ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NG MGA HULA AT KATUPARAN SA BUHAY NG PANGINOONG YEHUSHUA/YESHUA/IESOUS/IESV(JOHN 19:19-20). (YOD HE VAV HE = YOD SHIN VAV AYIN)

PEACE ON EARTH!

NARITO ANG BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN NA MAGAGANAP NG MAGING TAO ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN NA SI YAHWEH=YESHUA/JESUS (1 JOHN 4:2-3, 1 TIM. 3:16, ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 NATUPAD SA MATEO 1:22-23, ISAIAH 40:3, JOHN 1:22-23). SUNDAN PO NATIN MGA KAPATID ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NITO SA ATING MGA BIBLIA AMEN!

2 PEDRO 1:21 Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makakapagpaliwanag ng alinmang hula sa KASULATAN sa bisa ng KANYANG SARILING KAKAYAHAN. 21 SAPAGKAT HINDI NAGBUHAT SA KALOOBAN NG TAO ANG HULA NG MGA PROPETA; ITO’Y GALING SA DIYOS AT IPINAHAYAG NG MGA TAONG KINASIHAN NG ESPIRITU SANTO.

MATEO 5:17 “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang KAUTUSAN at ang ARAL NG MGA PROPETA. Naparito ako, hindi upang PAWALANG-BISA kundi para “IPALIWANAG” AT “GANAPIN” ang mga iyon.

CLICK: ANG HULA MAGKAROON NG LIWANAG!


NARITO PO MGA KAPATID ANG MGA BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN:

1. ANG PAGSILANG NG MAKAPANGYARIHANG DIYOS (MIGHTY [[GOD!!!]]) AT WALANG HANGGANG-AMA (EVERLASTING FATHER!!!) AT EMMANUEL ([[GOD!!!]] IS WITH US)!!

2. ANG TALA SA SILANGAN (STAR IN THE EAST).

3. SA BETHLEHEM DAPAT IPAPANGANAK SI JESUS.

4. NG IPAPATAY NI HERODES ANG MGA SANGGOL PAGKAPANGANAK NI JESUS.

5. NG ITAKAS ANG SANGGOL NA SI JESUS AT NG MANIRAHAN SILA SA EGIPTO DAHIL IPINAPAPATAY NGA ANG MGA SANGGOL “TINAWAG KO ANG AKING ANAK SA EGIPTO”.

6. SA KANYANG PAGBABALIK HINDI SA NAZARETH NANIRAHAN KUNDI SA CAFERNAUM BAKIT?

7. ANG PAGPAPATOTOO NI JUAN BAUTISTA ANG TINIG SA ILANG PATUNGKOL KAY JESUS.

8. HINDI LAMANG SA TINAPAY NABUBUHAY ANG TAO KUNDI SA BAWAT SALITANG NAMUMUTAWI SA BIBIG NG DIYOS (SI KRISTO ANG MANNA).

9. ANG PAGTUKSO NI SATANAS KAY JESUS

10. ANG PAG-AMIN NI JESUS NA SIYA ANG NASA AKLAT NI ISAIAH

11. NG BAUTISMUHAN SI JESUS ANG TINIG.

12. MARAMING PAGAGALINGIN SI JESUS NA MGA MAY SAKIT.

13. SI JESUS ANG LINGKOD NA HINIRANG NA IPINAKILALANG ANAK NG DIYOS NGUNIT DITO SA TALATA AY TINAWAG NA LINGKOD.

14. MARAMI ANG MABUBULAGAN AT HINDI MAKAKAUNAWA (MAKINIG MAN NG MAKINIG DI KAYO MAKAKAUNAWA).

15. ANG PAG-AALITAN O PAG-AAWAY SA LOOB NG SAMBAHAYAN (Ang kaaway ng isang tao’y ang kanya mismong kasambahay.)

16. GAGAMIT SI JESUS SA PAGTUTURO NG TALINGHAGA O PARABLES.

17. MARAMI ANG BULAANG GURO AT MGA MAPAGKUNWARING PAGSAMBA.

18. PAGSAKAY NI JESUS SA BISIRONG ASNO.

19. IPAGTATABUYAN NI JESUS ANG MGA NAMIMILI AT NAGPAPALIT NG SALAPI AT ANG MGA NAGTITINDA NG KALAPATI.

20. ANG BATONG ITINAKWIL NG MGA NAGSIPAGTAYO ANG BATONG NAGING PANULUKAN NA DUDUROG SA KANILA.

21. ANG NAUPO SA KANAN NI DAVID (HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS/MESSIAH.

22. PAPATAYIN KO ANG PASTOL AT MANGANGALAT ANG MGA TUPA

23. TUMAKAS LAHAT NG MGA ALAGAD PARA WALANG MAPAHAMAK.

24. ANG PAGSAMPAL, PAGDURA, PAGBUNOT NG BUHOK AT BALBAS SA MUKHA NI JESUS.

25. PAGKAKANULO NI JUDAS ISCARIOTE.

26. PAGKAMATAY NI JUDAS ISARIOTE.

27. ANG HULA NA IBIBILANG SI JESUS SA MGA SALARIN (MAY MGA KASAMA SIYANG MGA IBA PANG SALARIN NA KASAMA NIYANG IPINAKO.

28. DIYOS KO DIYOS KO BAKIT MO AKO PINABAYAAN.

29. MAGSASAPALARAN SA DAMIT NI JESUS PAGPUPUSTAHAN ANG DAMIT NIYA.

30. MAUUHAW SI JESUS BAGO MAMATAY SA KRUS.

31. WALANG MABABALI SA KANYANG MGA BUTO.

32. PAGMAMASDAN NILA ANG KANILANG INULOS.

33. MULING PAGKABUHAY NI JESUS SA IKATLONG ARAW.

34. NABUKSAN ANG MGA PAG-IISIP NG MGA TAO PATUNGKOL SA HULA AT KATUPARAN KAY JESUS.

CLICK HERE: NARITO ANG MGA HULANG NAGANAP PA PAGKARAANG MAMATAY NG ATING PANGINOONG JESUS. ANG MGA HULA AT KATUPARAN (AFTER DEATH).

NGAYON MGA KAPATID NAUNAWAAN NINYO NA MAY MGA HULA(PROPHECY) AT KATUPARAN NARITO ANG NGA HULA SA LUMANG TIPAN KUNG SINO ANG GUMANAP NG LAHAT NG YAN

1. SINO ANG PUMASOK NA YON SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

2. SINO ANG NAGING BATONG ITINAKWIL NA YON?

3. NAGKAUSAP NA AT NAGKITA SI JESUS AT SI PROPETA ISAIAH SA LUMANG TIPAN.

4. SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES.

5. ANG ILAWAN O LIWANAG NG BAGONG JERUSALEM

CLICK HERE: NARITO NAMAN ANG MGA HULA AT KATUPARAN NA SA LUMANG TIPAN LAMANG NAGANAP LAHAT AT MAGAGANAP PA.

ANG DIYOS “NAGING TAO”. (1 JOHN 4:2-3) ANTI-KRISTO BA KAUSAP NINYO O HINDI?


ANG ALAMIN NINYO MGA KAPATID SA AKLAT NA ITO AY KUNG SINO ANG GUMANAP NG LAHAT NG MGA HULA NA ITO? SINO ANG NAGING TAO.

HEBREO 10:1 ANG KAUTUSAN ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog TAON TAON.

1. BAKIT KAILANGANG MAMATAY PA SI JESUS

2. KUNG WALANG KAKULANGAN ANG NAUNA HINDI NA SANA NAGKAROON NG PANGALAWA AT ANG BAGAY NA NALULUMA AY MALAPIT NG MAWALA

3. KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM BAKIT SI JESUS (ANG ANAK NG TAO) ANG DARATING?

4. SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES.

5. ANG ILAWAN O LIWANAG NG BAGONG JERUSALEM

concerning_me

AMEN!

THE BIBLICAL MOUNT SINAI LOCATION!! IS IN ST. CATHERINE’S HILL (ST. CATHERINE NATURE RESERVED)

ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI

PEACE ON EARTH!

LOOK AT (TINGNAN NINYO ANG LOOK NG AQABA!!!!!! OR GULF OF AQABA!!!!)


CLICK: THE MOUNT SINAI!!! (JEBEL MUSA)

CLICK HERE WHERE IS AQABA THEN ZOOM OUT!!! USE EARTH/SATTELITE VIEW!!!!!

THE MOUNT SINAI (JEBEL MUSA)

ISLAM SAID MT. SINAI IS SAUDI ARABIA THEY REMOVED THE “GULF OF AQABA” IN THIS LINK SEE SAUDI ARABIA…THE BIBLICAL MOUNT SINAI!!

HERE’S THE PROOF ON THAT LINK ABOVED!!!!!!

WHO REMOVED THE “GULF OF AQABA”?

COMPARE TO BIBLICAL MT. SINAI!!

SUMMARY NG KASINUNGALINGAN!!!!!

CLICK HERE: THE LETTER OF MUHAMMAD (ISLAM) TO MT. SINAI THE ONE WITH “GULF OF AQABA”

HOMILY ON THE GOSPEL OF ST. JOHN IN MT. SINAI (ST. CATHERINE)

photo 1

photo 2

MUHAMMAD SAID!! CHRISTIANS ARE MY CITIZENS!!! (ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI)

PEACE ON EARTH!
THE MOUNT SINAI!!!!!!

http://st-katherine.net/en/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=65

ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI. THE PROOF!!!!!!!

“This is a message from Muhammad ibn Abdullah, as a covenant to those who adopt Christianity,

NEAR and FAR

, we are with them. Verily I, the servants, the helpers, and my followers defend them,

because CHRISTIANS ARE MY CITIZENS;

and by Allah! I hold out against anything that displeases them.

No compulsion is to be on them. Neither are their judges to be removed from their jobs nor their monks from their monasteries.

No one is to destroy a [[[[HOUSE of their RELIGION]]]], to damage it, or to carry anything from it to the Muslims’ houses.
Should anyone take any of these, he would spoil God’s covenant and disobey His Prophet. Verily, they are my allies and have my secure charter against all that they hate.

No one is to force them to travel or to oblige them to fight. The Muslims are to fight for them. If a female

Christian is married to a Muslim

, it is not to take place without her approval.

She is not to be prevented from visiting her church to pray.

Their churches are to be respected. They are neither to be prevented from repairing them nor the sacredness of their covenants. No one of the nation (Muslims) is to disobey the covenant till the Last Day (end of the world).”

English translation from ‘Muslim History: 570 – 1950 C.E.’ by Dr. A. Zahoor and Dr. Z. Haq, ZMD Corporation. P.O. Box 8231 – Gaithersburg, MD 20898-8231 – Copyright Akram Zahoor 2000. P. 167.

The ORIGINAL LETTER was taken away in 1517 by the Turkish Sultan Selim I and is now in the TOPKAPI MUSEUM IN STANBUL, but the sultan gave the monks a copy of it and sanctioned its terms. From the enormous collection of ancient and modern rolls preserved in the monastery’s library, it is clear that the Covenant of the Prophet, whether or not authentic, was in some way or other renewed, and the privileges of protection and safe-conduct for the monks were upheld.

CHRISTIAN MONK FORSEEN/SAID MUHAMMAD CAREER AS A PROPHET.
QUESION: DO YOU THINK IF YOU ARE A “CHRISTIAN MONK” ARE YOU GOING TO DECLARE ANY PROPHET OF A DIFFERENT RELIGION?

PROOF #1

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad


PROOF #2 JEWS HATE YESHUA/IESOUS SO WARNS HIM ABOUT THE JEWS!!

http://www.truthnet.org/islam/whatisislam.html

*****************************
TO ALL MUSLIM/ISLAM ANSWER THIS!!!!
*****************************

MUHAMMAD IS AWARE THAT MOUNT SINAI IS IN ST. CATHERINE BECAUSE OF “HIS LETTER TO CHRISTIAN AND MUSLIM/ISLAM”. WHY ALL MUSLIM/ISLAM IN SAUDI ARABIA THEY ARE SAYING THAT MOUNT SINAI IS SAUDI ARABIA?

CLICK HERE!! TO WATCH THE LETTER OF MUHAMMAD!!

The ORIGINAL LETTER was taken away in 1517 by the Turkish Sultan Selim I and is now in the [[TOPKAPI MUSEUM IN STANBUL].

WHO IS THAT MUHAMMAD NOW IN MECCA?

THE TRUTH WILL SET YOU FREE!!!

A MUSLIM CLAIM ABOUT THE LETTER TO ST. CATHERINE (MOUNT SINAI!!!!)

BARNABAS IS JOSEPH FROM CYPRUS HE IS A CHRISTIAN!!!!!!!!
*********************************************************

KAYO KAWAWA DAHIL HINDI NINYO KILALA SI BERNABE!! YAANG SI BARNABAS AY TAUHAN NI PABLO..YAAN AY SI JOSE…..ANG LEVITANG TAGA-CYPRUS

ACTS 4:36

36 Ganoon ang ginawa ni JOSE, isang Levitang taga-Cyprus, na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihi’y “Anak na Matulungin.”

EXAMPLE:

ACTS 13:4 Dahil [[[isinugo ng Espiritu Santo]]], sina [[[Bernabe at Saulo]] ay nagpunta sa Seleucia at buhat doo’y sumakay sila sa isang barkong papunta sa Cyprus.

PEACE ON EARTH!!!!!!!

AMEN!!!!!!!

CLICK HERE!! THE MT. SINAI!!!

THE VALLEY OF BACA!!!!!!!! BIBLICAL EXACT LOCATION!!! PSALM 84:6!!

THE GOD OF JACOB/ISRAEL SEE VERSE 8

THE VALLEY OF BACA

Psalm 84

King James Version (KJV)
Psalm 84

1  How amiable are thy tabernacles, O LORD of hosts!

2  My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the LORD: my heart and my flesh crieth out for the living God.

3  Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O LORD of hosts, my King, and my God.

4  Blessed are they that dwell in thy house: they will be still praising thee. Selah.

5  Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.

6  Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools.

7  They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God.

8  O LORD God of hosts, hear my prayer: give ear, O God of Jacob. Selah.

9  Behold, O God our shield, and look upon the face of thine anointed.

10  For a day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness.

11  For the LORD God is a sun and shield: the LORD will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly.

12  O LORD of hosts, blessed is the man that trusteth in thee.

ANO ANG “ONENESS MESSIANIC/CHRISTIAN=(ONE GOD CHRISTIAN) “?

WALANG TRINITY!!
WALANG INA AT AMA ANG DIYOS!!!
SI KRISTO ANG DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO!!
ANG BAUTISMO SA PANGALAN LAMANG NG PANGINOONG YEHOSHUA/IESOUS/IESV OR YOD HE VAV HE (I AM), YOD SHIN VAV AYIN (I AM = JESUS IN ENGLISH)
IN SHORT!! 1 GOD. AMEN!

3 MANIFESTATION NA 1 LANG ANG GAGANAP

GENESIS 1:1(FATHER) GENESIS 1:2(SPIRIT OF GOD) GENESIS 1:3(LET THERE BE LIGHT=THE WORD=revealed in 2 cor. 4:6)

DAHIL ANG LITERAL NA ARAW, BUWAN AT BITUIN AY NASA GENESIS 1:16

GENESIS 1:16 Nilikha ng Diyos ang [[dalawang]] malalaking tanglaw: ang [[Araw]], upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang [[Buwan]]], upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga [[[bituin]]].

ANG UNANG ARAW NA SINASABI SA GENESIS 1:1-5 AY WALANG ARAW AT BUWAN!!!!!!!!!

Monotheism (ONENESS MESSIANIC/CHRISTIAN) = ONE GOD CHRISTIAN
(from Greek μόνος, monos, “single”, and θεός, theos, “GOD”)

SA DAMI NG “TRINITARIAN CHRISTIAN” DAPAT LUMABAS ANG “ONENESS MESSIANIC/CHRISTIAN=(ONE GOD CHRISTIAN)”.

SI JESUS ANG NAGTAYO NIYAN HINDI ITO DAPAT IPAPAREHISTRO SA SEC BAWAL!!! DAHIL ANG NAGPAPAREHISTRO DOON AY MAGPAPAYAMAN LAMANG. ANG MAGREREHISTRO NITO SA SEC AY PEKENG “ONENESS MESSIANIC/CHRISTIAN = ONE GOD CHRISTIAN”. 2 CORINTHIAN 3:3 (RELIGION SA PUSO NG TAO). PAANO MO IPAPAREHISTRO ANG RELIGION SA PUSO LANG NG TAO?

*********
DOKTRINA:
*********


1. TANGGAPIN SI YESHUA/IESOUS/JESUS NA DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO SA IYONG PUSO.

2. ANG BAUTISMO SA PANGALAN NI YESHUA/IESOUS/JESUS LAMANG. (SI JESUS ANG MAGBABAUTISMO SA ESPIRITO SANTO SA IYO).

YAN LANG ANG REQUIREMENTS: HINDI KAMI ANG MAGBABAUTISMO SA INYO NG ESPIRITU SANTO SI JESUS MISMO.

WALANG TAONG MAKAKAPAGBAUTISMO SA INYO NG ESPIRITO SANTO DAHIL NASUSULAT: SI JESUS LANG ANG MAGBABAUTISTMO SA ESPIRITO SANTO.

MATEO 3:11 Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang… darating na kasunod ko ang siyang (((((magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy))).

LUCAS 3:16 Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya’y higit na makapangyarihan kaysa akin; ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. 17 Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipa’y susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman.”

MAY ESPIRITU SANTO PALA???? SABI NG MGA HINDI NAKAKAALAM…PARA SA MGA TAONG HINDI NANINIWALA SA ESPIRITO SANTO ETO KAYO!!

GAWA 19:2 at sila’y tinanong niya, “Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo’y sumampalataya?” (((“Hindi po, ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala))))),” tugon nila.

ACTS 4:12 Kay Jesu-Cristo lamang matatagpuan ang KALIGTASAN, Sapagkat sa silong ng langit, ang KANYANG PANGALAN LAMANG ANG IBINIGAY NG DIYOS SA IKALILIGTAS NG TAO.” JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA.

PALIWANAG: LAHAT NG CHRISTIAN NA NAGBABAUTISMO SA PANGALAN NI YESHUA/JESUS AY AMING MGA KAPATID. AMEN!

SAMA-SAMA NA TAYO SA KALIGTASAN SA HINAHARAP. AMEN!!!

ANG BAWAT KIKILALA MALILIGTAS PATI SI HESUS KANILANG SAMBAHAYAN!!!

ACTS 16:31 “SUMAGOT SILA, “SUMAMPALATAYA KA SA PANGINOONG JESUS, AT MALILIGTAS KA –IKAW AT ANG IYONG SAMBAHAYAN.

HINDI 3 O MADAMI ANG DIYOS.

ANG DIYOS MISMO NG LUMANG TIPAN ANG NAGING TAO. (ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14, NATUPAD SA MATEO 1:22-23, JOHN 1:1, JOHN 1:4, JUDAS 1:5 (SEE VULGATE BIBLE 405 A.D.) 1 TIM. 3:16, JOHN 10:30.
WHEEL OF PROPHECY

AMA = YESHUA/YEHOSHUA/IESOUS/JESUS

ANAK = YESHUA/YEHOSHUA/IESOUS/JESUS

HOLY SPIRIT = YESHUA/YEHOSHUA/IESOUS/JESUS

1. ANG “ONENESS MESSIANIC/CHRISTIAN = ONE GOD CHRISTIAN” AY ISANG RELIHIYON SA PUSO NG TAO.
2. RELIGION NA HINDI NAKA-REHISTRO SA SEC. (KAILANGAN BANG IREHISTRO SA LUPA ANG RELIGION?)
3. ANG REGISTRATION NITO SA LANGIT NA MAY TATAK NG DUGO NG KORDERO.
4. TANGGAPIN ANG NAG-IISANG DIYOS NG LUMANG TIPAN ANG NAGING TAO SA INYONG MGA PUSO.
5. KAPAG TINANGGAP SI SI YESHUA/JESUS NA MAGBABAUTISMO SA INYO SA ESPIRITU SANTO (NASUSULAT YAN).

6. HINDI GINAGAMIT SA BUSINESS … LAHAT NG PASTOR MAY TRABAHO LAHAT KAYO PWEDENG MAG-TURO KUNG KAYO AY PINILI NA MAUNAWAAN ANG MGA DEVINE PROPHECIES SA WEBSITE KO http://armandecastro.wordpress.com.

KAHIT HINDI TAYO NAGKI-KITA KITA PAGDATING NI YESHUA/JESUS MAGKI-KITA KITA DIN TAYO.
MAGKWENTUHAN O MANALANGIN LAMANG KAYO SA INYONG MGA BAHAY PATUNGKOL SA MGA “DEVINE PROPHECIES NI YESHUA/JESUS” AY NANDOON SIYANG KASAMA NINYO.

Katuruan Tungkol sa Pananalangin
(Lucas 11:2-4)

5 “Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalanging nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 6 Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala.

7 “Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila’y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. 8 Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya. 9 Ganito kayo mananalangin,

‘Ama naming nasa langit,

sambahin nawa ang iyong pangalan.

10 Nawa’y maghari ka sa amin.

Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.

11 Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw; a

12 at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,

tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.

13 At huwag mo kaming hayaang matukso,

kundi iligtas mo kami sa Masama!’ b

14 “Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. 15 Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, c hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan.”

TANDAAN: WALANG AMA NA DARATING SA APOCALYPSIS..KUNDI SI JESUS LAMANG…DAHIL SIYA AT ANG AMA AY IISA.

REVELATION 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”

REVELATION 22:20-21 Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!”

Sana’y dumating ka na, Panginoong Jesus!

21 Nawa’y makamtan ng lahat a ang pagpapala ng Panginoong Jesus.

IPAGKALAT ANG MABUTING BALITA PATUNGKOL SA DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO.


CLICK HERE: WHO ARE THE ANTI-CHRIST!!!!!!!!!!!

 

AMEN!

ANG DATING DAAN (ADD) (XYKE CHRISTIAN) VS ARMAN G. DE CASTRO

‎Xyke Christian VS Arman G. de Castro

TOPIC: SINO ANG DIYOS NG APOCALYPSIS O REVELATION.

YAN NG MATAPOS NA TAYONG LAHAT :)
13 hours ago · Like · · Unsubscribe

Arman G. de Castro TIP: CHAPTER 15 TO 22 WALA NG SALITANG “AMA” SA APOCALYPSIS. LALABAN PA KAYA ITO? :)
13 hours ago · Like

Kim Yong wow!!!
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro PUSTAHAN TAYO UURONG YAN :)
13 hours ago · Like · 1 person

Arman G. de Castro ANO YAN PANGATI :)
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro PARA LUMABAN LALO :)
13 hours ago · Like

Xyke Christian sasagutin kita diyan, ok, pero gusto ko bago tayo pumunta diyan pagusapan natin ang ating pananampalataya o samahan kung ito ba ay sa Dios o Hindi…
13 hours ago · Like · 1 person

Kim Yong ayaw ko masama ang magpusta…hehehe..
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro DIYAN MAKIKITA KUNG KANINONG RELIGION ANG NA KAY SATANAS KAYA LUMABAN KA NA.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro HINDI NA TAYO PWEDENG MAGPALIGOY LIGOY PA KAYA NGA REVELATION YAN MAY INI-REVEAL…YON ANG IREREVEAL NATIN OKAY BA SA IYO?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro MUKHANG MATATANGGAL ANG YABANG MO NGAYON :)
13 hours ago · Like

Xyke Christian AMA at si Hesus at Espiritu Santo ay PANTAY ynn ba ang paniniwala ng onenesschristian…Tama ba?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro OO IISA ANG DIYOS..SI JESUS ANG YAHWEH AT HS. IISA LANG ANG DIYOS.
13 hours ago · Like

Kim Yong naku patay!!!!
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANO MAUNA NA KO? O IKAW? TINGNAN KO GALING MO SA APOCALYPSIS :)
13 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian tanong ko lang sino ba ang founder ng oneness?
13 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian mamaya masiyado kang hot…wala pa tayo doon
13 hours ago · Like

Xyke Christian utay utay lang
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ONENESS CHRISTIAN HINDI ONENESS LANG GET MO BA?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro DAPAT TANONG MO SINO ANG FOUNDER NG “ONENESS CHRISTIAN”?
13 hours ago · Like

Xyke Christian Arman sino ba ang founder ng oneness christian?
si Ian B. Johnson ba?
13 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian Ian B. Johnson ba? tama ba?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro HINDI NAMIN KINIKILALA YAN…
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ONENESS LANG YAN…IBA ANG “ONENESS CHRISTIAN” okay ba?
13 hours ago · Like

Xyke Christian ok…
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro good!
13 hours ago · Like

Jonah Prophet paligoy ligoy.. :-)
13 hours ago · Like

Xyke Christian Araman NAKAREHISTRO BA YAN SA Philippine Securities and Exchange Commission (SEC)
13 hours ago · Like · 1 person

Arman G. de Castro SINO MAUUNA? SA REVELATION?
13 hours ago · Like

Xyke Christian tinatanong muna kita kung
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro HINDI NAKAREGISTERED YAN…NASA LANGIT REGISTRATION NIYAN MAY TATAK NG PANGALAN NG KORDERO. BAWAL IPAREGISTERED YAN ANG MAGPAPAREHISTRO PEKE NA.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANO? UURONG KA NA KAPAG HINDI NAKA-REGISTERED?
13 hours ago · Like

Kim Yong heheheh….
13 hours ago · Like

Jonah Prophet namumuntos na lang yan bro arman
13 hours ago · Like

Xyke Christian
SO, hindi niyo SINUSUNOD ang BIBLIA 1 PEDRO 2:13 at ang Batas, (SEC)Securities Act 83
Sinasabi sa Jurisdiction of the law lahat ng Association,Foundation,Coo​rporation,Finacing
Institution, Partnership ay dapat magparehistro…So, oneness christian illegal ang samahan niyo.
Ang kailangan mga provision ng korporation Code kaugnay sa mga Iglesia/samahan ay Section 2
(definisyon ng korporation), Section 36 (kapangyarihan ng korporasyon at kapasidad), Section 91
(pagwawakas ng pagsalig), ang Sections 109 hanggang 116 (Pananampalataya korporation.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎:-) MANGANGAMOTE YAN PANOORIN NINYO :)
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro WALA SA REGISTRATION ANG TOPIC…REVELATION.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro HUWAG KA NG MAGPALIGOY-LIGOY PA.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANO MAUUNA NA AKO?
13 hours ago · Like

Jonah Prophet TAKBO NA! :-)
13 hours ago · Like

Xyke Christian papano tayo mag uusap ng maayos ehhh ILLEGA ANG SAMAHAN MO
13 hours ago · Like · 1 person

Arman G. de Castro ISA-ISA LANG ANG TOPIC SA REVELATION/APOCALYPSIS :)
13 hours ago · Like

Xyke Christian sasagutin kita siyan
13 hours ago · Like

Xyke Christian revelation
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro LEGAL SA LANGIT YAN…NA KAY JESUS ANG REGISTRATION SIYA FOUNDER NIYAN EH.
13 hours ago · Like

Jonah Prophet SAGUTIN MO NA KASI…. PANAY KA KAHOL EH
13 hours ago · Like

Xyke Christian hahaha so wala sa batas yan…
13 hours ago · Like

Xyke Christian ILLEGAL
13 hours ago · Like

Xyke Christian sige tanong ka
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro HINDI ILLEGAL YAN…RELIGION SA PUSO NG TAO YAN..
13 hours ago · Like

Xyke Christian nasa BATAS dapat mag parehistro ang isang RELIHIYON
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎2 CORINTHIAN 3:3 NAKAKALAT NA YAN SA BUONG MUNDO MGA SUMASAMBA KAY GOD JESUS CHRIST…AT BAPTISM IN THE NAME OF JESUS LANG.
13 hours ago · Like

Xyke Christian at hindi niyo rin sinusunod ang
13 hours ago · Like

Xyke Christian ILLEGAL ONENESS CHRISTIAN
13 hours ago · Like

Xyke Christian sige tanong
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro BATAS LANG NG TAO YAN – NAGPAPASAKOP NAMAN KAMI KAY KRISTO JESUS. MAS MATINDI YON DIYOS YON EH.
13 hours ago · Like

Xyke Christian ‎1 PEDRO 2:13 sabi dito mag pasakop sa LAHAT ng PALATUNTUNAN NG TAO
13 hours ago · Like

Xyke Christian si KRISTO NAG PASAKOP SA BATAS NG ROMA
13 hours ago · Like

Xyke Christian ILLEGAL SAMAHAN NIYO
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro OKAY: SINO ANG DARATING SA APOCALYPSIS…..DARATING BA ANG AMA SA APOCALYPSIS?

APOCALYPSIS 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”

YAN MUNA #1..TANONG..
13 hours ago · Like

Xyke Christian punta tayo sa paguusap sa DIOS
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro MAGPAKITA KA NG TALATA SA APOCALYPSIS NA DARATING AMA MO.
13 hours ago · Like

Xyke Christian sasagutin kita..PERO AMINADO KA NA ILLEGAL ANG ONENESS CHRISTAIN?
13 hours ago · Like · 1 person

Arman G. de Castro MAY ILLEGAL BA KAY KRISTO JESUS?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SUMAGOT KA NA LANG…
13 hours ago · Like

Xyke Christian meron yon mga kay SATANAS
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro QUESTION #1 SINO DARATING SA APOCALYPSIS? DARATING BA ANG AMA NA WALANG PANGALAN? SAGOT..

APOCALYPSIS 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎5 TANONG KA LANG MANGANGAMOTE KA…:)
13 hours ago · Like

Xyke Christian SASAGUTIN KITA DIYAN…PERO aminin mo muna ILLEGAL ANG SAMAHAN MO
13 hours ago · Like

Xyke Christian TAPOS SAKA KITA SASAGUTIn
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SINAGOT NA KITA…WALA KAMING BALAK MAGPAYAMAN SA RELIGION…HABAG ANG IBIG KO HINDI HAIN. GET MO BA?
13 hours ago · Like

Xyke Christian So, ILLEGAL
13 hours ago · Like

Xyke Christian TAMA
13 hours ago · Like

Xyke Christian ngayon sasagutin na kita
13 hours ago · Like

Xyke Christian nasa Jurisdiction of the law lahat ng Association,Foundation,Coo​rporation,Finacing
Institution, Partnership ay dapat magparehistro…So, oneness christian illegal ang samahan niyo.
13 hours ago · Like

Xyke Christian kung sabihin ko si KRISTO ANG DARATING
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro IKAW LANG NAGSASABING ILLEGAL…SAAN NAKASULAT SA BIBLIA NA IPAREHISTRO MO ANG RELIGION?

NASUSULAT: IBIGAY MO ANG KAY CESAR AT IBIGAY MO ANG PARA SA DIYOS.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SUMAGOT KA NA LANG MADAMI KA PANG PAIKOT IKOT EH…
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎5 TANONG LANG IBIBIGAY KO SA IYO….REVELATION LAHAT…OKAY BA?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro AT MAKIKITA MO KUNG KANINONG RELIGION ANG NA KAY SATANAS. :)
13 hours ago · Like

Xyke Christian saan sa Biblia bawal mag parehistro sa SEC?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro MAY SEC BA SA BIBLIA? patawa ka pala eh pahahanapin mo ako ng hindi nakasulat.
13 hours ago · Like

Xyke Christian sagutin mo saan
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro MAY SEC BA SA BIBLIA? patawa ka pala eh pahahanapin mo ako ng hindi nakasulat.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SUMAGOT KA NA SA QUESTION #1 DALIAN MO AH…
13 hours ago · Like

Xyke Christian ohh bakit mo sinabi na
13 hours ago · Like

Xyke Christian ikaw ang may sabi niyan…
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro WALA NGANG NAKASULAT KUNG WALANG NAKASULAT NA SEC BAKIT NAMAN NAMIN GAGAWIN…MAGPAPAYAMAN LANG GAGAWA NIYAN.
13 hours ago · Like

Xyke Christian ok ok ok…so ILLEGAL…sagot ko ganito si KRSITO ANG DARATING
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro IBIGAY MO ANG KAY PARA KAY CESAR AT IBIGAY MO ANG PARA SA DIYOS..NAUUNAWAAN MO BA YAN?
13 hours ago · Like

Xyke Christian mamaya nag tatanong ka ehh
13 hours ago · Like

Xyke Christian sabi ko si KRISTO ANG DARATING
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro TAPOS ANG BOXING!!

QUESTION #2 SINO ANG MAY-ARI NG MGA ANGHEL?
13 hours ago · Like

Xyke Christian nag babayad ba kayo ng BUWIS?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro KALULUWA INIIPON NAMIN HINDI PERA GET MO BA?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro KAYA NGA HABAG ANG IBIG KO AT HINDI HAIN…
13 hours ago · Like

Xyke Christian mamaya ginulo mo ako…anong tapos ang BOXING..iyon ang paniniwala ko ehhh si KRISTO ANG DARATING ANONG MALI DON?
13 hours ago · Like

Xyke Christian anong MALI TOTOO NAMAN DARATING ANG PANGINOON HESUS..anong MALI DOON?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SUMAGOT KA NA NA SI JESUS ANG DARATING MEANING UMAYON KA SA AKIN.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SO WALA NA TAYONG PAG-UUSAPAN KASI HINDI MO KINONTRA.
13 hours ago · Like

Xyke Christian TAMA NASA BIBLIA..
13 hours ago · Like

Xyke Christian OHH
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro NEXT: QUESTION #2 SA REVELATION..SINO ANG MAY-ARI NG MGA ANGHEL…SAGOT….DALIAN MO…AT GUMAGABI NA.
13 hours ago · Like

Xyke Christian DARATING TALAGA ANG PANGINOON HESUS….
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro OO NA NGA…NEXT QUESTION NA…
13 hours ago · Like

Xyke Christian ako naman ang magtatanong?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro PWEDE BANG PATAPUSIN MO 5 TANONG KO?

NEXT: QUESTION #2 SA REVELATION..SINO ANG MAY-ARI NG MGA ANGHEL…SAGOT….DALIAN MO…AT GUMAGABI NA.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro PAGKATAPOS NG 5 TANONG 5 TANONG KA NAMAN OKAY?
13 hours ago · Like

Xyke Christian Isa isa lang…unfair ka ehh.
13 hours ago · Like

Xyke Christian ‎5 tapos ako wala
13 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian ako naman ang magtatanong
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro PAGKATAPOS NG 5 TANONG KO IKAW NAMAN 5 DIN OKAY?
13 hours ago · Like

Xyke Christian sinagot naman kita ehh
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro OKAY BA SA IYO?
13 hours ago · Like

Xyke Christian wag ganun…one by one
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro PALALALIMIN NGA NATIN ANG REVELATION EH..MAHINA ANG 1 PROOF.
13 hours ago · Like

Xyke Christian halinhinan
13 hours ago · Like · 1 person

Arman G. de Castro SIGE NA NGA…ANO TANONG MO?
13 hours ago · Like

Xyke Christian ehh bagay ikaw lahat ang magtatanong sunod sunod unfair sa akin yon
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIGE HALINHINAN TAYO……TIGLILIMA LANG..
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIGE IKAW NA MAGTANONG.
13 hours ago · Like

Xyke Christian si Kristo ba at ang Ama at ang Espiritu Santo ay pantay pantay
13 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian ayon sa mga oneness christian?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro OO IISA SILA … GUSTO MO NG KATOTOHANAN?

MAKINIG KA PURO TALATA ITO.
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro BASAHIN MONG MABUTI HA?
13 hours ago · Like

Xyke Christian an ba ibig sabihin ng ELOHIM?
13 hours ago · Like

Arman G. de Castro IPAPALIWANAG KO SA IYO ANG PAG-KAKAISA NILA KAY JESUS. AMA, ANAK AT HS = JESUS.
13 hours ago · Like

Xyke Christian mamaya ano ba ibig sabihin ng ELOHIM?
13 hours ago · Like

Xyke Christian ayon sa salitang HEBREW
13 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT…
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro COMPOSE LANG AKO PLS WAIT…
12 hours ago · Like

Xyke Christian ok sige ako na sasagot…God in the Hebrew ELOHIM…
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro
ANG AMA.

SA ISAIAH 40:3 IPAGHANDA SI YAHWEH NG DAAN.
SA JOHN 1:22-23 INAMIN NI JUAN NA SIYA ANG NAGHANDA NG DAAN NG DIYOS NA SI YAHWEH AYON SA PROPHECY.

ANG IPINAGHANDA NG DAAN NI JUAN BAUTISTA AY SI JESUS.

SINUPORTAHAN YAN NG PAGSILANG NG EVERLASTING FATHER, MIGHTY GOD AT EMMANUEL SA ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 AT NATUPAD SA MATEO 1:22-23.

NAGING ANAK SI YAHWEH=JESUS

ABOUT HOLY SPIRIT…

SI JESUS ANG NAGSUGO NG ESPIRITU SANTO DIN…

JOHN 15:7…Sapagkat hindi paparito sa inyo ang PATNUBAY KUNG HINDI AKO AALIS, NGUNIT KUNG UMALIS AKO, SUSUGUIN KO(JESUS)…SUSUGUIN (((((KO)))) SIYA(HS) SA INYO.

http://armandecastro.wordp​ress.com/2011/05/20/si-jes​us-din-ang-espiritu-santo-​amen/

IISANG ESPIRITU ANG IPINADALA…

ANG KATUPARAN NG PROPHECY

GAWA 2:17 Manapa’y natupad ngayon ang sinabi ni propeta Joel:

17 “Ito ang gagawin ko sa mga huling
araw, sabi ng Diyos,
Pagkakalooban ko ng ((aking Espiritu)) <–ESPIRITU NI JESUS SA ACTS
ang lahat ng tao,

NARITO ANG PROPHECY SA LUMANG TIPAN.

JOEL 2:28-29

28 “Pagkatapos nito, ibubuhos ko ang
((aking Espiritu)) sa lahat ng tao: >

MATEO 28:18 Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila(((, “Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa.))))

NAGPAALAM BA SA SI JESUS SA AMA NG SABIHIN NIYA ANG MATEO 28:18?

DI PA SIYA UMAAKYAT SA LANGIT DIYAN..GET MO BA?
12 hours ago · Like
Arman G. de Castro AKO(JESUS) AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA JOHN 10:30 AT MGA I AM THAT I AM…KADAMI NIYAN SA BIBLIA. DINADAGDAGAN NYO LANG.
12 hours ago · Like

Xyke Christian WAG MONG IBAHIN ANG TOPIC
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro MATEO 28:18 Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila(((, “Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa.))))

NAGPAALAM BA SA SI JESUS SA AMA NG SABIHIN NIYA ANG MATEO 28:18?
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANO WALA KA NAMANG NAKOKONTRA…SINO DARATING JESUS DIN SAGOT MO…SINO MAY-ARI NG ANGHEL…DI MO DIN NAPATUNAYAN SA REVELATION…SINO MAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT BUBURA DITO..WALA KA DING FIXED NA SAGOT…

PAANO NA YAN? HA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO ANG AMA AT SI KRISTO AT ANG ESPIRITU AY ISA RIN..SAAN MO MABABASA SA BIBLIA? SA JUAN 10:30 SABI NI KRISTO AKO AT ANG AMA AY IISA? BAKIT HINDI NIYA SINABI PATI ANG ESPIRITU SANTO?
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro AAYON KA LANG PALA SA AKIN NA SI JESUS ANG DARATING AT WALANG NAKASULAT NA DARATING ANG AMA EH…MADAMI KA PANG SINASABI…SINO NGAYON ANG RELIGION NI SATANAS?
12 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAYA GINUGULO MO AKO EEHHH
12 hours ago · Like

Xyke Christian TANONG KO
12 hours ago · Like

Xyke Christian SANGAYON KA NA WALANG BAHAGI ANG AMA SA PAGHAHARI NI KRISTO?
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro
TANONG #4 SINO ANG ILAWAN NG BAGONG JERUSALEM?

MAY ILAWAN BANG WALANG SINDI?

APOCALYPSIS 21:22-34

22 Napansin ko na WALANG TEMPLO sa lunsod sapagkat ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at ang KORDERO ang pinaka templo roon.

23 Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lunsod pagkat ang KANINGNINGAN NG DIYOS ANG NAGBIBIGAY LIWANAG DOON, at ang KORDERO ang SIYANG ILAWAN.

MAY ILAWAN BANG WALANG NINGNING?

http://armandecastro.wordp​ress.com/2010/09/24/ang-il​awan-ng-bagong-jerusalem/

12 hours ago · Like

Xyke Christian TAMA SI HESUS NGA ANG DARATING HINDI KO NAMAN SINABI NA ANG AMA ANG DARATING
12 hours ago · Like

Xyke Christian PERO TANONG KO GANITO
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro WALA NA NGA SA REVELATION ANG “AMA” MO DI MO BA NABASA? NAWALA NA SA CHAPTER 15 TO 22 MATAPOS HIPAN ANG IKA-7 TRUMPETA DAHIL INILIPAT NA KAY KRISTO ANG PAG-HAHARI…MEANING (IPINAGTAPAT YAN).
12 hours ago · Like

Xyke Christian KASE SABI MO ANG PAGAARI NI KRISTO KAILANMAN HINDI PAGAARI NG DIOS
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎@Xyke Christian TAMA SI HESUS NGA ANG DARATING HINDI KO NAMAN SINABI NA ANG AMA ANG DARATING

ARMAN’S REPLY: NATALO NA DITO :) WALA NG KALIGTASAN :)
12 hours ago · Like

Xyke Christian HAHAHA….ANONG TALO DIYAN EHH YON ANG PANINIWALA KO
12 hours ago · Like

Xyke Christian WALA NAMAN AKONG SINABI NG ANG AMA ANG DARATING
12 hours ago · Like

Xyke Christian MERON BA?
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro NASUSULAT: ANG LAHAT NG NASA AMA AY AKIN….SO WALA NG PAG-AARI AMA MO..GET MO BA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian MAG POST KA
12 hours ago · Like

Xyke Christian KUNG MERON
12 hours ago · Like

Xyke Christian MALI YAN…MAY SINABI BA DIYAN NA KAILANMAN ANG PAGAARI NG AMA AY SA AKIN
12 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian WALA NAMAN
12 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI KOMO SINABI YAN HINDI NA KASAMA ANG DIOS DIYAN
12 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian IBIG SABIHIN NIYAN SHARE SILA MAGAMA
12 hours ago · Like

Xyke Christian LAHAT NG NASA AMA KAY KRISTO AT LAHAT NG KAY KRISTO SA AMA
12 hours ago · Like

Xyke Christian MALI KA
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANONG SHARE…PATI NGA BUHAY EH…HINDI MAAGAW NG AMA MO EH BASA…
12 hours ago · Like

Xyke Christian WALA NA TALO KA
12 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian SHARE SILA DIYA…HINDI KOMO PAGAARI NI KRISTO HINDI NA KASAMA ANG AMA
12 hours ago · Like

Xyke Christian SHARE SILA
12 hours ago · Like

Xyke Christian BASA
12 hours ago · Like

Xyke Christian JUAN Kapitulo17 bersikulo 11…Basa
AT wala na “AKO” sa sanlibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at “AKO’Y
paririyan sa “IYO” (pronoun). “AMANG BANAL”, ingatan mo “SILA”(pronoun) sa iyong Pangalan yaong
mga binigay mo sa “AKIN” (possessive pronoun), upang “SILA’Y” maging “ISA” na gaya naman “NATIN”
12 hours ago · Like

Xyke Christian TAPOS SASABIHIN MO ANG PAGAARI NI KRISTO HINDI KAILAMAN PAGAARI NG AMA
12 hours ago · Like

Xyke Christian KAY SATANAS ANG GANYANG PANINIWALA
12 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian AKO NAMAN ANG MAGTATANONG
12 hours ago · Like

Xyke Christian SI KRITO BA NG IPANGANAK PANGIT? AYON SA IYONG PANINIWALA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO PANGIT SI KRISTO AYON SA IYO? PATUNAYAN MO?
12 hours ago · Like

Xyke Christian PATUTUNAYAN KO HINDI PANGIT SI KRISTO
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro REVELATION ANG PINAKA-MATINDING TALATA WALA YANG JOHN 17 MO KASI LAHAT NG ALAGAD ALAGAD NI KRISTO AT WALANG ALAGAD ANG AMA MO. GET MO BA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian BAKIT SI JUAN DIN ANG SUMULAT NG REVELATION AHHH
12 hours ago · Like

Xyke Christian AKO ANG MAGTATANONG
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro KAYA NGA UMULIT NG MGA SULAT YANG SI JUAN AT PETER…MGA MGA 1, 2 AT 3 SULAT ANG MGA YAN NA MAS MATITINDI.
12 hours ago · Like

Xyke Christian KANINA KA PA EHHH
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO WALA YAN KAY JOHN
12 hours ago · Like

Xyke Christian EHHH GINAGAMIT MO YUN REVELATION NI JOHN
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro
‎1 Juan 1: 1-10

MASDAN MONG MABUTI ANG NAHIPO AT NAPAGMASDAN NILA.

1 Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa’y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. 2 Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa Ama at nahayag sa amin. 3 Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita’t narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa kanyang Anak na si Jesu-Cristo. 4 Isinusulat namin ito upang malubos ang ating a kagalakan.
12 hours ago · Like

Xyke Christian AKO NAMAN ANG MAGTATANONG
12 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAYA
12 hours ago · Like

Xyke Christian KANINA KA PA NAGTATANONG
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro SA SIMULA PA’Y SIYA NA…
1 Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa’y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan.
12 hours ago · Like

Xyke Christian SINASAGOT NAMAN KITA
12 hours ago · Like

Xyke Christian NGAYON ALAM MO NA NA LAHAT NG PAGAARI NI KRISTO KABAHAI ANG DIOS
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro OO HINDI MAGANDANG LALAKI SI KRISTO..BASA

ISAIAH 53:2 Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa.
(((((((Walang katangian o kagandahang makatawag-pansin,
walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. ))))
12 hours ago · Like

Xyke Christian GAYON ALAM MO NA NA LAHAT NG PAGAARI NI KRISTO KABAHAGI ANG DIOS
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO WALA BAHAGI AANG DIOS KAY KRISTO KAILAMAN…SABI MO..SAGOT KO ETO JUAN 17:11
12 hours ago · Like

Xyke Christian AKO NAMAN ANG MAGTATANONG PUWEDE BA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO MINSAN PANGIT SI KRISTO NG IPANGANAK? TAMA BA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian OK
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro
SA REVELATION PAG-AARI NGA NI KRISTO..NAKITA MO NAMAN NA INANGKIN NIYA LAHAT NG ANGHEL DIBA? AT PATI BOOK OF LIFE ETC..ETC…PATI TRONO SIYA NAKA-UPO.

ISANG TRONO NG DIYOS SA LANGIT AT ANG NAKA-UPO DOON.

APOCALYPSIS 4:2

Walang anu-ano’y kinasihan ako ng Espiritu, at nakita ko sa langit ang (((ISANG(1) TRONO at ang NAKALUKLOK DOON. Ang MUKHA))) niya ay maningning na gaya ng mahahalagang batong haspe at kornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono.

May mukha at ang nakaluklok doon hindi MGA NAKALUKLOK. IISA ANG NAKALUKLOK mga kapatid.

ETO ANG NASA GITNA NG TRONO NA YAN NA NAGBIBIGAY NG TUBIG-NA NAGBIBIGAY BUHAY.

Apocalypsis 7:17 Sapagkat ang (((((KORDERONG nasa GITNA NG TRONO))))) ang magiging pastor nila. Sila’y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay-buhay; at papahirin ng DIYOS ang luha sa kanilang mga mata.
12 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAYA DON MUNA TAYO KAY KRISTO SA PANGIT
12 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI PA AKO SUMASAGOT EHHH
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro WALA NG PAG-AARI AMA MO GET MO BA TAKE NOTE SIMULA NG HIPAN ANG IKA-7 TRUMPETA…CHAPTER 15 YAN..SIMULA CHAPTER 15 TO 22 WALA KA NG MABABASANG “AMA” SA APOCALYPSIS.
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI NI KRISTO AKO AT ANG AMA AY IISA
12 hours ago · Like

Xyke Christian WAG KANG MAG FOCUS
12 hours ago · Like

Xyke Christian SA ISANG TALATA
12 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI KOMO SINABI YAN KAILAMAN ETCHA PUWERA NA ANG DIOS
12 hours ago · Like

Xyke Christian GANUN BA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian ENITCHA PUWERA NA BA NI KRISTO ANG DIOS?
12 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI GANUN?
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro KANINA PA KO SAGOT NG SAGOT…
QUESTION #4 BAKIT SI JESUS ANG BUBURA NG PANGALAN MO SA REVELATION SA AKLAT NG BUHAY NA INIINGATAN NIYA.

Pahayag 21:27 Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang sinumang gumagawa ng kahihiyan, at ang mga sinungaling. Yaon lamang may mga pangalang nakasulat sa ((((“AKLAT NG BUHAY” na INIINGATAN ng KORDERO)))) ang makapapasok sa lunsod.
12 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAY TUTOL NGA AKO EEHHH
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro AY NAKU ANG NASABI NI KRISTO JESUS NASABI NA NIYA…GET MO BA?
12 hours ago · Like

Homer Impas
Exodus 20:1-10 ESV / 50 helpful votes
And God spoke all these words, saying, “I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. “You shall have no other gods before me. “You shall not make for yourself a carved image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them, for I the Lord your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate me,
12 hours ago · Like

Xyke Christian TANONG KO NGA…MERON KA BANG MABABASA NA “KAILAMAN” YON LANG
12 hours ago · Like

Arman G. de Castro AKO AT ANG AMA AY IISA. MEANING NG “AMA” DIYOS KAYA AKO AT ANG DIYOS AY IISA. GET MO BA?
12 hours ago · Like

Xyke Christian KAILANMAN ANG PAGAARI NI KRISTO AY HINDI PAGAARI NG DIOS
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎@HOMER IMPAS Exodus 20:1-10 ESV / 50 helpful votes
And God spoke all these words, saying, “I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt,

JUDAS 1:5 YAN SI JESUS NAG-ALIS SA EGYPT…BASAHIN MO.
http;//armandecastro.wordp​ress.com
11 hours ago · Like

Xyke Christian PAG MAY NABASA KA.. NA KAILANMAN ANG PAGAARI NI KRISTO AY HINDI PAGAARI NG DIOS… TALO NA AKO
11 hours ago · Like

Xyke Christian KAILANMAN
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro NAG-IISANG DIYOS NGA SI JESUS(JUDAS 1:25) EH DI KANYA LAHAT…
11 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAYA WAG MONG IBAHIN ANG USAPAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian NAKAKATAWA KA
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO HINDI PAGAARI NG AMA
11 hours ago · Like

Xyke Christian AKO AT ANG AMA AY IISA
11 hours ago · Like

Xyke Christian BASAHIN MO YON JUAN 17:11
11 hours ago · Like

Xyke Christian LAHAT NG SA DIOS AY KAY KRISTO AT LAHAT NG KAY KRISTO AY SA DIOS…SHARRE SILA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎@Homer Impas

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

SI JESUS NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO SIYA NAG-UTOS KAY MOISES MISMO.
11 hours ago · Like
Xyke Christian YON NASA APOCALIPSIS ISINUKO NI KRISTO SA DIOS PARA MAGING SA DIOS ANG LAHAT
11 hours ago · Like
Xyke Christian SINUKO
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro
‎@Xyke Christian PAG MAY NABASA KA NA KAILANMAN ANG PAGAARI NI KRISTO AY HINDI PAGAARI NG DIOS… TALO NA AKO

ARMAN’S REPLY: KANINA KA PA TALO.

NG HIPAN ANG IKA-7 TRUMPETA INILIPAT(IPINAGTAPAT SA LANGIT YAN)

REVELATION 10:6-7….Sinabi ng anghel, “Hindi na magtatagal! 7 Sa araw na hipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, isasagawa na ng Diyos ang lihim niyang plano, gaya ng ipinahayag niya sa mga propeta na kanyang mga lingkod.”

NG HIPAN ANG IKA-7 TRUMPETA BASA…IPINAGTAPAT NG DIYOS NA SIYA ANG KORDERO…INILIPAT….HINDI PWEDENG ILIPAT DAHIL IISA LANG ANG DIYOS AT NAKASULAT NA WALANG MAKAKAANGKIN NG AKING KANINGNINGAN.

REVELATION 11:15-19

Ang Ikapitong Trumpeta

15 Hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta at mula sa langit ay may malalakas na tinig na nagsabi, “Ang paghahari sa sanlibutan ay(((((( inilipat na kay Cristo na ating Panginoon)))))). ((((((Maghahari siya magpakailanman!”)))))))))
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro REVELATION 10:6-7….Sinabi ng anghel, “Hindi na magtatagal! 7 Sa araw na hipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, isasagawa na ng Diyos((((( ang LIHIM NIYANG PLANO))), gaya ng ipinahayag niya sa mga propeta na kanyang mga lingkod.”

NABUNYAG ANG LIHIM DIBA?
11 hours ago · Like

Xyke Christian BABSAHIN KO ULIT
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro Sa araw na hipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, isasagawa na ng Diyos((((( ang LIHIM NIYANG PLANO))
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ETO LANG TANDAAN NINYO WALA KAYONG PANALO SA REVELATION O APOCALYPSIS…
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro NAIPAKITA KO NA ANG DIYOS NG APOCALYPSIS “IISA LANG” SI YESHUA/JESUS CHRIST…AMEN!
11 hours ago · Like

Xyke Christian NAGBABASA PA AKO
11 hours ago · Like

Xyke Christian MALI KA
11 hours ago · Like

Xyke Christian TUTOL AKO
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALATA ANG BINASA MO
11 hours ago · Like

Xyke Christian SIYAMPRE LALABAS HINDI BUONG APOCALILPISIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian BASAHIN MO ANG BUONG APOCALIPSIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI YON TALATA LANG
11 hours ago · Like

Xyke Christian DAPAT BUO
11 hours ago · Like

Xyke Christian LAHAT
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro
TANONG #5 PARA SA KAALAMAN NG MADAMI..:)

ILAN ANG TINUTUKOY DITO KUNG MARUNONG KANG BUMILANG

APOCALYPSIS 22:3-4
Walang masusumpungan doon na anumang sinumpa ng Diyos. Matatagpuan sa lunsod ang TRONO NG DIYOS at ng KORDERO, at sasambahin(( SIYA)) ng (((KANYANG)) mga lingkod. 4 Makikita nila ang ((KANYANG))) mukha, at masusulat sa kanilang noo ang((( KANYANG PANGALAN.))

ANG TRONO NG DIYOS BA AY DIYOS? YAN AY ISANG UPUAN NA LAMANG.

HATI-HATIIN NATIN ANG VERSE.

1. SIYA
2. KANYANG mga lingkod
3. KANYANG mukha
4. KANYANG PANGALAN.

SINABI BANG SILA…AT KANILANG PANGALAN?

TAPOS ANG BOXING!!!
11 hours ago · Like

Xyke Christian EHHH BINASA MO
11 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAYA BAKIT NAWAWALA ANG COMMENT KO
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro NABASA KO NA SIMULA GENESIS HANGGANG APOCALYPSIS…
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro BAKA BINUBURA MO? AYAW MONG MAPAHIYA :)
11 hours ago · Like

Xyke Christian REVELATION 10:6-7 ANG BATAYAN MO
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro CHAPTER 15 T0 22 PA…NABURA NA “AMA” MO DOON.
11 hours ago · Like

Xyke Christian HAHAHAHA
11 hours ago · Like

Xyke Christian ‎15 TO 22
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro KAPAG MAY NAIPAKITA KANG “AMA NA SALITA” SA CHAPTER 15 TO 22 NG APOCALYPSIS TALO NA AKO.
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro OO CHALLENGE KITA..MAGHANAP KA NG SALITANG “AMA” TALO NA KO.
11 hours ago · Like

Xyke Christian GUSTO KO BUNG APOCALIPSIS
11 hours ago · Like

Homer Impas siya ba mismo ang nagsabi nasiya ang diyos si jesus
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SA ISANG AKLAT NASA ENDING ANG PINAKAMATINDI GET MO BA?
11 hours ago · Like

Xyke Christian SAAN SA BUONG APOCALIPSIS?
11 hours ago · Like

Homer Impas Sinabi ba ni Jesus na siya ang gumawa ng langit at lupa
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro KAHIT BUMABASA KA NG POCKET BOOK..NASA HULI PA DIN ANG ENDING…NG STORYA..AT DOON MO MAKIKITA ANG HISTORY O BUNGA NG LAHAT. GET MO BA?
11 hours ago · Like

Homer Impas Sinabi ba din na siya gumawa kay adan
11 hours ago · Like

Homer Impas asan pweba mo
11 hours ago · Like

Xyke Christian MAMAYA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro PAANO KUNG MAPATUNAYAN KO SA IYO NA SINABI NI JUAN? HOMER IMPAS…TALO KA NA?
11 hours ago · Like

Xyke Christian BABASA AKO SA AKLAT NG APOCALIPSIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian OK LANG SA IYO
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANG KASULATAN NG MGA ALAGAD AY IPINASULAT LAHAT NG DIYOS YAN.
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro XYKE CHRISTIAN….WALA KANG NASAGOT SA 5 TANONG NA APOCALYPSIS DIN GINAMIT MO…KAYA WALA KANG NAIPALIWANAG NA MABUTI.
11 hours ago · Like

Xyke Christian INIIBA MO ANG TANONG
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO PAG MAY NABASA AKONG AMA/DIOS SA APOCALIPSIS TALO KA NA
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO
11 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro HOMER LIMPAS

JOHN 1:3 (((((Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya))), at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya.

ANG NIYA SI JESUS(WORD)
11 hours ago · Like

Xyke Christian BABSA AKO
11 hours ago · Like

Homer Impas sige nga ipakita mismo sakin pangalan mismo ni jesus ang gumawa ng langit at lupa
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ALAM MO NAMAN SIGURO HOMER LIMPAS ANG SALITANG “LAHAT NG BAGAY ANO?”
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA NA GINOONG ARMAN AYAW SUMAGOT
11 hours ago · Like

Homer Impas asan pangalan ni jesus dyan
11 hours ago · Like

Xyke Christian BABASA AKO SA APOCALIPSIS DIOS AT ANG ANAK
11 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI ISA ALNG
11 hours ago · Like

Xyke Christian ANO
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎@Homer Impas sige nga ipakita mismo sakin pangalan mismo ni jesus ang gumawa ng langit at lupa

ARMAN’S REPLY:
JOHN 1:3 (((((Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya))), at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya.

ANG NIYA SI JESUS(WORD)
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIGE BUMASA KA……..15 T0 22 SA ENDING NA NG MAS MAGANDA….NAIPALIWANAG NA ANG MGA PREVIOUS NA TALATA EH…

11 hours ago · Like
Arman G. de Castro sige na…bahala na makakabasa kung sino mga nakasagot at hindi.

11 hours ago · Like
Arman G. de Castro TULUGAN NA!!! bye thanks peace sa lahat…AMEN!

TO GOD YESHUA/JESUS BE THE GLORY AMEN!
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI ANG ANG DIOS NG APOCALIPSIS AY ISA…NGAYON BABASA AKO SA APOKALIPSIS DALAWA
11 hours ago · Like

Xyke Christian SA AKLATNG APOCALIPSIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro BUMASA KA..POST MO NA
11 hours ago · Like

Xyke Christian SIGE
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Xyke Christian MAG AMA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro AKALA MO NAMAN KASING MAY-IBUBUGA MGA SIMULANG TALATA MO SA APOCALYPSIS…KAHIT SA ISANG IMBESTIGASYON …BABASAHIN NG BUO YONG MGA SUMBONG HANGGANG MABUO ANG KWENTO.
11 hours ago · Like

Xyke Christian SA AKLAT NG APOKALIPSIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA NA
11 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI MO KAYA ANG ANG DATING DAAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Xyke Christian BASAHIN MO
11 hours ago · Like

Xyke Christian ILLEGAL PA ANG SAMAHAN MO KAY BSATANAS AP ANG PANINIWALA MO
11 hours ago · Like

Xyke Christian TULOG NA KO
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro IPAPALIWANAG KO SA IYO MAKINIG KANG MABUTI. APOCALYPSIS 22:3..OKAY..
11 hours ago · Like

Homer Impas gusto ko ipakita mo pangalan mismo ni hesus
11 hours ago · Like

Xyke Christian BUKASA PAG USAPAN NATIN KUNG PANGIT BA SI KRISTO
11 hours ago · Like

Xyke Christian SI JESUS NA NGA YON KORDERO
11 hours ago · Like

Homer Impas kc sa Qur’an mismo si allah ang author na siya ang gumawa nga langit at lupa
11 hours ago · Like

Xyke Christian MAGPATONG PATONG PA AKOY
11 hours ago · Like

Homer Impas pangalna niya mismo
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro
APOCALYPSIS 22:3

3 Wala roong makikitang anumang isinumpa ng Diyos.

Makikita sa lunsod ang trono ng Diyos at ng Kordero, at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. 4 Makikita nila ang kanyang mukha, at masusulat sa kanilang noo…See More
11 hours ago · Like
Xyke Christian MAGPATONG PATONG PA KAYO
11 hours ago · Like

Homer Impas When Allah the Most High decided to create the earth, sun, planets, stars, and the galaxies— those that are known and those that are unknown to us– He commanded them: “Be!” and they were. Almighty Allah said: Verily, His Command, when He intends a thing, is only that He says to it, Be!” and it is! (Ch 36:82)
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO MAG-AMA YON NASA TALATA DIYAN MAG AMA YAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Xyke Christian O MAY NABASA NA AKO
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro NAKASULAT…KANYANG MUKHA, SIYA…MADAMI BA YAN?

KANYA AT SIYA…MADAMI DAW HAHAHAHAHAHA!

HINDI KA MANANALO SA ONENESS CHRISTIAN

NASUSULAT: WITH GOD JESUS THERE IS VICTORY!
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIYA KANYA…MADAMI DAW..KORDERO NANDOON SI JESUS.
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS ILAN YAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian ‎22:3
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro YUONG “TRONO NG DIYOS” UPUAN LANG YON…ANG KITANG-KITA DOON HANGGANG WAKAS ANG KORDERO NA SI JESUS. NA DARATING.
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SUPALPAL :)
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Xyke Christian ILA SILA DIYAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian DALAWA
11 hours ago · Like

Xyke Christian HAHAHAHA
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIYA KANYA..ISA..APOCALYPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Xyke Christian SINO NGAYON ANG KAY SATANAS AT ILLEGAL NA SAMAHAN
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ISA “TRONO NG DIYOS”(UPUAN) AT NG KORDERO(JESUS)
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro
ISA LANG YAN…GET MO NA WALA KA PALA SA LOGIC AT COMMON SENSE EH…

KAYA NGA ANG KATULOY SASAMBAHIN “SIYA” hindi “SILA”

MAKIKITA ANG “KANYANG” MUKHA HINDI “KANILANG MUKHA”

SUPALPAL…

SIGE GOODNIGHT…PEACE TO ALL
11 hours ago · Like

Xyke Christian PALIWANAG MO YON APOCALIPSIS 22:3 ILAN SILA DIYA…HINDI YON LUKLUKAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian DALAWA SILA DIYAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO SA APOCALIPSIS ISA LANG ANG DIOS
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANG VISIBLE SA APOCALYPSIS 22:3 ANG “KORDERO”..GET MO NA? ANG “DIYOS” HINDI PANGALAN YAN…GENERAL NOUN YAN..PERO ANG “KORDERO” FIXED SI JESUS.
11 hours ago · Like

Xyke Christian NGAYON PALIWANAG MO YON APOCALIPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SUPALPAK!!! ANG DATING DAAN…DATI KASI KAYA LUMA NA YAN.
11 hours ago · Like
Homer Impas kung ako sayo visit mo itong original na bible

11 hours ago · Like
Xyke Christian AKO ANG MAGBABASA

11 hours ago · Like
Xyke Christian SUSULAT KO HA

11 hours ago · Like

Homer Impas http://www.facebook.com/l.​php?u=http%3A%2F%2Fwww.cod​exsinaiticus.org%2Fen%2F&h​=sAQDGExbZ
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS 22:3 AT HINDI NA MAGKAKAROON PA NG SUMPA AT ANG LUKLUKAN NG DIOS AT NG
CORDERO AY NAROROON…
11 hours ago · Like

Xyke Christian MAY “AT”
11 hours ago · Like

Xyke Christian ILAN SILA
11 hours ago · Like

Xyke Christian DALAWA
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI NI GINOONG ARMAN ISA LANG DAW ANG DIOS SA APOCALIPSIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian DALAWA NA SILA DIYAN YON DIOS AT YON CORDERO
11 hours ago · Like

Homer Impas http://www.facebook.com/l.​php?u=http%3A%2F%2Fwww.cod​exsinaiticus.org%2Fen%2F&h​=sAQDGExbZ yang ang website ng original na bible bago pa binago ng mga tao
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA NA….HINDI KAYO MANANALO SA ANG DATING DAAN
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro analyze mo ang “SIYA” AT “KANYANG MUKHA” ano? sa apocalypsis 22:3 KUNG MADAMING MUKHA SINABI.
11 hours ago · Like

Xyke Christian TAPOS ANG BOXING
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro DATI NA YAN MGA ISINUMPA NA YAN…BAKA DI MO NABABASA.
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIGE..BAHALA NA MAKAKABASA NITO…GOODNIGHT…
11 hours ago · Like

Xyke Christian HINDIU PINAGUUSAPAN ANG MUKHA
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KA NA
11 hours ago · Like

Xyke Christian ANG PINAGUUSAPAN KUNG ILAN BA ANG DIOS SA AKLAT NG APOCALIPSIS
11 hours ago · Like

Xyke Christian SABI MO ISA…
11 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT YON APOCALIPSIS 22:3
11 hours ago · Like

Xyke Christian DALAWA SILA DIYA
11 hours ago · Like

Xyke Christian SO TALO KA NA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro
‎@Xyke Christian HINDIU PINAGUUSAPAN ANG MUKHA
a few seconds ago · Like

ARMAN’S REPLY: ISA LANG NAMAN TALAGA.

HAHAHAHA! NAKASULAT AYAW PAG-USAPAN

ANG TRONO NG DIYOS BA AY DIYOS? YAN AY ISANG UPUAN NA LAMANG.

APOCALYPSIS 22:3
HATI-HATIIN NATIN ANG VERSE.

1. SIYA
2. KANYANG mga lingkod
3. KANYANG mukha
4. KANYANG PANGALAN.
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro
APOCALYPSIS 22:3

HATI-HATIIN NATIN ANG VERSE.

1. SIYA
2. KANYANG mga LINGKOD
3. KANYANG MUKHA
4. KANYANG PANGALAN.
11 hours ago · Like
Xyke Christian SABI MO PANGIT SI KRISTO… LALABAS PANGIT DIN YON AMA
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro
ANO DALAWA BA ITO? ISAMA MO NA SI ELI SORIANO SA PAGBILANG.

HATI-HATIIN NATIN ANG VERSE.

1. SIYA
2. KANYANG mga LINGKOD
3. KANYANG MUKHA
4. KANYANG PANGALAN.
11 hours ago · Like
Xyke Christian SATANAS KA TALAGA!!!!
11 hours ago · Like

Xyke Christian HUWAG MO NG GULUHIN TALO KA NA HUMIHIRIT KA PA
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro REMEMBER ANG VISIBLE SA APOCALYPSIS 22:3 ang “KORDERO” JESUS.

KAYA ANG “TRONO NG DIYOS” NA BINANGGIT AY UPUAN NA LANG.
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro NGAYON MALALAMAN NG LAHAT KUNG “ALIN ANG RELIGION NI SATANAS” AMEN!
11 hours ago · Like

Xyke Christian APOCALIPSIS 22:3 AT HINDI NA MAGKAKAROON PA NG SUMPA “AT”ANG LUKLUKAN NG DIOS AT NG CORDERO AY
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎@Xyke Christian SATANAS KA TALAGA!!!!

ARMAN’S REPLY:

NAPIKON SI SATANAS TALAGANG GANYAN ANG BUHAY.
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro ITULOY TULOY MO…HUWAG MONG PUTULIN…
11 hours ago · Like
Arman G. de Castro
APOCALYPSIS 22:3-4
Walang masusumpungan doon na anumang sinumpa ng Diyos. Matatagpuan sa lunsod ang TRONO NG DIYOS at ng KORDERO, at sasambahin SIYA ng KANYANG mga lingkod. 4 Makikita nila ang KANYANG mukha, at masusulat sa kanilang noo ang …See More
11 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIGE GOODNIGHT NA…PAALAM TALUNAN …:)
11 hours ago · Like

Xyke Christian NAPATUNAYAN KO LANG NA HINDI LANG ISA ANG DIOS SA AKLAT NG APOCALIPSIS GAYA NG SINASABI MO
11 hours ago · Like

Xyke Christian HUWAG KA NG HUMIRIT…SABI NI GINOONG ARMAN ISA LANG DAW ANG DIOS SA APOCALIPSIS….NGAYON BASAHIN MO ANG APOCALIPSIS 22:3 KUNG ILAN BA? DAPAT MAGARAL KA PA NG BIBLIA
11 hours ago · Like

Xyke Christian ILLEGA NA YAN SAMAHAN MONG ONENESS KAY SATANAS PA…
11 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI KAYO MANANLO SA ANG DATING DAAN…REMEMBER THAT
11 hours ago · Like

Xyke Christian TO GOD BE THE GLORY…!!!!
11 hours ago · Like

Leila Salina ‎@Zyke: ano ba ang ikinaganda sa sekta ng: Ang Dating Daan?… ang kagalingan ni Ginoong Eli Soriano sa pagmumra at pagsasalita ng hindi maganda sa kapwa niya na hindi niya kapanalig?
10 hours ago · Like

Xyke Christian DAPAT lang talagang MURAHIN YON MGA PASTOR AT MINISTRO NA NANLOLOKO SA KAPWA…HINGI NG HINGI NG PERA TAPOS SA BULSA NI LA NAPUPUNTA>>WALA SA BIBLIA YON… KAYA GAGO SILA MGA PASTOR AT MINISTRO…
10 hours ago · Like

Xyke Christian MAkikita mo gumamit ng “AT” (pangatnig). Sa ENGLISH “AND” (conjunction) PASTOR “AT” MINISTRO dapat MURAHIN DALAWA SILA…
10 hours ago · Like

Xyke Christian Salamat po sa Dios…Gud night….
10 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎@Xyke Christian HINDI KAYO MANANLO SA ANG DATING DAAN…REMEMBER THAT

ARMAN’S REPLY:

NANALO KA BA NGAYON SA DEBATE NATIN SA APOCALYPSIS? WALA KANG NASAGOT NG MATINO SA MGA TANONG KO.
3 hours ago · Like
John Gabby Tayuman Hi Xyke Christian eh pag sinabi pong ang punong guro ng ADD “at” Eli. Soriano ay iisa. Hinde po ba pwede yan or lalabas dalawa yan.
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro
PAANO ITO NAGING DALAWA EH ANG VISIBLE SA TALATA SA APOCALYPSIS 22:3 AY ANG “KORDERO”

APOCALYPSIS 22:3
HATI-HATIIN NATIN ANG VERSE.

1. SIYA
2. KANYANG mga lingkod
3. KANYANG mukha
4. KANYANG PANGALAN.

KANYANG MUKHA, KANYANG PANGALAN…MADAMI DAW?

TRONO NG DIYOS AT NG KORDERO (IISA ANG TRONO NG DIYOS SA LANGIT) LUMALABAS UPUAN NA LANG NI JESUS YAN SIYA RIN ANG NAKA-UPO.
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro ETO TALATA ANALYZE MONG MABUTI XYKE CHRISTIAN.

APOCALYPSIS 22:3-4
Walang masusumpungan doon na anumang sinumpa ng Diyos. Matatagpuan sa lunsod ang TRONO NG DIYOS at ng KORDERO, at sasambahin((((( SIYA)))) ng(((( KANYANG))) mga lingkod. 4 Makikita nila ang (((KANYANG)))) mukha, at masusulat sa kanilang noo ang ((KANYANG))) PANGALAN.

SEE LAHAT NG NAKA PARENTHESIS..MARAMIHAN BA IBIG SABIHIN NG SIYA AT KANYA?
3 hours ago · Like

***********************************
ITINULOY NI BROTHER JONAH PROPHET :)
**********************************

Xyke Christian
‎@john gabby said pag sinabi po ng ang punong guro ng ADD “at” Eli. Soriano ay iisa. Hinde po ba pwede yan or lalabas dalawa yan.anong klsaeng pangungusap yan? NAGTAPOS KA BA NG PAGAARAL? TANGALIN MO NA YON PANGALAN BRO. ELI SORIANO..KASE ALAM NAMAN NATIN NA SIYA ANG PUNO NG ADD. MAGARAL KA NG KATAGA, PANGUNGUSAP, 8 URI NG PANANALITA. BAGO KA MAG TANONG SA AKIN..OK…kung gusto mo pumunta ka sa LA
SALLE…TAGPUIN MO AKO DOON HA.
12 hours ago · Like

Jonah Prophet kung yung AMA (GOD) ay Dios….. ano naman si JESUS (KORDERO)???
12 hours ago · Like

Xyke Christian ANAK…AYON SA BIBLIA HINDI AYON SA QUARAN
12 hours ago · Like

Xyke Christian TULOG NA AKO
12 hours ago · Like

Jonah Prophet ABA! BAKIT MAGKAIBA KAYO NI SORIANO NG SINASABI… SABI NIYA SI JESUS AY….. “DIOS DIN”…
12 hours ago · Like

Jonah Prophet WALANG HANGGAN BA YUNG PAGIGING “ANAK” NI JESUS??
12 hours ago · Like

Xyke Christian MUSLIM KA BA?
12 hours ago · Like

Jonah Prophet SUMAGOT KA MUNA??
12 hours ago · Like

Xyke Christian GAGO KA LAHING TERORISTA BUGOK
12 hours ago · Like

Jonah Prophet hehehe….
12 hours ago · Like

Jonah Prophet very typical soriano…. kung ano puno… siya ang bunga
12 hours ago · Like

Xyke Christian HOY HINDI BAGAY SA IYO MAGING BANAL… UNGAS HUWAG MONG IPAKITA SA AKIN YON PAGDASAL DASAL MO SA KALSADA
12 hours ago · Like

Jonah Prophet SAGOT IHO
12 hours ago · Like

Jonah Prophet WALANG PIKON IHO…. SUMAGOT KA MUNA
12 hours ago · Like

Xyke Christian SABI KO HINDI BAGAY SA IYO MAGING BANAL…TANGA MAPAG PAIMBABAW…GAGO KANG PASTOR KA MUKANG KWARTA…HAHAHAHA
12 hours ago · Like

Jonah Prophet HAHAHA….. SUMAGOT KA NA LANG KASI
12 hours ago · Like

Jhonna Than jonah ginawa kang muslim si xyke
12 hours ago · Like

Jonah Prophet NYHAHAHAHAHAHA
12 hours ago · Like

Xyke Christian YAN ANG SAGOT KO MUKANG PERA…PREYSE THE LORD HAHAHAHAHA
12 hours ago · Like

Xyke Christian AKALA MO PUPUNTA SA LANGIT NIYAN SA MGA PAGDASAL DASAL MO SA KALYE TANGA
12 hours ago · Like

Jonah Prophet SAGOT NA IHO..
12 hours ago · Like

Jonah Prophet CGE LANG… IHO…. SUMAGOT KA NA KASI..
12 hours ago · Like

Xyke Christian TAMULOG KA NA HINDI MO AKO KAYA….MAGDASAL KA NA LANG SA KALSADA AT BASAHIN MO ANG BUONG MATEO…
12 hours ago · Like

Jonah Prophet HALUNGKATIN MO YOU TUBE NI SORIANO…. PARA MAY MAISAGOT KA
12 hours ago · Like

Xyke Christian HAHAHAHAHA….
12 hours ago · Like

Jonah Prophet HINDI KITA KAYA??? EH ISANG TANONG LANG DI NA UUBRA KAYABANGAN MO IHO
12 hours ago · Like

Xyke Christian TANGA…ALLELUJA PREYSE THE LORD YAN ANG SABI NG PROPETANG SINUNGALING
12 hours ago · Like

Jonah Prophet SAGOT
12 hours ago · Like

Xyke Christian SIGE TANONG….GUSTO KO YAN…PERO HUWAG KNG PAIMBABAW?
12 hours ago · Like

Jonah Prophet SI JESUS BA AY EVERLASTING SON???
12 hours ago · Like

Xyke Christian HUWAG KANG MAG BANAL BANALAN…. HAHAHAHAHAHAHA
12 hours ago · Like

Jonah Prophet SAGOT
12 hours ago · Like
Xyke Christian SI JESUS BA AY EVERLASTING SON?

12 hours ago · Like
Xyke Christian ITANONG MO KAY SORIANO…HAHAHAHAHAHA
12 hours ago · Like

Jonah Prophet BIBILANGAN KITA…. PAG DI MO NASAGOT…. PANGIT KA!
12 hours ago · Like

Jonah Prophet ‎1
12 hours ago · Like

Jonah Prophet ‎2
12 hours ago · Like

Jhonna Than Xyke Christian bilisan mo sagot
12 hours ago · Like

Jonah Prophet ‎3
12 hours ago · Like

Xyke Christian HINDI
12 hours ago · Like

Jhonna Than naku talo ka na ni Jonah Prophet
12 hours ago · Like

Jonah Prophet HANGGANG 10 LANG YAN HA…
12 hours ago · Like

Jhonna Than sumagot na hindi raw
12 hours ago · Like

Jonah Prophet BAKIT?
12 hours ago · Like

Jonah Prophet ‎4
12 hours ago · Like

Xyke Christian GAGO KA…HINDI KITA KAPANANAMPALATAYA UNGA KANG PASTOR KA
12 hours ago · Like

Xyke Christian HAHAHAHAHAH
12 hours ago · Like

Xyke Christian NASAGOT KO
12 hours ago · Like

Xyke Christian BAKIT MAY PALIWANAG
12 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT LANG AHHH
12 hours ago · Like

Jonah Prophet NATURAL??
12 hours ago · Like

Xyke Christian TULUGAN NA
12 hours ago · Like · 1 person

Xyke Christian TALO KA DEMONYO KA
12 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT LANG ANG USAPAN
12 hours ago · Like

Xyke Christian GUD NYT
12 hours ago · Like

Jonah Prophet ‎10
12 hours ago · Like

Jonah Prophet AYOS!
11 hours ago · Like

Jonah Prophet I POST KO TO SA FB SITE NG MCGI…. PARA MAKITA NI SORIANO KUNG GAANO KABAIT ANG KAMPON NIYA!
11 hours ago · Like

Jonah Prophet NYAHAHAHAHA
11 hours ago · Like

Jonah Prophet copying………..copying.​…….copying…. hehehehe
11 hours ago · Like

Xyke Christian HINGI HINGI NG PERA SA GUNG GONG OOHHH
11 hours ago · Like

Xyke Christian MUKANG PERA ANG PASTOR NA YAN
11 hours ago · Like

Xyke Christian AKO NAMAN ANG MAGTATANONG
11 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT
11 hours ago · Like

Jonah Prophet EH PAANO KUNG AYOKO??
11 hours ago · Like

Xyke Christian PROPETA DAW SIYA
11 hours ago · Like · 1 person

Jonah Prophet ‎:-)
11 hours ago · Like

Xyke Christian KAILAN KA NAGING PROPETA AYON SA BIBLIA?
11 hours ago · Like

Xyke Christian HAHAHAHAHA
11 hours ago · Like

Xyke Christian TALO KANG DEMONYO KA
11 hours ago · Like

Xyke Christian PERA PERA PERA YAN ANG PASTOR NA MANOLOLOKO
11 hours ago · Like

Xyke Christian WALANG SAMAAN NG LOOB DITO…
11 hours ago · Like

Xyke Christian WAG KANG MASASAKTAN SA MGA SINASABI KO
11 hours ago · Like
Xyke Christian TOTOO KASE NA MUKA KANG PERA
11 hours ago · Like
Xyke Christian PASssssssTOrrrrrrrrr
11 hours ago · Like
Jonah Prophet SABI NI SORIANO….. MGA KAPATID….. EASE ME WITH MY BURDEN… KAILANGAN KO NG P _ ,_ _ _ _, _ _ _ .00
11 hours ago · Like
Xyke Christian NGAYON SINONG MAGALING SA ATIN…SAGOT
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAHAHA
11 hours ago · Like
Xyke Christian DEMNYO
11 hours ago · Like
Xyke Christian KA JONAH
11 hours ago · Like
Xyke Christian GUD NYT
11 hours ago · Like
Xyke Christian I LOVE YOU
11 hours ago · Like
Jonah Prophet EASE ME WITH MY BURDEN
11 hours ago · Like
Xyke Christian MMMMUUUWAAAAAA
11 hours ago · Like
Xyke Christian TALO PIKON
11 hours ago · Like
Jonah Prophet AYOKO SAYO… BAD BREATH KA EH… BASTOS BUNGANGA MO
11 hours ago · Like
Xyke Christian DEMONYO KA
11 hours ago · Like
Jonah Prophet HEHEHEHE
11 hours ago · Like
Jonah Prophet AKO DAW PIKON?
11 hours ago · Like
Xyke Christian DEMONYO ITONG PASTOR NA MANLOLOKONG ITO
11 hours ago · Like
Xyke Christian IKAPU
11 hours ago · Like
Jonah Prophet AYOS!!!!! I AM BEING PERSECUTED!
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAHAHA
11 hours ago · Like
Xyke Christian HUWAG MONG LOKOHIN MIYEMBRO MO
11 hours ago · Like
Xyke Christian MA IIMPIYERNO KA
11 hours ago · Like
Jonah Prophet PAKISABI KAY SORIANO….. PINAPAKAMUSTA SIYA NG KAMAG ANAK KO…..
11 hours ago · Like
Xyke Christian AYON SA BIBLIA
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAAHHA
11 hours ago · Like
Xyke Christian BELAT
11 hours ago · Like
Xyke Christian TALO
11 hours ago · Like
Jonah Prophet YUNG MAY ARI NG “MEKENI” SA PAMPANGA
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAHAHA……
11 hours ago · Like
Jonah Prophet PALITAN NA RAW YUNG MGA TSEKE NA TUMALBOG
11 hours ago · Like
Jonah Prophet NYAHAHAHAHA
11 hours ago · Like
Xyke Christian GALIT KASE ANG DIOS SA MGA MANLOLOKONG GAYA MO
11 hours ago · Like
Xyke Christian GUD NYT
11 hours ago · Like
Xyke Christian SWEET DREAMS
11 hours ago · Like
Xyke Christian I LOVE YOU
11 hours ago · Like
Jonah Prophet PLEASE…… EASE ME WITH MY BURDEN!
11 hours ago · Like
Jonah Prophet NYAHAHAHA
11 hours ago · Like
Jonah Prophet AYAN! NAPOST KO NA SA FB NI SORIANO….
11 hours ago · Like
Jonah Prophet AYOS! HAPPY READING!
11 hours ago · Like
Kim Yong PSSST!! MGA KAPATID EASY LANG….PEACE!!
11 hours ago · Like
Jonah Prophet BUKAS PAG GISING MO…. TIWALAG KA NA!
11 hours ago · Like
Xyke Christian NGAYON SINONG MAGALING SA TIN PROPETA JONAH… HAHAHAHAHAHA…. IKAW AT SI ARMAN WALANG MGA BINATBAT
11 hours ago · Like
Xyke Christian AMA, ANAK, ESPIRITU SANTO,,,,PANTAY PANTAY…HAHAHAHAHA
11 hours ago · Like
Xyke Christian ARAL NI SATANAS YAN
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAHAHA
11 hours ago · Like
Xyke Christian TALO
11 hours ago · Like
Xyke Christian PIKON
11 hours ago · Like · 1 person
Xyke Christian TALO NA SA DEBATE PIKO PA
11 hours ago · Like
Xyke Christian GUD NYT NA NGA…I LOVE YOU JONAH PROPHET
11 hours ago · Like
Jonah Prophet TINGNAN MO FB SITE NI SORIANO…. BILISSSSSS!
11 hours ago · Like
Jonah Prophet hehehehe
11 hours ago · Like
Xyke Christian OK LANG YON
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAHAH
11 hours ago · Like
Xyke Christian SIKAT AKO SA MGA KAPATID
11 hours ago · Like
Xyke Christian HAHAHAHAHAHAHA
11 hours ago · Like
Jonah Prophet SANA HINDI MABURA
11 hours ago · Like
Xyke Christian MGA KAPATID BINABATI KO KAYO NG BANAL NA HALIK…MAY MANLOLOKO DITO MUKANG PERA…PASTOR NA MUKANG PERA
11 hours ago · Like · 2 people
Xyke Christian HAHAHAHAHAHAH
11 hours ago · Like
Xyke Christian BEEEEE!!!!! bute nga jonah
11 hours ago · Like · 1 person
Xyke Christian JONAH KUNG NARIYAN KA PA..WALNG SAMAAN NG LOOB…MAHAL KITA JONAH PROPHET….TOTOO NA ITO TUTULOG NA AKO GABI NA
11 hours ago · Like · 1 person

DOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO NASA YOUTUBE NAMAN PALA EH (ITAKWIL ANG ARAL NA SI KRISTO AY TAONG TOTOO AT DIYOS NA TOTOO)

DOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO NASA YOUTUBE PALA EH
http://www.youtube.com/watch?v=becj-t98XKE

ANO MASASABI NINYO SA YOUTUBE SEARCH KO YAN ANG LUMABAS

http://www.youtube.com/results?search_query=DOKTRINA+NG+IGLESIA+NI+CRISTO&aq=f

PANDOKTRINA BLG. 14 AT 15 (a) HINDI SI KAPATID NA FELIX MANALO ANG NAGTATAG NG IGLESIA NI CRISTO SA PILIPINAS. SI CRISTO ANG NAGTAYO NITO. HUWAG KAYONG PAPAYAG NA PATAWAG NA IGLESIA NI MANALO.
ANG KAPATID NA FELIX MANALO ANG SUGO NG DIYOS SA HULING ARAW AT SIYANG UNANG KAANIB SA IGLESIA NI CRISTO SA PILIPINAS. (MINUTES OF VIDEO 0:22 TO 0:26)

PANDOKTRINA BLG. 21 (a) ALISIN NA NINYO SA INYONG PANINIWALA ANG TURONG SI CRISTO ANG TUNAY NA DIYOS. SALUNGAT ITO SA ARAL NG BIBLIA. DAPAT NINYONG KILALANIN IGALANG AT SAMBAHIN SI CRISTO SUBALI’T HUWAG KAILANMAN KILALANING DIYOS SAPAGKA’T KAYO’Y MAGKAKASALA. (MINTUES OF THE VIDEO: 0:40 TO 1:06)

PANDOKTRINA BLG 21 (b)
KAHIT ANG ARAL NA TAONG TOTOO AT DIYOS NA TOTOO SI CRISTO AY DAPAT DIN NINYONG ITAKWIL. (MINTUES OF THE VIDEO: 0:40 TO 1:06)

PAUSE AND PLAY

WALA KAMING KATURUANG DIYOS SI CRISTO SINABI NG ISANG IGLESIA NI MANALO/CRIS???).

MGA TANONG KO SA “TRINITARIAN” O MARAMIHANG DIYOS ITANONG NINYO ITO SA MGA PASTOR NINYO AT MGA PARI

MGA TANONG KO SA “TRINITARIAN” O MARAMIHANG DIYOS ITANONG NINYO SA INYONG MGA PASTOR NINYO O MGA PARI. by: Arman G. de Castro (ONENESS CHRISTIAN – 2 CORINTHIAN 3:3) – RELIGION SA PUSO NG TAO.

1. MAY ALAGAD BA ANG “AMA” SA NEW TESTAMENT?

SAGOT: WALA KAY JESUS LAHAT.

2. MAY NAKASULAT BA SA REVELATION NA DARATING ANG AMA?

SAGOT: REVELATION 22:12-13..(SI JESUS ANG DARATING) WALANG NAKASULAT NA PAGDATING NG AMA.

3. NG TAO SI JESUS NAGBANGGIT BA SIYA NG EKSAKTONG PANGALAN NG “AMA” NA DAPAT SAMBAHIN?

SAGOT: WALA…”AMA” LANG. ANG (ELI ELI = MY GOD MY GOD) GOD IS GENERAL NOUN. PUWEDENG MGA MYTHOLOGY GODS YAN. ASHERA, ZEUS, VENUS, AMA NG TAHANAN, AMA NG KATIPUNAN, DIYABLO ANG INYONG AMA (JOHN 8:44) ETC…ETC..

4. GENESIS 1:26 LALANGIN “NATIN” ANG TAO ……. NANATILI BA ANG SALITANG “NATIN” SA GENESIS 1:27?

GENESIS 1:26 VS GENESIS 1:27

SAGOT: GENESIS 1:27 AT NILALANG “NG DIYOS” ANG TAO AYON SA “KANYANG” LARAWAN. LUMALANG “SIYA” NG ISANG LALAKI AT ISANG BABAE.

PLURAL BA ANG MGA SALITANG “NG DIYOS”, “KANYANG” AT “SIYA”?

5. KUNG AMA LAMANG ANG NAKAKAALAM NG PAGHUHUKOM BAKIT SI JESUS ANG DARATING?

MATEO 24:26-27

Walang Nakakaalam ng Araw o Oras

36 “Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang Anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito.

37 Ang pagdating ng “ANAK NG TAO” (JESUS) ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe.

6. ANG DIYOS=NAGSUGO=AMA AY IISA?

SAGOT: OO IISA MEANING NIYAN SA BIBLIA.

NASUSULAT: ANG NAGTATAKWIL SA AKIN NAGTAKWIL SA AMA.(LUCAS 10:16)

LUCAS 10:16 “Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin.”

NASUSULAT: ANG TUMATANGGAP SA AKIN TUMANGGAP SA AMA. (JOHN 13:20)

JOHN 13:20 Pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap
naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin.

NASUSULAT: AKO AT ANG NAGSUGO(DIYOS,AMA) AY IISA (JOHN 10:30)

JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS AY IISA.
JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA AY IISA.
JOHN 10:30 AKO AT ANG NAGSUGO AY IISA.

NASUSULAT: ANG NAKAKAKITA SA AKIN AY NAKAKITA NA SA NAGSUGO SA AKIN (JOHN 14:9).

JOHN 14:9 Sumagot si Jesus, Felipe, kaytagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayo’y hindi mo pa ako kilala? [[[Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama]]]. Bakit mo sinasabing Ipakita mo sa amin ang Ama?

7. NASUSULAT: AKO ANG DAAN, AKO ANG KATOTOHANAN, AKO ANG BUHAY WALANG MAKAKARATING SA AMA
KUNDI SA PAMAMAGITAN KO.

TANONG: ALISIN NINYO SI JESUS MAKAKARATING PA BA KAYO SA AMA?
SAGOT: HINDI NA.

8. BAKIT NAGKAUSAP NA SI DAVID AT SI JESUS? (HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS) FOCUS: MATEO 22:45

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

AWIT 110:1 Sinabi ni Yahweh:
Sa Hari ko’t Panginoon,
“Maupo ka sa kanan ko,
Hanggang ang kaaway mo
Ay lubos na mapasuko, pagkat
iyong matatalo.”

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

Mateo 22:43-45
43″Kung gayon,” sabi ni Jesus, “bakit tumawag sa kanya ng Panginoon si David ng kasihan ito ng Espiritu? Ang sabi niya,
44 “Sinabi ng Panginoon sa aking
Panginoon, Maupo ka sa aking kanan,
Hanggang lubusan kong mapasuko
sa iyo ang mga kaaway mo.”
[[[[[[[[[[[45 Ngayon, si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon; paanong masasabing anak ni David ang Mesias?]]]]]]]]]]
46 Isa man sa kanila’y walang makasagot at mula noon wala nang nangahas magtanong sa kanya.

9. BAKIT NAGKAUSAP NA SI PROPETA ISAIAH NG LUMANG TIPAN AT SI JESUS?

SEE JOHN 12:41

JOHN 12:39-40

39 Hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isaias,

40 Binulag ng Diyos ang kanilang mga mata
at pinatigas ang kanilang mga puso,
upang sila’y hindi makakita,
ni makaunawa ang kanilang mga isip,
baka pa sila’y manumbalik sa akin
at sila’y pagalingin ko. (PROPHECY NI ISAIAH 6:9)

41 Sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus, at nagpahayag siya tungkol kay Jesus.

NAKITA AT NAKAUSAP NI PROPETA ISAIAH SI JESUS

10. BAKIT SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NG PANAHON NI MOIESES? – (SEE JUDAS 1:5)

READ THE OLD SCRIPT: VULGATE BIBLE 405 A.D.

JUDAS 1:5

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN VULGATE BIBLE (405 A.D) TRANSLATION)

JUDAS 1:5 “Bagama’t alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo: matapos iligtas ni JESUS (ng Panginoon see “a” reference/footnote in your Bible) ang bansang Israel sa lupain ng Egipto, pinuksa niya ang mga hindi sumasampalataya sa KANYA.

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

AYAN PO MGA KAPATID MALINAW SA JUDAS 1:5 Vulgate Bible Version (405 A.D) SI JESUS ANG NAKASULAT DOON NA SIYANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO at pinatay niya ang di sumasampalataya SA KANYA.

VULGATE BIBLE (405 A.D)

JUDE 1:5 Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam JESUS populum de terra Ægypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit:

BAKIT SI JESUS SA LUMANG KASULATAN ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO?

SINO ANG SALITANG NAGING TAO?

SI JESUS ANG NAG-UTOS KAY MOISES NA HATIIN ANG ANG DAGAT NA PULA (RED SEA) UPANG ALISIN ANG MGA ISRAELITA SA EGIPTO!!!

PEACE ON EARTH!

SOURCE: THE BIBLICAL MOUNT SINAI!!!!!!!

NOTICE TO THE PUBLIC: “I AM NOT LIABLE FOR ANY ADVERTISEMENT ON MY FREEWEBSITE”

SI YAHWEH(YHWH)=JESUS/YESHUA ANG DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO AMEN!!!

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

NATURAL NAMAN MGA KAPATID NA ANG MGA OLD SCRIPT ANG DAPAT NATING PAGBATAYAN AT PANIWALAAN KAYSA SA MGA BAGONG SALIN NG BIBLIA NA LUMALABAS SA NGAYON. NASUSULAT SI JESUS ANG HUMATI NG DAGAT NA PULA (RED SEA) AT NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NA NAG-UUTOS KAY MOISES AMEN!

JUDAS 1:5 “Bagama’t alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo: matapos iligtas ni JESUS (ng Panginoon see “a” reference/footnote in your Bible) ang bansang Israel sa lupain ng Egipto, pinuksa niya ang mga hindi sumasampalataya sa KANYA.

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

AYAN PO MGA KAPATID MALINAW SA JUDAS 1:5 Vulgate Bible Version (405 A.D) SI JESUS ANG NAKASULAT DOON NA SIYANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO at pinatay niya ang di sumasampalataya SA KANYA.

VULGATE BIBLE (405 A.D)

JUDE 1:5 Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam Jesus populum de terra Ægypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit:

CLICK HERE: EVOLUTION OF THE BIBLE

CLICK HERE: THE VULGATE BIBLE LATIN VERSION

CLICK HERE: THE VULGATE BIBLE ENGLISH & LATIN VERSION

CLICK HERE AND “SEE THE FOOTNOTES” IN NEW INTERNATIONAL VERSION, ©2011

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

GINAGAWA NA LAMANG NILA ITONG MGA FOOTNOTES! PARA HINDI HALATAIN NG MGA BUMABASA PERO TAKOT PA RIN SILANG BAGUHIN AT ALISIN ANG MGA KATOTOHANANG ITO SAPAGKAT NASUSULAT REVELATION 22:18-19 ANG PARUSANG KANILANG MATATANGGAP.

SEE ALSO JESUS/YESHUA IN HABAKKUK/HABACUC 3:18

 

AMEN!

HINDI NAKARATING SI PETER/PEDRO SA ROMA KAHIT SA AKLAT NG ROMA WALANG NAKASULAT NA “PEDRO”, AT SA PAGWAWAKAS NI SAULO/PABLO SA “AKLAT NG ROMA” WALANG IGLESIA SI PEDRO NA NABANGGIT.

Mga Minamahal sa Panginoong Yeshua/Jesus. SI SAULO/PABLO ang nakarating sa ROMA at doon ay nanirahan ng higit kumulang sa 2 taon
(GAWA 28:30) ANG PAGTAWAG KAY SAULO/PABLO

Saang talata makikita sa Biblia na si PETER/PEDRO ay NAKARATING SA ROMA? Ang usapan po natin ay sa BIBLIA at hindi sa kung ano-ano pang mga kasulatan at mga kuro-kuro na madali namang gawin. Kung may nakakaalam ng talata na nakarating sa Roma paki post lamang po ang inyong reply. Sabi sa ibang website BABILONIA daw ang ROMA (I PETER 5:13 pakitingnan sa ibaba sa mapa kung nasaan ang BABILONIA).

SI SAULO/PABLO PARA SA HENTIL AT SI PEDRO PARA SA JUDIO.
GALACIA 2:8 Ang DIYOS ang humirang kay PEDRO bilang apostol sa mga JUDIO ang Siya ring humirang sa akin (PABLO nagsasalita dito) bilang apostol sa mga HENTIL.

NAPAGSABIHAN PA NGA YANG SI PEDRO NI SAULO/PABLO SA GALACIA 2:11-14

Si Saulo/Pablo ang nakarating sa ROMA. Hindi rin nabanggit ang pangalan ni Pedro sa AKLAT NG ROMA.


UNANG PAGLALAKBAY NI SAULO PABLO

Unang Paglalakbay ni Saulo/Pablo

PANGALAWANG PAGLALAKBAY NI SAULO/PABLO

Pangalawang paglalakbay ni Saulo/Pablo.

IKATLONG PAGLALAKBAY AT PAPUNTA NI PABLO SA ROMA
Pangatlong paglalakbay ni Saulo/Pablo at Papunta sa ROMA.

HUMIGIT KUMULANG SA DALAWANG TAONG NANIRAHAN SI PABLO SA ROMA (GAWA 28:30)

NASAAN ANG IGLESIANG ITINAYO NI SAULO/PABLO NGAYON SA ROMA?

ETO PO ANG BABILONIA sabi ng iba ay ROMA. NAPAKALAYO PO SA ROMA. TINGNAN NINYO ANG CHIPRE KUNG NASAAN “ang BABILONIA AY NASA KANAN NG CHIPRE”. IKUMPARA ANG PAGPUNTA NI PABLO SA ROMA AT ANG PICTURE NA NASA IBABA.

SEE:CHIPRE where it is located?

BABYLONIA?

Sabi ng isang website:

What the Bible Says

Boettner is also wrong when he claims “there is no allusion to Rome in either of [Peter’s] epistles.” There is, in the greeting at the end of the first epistle: “The Church here in Babylon, united with you by God’s election, sends you her greeting, and so does my son, Mark” (1 Pet. 5:13, Knox). Link nakarating daw sa ROMA?

GOOGLE Search

ANG SABI NG JEHOVA’S WITNESS SI ANGEL MIGUEL AY SI JESUS? TOTOO BA?

TANONG KO: Si Arkanghel Miguel yon si Jesus sa inyo diba?
SAGOT NIYA: opo,,!!!ang pinaka mataas pong pusisyos sa anghel.

ETO PO YUONG NAKITA NI PROPETA DANIEL.

DANIEL 10:5-9

5 tumingala ako at may nakita akong isang lalaking nakadamit ng telang lino at may sinturong yari sa lantay na ginto. 6 Ang katawan niya’y kumikinang na parang topaz at ang kanyang mukha ay kumikislap na parang kidlat. Nagliliyab na parang sulo ang kanyang mga mata at ang kanyang mga paa’t kamay ay nagniningning na parang makinis na tanso. Ang kanyang tinig ay parang ingay ng napakaraming tao. 7 Akong si Daniel lamang ang nakakita sa pangitain sapagkat nagtakbuhang nanginginig sa takot at nagsipagtago ang aking mga kasama. 8 Naiwan akong mag-isa, kaya ako lang ang nakakita sa pangitain. Nawalan ako ng lakas at ako’y namutla. 9 Nagsalita ang lalaking iyon; at nang marinig ko ang kanyang tinig, walang malay akong nasubasob sa lupa.

PAREHO YAN NG NASA REVELATION 1:12-16

12 Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita, at nakakita ako ng pitong ilawang ginto. 13 Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang Anak ng Tao na nakadamit ng hanggang sakong, at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. 14 Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niyebe, at ang kanyang mga mata’y parang apoy na nagliliyab. 15 Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab, at parang rumaragasang tubig ang kanyang tinig. 16 May hawak siyang pitong bituin sa kanang kamay, at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabila’y may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw.

YAN YUONG TINULUNGAN NI MIGUEL…SO MALIWANAG HINDI SI JESUS SI MIGUEL…ETO PO ITULOY NATIN ANG PAGBASA.

Ipinaliwanag ang Pangitain

10 Walang anu-ano, may kamay na biglang humawak sa akin. Dahil sa takot, nanginginig pa rin ang aking mga kamay at mga tuhod.

11 Sinabi niya, “O Daniel, lubos kitang minamahal, tumayo ka at pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Isinugo ako para sabihin ito sa iyo.” Nanginginig naman akong tumayo.

12 Sinabi pa niya sa akin, “Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula pa nang nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ka ng pang-unawa, dininig na ang iyong dalangin. Kaya naparito ako.

13 Ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia sa loob ng dalawampu’t isang araw, hanggang sa dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing pinuno na SUMAKLOLO SA AKIN (YAHWEH/JESUS) sapagkat naiwan ako noong nag-iisa kasama ng mga hari ng Persia.

SUMAKLOLO SA AKIN…SO MALIWANAG HINDI SI MIGUEL SI JESUS DAHIL MAY TINULUNGAN DI PO BA.

AMEN!

WALANG TRINITY! ANG SALITANG “NATIN” BA AY TATLO(3)?

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Genesis 1: 1-5

Ang Kasaysayan ng Paglikha

1 Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa; 2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. 3 Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng liwanag!” At nagkaroon nga. 4 Nasiyahan ang Diyos nang ito’y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. 5 Ang liwanag ay tinawag niyang Araw, at ang dilim naman ay tinawag na Gabi. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang unang araw.

ANG KATUPARAN NG HULA AT PLANO NG DIYOS.

2 CORINTHIAN 4:5 Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Cristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. 6 Sapagkat ang Diyos na nagsabing, “Mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag,” ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Cristo.

ANG HANGING UMIIHIP NOON AY ANG KANYANG ESPIRITU SANTO.

GENESIS 1:2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang [[[[[[[Espiritu ng Diyos]]]]]]]] sa ibabaw ng tubig.

KING JAMES VERSION
GENESIS 1:2
And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

NANDOON NA “SIYA” HINDI “SILA” SA PASIMULA PA LAMANG. YANG TATLO NA YAN AY IISA AT PANGAKO NA NG DIYOS NA DARATING SA HINAHARAP ANG IKA-7 ARAW NA KANYANG IPINANGAKO (READ GENESIS 2:1-4) ITO ANG BAGONG LANGIT AT BAGONG LUPA NA DARATING O MAGAGANAP “ANG BAGONG JERUSALEM” (REVELATION 21:9-27).

GENESIS 2:2 Sa loob ng anim na araw tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at Siya’y nagpahinga sa IKA-7 ARAW.

GENESIS 2:3 Pinagpala niya ang IKA-7 ARAW at itinangi, sapagkat sa araw na ito SIYA nagpahinga matapos likhain ang lahat.

ANO ANG SABI SA BAGONG TIPAN PATUNGKOL SA IKA-7 ARAW (READ HEBREW 4:1-13)?

Hebreo 4: 1-13

1 Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos, na tayo’y makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. 2 Sapagkat tulad nila’y napakinggan din natin ang Magandang Balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap nang may pananampalataya. 3 Tayong mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito’y ayon sa kanyang sinabi,

“Sa galit ko’y aking isinumpa,
‘Hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling.’ “

HINDI MAKAKAPAMAHINGA SA AKING PILING AWIT 95:11

Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan. 4 Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw, “At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha.” 5 At muli pang sinabi, “Hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling.” 6 Ang mga unang nakarinig ng Magandang Balita ay hindi nakapasok at nakapagpahinga dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa ring magpahinga sa piling ng Diyos. 7 Kaya’t muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang “Ngayon”. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit,

“Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos,
iyang inyong puso’y huwag patigasin.”

KAPAG NARINIG NINYONG MULI ANG TINIG NG DIYOS HUWAG NG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO.

8 Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. 9 Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos, 10 sapagkat ang sinumang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang paggawa, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. 11 Kaya’t sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya.

12 Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila’y may talim. Ito’y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. 13 Walang makakapagtago sa Diyos; ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo mananagot.

AMEN!

MGA KAPATID KAPAG SINABING “NATIN” INFINITE NUMBER WALANG BILANG BAKIT KAILANGANG IPAKO NINYO SA DALAWA O TATLO ITO?

BAKIT PO SA GENESIS 1:26 EH SABI LALANGIN “NATIN” ANG TAO? BAKIT “NATIN” ANG NAKASULAT MARAMI HO BA SILA?

NARITO ANG SAGOT diyan mga kapatid…basahin ninyo ang sumunod na talata. Genesis 1:26 ITULOY NATIN ANG PAGBASA SA  Genesis 1:27. Eto po ang nakasulat:

Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG larawan. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.

“NG” DIYOS = SINGULAR;
“KANYANG” = SINGULAR;
“SIYA”. = SINGULAR;
(IISA LANG SIYA NA LUMALANG)

KAYA WALANG KATULONG ANG DIYOS SA PAGLALANG KATULAD NG MGA SINASABI NG IBANG MGA RELIHIYON.

ANG “NATIN” PO NA NABANGGIT AY ANG MGA ANGEL NA SA SIMULA PA’Y NAGLILINGKOD NA SA DIYOS. SA GENESIS HINDI PO NASULAT NA NILALANG NG DIYOS ANG MGA ANGHEL.

ETO PO ANG PATUNAY NA MAY MGA ANGHEL NA NOONG ARAW AYON SA PANAGINIP NI JACOB/ISRAEL.

GENESIS 28:12 Nang gabing yaon siya’y nanaginip May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Ayan po mga kapatid sa Genesis 28:12 ay nandoon na ang mga anghel.

GENESIS 19:1 Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel….(gugunawin ang Sodomma at Gomorra dito)

SA MGA NAKADEBATE KO PO..ITINATANONG KO FILL IN THE BLANKS.

FATHER =

SON  =

HOLY SPIRIT =

HINDI NILA MABIGYAN NG PANGALAN.

SALITANG “NATIN” SA TORE NG BABEL

GENESIS 11:7 Ang mabuti’y puntahan NATIN at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan”.

ILAN HO BA ANG GUMOLO? ITULOY PO KASI NATIN ANG PAGBASA.

GENESIS 11:8-9 At pinangalat ni Yahweh ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lunsod. 9 Babel ang itinawag nila sa lunsod na iyon, sapagkat doo’y ginulo ni YAHWEH ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga NIYA ang mga tao sa buong daigdig.

MAY SINABI BANG NILA? MAY SINABI BANG KASAMA SIYA SA MGA KATULOY NA MGA TALATA?

TANONG DIYOS BA SI KRISTO? OO sagot nila. KUNG DIYOS SI KRISTO IISA LANG ANG DIYOS EH DI SIYA ANG DIYOS. HINDI NAG-KAKAANAK ANG DIYOS DAHIL MAGIGING DALAWA(2) NA SILANG DIYOS AYON SA MGA DEVINE PROPHECIES O MGA HULA SA LUMANG TIPAN “ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN MISMO ANG MAGIGING TAO”. MAWAWALA ANG PAGIGING GODHEAD HINDI MO NA NGAYON MALAMAN KUNG SINO SA KANILA ANG MATAAS ANG POSISYON. AT ANG ISA PA NGAYON SA TRINITY HINDI MO MALAMAN KUNG KANINO MO IPINUPUKOL ANG IYONG PANALANGIN.

SINASAMBA NILA SI JESUS HINDI NAMAN TUMATANGGI

SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NOONG PANAHON NI MOISES

HULA NA MAGSASAPALARAN SA DAMIT NI JESUS

SINO PUMASOK SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

ANG TINIG NG SUMISIGAW SA ILANG HULA AT KATUPARAN

Amen!

MAY MGA ANAK PA SI MARIA PAGKARAAN NI JESUS (THE BIOLOGICAL BROTHERS AND SISTERS OF JESUS!) 391 A.D. ISSUE OF BONOSUS!!.

PAANO SASABIHIN NG ROMANO KATOLIKO NA MAY ASAWA SI JOSEPH BAGO NAPANGASAWA SI MARIA GAYONG ANG MGA KAARAWAN NG MGA BIOLOGICAL BROTHER’S OF JESUS IS A.D. NA?

SOURCE: http://www.newadvent.org/cathen/08504a.htm

marriage_mary_joseph

TINGNAN ANG MGA KAPANGANAKAN NG BIOLOGICAL BROTHER’S OF JESUS? MGA SINUNGALING!!

jude_1st_century

REMEMBER!!! JESUS FATHER IS THE HOLY SPIRIT (BORN WITHOUT SEX/BORN BY VIRGIN)
THE BIOLOGICAL BROTHERS AND SISTERS OF JESUS WITH SEX (FATHER JOSEPH)
.

ST JEROME AND HIS FRIEND BONOSUS

WHO IS JUDE?

MAY ANAK PO TALAGA SI MARIA PAGKARAAN PA PO NI JESUS CHRIST HINDI PO AKO NANINIRA NG IBANG RELIGION KATOTOHANAN LAMANG PO MANUMBALIK KAYONG LAHAT KAY GOD JESUS CHRIST AT MAKI-ISA KAYO SA AMIN AT SA KANYA AT TAYONG LAHAT AY MAGKAKAPATID KAY KRISTO JESUS KAHIT NA NASAAN KAYO HINDI NA TAYO KAILANGANG MAGKITA-KITA PA BASTA ANG PUSO NINYO AY NAKAY KRISTO JESUS KAISA PO NINYO KAMING LAHAT WALANG ABULOYAN TUMULONG LAMANG PO KAYO SA MGA KAPATID AT MAGTRABAHO HUWAG UMASA SA IGLESIA MATUTUWA NA PO ANG DIYOS NON. TANDAAN WALANG KASINUNGALINGANG NAGMUMULA SA KATOTOHANAN. PAG-ARALAN PO NINYONG MABUTI ANG MGA SUMUSUNOD NA MGA TALATA. ANG IPINAGLALABAN KO PO AY SI JESU-CRISTO ANG MABUTING BALITA NG ATING PANGINOON.

REVELATION 22:8 (DIYOS LANG ANG SAMBAHIN MO)Dito sa verse na ito kahit anghel nagulat ng sasambahin siya ni Juan.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, Jose, Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

NILALAIT SI JESUS NG KANYANG MGA KAPATID…V3-6

JUAN 7:2-8 Nalalapit na ang Pista ng mga Tolda, isang pista ng mga Judio,3 Kaya’t sinabi kay Jesus ng KANYANG MGA KAPATID, “Bakit hindi kaumalis dito, at pumunta sa Judea, para makita ng IYONG MGA ALAGADang ginagawa mo? 4. Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawakung ang hangad niya’y matanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mgabagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan.5 (MAGING ANG MGA KAPATID NI JESUS AY HINDI SUMASAMPALATAYA SA KANYA).

ANG LAKAS NG MGA TAO NA YAN NA LAIT LAITIN SI JESUS DIBA?
Sabi pumunta ka sa JUDEA PARA MAKITA NG ***IYONG MGA ALAGAD***
KASI NGA PATI MGA KAPATID NIYA HINDI NANINIWALA SA KANYA. V5. IYONG MGA ALAGAD SABI NILA…IBA ANG ALAGAD KAYSA SA MGA KAPATID.

SABI NG MADAMI MGA ALAGAD DAW NI KRISTO TINATAWAG NIYANG KAPATID PERO NANDITO ANG MGA ALAGAD AT HIWALAY ANG MGA KAPATID NI JESUS

ACTS 1:13-14Ang mga ito’y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon, ang Makabayan at si Judas na anak ni Santiago. (11 ALAGAD) Pagdating sa lunsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. 14 Lagi silang nagsasama sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, GAYON DIN ANG MGA KAPATID NI JESUS.

BINANGGIT NA ANG 11 ALAGAD…KAYA TULOY TULOY NA ANG SENTENCE NA YAN HANGGANG SA MGA KAPATID NI JESUS.

JOHN 2:12 Pagkatapos nito, pumunta si JESUS sa CAPERNAUM, kasama ang kanyang ina, MGA KAPATID, AT MGA ALAGAD (pinaghiwalay yan sa kapatid at alagad). AT sila’y nanatili roon ng ilang araw.

I COR 9:4-5 Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Cristiano, tulad ng ginagawa ni PEDRO, IBANG APOSTOL; AT MGA KAPATID NG
PANGINOON?

GALACIAN 1:19 Wala akong nakitang apostol liban kay SANTIAGO NA KAPATID NG PANGINOON.

AYAN KAPAG HINDI PA NAMAN KAYO NANIWALA NA MAY ANAK SI MARIA EWAN KO NA LANG PATAHIMIKIN NA PO NATIN ANG KANYANG KALULUWA. SABI NG ISANG NAKADEBATE NAMIN NOON “HAIL SATAN”, “HAIL SATAN” SABI NAMAN NG IBA “HAIL MARY” “HAIL MARY”…SINASAMBA NA PO KASI NINYO EH SA PAG-AAKALANG MAY NANAY AT TATAY ANG DIYOS. MAG-BASA PA PO KAYO NG MGA NAKA-POST SA WEBSITE NA ITO AT MALALAMAN NINYONG SI YAHWEH AT SI JESUS AY IISA. MAHAL KO PO KAYONG LAHAT SA ATING PANGINOONG JESU-KRISTO ANG DIYOS NA MAPANIBUGHUIN. AMEN!

READ THE HISTORY OF BONOSUS THE FRIEND OF JEROME WHO TRANSLATE THE CATHOLIC BIBLE

Against the common teaching[1] of the Catholic Church he held that, after Jesus, Mary had several other children. The Council of Capua in 391, before which the matter was brought, did not pass any judgment on it, but referred it to the Metropolitan Anysius of Thessalonica and the other bishops of Illyria. They condemned Bonosus and tried to exclude him from his church. In a letter to the same bishops Pope Siricius approves the sentence and also condemns the opinion that Mary did not always preserve her virginity.

391 A.D. PA ANG KATOTOHANAN NA ITO.

JEROME TRANSLATED THE CATHOLIC BIBLE HIS FRIEND IS BONOSUS (BELEIVED THAT MARY DID NOT PRESERVED HER VIRGINITY)
He is best known for his new translation of the Bible into Latin, which has since come to be called the Vulgate (FIRST NT BIBLE A.D 405) and his list of writings are extensive.

JEROME WHO TRANSLATED THE CATHOLIC BIBLE

ANG PAGLILIBING KAY JESUS KUNG SINO-SINO ANG KASAMA SA PAGLILIBING (JOSE NA TAGA ARIMATEA (MATEO 27:57), NICODEMO (JOHN 19:39) AT 2 MARIA.

DUMAKO TAYO SA 2 MARIA SINO-SINO ANG 2 MARIA NA YON?

MATEO 27:61 Kasama sa paglilibing sina (((Maria Magdalena))) at ang ((((isa pang Maria)))); nakaupo sila sa tapat ng libingan.

MARCOS 15:47 Nagmamasid naman sina (((Maria Magdalena))) at (((Maria na ina ni Jose((VIRGIN MARY))), at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, Jose, Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

KAYO NA PO ANG HUMUSGA SA KATOTOHANAN LAMANG PO TAYO.

LAHAT (((NG MARIA))) SA PAGKAKAPAKO, PAGKAMATAY AT PAGLILIBING KAY JESUS.

*****************************************
MGA MARIA NG IPAKO SI JESUS SA KRUS!!!!!!!!
*****************************************

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina ((((((((Santiago)))))), (((((Jose)))))), Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

MATEO 27:56 Kabilang sa kanila si (((((((( Maria Magdalena ))))))), si ((((((((( Maria na ina ni Santiago at ni Jose ))))))), at ang asawa ni Zebedeo. (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)

DITO PUMASOK ANG ISANG MARIA NA ASAWA NI CLEOPAS (JOHN 19:25). 3 MARIA ITO.
JOHN 19:25 Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang ((((((((kanyang ina))))) (MARIA) at ang (((((((((kapatid nitong babae)))))), si (((((Maria na asawa ni Cleopas))))))))), at si (((((((Maria Magdalena))))))).

MARCOS 15:40 Naroon din ang ilang babaing nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si ((((Maria Magdalena)))), si Salome, at si (((((((((((Maria na ina ng nakababatang si Santiago at ni Jose)))))))). (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)

*******************************************
MGA MARIA SA PAGLILIBING KAY JESUS!!!!!!!!
******************************************

ANG PAGLILIBING KAY JESUS KUNG SINO-SINO ANG KASAMA SA PAGLILIBING (JOSE NA TAGA ARIMATEA (MATEO 27:57), NICODEMO (JOHN 19:39) AT 2 MARIA.

DUMAKO TAYO SA 2 MARIA SINO-SINO ANG 2 MARIA NA YON?

MATEO 27:61 Kasama sa paglilibing sina (((Maria Magdalena))) at ang ((((isa pang Maria)))); nakaupo sila sa tapat ng libingan.

MARCOS 15:47 Nagmamasid naman sina (((Maria Magdalena))) at (((Maria na ina ni Jose((VIRGIN MARY))), at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, (((((Jose)))))), Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

**********************************************
MGA MARIA SA MULING PAGKABUHAY NI JESUS!!!!!!!!.
*********************************************

LUCAS 24:10 Ang mga babaing ito’y sina (((((((((Maria Magdalena))))))), Juana, at ((((((((((Maria na ina ni Santiago))))))))); sila at ang iba pang mga babaing kasama nila ang nagbalita sa mga apostol.

MARCOS 16:1 Pagkaraan ng Araw ng Pamamahinga, si (((((((((Maria Magdalena)))))), si (((((Maria na ina ni Santiago)))) at si ((((((Salome))))) ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus.

SI SANTIAGO AY KAPATID NI JOSE (MATEO 13:55)

AMEN!


LAHAT NG MARIA SA PAGKAKAPAKO, PAGKAMATAY AT PAGLILIBING KAY JESUS

GENESIS 1:26 LALANGIN ” NATIN” ANG TAO PALPAK ANG “NATIN”! (SEE GENESIS 1:27). TINGNAN NINYO AT IISA LANG SIYA NA LUMALANG.

Eto sagot diyan mga kapatid…basahin ninyo ang sumunod na talata.
Genesis 1:26 yan basahin natin ang Genesis 1:27. Eto po ang nakasulat:
Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG larawan. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.
SINGULAR: “NG DIYOS”(GOD), “KANYANG LARAWAN”(HIS IMAGE), SIYA(HE).

KUNG MADAMI YAN GANITO SANA ANG GENESIS 1:27 (GENESIS 1:27 TRINITARIAN VERSION!!) BASA…

Genesis 1:27 Nilalang nga NG MGA DIYOS ang tao ayon sa KANILANG larawan. Lumalang SILA ng isang lalaki at babae.

PLURAL: “MGA DIYOS”(GODS), “KANILANG LARAWAN (THEIR IMAGE)”, SILA(THEY).

SO NAPAKALINAW NA ISA LANG SIYA SA GENESIS 1:27 NOT THE TRINITARIAN VERSION
(IISA LANG PO YAN)

KAYA WALANG KATULONG ANG DIYOS SA PAGLALANG KATULAD NG MGA SINASABI NG IBANG MGA SEKTA. ANG MGA NATIN PO NAYAN AY MGA ANGEL ANG KAUSAP NG DIYOS DAHIL SA GENESIS HINDI PO NASULAT NA NILALANG NG DIYOS ANG MGA ANGHEL. ETO PO ANG PATUNAY NA MAY MGA ANGHEL NG MANAGINIP SI JACOB/ISRAEL. SA APOCLYPSIS 4:8 SINASAMBA NA PO SIYA NG MGA ANGHEL.

[PANAGINIP NI JACOB/ISRAEL]

GENESIS 19:1 Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lunsod. Pagkakita sa kanila, siya’y tumayo at sinalubong sila. Nagpatirapa siya sa harapan ng mga anghel.

Ang anghel na yan ang kasama ni YAHWEH ng makipag-usap kay Abraham at Sara sa nagdaang talata. Genesis 18:13. Na nagpakita kila Abraham sa Mamre bago tupukin ng apoy ang Sodoma at Gomorra.

GENESIS 28:12 Nang gabing yaon siya’y nanaginip May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel.

Makikita sa Genesis pa lang mga kapatid eh nandoon na ang mga anghel.

Ang salitang “NATIN” ay hindi mo pwedeng hulaan na 2 o 3 ito ay tumutukoy sa walang hanggang bilang (infinity). Ginagamit ito ng mga bulaang mangangaral para gawing TATLO ANG DIYOS hindi naman sila sigurado sa bilang ng salitang “NATIN” NANGHUHULA LAMANG SILA SA BILANG.

MGA TANONG:

1. MAHINANG KLASE BA ANG DIYOS AT KAILANGAN NG KATULONG SA PAGLALANG?
2. ANG SALITANG “NATIN” BAY AY TUMUTUKOY SA 2 PARA MABUO ANG 3 IN 1?
3. ANG TAO BA AY NILALANG NG DIYOS SA NAPAKARAMING LARAWAN?
4. BIGYANG PANGALAN ANG AMA=??? ANAK=??? AT HOLY SPIRIT=??? KAYA NYO BA?.

ANG PAGKAKASUNOD SUNOD NG HULA (DIVINE PROPHECIES) SA BUHAY NG PANGINOONG JESUS

SINO ANG SALITANG NAGING TAO AT ANO TALAGA ANG “SALITA”

MAY KATANUNGAN SA MGA NAGPAPARAMI NG DIYOS

ANG TATLONG (3) KATANUNGAN SA MGA SUMASALUNGAT SA PAGIGING DIYOS KRISTO JESUS

CLICK “IF ONLY THE FATHER KNOWETH THE JUDGMENT DAY WHY JESUS IS COMING”

CLICK: KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM NG PAGHUHUKOM BAKIT SI KRISTO ANG DARATING?

Amen!

THE REMNANT PROPHECY FULFILLED!

PROPHECY IN OLD TESTAMENT

I KING 19:18 Yet I reserve seven thousand in Israel–all whose knees have not bowed down to Baal and whose mouths have not kissed him.”

FULFILLED IN NEW TESTAMENT

ROMANS 11:4-5

4 But what does the divine response say to him? “I have reserved for Myself seven thousand men who have not bowed the knee to Baal.”
5 Even so then, at this present time there is a remnant according to the election of grace.

WHO RAISED YESHUA/JESUS DURING HIS RESSURECTION? (ANSWER HIMSELF READ!)

BEFORE READING THIS YOU HAVE TO READ THE WHOLE CHAPTER OF ACTS CHAPTER 9. AND FIND OUT WHO IS THE GOD OF PAUL/SAUL WHO GAVE HIM AUTHORITY TO BECOME THE APOSTLE OF GOD YESHUA/JESUS.

THE CHANGE NAME FROM SAUL TO PAUL (

Acts 13:9 King James Version (KJV)

9 Then Saul, (who also is called Paul,) filled with the Holy Ghost(ACTS 16:7 ), set his eyes on him.

 

HOW SAUL/PAUL BECOME APOSTLE OF CHRIST? (VULGATE 405 A.D. BIBLE TRANSLATION)

ACTS 9:4-5 4 And falling on the ground, he heard a voice saying to him: Saul, Saul, why persecutest thou me? 5 Who said: Who art thou, Lord? And he: I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the goad.

Acts 9:4-5 King James Version (KJV) 4 And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? 5 And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest: it is hard for thee to kick against the pricks.

WHO IS HIM? PAUL IS TELLING US WHO IS HIM WITH MIGHTY POWER WHO GAVE LIFE TO CHRIST? (THINK WHO IS THE GOD OF PAUL) AND BOOK OF EPHESIANS WAS WRITTEN BY PAUL/SAUL.

Ephesians 1:19-20 (KJV) (VULGATE 405 A.D. BIBLE TRANSLATION)

19 And what is the exceeding greatness of HIS POWER towards us, who believe according to the [[operation]] [[of the MIGHTY OF HIS POWER]],

20 Which he wrought in Christ, raising him up from the dead and [[[[[[setting]]]] him [[[on]]] his right hand in the heavenly places.

Ephesians 1:19-20 (KJV) King James Version (KJV)

19 And what is the exceeding greatness of HIS POWER to us-ward who believe, according to the [[working]] [[of HIS MIGHTY POWER]], 20 Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and [[set]]] him [[[at]]] his own right hand in the heavenly places,

NOW LETS TAKE A LOOK ABOUT DEATH OF CHRIST IN ACTS CHAPTER 1.

ACTS 1:3 To whom also he shewed himself alive after his passion, by many proofs, for forty days appearing to them, and speaking of the kingdom of God.

SO YESHUA/JESUS IS ASCENDED TO HEAVEN ALREADY IN ACTS CHAPTER 1 AFTER 40 DAYS.

NOW WHY JESUS STILL ALIVE IN ACTS CHAPTER 16 AND ACTS CHAPTER 23?

AND THE HE SPIRIT OF YESHUA/JESUS FOLLOWING PAUL/SAUL REMEMBER HE WAS DEAD IN ACTS CHAPTER 1 AND ASCENDED TO HEAVEN NOW WE ARE TALKING ABOUT ACTS CHAPTER 16.

ACTS 16:7 And when they were come into Mysia, they attempted to go into Bithynia: and the Spirit of Jesus suffered them not.

ANOTHER SCENARIO THAT YESHUA/JESUS IS ALIVE STANDING BESIDE PAUL/SAUL.

ACTS 23:11 And the night following, the Lord [[[[[[[[[[[[[[[[[[standing]]]]]]]]]]] by him, said: Be constant: for as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome.

WHAT IS THE MEANING OF RIGHT?

EXAMPLE: YOU ARE “RIGHT”!

YOU HAVE NO “RIGHT” TO ASK ME HOW I FEEL!

PETER IS THE “RIGHT HAND” OF THE MAYOR! (IS NOT LITERAL RIGHT SIDE THAT PETER IS ALWAYS ON THE RIGHT SIDE OF THE MAYOR)

RIGHT = IS NOT RIGHT SIDE BUT AUTHORITY.

ASK YOURSELF WHO IS THE GOD OF PAUL/SAUL WHO CALLED HIM IN ACTS 9:4-5?

YESHUA/JESUS THE SENDER OF THE HOLY SPIRIT http://armandecastro.wordpress.com/2011/05/20/si-jesus-din-ang-espiritu-santo-amen/jesusendcomforterTHE MESSAGE OF THE HOLY SPIRIT CAME FROM YESHUA/JESUS TO GLORIFY HIMSELF http://armandecastro.wordpress.com/2012/07/23/kay-jesus-din-magmumula-ang-ipapahayag-ng-espiritu-santo/galingsaakinYESHUA/JESUS GIVE ETERNAL LIFE ALONE! http://armandecastro.wordpress.com/2010/08/11/si-yahweh-at-jesus-ay-iisa-john-1030/giveternalifealone

 

TAGALOG VERSION

TAKENOTE: HE IS ALONE!!!!

John 12:24 

24 Verily, verily, I say unto you, Except a corn of wheat(YESHUA/JESUS) fall into the ground and die, it abideth alone: but if it die, it bringeth forth much fruit(ALL OF US WHO BELEIVED IN HIM).

GLORY TO YESHUA/JESUS GOD ALMIGHTY AMEN!

TO WHOM ARE YOU GOING TO FAST? KANINO KA DAPAT MAG-FAFASTING?

UNAWAIN NINYO SINO ANG LALAKING IKAKASAL NA NASA MGA PANAUHIN PA BAKIT HINDI PA NAGFAFASTING MGA ALAGAD NI YESHUA/JESUS NA SA BANDANG HULI AY AALISIN SA KANILA.

MARK 2:18-20

18Minsan, nag-aayuno ang mga alagad ni
Juan na Tagapagbautismo at ang mga
Pariseo. May lumapit kay Jesus at
nagtanong, “Bakit po hindi nag-aayuno ang
inyong mga alagad, samantalang ang mga
alagad ni Juan na Tagapagbautismo at
ang mga Pariseo ay nag-aayuno?”

19Sumagot si Jesus, “Dapat bang mag-
ayuno ang mga panauhin sa kasalan
habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal?
Hindi!!!!!!!!!!!!!!!!! Hangga’t kasama nila ito,
hindi nila gagawin iyon.

20Ngunit darating ang araw na [[[[[ilalayo ito/SIYA]]] sa kanila,
at saka pa lamang sila mag-aayuno.

IN OLD SCRIPT VULGATE 405 A.D. TRANSALATION GOD IS JESUS / YESHUA (HABAKKUK 3:18).

OLD SCRIPT LATIN VULGATE 405 A.D. BIBLE TRANSLATION GOD IS JESUS/YESHUA

YESHUA/JESUS COMMANDED MOISES TO DEVIDE THE RED SEA JUDE 1:5 (VULGATE 405 A.D. BIBLE TRANSLATION)

 

HABAKKUK 3:18 GOD IS JESUS!!!

LATIN_VULGATE_405_AD_OLD_SCRIPT

 

LATIN_VULGATE_405_AD_OLD_SCRIPT_2

EATING PORK/PIG/SWAN/CAMEL OR LECHON BABOY IS IT PROHIBITED? IS THAT THE ONLY ANIMAL PROHIBITED BY GOD TO EAT? WRONG!!

WALA PA BA KAYONG UNAWA DAW UNTIL NOW?

MARCOS 7:18-19

18 “Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ninyo ako maunawaan?” tanong ni Jesus. “Hindi ba ninyo alam na hindi ang anumang mula sa labas ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya, 19 sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi.” [[[[[[[[[[[[[[[Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin.]]]]]]]]]]

 QUESTION: ARE THERE ANY PUNISHEMENT GIVEN IN TORAH ABOUT BEING UNCLEAN ON FOOD? IF YOU HAVE THE VERSE GIVE IT TO ME…I REPEAT (PUNISHMENT) EX. (STONED TO DEATH, KILL HIM) ETC..

WHAT WAS WRITTEN IS YOU WILL BECOME UNCLEAN ONLY UNTIL EVEN (SUNSET) NOT LIFETIME OR UNTIL PARADISE ISAIAH 66 ARE PROPHECIES NOT LITERAL PIG AND RAT/MOUSE IN EDEN SO THE ANIMAL IN ISAIAH 66 IS ABOUT SINS PROHECIES CAN NEVER BE LITERAL ALL ARE SYMBOLICAL!!.

CAMEL1CAMEL2LEVITICUS 11_720 VALLOTTON LEVITICUS 03 UNCLEAN ANIMALS clean-and-unclean-meats images UNCLEAN FOODS2

LEVITICUS 11:10 And all that have not fins and scales in the seas, and in the rivers, of all that swarm in the waters, and of all the living creatures that are in the waters, they are a detestable thing unto you, UNCLEAN FOODS3EATING PORK/PIG/SWAN/CAMEL OR LECHON BABOY IS IT PROHIBITED? YES NOT ONLY PIG SEE ALL THE PICTURES ABOVE!!

LEVITICUS 11:4 DO NOT EAT CAMEL

REMEMBER: YOU WILL BECOME UNCLEAN UNTIL EVEN…(SUNSET) NOT LIFETIME OR UNTIL PARADISE READ ALL PINK COLORS BELOW!!

Leviticus Chapter 11 וַיִּקְרָא

א  וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה וְאֶל-אַהֲרֹן, לֵאמֹר אֲלֵהֶם. 1 And the LORD spoke unto Moses and to Aaron, saying unto them:
ב  דַּבְּרוּ אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, לֵאמֹר:  זֹאת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹּאכְלוּ, מִכָּל-הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר עַל-הָאָרֶץ. 2 Speak unto the children of Israel, saying: These are the living things which ye may eat among all the beasts that are on the earth.
ג  כֹּל מַפְרֶסֶת פַּרְסָה, וְשֹׁסַעַת שֶׁסַע פְּרָסֹת, מַעֲלַת גֵּרָה, בַּבְּהֵמָה–אֹתָהּ, תֹּאכֵלוּ. 3 Whatsoever parteth the hoof, and is wholly cloven-footed, and cheweth the cud, among the beasts, that may ye eat.
ד  אַךְ אֶת-זֶה, לֹא תֹאכְלוּ, מִמַּעֲלֵי הַגֵּרָה, וּמִמַּפְרִסֵי הַפַּרְסָה:  אֶת-הַגָּמָל כִּי-מַעֲלֵה גֵרָה הוּא, וּפַרְסָה אֵינֶנּוּ מַפְרִיס–טָמֵא הוּא, לָכֶם. 4 Nevertheless these shall ye not eat of them that only chew the cud, or of them that only part the hoof: the CAMEL, because he cheweth the cud but parteth not the hoof, he is unclean unto you.
ה  וְאֶת-הַשָּׁפָן, כִּי-מַעֲלֵה גֵרָה הוּא, וּפַרְסָה, לֹא יַפְרִיס; טָמֵא הוּא, לָכֶם. 5 And the rock-badger, because he cheweth the cud but parteth not the hoof, he is unclean unto you.
ו  וְאֶת-הָאַרְנֶבֶת, כִּי-מַעֲלַת גֵּרָה הִוא, וּפַרְסָה, לֹא הִפְרִיסָה; טְמֵאָה הִוא, לָכֶם. 6 And the hare, because she cheweth the cud but parteth not the hoof, she is unclean unto you.
ז  וְאֶת-הַחֲזִיר כִּי-מַפְרִיס פַּרְסָה הוּא, וְשֹׁסַע שֶׁסַע פַּרְסָה, וְהוּא, גֵּרָה לֹא-יִגָּר; טָמֵא הוּא, לָכֶם. 7 And the SWINE, because he parteth the hoof, and is cloven-footed, but cheweth not the cud, he is unclean unto you.
ח  מִבְּשָׂרָם לֹא תֹאכֵלוּ, וּבְנִבְלָתָם לֹא תִגָּעוּ; טְמֵאִים הֵם, לָכֶם. 8 Of their flesh ye shall not eat, and their carcasses ye shall not touch; they are unclean unto you.
ט  אֶת-זֶה, תֹּאכְלוּ, מִכֹּל, אֲשֶׁר בַּמָּיִם:  כֹּל אֲשֶׁר-לוֹ סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת בַּמַּיִם, בַּיַּמִּים וּבַנְּחָלִים–אֹתָם תֹּאכֵלוּ. 9 These may ye eat of all that are in the waters: whatsoever hath fins and scales in the waters, in the seas, and in the rivers, them may ye eat.
י  וְכֹל אֲשֶׁר אֵין-לוֹ סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת, בַּיַּמִּים וּבַנְּחָלִים, מִכֹּל שֶׁרֶץ הַמַּיִם, וּמִכֹּל נֶפֶשׁ הַחַיָּה אֲשֶׁר בַּמָּיִם–שֶׁקֶץ הֵם, לָכֶם. 10 And all that have not fins and scales in the seas, and in the rivers, of all that swarm in the waters, and of all the living creatures that are in the waters, they are a detestable thing unto you,
יא  וְשֶׁקֶץ, יִהְיוּ לָכֶם; מִבְּשָׂרָם לֹא תֹאכֵלוּ, וְאֶת-נִבְלָתָם תְּשַׁקֵּצוּ. 11 and they shall be a detestable thing unto you; ye shall not eat of their flesh, and their carcasses ye shall have in detestation.
יב  כֹּל אֲשֶׁר אֵין-לוֹ סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת, בַּמָּיִם–שֶׁקֶץ הוּא, לָכֶם. 12 Whatsoever hath no fins nor scales in the waters, that is a detestable thing unto you.
יג  וְאֶת-אֵלֶּה תְּשַׁקְּצוּ מִן-הָעוֹף, לֹא יֵאָכְלוּ שֶׁקֶץ הֵם:  אֶת-הַנֶּשֶׁר, וְאֶת-הַפֶּרֶס, וְאֵת, הָעָזְנִיָּה. 13 And these ye shall have in detestation among the fowls; they shall not be eaten, they are a detestable thing: the great vulture, and the bearded vulture, and the ospray;
יד  וְאֶת-הַדָּאָה–וְאֶת-הָאַיָּה, לְמִינָהּ. 14 and the kite, and the falcon after its kinds;
טו  אֵת כָּל-עֹרֵב, לְמִינוֹ. 15 every raven after its kinds;
טז  וְאֵת בַּת הַיַּעֲנָה, וְאֶת-הַתַּחְמָס וְאֶת-הַשָּׁחַף; וְאֶת-הַנֵּץ, לְמִינֵהוּ. 16 and the ostrich, and the night-hawk, and the sea-mew, and the hawk after its kinds;
יז  וְאֶת-הַכּוֹס וְאֶת-הַשָּׁלָךְ, וְאֶת-הַיַּנְשׁוּף. 17 and the little owl, and the cormorant, and the great owl;
יח  וְאֶת-הַתִּנְשֶׁמֶת וְאֶת-הַקָּאָת, וְאֶת-הָרָחָם. 18 and the horned owl, and the pelican, and the carrion-vulture;
יט  וְאֵת, הַחֲסִידָה, הָאֲנָפָה, לְמִינָהּ; וְאֶת-הַדּוּכִיפַת, וְאֶת-הָעֲטַלֵּף. 19 and the stork, and the heron after its kinds, and the hoopoe, and the bat.
כ  כֹּל שֶׁרֶץ הָעוֹף, הַהֹלֵךְ עַל-אַרְבַּע–שֶׁקֶץ הוּא, לָכֶם. 20 All winged swarming things that go upon all fours are a detestable thing unto you.
כא  אַךְ אֶת-זֶה, תֹּאכְלוּ, מִכֹּל שֶׁרֶץ הָעוֹף, הַהֹלֵךְ עַל-אַרְבַּע:  אֲשֶׁר-לא (לוֹ) כְרָעַיִם מִמַּעַל לְרַגְלָיו, לְנַתֵּר בָּהֵן עַל-הָאָרֶץ. 21 Yet these may ye eat of all winged swarming things that go upon all fours, which have jointed legs above their feet, wherewith to leap upon the earth;
כב  אֶת-אֵלֶּה מֵהֶם, תֹּאכֵלוּ–אֶת-הָאַרְבֶּה לְמִינוֹ, וְאֶת-הַסָּלְעָם לְמִינֵהוּ; וְאֶת-הַחַרְגֹּל לְמִינֵהוּ, וְאֶת-הֶחָגָב לְמִינֵהוּ. 22 even these of them ye may eat: the locust after its kinds, and the bald locust after its kinds, and the cricket after its kinds, and the grasshopper after its kinds.
כג  וְכֹל שֶׁרֶץ הָעוֹף, אֲשֶׁר-לוֹ אַרְבַּע רַגְלָיִם–שֶׁקֶץ הוּא, לָכֶם. 23 But all winged swarming things, which have four feet, are a detestable thing unto you.
כד  וּלְאֵלֶּה, תִּטַּמָּאוּ; כָּל-הַנֹּגֵעַ בְּנִבְלָתָם, יִטְמָא עַד-הָעָרֶב. 24 And by these ye shall become unclean; whosoever toucheth the carcass of them shall be unclean until even(SUNSET).
כה  וְכָל-הַנֹּשֵׂא, מִנִּבְלָתָם–יְכַבֵּס בְּגָדָיו, וְטָמֵא עַד-הָעָרֶב. 25 And whosoever beareth aught of the carcass of them shall wash his clothes, and be unclean until the even(SUNSET).
כו  לְכָל-הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר הִוא מַפְרֶסֶת פַּרְסָה וְשֶׁסַע אֵינֶנָּה שֹׁסַעַת, וְגֵרָה אֵינֶנָּה מַעֲלָה–טְמֵאִים הֵם, לָכֶם; כָּל-הַנֹּגֵעַ בָּהֶם, יִטְמָא. 26 Every beast which parteth the hoof, but is not cloven footed, nor cheweth the cud, is unclean unto you; every one that toucheth them shall be unclean.
כז  וְכֹל הוֹלֵךְ עַל-כַּפָּיו, בְּכָל-הַחַיָּה הַהֹלֶכֶת עַל-אַרְבַּע–טְמֵאִים הֵם, לָכֶם; כָּל-הַנֹּגֵעַ בְּנִבְלָתָם, יִטְמָא עַד-הָעָרֶב. 27 And whatsoever goeth upon its paws, among all beasts that go on all fours, they are unclean unto you; whoso toucheth their carcass shall be unclean until the even(SUNSET).
כח  וְהַנֹּשֵׂא, אֶת-נִבְלָתָם–יְכַבֵּס בְּגָדָיו, וְטָמֵא עַד-הָעָרֶב; טְמֵאִים הֵמָּה, לָכֶם.  {ס} 28 And he that beareth the carcass of them shall wash his clothes, and be unclean until the even; they are unclean unto you. {S}
כט  וְזֶה לָכֶם הַטָּמֵא, בַּשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ עַל-הָאָרֶץ:  הַחֹלֶד וְהָעַכְבָּר, וְהַצָּב לְמִינֵהוּ. 29 And these are they which are unclean unto you among the swarming things that swarm upon the earth: the weasel, and the mouse, and the great lizard after its kinds,
ל  וְהָאֲנָקָה וְהַכֹּחַ, וְהַלְּטָאָה; וְהַחֹמֶט, וְהַתִּנְשָׁמֶת. 30 and the gecko, and the land-crocodile, and the lizard, and the sand-lizard, and the chameleon.
לא  אֵלֶּה הַטְּמֵאִים לָכֶם, בְּכָל-הַשָּׁרֶץ; כָּל-הַנֹּגֵעַ בָּהֶם בְּמֹתָם, יִטְמָא עַד-הָעָרֶב. 31 These are they which are unclean to you among all that swarm; whosoever doth touch them, when they are dead, shall be unclean until the even(SUNSET).
לב  וְכֹל אֲשֶׁר-יִפֹּל-עָלָיו מֵהֶם בְּמֹתָם יִטְמָא, מִכָּל-כְּלִי-עֵץ אוֹ בֶגֶד אוֹ-עוֹר אוֹ שָׂק, כָּל-כְּלִי, אֲשֶׁר-יֵעָשֶׂה מְלָאכָה בָּהֶם; בַּמַּיִם יוּבָא וְטָמֵא עַד-הָעֶרֶב, וְטָהֵר. 32 And upon whatsoever any of them, when they are dead, doth fall, it shall be unclean; whether it be any vessel of wood, or raiment, or skin, or sack, whatsoever vessel it be, wherewith any work is done, it must be put into water, and it shall be unclean until the even(SUNSET); then shall it be clean.
לג  וְכָל-כְּלִי-חֶרֶשׂ–אֲשֶׁר-יִפֹּל מֵהֶם, אֶל-תּוֹכוֹ:  כֹּל אֲשֶׁר בְּתוֹכוֹ יִטְמָא, וְאֹתוֹ תִשְׁבֹּרוּ. 33 And every earthen vessel whereinto any of them falleth, whatsoever is in it shall be unclean, and it ye shall break.
לד  מִכָּל-הָאֹכֶל אֲשֶׁר יֵאָכֵל, אֲשֶׁר יָבוֹא עָלָיו מַיִם–יִטְמָא; וְכָל-מַשְׁקֶה אֲשֶׁר יִשָּׁתֶה, בְּכָל-כְּלִי יִטְמָא. 34 All food therein which may be eaten, that on which water cometh, shall be unclean; and all drink in every such vessel that may be drunk shall be unclean.
לה  וְכֹל אֲשֶׁר-יִפֹּל מִנִּבְלָתָם עָלָיו, יִטְמָא–תַּנּוּר וְכִירַיִם יֻתָּץ, טְמֵאִים הֵם; וּטְמֵאִים, יִהְיוּ לָכֶם. 35 And every thing whereupon any part of their carcass falleth shall be unclean; whether oven, or range for pots, it shall be broken in pieces; they are unclean, and shall be unclean unto you.
לו  אַךְ מַעְיָן וּבוֹר מִקְוֵה-מַיִם, יִהְיֶה טָהוֹר; וְנֹגֵעַ בְּנִבְלָתָם, יִטְמָא. 36 Nevertheless a fountain or a cistern wherein is a gathering of water shall be clean; but he who toucheth their carcass shall be unclean.
לז  וְכִי יִפֹּל מִנִּבְלָתָם, עַל-כָּל-זֶרַע זֵרוּעַ אֲשֶׁר יִזָּרֵעַ–טָהוֹר, הוּא. 37 And if aught of their carcass fall upon any sowing seed which is to be sown, it is clean.
לח  וְכִי יֻתַּן-מַיִם עַל-זֶרַע, וְנָפַל מִנִּבְלָתָם עָלָיו–טָמֵא הוּא, לָכֶם.  {ס} 38 But if water be put upon the seed, and aught of their carcass fall thereon, it is unclean unto you. {S}
לט  וְכִי יָמוּת מִן-הַבְּהֵמָה, אֲשֶׁר-הִיא לָכֶם לְאָכְלָה–הַנֹּגֵעַ בְּנִבְלָתָהּ, יִטְמָא עַד-הָעָרֶב. 39 And if any beast, of which ye may eat, die, he that toucheth the carcass thereof shall be unclean until the even(SUNSET).
מ  וְהָאֹכֵל, מִנִּבְלָתָהּ–יְכַבֵּס בְּגָדָיו, וְטָמֵא עַד-הָעָרֶב; וְהַנֹּשֵׂא, אֶת-נִבְלָתָהּ–יְכַבֵּס בְּגָדָיו, וְטָמֵא עַד-הָעָרֶב. 40 And he that eateth of the carcass of it shall wash his clothes, and be unclean until the even; he also that beareth the carcass of it shall wash his clothes, and be unclean until the even(SUNSET).
מא  וְכָל-הַשֶּׁרֶץ, הַשֹּׁרֵץ עַל-הָאָרֶץ–שֶׁקֶץ הוּא, לֹא יֵאָכֵל. 41 And every swarming thing that swarmeth upon the earth is a detestable thing; it shall not be eaten.
מב  כֹּל הוֹלֵךְ עַל-גָּחוֹן וְכֹל הוֹלֵךְ עַל-אַרְבַּע, עַד כָּל-מַרְבֵּה רַגְלַיִם, לְכָל-הַשֶּׁרֶץ, הַשֹּׁרֵץ עַל-הָאָרֶץ–לֹא תֹאכְלוּם, כִּי-שֶׁקֶץ הֵם. 42 Whatsoever goeth upon the belly, and whatsoever goeth upon all fours, or whatsoever hath many feet, even all swarming things that swarm upon the earth, them ye shall not eat; for they are a detestable thing.
מג  אַל-תְּשַׁקְּצוּ, אֶת-נַפְשֹׁתֵיכֶם, בְּכָל-הַשֶּׁרֶץ, הַשֹּׁרֵץ; וְלֹא תִטַּמְּאוּ בָּהֶם, וְנִטְמֵתֶם בָּם. 43 Ye shall not make yourselves detestable with any swarming thing that swarmeth, neither shall ye make yourselves unclean with them, that ye should be defiled thereby.
מד  כִּי אֲנִי יְהוָה, אֱלֹהֵיכֶם, וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים, כִּי קָדוֹשׁ אָנִי; וְלֹא תְטַמְּאוּ אֶת-נַפְשֹׁתֵיכֶם, בְּכָל-הַשֶּׁרֶץ הָרֹמֵשׂ עַל-הָאָרֶץ. 44 For I am the LORD your God; sanctify yourselves therefore, and be ye holy; for I am holy; neither shall ye defile yourselves with any manner of swarming thing that moveth upon the earth.
מה  כִּי אֲנִי יְהוָה, הַמַּעֲלֶה אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם, לִהְיֹת לָכֶם, לֵאלֹהִים; וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים, כִּי קָדוֹשׁ אָנִי. 45 For I am the LORD that brought you up out of the land of Egypt, to be your God; ye shall therefore be holy, for I am holy.
מו  זֹאת תּוֹרַת הַבְּהֵמָה, וְהָעוֹף, וְכֹל נֶפֶשׁ הַחַיָּה, הָרֹמֶשֶׂת בַּמָּיִם; וּלְכָל-נֶפֶשׁ, הַשֹּׁרֶצֶת עַל-הָאָרֶץ. 46 This is the law of the beast, and of the fowl, and of every living creature that moveth in the waters, and of every creature that swarmeth upon the earth;
מז  לְהַבְדִּיל, בֵּין הַטָּמֵא וּבֵין הַטָּהֹר; וּבֵין הַחַיָּה, הַנֶּאֱכֶלֶת, וּבֵין הַחַיָּה, אֲשֶׁר לֹא תֵאָכֵל.  {פ} 47 to make a difference between the unclean and the clean, and between the living thing that may be eaten and the living thing that may not be eaten. {P}

QUESTION: DOES MOSES GIVE PUNISHMENT IN EATING PROHITED FOODS? AGAIN I REPEAT PUNISHMENT EX. (KILL, STONED TO DEATH) ETC..IF YOU HAVE GIVE ME THE VERSE.

 ISAIAH 66 ARE THE PROPHECIES OF ISAIAH FOR BEING SINFUL IT IS NOT THE LITERAL PIG AND RAT/MOUSE IN EDEN.

THOSE WHO PROHIBIT SOME FOOD IN THE LAST DAY ARE THE TEACHINGS OF EVIL

1 Timoteo 4: 1-16

Mga Huwad na Guro

1 Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga HULING ARAW (LAST DAYS) ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga(((( katuruan ng mga DEMONYO)))). 2 Ang mga katuru- ang ito’y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. 3 ((((((Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa ))))))) at (((((ang ilang uri ng pagkain)))), ….READ MORE

 

ANG PAGPASOK SA KAHARIAN NG LANGIT AY HINDI NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN

ROMA 14:17 SAPAGKAT ang PAGPASOK NG TAO sa KAHARIAN NG DIYOS ay HINDI!!!!!! NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN kundi sa PAGIGING MATUWID, PAGKAKASUNDO-SUNDO AT KAGALAKAN na pawang KALOOB NG ESPIRITO SANTO.

ROMA 14:17 For the KINGDOM OF GOD is not MEAT and DRINK; but righteousness, and peace, and joy in the Holy Ghost. ROMA 14:13-17

14 13 Let us not therefore judge one another any more. But judge this rather, that you put not a stumblingblock or a scandal in your brother’s way. non ergo amplius invicem iudicemus sed hoc iudicate magis ne ponatis offendiculum fratri vel scandalum
14 14 I know, and am confident in the Lord Jesus, that nothing is unclean of itself: but to him that esteemeth any thing to be unclean, to him it is unclean. scio et confido in Domino Iesu quia nihil commune per ipsum nisi ei qui existimat quid commune esse illi commune est
14 15 For if, because of thy meat, thy brother be grieved, thou walkest not now according to charity. Destroy not him with thy meat, for whom Christ died. si enim propter cibum frater tuus contristatur iam non secundum caritatem ambulas noli cibo tuo illum perdere pro quo Christus mortuus est
14 16 Let not then our good be evil spoken of. non ergo blasphemetur bonum nostrum
14 17 For the kingdom of God is not meat and drink: but justice and peace and joy in the Holy Ghost. non est regnum Dei esca et potus sed iustitia et pax et gaudium in Spiritu Sancto

 

TAGALOG

ROMA 14:13-17

13 Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa’t isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. 
14 Nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anomang bagay na marumi sa kaniyang sarili: maliban na doon sa nagaakala na ang anomang bagay ay marumi, sa kaniya’y marumi ito. 
15 Sapagka’t kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi ka na lumalakad sa pagibig. Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo. 
16 Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan:
17Sapagka’t ang kaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo.   UNTIL NOW YOU DON’T UNDERSTAND YESHUA/JESUS!!

 

MARCOS 7:18-19

18 “Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ninyo ako maunawaan?” tanong ni Jesus. “Hindi ba ninyo alam na hindi ang anumang mula sa labas ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya, 19 sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi.” [[[[[[[[[[[[[[[Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin.]]]]]]]]]]

ANG LUMALABAS SA TAO ANG NAGPAPARUMI SA KANYA SA PANGINGIN NG DIYOS…………

DO NOT CONCENTRATE ONLY IN PORK/SWAN CONCENTRATE IN ALL ANIMALS PROHIBITED BY GOD AND YOU WILL BECOME UNCLEAN ONLY UNTIL EVEN

ANG PAGKAIN NG ISA (1) SA IBINAWAL O ISANG(1) PAGLABAG MO LANG.  MAGKAKAMUKHA LANG NG EPEKTO YAN MADUMI KA PA DIN KAYA HUWAG LANG BABOY TUTUKAN NINYO TUTUKAN NINYO LAHAT!!

HINDI KAYO NILALANG NG DIYOS PARA MAGING ALIPIN NG PAGKAIN AT INUMIN LANG NOH

HOY GISING!!!

IS PARAN FORMERLY SAUDI ARABIA? REVIEW THIS ARAVA NOT ARABIA!!, PHARAN(PARAN), THOPEL(TAFILAH) DEUTERONOMY 1:1-2

WAS PARAN SAUDI ARABIA? REVIEW THIS ARAVA NOT ARABIA!!, PHARAN(PARAN), THOPEL(TAFILAH) DEUTERONOMY 1:1-2

FACEBOOK DEBATE CLAIM BY ISLAM

MICHAEL_PARAN_SAUDI_PALPAK

OKAY LET US CHECK IF ISLAM ARE CORRECT IN THEIR CLAIM!!

LET US READ DEUTORONOMY 1:1-2

SEE PARAN, TOPHEL, AND ARAVA/ARABAH

New International Version
These are the words Moses spoke to all Israel in the wilderness east of the Jordan–that is, in the Arabah–opposite Suph, between Paran and Tophel, Laban, Hazeroth and Dizahab.

New Living Translation
These are the words that Moses spoke to all the people of Israel while they were in the wilderness east of the Jordan River. They were camped in the Jordan Valley near Suph, between Paran on one side and Tophel, Laban, Hazeroth, and Di-zahab on the other.

English Standard Version
These are the words that Moses spoke to all Israel beyond the Jordan in the wilderness, in the Arabah opposite Suph, between Paran and Tophel, Laban, Hazeroth, and Dizahab.

New American Standard Bible 
These are the words which Moses spoke to all Israel across the Jordan in the wilderness, in the Arabah opposite Suph, between Paran and Tophel and Laban and Hazeroth and Dizahab.

King James Bible
These be the words which Moses spake unto all Israel on this side Jordan in the wilderness, in the plain over against the Redsea, between Paran, and Tophel, and Laban, and Hazeroth, and Dizahab.

Holman Christian Standard Bible
These are the words Moses spoke to all Israel across the Jordan in the wilderness, in the Arabah opposite Suph, between Paran and Tophel, Laban, Hazeroth, and Di-zahab. 

International Standard Version
These are the words that Moses spoke to the assembly of Israel east of the Jordan River, in the Arabah desert, opposite Suph between Paran, Tophel, Laban, Hazeroth, and Di-zahab. 

NET Bible
This is what Moses said to the assembly of Israel in the Transjordanian wastelands, the arid country opposite Suph, between Paran and Tophel, Laban, Hazeroth, and Di Zahab

GOD’S WORD® Translation
This is the speech Moses gave in the desert east of the Jordan River, on the plains, near Suph, between Paran and Tophel, and near Laban, Hazeroth, and Di Zahab. He spoke to all the Israelites.

Jubilee Bible 2000
These are the words which Moses spoke unto all Israel on this side of the Jordan in the wilderness, in the plain over against the Red sea, between Paran, Tophel, Laban, Hazeroth, and Dizahab.

King James 2000 Bible
These are the words which Moses spoke unto all Israel on this side of Jordan in the wilderness, in the plain over against Suph, between Paran, and Tophel, and Laban, and Hazeroth, and Dizahab.

American King James Version
These be the words which Moses spoke to all Israel on this side Jordan in the wilderness, in the plain over against the Red sea, between Paran, and Tophel, and Laban, and Hazeroth, and Dizahab.

American Standard Version
These are the words which Moses spake unto all Israel beyond the Jordan in the wilderness, in the Arabah over against Suph, between Paran, and Tophel, and Laban, and Hazeroth, and Di-zahab.

Douay-Rheims Bible
These are the words, which Moses spoke to all Israel beyond the Jordan, in the plain wilderness, over against the Red Sea, between Pharan and Thophel and Laban and Haseroth, where there is very much gold: 

Darby Bible Translation
These are the words which Moses spoke to all Israel on this side the Jordan, in the wilderness, in the plain, opposite to Suph, between Paran and Tophel, Laban, Hazeroth, and Dizahab.

English Revised Version
These be the words which Moses spake unto all Israel beyond Jordan in the wilderness, in the Arabah over against Suph, between Paran, and Tophel, and Laban, and Hazeroth, and Di-zahab.

Webster’s Bible Translation
These are the words which Moses spoke to all Israel on the east side of Jordan in the wilderness, in the plain over against Suf, between Paran, and Tophel, and Laban, and Hazeroth, and Dizahab.

World English Bible
These are the words which Moses spoke to all Israel beyond the Jordan in the wilderness, in the Arabah over against Suph, between Paran, and Tophel, and Laban, and Hazeroth, and Dizahab.

Young’s Literal Translation
These are the words which Moses hath spoken unto all Israel, beyond the Jordan, in the wilderness, in the plain over-against Suph, between Paran and Tophel, and Laban, and Hazeroth, and Di-Zahab;

link all the verses on top

KING JAMES VERSION

Deuteronomy 1:1-2

These be the words which Moses spake unto all Israel on this side Jordan in the wilderness, in the plain over against the Red sea, between Paran, and Tophel, and Laban, and Hazeroth, and Dizahab.

(There are eleven days’ journey from Horeb by the way of mount Seir unto Kadeshbarnea.)

WHERE IS MOUNT SEIR http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Seir

 

LATIN VULGATE 405 A.D. BIBLE TRANSALATION

 

1 1 These are the words, which Moses spoke to all Israel beyond the Jordan, in the plain wilderness, over against the Red Sea, between Pharan and Thophel and Laban and Haseroth, where there is very much gold. haec sunt verba quae locutus est Moses ad omnem Israhel trans Iordanem in solitudine campestri contra mare Rubrum inter Pharan et Thophel et Laban et Aseroth ubi auri est plurimum
1 2 Eleven days’ journey from Horeb by the way of mount Seir to Cadesbarne. undecim diebus de Horeb per viam montis Seir usque Cadesbarne

TAGALOG BIBLE…

1 Ito ang mga salita na sinalita ni Moises sa buong Israel sa dako roon ng Jordan sa ilang, sa Araba na katapat ng Suph, sa pagitan ng Paran, at ng Thopel, at ng Laban, at ng Haseroth, at ng Di-zahab. 
2 Labing isang araw na lakbayin mula sa Horeb kung dadaan ng bundok ng Seir hanggang sa Cades-barnea.

ARAVA AND PARAN AND THOPEL(TAFILAH)

ARAVA ARAVA_DESSERT

WHAT GOD SAID? ARAVA…BETWEEN PARAN AND TOPHEL/TAFILAH (

DEUT. 1:1 Arabah(TODAY IS ARAVA)–opposite Suph, between Paran and Tophel, Laban, Hazeroth and Dizahab.

SEE BELOW MAP CORRECT!!!!

ARAVA_TOPHEL_PARAN

WHY TOPHEL = TAFILAH?

SEE THE EXPLANATION BELOW!!

israel_negev_paran MT_AARON_JORDAN PARAN_AND_ARAVA PARAN_ARAVA_AQABA PARAN_ARAVA_JORDAN

LET US ZOOM IN SOME AREA OF PARAN ISRAEL (GOOGLE EARTH)imageimage

paran_israel_zoom

TOPHEL/TAFILAH

http://en.wikipedia.org/wiki/Tafilah

image

At-Tafilah (Arabicالطفيلة‎), also spelled Tafila, is a town with a population of 39,000 people in southern Jordan, located 183 kilometers (114 mi) southwest of Amman. It is the capital of Tafilah Governorate. It is well known for having green gardens which contain olive and fig trees, and grape-vines. Tafilah was first built by the Edomites and was called Tophel.
tafilah_tophel

There are more than 360 natural springs in the at-Tafilah area, including the natural reservoir of Dana and hotnatural springs at Afra and Borbeata. There are two phosphate and cement mines in at-Tafilah which are one of the country’s main income sources.

THOPEL_NOW_TAFILAH

SO TAFILAH IS TOPHEL IN THE BIBLE

KADESH (ISRAEL) OR  Qadesh-Barneʿa

http://en.wikipedia.org/wiki/Kadesh_(Israel)

KADESHLET US CHECK IN GOOGLE MAP THE ABOVE MAP IF CORRECT OR REALISTIC QADESH BARNEA

QADESH_BARNEA_BEERSEVA_ETC

TO GOD YOD HE VAV HE/YEHWAH(Yǝhwāh)/YESHUA  BE THE GLORY!!

AMEN!

ABRAHAM’S JOURNEY

WELL OF HAGAR AND ISHMAEL IN BEERSEVA

MOUNTAINS OF ARMENIA (MT. ARARAT)

BIBLICAL MT. SINAI

THE PROPHECY OF 400 YEARS IN EGYPT AND WHY BECOME 430 PROPHECY FULFILLED?

PROPHECY IN OLD TESTAMENT

GENESIS 15:13 At sinabi ng Dios kay Abram, Tunay na pakatalastasin mo, na ang iyong binhi ay magiging taga ibang bayan sa lupaing hindi kanila, at [[[[[[[[[[[[[[mangaglilingkod sa mga yaon; at pahihirapang]]]]]]]] apat na raang taon (400 YEARS).

 

EXODUS 12:40 Nanirahan ang mga Israelita sa Egipto nang 430 taon.

41 Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Egipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh.

HEBREW BIBLE!

מ וּמוֹשַׁב בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, אֲשֶׁר יָשְׁבוּ בְּמִצְרָיִם–שְׁלֹשִׁים שָׁנָה, וְאַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה. 40 Now the time that the children of Israel dwelt in Egypt was four hundred and thirty years (430 YEARS).

מא וַיְהִי, מִקֵּץ שְׁלֹשִׁים שָׁנָה, וְאַרְבַּע מֵאוֹת, שָׁנָה; וַיְהִי, בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה, יָצְאוּ כָּל-צִבְאוֹת יְהוָה, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. 41 And it came to pass at the end of four hundred and thirty years (430 YEARS), even the selfsame day it came to pass, that all the host of the LORD went out from the land of Egypt.

FOURTH GENERATION!!!! 

GENESIS 15:16-17


טז וְדוֹר רְבִיעִי, יָשׁוּבוּ הֵנָּה: כִּי לֹא-שָׁלֵם עֲו‍ֹן הָאֱמֹרִי, עַד-הֵנָּה. 16 And in the [[[[[FOURTH (4TH) GENERATION]]]]]] they shall come back hither; for the iniquity of the Amorite is not yet full.’

יז וַיְהִי הַשֶּׁמֶשׁ בָּאָה, וַעֲלָטָה הָיָה; וְהִנֵּה תַנּוּר עָשָׁן, וְלַפִּיד אֵשׁ, אֲשֶׁר עָבַר, בֵּין הַגְּזָרִים הָאֵלֶּה. 17 And it came to pass, that, when the sun went down, and there was thick darkness, behold a [[[[[smoking furnace (THE POTTER), and a flaming torch(THE LIGHT) that passed between these pieces.]]]

YESHUA/JESUS SAW BY ABRAHAM!!!!

THE FLAMING TORCH OF NEW TESTAMENT (LIGHT)

AND

SMOKING FURNACE (THE POTTER) IS THE OLD TESTAMENT

EXODUS 12:40 Nanirahan ang mga Israelita sa Egipto nang 430 taon.

41 Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Egipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh.

HEBREW BIBLE!

מ וּמוֹשַׁב בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, אֲשֶׁר יָשְׁבוּ בְּמִצְרָיִם–שְׁלֹשִׁים שָׁנָה, וְאַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה. 40 Now the time that the children of Israel dwelt in Egypt was four hundred and thirty years.

מא וַיְהִי, מִקֵּץ שְׁלֹשִׁים שָׁנָה, וְאַרְבַּע מֵאוֹת, שָׁנָה; וַיְהִי, בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה, יָצְאוּ כָּל-צִבְאוֹת יְהוָה, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. 41 And it came to pass at the end of four hundred and thirty years, even the selfsame day it came to pass, that all the host of the LORD went out from the land of Egypt.

 

PROPHECIES FULFILLED IN NEW TESTAMENT

I AM THAT I AM, I AM HE!!

John 8:56-58

56 Your father Abraham rejoiced to see my day: and he saw it, and was glad.

57 Then said the Jews unto him, Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham?

58 Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was,[[[ I am.]]]

I AM…………..AND…………..HE………….SO I AM HE…

John 8:24 I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that [[[[[[I am he]]]], ye shall die in your sins.

John 13:19 Now I tell you before it come, that, when it is come to pass, ye may believe that[[[[ I am he.]]]]

HALA KAYO MAGPAPALAYOK NASA OT….ANG TORCH ANG ILAW NASA NT!! Yuong LET THEREBE LIGHT!!!

theword

BASA ANO SABI SA KATUPARAN!!!!! Medyo hindi LITERAL…DAHIL DARATING SI KRISTO!!! NGANGA!!!

ANO SABI NI YHWH

GALATIANS 3:15-20

15 Mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa. Kapag nalagdaan na ang isang kasunduan, hindi na ito mapapawalang-kabuluhan ninuman. Hindi rin ito maaaring dagdagan. 16 Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. Hindi sinasabi, “At sa kanyang mga sup- ling,” na ang tinutukoy ay marami kundi, “At sa iyong supling,” na [[[[[[iisa]]]]]]] ang tinutukoy at ito’y si YESHUA/JESUS/MESSIAH/CHRIST. 17 Ito ang ibig kong sabihin, pinagtibay ng Diyos ang kanyang kasunduan at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang kasunduang iyon ay hindi mapapawalang-saysay ng Kautusan na dumating pagkaraan ng [[[[[[[430]]]]]]] taon, ni hindi rin mapapawalang-saysay ng Kautusang ito ang mga pangako ng Diyos. 18 Kung ang pamana ay ipinagkakaloob dahil sa Kautusan, hindi na ito dahil sa pangako. Ngunit ang pamana ay ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako.

19 Kung ganoon, bakit pa ibinigay ang Kautusan? Ibinigay ito upang maipakita kung ano ang paglabag. Bago dumating ang anak na pinangakuan, ibinigay ang Kautusang ito sa pamamagitan ng mga anghel, sa tulong ng isang tagapamagitan. 20 Ngunit hindi kailangan ang tagapamagitan kung iisang panig lamang ang gumagawa ng kasunduan—at ang Diyos ay iisa.

 

THE  ADDITIONAL 30 YEARS!!

Natupad ang KASULATAN!!! 30 years old na si KRISTO NG MAGTURO DIBA YAAN ANG KALAYAAN NATING TUNAY AT SYMBOLICAL NA PAGKAKAALIS SA PAGKAALIPIN….HANGGANG SA MAGSTART ANG PINANGAKUAN!!!! So 400 + 30…

 LUKE 3:23

23At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo ay may gulang na tatlongpung taon (30 YEARS OLD) , na anak (ayon sa sinasapantaha) ni Jose, ni Eli,

whythereareprophecies

FACEBOOK DESCUSSION

400_why_430

 

@Abdul Salam Olivar another blatant error in the bible:::

genesis15:13
And he said to Abram, Truly, your seed will be living in a land which is not theirs, as servants to a people who will be cruel to them for four hundred years;
– Basic English Bible

proof:

by genesis46:11 And the sons of Levi; Gershon, ((((Kohath,))) and Merari.

…emplies kohath was born already when Israel came to egypt..

compare:

exudo6:18And the sons of Kohath: (((Amram))) and Izhar and Hebron and Uzziel: and the years of {{{{{Kohath’s life were a hundred and thirty-three.}}}}}}
– Basic English Bible

…which emplies further that during the lifetime of KOHATH Israel descendants lived 133 years less lifetime of kohath before going egypt….

compare again..

exudo6:18And Amram took Jochebed, his father’s sister, as wife; and she gave birth to Aaron and Moses: and the years of{{{{ Amram’s life were a hundred and thirty-seven.}}}}
– Basic English Bible

exudo7:7And {{{{Moses was eighty years old,}}} and Aaron eighty-three years old, when they gave the Lord’s word to Pharaoh.
– Basic English Bible

let us do little analysis:

from kohath to amram= 133 less year of birth of amram
from amram to moses= 137 less year of birth of moses
from moses up to crossing dead sea = 80

is this 400?????? what a blatant error!!!! heto na naman si mando latag ng patalon talon:::: heto ipaliwanag mo komiks mo:

FACEBOOK DISCUSSION

 • Abdul Salam Olivar masarap na usapan ito may 400 na prophecy naging 430 nang suriin naku po malinaw na butata nyahahaha mali ba ang chronology ng bible???? nyahahahahaha palpak na palpak
  1 hr · Like · 1
 • Arman G. De Castro Unawain mo nga prophecy sa GENESIS 15:13 gusto mo tagalugin mo pa!!!ANG BINILANG NG DIYOS DIYAN YUONG TAON NA PAHIHIRAPAN…ANO ANONG EDAD COMPUTE KA DIYAN!!GENESIS 15:13 At sinabi ng Dios kay Abram, Tunay na pakatalastasin mo, na ang iyong binhi ay magiging taga ibang bayan sa lupaing hindi kanila, at [[[[[[[[[[[[[[mangaglilingkod sa mga yaon; at pahihirapang]]]]]]]] apat na raang taon.NOON BANG SI JOSE GOVERNADOR EH NAGLILINGKOD AT PINAHIHIRAPAN NA BA SILA?
  1 hr · Like
 • Arman G. De Castro NGONGO KA KASI Abdul Salam Olivar umunawa eh…HAHAHA!
  1 hr · Like
 • Abdul Salam Olivar inunawa ko yan palpak na palpak komiks nga ehhhh
  1 hr · Like
 • Abdul Salam Olivar [[[[mangaglilingkod sa mga yaon; at pahihirapang]]]]]]]] ////// di ga nga sabi ng kitab mo ay nangyari sa ehepto oinahirapan at ginawang alipin sila duon??????
  1 hr · Like · 1
 • Arman G. De Castro Naman…. Marunong ka pa sa nasusulat eh kadami mo ngang kapalpakan nagulat ka ng ng 17 years old na si Jose ng makarating ng Egypt…
  1 hr · Like
 • Abdul Salam Olivar ipaliwanag mo ang chronology ng bibliya mo malinaw na may batayan ang latag ko bakit wala pa yatang 300 ahhhhh nyahahahaha ay equals 430 na agad???? nyahahahahaha butata
  1 hr · Like · 1
 • Arman G. De Castro HINDI MO ALAM LAHAT NG STORYA ABDUL…TAMA YAN…. DAHIL NG MAGING ALIPIN SILA HINDI NA KILALA NG PHARAO SI JOSE…
  1 hr · Like
 • Abdul Salam Olivar ikaw ang nagmamarunong kaso tanga ka kasi ang sabi mo dyos ang sumulat nyan ngayon bistdong bistado na nyahahahaha byutata
  1 hr · Like · 2
 • Arman G. De Castro BASTA SUPALPAL NA MGA ZAM ZAM AT JOURNEY NI ABRAHAM sa ISLAM NYAHAHAHAHA!
  1 hr · Like
 • Arman G. De Castro Hayaan mo at rereviewhin ko pa Abdul Salam Olivarmaliit lang yuong time eh give me more time hahahahah!
  1 hr · Like
 • Abdul Salam Olivar alam ko lahat mula genesis hanggang pahayag yan ay salita ng tao alam ko yan… heto nga inumpisahan ko nang butbutin exudo palang tayo mando malinaw na butata ka abangan mo pa ang iba wala ito sa 101 pero siguradong taob ang kayabangan mo!!!!!
  1 hr · Like · 2
 • Arman G. De Castro Naman paano kung ang namali mga scholar? Nganga ka pala eh!!!! Nakita mo naman na panay lagay nila ng sarili nilang translation sa ORIGINAL EH hahahahaha!
  1 hr · Edited · Like
 • Abdul Salam Olivar BASTA SUPALPAL NA MGA ZAM ZAM AT JOURNEY NI ABRAHAM sa ISLAM NYAHAHAHAHA!////////////// nyahahaha ok sana kung walang error kitab mo kaso meron ehhhhh nyahahahahaha
  1 hr · Like · 2
 • Abdul Salam Olivar Naman paano kung ang namali mga scholar? Nganga ka pala eh!!!! Nakita mo naman na panay lahay nila ng sarili nilang translation hahahahaha!/////////////////////////////////////////////////pwes pasinungalingan mo yan wag kang maglatag ng ika butata mo
  1 hr · Like · 2
 • Abdul Salam Olivar paliwanag ka wag kang mangguyo nyahahahaha
  1 hr · Like · 1
 • Abdul Salam Olivar pwes kung walang paliwanag ang kitab mo ay komiks na maraming eeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrooooooooooorrrrrrr….
  1 hr · Like · 1
 • Abdul Salam Olivar error = kasinungalingan kaya walang maniniwala liban sa mga TANGA!!!
  1 hr · Like · 2
 • Arman G. De Castro Naman abdul HALATA NAMANG SA BIBLIA KA DIN KUMUKUHA NG REFERENCE NGANGA NGA QURANG QURANG MO EH HINDI KA PA BA NAKAKAHALATA?

  Eto STYLE NG ISLAM EH

  Arman G. De Castro's photo.
  1 hr · Like
 • Arman G. De Castro Nyahahahaha Walang maipalag sa QURAN …HAHAHAHA!
  1 hr · Like
 • Abdul Salam Olivar HAHAHAHAHA KUNG AKO MANGARAL MULA SA QURAN AT HADITH HINDI MULA SA KOMIKS NYAHAHAHAHA
  1 hr · Like · 2
 • Abdul Salam Olivar KUNG AKO MAKIPAGDEBATE SA INYO KOMIKS LANG SAPAT NA PARA PATAUBIN KAYO KAHIT SAANG ANGGULO NYAHAHAHAHAHA
  1 hr · Like · 1
 • Arman G. De Castro Naman!! Pasalamat ka at NAUNA BIBLIA KUNG HINDI WALA KANG KILALANG MOISES AT ABRAHAM ETC….
  1 hr · Like · 1
 • YG Abdulrahman bwahahaha,,mali na naman ang scholar?mali din si jesus kamo #arman,mas magaling ka pala magluko sa mga unang manloloko ah hahaha
  1 hr · Like · 2
 • Arman G. De Castro Wala yang quran ninyo walang kwenta HINDI MAGAMIT SA DEBATE
  1 hr · Like
 • Arman G. De Castro Nakikipagdebate kayo gamit bible!!! Para yuong mga hindi nakakaintindi lipat sa inyo PERO KUNG SUSURIIN ANG AKLAT NINYO WALANG WALA SA KALINGKINGAN NG MGA HISTORY SA BIBLIA!!! Nganga!!!
  1 hr · Like · 1
 • Abdul Salam Olivar Naman!! Pasalamat ka at NAUNA BIBLIA KUNG HINDI WALA KANG KILALANG MOISES AT ABRAHAM ETC….//////////////////////////// PINATATAWA AKO NITO OHHHHHH DIVERTING TACTIC NYAHAHAHAHA KOMIKS MO ANG NAUNA OO NA KOMIKS HA SALITA NG ESCRIBA NYAHAHAHAHA
  1 hr · Like · 1
 • Arman G. De Castro Style mo Abdul Salam Olivar kaya kita pinauuna sa PAGLILIBOT NI MOISES GAMIT QURAN MO PERO NGANGA!! Ka kasi SA BIBLIA KA DIN KUMUKUHA!!! Buking!!!
  1 hr · Like
 • Asila Odian Na change topic na c Arman G. De Castro kc wlang naisagot..hihih
  1 hr · Like · 1
 • Arman G. De Castro Kawawa naman kayo…mga pretender na magaling aklat ninyo..
  1 hr · Like
 • Abdul Salam Olivar DI GA NGA KUNG BUMATO KA NG ISSUE SA AMIN MULA SA QURAN AY SINAGOT KITA NG MULA SA QURAN BILIB KA NGA EHHH 10 VERSE LANG KAMO TAPOS ANG ISSUE NG 90 FEET NAKU DITO SA EXUDO MAYRONG PADER ABOT HANGGANG LANGIT NYAHAHAHAHA ILANG VERSE BA ANG GAGAMITIN MO PARA MAIPALKIWANAG
  1 hr · Like · 1
 • Abdul Salam Olivar MANDO ALAM MO NAGMUKAHA KA LANG KAWAWA DIVERTING TACTIC MO AT HINDI UBRA SA AKIN… NYAHAHAHAHA
  1 hr · Like · 1
 • Abdul Salam Olivar IBALIK NATIN/////////?another blatant error in the bible:::genesis15:13See More
  1 hr · Like · 1
 • Abdul Salam Olivar NGAYON MANDO AKO LOG OUT NA MUNA HA PAGBALIK KO DITO KUNG TETEMANG KA SA USAPAN LALAGYAN KITA ULI NG MAS MATINDI PA DYAN…… IKAW NGAYON AY BUTATA!!! KUNG TATALON KA IKAW AY TALUNAN KUNG STAYTUNE KA ASAHAN MONG BIGYAN KITA NG MAGANDANG LABAN……..
  57 mins · Like · 1
 • Arman G. De Castro Meron yang sagot maikli lang oras eh may ginagawa pa ako give me time sa 400 okay? May proof na sa 430 kaya may nangyari sa 30 get nyo na?BASA ANO SABI SA KATUPARAN!!!!! Medyo hindi LITERAL…DAHIL DARATING SI KRISTO!!! NGANGA!!!See More
 • Arman G. De Castro Natupad ang KASULATAN!!! 30 years old na si KRISTO NG MAGTURO DIBA YAAN ANG KALAYAAN NATING TUNAY AT SYMBOLICAL NA PAGKAKAALIS SA PAGKAALIPIN….HANGGANG SA MAGSTART ANG PINANGAKUAN!!!! So 400 + 30…
 • Asila Odian Arman G. De Castro gnagamit namin bible nyo laban sa inyo..sakit nun dba..kau gumagmit pero d nyo npansin na mraming mali..
 • Arman G. De Castro Hala kayo lagot kayo sa JUDE 1:5 hahahaha!
 • Arman G. De Castro Asila Odian madaming symbolical sa Biblia…TAMA YANG NAKA-PROPHECY NA YAN DAHIL MATAPOS NG PANAGINIP NAKAKITA SI ABRAHAM NG PANGITAIN NG PALAYOK AT ILAWAN!!!! Nganga!!!!
 • Asila Odian Butata ka pa dn..
  It doesn’t change the fact. ..
 • Arman G. De Castro FOURTH GENERATION!!!! 

  טז וְדוֹר רְבִיעִי, יָשׁוּבוּ הֵנָּה: כִּי לֹא-שָׁלֵם עֲו‍ֹן הָאֱמֹרִי, עַד-הֵנָּה. 16 And in the [[[[[fourth]]]]]]generation they shall come back hither; for the iniquity of the Amorite is not yet full.’See More

  Arman G. De Castro's photo.
  39 mins · Like · 1
 • Arman G. De Castro ANG MAGPAPALAYOK AT ANG ILAWAN!!!!! Alam na ninyo yan SO BAHALA NA KAYONG KILABUTAN
  38 mins · Edited · Like · 1
 • Arman G. De Castro PROPHECY FULFILLED MGA IHO!!!! Yuong PINANGAKUAN NIYA NG 7th day ang LAST GENERATION BASA!!!!

  http://armandecastro.wordpress.com/…/3-tig-lalabing…/

  armandecastro.wordpress.com

  3 TIG-LALABING APAT (14) NA SALING-LAHI DAPAT….YAN ANG KATOTOHANAN SA GENEALOGSee More
 • Arman G. De Castro Lumalabas EGYPT CAN ALSO BE SYMBOLICAL NG PAGIGING SLAVE AT MAY NATIRANG MAGPAPALAYA Na 30 YEARS AYON SA GALACIA 3:15-20 kaya sinabing AKOY SINUGO SA MGA ISRAELITA!!!!! Hala kayo!!!!!!!
  33 mins · Like · 1
 • Arman G. De Castro LUKE 3:2323At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo ay may gulang na tatlongpung taon (30 YEARS OLD) , na anak (ayon sa sinasapantaha) ni Jose, ni Eli,
 • Arman G. De Castro YUON PALA YON Abdul Salam Olivar naunawaan mo ba o nahabaan ka? Sa mga PROPHECY AT KATUPARAN? 
  31 mins · Like · 1
 • Abu Rashad Cusain Katuparan ng propesiya ayon sa komiks na sinulat ni arman manghuhula…he he he!
 • Arman G. De Castro Nandito eh wala tayong magagawa IPINAPALIWANAG KO LANG SA INYO.GALACIA 3:15-20See More
 • Arman G. De Castro MAY MATE SA OT AT NT…ANG BAWAT SALITA NG DIYOS!!! Hindi yan MAWAWALA

  Arman G. De Castro's photo.
 • Arman G. De Castro NILOLOKO NINYO SI YESHUA/JESUS LAGOT KAYO DOON!!! PAGBALIK NIYA
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.