bible errors?

MERAB AND MICHAL CONTRADICTION IS CLOSED

SO MALINAW ANG ASAWA NI ADRIEL NA TAGA-MEHOLAT AY SI MERAB DIBA?

1 SAMUEL 18:19 Ngunit nang dumating ang araw na dapat tuparin ni Saul ang pangako niya kay David, [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ipinakasal niya si Merab kay Adriel na taga-Meholat.]]]]]]]]]]]]]]]

1 SAMUEL 18:19And it came to pass at the time when Merob, the daughter of Saul, should have been given to David, that she was given to Hadriel, the Molathite, to wife.

THE WIFE OF HADRIEL/ADRIEL THE MOLATHITE IS MERAB/MEROB

SO YOU HAVE TO BASE IN THE HISTORY NOT IN TYPOGRAPHICAL ERROR OF THE PRINTING PRESS OKAY?

11 SAMUEL 21:8 So the king took the two sons of Respha the daughter of Aia, whom she bore to Saul, Armoni, and Miphiboseth: and the [[[[[[[[five sons of Michol]]]]]] the daughter of Saul, whom [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[she bore to Hadriel]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] the son of Berzellai, that was of Molathi:

KAYA NGA TINATANONG KITA SINO ASAWA NI HADRIEL?

SO MALINAW ANG ASAWA NI ADRIEL NA TAGA-MEHOLAT AY SI MERAB DIBA?
ADRIEL/HADRIEL IS THE HUSBAND OF MERAB

1 SAMUEL 18:19 Ngunit nang dumating ang araw na dapat tuparin ni Saul ang pangako niya kay David, [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ipinakasal niya si Merab kay Adriel na taga-Meholat.]]]]]]]]]]]]]]]

1 SAMUEL 18:19And it came to pass at the time when Merob, the daughter of Saul, should have been given to David, that she was given to Hadriel, the Molathite, to wife.

SO MALIWANAG…….PRINTING PRESS ERROR!!!!!!!!!!!!!!!

MAGANDANG BALITA TYPOGRAPHICAL ERROR.

PBS 1 19171

MAGANDANG BALITA BIBLIA TPV 053, PBS 2003-1 PC#3685 (Printed in the Philippines( ISBN 971-29-0090-8 ISBN 971-29-0091-6(TI) )

BAGONG TIPAN PAHINA 75.

MATEO 4:32 “at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat may kaxangyarihan kung siya’y magsalita.

kaxangyarihan = kapangyarihan.

TYPOGRAPHICAL LAMANG PO NAMAN KAYA LANG PAKITAMA PANGIT PO EH.


ANG BIBLIA WRONG INFORMATION

(PBS A20172 COPYRIGHT 1982 BY PHILIPPINE BIBLE SOCIETY ISBN-971-29-0031-2 & ISBN 971-29–0034-7 (T1)

BAGONT TIPAN PAHINA 49

PROPHECY SA PAGKAMATAY NI JUDAS ITO EH.
MATEO 27:9 Nanmagkagayo’y natupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Jeremias, na nagsasabi,(n) At kinuha nila ang tatlumpung putol na pilak, halaga noong hinalagahan, na inihalaga ng mga anak ng Israel;

footnote/reference (n) = Zac.11:13 (ERROR!!!)

Sinabi na ngang JEREMIAS ang INILAGAY AY ZACARIAH.

JEREMIAH 19:6 YAN NAGING LAMBAK NA PATAYAN ANG TAWAG SA LUGAR NA YON.

17 responses to this post.

 1. bible erroes, bible errors! does it is cleared? how can we rely on this source when we all know that it has lots of errors? how much do u sure that what u are beleiving for is the right one? despite of these facts still ur eyes are blind finding the tuth.

  Reply

  • Posted by zian on October 2, 2012 at 7:27 pm

   right jayne…the truth is as big as the mountain infront of their eyes,,,yet, they see not..for their heart are sealed and could never return to the right path…except for those whose hearts are pure..and who wanted to really know the truth…

   Reply

  • Posted by Madz Cruz on February 22, 2014 at 1:28 pm

   Red the oldest Bible..

   Reply

 2. bible erroes, bible errors! does it is cleared? how can we rely on this source when we all know that it has lots of errors? how much do u sure that what u are beleiving for is the right one? despite of these facts still ur eyes are blind finding the tuth. may you use ur God given brain to realize what is real and what is not,

  Reply

 3. TYPOGRAPHICAL ERRORS LANG YAN IKAW NAMAN 🙂

  Reply

  • HINDI YAN TYPOGRAPHICAL ERROS ANG SABIHIN HINDI YAN SALITA NG DIOS..AT HINDI GALING SA DIOS..HUWAG MO IPILIT ITUWID ANG BALUKTOT…MABABALI DIN YAN

   Reply

   • HISTORY IHO…MAGSTART KA SA MT. ARARAT SA MOUNTAINS OF ARMENIA HANGGANG MT. SINAI…STORYA NG BUHAY NATIN YAN SA SIMULA AT WAKAS NANDIYAN NA SA BIBLIA.

  • Posted by ABDUSSALAM.OLIVAR on April 9, 2014 at 1:08 am

   NATUPAD NGA BA ANG MGA HULA NG BIBLIYA???????
   15 Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, “Hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa kundi Sara b 16 sapagkat siya’y pagpapalain ko. Magkakaanak ka sa kanya at siya’y magiging ina ng maraming bansa; may magiging hari mula sa kanyang mga salinlahi.”
   17 Muling nagpatirapa si Abraham, ngunit napatawa siya nang kanyang maisip na siya’y matanda na. Nasabi niya sa sarili, “Magkakaanak pa ba ang isang lalaki na sandaang taong gulang na? At si Sara! Maglilihi pa ba siya gayong siya’y siyamnapung taon na?” 18 At sinabi niya sa Diyos, “Bakit hindi na lang po si Ismael ang magmana ng mga ipinangako ninyo sa akin?”
   19 Kaya’t sumagot ang Diyos, “Hindi; ang asawa mong si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. c Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman…. KAYO NA ANG HUMUSGA
   SI SARAH???? MAGIGING INA NG MARAMING BANSA????? KAY HAGGAR ATA NAISAKATUPARAN ANG HULA BAKIT??????

   HETO PA BINATANG ESMAEL YAN MALAKING KATATAWANAN

   ANO ITO >>Genesis 21:14 BBE
   Bible in Basic English
   And early in the morning Abraham got up, and gave Hagar some bread and a water-skin, (((and put the boy on her back, )))and sent her away: and she went, wandering in the waste land of Beer-sheba.
   Read Genesis 21 BBE | Read Genesis 21:14 BBE in parallel <<<>>>Genesis 21:14 CEB
   Common English Bible
   Abraham got up early in the morning, took some bread and a flask of water, and gave it to Hagar. (((He put the boy in her shoulder sling and sent her away.))) She left and wandered through the desert near Beer-sheba.
   Read Genesis 21 CEB | Read Genesis 21:14 CEB in parallel <<< HINDI SINAMA NI CENON??? TOINKS HAHAHA SINO NGAYON ANG NAMBALUKTOT NG TALATA..

   Reply

 4. Posted by abrb on August 29, 2011 at 4:19 pm

  marami pa pong errors sa bible. google search, the bible ans its 50,000 errors

  Reply

 5. Posted by abrb on August 29, 2011 at 4:19 pm

  ***ans=and

  …^^

  Reply

  • Posted by ibnu ismail on May 17, 2012 at 8:51 am

   kahit anong sabihin mo Arman De Castro,. ma typographical errors man…. isang malaking katotohanan pa din na “ERRORS” PA DIN YAN!!!! AT HINDI MO MAPASISINUNGALINGAN!!!!….

   Reply

  • Posted by ABDUSSALAM.OLIVAR on April 9, 2014 at 1:03 am

   ARMANDO ISALI MONG BINATA DITO ISALI MONG SANGA DITO SA GENETICS

   Reply

 6. 50,000 ERRORS IS A GOSSIP!! READ HERE! THEY DON’T KNOW THE MEANING OF THE WORD “PROBABLY”…https://armandecastro.wordpress.com/2011/10/26/kasinungalingan-sa-50000-errors-ng-biblia/

  Reply

 7. Posted by zian on October 2, 2012 at 7:23 pm

  ARMAN DO NOT TRY TO DEVIATE FROM THE REAL TRUTH BY JUSTIFYING THE ERRORS….ERRORS SHOULD NEVER BE JUSTIFIED….ERROR IS AN ERROR….IF YOU REALLY WANTED TO KNOW THE TRUTH, THEN AGAIN, DO NOT JUSTIFY THE ERRORS…FOR YOU’LL NEVER FIND THE PERFECT TRUTH…..

  Reply

 8. Posted by Madz Cruz on February 22, 2014 at 1:40 pm

  mahirap din sa tao ang hindi na tumatanggap ng katuwiran lalo na kung may basihan ang tawag dun ay saradong isip.Hanggat sarado ang isip ng isang tao kailan man ay hindi makakaunawa at tunay na hindi makakakilala ng katutuhanan.yun yung tinutukoy ng Panginoong Jesus na nakikinig subalit hindi nakakarinig nakatingin subalit hindi nakakakita..kung galit ang paiiralin sa puso tunay na walang puwang ang pag unawa subalit kung pag ibig ang nananalaytay naroon ang pagtitimbang at unawa at nagkakaroon ng pagnanasang alamin ang boong katutuhanan..sa pagsisinsay ng mga kasulatan ay laging may pagtatalo ngunit kung ang sisinsayin ay ang dakilang pag ibig ni Cristo tunay na kapayapaan ang sasa iyo..

  Reply

 9. Posted by ABDUSSALAM.OLIVAR on April 9, 2014 at 1:16 am

  HETO LANG ANG MAITATANONG KO KUNG TOTOONG SALITA NG DYOS ANG BIBLIYA BAKIT ITINAMA ITO NG MGA ESKRIBA….. ANG MALINAW NA PAG AMIN NG MGA MASORETING ESCRIBA KUNG SAAN LANTARANG MABABASA ITO SA MGA MARGIN NG MGA ANCIENT SCROLL AY SAPAT NA PATUNAY, NA ITO’Y KANILANG ITINAMA… ANG 18 YEARS NA PAG AARAL KO SA BIBLIYA AY HUMAHANTONG LAMANG UPANG MADISKOBRE NA ITO NGA’Y PINAKIKIALAMAN NG MGA ESCRIBA ANG GENESIS CHAPTER 20-22 AY LANTARANG KWENTONG DISTORDADO…

  ANG GENESIS 30 AY AY TAHASANG KWENTONG MISTIKO KUNG SAAN WALANG ISANG GENETICS PRACTITIONER ANG MANINIWALA DITO… AT ANG DAMI PANG IBA …

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: