ANG HULA SA PAGDURA, SUNTOK AT SAMPAL, BUNOT BUHOK AT BALBAS SA MUKHA NI JESUS

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

ISAIAH 50:6 Hindi ako tumutol ng bugbugin nila ako, Hindi ako kumibo Nang kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko’t balbas, GAYON DIN NG LURHAN NILA AKO SA MUKHA.,

ANG KATUPARAN NG HULA SA BAGONG TIPAN

MATEO 26:67-68 Siya’y niluran nila sa mukha, at pinagsusuntok, SINAMPAL naman siya ng iba. 68 at ang sabi “CRISTO, hulaan mo nga kung sino ang sumampal sa iyo!”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: