SI JESUS DIN ANG ESPIRITU SANTO!!! JESUS CHRIST IS ALSO THE SPIRIT AMEN!

WHEN PROPHECIES OF PROPHET JOEL FULFILLED SEE THE RED RECTANGLE IN THIS PICTURE..

theprophecyofjoelthepentecost

 

THE MESSAGE OF THE HOLY SPIRIT CAME FROM Y/JESUS ALSO TO GLORIFY HIMSELF!!

 

galingsaakin

SI JESUS ANG ESPIRITU SANTO.

1 JOHN 5:6 Si Jesu-Cristo ang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Hindi sa pamamagitan ng tubig lamang kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan (I AM THE TRUTH JESUS SAID).

1 JOHN 2:27
Gayunpaman, ang (((((Espiritu’y IPINAGKALOOB NA NI CRISTO SA INYO))). At habang ang Espiritu’y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng ituturo niya ay totoo, at ito’y walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Cristo.

ROMA 8:9 Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. (((((((Kung wala sa isang tao ang (((((Espiritu ni Cristo)))), hindi kay Cristo ang taong iyon. )))))))

ACTS 16:7 Pagdating sa hangganan ng Misia, nais nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng ((((Espiritu ni Jesus)))

FILIPOS 1:19 ay ang pag-asang muli akong makakalaya sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa tulong ng (((Espiritu ni Jesu-Cristo))).

PAGLILINAW!!!!!!

ETO PAGSASAMA-SAMAHIN KO NA BASAHIN NINYONG MABUTI…

SUSUGIN NG AMA SA PANGALAN NI JESUS ANG ESPIRITO SANTO.


JOHN 14:26
Ngunit ang patnubay ng ESPIRITO SANTO na SUSUGUIN NG AMA “SA PANGALAN KO”…

SUSUGUIN NG “AMA” SA PANGALAN “KO”…BAKIT SI JESUS DIN ANG NAG-SUGO?.

JOHN 15:26
Ngunit ang patnubay, ang ESPIRITO NG KATOTOHANAN, ang paparito mula sa Ama…((SUSUGUIN KO)))) (JESUS) siya sa inyo.

HINDI DARATING ANG ESPIRITO SANTO KUNG HINDI AALIS SI JESUS. SI JESUS DIN ANG NAG-SUGO.

JOHN 16:7
…Sapagkat hindi paparito sa inyo ang PATNUBAY KUNG HINDI AKO AALIS, NGUNIT KUNG UMALIS AKO, (((((SUSUGUIN ((KO))) (JESUS SAID)))) SIYA SA INYO.

JUAN 14:17 Ito’y ESPIRITU NG KATOTOHANAN, na HINDI MATANGGAP NG SANGLIBUTAN ((((ANTI-CHRIST))) sapagkat hindi SIYA NAKIKILALA NG SANGLIBUTAN. NGUNIT NAKIKILALA NINYO (((PATRIPASSIANISM))) SIYA SAPAGKAT SIYA’Y SUMASAINYO AT NANANAHAN SA INYO.

WALANG LAYUINING NAKASULAT SA JOHN 10:30 MAY PERIOD(.) YON.

AMA = DIYOS = NAGSUGO (IISA LANG YANG MGA YAN)

JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA AY IISA.
JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS AY IISA.
JOHN 10:30 AKO AT ANG NAGSUGO AY IISA.

CLICK HERE: SAAN SILA NAG-KAISA? SA PAGBIBIGAY NG BUHAY NA WALANG HANGGAN AT PAGBIBIGAY AT PAG-BABAWI NG BUHAY

PROPHECY OF JOEL FULFILLED (PENTECOST)

AMEN!!!

28 responses to this post.

 1. Posted by ronnie on August 2, 2011 at 2:23 am

  It is true that the Heavenly Father, Son n Holy Spirit is one. One in power, glory n strength. It is the Holy Spirit that unites and brings our prayer/communication not only to Jesus and Heavenly Father but to those you wish to refer to. It is the Spirit who teaches us all things in remembrance of what has Jesus taught us.

  Reply

 2. Hi Ronnie, narito ang katuparan ng HULA SA PENTECOSTES NI PROPETA JOEL pansinin mo ang KUNG KANINONG ESPIRITU ang ipinadala ayon sa mga HULA AT KATUPARAN NG MGA PROPHESIYA. Thanks

  https://armandecastro.wordpress.com/2010/12/10/natupad-ang-sinabi-ni-propeta-joel-pentecostes/

  Reply

 3. SI JESUS ANG ESPIRITU SANTO.

  1 JOHN 5:6 Si Jesu-Cristo ang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Hindi sa pamamagitan ng tubig lamang kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan (I AM THE TRUTH JESUS SAID).

  1 JOHN 2:27 Gayunpaman, ang (((((Espiritu’y IPINAGKALOOB NA NI CRISTO SA INYO))). At habang ang Espiritu’y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng ituturo niya ay totoo, at ito’y walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Cristo.

  ROMA 8:9 Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. (((((((Kung wala sa isang tao ang (((((Espiritu ni Cristo)))), hindi kay Cristo ang taong iyon. )))))))

  ACTS 16:7 Pagdating sa hangganan ng Misia, nais nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng ((((Espiritu ni Jesus)))

  FILIPOS 1:19 ay ang pag-asang muli akong makakalaya sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa tulong ng (((Espiritu ni Jesu-Cristo))).

  Reply

 4. Posted by ronnie on August 4, 2011 at 12:50 pm

  I appreciate your answer by quoting the bible verses, which are subject to different interpretations. We may know the truth by practicing what we believe in and then monitor the outcome of our beliefs. Then we may ask ourselves are we going in the right direction, balancing our needs and most of all spiritually growing? If the answer is yes, you are blessed.

  Reply

 5. Salamat kapatid na Ronnie..

  Ang punto ko kapatid eh kaya ko ibinigay mga talata eh para ipakita sa iyo “MAY ESPIRITU SANTO SI JESUS” ang nakikipag-usap sa mga ALAGAD AT SA ATIN SA NGAYON. Kaya puro may parenthesis yan (((Espiritu ni Jesu-Cristo))). Gusto ko lang patunayan sa iyo na MAY ESPIRITU SI JESUS NA NAKIKIPAG-UGNAYAN SA MGA ALAGAD NGAYONG NASA LANGIT NA SIYA. Kung mapapansin mo sa mga talata PATAY NA SI JESUS DIYAN AT NASA LANGIT NA.

  ETO ANG ISANG LINK NA DIYOS ANG IPINAKO SA KRUS: AMEN!

  DIYOS PINARURUSAHANG KASAMA NILA SINABI NG 1 MAGNANAKAW NA ISINAMA NI JESUS SA PARAISO AMEN!!!

  LUCAS 23:40 Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, “Hindi ka ba natatakot sa DIYOS? Ikaw ma’y PINARURUSAHANG tulad NIYA (((NG DIYOS))).

  PINARURUSAHAN DAW ANG DIYOS KAPATID…

  Share ko sa iyo ang 1 to 35 DIVINE PROPHECIES KUNG SINO ANG NAGING TAO.
  Please visit this link: https://armandecastro.wordpress.com/2011/02/24/ang-mga-hula-at-katuparan-sa-buhay-ni-jesus/

  Reply

 6. Narito kapatid ang mga HULA (DIVINE PROPHECIES) at KATUPARAN sa PAGKAKATAWANG TAO MISMO NG “EVERLASTING FATHER” at “MIGHTY GOD” at EMMANUEL 2 hebrew words EMMANU=”WITH US” EL=”GOD”.

  ANG HULA/ DIVINE PROPHECY SA LUMANG TIPAN

  Isaiah 9:6 Sapagkat ipanganganak ang isang SANGGOL na LALAKI, at SIYA ang mamahala sa atin, SIYA ang kahanga-hangang tagapayo, ANG MAKAPANGYARIHANG DIYOS, WALANG HANGGANG AMA, ANG PRINSIPE NG KAPAYAPAAN.

  Isaiah 7:14 Kaya nga’t ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan; Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, At ito’y tatawaging EMMANUEL. (Iba ibig sabihin ng tatawagin sa papangalanan)

  KUNG NAUUNAWAAN NINYO ANG TALATA GANITO YANG SIYA NA YAN sa ISAIAH 9:6.

  ISAIAH 9:6 Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at SIYA ang mamahala sa atin.
  SIYA ang KAHANGA-HANGANG TAGAPAYO,
  SIYA ang MAKAPANGYARIHANG DIYOS,
  SIYA ang WALANG HANGGANG AMA,
  SIYA ang PRINSIPE NG KAPAYAPAAN.

  Yuon kasing SIYA diyan ay sinusundan ng mga comma(,) so lahat ng katangian ay tumutukoy doon sa SANGGOL.

  Ang sanggol daw ay “WALANG HANGGANG AMA”? Paano NINYO ipapaliwanag ito ngayon? Ang “EVERLASTING FATHER BA AY SON?”

  SABI NG IBA “MAKAPANGYARIHANG DIYOS LANG” HINDI “MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT” in ENGLISH MIGHTY GOD hindi daw ALMIGHTY GOD hindi ba nila nakikita ang salitang GOD? May tataas pa ba sa salitang GOD? Maging MIGHTY OR ALMIGHTY GOD PA DIN YAN.

  SASABIHIN NG IBA PRINSIPE LANG NG KAPAYAPAAN EVERLASTING FATHER MIGHTY GOD NA NGA EH MAS TATAAS PA BA ANG PRINSIPE DOON?

  ANG KATUPARAN NG MGA DIVINE PROPHECIES
  DITO YAN NATUPAD KAPATID SA BAGONG TIPAN

  Mateo 1:21-23 (v.21) Manganganak siya ng isang lalaki at ito’y PAPANGANLAN MONG JESUS, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. (v.22) Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Propeta: (v.23) “Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at TATAWAGIN ITONG EMMANUEL” (ang kahuluga’y “Kasama natin ang Diyos.”)

  https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/12/ang-pagsilang-ng-makapangyarihang-diyos-at-walang-hanggang-ama-2/

  Reply

 7. Posted by ronnie on August 6, 2011 at 1:28 pm

  What I understand is that Jesus came to earth to do the will of the Heavenly Father. If Jesus is referred to as walang hanggang ama, its the writer interpretation. May be he has mystical reason for it- may be something to do with Jesus past incarnations(if you believe). What I understand is that every person has a spirit, which can become holy if perfection is attained. Jesus is God and HIs Spirit is Holy. He came to earth not only to save us from our sins but to teach us to attain perfection. I appreciate very much your quoting verses from the bible.

  Reply

 8. nabasa mo naman siguro kung SINO yuong magiging sanggol kapatid sa ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14. Sabi sa Isaiah 9:6 MAKAPANGYARIHANG DIYOS AT “EVERLASTING FATHER” yuong sanggol. Paano magiging EVERLASTING FATHER ang sanggol eh IISA ANG ATING EVERLASTING FATHER si YHWH. diba?

  at isa pa ang meaning ng EMMANUEL = GOD IS WITH US hindi MAN IS WITH US.

  yan lang naman ang masasabi ko kapatid bahala ka ng magbulay bulay sa mga prophecies. Amen!

  Reply

 9. Posted by ronnie on August 10, 2011 at 1:46 am

  I understand your reasoning is based on written verses and its laudable.The bible was translated from an original language to another languages. The bible is not only one source to delve into the mysteries of God. May be it would interest you to read about The Aquarian Gospel of Jesus the Christ(the lost 18 years of Christ) written by Levi Dowling in the internet. The book “Kabalah”. It tells about YHWH and other attributes of God. It says about the 22 names, that is aleph, bet, etc which is mentioned in the bible too. Also you may look into the internet about Hebrew alphabets and I found it interesting. Brod I really admire your diligence and perseverance to seek for the truth.

  Reply

 10. Posted by ronnie on August 10, 2011 at 5:15 am

  Addendum to my above reply, I believe that as long as you have close relationship with Jesus – you may call to Him in any manner that endears Jesus as a Father, Holy Spirit, Savior, Rabbi so on. And I believe He is omnipresent. As a matter of fact He can be present at once to those who call him. This just one of the His attributes that He is God. I hope this is close to our understanding about Jesus- the way, the truth and light/life..

  Reply

 11. WHO WAS LEVI?

  In response to inquiries from many friends of “The Aquarian Gospel of Jesus the Christ” for some information regarding the transcriber, we herewith give a short sketch. It was his great desire that each one should have the message regardless of the messenger.

  LEVI (Levi H. Dowling), was born Friday morning, May 18, 1844, at Belleville, Ohio. His father, Scotch-Welsh descent, was a pioneer preacher among the Disciples of Christ. Levi was always a student of the deeper things of life. At the age of thirteen, in his first public debate, he took the negative side against a Presbyterian Elder on “The Everlasting Punishment of the Wicked.”

  He began preaching at the age of sixteen; and at the age of eighteen was pastor of a small church. He entered the United States Army at the age of twenty as Chaplain, and served in this capacity to the end of the Civil War. In 1866-7 he was a student at Northwestern Christian University at Indianapolis, Indiana. The next year he began publishing Sunday School Literature, issuing Sunday School Lesson Papers, Song Books, and a Children’s Sunday School Paper. Much of his time was devoted to the cause of Prohibition. He was a graduate of two medical colleges and practised medicine for a number of years. He finally retired from the medical profession to resume literary work.

  Early in life, when but a mere lad, he had a vision in which he was told that he was to “build a white city.” This vision was repeated three times with years intervening. The building of the “white city” was “The Aquarian Gospel of Jesus the Christ.” This book was transcribed between the early morning hours of two and six–the absolutely “quiet hours.”

  Levi passed from earth-life August 13, 1911.

  Hindi ko lang alam brother Ronnie kung maniniwala ako sa isinilang lang noong 1844 at namatay lang noong 1911 🙂

  Reply

 12. Posted by ronnie on August 14, 2011 at 4:34 am

  Brod Arman, Levi must be 67 yrs old when he died. Just for the sake of seeking the truth, may he may be right or wrong but his book is worth reading anyway. As for me . since he is not both God and Man, he is subject to error. Only Jesus and no one else tells the whole truth and nothing but the truth, which stands the test of time. Si Hesukristo ay husto, tunay at tutoo.

  Reply

 13. Posted by ronnie on August 14, 2011 at 1:31 pm

  In addition to above, if one seeks for the truth, i believe one needs a personal true teacher for guidance. If one is prepared this will happen.-you may wait for sometime, may be years but there is still hope. A personal true teacher is the one who has seen and talk to Jesus personally from time to time.To be qualified as a teacher is not easy- you have to go through trials and passed them and such passing are approved by Jesus only. Even as true teacher you are still subject to trials as long as you are here on earth for refinement. The beauty of life is you will know the truth even little by little as time goes by through personal communication with Jesus.

  Reply

 14. Posted by ronnie on August 15, 2011 at 7:28 am

  As believer of Jesus as God, for all these years I have been putting altogether my experiences and researches I conclude on my part as a Christian, the best way to know the truth is actual experiences based on what you believe in. As a matter of fact you can size up yourself with all honesty how many degrees you have reached spiritually. One has to undergo trials which are necessary in order to evolve spiritually. If you pass a trial, for example by removing all vices the door to heaven is opened for you and you may be able to have access to what you wish to know. The more you pass trials specially difficult ones the more you receive greater knowledge from God. Earth is after all is the best place for training and all of us are actually brothers and sisters in spirit – should be helping one another to evolve in spite of differing religious beliefs. I reiterate that I appreciate it very much for your diligence and perseverance and also your passion to give info about what you believe in.

  Reply

 15. Kahit IBANG MGA RELIGION ay nakapag-papaalis ng mga bisyo kapatid…ANG TANONG DIYOS BA NILA SI CRISTO JESUS?

  After pa din ako sa kung sino ba ang DIYOS NA TAGA-PAGLIGTAS na nakasulat.

  REVELATION 22:12-13 SI JESUS ANG DARATING WALANG NAKASULAT NA “AMA” ANG DARATING SA APOCALYPSIS O UUTUSAN NG “AMA” SI JESUS PARA DUMATING.

  NASUSULAT: walang matuwid wala kahit isa…pero kapag ang Espiritu Santo ni Jesus ang naghari siya na ang magtuturo sa atin hanggang sa tayo ay maligtas.

  1 JOHN 2:27 Gayunpaman, ang Espiritu’y ipinagkaloob na ni Cristo sa inyo. At habang ang Espiritu’y nananatili sa inyo,(((( hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba))))). Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng ituturo niya ay totoo, at ito’y walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Cristo.

  Salamat brother Ronnie..din

  Reply

 16. Posted by ronnie on August 17, 2011 at 5:47 am

  All of us came from God. We are God- conscious by the time we were born. If you notice the first cry of a baby coming out from the womb of the mother, whatever is the nationality be it a Filipino, Chinese, American, etc you can hear similar words they cry- OHA, AHA, HAH, JAHAH, HAH, HAH, OHA, repeating same words in same or different order or just 3 words. This may be new to you but the deeper meaning is that you have made a promise to God to love, to search and know and to serve God with all your heart and mind and soul. But when we were growing almost all forgot to fulfill our promise because of the desire of carnal flesh. Based on this I can say that whatever your religious beliefs, doctrines, dogmas, way of life it does not matter- the Holy Spirit will teach and guide you as long as you are deserving. The simple goodness I am delighted to share are the virtues of UNSELFISH LOVE- kindness, compassionate, caring, giving and harmless( not hurting yourself and not hurting others such as people, nature, etc.). And if these happens Earth becomes a paradise.

  Reply

 17. NG MAGKASALA SI EVA AT ADAN

  NARITO ANG SINABI NG DIYOS SA “AHAS”.

  GENESIS 3:14-15

  Inihayag ng Diyos ang Kaparusahan

  14 At sinabi ng Panginoong Yahweh sa AHAS:
  “Sa iyong ginawa’y may parusang dapat,
  na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas;
  mula ngayon ikaw ay gagapang,
  at ang pagkain mo’y alikabok lamang.

  15 Kayo ng babae’y aking pag-aawayin,
  binhi mo’t (((AHAS)) binhi niya’y (((BABAE))) lagi kong paglalabanin.
  Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo,
  at sa sakong niya’y ikaw ang tutuklaw.”

  SA MAKATUWID MAY ANAK ANG AHAS…ANG MGA TAONG MAY MASASAMANG ESPIRITU…NA HINDI NAKASULAT SA AKLAT NG BUHAY ANG KANILANG PANGALAN.
  KAYA PINATAY NI CAIN SI ABEL!!!

  NAGMULA ANG LAHI NATIN KAY “SET” NA ANAK NI ADAN.

  LUMALABAS LAHAT TAYO AY ANAK NG DIYOS SUBALIT MAY MAGIGING MGA TAONG MASASAMA NA TALAGANG TATALIKOD SA KANYA AT MAGIGING ANAK NG AHAS.

  KUNG ANG TAO AY PANTAY-PANTAY WALA NA SANANG ILILIGTAS AT KUNG PANTAY PANTAY ANG DIYOS AT HINDI NAGPAKILALA NALIGTAS NA SANA LAHAT NG TAO.

  Reply

 18. Posted by Codex on August 21, 2011 at 2:32 am

  Sabi ni Arman G. De Castro:

  Si Jesus din ang Espirito Santo. Amen!!!

  Ganito ang pilosopiya ni Arman:

  Ang Espiritu ay katotohanan (1 Juan 5:6)
  Sinabi ng Panginoong Jesus na Siya ang katotohanan (Juan 4:16)
  Kaya daw ang Panginoong Jesus ay ang Espiritu

  Tama kaya ang pahayag ni Arman na ang Panginoong Jesus din ang Banal na Espiritu (Espiritu Santo)? Ang sagot ay hindi! Mali ang pagkaunawa at pag gamit niya sa mga talata ng Biblia.
  Ganito ang patotoo ng Biblia na ang Panginoong Jesus ay hindi ang Banal na Espiritu:

  “Nang mabawtismuhan na si Jesus, kaagad siyang umahon mula sa tubig. Narito, ang mga langit ay nabuksan sa kaniya. Nakita ni Juan ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati at lumapag kay Jesus. Narito, isang tinig mula sa langit ang nagsabi: Ito ang pinakamamahal kong anak na labis kong kinalulugdan.” (Mateo 3:16-17)

  Ang tagpong ito ay panahon na ang Panginoong Jesus ay binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Makikita sa talata na ang Banal na Espiritu, ang Diyos Ama at ang Panginoong Jesus ay hindi iisa sa bilang o “distinct” sa isa’t-isa kaya imposibleng si Jesus din ang Espiritu. Ang Espiritu ay bumaba bilang isang kalapati sa balikat ni Jesus, katunayan na hindi si Jesus ang Banal na Espritu (Espiritu Santo).

  Isa pang tagpo ang mababasa sa Biblia na hindi si Jesus ang Banal na Espiritu ay pagkatapos na mabautismuhan ang Panginoong Jesus. Ganito ang sinasabi ng Biblia:

  “Nang magkagayon, pinatnubayan ng Banal na Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksuhin ng diyablo.” (Mateo 4:1)

  Ang linaw po ng sinasabi ng talata: “…pinatnubayan ng Banal na Espiritu si Jesus sa ilang…”. Dito po ay malinaw na binabali ang paniniwala ni Arman De Castro at ng mga Oneness Christian Church na ang Panginoong Jesus din ang Banal na Espiritu.

  Reply

 19. HI Codex,

  pakibasa mo na lang itong link kung kaninong Espiritu ang ipinadala ni Jesus ayon sa prophecy ni Propeta Joel na natupad. https://armandecastro.wordpress.com/2010/12/10/natupad-ang-sinabi-ni-propeta-joel-pentecostes/

  thank you.

  Reply

 20. Posted by ronnie on August 23, 2011 at 2:39 am

  It is obvious that there are really some problems on the contents of the bible. Jesus says I am like this and like that and then He says He receives orders from God the Father. I am sad to say as Christian that we often meet these kind of problems now and then as we read the bible and also when we meet people who wants to know and be enlightened about the bible. Well, I am glad that there are people like you, Codex and others who are interested about the truth. However, we look not only the two sides of a coin but the WHOLE PICTURE, I mean other factors which I encourage by reading other BOOKS or other means which would give you greater knowledge about the truth with an open mind. I have a feeling that because of your interest, dedication, perseverance and passion eventually you would be able to see the light at the end of a tunnel. May God bless you. From brod Ronnie.

  Reply

 21. Posted by ronnie on August 26, 2011 at 2:02 am

  In addition to above reply, I encourage reading other books or whatever because the bible has been transmitted into many languages. Of course reading the bible is highly recommended but not all written are true and in the same manner in other books but understand them with an open mind. I understand It is really very very difficult to undo if your mind is already set. Regarding the translation, for example, In the Phillippines, kokak, kokak is the word spoken by a frog but in Canada it’s translated word is ribet, ribet and also ribet, ribet in ilonggo or hiligaynon means to scatter. I understand that you have to rely on the help of Holy Spirit but to certain extent because here on earth to build ourselves especially spiritually by helping one another. Sometimes we think we are right but not at all times and we also make mistakes and we are but human beings not God. Would you believe that Cain has a twin sister and what is her name? It may be impossible but may be true. Would you believe that Moses at the age of 80 years gained the respect of his tribe because he was able to speak up and also pronounced perfectly the name of God. If you recall, Aaron was the spokeperson of Moses. Why can’t Moses do it himself because he is under the guidance of God?.Is it because he lacks self-confidence or some other reasons?

  Reply

 22. Mga minamahal sa Panginoong Jesu-Cristo..paki-basa ninyo ACTS 9 ang pagkatawag kay SAULO/PABLO nasa langit na si Jesus bilang DIYOS ng tawagin yan. Para saan ang mga isinulat ni Pablo para sa TAO BA?

  GALACIA 1:11-12

  11 Mga kapatid, nais kong
  malaman ninyo na ang Magandang
  Balitang ipinangaral ko’y hindi katha
  ng TAO. [HINDI DAW KATHA NG TAO]

  12 Hindi ko ito tinanggap [HINDI TINANGGAP SA TAO]
  mula sa TAO, at hindi rin itinuro sa [HINDI ITINURO NG TAO]
  akin ng sinumang TAO.
  Si Jesu-Cristo mismo ang naghayag nito sa akin. [GALING LAHAT KAY JESUS]

  MALIWANAG DIYOS ANG MGA IBINABALITA NI PABLO ANG “MABUTING BALITA”.

  https://armandecastro.wordpress.com/2011/03/29/hindi-galing-sa-tao-ang-ipinangangaral-ni-pablo/

  TUMABI SI JESUS KAY PABLO.

  ACTS 9 SIYA TINAWAG…ACTS 23 NA ITO..
  GAWA 23:11 “Kinagabihan, (((tumayo ang PANGINOON SA TABI NI PABLO)) at sinabi sa kanya, “Lakasan mo ang iyong loob! Nagpatotoo ka tungkol sa AKIN dito sa Jerusalem; ganyan din ang gawin mo sa Roma;

  ANG PATOTOO NA GINAGABAYAN SI SAULO/PABLO NG ESPIRITU SANTO NI JESUS.

  ACTS 16:7 Pagdating sa hangganan ng Misia, nais nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng ((((Espiritu ni Jesus))))).

  Reply

 23. Posted by codex on December 21, 2011 at 5:29 am

  Eto pa ang hindi maunawaan ni Arman De Castro:

  “And you know that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Then Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him.” (Acts 10:38)

  How would Mr. De Castro explain this?

  Reply

 24. […] CLICK HERE: SI JESUS DIN ANG ESPIRITU SANTO. HINDI DARATING ANG ESPIRITU SANTO KUNG HINDI SIYA AALIS… […]

  Reply

 25. Posted by armandecastro on January 15, 2013 at 2:03 am

  Codex the GOD OF LUKE AND PAUL WAS JESUS…READ ACTS 9:4-6

  Reply

 26. […] THAT PETER IS ALWAYS ON THE RIGHT SIDE OF THE MAYOR) RIGHT = IS NOT RIGHT SIDE BUT AUTHORITY.   YESHUA/JESUS THE SENDER OF THE HOLY SPIRIT https://armandecastro.wordpress.com/2011/05/20/si-jesus-din-ang-espiritu-santo-amen/THE MESSAGE OF […]

  Reply

 27. […] CLICK THIS LINK: YESHUA/JESUS IS ALSO THE HOLY SPIRIT […]

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: