PAGMAMASDAN NILA ANG KANILANG INULOS

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Zacarias 12:10 ………Sa gayon, pagtingin nila sa kanilang sinibat ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay.

ANG KATUPARAN:
John 19:37
“At sinabi naman ng ibang bahagi ng ang Kasulatan, “Pagmamasdan nila ang kanilang inulos”.

PALIWANAG: Natupad na naman ang mga hula na nabanggit sa LUMANG TIPAN. Bigyang pansin ang talatang ito “John 19:37 “At sinabi naman ng ibang bahagi ng ang Kasulatan,”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: