路聽

3

聽路聽October 5 at 10:58am

Remove

Hide 14 Replies
Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjDepende na sa kadebate mo ang disisyon. As of the moment, pwede ka namang makapaglatag ng tanong…

聽路聽October 5 at 11:00am聽路聽Edited

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup AdminWala namang last post by the opponent聽Fareez Rajah Hajj聽na nag elapse sa 24 hour limit ni Inton Soriano …馃槀

聽路聽October 5 at 11:24am聽路聽Edited

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjPakibasa na lang ung reply portion na nakapagkoment siAdmin Job Mateo…about sa time limit.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjHETO:

Sonny AbdullahSee More

聽路聽October 5 at 11:34am聽路聽Edited

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoNaka post nako ng unang question.
So naka ready na ung iba. Wait ko na lang sagot. Baka kase di masagot yung unang question ko baka magakaroon pa ng paglilinaw. So to follow na lang ung iba.

聽路聽

1

聽路聽October 5 at 11:40am

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjNabasa mo na brad Mario?

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup AdminOo nbasa ko聽Fareez Rajah Hajj聽…last post nga niya ang presentation nya….Agree nman ako don聽馃槀

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoMario Navales聽pede pasuyo pre. Pa add naman si tatang arman sa group si Ben T. Lador. Kokopyahin lang itong whole debate para mai post sa website nya. Salamat in advance.

聽路聽

2

聽路聽October 5 at 12:13pm

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup AdminNai add ko na siya kagabi ..nag ask to Join cgeci add ko ulit

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoBaka nasa blocked siya. Salamat

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup AdminAnjan pa Bro

No automatic alt text available.

聽路聽

2

聽路聽October 5 at 12:17pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahMamaya sagutin ko ang tanong nandoon kasi sa opisina ang listahan ng mga tanong ko at ok lang kung nareplase si inton pagbibigyan ko

聽路聽

1

聽路聽October 5 at 2:07pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoPara makasunod sa rules.

Sa part 1 na latag ni聽Sonny Abdullah聽may sinabi siya doon na聽#sa_ngalan_ng_allah_ang_mahabagin_at_maawainSee More

聽路聽

5

聽路聽October 5 at 11:01am

Remove

Ash Dawud
Ash DawudALLAH means name of God

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah5. CROSS-EXAMINATION (ALTERNATE) – 10 questions — 500 words (randomized).

Ang sagot #1

Ang pangalan ng Allah (swt) ay siyang nabanggit mo diyan mismo.

Kung nagtaka ka kung bakit ang sabi doon ay sa ngalan ng Allah, ang mahabagin at maunawain, dahil ito ang unang salitang ginagamit namin sa pambungad na pananalita, ngayon iyan ba ang pangalan, basa.

===========================================================
20:14
廿賽賳賾賻賳賽賷 兀賻賳賻丕 丕賱賱賾賻賴購 賱賻丕 廿賽賱賻賭侔賴賻 廿賽賱賾賻丕 兀賻賳賻丕 賮賻丕毓賿亘購丿賿賳賽賷 賵賻兀賻賯賽賲賽 丕賱氐賾賻賱賻丕丞賻 賱賽匕賽賰賿乇賽賷

ENGLISH: Sahih International
Indeed, I am Allah . There is no deity except Me, so worship Me and establish prayer for My remembrance.

FRENCH: Muhammad Hamidullah
Certes, c’est Moi Allah: point de divinit茅 que Moi. Adore-Moi donc et accomplis la Sal芒t pour te souvenir de Moi.

INDONESIAN:
Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan laksanakanlah shalat untuk mengingat Aku.

SPANISH: Sheikh Isa Garcia
Yo soy Al-lah, y no hay m谩s divinidad que Yo. Ad贸rame solo a M铆 y haz la oraci贸n para recordarme.

GERMAN: Bubenheim & Elyas
Gewi脽, Ich bin Allah. Es gibt keinen Gott au脽er Mir. So diene Mir und verrichte das Gebet zu Meinem Gedenken.
===========================================================

Ang linaw po nagpakilala siya na ang pangalan niya ay Allah at walang ibang diyos maliban sa kanya.

sa pagsalin po ng ibang bansa ay malinaw po na hindi po inalis ang pangalan Allah sapagkat ito ay pangalang pantangi, salamat po.

聽路聽

5

聽路聽October 5 at 3:16pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahUnang tanong #1:

Ayon po sa aking katunggali na kanyang sinabi:
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Saan nga ba naligaw ang karamihan sa pagbasa at pag unawa ng biblia? Ating umpisahan sa Genesis 1:26 na sinasabi (lalangin聽#natin聽ang tao). Sa paanong paraan ginawa ng Dios ang tao na may ka natin gayong siya lamang doon ay nag iisa sa paglikha (malakias 2:10) ? Sino ang ka-natin ng Dios? Ang isa pa niyang persona(ayon sa ibang sekta)? O mga anghel kaya na mga espiritung tagapaglingkod din at mga nilalang(Hebreo 1:14).

Para sa kaalaman ng hindi nakaka alam.lalo na sa aking katunggali. Ang ka natin niya diyaan sa talatang iyan ay ang kaniyang聽#human_manifestation聽o si Cristo Hesus.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ang tanong:

Kung si Hesus po ang nabanggit na NATIN doon sa Genesis 1:26

Sino iyong nagsalitang Diyos 鈥淎t sinabi ngDios鈥 at nagsabing lalangin natin ang tao sa ating larawan?

Si Hesus po ba?

聽路聽

3

聽路聽October 5 at 3:17pm

Remove

Joel Ramon
Joel RamonHind yan masasagot ng tama!!
Dahil ang ama at anak sa kanila ay iisang persona lamang..馃槂馃槂

Maling pananampalataya

聽路聽

1

聽路聽October 5 at 4:32pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoSa tanong mong kung sino ang nagsalitang Dios sa Gen. 1:26.

Sagot sa iyong tanong :

Ang pangalan ng Dios na nagsalita doon ay YHWH o mas kilala sa tawag na Ama.

Na noong siya ay nagkatawang tao nakilala bilang si Hesus.

Sa katotohanan niyan ang iba ay nasa constructive post ko na.

Hebreo 13:8 Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man.

Siya din si alpha at omega. Pahayag 1:8

At siya ang walang hanggang Ama. Isaias 9:6

Kaya kapag kami ay TUMATAWAG sa PANGALANG HESUS….. Kami ay tumatawag sa Ama.

Dahil kami ay Kaniyang mga Anak at siya ay aming Dios. >Pahayag 21:6-7

聽路聽

2

聽路聽October 5 at 7:09pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoTanong no 2:

Sa sinabi mong ito , sino ang tinutukoy ni allah na聽#He聽tapos biglang sinabi na only Me?

Image may contain: text

聽路聽

1

聽路聽October 5 at 7:19pm聽路聽Edited

Remove

Hide 34 Replies
Sonny Abdullah
Sonny Abdullahsir聽Job MateoFareez Rajah HajjMario Navalespuwede po ba ang may image?

kasi kung alam ko na puwede ay sana gumamit na ako.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahsir聽Job Mateo聽hindi ba violation ito sa rules namin.

No automatic alt text available.

聽路聽

2

聽路聽October 5 at 7:38pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjSA GUIDELINES, GANITO ANG NASABI SA #3

3. Photo comments are not allowed.

聽路聽October 5 at 7:42pm聽路聽Edited

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoAng laman lang nyan ay yung sinabi mo. Cp lang kase ang gamit ko. So kapag kokopyahin ko lang yang part sa comment mo ay makokopya ko lahat. So yan lang ung alternative na alam ko para makopya ko ng tumpak ang sinabi mo.

In fact kahit verses ko nga walang laman ung iba kase naka cp lang ako. Sira kase ung monitor ng computer ko.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahInton R. Soriano聽kilala ninyo ako na mahilig maglagay ng ilustrasyon pero may rules tayo kaya hindi ko ginawa ito, kaya wait natin ang moderator mo na si聽Mario Navales聽at head admin na si聽Job Mateo聽dahil dalawang violation muna ito.. ako nga pilit ko ini-copy paste ang post mo para masunod ko ang rules

聽路聽October 5 at 7:47pm聽路聽Edited

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoDiko kase alam kung yung photo comment ay kung unrelated sa paksa. Kase ung laman ng photo na yan ay latag mo lang mismo.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahInton R. Soriano聽bago ka sumalang sa debate ay dapat alam mo ang rules, minsan na ginamit namin iyan sa debate ko with kaet aka judah

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoPero kung sa ikagaganda at ikababasa ng marami. I edit ko na lang.

Sa late posting ko. Nakiusap ako kahapon na today ako maglalatag. Tsaka minuto lang ako na delay. So wala naman doong problema.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjMas maiging written Inton kasi may iba rito ay free data…bukod sa ipinagbawal nga yong PHOTO COMMENTS according sa GUIDELINES #3

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoSo i edit ko na lang. Para wala na kayong masabe. Para lang matapos tong debate. Maganda dulo nito e

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup AdminKung photo comment lang ..hindi nga siguro Pwde聽Sonny Abdullah聽pero hindi lang nman Photo comment ang nakalagay sa comment …nanjan kasi nakapaloob ang tanong niya

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahInton R. Soriano聽wala naman problema sa akin kasi gusto ko matuloy ang debate kahit ilang beses mo pa malabag, pero nais ko malaman din ang desisyon ng head admin at mga moderator.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjHINDI RIN NAMAN NAKASTATE NA PAG RELATED AY PWEDE ANG PHOTO COMMENTS…..OR YONG UNRELATED SA PAKSA ANG HINDI PWEDE NAPHOTO COMMENTS. Thanks

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahMario Navales聽iyan po ang ipinagbawal ni聽Job Mateonoon kasi naglagay ako ng sampol pero hindi niya tinanggap ito at sabi bawal talaga ang photo comment

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoAng unawa ko kase doon ung photo na may mga nakalagay na trolls etc.

So para walang away. Edit ko na lang.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjMaigi sigurong idouble check niyo ang Rules, Format at Guidelines ng debateng ito….address ko po yan both sides

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoI edit ko na lang. Para smooth tayo.

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup AdminQuran 16:51-52 ang naka Photo comment

Na nanggaling sa Constructive post Ni聽Sonny Abdullah聽…..

Wala akong nakikitang masama sa Photo comment na yan..

聽路聽

1

聽路聽October 5 at 7:55pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj3. Photo comments are not allowed.

MAGING ANUMANG LAMAN NIYAN AY BAWAL.

聽路聽October 5 at 7:56pm聽路聽Edited

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahMario Navales聽kung puwede pala iyan ay bakit pa ako magpakahirap magpost o magkowt, wait lang natin si sir聽Job Mateo聽para maliwanagan po tayo.

dapat kasi nagbabasa po si聽Inton R. Soriano聽sa rules bago siya sumalang, tingnan mo hindi ako makapaglatag ng tagalog quran kasi ang inilagay ni聽Job Mateo聽ay sahih international, hindi man lang ako nakapagsabi na puwede ang tagalog quran

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoYamu na brad聽Mario Navales. Maki fit muna tayo. Just for now. Para next time lagyan na yan ng fixed rules. No photo comment at anytime and any kind.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahInton R. Soriano聽nasa rules po at huwag na po tayo magkunwaring kami pa ang mali, sumunod lang tayo sa rules, PERIOD!

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoHindi kase naka indicate jan kung unrelated photos and memes ang pinagbabawal.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahInton R. Soriano聽malinaw po NO PHOTO COMMENT, so tatanungin kita ang latag mo ba photo or hindi?

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj4 me as moderator of broSonny ay okey lang na iedit niyo yan INTON…pero ang concern naman ni bro ay hintayin ang FINAL SAY ng MAINADMIN….Siya kasi gumawa niyan.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoI edit ko na nga lang. Para matuloy lang.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoOk lang ba o hindi?

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup AdminCge Inton e edit mo na..i lagay mo n lang ang mismong Verse na yan sa quran

聽路聽

1

聽路聽October 5 at 8:03pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahso para hindi madelay ang debate ay edit muna聽Inton R. Soriano聽kasi hanggang 5pm lang ako at bukas ay weekend at itutuloy lang natin ito sa sabado or linggo.

聽路聽

1

聽路聽October 5 at 8:05pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahakh聽Fareez Rajah Hajj聽sis聽Chan Mae Thor聽parang nakalimutan ni sir聽Job Mateo聽ito pero doon sa objection ng kadebate ko ay hindi niya nakalimutan, nagtatanong lang po.

聽路聽

1

聽路聽October 8 at 4:23pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoHindi na kase maaalis ung picture jan.

Isang paraan na lang jan ay burahin ung comment.

Pero pasok sa rules yan kung聽#qoute聽lang naman yung purpose not to insult.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahInton R. Soriano聽pasensiya kana nais ko lang din malaman ang pananalita dito ni聽Job Mateo聽medyo napansin ko lang na medyo hindi niya yata nakita ang ilang beses na pagmention ko sa kanya dito.

hindi pa namin nakuha ni akh聽Fareez Rajah Hajj聽kung ano baSee More

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoNasa intension kase un. Nasa rules naman yun.聽#Qoute

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahAng sagot #2

Sapagkat ang kapahayagan ng Allah (swt) ay ipinahayag sa pamamagitan ni Anghel Jibril/Gabriel, ang nagsalita diyan ay si Jibril kapag pantukoy sa Allah (swt) at kung pantukoy naman sa Allah (swt) na kanyang ipinahayag na salita nito ay pumapatungkol sa kanya.

Kaya nga sabi pa sa banal na Quran.

==========================================================
78:38 The Day that the Spirit and the angels will stand in rows, they will not speak except for one whom the Most Merciful permits, and he will say what is correct.
==========================================================

聽路聽

3

聽路聽October 5 at 7:35pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjMAY NAPANSIN TAYONG PHOTO COMMENTS ang Christian side…whichis against sa GUIDELINES #3.

聽路聽

4

聽路聽October 5 at 7:44pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahtanong na ako bro聽Fareez Rajah Hajj聽kasi baka abutan ako ng offtime ko

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahnailatag ko na bro

聽路聽

1

聽路聽October 5 at 8:18pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahIkalawang Tanong #2

Ayon po sa tindig ng aking kadebateng si Inton.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Reasonable o matalino ang Dios namin.聽Dahil KUNG lilikhain niya ang tao ayon sa kaniyang wangis noong pasimula. Lalabas anyong DIOS (Filipos 2:6) ang mga tao, immortal walang laman gaya ng laman ng tao ,espiritu etc.

Ano ang ginawa niya na reasonable sa isip ng tao para hindi maging fairytale ang biblia? Gumawa siya ng聽#BLUEPRINT聽, sino iyon? Ang kaniyang sarili o human manifestation sa katauhang HESUS.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ang tanong:

Kung ang Diyos mismo ay si hesus at ginamit po ninyo ang Filipos 2:6 ngayon nais ko ilatag ang kasunod na mga talata.
=================================================
Filipos 2:11Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
11 At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama.
=================================================

Ayon po sa talata ay si Hesus ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama.

Sino po iyong Diyos Ama sa talata?

聽路聽

3

聽路聽October 5 at 8:15pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoSagot sa ikalawang tanong mo :

Sino ang Dios Ama sa talata (filipos 2:11)?

Sagot no. 2

Si Hesus din.

Sa sequence ng sulat ni Pablo, hindi niya isinulat ang mga bagay sa biblia ng pa聽#buking聽para lang maka-unawa ang mga walang tiyaga. Isinulat niya iyan sa聽#hiwaga.

I Corinto 2:7 Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Dios sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Dios, bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin:

I Corinto 2:8 Na hindi napagkilala ng sinomang pinuno sa sanglibutang ito: sapagka’t kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian:

Dahil ang ipinangungusap ni Pablo sa filipos 2, ay ang pagkakatawang tao ng Dios (Hesus).
upang patunayan na SIYA (DIOS) ay totoo.

Sabi nga : He make Himself visible to human to prove them He was true.

So sa talata na iyan, Pinakikilala ni Pablo na ang Dios ay totoo sa pamamagitan ni Hesus. Na ang sabi : “bagaman siya ay nasa anyong Dios”

聽路聽

3

聽路聽October 5 at 8:44pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoTanong no. 3

Inilatag mo sa constructive post mo na ang mga propeta sa TORAH ay nakausap ni allah.

Ngayon gamitan natin ng quran verse ang paborito kong verse : surah 32:23 ang sabi diyaan :
And We certainly gave Moses the Scripture, so do not be in doubt over his meeting. And we made the Torah guidance for the Children of Israel.
Take note : siya nagbigay ng torah.

Tanong : saan mababasa sa TORAH na ang pangalan ng Dios nila Abraham, isaac,jacob etc ay allah?

聽路聽

5

聽路聽October 5 at 9:17pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjMay Private Message (PM) po pala sa akn si broSonny kagabi na ngayon ko lng nabasa. ITO PO YON:

Sonny Abdullah
Salam bro sa sabado siguro ako makasagot kasi offtime ko na kanina at bukas ay day off ko, paki inform lang si inton at job mateo
Yesterday at 10:53pm 路 Sent from Mobile

聽路聽October 6 at 11:12am聽路聽Edited

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahJazak Allahu khairan akh聽Fareez Rajah Hajj聽in sha Allah sa bukas ay masasagot ko ang tanong at ready narin tanong ko doon sa opisina.
Nasa rules naman ang weekend.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahAng sagot #3

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++See More

聽路聽

5

聽路聽October 7 at 3:13pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahIkatlong tanong #3:

Ayon sa iyong naging tindig patungkol sa mga nasusulat kuno kay Hesus na kinumpirma ang kanyang pagkakatawang tao.

+++++++++++++++++++++++++++++++++==========++++++++++++++++
Ngayon sa hula ng kaniyang pagkakatawang tao, ipinasulat nya lahat ng mga gagawin nya.

Alin alin yun? Narito nakasulat : Mateo 5:17 Huwag ninyong isiping ako’y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta: ako’y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin.

Alin alin pa?

Awit 40:7 Nang magkagayo’y sinabi ko: Narito, dumating ako; sa balumbon ng aklat ay nakasulat tungkol sa akin:

Awit 40:8 Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, Oh Dios ko; Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso.

So bale may mga nakasulat sa mga balumbon tungkol sa kanya. At ang sabi niya ay kaniyang kinalulugurang sundin ang kalooban ng Dios. Kaya lagi niyang sinasabi. Ang kalo oban ng ama ang kaniyang ginaganap pati na sa paghatol.

At pati ang kaniyang pagiging Anak ng Dios. Bakit siya naging anak ng Dios? Gaganapin o susundin lang naman niya ang mga nakasulat tungkol sa kaniya.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ang tanong:

Nabanggit mo na hinulaan siya gamit mo ang nasa lumang tipan, kung kaya nais ko magbigay ka sa akin ng talata sa lumang tipan na nasabi ng Diyos na siya ay magkatawang tao sa hinaharap, takenote po talata po tulad nagkowt ka sa lumang tipan na sinasabi mo na may nakasulat tungkol sa kanya o kung wala po ay pakisagot lang po ng “WALA”.

聽路聽

5

聽路聽October 7 at 3:15pm

Remove

Avira McAfee
Avira McAfeeNotification. R Zep 3:14-16. Hihi

聽路聽

1

聽路聽October 7 at 4:36pm

Remove

Patutine Depablo

聽路聽

1

聽路聽October 7 at 4:59pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoJob MateoMario Navales聽hindi nasagot ng direcho ung tanong ko.

Anyway lalagyan ko na lang ng note :

Kase sa mga nilatag niya sa constructive post niya nababanggit ng mga propeta doon ang allah.

Tapos sa nilatag nya gamit ang bible, hindi daw nababanggit.

So dalawang version yan. Contradict sa nilatag nya.

Paki silip konti. Tapos abante tayo.

聽路聽

2

聽路聽October 7 at 6:24pm

Remove

Hide 14 Replies
Sonny Abdullah
Sonny Abdullahtutal objection ito at dito na lang din ako magpost, hanggang 3pm lang po ako dito sa opisina at sakali po na may sagot na po kayo聽Inton R. Soriano聽sa tanong ko at may tanong kayo, kung hindi ko man po maabutan ay bukas ko na masasagot, salamat po!

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahakh聽Fareez Rajah Hajj聽may objection daw ang kadebate ko, bahala kana makipag usap at kung sakali sa inbox mo lang ako magsend para hindi po mauwi sa side comment.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoIndirect answer yung sagot mo. Ginawa mong rebuttal.
Nirebuttal mo yung tanong ko.
Pati ung constructive mo kinontra mo sa sagot mo.聽See More

聽路聽

2

聽路聽October 7 at 6:32pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoKung gusto mo iisa isahin ko.聽#Kinontra聽mo latag mo. Tapos聽#nirebuttal聽mo tanong ko.

聽路聽

1

聽路聽October 7 at 6:34pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahInton R. Soriano聽paki-screenshot lang po sa post ko kung saan ang indirect answer, kasi ako ang linaw ng sagot ko in fact ang tanong mo nga nawala sa paksa na SPLIT PERSONALITY, hindi pangalan ng Allah (swt) ang paksa

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoOo split personality ung paksa dito. Kase may聽#paratang聽ako sa constructive post ko. At isa un sa main objective ko. Sabi nga : there’s so many ways to catch a fish.

So meron akong estilo sa pamamaraan na alam ko.

聽路聽

1

聽路聽October 7 at 6:37pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahInton R. Soriano聽in sha Allah pagpasok ni akh聽Fareez Rajah Hajj聽at sis聽Chan Mae Thor聽baka maipakita nila ang deretsahan sagot ko, may basihan sa bibliya mo at sa quran.

No automatic alt text available.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahderetsahan sagot iyan at hindi po laway lang

No automatic alt text available.

聽路聽October 7 at 6:38pm聽路聽Edited

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoWait natin ung mga moderators.

Kung lulusot ung indirect answer.

Job MateoMario Navales

聽路聽

2

聽路聽October 7 at 6:38pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjSince hinihingi ni Inton ang side ni Mario at Job, ay hihintayin natin kung anong masasabi nila… in shaa Allah. Wait muna natin bro Sonny. And okey yang may SS ka here para maipakita mo sa kanila ur side.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahOf course akh聽Fareez Rajah Hajj聽malinaw kasi ang sagot ko.

una ang tanong ay kung may Allah daw sa Torah, so if ang tinatanong niya na torah ay nasa bibliya niya, nandiyan ang batayan ko sa jeremias at sofonias.. plus ang nasa 20:14..

聽路聽

1

聽路聽October 7 at 6:47pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahwork muna ako akh聽Fareez Rajah Hajj聽kasi malapit na ang offtime ko, isang oras na lang at pauwi na ako ng bahay

聽路聽

1

聽路聽October 7 at 6:48pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjSige bro….i PM na lang kita later if maycomments nasiAdmin Job at Mario….and if online din ako maya in shaa Allah. Massalama

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup AdminSorry ngayon lang ako naka online

Remove

Patutine Depablo
Patutine Depablopost : for bases only — Inton R. Soriano Tanong no. 3

Inilatag mo sa constructive post mo na ang mga propeta sa TORAH ay nakausap ni allah.聽See More

No automatic alt text available.

聽路聽

3

聽路聽October 7 at 6:47pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoNilatag eh quran. Ang Tanong ko saan sa TORAH?

Paki check mga mod. Wait ko nalang. Nirebuttal ung tanong ko eh.

聽路聽

2

聽路聽October 7 at 6:51pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjBago siya naglatag ng QUR’AN sa sagot niya, naglatag muna siya from OT….db? Sinuportahan lang niya ung sagot niya from OT with the verses from Qur’an para mas matibay….

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoBasahin mo muna tanong ko. Tapos sagot nya. Tapos sabihin mo kung nasagot o hindi.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjNasagot niya….batay sa inilahad niya ay walang letra por letra na Allah….ANG PALIWANAG KUNG BAKIT WALA ay mababasa ngasa isinagot sau…2 verses from ur Bible ginamit niyang basehan sa sagot niya….then he supported it from Qur’an…para mas matibay sagot niya…YAN UNG UNAWAKOSASAGOT SAU NI BRO SONNY.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoHahahaha. Basahin mo mabuti tanong ko.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjMarahil, kung may teknik ka sa presentasyon mo, may teknik din siya sa pagsasagot niya….with supportimg verses from ur Debate SOURCES na BIBLE AND QUR’AN.

聽路聽

1

聽路聽October 7 at 7:09pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahakh聽Fareez Rajah Hajj聽pasensiya na at baka bukas na ito dahil wala pa si sir聽Job Mateo聽at ilang minuto na lang ay uwian na namin, nais ko lang ipakita nito na mali ang sinasabi niya na quran lang ang talag ko.

ang quran ay suporta ko na sa islam lang nagkaroon ng katuparan ang nasa bibliya niya na binanggit.

No automatic alt text available.

聽路聽

1

聽路聽October 7 at 7:12pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Inton R. Soriano
Inton R. Sorianotorah ba ito?

No automatic alt text available.

聽路聽

1

聽路聽October 7 at 7:15pm

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup AdminSonny Abdullah
Cross examination rule C.

The debater being cross examine is expected to answer the question directly.

Sana nilagay mo na walang mababasa sa Torah na Allah dahil sa ganito…saka ipost mo yung answer mo. Salamat.

By the way, may rebuttals naman kaya okay na yan. Proceed na kayo. Let the readers decide na lang. Salamat

聽路聽

5

聽路聽October 7 at 8:19pm聽路聽Edited

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahsir聽Job Mateo聽pasensiya na po hindi ko na po nalagay ang talata mismo kasi hahaba pa kung ilalagay ko po, pero ang tinutukoy ko ay ito pong AKO NGA, alam naman ninyo kung saan po iyan hindi po ba sa exodus but ito ay hindi mo masasabing pangalan ng Diyos..

so papaano mo nasabing hindi ako sumagot ng deretso gayong may paliwanag naman po ako

Image may contain: text

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahsir聽Job MateoFareez Rajah HajjChan Mae Thor聽may objection parin si聽Inton R. Soriano聽at kung kailangan na ilagay ko pa ang sinasabi niyang nasa torah ay ilalagay ko po, in fact ang tinutukoy ko na nasa torah po ay ito po.

Image may contain: text

聽路聽

1

聽路聽October 8 at 4:22pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano(((((( Re-post ))))

Medyo may problema sa sagot ng ka debate ko. Mukang di nya naintindihan ung tanong ko.
Ang isinagot po niya ay QURAN na may salitang allah.

Ang hinihingi ko po ay sa TORAH.

#adminJob MateoMario NavalesPatutine Depablo

Tanong no. 3

Inilatag mo sa constructive post mo na ang mga propeta sa TORAH ay nakausap ni allah.

Ngayon gamitan natin ng quran verse ang paborito kong verse : surah 32:23 ang sabi diyaan :
And We certainly gave Moses the Scripture, so do not be in doubt over his meeting. And we made the Torah guidance for the Children of Israel.
Take note : siya nagbigay ng torah.

Tanong : saan mababasa sa TORAH na ang pangalan ng Dios nila Abraham, isaac,jacob etc ay allah?

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahActually wala pala akong nasabi sa sinasabi mo na constructive post na Allah ang pangalan ng Diyos sa TORAH.

Image may contain: text

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullaho ayan聽Inton R. Soriano聽moderator mo na ang nagsabi

Remove

Vergilio Balgua Cerbito
Vergilio Balgua Cerbitogud job mr moderator….

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoMario Navales聽ung mga聽#character聽sa bible na binanggit nya sa constructive post nya ay mga character sa TORAH.

So considered un para i match ang dalawang aklat.

Nilinaw ko naman kung saan galing yung tanong.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahInton R. Soriano聽moderator muna ang nagsabi pero binabalewala mo yata

No automatic alt text available.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoMario Navales

Paki check muna.

Dito kase ako bumatay.

Sa quran verses na nilatag nya.

聽Sabi mo :!

Una si Noah

7:59 o my people worship allah

Si abraham

2:132-133 allah has chosen for you this religion.

Etc…

Kaya lumabas yang tanong ko na ikatlo (3).

################

Tanong no. 3

Inilatag mo sa constructive post mo na ang mga propeta sa TORAH ay nakausap ni allah.

Ngayon gamitan natin ng quran verse ang paborito kong verse : surah 32:23 ang sabi diyaan :
And We certainly gave Moses the Scripture, so do not be in doubt over his meeting. And we made the Torah guidance for the Children of Israel.
Take note : siya nagbigay ng torah.

Tanong : saan mababasa sa TORAH na ang pangalan ng Dios nila Abraham, isaac,jacob etc ay allah?

聽路聽

1

聽路聽October 8 at 6:42pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahokey na聽Inton R. Soriano聽mali si聽Job Mateo聽na ang ilagay ay SPLIT PERSONALITY malinaw na kung ano ang nais mo idebate at next time puwede natin iyan idebate

No automatic alt text available.

聽路聽

1

聽路聽October 8 at 6:43pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahsayang hindi pinapakinggan si聽Mario Navales聽at ilang paglabag na kaya ginagawa ni聽Inton R. Soriano

ano sa tingin mo sis聽Job Mateo聽akh聽Fareez Rajah Hajj聽sis聽Chan Mae Thor

No automatic alt text available.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoAhh may paratang ako sa constructive post ko. So wag mang hula聽Sonny Abdullah

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahInton R. Soriano聽ito nga huli ka, wala sa ayah na kinowt mo iyong torah, naghahanap ka lang ng palusot

Image may contain: text

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahnagsabi na ang moderator mo pero sige ka parin sa pagkakalat

No automatic alt text available.

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup AdminSa Ayah na un nakalagay TORAH IS A GUIDANCE TO ISRAEL ..hindi Rin sinabi Na ALLAH ANG NAME NYA DON SA TORAH …..

聽路聽

2

聽路聽October 8 at 6:52pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahbro聽Mario Navales聽wala naman kasi pangalan ang Diyos dahil ang AKO NGA ay hindi naman pangalan, kaya nga ang sagot ko ay nandoon sa jeremias at sofonias or zephania… siguro kung hindi ko man inilagay ang exodus ay dahil ayaw ko na humaba lang ang post ko, ito nga iyong laman ng post ko

Image may contain: text

聽路聽

1

聽路聽October 8 at 6:54pm

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup AdminKaya hindi Mo pwde pilitin PASAGUTIN ANG kadebate mo sa bagay na Hindi nman un ang Sinabi mismo…un lang Inton R. Soriano ….

聽路聽

1

聽路聽October 8 at 6:53pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoEto oh kalinaw.

Mario Navales聽See More

聽路聽

1

聽路聽October 8 at 6:54pm

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup AdminBasta ang ma Aadvise ko Inton R. Soriano ipagpatuloy na lang Ang debate …kasi yang mga punto na ipinupunto mo pwde mo nmang i POINT yan sa Rebuttal ehhh

聽路聽

1

聽路聽October 8 at 7:11pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahwala na bro聽Mario Navales聽kumain kana kasi nalaman na natin kung ano pala ang nais niya idebate

Remove

Vergilio Balgua Cerbito
Vergilio Balgua Cerbitopede nmn dun nalang ilabas s rebuttal ang hinaing at dalamhati eh….kaso mukhang di n aabot dun dito plng umaatungal n eh…馃槉

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjMAY DECISION NA ANG HEADADMIN NA ITULOY ANG DEBATE…ganun din ang mismong moderator mo Inton, at ako’y ganun din ang maipapayo ko.

Sa REBUTTAL mo na lang ilalabas yang tutol mo sa sagot ng kadebate mo.聽See More

聽路聽October 8 at 7:35pm聽路聽Edited

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjGUIDELINES:

5. Each debater should assign his/her own moderator.
6. If you have any objection, notify your moderator so he/she will be the one to object. Your only role is to debate

聽路聽October 8 at 7:28pm聽路聽Edited

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup AdminInton R. Soriano proceed na tayo. Kung feeling mo hindi nasagutan ng direct answer pwede mo na lang gawin sa rebuttals. Salamat

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahsir聽Job Mateo聽offtime ko na po, at kung sakali ay bukas na matutuloy ito, wait lang din ako sa sagot ng aking kadebate.

tapusin ko muna ang report ko, babay po

聽路聽

1

聽路聽October 8 at 9:28pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoSagot sa question no. 3 ni聽Sonny Abdullah.

Nais daw niya na magbigay ako ng talata sa lumang tipan na nasabi ng Dios na siya ay magkatawang tao sa hinaharap.

Sagot

Isaias 9:6 Sapagka’t sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.

Mikas 5:2 Nguni’t ikaw, Beth-lehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libolibo ng Juda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel; na ang pinagbuhatan niya ay mula nang una, mula nang walang hanggan.

聽路聽

4

聽路聽October 8 at 10:46pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoTanong no. 4

Sabi mo si Hesus ay kaniyang ipinakilala ang allah() na kanyang panginoon at panginoon ng lahat ( 46:63)

Ngayon may verse na ganito sa quran : 19:30

[Jesus] said, “Indeed, I am the servant of Allah . He has given me the Scripture and made me a prophet.

5:46
And We sent, following in their footsteps, Jesus, the son of Mary, confirming that which came before him in the Torah; and We gave him the Gospel, in which was guidance and light and confirming that which preceded it of the Torah as guidance and instruction for the righteous.

Saan sa GOSPEL sinabi ni Hesus na ang pangalan ng Dios niya ay allah?

聽路聽

2

聽路聽October 8 at 11:06pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjItatanong ko lang bilang moderator ni bro….at para na rin sa kalinawan ng lahat d2, ANONG ‘GOSPEL” YANG TINUTUKOY MO BRAD, ANG NEW TESTAMENT na nasa Biblya niyo?

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjANOTHER TO BE CLEARED, nasa paksa niyo pa rin ba ito? Dahil Split Personality ng Diyos ng mga Kristyanos at Split Personality ng Allah ng mga Muslims ang ireresolba db?

聽路聽

1

聽路聽October 8 at 11:15pm聽路聽Edited

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoBasahin mo constructive no. 2 ko. At sa rebuttal lalabas lahat yan. Basta need ko lang sagot.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjSabagay…open facts naman yan now if ano ang Kasalukuyang tinutukoy raw na Gospel. Salamat.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoPaki basa na lang mabuti ang tanong. Wait ko sagot. Baka tomorow ko na makita.

Remove

Patutine Depablo
Patutine Depablomatanong lng kita聽Fareez Rajah Hajj聽kung may Gospel ka ng islam na Jesus saan na itong book nato? ILATAG MO… baka quran ilatag mo ha?

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 7:33pm

Remove

Guadalupe Ejercito
Guadalupe EjercitoGroup AdminFareez Rajah Hajj聽sensys kna kung di kita matutulungan ok bz lang talaga ako sa hukid

聽路聽

1

聽路聽October 9 at 7:38am

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahAng sagot#4

Ang tanong ng aking kadebateng si聽Inton R. Soriano聽kung saan nagkowt ng talata mula sa 19:30 and 5:46 .
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Saan sa GOSPEL sinabi ni Hesus na ang pangalan ng Dios niya ay allah?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ang nasabing talata mula sa 19:30 at 5:46 ay kapahayagan ng Allah (swt) sa pamamagitan ni Anghel Jibril kung saan isinasalaysay niya ang paghirang niya kay Isa ibn Maryam (as) bilang propheta, at ayon sa aking kadebate ay hinahanap nya kung saan sa GOSPEL na sinabi ni Hesus ang pangalan ng Diyos ay Allah.

Una sa lahat ay kung binasa ni聽Inton R. Soriano聽ang nasa ayah sa quran na kinowt niya mula sa 5:46 ay mababasa po natin ay ganito.

===========================================================
5:46 And We sent, following in their footsteps, Jesus, the son of Mary, confirming that which came before him in the Torah; and We gave him the Gospel, in which was guidance and light and confirming that which preceded it of the Torah as guidance and instruction for the righteous.
===========================================================

pakibasa lang po ang litanyang ito.

“confirming that which came before him in the Torah; and We gave him the Gospel”

Ang INJIL po ay pagkumpirma po sa naunang kasulatan ang TAURAT, sa madaling salita po ay ang INJIL na tinutukoy dito ay hindi po ang NEW TESTAMENT kung saan isinulat po ng apat na ebanghelyo at ang mga sulat ni pablo kung saan ni hindi nakita o nasaksihan ni Hesus or Isa ibn Maryam (as).

Kung kaya ang sagot ko na deretsahan ay wala po sa NEW TESTAMENT na nabanggit ang pangalan na ALLAH, pero basi sa aramikong katawagan sa Diyos nila ay Elah na katunog ng Allah. salamat po!

Notify聽Fareez Rajah HajjChan Mae ThorJob Mateo

聽路聽

4

聽路聽October 9 at 3:23pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahIkaapat na tanong #4:

Ayon muli sa iyong naging tindig ay ganito.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Isang halimbawa pa dito na nagpapatunay na siya din ang Ama.

Si聽#ugat聽at si聽#supling

Ang hula : Isaias 11:1 At may lalabas na usbong sa puno ni Isai, at isang sanga mula sa kaniyang mga ugat ay magbubunga:

Awit 110:1 Sinabi ng Panginoon (UGaT) sa aking panginoon (SUPLING), umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway.

Na kung saan ay ipinahayag mismo ng Panginoong Hesus na siya rin ang dalawang tinutukoy dito.

Pahayag 22:16 Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo’y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga.

Dahil ang ugat ni david ay ang Dios.

Lucas 3:38 Ni Enos, ni Set, ni Adam, ng聽Dios.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ang tanong:

Bagaman ang inyong salin sa awit ay may dagdag (nasa open and close parenthesis) Ayon sa Markus kung saan kanyang binanggit ito.

===========================================================
Marcos 16:19Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
19 Ang Panginoong Jesus nga, pagkatapos na sila’y mangakausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit, at lumuklok sa kanan ng Dios
===========================================================

Ang tanong ay sino iyong Diyos na tinutukoy kung saan si Hesus ay doon lumuklok sa kanan ng Diyos?

聽路聽

3

聽路聽October 9 at 3:32pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoSagot sa ika apat (4) mong tanong :

Ginamit mo ang talatang markos 16:19 na ang sabi doon, si Hesus tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Dios.

Ang nakalagay diyaan ay -lumuklok sa kanan ng Dios.

Hindi yan literal na right o kanan na tumutukoy sa location na kanan.

Exodo 15:6 Ang iyong kanan, Oh Panginoon, ay maluwalhati sa kapangyarihan. Ang iyong kanan, Oh Panginoon, ay dumudurog ng kaaway.
Exodo 15:6 Ang iyong kanan, Oh Panginoon, ay maluwalhati sa kapangyarihan. Ang iyong kanan, Oh Panginoon, ay dumudurog ng kaaway.

Hebreo 1:3 Palibhasa’y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan;

Ang kanan ng Dios pala ay nandiyaan ang KARANGALAN sa kaitaasan.

Saan kaya yang KANAN na iyan?

Awit 74:11 Bakit mo iniuurong ang iyong kamay, ang iyong kanan? Ilabas mo sa iyong sinapupunan, at iyong lipulin sila.

Ibig sabihin…聽聽Bumalik siya sa KAnIYAng聽#karangalan聽sa kaitaasan.

Katunayan.

Juan 6:62 Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una?

Yan ung tinutukoy ni MARCOS.

聽路聽

1

聽路聽October 9 at 4:40pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoIka limang (5) tanong

Sabi mo, si moises ay mismong nakausap ng allah.

At dahil nga SILA allah ang nagbigay ng TORAH kay moises. 32:23

Tanong : saan mababasa sa torah na si allah ay nakausap ni Moises?

聽路聽

1

聽路聽October 9 at 4:58pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahAng sagot #5

Ayon po sa inyong naging tanong na ito na ang ikadalawang beses na itanong sa akin mula sa iyong stand at hindi sa stand ko.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tanong : saan mababasa sa torah na si allah ay nakausap ni Moises?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ito po ang laman ng ayah.
==========================================================
32:23 And We certainly gave Moses the Scripture, so do not be in doubt over his meeting. And we made the Torah guidance for the Children of Israel.
==========================================================

Sapagkat kinumpirma po ng quran ang taurat dahil hindi na po ito exist sa panahon ngayon, ating tutugunan basi po diwa kung saan nakipag-usap po ang Allah sa kay Moses, basa.

==========================================================
Exodo 3:15Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
15 At sinabi pa ng Dios kay Moises, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Dios ng inyong mga magulang, ng Dios ni Abraham, ng Dios ni Isaac, at ng Dios ni Jacob: ito ang aking pangalan magpakailan man, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi.
==========================================================

Iyan po ay makikita natin sa Quran na nakipag-usap po ang Allah (swt) kay Moses (as) ayon po sa kapahayagan na ipinahayag ng Allah (swt) sa propheta Muhammad (saw) sa pamamagitan ni anghel Jibril.

===========================================================
4:164 And [We sent] messengers about whom We have related [their stories] to you before and messengers about whom We have not related to you. And Allah spoke to Moses with [direct] speech.
===========================================================

Naway nasagot ang paulit-ulit na tanong mo mula sa stand mo at hindi sa stand ko.

Notify:聽Job MateoFareez Rajah HajjChan Mae Thor

聽路聽

3

聽路聽October 9 at 5:08pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoPaki sagot ng direcho yung tanong ko.

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup AdminSonny Abdullah Mako-Confirm mo ba na HINDI MABABASA SA TORA NA NAKAUSAP NI ALLAH SI MOSES …kasi ito ung sa tingin ko balakid para makausad ang DEBATE na ito …..

Salamat

聽路聽

1

聽路聽October 9 at 8:50pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahMario Navales聽ang tanong kasi niya doon ay saan mababasa sa torah, hindi naman itinatanong kung ano ang pangalan noong nakausap ni moses sa torah, pakibasa ulit ang tanong niya…

in fact, kung tutuusin ang iskolar ninyo ay nagsalin na Allah iyong kausap ni moses, basa..See More

Image may contain: text

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahactually ilang beses na sinira ng kadebate ko ang guidelines na ginawa ni聽Job Mateo聽bukod pa sa nasa stand na niya ang nais niya na isagot ko basi sa haka-haka niya,….

wala ako nakita na SPLIT PERSONALITY sa cross exam niya

No automatic alt text available.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahIkalimang tanong#5

Ayon muli sa iyong naging tindig.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nagkaroon ng katuparan ang pangako kay Abraham sa pamamagitan ni Hesus. Sa pamamagitan ng isang binhi. Si cristo.

Malinaw na ang hiwaga ng Dios ay nanatiling hiwaga parin sa iba upang maganap ang sinasabi ng propeta.habakkuk 1:5.

So walang split personality na nangyari. Tawag doon ay kamangha mangha, kagila-gilalas.

Isaias 29:14 Dahil dito narito, pasisimulan kong gawin ang isang kagilagilalas na gawa sa gitna ng bayang ito, isang kagilagilalas na gawa at kamanghamangha: at ang karunungan ng kanilang mga pantas ay mapapawi, at ang unawa ng kanilang mga mabait ay malilingid.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ang tanong:

Ang sabi mo ay walang split personality dahil kamo mahiwaga ang diyos, pero kukunin natin ang sinasabi mo na si Kristo ay binhi ni Abraham.

Ngayon ilatag natin ang talatang ito patungkol sa BINHI.

===========================================================
Genesis 17:7Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
7 At aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila, na tipang walang hanggan, na ako’y magiging iyong Dios, at ng iyong binhi, pagkamatay mo.
===========================================================

Ang Diyos ba nakipagtipan kay Abraham ay siyang binhi ni Abraham sa nasabing talata?

Notify:聽Job MateoFareez Rajah HajjChan Mae Thor

聽路聽

3

聽路聽October 9 at 5:36pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoPaki sagot kung wala eh wala. Kung meron. Ilatag mo. Debate ito kaya walang takbuhan. Nalibre na nga yung tanong no 3 ko e.

聽路聽

1

聽路聽October 9 at 5:40pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjSame question din ang #3 at 5 mo db Inton?

聽路聽

1

聽路聽October 9 at 6:26pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjSame question din ang #3 at 5 mo db Inton?

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjSAME DECISSION ANG MAIAAPPLY ULIT NAMIN DIYAN….AT SA REBUTTAL MONA LANG ILALABAS SA PAGTUTOL MO SASAGOT NG KADEBATE MO. SUMAGOT DIN KASI SIYA KUNG ANO UNG TORAH NA BINANGGIT SA QUR’AN…

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoAnong same question. Magkaiba yan.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoEto no. 3

No automatic alt text available.

聽路聽

1

聽路聽October 9 at 6:35pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjTULOY NA PO ULIT ANG DEBATE….decided by Admin Mario Navales (moderator of Inton) and I seconded his motion. Thanks.

IF DI PA SATISFIED ANG ISANG SIDE SA DECISION, pwede niyo pong ipalabas yan sa REBUTTALS niyo.

Pakisagot na Inton ang Tanong #5 ng iyong kadebate.

Salamat

聽路聽October 9 at 9:24pm聽路聽Edited

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahakh聽Fareez Rajah Hajj聽puwede naba ako magpaalam at malapit na ang aking offtime at tapusin ko na ang report ko, baka lang kasi nagsasayang tayo dito ng oras

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjOkey bro….pwde na rin po! We understand.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoPaki linaw ung desisyon na tinutukoy ni聽Fareez Rajah Hajj.

May rules sa debate

Number 4. Cross examination rules:

Letter C : the debater being cross examined is expected to answer the questions DIRECTLY.

Patutine DepabloAvira McAfeeMario NavalesJob Mateo

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 4:41pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoSagot sa tanong no 5 ng kabila :

Kung ang Diyos daw ba nakipapagtipan kay abraham ay siyang binhi ni abraham?

Gen. 17:7

Sagot : OO.

Hebreo 6:13 Sapagka’t nang mangako ang Dios kay Abraham, palibhasa’y hindi niya maipanumpa ang anomang lalong mataas, ay ipinanumpa ang聽kaniyang sarili,

Galacia 3:16 Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako, at sa kaniyang binhi. Hindi sinasabi ng Dios, At sa mga binhi, na gaya baga sa marami; kundi gaya sa iisa lamang,聽At sa iyong binhi, na si Cristo.

So noong nangako ang Dios kay Abraham na dadami ang binhi niya ay ipinanimpa ng DIOS ang Kaniyang SARILI.

Na sa pamamagitan ng kaniyang sarili ay dadami ang binhi ni abraham.

Sino ung sarili niya na yun? Si CRISTO. (Gal.3:16)

Dumami ba o natupad ang pangako?

Galacia 3:29 At kung kayo’y kay Cristo, kayo nga’y binhi ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako.

聽路聽

2

聽路聽October 10 at 6:09pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjThanks sa sagot Inton. Pakibgay #6 na tanong mo sa iyong kadebate. Salamat. SIDE COMMENTS WILL BE DELETED soon.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoAyusin ko daw ung question.

Question no. 6

Inilatag mo ang 2:132-133 na ang sabi doon:

abraham instructed his sons and jacob.

allah has chosen for you this religion.

dahil panahon ni abraham at jacob yan.

At dahil din si allah ang nagbigay ng torah (32:23)

Anong RELIGION iyan at saan mababasa sa torah?

Edited question no 6:

Tanong : anong religion ang tinutukoy diyan?

聽路聽

3

聽路聽October 11 at 1:17am聽路聽Edited

Remove

Hide 102 Replies
Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjBilang moderator, papaano napapasok yang tanong mo sa nirersolba niyong paksa? Pakilinaw po. Salamat

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjNapansinko ring dalawang tanong ang gusto mong masagot diyan….tama?

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahakh聽Fareez Rajah Hajj聽sa tingin ko wala na sa paksa si聽Inton R. Soriano聽at nakakalungkot at naawa ako kay bro聽Mario Navales聽dahil sa hindi niya napasunod ay siya pa ang pinarantangan na kumakampi sa akin, gusto kasi niya maging moderator ay iyong mga kSee More

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 6:34pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjYour objection bro is noted.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahsalamat akh聽Fareez Rajah Hajj聽sabihin mo lang kung may tanong na siya basi sa paksa ko at sa dami ng aking nailatag ay aywan ko kung bakit bumabalik palagi siya sa stand niya

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoFareez Rajah Hajj聽dalawang bagay lang yan.

Kung wala sa torah fallacy ang quran.

Yan ang diwa ng 32:23 kaya laging naka dikit yan.

Or ibang abraham,moises,noah,jqcob etc. Yan na nabuhay noong 610 AD.

Patutine DepabloAvira McAfee

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 6:48pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoRemember : abraham is a torah character. So dapat pareho nandoon yan sa quran at bible.

Gets?

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahInton R. Soriano聽next time sana iklaro mo ang kaya mo tindigan kasi hindi na split personality ang tinutungo mo kung hindi comparison ng quran at bibliya hehehe

wait lang natin si聽Job Mateo聽kasi nahalata ko na wala na patutunguhan ang tindig mo, baka sinasayang mo lang ang oras namin at kaya mo ba nais sipain si聽Mario Navales聽sa moderating .

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoDimo ba nabasa. Wala siyang interes sa debateng ito.
Kaya sumagot kna. Basic yung tanong :

Actually meron o wala lang yan.

Comparison between two books yan.

Wag kang mag alala sa split personality.

Problema ko na yun. Wag mong problemahin ung problema ko.

Diba聽Job Mateo?

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 7:05pm

Remove

Elma Soloveres Tagaduar
Elma Soloveres TagaduarUy sonny dapat magdebate one on one…pano yun sasagutin sa sunod na araw….dapat sagutan…yun maghanap pa ng sagot kung saan2..ang tunay na debater on the spot…sa oras na yun..side by side.

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 7:05pm

Remove

Elma Soloveres Tagaduar
Elma Soloveres TagaduarAt saka yung debate na to dami sumasawsaw…eh di wala.

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 7:06pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoChill ka lang ate聽Elma Soloveres Tagaduar聽baka maisama sa violation ko side comments mo. Mag inbox ka na lang聽馃榿馃榿馃榿

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 7:08pm

Remove

Elma Soloveres Tagaduar
Elma Soloveres TagaduarKng totoong may alam ka at memorize mo ang koran…sabay kayo dapat sa oras…pokus sa tanong…yun lang.

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 7:08pm

Remove

Elma Soloveres Tagaduar
Elma Soloveres TagaduarAh ok….hihihi! Di ko matiis.

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 7:09pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahInton R. Soriano聽problema mo ba iyon, hindi po problema po sa debate kasi out of topic ka.

tumabi ka muna聽Elma Soloveres Tagaduar聽dahil hindi ka kasama sa moderator ni inton..See More

No automatic alt text available.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoDalawang bagay lang yan聽Sonny Abdullah.

1: kung dimo makumpirma sa torah ang sinabi sa quran mo, lalabas kwentong barbero quran mo.

2. Ibang noah, abraham, jacob etc ang nasa quran mo.

Kung babasahin mo mula no. 2 hanggang 6

Puro comparison lahat tanong ko.

Kaaimple sagutin.聽#meron聽o聽#wala

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahInton R. Soriano聽wait lang natin ang mga moderator at admin sapagkat malinaw na wala ka nga sa paksa, salamat sa pag amin.

comparison pala ang gusto mo at bakit napunta tayo sa split personality

No automatic alt text available.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoJob Mateo聽pinoproblema ni聽Sonny Abdullah聽yung problema ko sa split personality na paksa.

Salamat sa concern sonny. Pero paki sagot tanong ko para matapos nato. Kumampi na nga sayo si mario e.聽馃榿

Remove

Patutine Depablo

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 7:23pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahInton R. Soriano聽wait lang natin ang mga moderator kasi bukod sa compariso ang topic mo at dalawa pa yata ang tanong mo, wait lang natin sila..

Si聽Patutine Depablo聽emoticon lang ang ginagawa niya, mas mabuti pa si聽Mario Navales聽na inaayawan ni聽Inton R. Soriano聽dahil may ginagawa siya bilang moderator..

anyway, wait lang natin ang aking moderator na si聽Fareez Rajah Hajj

Remove

Patutine Depablo

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 7:25pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoSonny Abdullah聽talata lang naman un na kasama ung religion.

Remove

Mario C Magallanes Jr.
Mario C Magallanes Jr.Sa tunay na debate lagpak na ito si inton dahil twisting sa ibang topic ang ginagawa niya!! split napunta sa Qur’an vs bible??

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjAbout sa 2 QUESTIONS in one ay di po pwede yan…ONE AT A TIME DAPAT.

Remove

Patutine Depablo
Patutine DepabloPANO MO NASABI NA TWISTING聽Mario C Magallanes Jr., TAPUS NABA ANG DEBATE?馃ぃ馃ぃ

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 7:36pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoThere’s so many ways to catch a fish.聽馃榿

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 7:38pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjSame tayo ng obserbasyon Mario with Inton’s way of QUESTIONING…na dapat sanay patungkol sa SPLIT PERSONALITY NG ALLAH AT NG DIYOS NIYA ANG TUTUMBUKIN at hindi ”comparing the Qur’an and Bible”…ibang issue nayan.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahakh聽Fareez Rajah Hajj聽kung sakali na mabago ang tanong ay aking tutugunan ito, kung relihiyon ba ang gusto niya na ilatag o naghanap lang siya ng talata mula sa sinasabi niyang torah.

nakakalungkot lang na umamin na siya na comparison ang argumento niya, wala na sa topic hindi katulad sa akin na mababasa mo na nasa topic ako dahil itinatanong ko ay about doon sa diyos and jesus..

No automatic alt text available.

Remove

Patutine Depablo
Patutine DepabloFareez Rajah Hajj聽KINAKALKAL NI聽Inton R. Soriano聽ANG BASIHAN NG ARGUEMENT NI聽Sonny Abdullah聽HINDI SA LAHAT NA ORAS PURO SPLIT NALANG ITANONG NYA…. MAY ORAS YAN …

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 7:40pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahPatutine Depablo聽nabasa mo ba ang latag ko, sa tingin mo kaya lahat ng tanong niya nandoon sa stand ko?

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjPats, IISA BA ANG MENSAHE NG ”SPLITPERSONALITY OF GOD” at ang ”COMPARING THE QUR’AN AND THE BIBLE”?

Remove

Patutine Depablo
Patutine DepabloE YUNG BASIHAN MO聽Sonny Abdullah聽SA LATAG MO WALA BA SA TANONG NI聽Inton R. Soriano?

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 7:41pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahakh聽Fareez Rajah Hajj聽ang nasa utak kasi nila ay ganito.

kapag walang word na Allah doon sa tinatawag nilang torah ay mali na tayo..See More

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoGaling sa latag mo yung tanong ko.

Tsaka wag mong problemahin ung side ko. Wag pakialamero聽馃槀

Remove

Patutine Depablo
Patutine DepabloSINABI KO BANG IISA聽Fareez Rajah Hajj? STRATEGY NI聽Inton R. Soriano聽YAN HINDI SYA ROBOT

聽路聽October 10 at 7:43pm聽路聽Edited

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahakh聽Fareez Rajah Hajj聽kung ang tanong niya ay about sa religion ni abraham, eh bakit may religion ba si abraham sa torah niya..

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjSana kung sinabi mismo rito ni Inton na MAY CONNECTION YAN SA SPLITPERSONALITY…perohindipoganun sinabi niya….KUNDI COMPARING THE TWO (QUR’AN ANDBIBLE) pala aim niya. OUT OF TOPIC.

Remove

Patutine Depablo
Patutine DepabloSO KUNG CONTROLIN NYO YUNG TANONG NI聽Inton R. Soriano聽SA DEBATE NATO聽Fareez Rajah Hajj聽ABA DI NA DEBATE TAWAG DITO KUNDI OPO SIR OPO MAAN NA聽馃ぃ

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjSana kung sinabi mismo rito ni Inton na MAY CONNECTION YAN SA SPLITPERSONALITY…perohindipoganun sinabi niya….KUNDI COMPARING THE TWO (QUR’AN ANDBIBLE) pala aim niya. OUT OF TOPIC.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoPaano humuli ng isda?

1: netSee More

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoOo may connection yan聽Fareez Rajah Hajj.

Wag kang masyadong kabahan. Relax ka lang

Remove

Patutine Depablo
Patutine DepabloBAKIT HINDI PWEDE E COMPARE ANG QURAN AT BIBLE REGARDING SA SPLIT NA TOPIC聽Fareez Rajah Hajj聽E ITO ANG BASIHANA NG ARGUMENTO NILA ALANGAN SA LIWAYWAY E COMPARA ANG BIBLE O QURAN?

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 7:46pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoAlam na ni聽Patutine Depablo聽ung punto ko jan e. Kaya chill lang wag masyado nerbyoso.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjMaraming posibleng maitatanong si Inton about SPLIT PERSONALITY OF ALLAH kung un ung tutumbukin niya….unless no way na niyang mapatunayan na merong SPLIT PERSONALITY kaya OUT OF TOPIC mga itinatanong niya.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahakh聽Fareez Rajah Hajj聽kapag malinaw na ang tanong ni聽Inton R. Soriano聽pm mo lang ako at sayang ang oras dito, maski ang moderator niya walang alam sa paksa.

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 7:47pm

Remove

Patutine Depablo
Patutine DepabloKUNG AYAW MO E COMPARE ANG QURAN SA BIBLE聽Fareez Rajah Hajj聽SANA QURAN LNG GINAMIT NYO

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 7:48pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoMalinaw naman ung tanong ko. Talata Ng kung anong religion at kung anong verse sa torah

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjPANSININ NIYO MGA TANONG NI BRO SONNY…TUMUTUMBOK TALAGA LAHAT SA PAKSA NILA D2…

Remove

Patutine Depablo
Patutine DepabloANG PROBLEMA聽Fareez Rajah Hajj聽INIIWAS NYO ANG QURAN…. NA DI MAHAGIP NG BIBLE…

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 7:49pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjPANSININ NIYO MGA TANONG NI BRO SONNY…TUMUTUMBOK TALAGA LAHAT SA PAKSA NILA D2…

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 7:49pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoHahahaha natumbok mo pats聽馃槀

聽路聽October 10 at 7:50pm聽路聽Edited

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahPatutine Depablo聽alam mo ba ang dapat na debate namin, tingnan mo then hanapin mo kung nasa stand ni聽Inton R. Soriano聽ito.

ano ang nabasa mo

No automatic alt text available.

Remove

Patutine Depablo
Patutine DepabloTUMBOK PALA E BAT NAG RERECLAMO SI聽Inton R. Soriano聽NA AYAW SUMAGOT NI KUYA聽Sonny AbdullahFareez Rajah Hajj?

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 7:50pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahang linaw ng idebate namin dahil si聽Inton R. Sorianomismo ang pumili聽Patutine Depablo

No automatic alt text available.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjGamitin ni Inton mga presentasyon ng opponent niya atkukuha siya ng mga tanong na related sa Split Personality ng God para after ng debate nila d2eh mapapatunayan niyang MERON TALAGANG SPLIT PERSONALITY ANG ALLAH.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahnakakatuwa nga mismong si mario alam niya na lumabag noon sa question 3 si聽Inton R. Soriano

No automatic alt text available.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoSonny AbdullahFareez Rajah Hajj

Question no. 6 palang po tayo聽馃槀馃槀馃槀馃槀馃槀

WagSee More

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 7:52pm

Remove

Patutine Depablo
Patutine DepabloKAYA NGA SANA SAGOTIN NYO SI聽Inton R. Soriano聽KASI SA SAGOT NYO DYA E BABATAY NI聽Inton R. SorianoANG PAG LUBAG LOOB NYA SA INYO… DI PA TAPOS ANG DEBATE…

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahthen nagtanong ulit sa stand din niya聽馃檪

No automatic alt text available.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoKakampi nyo na nga si mario聽Sonny Abdullah聽wag ka ng umiyak.

Sagot kna.聽See More

Image may contain: text

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 7:53pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoHindi sa 32:23 galing tanong ko聽Sonny Abdullah.

Basehan ko yan para ikumpara dalawang aklat.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahInton R. Soriano聽huwag ba atat ni nakalimutan mo yata sa stand mo iyong usapin sa WE akala ko pa naman diyan mo ako babanatan hehehe

iyon kasi ang sabi ni聽Job Mateo聽na pagdebatihan, natakot ka yata na ilatag ito kasi naunahan kita sa stand ko about WE hehehe

No automatic alt text available.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjPansinin mo mga sagot ni Bro Sonny Pats, MAY GALING SA BIBLIYA AT QUR’AN….para lalong matibay sagot niya….at nasa paksa mga tanong niya….WALANG REKLAMO SIINTONSAMGA TANONG NI BRO….ONTHE TOPIC KASI, UNLIKE INTON’S QUESTIONS…..

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahInton R. Soriano聽kaya inayawan mo si mario kasi hindi mo matanggap na nais niyang maging neutral hehehe

No automatic alt text available.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoTama naman ung paksa聽Sonny Abdullah.

Diko pa syempre ilalabas ung alas ko.

Tsaka bakit atat na atat ka eh question no 6 palang yan.

May 4 pa聽馃榿

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahakh聽Fareez Rajah Hajj聽ako kasi masunurin sa rules, ang topic namin ay split personality at iyon ang tinatanong ko sa kanya about God and Jesus, pero siya sa umpisa pa parang si kaet na pangalan na Allah ang tanong niya, iyon pala nais niya ikumpara sa bibliya niya, pero sa mga iskolar niya ay word Allah ang nakalagay hehehe

Image may contain: text

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoMasunurin kaba sa rules聽Sonny Abdullah?

Paki basa rule no 3 letter c.See More

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahInton R. Soriano聽anong alas ang pinagsasabi mo, kaya tayo may rules kasi dapat nasa topic tayo, pero nakakatuwa ka tinawag mo na bias si聽Mario Navales聽gayong hindi mo ba alam na ilang beses kami nagdebate niyan at kung tutuusin ay dapat kakampihan ka pa niya kung bias siya hehehe

gusto mo gawin moderator iyong kapwa mo trolls sa ibang thread

No automatic alt text available.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoTalaga naman bias yang ginawa nya.

Gulat nga ako eh iba sinabi nya sa sinabi ko

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahInton R. Soriano聽ang problema sa iyo ay kapag hindi sang-ayon sa gusto mo ay bias na hehehe

balikan mo ang mga sagot ko puro may basihan at hindi laway na tulad mo

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjNEED MONG AYUSIN TANONG #6 MO INTON DAHIL HINDI PWEDE NA DALAWANG TANONG ANG NILALAMAN NIYAN.

ADVICE KO, PAKIRELATE SA SPLIT PERSONALITY NI ALLAH/DIYOS….yan kasi nireresolba niyo.

聽路聽October 10 at 8:04pm聽路聽Edited

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjBTW INTON, NANINIWALA KA BANG MAY ”SPLIT PERSONALITY” ANG ALLAH? WHY? HOW?

聽路聽October 10 at 8:06pm聽路聽Edited

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoFareez Rajah Hajj聽moderator ka diba?

Ano yan question no 6?

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjNILILINAW KO AS ADMIN/MODERTOR IF MAY PANINIWALA KA BA TALAGA NA MAY ”SPLIT PERSONALITY ANG ALLAH O WALA”? PAGLILINAW LANG ITO…HINDI KASALI SA DEBATE NIYO ITO….SALAMAT

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoPatutine DepabloAvira McAfee

Nanghihingi ng tinapay ung mod.

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 8:17pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjSO DI MO YAN LILINAWIN SA AKIN? AS ADMIN NG GRUPO?

Remove

Patutine Depablo
Patutine DepabloLALABAN PA BA NG DEBATE SI聽Inton R. SorianoKUNG DI SYA NANINIWALA NA SPLIT PERSONALITY SI ALLAH聽Fareez Rajah Hajj聽TINGNAN MO ANG THREAD

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 8:19pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjSO DI MO YAN LILINAWIN SA AKIN? AS ADMIN NG GRUPO?

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahPatutine Depablo聽subukan mo lang na hindi tinatakpan ang mata mo, may nabasa kaba sa mga latag niya at cross exam about sa split personality?

pakisagot lang then refer mo dito sa dapat pagdebatihan namin na sinang-ayunan ng head admin…

No automatic alt text available.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahIyan聽Patutine Depablo聽ay galing mismo sa idol mo

No automatic alt text available.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoTsaka no. 6 palang. Tapos naba?

Remove

Patutine Depablo
Patutine DepabloANO YAN聽Sonny Abdullah聽PURO COLOR YELLOW

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 8:24pm

Remove

Patutine Depablo
Patutine DepabloBAKIT TAPOS NABA ANG DEBATE聽Sonny Abdullah聽SA SPLIT PERSONALITY DI NA BA MAKA LATAG SI聽Inton R. Soriano?

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 8:25pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoHanggang no. 6 lang ba ang questioning?

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 8:26pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahPatutine Depablo聽hindi iyan puro color bagkus minarkahan ko para naman alam mo kung ano ang nais ko ipunto, pero nabasa mo ba at ano ang nabasa mo?

Inton R. Soriano聽ayusin mo daw ang tanong mo ayon sa moderator ko na si聽Fareez Rajah Hajj聽baka kasi abutan naman ako ng offtime

Remove

Patutine Depablo
Patutine DepabloPURO NALANG ATA PICTURE NA NAKA NAKA YELLOW?馃ぃ聽WALA BANG IBANG KULAY?\

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 8:29pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahPatutine Depablo聽sa kulay ka lang yata nakatingin at hindi laman ng kulay, okey lang iyan聽Patutine Depablo聽nag magkunwari ka dahil sanay naman ako diyan na kampihan mo ang mali kapag muslim ang kausap mo聽馃檪

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 8:30pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoBaka kase聽#dilawan聽sila.

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 8:30pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahInton R. Soriano聽dilawan ba, hindi kasi puwede kung itim at pula baka hindi ma klaro iyong mensahe聽馃檪

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoKita mo sakin pulahan

Image may contain: text

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 8:31pm

Remove

Jamaloding Macatoman Balas
Jamaloding Macatoman BalasSorry po taga subaybay po aa ng debatw nyo at hndi sa kinakampihan ko si sonny pero labas na nga talaga sa topic ang tanong #6 ginamitan ko po ng utak at talagang out of topic na

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoSo anong utak ang ginamit mo? Gaano kadaming utak?

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullahsige聽Inton R. Soriano聽at聽Patutine Depablo聽pray muna ako at kapag maayos na ang tanong ay pakimention lang ako

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoMaayos tanong ko galing yan sa latag mo.

Natural noh hahanapin ko sa torah kung nakasulat un.

Kwentong barbero kase e

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahInton R. Soriano聽ang torah po sa quran ay hindi ang hawak mo, pero pinagbigyan nga kita minsan basi lang sa diwa at hindi po iyan basi sa sinabi ng quran na torah, hindi po iyan hawak mo ang torah at sana iyan na lang ang idebate natin tutal wala po kayo sa paksa aminin mo man o hindi

Remove

Rein Martin
Rein Martinito po ang topic ohhh馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞聽Topic: Sino ang Diyos na may split personality? Allah ng muslim o Diyos ng Kristyano?

Remove

Rein Martin
Rein Martinang tanung mo (INTON) ay ITO馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞…… Anong RELIGION iyan at saan mababasa sa torah?….. ANG LAYU SA TOPIC.

Remove

Rein Martin
Rein Martinang tanung mo (INTON) ay ITO馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞…… Anong RELIGION iyan at saan mababasa sa torah?….. ANG LAYU SA TOPIC.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoRein Martin聽mas magaling kapa sakin?

Ikaw na kaya maki debate?

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 9:17pm

Remove

Rein Martin
Rein Martindapat saakin ka muna dumaan bago kay聽#big_bossSonny. continue the debate. baka lulusot kapa.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoLolz. Dina nga alam ng boss mo isasagot e. Minsan e dalin ang kayabangan sa tamang usapan.

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 9:21pm

Remove

Patutine Depablo
Patutine DepabloANO BA ITO ?

No automatic alt text available.

聽路聽

1

聽路聽October 10 at 8:35pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoDiko din alam

聽路聽

1

聽路聽October 11 at 2:38pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjPWEDE NA RAW SASAGUTIN BRO SONNY ANG TANONG BILANG PAGSUNOD SA HEAD ADMIN’S DECISION:
~~~~~~See More

聽路聽

1

聽路聽October 11 at 11:51am聽路聽Edited

Remove

Manan Guiapal
Manan GuiapalWhy vatican created islam.. Panoorin niyo sa youtube

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah HajjFORMAL DEBATE ITO KUNG KAYA’T BAWAL PO MUNANG MAKISAWSAW ang mga membro, maliban lang sa mga MODERATORS/ADMINS para mailagay sa maayos ang takbo ng talakayan ng both DEBATERS.

Paumanhin

聽路聽

1

聽路聽October 11 at 9:44am聽路聽Edited

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahAng sagot #6

Ang tanong po ng aking kadebateng si聽Inton R. Soriano聽mula sa 2:132-133See More

聽路聽

2

聽路聽October 11 at 3:14pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny AbdullahIka-anim na tanong #6

Ayon sa iyong tindig against islam ay ganito.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#identity_theft

Bakit pagnanakaw ng isang personalidad ang ginawa ng allah na ito?

Unang una : wala siyang personality. Kase isa lang naman siyang dios diosan (moon god).

At kung babasahin natin ang quran , Malalaman natin doon na ang ibig sabihin ng allah ay聽#god聽base sa kwento na kung babasahin natin ay hawig ang kwento ni moises sa biblia na ang Dios naman na nakausap ni Moises ay nagpakilalang si YHWH o (God or Lord).

Al -lah means ” the god”
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ang tanong:

Maari po ba pakibigay sa akin kung saan mababasa na ang Allah (swt) ay Moon God?

Notify:聽Fareez Rajah HajjChan Mae ThorJob Mateo

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. SorianoSagot sa kaniyang tanong number 6:

Saan daw mababasa na ang allah ay moon god.

Dito po nati. Mababasa at sa ibat ibang websites.

http://www.bible.ca/islam/islam-moon-god.htm

聽路聽

1

聽路聽October 11 at 3:22pm

Remove

Macmac Soloveres
Macmac SoloveresBut it served as an evidence.

Remove

Rein Martin
Rein Martinactually di kami naniniwala sa website na gawa ng kuffar. kasi full of error and liar.

R