MARAMING PAGAGALINGIN SI YESHUA/JESUS.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Isaias 53:4 “Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata, Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap;

Akala natin ang dinanas niya’y
Parusa sa kanya ng Diyos.

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

Mateo 8:17 “Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias,
“Kinuha niya ang ating mga kahinaan
At binata ang ating mga karamdaman”

PALIWANAG: Bigyang pansin ang Mateo 8:17 “Mateo 8:17” Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta,” may hula na dapat matupad kaya Si Jesus ay nagpagaling ng maraming tao.

MAY TINUTUPAD LAMANG SI KRISTO JESUS.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: