MAGSASAPALARAN SA MGA DAMIT NI JESUS NAKAHULA NA! ( CAST LOTS HIS GARMENTS )

 

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Awit 22:18 Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan,
Ang hinubad na tunika’y dinaan sa sapalaran.


ANG KATUPARAN NG HULA SA BAGONG TIPAN


John 19:24
Nag-usap-usap ang mga kawal, “Huwag nating punitin ito; magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi.”
Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng Kasulatan,
“Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuutan;
At ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran.”

psalm22_1_18

PALIWANAG: Kita na ninyo mamatay na lamang si Jesus nakahula pa lahat meron pa akong maipapakita sa inyo mga kapatid pakibukas lang ang mga pangunawa. Sabi sa John 24 “Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng Kasulatan,”

BAKIT NAGAGANAP ANG MGA HULA?

MATEO 5:17 Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang Kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon.

HULA AT KATUPARAN NG NAUUHAW AKO!

ANG HULA SA DIYOS KO DIYOS KO BAKIT MO AKO PINABAYAAN NA DAPAT TUPARIN

HINDI MABUBULOK SI HESUS HULA AT KATUPARAN PA DIN

ANG MULING PAGKABUHAY NI HESUS HULA AT KATUPARAN PA DIN

Amen!

One response to this post.

  1. […] G. de Castro Patawarin nyo na lang mga walang nalalaman sa prophecy ng mga propeta. https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/12/magsasapalaran-sa-mga-damit-ni-jesus/ MAGSASAPALARAN SA MGA DAMIT NI JESUS […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: