IPAGTATABUYAN SA TEMPLO ANG MGA NAMIMILI DOON

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

ISAIAH 56:7 …AT ANG TEMPLO KO’Y tatawaging BAHAY DALANGINAN, ng lahat ng bansa.

JEREMIAH 7:11 Bakit? Ang tahanan bang ito’y mukhang lungga ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito.

ANG KATUPARAN NG HULA SA BAGONG TIPAN

MATEO 21:13 “Sinabi Niya, “NASASAAD SA KASULATAN (DIVINE PROPHECIES): ‘Ang AKING BAHAY ay tatawaging BAHAY-PANALANGINAN. Ngunit ginawa ninyong ‘pugad ng mga magnanakaw'”.

KANINONG TEMPLO ANG NASA MGA HULA?

AMEN!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: