NAUUHAW AKO!

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Awit 22:15 Itong aking lalamuna’y tuyong abo
ang kapara, Ang dila ko’y dumidikit sa bubong
ng ngala ngala, Sa alabok, halos patay na ako ay
iniwan nila.

(basahin Awit 22:1-18 – ang pagpapako kay Jesus sa Krus)

Awit 69:21 Sa halip na pagkain, nang ako’y
magutom, Ang dulot sa aki’y mabagsik na
lason, Suka at di tubig ang ipinainom.

ANG KATUPARAN NG 2 HULA NA YAN SA BAGONG TIPAN

John 19:28-30
28 Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay; at bilang katuparan ng Kasulatan(PROPHECY) ay sinabi niya, “Nauuhaw ako!”

29May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. (Awit 22:15)

30 Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, “NAGANAP NA! Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga.

PALIWANAG: Bigyang pansin ang John 19:28 “at bilang katuparan ng Kasulatan” Ang mga hula na natupad ay Nauuhaw ako Awit 22:15 at ang Suka sa Awit 69:21. Kaya sinabi niya NAGANAP NA! meaning ang kasulatan.

BAKIT NAGAGANAP ANG MGA HULA?

MATEO 5:17 Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang Kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon.

KAILANGANG MAGSAPALARAN SA DAMIT NI HESUS HULA AT KATUPARAN PA DIN

ANG HULA SA DIYOS KO DIYOS KO BAKIT MO AKO PINABAYAAN! NA DAPAT TUPARIN

HINDI MABUBULOK SI HESUS HULA AT KATUPARAN PA DIN

ANG MULING PAGKABUHAY NI HESUS HULA AT KATUPARAN PA DIN

Amen!

4 responses to this post.

  1. Panginoon,nauuhaw po ako sa,dhl s mga kasalanan,nagawa k s inyo,sana po mapatawag nyo po ako s akn mga kasalanan.

    Reply

  2. […] 28 Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya’t UPANG MATUPAD ang KASULATAN ay sinabi niya, Nauuhaw ako! (SEE: NAUUHAW AKO DIVINE PROPHECIES!! […]

    Reply

  3. […] 28 Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya’t UPANG MATUPAD ang KASULATAN ay sinabi niya, Nauuhaw ako! (SEE: NAUUHAW AKO DIVINE PROPHECIES!! […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: