GOD AND SAVIOUR JESUS CHRIST (ONLY ONE) / DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS NA SI JESU-CRISTO (IISA YAN)

GOD AND SAVIOUR
theword

DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS SI KRISTO JESUS. DIYOS NA TAGAPAGLIGTAS PA! DIRETCHAN NA PO YAN IISA LAMANG ANG DIYOS.

PROPHECY IN OLD TESTAMENT OF GOD THE SAVIOUR

ISAIAH 43:11

11 AKO, sa makatuwid baga’y AKO, ang Panginoon; at LIBAN SA AKIN ay WALANG TAGAPAGLIGTAS.

PROPHECY FULFILLED THE GOD OUR SAVIOUR

2 PEDRO 1:1

Mula kay Simon Pedro, lingkod at apostol ni Jesu-Cristo — Sa inyong tulad nami’y TUMANGGAP ng IISANG PANANAMPALATAYANG mula sa ATING DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS NA SI JESU-CRISTO ayon sa KANYANG KATARUNGAN.

TITO 2:13 samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan — ang dakilang Araw ng paghahayag sa ating dakilang DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS na si JESU-CRISTO sa gitna ng KANYANG KANINGNINGAN.

JUDAS 1:25 sa IISANG DIYOS NA ATING TAGAPAGLIGTAS, sa PAMAMAGITAN ni JESU-CRISTO na PANGINOON NATIN, sa KANYA ang KAPURIHAN, KARANGALAN, KALUWALHATIAN at KAPANGYARIHAN, MULA PA NOONG UNA, NGAYON at MAGPAKAILANMAN!

TUNAY NA DIYOS

HINDI NAMAN PALAGING THE SAME PERSON ANG “AT” NASA PAGGAMIT YAN EH…

ARMAN AT DEFENDER…..MAGKA-IBA YAN.
DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS MAGKA-IBA YAN (((KUNG HINDI NILAGYAN NG PANGALAN.))

((((((ATING DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS “NA SI” JESU-CRISTO)))

EH KASO NILAGYAN NG “NA SI”………….JESU-CRISTO…

INUULIT KO NILAGYAN NG “NA SI”.

 

ENGLISH!

GOD & SAVOIUR JESUS CHRIST!!!

2 PETER 1:1 Simon Peter, servant and apostle of Jesus Christ: to them that have obtained equal faith with us in the justice of OUR GOD & SAVOIUR JESUS CHRIST.

TITUS 2:13 Looking for the blessed hope and coming of the glory of the great GOD & SAVOIUR JESUS CHRIST.

JUDE 1:25 To the only God our Saviour through Jesus Christ our Lord, be glory and magnificence, empire and power, before all ages, and now, and for all ages of ages. Amen.

 

Amen.

Advertisements

6 responses to this post.

 1. Posted by petrus on March 22, 2011 at 6:59 pm

  Ano naman Brad ang problema mo sa Talatang iyan? tama naman ang talata mali lang pagkakaintindi mo! sinasabi na si Jesucristo ay Diyos at tagapagligligtas kung iyan ang Gusto mo, pero hindi naman sinasabi sa talatang iyan na si Jesucristo ang nag-iisang Diyos at tagapagligtas diba? Tama naman talata mo sablay lang ang unawa! sensya na po 🙂

  Reply

 2. Posted by Teofilo on December 2, 2011 at 6:57 am

  noong nakabayubay si Jesus sa krus e sino ang nangangalaga sa sansinukob ng mga oras na iyon?

  kung si jesus at si yaweh ay iisang persona e di lumalagay nakikipag-usap ang Diyos sa sarili niya na parang nakaharap sa salamin?

  kung iisa sina Jesus at Yaweh e paanong may naging”ama” at nagkaroon ng ‘aNAK’?

  at kung Jesus and yaweh are the same persons e bakit may sinasabing nagsugo at isinugo?

  Ang maipapayo ko lang e pag-aralan at suriin kung ano o sino ang kristo …. ano ba ang kristo sa pananaw ng Diyos at sino ba ang kristo kay Jesus… iyan ang talagang misteryo… ang Diyos, ang Kristo at si Jesus…. kwedaw hindi Trinidad iyan…

  Reply

 3. YUON BANG “KANYANG” EH MADAMI?
  YUON BANG “KANYANG” EH MADAMI?
  YUON BANG “KANYANG” EH MADAMI?
  YUON BANG “KANYANG” EH MADAMI?

  AT IISANG PANANAMPALATAYA DIBA?
  AT IISANG PANANAMPALATAYA DIBA?
  AT IISANG PANANAMPALATAYA DIBA?
  AT IISANG PANANAMPALATAYA DIBA?
  AT IISANG PANANAMPALATAYA DIBA?

  UNAWAIN MO TALATA……BASA..

  2 PEDRO 1:1 Mula kay Simon Pedro, lingkod at apostol ni Jesu-Cristo — Sa inyong tulad nami’y tumanggap ng[[[[[[[[[[ IISANG PANANAMPALATAYANG]]]]]]] mula sa [[[[[[[[[ATING DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS NA SI JESU-CRISTO]]]]]]] ayon sa [[[[[]KANYANG KATARUNGAN.]]]]]]]]

  TITO 2:13 samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan — ang dakilang Araw ng paghahayag sa ating dakilang DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS na si JESU-CRISTO sa gitna ng[[[[[[ kanyang]]]]] KANINGNINGAN.

  Reply

 4. […] Arman G. de Castro 2. DID THE BIBLE SAID THAT JESUS IS GOD?a) PROPHECY OF ISAIAH 7:14 FULFILLED IN MATTHEW 1:23.GOD IS WITH US….NOT MAN IS WITH US…or GOD IS WITH IN US.b) 1 TIM. 3:16 GOD MANIFEST IN FLESH.c) PHILIPPIANS 2:6 Who, being in [[[[[[[very nature God,]]]]]did not consider equality with God something to be used to his own advantage;d)HE IS THE TRUE GOD AND ETERNAL LIFE….. 1 John 5:20 We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true. And we are in him who is true by being in his Son Jesus Christ. [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[He is the true God and eternal life.]]]]]]]]e) JUDE 1:25 to the only God our Savior be glory, majesty, power and authority, through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore! Amen. (WHERE IS YOUR FATHER HERE?)f) HE IS GOD AND SAVIOR JESUS CHRIST!! FOCUS GOD AND SAVIOR(ONLY ONE GOD AND SAVIO)2 Peter 1:11 Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ,To those who through the righteousness of our [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[God and Savior Jesus Christ]]]]]]]]] have received a faith as precious as ours:Titus 2:1313 while we wait for the blessed hope—the appearing of the glory of our[[[[[[[[[[[[ great God and Savior,]]]]] Jesus Christ,NOT GODS AND SAVIORSSSSSS etc…etc…https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/12/diyos-at-tagapagligtas-iisa-yan/ […]

  Reply

 5. Posted by armandecastro on January 30, 2013 at 11:00 pm

  GOD AND OUR SAVIOUR JESUS CHRIST!!!

  2 Peter 1:1

  King James Version (KJV)

  1 Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Saviour Jesus Christ:

  Titus 2:13
  King James Version (KJV)
  13 Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ;

  Reply

 6. […] Nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Jesu-Cristo na Panginoon at Tagapagligtas, ngunit kung muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging […]

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: