SA BETHLEHEM DAPAT IPANGANAK SI YESHUA/JESUS

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Mikas 5:2 Betlehem Efrata, bagama’t pinakamaliit ka sa angkan ng Juda ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel.(basahin Mikas 5:2-5)
ANG KATUPARAN NG HULA SA BAGONG TIPAN

Mateo 2:5-6 Sa Bethlehem po ng Judea,” tugon nila. “Ganito ang sinulat ng propeta:”
6 ‘At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng
Juda, Ay hindi nga huli sa mga pangunahing
bayang ng Juda, Sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno
Na mamamahala sa aking bayang Israel”

NG MAMATAY SI SARAH ASAWA NI ABRAHAM BUMILI SIYA NG LUPA NA LIBINGAN KAY EFRON…READ GENESIS 23:1-20 (KAYA NAGING EFRATA)

GENESIS 35:19 NAMATAY SI RAQUEL (ASAWA NI JACOB) AT INILIBING SA MAY LANSANGANG PATUNGO SA EFRATA NA NGAYON AY BETHLEHEM.

PALIWANAG: Bigyang pansin ang Mateo 2:5-6 “Ganito ang sinulat ng propeta:” maliwanag mga kapatid na mayroong dapat matupad na hula sa buhay ni Jesus kapag di natupad ang hula magiging sinungaling ang kasulatan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: