HINDI SA NAZARETH NANIRAHAN KUNDI SA CAPERNAUM WHY? THE ZABULON AND NEFTALI PROPHECIES!! ISAIAH 9:1-2 FULFILLED!!

tagalog_zabulon_at_neftali
ANG HULA – LUMANG TIPAN

Isaias 9:1-2 “Nahawi na ang dilim sa bayang malaon ng namimighati. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng ZABULON at ang lupain ng NEFTALI. Ngunit sa panahong darating dadakilain niya ang lupaing ito, mula sa Dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Jordan, ang GALILEA ng mga Hentil.
2Nakatanaw ng isang malaking liwanag
Ang bayang malaon ng nasa kadiliman
Namanaag na ang liwanag
Sa mga taong namumuhay sa
lupaing balot ng dilim.

ANG KATUPARAN – BAGONG TIPAN

Mateo 4:12-16

12Nabalitaan ni Jesus na binilanggo si Juan, kaya’t bumalik siya sa GALILEA.
13Ngunit hindi siya sa Nazaret nanirahan kundi sa CAPERNAUM. Ang bayang ito’y nasa baybayin ng Lawa ng GALILEA, sa mga hangganan ng ZABULON at NEFTALI.

14 Sa gayo’y natupad ang sinabi ni Propeta Isaias:
15 “Ang lupain ng ZABULON at lupain ng NEFTALI
Daanan sa gawing dagat sa ibayo ng
Jordan, GALILEA ng mga Hentil!
16 Itong bayang nag-apuhap sa gitna
ng kadiliman Sa wakas ay nakakita ng
maningning niyang ilaw!
Liwanag na taglay nito’y siya
ngayong tumatanglaw
Sa lahat ng nalugami sa lilim ng
kamatayan!”

PALIWANAG: Sa Mateo 4:14 bigyang pansin ang “14 Sa gayo’y natupad ang sinabi ni Propeta Isaias:” May tinutupad na nakahula na dapat maganap di po ba?

One response to this post.

 1. AFTHER THE ESCAPE PROPHECY!!!! IN THE LAND OF ZABULON AND NEFTALI!!
  ******************

  ANOTHER!!!!!!! EXAMPLE!!!!!!!! OF THE PROPHECIES THAT MUST BE FULFILLED!!!!!!!!! OPEN ALL YOUR EYES IN SCRIPTURES!!

  Isaiah 9:1-2

  New International Version (NIV)

  9 [a]Nevertheless, there will be no more gloom(A) for those who were in distress. In the past he humbled the land of [[[[[[Zebulun and the land of Naphtali]]]]]]]]]],(B) but in the future he will honor Galilee of the nations, by the Way of the Sea, beyond the Jordan—

  2 The people walking in darkness(C)
  have seen a great light;(D)
  on those living in the land of deep darkness(E)
  a light has dawned.(F)
  Footnotes:

  Isaiah 9:1 In Hebrew texts 9:1 is numbered 8:23, and 9:2-21 is numbered 9:1-20.

  Cross references:

  Isaiah 9:1 : S Job 15:24
  Isaiah 9:1 : S 2Ki 15:29
  Isaiah 9:2 : S Ps 82:5; S 107:10, 14; S Isa 8:20
  Isaiah 9:2 : S Ps 36:9; Isa 42:6; 49:6; 60:19; Mal 4:2; Eph 5:8
  Isaiah 9:2 : S Lk 1:79
  Isaiah 9:2 : Isa 58:8; Mt 4:15-16*
  3 minutes ago · Like
  Arman G. de Castro WHERE CAN YOU FIND THE FULFILLMENT OF THAT PROPHECIES AFTER ESCAPE. SEE!!!!!!!!! IT IS IN MATTHEW 4:15-16

  SEE!!!!!!!!! TO FULFILL THE PROPHET ISAIAH PROPHECY!!! (14)

  Matthew 4:14-16

  14 to fulfill(A) what was said through the [[[prophet Isaiah:]]]

  15 “Land of [[[[[Zebulun and land of Naphtali,]]]]
  the Way of the Sea, beyond the Jordan,
  Galilee of the Gentiles—
  16 the people living in darkness
  have seen a great light;
  on those living in the land of the shadow of death
  a light has dawned.”[a](A)
  Footnotes:

  Matthew 4:16 Isaiah 9:1,2

  Cross references:

  Matthew 4:16 : Isa 9:1, 2; Lk 2:32; Jn 1:4, 5, 9

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: