NG DAKPIN SI JESUS TUMAKAS LAHAT NG ALAGAD

MATEO 26:56 Ngunit nangyaring lhat ito UPANG MATUPAD ANG SINULAT NG MGA PROPETA.” TUMAKAS ANG MGA ALAGAD AT INIWAN SIYANG MAG-ISA.

MARCO 14:49-50 Araw-araw ako’y nagtuturo sa templo, ngunit di ninyo ako dinakip. Subalit KAILANGANG MATUPA DANG SINASABI ng KASULATAN!” 50
“NAGSITAKAS ANG MGA ALAGAD AT INIWAN SIYA”.

NAGSITAKAS ANG MGA ALAGAD AT INIWAN SI JESUS!!!

NAWALA BA LAHAT NG ALAGAD? 🙂

GETSAMANI PA LANG YAN….DOON NAGSITAKAS.

ETO PA MGA NAGANAP AFTER THAT INUULIT KO SA “HALAMANAN NG GETSAMANI MGA SINASABI NINYO” paki sundan sa AKLAT NI MATEO.

1. HINULI SI JESUS SA GETSAMANI
2. SI JESUS SA HARAP NG SENEDRIN.
3. ITINATWA NI PEDRO SI JESUS
4. DINALA SI JESUS KAY PILATO
5. ANG PAGKAMATAY NI JUDAS
6. SI JESUS SA HARAPAN NI PILATO
7. HINATULANG MAMATAY SI JESUS
8. NILIBAK NG MGA KAWAL SI JESUS
9. IPINAKO SI JESUS SA KRUS
10. ANG PAGKAMATAY NI JESUS
11. ANG PAGLILIBING KAY JESUS
12. ANG MGA BANTAY SA LIBINGAN
13. MULING NABUHAY SI JESUS

DIYAN BA SA 12 NA NAKASULAT AFTER HULIHIN SIYA EH WALA NG ALAGAD KUNG PAPANSININ ITINATWA PA SIYA NI PEDRO MEANING DOON LANG SA GETSAMANI TUMAKAS NAG-SIBALIK DIN.

CLICK HERE: ANG SAKSING ALAGAD SA PAGKAKAPAKO NI JESUS!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: