THE BIBLE

VULGATE BIBLE (405 A.D) VS KING JAMES VERSION (1611)

5 responses to this post.

  1. 1611 Ang Inilimbag ng Panginoong Jesu-Cristo at natapos ang Biblia ay 1611 nagsimula ang mangaral si John the Baptist ng ating LORD and SAVIOUR 30-33 A.D

    Reply

  2. Posted by preciousclaveria8 on June 20, 2017 at 12:51 pm

    Ang panginoon ang laging gumagabay sating lahat

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: